Samfundets støtter. NBO Ms f, legg 1-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2"

Transkript

1 Samfundets støtter NBO Ms f, legg Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1

2 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant i øvre marg.] Samfundets støtter. Skuespil i {fem}fire akter af Henrik Ibsen

3 Samfundets støtter. 3

4 Personerne: Karsten Bernick, konsul. Fru Bernick, hans hustru. Olaf, deres søn, 13 år gammel. Frøken Marta Bernick, konsulens søster. Johan Tønnesen, fru Bernicks yngre broder. Frøken Hessel, hendes ældre halvsøster. Hilmar Tønnesen, fru Bernicks fætter. Grosserer Rummel. Fru Rummel, hans hustru. Købmand Vigeland. Købmand Sandstad. Postmester Holts frue. Doktor Frøken Rummel. Frøken Holt. Fuldmægtig Krap. Skibsbygger Aune. 1. 4

5 Første akt. (En rummelig forsal i grosserer Bernicks hus. I forgrunden tilvenstre fører en dør ind til grossererens værelse; længere tilbage på samme væg er en lignende dør. Midt på den modsatte væg er en større indgangsdør. Væggen i baggrunden er næsten helt af spejlglas med en åben dør ud til en bred havetrappe, hvorover er spændt et solsejl. Nedenfor trappen ses en del af haven, der indhegnes af et gitter med en liden indgangsport. Udenfor og langsmed gitteret løber en gade, der på den modsatte side er bebygget med små lysmalede træhuse. Det er sommer og varmt solskin. Enkelte mennesker går nu og da forbi henne i gaden; man standser og samtaler; der handles i en på hjørnet liggende krambod o: s: v:) (Inde i forsalen sidder omkring et bord en forsamling af damer. Midt for bordet sidder fru Bernick. Ved hendes venstre side sidder fru Vigeland og Netta; dernæst fru Rummel og Hilda. Til højre sidder fru Sandstad, frøken Bernick og Dina Dorf. Alle damerne er beskæftigede med håndarbejde. På bordet ligger store bunker af halvfærdigt og tilklippet linned samt andre beklædningsgenstande. Længere tilbage, ved et lidet bord, hvorpå to blomsterpotter og et glas sukkervand, sidder adjunkt Rørlund og forelæser af en bog i guldsnit, dog således at kun enkelte ord bliver hørlige for tilskuerne.) (En liden stund efter kommer skibsbygmester Aune stilfærdigt ind gennem døren tilhøjre; der indtræder nogen forstyrrelse i læsningen; fru Bernick nikker til ham og peger mod døren tilvenstre; Aune går sagte hen og banker et par gange dæmpet og med mellemrum på grossererens dør. Fuldmægtig Krap, med hat i hånden og papirer under armen, kommer ud fra værelset.) 5

6 Fuldmægtig Krap. Nå, er det Dem, som banker? Bygmester Aune. Grossereren har havt bud efter mig. Fuldmægtig Krap. Har så; men kan ikke modtage Dem; har overdraget til mig at Bygmester Aune. Til Dem? Jeg vilde nok helst Fuldmægtig Krap. overdraget til mig at sige Dem det. De må holde op med disse lørdags-foredrag for arbejderne. Bygmester Aune. Så? Jeg tænkte dog, jeg måtte bruge min fritid Fuldmægtig Krap. De må ikke bruge Deres fritid til at gøre folkene ubrugelige i arbejdstiden. Sidst lørdag har De talt om den skade, arbejderne skal have af vore nye maskiner og af den nye arbejdsmåde på værftet. Hvorfor gør De det? Bygmester Aune. Det gør jeg for at støtte samfundet Fuldmægtig Krap. Det var mærkeligt! Grossereren siger at det er samfundsopløsende Bygmester Aune. Mit samfund er ikke grossererens samfund, herr fuldmægtig! Som formand i arbejdersamfundet må jeg Fuldmægtig Krap. De er først og fremst formand på grosserer Bernicks værft! De har først og fremst at gøre Deres skyldighed imod det samfund, som kaldes grosserer Bernicks firma; for det er vi allesammen medlemmer af. Ja, nu ved De, hvad grossereren havde at sige Dem. Bygmester Aune. Grossereren vilde ikke have sagt det på den 6

7 måde, herr fuldmægtig! Men jeg skønner nok hvem jeg har at takke for dette her. Det kan jeg takke Dem for, herr fuldmægtig! De har aldrig kunnet glemme en viss anledning Fuldmægtig Krap. Anledning, anledning? Ved ikke, hvad De sigter til med anledninger. Men nu kender De grossererens mening. Altså, basta! Vil De så gå ned på værftet igen; det kan visst behøves. Jeg kommer selv derned om lidt. Om forladelse, mine damer! (Han hilser og går ud gennem haven og nedad gaden. Bygmester Aune går stille ud til højre. Adjunkten, der under det foregående har fortsat læsningen, er straks efter færdig med bogen, og klapper den sammen.) Se så, mine kære tilhørerinder, dermed er det ude. Ak, hvilken dejlig fortælling! Og så moralsk! En sådan bog gir virkelig meget at tænke på. Å ja, den viser os ad hvilke forunderlige veje forsynet stundom fremmer sine hensigter. Dette lille kristeligsindede samfund tyr til urskovene i det fjerne Vesten for at leve et fredens liv som brødre og søstre mellem hverandre. Så kommer verdsligsindede spekulanter og lægger en jernbane tvers igennem den stille egn. Men så er det at hin naturrevolution indtræffer på et langt bortliggende sted og gør det nødvendigt at forlægge banelinjen til et ganske andet dalføre. Og med det sidste bortbrusende lokomotiv føler det lille samfund sig som befriet for et larmfuldt og syndbefængt dagværk og kan atter ånde i fred og sabbatstil- 7

8 hed. Men hvorledes går det de folk i det andet dalføre? Kære barn, vi bør antage at det andet dalføre har været ubeboet. Hm; dette med jernbanen minder så livagtigt om alt det opstyr her var ifjor. Ja, det var jo på et hængende hår at vi skulde fåt jernbane herned til byen. Nå, det fik da Karsten forhindret. Forsynet, fru Bernick! De kan være forvisset om at Deres mand var et redskab i en højeres hånd, da han nægted at tage sig af det påfund. Og alligevel fik han høre så meget ondt i aviserne. Men vi glemmer rent at takke Dem, herr adjunkt! Det er virkelig mere end snildt af Dem at De ofrer så megen tid på os. Å hvad, nu i skoleferierne Ja, ja, det er virkelig et offer alligevel, herr adjunkt! Adjunkt Rørlund (flytter sin stol nærmere.) Tal aldrig om det, bedste frue! Bringer De ikke allesammen et offer for en god sags skyld? Og bringer De det ikke gerne og gladeligen? Disse moralsk fordærvede, hvis forbedring vi arbejder for, er at betragte som sårede soldater på en slagmark. De, mine damer, er diakonisserne, de barmhjertige søstre, der plukker charpi til disse ulykkelige tilskadekomne, lægger forbindingen lindt om sårene, læger og heler dem 8

9 Det må være en stor nådens gave at kunne se alt i et så smukt lys. Meget er medfødt i så henseende; men meget kan også erhverves. Det gælder kun at se tingene i lys af en alvorlig livsgerning. Ja, hvad siger nu De, frøken Bernick? Finder ikke De at De har fåt ligesom et fastere grundlag at stå på siden De ofred Dem for skolegerningen? Marta. Ak, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Tidt, når jeg går der i skolestuen, ønsker jeg at jeg havde vinger og kunde flyve langt bort. Ja, se, det er anfægtelserne, kære frøken! Det er ligesom jernbanetogene, der kom med hujende passagerer til den lille menighed i det fjerne Vesten. Men mod slige urolige gæster gælder det at stænge døren. Og sætter De da virkelig så megen pris på det liv, De hører summe hist udenfor? Der går menneskene i solheden og sveder og tumler med sine små anliggender. Nej, da har vi det sandeligen bedre, vi, som sidder svalt herinde og vender ryggen til den kant, hvorfra forstyrrelsen kommer. Marta. Ja, Gud, De har visst så fuldkommen ret Og i et hus, som dette, i et godt og rent hjem, hvor familjelivet kommer tilsyne i sin smukkeste skikkelse, hvor fred og endrægtighed hersker (til fru Bernick) Hvad lytter De efter, frue? Fru Bernick (vendt mod den forreste dør tilvenstre.) Hvor højrøstede de blir derinde. Er der noget særdeles påfærde? Jeg ved ikke. Jeg hører, der er nogen inde hos 9

10 min mand. Marta. Det er jo din onkel, som taler så højt, Betty! Fru Bernick. Ja, jeg synes også (Hilmar Tønnesen, med cigar i munden, kommer ind ad døren tilhøjre men standser ved synet af de mange damer.) Å, om forladelse (vil trække sig tilbage.) Nej, Hilmar, kom kun nærmere. Du forstyrrer ikke. Var det noget du vilde? Nej; jeg vilde kun se indom. Godmorgen, mine damer. (til fru Bernick) Er han her endnu? Nå, hvad blir det så til? Hvem? Hvormed? Den gamle Bernick har jo trommet et møde sammen Fru Bernick. Ja, jeg hører, din far er inde hos Bernick. Jeg vidste ikke Hilmar Tønnesen. Når jeg kunde skønne, hvad de vil med ham Hvad er det da egentlig? Åa, det er jo dette jernbane-vrøvl igen. Så? Stakkels Karsten, skal han endnu have flere ubehageligheder 10

11 Jeg trode sandelig den sag vår både død og begraven. idag. Ja, er den det ikke før, så blir den det nok Sagde onkel det? Han? Tror du han havde rede på nogenting? Men jeg mødte fuldmægtig Krap, og han fortalte at jernbanesagen var tagen op igen og at Bernick havde møde med de andre medlemmer af formandskabet Så er altså Rummel også derinde? Ja naturligvis; og købmand Vigeland og købmand Sandstad, forstår sig. Fruerne Vigeland og Sandstad. Nej se, se! Siden havde de bud efter gamle Tønnesen. Han skulde vel strø sand på, kan jeg tænke. Og nu var her så godt og fredeligt! Ja, jeg, for min part, skulde ikke have noget imod, om de begyndte at kævles igen; det blev ialfald en adspredelse. Å, den slags adspredelser synes jeg man må kunne undvære. Det er nu som man er anlagt, herr adjunkt! Småstadslivet har ikke noget bedre at byde, og det er ikke enhver givet at (blader i adjunktens bog) «Samfundet i urskoven». Hvad er det for noget sludder? Gud, Hilmar, det må du ikke sige. Du har 11

12 visst ikke læst den bog. Nej; og jeg agter heller ikke at læse den. Du er nok ikke rigtig vel tilpas idag. Nej, jeg er ikke. Har du kanske ikke sovet godt inat? Nej, jeg har sovet meget slet. Jeg gik en tur igåraftes for min sygdoms skyld. Så drev jeg op i klubben og læste en rejseberetning fra Nordpolen. Det er noget stålsættende i dette at følge menneskene i deres kamp mod elementerne. Men det bekom Dem da visst ikke godt. Nej, jeg lå hele natten og vælted mig i halvsøvne og drømte at jeg blev forfulgt af en væmmelig hvalros. Uf, nu skriger han igen! Fruerne. Hvem skriger? Gamle Tønnesen, naturligvis. Han kan aldrig moderere sin stemme og det gør mig så nervøs. mig. De andre er heller ikke lavmælte, synes Nej, gudbevars; når det gælder at værge for pengepungen, så ; alting går jo op i forret- 2. ninger her. Det er ialfald bedre end før, da alting gik op i forlystelser. 12

13 Var her virkelig så slemt før? Ja, det kan De tro, fru Sandstad! De kan prise Dem lykkelig at De ikke bode her dengang. Ja, hvilken forandring er her ikke foregået! Når jeg tænker tilbage på mine pigedage Å, tænk blot en tolv fjorten år tilbage. Gud fri os vel, hvilket liv her var! Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen Marta. Og den dramatiske forening. Den kan jeg godt huske. Ja, det var der Deres stykke blev opført, herr Tønnesen! Hilmar Tønnesen (i baggrunden.) Å hvad, hvad! Herr Tønnesens stykke? Var det ikke i det stykke, De fortalte mig at De havde spillet elskerinde, fru Rummel? Fru Rummel (skotter efter adjunkten.) Jeg? Det kan jeg virkelig ikke huske, fru Sandstad! Men jeg husker godt al den støjende selskabelighed i familjerne. Ja, jeg ved såmæn de huse, hvor man gav to store middage i ugen. Og så var her jo et fremmed skuespillerselskab, har jeg hørt Fru Rummel (hurtigt.) 13

14 Ja, ja, det taler vi nu ikke om. De mennesker skal jo have gjort så mange gale streger, siges der. Hvorledes hænger det egentlig sammen med de historier? Å, det er igrunden ingenting, fru Sandstad! Søde Dina, ræk mig det linned der! Fru Bernick (på samme tid) Kære Dina, gå ud og bed Katrine bringe os kaffeen! Marta. Jeg skal gå med dig, Dina! (Dina og Marta går ud gennem den bagerste dør tilvenstre.) Og så får De undskylde mig et øjeblik, mine damer; jeg tænker vi drikker kaffeen derude. (Hun går ud på havetrappen og dækker et bord; adjunkten står i døren og taler med hende; Hilmar Tønnesen sidder ligeledes derude og ryger.) (sagte.) Gud, fru Sandstad, hvor De gjorde mig forskrækket#!#? Jeg? Hvor kunde De begynde at tale om? Tænk, så De da ikke at Dina var inde? Dina? Men, bevares vel, er der noget påfærde med? Og så her i huset! Ved De da ikke at det var fru Bernicks broder? 14

15 Hvad han? Jeg ved jo slet ingen ting; jeg er jo ganske ny Har De da ikke hørt at? Hm; du kan gå ned i haven lidt, du Hilda! Gå du også, Netta! Og vær rigtig venlig mod Dina, når hun kommer. (Hilda og Netta går ud i haven.) Nå, hvad var det så med fru Bernicks broder? Ved De ikke, det var ham, som havde den fæle historie? Fru Sandstad. Har kandidat Tønnesen havt en fæl historie? Nej, ikke han, fru Sandstad! Det var d Har kandidat Tønnesen havt en fæl historie? Nej, Herregud, kandidaten er jo hendes fætter; jeg taler om broderen den forlorne broder salig Tønnesens søn. Han rømte over til Amerika. Og han havde altså den fæle historie? Ja, det var noget sådant ; hvad skal jeg kalde det? Det var noget sådant med Dinas moder. Madam Dorf var nemlig ved Møllers skuespillertrup, skal De vide 15

16 og så kommer skuespiller Dorf hjem sent en aften ganske uventet og så finder han ; nej, det lar sig virkelig ikke fortælle. Men vil De tænke Dem, den unge Tønnesen må springe ud af vinduet! Ja, og det var endda et kvistvindu. Og så var det han rømte til Amerika? Ja, men så kom det bagefter for dagen at han havde skrevet et falskt papir med sin onkels navn på. Hm; De kan nok skønne, hvad de penge blev brugt til, fru Sandstad!. Men hvorledes blev det mellem Dinas forældre? Jo, Dorf rejste naturligvis sin vej; men madammen var såmæn fræk nok til at blive her i flere år. Spille komedie kunde hun naturligv jo ikke mere; men så ernærte hun sig med at stryge og sy for folk Og så holdt hun en liden danseskole Men det liv holdt hun da ikke længe ud; det slog sig for brystet og så døde hun. Uf, dette var rigtignok en fæl historie! Ja, tal aldrig om de ting her i huset, fru Sandstad! Og hellerikke om halvsøsteren 16

17 Ja, fru Bernick har jo en halvsøster Har havt lykkeligvis. Hun var altid en for sig selv. Vil De tænke Dem, hun rejste efter det forlorne subjekt over til Amerika Efter halvbroderen, forstår De, skønt hele familjen naturligvis slog hånden af ham. Ja, det var en tung tid for Bernicks; de var netop da bleven forlovede Hm; visse folk mente, det var derfor Lona Hessel rejste. Havde hun kanske et godt øje til svogeren? Hvem havde vel ikke det? De skulde set Bernick dengang. {De}Han var netop kommen hjem fra Paris. Den fineste unge verdensmand og alligevel så anstændig og så moralsk han ligned rigtignok ikke de andre. Men hvad tid kom Dina her i huset? Det var ved moderens død; og siden har vi allesammen hjulpet til at opdrage hende Og det har ikke været noget let arbejde, fru Sandstad! Alle de slette exempler fra hjemmet ; hun var jo en sex syv år gammel, da den fæle historie indtraf. Ja, et vanskeligt barn er hun; hun må tages med det gode. Hys, der kommer hun! (højt.) Ja, den Dina, det er rigtig en flink pige! Nå, er du der, Dina? Vi sidder her og lægger tøjet fra os. 17

18 Ak, hvor din kaffe dufter dejligt, søde Dina! En sådan kop formiddagskaffe Fru Bernick (ude på verandaen.) Vær så god, mine damer! (Marta og Dina har imidlertid hjulpet tjenestepigen at bringe kaffetøjet. Damerne tager plads derude; de taler overvættes venligt til Lidt efter går hun ind i forsalen og søger sit håndarbejde.) Fru Bernick (ude ved kaffebordet.) Dina, vil ikke du også? Nej tak; jeg vil ikke. (Hun tager sit sytøj og sætter sig, med ryggen halvt vendt mod arbejdsbordet. Fru Bernick og adjunkten veksler nogle ord; et øjeblik efter går han ind i forsalen.) Adjunkt Rørlund (gør sig et ærende hen til bordet og siger dæmpet.) Dina! Ja! Hvorfor vil De ikke være derude? Fordi de sidder og tænker ondt om min moder. Det tåler jeg ikke! De har et stridigt sind, Dina! Ja! Men hvorfor har De det? Jeg er ikke anderledes. 18

19 Kunde De ikke prøve på at blive anderledes? Nej; det vilde ikke nytte. Hvorfor ikke? (ser fast på ham.) Jeg hører jo til de moralsk fordærvede. Fy, Dina! Moder hørte også til de moralsk fordærvede. Hvem har sagt Dem noget sådant? Ingen; men de tænker det. Føler De Dem altså trykket her i byen? Jeg vilde ikke blive her en dag længer, dersom ikke De var. Sig mig, kære Dina, hvorfor er De egentlig så gerne sammen med mig? Fordi De lærer mig at se så meget smukt. Smukt? Kalder De det, jeg kan lære Dem, for noget smukt? Ja. Hvad forstår De da egentlig ved en smuk ting? Det har jeg aldrig tænkt over. 19

20 Så tænk over det nu. Hvad forstår De ved en smuk ting? En smuk ting er noget som er stort, og langt borte. Hm! Kære Dina, jeg er så inderlig bekymret for Dem Kun det? De ved dog visst godt, hvor usigelig kær De er mig. Dersom jeg var Hilda eller Netta, vilde De ikke være bange for at lade nogen mærke det. Å, De kan så lidet dømme om de tusend hensyn. Når en mand er sat til at være en støtte for det samfund, han står i. Hys; der kommer {d}de de! (Hun ser et øjeblik på ham; derpå går hun ud på havetrappen; adjunkten går ligeledes op mod baggrunden. I det samme kommer gamle Tønnesen ud fra grossererens værelse.) Gamle Tønnesen (i døren.) Nej, nej, nej, siger jeg! Aldrig i verden, siger jeg! Nu går jeg min vej, så sandt jeg heder Mads Tønnesen! (slår døren i.) Hilmar Tønnesen (på samme tid til fru Bernick.) Der har vi ham. Farvel! (vil skynde sig ud tilhøjre.) Gamle Tønnesen. Hilmar! Min søn Hilmar, vent, så går vi sammen! Nu sker her tegn og underlige gerninger, Hilmar! Noget så galt har jeg, fanden rive mig, aldrig hørt! 20

21 Hilmar Tønnesen (ved udgangsdøren.) Hys; band dog ikke så fælt! Ser du ikke damerne? Gamle Tønnesen. Nej se, se! (nærmere.) Godmorgen! Hilmar Tønnesen. Kom nu; kom nu! Fru Bernick. Godmorgen, onkel! Nå, er det så forbi? Gamle Tønnesen. Ja, nu er det nok snart forbi med os allesammen. Jeg har aldrig hørt noget så u- rimeligt! Nu vil han bygge jernbane alligevel! Adjunkt Rørlund. Hvad for noget? Fru Bernick. Hvem? Gamle Tønnesen. Din mand, begribeligvis! Fru Bernick. Men kære onkel? De tre fruer. Nej, kan det være muligt? Gamle Tønnesen. Nej, det er rent umuligt! Det går ikke; for han vil bygge den for vore penge Fru Bernick. Nå, han vil vel bygge den for sine egne også. Gamle Tønnesen. Ja, han får gøre med sine egne penge, hvad han vil; han har nok af dem, og let har han fortjent dem. Men jeg, ser du, jeg som begyndte med to tomme næver Hilmar Tønnesen (fremdeles ved udgangsdøren.) Hænder 21

22 Gamle Tønnesen. Jeg siger næver, min søn Hilmar! Ja-Gu var de tomme dengang; og skidne var de også Hilmar Tønnesen. Uf da! Gamle Tønnesen. Men det er arbejdets ære, skal De vide; og med de næver holder jeg fast på det, som jeg har svedet så surt for Hilmar Tønnesen. Uf, uf, uf! Gamle Tønnesen. Jaha, jeg ved nok at folk i byen kalder mig for grævlingen; men grævlingen skal vise dem at han har kløer, han! Er det ikke rigtigt, min søn Hilmar? Hilmar Tønnesen. Jo, kom nu bare; kom nu! Gamle Tønnesen. Jernbane! Ligesom ikke jeg vidste, hvorledes det har sig med jernbanerne! Å jo, grævlingen er nu ikke gal heller. Men hvorfor fanden kommer du ikke, Hilmar? Vi må ned på bryggen og se på dampskibet. Farvel; farvel, og smageligt måltid! (han og Hilmar går ud tilhøjre.) Adjunkt Rørlund. Men dette rimer sig jo sletikke med at herr Bernick ifjor Fru Bernick. Ja, jeg forstår det ikke (Købmændene Rummel, Vigeland og Sandstad kommer ud fra værelset tilvenstre fulgt af grosserer Bernick, der har en bunke papirer i hånden.) Grosserer Bernick. Nå, så er sagen altså afgjort. Købmand Vigeland. Ja, i Guds navn, lad den så være. Købmand Rummel. 22

23 Den er afgjort, Bernick! Et Normands-ord står fast; det ved du. Grosserer Bernick. Og ingen svigter; ingen falder fra, hvad modstand vi så end møder. Købmand Rummel. Vi står og falder sammen, Bernick! Grosserer Bernick. Godt; så er jeg ikke bange for udfaldet. Men nu må vi naturligvis fordele arbejdet mellem os. Jeg skal virke på embedsmændene og de større forretningsfolk. Du, Rummel, med din djerve ligefremhed og med din sans for fremskridt, sætter dig i forbindelse med vore yngre medborgere. De, herr Vigeland, bør berolige og oplyse Deres meningsfæller, de alvorligt-sindede i samfundet, og herr Sandstad med sin milde humanitet finder jo overalt åbne døre Købmand Rummel. Det skal gå, Bernick; det er svoret! Fru Bernick (i havedøren.) Men kære Karsten, hvad er det egentlig? Grosserer Bernick. Å, kære Betty, hvor kan nu det interessere dig? (til herrerne.) Vi selv må naturligvis tegne os først på listerne; den stilling, vi indtager i samfundet, gør os det til pligt at strække os så langt som muligt. Herrerne. Forstår sig; forstår sig! Grosserer Bernick. Og kan vi først pege hen på en så livlig deltagelse i alle samfundslag, er det en selvfølge at kommunen også må bidrage sit. Men, Karsten, du må endelig komme ud og fortælle os Grosserer Bernick. Å, kære Betty, det er noget, som I ikke kan sætte jer ind i. 23

24 24

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN.

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. Henrik Ibsen: En Folkefiende 1 PERSONERNE: Doktor Tomas Stockmann, badelæge. Fru Stockmann, hans hustru. Petra, deres datter, lærerinde. Ejlif og Morten

Læs mere

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg.

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Hilde Bøe,

Læs mere

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg.

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ingrid Falkenberg, Mette Witting 1 ET DUKKEHJEM. 2 ET DUKKEHJEM. SKUESPIL I TRE AKTER AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

En fallit. Bjørnstjerne Bjørnson. Skuespil i fire handlinger DE HANDLENDE

En fallit. Bjørnstjerne Bjørnson. Skuespil i fire handlinger DE HANDLENDE bokselskap.no, 2015 Bjørnstjerne Bjørnson: En fallit Teksten er hentet fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er basert på Samlede Digter-Verker, standardutg. i 9 bind, Kristiania, Gyldendal,

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster SKAMMENS TID Kammerspil i to akter Kaj Himmelstrup Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister VIVI, hans yngre søster En kvindelig statist uden replikker 1. AKT Stue i en større

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

EN FOLKEFJENDE. Undervisningsmateriale

EN FOLKEFJENDE. Undervisningsmateriale Kære Undervisere og elever Dette undervisningsmateriale handler om Aalborg Teaters opsætning af Henrik Ibsens klassiker fra 1882 En Folkefjende. Materialet er sammensat af dramaturg Jens Christian Lauenstein

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

JORDBÆR I MAJ Moderne bonde-komedie i 8 scener Jens E.Hansen

JORDBÆR I MAJ Moderne bonde-komedie i 8 scener Jens E.Hansen JORDBÆR I MAJ Moderne bonde-komedie i 8 scener af Jens E.Hansen data Fiction www.datafiction.dk 1994 1. scene. Idyllen brydes Når tæppet går fra, ses en simpel stue, et bord, en stol, en kommode, måske

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE.

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE. POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER Kaj Himmelstrup Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE Herskeren Den håndgangne Kassemesteren Elle, en klog kone Kvinden Danne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest.

Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest. Havernes Hemmelighed Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest. Forfatteren Niels Stokholm har skrevet første kapitel, de følgende er skrevet af 6. klasser fra Lemvig,

Læs mere