PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007."

Transkript

1 PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA

2

3 Den arktiske Levevilkårsundersøgelse (SLiCA) - inuit, samer og de oprindelige folk i Chukotka og på Kola Halvøen Præsentation i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik K&S MoSa, 14. marts 2007 Birger Poppel, projektchef og seniorforsker

4 Den arktiske levevilkårsundersøgelse, SLiCA International koordinator: Ilisimatusarfik: I partnerskab med: Inuit Circumpolar Council, ICC Russian Association of Indigenous Peoples of the North, RAIPON Samerådet Optaget som et Arktisk Råds projekt under Arbejdsgruppen for Bæredygtig Udvikling, SDWG på ministermødet i Barrow, oktober Indgår I Arktisk Råds aktionsplan for Bæredygtig udvikling, SDAP & Godkendt som IPY-projekt. Med økonomisk støtte fra: Nordisk Ministerråd, NMR; Grønlands Hjemmestyre; Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, KVUG; Barentssekretariat; Nordic Arctic Research Program, NARP; Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, SSF (DK); Sveriges Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (S); Indenrigsministeriet - Kommunedept. (NO); Det fællesnordiske Forskningsråd, NOSS; Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC; National Science Foundation, NSF, Statistics Canada. Arctic Human Health Initiative SLiCA kontakter: Projektchef Birger Poppel: Program director: Jack Kruse: Projektets hjemmeside:

5 Udvalgte levevilkårsindikatorer for individer og husholdninger i Den grønlandske levevilkårsundersøgelse, 1994 BYER BYGDER BOLIGFORHOLD m² pr. husholdning 79,3 m² 54,6 m² % af boliger med > 1 person pr. værelse 36,1 % 56,1 % BESKÆFTIGELSE Beskæftigede ARBEJDSLØSHED Arbejdsløse UDDANNELSE INDKOMST Ingen uddannelse ud over folkeskolen Husholdningsindkomst, brutto DKK DKK

6 Forskningsspørgsmål Når levevilkårene - målt på de traditionelle levevilkårsindikatorer viser at levevilkårene er bedre i de grønlandske byer end i de grønlandske bygder. Og når mennesker stadig bor i bygderne i nogenlunde samme antal nu som for 100 år siden, er det så fordi, de ikke har mulighed for at flytte, eller fordi levevilkårsindikatorerne ikke afspejler borgernes velfærdsprioriteter?

7 Hvad er SLiCA? En international undersøgelse, der sammenligner levevilkår hos Inuit og Samer og de oprindelige folk I Chokotka

8 SLiCA s formål er: At opbygge samarbejde mellem oprindelige folk i Arktis og forskere. At fokusere på de levevilkår, der er mest relevante for folkene I Arktis. At uddybe vores forståelse for hvordan levevilkår er indbyrdes forbundne. At forbedre grundlaget for politiske og administrative beslutninger.

9 FORMÅL MED LEVEVILKÅRSUNDERSØGELSEN (I) at kortlægge levevilkår blandt inuit og samer i Grønland, Nunavut, Nunavik, Labrador, Inuvialuit Settlement Region, Alaska, Chukotka, Kola Halvøen, Finland, Sverige og Norge. Kortlægningen skal omfatte både de traditionelle mål for levevilkår og mål som er specifikke for inuit og samer. Dette vil muliggøre både internationale og indenlandske sammenligninger mellem levevilkår og forskellige samfundsmæssige udviklingstrin;

10 FORMÅL MED LEVEVILKÅRSUNDERSØGELSEN (II) at skabe et forbedret beslutningsgrundlag både lokalt, regionalt og nationalt - i forbindelse med politisk planlægning og gennemførelse af forskellige politikker specielt i forhold til bæredygtig udvikling; at udvikle en ny forskningsplan (strategi og metode) til at sammenligne levevilkår blandt inuit- og same-befolkningerne i Arktis. Det indebærer, at levevilkårsmålene både skal afspejle de oprindelige folks specielle livsstil og specifikke velfærds-opfattelser og prioriteringer. Undersøgelserne skal tage udgangspunkt i litteratur og forskning samt drøftelser med oprindelige folks organisationer og offentlige høringer;

11 FORMÅL MED LEVEVILKÅRSUNDERSØGELSEN (III) at undersøge sammenhænge mellem forskellige personlige ressourcer og mellem personlig velfærd og forskellige politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske omstændigheder; at skabe et tværfagligt forskningsnetværk mellem forskere og forskningsinstitutioner, der arbejder med arktisk samfundsforskning; at skabe lokal viden bl.a. ved at uddanne og inddrage seniorforskere samt Ph.D.- og hovedfagsstuderende i levevilkårsprojektet.

12 Lande/regioner i SLiCA Grønland Alaska Canada Chukotka Kola Halvøen Norge Sverige Finland

13 Resultaternes pålidelighed Regioner/lande beboet af inuit Inuit voksne 15+ Stikprøve- Størrelse Svarprocent Maksimale stikprøvefejl (plus/ minus %) Alaska 11, % 4% Chukotka 14, % 4% Canada 22,000 4,700 83% 1% Greenland 35,000 1,200 82% 3% Regioner/lande beboet af inuit 82,000 7,200 83% 1%

14 SLiCA s definition af levevilkår og individuel velfærd Levevilkår: Den enkeltes besiddelse af ressourcer i form af penge, forbrugsgoder, serviceydelser, fysisk og psykisk energi, sociale relationer, fysisk sikkerhed m.v., som det enkelte individ kan kontrollere og tage i anvendelse, hvis de nødvendige arenaer er tilstede. Og formålet med måling af levevilkår er ultimativt at opnå et billede af den individuelle velfærd.

15 Model til beskrivelse og forklaring af levilkår/individuel velfærd blandt inuit og samer i Arktis Drivkræfter for forandring Klimaændringer Regeringspolitikker Hjemmestyre/selstyre Ressourceudnyttelse Teknologiudvikling Dyreværnsorganisationer Forurening Adgang til Arktis Religion Uddannelse Arenaer Arbejdsmarkedet Den private sfære Den offentlige sfære Etc. Individuelle og kollektive ressourcer Personlige situationsbestemte forhold/ variabler Individuelle præferencer/ Individets frie vilje Levevilkår/ individuel velfærd Andersen, 1999

16 LEVEVILKÅRSDIMENSIONER (synsvinkler at betragte levevilkårene under) sprog selvidentifikation kulturel identitet familie og sociale netværk husholdninger beskæftigelse: lønarbejde/fangst og fiskeri sundhed religiøsitet og åndelighed kommunikation og teknologi diskrimination uddannelse miljø boligforhold retslige forhold og tryghed fritid mobilitet politiske ressourcer

17 Etablering af partnerskaber

18 Processen fra overordnede sociale mål til definition af levevilkårsindikatorer Overordnede sociale mål Identificeret af respondenter Individuelle ressourcer Identificeret/ operationaliseret af forskerne Levevilkårsdimensioner Levevilkårsindikatorer Kruse og Hannah 1998, Andersen, 1999

19

20

21

22 Den grønlandske SLiCA-følgegruppe (I) Gruppen er vejledende og fungerer som diskussionsforum i forbindelse med udvikling af de grønlandske levevilkårsindikatorer samt konstruktion af spørgeskemaet. Endelig vil gruppen få mulighed for at kommentere de grønlandske analyseresultater. Rationalet bag følgegruppen er opnå et forum, hvor den internationale teorigruppes og den grønlandske forskergruppes arbejde med identifikation af adækvate levevilkårsdimensioner og -indikatorer kan diskuteres. Især er det gruppens funktion at diskutere og fremlægge synspunkter på de grønlandske udkast på disse områder.

23 Den grønlandske SLiCA-følgegruppe (II) Følgegruppen er en lægmandsgruppe bestående af 10 personer, der er udvalgt på baggrund af deres særlige indsigt i grønlandsk kultur og dermed også velfærdsprioriteringerne i den grønlandske befolkning.

24 Den grønlandske SLiCA-følgegruppe (III) medlemmer Poul Bisgaard, dr. med. og tidligere psykiatrisk overlæge, DIH Bendt Frederiksen, fanger og tidligere landstingsmedlem (Kullorsuaq) Elias Larsen, bestyrelsesformand for Royal Greenland og konsulent for Sulisa (Maniitsoq) Agnethe Nielsen, forhenværende borgmester og landstingsmedlem (Narsaq) Paneeraq Noahsen, Nuuk kommunes ungdomsråd) Carl Christian Olsen (Puju), cand. phil, medlem af ICC s bestyrelse, afdelingschef, Oqasileriffik, Sprogsekretariatet, (Nuuk) H.C. Petersen, cand mag. (Danmark) Usarqak Qujakitsoq, fanger, formand Hingitaq 53 og tidligere landstingsmedlem og medlem af ICC s bestyrelse (Qaanaaq) Paneeraq Siegstad, teologistuderende, bestyrelsesmedlem DKIK (Danmark)

25 Den grønlandske SLiCA-forskergruppe (I) Forskergruppen har det endelige ansvar for udarbejdelsen af det grønlandske bidrag til det internationale forskningsdesign Forskergruppen vil/har mulighed for at deltage i udarbejdelse af analyser og rapporter.

26 Den grønlandske SLiCA-forskergruppe (II) medlemmer Thomas Andersen, cand.scient.pol., projektleder, Grønlands Statistik, Nuuk, Grønland Peter Bjerregaard, dr. med., professor i Arktisk Medicin, Statens Institut for Folkesundhed, København, Danmark Mads Fægteborg, mag.art. eskimologi, konsulent, København, Danmark Ole Hertz, mag. art. eskimologi, konsulent, Bornholm, Danmark Mogens Holm, Ph.d., Roskilde Universitetscenter, Danmark Jette Jensen, cand. polit., konsulent, Grønlands Statistik, Nuuk, Grønland Carl Christian Olsen (Puju), cand. phil., afdelingschef, Oqasileriffik, Sprogsekretariatet, Nuuk, Grønland Birgit Kleist Petersen, adjunkt, Ph.d.-studerende., Ilisimatusarfik, Nuuk, Grønland Robert Petersen, dr. Phil, professor emeritus, Ilisimatusarfik, Nuuk, Grønland Birger Poppel, cand. Polit., statistikchef, Grønlands Statistik, Nuuk, Grønland Mariekathrine Poppel, cand. scient. Adm., Nuuk Grønland Jette Rygaard, adjunkt, Ph.d.-studerende., Ilisimatusarfik, Nuuk, Grønland Ole Tonsgaard, cand.oecon., lektor, Institut for Statskundskab, Århus Universitet, Århus, Danmark Karla Jessen Williamson, direktør, Arctic Institute of North America, AINA, University of Calgary, Canada

27 Information af respondenter: TV-spots Skriftlig information og telefonkontakt Brochure Mundtlig orientering forud for interviewet

28

29

30 INTERVIEWERTRÆNING

31 Forventninger til intervieweren

32 Konfidentialitet tavshedserklæring (I)

33 Konfidentialitet tavshedserklæring (II)

34 Konfidentialitet tavshedserklæring (III)

35

36

37 SPØRGESKEMAET

38 LEVEVILKÅRSDIMENSIONER (synsvinkler at betragte levevilkårene under) sprog selvidentifikation kulturel identitet familie og sociale netværk husholdninger beskæftigelse: lønarbejde/fangst og fiskeri sundhed religiøsitet og åndelighed kommunikation og teknologi diskrimination uddannelse miljø boligforhold retslige forhold og tryghed fritid mobilitet politiske ressourcer

39 Det grønlandske spørgeskema A: Familierelationer B: Baggrund - afsnitsinddeling C: Arbejde og aktiviteter D: Sundhed (incls. selvadministreret del) E: Boligforhold og levestandard F: Aktiviteter (fritid, organisationsarbejde, politisk aktivitet og politisk holdning G: Grønlandske værdier, religion og spiritualitet H: Lokalsamfundet og miljøet

40 SLiCA spørgeskemaet i tal 17 levevilkårsdimensioner Sammenfattet i 8 hovedafsnit Operationaliseret i ca. 200 spørgsmål heraf 60 åbne/halvåbne spørgsmål (nogle kvantitative nogle kvalitative) Med mere end variabler Indtil videre er der konstrueret mere end 100 analytiske variabler (f.eks. Indeks, særlige kategoriseringer og opdeling af data) Alle grønlandske SLiCA data er lagret i en SPSS base

41 Datastruktur/analyseenheder Det enkelte individ (respondenten): Køn/alder/civilstand/./ Husholdningen (respondentens): Lønmodtager/fisker-fanger/ overførselsindkomstmodtager/./husstande med børn/fattige/. Lokalsamfund: byer (8) og bygder (22) Kommuner: 8 Regioner: 5

42 Respondentregioner Value labels region 201 'Sydgrønland' 202 'Midgrønland' 203 'Diskobugten' 204 'Nordgrønland' 205 'Østgrønland'.

43 Respondentkommuner/byer value labels kommuner/byer 'Nanortalik' 'Qaqortoq' 'Paamiut' 'Nuuk 'Aasiaat' 'Ilulissat' 'Upernavik' 'Tasiilaq'

44 Respondentbygderne 'Alluitsup paa' 'Tasiusaq' 'Aappilattoq 'Saarloq' 'Eqalugaarsuit' 'Arsuk 'Kapisillit' 'Qeqertarsuatsiat 'Kitsissuarsuit' 'Akunnaaq 'Ilimanaq' 'Oqaatsut' 'Qeqertaq' 'Saqqaq 'Kangersuatsiaq' 'Innaarsuit' 'Nuussuaq' 'Kullorsuaq 'Isortoq' 'Kulusuk' 'Kuummiut' 'Sermiligaaq'

45 Anvendelsesmuligheder for SLiCA data Deskriptivt (frekvens- og krydstabeller) Analytisk (hypoteseafprøvning forskellige statistiske tests)

46

47 Adgang til data (I) Alle respondenter er garanteret anonymitet og fuld fortrolighed. Det sætter begrænsninger på mulighed for at udlevere data og stiller krav til aggregeringsniveauet i offentliggjorte data

48 Adgang til data (II) Forudsætninger for studerendes og forskeres adgang til SLiCA data indtil et bliver muligt at sikre remote access analyse adgang: Aftale om anvendelse af data indgås med minimum følgende indhold: Formål med anvendelse af data; Publicering af data (tid og sted - forventet); Hvis ikke den studerende/forskeren selv udfører databehandlingen aftales arbejdsdeling og vilkår herfor; Tro og love-erklæring om tavshedspligt i forhold til individernes/husholdningers forhold, som den studerende/forskeren måtte blive bekendt med.

49

50 Analysetemaer aftalt mellem SLiCA s forskergruppe og repræsentanter for respondenterne Betydningen af sociale relationer/netværk og levestandarden for bosætningsmønstre. Betydningen af en blandingsøkonomi (penge og subsistensøkonomi) for det at leve i Arktis. Sammenhængen mellem sandsynlighed/risiko for større depressioner og forskellige levevilkårsdimensioner. Betydningen af undervisere og missionærer. Konsekvensen af forskellige politikker for levevilkårene.

51

52 SLiCA spørgeskema emner (I) Indiviuelle karakteristika: Interviewpersonens og de øvrige medlemmer af husholdningen: alder, køn, familierelationer, etnisk tilhørsforhold/kulturel baggrund Varighed af nuværende bopæl, andre bopæle

53 MOBILITET - TILKNYTNING

54 Har du overvejet at flytte herfra [fra denne by/bygd] inden for de sidste fem år? - Grønland i alt (%) Ja Nej Total %-vis fordeling SLiCA resultater

55 Har du overvejet at flytte herfra [fra denne by/bygd] inden for de sidste fem år? - Fordelt på byer og bygder %-vis fordeling Ja Nej Total by bygd Total SLiCA resultater

56 Har du overvejet at flytte herfra [fra denne by/bygd] inden for de sidste fem år? - Fordelt på regioner og Nuuk (%) %-vis fordeling Sydgrønland Nuuk Midtgrønland i øvrigt Diskobugten Nordgrønland Østgrønland Total Ja Nej Total SLiCA resultater

57 Har du overvejet at flytte herfra [fra denne by/bygd] inden for de sidste fem år? - Procentvis fordelt efter respondents angivelse af egen etniske baggrund Både grønlandsk og Grønlandsk Dansk dansk Total Ja Nej Total SLiCA 2006/2007

58 Har du overvejet at flytte herfra [fra denne by/bygd] inden for de sidste fem år? - Procentvis fordelt efter alder 15,16, Total Ja Nej Total SLiCA 2006/2007

59 IDENTITET SPROG

60

61

62

63

64

65 SLiCA spørgeskema emner (II) Produktion Individuelle lønarbejdsaktiviteter - (alle variabler for 12 måneder) Sociale relationer, der understøtter lønarbejde Individuelle fangst- og fiskeriaktiviteter Sociale relationer I forbindelse med fangst og fiskeri Samlede fangstmængde, der fortæres af husholdningen Samlede fangstmængde, der deles af husholdningen Samlede fangstmængde, der modtages af husholdningen Den enkeltes pasning af børn Den enkeltes forarbejdning af lokale fødevarer Kunsthåndværk, kunst og andre produktionsaktiviteter Husholdningens indkomster, der ikke stammer fra lønarbejde herunder overførselsindkomster

66 A model for house hold production Usher and Weinstein 1991 (p. 12)

67 Overordnet konklusion # 1 for inuit i Arktis: En kombination af deltagelse i traditionelle aktiviteter som fangst og fiskeri er den fremherskende livsstil blandt oprindelige folk i Arktis. Det koster penge at udøve fiskeri og fangst; husholdninger med højere indkomster kan vælge (og gør det faktisk også) at bruge flere penge på disse aktiviteter. Ni ud af ti inuit opfatter traditionelle aktiviteter som fiskeri og fangst vigtige for deres identitet/selvopfattelse.

68 Andel af husholdningens forbrug af kød og fisk, der var traditionel/grønlandsk mad 100% 80% 60% 40% 20% 0% more than half about half none and less than half Greenland Canada Chukotka Alaska Total lande/regioner 1. To ud af tre inuithusholdninger angiver, at halvdelen eller mere af husholdningens fødevareforbrug udgøres af traditionel/grønlandsk mad. 2. Traditionel mad synes at udgøre den største del af kosten i Alaska. Derimod andrager det en noget mindre andel af kosen blandt inuit i Grønland, Canada og Chukotka.

69 Andel af husholdningens forbrug af kød og fisk, som husholdningen selv fiskede/fangede 100% 80% 60% 40% 20% 0% Greenland Chukotka Alaska Total lande/regioner More than half About half Less than half None 1. Fem ud af ti inuit husholdninger angiver, at de fiskede og fangede mere end halvdelen af husholdningens forbrug af kød og fisk; 2. Seks ud af ti inuit husholdninger i Chukotka og Alaska angiver, at de fiskede og fangede mere end halvdelen af husholdningens forbrug af kød og fisk; 3. Mindre end tyve procent spiste ikke egen fangst.

70 Tilfredshed med kombination af lønarbejde og fa ngst/fiske ri very and somew hat dissatisfied neither satisfied nor dissatisfied somew hat and very satisfied 0 Greenland Chukotka Alaska Total lande og regioner 1. Mere end tre ud af fire inuit er noget eller meget tilfredse med deres kombination af lønarbejde og fiskeri/fangst; 2. Fem procent eller mindre er noget eller meget utilfreds med deres kombination af lønarbejde og fiskeri/fangst i Grønland og Alaska, hvorimod fire ud af ti inuit i Chukotka er noget eller meget utilfreds med deres kombination af lønarbejde og fiskeri/fangst.

71

72

73 Tilfredshed med husstandsindkomsten (procent) Grønland Tjukotka Alaska Total Meget tilfreds 13% 9% 27% 15% Noget tilfreds 54% 19% 44% 44% Hverken tilfreds eller utilfreds 23% 13% 16% Noget utilfreds 8% 35% 11% 15% Meget utilfreds 2% 36% 5% 10% 100% 100% 100% 100%

74 Tilfredshed med levestandarden (procent) Grønland Tjukotka Alaska Total Meget tilfreds 17% 1% 31% 16% Noget tilfreds 59% 24% 46% 49% Hverken tilfreds eller utilfreds 15% 10% 10% Noget utilfreds 7% 35% 8% 14% Meget utilfreds 2% 40% 5% 11% 100% 100% 100% 100%

75 Problemer med at få enderne til at nå sammen (procenter) Grønland Tjukotka Alaska Total Med stort besvær 3% 41% 5% 12% Med noget besvær 18% 38% 42% 27% Nogenlunde let 58% 20% 37% 45% Meget let 22% 0% 16% 15% 100% 100% 100% 100%

76 SLiCA spørgeskema emner (III) Produktive ressourcer: sundhed Hørelse, tale, syn, evne til at gå, bære, mobilitet; Mentalt helbred; Begrænsninger/handicaps i forhold til lønarbejde; Begrænsninger/handicaps i forhold til fiskeri og fangst aktiviteter; Begrænsninger/handicaps i forhold til husholdningsaktiviteter;

77 SUNDHED - HELBRED

78 Overordnet konklusion # 4 for inuit i Arktis: Sundhedsforholdene varierer meget i Arktis. Tre ud af fire inuit i Grønland vurderer deres helbred som godt eller meget godt, sammenlignet med én ud af to canadiske og alaskanske inuit og én ud af fem blandt de oprindelige folk i Chukotka.

79 Risiko/Sandsynlighed for at få en større depression (procent) Grønland Canada Chukotka Alaska Total Størst risiko for at få en depression Mindst risiko for at få en depression

80

81

82 SLiCA spørgeskema emner (IV) Produktive ressourcer : Lønarbejdsressourcer Formel uddannelse; Jobtræning; Perioder med ønske om arbejde/ønske om ikke at arbejde; Opfattelse af jobmuligheder; Erfaringer med ikke-lokal beskæftigelse; Begrænsninger på grund af manglende transport; Begrænsninger på grund af manglende børnepasning; Tilfredshed med arbejde; Jobforventninger; Jobforhåbninger.

83 UDDANNELSE

84

85

86

87 SLiCA spørgeskema emner (V) Produktive ressourcer : Jagt, fiskeri, tilberedningsressourcer (A) Uddannelse til jagt, fiskeri og tilberedning af mad; Anvendelse af lokalt sprog; Deling af udstyr, brændstof, penge, arbejdskraft; Tilstedeværelse af vigtige vildtressourcer; Sundhedstilstanden hos vigtige vildtressourcer.

88 US Dollars Gennemsnitsværdien i USD af fiskeri/fangst kapital, der ejes/blev købt af husholdningen sidste år Greenland Canada Chukotka Alaska Total mean value of subsistence capital owned mean value of subsistence capital purchased in last year En mere detaljeret analyse af husholdningerne (opdelt på lønnet arbejde og fiskeri/fangstaktiviteter til primært eget forbrug) viser for alle lande og regioner, at husholdninger med høj beskæftigelsesgrad og mange fiskeri/fangstaktiviteter investerer mest i udstyr, mens husholdninger med lav beskæftigelsesgrad og få fiskeri/fangstaktiviteter investerer mindst i udstyr til fiskeri og fangst.

89 SLiCA spørgeskema emner (VI) Produktive ressourcer : Jagt-, fiskeri-, tilberedningsressourcer (B) Opfattelse af begrænsninger I forhold til fangst og fiskeri; Reguleringer; Vejr/klima (havis, uvejr, kraftige snefald; Tilgængelighed (f.eks. begrænsninger på rejsemuligheder); Udstyr; Kommercielle markeder; Evne til forarbejdning/tilberedning; Opbevaring af mad; Tilfredshed med fangst/fiskeri/forarbejdning/tilberedning; Forventninger til fangst/fiskeri/forarbejdning/tilberedning; Forhåbninger til fangst/fiskeri/forarbejdning/tilberedning.

90 SLiCA spørgeskema emner (VII) Produktive ressourcer : Politiske ressourcer Indflydelse på lønarbejde; Indflydelse på formel uddannelse; Indflydelse på fangst, fiskeri; Indflydelse på traditionel uddannelse Stræben efter indflydelse; Forventninger til indflydelse.

91 PROBLEMER I LOKALSAMFUNDET

92

93

94 Andel af inuitbefolkningerne i Grønland, Chukotka og Alaska, der mener at forskellige miljøproblemer forekommer i deres lokalområde Grønland Chukotka Alaska Total Klimaændringer 74% 79% 61% 72% Lokale områder, der er forurenede 62% 95% 48% 68% Forurening af lokale søer og vandløb 54% 89% 45% 61% Forurening fra industri I dette område 52% 66% 24% 50% Forurening fra andre lande 61% 36% 25% 48% Fisk eller dyr, som det kan være sundhedsfarligt at spise Erosion af kystområder eller elvenes bredder 30% 69% 44% 42% 25% 65% 58% 42%

95 Politiske ressourcer og aktiviteter

96

97

98 SLiCA spørgeskema emner (VIII) Udgifter og Forbrug Husholdningsbudget; Husholdningens tidsforbrug: arbejde, huslige aktiviteter, fritid; Fødevarer: tilstrækkelighed, ernæring, husholdningens eget bidrag; Vand: kvalitet, tilstrækkelighed; Husholdningen: type, tilstand, tilskud; Forsyning: opvarmning, elektricitet, kogegrej; Beklædning; Udstyr, forsyninger; Sundhedsydelser: tilgængelighed, omkostninger, tilfredshed.

99 SLiCA spørgeskema emner (IX) Sociale relationer & Etnisk identitet/kulturel baggrund Hvor modtager du forskellig slags hjælp/støtte; Gavegivning, deling; Etnisk identitet.

100 IDENTITET

101

102

103 SLiCA spørgeskema emner (X) Lokalsamfundets ressourcer Kommunikation; Transport.

104 SLiCA spørgeskema emner (XII) Subjektive velfærd Spiritualitet Sociale forbindelser Social støtte Social tilpasning/regulering Etnisk identitet/kulturel baggrund

105 Overordnet konklusion # 2 for inuit i Arktis: Familiebånd, social støtte af hinanden og deltagelse i traditionelle aktiviteter som fiskeri og fangst har stor betydning for at mange oprindelige folk vælger at blive i de arktiske samfund.

106 Overordnet konklusion # 3 for inuit i Arktis: Individuel velfærd er tæt knyttet til jobmuligheder, lokal adgang til fiskeri og fangst samt en følelse af lokal indflydelse. Manglende velfærd og depression (og tilknyttede problemer som selvmord) er to sider af samme sag. Ved at forbedre velfærden kan de sociale problemer reduceres.

107 Deling af traditionel mad med husholdninger uden for lokalsamfundet - Grønland, Canada og Alaska Greenland Canada Alaska Total lande/regioner No Yes 1. I Canada deler 96 % af inuit husholdninger i de arktiske områder traditionel mad med husholdninger andre steder; 2. I Grønland og Alaska er de tilsvarende tal 64 og 85 %.

108 Andel af husholdninger der har modtaget traditionel mad fra andre - Grønland, Chukotka og Alaska Greenland Chukotka Alaska Total lande og regioner No Yes 1. I gennemsnit angiver 80 % af alle inuit husholdninger, at de modtager traditionel mad fra andre; 2. Alaska rangerer højest med 92 %, mens 80 % i Chukotka og 79 % i Grønland modtager traditionel mad.

109 Index for Social støtte (procent) Grønland Canada Chukotka Alaska Total 1-17 (lille) (stor)

110 Bånd til familie, der ikke lever sammen med dig (procent) Grønland Canada Chukotka Alaska Total Ikke stærke stærke meget stærke

111

112

113 Mænd Andel af befolkningen der generelt er meget eller noget tilfreds med deres liv Kvinder Bybefolk ningen Bygdebefolkningen 94 % 91 % 93 % 92 %

114 SLiCA-projektes fremtid ? Afslutte indtastning af de sidste skemaer (20) og databehandling; Analysere data på Grønland og andre regioner/lande; Sammenligne data og analyser mellem regioner/lande. Offentliggøre undersøgelsesresultater; Gøre data/datasæt tilgængelige og distribuere dem. IPY-initiativ Gøre SLiCA som survey-instrument anvendeligt i andre regioner i Arktis; Tilbyde SLiCA som survey-instrument til gennemførelse af undersøgelser blandt andre oprindelige folk i samarbejde med f.eks. FN s Forum for oprindelige folk og Verdensbanken; Anvende data og gennemføre dataanalyser i samarbejde med andre forskningsprojekter og stakeholders (f.eks. oprindelige folks organisationer, politiske organisationer og administrative myndigheder) i Arktis. [ECONOR - Arctic Social Indicators/ASI]

115

116

117

118

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

SUNDHED PÅ TOPPEN. Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006

SUNDHED PÅ TOPPEN. Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006 Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands hjemmestyre INUSSUK Arktisk forskningsjournal 1 2007 SUNDHED PÅ TOPPEN Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse Sammenfattende analyse

Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Den komparative analyse Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Den komparative analyse Sammenfattende analyse NORDREGIO 2009 Nordic Council of Ministers Research Programme Report

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 10 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen...

Læs mere

Naalakkersuisut Grønlands Selvstyre. INUSSUK Arktisk forskningsjournal 3 2013. Grønlands bygder. økonomi og udviklingsdynamik.

Naalakkersuisut Grønlands Selvstyre. INUSSUK Arktisk forskningsjournal 3 2013. Grønlands bygder. økonomi og udviklingsdynamik. Naalakkersuisut Grønlands Selvstyre INUSSUK Arktisk forskningsjournal 3 2013 Grønlands bygder økonomi og udviklingsdynamik Kåre Hendriksen Grønlands bygder økonomi og udviklingsdynamik INUSSUK Arktisk

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

INUUNERITTA. Årsrapport for 2008

INUUNERITTA. Årsrapport for 2008 Namminersorlutik Oqartussat/Grønlands Selvstyre Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik /Departementet for Sundhed PAARISA INUUNERITTA Årsrapport for 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...3

Læs mere

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Peter Berliner, Søren Lyberth, Maren Markussen, Silja Henderson, Line Natascha Larsen, Søren Vestergaard Mikkelsen 3 Piumassuseq isit

Læs mere

Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser

Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund Betina Vind Ebbesen Tove Enggrob Boon Vibeke Nellemann SKOV & LANDSKAB 157 / 2012 Titel Klimatilpasning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

Grønlands bygder. --økonomi og udviklingsdynamik. PhD afhandling af Kåre Hendriksen Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og

Grønlands bygder. --økonomi og udviklingsdynamik. PhD afhandling af Kåre Hendriksen Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og Grønlands -- -- bygder --økonomi og udviklingsdynamik PhD afhandling af Kåre Hendriksen Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og 1 Billede forside: Tiniteqilaaq, Ammassalik Korrekturudgave udskrevet

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere