GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013"

Transkript

1 GROBUND S FORÅRSPROGRAM 2013 GLOBALE UDFORDRINGER 101 LATINAMERIKA S GRØNNE VEJ Cuba, Venezuela, Bolivia viser vejen 1. Onsdag den 20.2.: ALBA, s grønne vej i Latin Amerika. Det solidariske Bolivarianske Samarbejde mellem 8 lande i Latinamerika åbner store perspektiver for det latinamerikanske kontinents mulighed for endelig at opnå Uafhængighed og gå sin egen udviklingsvej. ALBA har skabt flotte resultater allerede, og principperne i samarbejdet er bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 2. Onsdag den 27.2.: Det grønne Cuba om Cubas eksperimenter med bæredygtig udvikling. Siden Sovjets sammenbrud i 1991 har Cuba været i gang med en spændende omstillingsproces indenfor økologi og grøn energi. Kan vi lære noget af det? Oplæg med videodokumentar fra Onsdag den 6.3.: Bylandbrug i Cuba Lær om cubanernes erfaringer fra de sidste mere end 20 år med økologisk bylandbrug. Oplæg til diskussion med videodokumentar fra Tid og sted: Kl på Christianshavns gymnasium, lokale 12 opgang C. Prinsessegade 35, Kbn. K. Underviser og kursusansvarlig: Hanne Leni Andersen,Tlf , mail: Gebyr 50/70 kr. per gang 102 AFRIKA S HORN En historisk og politisk gennemgang af udviklingen og kampene på Afrikas horn. 1. Torsdag den 14.3: Eritrea. Afrikas Horn er også historien om supermagterne USA og Sovjets rivalisering og de stærke befrielsesbevægelser i området. Her udmærker Eritreas sig særligt gennem den 30 årige væbnede kamp og hvor hverken US eller Sovjet støtte til Etiopien kunne knuse EPLF, Eritrean people s liberation front. Eritrea fik sin selvstændighed i 1991 og gennem folkeafstemning i Eritreas regering bygger på princippet om "self-reliance" og kan vise flotte resultater på mange områder. Men hvad har været prisen for at opretholde princippet om selvstændighed? John Graversgaard og Daniel Ghebrelul fra den eritreanske støtteforening. Info: 2. Torsdag den 21.3: Somalia. For at forstå udviklingen på Afrikas Horn, må man forstå udviklingen i Somalia, som oprindeligt dækkede det meste af området, indtil briterne gav en tredjedel af Somalia til Etiopien, mens Kenya kom til at bestemme over det sydlige Somalia. Vagn Rasmussen fra STS International Solidarity, Info: Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Hanne Schmidt, tel

2 103 SYSTEMKRISEN: Årsager og mulige løsninger. Det selvmodsigende billede af den ubegrænsede vækst på en begrænset klode viser flere ansigter; de to største er et økonomisk og et økologisk. Klodens politiske system(er) beherskes af markedet og reagerer med uvidenhedens træghed. Det er hvad kurset tager fat på. 1. Tirsdag den 26.2.: "Krise- og systemdynamikken" ved politolog Jens Laugesen, ph.d. 2. Tirsdag den 5.3.: "Den store omstilling, hvordan?" ved fysiker Sussanne Blegaa, ph.d., NOAH 3Tirsdag den 12.3.: "Sæt kurs mod økosocialismen" ved energi- og samfundsforsker Rolf Czeskleba- Dupont, phd., RUC. 4.gang d , offentlig paneldebat: Systemkrisen: muligheder og perspektiver hvad vil vi, hvad kan vi? Tid og sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 10. Prinsessegade 35, Kbn.K. NB: 4.gang d kl.19.30: Offentlig paneldebat: Systemkrisen: muligheder og perspektiver hvad vil vi, hvad kan vi? Chr.havns beboerhus, Dronningensgade 34. K Kursusansvarlig: Niels Jørgen Skydsgaard, tel: , ØKOSOCIALISME SOM DEN STORE OMSTILLING Perspektiver for samfundsudviklingen. Omstillingen til økokapitalismen er så småt i gang, men en social omstilling er uundgåelig og burde tage sigte på en økosocialistisk samfundsforandring. Økosamfund betegner konkrete utopier for, hvordan omstillingen kommer i gang. Klimapolitikken burde fremskynde denne, men blokeres af markedsorienteringen f.eks. via CO2- kvotehandelen. Omstillingen fra bio-kapitalisme til økosocialisme er nødvendig. 1. Tirsdag den 2.4.: Ditlev Nissen, Landsforeningen for Økosamfund: Økosamfundsbevægelsens konkrete utopi 2. Tirsdag den 9.4.:.Bente Hessellund Andersen, NOAH: Biopirateri, demokrati og bæredygtighed 3. Tirsdag den 16.4.: Geograf Rolf Czeskleba- Dupont, Ph.D., RUC: Biokapitalismen, kapitalfraktioner og den nødvendige økosocialisme 4. Tirsdag Offentligt møde Energi-demokrati Hovedoplæg: Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy Bidrag af Ditlev Nissen, Bente Hesellund og Rolf C.- Dupont Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 10. Prinsessegade 35, København K. NB: 4. gang: Offentligt paneldebat: Energidemokrati Chr.havns beboerhus, Dronningensgade 34. K Kursusansvarlig.: Rolf Czeskleba-Dupont, tel KLIMA, MILJØ OG ØKOLOGI 201 LANDBRUGETS FREMTID - Alternativer til overvindelse af landbruget krise Det konventionelle landbrug har nået en økologisk og økonomisk grænse. Det er i krise med lave jordpriser og høj gæld og er ved at nå den økologiske afgrund. Kurset diskuterer alternativer for at overvinde kriserne og de forslag, landbrugskommissionen kommer med til foråret. 1. Torsdag den 4.4.: Landbrugets miljømæssige, dyreetiske, økonomiske og klassestrukturelle krisesymptomer? v/jørgen Holst økologisk landmand, 2. Torsdag den 11.4.: Har venstrefløjen et bud på en alternativ, moderne økosocialistisk landbrugspolitik? v/jørgen Holst 3. Torsdag den 18.4.: Det kapitalistiske landbrug, jordprisdannelse og gæld. v/karen Helveg Petersen, økonom 4. Torsdag den 25.4.: Landbrug og landskab - hvilket landskab vil vi gerne have? V/ Jørgen Primdahl, professor i landskabsplanlægning i Skov & Landskab på Life/KU Tid og Sted: kl på Christianshavns gymnasium lokale 12. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Karen Helveg Petersen. Tlf , mail: 202 Besøg på økologisk gård Produktion af naturgrise, v/jørgen Holst, Tid: lørdag den 4. maj kl Sted: St. Valbyvej 85, Himmelev, Roskilde. Tlf: ,

3 KULTUR, MEDIER OG SPROG 301 Italiensk specialkursus Fascismens Italien i historisk og litterær belysning Italienerne er aldrig blevet færdige med at debattere årene , hvor fascisterne havde regeringsmagten. Hvert år i forbindelse med mærkedage blusser debatten op på ny om dette ventennio fascista (fascistiske 20-år), som startede med fascistiske voldsbander og sluttede lige så voldeligt med bitter borgerkrig. Ikke mindst satte Berlusconis højrekræfter spørgsmålstegn ved efterkrigstidens klare antifascisme. Kurset vil være for fortsættere i italiensk, men ikke nødvendigvis for meget avancerede. Der vil blive talt et enkelt italiensk, som også mindre avancerede kan forstå. Kurset bliver en blanding af sprog og historie, og hvis det historiske bliver for spændende, er der selvfølgelig mulighed for at slå over i dansk. deltagerne for at tale italiensk efter lyst og evne. Underviserens bog Fascismens Italien (Frydenlund, 2010, 119 kr.) vil blive benyttet som grundbog og bør derfor anskaffes eller lånes (haves på 115 biblioteker). De litterære tekster sendes over mail på både italiensk og dansk Fascismen kommer til magten. 2: Fascistisk diktatur. 3: Racelovene. 4: verdenskrig bryder ud. 5: Borgerkrig i Italien. 6: Efterkrigstiden. Tid: 6 Tirsdage hver anden uge, kl fra Sted: Christianshavns Gymnasium lokale 12 opg. C. Prinsessegade 35 Kbh.K. Underviser: Flemming Larsen, forfatter og italiensklærer. Tlf: Mail: 302 Medier for dummies - Fire lektioner om at kommunikere i et moderne samfund. 1.Hvorfor kommunikere? - om at ville sige noget til andre. 2.Hvad er et medie? - om hvilke forskellige måder der findes. 3.Hvem er modtager? - om målgrupper 4.Hvordan? - om sprog og udformning Tid: 4 mandage fra til kl Sted: Nyboder skole lokale 211. Øster Voldgade 15, 1350 Kbh. K Underviser: journalist Gert Poder. Tlf: , 303 Nu skal du bare høre! Fire lektioner om at fortælle folk noget du tror de gerne vil vide. 1. Hvad vil jeg sige? - om valg af budskab og signal 2. Hvem vil jeg gerne sige det til?- om segmenter, differentiering og målgrupper 3. Hvordan får jeg fat i folk? - om valg og sammensætning af nyhedsmedier 4. Hvordan gik det? - om mål, kontrol og evaluering Tid: 4 mandage fra 8.4. fra til kl Sted: Nyboder skole lokale 211, Øster Voldgade 15, 1350 Kbh. K Underviser: journalist Gert Poder. Tlf: , POLITISK ØKONOMI OG FILOSOFI 401 Det kommunistiske manifest (1848) Manifestet 2013 levende eller dødt? - få det læst før din nabo! Læsning og kritik af Det kommunistiske Manifest - Marx og Engels' korte revolutionære klassiker - i dets historiske sammenhæng og med dets analytisk-profetiske fremtidsperspektiv. Ved Historiker Niels Jørgen Skydsgaard og Filosof Gitte Pedersen 1. den 25.2: Europa Marx og Engels. Manifestets disposition. Tekst udleveres (kr. 50).. 2. den 4.3: Tekstlæsning og diskussion 3. den 11.3: Tekstlæsning og diskussion. 4. den 18.3: Tekstlæsning og diskussion; manifestet levende eller dødt? Tid: 4 mandage fra kl Sted: Christianshavns Gymnasium lokale 12, opgang C,, Prinsessegade 35, Kbh. K. Kursusansvarlig: Niels Jørgen Skydsgaard; tlf.: ; mail: Gitte Pedersen Tlf: mail:

4 402 Er lønarbejdsæraen slut og hvad så? Hvad er arbejde? Om arbejdsbegrebet gennem tiderne. På den ene side får vi at vide vi skal arbejde mere og udbuddet af arbejdskraft øges og på den anden side har vi en enorm arbejdsløshed. Virksomheder skærer ned på arbejdsstyrken og ny teknologi/robotter overtager arbejdet. Hvor og hvordan skal vi arbejde, når arbejdet tilsyneladende ikke er der, og arbejdsgiverne ikke vil betale for det. 1. den 28.2.: Hvad er arbejde? Vi diskuterer arbejdsbegrebet i historisk perspektiv (Hegel, Marx, Gorz ) 2. den 7.3.: Er arbejde et middel til at opretholde livet eller er arbejdet selve målet med livet. Arbejdet som selvrealisering og identitetsskabende. Arbejdet i neoliberalismens tidsalder. 3. den 14.3.: Fritidssamfund, fordeling af arbejdet, borgerløn, Basic Income. Er det muligheder? 4. den : Arbejdsløse omtales som værende udenfor og udelukkede, men udelukket fra hvad? Aktiveringsindustrien er den til gavn for arbejdsløse, eller kontrol. Ved Historiker Jesper Morville og Filosof Gitte Pedersen Tid: 4 torsdage fra til Sted: Christianshavns gymnasium lokale 12. opg.c, Prinsessegade 35, Kbh. K. Kursusansvarlige: Jesper Morville Tlf: mail: og Gitte Pedersen Tlf: mail: 403 Hvordan skaber vi et modbillede til neoliberalismen? Neoliberalismen er ikke blot en økonomisk teori og en dominerende politisk strømning, men har også en fundamental indvirkning på vores selvbillede og identitet. Modsigelsen mellem stadig større monopolenheder og globalisering og hævdelsen af, at vi som individer skaber os selv, bare vi vil, har nu antaget absurde højder. Den påvirker os alle, og underkaster os en maske af selvbestemmelse. Den ofrer vores selvbestemmelse, ved at tage meget raffinerede metoder i brug for at vi som mennesker kan æde den! Under en maske af f.eks. selvrealisering, anerkendelsesbaseret ledelse, ansvar for egen læring, positiv psykologi skal vi underkaste os en uimodsigelig, anonym markedslogik som var det vort helt eget valg. Hvad gør det ved os som subjekter? Vi vil betragte det både teoretisk og helt dagligdags politisk: Hvordan udspiller denne modsigelse sig i vores liv og i os selv? Ved Filosofferne Kirsten Klercke og Gitte Pedersen 1. den 5.3.: Opløsningen af subjektet, flydende indentitet og omstillingsparathed. (Baumann, Zizek) 2. den 12.3.: Omstrukturering og evaluering. Kontrol og bureaukratri (Weber, Foucault) 3. den 9.3.:Positive selvværdsteknikker/lykkepiller. Mental ensretning (Antipsykiatrien, Lacan) 4. den 2.4.: Effektivisering af uddannelse. Underminering af viden og personlig dannelse. Opsummering. Hvad gør vi? Tid: 4 tirsdage kl fra Sted: Sølvgade skole, Sølvgade 16, 3.s., Kbh. K, Ny bygning lokale 38. Kursusansvarlig: Gitte Pedersen, Tlf: mail: og Kirsten Klercke mail: HISTORIE OG SAMFUND 501 Fagbevægelsen - historie og fremtid. Arbejder- og fagbevægelsen er for alvor kommet tilbage på dagsordenen. Aftalesystemets historie, kampe for bedre løn og velfærdsstat, reformisme vs. revolution blandes sammen. Kurset søger at klargøre begreberne og identificere dagens kamparenaer. 1. den 6. marts: Arbejder- og fagbevægelsens historie, Prof. Niels Finn Christiansen. De første faglige organiseringer, kampene om arbejdstiden og bedre løn og arbejdsforhold, aftalesystemet 2. den 13. marts: Den danske fagbevægelse i international sammenhæng, Dino Knudsen Efterkrigstidens udviklinger i fagbevægelsen, påvirkningen fra USA og stormagtspolitik 3. den 20. marts: Mellem revolution og reformisme, Hans Jørgen Vad Kampen mellem de socialdemokraterne og kommunisterne/venstrefløjen, nyere arbejdskampe, 1985 og den 27. marts: Arbejderklassen og klassebevidsthed i dag - afslutning m. repræsentanter for fagbevægelsen Hvad er arbejderklassen i dag, hvordan opfatter den sig selv, er der en ny klassestruktur og nye kampe, artikuleret omkring de fælles goder, eller er arbejderbevægelsen på retur? Tid og sted: 4 onsdage fra den 6.3 til kl på Christianshavns gymnasium i lokale 12 opg. C, Prinsessegade 35, Kbn. K. (1. ons. dog i lokale 10). Kursusansvarlig: Karen Helveg Petersen. Tlf , mail:

5 502 Har kooperationen en fremtid? En historisk analyse og nutidig vurdering af kooperationen som strategi. 1. den 10.4.: En historisk gennemgang af kooperationen i Danmark. I kampen for et socialistisk samfund, var kooperativer omkring 1900 en vigtig strategi for arbejderbevægelsen, men de døde ud i den sidste halvdel af det 20.århundrede til fordel for rene kapitalistiske produktionsvirksomheder. Ved Henning Grelle historiker og seniorforsker 2. den 17.4.: Kooperativer vejen til hvad? Er kooperativer socialisme i kimform eller blot tilpasning og accept af kapitalismen? Det forsøger vi at se på gennem nogle nutidige internationale eksempler først og fremmest den baskiske kooperative koncern Mondragon, der beskæftiger over mennesker, og kooperativbevægelsen i Argentina. Ved Karsten Ditlevsen faglig sekretær for Enhedslisten 3. den 24.4.: Naomi Kleins film om den argentinske bevægelse The Take. Diskussion om kooperativer som en løsning eller ej efter filmen. Tid og Sted: 3 onsdage den 24.4 kl på Christianshavns gymnasium i lokale 12. opg.c, Prinsessegade 35, Kbn. K. Kursusansvarlig: Hanne Schmidt, tel Grundloven - Grundloven i dag og i fremtiden Vi taler om Grundloven på almindeligt dansk, om problemer og konflikter mellem Grundloven, lovgivere og almindelige love. 1. Den 15.4.: Menneskerettigheder. 2. den 22.4.: Forholdet mellem kirke og stat og kongehus 3. den 29.4.: Regeringen og folketingets og domstolenes arbejde m.v. 4. den 6.5.: Partiernes, interesseorganisationers og dine ønsker til en ny Grundlov Tid: 4 Mandage fra kl Sted: Chr.havns Gymnasium i lokale 12. opg. C, Prinsessegade 35, Kbh. K. Underviser: Jurist Finn Christensen, tlf: , mail: Kursusansvarlig: Jurist Finn Christensen, tlf: , mail: 0ffentlige foredrag, ekskursioner og debatarrangementer 601 Biologisk mangfoldighed i haven - Mere økologi, større haveglæde Økologisk havekonsulent og forfatter Jens Juhl giver råd til indretning af bæredygtige haver og gårdanlæg. Tid: Torsdag den kl Sted: Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Foredrag ved Jens Juhl, 602 Økologisk have - selvforsyning til husbehov Hvis man vil være helt sikker på hvad man putter i munden på sig selv og sine børn, skal man selv dyrke så mange af sine grønsager som muligt. Foredrag af Jens Juhl Økologisk havekonsulent og forfatter til bogen Økologisk have - selvforsyning til husbehov. Tid: Torsdage, den 7.3. kl Sted: Christianshavns gymnasium, lokale 10. Opg. C 2.th. Prinsessegade 35, Kbn. K. Kontakt: 603 Mediet er budskabet - om Marshall McLuhan og hvad der senere skete. Ved journalist Gert Poder. Tlf: , mail: Tid og sted: onsdag kl , lokale 311 Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 K 604 Tysklands samvittighed - om Günther Wallraf og efterkrigstidens tyske medier Foredrag ved journalist Gert Poder. Tlf: , Tid og sted: onsdag den 3.4 Kl , lokale 311 Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 K 605 De russiske konstruktivister fra En lysbillede gennemgang af de russiske konstruktivisternes arbejder og tanker før, under og efter den russiske revolution og deres forestillinger om det nye menneske by og på land Med udgangspunkt i Vladimir Malevich politiske holdninger og kunstsyn. Foredrag ved Arkitekt Hanne Schmidt Tid og sted: Kl Mandag den 8.4.: Christianshavns gymnasium lokale 10.opg.C, Prinsessegade 35, København K.

6 606 Graverjournalistik - om at kigge magthaverne over skulderen Foredrag ved journalist Gert Poder. Tlf: , Tid og sted: kl onsdag den lo. 311 Nyboder Skole,Øster Voldgade 15, 1350 København K 607 Tre politiske kirkegårdsvandringer med rundviser Jørgen Lund Underholdende og lærerige ture hvor Arbejderbevægelsens og venstrefløjens historie gennemgås på kirkegården. 1. Lørdag den 9.3. Mødested: Indgangen til Assistens kirkegård, Kapelvej 4, kl Introduktion til kirkegårdshistorien før arbejderbevægelsen og de første socialister frem til Socialdemokratiets gennembrud i erne og op til 1.verdenskrig. 2. Lørdag den 23.3: Mødested: Indgangen til Assistens kirkegård, Kapelvej 4, kl Vi besøger organisationsfolk, kulturpersonligheder og aktivister fra den store Splittelse under 1.verdenskrig frem til afdøde 68 ere, ungdomsoprørere og det nye venstre frem til vore tid. 3. Lørdag den 6.4.: Mødested: Hjørnet på Vestre kirkegårds Alle og Vigerslev Alle. Udflugt til bl.a. det Røde Hav på Vestre kirkegård, hvor socialdemokratiske ledere fra Louis Pio til Jens Otto Krag ligger begravet sammen med kommunister fra perioden (103) "Systemkrisen: muligheder og perspektiver - hvad vil vi, hvad kan vi?". Paneldebat med Politolog Jens Laugesen, Ph.D.fysiker Sussanne Blegaa, Ph.D., NOAH, energi- og samfundsforsker Rolf Czeskleba-Dupont, ph.d. Tid : Tirsdag den 19.3 Kl Sted: Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34. Kbh,K 609 (104) Den store omstilling med en klar retning. Energi-demokrati Hovedoplæg: Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy Bidrag af Ditlev Nissen, Bente Hesellund og Rolf C.- Dupont. Tid: Tirsdag den Kl Sted: Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34. Kbh,K KURSER UD AF HUSET 701 Der afholdes i foråret et udvidet kursusforløb om Marx, politisk økonomi mv. i Roskilde. Alle kan deltage. Henvendelse til om detaljeret program. Uddybende programbeskrivelser og materialer til de enkelte kurser lægges på hjemmesiden! OM GROBUNDS AFTENSKOLE Idégrundlag Grobund tilbyder folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for socialisme med økologiskklimamæssig bæredygtighed. Vi henvender os til folk på den politiske venstrefløj og i øvrigt til alle, der søger viden og kritisk indsigt i vores samfunds strukturer, og som vil udforske veje til forandring i undervisningsforløb, der kan styrke deltagernes forståelse af sociale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Målsætningen er at støtte udviklingen af en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme. Pris for deltagelse: 70 kr. pr. gang, men for pensionister, arbejdsløse, studerende eller på anden overførselsindtægt (PEA), 50 kr. pr. gang. For offentlige engangsarrangementer, enhedspris på 50 kr. Tilmelding: Tilmelding foretages på eller ring til eller skriv til Deltagergebyr indbetales til vores konto i Merkur bank konto nr Foreninger kan bestille kurser ud af huset med henblik på at undervise folk hvor de selv holder til ved henvendelse til Medlemskab af oplysningsforeningen Grobund Meld jer ind i foreningen, og vær med til at udvikle vores undervisningstilbud. Skriv til Alle interesserede også kan melde sig til på hjemmesiden og løbende få tilsendt nyhedsbreve om vores aktiviteter. Grobund c/o DEMOS, Elmegade 27. kld., 2200 København N. tel:

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Træf, kurser og intern politisk uddannelse

Kursuskatalog 2015. Træf, kurser og intern politisk uddannelse Kursuskatalog 2015 Træf, kurser og intern politisk uddannelse Velkommen til en usædvanlig verden af oplevelser og udfordringer! Enhedslistens kurser og træf er for dig, der brænder for at slibe dine knive

Læs mere

Syndikalisme. i Danmark?

Syndikalisme. i Danmark? Syndikalisme i Danmark? Indhold Side 3: Introduktion Side 4: Arbejderklassen og syndikalismen Side 5: Hvorfor er arbejderklassen så vigtig? Side 6: Hvem er arbejderklassen og hvem er de andre? Side 8:

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

NR. 249 April 2014 BOSNIEN I OPRØR LÆS OGSÅ OM: Principprogrammet. Grøn kapitalisme. Hvornår vender krisen?

NR. 249 April 2014 BOSNIEN I OPRØR LÆS OGSÅ OM: Principprogrammet. Grøn kapitalisme. Hvornår vender krisen? SI NR. 249 April 2014 BOSNIEN I OPRØR LÆS OGSÅ OM: Grøn kapitalisme Principprogrammet Hvornår vender krisen? FRA REDAKTIONEN Tuzla's selvforvaltning, grøn kapitalisme og kamp mod privatiseringer Tuzla,

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: 15. Kommunistiske Verdensmøde side 5-9 Status på fredsarbejdet side 15-17

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: 15. Kommunistiske Verdensmøde side 5-9 Status på fredsarbejdet side 15-17 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet Læs inde i bladet: 15. Kommunistiske Verdensmøde side 5-9 Status på fredsarbejdet side 15-17 NR. 1 JANUAR 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Seminar om program og

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013.

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. DEL 1: Teorier og erfaringer Hjemmesiden Folkets-Samling.dk handler om, at folk skal finde

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere