GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013"

Transkript

1 GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013 GLOBALE UDFORDRINGER 101 LATINAMERIKA S GRØNNE VEJ Cuba, Venezuela, Bolivia viser vejen 1. Onsdag den 20.2.: ALBA, s grønne vej i Latin Amerika. Det solidariske Bolivarianske Samarbejde mellem 8 lande i Latinamerika åbner store perspektiver for det latinamerikanske kontinents mulighed for endelig at opnå Uafhængighed og gå sin egen udviklingsvej. ALBA har skabt flotte resultater allerede, og principperne i samarbejdet er bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 2. Onsdag den 27.2.: Det grønne Cuba om Cubas eksperimenter med bæredygtig udvikling. Siden Sovjets sammenbrud i 1991 har Cuba været i gang med en spændende omstillingsproces indenfor økologi og grøn energi. Kan vi lære noget af det? Oplæg med videodokumentar fra Onsdag den 6.3.: Bylandbrug i Cuba Lær om cubanernes erfaringer fra de sidste mere end 20 år med økologisk bylandbrug. Oplæg til diskussion med videodokumentar fra Tid og sted: Kl på Christianshavns gymnasium, lokale 12 opgang C. Prinsessegade 35, Kbn. K. Underviser og kursusansvarlig: Hanne Leni Andersen,Tlf , mail: Gebyr 50/70 kr. per gang 102 AFRIKA S HORN En historisk og politisk gennemgang af udviklingen og kampene på Afrikas horn. 1. Torsdag den 14.3: Eritrea. Afrikas Horn er også historien om supermagterne USA og Sovjets rivalisering og de stærke befrielsesbevægelser i området. Her udmærker Eritreas sig særligt gennem den 30 årige væbnede kamp og hvor hverken US eller Sovjet støtte til Etiopien kunne knuse EPLF, Eritrean people s liberation front. Eritrea fik sin selvstændighed i 1991 og gennem folkeafstemning i Eritreas regering bygger på princippet om "self-reliance" og kan vise flotte resultater på mange områder. Men hvad har været prisen for at opretholde princippet om selvstændighed? John Graversgaard og Daniel Ghebrelul fra den eritreanske støtteforening. Info: 2. Torsdag den 21.3: Somalia. For at forstå udviklingen på Afrikas Horn, må man forstå udviklingen i Somalia, som oprindeligt dækkede det meste af området, indtil briterne gav en tredjedel af Somalia til Etiopien, mens Kenya kom til at bestemme over det sydlige Somalia. Vagn Rasmussen fra STS International Solidarity, Info: Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Hanne Schmidt, tel

2 103 SYSTEMKRISEN: Årsager og mulige løsninger. Det selvmodsigende billede af den ubegrænsede vækst på en begrænset klode viser flere ansigter; de to største er et økonomisk og et økologisk. Klodens politiske system(er) beherskes af markedet og reagerer med uvidenhedens træghed. Det er hvad kurset tager fat på. 1. Tirsdag den 26.2.: "Krise- og systemdynamikken" ved politolog Jens Laugesen, ph.d. 2. Tirsdag den 5.3.: "Den store omstilling, hvordan?" ved fysiker Sussanne Blegaa, ph.d., NOAH 3Tirsdag den 12.3.: "Sæt kurs mod økosocialismen" ved energi- og samfundsforsker Rolf Czeskleba- Dupont, phd., RUC. 4.gang d , offentlig paneldebat: Systemkrisen: muligheder og perspektiver hvad vil vi, hvad kan vi? Tid og sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 10. Prinsessegade 35, Kbn.K. NB: 4.gang d kl.19.30: Offentlig paneldebat: Systemkrisen: muligheder og perspektiver hvad vil vi, hvad kan vi? Chr.havns beboerhus, Dronningensgade 34. K Kursusansvarlig: Niels Jørgen Skydsgaard, tel: , ØKOSOCIALISME SOM DEN STORE OMSTILLING Perspektiver for samfundsudviklingen. Omstillingen til økokapitalismen er så småt i gang, men en social omstilling er uundgåelig og burde tage sigte på en økosocialistisk samfundsforandring. Økosamfund betegner konkrete utopier for, hvordan omstillingen kommer i gang. Klimapolitikken burde fremskynde denne, men blokeres af markedsorienteringen f.eks. via CO2- kvotehandelen. Omstillingen fra bio-kapitalisme til økosocialisme er nødvendig. 1. Tirsdag den 2.4.: Ditlev Nissen, Landsforeningen for Økosamfund: Økosamfundsbevægelsens konkrete utopi 2. Tirsdag den 9.4.:.Bente Hessellund Andersen, NOAH: Biopirateri, demokrati og bæredygtighed 3. Tirsdag den 16.4.: Geograf Rolf Czeskleba- Dupont, Ph.D., RUC: Biokapitalismen, kapitalfraktioner og den nødvendige økosocialisme 4. Tirsdag Offentligt møde Energi-demokrati Hovedoplæg: Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy Bidrag af Ditlev Nissen, Bente Hesellund og Rolf C.- Dupont Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 10. Prinsessegade 35, København K. NB: 4. gang: Offentligt paneldebat: Energidemokrati Chr.havns beboerhus, Dronningensgade 34. K Kursusansvarlig.: Rolf Czeskleba-Dupont, tel KLIMA, MILJØ OG ØKOLOGI 201 LANDBRUGETS FREMTID - Alternativer til overvindelse af landbruget krise Det konventionelle landbrug har nået en økologisk og økonomisk grænse. Det er i krise med lave jordpriser og høj gæld og er ved at nå den økologiske afgrund. Kurset diskuterer alternativer for at overvinde kriserne og de forslag, landbrugskommissionen kommer med til foråret. 1. Torsdag den 4.4.: Landbrugets miljømæssige, dyreetiske, økonomiske og klassestrukturelle krisesymptomer? v/jørgen Holst økologisk landmand, 2. Torsdag den 11.4.: Har venstrefløjen et bud på en alternativ, moderne økosocialistisk landbrugspolitik? v/jørgen Holst 3. Torsdag den 18.4.: Det kapitalistiske landbrug, jordprisdannelse og gæld. v/karen Helveg Petersen, økonom 4. Torsdag den 25.4.: Landbrug og landskab - hvilket landskab vil vi gerne have? V/ Jørgen Primdahl, professor i landskabsplanlægning i Skov & Landskab på Life/KU Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 12. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Karen Helveg Petersen. Tlf , mail: 202 Besøg på økologisk gård Produktion af naturgrise, v/jørgen Holst, Tid: lørdag den 4. maj kl Sted: St. Valbyvej 85, Himmelev, Roskilde. Tlf: ,

3 KULTUR, MEDIER OG SPROG 301 Italiensk specialkursus Fascismens Italien i historisk og litterær belysning Italienerne er aldrig blevet færdige med at debattere årene , hvor fascisterne havde regeringsmagten. Hvert år i forbindelse med mærkedage blusser debatten op på ny om dette ventennio fascista (fascistiske 20-år), som startede med fascistiske voldsbander og sluttede lige så voldeligt med bitter borgerkrig. Ikke mindst satte Berlusconis højrekræfter spørgsmålstegn ved efterkrigstidens klare antifascisme. Kurset vil være for fortsættere i italiensk, men ikke nødvendigvis for meget avancerede. Der vil blive talt et enkelt italiensk, som også mindre avancerede kan forstå. Kurset bliver en blanding af sprog og historie, og hvis det historiske bliver for spændende, er der selvfølgelig mulighed for at slå over i dansk. deltagerne for at tale italiensk efter lyst og evne. Underviserens bog Fascismens Italien (Frydenlund, 2010, 119 kr.) vil blive benyttet som grundbog og bør derfor anskaffes eller lånes (haves på 115 biblioteker). De litterære tekster sendes over mail på både italiensk og dansk Fascismen kommer til magten. 2: Fascistisk diktatur. 3: Racelovene. 4: verdenskrig bryder ud. 5: Borgerkrig i Italien. 6: Efterkrigstiden. Tid: 6 Tirsdage hver anden uge, kl fra Sted: Christianshavns Gymnasium lokale 12 opg. C. Prinsessegade 35 Kbh.K. Underviser: Flemming Larsen, forfatter og italiensklærer. Tlf: Mail: 302 Medier for dummies - Fire lektioner om at kommunikere i et moderne samfund. 1.Hvorfor kommunikere? - om at ville sige noget til andre. 2.Hvad er et medie? - om hvilke forskellige måder der findes. 3.Hvem er modtager? - om målgrupper 4.Hvordan? - om sprog og udformning Tid: 4 mandage fra til kl Sted: Nyboder skole lokale 211. Øster Voldgade 15, 1350 Kbh. K Underviser: journalist Gert Poder. Tlf: , 303 Nu skal du bare høre! Fire lektioner om at fortælle folk noget du tror de gerne vil vide. 1. Hvad vil jeg sige? - om valg af budskab og signal 2. Hvem vil jeg gerne sige det til?- om segmenter, differentiering og målgrupper 3. Hvordan får jeg fat i folk? - om valg og sammensætning af nyhedsmedier 4. Hvordan gik det? - om mål, kontrol og evaluering Tid: 4 mandage fra 8.4. fra til kl Sted: Nyboder skole lokale 211, Øster Voldgade 15, 1350 Kbh. K Underviser: journalist Gert Poder. Tlf: , POLITISK ØKONOMI OG FILOSOFI 401 Det kommunistiske manifest (1848) Manifestet 2013 levende eller dødt? - få det læst før din nabo! Læsning og kritik af Det kommunistiske Manifest - Marx og Engels' korte revolutionære klassiker - i dets historiske sammenhæng og med dets analytisk-profetiske fremtidsperspektiv. Ved Historiker Niels Jørgen Skydsgaard og Filosof Gitte Pedersen 1. den 25.2: Europa Marx og Engels. Manifestets disposition. Tekst udleveres (kr. 50).. 2. den 4.3: Tekstlæsning og diskussion 3. den 11.3: Tekstlæsning og diskussion. 4. den 18.3: Tekstlæsning og diskussion; manifestet levende eller dødt? Tid: 4 mandage fra kl Sted: Christianshavns Gymnasium lokale 12, opgang C,, Prinsessegade 35, Kbh. K. Kursusansvarlig: Niels Jørgen Skydsgaard; tlf.: ; mail: Gitte Pedersen Tlf: mail:

4 402 Er lønarbejdsæraen slut og hvad så? Hvad er arbejde? Om arbejdsbegrebet gennem tiderne. På den ene side får vi at vide vi skal arbejde mere og udbuddet af arbejdskraft øges og på den anden side har vi en enorm arbejdsløshed. Virksomheder skærer ned på arbejdsstyrken og ny teknologi/robotter overtager arbejdet. Hvor og hvordan skal vi arbejde, når arbejdet tilsyneladende ikke er der, og arbejdsgiverne ikke vil betale for det. 1. den 28.2.: Hvad er arbejde? Vi diskuterer arbejdsbegrebet i historisk perspektiv (Hegel, Marx, Gorz ) 2. den 7.3.: Er arbejde et middel til at opretholde livet eller er arbejdet selve målet med livet. Arbejdet som selvrealisering og identitetsskabende. Arbejdet i neoliberalismens tidsalder. 3. den 14.3.: Fritidssamfund, fordeling af arbejdet, borgerløn, Basic Income. Er det muligheder? 4. den : Arbejdsløse omtales som værende udenfor og udelukkede, men udelukket fra hvad? Aktiveringsindustrien er den til gavn for arbejdsløse, eller kontrol. Ved Historiker Jesper Morville og Filosof Gitte Pedersen Tid: 4 torsdage fra til Sted: Christianshavns gymnasium lokale 12. opg.c, Prinsessegade 35, Kbh. K. Kursusansvarlige: Jesper Morville Tlf: mail: og Gitte Pedersen Tlf: mail: 403 Hvordan skaber vi et modbillede til neoliberalismen? Neoliberalismen er ikke blot en økonomisk teori og en dominerende politisk strømning, men har også en fundamental indvirkning på vores selvbillede og identitet. Modsigelsen mellem stadig større monopolenheder og globalisering og hævdelsen af, at vi som individer skaber os selv, bare vi vil, har nu antaget absurde højder. Den påvirker os alle, og underkaster os en maske af selvbestemmelse. Den ofrer vores selvbestemmelse, ved at tage meget raffinerede metoder i brug for at vi som mennesker kan æde den! Under en maske af f.eks. selvrealisering, anerkendelsesbaseret ledelse, ansvar for egen læring, positiv psykologi skal vi underkaste os en uimodsigelig, anonym markedslogik som var det vort helt eget valg. Hvad gør det ved os som subjekter? Vi vil betragte det både teoretisk og helt dagligdags politisk: Hvordan udspiller denne modsigelse sig i vores liv og i os selv? Ved Filosofferne Kirsten Klercke og Gitte Pedersen 1. den 5.3.: Opløsningen af subjektet, flydende indentitet og omstillingsparathed. (Baumann, Zizek) 2. den 12.3.: Omstrukturering og evaluering. Kontrol og bureaukratri (Weber, Foucault) 3. den 9.3.:Positive selvværdsteknikker/lykkepiller. Mental ensretning (Antipsykiatrien, Lacan) 4. den 2.4.: Effektivisering af uddannelse. Underminering af viden og personlig dannelse. Opsummering. Hvad gør vi? Tid: 4 tirsdage kl fra Sted: Sølvgade skole, Sølvgade 16, 3.s., Kbh. K, Ny bygning lokale 38. Kursusansvarlig: Gitte Pedersen, Tlf: mail: og Kirsten Klercke mail: HISTORIE OG SAMFUND 501 Fagbevægelsen - historie og fremtid. Arbejder- og fagbevægelsen er for alvor kommet tilbage på dagsordenen. Aftalesystemets historie, kampe for bedre løn og velfærdsstat, reformisme vs. revolution blandes sammen. Kurset søger at klargøre begreberne og identificere dagens kamparenaer. 1. den 6. marts: Arbejder- og fagbevægelsens historie, Prof. Niels Finn Christiansen. De første faglige organiseringer, kampene om arbejdstiden og bedre løn og arbejdsforhold, aftalesystemet 2. den 13. marts: Den danske fagbevægelse i international sammenhæng, Dino Knudsen Efterkrigstidens udviklinger i fagbevægelsen, påvirkningen fra USA og stormagtspolitik 3. den 20. marts: Mellem revolution og reformisme, Hans Jørgen Vad Kampen mellem de socialdemokraterne og kommunisterne/venstrefløjen, nyere arbejdskampe, 1985 og den 27. marts: Arbejderklassen og klassebevidsthed i dag - afslutning m. repræsentanter for fagbevægelsen Hvad er arbejderklassen i dag, hvordan opfatter den sig selv, er der en ny klassestruktur og nye kampe, artikuleret omkring de fælles goder, eller er arbejderbevægelsen på retur? Tid og sted: 4 onsdage fra den 6.3 til kl på Christianshavns gymnasium i lokale 12 opg. C, Prinsessegade 35, Kbn. K. (1. ons. dog i lokale 10). Kursusansvarlig: Karen Helveg Petersen. Tlf , mail:

5 502 Har kooperationen en fremtid? En historisk analyse og nutidig vurdering af kooperationen som strategi. 1. den 10.4.: En historisk gennemgang af kooperationen i Danmark. I kampen for et socialistisk samfund, var kooperativer omkring 1900 en vigtig strategi for arbejderbevægelsen, men de døde ud i den sidste halvdel af det 20.århundrede til fordel for rene kapitalistiske produktionsvirksomheder. Ved Henning Grelle historiker og seniorforsker 2. den 17.4.: Kooperativer vejen til hvad? Er kooperativer socialisme i kimform eller blot tilpasning og accept af kapitalismen? Det forsøger vi at se på gennem nogle nutidige internationale eksempler først og fremmest den baskiske kooperative koncern Mondragon, der beskæftiger over mennesker, og kooperativbevægelsen i Argentina. Ved Karsten Ditlevsen faglig sekretær for Enhedslisten 3. den 24.4.: Naomi Kleins film om den argentinske bevægelse The Take. Diskussion om kooperativer som en løsning eller ej efter filmen. Tid og Sted: 3 onsdage den 24.4 kl på Christianshavns gymnasium i lokale 12. opg.c, Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Hanne Schmidt, tel Grundloven - Grundloven i dag og i fremtiden Vi taler om Grundloven på almindeligt dansk, om problemer og konflikter mellem Grundloven, lovgivere og almindelige love. 1. Den 15.4.: Menneskerettigheder. 2. den 22.4.: Forholdet mellem kirke og stat og kongehus 3. den 29.4.: Regeringen og folketingets og domstolenes arbejde m.v. 4. den 6.5.: Partiernes, interesseorganisationers og dine ønsker til en ny Grundlov Tid: 4 Mandage fra kl Sted: Chr.havns Gymnasium i lokale 12. opg. C, Prinsessegade 35, Kbh. K. Underviser: Jurist Finn Christensen, tlf: , mail: Kursusansvarlig: Jurist Finn Christensen, tlf: , mail: 0ffentlige foredrag, ekskursioner og debatarrangementer 601 Biologisk mangfoldighed i haven - Mere økologi, større haveglæde Økologisk havekonsulent og forfatter Jens Juhl giver råd til indretning af bæredygtige haver og gårdanlæg. Tid: Torsdag den kl Sted: Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Foredrag ved Jens Juhl, 602 Økologisk have - selvforsyning til husbehov Hvis man vil være helt sikker på hvad man putter i munden på sig selv og sine børn, skal man selv dyrke så mange af sine grønsager som muligt. Foredrag af Jens Juhl Økologisk havekonsulent og forfatter til bogen Økologisk have - selvforsyning til husbehov. Tid: Torsdage, den 7.3. kl Sted: Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kontakt: 603 Mediet er budskabet - om Marshall McLuhan og hvad der senere skete. Ved journalist Gert Poder. Tlf: , mail: Tid og sted: onsdag kl , lokale 311 Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 K 604 Tysklands samvittighed - om Günther Wallraf og efterkrigstidens tyske medier Foredrag ved journalist Gert Poder. Tlf: , Tid og sted: onsdag den 3.4 Kl , lokale 311 Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 K 605 De russiske konstruktivister fra En lysbillede gennemgang af de russiske konstruktivisternes arbejder og tanker før, under og efter den russiske revolution og deres forestillinger om det nye menneske by og på land Med udgangspunkt i Vladimir Malevich politiske holdninger og kunstsyn. Foredrag ved Arkitekt Hanne Schmidt Tid og sted: Kl Mandag den 8.4.: Christianshavns gymnasium lokale 10.opg.C, Prinsessegade 35, København K.

6 606 Graverjournalistik - om at kigge magthaverne over skulderen Foredrag ved journalist Gert Poder. Tlf: , Tid og sted: kl onsdag den lo. 311 Nyboder Skole,Øster Voldgade 15, 1350 København K 607 Tre politiske kirkegårdsvandringer med rundviser Jørgen Lund Underholdende og lærerige ture hvor Arbejderbevægelsens og venstrefløjens historie gennemgås på kirkegården. 1. Lørdag den 9.3. Mødested: Indgangen til Assistens kirkegård, Kapelvej 4, kl Introduktion til kirkegårdshistorien før arbejderbevægelsen og de første socialister frem til Socialdemokratiets gennembrud i erne og op til 1.verdenskrig. 2. Lørdag den 23.3: Mødested: Indgangen til Assistens kirkegård, Kapelvej 4, kl Vi besøger organisationsfolk, kulturpersonligheder og aktivister fra den store Splittelse under 1.verdenskrig frem til afdøde 68 ere, ungdomsoprørere og det nye venstre frem til vore tid. 3. Lørdag den 6.4.: Mødested: Hjørnet på Vestre kirkegårds Alle og Vigerslev Alle. Udflugt til bl.a. det Røde Hav på Vestre kirkegård, hvor socialdemokratiske ledere fra Louis Pio til Jens Otto Krag ligger begravet sammen med kommunister fra perioden (103) "Systemkrisen: muligheder og perspektiver - hvad vil vi, hvad kan vi?". Paneldebat med Politolog Jens Laugesen, Ph.D.fysiker Sussanne Blegaa, Ph.D., NOAH, energi- og samfundsforsker Rolf Czeskleba-Dupont, ph.d. Tid : Tirsdag den 19.3 Kl Sted: Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34. Kbh,K 609 (104) Den store omstilling med en klar retning. Energi-demokrati Hovedoplæg: Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy Bidrag af Ditlev Nissen, Bente Hesellund og Rolf C.- Dupont. Tid: Tirsdag den Kl Sted: Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34. Kbh,K KURSER UD AF HUSET 701 Der afholdes i foråret et udvidet kursusforløb om Marx, politisk økonomi mv. i Roskilde. Alle kan deltage. Henvendelse til om detaljeret program. Uddybende programbeskrivelser og materialer til de enkelte kurser lægges på hjemmesiden! OM GROBUNDS AFTENSKOLE Idégrundlag Grobund tilbyder folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for socialisme med økologiskklimamæssig bæredygtighed. Vi henvender os til folk på den politiske venstrefløj og i øvrigt til alle, der søger viden og kritisk indsigt i vores samfunds strukturer, og som vil udforske veje til forandring i undervisningsforløb, der kan styrke deltagernes forståelse af sociale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Målsætningen er at støtte udviklingen af en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme. Pris for deltagelse: 70 kr. pr. gang, men for pensionister, arbejdsløse, studerende eller på anden overførselsindtægt (PEA), 50 kr. pr. gang. For offentlige engangsarrangementer, enhedspris på 50 kr. Tilmelding: Tilmelding foretages på eller ring til eller skriv til Deltagergebyr indbetales til vores konto i Merkur bank konto nr Foreninger kan bestille kurser ud af huset med henblik på at undervise folk hvor de selv holder til ved henvendelse til Medlemskab af oplysningsforeningen Grobund Meld jer ind i foreningen, og vær med til at udvikle vores undervisningstilbud. Skriv til Alle interesserede også kan melde sig til på hjemmesiden og løbende få tilsendt nyhedsbreve om vores aktiviteter. Grobund c/o DEMOS, Elmegade 27. kld., 2200 København N. tel:

GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND

GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND Om Grobund side 2 Grobund ønsker at tilbyde folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for socialisme og for økologisk-klimapolitisk bæredygtighed. Vi henvender

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Risikostyring og sociale læreprocesser

Risikostyring og sociale læreprocesser Risikostyring og sociale læreprocesser Vækstfilosofi og forbrugersamfund er blevet en risikofaktor. Vores livsstil er en del af problemet. Livsstilsændring en del af løsningen. Ditlev Nissen Demokrati-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ida Bering Jens Christian Nielsen Finn M. Sommer (red.) Vibeke Andersen Birger Steen Nielsen Kirsten Weber Ude af trit? forandringer i arbejdsliv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

-posten. 4. juli 2009

-posten. 4. juli 2009 -posten Nordjylland Juli 2009 4. juli 2009 Ingen Rebildfest uden protestaktioner fra Enhedslisten! Og ingen aktioner uden efterfølgende fest! USA nægter forsat at tage passende del i ansvaret for klimaproblemet

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Med lov skal man land bygge

Med lov skal man land bygge Med lov skal man land bygge 03020 Manifest 1/3 DANMARK SKAL HAVE EN NY, GRØN GRUNDLOV Verdenssamfundet og herunder Danmark står over for en økonomisk, økologisk og politisk krise. Det er ikke tale om en

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Arbejderhistoriefestival

Arbejderhistoriefestival Arbejderhistoriefestival Kaster man et blik ud over tidens aktuelle politiske, faglige og sociale forandringer i det danske samfund og internationalt, bliver man klar over, at mangt og meget ikke kan forstås

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Københavns Højskoleforening

Københavns Højskoleforening Københavns Højskoleforening Nyhedsbrev for august og september 2014 NB: Dette nyhedsbrev beretter om aktiviteter for begge måneder. Onsdag den 6. august kl. 19.30: Professor, dr.pæd Ove Korsgaard. Solskin

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Jeg er ikke en særlig god underviser!!! Historier eller hændelser der understøtter den historie om mig selv. Min egen fortælling og andres

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik. dansk, europæisk, globalt

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik. dansk, europæisk, globalt Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik dansk, europæisk, globalt Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 9 Klimaproblemet i et samfundsøkonomisk perspektiv 11 Af Eirik S. Amundsen,

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Opsamling på gruppearbejde ved LivøFerie Udviklingsmøde 15.august 2015 Fælledvej 12, 2200 København N

Opsamling på gruppearbejde ved LivøFerie Udviklingsmøde 15.august 2015 Fælledvej 12, 2200 København N Opsamling på gruppearbejde ved LivøFerie Udviklingsmøde 15.august 2015 Fælledvej 12, 2200 København N Punkt 1: madlavning, indkøb, butik m.fl. o Mængden af mad der er et unødvendigt stort udvalg! o Aftensmaden

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1gec15e 0814 ge

Undervisningsbeskrivelse for: 1gec15e 0814 ge Undervisningsbeskrivelse for: 1gec15e 0814 ge Fag: Geografi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Geografi C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Gitte

Læs mere