Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005"

Transkript

1 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december Resumé Vejledningen henvender sig til danske virksomheder, der sælger, køber eller formidler ydelser over landegrænserne. Vejledningen indeholder reglerne for, hvornår der skal beregnes dansk moms af ydelser, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Reglerne i vejledningen gælder både for momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder. Vejledningen er ment som et opslagsværk. Det er med andre ord ikke hensigten, at du skal læse den i sin helhed. Leveringssted Momsberegning Momsafregning Fakturakrav Listeangivelse Indhold Generelt om moms af ydelser Betalingspligt Ydelse der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet side 1 af 78

2 Udgiver Ansvarlig institution Christina Gratis De Virksomheder, Moms regionale og Holgård lønsumsafgift told- der Sørensen, og køber skattemyndigheder eller Anne-Sofie sælger ydelser Skovmand i udlandet ToldSkat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø side 2 af 78

3 Indhold Forord Generelt om moms af ydelser Hvor er leveringsstedet? Hovedregel Undtagelser Er ydelsen momspligtig? Momspligt i Momspligt i andre lande Formidling af ydelser Sådan betaler du momsen Køber skal afregne momsen Sælger skal afregne momsen Fakturakrav Fakturaens indhold Elektroniske fakturaer Hvilke lande er medlem af? Ydelser der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet Rettigheder Hvad betragtes som rettigheder? Salg af rettigheder Køb af rettigheder Reklameydelser Hvad betragtes som reklameydelser? Salg af reklame Køb af reklame Rådgivningsydelser Hvad betragtes som rådgivningsydelser? Salg af rådgivning Køb af rådgivning Konkurrenceklausuler og forpligtelser Hvad betragtes som konkurrenceklausuler og forpligtelser? Salg af forpligtelser Køb af forpligtelser Finansierings- og forsikringsydelser Hvad betragtes som finansierings- og forsikringsydelser? Salg af finansierings- og forsikringsydelser Køb af finansierings- og forsikringsydelser Levering af arbejdskraft side 3 af 78

4 Hvad betragtes som levering af arbejdskraft? Udlejning af arbejdskraft Leje af arbejdskraft Udlejning af løsøre Hvad betragtes som løsøre? Udlejning af løsøre Leje af løsøre Telekommunikation Hvad betragtes som telekommunikationsydelser? Salg af telekommunikationsydelser Køb af telekommunikationsydelser Radio- og tv-programmer Hvad betragtes som radio- og tv-programmer? Salg af radio- og tv-programmer Køb af radio- og tv-programmer Elektroniske tjenesteydelser Hvad betragtes som elektroniske tjenesteydelser? Salg af elektroniske tjenesteydelser Køb af elektroniske tjenesteydelser Bestemte formidlingsydelser Hvad er bestemte formidlingsydelser? Salg af bestemte formidlingsydelser Køb af bestemte formidlingsydelser Udlejning af transportmidler Hvad betragtes som transportmidler? Udlejning af transportmidler Leje af transportmidler Ydelser der vedrører fast ejendom Hvad betragtes som ydelser, der vedrører fast ejendom? Køb og salg af ydelser der vedrører fast ejendom Kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning og videnskab Hvad betragtes som kunst og kultur? Hvad betragtes som underholdning? Hvad betragtes som videnskab? Køb og salg af kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning og videnskab Sagkyndig vurdering af løsøre Hvad betragtes som vurderingsydelser? Salg af vurderingsydelser Køb af vurderingsydelser Arbejde udført på løsøre Hvad betragtes som arbejde på løsøre? Salg af arbejde på løsøre Køb af arbejde på løsøre side 4 af 78

5 Persontransport Hvad betragtes som persontransport? Salg af buskørsel Køb af buskørsel Varetransport Vigtige begreber Køb og salg af varetransport Afgangssted i Afgangssted i et andet -land Afgangssted i et land uden for Formidling af transportydelser i andres navn og for andres regning Transport af varer mellem to -lande Andre transportydelser inden for Transportydelser knyttet til udførsel af varer til steder uden for Transportydelser knyttet til indførsel af toldfritagede varer fra steder uden for Transportydelser uden for Ydelser knyttet til transport Hvad betragtes som ydelser knyttet til transport? Køb og salg af ydelser Formidling af ydelser knyttet til transport i andres navn og for andres regning Ydelser knyttet til transport af varer mellem to -lande Andre formidlingsydelser knyttet til transport inden for Ydelser knyttet til transport, der er knyttet til udførsel af varer til steder uden for.. 76 Ydelser knyttet til transport, der er knyttet til indførsel af toldfritagede varer fra steder uden for Ydelser som er knyttet til transport, og som udføres uden for Andre formidlingsydelser i andres navn og for andres regning side 5 af 78

6 Forord Denne vejledning henvender sig til danske virksomheder, der sælger, køber eller formidler ydelser over landegrænserne. Vejledningen indeholder reglerne for, hvornår der skal beregnes dansk moms af ydelser, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Reglerne i vejledningen gælder for både momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder. Vejledningen er ment som et opslagsværk. Det er med andre ord ikke hensigten, at du skal læse den i sin helhed. Når du skal afgøre, om du skal beregne moms af en ydelse eller ej, er der tre forhold, du skal tage i betragtning: 1. Hvor er leveringsstedet? Leveringsstedet er afgørende for, hvilket lands momsregler du skal bruge, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. I afsnittet om leveringssted kan du læse om, hvornår du skal bruge hovedreglen for leveringssted, og i hvilke tilfælde du skal bruge undtagelserne. Du kan læse om undtagelserne i kapitlet om de ydelser, der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet. 2. Er ydelsen momspligtig? Du skal kun beregne moms, hvis den ydelse, du køber eller sælger, er momspligtig. Om ydelsen er momspligtig, afhænger af reglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Hvis leveringsstedet er, er det de danske momsregler, du skal bruge. I afsnittet om momspligt finder du en beskrivelse af, hvilke ydelser der er momspligtige i, og hvilke der ikke er. Hvis leveringsstedet ikke er, skal du følge momsreglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Undersøg, om ydelsen er momsfri eller momspligtig i det pågældende land, ved at henvende dig til landets skattemyndigheder. 3. Hvem skal beregne momsen? Momslovgivningen i det land, hvor leveringsstedet er, afgør, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Hvis leveringsstedet er, er det som hovedregel sælgeren, der skal beregne dansk moms, men der findes en lang række undtagelser. I kapitlet om de enkelte ydelser, der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet, kan du læse, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Hvis leveringsstedet ikke er, men et andet land, skal du henvende dig til landets skattemyndigheder for at finde ud af, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Her kan du se en skematisk oversigt over de spørgsmål, du skal svare på for at finde ud af, om du skal betale moms af en ydelse, du køber eller sælger: side 6 af 78

7 Skal du betale moms af en ydelse? Er leveringsstedet? I afsnittet Hvor er leveringsstedet? kan du få hjælp til at bestemme leveringsstedet. JA Er ydelsen momspligtig? I afsnittet Momspligt i kan du få hjælp til at bestemme, om ydelsen er momspligtig. JA Er det momssatsen på 25 pct. eller er det 0-satsen der gælder? I afsnittet Momspligt i kan du få hjælp til at bestemme momssatsen. 25 pct. Hvis momssatsen er 25 pct., er det som hovedregel sælgeren, der skal beregne og betale momsen. Læs dog om undtagelserne fra hovedreglen i kapitlet Ydelser der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet. 0 pct. Hvis momssatsen er 0 pct., skal hverken køberen eller sælgeren betale moms. NEJ Du skal ikke betale moms. NEJ Du skal følge momsreglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Du skal undersøge, om ydelsen er momsfri eller momspligtig i landet ved at henvende dig til landets skattemyndigheder. Her kan du også få at vide, hvem der skal beregne momsen. Læs mere i afsnittet Momspligt i andre lande. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at henvende dig til din regionale told- og skattemyndighed, hvis du har brug for yderligere oplysninger side 7 af 78

8 Generelt om moms af ydelser Hvor er leveringsstedet? Når du køber, sælger eller formidler ydelser, er det vigtigt, at du bestemmer det momsmæssige leveringssted. Leveringsstedet kan fx være: det land hvor sælgeren har etableret sin virksomhed eller har fast forretningssted eller bopæl det land hvor køberen har etableret sin virksomhed det land hvor ydelsen faktisk benyttes/udnyttes. Reglerne for, hvordan leveringsstedet bestemmes, varierer alt efter, hvilken ydelse der er tale om. Leveringsstedet er afgørende for, hvilket lands momsregler du skal bruge, når du skal vurdere, om ydelsen er momspligtig eller momsfri. Leveringsstedet har også betydning for, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Du skal følge momsreglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Hvis leveringsstedet er, og ydelsen er momspligtig, skal du betale Hvis leveringsstedet ikke er, skal du undersøge reglerne i det land, hvor leveringsstedet er. I de næste afsnit kan du læse mere om hovedreglen for, hvordan du bestemmer leveringsstedet, og om de mange undtagelser fra hovedreglen. Hovedregel Hovedreglen er, at betragtes som leveringssted for alle ydelser, som virksomheder etableret her i landet sælger. Dvs. at virksomheder etableret i skal beregne dansk moms, når de sælger momspligtige ydelser, uanset hvem køberen er. Det har ingen betydning, om ydelsen rent fysisk leveres her i landet eller i udlandet. Hvis en udenlandsk virksomhed leverer ydelsen, er leveringsstedet normalt ikke. En virksomhed anses for at være etableret her i landet, når én af de følgende betingelser er opfyldt: Virksomheden har etableret et fast forretningssted her i landet, hvorfra den leverer ydelsen. Det faste forretningssted er det sted, hvor sælgeren fysisk har etableret sig med fx en butik, et kontor, et udsalg, en filial, en fabrik, et værksted e.l. Sælgeren skal helt eller delvist udøve sin virksomhed fra det faste forretningssted. En postadresse alene betragtes ikke som et fast forretningssted. Sælgeren har bopæl eller sædvanligt opholdssted i. Hovedreglen gælder fx for: personlige ydelser (frisør, massage o.l.) restaurationsydelser administrationsydelser udlejning af transportmidler inden for dyrlægeydelser udlejning af bankbokse side 8 af 78

9 Der er dog en lang række undtagelser fra hovedreglen. Dem kan du læse mere om i næste afsnit. Undtagelser De følgende typer af ydelser følger ikke hovedreglen for leveringssted: rettigheder reklameydelser rådgivningsydelser konkurrenceklausuler og forpligtelser finansierings- og forsikringsydelser levering af arbejdskraft udlejning af løsøre telekommunikation radio- og tv-programmer elektroniske tjenesteydelser bestemte formidlingsydelser udlejning af transportmidler ydelser der vedrører fast ejendom kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning og videnskab sagkyndig vurdering af løsøre arbejde udført på løsøre persontransport varetransport formidling af transportydelser i andres navn og for andres regning ydelser knyttet til transport formidling af ydelser knyttet til transport i andres navn og for andres regning andre formidlingsydelser i andres navn og for andres regning. Leveringsstedet for disse typer af ydelser fastlægges ikke efter, hvor sælgeren af ydelsen bor. I stedet skal du bestemme leveringsstedet ud fra følgende spørgsmål: Er køberen en momspligtig person? Er køberen momsregistreret? Hvor er køberen etableret, har fast forretningssted, bopæl eller lignende? Hvor benyttes/udnyttes ydelsen faktisk? Udtrykket faktisk benyttes/udnyttes er møntet på ydelser, der retter sig mod en genstand (fx fast ejendom) eller et forhold (fx et sagsanlæg). I de enkelte afsnit om de typer af ydelser, der ikke følger hovedreglen, kan du læse, hvordan du afgør leveringsstedet for hver ydelse. Er ydelsen momspligtig? Du skal kun beregne moms, hvis den ydelse, du køber, sælger eller leverer, er momspligtig. Om ydelsen er momspligtig, bestemmes af momsreglerne i det land, hvor ydelsen har leveringssted. Hvis leveringsstedet fx er, betyder det, at du skal bruge de danske momsregler. Er leveringsstedet Tyskland, skal du bruge de tyske momsregler. I afsnittet Hvor er leveringsstedet? kan du læse mere om, hvordan du bestemmer leveringsstedet side 9 af 78

10 I afsnittet Momspligt i kan du se, hvilke ydelser der er momspligtige i, og hvilke der ikke er. Hvis leveringsstedet er et andet land, skal du henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land for at få information om landets momsregler. Momspligtig person En momspligtig person er en juridisk eller fysisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. En ikke-momspligtig person er fx en privatperson og i visse tilfælde holdingselskaber og offentlige institutioner mv. En momspligtig person er ikke altid momsregistreret. Om en momspligtig person er momsregistreret eller ej, afhænger af, om personen leverer momspligtige varer og ydelser. En momspligtig person, der leverer momspligtige ydelser, skal altid momsregistreres, hvis virksomhedens omsætning overstiger kr. årligt, og virksomheden er etableret i. Hvis virksomheden ikke er etableret i, skal virksomheden altid registreres, uanset omsætningens størrelse. En momspligtig person, der kun leverer varer og ydelser, der ikke er momspligtige, skal ikke momsregistreres. En momspligtig person opkræver altså ikke nødvendigvis moms. Det gælder fx læger, tandlæger og taxavognmænd. De skal ikke opkræve moms af deres ydelser og har ikke momsfradrag. Momspligt i Ydelser der er momspligtige i I er alle ydelser som udgangspunkt momspligtige, og for de fleste momspligtige ydelser gælder den almindelige momssats på 25 pct. Men der er en række undtagelser: Nogle ydelser er ikke momspligtige i, og nogle momspligtige ydelser har en momssats på 0 pct. I de næste afsnit kan du læse mere om undtagelserne. Ydelser der ikke er momspligtige i En række ydelser er fritaget for moms i. Det betyder, at du ikke skal beregne moms, når du sælger ydelserne, og at du ikke har fradrag for momsen af de indkøb, der vedrører dit momsfrie salg. Det gælder fx ydelser inden for områderne: sundhedspleje social forsorg undervisning sport kultur kunst fast ejendom forsikring finansielle aktiviteter spil persontransport rejsebureau/turistkontor bisættelser velgørende arrangementer. Vær opmærksom på, at det ikke er alle ydelser inden for disse områder, der er fritaget for moms. I vejledningen "På vej mod egen virksomhed" kan du læse mere om, hvilke ydelser der er fritaget for moms. Hvis du køber, sælger eller formidler en ydelse, som er fritaget for moms, og som har leveringssted i, skal du ikke opkræve moms side 10 af 78

11 Hvis du sælger eller formidler en ydelse, som er fritaget for moms i, og som har leveringssted i et andet -land, skal du undersøge reglerne i det andet -land. Nogle af de ydelser, der ikke er momspligtige i, er nemlig momspligtige i andre lande, og derfor kan du komme ud for, at du skal momsregistreres i det andet -land for salget eller formidlingen af ydelserne. Ydelser der er momspligtige i, men hvor momssatsen er 0 pct. For en række eksportydelser mv., der er momspligtige i, er momssatsen 0 pct. Det betyder, at du ikke skal beregne moms, når du sælger ydelserne, men du har stadig fradrag for momsen af de indkøb, der vedrører disse ydelser. Momssatsen på 0 pct. gælder for følgende ydelser: Arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen bliver transporteret til et sted uden for af den, der sælger ydelsen eller af en køber etableret i udlandet. Udlejning af skibe og fly samt reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejde på skibe og fly. Skibene skal have en bruttotonage på 5 eller derover. Udlejning, reparation og vedligeholdelse af det faste udstyr er også fritaget. Fritagelsen gælder dog ikke ydelser på sportsfly og lystfartøjer. Ydelser, der udføres for fly og skibe i udenrigsfart og deres ladning, bortset fra sportsfly og lystfartøjer. Transportydelser til diplomatiske og konsulære repræsentationer samt dertil knyttet personale i andre -lande. Fritagelsen gælder dog kun, når modtageren af transportydelsen er berettiget til momsfritagelse i værtslandet. Ydelser til internationale organisationer i andre -lande. Fritagelsen gælder dog kun, når den internationale organisation er berettiget til momsfritagelse i værtslandet. Ydelser, herunder transportydelser og hertil knyttede transaktioner, der er direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for. Ydelser, der er direkte knyttet til indførsel af varer under en af følgende ordninger: - fællesskabsforsendelse - aktiv forædling - midlertidig indførsel - varer til oplæggelse i Københavns Frihavn, på frilager eller toldoplag. Bestemte formidlingsydelser. Momspligt i andre lande Alle -lande er blevet enige om, hvilke ydelser der er momspligtige. Nogle -lande har dog ydelser, der er momsfrie, hvor andre lande har momspligt. Som udgangspunkt er de ydelser, der er momsfrie i, også momsfrie i andre lande. Men i enkelte tilfælde kan ydelserne være momspligtige i et andet -land. Hvis du leverer eller formidler en ydelse, der har leveringssted i et andet -land, bør du undersøge, om ydelsen er momsfri eller momspligtig i det pågældende -land. Det kan du gøre ved at henvende dig til skattemyndighederne i landet. Hvis leveringsstedet er et land uden for, bør du også henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land for at få vurderet, om ydelsen er momsfri eller momspligtig. Formidling af ydelser En formidler handler for en andens regning. Det betyder, at formidleren ikke selv opnår økonomisk gevinst eller tab i forbindelse med aftalen. Det gør derimod den, der leverer side 11 af 78

12 den ydelse, som formidleren formidler (hovedydelsen). En formidler kan fx være en ejendomsmægler eller en agent, der handler efter fuldmagt. Reglerne skelner mellem, om formidleren handler i eget navn eller i en andens navn. Handel i eget navn Hvis formidleren handler i eget navn for en andens regning, modtager og leverer formidleren selv den ydelse, han formidler. Det betyder, at formidleren momsteknisk stilles som en forhandler med et køb og et salg og en bruttofortjeneste, der udgør det egentlige formidlingshonorar. Leveringsstedet skal du fastsætte på normal vis for hver af de to handler - køb og salg - med formidleren som henholdsvis køber og sælger af ydelsen. Når du skal bestemme leveringsstedet, skal du altså bruge de almindelige regler i denne vejledning for køb og salg af ydelser. Handel i en andens navn Når formidleren handler i en andens navn, er alle involverede klar over, at formidleren kun er mellemmand, og at formidleren optræder på en andens vegne. Formidleren handler typisk efter fuldmagt. Det er således den, der leverer hovedydelsen, og ikke formidleren, der bliver forpligtet af en aftale. Handler formidleren i en andens navn, består betalingen til formidleren typisk i provision e.l., mens leverandøren af hovedydelsen får betalingen for selve hovedydelsen. Leveringsstedet for formidling af ydelser, i en andens navn og for en andens regning, er som udgangspunkt det sted, hvor formidleren er etableret. Hvis formidleren handler med virksomheder inden for, er leveringsstedet for formidlingsydelsen dog som udgangspunkt samme sted som leveringsstedet for hovedydelsen. Det gælder imidlertid ikke, hvis køberen af formidlingsydelsen er momsregistreret i et andet -land end det, hvor leveringsstedet for hovedydelsen er. I det tilfælde er leveringsstedet det land, hvor køberen af formidlingsydelsen er momsregistreret. Eksempel på formidling i andens navn og for andens regning En dansk virksomhed formidler en ydelse, der er omfattet af hovedreglen, fx en administrationsydelse. Leverandøren af administrationsydelsen bor i. Ydelsen formidles for køberen af administrationsydelsen. Køberen er en virksomhed, der er momsregistreret i Frankrig. Leveringsstedet for administrationsydelsen er, da leverandøren af ydelsen bor i. Leveringsstedet for formidlingen er som udgangspunkt det samme sted som selve hovedydelsen (administrationsydelsen). Men da køberen af formidlingsydelsen er momsregistreret i Frankrig, er leveringsstedet for formidlingen Frankrig. Læs mere Du kan læse mere om, hvordan du bestemmer leveringsstedet for forskellige formidlingsydelser i følgende afsnit: Bestemte formidlingsydelser side 12 af 78

13 Formidling af transportydelser i andres navn og for andres regning Formidling af ydelser knyttet til transport i andres navn og for andres regning Andre formidlingsydelser i andres navn og for andres regning. Sådan betaler du momsen I dette afsnit kan du læse om, hvordan du betaler momsen til ToldSkat, når du i forbindelse med handel med ydelser over grænserne skal beregne og opkræve moms i - enten som køber eller som sælger. Køber skal afregne momsen Hvis du som køber skal betale moms af ydelser fra udlandet, skal du beregne 25 pct. moms af fakturaværdien. I dit regnskab skal du oprette en konto for "moms af varekøb mv. i udlandet", hvor du skal notere det beløb, du beregner. Når momsperioden udløber, skal du indberette momsbeløbet på momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb mv. i udlandet" eller via TastSelv Erhverv, hvor der findes en tilsvarende rubrik. TastSelv Erhverv finder du på under søjlen for "Virksomhed". Hvis du i perioden flere gange har købt ydelser (og varer) i udlandet, skal du skrive det samlede beløb i rubrikken "Moms af varekøb mv. i udlandet". Du skal ikke udfylde rubrikkerne A, B og C på momsangivelsen, når du har købt ydelser i udlandet. Er du momspligtig, men ikke momsregistreret (som fx læger og tandlæger), skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at blive registreret for betaling af moms af ydelser. Fradrag for købsmomsen Den moms, som du selv beregner, har du fradrag for i samme omfang, som du har fradrag for momsen af tilsvarende ydelser, som du har købt i. Hvis du fx har fuldt fradrag for momsen af reklameydelser, som du køber i, har du også fuldt fradrag for den moms, som du selv har beregnet af reklameydelser, du har købt i udlandet. Det betyder, at du skal medregne momsen af ydelsen i din købsmoms. Hvis du derimod kun har fradrag for 40 pct. af momsen af reklameydelser, som du køber i, kan du også kun medregne 40 pct. af den moms, du selv har beregnet, til din købsmoms. Hvis du er en virksomhed, der ikke har fradrag for momsen af dine indkøb (som fx læger og tandlæger), kan du ikke medregne den moms, du har beregnet, i købsmomsen. Du vil derfor komme til at betale momsen. Omregning til danske kroner Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal du omregne beløbet til danske kroner, før du beregner momsen. Som omregningskurs skal du bruge valutakursen på leveringstidspunktet. I stedet for dagskursen kan du anvende en periodisk kurs, der gælder for en periode på højst en måned. Den periodiske kurs skal være baseret på de faktiske dagskurser som fx toldkursen. Den omregningsmetode, du vælger, skal du bruge for hele momsperioden side 13 af 78

14 Udenlandsk moms Køber du en ydelse i udlandet med udenlandsk moms, kan du ikke få fradrag for momsen på den danske momsangivelse. Men du kan bede om at få refunderet momsen i det land, hvor momsen er beregnet. De nærmere regler om godtgørelse af moms i andre -lande kan du læse om i vejledninger, som du kan få ved at henvende dig til skattemyndighederne i de enkelte -lande. Sælger skal afregne momsen Hvis du som sælger skal beregne moms af ydelser, skal du beregne 25 pct. moms af fakturaværdien. Du skal være momsregistreret i. Hvis du ikke allerede er momsregistreret, skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis du ikke har fast forretningssted her i landet, men i et andet -land, Færøerne, Grønland, Island eller Norge, skal du registreres ved ToldSkat Sønderjylland, Region Sønderborg, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg. Du kan hente registreringsblanketten på Klik på "Blanketter" under søjlen for "Virksomhed", og hent blanket Du kan dog vælge at lade dig registrere ved en repræsentant, der bor i. For at blive registreret ved en repræsentant, skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan hente registreringsblanketten på Hvis du hverken har fast forretningssted i, et andet -land, Færøerne, Grønland, Island eller Norge, skal du registreres enten ved en repræsentant, der bor i, eller ved en virksomhed, der har fast forretningssted her i landet. Når en momsperiode udløber, skal du angive momsbeløbet for det samlede salg af ydelser på momsangivelsen i rubrikken "Salgsmoms" eller i TastSelv Erhverv, hvor der findes en tilsvarende rubrik. TastSelv Erhverv finder du på under søjlen for "Virksomhed". Du skal ikke udfylde rubrikkerne A, B og C på momsangivelsen i denne sammenhæng. Rubrik A og B gælder kun varehandel, og rubrik C gælder for salg af ydelser (og varer) til udlandet uden moms. Særregel for elektronisk leverede tjenesteydelser Der er en særregel for, hvordan en virksomhed skal registrere sig, hvis den er etableret uden for og sælger elektronisk leverede tjenesteydelser til privatpersoner i. Virksomheden kan vælge at lade sig registrere i på normal vis eller lade sig registrere efter denne særregel for trejdelandsvirksomheder. Særreglen går ud på, at virksomheden lader sig registrere i et af -landene og opkræver moms med den momssats, der gælder i det land, hvor køberen bor. I kan den slags virksomheder registrere sig og afregne momsen hos ToldSkat Sønderjylland, Region Sønderborg, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg. Omregning til danske kroner Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal du omregne beløbet til danske kroner, før du beregner momsen. Som omregningskurs skal du bruge valutakursen på leveringstidspunktet. I stedet for dagskursen kan du anvende en periodisk kurs, der gælder for en periode på højst en måned. Den periodiske kurs skal være baseret på de faktiske dagskurser som fx toldkursen. Den omregningsmetode, du vælger, skal du bruge for hele momsperioden side 14 af 78

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere