GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013"

Transkript

1 GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013 GLOBALE UDFORDRINGER 101 LATINAMERIKA S GRØNNE VEJ Cuba, Venezuela, Bolivia viser vejen 1. Onsdag den 20.2.: ALBA, s grønne vej i Latin Amerika. Det solidariske Bolivarianske Samarbejde mellem 8 lande i Latinamerika åbner store perspektiver for det latinamerikanske kontinents mulighed for endelig at opnå Uafhængighed og gå sin egen udviklingsvej. ALBA har skabt flotte resultater allerede, og principperne i samarbejdet er bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 2. Onsdag den 27.2.: Det grønne Cuba om Cubas eksperimenter med bæredygtig udvikling. Siden Sovjets sammenbrud i 1991 har Cuba været i gang med en spændende omstillingsproces indenfor økologi og grøn energi. Kan vi lære noget af det? Oplæg med videodokumentar fra Onsdag den 6.3.: Bylandbrug i Cuba Lær om cubanernes erfaringer fra de sidste mere end 20 år med økologisk bylandbrug. Oplæg til diskussion med videodokumentar fra Tid og sted: Kl på Christianshavns gymnasium, lokale 12 opgang C. Prinsessegade 35, Kbn. K. Underviser og kursusansvarlig: Hanne Leni Andersen,Tlf , mail: Gebyr 50/70 kr. per gang 102 AFRIKA S HORN En historisk og politisk gennemgang af udviklingen og kampene på Afrikas horn. 1. Torsdag den 14.3: Eritrea. Afrikas Horn er også historien om supermagterne USA og Sovjets rivalisering og de stærke befrielsesbevægelser i området. Her udmærker Eritreas sig særligt gennem den 30 årige væbnede kamp og hvor hverken US eller Sovjet støtte til Etiopien kunne knuse EPLF, Eritrean people s liberation front. Eritrea fik sin selvstændighed i 1991 og gennem folkeafstemning i Eritreas regering bygger på princippet om "self-reliance" og kan vise flotte resultater på mange områder. Men hvad har været prisen for at opretholde princippet om selvstændighed? John Graversgaard og Daniel Ghebrelul fra den eritreanske støtteforening. Info: 2. Torsdag den 21.3: Somalia. For at forstå udviklingen på Afrikas Horn, må man forstå udviklingen i Somalia, som oprindeligt dækkede det meste af området, indtil briterne gav en tredjedel af Somalia til Etiopien, mens Kenya kom til at bestemme over det sydlige Somalia. Vagn Rasmussen fra STS International Solidarity, Info: Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Hanne Schmidt, tel

2 103 SYSTEMKRISEN: Årsager og mulige løsninger. Det selvmodsigende billede af den ubegrænsede vækst på en begrænset klode viser flere ansigter; de to største er et økonomisk og et økologisk. Klodens politiske system(er) beherskes af markedet og reagerer med uvidenhedens træghed. Det er hvad kurset tager fat på. 1. Tirsdag den 26.2.: "Krise- og systemdynamikken" ved politolog Jens Laugesen, ph.d. 2. Tirsdag den 5.3.: "Den store omstilling, hvordan?" ved fysiker Sussanne Blegaa, ph.d., NOAH 3Tirsdag den 12.3.: "Sæt kurs mod økosocialismen" ved energi- og samfundsforsker Rolf Czeskleba- Dupont, phd., RUC. 4.gang d , offentlig paneldebat: Systemkrisen: muligheder og perspektiver hvad vil vi, hvad kan vi? Tid og sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 10. Prinsessegade 35, Kbn.K. NB: 4.gang d kl.19.30: Offentlig paneldebat: Systemkrisen: muligheder og perspektiver hvad vil vi, hvad kan vi? Chr.havns beboerhus, Dronningensgade 34. K Kursusansvarlig: Niels Jørgen Skydsgaard, tel: , ØKOSOCIALISME SOM DEN STORE OMSTILLING Perspektiver for samfundsudviklingen. Omstillingen til økokapitalismen er så småt i gang, men en social omstilling er uundgåelig og burde tage sigte på en økosocialistisk samfundsforandring. Økosamfund betegner konkrete utopier for, hvordan omstillingen kommer i gang. Klimapolitikken burde fremskynde denne, men blokeres af markedsorienteringen f.eks. via CO2- kvotehandelen. Omstillingen fra bio-kapitalisme til økosocialisme er nødvendig. 1. Tirsdag den 2.4.: Ditlev Nissen, Landsforeningen for Økosamfund: Økosamfundsbevægelsens konkrete utopi 2. Tirsdag den 9.4.:.Bente Hessellund Andersen, NOAH: Biopirateri, demokrati og bæredygtighed 3. Tirsdag den 16.4.: Geograf Rolf Czeskleba- Dupont, Ph.D., RUC: Biokapitalismen, kapitalfraktioner og den nødvendige økosocialisme 4. Tirsdag Offentligt møde Energi-demokrati Hovedoplæg: Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy Bidrag af Ditlev Nissen, Bente Hesellund og Rolf C.- Dupont Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 10. Prinsessegade 35, København K. NB: 4. gang: Offentligt paneldebat: Energidemokrati Chr.havns beboerhus, Dronningensgade 34. K Kursusansvarlig.: Rolf Czeskleba-Dupont, tel KLIMA, MILJØ OG ØKOLOGI 201 LANDBRUGETS FREMTID - Alternativer til overvindelse af landbruget krise Det konventionelle landbrug har nået en økologisk og økonomisk grænse. Det er i krise med lave jordpriser og høj gæld og er ved at nå den økologiske afgrund. Kurset diskuterer alternativer for at overvinde kriserne og de forslag, landbrugskommissionen kommer med til foråret. 1. Torsdag den 4.4.: Landbrugets miljømæssige, dyreetiske, økonomiske og klassestrukturelle krisesymptomer? v/jørgen Holst økologisk landmand, 2. Torsdag den 11.4.: Har venstrefløjen et bud på en alternativ, moderne økosocialistisk landbrugspolitik? v/jørgen Holst 3. Torsdag den 18.4.: Det kapitalistiske landbrug, jordprisdannelse og gæld. v/karen Helveg Petersen, økonom 4. Torsdag den 25.4.: Landbrug og landskab - hvilket landskab vil vi gerne have? V/ Jørgen Primdahl, professor i landskabsplanlægning i Skov & Landskab på Life/KU Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 12. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Karen Helveg Petersen. Tlf , mail: 202 Besøg på økologisk gård Produktion af naturgrise, v/jørgen Holst, Tid: lørdag den 4. maj kl Sted: St. Valbyvej 85, Himmelev, Roskilde. Tlf: ,

3 KULTUR, MEDIER OG SPROG 301 Italiensk specialkursus Fascismens Italien i historisk og litterær belysning Italienerne er aldrig blevet færdige med at debattere årene , hvor fascisterne havde regeringsmagten. Hvert år i forbindelse med mærkedage blusser debatten op på ny om dette ventennio fascista (fascistiske 20-år), som startede med fascistiske voldsbander og sluttede lige så voldeligt med bitter borgerkrig. Ikke mindst satte Berlusconis højrekræfter spørgsmålstegn ved efterkrigstidens klare antifascisme. Kurset vil være for fortsættere i italiensk, men ikke nødvendigvis for meget avancerede. Der vil blive talt et enkelt italiensk, som også mindre avancerede kan forstå. Kurset bliver en blanding af sprog og historie, og hvis det historiske bliver for spændende, er der selvfølgelig mulighed for at slå over i dansk. deltagerne for at tale italiensk efter lyst og evne. Underviserens bog Fascismens Italien (Frydenlund, 2010, 119 kr.) vil blive benyttet som grundbog og bør derfor anskaffes eller lånes (haves på 115 biblioteker). De litterære tekster sendes over mail på både italiensk og dansk Fascismen kommer til magten. 2: Fascistisk diktatur. 3: Racelovene. 4: verdenskrig bryder ud. 5: Borgerkrig i Italien. 6: Efterkrigstiden. Tid: 6 Tirsdage hver anden uge, kl fra Sted: Christianshavns Gymnasium lokale 12 opg. C. Prinsessegade 35 Kbh.K. Underviser: Flemming Larsen, forfatter og italiensklærer. Tlf: Mail: 302 Medier for dummies - Fire lektioner om at kommunikere i et moderne samfund. 1.Hvorfor kommunikere? - om at ville sige noget til andre. 2.Hvad er et medie? - om hvilke forskellige måder der findes. 3.Hvem er modtager? - om målgrupper 4.Hvordan? - om sprog og udformning Tid: 4 mandage fra til kl Sted: Nyboder skole lokale 211. Øster Voldgade 15, 1350 Kbh. K Underviser: journalist Gert Poder. Tlf: , 303 Nu skal du bare høre! Fire lektioner om at fortælle folk noget du tror de gerne vil vide. 1. Hvad vil jeg sige? - om valg af budskab og signal 2. Hvem vil jeg gerne sige det til?- om segmenter, differentiering og målgrupper 3. Hvordan får jeg fat i folk? - om valg og sammensætning af nyhedsmedier 4. Hvordan gik det? - om mål, kontrol og evaluering Tid: 4 mandage fra 8.4. fra til kl Sted: Nyboder skole lokale 211, Øster Voldgade 15, 1350 Kbh. K Underviser: journalist Gert Poder. Tlf: , POLITISK ØKONOMI OG FILOSOFI 401 Det kommunistiske manifest (1848) Manifestet 2013 levende eller dødt? - få det læst før din nabo! Læsning og kritik af Det kommunistiske Manifest - Marx og Engels' korte revolutionære klassiker - i dets historiske sammenhæng og med dets analytisk-profetiske fremtidsperspektiv. Ved Historiker Niels Jørgen Skydsgaard og Filosof Gitte Pedersen 1. den 25.2: Europa Marx og Engels. Manifestets disposition. Tekst udleveres (kr. 50).. 2. den 4.3: Tekstlæsning og diskussion 3. den 11.3: Tekstlæsning og diskussion. 4. den 18.3: Tekstlæsning og diskussion; manifestet levende eller dødt? Tid: 4 mandage fra kl Sted: Christianshavns Gymnasium lokale 12, opgang C,, Prinsessegade 35, Kbh. K. Kursusansvarlig: Niels Jørgen Skydsgaard; tlf.: ; mail: Gitte Pedersen Tlf: mail:

4 402 Er lønarbejdsæraen slut og hvad så? Hvad er arbejde? Om arbejdsbegrebet gennem tiderne. På den ene side får vi at vide vi skal arbejde mere og udbuddet af arbejdskraft øges og på den anden side har vi en enorm arbejdsløshed. Virksomheder skærer ned på arbejdsstyrken og ny teknologi/robotter overtager arbejdet. Hvor og hvordan skal vi arbejde, når arbejdet tilsyneladende ikke er der, og arbejdsgiverne ikke vil betale for det. 1. den 28.2.: Hvad er arbejde? Vi diskuterer arbejdsbegrebet i historisk perspektiv (Hegel, Marx, Gorz ) 2. den 7.3.: Er arbejde et middel til at opretholde livet eller er arbejdet selve målet med livet. Arbejdet som selvrealisering og identitetsskabende. Arbejdet i neoliberalismens tidsalder. 3. den 14.3.: Fritidssamfund, fordeling af arbejdet, borgerløn, Basic Income. Er det muligheder? 4. den : Arbejdsløse omtales som værende udenfor og udelukkede, men udelukket fra hvad? Aktiveringsindustrien er den til gavn for arbejdsløse, eller kontrol. Ved Historiker Jesper Morville og Filosof Gitte Pedersen Tid: 4 torsdage fra til Sted: Christianshavns gymnasium lokale 12. opg.c, Prinsessegade 35, Kbh. K. Kursusansvarlige: Jesper Morville Tlf: mail: og Gitte Pedersen Tlf: mail: 403 Hvordan skaber vi et modbillede til neoliberalismen? Neoliberalismen er ikke blot en økonomisk teori og en dominerende politisk strømning, men har også en fundamental indvirkning på vores selvbillede og identitet. Modsigelsen mellem stadig større monopolenheder og globalisering og hævdelsen af, at vi som individer skaber os selv, bare vi vil, har nu antaget absurde højder. Den påvirker os alle, og underkaster os en maske af selvbestemmelse. Den ofrer vores selvbestemmelse, ved at tage meget raffinerede metoder i brug for at vi som mennesker kan æde den! Under en maske af f.eks. selvrealisering, anerkendelsesbaseret ledelse, ansvar for egen læring, positiv psykologi skal vi underkaste os en uimodsigelig, anonym markedslogik som var det vort helt eget valg. Hvad gør det ved os som subjekter? Vi vil betragte det både teoretisk og helt dagligdags politisk: Hvordan udspiller denne modsigelse sig i vores liv og i os selv? Ved Filosofferne Kirsten Klercke og Gitte Pedersen 1. den 5.3.: Opløsningen af subjektet, flydende indentitet og omstillingsparathed. (Baumann, Zizek) 2. den 12.3.: Omstrukturering og evaluering. Kontrol og bureaukratri (Weber, Foucault) 3. den 9.3.:Positive selvværdsteknikker/lykkepiller. Mental ensretning (Antipsykiatrien, Lacan) 4. den 2.4.: Effektivisering af uddannelse. Underminering af viden og personlig dannelse. Opsummering. Hvad gør vi? Tid: 4 tirsdage kl fra Sted: Sølvgade skole, Sølvgade 16, 3.s., Kbh. K, Ny bygning lokale 38. Kursusansvarlig: Gitte Pedersen, Tlf: mail: og Kirsten Klercke mail: HISTORIE OG SAMFUND 501 Fagbevægelsen - historie og fremtid. Arbejder- og fagbevægelsen er for alvor kommet tilbage på dagsordenen. Aftalesystemets historie, kampe for bedre løn og velfærdsstat, reformisme vs. revolution blandes sammen. Kurset søger at klargøre begreberne og identificere dagens kamparenaer. 1. den 6. marts: Arbejder- og fagbevægelsens historie, Prof. Niels Finn Christiansen. De første faglige organiseringer, kampene om arbejdstiden og bedre løn og arbejdsforhold, aftalesystemet 2. den 13. marts: Den danske fagbevægelse i international sammenhæng, Dino Knudsen Efterkrigstidens udviklinger i fagbevægelsen, påvirkningen fra USA og stormagtspolitik 3. den 20. marts: Mellem revolution og reformisme, Hans Jørgen Vad Kampen mellem de socialdemokraterne og kommunisterne/venstrefløjen, nyere arbejdskampe, 1985 og den 27. marts: Arbejderklassen og klassebevidsthed i dag - afslutning m. repræsentanter for fagbevægelsen Hvad er arbejderklassen i dag, hvordan opfatter den sig selv, er der en ny klassestruktur og nye kampe, artikuleret omkring de fælles goder, eller er arbejderbevægelsen på retur? Tid og sted: 4 onsdage fra den 6.3 til kl på Christianshavns gymnasium i lokale 12 opg. C, Prinsessegade 35, Kbn. K. (1. ons. dog i lokale 10). Kursusansvarlig: Karen Helveg Petersen. Tlf , mail:

5 502 Har kooperationen en fremtid? En historisk analyse og nutidig vurdering af kooperationen som strategi. 1. den 10.4.: En historisk gennemgang af kooperationen i Danmark. I kampen for et socialistisk samfund, var kooperativer omkring 1900 en vigtig strategi for arbejderbevægelsen, men de døde ud i den sidste halvdel af det 20.århundrede til fordel for rene kapitalistiske produktionsvirksomheder. Ved Henning Grelle historiker og seniorforsker 2. den 17.4.: Kooperativer vejen til hvad? Er kooperativer socialisme i kimform eller blot tilpasning og accept af kapitalismen? Det forsøger vi at se på gennem nogle nutidige internationale eksempler først og fremmest den baskiske kooperative koncern Mondragon, der beskæftiger over mennesker, og kooperativbevægelsen i Argentina. Ved Karsten Ditlevsen faglig sekretær for Enhedslisten 3. den 24.4.: Naomi Kleins film om den argentinske bevægelse The Take. Diskussion om kooperativer som en løsning eller ej efter filmen. Tid og Sted: 3 onsdage den 24.4 kl på Christianshavns gymnasium i lokale 12. opg.c, Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Hanne Schmidt, tel Grundloven - Grundloven i dag og i fremtiden Vi taler om Grundloven på almindeligt dansk, om problemer og konflikter mellem Grundloven, lovgivere og almindelige love. 1. Den 15.4.: Menneskerettigheder. 2. den 22.4.: Forholdet mellem kirke og stat og kongehus 3. den 29.4.: Regeringen og folketingets og domstolenes arbejde m.v. 4. den 6.5.: Partiernes, interesseorganisationers og dine ønsker til en ny Grundlov Tid: 4 Mandage fra kl Sted: Chr.havns Gymnasium i lokale 12. opg. C, Prinsessegade 35, Kbh. K. Underviser: Jurist Finn Christensen, tlf: , mail: Kursusansvarlig: Jurist Finn Christensen, tlf: , mail: 0ffentlige foredrag, ekskursioner og debatarrangementer 601 Biologisk mangfoldighed i haven - Mere økologi, større haveglæde Økologisk havekonsulent og forfatter Jens Juhl giver råd til indretning af bæredygtige haver og gårdanlæg. Tid: Torsdag den kl Sted: Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Foredrag ved Jens Juhl, 602 Økologisk have - selvforsyning til husbehov Hvis man vil være helt sikker på hvad man putter i munden på sig selv og sine børn, skal man selv dyrke så mange af sine grønsager som muligt. Foredrag af Jens Juhl Økologisk havekonsulent og forfatter til bogen Økologisk have - selvforsyning til husbehov. Tid: Torsdage, den 7.3. kl Sted: Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kontakt: 603 Mediet er budskabet - om Marshall McLuhan og hvad der senere skete. Ved journalist Gert Poder. Tlf: , mail: Tid og sted: onsdag kl , lokale 311 Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 K 604 Tysklands samvittighed - om Günther Wallraf og efterkrigstidens tyske medier Foredrag ved journalist Gert Poder. Tlf: , Tid og sted: onsdag den 3.4 Kl , lokale 311 Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 K 605 De russiske konstruktivister fra En lysbillede gennemgang af de russiske konstruktivisternes arbejder og tanker før, under og efter den russiske revolution og deres forestillinger om det nye menneske by og på land Med udgangspunkt i Vladimir Malevich politiske holdninger og kunstsyn. Foredrag ved Arkitekt Hanne Schmidt Tid og sted: Kl Mandag den 8.4.: Christianshavns gymnasium lokale 10.opg.C, Prinsessegade 35, København K.

6 606 Graverjournalistik - om at kigge magthaverne over skulderen Foredrag ved journalist Gert Poder. Tlf: , Tid og sted: kl onsdag den lo. 311 Nyboder Skole,Øster Voldgade 15, 1350 København K 607 Tre politiske kirkegårdsvandringer med rundviser Jørgen Lund Underholdende og lærerige ture hvor Arbejderbevægelsens og venstrefløjens historie gennemgås på kirkegården. 1. Lørdag den 9.3. Mødested: Indgangen til Assistens kirkegård, Kapelvej 4, kl Introduktion til kirkegårdshistorien før arbejderbevægelsen og de første socialister frem til Socialdemokratiets gennembrud i erne og op til 1.verdenskrig. 2. Lørdag den 23.3: Mødested: Indgangen til Assistens kirkegård, Kapelvej 4, kl Vi besøger organisationsfolk, kulturpersonligheder og aktivister fra den store Splittelse under 1.verdenskrig frem til afdøde 68 ere, ungdomsoprørere og det nye venstre frem til vore tid. 3. Lørdag den 6.4.: Mødested: Hjørnet på Vestre kirkegårds Alle og Vigerslev Alle. Udflugt til bl.a. det Røde Hav på Vestre kirkegård, hvor socialdemokratiske ledere fra Louis Pio til Jens Otto Krag ligger begravet sammen med kommunister fra perioden (103) "Systemkrisen: muligheder og perspektiver - hvad vil vi, hvad kan vi?". Paneldebat med Politolog Jens Laugesen, Ph.D.fysiker Sussanne Blegaa, Ph.D., NOAH, energi- og samfundsforsker Rolf Czeskleba-Dupont, ph.d. Tid : Tirsdag den 19.3 Kl Sted: Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34. Kbh,K 609 (104) Den store omstilling med en klar retning. Energi-demokrati Hovedoplæg: Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy Bidrag af Ditlev Nissen, Bente Hesellund og Rolf C.- Dupont. Tid: Tirsdag den Kl Sted: Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34. Kbh,K KURSER UD AF HUSET 701 Der afholdes i foråret et udvidet kursusforløb om Marx, politisk økonomi mv. i Roskilde. Alle kan deltage. Henvendelse til om detaljeret program. Uddybende programbeskrivelser og materialer til de enkelte kurser lægges på hjemmesiden! OM GROBUNDS AFTENSKOLE Idégrundlag Grobund tilbyder folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for socialisme med økologiskklimamæssig bæredygtighed. Vi henvender os til folk på den politiske venstrefløj og i øvrigt til alle, der søger viden og kritisk indsigt i vores samfunds strukturer, og som vil udforske veje til forandring i undervisningsforløb, der kan styrke deltagernes forståelse af sociale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Målsætningen er at støtte udviklingen af en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme. Pris for deltagelse: 70 kr. pr. gang, men for pensionister, arbejdsløse, studerende eller på anden overførselsindtægt (PEA), 50 kr. pr. gang. For offentlige engangsarrangementer, enhedspris på 50 kr. Tilmelding: Tilmelding foretages på eller ring til eller skriv til Deltagergebyr indbetales til vores konto i Merkur bank konto nr Foreninger kan bestille kurser ud af huset med henblik på at undervise folk hvor de selv holder til ved henvendelse til Medlemskab af oplysningsforeningen Grobund Meld jer ind i foreningen, og vær med til at udvikle vores undervisningstilbud. Skriv til Alle interesserede også kan melde sig til på hjemmesiden og løbende få tilsendt nyhedsbreve om vores aktiviteter. Grobund c/o DEMOS, Elmegade 27. kld., 2200 København N. tel:

GROBUNDS AFTENSKOLE PROGRAM FORÅR 2012

GROBUNDS AFTENSKOLE PROGRAM FORÅR 2012 GROBUNDS AFTENSKOLE PROGRAM FORÅR 2012 Praktiske oplysninger Grobund c/o Demos, Elmegade 27. kld., 2200 København N. info@grobund.nu, www.grobund.nu,. Tlf.: 2237 6030 Pris: Prisen for at deltage er den

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

2.1 Landbrugets fremtid/aflyst

2.1 Landbrugets fremtid/aflyst EFTERÅRSPROGRAM 2012 1.1 GRÆNSER FOR VÆKST OG ØKOSOCIALISME Tid og Sted: 5 torsdage fra 25. okt. til 22.nov. på Christianshavns gymnasium; Prinsessgadfe 35, lokale 17, kl. 19.30-21.30. Offentligt møde

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere

Projekt- og afløsningsseminar: Efter velfærdsstaten- aktuelle tendenser og kriser - Peter Nielsen (kursusansvarlig)

Projekt- og afløsningsseminar: Efter velfærdsstaten- aktuelle tendenser og kriser - Peter Nielsen (kursusansvarlig) Projekt- og afløsningsseminar: Efter velfærdsstaten- aktuelle tendenser og kriser - Peter Nielsen (kursusansvarlig) Om kurset Fag Kursustype Undervisningssprog forvaltning / Politik og Administration /

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2012 HVORFOR OG HVORDAN SNYDER GRØN KAPITALISME? ØKOLOGISK SANDHED OG SOCIAL RETFÆRDIGHED KRÆVER ET ØKO-SOCIALISTISK SAMFUND.

EFTERÅRSPROGRAM 2012 HVORFOR OG HVORDAN SNYDER GRØN KAPITALISME? ØKOLOGISK SANDHED OG SOCIAL RETFÆRDIGHED KRÆVER ET ØKO-SOCIALISTISK SAMFUND. EFTERÅRSPROGRAM 2012 1.0 GRÆNSER FOR VÆKST OG ØKOSOCIALISME Tid og Sted: 5 torsdage fra 25. okt. til 22.nov. på Christianshavns gymnasium; Prinsessgadfe 35, lokale 17, kl. 19.30-21.30. Offentligt møde

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag B Lærer(e) Mads Østergaard

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND

GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND Om Grobund side 2 Grobund ønsker at tilbyde folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for socialisme og for økologisk-klimapolitisk bæredygtighed. Vi henvender

Læs mere

Farvel til de røde undtagelser

Farvel til de røde undtagelser En artikel fra KRITISK DEBAT Farvel til de røde undtagelser Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 14. april 2010 Ellen Brun og Jaques Hersh rejser i sidste nummer af kritisk debat en vigtig debat om

Læs mere

Samfundsfag Årsplan 15/16

Samfundsfag Årsplan 15/16 Samfundsfag Årsplan 15/16 Årsplanen tager udgangspunkt i de forenklede fælles mål for samfundsfag. Det samfundsfaglige kompetenceområde behandles ikke selvstændigt, men er en integreret del af arbejdet

Læs mere

Vores ideologiske rod

Vores ideologiske rod FOLKESOCIALISME Hvad er jeres bud? Historisk rids! Midten af 1800-tallet: Industrialisering! Ekstrem ulighed i samfundet! 1871: Socialdemokratiet udspringer af datidens LO! 1920: DKP stiftes! De to slås

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Jens Drejer Jacobsen fhh15e112

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Mange DSU ere har fået deres bedste venner gennem DSU, og nogle har endda fundet kærligheden.

Mange DSU ere har fået deres bedste venner gennem DSU, og nogle har endda fundet kærligheden. Som medlem af DSU får du et fantastisk indblik i den politiske verden. Du får mulighed for at påvirke de beslutninger som træffes i kommunen, regionen, Folketinget og EU. Samtidigt bliver du en del af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Th. Langs Akademi Kurser efteråret 2008 foråret 2009

Th. Langs Akademi Kurser efteråret 2008 foråret 2009 Th. Langs Akademi Kurser efteråret 2008 foråret 2009 TH Langs HF & VUC Som noget nyt kan vi i kursusåret 2008/2009 tilbyde en række forskellige kurser, som er kortere og mere interesseprægede end vores

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Rikke Wagner Jensen fhh15g112

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2015/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag B Iben Helqvist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe eller Hf2 Samfundsfag C Lærer(e) Søren

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN

LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN Introduktion til materialet Undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden" er udgivet af Skoletjenesten på Arbejdermuseet. Materialet understøtter museets

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 15-16 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-Enkeltfag Samfundsfag

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere