Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR."

Transkript

1 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource

2 Ressource magasinets nye navn Samtidig med foreningens 20- års jubilæum skifter medlemsmagasinet navn til Ressource. Det nye magasinnavn er med til at sætte fokus på, at pårørende er en vital ressource for den psykisk syge og for samfundet. Og navnet er med til at italesætte, at BEDRE PSYKIATRI er en ressource for medlemmerne som mødested og talerør. Vi håber, at både navnet og det nye layout falder i din smag. Leder af Ebbe Henningsen Magasinet udkommer fortsat to gange om året i april/maj og i oktober/november 20 ÅR I DE PÅRØRENDES TJENESTE 19/ er en særlig mærkedag for BEDRE PSYKIATRI. Den dag er det 20 år siden, at foreningen blev stiftet af en kreds af engagerede pårørende, der mente, at pårørende havde brug for, at der i langt større omfang blev sat fokus på pårørende til psykisk syges behov og vilkår. I de 20 år er der sket mangt og meget; foreningen har udviklet sig markant, både hvad angår størrelse, synlighed og slagkraft, og synet på pårørende har også ændret sig i de 20 år; både hos befolkningen og inden for psykiatrien. I dette nummer af magasinet kan man i den tankevækkende artikel Pårørende fra belastning til ressource læse om, hvordan synet på os pårørende har udviklet sig.

3 INDHOLD Historisk: Mere end medlemmer Søndag d. 11. november 2012 blev en historisk dag i foreningens 20-årige historie den dag rundede medlemstallet Leder - 20 år i de pårørendes tjeneste Pårørende - fra belastning til ressource Det handler om mere end bare at gøre en forskel Ny viden: Pårørende rammes økonomisk Når pårørendebyrden bliver økonomisk Stærkere stemme for pårørende Jubilæet fortalt i billeder Man mente derfor, at psykisk syge skulle værnes mod deres familie, siger den anerkendte psykiater Kristen Kistrup i artiklen. Jeg tror, at Kistrup her sætter fingeren på en meget afgørende myte og fejlslutning, der har haft en meget negativ indflydelse på behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Danmark. Og det er en myte, der mere end noget andet har martret og forfulgt pårørende gennem årtier, og som ud over byrden og ansvaret som pårørende har slidt og gnavet i pårørendes sjæl og fyldt den med skyld, skam og mistrøstighed. I dag er synet på og indstillingen til pårørende ændret markant; jeg ved godt, vi ikke i mål endnu, men for mig er der ingen tvivl om, at pårørende i psykiatrien og i brede dele af samfundslivet er anerkendt som en afgørende ressource og en nødvendig samarbejdspartner. Det er et markant skridt oven i købet et syvmileskridt Man mente derfor, at psykisk syge skulle værnes mod deres familie. for landets mange pårørende og dermed også for mennesker med psykiske sygdomme. Det er ikke så tit, jeg bliver vidtløftig, sådan er vi jyder jo ikke, men i mit sind er der ingen tvivl om, at det først og fremmest er resultatet af BEDRE PSYKIATRI s arbejde, der har ført til et mere tidssvarende og meningsfuldt billede af pårørende til mennesker med psykiske sygdomme. Vi kan gennem årene pege på mange små og større delsejrer, men når alt kommer til alt, mener jeg, at den største bedrift af dem alle i vores 20-årige levetid er, at det er lykkedes helt grundlæggende at ændre synet på pårørende fra, at det er de pårørendes skyld, til at de pårørende er en ressource. Og det er jo ikke så ringe endda. Ebbe Henningsen Landsformand RESSOURCE side 3

4 På 20 år PÅRØRENDE FRA BELASTNING TIL RESSOURCE Af Sofie Hviid På bare to årtier er forholdet mellem psykiatrien og de pårørende fuldstændig forandret. Man skal ikke langt tilbage, før pårørende blev behandlet som den direkte årsag til psykisk sygdom. I starten af 90 erne havde den unge psykiater på Frederiksberg Hospital, Kristen Kistrup, sagt ja til at holde et foredrag i et stuvende fuldt forsamlingshus. Emnet for hans oplæg var antipsykotisk medicin, og han blev overrasket over det store fremmøde. Mange af tilhørerne var vrede pårørende. De kastede sig over den unge psykiater, der i fire timer på bedste vis forsøgte at svare på deres mange spørgsmål. Det var en stor overraskelse for mig, hvor lidt viden der var, blandt de pårørende. Mange af dem var så frustrerede, fordi de ingenting vidste om den behandling, deres psykisk syge pårørende fik. De var blevet afvist og havde haft mange dårlige oplevelser med et autoritært system. Mit foredrag var første gang, de have mulighed for at komme i dialog med psykiatrien, forklarer Kristen Kistrup, der i dag er Centerchef ved Psykiatrisk Center Frederiksberg. En kold skulder Ralph Jørgensen, der er far til en søn med skizofreni, har tydeligt mærket den forandring, der er sket de sidste 20 år. Der gik adskillige år, hvor hans søn røg ind og ud af psykiatriske afdelinger, før Ralph og hans kone blev indkaldt til et møde på afdelingen. Indtil da havde de forgæves forsøgt at komme til at tale med en psykiater om sønnens sygdom blot for at få det svar, at der ikke var tid. Mødet var imidlertid en ren farce. Da Ralph Jørgensen ville vide, hvorfor sønnen havde taget 60 kilo på efter Det er ikke nok bare at konstatere, at patienterne ikke tager deres pårørende med. Så må man finde ud af, hvordan man kan gøre det bedre tre måneder på sin nye medicin, fik han det svar, at sønnen bare kunne starte i træningscenter. Ralph og hans kone opgav at stille flere spørgsmål og gik derfra med større frustrationer, end da de kom. I hans øjne ligger en stor del af forklaringen i den kultur, der herskede blandt personalet på det tidspunkt. Dengang var psykiatere konger. Holdningen var, at vi ikke skulle komme og lære dem noget. Alting var nemmere, når der ikke var pårørende, som stillede dumme spørgsmål, forklarer Ralph, der i dag er lokalformand for BEDRE PSYKIATRI i Viborg Kommune. Værn mod de pårørende Det dårlige forhold mellem psykiatrien og de pårørende har flere forklaringer, mener Kristen Kistrup. Blandt personalet i psykiatrien herskede der helt op til 1990 erne en udbredt forestilling om, at dårlige familiemønstre var årsag til psykisk sygdom. Man mente derfor, at psykisk syge skulle værnes mod deres familie. Udbygningen af distriktspsykiatrien og større brug af ambulant behandling kom til at spille en vigtig rolle for udviklingen. De pårørende var pludselig dem, der var omkring den

5 BEDRE PSYKIATRI blev stiftet 19. november 1992 og fejrer derfor 20 års jubilæum i BEDRE PSYKIATRI er med sine ca medlemmer samt 54 lokalafdelinger Danmarks største medlemsforening inden for psykiatrien. Pårørende er en ressource: Cohrane: Inddragelse af pårørende resulterer i en nedsat risiko for, at den psykisk syge bliver syg igen med 45 %. Cohrane-undersøgelserne viser samtidig, at inddragelse af pårørende mindsker risikoen for genindlæggelse med 22 % psykisk syge døgnet rundt og blev derfor naturligt inddraget i behandlingen. Med etableringen af pårørendeforeninger samt senere professionaliseringen af disse, fik pårørende et langt mere effektivt talerør. Fra at være drevet af vrede ildsjæle, der kæmpede for deres egen mor, søn eller bror, blev foreningerne i højere grad stærkere med- og modspillere, der fx kommer med konkrete bud på løsninger. I dag hersker der ikke længere tvivl om, hvor stort et aktiv de pårørende er. Men på trods af dette oplever per- CBS: Samfundsgevinst på mindst 1½ mia. kr. ved at inddrage pårørende. For hver krone, der investeres i pårørendeinddragelse, kommer 5 kr. igen McFarlane: Inddragelse af pårørende reducerer risikoen for genindlæggelse inden for seks måneder: Ingen medicin Terapi og medicin Psykoedukation og medicin Pårørendeinddragelse og medicin 9% 16% 38% 65% Alting var nemmere, når der ikke var pårørende, som stillede dumme spørgsmål sonalet i psykiatrien stadig, at en del patienter ikke tager deres pårørende med, selvom de bliver opfordret til det. Der ligger derfor et stor ansvar hos ledelsen af de psykiatriske afdelinger at sikre, at endnu flere pårørende bliver inddraget, mener Kristen Kistrup: Det er ikke nok bare at konstatere, at patienterne ikke tager deres pårørende med. Så må man finde ud af, hvordan man kan gøre det bedre. GIV HÅB FOR FREMTIDEN BETÆNK OS I DIT TESTAMENTE. VI BETALER ADVOKAT OG NOTAR. LÆS MERE UNDER STØT OS PÅ: BEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 5

6 DET HANDLER OM MERE END BARE AT GØRE EN FORSKEL Af Sofie Hviid Faglige udfordringer, værdifuld erfaring og mødet med en organisation i rivende udvikling er noget af det, man får ud af at være frivillig i BEDRE PSYKIATRI. Vi har spurgt tre personer, der er frivillige på meget forskellige måder, hvorfor de bruger deres fritid på frivilligt arbejde. 15,4% Ved ikke Meget sandsynligt Ret sandsynligt 16,5% Ikke så sandsynligt Overhovedet ikke sandsynligt 6,6% 41,1% 20,3% Kilde: BEDRE PSYKIATRIs medlemsundersøgelse 2012, BP Research I BEDRE PSYKIATRI kan du være frivillig på mange forskellige måder her er et udpluk af mulighederne: Din lokalafdeling fx i bestyrelsesarbejdet eller give en hånd med ved offentlige arrangementer Regionale eller landsdækkende netværk har du en særlig interesse i et givent område inden for psykiatrien, kan BEDRE PSYKIATRI hjælpe dig med at finde andre med samme interesse, og så kan I danne et interessenetværk Kompetencenetværk har du en særlig kompetence, du gerne vil stille til rådighed for BEDRE PSY- KIATRI, som fx regnskabskyndig, hjemmesider, viden om bestemt område, så hjælper vi dig med at finde andre samt de lokalafdelinger, der gerne vil nyde godt af dine evner Facebook-agent er du ofte på Facebook, så har vi brug for dig. Vi laver løbende særlige missioner for Facebook-agenterne. Tilmeld dig på Der er flere måder, du kan være aktiv på og være med til at gøre en forskel. Du kan kontakte din lokalafdeling du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på: eller

7 Per Lönn-Christensen Per er medlem af bestyrelsen på Amager, sidder med i forskellige lokale dialogfora. Hvad var din motivation for at blive frivillig? Min tvillingebror er skizofren, og derfor valgte jeg at blive medlem af BEDRE PSYKIATRI for en del år siden. Så blev jeg langsomt mere aktiv i foreningen og var med til at starte lokalafdelingen op på Amager. Hvad har du fået ud af at være frivillig? Der sker så meget i psykiatrien, og det har jeg virkelig fået øjnene op for. Jeg er meget optaget af den udvikling, hvor man er gået fra at behandle udelukkende med medicin til at have mere fokus på, at psykisk syge kan blive raske. Her kan jeg være med til at skabe oplysning og rammer, så det bliver en nemmere overgang og på den måde bliver mere udbredt. Hvorfor er det vigtigt for dig at være frivillig? Fordi jeg kan gøre en indsats og skabe forandring. Der er virkelig behov for det. Som frivillig har man stor indflydelse, og man spiller en vigtig rolle i arbejdet med at minde fagfolk om, hvad der betyder noget for pårørende og patienter. Mads Engholm Mads er for nylig blevet medlem af den strategigruppe, der skal udvikle en netværksstrategi for BEDRE PSYKIATRI. Hvorfor er du lige blevet frivillig i BEDRE PSYKIATRI? Jeg vil gerne lægge mine kræfter der, hvor jeg føler, at de gør en forskel. Og det føler jeg, at de kan gøre her. Samtidig er BEDRE PSYKIATRI i en rivende udvikling, og det er spændende at være med til præge arbejdet med organisationen. Hvorfor arbejder du frivilligt? Jeg er vokset op i et organisations- miljø, hvor man har en vis moral og etik om, at man skal gøre en frivillig indsats. Udover at tjene penge, så har man en forpligtelse til at bakke op om dem, som har brug for hjælp. Hvis man har noget at yde og har overskuddet, så skal man bruge det til at hjælpe folk, der ikke har det samme overskud. Hvad får du ud af at være frivillig? Det er glædeligt at opleve, at der her er et forum, hvor man har lov at komme med nye idéer og tænke ud af boksen. Det er sjovt, når man kan bruge sin ekspertise til områder, som man også selv synes er spændende. Magda Bazuin Magda er lokalformand i Aalborg og har været frivillig i næsten fire år. Hvorfor valgte du at blive frivillig? Jeg så en annonce i den lokale avis om, at BEDRE PSYKIATRI i Aalborg søgte en ny formand. Jeg har en professionel bestyrelsesuddannelse og jeg så det som en mulighed for at prøve noget af det af, som jeg har lært. Hvad får du ud af at være frivillig? Det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse, hvis jeg kan være med til at gøre en forskel for de pårørende. Jeg havde ikke før tænkt over, hvor vanskelig en situation de står i. Jeg har lært rigtig meget om psykiatri, som er langt mere komplekst, end jeg havde forestillet mig. Og så har jeg virkelig fået nogle uvurderlige faglige udfordringer, som jeg har lært meget af. Hvor meget kræver det at være frivillig? Jeg bruger rigtig meget tid på det. Nogle uger er det et fuldtidsjob, som kun kan lade sig gøre, fordi jeg er selvstændig. Men det er jo meget op til den enkelte. At være frivillig i BEDRE PSYKIATRI er mange ting. Man kan blive meget eller lidt involveret alt efter, hvad man har lyst til.

8 Ny viden: PÅRØRENDE RAMMES ØKONOMISK Af Tor Juul I foreningens seneste undersøgelse af levevilkårene for pårørende til psykisk syge, har BEDRE PSYKIATRI dokumenteret, at en betydelig gruppe mærker store økonomiske konsekvenser. Hele 36 % af de pårørende bruger mere end kroner om måneden på den syge. BEDRE PSYKIATRI opfordrer nu politikerne til at se nærmere på mulighederne for omsorgsdage og gratis psykologhjælp til de pårørende. Magasinets læsere ved sandsynligvis godt, at det fra tid til anden kan blive en byrde at være pårørende til en psykisk syg. Men koster det ligefrem på bankbogen at være pårørende? Og hvad er det for nogle ting, der koster? Det har den seneste undersøgelse fra BP Research, BEDRE PSYKIATRI s analyseenhed, set nærmere på. Undersøgelsen dokumenterer, at der findes en stor gruppe mennesker, som oplever, at det hver måned koster i kroner og ører at være pårørende. I BEDRE PSYKIATRI har vi en klar ambition om at få kigget så grundigt som muligt på de pårørendes vilkår. Det gælder for hele psykiatriområdet, men især de pårørende lider under, at der simpelthen er for dårlig dokumentation. Det er solid viden og dokumentation, der skal bruges til at få de ansvarlige politikere i tale. Og vores seneste undersøgelse har et hovedbudskab, der er til at forstå: For en stor gruppe mennesker koster det hver eneste måned i kroner og ører at være pårørende, fortæller BEDRE PSYKIATRI s generalsekretær Thor- stein Theilgaard, der tidligere selv har siddet i Folketinget. Prisen for at være pårørende BP Research-undersøgelsen blev udført tidligere i år blandt en stor gruppe pårørende til psykisk syge. Undersøgelsens vigtigste opgave var at give et mere nuanceret indtryk af den økonomiske byrde, man oplever som pårørende både de øgede udgifter til den syge og til den pårørende selv. Langt størstedelen af de pårørende oplever at skulle dække

9 Om undersøgelsen: Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af foreningens analyseenhed BP Research. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Du kan læse hele undersøgelsen på bedrepsykiatri.dk GIV PSYKIATRIEN EN GAVE udgifter for den syge, men for hele 36 % af de pårørende drejer det sig om mere end kroner om måneden. For de fleste pårørendes vedkommende går pengene til hjælp med kørsel og støtte til den syges husholdning og privatforbrug. Som sagt var ambitionen også at se nærmere på de ekstra udgifter, som den pårørende har, fordi en af de nærmeste er blevet ramt af psykisk sygdom. Og det er faktisk hver femte pårørende, der oplever, at pårørenderollen koster dem over kroner om måneden i personlige ekstraudgifter. Der er især tale om udgifter til transport af dem selv, ekstra telefonudgifter og udgifter til behandling af dem selv. Men hvad betyder den økonomiske byrde så for de pårørendes hverdag? For halvdelen af de pårørende betyder det mindre plads i budgettet til indkøb af dagligvarer, medicin, tøj og andre daglige indkøb. Hver fjerde pårørende må bruge af deres opsparing eller pension, og hele 12 % af de FOR 250 KR. KAN VI HJÆLPE 25 PÅRØRENDE OG DERES FAMILIER MED BEDRE PSYKIATRIS PÅRØRENDEPAKKE. FOR 500 KR. KAN VI KORTLÆGGE EN DEL AF DANSKERNES SYN PÅ PSYKIATRIEN, TAKKET VÆRE VORES SAMARBEJDE MED EPINION. FOR KR. KAN VI GENNEM ET POLITISK UDSPIL FORTÆLLE POLITIKERNE, HVORDAN MAN SKABER EN BEDRE HVERDAG FOR PÅRØRENDE. STOETBEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 9

10 16,5% 6,6% 20,3% 15,4% Ja Nej Ved ikke 41,1% BEDRE PSYKIATRI: Bedre forhold for pårørende Spørgsmål: Vil du have taget imod tilbud om psykologhjælp, hvis det var gratis at benytte ordningen for pårørende? I BEDRE PSYKIATRI udspil om bedre vilkår og mere støtte til pårørende fra 2011 foreslår vi blandt andet, at: Pårørende skal have ret til gratis psykologhjælp: Så kan vi nemlig minimere risikoen for, at de pårørende går ned med flaget og derfor ikke kan være den nødvendige og solide støtte for den psykiske syge. Omsorgsdage for pårørende: Det bør være helt legalt, at pårørende får den nødvendige tid til at tage sig af sin mand, samlever, datter eller bedste ven, når situationen bliver kritisk eller for den sags skyld at puste ud og passe på sig selv. Flere og bedre muligheder for at deltage i samtalegrupper for pårørende. Der skal indføres en pårørendecheck: En check er langt mere end en tiltrængt økonomisk håndsrækning til landets pårørende. Det handler om at se pårørende i øjnene og anerkende den enorme arbejdsindsats, de yder. Læs udspillet i sin helhed på bedrepsykiatri.dk pårørende må låne penge i banken eller af venner. Problemer kan løses Men undersøgelsen så ikke bare på udfordringerne. BEDRE PSYKIATRI ønskede også et bedre indtryk af, hvad der kan hjælpe de pressede pårørende. Et af de forslag, som foreningen tidligere har præsenteret, er, at de pårørende skal have mulighed for en første omsorgsdag, når situationen spidser til. I undersøgelsen vurderede tre ud af fire pårørende, at muligheden for omsorgsdage ville være meget eller overvejende positivt for deres familie- og arbejdsliv. Det viste sig faktisk, at hver fjerde adspurgte selv har været nødt til at tage orlov, arbejde på nedsat tid eller simpelthen sygemelde sig inden for det seneste år, fordi de er pårørende til en psykisk syg. Ligeså interessant er måske opdagelsen, at 78 % mener, at omsorgsdage for de pårørende i nogen eller høj grad kan forbedre den syges helbredelse. Det er solid viden og dokumentation, der skal bruges til at få de ansvarlige politikere i tale BEDRE PSYKIATRI har også interesseret sig for psykologhjælp som en mulig del af støtten til de pårørende. Ifølge undersøgelsen havde hver fjerde inden for det seneste år modtaget

11 7,0% Må tage et ekstra job 47,6% 31,4% Må overarbejde Må udskyde at gå på pension Må låne penge (fx. fra banken, venner) Må bruge af opsparing (fa. pensionsopsaring) 6,7% Mindre økonomisk råderum (eks. køb af dagligvarer, medicin, tøj...) 4,1% Ved ikke 23,8% 12,4% 4,8% 4,1% Ikke relevant Andet (angiv venligst) Spørgsmål: Konsekvenser for pårørende i kraft af udgifter i relation til den psykiske sygdom hjælp fra en psykolog, fordi de er pårørende. Et andet tankevækkende resultat var, at 22 % af de pårørende, der ikke havde modtaget psykologhjælp, måtte lade være, fordi de ikke havde råd. Desuden svarede to ud af tre pårørende, at de ville have taget imod tilbuddet om psykologhjælp, hvis det havde været gratis. Resultaterne fra vores seneste undersøgelse er tydelige, og det er konsekvenserne i mine øjne også. Ikke alene står vi med ny viden om et problem, der påvirker rigtig mange danskeres hverdag. Vi har også fået bekræftet potentialet i nogle mulige løsninger. Derfor er det helt oplagt, at politikerne nu ser nærmere på mulighederne for første omsorgsdag og gratis psykologhjælp til de pårørende, konkluderer Thorstein Theilgaard. Spørgsmål: Størrelsen af udgifter som den pårørende har haft på den psykisk syges vegne Ved ikke 14% Ikke relevant 28,7% Under 1000 kr. 21,7% kr kr kr kr. Mere end 3000 kr. om måneden 6,7% 2,2% 4,5% 5,7% 16,6% SPAR OG STØT SPAR PENGE NÅR DU SHOPPER OG STØT BEDRE PSYKIATRI YOUMESHOPPING.DK RESSOURCE side 11

12 NÅR PÅRØRENDEBYRDEN BLIVER ØKONOMISK Af Tor Juul Hanne Nielsen er et af de mennesker, der har oplevet, hvordan det også kan presse ens økonomi at være pårørende. En byrde, der for Hanne også fik meget kontante konsekvenser. Hendes søn har igennem mange år været ramt af psykisk sygdom og har de sidste 14 år været på kontanthjælp. Nu fortæller hun sin historie om det store økonomiske pres, hun som pårørende har oplevet. Kan du sætte en pris på, hvor dyrt det har været for dig at være pårørende, rent økonomisk? Sidste år kostede det os kroner. Det vil sige, at min søn i gennemsnit fik cirka kroner om måneden til mad og cigaretter. Derudover har vi også betalt for sko, tøj, nyanskaffelser til hans hjem, løbske telefonregninger, fagforening osv. Det kan være svært at sætte beløb på, men i hvert fald kroner om året. Hvordan er der opstået en situation, hvor I skulle støtte din søn så meget? Det har været en lang sej kamp i alle de år, han har været på kontanthjælp. Grunden til, at min søn ikke kan få pengene til at slå til, er, at han ryger cigaretter om dagen. Derudover er han for syg til at lave mad, så det bliver købemad på en tankstation eller McDonald s. Han har også et hashmisbrug, der skal penge til. At han har en dobbeltdiagnose, er et dobbelt problem også for os som pårørende. En læge sagde engang til os, at hvis han ikke havde haft os til at hjælpe sig, var han sikkert gået til grunde. Det er barsk at få sådan en besked, men jeg tror, at det er sandt. Hvordan har den økonomiske byrde påvirket din hverdag? Det er selvfølgelig gået ud over vores egen økonomi, men som pårørende kan man ikke holde ud at se, at der ikke er penge til mad. Når han ikke har flere penge, kommer han rendende og tigger penge, det er i sig selv også meget belastende. Han får penge to gange om måneden fra kommunen. Hver gang holder de kun en uge, og så ved vi, at han kommer rendende. Ville det hjælpe de pårørende, hvis man kunne tage en dag fri fra arbejde, når situationen spidsede til? Vi har haft episoder, hvor vi måtte blive hjemme fra arbejde, fordi han forstyrrede os om natten, eller når han blev tvangsindlagt. Det ville derfor være en stor støtte, hvis man som pårørende havde ret til nogle omsorgsdage. Burde det offentlige støtte de pårørende økonomisk med en pårørende-check? Ja, det ville være dejligt med en pårørende-check. Men det allerbedste ville være, at kommunerne tog mere hånd om den psykiske syge og deres økonomi. For Hanne er der heldigvis udsigt til bedring, da hendes søn endelig er blevet tildelt en førtidspension. Men det har været et langt, sejt træk, og den seneste BEDRE PSYKIATRI-undersøgelse har dokumenteret, at hun langt fra er den eneste, der har oplevet en stor økonomisk byrde ved at være pårørende til en psykisk syg.

13 Masser af nye medlemmer STÆRKERE STEMME FOR PÅRØRENDE I hele efteråret har vi sat vi fokus på, at pårørende er ressource og en gevinst. Det har vi gjort med jubilæumskampagnen Pårørende Danmarkshistoriens største gevinst. Med det iøjnefaldende slogan har vi ønsket at sætte fokus på pårørendes betydning og gøde jorden for en stærkere anerkendelse af pårørende, fx gennem bedre vilkår i form af gratis psykologhjælp samt ret til omsorgsdage. Undervejs i kampagnen har vi rundet medlemmer og hver eneste dag kommer flere nye medlemmer til. Jo flere medlemmer, vi er, jo stærkere en stemme er BEDRE PSYKIATRI. INDDRAG PÅRØRENDE OG VIND Kampagnens afsæt er den unikke undersøgelse, Copenhagen Business School lavede for BEDRE PSYKIATRI i Analysen viser, at der er mindst 1,5 milliarder kroner i gevinst for Danmark, hvis pårørende klædes på og inddrages i behandlingsforløbet af den syge som en væsentlig samarbejdspartner. RESSOURCE side 13

14 SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Af Tor Juul Et 20 års jubilæum er en god anledning til at se tilbage på BEDRE PSYKIATRI s mange sejre, men også til at se fremad og sætte nye mål. Hvad kan vi gøre endnu bedre, og hvad skal foreningens mål være i fremtiden? Derfor har vi spurgt otte dygtige mennesker, der også interesserer sig for psykiatrien, hvad deres indtryk af BEDRE PSYKIATRI er, og hvilken betydning foreningens arbejde i deres øjne har. De kommer hver især med ét godt råd, som de håber, at BEDRE PSYKIATRI i fremtiden vil lade sig inspirere af.

15 ASTRID KRAG Sundhedsminister KRISTEN KISTRUP Formand for Dansk Selskab for Distrikts-psykiatri 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Det er godt, at der er en forening som BEDRE PSYKIATRI, der sætter fokus på de problemer og udfordringer, som de pårørende står med, og som varetager deres interesser. Foreningen spiller en central rolle som talerør i forhold til fagfolk og politikere, for eksempel i regeringens psykiatriudvalg. 1. Hvad er dit umiddelbare ind tryk af BEDRE PSYKIATRI? Jeg er så privilegeret, at jeg har kendt BEDRE PSYKIATRI fra begyndelsen - og i de senere år via min deltagelse i præsidiet. BEDRE PSYKIATRI er en organisation med en vigtig mission, som er i kraftig vækst. BEDRE PSYKI- ATRI s indflydelse - især politisk - er meget stor. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Det er vigtigt, at nogen taler de pårørendes sag, ved noget om de pårørendes ressourcer og bidrager til at sætte pårørendeinddragelse på dagsordenen. Men for den enkelte pårørende er det nok især det arbejde, som foreningen gør ude i de mange lokalforeninger rundt om i hele landet, der betyder rigtigt meget. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Man får gennemslagskraft ved, at mange trækker i samme retning og ved at basere sin argumentation på et solidt vidensgrundlag. Derfor er mit gode råd, at BEDRE PSYKIATRI udnytter de muligheder, der er, for at samarbejde med andre foreninger for patienter og pårørende både i Danmark og i udlandet. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? BEDRE PSYKIATRI er i mange sammenhænge det mest anvendte talerør for pårørende i psykiatrien. Foreningen er nu også begyndt at markere sig på gulvplan via de mange lokalforeninger. Da psykiatrien har stor brug for en dialog på alle niveauer, er det en meget positiv udvikling. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Man skal fortsætte med det, foreningen allerede gør - og især med at komme i dialog helt ude på enkelte psykiatriske afdelinger. Der er stort behov for de pårørendes indsats i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. HUSK BETAL KONTIGENT TILMELD KONTINGENTET TIL BETALINGSSERVICE NEMT FOR DIG OG BILLIGERE FOR BEDRE PSYKIATRI BEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 15

16 BENTE SORGENFREY Formand for FTF JANE HEITMANN Psykiatriordfører for Venstre BENT HANSEN Formand for Danske Regioner 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Jeg har et meget positiv indtryk af foreningen. Der arbejdes målrettet og ihærdigt for at få indflydelse på prioriteringerne inden for sundhedsvæsnet og for at sætte fokus på de pårørendes problemer og ressourcer. Foreningen er god til at få medieomtale, hvilket har stor betydning for synlighed og indflydelsesmuligheder. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Som rådgiver løfter foreningen en stor og vigtig opgave, og som talerør er foreningens indsats helt central, da man som pårørende tit kan føle sig ensom med sine problemer. Foreningen danner rammen for møder og netværksdannelse, hvilket er af stor betydning for de pårørende. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Fortsæt det gode arbejde, vær modig og skab kant for at få endnu mere synlighed om de pårørende og foreningens arbejde. Psykiatrien er stadig fyldt med masser af tabuer, så synliggørelse, synliggørelse, synliggørelse. Hvis der er råd til flere analyser, er dokumentation en forudsætning for at kunne sætte troværdige dagsordner. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Mit umiddelbare indtryk af BEDRE PSY- KIATRI er, at det er en levende forening med et målrettet fokus på kerneydelsen, de pårørende. Men også en forening, som ikke er bange for at have en holdning til psykiatrien og psykiatriens udfordringer. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Jeg tror, at et stabilt netværk som BEDRE PSYKIATRI kan tilbyde kan være et vigtigt holdepunkt i den eller de perioder, hvor man som pårørende kan føle sig magtesløs enten i forhold til systemet eller i forhold til de udfordringer, som et liv med et familiemedlem med en psykiatrisk diagnose byder på. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg tror, det er vigtigt, at BEDRE PSYKIATRI insisterer på at italesætte psykiatriens udfordringer og ikke mindst holder os politikere fast på at finde brugbare løsningsmodeller. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Jeg oplever BEDRE PSYKIATRI som en kompetent interesseorganisation, der har formået at placere sig centralt i den psykiatripolitiske debat. BEDRE PSYKIATRI skal også roses for at bidrage med seriøs og relevant ny viden om betydningen af pårørendeinddragelse og de pårørendes situation. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? BEDRE PSYKIATRI har vist, at de pårørende er en ressource, der så vidt muligt skal inddrages. Et konkret resultat er, at pårørendeinddragelse indgår i de pakkeforløb, som pr. 1. januar implementeres i den ambulante psykiatri, ligesom pårørendeinddragelse vil blive indarbejdet i de kommende pakker i såvel børne- og ungdomspsykiatrien som de stationære forløb. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? BEDRE PSYKIATRI kan blive bedre til at italesætte de positive udviklinger i psykiatrien. Meget er nået på kort tid, og i internationalt lys har dansk psykiatri absolut ikke noget at skamme sig over.

17 ANNE LINDHARDT Formand for Psykiatrifonden KJELD MØLLER PEDERSEN Sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet KNUD KRISTENSEN Formand for SIND 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? BEDRE PSYKIATRI er vokset til en gennemslagskraftig og dygtig forening, der på imponerende vis har formået at få stor opbakning fra de pårørende og få politisk opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at involvere de pårørende i behandlingsforløbene. Det bevirker, at de pårørende for alvor kan fungere som den ressource, de jo er. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? For den enkelte pårørende er det meget vigtigt at få foreningens opbakning i den svære situation, når et familiemedlem bliver psykisk sygt. Det har stor betydning, at man møder andre i en lignende situation. BEDRE PSY- KIATRI formår at få ændret såvel den politiske som befolkningens forståelse for de pårørendes situationen. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg tror ikke, at det tilkommer mig at give BEDRE PSYKIATRI gode råd. Jeg kan ønske mig, at vi i de kommende år oplever, at organisationerne i stadigt stigende grad samarbejder om at løfte hele feltet til gavn for de mennesker, det handler om. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Det er en professionelt drevet organisation, der i stigende grad er dagsordenssættende. Det er lykkedes at holde fokus på de pårørende, ligesom man (måske derfor) ikke er domineret af psykiatere. Men man har naturligvis et fornuftigt samarbejde med de fagprofessionelle. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Det kan der ikke gives et kvantitativt svar på. Der er imidlertid ikke tvivl om, at foreningen har fået sat fokus på betydningen af pårørende, både som forudsætning for bedre behandlingsresultater og som en belastet gruppe. De pårørende er i stigende fokus inden for en lang række sygdomsområder, og takket være BEDRE PSYKIATRI også indenfor psykiatrien. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Hvis det kun er ét godt råd, skal det lyde: Hold fokus på en saglig og dokumenteret indsats og giv kritik med plads til nuancer. Sort-hvid argumentation slår måske bedre igennem i pressen på den korte bane, men troværdighed skabes igennem en vedvarende saglighed. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? I SIND opfatter vi en sindslidelse som en fælles udfordring for den ramte, de pårørende og de professionelle. Men jeg kan fint acceptere, at de pårørende ønsker et rum for egen interessevaretagelse. Og jeg kan kun sige, at vi ser BEDRE PSYKIATRI som en af vores nærmeste samarbejdspartnere. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? BEDRE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende har en stor betydning. I forhold til de enkelte pårørende gør I et stort arbejde, der er af stor betydning for hver enkelt. I forhold til psykiatrien generelt gør I en stor forskel ved at gøre opmærksom på værdien af inddragelse af de pårørende. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Mit første råd vil naturligvis være, at BEDRE PSYKIATRI bør melde sig kollektivt ind i SIND. Indtil da vil jeg råde jer til at fortsætte det gode samarbejde med de øvrige psykiatriforeninger. Jeg ser personligt frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for de pårørende og de sindslidende. RESSOURCE side 17

18 Jubilæet FORTALT I BILLEDER 450 deltagere var med til at gøre vores 20-års jubilæumskonference d. 20. november til en forrygende festlig begivenhed hvor Glyptotekets smukke lokaler dannede en fornem og smuk ramme om både konferencen og receptionen. Salen var fyldt til bristepunktet, og de mange deltagere fik lejlighed til at blive klogere på den internationalt anerkendte professor William R. McFalanes unikke forskning i pårørendes betydning. Deltagerne hørte mere om, hvordan man i Norge arbejder med at inddrage pårørende og fik indblik i sundhedsminister Astrid Krags ønsker og visioner for en bedre psykiatri i Danmark, herunder hendes ønske om at anerkende og inddrage pårørende.

19 SEKREARIATET Livjægergade København Ø ISSN , Bedre Psykiatri REDAKTION Thorstein Theilgaard (ansvarsh.) og sekretariatets medarbejdere. LANDSBETYRELSEN Se mere på: bedrepsykiatri.dk Landsformand: Ebbe Henningsen Næstformand: Katrine Tilma Artikler i Ressource kan frit citeres medkildeangivelse. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Design: Dreyer+Kvetny Tryk: PE Offset A/S Oplag: stk BEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 19 FOTOGRAF HELGA C. THEILGAARD

20 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende Livjægergade København Ø BLIV MEDLEM Vær med til at give dig selv og pårørende en stærkere stemme. Det koster under 50 øre om dagen. Du kan melde dig ind på hjemmesiden det er enkelt og lige til. Du kan også kontakte os: og Jo flere vi, jo bedre kan vi tale pårørendes sag. BEDREPSYKIATRI.DK BLIV AKTIV Vær med til at sætte pårørende på dagsordenen og hjælpe andre pårørende. Der er mange måder, du kan være aktiv på: Giv en hånd med i det lokale arbejde ved fx et offentligt foredrag eller i bestyrelsen Stil din ekspertise til rådighed: Er du fx god til at lave hjemmesider, regnskaber, eller har du en specifik, du gerne vil bringe i spil? Involver dig i regionale eller landsdækkende netværk Læs mere på Bliv aktiv på bedrepsykiatri.dk eller kontakt sekretariatet på I DIN LOKALE AFDELING GÅ IKKE GLIP AF NÆSTE SPÆNDENDE FOREDRAG ELLER TEMAAFTEN BEDRE PSYKIATRI har lokalafdelinger i mere end 50 byer fordelt over hele Danmark. På bedrepsykiatri.dk kan du se læse mere om din lokalafdelings kommende arrangementer, mulighederne for at fx at deltage i en samtalegruppe og finde kontaktoplysninger. BEDREPSYKIATRI.DK

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere