28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR."

Transkript

1 28. årgang 2013 nr. 3 Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne!

2 Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 2 Kære læser Så er vi igen klar til at deltage i messen Sund Livsstil i Øksnehallen, hvor vi informerer om foreningens aktiviteter. Stand 843 vil i år bære præg af projekt Fællesstand, idet 5 af vores medlemmer har takket ja til tilbuddet om leje af små pladser i forlængelse af LNS stand. Hjertelig velkommen til jer; vi ser frem til alle de spændende aktiviteter, I kan tilbyde: Sjælsro Skolerne, ved skoleleder Helle Nemborg samt nuværende og tidligere studerende tilbyder healing, clairvoyance, aura og chakradiagnoser. Klinik Aotearoa, ved Joanna Wilder giver ansigtszoneterapi efter den kendte Lone Sørensens koncept - vekslende med små indslag/information om QIGong ved Vera Marcher. May Day oplyser om sundhed og frihed. vita-life ved Ulla Günthart informerer om fremtidens medicin og giver prøvebehandlinger med magnetresonans. Jeg læser i øjeblikket Det fantastiske eventyr, en spirituel fortælling for børn i alle aldre. Bogen er skrevet af LNS bestyrelsesmedlem, foredragsholder, spirituel underviser, psykologisk udviklingskonsulent og forfatter Moorggan Amadeus V. Gersdorff, som med sin nye bog vil skabe opmærksom om børnehjemsprojektet i BodhGaya, Bihar i Indien. Projektet blev startet i 2004 af Yrsa S. Grüning, en ildsjæl af rang. Projektet beskrives detaljeret på Moorggans håb er, at bogen vil være med til at gøre en forskel for børn overalt på denne klode og ønsker med sin bog at støtte en fortsættelse af projektet, idet salget går ubeskåret til børnehjemmet. Du kan læse mere om bogen på Vi står i øjeblikket på messens foredragsventeliste, og jeg håber, vi får mulighed for at opleve et af Moorggans berigende foredrag. Jeg glæder mig til at se jer! Annette Kurtzmann Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN Oplag 2200 Deadline næste nummer den. 1. november 2013 Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.), Vera Marcher Kontakt: Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: , - Kasserer Kirsten Kragh tlf Kontingent indbetales til bankkonto: eller på indbetalingskort, kode +73< < Rekvirer indbetalingskort på tlf Annoncer indbetales til bankkonto LNS bestyrelse: Annette Kurtzmann (formand) tlf , Lillian Wong, tlf , Michael Brown, tlf , Mogens Ehrich (næstform.) tlf , Moorggan A. V. Gersdorff tlf , Vera Marcher tlf og , Suppleanter: Søren S. Nielsen, Erling H. Jensen, Henrik Isager, Steen Braase, Lena Pultz, Joseph I. Blytner, Rita Pommer, Annie Thygesen, Astrid Wiig, Henrik B. Jacobsen, Ditte Lustrup, Søren Refstrup, John Boel, Karin Siff Munck, Birgitte Bendjellal og Kirsten Kragh. Tillidsposter og repræsentationer: SRab: Mogens Ehrich, Lillian Wong og Erling H. Jensen NSK: Erling H. Jensen samt 1 suppleant Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Medlemspleje: Vera Marcher, Terapeutgruppen: Moorggan A. V. Gersdorff tlf LNS administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international standard, DS/EN ISO 9001:2000 Nr

3 Medlemmer 25 års jubilæum i Miljø og Jordstråleforeningen Danmark Reception i Det Økologiske Inspirationshus. Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg 19. oktober kl 9.30 Kom og gør dagen festlig sammen med os og med festlige Jytte Abildstrøm. Dagens program ser sådan ud: Morgenkaffe og croissant Foredrag/rundvisning i Økohuset bl.a. v. Jytte Abildstrøm Se dig om på egen hånd Frokost Pris pr. person som betales ved entréen. Lidt om Jytte Abildstrøm: Teaterdirektør, skuespiller, manuskriptforfatter og meget mere. Jytte er meget konsekvent i sine holdninger til økologi. I Riddersalen har hun opbygget byøkologisk forum, som arbejder med formidling og forskning angående økologi, og hendes kolonihavehus har solfanger og komposttoilet. Hvad angår Jytte, miljø og jordstråler? Det afsløres på jubilæumsdagen! Lidt om Miljø og Jordstråleforeningen Danmark: Efter et foredrag om jordstråling på en messe i FalkonerCentret i 1988 var der især én person blandt tilhørerne, nemlig Henning Juhl fra Hvidovre. Hans interesse og ildhu blev vakt så meget, at han den 19. oktober 1988 stifter MJD med ca. 50 personer fra hele landet. Rigtig mange på den tid. Fra 1991 rejser Henning land og rige rundt med foredrag og PR for foreningen. Efterhånden oprettes flere lokalforeninger i hele Danmark. I dag har landsforeningen hovedsæde i København. Befolkningens bevidsthed om jordstråling er ikke blevet mindre, så der er et latent behov for opmåling af jordstråler og menneskeskabte stråler i såvel hjem som på arbejdsplads. Velkommen til de nye medlemmer! Anja Lysholm, Aromaterapeuterne, Ellen Friis, Hanne Pilgaard, Jette Christensen, Kiia Remond Rasmussen, Kristine Thygesen, Lotte Aagesen, Mads Sjælland, Susanne Kirstine Sommer og Urtemedicin.eu, ved Lillian Wong, Det fantastiske Eventyr af Moorggan A. V. Gersdorff kan købes på shoppingtorvet.dk for kr. 149,-. Nr

4 Vegetar/veganerkost, Biodynamik, Livsvisdom, Martinus Kosmologi, MedlemmerCirkeldans, Mazdaznan (Helsedage). Ring, kom og kig. Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner. Tlf Dom frifinder TCM behandler En importør/grossist og TCM behandler har i Retten i Helsingør den 11. marts 2013 vundet sin sag anlagt 30. november 2007 af myndighederne. Fødevarestyrelsen har ageret uden et fornødent grundlag. Det har Retten i Helsingør stadfæstet. Tiltalen lød på overtrædelse af fødevarelovgivningen, fordi han har solgt kosttilskud, som myndighederne mente var farlige. Domsafsigelsen kan læses i sin helhed på lnsnatur.dk/2013%20webin/dommen%20 mod%20stephan%20levin.pdf. KULLERUP KURSER Kullerup Byvej 2 A, 5853 Ørbæk Psykoterapi (Samtale, Gestalt, Familieopstilling), Kreativdage, Vegetar/veganerkost, Biodynamik, Livsvisdom, Martinus Kosmologi, Cirkeldans, Mazdaznan (Helsedage). Ring kom og kig. Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner. Tlf Annoncering i NaturHelse: 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. 1/1 bagside kr. Rubrikannonce: Kun tekst, 50 x 25mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr. 15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved 3 på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat på rubrikannonce. Annoncer skal mailes i trykoptimeret pdf-fil til redaktionen: Betaling netto 8 dage efter modtagelse af faktura, som tilsendes, når bladet udkommer. Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Merkur Bank Reg Alle oplysninger fås på tlf eller på mail, Se formater på 4 Nr

5 En vinter uden træthed, forkølelser og rød næse? - Det er en mulighed med Kan Jang, som både forbygger og helbreder Effektiv mod forkølelse og vintertræthed Stands forkølelsen i opløbet Forkølelse truer - og slår oftest til - når man er træt og har lav modstandskraft. Med svækket immunforsvar får virus lettere fat. De fleste kender vist følelsen af, at en forkølelse er på vej... Kan Jang er et godkendt dokumenteret naturlægemiddel, der gør, at du slipper af med forkølelsen langt hurtigere end normalt, og som kan standse forkølelsen i opløbet. Tag Kan Jang tabletterne ved første tegn på forkølelse, og hjælp kroppens eget forsvar med at slippe hurtigt af med virus. Kan Jang forkorter effektivt din forkølelse og tager trætheden. Kan Jang kan købes hos Matas, på apoteket og i helsekostforretninger. Læs indlægssedlen grundigt før brug

6 Medlemmer Af Clairvoyant Foreningen Konklusion af spørgeskemaundersøgelse blandt Clairvoyant Foreningens medlemmer august Den bygger på de 40 svar, vi har fået, hvilket svarer til, at ca. 1/3 af foreningens medlemmer har deltaget. Formål med undersøgelsen 1. Finde ud af om der er kongruens i medlemmernes forståelse af de åndelige begreber. 2. At få afdækket og få et afsæt til en fælles terminologi for åndelige begreber. 3. Give os et bedre billede af, hvad der optager vores medlemmer. Undersøgelsen var inddelt i fem emner 1. Kvalificering - Hvordan sikre, at der er tale om åndelig kontakt. Medlemmerne svarer, at de har en god fornemmelse af, at det er guider eller afdøde, dog uden at kunne identificere den særligt præcist, da det ikke synes at være relevant. Kvaliteten af de afgivede budskaber sikres ved at spørge ind til den clairvoyantes eller klientens vejleder eller ved at spørge klienten direkte, om budskaberne kan genkendes. Enkelte giver udtryk for, at kvalificering ikke er relevant ud fra det synspunkt, at såfremt et budskab er til stede, er det relevant at formidle. (Implicit, jeg skal ikke være et filter) 2. Åndelig Undervisning Der er stor begrebsforvirring om, hvad der definerer åndelig undervisning. Ud fra svarene ser det ud til, at der er mange, der tror, de har modtaget åndelig undervisning, og tror de ved, hvad det er, men uden at dette er sandsynliggjort ud fra deres beskrivelser. 3. Konsekvens af udvikling Den typiske alder på det første store vendepunkt og erkendelsen af de clairvoyante evner er mellem år. Gennemsnitligt omkring 40 års alderen. Erkendelsen kommer snigende og ender med en følelse af at være kommet hjem eller have fundet sit ståsted. Efter det første store gennembrud sker der flere mindre oplevelser, der skaber en glidende udvikling, der giver større accept af de clairvoyante evner og idenditeten at være clairvoyant. 4. Personlige konsekvenser Dem der har svaret har generelt oplevet en god personlig udvikling, som har været tilfredsstillende og uden negative konsekvenser. Øget rummelighed, indre ro og glæde er et svar, der ofte går igen blandt deltagerne. For andre er der tale om et stort tab af venskaber, skilsmisse eller kriser i familielivet. 5. Åndelige og spirituelle konsekvenser af at have udviklet de clairvoyante evner Det virker som om, medlemmerne har misforstået spørgsmålet og ikke forstår definitionen af, hvad åndelig og spirituel konsekvens er. Svarene viser, at de, som har oplevet det store vendepunkt i en tidlig alder, rent faktisk beskriver rigtige åndelige og spirituelle konsekvenser, hvor de, der har oplevet vendepunktet i en sen alder, angiver personlige konsekvenser på spørgsmålet om åndelige konsekvenser. Foreningen har en udfordring, da de fleste af vores medlemmer har deres store vendepunkt i en sen alder og derfor ikke har en oplevet åndelig konsekvens. (Karakterforædling og åndelig udvikling. Indsigt, rummelighed, respekt, forståelse og inddragelse af den åndelige lovmæssighed). Hvad er din forventning til din fremtidige udvikling? De fleste angiver, at der kommer en udvik- Nr

7 ling, og kun få tager stilling til og ansvar for, hvilken udvikling det skal være. Forklaringen kan være, at der skal gå meget længere tid fra det store vendepunkt. Formidling af budskaberne I gennemsnit angiver medlemmerne 6 for klarsyn, 5 for klarhørelse og 8 for klarfølelse. Især for klarsyn er resultatet meget polariseret, da der angives resultater på 0 eller 10. Medlemmer Formidling af symboler og følelser Symboler formidles i form af en objektiv beskrivelse. Følelser formidles via en verbal beskrivelse. Symboler og følelser formidles i højere grad, præcist som de opleves, og uden de søges fortolket. Egen oplevelse af korrekt formidling: ca. 90 %. Tilbagemelding fra klienterne: ca. 90 % korrekthed. Konklusion 1. Finde ud af om der er kongruens i medlemmernes forståelse af de åndelige begreber. - Undersøgelsen har vist, at der er en meget stor bredde i medlemmernes begrebsforståelse 2. At få afdækket og få et afsæt til en fælles terminologi for åndelige begreber. - Der er et udtalt behov for at arbejde med definitioner af de åndsvidenskabelige termer, da det er tydeligt, at der er væsentlige misforståelser og forskellige opfattelser af ordenes betydning. 3. Give os et bedre billede af, hvad der optager vores medlemmer. - Det var et overraskende resultat, at medlemmernes fokus overvejende var på et personligt og ikke et åndeligt plan. Dette bør der tages højde for i foreningens fremtidige aktivitet. Clairvoyant Foreningen Juli 2013 Henrik Krarup Lindholm Næstformand og Birgit Boye Friis Formand LNS kontingentsatser for 2014 inkl. NaturHelse: Terapeutgruppen inkl. Koda-Gramex (kontingent forfalder ): Terapeutgruppen klinikker kr. Terapeutgruppen skoler kr. Andre medlemstyper: Skolemedlem ervhervs-, brancheorganisations- og foreningsmedlem kr. Personligt medlem kr. Studerende kr. Bladabonnent (ingen medlemsrettigheder) kr. Brug bankkonto eller kode På gensyn i LNS - det naturlige samlingssted Lille indsats stor effekt! Nr

8 Bestyrelsen Kom godt fra start! Portalen for tilfredshed og kvalitet går i luften for ydere og nydere! Et værktøj for alle medlemmer i LNS Når du tilmelder din virksomhed på www. gladeklienter.dk eller dk får du dit eget e-respons-nummer. Det kan bruges af dig, når du vil logge på, og af dine kunder når de vil give en respons på din service. På modstående side har vi lavet et brugbart visitkort til dine kunder. Her kan du påføre dit e-respons.nr. som dine kunder skal bruge, og evt. sætte dit stempel på bagsiden. Hvis ideen fanger an, vil LNS få en aftale med et trykkeri om individuelle visitkort til de tilmeldte virksomheder med deres e- responsnr. på bagsiden. Hvad er din fordel som yder ved at tilmelde dig portalen? Du sender et signal til dit netværk om, at du er kvalitetsbevidst i din service og ydelser. Du giver dine kunder nem adgang til at evaluere din ydelse. Evt. kritik går til udtalelse hos et etisk råd, og LNS vil udgive en årlig rapport om kundetilfredsheden. Du kan bruge evalueringerne i din egen markedsføring. Det næste skridt skal tages af dig! Vi har taget det første skridt med denne enestående portal. Det skulle være nemt at finde rundt på den for dig som alternativ behandler, skole, erhverv osv. og også for dine kunder. Er der begynderproblemer, så er Mogens Ehrich klar ved telefon eller Tilvalg til portalen Det 3. skridt er vi allerede i fuld gang med, nemlig tilvalgsmulighederne. Hovedpunkterne i disse er offentliggørelse af evalueringerne (til inspiration for kommende kunder), aftalekalender, booking og betalingsmuligheder. Også journalskrivning på en enkel og mindre tidskrævende måde arbejder vi på at tilvælge, og mon ikke vi er færdige med det hele til næste bladrunde Evaluering på basis af resultater Baggrunden for dette langstrakte projekt er ønsket om at få etableret en begyndende forskning, der også tager hensyn til metodernes element af finere energier, åndelig hjælp og andet ikke fysisk måleligt. Den oprindelige motivation til at programmere en så revolutionerende portal var ønsket om at kortlægge, hvad der sker i de alternative klinikker. Det har hverken vi eller offentligheden ret megen indsigt i, og alle vil have glæde af at vide det, ikke mindst os selv. Kun på den måde kan der etableres relevant forskning, og kun journaler kan levere de nødvendige data. En erfaren forsker og statistiker har således tilrettelagt forskningsdesignet af alternativ behandling, og vi ser frem til, at portalen begynder at levere brugbar forskning til gavn for hele den alternative sundhedsverden. Tilfredshedsportalen er et skridt på vejen, og det glæder os at lancere den. I mellemtiden ligger vi ikke på den lade side, og vi ved, at det gør vore trofaste medlemmer heller ikke. 8 Nr

9 Medlemmer Det handler om at få dine kunder til at komme igen! Det handler om kvalitet! Det handler om respekt! Kort og godt - Det handler om at komme i gang NU! Tilmeld din virksomhed på eller og få dit e- responsnummer. Giv det til din kunde, som bruger det til at skrive en faglig bedømmelse af din service. ELLER - Klip dit e-responskort herunder ud og sæt dit e-respons-nr. og dit stempel på. Giv det til din kunde - kort og godt! LNS Tilfredshedsportal Dit bidrag er vigtigt! Fortæl om udbyttet af dit besøg her! Dit bidrag gør os klogere og kan øge respekten om naturlig sundhed! Følg guiden på Anfør vort E-RESPONS-NR.: LNS Tilfredshedsportal Dit bidrag er vigtigt! Fortæl om udbyttet af dit besøg her! Dit bidrag gør os klogere og kan øge respekten om naturlig sundhed! Følg guiden på Anfør vort E-RESPONS-NR.: LNS Tilfredshedsportal Dit bidrag er vigtigt! Fortæl om udbyttet af dit besøg her! Dit bidrag gør os klogere og kan øge respekten om naturlig sundhed! Følg guiden på Anfør vort E-RESPONS-NR.: LNS Tilfredshedsportal Dit bidrag er vigtigt! Fortæl om udbyttet af dit besøg her! Dit bidrag gør os klogere og kan øge respekten om naturlig sundhed! Følg guiden på Anfør vort E-RESPONS-NR.: LNS Tilfredshedsportal Dit bidrag er vigtigt! Fortæl om udbyttet af dit besøg her! Dit bidrag gør os klogere og kan øge respekten om naturlig sundhed! Følg guiden på Anfør vort E-RESPONS-NR.: LNS Tilfredshedsportal Dit bidrag er vigtigt! Fortæl om udbyttet af dit besøg her! Dit bidrag gør os klogere og kan øge respekten om naturlig sundhed! Følg guiden på Anfør vort E-RESPONS-NR.:

10 Tilfredshedsportalen Klip dit e-responskort herunder ud og sæt dit e-respons-nr. og dit stempel på. Giv det til din kunde - kort og godt! Sæt dit firmanavn/stempel her: Sæt dit firmanavn/stempel her: Sæt dit firmanavn/stempel her: Sæt dit firmanavn/stempel her: Sæt dit firmanavn/stempel her: Sæt dit firmanavn/stempel her:

11 Dokumentar Egon Madsen, biinspektør Hvorfor vil vi mennesker sætte naturen ud af balance? Dokumentar foto: Preben Refby Danske Biavleres Landsforening har sendt os denne artikel af biavler Egon Madsen, som skriver, at det efterhånden er blevet aktuelt at tage biernes liv op til debat. At blive modtaget som en gave er i virkeligheden en livsbetingelse for alt levende, og han fortsætter: Den 14. januar i år havde Ella Maria Bisschop Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening en meget velformuleret artikel om brug af sprøjtemidler i vores natur på debatsiden i Dagbladet, hvor hun også omtalte fremtiden for insekterne, herunder bierne. Min oplevelse gennem de 40 år, jeg har boet på Stevns, er, at den store mængde natsværmere, der dækkede vinduerne tiltrukket af lyset, når vi slyngede honning om aftenen, nu er svundet ind til ganske få i I efteråret var jeg, formentlig den eneste biavler, selvom Danmarks Biavlerforening har sit hovedsæde på Gefion, til et møde på Gefion i Sorø med Mette Gjerskov og Henrik Frandsen som foredragsholdere, og det var midt i bræmme tiden. Mette Gjerskov viste ikke den store forståelse for bierne, da jeg fortalte om bidøden i Amerika og vores undersøgelse af bierne ved hjælp af Århus Universitet og EU midlerne. Torben Hansen rejste sig og fortalte de ca. 300 landmænd, der var mødt op, at biavleren var fuld af løgn, når jeg foreslog følgende - hvorfor ikke glemme bræmmerne og gå over til økologi. I New Zealand kunne de, hvorfor så ikke os danskere, og så den betydelige landbrugsstøtte, som bliver delt ud, som ikke er forundt bierne. Vi har ikke en fødevarekrise, men situationen kan forværres, hvis bierne forsvinder, og vi bliver trods alt stadig flere mennesker på vores jord. Livet har lært mig, at modstand til tider kan være løsning på mange stridigheder, og jeg har tidligere givet udtryk for, at vi skal tænke lidt dybere over, hvordan vi behandler vores luft, vand, jord, fugle og dyr. Mao forlangte engang, at hans folk skulle dræbe alle spurve og mus, da de spiste en masse korn. Da menneskene havde praktiseret dette, kom græshopperne, der blev hungersnød, og folk døde i stort antal!! Se mere om bidød på miljo-naturvidenskab/mystisk-massedodblandt-bier-forklaret Nr

12 Dokumentar Monsantos taktiske europæiske tilbagetog - eller? Monsantos tilbagetrækning af sine GM ansøgninger i EU og den franske regerings ønske om at foretage sine egne sikkerhedsvurderinger er uden tvivl drevet af forbrugernes efterspørgsel. Det mener naturlig sundheds vagthund Robert Verkerk PhD, stifter, adm. og videnskabelig direktør ved ANH, Alliance for Natural Health Intl., UK. Hans udsagn citerer vi kort herunder oversat fra engelsk. Rob Verkerk anfører, at alt for mange af os har en tendens til at føle os umyndiggjort af den magt, som de multinationale selskaber besidder. Alt for ofte undlader vi at erkende, at vi er årsag til den størrelse, de har. Monsanto er noget af et paradoks. Det er nok verdens mest upopulære selskab, og dog en gigant. Hvordan kunne det komme så vidt? Ifølge ANH, Alliance for Natural Health, ligger svaret i den måde, hvorpå Monsanto har presset sig vej ind på snesevis af forskellige markeder for verdens basale fødevarer og samtidig har sørget for, at slutbrugerne stort set er uvidende om det, når de fortærer deres produkter. Og det er selvfølgelig grunden til, at Monsanto er så meget imod GM-mærkning. Senest har repræsentanter for Monsanto og Biotechnology Industry Organization (BIO), en GM erhvervsgruppe, gjort indsigelse i USA s Congress mod et lovforslag om GMO mærkning, som de erkender, at de faktisk ikke havde læst! Deres hovedprincip er, at fortalere for obligatorisk GMO-mærkning har en dagsorden, der går ud på at bagvaske bioteknologi og skræmme forbrugerne væk fra sikre og sunde fødevarer! Atter synes Monsanto at sige, at det er så stolt af sit produkt, at det ikke ønsker, at forbrugerne skal vide, at de får - GMO. Dokumentar Redigeret af Vera Marcher Reel debat om GM afgrøder I en pressemeddelelse 15. juli 2013 i New Statesman Centenary advarer Rob Verkerk mod GM afgrøder og fremhæver, at hans hensigt er at stimulere en korrekt, afbalanceret debat om dette emne. Bl.a. er EU-Kommissionens Chief Scientific Advisor Professor Anne Glover ivrig fortaler for GM-afgrøder. Mens politikere og dele af det videnskabelige etablissement tilsyneladende desperat vil tvinge offentligheden (i England, red.) til at droppe sin modstand mod genmodificerede afgrøder, mener ANH-Intl, at en reel debat med afbalanceret information er tvingende nødvendig. Når regeringer og offentlige forskere vil have offentligheden til at tro, at GM-afgrøder er nødvendige for at modstå den forestående globale fødevarekrise, sker det på baggrund af få eller ingen beviser til støtte for deres sag. Der er stor videnskabelig usikkerhed med hensyn til både fordele og risici ved GM-afgrøders teknologi, som står i modsætning til, hvad man fortæller offentligheden. Dr. Verkerk hævder, at fakta om GM ofte ikke videregives til offentligheden eller politikerne. Det gælder også alvorlige bekymringer om teknologi blandt nogle af verdens førende økologer, det gælder manglende dokumentation for at GM-afgrøder afhjælper sult eller fattigdom, og at der ikke foreligger beviser for konsekvente forbedringer i udbytter eller reduced agricultural inputs. Ligeledes, tilbageholdt fra offentligheden, men nu afdækket i Sir Gordon Conways nye bog One Billion Hungry, er det et faktum, at næsten alle større tiltag i afgrøder, som har forbedret udbytter, tørkemodstand, insekt- eller patogen resistens - også i de senere år er et resultat af ikke-gm planteforædlingsteknikker. Press_Release 12 Nr

13 Dokumentar Lødig debat også gerne i Danmark Resultaterne af Monsantos markforsøg i Danmark er tilsyneladende aldrig blevet offentliggjort. Derfor bad Åbenhedstinget i april 2013 i samarbejde med Investigative Reporting Denmark om aktindsigt i videnskabelige forsøg og afprøvninger af frø, der er genmodificerede (GMO). Formålet er at få et retvisende billede af effekten af GMO-frø. Der er brug for, at alle videnskabelige resultater offentliggøres ikke kun positive resultater eller dem, som firmaerne selv ønsker offentliggjort. Vær din egen bevidste forbruger Når vi handler, kan vi orientere os om produktionsmetoder. Fx kan vi tjekke koderne på de små runde labels, som er påklisteret æbler, pærer, nødder og lign. varer (og som er så forbandet svære at få af). Se efter disse koder: - en firecifret kode viser et konventionelt dyrket produkt og potentielt sprøjtet med syntetiske pesticider. Fx 4589 for konventionelt dyrket majs. - en femcifret kode, som begynder med 8, viser et genmodificeret produkt og potentielt sprøjtet med syntetiske pesticider. Fx for genmodificeret majs. - en femcifret kode, som begynder med 9, viser et økologisk produkt. Fx for økologisk dyrket majs. Kilde: com/2012/06/08/produce-labels-decodedgmo-organic-or-conventional/ Alternativer til GM? Fokus på forskning i plantebiodiversitet, afgrødefysiologi og afgrødesystemer er gode alternativer til GMO i løsningen af de globale fødevareproblemer. kronikker/gmo-afgroeder-ikke-den-enesteloesning GMO i økologisk perspektiv Ifølge Klaus Sall, konsulent og forfatter til ovennævne hæfte, er der nok af varme emner at tage fat på: Videnskabelig usikkerhed, invasive gener, sult og GMO, superukrudt, utilsigtet spredning, krydsning med vilde planter, sundhedsrisici. Klaus Sall bruger i dette hæfte sin mangeårige erfaring med at danne sig et overblik over forskningsområder til at besvare det simple spørgsmål: Er det rigtigt, det vi får at vide? Se også GMO - Følelser og Etik i Videnskab af Klaus Sall på GMOpraesentation ver.1.0.pdf Mave & Muskler Naturlig hjælp til din sundhed TRIFALLA Styrker fordøjelsen, sikrer regelmæssig afføring og bekæmper parasitter og toksiner i fordøjelseskanalen. Naturlige antioxidanter styrker immunforsvaret og beskytter celler og organer. Modvirker oppustethed samt både hård og tynd mave. TRIFALLA SPECIAL Modvirker hård og træg mave samt neutraliserer luftdannelse i tarmen. REUMAZALL Holder kroppens led i orden og styrker deres fleksibilitet. Modvirker hævelse og oxidativ stress. Hjælper til at vedligeholde bevægelighed af led og undgå morgenstivhed. Styrker lunger og slimhinder i fordøjelsen. MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - effekt efter 3-5 min. Øger blodgennemstrømning i vævet, modvirker infiltrationer og muskelspændinger. Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik Human Balance ApS - Tlf Nr

14 Organisationsmedlemmer Danmarks største sundhedsmesse 27. til 29. september 2013 kl udstillere - Foredrag hver time Prøver på behandlinger Smagsprøver og inspiration Økologiske fødevarer Økologisk og naturlig hudpleje Gratis sundhedsmagasiner og udstillerkatalog ØKSNEHALLEN København Entré: Voksne kr. 100,- Børn u. 14 år gratis i følge med voksne Arr.: Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS Opnå fordele med vores nyhedsbrev. Tilmeld dig på Livsstil.dk

15 Sund Livsstil messe i Øksnehallen september 2013 Øksnehallen på pulserende Vesterbro lægger igen hus til Danmarks største og sundeste messe - Sund Livsstil. Øksnehallens charme har for alvor fået taget på de sunde familier og alternativt indstillede folk, hvoraf flere end gæster lagde vejen forbi messen sidste år. Navnlig lørdag var den gamle, smukke hal fyldt til bristepunktet til stor glæde for de 170 udstillere. Selvom det er tredje gang messen afholdes i Øksnehallen, får gæsterne en ny oplevelse på messen, siger messens arrangør Peter Mikkelsen og fremhæver, at der er flere end 30 nye udstillere på messen. Nyhederne rækker lige fra økologiske lavendelcremer, forlag med nye og spændende udgivelser, kropsbehandlinger, vandmassage, smertebehandlingsklinik med tværfagligt fokus, vandreture der klarer tankerne, kosttilskud og naturlægemidler samt funktionelle fødemidler. 170 udstillere fylder hele den rustikke hal og præsenterer et varieret bud på sundhed, skønhed og velvære. Og helt i Øksnehallens ånd vil der være mange udstillere med sunde fødevarer, te, krydderier samt økologiske føde- og drikkevarer. Mange af lækkerierne kan smages, og det er muligt at købe med hjem til et sundt og lækkert måltid. Som gæst på Sund Livsstil har du mulighed for at tale med dygtige terapeuter og sundhedsrådgivere, få prøver på helbredende behandlinger, samle viden om sundhedskurser og alternative uddannelser, eller tale med udbyderne af godkendte naturlægemidler, kosttilskud samt andre helse og velvære produkter. Se hele listen med udstillere på Har du også fokus på, hvad du udsætter din hud for? På messen kan du møde flere forskellige udstillere med rene, økologiske hudpleje- og kropsplejeprodukter samt en ny dansk produceret make-up serie. Er du til alternativ behandling? Så kan du stifte bekendtskab med et hav af forskellige behandlingsformer og terapiformer. Trænger du til en håndsrækning i din hverdag? Tal med terapeuterne om personlig udvikling, NLP, coaching og uddannelser.... prøv velvære behandlinger på din egen krop Sund Livsstil messen byder på mange former for helse og velvære behandlinger. F.eks.: Body-sds, Fysiurgisk-, Shiatsu-, Healings- og Stol-massage samt Zoneterapi, Ansigtszoneterapi, Rosenterapi, Kranio- Sakral terapi og Kinesiologi. Massageapparater eller massagepuder til bilen og hjemmet samt dejlige hudpleje og spa behandlinger. Overalt i Øksnehallen vil der være tilbud om at smage, dufte, lytte, se, føle og fornemme. Nyt i år er f.eks. en udstiller med produkter, figurer og inspiration fra Østen. Glæd dig allerede nu til en dag fyldt med sunde fristelser, økologiske produkter, naturlig hudpleje, alternativ behandling og spændende foredrag. Skoler, kurser og uddannelser Blandt udstillerne er flere skoler og kursuscentre repræsenteret. Her finder du spændende tilbud om uddannelser til alternativ behandler, f.eks. FDZ Zoneterapeutskolerne, At Work Skolen, Body-SDS,... fortsættes på side 17 Nr

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen 27. årgang 2012 nr. 3 www.lnsnatur.dk Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen Redaktionen 2 LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne og takker alle jer, der som medlemmer og annoncører støtter

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK 29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser Vi har afsluttet en vellykket

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

29. årgang 2014 nr. 1. Generalforsamlingen Fejldiagnose = straf? Interessante medlemsindlæg Husk kontingent! WWW.LNSNATUR.DK

29. årgang 2014 nr. 1. Generalforsamlingen Fejldiagnose = straf? Interessante medlemsindlæg Husk kontingent! WWW.LNSNATUR.DK 29. årgang 2014 nr. 1. Generalforsamlingen Fejldiagnose = straf? Interessante medlemsindlæg Husk kontingent! WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser 2013 har været et godt

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 CPU er en forening med fokus på det spirituelle og opnåelse af en dybere forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Hjælp os

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

"Gut microbiota in Health and Disease" The 3th International Workshop i Maastricht september 2012.

Gut microbiota in Health and Disease The 3th International Workshop i Maastricht september 2012. Ajourføringskursus Kostakademiet 4. 5. og 6. oktober 2013 Fredag d. 4. oktober 2013 Kl. 12.00 13.00 Ankomst, økologisk buffet samt velkommen og praktisk information ved skoleleder Bodil Byskov Kl. 13.00

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

Foredrag Lørdag den 24. oktober

Foredrag Lørdag den 24. oktober Foredrag Lørdag den 24. oktober Lokale 1 Kl. 12.00 PROvækst v/hasel Strange Pedersen STAND 100 Fra urmenneske til velfærd Et kort indblik i hvilke udfordringer vores krop og psyke har i et velfærdssamfund

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Center for Personlig Udvikling Viborg. Program pr. 15. januar 2015

Center for Personlig Udvikling Viborg. Program pr. 15. januar 2015 Center for Personlig Udvikling Viborg Program pr. 15. januar 2015 DIT ANSIGT ER EN SLADREHANK! ved Peer Heissel Foredrag torsdag den 22. januar 2015, kl. 19.00 til 21.30 Borgerhuset Stationen, Ll. Sct.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Uanset om du vil stoppe med at ryge cigaretter eller pibe, bruge nikotinplaster eller -tyggegummi er vilje sjældent nok. Det ved du, hvis du forgæves har prøvet

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

KONSULTATION HOS CAROLINE FIBÆK

KONSULTATION HOS CAROLINE FIBÆK KONSULTATION HOS CAROLINE FIBÆK WWW.CAROLINEFIBAEK.DK HEJ@CAROLINEFIBAEK.DK T:22255111 1 Du har en tid til en konsultation hos Caroline Fibæk. Du vil her få en grundigere indsigt i hvordan en konsultation

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi ses igen i efteråret. Hilsen DDUR

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi ses igen i efteråret. Hilsen DDUR Efterårets kurser i Rosenmetoden Det Danske Uddannelsescenter for Rosenmetoden (DDUR) kan fejre 5 års jubilæum den 1. november 2015 Det har været en dejlig tid, hvor rigtig mange mennesker har vist os

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere