Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005"

Transkript

1 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december Resumé Vejledningen henvender sig til danske virksomheder, der sælger, køber eller formidler ydelser over landegrænserne. Vejledningen indeholder reglerne for, hvornår der skal beregnes dansk moms af ydelser, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Reglerne i vejledningen gælder både for momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder. Vejledningen er ment som et opslagsværk. Det er med andre ord ikke hensigten, at du skal læse den i sin helhed. Leveringssted Momsberegning Momsafregning Fakturakrav Listeangivelse Indhold Generelt om moms af ydelser Betalingspligt Ydelse der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet side 1 af 78

2 Udgiver Ansvarlig institution Christina Gratis De Virksomheder, Moms regionale og Holgård lønsumsafgift told- der Sørensen, og køber skattemyndigheder eller Anne-Sofie sælger ydelser Skovmand i udlandet ToldSkat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø side 2 af 78

3 Indhold Forord Generelt om moms af ydelser Hvor er leveringsstedet? Hovedregel Undtagelser Er ydelsen momspligtig? Momspligt i Momspligt i andre lande Formidling af ydelser Sådan betaler du momsen Køber skal afregne momsen Sælger skal afregne momsen Fakturakrav Fakturaens indhold Elektroniske fakturaer Hvilke lande er medlem af? Ydelser der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet Rettigheder Hvad betragtes som rettigheder? Salg af rettigheder Køb af rettigheder Reklameydelser Hvad betragtes som reklameydelser? Salg af reklame Køb af reklame Rådgivningsydelser Hvad betragtes som rådgivningsydelser? Salg af rådgivning Køb af rådgivning Konkurrenceklausuler og forpligtelser Hvad betragtes som konkurrenceklausuler og forpligtelser? Salg af forpligtelser Køb af forpligtelser Finansierings- og forsikringsydelser Hvad betragtes som finansierings- og forsikringsydelser? Salg af finansierings- og forsikringsydelser Køb af finansierings- og forsikringsydelser Levering af arbejdskraft side 3 af 78

4 Hvad betragtes som levering af arbejdskraft? Udlejning af arbejdskraft Leje af arbejdskraft Udlejning af løsøre Hvad betragtes som løsøre? Udlejning af løsøre Leje af løsøre Telekommunikation Hvad betragtes som telekommunikationsydelser? Salg af telekommunikationsydelser Køb af telekommunikationsydelser Radio- og tv-programmer Hvad betragtes som radio- og tv-programmer? Salg af radio- og tv-programmer Køb af radio- og tv-programmer Elektroniske tjenesteydelser Hvad betragtes som elektroniske tjenesteydelser? Salg af elektroniske tjenesteydelser Køb af elektroniske tjenesteydelser Bestemte formidlingsydelser Hvad er bestemte formidlingsydelser? Salg af bestemte formidlingsydelser Køb af bestemte formidlingsydelser Udlejning af transportmidler Hvad betragtes som transportmidler? Udlejning af transportmidler Leje af transportmidler Ydelser der vedrører fast ejendom Hvad betragtes som ydelser, der vedrører fast ejendom? Køb og salg af ydelser der vedrører fast ejendom Kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning og videnskab Hvad betragtes som kunst og kultur? Hvad betragtes som underholdning? Hvad betragtes som videnskab? Køb og salg af kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning og videnskab Sagkyndig vurdering af løsøre Hvad betragtes som vurderingsydelser? Salg af vurderingsydelser Køb af vurderingsydelser Arbejde udført på løsøre Hvad betragtes som arbejde på løsøre? Salg af arbejde på løsøre Køb af arbejde på løsøre side 4 af 78

5 Persontransport Hvad betragtes som persontransport? Salg af buskørsel Køb af buskørsel Varetransport Vigtige begreber Køb og salg af varetransport Afgangssted i Afgangssted i et andet -land Afgangssted i et land uden for Formidling af transportydelser i andres navn og for andres regning Transport af varer mellem to -lande Andre transportydelser inden for Transportydelser knyttet til udførsel af varer til steder uden for Transportydelser knyttet til indførsel af toldfritagede varer fra steder uden for Transportydelser uden for Ydelser knyttet til transport Hvad betragtes som ydelser knyttet til transport? Køb og salg af ydelser Formidling af ydelser knyttet til transport i andres navn og for andres regning Ydelser knyttet til transport af varer mellem to -lande Andre formidlingsydelser knyttet til transport inden for Ydelser knyttet til transport, der er knyttet til udførsel af varer til steder uden for.. 76 Ydelser knyttet til transport, der er knyttet til indførsel af toldfritagede varer fra steder uden for Ydelser som er knyttet til transport, og som udføres uden for Andre formidlingsydelser i andres navn og for andres regning side 5 af 78

6 Forord Denne vejledning henvender sig til danske virksomheder, der sælger, køber eller formidler ydelser over landegrænserne. Vejledningen indeholder reglerne for, hvornår der skal beregnes dansk moms af ydelser, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Reglerne i vejledningen gælder for både momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder. Vejledningen er ment som et opslagsværk. Det er med andre ord ikke hensigten, at du skal læse den i sin helhed. Når du skal afgøre, om du skal beregne moms af en ydelse eller ej, er der tre forhold, du skal tage i betragtning: 1. Hvor er leveringsstedet? Leveringsstedet er afgørende for, hvilket lands momsregler du skal bruge, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. I afsnittet om leveringssted kan du læse om, hvornår du skal bruge hovedreglen for leveringssted, og i hvilke tilfælde du skal bruge undtagelserne. Du kan læse om undtagelserne i kapitlet om de ydelser, der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet. 2. Er ydelsen momspligtig? Du skal kun beregne moms, hvis den ydelse, du køber eller sælger, er momspligtig. Om ydelsen er momspligtig, afhænger af reglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Hvis leveringsstedet er, er det de danske momsregler, du skal bruge. I afsnittet om momspligt finder du en beskrivelse af, hvilke ydelser der er momspligtige i, og hvilke der ikke er. Hvis leveringsstedet ikke er, skal du følge momsreglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Undersøg, om ydelsen er momsfri eller momspligtig i det pågældende land, ved at henvende dig til landets skattemyndigheder. 3. Hvem skal beregne momsen? Momslovgivningen i det land, hvor leveringsstedet er, afgør, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Hvis leveringsstedet er, er det som hovedregel sælgeren, der skal beregne dansk moms, men der findes en lang række undtagelser. I kapitlet om de enkelte ydelser, der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet, kan du læse, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Hvis leveringsstedet ikke er, men et andet land, skal du henvende dig til landets skattemyndigheder for at finde ud af, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Her kan du se en skematisk oversigt over de spørgsmål, du skal svare på for at finde ud af, om du skal betale moms af en ydelse, du køber eller sælger: side 6 af 78

7 Skal du betale moms af en ydelse? Er leveringsstedet? I afsnittet Hvor er leveringsstedet? kan du få hjælp til at bestemme leveringsstedet. JA Er ydelsen momspligtig? I afsnittet Momspligt i kan du få hjælp til at bestemme, om ydelsen er momspligtig. JA Er det momssatsen på 25 pct. eller er det 0-satsen der gælder? I afsnittet Momspligt i kan du få hjælp til at bestemme momssatsen. 25 pct. Hvis momssatsen er 25 pct., er det som hovedregel sælgeren, der skal beregne og betale momsen. Læs dog om undtagelserne fra hovedreglen i kapitlet Ydelser der ikke følger hovedreglen for leveringsstedet. 0 pct. Hvis momssatsen er 0 pct., skal hverken køberen eller sælgeren betale moms. NEJ Du skal ikke betale moms. NEJ Du skal følge momsreglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Du skal undersøge, om ydelsen er momsfri eller momspligtig i landet ved at henvende dig til landets skattemyndigheder. Her kan du også få at vide, hvem der skal beregne momsen. Læs mere i afsnittet Momspligt i andre lande. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at henvende dig til din regionale told- og skattemyndighed, hvis du har brug for yderligere oplysninger side 7 af 78

8 Generelt om moms af ydelser Hvor er leveringsstedet? Når du køber, sælger eller formidler ydelser, er det vigtigt, at du bestemmer det momsmæssige leveringssted. Leveringsstedet kan fx være: det land hvor sælgeren har etableret sin virksomhed eller har fast forretningssted eller bopæl det land hvor køberen har etableret sin virksomhed det land hvor ydelsen faktisk benyttes/udnyttes. Reglerne for, hvordan leveringsstedet bestemmes, varierer alt efter, hvilken ydelse der er tale om. Leveringsstedet er afgørende for, hvilket lands momsregler du skal bruge, når du skal vurdere, om ydelsen er momspligtig eller momsfri. Leveringsstedet har også betydning for, om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Du skal følge momsreglerne i det land, hvor leveringsstedet er. Hvis leveringsstedet er, og ydelsen er momspligtig, skal du betale Hvis leveringsstedet ikke er, skal du undersøge reglerne i det land, hvor leveringsstedet er. I de næste afsnit kan du læse mere om hovedreglen for, hvordan du bestemmer leveringsstedet, og om de mange undtagelser fra hovedreglen. Hovedregel Hovedreglen er, at betragtes som leveringssted for alle ydelser, som virksomheder etableret her i landet sælger. Dvs. at virksomheder etableret i skal beregne dansk moms, når de sælger momspligtige ydelser, uanset hvem køberen er. Det har ingen betydning, om ydelsen rent fysisk leveres her i landet eller i udlandet. Hvis en udenlandsk virksomhed leverer ydelsen, er leveringsstedet normalt ikke. En virksomhed anses for at være etableret her i landet, når én af de følgende betingelser er opfyldt: Virksomheden har etableret et fast forretningssted her i landet, hvorfra den leverer ydelsen. Det faste forretningssted er det sted, hvor sælgeren fysisk har etableret sig med fx en butik, et kontor, et udsalg, en filial, en fabrik, et værksted e.l. Sælgeren skal helt eller delvist udøve sin virksomhed fra det faste forretningssted. En postadresse alene betragtes ikke som et fast forretningssted. Sælgeren har bopæl eller sædvanligt opholdssted i. Hovedreglen gælder fx for: personlige ydelser (frisør, massage o.l.) restaurationsydelser administrationsydelser udlejning af transportmidler inden for dyrlægeydelser udlejning af bankbokse side 8 af 78

9 Der er dog en lang række undtagelser fra hovedreglen. Dem kan du læse mere om i næste afsnit. Undtagelser De følgende typer af ydelser følger ikke hovedreglen for leveringssted: rettigheder reklameydelser rådgivningsydelser konkurrenceklausuler og forpligtelser finansierings- og forsikringsydelser levering af arbejdskraft udlejning af løsøre telekommunikation radio- og tv-programmer elektroniske tjenesteydelser bestemte formidlingsydelser udlejning af transportmidler ydelser der vedrører fast ejendom kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning og videnskab sagkyndig vurdering af løsøre arbejde udført på løsøre persontransport varetransport formidling af transportydelser i andres navn og for andres regning ydelser knyttet til transport formidling af ydelser knyttet til transport i andres navn og for andres regning andre formidlingsydelser i andres navn og for andres regning. Leveringsstedet for disse typer af ydelser fastlægges ikke efter, hvor sælgeren af ydelsen bor. I stedet skal du bestemme leveringsstedet ud fra følgende spørgsmål: Er køberen en momspligtig person? Er køberen momsregistreret? Hvor er køberen etableret, har fast forretningssted, bopæl eller lignende? Hvor benyttes/udnyttes ydelsen faktisk? Udtrykket faktisk benyttes/udnyttes er møntet på ydelser, der retter sig mod en genstand (fx fast ejendom) eller et forhold (fx et sagsanlæg). I de enkelte afsnit om de typer af ydelser, der ikke følger hovedreglen, kan du læse, hvordan du afgør leveringsstedet for hver ydelse. Er ydelsen momspligtig? Du skal kun beregne moms, hvis den ydelse, du køber, sælger eller leverer, er momspligtig. Om ydelsen er momspligtig, bestemmes af momsreglerne i det land, hvor ydelsen har leveringssted. Hvis leveringsstedet fx er, betyder det, at du skal bruge de danske momsregler. Er leveringsstedet Tyskland, skal du bruge de tyske momsregler. I afsnittet Hvor er leveringsstedet? kan du læse mere om, hvordan du bestemmer leveringsstedet side 9 af 78

10 I afsnittet Momspligt i kan du se, hvilke ydelser der er momspligtige i, og hvilke der ikke er. Hvis leveringsstedet er et andet land, skal du henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land for at få information om landets momsregler. Momspligtig person En momspligtig person er en juridisk eller fysisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. En ikke-momspligtig person er fx en privatperson og i visse tilfælde holdingselskaber og offentlige institutioner mv. En momspligtig person er ikke altid momsregistreret. Om en momspligtig person er momsregistreret eller ej, afhænger af, om personen leverer momspligtige varer og ydelser. En momspligtig person, der leverer momspligtige ydelser, skal altid momsregistreres, hvis virksomhedens omsætning overstiger kr. årligt, og virksomheden er etableret i. Hvis virksomheden ikke er etableret i, skal virksomheden altid registreres, uanset omsætningens størrelse. En momspligtig person, der kun leverer varer og ydelser, der ikke er momspligtige, skal ikke momsregistreres. En momspligtig person opkræver altså ikke nødvendigvis moms. Det gælder fx læger, tandlæger og taxavognmænd. De skal ikke opkræve moms af deres ydelser og har ikke momsfradrag. Momspligt i Ydelser der er momspligtige i I er alle ydelser som udgangspunkt momspligtige, og for de fleste momspligtige ydelser gælder den almindelige momssats på 25 pct. Men der er en række undtagelser: Nogle ydelser er ikke momspligtige i, og nogle momspligtige ydelser har en momssats på 0 pct. I de næste afsnit kan du læse mere om undtagelserne. Ydelser der ikke er momspligtige i En række ydelser er fritaget for moms i. Det betyder, at du ikke skal beregne moms, når du sælger ydelserne, og at du ikke har fradrag for momsen af de indkøb, der vedrører dit momsfrie salg. Det gælder fx ydelser inden for områderne: sundhedspleje social forsorg undervisning sport kultur kunst fast ejendom forsikring finansielle aktiviteter spil persontransport rejsebureau/turistkontor bisættelser velgørende arrangementer. Vær opmærksom på, at det ikke er alle ydelser inden for disse områder, der er fritaget for moms. I vejledningen "På vej mod egen virksomhed" kan du læse mere om, hvilke ydelser der er fritaget for moms. Hvis du køber, sælger eller formidler en ydelse, som er fritaget for moms, og som har leveringssted i, skal du ikke opkræve moms side 10 af 78

11 Hvis du sælger eller formidler en ydelse, som er fritaget for moms i, og som har leveringssted i et andet -land, skal du undersøge reglerne i det andet -land. Nogle af de ydelser, der ikke er momspligtige i, er nemlig momspligtige i andre lande, og derfor kan du komme ud for, at du skal momsregistreres i det andet -land for salget eller formidlingen af ydelserne. Ydelser der er momspligtige i, men hvor momssatsen er 0 pct. For en række eksportydelser mv., der er momspligtige i, er momssatsen 0 pct. Det betyder, at du ikke skal beregne moms, når du sælger ydelserne, men du har stadig fradrag for momsen af de indkøb, der vedrører disse ydelser. Momssatsen på 0 pct. gælder for følgende ydelser: Arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen bliver transporteret til et sted uden for af den, der sælger ydelsen eller af en køber etableret i udlandet. Udlejning af skibe og fly samt reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejde på skibe og fly. Skibene skal have en bruttotonage på 5 eller derover. Udlejning, reparation og vedligeholdelse af det faste udstyr er også fritaget. Fritagelsen gælder dog ikke ydelser på sportsfly og lystfartøjer. Ydelser, der udføres for fly og skibe i udenrigsfart og deres ladning, bortset fra sportsfly og lystfartøjer. Transportydelser til diplomatiske og konsulære repræsentationer samt dertil knyttet personale i andre -lande. Fritagelsen gælder dog kun, når modtageren af transportydelsen er berettiget til momsfritagelse i værtslandet. Ydelser til internationale organisationer i andre -lande. Fritagelsen gælder dog kun, når den internationale organisation er berettiget til momsfritagelse i værtslandet. Ydelser, herunder transportydelser og hertil knyttede transaktioner, der er direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for. Ydelser, der er direkte knyttet til indførsel af varer under en af følgende ordninger: - fællesskabsforsendelse - aktiv forædling - midlertidig indførsel - varer til oplæggelse i Københavns Frihavn, på frilager eller toldoplag. Bestemte formidlingsydelser. Momspligt i andre lande Alle -lande er blevet enige om, hvilke ydelser der er momspligtige. Nogle -lande har dog ydelser, der er momsfrie, hvor andre lande har momspligt. Som udgangspunkt er de ydelser, der er momsfrie i, også momsfrie i andre lande. Men i enkelte tilfælde kan ydelserne være momspligtige i et andet -land. Hvis du leverer eller formidler en ydelse, der har leveringssted i et andet -land, bør du undersøge, om ydelsen er momsfri eller momspligtig i det pågældende -land. Det kan du gøre ved at henvende dig til skattemyndighederne i landet. Hvis leveringsstedet er et land uden for, bør du også henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land for at få vurderet, om ydelsen er momsfri eller momspligtig. Formidling af ydelser En formidler handler for en andens regning. Det betyder, at formidleren ikke selv opnår økonomisk gevinst eller tab i forbindelse med aftalen. Det gør derimod den, der leverer side 11 af 78

12 den ydelse, som formidleren formidler (hovedydelsen). En formidler kan fx være en ejendomsmægler eller en agent, der handler efter fuldmagt. Reglerne skelner mellem, om formidleren handler i eget navn eller i en andens navn. Handel i eget navn Hvis formidleren handler i eget navn for en andens regning, modtager og leverer formidleren selv den ydelse, han formidler. Det betyder, at formidleren momsteknisk stilles som en forhandler med et køb og et salg og en bruttofortjeneste, der udgør det egentlige formidlingshonorar. Leveringsstedet skal du fastsætte på normal vis for hver af de to handler - køb og salg - med formidleren som henholdsvis køber og sælger af ydelsen. Når du skal bestemme leveringsstedet, skal du altså bruge de almindelige regler i denne vejledning for køb og salg af ydelser. Handel i en andens navn Når formidleren handler i en andens navn, er alle involverede klar over, at formidleren kun er mellemmand, og at formidleren optræder på en andens vegne. Formidleren handler typisk efter fuldmagt. Det er således den, der leverer hovedydelsen, og ikke formidleren, der bliver forpligtet af en aftale. Handler formidleren i en andens navn, består betalingen til formidleren typisk i provision e.l., mens leverandøren af hovedydelsen får betalingen for selve hovedydelsen. Leveringsstedet for formidling af ydelser, i en andens navn og for en andens regning, er som udgangspunkt det sted, hvor formidleren er etableret. Hvis formidleren handler med virksomheder inden for, er leveringsstedet for formidlingsydelsen dog som udgangspunkt samme sted som leveringsstedet for hovedydelsen. Det gælder imidlertid ikke, hvis køberen af formidlingsydelsen er momsregistreret i et andet -land end det, hvor leveringsstedet for hovedydelsen er. I det tilfælde er leveringsstedet det land, hvor køberen af formidlingsydelsen er momsregistreret. Eksempel på formidling i andens navn og for andens regning En dansk virksomhed formidler en ydelse, der er omfattet af hovedreglen, fx en administrationsydelse. Leverandøren af administrationsydelsen bor i. Ydelsen formidles for køberen af administrationsydelsen. Køberen er en virksomhed, der er momsregistreret i Frankrig. Leveringsstedet for administrationsydelsen er, da leverandøren af ydelsen bor i. Leveringsstedet for formidlingen er som udgangspunkt det samme sted som selve hovedydelsen (administrationsydelsen). Men da køberen af formidlingsydelsen er momsregistreret i Frankrig, er leveringsstedet for formidlingen Frankrig. Læs mere Du kan læse mere om, hvordan du bestemmer leveringsstedet for forskellige formidlingsydelser i følgende afsnit: Bestemte formidlingsydelser side 12 af 78

13 Formidling af transportydelser i andres navn og for andres regning Formidling af ydelser knyttet til transport i andres navn og for andres regning Andre formidlingsydelser i andres navn og for andres regning. Sådan betaler du momsen I dette afsnit kan du læse om, hvordan du betaler momsen til ToldSkat, når du i forbindelse med handel med ydelser over grænserne skal beregne og opkræve moms i - enten som køber eller som sælger. Køber skal afregne momsen Hvis du som køber skal betale moms af ydelser fra udlandet, skal du beregne 25 pct. moms af fakturaværdien. I dit regnskab skal du oprette en konto for "moms af varekøb mv. i udlandet", hvor du skal notere det beløb, du beregner. Når momsperioden udløber, skal du indberette momsbeløbet på momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb mv. i udlandet" eller via TastSelv Erhverv, hvor der findes en tilsvarende rubrik. TastSelv Erhverv finder du på under søjlen for "Virksomhed". Hvis du i perioden flere gange har købt ydelser (og varer) i udlandet, skal du skrive det samlede beløb i rubrikken "Moms af varekøb mv. i udlandet". Du skal ikke udfylde rubrikkerne A, B og C på momsangivelsen, når du har købt ydelser i udlandet. Er du momspligtig, men ikke momsregistreret (som fx læger og tandlæger), skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at blive registreret for betaling af moms af ydelser. Fradrag for købsmomsen Den moms, som du selv beregner, har du fradrag for i samme omfang, som du har fradrag for momsen af tilsvarende ydelser, som du har købt i. Hvis du fx har fuldt fradrag for momsen af reklameydelser, som du køber i, har du også fuldt fradrag for den moms, som du selv har beregnet af reklameydelser, du har købt i udlandet. Det betyder, at du skal medregne momsen af ydelsen i din købsmoms. Hvis du derimod kun har fradrag for 40 pct. af momsen af reklameydelser, som du køber i, kan du også kun medregne 40 pct. af den moms, du selv har beregnet, til din købsmoms. Hvis du er en virksomhed, der ikke har fradrag for momsen af dine indkøb (som fx læger og tandlæger), kan du ikke medregne den moms, du har beregnet, i købsmomsen. Du vil derfor komme til at betale momsen. Omregning til danske kroner Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal du omregne beløbet til danske kroner, før du beregner momsen. Som omregningskurs skal du bruge valutakursen på leveringstidspunktet. I stedet for dagskursen kan du anvende en periodisk kurs, der gælder for en periode på højst en måned. Den periodiske kurs skal være baseret på de faktiske dagskurser som fx toldkursen. Den omregningsmetode, du vælger, skal du bruge for hele momsperioden side 13 af 78

14 Udenlandsk moms Køber du en ydelse i udlandet med udenlandsk moms, kan du ikke få fradrag for momsen på den danske momsangivelse. Men du kan bede om at få refunderet momsen i det land, hvor momsen er beregnet. De nærmere regler om godtgørelse af moms i andre -lande kan du læse om i vejledninger, som du kan få ved at henvende dig til skattemyndighederne i de enkelte -lande. Sælger skal afregne momsen Hvis du som sælger skal beregne moms af ydelser, skal du beregne 25 pct. moms af fakturaværdien. Du skal være momsregistreret i. Hvis du ikke allerede er momsregistreret, skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis du ikke har fast forretningssted her i landet, men i et andet -land, Færøerne, Grønland, Island eller Norge, skal du registreres ved ToldSkat Sønderjylland, Region Sønderborg, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg. Du kan hente registreringsblanketten på Klik på "Blanketter" under søjlen for "Virksomhed", og hent blanket Du kan dog vælge at lade dig registrere ved en repræsentant, der bor i. For at blive registreret ved en repræsentant, skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan hente registreringsblanketten på Hvis du hverken har fast forretningssted i, et andet -land, Færøerne, Grønland, Island eller Norge, skal du registreres enten ved en repræsentant, der bor i, eller ved en virksomhed, der har fast forretningssted her i landet. Når en momsperiode udløber, skal du angive momsbeløbet for det samlede salg af ydelser på momsangivelsen i rubrikken "Salgsmoms" eller i TastSelv Erhverv, hvor der findes en tilsvarende rubrik. TastSelv Erhverv finder du på under søjlen for "Virksomhed". Du skal ikke udfylde rubrikkerne A, B og C på momsangivelsen i denne sammenhæng. Rubrik A og B gælder kun varehandel, og rubrik C gælder for salg af ydelser (og varer) til udlandet uden moms. Særregel for elektronisk leverede tjenesteydelser Der er en særregel for, hvordan en virksomhed skal registrere sig, hvis den er etableret uden for og sælger elektronisk leverede tjenesteydelser til privatpersoner i. Virksomheden kan vælge at lade sig registrere i på normal vis eller lade sig registrere efter denne særregel for trejdelandsvirksomheder. Særreglen går ud på, at virksomheden lader sig registrere i et af -landene og opkræver moms med den momssats, der gælder i det land, hvor køberen bor. I kan den slags virksomheder registrere sig og afregne momsen hos ToldSkat Sønderjylland, Region Sønderborg, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg. Omregning til danske kroner Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal du omregne beløbet til danske kroner, før du beregner momsen. Som omregningskurs skal du bruge valutakursen på leveringstidspunktet. I stedet for dagskursen kan du anvende en periodisk kurs, der gælder for en periode på højst en måned. Den periodiske kurs skal være baseret på de faktiske dagskurser som fx toldkursen. Den omregningsmetode, du vælger, skal du bruge for hele momsperioden side 14 af 78

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) (Leveringsstedsregler for ydelser,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler Gældende for alle 3 aftaler Aftalegrundlag Vilkår Nationale pakker Internationale pakker Private pakker (via Pakke Shops) Nationale paller Betingelser Afhentning Gyldighed Opsigelse Fortrolighed Betalingsbetingelser

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Skriftlig beretning 2017

Skriftlig beretning 2017 Skriftlig beretning 2017 Indledning: Tiden siden sidste geneforsamling den 1. oktober 2016, har naturligvis været præget af de sager, som løbende er kommet ind. Det har blandt andet betydet, at vi har

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Ringsted, den 30. november 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Ringsted, den 30. november 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 Ringsted, den 30. november 2016 Program - Spor 1 Moms Aktuel moms Momsfradrag særlige emner Særlige emner Webhandel Tab på debitorer Gevinst på kreditorer Energiafgifter

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere