Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN 1904-7126"

Transkript

1 ISSN NEWS & VIEWS Nr. 28 November 2014 Spildt tid er ikke tidsspilde Af Søren Thorndal Jørgensen, bestyrelsesformand i ADDA ADDA har mange gode og lange samarbejder med vores partnere i syd. For nyligt er et samarbejdet med Vietnams Landboforening (VNFU) forlænget med yderligere 5 år. Det betyder at vi i 2020 når mere end 20 års samarbejde og gensidig forståelse mellem ADDA og VNFU. De relationer, der langsomt er opbygget, giver tillid til hinanden. Tilliden betyder, at de potentielle rums udviklingsmuligheder kan forfølges. Vietnam og vietnamesere har forståeligt en vis utryghed og måske ligefrem mistillid ved det fremmede, som ikke kun kan afhjælpes med anvisninger og aktive interventionsformer. I den moderne verden er tiden til at danne langvarige relationer efterhånden blevet en mangelvare. Som Ræven forklarer Den lille Prins i fortællingen af samme navn: Det er den tid, som vi har spildt sammen, der betyder noget. Vi må arbejde for at få prioriteret langvarige indsatser i udviklingsarbejdet, for hurtige løsninger rodfæster sig ikke ved modtageren. Kortvarige indsatser kan give resultater her-og-nu, men med tiden falder folk tilbage i vante handlingsmønstre. Set over tid er der sket utrolige ting i Vietnam og med VNFU. Metodevalget (markskoler og gruppedannelse) til at træne og organisere landmænd, som introduceret af ADDA i flere projekter, er nu standard for alle de 10 millioner familiemedlemskaber i VNFU. De langvarige relationer har givet den fornødne tillid til at turde implementere konceptet i hele landet. Det giver mere indkomst, bedre miljø og med tiden et bedre liv for rigtig mange rigtige mennesker. Men fundamentet for denne succes er ikke et fint konceptpapir, smarte udregninger, hurtige beslutninger eller fede rapporter. Nej, det er gennemført af mange menneskers arbejde og ufattelig mange møder mellem VNFU og ADDA med timelange taler, dybe frustrationer, dagslange diskussioner og masser af høj stemning. Men altid med gensidig respekt. Tålmodighed skaber fundamentet for tillid, hvorfra evnen til forandring udspringer. Det er svært at lave en trylleformular for alle andre for Kun med hjertet kan man rigtigt se. Det væsentlige er usynligt for øjet!. Læs mere om VNFU-besøget på s. 3

2 ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og partnere. Læs mere om de enkelte projekter på Projekt Periode Land Budget ca. (DKK) - financieret af ADDA-INFOSE: Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane områder af Siem Reap CISOM: Styrkelse af civilsamfundet i Oddar Meanchay COCIS: Andelsforeninger og civilsamfundsudvikling i Siem Reap. FAHU: Styrkelse og konsolidering af kvinde mikro-kredit grupper (FAHU) P: Empowerment of civil society advocating for the rights of the urban poor in Siem Reap CEMI: Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam FIGNAHB: Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoriteter i provinserne Nghe An og Hoa Binh. News & Views udsendes til ADDAs medlemmer ADDAs to yngste gange medlem, om året. Frederik Tidligere Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, numre der kan som ses en på af ADDAs initiativtagerne hjemmeside. til ADDA har været længst med i foreningen. Som det ses er der meget spændende at fortælle! Redaktør af News & Views nr. 28: Tove Bang og Bodil E. Pallesen Cambodia kr. EU / ADDA Cambodia kr Cambodia kr Cambodia kr. FAHU foundation Cambodia kr. EU/ADDA Vietnam kr Vietnam kr VLA-projektet II: Juridisk bistand til landbefolkningen Vietnam Song Da II (anden fase af Song Da): udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund Tanzania: NADO i fokus. Styrkelse af civilsamfundet på landet News & Views / Agricultural Development Denmark Asia kr. Danida Vietnam kr. Danida Tanzania kr. Danida ADDAs adresse: Fælledvejens Passage 2, st. tv København N Telefon Mail: Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S Kilde: Adda De vietnamesiske bønder skal alle trænes efter ADDAs metoder det er IMPACT! Af Bodil E. Pallesen og Søren T. Jørgensen, bestyrelsen for ADDA Formanden for VNFU Nguyen Quoc Cuong fortæller i sin takketale til ADDA, at ADDA metoderne fra de mange landbrugsprojekter siden 1999 i de nordlige provinser i Vietnam skal være eksempel for alle bønderne i Vietnam. Det første ADDA projekt i Vietnam startede tilbage i 1999, men kontakten til VNFU- Vietnamese Farmers Union blev indledt i 1996 af Evelyne Dumas Johansen. Det blev siden til en lang række projekter, de fleste i samarbejde med VNFU i de nordlige provinser omkring Hanoi m.fl. og støttet af DANIDA. ADDA har løbende tiltrådt samarbejdsaftaler med VNFU, og det har været tid til at gøre status i forbindelse med den næste 5-års aftale mellem VNFU og ADDA. Derfor meddelte formanden for VNFU med 10 millioner medlemmer bag sig at en VNFU-delegation kom til København for at underskrive den næste aftale. Mødet fandt sted d. 22. august på Vartov i København. Formanden Cuong sagde videre: VNFU repræsenterer 70 % af befolkningen i landdistrikterne. VNFU er organiseret på såvel nationalt-, provins-, distriktsog kommuneniveau. De 10 millioner medlemmer dækker områder indenfor landbrug, fiskeri, skovbrug, saltproduktion, kunsthåndværk og mindre industri. Siden 1999 er mere end bønder trænet indenfor dyrkningsmetoder, 2 3 Samarbejdsaftalen mellem VNFU og ADDA blev underskrevet ved et højtideligt besøg af VNFU med formanden Nguyen Quoc Cuong i spidsen samt den vietnamesiske ambassadør H.E Mr. Lai Ngoc Doan på Vartov 22. august Fra VNFU deltog 6 personer, deriblandt Dihn (Nguyen Xuan Dinh, t.v.), som nu er direktør for International Cooperation Department i VNFU, men gennem mange år var ADDAs lokale koordinator på projekterne ved Hanoi kontoret. Fra ADDA deltog formanden Søren Jørgensen, ADDAs grundlæggere: bestyrelsesmedlem Bodil Pallesen og tidligere formand Niels Johansen og Evelyne Dumas Johansen, samt i øvrigt fra bestyrelsen Ove Gejl og Mikael Jönsson. husdyrbrug, aquakultur, klimaforandringer, økologi m.v., og mere end grupper er etableret og fungerer, herunder ca. 300 cooperativer. Kapacitetsopbygning har været centralt i projekterne. Der er efteruddannet lokale VNFU medarbejdere på forskellige niveauer, ledere af markskoler mm, herunder også ledelsestræning, projektstyring og marketing m.m. Mange bønder er trænet, og nogle har sågar opnået lederposter indenfor VNFU eller andre på græsrods-niveau. Projekterne er gennemført med stor I sin tale slog formanden Nguyen Quoc Cuong fast, at ADDAs metoder skal implementeres til hele det vietmesiske landbrug, og at resultaterne har været imponerende indtil videre. professionalisme fra ADDA og VNFUs side, og har resulteret i stigende produktion af landsbrugsvarer, mindre fattigdom og sult, og har forbedret dagligdagen for tusindvis af familier. De har lært om bæredygtig effektiv produktion og overførsel af viden. På vegne af VNFUs ledere og medlemmer skal udtrykkes tak, også til donorer som DANIDA og det danske udenrigsministerium for at støtte ADDA og VN- FU-projekterne gennem årene. Tak for støtte til ambassaderne i både Vietnam og Danmark, til ADDA- medarbejdere og deres ledere gennem tiden og en særlig tak til tidligere formand for ADDA, Niels Dumas Johansen samt Evelyne Dumas Johansen for at etablere fundamentet for samarbejdet med VNFU. Den 22. august var meget stolt dag i AD- DAs historie - en milepæl. Og det er impact så det basker! DANIDA efterlyser altid impact - i form af effekt og påvirkning pga. projekterne når der ydes støtte til projekter. Her kan vi næsten ikke få armene ned. Læs mere om besøget samt talen i sin helhed på

3 Fortalervirksomhed der virker! Konflikt om land-grabbing og jordrettigheder i landsbyen Bak Nim, Oddar Meanchey, Cambodja løses op. CISOM-projektet Fattige tager ordet i Bak Nim ved det store møde om jordrettigheder og medvirker til løse op for alvorlige konflikter om jorden. En kæmpe sejr for familierne, der deltager i CISOM-projektet og samarbejdspartnere. Af juridisk rådgiver Ouk Kimleng og projektkoordinator Yun Sinang, begge ADDA/READA projektansatte. Fakta og historie om konflikten om jordrettighederne Bak Nim Village er en af 16 landsbyer i Samrong Kommune i Oddar Meanchey. Det er et meget afsidesliggende område, grænsende op til den Thailandske grænse. Bak Nim strækker sig over et område på hektar jord. 244 familier (ca personer) bor i landsbyen. Desværre har konflikter om jordrettigheder præget dette område gennem en årrække. Konflikterne omfatter især tre parter, der i nogen udstrækning gør krav på ejendoms- og brugsretten til de samme jorde og skove i området: 1) Bak Nim landsbybeboere, 2) Prey Rattanak Rukha Forestry Community, der repræsenterer fællesejede skovbrugsområder, og 3) Munkene, der ejer Rukha Vorn Fællesskabet. Området var oprindelig jungle, men i årtier blev det betragtet som et udviklingsområde. Altså et område, hvor nybyggere og lykkejægere kunne etablere sig. Siden er antallet af land grabbings - der måske bedst kan oversættes med jord-overtagelse taget til i omfang og styrke. Private virksomheder og enkeltpersoner intensiverede rydningen af skoven for at sælge tømmer, dyrke landbrug og lignende. For at stoppe den ulovlige skovrydning og den tiltagende land grabbing, begyndte en gruppe lokale beboere i området at registrere visse dele af Bak Nim området som Forestry Communities, altså skovområder der ejes i fællesskab af de bosiddende omkring Bak Nim. Etableringen af Forestry Communities blev betragtet som en god strategi til at beskytte jorden mod land grabbing og den ulovlige skovhugst, fordi der blev opnået et klart og entydigt ejerskab gennem denne registrering. Desværre opstod der misforståelser, og der blev begået fejl af Bak Nim landsbyboere, i forbindelse med overdragelsen af jorden til skovbrugsfællesskabet. Vi havde ingen klar forståelse af processen og konsekvenserne af registreringen af vore jordlodder i de såkaldte: Forestry Communities, siger Muth Thorn, der er gruppeleder for en af selvhjælpsgrupperne (SHG) i Bak Nim. Misforståelserne kan henføres til to afgørende processer i registreringen: Under dannelsen af Skovbrugsfællesskabet havde landsbyboere i Bak Nim ingen kontakt med de lokale myndigheder og den lovpligtige analyse af problemstillinger og konsekvenserne ved at etablere Forestry Communities blev ikke gennemført. Efter godkendelse af aftalen for Skovbrugsfællesskabet, fik Bak Nim landsbybeboere ikke adgang til at se, eller stifte bekendtskab med indholdet i skovbrugsfællesskabets forvaltningsplan. Forvaltningsplanen blev således udarbejdet af Skovbrugsfællesskabets forvaltningskomité uden inddragelse af medlemmerne/landsbybeboerne i Bak Nim. Som resultat af den ellers succesfulde registrering af skovbrugsfællesskabet i 2004 mistede Bak Nim landsbyboere retten til deres jord og retten til at drive landbrug. For at gøre ondt værre havde landsby-beboerne ikke sikret sig ret til at nyde deres hævdvundne rettigheder som brugere og samlere i skoven, hvor de traditionelt havde hentet brænde, bygningstræ, bær, honning og lignende til egen husholdning. Landsbybeboerne havde jo ikke kendskab til den udarbejdede forvaltningsplan eller egne rettigheder i forhold til skovbrugsfællesskabet. Konflikten tog til i styrke sidste år da en række lokale beboere i Bak Nim, inklusive medlemmer af vore selvhjælpsgrupper, blev anklaget for ulovlig skovhugst og ulovlig jagt på vilde dyr, da de som hidtil forsøgte at gøre brug af fællesskoven. Faktum var imidlertid, at det var en gruppe fra et fjernereliggende område, der havde begået rovdrift i skoven, for herefter at forlade gerningsstedet. Da beboere fra Bak Nim inklusive medlemmer fra vore selvhjælpsgrupper senere kom ind i skoven, blev de identificeret som lovovertræderne. Og pludselig stod disse landsbyboere med en arrestordre for en forbrydelse, de angiveligt ikke havde begået. Fortalervirksomhed virker til at løse konflikter Fortalervirksomhed har vist sig at være et effektivt redskab til at hjælpe landsbybeboerne i Bak Nim. Alle medlemmer af selvhjælpsgrupperne undervises i de grundlæggende retsprincipper, herunder ejendomsret, og at tale for deres egen sag i lokalsamfundene. Medlemmerne samt lokale beslutningstagere såsom village and commune chiefs i de små samfund undervises endvidere i de demokratiske processer og principper for beslutningsdannelse i lokalsamfundene, som den nu er tilrettelagt i den Cambodianske forvaltning og lovgivning. Mange fremtrædende medlemmer af grupperne tager fortalervirksomhed til sig og lærer sig, hvordan de effektivt kan øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer ved aktiv deltagelse i offentlige møder, herunder at udtrykke egne synspunkter og holdninger, som et led i med beslutningsprocesserne. I forbindelse med de offentlige møder om den kommunale investeringsplanlægning, beskrev landsbybeboerne i Bak Nim således deres konflikt i forhold til ejendomsretten til jord, tab af retten til at dyrke landbrug og tabt adgang til de traditionelle samleraktiviteter i fællesskoven. Myndighederne lytter til landsbybeboerne, og man finder konstruktive løsninger De lokale myndigheder lovede at støtte beboerne i Bak Nim med henblik på at løse denne sag. Projektkoordinator Yun Sinang, og juridisk rådgiver Ouk Kimleng fra ADDA/READA, gennemførte i samarbejde med den lokale partner RCEDO en fact-finding mission for at finde hoved og hale i sagen med henblik på at støtte beboerne i Bak Nim. Derefter blev der lavet en strategi- og køreplan, der kulminerede med et stort fællesmøde med myndighederne, hvor folk i Bak Nim deltog aktivt. Forum-mødet med myndighederne fandt sted i Wat Prasat Reachea Pagoda den 26. august 2014 i Samrong i Oddar, Meanchey. Forud for det store Forum-møde gennemførte NGO partnerne i CISOMprojektet et forberedende møde med de involverede beboere i Bak Nim. De blev undervist i, hvordan man taler og fremsætter anmodninger i det offentlige rum: Først viser vi respekt for alle talere og publikum, så beskriver vi fakta og problemer og endelig - det vigtigste punkt fremkommer vi klart og entydigt med vore krav og anmodninger. Under det offentlige forum den 26. august 2014 tog repræsentanter for landsbybeboerne i Bak Nim ordet i den store forsamling og gjorde følgende krav og anmodninger gældende: 1. Vi kræver, at ejerskabet til jorden bliver tilbageført til os 2. Vi anmoder provinsguvernøren om, at beboerne i det lokale samfund altså dem der bor i, eller i nærheden af de fællesejede skove får bedre adgang til at gøre brug af skoven, herunder at få ret til at indsamle skovprodukter og biprodukter i over ensstemmelse med tidligere praksis 3. Vi ønsker, at de fællesejede skove matrikuleres 4. Vi ønsker, et klart markeret skel til de fællesejede skove Resultater af CISOM interventionen og fortalervirksomhed 1. Provinsguvernøren anerkendte og forsikrede efterfølgende, at landsbybeboernes traditionelle samler/brugerrettigheder i fællesskoven vil blive beskyttet. Guvernøren har nedsat et udvalg bestående af repræsentanterne fra de tre parter med henblik på at få bilagt stridsspørgsmålene og give beboerne lokalsamfundet deres traditionelle adgang til at udnytte skoven. 2. Samtidig blev det meddelt, at det lå udenfor guvernørens beføjelser at kunne overføre Skovbrugsfællesskabet jordbesiddelser til ejendom tilhørende de enkelte familier. Guvernøren lovede dog at bringe anmodningen om ejendomsretten til landbrudbrugsjord videre til det Cambodianske Indenrigsministerium for videre behandling af sagen Omkring en måned senere, meddelte Det Cambodianske Indenrigsministerium, at den tilbyder et areal på i alt 700 hektar jord til beboerne i Bak Nim, og at landsbybeboernes ejendomsret til denne jord vil blive sikret. 6. Arrestordren mod landsbyboere i Bak Nim vedrørende ulovlig skovhugst og ulovlig jagt er overført fra det strafferetlige system til en sag, der kan behandles i kommunalt regi. Anklagerne bliver sandsynligvis reduceret, med mulighed for frafald af alle anklager, ligesom der er mulighed for at anklagerne bliver omdannet til et bødeforlæg under hensyn til de formildende omstændigheder i sagen. CISOM-projektet giver resultater, fordi der ydes praktisk og juridisk bistand til de involverede parter, hvilket understøtter et konkret og reelt behov i lokalsamfundene. Fortalervirksomhed og en effektiv dialog mellem de lokale interessenter og myndighederne har vist sig at være effektiv! Projektet søger således at fremme dialogen og substansen i dialogen. Omdrejningspunktet er lokalbefolkningens samarbejde med myndighederne, og en fortalervirksomhed, der udøves i god tråd med de eksisterende mekanismer og demokratiske spilleregler i lokalsamfundene. Denne form for fortalervirksomhed giver gode resultater i store dele at projektets geografiske dækningsområde. En succeshistorie - som den fra Bak Nim - bruges aktivt til at løse konflikter og opnå fremdrift i andre dele af provinsen. Oversættelse/redigering: Kjeld Vodder Nielsen, Projektkoordinator Ved det offentlige Forum-møde med myndigheder 26. august 2014 var grupperne mødt talstærkt op.

4 Andelsforeninger i Siem Reap er godt på vej... Nyt fra COCIS projektet - Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia. Af projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen En lille cambodiansk andelsforening udvikler sig Den lille andelsforening Chansar blev etableret i Foreningen har 108 medlemmer, hvoraf 92 er kvinder. De fleste medlemmer af den lille andelsforening har gode erfaringer fra en af selvhjælpsgrupperne etableret i IWEP projektet. De har fået erfaringer med den demokratiske opbygning i en gruppe, kender betydningen af et godt lederskab og som har en god fælles forståelse af det økonomiske og sociale sigte med andelsforeningen. Andelsforeningen er etableret i overensstemmelse med den Cambodianske lovgivning, der foreskriver en opbygning baseret på medlemsaktier. Der er udstedt i alt 244 aktier og medlemmernes samlede egenkapital udgør ca kr. I de foregående to år har foreningen opnået en lille fortjeneste ved fællesindkøb og distribution af handelsgødning til medlemmer og andre landmænd omkring Chansar. Foreningen har været i stand til at levere handelsgødning til lidt lavere priser end eksisterende udbydere. Nu skal visionerne - vækst og indflydelse til gavn for medlemmerne - føres ud i livet for andelsforeningen. Chansar-foreningen ønsker at udvide aktiviteterne ved at etablere et lille anlæg til afskalling og polering af ris, som skal sikre forsyningen af hvid grydeklar ris til konkurrencedygtige priser i lokalsamfundet. Samtidig vil der blive investeret i en maskine til formaling af ris til foder, ligesom der skal bygges en produktions- og lagerhal. Foreningsbestyrelsen har i samråd med rådgivere fra ADDA/READA udarbejdet en forretningsplan der beskriver mål, forventet afsætning, salgspriser, kontrakter, investeringerne, forventet økonomisk resultat, forretningsgange, den daglige drift, hvem har ansvar for hvad, aflønning, bogholderi og revision, udbyttedisponering i foreningen, udarbejdet SWOT analyse og så videre. Senest har bestyrelsen forklaret og svaret på spørgsmål til de svage elementer i planen på et møde med den (konstruktivt) kritiske evalueringskomite. Den samlede investering udgør ca kr. Chansar-foreningen investerer hele formuen: kr. Efter granskningen er AC i Chansar afholder deres 3. generalforsamling. det endvidere blevet besluttet at yde et tilskud på ca kr. fra COCIS projektet til planerne. Et af projektets elementer er netop at bidrage med et økonomisk tilskud til realistisk forretningsudvikling i de små andelsforeninger. Kun de bedste forslag får støtte altså der ydes kun tilskud til andelsforeninger, der både har en god og gennemsigtig ledelse, gode erfaringer fra tidligere mikrovirksomhed, har udarbejdet en solid forretningsplan, og som forventes at kunne gennemføre de foreslåede aktiviteter med succes. Investeringen og beskrivelse af produkterne Den påtænkte maskinlinje fjerner inderavnerne fra den uafskallede ris (paddy rice), klid laget og skal i størst mulig udstrækning producere hele hvide ris, som er tilstrækkeligt formalede, fri for urenheder og med et minimalt antal knækkede kerner. Inderavnerne, der fjernes i en hammermølle har ikke stor ernæringsmæssig værdi, så de vil i vid udstrækning blive brugt som skrabemateriale til hønsene. Poleringen til hvide ris sker i en efterfølgende proces, hvorved kliddet fjernes. De polerede hvide ris bruges i madlavningen, mens de øvrige dele fra poleringen først og fremmest vil blive anvendt og solgt som et værdifuldt svinefoder. Mængden og kvaliteten af ris i de enkelte fraktioner er afhængig af råvarekvaliteten (paddy rice) formalingsudstyret og møllerens/operatørens evner. Maskinerne, der indkøbes, er små. En forholdsvis stor andel af risen (ca %) vil blive anvendt til svinefoder, ligesom der må påregnes en vis mængde urenheder og halve ris i den polerede fraktion. Men forarbejdningsgraden passer tilsyneladende fint til forventningerne og efterspørgslen i lokalområdet, og foreningen har allerede indgået kontrakter om afsætning af svinefoderet, ligesom der er håndslag på afsætningen af den polerede ris. Baggrund COCIS modtager støtte fra. AC-medlemmer stemmer for at vælge de nye medlemmer af AC-bestyrelsen. AC står for agriculture cooperative, dvs. andelsforeningen. 6 7 Foreningen påregner at købe et lager af ris umiddelbart efter høsten i december måned, som vil blive formalet gennem den resterende del af året. Det første år er indregnet afskalling, polering og/eller formaling af i alt 60 tons. Maskinlinjens kapacitet er noget højere og der forventes vækst i årene der kommer. Vi ønsker foreningen i Chansar - og dens medlemmer - held og lykke med at udvikle foreningen og forretningen. Vi vil skubbe på, så godt vi kan. En stor rismølle, der vil dække andelsforeningen i Chansars behov. Det kræver en stor opsparing at kunne indkøbe den. COCIS projektet bygger videre på resultaterne, der blev opnået i tidligere ADDA projekter (Integrated Women Empowerment Project - IWEP). Her fik de fattige deltagere større viden om produktion af grøntsager og mindre husdyr, ligesom det resulterede i dannelse af ca. 150 selvhjælpsgrupper i Siem Reap. Målet er at forbedre levestandarden i landområderne ved at støtte selvhjælpsgrupperne og udviklingen af 10 små andelsforeninger, så de bliver i stand til at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for sårbare og fattige - især kvinder - i Siem Reap. Selvhjælpsgrupperne og andelsforeningerne skal rustes, så de ved egen drift kan udvide eller iværksætte indkomstgivende forretningsaktiviteter, og/eller etablere landsbyprojekter til gavn for fællesskabet. Samtidig skal gruppernes demokratiske og organisatoriske kapacitet styrkes, og de skal i højere grad end hidtil øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer og bidrage til en sund udvikling af civilsamfundet. 150 eksisterende selvhjælpsgrupper, har nået et solidt udviklingstrin. Udviklingen af de 10 andelsforeninger, bygger især på målgruppens gode erfaringer fra selvhjælpsgrupperne. Andelsforeningerne skal yderligere øge værdien og/eller sikre billigere indkøb af gødning og hjælpestoffer til medlemmernes produktion, ligesom de skal fremme fællesskabets og de fattiges interesser.

5 Kort nyt fra Vietnam Julegaven 2014: Frisk vand og tørre lagre i Cambodia Af Arafa Khatib, landekoordinator, Vietnam I august drog Arafa Khatib med sin familie, mand og to børn, til Vietnam for at starte sin stilling som projektrådgiver i Hanoi med tæt sparring med landeleder Søren Jørgensen og part-time konsulent Harvey i de første 3 mdr. Fra 1. november er Arafa landekoordinator for Vietnam. Sommeren i år har været varm som altid, men god, og sensommeren med færre og mindre voldsomme tyfoner end normalt, alt i alt en rolig overgang til efteråret. Det kan ofte være nødvendigt at holde en pause med projektaktiviteter i sensommeren og efteråret på grund af de tropiske storme, men i år har bondegrupperne kunnet fortsætte med deres lokale udviklingsprojekter (Community Development Projects CDPs). Projekter starter og slutter Climate Change and Ethnic Minorities in Northern Vietnam (CEMI) er det nyeste skud på projekttræets stamme, det startede i juli måned. Projektet er støttet af Civil Samfund i Udvikling -. Partneren er den lokale organisation PanNature, der arbejder for at fremme bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder styrkelse af lokal organisering. For at virkeliggøre projektet i de tre nordlige provinser Son La, Lai Chau og Dien Bien samarbejder projektet i provinserne med Farmers Union og Fund for Womens Development. Den nordvestlige region af Vietnam er fortsat meget fattig sammenlignet med andre dele af Vietnam, og problemer med blandt andet erosion på bjergskråningerne er alvorlige. Problemerne i bjergene skyldes ikke kun klimaforandringer, men er i høj grad også menneskeskabte problemer. Dette projekt skal identificere bæredygtige løsninger på nogle af de problemer, der er relateret til landbrug. De alternative løsninger præsenteres for bønderne gennem markskolemetoden Farmer Field School. CDEM-Projektet Fokus i den anden fase af CDEM-projektet har blandt andet været grønsagsdyrkning og markedsorientering. Mere end 500 grupper har etableret sig i løbet af de to faser af projektet. I Lai Chau provinsen besøgte vi en bondegruppe i landsbyen Vang Baeo og gruppen har deltaget i CDEM-projektet og gennemført et markskoleforløb. I starten dyrkede gruppen majs, men sidenhen er de begyndt at dyrke Til december slutter to projekter, Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoriteter, fase II (CDEM-projektet) og Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II. Samarbejdspartnerne har været henholdsvis Vietnamese Farmer Union og Vietnamese Lawyers Association. grøntsager, da de fandt et godt marked i Son La til at afsætte grøntsagerne. Gruppen dyrker urter, tomater, salat og agurker, og hvert medlem tjener omkring 3 million VND om måneden, som svarer til ca. 800 kr. Ved projektafslutning i december vil der blive holdt en workshop, hvor alle tre provinser vil præsentere resultaternefra de fire projektår. Det forventes at erfaringerne fortsat kan anvendes i lobbyarbejdet overfor lokale myndigheder. VLA Projektet Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II er også ved at lakke mod enden. I den sidste periode af projektet og særligt i 2014 har Vietnamese Lawyers Association haft øget fokus på lobbyarbejdet for de marginaliserede grupper. Foreningen har sammen med de lokale juridiske rådgivningscentre arrangeret workshops, hvor de overfor myndigheder har præsenteret og uddybet de særlige problemstillinger, som de etniske minoriteter står overfor i forhold til konflikter om jordrettigheder. Et særlig vigtigt emne var tildeling og udstedelse af skøder som volder mange problemer for bønderne. De mange workshops har været gode som diskussionsfora, og givet forslag til ændringer og forbedringer af regulativer. Projektet har bidraget til at oplyse marginaliserede og fattige mennesker i landdistrikterne om deres juridiske rettigheder i almindelighed og i særdeleshed i forhold til jordlovgivningen. Der er fortsat behov for den vejledning som de lokale rådgivningscentre giver, og disse vil fortsat være til stede i provinserne. Om tilbuddet med mobile retshjælpsklinikker til meget fjerntliggende områder kan fortsætte, er endnu uvist. Vi håber på, at en endelig evaluering af projektet, der viser de positive resultater, vil overbevise myndighederne om vigtigheden i at prioritere området og at de vil bevilge midler, så de mobile retshjælpsklinikker kan fortsætte. Af Tove Bang og Bodil E. Pallesen, medlem af ADDAs bestyrelse Tusindvis af fattige familier har oplevet et løft i indkomst og levevilkår efter at de har deltaget i ADDAs projekter. Metoden bygger på hjælp til selvhjælp. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også om afsætning af deres produkter samtidig med at de styrkes i at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne. Det vi kalder fortalervirksomhed. Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har fået gennem årene. F.eks. DANIDA, og ( Civilsamfund i Udvikling, under Udenrigsministeriet), EU, og forskellige private fonde, hvoraf vi kan nævne danske FAHU fond. Men der er også en del af landbofamiliernes behov, som ikke støttes af disse midler. Her kommer mindre private donationer ind, som gør en kæmpe forskel. Kampagne Køb årets julegave 2014 hos ADDA ADDA lancerer årets julegaveidé: Giv 200 kr., der dækker materialer til 1/5 brønd, eller 1/20 del risbank til familierne i Oddar Meanchay Provinsen i det nordlige Cambodia. Landbofamilierne har store behov for såvel brønde til rent drikkevand og vand til afgrøderne, samt sikre opbevaringshuse til deres ris, som kaldes en risbank. Risbanken er en sammenslutning af en selvhjælpsgruppe, som går sammen om at etablere en risbank, og opbygge et opbevaringshus for ris. Der dannes en komite bestående af medlemmer for den involverede selvhjælpsgruppe, som varetager styringen af risbanken, og den ejes af medlemmerne i gruppen. Risbanken er Thoeun Sokeas ved risbanken, som ejes i fællesskab i selvhjælpsgruppen. De har selv bygget den og fået støtte til materialer gennem ADDA. Risbanken har betydet et stort løft i indtjening for alle i gruppen. Deltagelse i projektet og risbanken har betydet, at Thoeun Sokeas indkomst er steget fra 1500 kr. til mere end 5000 kr. om året, så nu er hun ikke længere i tvivl om hvordan hun skal brødføde sin familie. Se filmen om Thoeun Sokeas historie på 8 9 et vigtigt tiltag for at imødegå oversvømmelses- eller tørkekatastrofer, og samtidig være en indtægtsmulighed, fordi man kan låne og opbevare ris for medlemmerne. Samtidig giver det også mulighed for at kunne opkøbe ris, når den er billig, og låne ud til andre, mod betaling af rente i form af ris. Netop som en bank fungerer. Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr. Alle vil modtage et brev fra ADDA, som bevis på julegaven. Beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen. ADDA er godkendt efter ligningsloven, og vi indberetter bidraget til SKAT, når du oplyser dit navn, adresse og Cpr.nr. Har du spørgsmål så kontakt ADDA på eller på e- mail: ADDA Fælledvejens Passage 2 st.tv, 2200 Kbh. N.

6 Arafa ny projektkoordinator i Vietnam Book ADDA til foredrag Sidst i august 2014 drog Arafa Khatib, vores tidligere sekretariatsmedarbejder på ADDA-kontoret i København, til Vietnam med sin mand og to små børn for at overtage jobbet som projektkoordinator, efter Kenneth Høegh, som fik job på Grønland. Arafa har base i Hanoi, på ADDA kontoret, og varetager koordinering af projekterne i Vietnam, i tæt samarbejde med Landeleder Søren Jørgensen. Held og lykke med de nye udfordringer. Andet sted i News and Views kan du læse Arafas beretning. Opstart møde i CEMI-projektet i Song Da regionen med Farmer Union. Til højre ses Hung ADDAs National Manager. Tove Bang er startet i løntilskudsstilling hos ADDA. Tove var ellers indvalgt i ADDAs bestyrelse, men går på orlov mens hun er i løntilskudsstilling. Tove har været lærer i mange år, og har i sommer taget en kandidatgrad i Antropologi. Vi glæder os til samarbejdet. Bliv medlem af ADDA NU! Derved bidrager du til, at fattige bønder i Asien og Afrika kan forbedre deres livsvilkår gevaldigt. Og det er billigt. For ud over en forbedret samvittighed får du også tilsendt to udgaver af det medlemsblad du sidder med i hånden lige nu. Desuden kan du følge med i vores mange projekter ved at tilmelde dig ADDAs nyhedsmail eller følge med på vores hjemmeside og på Facebook. Samarbejde mellem Indien og Tanzania varsler nye veje for NADO Af Tove Bang Bønderne i NADO i Tanzania oplever stadig fremgang i markskolerne, og lige nu er man i fuld gang med at gøre klar til den kommende regntid og en ny dyrkningssæson. Men NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) kikker også på nye projektsamarbejder sammen med ADDA. Der er gennem den seneste tid blevet arbejdet intensivt på at få undersøgt om ADDA og NADO skal indgå et samarbejde med en indisk virksomhed, som er specialiseret i handel med økologiske landbrugsprodukter. Virksomheden opkøber økologiske soyabønner og sælger bl.a. til det amerikanske og europæiske marked. Virksomheden er derfor interesseret i at indgå kontrakter med småbønder i nye områder, som er karakteriseret ved at der slet ikke eller kun i begrænset omfang anvendes pesticider og kunstgødning. Såvel ADDA som NADO ser nogle spændende muligheder, i at indgå samarbejde med denne type grovvarevirksomhed, og en mulig udvidelse af vores arbejdsområder. John Wihallah, direktør i NADO, Mikael Jonsson, ny landeleder for Tanzania, projektkoordinator Erik Schiøtz har holdt møder med den indiske virksomhed, og ligeså med ADDAs bestyrelse via Skype. Tilmeld dig via eller ring Årligt medlemskontingent: Alm kr. Familie kr. Firma kr. Stud. og pens kr. Ambassaden i Dar El Salaam ser ligeledes nogle spændende og nye muligheder for fattige bønder, som kan få nye afsætningsmuligheder med økologisk produktion. Men det skal også være bæredygtigt og sikre bønderne gode vilkår. Lige nu arbejder vi på at afholde et møde ultimo november 2014 i København mellem direktionen i den indiske virksomhed, direktøren for NADO, samt ADDA s formand med henblik på underskrivelse af en samarbejdsaftale. Tanzania-landeleder Mikael Jonsson og andre repræsentanter fra ADDAs bestyrelse vil deltage i forhandlingerne. Vi går en spændende tid i møde. Vi vil så gerne formidle, hvad ADDA laver og vise billeder fra Cambodia, Vietnam og Tanzania. Vi har meget at fortælle. ADDA har siden starten i 1994 haft mange spændende projekter i gang. Mange mennesker har lyttet til os i tidens løb, og det er vigtigt, vi spreder erfaringerne til endnu flere. Danmark bruger ca. 16 mia. om året på ulandshjælp, hvoraf NGO erne, som ADDA er en af en af de mange af, får ca. 1 mia. kr. til deling. Det er mange penge, så det er vigtigt, at alle forholder sig til, Flyttet? Hvis du flytter, får ny eller telefonnummer, så husk at give os besked enten via mail, eller tlf Vi vil så gerne fortsat kunne sende dig medlemsbladet og nyhedsbreve. Tak for donationer Tak for alle de donationer vi har modtaget siden sidste News & Views udkom i maj Alle gaver på 250 kr. og derovre nævnes her, men vi vil også gerne takke dem, der har givet mindre beløb. Lars Ole Sørensen kr. (2brønde i Oddar Meanchay) Tipsmidler, Kulturministeriet ,30 kr. Mikkel Høegh kr. Mikael Jonsson 250 kr. FAHU-fonden kr. Kulturstyrelsen til Cambodia kr. Støt ADDAs arbejde Giv et bidrag på giro eller via Reg.nr: 9324 og Kontonr: på Netbank. Læs meget mere om ADDAs projekter og om hvordan du kan støtte på hjemmesiden: om det er pengene værd, og om pengene kan bruges bedre. Dette vil ADDA gerne fortælle om. ADDAs bestyrelsesmedlemmer bruger gerne aftener eller weekender på at holde foredrag i interesseorganisationer, venskabsforeninger, højskoler, seniorklubber, pensionistforeninger, og andre NGOer osv. Danmark er et foreningsland, så der er mange muligheder for at få fortalt de gode historier i forskellige fora. Vi ser gerne, at foredragene resulterer i nye medlemmer, som er så vigtige for Glemt at betale kontingent? Kære medlemmer Har du/i husket at betale medlemskontingent for 2014? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst sekretariatet på eller på telefon Mange hilsner ADDA Tryksager... en organisation som ADDA, da vi bliver målt og vejet af Danida på antallet af medlemmer. En folkelig forankring er et nødvendigt fundament for en NGO. Som medlem af ADDA kan du hjælpe med til, at vi kommer ud til møder og får informeret om ADDAs aktiviteter. Det er ganske gratis, og vi vil så gerne. Kender du en forening, som har plads i mødekalenderen til et foredrag, skal du endelig kontakte ADDAs sekretariat på tlf eller Ove Gejl Christensen, næstformand laver vi mange af... og vil glæde os til at byde dig velkommen som kunde! Vi er meget alsidige og har egen produktion Vi trykker på plast, papir og karton Vi har nogle af Danmarks bedste priser Vi har Danmarks nyeste og mest effektive trykmaskine Tryksager med et smil det er vores stil Flyers - Postkort - Plakater - Visitkort - Foldere Klistermærker - Fakturasæt - Hæfter - Bøger - Brevpapir Roll-ups - Bannere - Plasttryk KOLIND BOGTRYKKERI I/S Mårupvej Kolind Tlf kbtryk.dk

7 Støt ADDA - så støtter du fattige bønder i Asien og Afrika De kan selv - hvis de får en hånd 200,- Fru Lam Maove, 42 år. Større udbytte af ris og grøntsager efter undervisning på markskolen. Gør en forskel: Støt bønderne i Oddar Meanchey provinsen. De har hårdt brug for støtte til at bygge brønde og risbanker. For 200 kr kan du sponsorere: 1/5 brønd eller 1/20 risbank til familierne i Oddar Meanchay provinsen i Cambodia. Adda støtter ved at: Igangsætte bæredygtig landbrugsudvikling, der hjælper fattige bønder med at øge deres ind komst. Formidle viden, der forbedrer levevilkårene for landbefolkninger. Fremme ligestilling mellem køn og folkeslag. Francis Nyagawa, 44 år. Har mere end fordoblet sit udbytte af majs efter undervisning på markskolen. Jubilæum! - I de sidste 20 år har ADDA trænet mere end landbrugsfamilier gennem markskole-metoden: Farmer Field School. En risbank har øget indkomsten for en selvhjælpsgruppe i Chikreng distriktet Anna Wiket, 52 år. Store forbedringer privat, bl.a. tjent til at sende alle sine børn på Secondary School. Kig ind på ADDAs hjemmeside: Her kan du: Se hvad ADDA laver Købe gavekort og støtte direkte Blive medlem og få News & Views Tilmelde dig til nyhedsbrev Brøndgravning i Phaung landsbyen i Oddar Meanchay Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg. nr: 9324 kt. nr: Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr. (så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen) En risbank har øget indkomsten for en selvhjælpsgruppe i Chikreng distriktet

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen.

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen. ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 26 December 2013 LEDER Paraplyen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA ADDA har eksisteret i snart 20 år, og der har aldrig været flere aktiviteter end nu. For nyligt

Læs mere

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar NEWS & VIEWS Nr. 23 April 2012 LEDER Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på København Universitet Budgetstøtte

Læs mere

ADDA I 20 ÅR 1994-2014

ADDA I 20 ÅR 1994-2014 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 27 Maj 2014 ADDA I 20 ÅR 1994-2014 Foto: Niels Dumas-Johansen ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der

Læs mere

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 24 November 2012 LEDER Snæblen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke umiddelbart, men den

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd NEWS & VIEWS Nr. 18 November 2009 LEDER Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd af Søren Thorndal Jørgensen, formand ADDA og Ph-D studerende, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

At give uden at dømme - at modtage uden at miste

At give uden at dømme - at modtage uden at miste NEWS & VIEWS Nr. 20 December 2010 LEDER At give uden at dømme - at modtage uden at miste Af Søren Thorndal Jørgensen ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE De fleste mennesker kender til den ydmygende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret.

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret. Samarbejde Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. hvor 5 er meget interesseret.

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere