Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN 1904-7126"

Transkript

1 ISSN NEWS & VIEWS Nr. 28 November 2014 Spildt tid er ikke tidsspilde Af Søren Thorndal Jørgensen, bestyrelsesformand i ADDA ADDA har mange gode og lange samarbejder med vores partnere i syd. For nyligt er et samarbejdet med Vietnams Landboforening (VNFU) forlænget med yderligere 5 år. Det betyder at vi i 2020 når mere end 20 års samarbejde og gensidig forståelse mellem ADDA og VNFU. De relationer, der langsomt er opbygget, giver tillid til hinanden. Tilliden betyder, at de potentielle rums udviklingsmuligheder kan forfølges. Vietnam og vietnamesere har forståeligt en vis utryghed og måske ligefrem mistillid ved det fremmede, som ikke kun kan afhjælpes med anvisninger og aktive interventionsformer. I den moderne verden er tiden til at danne langvarige relationer efterhånden blevet en mangelvare. Som Ræven forklarer Den lille Prins i fortællingen af samme navn: Det er den tid, som vi har spildt sammen, der betyder noget. Vi må arbejde for at få prioriteret langvarige indsatser i udviklingsarbejdet, for hurtige løsninger rodfæster sig ikke ved modtageren. Kortvarige indsatser kan give resultater her-og-nu, men med tiden falder folk tilbage i vante handlingsmønstre. Set over tid er der sket utrolige ting i Vietnam og med VNFU. Metodevalget (markskoler og gruppedannelse) til at træne og organisere landmænd, som introduceret af ADDA i flere projekter, er nu standard for alle de 10 millioner familiemedlemskaber i VNFU. De langvarige relationer har givet den fornødne tillid til at turde implementere konceptet i hele landet. Det giver mere indkomst, bedre miljø og med tiden et bedre liv for rigtig mange rigtige mennesker. Men fundamentet for denne succes er ikke et fint konceptpapir, smarte udregninger, hurtige beslutninger eller fede rapporter. Nej, det er gennemført af mange menneskers arbejde og ufattelig mange møder mellem VNFU og ADDA med timelange taler, dybe frustrationer, dagslange diskussioner og masser af høj stemning. Men altid med gensidig respekt. Tålmodighed skaber fundamentet for tillid, hvorfra evnen til forandring udspringer. Det er svært at lave en trylleformular for alle andre for Kun med hjertet kan man rigtigt se. Det væsentlige er usynligt for øjet!. Læs mere om VNFU-besøget på s. 3

2 ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og partnere. Læs mere om de enkelte projekter på Projekt Periode Land Budget ca. (DKK) - financieret af ADDA-INFOSE: Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane områder af Siem Reap CISOM: Styrkelse af civilsamfundet i Oddar Meanchay COCIS: Andelsforeninger og civilsamfundsudvikling i Siem Reap. FAHU: Styrkelse og konsolidering af kvinde mikro-kredit grupper (FAHU) P: Empowerment of civil society advocating for the rights of the urban poor in Siem Reap CEMI: Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam FIGNAHB: Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoriteter i provinserne Nghe An og Hoa Binh. News & Views udsendes til ADDAs medlemmer ADDAs to yngste gange medlem, om året. Frederik Tidligere Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, numre der kan som ses en på af ADDAs initiativtagerne hjemmeside. til ADDA har været længst med i foreningen. Som det ses er der meget spændende at fortælle! Redaktør af News & Views nr. 28: Tove Bang og Bodil E. Pallesen Cambodia kr. EU / ADDA Cambodia kr Cambodia kr Cambodia kr. FAHU foundation Cambodia kr. EU/ADDA Vietnam kr Vietnam kr VLA-projektet II: Juridisk bistand til landbefolkningen Vietnam Song Da II (anden fase af Song Da): udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund Tanzania: NADO i fokus. Styrkelse af civilsamfundet på landet News & Views / Agricultural Development Denmark Asia kr. Danida Vietnam kr. Danida Tanzania kr. Danida ADDAs adresse: Fælledvejens Passage 2, st. tv København N Telefon Mail: Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S Kilde: Adda De vietnamesiske bønder skal alle trænes efter ADDAs metoder det er IMPACT! Af Bodil E. Pallesen og Søren T. Jørgensen, bestyrelsen for ADDA Formanden for VNFU Nguyen Quoc Cuong fortæller i sin takketale til ADDA, at ADDA metoderne fra de mange landbrugsprojekter siden 1999 i de nordlige provinser i Vietnam skal være eksempel for alle bønderne i Vietnam. Det første ADDA projekt i Vietnam startede tilbage i 1999, men kontakten til VNFU- Vietnamese Farmers Union blev indledt i 1996 af Evelyne Dumas Johansen. Det blev siden til en lang række projekter, de fleste i samarbejde med VNFU i de nordlige provinser omkring Hanoi m.fl. og støttet af DANIDA. ADDA har løbende tiltrådt samarbejdsaftaler med VNFU, og det har været tid til at gøre status i forbindelse med den næste 5-års aftale mellem VNFU og ADDA. Derfor meddelte formanden for VNFU med 10 millioner medlemmer bag sig at en VNFU-delegation kom til København for at underskrive den næste aftale. Mødet fandt sted d. 22. august på Vartov i København. Formanden Cuong sagde videre: VNFU repræsenterer 70 % af befolkningen i landdistrikterne. VNFU er organiseret på såvel nationalt-, provins-, distriktsog kommuneniveau. De 10 millioner medlemmer dækker områder indenfor landbrug, fiskeri, skovbrug, saltproduktion, kunsthåndværk og mindre industri. Siden 1999 er mere end bønder trænet indenfor dyrkningsmetoder, 2 3 Samarbejdsaftalen mellem VNFU og ADDA blev underskrevet ved et højtideligt besøg af VNFU med formanden Nguyen Quoc Cuong i spidsen samt den vietnamesiske ambassadør H.E Mr. Lai Ngoc Doan på Vartov 22. august Fra VNFU deltog 6 personer, deriblandt Dihn (Nguyen Xuan Dinh, t.v.), som nu er direktør for International Cooperation Department i VNFU, men gennem mange år var ADDAs lokale koordinator på projekterne ved Hanoi kontoret. Fra ADDA deltog formanden Søren Jørgensen, ADDAs grundlæggere: bestyrelsesmedlem Bodil Pallesen og tidligere formand Niels Johansen og Evelyne Dumas Johansen, samt i øvrigt fra bestyrelsen Ove Gejl og Mikael Jönsson. husdyrbrug, aquakultur, klimaforandringer, økologi m.v., og mere end grupper er etableret og fungerer, herunder ca. 300 cooperativer. Kapacitetsopbygning har været centralt i projekterne. Der er efteruddannet lokale VNFU medarbejdere på forskellige niveauer, ledere af markskoler mm, herunder også ledelsestræning, projektstyring og marketing m.m. Mange bønder er trænet, og nogle har sågar opnået lederposter indenfor VNFU eller andre på græsrods-niveau. Projekterne er gennemført med stor I sin tale slog formanden Nguyen Quoc Cuong fast, at ADDAs metoder skal implementeres til hele det vietmesiske landbrug, og at resultaterne har været imponerende indtil videre. professionalisme fra ADDA og VNFUs side, og har resulteret i stigende produktion af landsbrugsvarer, mindre fattigdom og sult, og har forbedret dagligdagen for tusindvis af familier. De har lært om bæredygtig effektiv produktion og overførsel af viden. På vegne af VNFUs ledere og medlemmer skal udtrykkes tak, også til donorer som DANIDA og det danske udenrigsministerium for at støtte ADDA og VN- FU-projekterne gennem årene. Tak for støtte til ambassaderne i både Vietnam og Danmark, til ADDA- medarbejdere og deres ledere gennem tiden og en særlig tak til tidligere formand for ADDA, Niels Dumas Johansen samt Evelyne Dumas Johansen for at etablere fundamentet for samarbejdet med VNFU. Den 22. august var meget stolt dag i AD- DAs historie - en milepæl. Og det er impact så det basker! DANIDA efterlyser altid impact - i form af effekt og påvirkning pga. projekterne når der ydes støtte til projekter. Her kan vi næsten ikke få armene ned. Læs mere om besøget samt talen i sin helhed på

3 Fortalervirksomhed der virker! Konflikt om land-grabbing og jordrettigheder i landsbyen Bak Nim, Oddar Meanchey, Cambodja løses op. CISOM-projektet Fattige tager ordet i Bak Nim ved det store møde om jordrettigheder og medvirker til løse op for alvorlige konflikter om jorden. En kæmpe sejr for familierne, der deltager i CISOM-projektet og samarbejdspartnere. Af juridisk rådgiver Ouk Kimleng og projektkoordinator Yun Sinang, begge ADDA/READA projektansatte. Fakta og historie om konflikten om jordrettighederne Bak Nim Village er en af 16 landsbyer i Samrong Kommune i Oddar Meanchey. Det er et meget afsidesliggende område, grænsende op til den Thailandske grænse. Bak Nim strækker sig over et område på hektar jord. 244 familier (ca personer) bor i landsbyen. Desværre har konflikter om jordrettigheder præget dette område gennem en årrække. Konflikterne omfatter især tre parter, der i nogen udstrækning gør krav på ejendoms- og brugsretten til de samme jorde og skove i området: 1) Bak Nim landsbybeboere, 2) Prey Rattanak Rukha Forestry Community, der repræsenterer fællesejede skovbrugsområder, og 3) Munkene, der ejer Rukha Vorn Fællesskabet. Området var oprindelig jungle, men i årtier blev det betragtet som et udviklingsområde. Altså et område, hvor nybyggere og lykkejægere kunne etablere sig. Siden er antallet af land grabbings - der måske bedst kan oversættes med jord-overtagelse taget til i omfang og styrke. Private virksomheder og enkeltpersoner intensiverede rydningen af skoven for at sælge tømmer, dyrke landbrug og lignende. For at stoppe den ulovlige skovrydning og den tiltagende land grabbing, begyndte en gruppe lokale beboere i området at registrere visse dele af Bak Nim området som Forestry Communities, altså skovområder der ejes i fællesskab af de bosiddende omkring Bak Nim. Etableringen af Forestry Communities blev betragtet som en god strategi til at beskytte jorden mod land grabbing og den ulovlige skovhugst, fordi der blev opnået et klart og entydigt ejerskab gennem denne registrering. Desværre opstod der misforståelser, og der blev begået fejl af Bak Nim landsbyboere, i forbindelse med overdragelsen af jorden til skovbrugsfællesskabet. Vi havde ingen klar forståelse af processen og konsekvenserne af registreringen af vore jordlodder i de såkaldte: Forestry Communities, siger Muth Thorn, der er gruppeleder for en af selvhjælpsgrupperne (SHG) i Bak Nim. Misforståelserne kan henføres til to afgørende processer i registreringen: Under dannelsen af Skovbrugsfællesskabet havde landsbyboere i Bak Nim ingen kontakt med de lokale myndigheder og den lovpligtige analyse af problemstillinger og konsekvenserne ved at etablere Forestry Communities blev ikke gennemført. Efter godkendelse af aftalen for Skovbrugsfællesskabet, fik Bak Nim landsbybeboere ikke adgang til at se, eller stifte bekendtskab med indholdet i skovbrugsfællesskabets forvaltningsplan. Forvaltningsplanen blev således udarbejdet af Skovbrugsfællesskabets forvaltningskomité uden inddragelse af medlemmerne/landsbybeboerne i Bak Nim. Som resultat af den ellers succesfulde registrering af skovbrugsfællesskabet i 2004 mistede Bak Nim landsbyboere retten til deres jord og retten til at drive landbrug. For at gøre ondt værre havde landsby-beboerne ikke sikret sig ret til at nyde deres hævdvundne rettigheder som brugere og samlere i skoven, hvor de traditionelt havde hentet brænde, bygningstræ, bær, honning og lignende til egen husholdning. Landsbybeboerne havde jo ikke kendskab til den udarbejdede forvaltningsplan eller egne rettigheder i forhold til skovbrugsfællesskabet. Konflikten tog til i styrke sidste år da en række lokale beboere i Bak Nim, inklusive medlemmer af vore selvhjælpsgrupper, blev anklaget for ulovlig skovhugst og ulovlig jagt på vilde dyr, da de som hidtil forsøgte at gøre brug af fællesskoven. Faktum var imidlertid, at det var en gruppe fra et fjernereliggende område, der havde begået rovdrift i skoven, for herefter at forlade gerningsstedet. Da beboere fra Bak Nim inklusive medlemmer fra vore selvhjælpsgrupper senere kom ind i skoven, blev de identificeret som lovovertræderne. Og pludselig stod disse landsbyboere med en arrestordre for en forbrydelse, de angiveligt ikke havde begået. Fortalervirksomhed virker til at løse konflikter Fortalervirksomhed har vist sig at være et effektivt redskab til at hjælpe landsbybeboerne i Bak Nim. Alle medlemmer af selvhjælpsgrupperne undervises i de grundlæggende retsprincipper, herunder ejendomsret, og at tale for deres egen sag i lokalsamfundene. Medlemmerne samt lokale beslutningstagere såsom village and commune chiefs i de små samfund undervises endvidere i de demokratiske processer og principper for beslutningsdannelse i lokalsamfundene, som den nu er tilrettelagt i den Cambodianske forvaltning og lovgivning. Mange fremtrædende medlemmer af grupperne tager fortalervirksomhed til sig og lærer sig, hvordan de effektivt kan øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer ved aktiv deltagelse i offentlige møder, herunder at udtrykke egne synspunkter og holdninger, som et led i med beslutningsprocesserne. I forbindelse med de offentlige møder om den kommunale investeringsplanlægning, beskrev landsbybeboerne i Bak Nim således deres konflikt i forhold til ejendomsretten til jord, tab af retten til at dyrke landbrug og tabt adgang til de traditionelle samleraktiviteter i fællesskoven. Myndighederne lytter til landsbybeboerne, og man finder konstruktive løsninger De lokale myndigheder lovede at støtte beboerne i Bak Nim med henblik på at løse denne sag. Projektkoordinator Yun Sinang, og juridisk rådgiver Ouk Kimleng fra ADDA/READA, gennemførte i samarbejde med den lokale partner RCEDO en fact-finding mission for at finde hoved og hale i sagen med henblik på at støtte beboerne i Bak Nim. Derefter blev der lavet en strategi- og køreplan, der kulminerede med et stort fællesmøde med myndighederne, hvor folk i Bak Nim deltog aktivt. Forum-mødet med myndighederne fandt sted i Wat Prasat Reachea Pagoda den 26. august 2014 i Samrong i Oddar, Meanchey. Forud for det store Forum-møde gennemførte NGO partnerne i CISOMprojektet et forberedende møde med de involverede beboere i Bak Nim. De blev undervist i, hvordan man taler og fremsætter anmodninger i det offentlige rum: Først viser vi respekt for alle talere og publikum, så beskriver vi fakta og problemer og endelig - det vigtigste punkt fremkommer vi klart og entydigt med vore krav og anmodninger. Under det offentlige forum den 26. august 2014 tog repræsentanter for landsbybeboerne i Bak Nim ordet i den store forsamling og gjorde følgende krav og anmodninger gældende: 1. Vi kræver, at ejerskabet til jorden bliver tilbageført til os 2. Vi anmoder provinsguvernøren om, at beboerne i det lokale samfund altså dem der bor i, eller i nærheden af de fællesejede skove får bedre adgang til at gøre brug af skoven, herunder at få ret til at indsamle skovprodukter og biprodukter i over ensstemmelse med tidligere praksis 3. Vi ønsker, at de fællesejede skove matrikuleres 4. Vi ønsker, et klart markeret skel til de fællesejede skove Resultater af CISOM interventionen og fortalervirksomhed 1. Provinsguvernøren anerkendte og forsikrede efterfølgende, at landsbybeboernes traditionelle samler/brugerrettigheder i fællesskoven vil blive beskyttet. Guvernøren har nedsat et udvalg bestående af repræsentanterne fra de tre parter med henblik på at få bilagt stridsspørgsmålene og give beboerne lokalsamfundet deres traditionelle adgang til at udnytte skoven. 2. Samtidig blev det meddelt, at det lå udenfor guvernørens beføjelser at kunne overføre Skovbrugsfællesskabet jordbesiddelser til ejendom tilhørende de enkelte familier. Guvernøren lovede dog at bringe anmodningen om ejendomsretten til landbrudbrugsjord videre til det Cambodianske Indenrigsministerium for videre behandling af sagen Omkring en måned senere, meddelte Det Cambodianske Indenrigsministerium, at den tilbyder et areal på i alt 700 hektar jord til beboerne i Bak Nim, og at landsbybeboernes ejendomsret til denne jord vil blive sikret. 6. Arrestordren mod landsbyboere i Bak Nim vedrørende ulovlig skovhugst og ulovlig jagt er overført fra det strafferetlige system til en sag, der kan behandles i kommunalt regi. Anklagerne bliver sandsynligvis reduceret, med mulighed for frafald af alle anklager, ligesom der er mulighed for at anklagerne bliver omdannet til et bødeforlæg under hensyn til de formildende omstændigheder i sagen. CISOM-projektet giver resultater, fordi der ydes praktisk og juridisk bistand til de involverede parter, hvilket understøtter et konkret og reelt behov i lokalsamfundene. Fortalervirksomhed og en effektiv dialog mellem de lokale interessenter og myndighederne har vist sig at være effektiv! Projektet søger således at fremme dialogen og substansen i dialogen. Omdrejningspunktet er lokalbefolkningens samarbejde med myndighederne, og en fortalervirksomhed, der udøves i god tråd med de eksisterende mekanismer og demokratiske spilleregler i lokalsamfundene. Denne form for fortalervirksomhed giver gode resultater i store dele at projektets geografiske dækningsområde. En succeshistorie - som den fra Bak Nim - bruges aktivt til at løse konflikter og opnå fremdrift i andre dele af provinsen. Oversættelse/redigering: Kjeld Vodder Nielsen, Projektkoordinator Ved det offentlige Forum-møde med myndigheder 26. august 2014 var grupperne mødt talstærkt op.

4 Andelsforeninger i Siem Reap er godt på vej... Nyt fra COCIS projektet - Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia. Af projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen En lille cambodiansk andelsforening udvikler sig Den lille andelsforening Chansar blev etableret i Foreningen har 108 medlemmer, hvoraf 92 er kvinder. De fleste medlemmer af den lille andelsforening har gode erfaringer fra en af selvhjælpsgrupperne etableret i IWEP projektet. De har fået erfaringer med den demokratiske opbygning i en gruppe, kender betydningen af et godt lederskab og som har en god fælles forståelse af det økonomiske og sociale sigte med andelsforeningen. Andelsforeningen er etableret i overensstemmelse med den Cambodianske lovgivning, der foreskriver en opbygning baseret på medlemsaktier. Der er udstedt i alt 244 aktier og medlemmernes samlede egenkapital udgør ca kr. I de foregående to år har foreningen opnået en lille fortjeneste ved fællesindkøb og distribution af handelsgødning til medlemmer og andre landmænd omkring Chansar. Foreningen har været i stand til at levere handelsgødning til lidt lavere priser end eksisterende udbydere. Nu skal visionerne - vækst og indflydelse til gavn for medlemmerne - føres ud i livet for andelsforeningen. Chansar-foreningen ønsker at udvide aktiviteterne ved at etablere et lille anlæg til afskalling og polering af ris, som skal sikre forsyningen af hvid grydeklar ris til konkurrencedygtige priser i lokalsamfundet. Samtidig vil der blive investeret i en maskine til formaling af ris til foder, ligesom der skal bygges en produktions- og lagerhal. Foreningsbestyrelsen har i samråd med rådgivere fra ADDA/READA udarbejdet en forretningsplan der beskriver mål, forventet afsætning, salgspriser, kontrakter, investeringerne, forventet økonomisk resultat, forretningsgange, den daglige drift, hvem har ansvar for hvad, aflønning, bogholderi og revision, udbyttedisponering i foreningen, udarbejdet SWOT analyse og så videre. Senest har bestyrelsen forklaret og svaret på spørgsmål til de svage elementer i planen på et møde med den (konstruktivt) kritiske evalueringskomite. Den samlede investering udgør ca kr. Chansar-foreningen investerer hele formuen: kr. Efter granskningen er AC i Chansar afholder deres 3. generalforsamling. det endvidere blevet besluttet at yde et tilskud på ca kr. fra COCIS projektet til planerne. Et af projektets elementer er netop at bidrage med et økonomisk tilskud til realistisk forretningsudvikling i de små andelsforeninger. Kun de bedste forslag får støtte altså der ydes kun tilskud til andelsforeninger, der både har en god og gennemsigtig ledelse, gode erfaringer fra tidligere mikrovirksomhed, har udarbejdet en solid forretningsplan, og som forventes at kunne gennemføre de foreslåede aktiviteter med succes. Investeringen og beskrivelse af produkterne Den påtænkte maskinlinje fjerner inderavnerne fra den uafskallede ris (paddy rice), klid laget og skal i størst mulig udstrækning producere hele hvide ris, som er tilstrækkeligt formalede, fri for urenheder og med et minimalt antal knækkede kerner. Inderavnerne, der fjernes i en hammermølle har ikke stor ernæringsmæssig værdi, så de vil i vid udstrækning blive brugt som skrabemateriale til hønsene. Poleringen til hvide ris sker i en efterfølgende proces, hvorved kliddet fjernes. De polerede hvide ris bruges i madlavningen, mens de øvrige dele fra poleringen først og fremmest vil blive anvendt og solgt som et værdifuldt svinefoder. Mængden og kvaliteten af ris i de enkelte fraktioner er afhængig af råvarekvaliteten (paddy rice) formalingsudstyret og møllerens/operatørens evner. Maskinerne, der indkøbes, er små. En forholdsvis stor andel af risen (ca %) vil blive anvendt til svinefoder, ligesom der må påregnes en vis mængde urenheder og halve ris i den polerede fraktion. Men forarbejdningsgraden passer tilsyneladende fint til forventningerne og efterspørgslen i lokalområdet, og foreningen har allerede indgået kontrakter om afsætning af svinefoderet, ligesom der er håndslag på afsætningen af den polerede ris. Baggrund COCIS modtager støtte fra. AC-medlemmer stemmer for at vælge de nye medlemmer af AC-bestyrelsen. AC står for agriculture cooperative, dvs. andelsforeningen. 6 7 Foreningen påregner at købe et lager af ris umiddelbart efter høsten i december måned, som vil blive formalet gennem den resterende del af året. Det første år er indregnet afskalling, polering og/eller formaling af i alt 60 tons. Maskinlinjens kapacitet er noget højere og der forventes vækst i årene der kommer. Vi ønsker foreningen i Chansar - og dens medlemmer - held og lykke med at udvikle foreningen og forretningen. Vi vil skubbe på, så godt vi kan. En stor rismølle, der vil dække andelsforeningen i Chansars behov. Det kræver en stor opsparing at kunne indkøbe den. COCIS projektet bygger videre på resultaterne, der blev opnået i tidligere ADDA projekter (Integrated Women Empowerment Project - IWEP). Her fik de fattige deltagere større viden om produktion af grøntsager og mindre husdyr, ligesom det resulterede i dannelse af ca. 150 selvhjælpsgrupper i Siem Reap. Målet er at forbedre levestandarden i landområderne ved at støtte selvhjælpsgrupperne og udviklingen af 10 små andelsforeninger, så de bliver i stand til at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for sårbare og fattige - især kvinder - i Siem Reap. Selvhjælpsgrupperne og andelsforeningerne skal rustes, så de ved egen drift kan udvide eller iværksætte indkomstgivende forretningsaktiviteter, og/eller etablere landsbyprojekter til gavn for fællesskabet. Samtidig skal gruppernes demokratiske og organisatoriske kapacitet styrkes, og de skal i højere grad end hidtil øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer og bidrage til en sund udvikling af civilsamfundet. 150 eksisterende selvhjælpsgrupper, har nået et solidt udviklingstrin. Udviklingen af de 10 andelsforeninger, bygger især på målgruppens gode erfaringer fra selvhjælpsgrupperne. Andelsforeningerne skal yderligere øge værdien og/eller sikre billigere indkøb af gødning og hjælpestoffer til medlemmernes produktion, ligesom de skal fremme fællesskabets og de fattiges interesser.

5 Kort nyt fra Vietnam Julegaven 2014: Frisk vand og tørre lagre i Cambodia Af Arafa Khatib, landekoordinator, Vietnam I august drog Arafa Khatib med sin familie, mand og to børn, til Vietnam for at starte sin stilling som projektrådgiver i Hanoi med tæt sparring med landeleder Søren Jørgensen og part-time konsulent Harvey i de første 3 mdr. Fra 1. november er Arafa landekoordinator for Vietnam. Sommeren i år har været varm som altid, men god, og sensommeren med færre og mindre voldsomme tyfoner end normalt, alt i alt en rolig overgang til efteråret. Det kan ofte være nødvendigt at holde en pause med projektaktiviteter i sensommeren og efteråret på grund af de tropiske storme, men i år har bondegrupperne kunnet fortsætte med deres lokale udviklingsprojekter (Community Development Projects CDPs). Projekter starter og slutter Climate Change and Ethnic Minorities in Northern Vietnam (CEMI) er det nyeste skud på projekttræets stamme, det startede i juli måned. Projektet er støttet af Civil Samfund i Udvikling -. Partneren er den lokale organisation PanNature, der arbejder for at fremme bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder styrkelse af lokal organisering. For at virkeliggøre projektet i de tre nordlige provinser Son La, Lai Chau og Dien Bien samarbejder projektet i provinserne med Farmers Union og Fund for Womens Development. Den nordvestlige region af Vietnam er fortsat meget fattig sammenlignet med andre dele af Vietnam, og problemer med blandt andet erosion på bjergskråningerne er alvorlige. Problemerne i bjergene skyldes ikke kun klimaforandringer, men er i høj grad også menneskeskabte problemer. Dette projekt skal identificere bæredygtige løsninger på nogle af de problemer, der er relateret til landbrug. De alternative løsninger præsenteres for bønderne gennem markskolemetoden Farmer Field School. CDEM-Projektet Fokus i den anden fase af CDEM-projektet har blandt andet været grønsagsdyrkning og markedsorientering. Mere end 500 grupper har etableret sig i løbet af de to faser af projektet. I Lai Chau provinsen besøgte vi en bondegruppe i landsbyen Vang Baeo og gruppen har deltaget i CDEM-projektet og gennemført et markskoleforløb. I starten dyrkede gruppen majs, men sidenhen er de begyndt at dyrke Til december slutter to projekter, Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoriteter, fase II (CDEM-projektet) og Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II. Samarbejdspartnerne har været henholdsvis Vietnamese Farmer Union og Vietnamese Lawyers Association. grøntsager, da de fandt et godt marked i Son La til at afsætte grøntsagerne. Gruppen dyrker urter, tomater, salat og agurker, og hvert medlem tjener omkring 3 million VND om måneden, som svarer til ca. 800 kr. Ved projektafslutning i december vil der blive holdt en workshop, hvor alle tre provinser vil præsentere resultaternefra de fire projektår. Det forventes at erfaringerne fortsat kan anvendes i lobbyarbejdet overfor lokale myndigheder. VLA Projektet Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II er også ved at lakke mod enden. I den sidste periode af projektet og særligt i 2014 har Vietnamese Lawyers Association haft øget fokus på lobbyarbejdet for de marginaliserede grupper. Foreningen har sammen med de lokale juridiske rådgivningscentre arrangeret workshops, hvor de overfor myndigheder har præsenteret og uddybet de særlige problemstillinger, som de etniske minoriteter står overfor i forhold til konflikter om jordrettigheder. Et særlig vigtigt emne var tildeling og udstedelse af skøder som volder mange problemer for bønderne. De mange workshops har været gode som diskussionsfora, og givet forslag til ændringer og forbedringer af regulativer. Projektet har bidraget til at oplyse marginaliserede og fattige mennesker i landdistrikterne om deres juridiske rettigheder i almindelighed og i særdeleshed i forhold til jordlovgivningen. Der er fortsat behov for den vejledning som de lokale rådgivningscentre giver, og disse vil fortsat være til stede i provinserne. Om tilbuddet med mobile retshjælpsklinikker til meget fjerntliggende områder kan fortsætte, er endnu uvist. Vi håber på, at en endelig evaluering af projektet, der viser de positive resultater, vil overbevise myndighederne om vigtigheden i at prioritere området og at de vil bevilge midler, så de mobile retshjælpsklinikker kan fortsætte. Af Tove Bang og Bodil E. Pallesen, medlem af ADDAs bestyrelse Tusindvis af fattige familier har oplevet et løft i indkomst og levevilkår efter at de har deltaget i ADDAs projekter. Metoden bygger på hjælp til selvhjælp. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også om afsætning af deres produkter samtidig med at de styrkes i at argumentere for deres rettigheder overfor myndighederne. Det vi kalder fortalervirksomhed. Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har fået gennem årene. F.eks. DANIDA, og ( Civilsamfund i Udvikling, under Udenrigsministeriet), EU, og forskellige private fonde, hvoraf vi kan nævne danske FAHU fond. Men der er også en del af landbofamiliernes behov, som ikke støttes af disse midler. Her kommer mindre private donationer ind, som gør en kæmpe forskel. Kampagne Køb årets julegave 2014 hos ADDA ADDA lancerer årets julegaveidé: Giv 200 kr., der dækker materialer til 1/5 brønd, eller 1/20 del risbank til familierne i Oddar Meanchay Provinsen i det nordlige Cambodia. Landbofamilierne har store behov for såvel brønde til rent drikkevand og vand til afgrøderne, samt sikre opbevaringshuse til deres ris, som kaldes en risbank. Risbanken er en sammenslutning af en selvhjælpsgruppe, som går sammen om at etablere en risbank, og opbygge et opbevaringshus for ris. Der dannes en komite bestående af medlemmer for den involverede selvhjælpsgruppe, som varetager styringen af risbanken, og den ejes af medlemmerne i gruppen. Risbanken er Thoeun Sokeas ved risbanken, som ejes i fællesskab i selvhjælpsgruppen. De har selv bygget den og fået støtte til materialer gennem ADDA. Risbanken har betydet et stort løft i indtjening for alle i gruppen. Deltagelse i projektet og risbanken har betydet, at Thoeun Sokeas indkomst er steget fra 1500 kr. til mere end 5000 kr. om året, så nu er hun ikke længere i tvivl om hvordan hun skal brødføde sin familie. Se filmen om Thoeun Sokeas historie på 8 9 et vigtigt tiltag for at imødegå oversvømmelses- eller tørkekatastrofer, og samtidig være en indtægtsmulighed, fordi man kan låne og opbevare ris for medlemmerne. Samtidig giver det også mulighed for at kunne opkøbe ris, når den er billig, og låne ud til andre, mod betaling af rente i form af ris. Netop som en bank fungerer. Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr. Alle vil modtage et brev fra ADDA, som bevis på julegaven. Beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen. ADDA er godkendt efter ligningsloven, og vi indberetter bidraget til SKAT, når du oplyser dit navn, adresse og Cpr.nr. Har du spørgsmål så kontakt ADDA på eller på e- mail: ADDA Fælledvejens Passage 2 st.tv, 2200 Kbh. N.

6 Arafa ny projektkoordinator i Vietnam Book ADDA til foredrag Sidst i august 2014 drog Arafa Khatib, vores tidligere sekretariatsmedarbejder på ADDA-kontoret i København, til Vietnam med sin mand og to små børn for at overtage jobbet som projektkoordinator, efter Kenneth Høegh, som fik job på Grønland. Arafa har base i Hanoi, på ADDA kontoret, og varetager koordinering af projekterne i Vietnam, i tæt samarbejde med Landeleder Søren Jørgensen. Held og lykke med de nye udfordringer. Andet sted i News and Views kan du læse Arafas beretning. Opstart møde i CEMI-projektet i Song Da regionen med Farmer Union. Til højre ses Hung ADDAs National Manager. Tove Bang er startet i løntilskudsstilling hos ADDA. Tove var ellers indvalgt i ADDAs bestyrelse, men går på orlov mens hun er i løntilskudsstilling. Tove har været lærer i mange år, og har i sommer taget en kandidatgrad i Antropologi. Vi glæder os til samarbejdet. Bliv medlem af ADDA NU! Derved bidrager du til, at fattige bønder i Asien og Afrika kan forbedre deres livsvilkår gevaldigt. Og det er billigt. For ud over en forbedret samvittighed får du også tilsendt to udgaver af det medlemsblad du sidder med i hånden lige nu. Desuden kan du følge med i vores mange projekter ved at tilmelde dig ADDAs nyhedsmail eller følge med på vores hjemmeside og på Facebook. Samarbejde mellem Indien og Tanzania varsler nye veje for NADO Af Tove Bang Bønderne i NADO i Tanzania oplever stadig fremgang i markskolerne, og lige nu er man i fuld gang med at gøre klar til den kommende regntid og en ny dyrkningssæson. Men NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) kikker også på nye projektsamarbejder sammen med ADDA. Der er gennem den seneste tid blevet arbejdet intensivt på at få undersøgt om ADDA og NADO skal indgå et samarbejde med en indisk virksomhed, som er specialiseret i handel med økologiske landbrugsprodukter. Virksomheden opkøber økologiske soyabønner og sælger bl.a. til det amerikanske og europæiske marked. Virksomheden er derfor interesseret i at indgå kontrakter med småbønder i nye områder, som er karakteriseret ved at der slet ikke eller kun i begrænset omfang anvendes pesticider og kunstgødning. Såvel ADDA som NADO ser nogle spændende muligheder, i at indgå samarbejde med denne type grovvarevirksomhed, og en mulig udvidelse af vores arbejdsområder. John Wihallah, direktør i NADO, Mikael Jonsson, ny landeleder for Tanzania, projektkoordinator Erik Schiøtz har holdt møder med den indiske virksomhed, og ligeså med ADDAs bestyrelse via Skype. Tilmeld dig via eller ring Årligt medlemskontingent: Alm kr. Familie kr. Firma kr. Stud. og pens kr. Ambassaden i Dar El Salaam ser ligeledes nogle spændende og nye muligheder for fattige bønder, som kan få nye afsætningsmuligheder med økologisk produktion. Men det skal også være bæredygtigt og sikre bønderne gode vilkår. Lige nu arbejder vi på at afholde et møde ultimo november 2014 i København mellem direktionen i den indiske virksomhed, direktøren for NADO, samt ADDA s formand med henblik på underskrivelse af en samarbejdsaftale. Tanzania-landeleder Mikael Jonsson og andre repræsentanter fra ADDAs bestyrelse vil deltage i forhandlingerne. Vi går en spændende tid i møde. Vi vil så gerne formidle, hvad ADDA laver og vise billeder fra Cambodia, Vietnam og Tanzania. Vi har meget at fortælle. ADDA har siden starten i 1994 haft mange spændende projekter i gang. Mange mennesker har lyttet til os i tidens løb, og det er vigtigt, vi spreder erfaringerne til endnu flere. Danmark bruger ca. 16 mia. om året på ulandshjælp, hvoraf NGO erne, som ADDA er en af en af de mange af, får ca. 1 mia. kr. til deling. Det er mange penge, så det er vigtigt, at alle forholder sig til, Flyttet? Hvis du flytter, får ny eller telefonnummer, så husk at give os besked enten via mail, eller tlf Vi vil så gerne fortsat kunne sende dig medlemsbladet og nyhedsbreve. Tak for donationer Tak for alle de donationer vi har modtaget siden sidste News & Views udkom i maj Alle gaver på 250 kr. og derovre nævnes her, men vi vil også gerne takke dem, der har givet mindre beløb. Lars Ole Sørensen kr. (2brønde i Oddar Meanchay) Tipsmidler, Kulturministeriet ,30 kr. Mikkel Høegh kr. Mikael Jonsson 250 kr. FAHU-fonden kr. Kulturstyrelsen til Cambodia kr. Støt ADDAs arbejde Giv et bidrag på giro eller via Reg.nr: 9324 og Kontonr: på Netbank. Læs meget mere om ADDAs projekter og om hvordan du kan støtte på hjemmesiden: om det er pengene værd, og om pengene kan bruges bedre. Dette vil ADDA gerne fortælle om. ADDAs bestyrelsesmedlemmer bruger gerne aftener eller weekender på at holde foredrag i interesseorganisationer, venskabsforeninger, højskoler, seniorklubber, pensionistforeninger, og andre NGOer osv. Danmark er et foreningsland, så der er mange muligheder for at få fortalt de gode historier i forskellige fora. Vi ser gerne, at foredragene resulterer i nye medlemmer, som er så vigtige for Glemt at betale kontingent? Kære medlemmer Har du/i husket at betale medlemskontingent for 2014? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst sekretariatet på eller på telefon Mange hilsner ADDA Tryksager... en organisation som ADDA, da vi bliver målt og vejet af Danida på antallet af medlemmer. En folkelig forankring er et nødvendigt fundament for en NGO. Som medlem af ADDA kan du hjælpe med til, at vi kommer ud til møder og får informeret om ADDAs aktiviteter. Det er ganske gratis, og vi vil så gerne. Kender du en forening, som har plads i mødekalenderen til et foredrag, skal du endelig kontakte ADDAs sekretariat på tlf eller Ove Gejl Christensen, næstformand laver vi mange af... og vil glæde os til at byde dig velkommen som kunde! Vi er meget alsidige og har egen produktion Vi trykker på plast, papir og karton Vi har nogle af Danmarks bedste priser Vi har Danmarks nyeste og mest effektive trykmaskine Tryksager med et smil det er vores stil Flyers - Postkort - Plakater - Visitkort - Foldere Klistermærker - Fakturasæt - Hæfter - Bøger - Brevpapir Roll-ups - Bannere - Plasttryk KOLIND BOGTRYKKERI I/S Mårupvej Kolind Tlf kbtryk.dk

7 Støt ADDA - så støtter du fattige bønder i Asien og Afrika De kan selv - hvis de får en hånd 200,- Fru Lam Maove, 42 år. Større udbytte af ris og grøntsager efter undervisning på markskolen. Gør en forskel: Støt bønderne i Oddar Meanchey provinsen. De har hårdt brug for støtte til at bygge brønde og risbanker. For 200 kr kan du sponsorere: 1/5 brønd eller 1/20 risbank til familierne i Oddar Meanchay provinsen i Cambodia. Adda støtter ved at: Igangsætte bæredygtig landbrugsudvikling, der hjælper fattige bønder med at øge deres ind komst. Formidle viden, der forbedrer levevilkårene for landbefolkninger. Fremme ligestilling mellem køn og folkeslag. Francis Nyagawa, 44 år. Har mere end fordoblet sit udbytte af majs efter undervisning på markskolen. Jubilæum! - I de sidste 20 år har ADDA trænet mere end landbrugsfamilier gennem markskole-metoden: Farmer Field School. En risbank har øget indkomsten for en selvhjælpsgruppe i Chikreng distriktet Anna Wiket, 52 år. Store forbedringer privat, bl.a. tjent til at sende alle sine børn på Secondary School. Kig ind på ADDAs hjemmeside: Her kan du: Se hvad ADDA laver Købe gavekort og støtte direkte Blive medlem og få News & Views Tilmelde dig til nyhedsbrev Brøndgravning i Phaung landsbyen i Oddar Meanchay Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg. nr: 9324 kt. nr: Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr. (så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen) En risbank har øget indkomsten for en selvhjælpsgruppe i Chikreng distriktet

Arbejd lokalt - tænk globalt ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA. Nr. 31 April 2016

Arbejd lokalt - tænk globalt ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA. Nr. 31 April 2016 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 31 April 2016 Arbejd lokalt - tænk globalt Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA Fokus på internationalt udviklingsarbejde skal flyttes fra globale dagsordener til

Læs mere

En epoke er slut - en ny start

En epoke er slut - en ny start ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 25 Maj 2013 LEDER En epoke er slut - en ny start Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA I starten af 2013 har ADDA sagt farvel til Niels Dumas-Johansen, medlem af

Læs mere

Flertal eller mindretal du bestemmer stadig selv

Flertal eller mindretal du bestemmer stadig selv ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 30 November 2015 Flertal eller mindretal du bestemmer stadig selv Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA Et flertal af folketinget vedtager med stor sandsynlighed en

Læs mere

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen.

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen. ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 26 December 2013 LEDER Paraplyen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA ADDA har eksisteret i snart 20 år, og der har aldrig været flere aktiviteter end nu. For nyligt

Læs mere

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar NEWS & VIEWS Nr. 23 April 2012 LEDER Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på København Universitet Budgetstøtte

Læs mere

NEWS & VIEWS. Nr. 34 November 2017

NEWS & VIEWS. Nr. 34 November 2017 NEWS & VIEWS Nr. 34 November 2017 1 ADDAs igangværende projekter Hvert eneste år arbejder ADDA med at søge midler til nye projekter ved DANIDA, danske CISU, EU og andre offentlige donorer. Samtidig har

Læs mere

ADDA I 20 ÅR 1994-2014

ADDA I 20 ÅR 1994-2014 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 27 Maj 2014 ADDA I 20 ÅR 1994-2014 Foto: Niels Dumas-Johansen ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 24 November 2012 LEDER Snæblen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke umiddelbart, men den

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Grøn vækst er det muligt?

Grøn vækst er det muligt? ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 22 December 2011 LEDER Grøn vækst er det muligt? Af formand Søren T. Jørgensen, post-doc på KU-LIFE For tiden findes der stort set ikke et udtryk, der er mere brugt end

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Linedansen ISSN Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA. Nr. 32 November 2016

Linedansen ISSN Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA. Nr. 32 November 2016 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 32 November 2016 Linedansen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA Verden virker til at være mere og mere ude af balance. Fronterne mellem folk trækkes hårdt op, og

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Landbrug i Kina visioner og politik De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Nogle af Kinas udfordringer Migration fra land til by har efterladt mange landområder relativt

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013 Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 2. marts 2013 ØL i Øst Afrika Torben på besøg i SATNET. Her skal plantes flere ananas til saft og gin produktion 1 NOGAMU ØL Partnerskabs Aktiviteter Africa 2000 Network

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Tillid LEDER ISSN 1904-7134. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE

Tillid LEDER ISSN 1904-7134. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE ISSN 1904-7134 NEWS & VIEWS Nr. 21 Maj 2011 LEDER Tillid Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE Der findes formodentlig ikke kun én fællesnævner der kan forklare,

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Pluk de lavest hængende frugter først!

Pluk de lavest hængende frugter først! NEWS & VIEWS Nr. 19 April 2010 LEDER Pluk de lavest hængende frugter først! Af Søren Thorndal Jørgensen, ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE Hvor højt skal man kravle op i teknologitræet for at igangsætte

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

pilot-projekt i Tanzania omhandlende

pilot-projekt i Tanzania omhandlende NEWS & VIEWS Nr. 17 Maj 2009 LEDER Asien eller Afrika? Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA Spørgsmålet er jo meget relevant når man ser på de enorme problemer Afrika er midt i og sammenligner det

Læs mere

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Pressemeddelelse København, d. 9.11.2017 Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Efter to år med stor vækst er Blogly, som hidtil har været

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

ADDA i Myanmar? Af Helge Brunse, Senior konsulent i ADDA Foto: Helge Brunse

ADDA i Myanmar? Af Helge Brunse, Senior konsulent i ADDA Foto: Helge Brunse ADDA i Myanmar? Af Helge Brunse, Senior konsulent i ADDA Foto: Helge Brunse Myanmar er et land i forandring med mange muligheder og en høj økonomisk vækst på over 8% i 2016, men det står også med mange

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

At give uden at dømme - at modtage uden at miste

At give uden at dømme - at modtage uden at miste NEWS & VIEWS Nr. 20 December 2010 LEDER At give uden at dømme - at modtage uden at miste Af Søren Thorndal Jørgensen ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE De fleste mennesker kender til den ydmygende

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Bilag: Interview med Økologisk Landsforening, Per Rasmussen, International Konsulent.

Bilag: Interview med Økologisk Landsforening, Per Rasmussen, International Konsulent. Bilag: Interview med Økologisk Landsforening, Per Rasmussen, International Konsulent. 28/11 2014. Cathrine: Økologisk Landsforening har haft meget arbejde i Uganda. Kan du starte med at fortælle os lidt

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere