Samfundets støtter. NBO Ms f, legg 1-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2"

Transkript

1 Samfundets støtter NBO Ms f, legg Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1

2 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant i øvre marg.] Samfundets støtter. Skuespil i {fem}fire akter af Henrik Ibsen

3 Samfundets støtter. 3

4 Personerne: Karsten Bernick, konsul. Fru Bernick, hans hustru. Olaf, deres søn, 13 år gammel. Frøken Marta Bernick, konsulens søster. Johan Tønnesen, fru Bernicks yngre broder. Frøken Hessel, hendes ældre halvsøster. Hilmar Tønnesen, fru Bernicks fætter. Grosserer Rummel. Fru Rummel, hans hustru. Købmand Vigeland. Købmand Sandstad. Postmester Holts frue. Doktor Frøken Rummel. Frøken Holt. Fuldmægtig Krap. Skibsbygger Aune. 1. 4

5 Første akt. (En rummelig forsal i grosserer Bernicks hus. I forgrunden tilvenstre fører en dør ind til grossererens værelse; længere tilbage på samme væg er en lignende dør. Midt på den modsatte væg er en større indgangsdør. Væggen i baggrunden er næsten helt af spejlglas med en åben dør ud til en bred havetrappe, hvorover er spændt et solsejl. Nedenfor trappen ses en del af haven, der indhegnes af et gitter med en liden indgangsport. Udenfor og langsmed gitteret løber en gade, der på den modsatte side er bebygget med små lysmalede træhuse. Det er sommer og varmt solskin. Enkelte mennesker går nu og da forbi henne i gaden; man standser og samtaler; der handles i en på hjørnet liggende krambod o: s: v:) (Inde i forsalen sidder omkring et bord en forsamling af damer. Midt for bordet sidder fru Bernick. Ved hendes venstre side sidder fru Vigeland og Netta; dernæst fru Rummel og Hilda. Til højre sidder fru Sandstad, frøken Bernick og Dina Dorf. Alle damerne er beskæftigede med håndarbejde. På bordet ligger store bunker af halvfærdigt og tilklippet linned samt andre beklædningsgenstande. Længere tilbage, ved et lidet bord, hvorpå to blomsterpotter og et glas sukkervand, sidder adjunkt Rørlund og forelæser af en bog i guldsnit, dog således at kun enkelte ord bliver hørlige for tilskuerne.) (En liden stund efter kommer skibsbygmester Aune stilfærdigt ind gennem døren tilhøjre; der indtræder nogen forstyrrelse i læsningen; fru Bernick nikker til ham og peger mod døren tilvenstre; Aune går sagte hen og banker et par gange dæmpet og med mellemrum på grossererens dør. Fuldmægtig Krap, med hat i hånden og papirer under armen, kommer ud fra værelset.) 5

6 Fuldmægtig Krap. Nå, er det Dem, som banker? Bygmester Aune. Grossereren har havt bud efter mig. Fuldmægtig Krap. Har så; men kan ikke modtage Dem; har overdraget til mig at Bygmester Aune. Til Dem? Jeg vilde nok helst Fuldmægtig Krap. overdraget til mig at sige Dem det. De må holde op med disse lørdags-foredrag for arbejderne. Bygmester Aune. Så? Jeg tænkte dog, jeg måtte bruge min fritid Fuldmægtig Krap. De må ikke bruge Deres fritid til at gøre folkene ubrugelige i arbejdstiden. Sidst lørdag har De talt om den skade, arbejderne skal have af vore nye maskiner og af den nye arbejdsmåde på værftet. Hvorfor gør De det? Bygmester Aune. Det gør jeg for at støtte samfundet Fuldmægtig Krap. Det var mærkeligt! Grossereren siger at det er samfundsopløsende Bygmester Aune. Mit samfund er ikke grossererens samfund, herr fuldmægtig! Som formand i arbejdersamfundet må jeg Fuldmægtig Krap. De er først og fremst formand på grosserer Bernicks værft! De har først og fremst at gøre Deres skyldighed imod det samfund, som kaldes grosserer Bernicks firma; for det er vi allesammen medlemmer af. Ja, nu ved De, hvad grossereren havde at sige Dem. Bygmester Aune. Grossereren vilde ikke have sagt det på den 6

7 måde, herr fuldmægtig! Men jeg skønner nok hvem jeg har at takke for dette her. Det kan jeg takke Dem for, herr fuldmægtig! De har aldrig kunnet glemme en viss anledning Fuldmægtig Krap. Anledning, anledning? Ved ikke, hvad De sigter til med anledninger. Men nu kender De grossererens mening. Altså, basta! Vil De så gå ned på værftet igen; det kan visst behøves. Jeg kommer selv derned om lidt. Om forladelse, mine damer! (Han hilser og går ud gennem haven og nedad gaden. Bygmester Aune går stille ud til højre. Adjunkten, der under det foregående har fortsat læsningen, er straks efter færdig med bogen, og klapper den sammen.) Se så, mine kære tilhørerinder, dermed er det ude. Ak, hvilken dejlig fortælling! Og så moralsk! En sådan bog gir virkelig meget at tænke på. Å ja, den viser os ad hvilke forunderlige veje forsynet stundom fremmer sine hensigter. Dette lille kristeligsindede samfund tyr til urskovene i det fjerne Vesten for at leve et fredens liv som brødre og søstre mellem hverandre. Så kommer verdsligsindede spekulanter og lægger en jernbane tvers igennem den stille egn. Men så er det at hin naturrevolution indtræffer på et langt bortliggende sted og gør det nødvendigt at forlægge banelinjen til et ganske andet dalføre. Og med det sidste bortbrusende lokomotiv føler det lille samfund sig som befriet for et larmfuldt og syndbefængt dagværk og kan atter ånde i fred og sabbatstil- 7

8 hed. Men hvorledes går det de folk i det andet dalføre? Kære barn, vi bør antage at det andet dalføre har været ubeboet. Hm; dette med jernbanen minder så livagtigt om alt det opstyr her var ifjor. Ja, det var jo på et hængende hår at vi skulde fåt jernbane herned til byen. Nå, det fik da Karsten forhindret. Forsynet, fru Bernick! De kan være forvisset om at Deres mand var et redskab i en højeres hånd, da han nægted at tage sig af det påfund. Og alligevel fik han høre så meget ondt i aviserne. Men vi glemmer rent at takke Dem, herr adjunkt! Det er virkelig mere end snildt af Dem at De ofrer så megen tid på os. Å hvad, nu i skoleferierne Ja, ja, det er virkelig et offer alligevel, herr adjunkt! Adjunkt Rørlund (flytter sin stol nærmere.) Tal aldrig om det, bedste frue! Bringer De ikke allesammen et offer for en god sags skyld? Og bringer De det ikke gerne og gladeligen? Disse moralsk fordærvede, hvis forbedring vi arbejder for, er at betragte som sårede soldater på en slagmark. De, mine damer, er diakonisserne, de barmhjertige søstre, der plukker charpi til disse ulykkelige tilskadekomne, lægger forbindingen lindt om sårene, læger og heler dem 8

9 Det må være en stor nådens gave at kunne se alt i et så smukt lys. Meget er medfødt i så henseende; men meget kan også erhverves. Det gælder kun at se tingene i lys af en alvorlig livsgerning. Ja, hvad siger nu De, frøken Bernick? Finder ikke De at De har fåt ligesom et fastere grundlag at stå på siden De ofred Dem for skolegerningen? Marta. Ak, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Tidt, når jeg går der i skolestuen, ønsker jeg at jeg havde vinger og kunde flyve langt bort. Ja, se, det er anfægtelserne, kære frøken! Det er ligesom jernbanetogene, der kom med hujende passagerer til den lille menighed i det fjerne Vesten. Men mod slige urolige gæster gælder det at stænge døren. Og sætter De da virkelig så megen pris på det liv, De hører summe hist udenfor? Der går menneskene i solheden og sveder og tumler med sine små anliggender. Nej, da har vi det sandeligen bedre, vi, som sidder svalt herinde og vender ryggen til den kant, hvorfra forstyrrelsen kommer. Marta. Ja, Gud, De har visst så fuldkommen ret Og i et hus, som dette, i et godt og rent hjem, hvor familjelivet kommer tilsyne i sin smukkeste skikkelse, hvor fred og endrægtighed hersker (til fru Bernick) Hvad lytter De efter, frue? Fru Bernick (vendt mod den forreste dør tilvenstre.) Hvor højrøstede de blir derinde. Er der noget særdeles påfærde? Jeg ved ikke. Jeg hører, der er nogen inde hos 9

10 min mand. Marta. Det er jo din onkel, som taler så højt, Betty! Fru Bernick. Ja, jeg synes også (Hilmar Tønnesen, med cigar i munden, kommer ind ad døren tilhøjre men standser ved synet af de mange damer.) Å, om forladelse (vil trække sig tilbage.) Nej, Hilmar, kom kun nærmere. Du forstyrrer ikke. Var det noget du vilde? Nej; jeg vilde kun se indom. Godmorgen, mine damer. (til fru Bernick) Er han her endnu? Nå, hvad blir det så til? Hvem? Hvormed? Den gamle Bernick har jo trommet et møde sammen Fru Bernick. Ja, jeg hører, din far er inde hos Bernick. Jeg vidste ikke Hilmar Tønnesen. Når jeg kunde skønne, hvad de vil med ham Hvad er det da egentlig? Åa, det er jo dette jernbane-vrøvl igen. Så? Stakkels Karsten, skal han endnu have flere ubehageligheder 10

11 Jeg trode sandelig den sag vår både død og begraven. idag. Ja, er den det ikke før, så blir den det nok Sagde onkel det? Han? Tror du han havde rede på nogenting? Men jeg mødte fuldmægtig Krap, og han fortalte at jernbanesagen var tagen op igen og at Bernick havde møde med de andre medlemmer af formandskabet Så er altså Rummel også derinde? Ja naturligvis; og købmand Vigeland og købmand Sandstad, forstår sig. Fruerne Vigeland og Sandstad. Nej se, se! Siden havde de bud efter gamle Tønnesen. Han skulde vel strø sand på, kan jeg tænke. Og nu var her så godt og fredeligt! Ja, jeg, for min part, skulde ikke have noget imod, om de begyndte at kævles igen; det blev ialfald en adspredelse. Å, den slags adspredelser synes jeg man må kunne undvære. Det er nu som man er anlagt, herr adjunkt! Småstadslivet har ikke noget bedre at byde, og det er ikke enhver givet at (blader i adjunktens bog) «Samfundet i urskoven». Hvad er det for noget sludder? Gud, Hilmar, det må du ikke sige. Du har 11

12 visst ikke læst den bog. Nej; og jeg agter heller ikke at læse den. Du er nok ikke rigtig vel tilpas idag. Nej, jeg er ikke. Har du kanske ikke sovet godt inat? Nej, jeg har sovet meget slet. Jeg gik en tur igåraftes for min sygdoms skyld. Så drev jeg op i klubben og læste en rejseberetning fra Nordpolen. Det er noget stålsættende i dette at følge menneskene i deres kamp mod elementerne. Men det bekom Dem da visst ikke godt. Nej, jeg lå hele natten og vælted mig i halvsøvne og drømte at jeg blev forfulgt af en væmmelig hvalros. Uf, nu skriger han igen! Fruerne. Hvem skriger? Gamle Tønnesen, naturligvis. Han kan aldrig moderere sin stemme og det gør mig så nervøs. mig. De andre er heller ikke lavmælte, synes Nej, gudbevars; når det gælder at værge for pengepungen, så ; alting går jo op i forret- 2. ninger her. Det er ialfald bedre end før, da alting gik op i forlystelser. 12

13 Var her virkelig så slemt før? Ja, det kan De tro, fru Sandstad! De kan prise Dem lykkelig at De ikke bode her dengang. Ja, hvilken forandring er her ikke foregået! Når jeg tænker tilbage på mine pigedage Å, tænk blot en tolv fjorten år tilbage. Gud fri os vel, hvilket liv her var! Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen Marta. Og den dramatiske forening. Den kan jeg godt huske. Ja, det var der Deres stykke blev opført, herr Tønnesen! Hilmar Tønnesen (i baggrunden.) Å hvad, hvad! Herr Tønnesens stykke? Var det ikke i det stykke, De fortalte mig at De havde spillet elskerinde, fru Rummel? Fru Rummel (skotter efter adjunkten.) Jeg? Det kan jeg virkelig ikke huske, fru Sandstad! Men jeg husker godt al den støjende selskabelighed i familjerne. Ja, jeg ved såmæn de huse, hvor man gav to store middage i ugen. Og så var her jo et fremmed skuespillerselskab, har jeg hørt Fru Rummel (hurtigt.) 13

14 Ja, ja, det taler vi nu ikke om. De mennesker skal jo have gjort så mange gale streger, siges der. Hvorledes hænger det egentlig sammen med de historier? Å, det er igrunden ingenting, fru Sandstad! Søde Dina, ræk mig det linned der! Fru Bernick (på samme tid) Kære Dina, gå ud og bed Katrine bringe os kaffeen! Marta. Jeg skal gå med dig, Dina! (Dina og Marta går ud gennem den bagerste dør tilvenstre.) Og så får De undskylde mig et øjeblik, mine damer; jeg tænker vi drikker kaffeen derude. (Hun går ud på havetrappen og dækker et bord; adjunkten står i døren og taler med hende; Hilmar Tønnesen sidder ligeledes derude og ryger.) (sagte.) Gud, fru Sandstad, hvor De gjorde mig forskrækket#!#? Jeg? Hvor kunde De begynde at tale om? Tænk, så De da ikke at Dina var inde? Dina? Men, bevares vel, er der noget påfærde med? Og så her i huset! Ved De da ikke at det var fru Bernicks broder? 14

15 Hvad han? Jeg ved jo slet ingen ting; jeg er jo ganske ny Har De da ikke hørt at? Hm; du kan gå ned i haven lidt, du Hilda! Gå du også, Netta! Og vær rigtig venlig mod Dina, når hun kommer. (Hilda og Netta går ud i haven.) Nå, hvad var det så med fru Bernicks broder? Ved De ikke, det var ham, som havde den fæle historie? Fru Sandstad. Har kandidat Tønnesen havt en fæl historie? Nej, ikke han, fru Sandstad! Det var d Har kandidat Tønnesen havt en fæl historie? Nej, Herregud, kandidaten er jo hendes fætter; jeg taler om broderen den forlorne broder salig Tønnesens søn. Han rømte over til Amerika. Og han havde altså den fæle historie? Ja, det var noget sådant ; hvad skal jeg kalde det? Det var noget sådant med Dinas moder. Madam Dorf var nemlig ved Møllers skuespillertrup, skal De vide 15

16 og så kommer skuespiller Dorf hjem sent en aften ganske uventet og så finder han ; nej, det lar sig virkelig ikke fortælle. Men vil De tænke Dem, den unge Tønnesen må springe ud af vinduet! Ja, og det var endda et kvistvindu. Og så var det han rømte til Amerika? Ja, men så kom det bagefter for dagen at han havde skrevet et falskt papir med sin onkels navn på. Hm; De kan nok skønne, hvad de penge blev brugt til, fru Sandstad!. Men hvorledes blev det mellem Dinas forældre? Jo, Dorf rejste naturligvis sin vej; men madammen var såmæn fræk nok til at blive her i flere år. Spille komedie kunde hun naturligv jo ikke mere; men så ernærte hun sig med at stryge og sy for folk Og så holdt hun en liden danseskole Men det liv holdt hun da ikke længe ud; det slog sig for brystet og så døde hun. Uf, dette var rigtignok en fæl historie! Ja, tal aldrig om de ting her i huset, fru Sandstad! Og hellerikke om halvsøsteren 16

17 Ja, fru Bernick har jo en halvsøster Har havt lykkeligvis. Hun var altid en for sig selv. Vil De tænke Dem, hun rejste efter det forlorne subjekt over til Amerika Efter halvbroderen, forstår De, skønt hele familjen naturligvis slog hånden af ham. Ja, det var en tung tid for Bernicks; de var netop da bleven forlovede Hm; visse folk mente, det var derfor Lona Hessel rejste. Havde hun kanske et godt øje til svogeren? Hvem havde vel ikke det? De skulde set Bernick dengang. {De}Han var netop kommen hjem fra Paris. Den fineste unge verdensmand og alligevel så anstændig og så moralsk han ligned rigtignok ikke de andre. Men hvad tid kom Dina her i huset? Det var ved moderens død; og siden har vi allesammen hjulpet til at opdrage hende Og det har ikke været noget let arbejde, fru Sandstad! Alle de slette exempler fra hjemmet ; hun var jo en sex syv år gammel, da den fæle historie indtraf. Ja, et vanskeligt barn er hun; hun må tages med det gode. Hys, der kommer hun! (højt.) Ja, den Dina, det er rigtig en flink pige! Nå, er du der, Dina? Vi sidder her og lægger tøjet fra os. 17

18 Ak, hvor din kaffe dufter dejligt, søde Dina! En sådan kop formiddagskaffe Fru Bernick (ude på verandaen.) Vær så god, mine damer! (Marta og Dina har imidlertid hjulpet tjenestepigen at bringe kaffetøjet. Damerne tager plads derude; de taler overvættes venligt til Lidt efter går hun ind i forsalen og søger sit håndarbejde.) Fru Bernick (ude ved kaffebordet.) Dina, vil ikke du også? Nej tak; jeg vil ikke. (Hun tager sit sytøj og sætter sig, med ryggen halvt vendt mod arbejdsbordet. Fru Bernick og adjunkten veksler nogle ord; et øjeblik efter går han ind i forsalen.) Adjunkt Rørlund (gør sig et ærende hen til bordet og siger dæmpet.) Dina! Ja! Hvorfor vil De ikke være derude? Fordi de sidder og tænker ondt om min moder. Det tåler jeg ikke! De har et stridigt sind, Dina! Ja! Men hvorfor har De det? Jeg er ikke anderledes. 18

19 Kunde De ikke prøve på at blive anderledes? Nej; det vilde ikke nytte. Hvorfor ikke? (ser fast på ham.) Jeg hører jo til de moralsk fordærvede. Fy, Dina! Moder hørte også til de moralsk fordærvede. Hvem har sagt Dem noget sådant? Ingen; men de tænker det. Føler De Dem altså trykket her i byen? Jeg vilde ikke blive her en dag længer, dersom ikke De var. Sig mig, kære Dina, hvorfor er De egentlig så gerne sammen med mig? Fordi De lærer mig at se så meget smukt. Smukt? Kalder De det, jeg kan lære Dem, for noget smukt? Ja. Hvad forstår De da egentlig ved en smuk ting? Det har jeg aldrig tænkt over. 19

20 Så tænk over det nu. Hvad forstår De ved en smuk ting? En smuk ting er noget som er stort, og langt borte. Hm! Kære Dina, jeg er så inderlig bekymret for Dem Kun det? De ved dog visst godt, hvor usigelig kær De er mig. Dersom jeg var Hilda eller Netta, vilde De ikke være bange for at lade nogen mærke det. Å, De kan så lidet dømme om de tusend hensyn. Når en mand er sat til at være en støtte for det samfund, han står i. Hys; der kommer {d}de de! (Hun ser et øjeblik på ham; derpå går hun ud på havetrappen; adjunkten går ligeledes op mod baggrunden. I det samme kommer gamle Tønnesen ud fra grossererens værelse.) Gamle Tønnesen (i døren.) Nej, nej, nej, siger jeg! Aldrig i verden, siger jeg! Nu går jeg min vej, så sandt jeg heder Mads Tønnesen! (slår døren i.) Hilmar Tønnesen (på samme tid til fru Bernick.) Der har vi ham. Farvel! (vil skynde sig ud tilhøjre.) Gamle Tønnesen. Hilmar! Min søn Hilmar, vent, så går vi sammen! Nu sker her tegn og underlige gerninger, Hilmar! Noget så galt har jeg, fanden rive mig, aldrig hørt! 20

21 Hilmar Tønnesen (ved udgangsdøren.) Hys; band dog ikke så fælt! Ser du ikke damerne? Gamle Tønnesen. Nej se, se! (nærmere.) Godmorgen! Hilmar Tønnesen. Kom nu; kom nu! Fru Bernick. Godmorgen, onkel! Nå, er det så forbi? Gamle Tønnesen. Ja, nu er det nok snart forbi med os allesammen. Jeg har aldrig hørt noget så u- rimeligt! Nu vil han bygge jernbane alligevel! Adjunkt Rørlund. Hvad for noget? Fru Bernick. Hvem? Gamle Tønnesen. Din mand, begribeligvis! Fru Bernick. Men kære onkel? De tre fruer. Nej, kan det være muligt? Gamle Tønnesen. Nej, det er rent umuligt! Det går ikke; for han vil bygge den for vore penge Fru Bernick. Nå, han vil vel bygge den for sine egne også. Gamle Tønnesen. Ja, han får gøre med sine egne penge, hvad han vil; han har nok af dem, og let har han fortjent dem. Men jeg, ser du, jeg som begyndte med to tomme næver Hilmar Tønnesen (fremdeles ved udgangsdøren.) Hænder 21

22 Gamle Tønnesen. Jeg siger næver, min søn Hilmar! Ja-Gu var de tomme dengang; og skidne var de også Hilmar Tønnesen. Uf da! Gamle Tønnesen. Men det er arbejdets ære, skal De vide; og med de næver holder jeg fast på det, som jeg har svedet så surt for Hilmar Tønnesen. Uf, uf, uf! Gamle Tønnesen. Jaha, jeg ved nok at folk i byen kalder mig for grævlingen; men grævlingen skal vise dem at han har kløer, han! Er det ikke rigtigt, min søn Hilmar? Hilmar Tønnesen. Jo, kom nu bare; kom nu! Gamle Tønnesen. Jernbane! Ligesom ikke jeg vidste, hvorledes det har sig med jernbanerne! Å jo, grævlingen er nu ikke gal heller. Men hvorfor fanden kommer du ikke, Hilmar? Vi må ned på bryggen og se på dampskibet. Farvel; farvel, og smageligt måltid! (han og Hilmar går ud tilhøjre.) Adjunkt Rørlund. Men dette rimer sig jo sletikke med at herr Bernick ifjor Fru Bernick. Ja, jeg forstår det ikke (Købmændene Rummel, Vigeland og Sandstad kommer ud fra værelset tilvenstre fulgt af grosserer Bernick, der har en bunke papirer i hånden.) Grosserer Bernick. Nå, så er sagen altså afgjort. Købmand Vigeland. Ja, i Guds navn, lad den så være. Købmand Rummel. 22

23 Den er afgjort, Bernick! Et Normands-ord står fast; det ved du. Grosserer Bernick. Og ingen svigter; ingen falder fra, hvad modstand vi så end møder. Købmand Rummel. Vi står og falder sammen, Bernick! Grosserer Bernick. Godt; så er jeg ikke bange for udfaldet. Men nu må vi naturligvis fordele arbejdet mellem os. Jeg skal virke på embedsmændene og de større forretningsfolk. Du, Rummel, med din djerve ligefremhed og med din sans for fremskridt, sætter dig i forbindelse med vore yngre medborgere. De, herr Vigeland, bør berolige og oplyse Deres meningsfæller, de alvorligt-sindede i samfundet, og herr Sandstad med sin milde humanitet finder jo overalt åbne døre Købmand Rummel. Det skal gå, Bernick; det er svoret! Fru Bernick (i havedøren.) Men kære Karsten, hvad er det egentlig? Grosserer Bernick. Å, kære Betty, hvor kan nu det interessere dig? (til herrerne.) Vi selv må naturligvis tegne os først på listerne; den stilling, vi indtager i samfundet, gør os det til pligt at strække os så langt som muligt. Herrerne. Forstår sig; forstår sig! Grosserer Bernick. Og kan vi først pege hen på en så livlig deltagelse i alle samfundslag, er det en selvfølge at kommunen også må bidrage sit. Men, Karsten, du må endelig komme ud og fortælle os Grosserer Bernick. Å, kære Betty, det er noget, som I ikke kan sætte jer ind i. 23

24 24

'V- SAMFUNDETS STØTTER. SAMFUNDETS STØTTER. SKUESPIL I FIRE AKTER AF HENRIK IBSEN. Is' MICROFORMED BY PRESERVATION SERVICES j,ate ^^^N 2 7 1987 KØBENHAVN. GYriDKNBAI^SKE BOGHANDELS FOKLAG (P. TRYKT

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Henrik Ibsen. Bygmester Solness

Henrik Ibsen. Bygmester Solness Bygmester Solness PERSONERNE BYGMESTER HALVARD SOLNESS. FRU ALINE SOLNESS, hans hustru. DOKTOR HERDAL, huslæge. KNUT BROVIK, forhen arkitekt, nu assistent hos Solness. RAGNAR BROVIK, hans søn, tegner.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Bygmester Solness. Hovedtekst, 1. utg.

Bygmester Solness. Hovedtekst, 1. utg. Bygmester Solness 1892 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger Kollasjonering og koding Åshild Haugsland,

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

[Et dukkehjem] NBO Ms.4 1113 (bibliotekets innbinding) [1878-79]

[Et dukkehjem] NBO Ms.4 1113 (bibliotekets innbinding) [1878-79] [Et dukkehjem] [1878-79] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Ingvald Aarstein 1 1 Optegnelser til nutids-tragedien. Rom, 19.10.78. Der er to slags åndelige

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Vildanden. NBO Ms.4 1115a

Vildanden. NBO Ms.4 1115a Vildanden 1884 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Inger Marie Kjølstadmyr, Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1 2. 2 Første akt. (I grosserer

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Henrik Ibsen. Lille Eyolf

Henrik Ibsen. Lille Eyolf Lille Eyolf PERSONERNE ALFRED ALLMERS, ejendomsbesidder, literat, forhen timelærer. FRU RITA ALLMERS, hans hustru. EYOLF, deres barn; ni år gammel. FRØKEN ASTA ALLMERS, Alfreds yngre halvsøster. INGENIØR

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere