Formandens beretning for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for 2010"

Transkript

1 Formandens beretning for 2010 Et nyt kapitel i faraja 2010 har været et historisk år i faraja. Året blev indledt med den fantastiske nyhed, at vi havde fået støtte fra Erik Thunes legat og dermed var scenen sat for nye aktiviteter, nye tiltag og nye arbejdsmetoder. Vores formand Ditte Mwakalukwa Lauritzen og bestyrelsesmedlem Kirstine Lindquist trak sig fra bestyrelsen, hvilket gav anledning til at undertegnede atter trådte ind i bestyrelsen efter hjemvenden fra 2 år i Kenya - og siden blev valgt som formand. Ditte fortsatte dog som suppleant i bestyrelsen fra sin nye bopæl i Dar Es Salaam. Sammen med mig blev også Kristine Bundgaard Jensen valgt ind i bestyrelsen. Charlotte Thers blev menigt bestyrelsesmedlem og overlod kassérposten til Maja Sørensen. Tak for Kirstine og Dittes indsats i bestyrelsen, til Charlotte som kassér og velkommen til Kristine. 10 år med Faraja Det nye center står færdigt Jeg vendte som nævnt tilbage til en organisation i forandring, hvilket har været både sjovt og udfordrende. Det har også været en stor mundfuld for Martha, som til tider har både været forvirret og stresset, men som har en evne til at tage tingene, som de kommer og løse de problemer, der opstår hen ad vejen. Heldigvis har Ditte fulgt os tæt fra sin dagligdag i Tanzania og været en uvurderlig hjælp i samarbejdet med Martha i forhold til kommunikation, planlægning, overførsler og forståelse af budgetter og regnskaber. STORT STORT tak for din indsats Ditte. Martha holder tale ved indvielsen af det nye center 2009

2 At gøre det nye til plejer Bestyrelsen gik ind til 2010 med indstillingen til året som et forsøg vi var ikke sikre på, at vi ville få samme bevilling igen for 2011 fra Thunes legat, så vi var forsigtige med at slå alt for store brød op og skabe alt for mange forventninger hos især Martha, men også hos børnenes forældre. De mange nye initiativer skulle ikke være en omvæltning af Faraja Home, men give os anledning til at forankre vores ideer og ambitioner for børnenes tilknytning til lokalsamfundet. Alligevel var en det en konsekvens af den flotte støtte fra Erik Thunes legat, at vi nu kunne udnytte de nye rammer, som det nye center havde skabt forudsætninger for qua mere plads og flere udfoldelsesmuligheder, og dermed udvide børneflokken. Vi havde på opfordring taget udfordringen op og skulle for første gang forsøge at integrere fysisk handicappede børn på centret hvilket krævede både nye hjælpemidler i form af kørestole, gang-stativer og mere personale. Samtidig var tiden kommet til et seriøst og ambitiøst forsøg på at forankre projektet og centret lokalt. Martha har i tidens løb taget flere initiativer til at inddrage forældre og etablere et samarbejde med de lokale myndigheder, men er aldrig kommet udover den barriere, det har været, at det er en marginaliseret gruppe børn og derfor ikke attraktivt at blive forbundet med denne type støtte i et civilsamfund, som ikke har erfaringer med lignende initiativer. Med en økonomi til at facilitere netværksmøder og studieture til lignende projekter, ville vi kunne skabe et potentiale for læring og erfaringsudveksling, men også et potentiale for at stå stærkere som aktør og påvirke et felt, som har det svært i Tanzania. Og med det nye flotte center og finansielt grundlag til at invitere til åbent hus arrangementer og læringsworkshop, ville det være nemmere at tiltrække forældre og samarbejdspartnere fra lokalsamfundet og hermed udvide kredsen af stakeholders samt øge kendskabet til projektet, som hidtil har eksisteret isoleret fra det øvrige lokalsamfund. 10 år med Faraja I 1998 stod Martha en morgen ved min hoveddør i Kahe i Tanzania og fortalte, at hun havde været i Danmark, at hun havde kontakt til mama Bente og at hun havde en drøm om at støtte en særlig udsat gruppe, som ikke engang Røde Kors bekymrede sig om. 2 år efter kom jeg på besøg i landsbyen og konstaterede, at hun havde gjort alvor af sin vision, inviteret 4 børn hjem til sig og nu forsørgede dem på bedste beskub i beskedne rammer, som børnene kaldte faraja. Det blev startskuddet til foreningen faraja! Det var en tid hvor budgetter blev vist på overhead projektor, Martha sendte håndskrevne ansøgninger til Danmark og vi overførte penge via konsulens konto. Støtte har henover årene gået til drift af centret, jord, bygninger og vandforsyning. Det første år i 2001 havde vi overførsler på 5000 kr., som bl.a. gik til et cykelhjul og etablering af en postboks... Medlemstallet har svinget fra 28 i et enkelt dårligt år, men ellers ligget omkring medlemmer. I alt har vi fra sendt knap 300,000 k. til Faraja Home takket være både medlemmer og donationer fra forskellige fonde og foreninger. I tidernes løb har vi i bestyrelsen haft selskab af: Anne Vejlø, Louise Jul Boutrup, David Varming Winsløw, Helene Søgård Andersen, Jens Peter Vesterager, Morten Søgård Andersen, Lise Gandløse, Kirstine Lindquist og Kikki Gyldenvang Steffensen. Og Charlotte West har været en stabil og emsig intern revisor igennem foreningens første 9 år. Derudover har vi haft en håndfuld frivillige: Kikki lagde ud med et besøg i 2003, siden fulgte Maja, Ditte, Kristine og i skrivende stund Ninna.

3 Succes og udfordringer Det viste sig at være for krævende organisatorisk og tidsmæssigt for Martha at starte netværk op, hvorfor netværksaktiviteterne blev begrænset til besøg på andre lignende centre i regionen og gensidigt at bruge de nye etablerede kontakter til at komme besøg på Faraja Home og holde oplæg. Til gengæld blev åbent hus arrangementerne og læringsworkshop implementeret som planlagt og med stor opbakning fra forældre, personale og folk fra nabolaget. Og det løse Nogle af midlerne fra Erik Thunes Legat, som vi ikke brugte på netværksaktiviteter fik vi midtvejsrapporten i juni lov til at anvende til en efterspurgt ny bygning med klasseværelse og fysioterapi rum. Faraja allokerede selv 8000 kr til dette formål og byggeriet gik i gang sidst på året. Klenodier fra historien Udover den støtte vi har modtaget fra Erik Thune, har vi med hjælp fra vores medlemmer og små støttegrupper lige fra Våde Vadefugle til Menetterne på Djursland og adskillige andre, som nævnes i kasserens beretning selv kunnet stå for den basale del af driften med aflønning af det faste personale og sikre nogle af de fysiske behov på centret, kunne opfyldes lige fra udendørskøkken til flere toiletter. Uddrag af den første ansøgning fra Martha i 2001 Vi måtte udskyde beslutning om støtte til sikring af Marthas hjem samt centret med en jernlåge, da luften i budgettet langsomt indskrænkedes

4 Frivillige hænder Både Martha og vi har i 2010 haft stort udbytte af Kristine, som tog orlov fra lærergerningen og var i Tanzania i 3 måneder for at hjælpe Martha med at styrke læreplanerne på centret og for at være sammen med børnene. Kristine satte gang i flere initiativer og var med til at holde snor i de nye aktiviteter, som Martha havde brug for ideer til at gennemføre. Udover Kristine har vi ligeledes haft kontakt til 2 kvinder på efterløn, der undersøgte mulighederne for at hjælpe til på centret meget mere om det i næste års beretning... På hjemmefronten Bestyrelsen i faraja har fået ny energi med indtrædelsen af Kristine og fået nyt ansigt med lanceringen i marts af vores nye hjemmeside, som Trine har lagt et stort stykke arbejde i - godt hjulpet på vej af Kikki, som utrætteligt har stået for design og tekniske løsninger. Mange tak for hjælpen til en væsentlig del af det, der er med til at præsentere os udadtil. Støttefesten var ikke den samme succes som andre år måske fordi Ditte og Kristine ikke var i landet til at trække folk til. Vi har været 24 mennesker til spisning og herudover dukkede yderligere 47 mennesker op. Kristine har holdt foredrag på Djursland for nogle af vores trofaste støtter og vist dem, hvad deres støtte går til, hvilket er med til at forbedre vores relation til nogle medlemsgrupper var også året, hvor vi for første gang måtte afslå økonomisk støtte. Vi havde søgt om penge hos Projekt-rådgivningen til netværksaktiviteter og åbent hus arrangementer, men var jo i den priviligerede situation, at Erik Thunes Legat allerede havde bevilliget penge til de selvsamme aktiviteter, da svaret kom fra PR. En pudsig situation, når der er så mange andre behov. Klenodier fra historien Børn på det gamle center 2002 Samtidig var det for første gang blevet muligt at få midler til at komme på evalueringsrejse til centret, hvilket Ditte og Kristine stod for. Tak Martha holder tale ved åbning af det nye center for Jeres indsats med at indsamle informationer fra både personale, børn, forældre og samarbejdspartnere og samle det hele i en afslutningsrapport til Erik Thunes Legat.

5 De afsluttende bemærkninger 2010 har været et hektisk år både på Faraja Home og for os i bestyrelsen, som har haft mange nye ting, vi skulle forholde os til, da der løbende med udvidelsen af centret er opstået nye behov. Men vi er kommet helskindet igennem og det vigtigste at nævne er kommet frem gennem evalueringsrejsen, hvor forældre har givet udtryk for så stor begejstring, at vi i al beskedenhed vil tillade os at konkludere, at er centret gået fra at blive opfattet som et opbevaringssted af børn, man helst ikke vil vide af, til at blive betragtet som et hjem for børn, der har andre behov og som ikke nødvendigvis kun behøver at være en belastning i de enkelte familier. Trods et udgangspunkt med vægt på mådehold har vi gennem mange - og også gentagende diskussioner besluttet at bevilge støtte til de fleste behov, Martha har udtrykt, hvilket vi selvfølgelig er glade for at have været i en position til at kunne gøre. Mange tak På bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en tak til Erik Thunes Legat, Bente Siig Hansen, som holder kontakten ved lige med faraja og dyrker kontakten til støttegrupper. Tak til Kristine for indsatsen som frivillig og til Ditte for pligtskyldigt at stå til rådighed og på mål for alle vores spørgsmål. En stor tak skal også lyde til Arne Siig Hansen, som har bistået os som ekstern revisor, Kikki Gyldenvang Steffesen for ar designe og lancere vores nye hjemmeside og til Benn Vestergaard, som tiltrådte som intern revisor. Udover støtte fra Erik Thunes Legat, har vi i 2010 modtaget støtte fra Glesborg Kirke, Greenaas Y Mentte, VM-fodboldklub, De Våde Vadefugle, Nørre Djurs Røde Kors og BULP. Tak til disse støttegrupper og organisationer, som har bidraget til at hverdagen kan fungere på centret. Og tak til alle medlemmer, både Jer som indbetaler hver måned, Jer som har samlet beløb ind på forskellig kreativ vis og til Jer, som indbetaler det årlige kontingent. Uden Jer havde vi ikke en forening og uden Jer ville vi ikke have basis for at opretholde de daglige aktiviteter på centret, der sikrer en værdig hverdag fuld af omsorg og læring for børnene! Særligt vil jeg gerne takke alle Jer, som har været trofaste støtter henover årene og velkommen til de nye medlemmer i foreningen. På vegne af bestyrelsen Lotte Lund

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere