Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR."

Transkript

1 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource

2 Ressource magasinets nye navn Samtidig med foreningens 20- års jubilæum skifter medlemsmagasinet navn til Ressource. Det nye magasinnavn er med til at sætte fokus på, at pårørende er en vital ressource for den psykisk syge og for samfundet. Og navnet er med til at italesætte, at BEDRE PSYKIATRI er en ressource for medlemmerne som mødested og talerør. Vi håber, at både navnet og det nye layout falder i din smag. Leder af Ebbe Henningsen Magasinet udkommer fortsat to gange om året i april/maj og i oktober/november 20 ÅR I DE PÅRØRENDES TJENESTE 19/ er en særlig mærkedag for BEDRE PSYKIATRI. Den dag er det 20 år siden, at foreningen blev stiftet af en kreds af engagerede pårørende, der mente, at pårørende havde brug for, at der i langt større omfang blev sat fokus på pårørende til psykisk syges behov og vilkår. I de 20 år er der sket mangt og meget; foreningen har udviklet sig markant, både hvad angår størrelse, synlighed og slagkraft, og synet på pårørende har også ændret sig i de 20 år; både hos befolkningen og inden for psykiatrien. I dette nummer af magasinet kan man i den tankevækkende artikel Pårørende fra belastning til ressource læse om, hvordan synet på os pårørende har udviklet sig.

3 INDHOLD Historisk: Mere end medlemmer Søndag d. 11. november 2012 blev en historisk dag i foreningens 20-årige historie den dag rundede medlemstallet Leder - 20 år i de pårørendes tjeneste Pårørende - fra belastning til ressource Det handler om mere end bare at gøre en forskel Ny viden: Pårørende rammes økonomisk Når pårørendebyrden bliver økonomisk Stærkere stemme for pårørende Jubilæet fortalt i billeder Man mente derfor, at psykisk syge skulle værnes mod deres familie, siger den anerkendte psykiater Kristen Kistrup i artiklen. Jeg tror, at Kistrup her sætter fingeren på en meget afgørende myte og fejlslutning, der har haft en meget negativ indflydelse på behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Danmark. Og det er en myte, der mere end noget andet har martret og forfulgt pårørende gennem årtier, og som ud over byrden og ansvaret som pårørende har slidt og gnavet i pårørendes sjæl og fyldt den med skyld, skam og mistrøstighed. I dag er synet på og indstillingen til pårørende ændret markant; jeg ved godt, vi ikke i mål endnu, men for mig er der ingen tvivl om, at pårørende i psykiatrien og i brede dele af samfundslivet er anerkendt som en afgørende ressource og en nødvendig samarbejdspartner. Det er et markant skridt oven i købet et syvmileskridt Man mente derfor, at psykisk syge skulle værnes mod deres familie. for landets mange pårørende og dermed også for mennesker med psykiske sygdomme. Det er ikke så tit, jeg bliver vidtløftig, sådan er vi jyder jo ikke, men i mit sind er der ingen tvivl om, at det først og fremmest er resultatet af BEDRE PSYKIATRI s arbejde, der har ført til et mere tidssvarende og meningsfuldt billede af pårørende til mennesker med psykiske sygdomme. Vi kan gennem årene pege på mange små og større delsejrer, men når alt kommer til alt, mener jeg, at den største bedrift af dem alle i vores 20-årige levetid er, at det er lykkedes helt grundlæggende at ændre synet på pårørende fra, at det er de pårørendes skyld, til at de pårørende er en ressource. Og det er jo ikke så ringe endda. Ebbe Henningsen Landsformand RESSOURCE side 3

4 På 20 år PÅRØRENDE FRA BELASTNING TIL RESSOURCE Af Sofie Hviid På bare to årtier er forholdet mellem psykiatrien og de pårørende fuldstændig forandret. Man skal ikke langt tilbage, før pårørende blev behandlet som den direkte årsag til psykisk sygdom. I starten af 90 erne havde den unge psykiater på Frederiksberg Hospital, Kristen Kistrup, sagt ja til at holde et foredrag i et stuvende fuldt forsamlingshus. Emnet for hans oplæg var antipsykotisk medicin, og han blev overrasket over det store fremmøde. Mange af tilhørerne var vrede pårørende. De kastede sig over den unge psykiater, der i fire timer på bedste vis forsøgte at svare på deres mange spørgsmål. Det var en stor overraskelse for mig, hvor lidt viden der var, blandt de pårørende. Mange af dem var så frustrerede, fordi de ingenting vidste om den behandling, deres psykisk syge pårørende fik. De var blevet afvist og havde haft mange dårlige oplevelser med et autoritært system. Mit foredrag var første gang, de have mulighed for at komme i dialog med psykiatrien, forklarer Kristen Kistrup, der i dag er Centerchef ved Psykiatrisk Center Frederiksberg. En kold skulder Ralph Jørgensen, der er far til en søn med skizofreni, har tydeligt mærket den forandring, der er sket de sidste 20 år. Der gik adskillige år, hvor hans søn røg ind og ud af psykiatriske afdelinger, før Ralph og hans kone blev indkaldt til et møde på afdelingen. Indtil da havde de forgæves forsøgt at komme til at tale med en psykiater om sønnens sygdom blot for at få det svar, at der ikke var tid. Mødet var imidlertid en ren farce. Da Ralph Jørgensen ville vide, hvorfor sønnen havde taget 60 kilo på efter Det er ikke nok bare at konstatere, at patienterne ikke tager deres pårørende med. Så må man finde ud af, hvordan man kan gøre det bedre tre måneder på sin nye medicin, fik han det svar, at sønnen bare kunne starte i træningscenter. Ralph og hans kone opgav at stille flere spørgsmål og gik derfra med større frustrationer, end da de kom. I hans øjne ligger en stor del af forklaringen i den kultur, der herskede blandt personalet på det tidspunkt. Dengang var psykiatere konger. Holdningen var, at vi ikke skulle komme og lære dem noget. Alting var nemmere, når der ikke var pårørende, som stillede dumme spørgsmål, forklarer Ralph, der i dag er lokalformand for BEDRE PSYKIATRI i Viborg Kommune. Værn mod de pårørende Det dårlige forhold mellem psykiatrien og de pårørende har flere forklaringer, mener Kristen Kistrup. Blandt personalet i psykiatrien herskede der helt op til 1990 erne en udbredt forestilling om, at dårlige familiemønstre var årsag til psykisk sygdom. Man mente derfor, at psykisk syge skulle værnes mod deres familie. Udbygningen af distriktspsykiatrien og større brug af ambulant behandling kom til at spille en vigtig rolle for udviklingen. De pårørende var pludselig dem, der var omkring den

5 BEDRE PSYKIATRI blev stiftet 19. november 1992 og fejrer derfor 20 års jubilæum i BEDRE PSYKIATRI er med sine ca medlemmer samt 54 lokalafdelinger Danmarks største medlemsforening inden for psykiatrien. Pårørende er en ressource: Cohrane: Inddragelse af pårørende resulterer i en nedsat risiko for, at den psykisk syge bliver syg igen med 45 %. Cohrane-undersøgelserne viser samtidig, at inddragelse af pårørende mindsker risikoen for genindlæggelse med 22 % psykisk syge døgnet rundt og blev derfor naturligt inddraget i behandlingen. Med etableringen af pårørendeforeninger samt senere professionaliseringen af disse, fik pårørende et langt mere effektivt talerør. Fra at være drevet af vrede ildsjæle, der kæmpede for deres egen mor, søn eller bror, blev foreningerne i højere grad stærkere med- og modspillere, der fx kommer med konkrete bud på løsninger. I dag hersker der ikke længere tvivl om, hvor stort et aktiv de pårørende er. Men på trods af dette oplever per- CBS: Samfundsgevinst på mindst 1½ mia. kr. ved at inddrage pårørende. For hver krone, der investeres i pårørendeinddragelse, kommer 5 kr. igen McFarlane: Inddragelse af pårørende reducerer risikoen for genindlæggelse inden for seks måneder: Ingen medicin Terapi og medicin Psykoedukation og medicin Pårørendeinddragelse og medicin 9% 16% 38% 65% Alting var nemmere, når der ikke var pårørende, som stillede dumme spørgsmål sonalet i psykiatrien stadig, at en del patienter ikke tager deres pårørende med, selvom de bliver opfordret til det. Der ligger derfor et stor ansvar hos ledelsen af de psykiatriske afdelinger at sikre, at endnu flere pårørende bliver inddraget, mener Kristen Kistrup: Det er ikke nok bare at konstatere, at patienterne ikke tager deres pårørende med. Så må man finde ud af, hvordan man kan gøre det bedre. GIV HÅB FOR FREMTIDEN BETÆNK OS I DIT TESTAMENTE. VI BETALER ADVOKAT OG NOTAR. LÆS MERE UNDER STØT OS PÅ: BEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 5

6 DET HANDLER OM MERE END BARE AT GØRE EN FORSKEL Af Sofie Hviid Faglige udfordringer, værdifuld erfaring og mødet med en organisation i rivende udvikling er noget af det, man får ud af at være frivillig i BEDRE PSYKIATRI. Vi har spurgt tre personer, der er frivillige på meget forskellige måder, hvorfor de bruger deres fritid på frivilligt arbejde. 15,4% Ved ikke Meget sandsynligt Ret sandsynligt 16,5% Ikke så sandsynligt Overhovedet ikke sandsynligt 6,6% 41,1% 20,3% Kilde: BEDRE PSYKIATRIs medlemsundersøgelse 2012, BP Research I BEDRE PSYKIATRI kan du være frivillig på mange forskellige måder her er et udpluk af mulighederne: Din lokalafdeling fx i bestyrelsesarbejdet eller give en hånd med ved offentlige arrangementer Regionale eller landsdækkende netværk har du en særlig interesse i et givent område inden for psykiatrien, kan BEDRE PSYKIATRI hjælpe dig med at finde andre med samme interesse, og så kan I danne et interessenetværk Kompetencenetværk har du en særlig kompetence, du gerne vil stille til rådighed for BEDRE PSY- KIATRI, som fx regnskabskyndig, hjemmesider, viden om bestemt område, så hjælper vi dig med at finde andre samt de lokalafdelinger, der gerne vil nyde godt af dine evner Facebook-agent er du ofte på Facebook, så har vi brug for dig. Vi laver løbende særlige missioner for Facebook-agenterne. Tilmeld dig på Der er flere måder, du kan være aktiv på og være med til at gøre en forskel. Du kan kontakte din lokalafdeling du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på: eller

7 Per Lönn-Christensen Per er medlem af bestyrelsen på Amager, sidder med i forskellige lokale dialogfora. Hvad var din motivation for at blive frivillig? Min tvillingebror er skizofren, og derfor valgte jeg at blive medlem af BEDRE PSYKIATRI for en del år siden. Så blev jeg langsomt mere aktiv i foreningen og var med til at starte lokalafdelingen op på Amager. Hvad har du fået ud af at være frivillig? Der sker så meget i psykiatrien, og det har jeg virkelig fået øjnene op for. Jeg er meget optaget af den udvikling, hvor man er gået fra at behandle udelukkende med medicin til at have mere fokus på, at psykisk syge kan blive raske. Her kan jeg være med til at skabe oplysning og rammer, så det bliver en nemmere overgang og på den måde bliver mere udbredt. Hvorfor er det vigtigt for dig at være frivillig? Fordi jeg kan gøre en indsats og skabe forandring. Der er virkelig behov for det. Som frivillig har man stor indflydelse, og man spiller en vigtig rolle i arbejdet med at minde fagfolk om, hvad der betyder noget for pårørende og patienter. Mads Engholm Mads er for nylig blevet medlem af den strategigruppe, der skal udvikle en netværksstrategi for BEDRE PSYKIATRI. Hvorfor er du lige blevet frivillig i BEDRE PSYKIATRI? Jeg vil gerne lægge mine kræfter der, hvor jeg føler, at de gør en forskel. Og det føler jeg, at de kan gøre her. Samtidig er BEDRE PSYKIATRI i en rivende udvikling, og det er spændende at være med til præge arbejdet med organisationen. Hvorfor arbejder du frivilligt? Jeg er vokset op i et organisations- miljø, hvor man har en vis moral og etik om, at man skal gøre en frivillig indsats. Udover at tjene penge, så har man en forpligtelse til at bakke op om dem, som har brug for hjælp. Hvis man har noget at yde og har overskuddet, så skal man bruge det til at hjælpe folk, der ikke har det samme overskud. Hvad får du ud af at være frivillig? Det er glædeligt at opleve, at der her er et forum, hvor man har lov at komme med nye idéer og tænke ud af boksen. Det er sjovt, når man kan bruge sin ekspertise til områder, som man også selv synes er spændende. Magda Bazuin Magda er lokalformand i Aalborg og har været frivillig i næsten fire år. Hvorfor valgte du at blive frivillig? Jeg så en annonce i den lokale avis om, at BEDRE PSYKIATRI i Aalborg søgte en ny formand. Jeg har en professionel bestyrelsesuddannelse og jeg så det som en mulighed for at prøve noget af det af, som jeg har lært. Hvad får du ud af at være frivillig? Det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse, hvis jeg kan være med til at gøre en forskel for de pårørende. Jeg havde ikke før tænkt over, hvor vanskelig en situation de står i. Jeg har lært rigtig meget om psykiatri, som er langt mere komplekst, end jeg havde forestillet mig. Og så har jeg virkelig fået nogle uvurderlige faglige udfordringer, som jeg har lært meget af. Hvor meget kræver det at være frivillig? Jeg bruger rigtig meget tid på det. Nogle uger er det et fuldtidsjob, som kun kan lade sig gøre, fordi jeg er selvstændig. Men det er jo meget op til den enkelte. At være frivillig i BEDRE PSYKIATRI er mange ting. Man kan blive meget eller lidt involveret alt efter, hvad man har lyst til.

8 Ny viden: PÅRØRENDE RAMMES ØKONOMISK Af Tor Juul I foreningens seneste undersøgelse af levevilkårene for pårørende til psykisk syge, har BEDRE PSYKIATRI dokumenteret, at en betydelig gruppe mærker store økonomiske konsekvenser. Hele 36 % af de pårørende bruger mere end kroner om måneden på den syge. BEDRE PSYKIATRI opfordrer nu politikerne til at se nærmere på mulighederne for omsorgsdage og gratis psykologhjælp til de pårørende. Magasinets læsere ved sandsynligvis godt, at det fra tid til anden kan blive en byrde at være pårørende til en psykisk syg. Men koster det ligefrem på bankbogen at være pårørende? Og hvad er det for nogle ting, der koster? Det har den seneste undersøgelse fra BP Research, BEDRE PSYKIATRI s analyseenhed, set nærmere på. Undersøgelsen dokumenterer, at der findes en stor gruppe mennesker, som oplever, at det hver måned koster i kroner og ører at være pårørende. I BEDRE PSYKIATRI har vi en klar ambition om at få kigget så grundigt som muligt på de pårørendes vilkår. Det gælder for hele psykiatriområdet, men især de pårørende lider under, at der simpelthen er for dårlig dokumentation. Det er solid viden og dokumentation, der skal bruges til at få de ansvarlige politikere i tale. Og vores seneste undersøgelse har et hovedbudskab, der er til at forstå: For en stor gruppe mennesker koster det hver eneste måned i kroner og ører at være pårørende, fortæller BEDRE PSYKIATRI s generalsekretær Thor- stein Theilgaard, der tidligere selv har siddet i Folketinget. Prisen for at være pårørende BP Research-undersøgelsen blev udført tidligere i år blandt en stor gruppe pårørende til psykisk syge. Undersøgelsens vigtigste opgave var at give et mere nuanceret indtryk af den økonomiske byrde, man oplever som pårørende både de øgede udgifter til den syge og til den pårørende selv. Langt størstedelen af de pårørende oplever at skulle dække

9 Om undersøgelsen: Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af foreningens analyseenhed BP Research. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Du kan læse hele undersøgelsen på bedrepsykiatri.dk GIV PSYKIATRIEN EN GAVE udgifter for den syge, men for hele 36 % af de pårørende drejer det sig om mere end kroner om måneden. For de fleste pårørendes vedkommende går pengene til hjælp med kørsel og støtte til den syges husholdning og privatforbrug. Som sagt var ambitionen også at se nærmere på de ekstra udgifter, som den pårørende har, fordi en af de nærmeste er blevet ramt af psykisk sygdom. Og det er faktisk hver femte pårørende, der oplever, at pårørenderollen koster dem over kroner om måneden i personlige ekstraudgifter. Der er især tale om udgifter til transport af dem selv, ekstra telefonudgifter og udgifter til behandling af dem selv. Men hvad betyder den økonomiske byrde så for de pårørendes hverdag? For halvdelen af de pårørende betyder det mindre plads i budgettet til indkøb af dagligvarer, medicin, tøj og andre daglige indkøb. Hver fjerde pårørende må bruge af deres opsparing eller pension, og hele 12 % af de FOR 250 KR. KAN VI HJÆLPE 25 PÅRØRENDE OG DERES FAMILIER MED BEDRE PSYKIATRIS PÅRØRENDEPAKKE. FOR 500 KR. KAN VI KORTLÆGGE EN DEL AF DANSKERNES SYN PÅ PSYKIATRIEN, TAKKET VÆRE VORES SAMARBEJDE MED EPINION. FOR KR. KAN VI GENNEM ET POLITISK UDSPIL FORTÆLLE POLITIKERNE, HVORDAN MAN SKABER EN BEDRE HVERDAG FOR PÅRØRENDE. STOETBEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 9

10 16,5% 6,6% 20,3% 15,4% Ja Nej Ved ikke 41,1% BEDRE PSYKIATRI: Bedre forhold for pårørende Spørgsmål: Vil du have taget imod tilbud om psykologhjælp, hvis det var gratis at benytte ordningen for pårørende? I BEDRE PSYKIATRI udspil om bedre vilkår og mere støtte til pårørende fra 2011 foreslår vi blandt andet, at: Pårørende skal have ret til gratis psykologhjælp: Så kan vi nemlig minimere risikoen for, at de pårørende går ned med flaget og derfor ikke kan være den nødvendige og solide støtte for den psykiske syge. Omsorgsdage for pårørende: Det bør være helt legalt, at pårørende får den nødvendige tid til at tage sig af sin mand, samlever, datter eller bedste ven, når situationen bliver kritisk eller for den sags skyld at puste ud og passe på sig selv. Flere og bedre muligheder for at deltage i samtalegrupper for pårørende. Der skal indføres en pårørendecheck: En check er langt mere end en tiltrængt økonomisk håndsrækning til landets pårørende. Det handler om at se pårørende i øjnene og anerkende den enorme arbejdsindsats, de yder. Læs udspillet i sin helhed på bedrepsykiatri.dk pårørende må låne penge i banken eller af venner. Problemer kan løses Men undersøgelsen så ikke bare på udfordringerne. BEDRE PSYKIATRI ønskede også et bedre indtryk af, hvad der kan hjælpe de pressede pårørende. Et af de forslag, som foreningen tidligere har præsenteret, er, at de pårørende skal have mulighed for en første omsorgsdag, når situationen spidser til. I undersøgelsen vurderede tre ud af fire pårørende, at muligheden for omsorgsdage ville være meget eller overvejende positivt for deres familie- og arbejdsliv. Det viste sig faktisk, at hver fjerde adspurgte selv har været nødt til at tage orlov, arbejde på nedsat tid eller simpelthen sygemelde sig inden for det seneste år, fordi de er pårørende til en psykisk syg. Ligeså interessant er måske opdagelsen, at 78 % mener, at omsorgsdage for de pårørende i nogen eller høj grad kan forbedre den syges helbredelse. Det er solid viden og dokumentation, der skal bruges til at få de ansvarlige politikere i tale BEDRE PSYKIATRI har også interesseret sig for psykologhjælp som en mulig del af støtten til de pårørende. Ifølge undersøgelsen havde hver fjerde inden for det seneste år modtaget

11 7,0% Må tage et ekstra job 47,6% 31,4% Må overarbejde Må udskyde at gå på pension Må låne penge (fx. fra banken, venner) Må bruge af opsparing (fa. pensionsopsaring) 6,7% Mindre økonomisk råderum (eks. køb af dagligvarer, medicin, tøj...) 4,1% Ved ikke 23,8% 12,4% 4,8% 4,1% Ikke relevant Andet (angiv venligst) Spørgsmål: Konsekvenser for pårørende i kraft af udgifter i relation til den psykiske sygdom hjælp fra en psykolog, fordi de er pårørende. Et andet tankevækkende resultat var, at 22 % af de pårørende, der ikke havde modtaget psykologhjælp, måtte lade være, fordi de ikke havde råd. Desuden svarede to ud af tre pårørende, at de ville have taget imod tilbuddet om psykologhjælp, hvis det havde været gratis. Resultaterne fra vores seneste undersøgelse er tydelige, og det er konsekvenserne i mine øjne også. Ikke alene står vi med ny viden om et problem, der påvirker rigtig mange danskeres hverdag. Vi har også fået bekræftet potentialet i nogle mulige løsninger. Derfor er det helt oplagt, at politikerne nu ser nærmere på mulighederne for første omsorgsdag og gratis psykologhjælp til de pårørende, konkluderer Thorstein Theilgaard. Spørgsmål: Størrelsen af udgifter som den pårørende har haft på den psykisk syges vegne Ved ikke 14% Ikke relevant 28,7% Under 1000 kr. 21,7% kr kr kr kr. Mere end 3000 kr. om måneden 6,7% 2,2% 4,5% 5,7% 16,6% SPAR OG STØT SPAR PENGE NÅR DU SHOPPER OG STØT BEDRE PSYKIATRI YOUMESHOPPING.DK RESSOURCE side 11

12 NÅR PÅRØRENDEBYRDEN BLIVER ØKONOMISK Af Tor Juul Hanne Nielsen er et af de mennesker, der har oplevet, hvordan det også kan presse ens økonomi at være pårørende. En byrde, der for Hanne også fik meget kontante konsekvenser. Hendes søn har igennem mange år været ramt af psykisk sygdom og har de sidste 14 år været på kontanthjælp. Nu fortæller hun sin historie om det store økonomiske pres, hun som pårørende har oplevet. Kan du sætte en pris på, hvor dyrt det har været for dig at være pårørende, rent økonomisk? Sidste år kostede det os kroner. Det vil sige, at min søn i gennemsnit fik cirka kroner om måneden til mad og cigaretter. Derudover har vi også betalt for sko, tøj, nyanskaffelser til hans hjem, løbske telefonregninger, fagforening osv. Det kan være svært at sætte beløb på, men i hvert fald kroner om året. Hvordan er der opstået en situation, hvor I skulle støtte din søn så meget? Det har været en lang sej kamp i alle de år, han har været på kontanthjælp. Grunden til, at min søn ikke kan få pengene til at slå til, er, at han ryger cigaretter om dagen. Derudover er han for syg til at lave mad, så det bliver købemad på en tankstation eller McDonald s. Han har også et hashmisbrug, der skal penge til. At han har en dobbeltdiagnose, er et dobbelt problem også for os som pårørende. En læge sagde engang til os, at hvis han ikke havde haft os til at hjælpe sig, var han sikkert gået til grunde. Det er barsk at få sådan en besked, men jeg tror, at det er sandt. Hvordan har den økonomiske byrde påvirket din hverdag? Det er selvfølgelig gået ud over vores egen økonomi, men som pårørende kan man ikke holde ud at se, at der ikke er penge til mad. Når han ikke har flere penge, kommer han rendende og tigger penge, det er i sig selv også meget belastende. Han får penge to gange om måneden fra kommunen. Hver gang holder de kun en uge, og så ved vi, at han kommer rendende. Ville det hjælpe de pårørende, hvis man kunne tage en dag fri fra arbejde, når situationen spidsede til? Vi har haft episoder, hvor vi måtte blive hjemme fra arbejde, fordi han forstyrrede os om natten, eller når han blev tvangsindlagt. Det ville derfor være en stor støtte, hvis man som pårørende havde ret til nogle omsorgsdage. Burde det offentlige støtte de pårørende økonomisk med en pårørende-check? Ja, det ville være dejligt med en pårørende-check. Men det allerbedste ville være, at kommunerne tog mere hånd om den psykiske syge og deres økonomi. For Hanne er der heldigvis udsigt til bedring, da hendes søn endelig er blevet tildelt en førtidspension. Men det har været et langt, sejt træk, og den seneste BEDRE PSYKIATRI-undersøgelse har dokumenteret, at hun langt fra er den eneste, der har oplevet en stor økonomisk byrde ved at være pårørende til en psykisk syg.

13 Masser af nye medlemmer STÆRKERE STEMME FOR PÅRØRENDE I hele efteråret har vi sat vi fokus på, at pårørende er ressource og en gevinst. Det har vi gjort med jubilæumskampagnen Pårørende Danmarkshistoriens største gevinst. Med det iøjnefaldende slogan har vi ønsket at sætte fokus på pårørendes betydning og gøde jorden for en stærkere anerkendelse af pårørende, fx gennem bedre vilkår i form af gratis psykologhjælp samt ret til omsorgsdage. Undervejs i kampagnen har vi rundet medlemmer og hver eneste dag kommer flere nye medlemmer til. Jo flere medlemmer, vi er, jo stærkere en stemme er BEDRE PSYKIATRI. INDDRAG PÅRØRENDE OG VIND Kampagnens afsæt er den unikke undersøgelse, Copenhagen Business School lavede for BEDRE PSYKIATRI i Analysen viser, at der er mindst 1,5 milliarder kroner i gevinst for Danmark, hvis pårørende klædes på og inddrages i behandlingsforløbet af den syge som en væsentlig samarbejdspartner. RESSOURCE side 13

14 SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Af Tor Juul Et 20 års jubilæum er en god anledning til at se tilbage på BEDRE PSYKIATRI s mange sejre, men også til at se fremad og sætte nye mål. Hvad kan vi gøre endnu bedre, og hvad skal foreningens mål være i fremtiden? Derfor har vi spurgt otte dygtige mennesker, der også interesserer sig for psykiatrien, hvad deres indtryk af BEDRE PSYKIATRI er, og hvilken betydning foreningens arbejde i deres øjne har. De kommer hver især med ét godt råd, som de håber, at BEDRE PSYKIATRI i fremtiden vil lade sig inspirere af.

15 ASTRID KRAG Sundhedsminister KRISTEN KISTRUP Formand for Dansk Selskab for Distrikts-psykiatri 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Det er godt, at der er en forening som BEDRE PSYKIATRI, der sætter fokus på de problemer og udfordringer, som de pårørende står med, og som varetager deres interesser. Foreningen spiller en central rolle som talerør i forhold til fagfolk og politikere, for eksempel i regeringens psykiatriudvalg. 1. Hvad er dit umiddelbare ind tryk af BEDRE PSYKIATRI? Jeg er så privilegeret, at jeg har kendt BEDRE PSYKIATRI fra begyndelsen - og i de senere år via min deltagelse i præsidiet. BEDRE PSYKIATRI er en organisation med en vigtig mission, som er i kraftig vækst. BEDRE PSYKI- ATRI s indflydelse - især politisk - er meget stor. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Det er vigtigt, at nogen taler de pårørendes sag, ved noget om de pårørendes ressourcer og bidrager til at sætte pårørendeinddragelse på dagsordenen. Men for den enkelte pårørende er det nok især det arbejde, som foreningen gør ude i de mange lokalforeninger rundt om i hele landet, der betyder rigtigt meget. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Man får gennemslagskraft ved, at mange trækker i samme retning og ved at basere sin argumentation på et solidt vidensgrundlag. Derfor er mit gode råd, at BEDRE PSYKIATRI udnytter de muligheder, der er, for at samarbejde med andre foreninger for patienter og pårørende både i Danmark og i udlandet. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? BEDRE PSYKIATRI er i mange sammenhænge det mest anvendte talerør for pårørende i psykiatrien. Foreningen er nu også begyndt at markere sig på gulvplan via de mange lokalforeninger. Da psykiatrien har stor brug for en dialog på alle niveauer, er det en meget positiv udvikling. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Man skal fortsætte med det, foreningen allerede gør - og især med at komme i dialog helt ude på enkelte psykiatriske afdelinger. Der er stort behov for de pårørendes indsats i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. HUSK BETAL KONTIGENT TILMELD KONTINGENTET TIL BETALINGSSERVICE NEMT FOR DIG OG BILLIGERE FOR BEDRE PSYKIATRI BEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 15

16 BENTE SORGENFREY Formand for FTF JANE HEITMANN Psykiatriordfører for Venstre BENT HANSEN Formand for Danske Regioner 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Jeg har et meget positiv indtryk af foreningen. Der arbejdes målrettet og ihærdigt for at få indflydelse på prioriteringerne inden for sundhedsvæsnet og for at sætte fokus på de pårørendes problemer og ressourcer. Foreningen er god til at få medieomtale, hvilket har stor betydning for synlighed og indflydelsesmuligheder. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Som rådgiver løfter foreningen en stor og vigtig opgave, og som talerør er foreningens indsats helt central, da man som pårørende tit kan føle sig ensom med sine problemer. Foreningen danner rammen for møder og netværksdannelse, hvilket er af stor betydning for de pårørende. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Fortsæt det gode arbejde, vær modig og skab kant for at få endnu mere synlighed om de pårørende og foreningens arbejde. Psykiatrien er stadig fyldt med masser af tabuer, så synliggørelse, synliggørelse, synliggørelse. Hvis der er råd til flere analyser, er dokumentation en forudsætning for at kunne sætte troværdige dagsordner. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Mit umiddelbare indtryk af BEDRE PSY- KIATRI er, at det er en levende forening med et målrettet fokus på kerneydelsen, de pårørende. Men også en forening, som ikke er bange for at have en holdning til psykiatrien og psykiatriens udfordringer. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Jeg tror, at et stabilt netværk som BEDRE PSYKIATRI kan tilbyde kan være et vigtigt holdepunkt i den eller de perioder, hvor man som pårørende kan føle sig magtesløs enten i forhold til systemet eller i forhold til de udfordringer, som et liv med et familiemedlem med en psykiatrisk diagnose byder på. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg tror, det er vigtigt, at BEDRE PSYKIATRI insisterer på at italesætte psykiatriens udfordringer og ikke mindst holder os politikere fast på at finde brugbare løsningsmodeller. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Jeg oplever BEDRE PSYKIATRI som en kompetent interesseorganisation, der har formået at placere sig centralt i den psykiatripolitiske debat. BEDRE PSYKIATRI skal også roses for at bidrage med seriøs og relevant ny viden om betydningen af pårørendeinddragelse og de pårørendes situation. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? BEDRE PSYKIATRI har vist, at de pårørende er en ressource, der så vidt muligt skal inddrages. Et konkret resultat er, at pårørendeinddragelse indgår i de pakkeforløb, som pr. 1. januar implementeres i den ambulante psykiatri, ligesom pårørendeinddragelse vil blive indarbejdet i de kommende pakker i såvel børne- og ungdomspsykiatrien som de stationære forløb. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? BEDRE PSYKIATRI kan blive bedre til at italesætte de positive udviklinger i psykiatrien. Meget er nået på kort tid, og i internationalt lys har dansk psykiatri absolut ikke noget at skamme sig over.

17 ANNE LINDHARDT Formand for Psykiatrifonden KJELD MØLLER PEDERSEN Sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet KNUD KRISTENSEN Formand for SIND 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? BEDRE PSYKIATRI er vokset til en gennemslagskraftig og dygtig forening, der på imponerende vis har formået at få stor opbakning fra de pårørende og få politisk opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at involvere de pårørende i behandlingsforløbene. Det bevirker, at de pårørende for alvor kan fungere som den ressource, de jo er. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? For den enkelte pårørende er det meget vigtigt at få foreningens opbakning i den svære situation, når et familiemedlem bliver psykisk sygt. Det har stor betydning, at man møder andre i en lignende situation. BEDRE PSY- KIATRI formår at få ændret såvel den politiske som befolkningens forståelse for de pårørendes situationen. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg tror ikke, at det tilkommer mig at give BEDRE PSYKIATRI gode råd. Jeg kan ønske mig, at vi i de kommende år oplever, at organisationerne i stadigt stigende grad samarbejder om at løfte hele feltet til gavn for de mennesker, det handler om. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? Det er en professionelt drevet organisation, der i stigende grad er dagsordenssættende. Det er lykkedes at holde fokus på de pårørende, ligesom man (måske derfor) ikke er domineret af psykiatere. Men man har naturligvis et fornuftigt samarbejde med de fagprofessionelle. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? Det kan der ikke gives et kvantitativt svar på. Der er imidlertid ikke tvivl om, at foreningen har fået sat fokus på betydningen af pårørende, både som forudsætning for bedre behandlingsresultater og som en belastet gruppe. De pårørende er i stigende fokus inden for en lang række sygdomsområder, og takket være BEDRE PSYKIATRI også indenfor psykiatrien. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Hvis det kun er ét godt råd, skal det lyde: Hold fokus på en saglig og dokumenteret indsats og giv kritik med plads til nuancer. Sort-hvid argumentation slår måske bedre igennem i pressen på den korte bane, men troværdighed skabes igennem en vedvarende saglighed. 1. Hvad er dit umiddelbare indtryk af BEDRE PSYKIATRI? I SIND opfatter vi en sindslidelse som en fælles udfordring for den ramte, de pårørende og de professionelle. Men jeg kan fint acceptere, at de pårørende ønsker et rum for egen interessevaretagelse. Og jeg kan kun sige, at vi ser BEDRE PSYKIATRI som en af vores nærmeste samarbejdspartnere. 2. Hvilken betydning har BED- RE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende? BEDRE PSYKIATRI s arbejde for de pårørende har en stor betydning. I forhold til de enkelte pårørende gør I et stort arbejde, der er af stor betydning for hver enkelt. I forhold til psykiatrien generelt gør I en stor forskel ved at gøre opmærksom på værdien af inddragelse af de pårørende. 3. Hvis du skulle give BEDRE PSYKIATRI et godt råd, hvad skulle det så være? Mit første råd vil naturligvis være, at BEDRE PSYKIATRI bør melde sig kollektivt ind i SIND. Indtil da vil jeg råde jer til at fortsætte det gode samarbejde med de øvrige psykiatriforeninger. Jeg ser personligt frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for de pårørende og de sindslidende. RESSOURCE side 17

18 Jubilæet FORTALT I BILLEDER 450 deltagere var med til at gøre vores 20-års jubilæumskonference d. 20. november til en forrygende festlig begivenhed hvor Glyptotekets smukke lokaler dannede en fornem og smuk ramme om både konferencen og receptionen. Salen var fyldt til bristepunktet, og de mange deltagere fik lejlighed til at blive klogere på den internationalt anerkendte professor William R. McFalanes unikke forskning i pårørendes betydning. Deltagerne hørte mere om, hvordan man i Norge arbejder med at inddrage pårørende og fik indblik i sundhedsminister Astrid Krags ønsker og visioner for en bedre psykiatri i Danmark, herunder hendes ønske om at anerkende og inddrage pårørende.

19 SEKREARIATET Livjægergade København Ø ISSN , Bedre Psykiatri REDAKTION Thorstein Theilgaard (ansvarsh.) og sekretariatets medarbejdere. LANDSBETYRELSEN Se mere på: bedrepsykiatri.dk Landsformand: Ebbe Henningsen Næstformand: Katrine Tilma Artikler i Ressource kan frit citeres medkildeangivelse. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Design: Dreyer+Kvetny Tryk: PE Offset A/S Oplag: stk BEDREPSYKIATRI.DK RESSOURCE side 19 FOTOGRAF HELGA C. THEILGAARD

20 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende Livjægergade København Ø BLIV MEDLEM Vær med til at give dig selv og pårørende en stærkere stemme. Det koster under 50 øre om dagen. Du kan melde dig ind på hjemmesiden det er enkelt og lige til. Du kan også kontakte os: og Jo flere vi, jo bedre kan vi tale pårørendes sag. BEDREPSYKIATRI.DK BLIV AKTIV Vær med til at sætte pårørende på dagsordenen og hjælpe andre pårørende. Der er mange måder, du kan være aktiv på: Giv en hånd med i det lokale arbejde ved fx et offentligt foredrag eller i bestyrelsen Stil din ekspertise til rådighed: Er du fx god til at lave hjemmesider, regnskaber, eller har du en specifik, du gerne vil bringe i spil? Involver dig i regionale eller landsdækkende netværk Læs mere på Bliv aktiv på bedrepsykiatri.dk eller kontakt sekretariatet på I DIN LOKALE AFDELING GÅ IKKE GLIP AF NÆSTE SPÆNDENDE FOREDRAG ELLER TEMAAFTEN BEDRE PSYKIATRI har lokalafdelinger i mere end 50 byer fordelt over hele Danmark. På bedrepsykiatri.dk kan du se læse mere om din lokalafdelings kommende arrangementer, mulighederne for at fx at deltage i en samtalegruppe og finde kontaktoplysninger. BEDREPSYKIATRI.DK

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

RECOVERY. det gode liv. På sporet af. Gratis særnummer OUT. sideren. Psykiatrien bliver aldrig som før!

RECOVERY. det gode liv. På sporet af. Gratis særnummer OUT. sideren. Psykiatrien bliver aldrig som før! OUT Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri 2010 sideren ser psykiatrien indefra Gratis særnummer På sporet af det gode liv Specialnummer om RECOVERY Psykiatrien bliver aldrig som før! 2 Jeg

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere