Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen"

Transkript

1 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Se projektorganisering pkt 36 i ansøgning. Her følger bemandingsplan og CV for de involverede i projektgruppe, følgegruppe samt projektleder Bemandingsplan Projektleder Susanne Minds, projektkoordinator og konsulent i EVU, VIAUC se side 14 Projektgruppe/lokale projektledere SosuFH: Jørgen Mohr Poulsen, uddannelseskonsulent og underviser, se side 16 SosuFyn: Lene Theresa Hansen, projektkoordinator, se side 17 EUC Lillebælt: Vagn Forsmann, projektkoordinator, se side 20 UCC: Marianne Svanholt, projektkoordinator, se side 22 UC Syddanmark: Bent Würsching, chefkonsulent, se side 19 VIAUC: Jette Aabo Frydendal, adjunkt i IT-pædagogik, se side 23 Ekspertgruppe/følgegruppe fra CELM Lars Peter Kjeldsen, leder af CELM, se side 2 Åge Staghøj, programkoordinator i CELM, se side 9 Inge Knudsen, Underviser Business College Horsens, se side 12 På de følgende sider er CV for de involverede Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 1 af 23

2 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen Adresse, tlf. og VIA University College, Udviklingsdivisionen, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Tlf ; Nuværende stilling: Videncenterleder, Videncenter for E-læring og Medier, CELM Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) Projekter: Projektleder for aktionsforskningsprojekt: Ved for en tid at sætte dans på skoleskemaet på Lisbjergskolen i Århus, skal et nyt projekt afklare hvordan dansen kan medvirke positivt i skoleelevers æstetiske læreprocesser og demokratiske dannelse. Jeg deltager også som forsker i projektet Projektleder på evalueringsprojektet Fremme af evalueringskultur i folkeskolen. JCVU skal i et konsortium producere materialer og test til en portal på Internettet under Skolestyrelsen. JCVU s andel er ca. 12 mio. kr., og jeg koordinerer i perioden ca projektmedarbejdere, og leder forskningstilknytningen på projektet. Portalen henvender sig til både lærere og skoleledere, elever, forældre og det kommunale niveau. Portalen har fire hovedområder: 1. Generel vejledning om evalueringskultur i folkeskolen 2. Vejledning om evalueringsredskaber til brug i folkeskolen 3. Fagspecifikke inspirationsmaterialer. 23 Fag/områder skal beskrives udførligt fra forskellige faglige vinkler. 4. Nationale tests 12 i alt på udvalgte fagområder. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 2 af 23

3 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Projektleder og styregruppemedlem i: Bioanalytiker på nettet. Videncenter for E-læring og medier har i fællesskab med Bioanalytikeruddannelsen udviklet en netbaseret merituddannelse for laboranter Kvalitetsudviklingsprojekt på Ergoterapeutuddannelsen i Århus. Projektet skal understøtte uddannelsens pædagogiske praksis og kliniske vejledning Medvirket til at udarbejde og beskrive overordnet it-strategi og -politik for JCVU og herunder den konkrete udmøntning på fysioterapeutuddannelsen Ansvarlig for evaluering af projektet BIBCAST. Et pilotprojekt omkring streaming af film på internettet, der omfatter 4 gymnasier og 4 kommunale hovedbiblioteker. Opdragsgiver Biblioteksstyrelsen, og desuden medvirker 10 filmselskaber Projektansvarlig og projektleder på forskningsprojekt om kvalitetsudvikling i daginstitutioner Udviklingsprojekt omkring evaluering og kvalitetssikring på 5 fysioterapeutskoler i Danmark. Projektet inddrager KIF, der er en internetbaseret evaluerings- og udviklingsplatform Adjunktpædagogikum på DPU. Jeg foretog en undersøgelse, beskrivelse og evaluering af den net-baserede vejledning i virtuelle læremiljøer i tilknytning til masteren i pædagogisk IT. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 3 af 23

4 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV To forskningsprojekter om IT og læreprocesser i organisationer. Det ene projekt havde til hensigt gennem aktionsforskning på 7 institutioner, at afdække væsentlige faktorer i forbindelse med omstilling fra teknisk IT-vejledning til pædagogisk IT-vejledning. Det andet havde ligeledes gennem aktionsforskning på 15 institutioner til hensigt at undersøge, beskrive og udvikle centerteamets betydning for integration af pædagogisk IT-vejledning Erhvervet Ph.d.-graden. Afhandlingen har titlen: Organisationsudvikling i et informationsog kommunikationsteknologisk perspektiv. Afhandlingen forsøger at belyse og besvare spørgs mål som: Hvorfor er det nødvendigt at udvikle skolen? Hvorfor er det nødvendigt at implementere informationsteknologi i skolen? Hvorfor er det nødvendigt for skolens fremtid, at udvikling af teknologikompetence og skolekultur sker samtidig? Hvilken rolle bør medarbejder og ledelse indtage i en udviklingsproces? Hvorfor gør spørgsmål som disse en betydningsfuld forskel i en udviklingsproces? Findes der trædesten i udviklingsprocesser, der er mere værdifulde end andre? Evaluerede projektet På samme hammel i Tranbjerg. Projektet var en del af et landsdækkende projekt, der var finansieret af Biblioteksstyrelsen, Århus Kommunes Biblioteker og de involverede skoler. Projektet havde blandt andet til formål: Med eleverne som pejlemærke at skabe et fælles værdigrundlag i relation til nye læreprocesser... via en dialog på tværs af skole, skolebibliotek og folkebibliotek at etablere et kvalificeret og koordineret vejledningsgrundlag Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 4 af 23

5 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Konsulent og følgeforsker i tilknytning projektet Århus kommunale skolevæsen en lærende organisation. Århus skolevæsen indledte i perioden 97 og frem til 2001 et udviklingsarbejde, der handlede om, at kommunens skoler skulle arbejde frem mod at blive lærende organisationer. Projektet var på en gang top- og bundstyret, og fra begge positioner var der interesse i, at skolerne kvalificerede sig i forhold til de opgaver, der ligger i at være skole i et postmoderne samfund Medvirket til at beskrive og gennemføre DPU s masteruddannelse i Pædagogisk IT. Uddannelsen startede i efteråret 2001 og er fleksibelt tilrettelagt. Masteruddannelsen er tilrettelagt i nær tilknytning til de studerendes praksis/arbejdsliv, hvilket skyldes en prioritering af den erfaringsbaserede viden. Det får den konsekvens for de studerendes arbejde med studiet, at det er tæt knyttet til konkrete udviklingsprojekter på egne institutioner. Jeg har som underviser og vejleder på studiet medvirket til, at de studerende har initieret, gennemført og evalueret og kvalitetssikret udviklingsprojekter af meget forskellig karakter Projektleder på et IT-efteruddannelsesprojekt for ledere i Børn og Unge sektoren i Århus kommune Udviklet og evalueret et IT-efteruddannelsesprojekt for ledere og pædagogisk IT-vejledere ved Aarhus Kommunale Skolevæsen. Projektet omfattede ca. 300 personer og var fleksibelt tilrettelagt. En del af projektet omhandlede, at kvalificere det enkelte skoleteam til at forestå en intern IT-efteruddannelse kombineret med organisatoriske tiltag lokalt på egen skole. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 5 af 23

6 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Medvirket til at planlægge og beskrive indholdet i Nye veje i efteruddannelsen, et nationalt efteruddannelsesprojekt omkring it implementering for DLH-undervisere delvist finansieret via CTU midler I samarbejde med Bent B. Andresen ( DPU), har jeg planlagt og beskrevet modul III og IV på pd-uddannelsen: IT-vejleder. Modul III har titlen: IT-vejledning og skoleudvikling. Modul IV indeholder undervisning i videnskabsteori. Jeg har undervist, vejledt og eksamineret mellem studerende Speciale-opgave på cand. pæd. psyk. med titlen: Autonomi og Commitment. Overskriften dækker over en undersøgelse af de lærings- og udviklingsmæssige betingelser, der opstår i takt med, at innovative tiltag afkræver medarbejdere på danske virksomheder en højere grad af autonomi og commitment. Jeg var i 9 måneder tilknyttet LEGO og hentede min empiri her. Erhvervserfaring: Videncenterleder, Videncenter for E-læring og Medier, CELM Leder af videncenter for it, medier og læring, VIML Medarbejderrepræsentant i JCVU s bestyrelse Faglig koordinator for Forskning, Udvikling og Evaluering (FUE) ved JCVU Adjunkt ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 6 af 23

7 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Universitet Forskningsassistent ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsassistent ved institut for Æstetiske fag og mediepædagogik, Danmarks Lærerhøjskole Administrativ pædagogisk konsulent inden for områderne skoleudvikling og informationsteknologi, Danmarks Lærerhøjskole i Århus Lærer Uddannelse: 2002 Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet 1997 Cand.pæd.psych., Danmarks Lærerhøjskole 1986 Lærer, Århus Seminarium Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : Behersker Engelsk og Tysk på forhandlings- og samarbejdsniveau. Publikationer: Kjeldsen L. (2008) Hvad Karakteriserer den netbaserede vejledning, Kjeldsen m.fl. (2007) Non-verbalt sprog i kommunikative rum, Nordisk Pedagogik nr. 4 p , Universitetsforlaget, Oslo, Norge. Kjeldsen m.fl. (2007) Organisatorisk e-læring, Kjeldsen m.fl. (2005) Teamets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af undervisningen. (Red. Kjeldsen). Kroghs forlag. Kjeldsen m.fl. (2005) Se vi kan! Januar 2005, læringsguide, Århus kommune. Kjeldsen m.fl. (2005) Se vi kan! Januar 2005, undervisningsfilm, Århus kommune. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 7 af 23

8 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Kjeldsen m.fl. (2004) Kinæstetisk læring og kompetenceudvikling blandt børn og voksne i daginstitutioner. Forskningsrapport, december Århus kommune. Kjeldsen m.fl. (2004) Rum for kinæstetisk læring og kompetenceudvikling blandt børn og voksne. Artikel i guldguiden. København: Learning Lab Denmark. Kjeldsen L. (2004) Teamets arbejde med det virtuelle læringsmiljø, Kroghs forlag. Kjeldsen L. (November 2003) Når skolen udvikler sig indefra, København: DPU s forlag. (s. 300) Kjeldsen m.fl. (2004) Udvikling af skolens vejledningskultur. Vejledningsmodeller i Nordjylland ITMFprojekt nr Rapport marts Kap. 3, København: DPU. Kjeldsen m.fl. (2003) At løfte i flok kvalificeret samspil mellem skolens lærere, centerteam og ledelse. Forskning om skolens vejledningskultur tilknyttet udviklingsprogrammet Læring med IT i Københavns Kommune, ITMF-projekt nr Delrapport maj Kap. 6,København: DPU. Kjeldsen L. (2003) IT-implementering. Artikel i X-COM magasinet for sprog og kommunikation. 2. udg. Maj 2003, Århus: Erhvervssprogligt forbund. Kjeldsen L. (2002). Hvordan kan man udvikle sin vejledningskompetence, fra bogen: Håndbog for pædagogiske IT-vejledere, Andresen B. et. al, Vejle: Kroghs Forlag. Kjeldsen L. & Elmose S. (2001). GRØNKØBING et pædagogisk spil til samfundsfag, matematik,naturfagene og det grønne islæt, Erhvervsskolernes forlag. Kjeldsen L. (2001). IKT -udvikling med afsæt i teorien om den lærende organisation. Fra bogen Skolen som lærende organisation i teori og praksis red. Ryberg & Thrane. Århus: Klim. Kjeldsen L. (2000). IKT og skoleudvikling Om arbejdet med IKT-handleplaner. København: DLH. Kjeldsen L. m.fl. (1998). På vej mod - en lærende organisation. Århus: DLH. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 8 af 23

9 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Åge Staghøj Adresse, tlf. og Værkmestergade Århus C Mobil: Mail: Avatar: Age Contepomi Nuværende stilling Orlov fra Via University College, og nu Chefkonsulent hos Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer: Af formelle faglige kvalifikationer kan nævnes min uddannelse CBS, MBA Master of Business Administration, Copenhagen Business School Tømrer, Herning Tekniske skole. Min profil er ekstrovert, udviklingsorienteret leder, med empati og ansvarlighed for de projekter jeg er ansvarlig for eller deltager i. Arbejdsmæssige erfaringer Projekterfaring, inkl. Projektledelse: Nuværende programkoordinator i Center for E-læring og Medier, CELM, i Via University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov. Ansvarlig for en række projekter i programmet digitale læringsresurser og medier. Fra Projektleder ved Entreprenørskolen og Dansk Byggeri for udvikling af Blended Learning i porteføljen af arbejdsmiljøkurser til bygherre, rådgivere, ledere og håndværkere. Fra projektleder for seminar, der certificerede deltagerne til at kunne undervise på webbaserede og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser i Danmark. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 9 af 23

10 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Fra projektleder i Via University College for udvikling af det første modul i diplomuddannelse, der blev gennemført som Blended Learning med synkrone webbaserede lektioner til studerende i Danmark og Grønland. Fra projektleder hos Via University College for del projekt der indgik i hovedprojektet Horisontal Læring, der var forankret hos Knowledge Lab på Syddansk Universitet. Delprojektet indeholdt udvikling af en ø i Second Life, som læringsresurse, med tilhørende objekter, og undervisningsmateriale. Omtalt læringsresurse er i dag forankret i videncenteret CELM i Via University College. Erhvervserfaring: arbejdet med, implementering, og drift af web 1.0. programmet cursum arbejde som udviklingsleder for projekter med Blended Learning som programmet Saba Centra, der er et mellem program for overgangen til web 2.0. programmer, som f.eks. Second Life arbejde som underviser, hvor Second Life er arbejdsplatformen for mig og de studerende. Uddannelse: CBS, MBA Master of Business Administration, Copenhagen Business School Tømrer, Herning Tekniske skole. Netværk/samarbejde: Deltager i en række netværk i bl.a. Via University College, og Syddansk Universitet. Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige): Læser, skriver og taler dansk. Læser engelsk normalt, taler og skriver på begynderniveau. IT kundskaber: Daglig bruger af normale computer programmer. Særlige kompetencer i brug og forretningsmæssig udvikling af Second Life. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 10 af 23

11 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Resultater: Udvikling, implementering og drift af over 100 uge webbaseret kurser på Entreprenørskolen og i Dansk Byggeri. På andet år deltager i udvikling og drift af ø i Second Life. Udvikling, implementering, og drift af arbejdsmiljøuddannelsen i lærlingeuddannelsen på Erhvervsuddannelsen i Horsens. Publikationer Tolstrup. M, Staghøj Å. (2005) Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri. Tolstrup. M, Staghøj Å. (2005) Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 11 af 23

12 CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Inge Knudsen Adresse, tlf. og Barrit Langgade 16, 7150 Barrit Mobil: MaIL: Nuværende stilling Underviser Business College Horsens Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer Global undervisning i First Life og Second Life inden for kultur, kommunikation, engelsk og kinesisk Ansat som underviser på Business College Horsens, Horsens, Danmark Kontorassistent, Yellen Agentur for fotografer NYC, USA Underviser på Staples High school, Westport Connecticut, USA Underviser på Jong Jen English Training Center, Taipei, Taiwan Youth and Adult Education Underviser på Nova Language Center, Osaka, Japan Uddannelse: 1990 Bachelorgrad i Engelsk og Kinesisk, Århus Universitet, Danmark 1988 Bifag i Kinesisk, Århus Universitet, Danmark Kinesisk historie og kultur, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan Kinesisk sprog og kultur, Shandong University, Peoples Republic of China Procesorienteret Kommunikation Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 12 af 23

13 CV Kurser: Developing Intercultural Training Skills, Bath, UK Ikke-voldelig kommunikation Non- violent Communication Autoriseret i Discover Stress og Livskvalitet Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : Dansk, Engelsk, og kinesisk på højt niveau. IT kundskaber: DiSC autoriseret Pc bruger word og dtp Pc Kørekort DEL Erhvervspædagogik, Århus Programmering i Second Life Resultater: Udvikling, drift, og global undervisning på Business College Horsens, Horsens, Danmark Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 13 af 23

14 CV Projektleder: Susanne Minds Adjunkt, Cand.psych. aut. MEd Adresse, tlf. og Rudolfgaardsvej 1, 8260 Viby J, Tlf , Mail: Nuværende stilling Projektkoordinator og konsulent i kompetenceudviklingsenheden v. Efter- og videreuddannelsesdivisionen, VIA University College Uddannelse 1993: Psykolog/Cand.psych. Århus Universitet 1997: Autorisation v. psykolognævnet Master i voksenuddannelse/med in Adult learning and Human Ressource Develoment, DPU Faglige kvalifikationer Projektledelse Undervisnings-, konsulent og ledelsesfunktioner. Pædagogisk og didaktisk planlægning af efteruddannelse. AMU, såvel mhp TUP projekter, undervisning og udvikling af amu-uddannelser. Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) PPR: Sosuaarhus: : underviser på pgu og pædagogisk konsulent Sosu-Skive-Thisted-Viborg: : Afdelingsleder og kursusleder VIAUC: 2008-: Projektkoordinator og konsulent i EVU Projekterfaring, inkl. projektledelse Projektleder på følgende projekter o : Samspil mellem skole og praktik. Projektet er afsluttet dec. 2004, og er udgivet foråret Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 14 af 23

15 CV o : Den landsdækkende evaluering af Sosu-uddannelserne. Koordinater for skolesamarbejdet (Århus-Nordjylland) samt projektleder for evalueringsforløbet på Sosu-skolen Århus. o : Den sammenhængende vekseluddannelse på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Fokus på kompetenceudvikling i et sammenhængende vekseluddannelsesforløb. Rapporten er udgivet af undervisningsministeriet i o TUP08: Evalueringsambassadør. Igangværende projekt, som afsluttes primo 2010 Ledelsesansvarlig på følgende projekter o TUP/KVIST (2006) (http://www.epos-amu.dk/media(564,1030)/kvist-evalueringsrapport.pdf) o TUP/Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU (2007), (http://www.eposamu.dk/media(757,1030)/h%c3%a5ndbog_for_undervisere.pdf) o TUP/KUA (2008) (http://www.epos-amu.dk/media(943,1030)/kua-rapport.pdf o Frontmedarbejdernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats I relation til type2 Diabetes. Projekt v. Sundhedsstyrelsens diabetespulje, Evaluator Evaluator på igangværende projekt: FOKUS, der har til hensigt gennem samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Produktionsskole, UU Skive samt Erhvervsuddannelser i Skive - at få flere unge i uddannelse. Projektet er ifinansieret at Region Midtjylland og afsluttes medio Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 15 af 23

16 CV Deltager i projektgruppe/netværk: Jørgen Mohr Poulsen Adresse, tlf. og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Efter- og Videreuddannelsen, Soldalen 8, 7100 Vejle.Tlf Nuværende stilling: Uddannelseskonsulent og underviser Faglige kvalifikationer: Uddannet Socialpædagog Efteruddannelse inden for IT Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt): Har erfaring med e-learning generelt Med i flere IT-metode-udviklingsprojekter Projektarbejde erfaring fra tidl. TUP projekter Projektarbejde i tidl. FOU- og ESF projekter Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 16 af 23

17 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Lene-Theresa Hansen Adresse, tlf. og Persillegade 2 Skodborg, 6630 Rødding, Tlf.nr , / Nuværende stilling: Uddannelseskonsulent Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer Jeg har faglige erfaringer med følgende områder: Unge med psykiske / sociale funktionsnedsættelser Misbrug / hjemløse Almenpsykiatri ( behandling og social, hospital, døgninstitution, forvaltning ) Gerontopsykiatri Ledelse / projektledelse Undervisning Projekterfaring, inkl. Projektledelse: Har i forbindelse med ansættelse som leder i Vejle kommunes Socialafdeling arbejdet med ansøgning - samt ledelse af Projekt Kulturakademiet, projekt Fremskudt sagsbehandling, projekt gadesygeplejerske, projekt Skæve boliger. Har i forbindelse med ansættelse på højskole arbejdet med projektledelse af et ungeprojekt. Erhvervserfaring: Se faglige kvalifikationer. Jeg har erhvervserfaring inden for de beskrevne områder. Uddannelse: Social- og sundhedsass. Socialpædagog Voksenunderviser Demenskonsulent Diplom i psykiatri og ledelse Tværfaglig videregående kognitiv års-uddannelse Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 17 af 23

18 CV skabelon - dansk Systemisk ledelse Påbegynder 2 årig systemisk konsulentuddannelse i januar 2010 Netværk/samarbejde: Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) Taler og læser engelsk. Lidt tysk og fransk. Læser norsk og svensk IT kundskaber: SB-sys kommunalt dokumentsystem ESDH kommunalt journalsystem Sealand Care journalsystem Uniq Liv socialt journalsystem GP-Untis skemalægningssystem Windows 2000 Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 18 af 23

19 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Bent Würsching Adresse, tlf. og University College Syddanmark, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø Mobil: , Mail: Nuværende stilling Chefkonsulent Faglige kvalifikationer og Arbejdsmæssige erfaringer: Cand. Scient. Soc. Speciale: Governance Policy Networks. Netværksstyrings paradoksalitet og dilemmaer. Projektlederuddannelsen, Udviklingscenter for Beskæftigelse. Har tidligere været national uddannelseschef i privat konsulentfirma, hvor de primære opgaver var uddannelse og kompetenceudvikling, Kvantitative og kvalitative evalueringer og analyser, projektudvikling, projektansøgninger, projektstyring og tværfaglige netværk. Selvstændig konsulent og coachvirksomhed konsulent og teambuilding i private og offentlige virksomheder. University College Vest har været ekstern underviser og projektvejleder for socialrådgiver studerende. Har tidligere arbejdet som konsulent/projektleder for det Sociale koordinationsudvalg i Esbjerg/Fanø. Arbejder med ungdomssociologi og tværprofessionelt samarbejde. Sidder i IDEA Syds styregruppe om Second Life 2.0. Sidder i Vejlednings Netværk Vest, hvor målgruppen er AMU, FVU m. fl. Sidder i styregruppen for projekt Entreprenørskab på kryds og tværs som er et stort projekt mellem University College Vest, University College Syd og University College Lillebælt. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 19 af 23

20 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Vagn Forsmann Adresse, tlf. og Strømøvænget Middelfart, Uddannelse: Realeksamen Maskinarbejder Ingeniør Efteruddannelse Ansættelse Diverse Teknonom kurser Ansættelse hos Østergaards Mask , daglig leder Ansættelse hos Kosan Cylindric , kvalitets ingeniør Ansættelse hos Lydex , lagerchef Ansættelse hos Dürotan , produktiondchef Ansættelse hos Middelfart Kommune , affaldskonsulent Ansættelse hos EUC Lillebælt, 1996-? Undervisningserfaring HTX-niveau PC-kørekort Miljøstyring, Teknonom Logistik, teknonom Lagerstyring, Teknonom Vejledningsforløb for ledige voksne Vejledningsforløb for ledige unge årige Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 20 af 23

21 CV skabelon - dansk Andet Projektledelse på Livslang læring Projektledelse på MIKEA Projektledelse på Praksisnær lederuddannelse Projektudvikling/projektbeskrivelser Indhentning af diverse fonds- og puljemidler Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 21 af 23

22 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Marianne C. Svanholt Adresse, tlf. og Smedievej 32, 3400 Hillerød, Tlf: / Nuværende stilling: Lektor Projekterfaring, inkl. projektledelse: projekleder i to udviklingsprojekter, siden 2001 deltaget i 5 udviklingsprojekter, herunder 2 projekter, hvor jeg stod for at udvikle en brugerflade til netbaseret efteruddannelse. Erhvervserfaring.: seminarielærer, undervist i IT og medier. Udarbejdet og undevist netbaserede AMUuddannelser, Lektor i børne- og ungdomskultur Uddannelse: cand. mag i pædagogik og dansk Netværk/samarbejde: Samarbejdet omkring udvikling og drift af netbaseret efteruddannelse med SOSU Fredericia-Horsens Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : dansk, svensk, engelsk IT kundskaber: rutineret bruger, WEB-design og opsætning af hjemmesider Resultater: Udarbejdet modul 2 til Pædagogseminarie-IT sammen med Kent W. Kristensen ( Udarbejdelse af IT-ramme, materialer og drift af netbaserede AMU-uddannelser på UUC Sydhavns Plads 4 Publikationer: Projektrapporter: Planlægningsmodeller i det nye AMU (2008) Den fleksible AMU-uddannelse (2004) Praksisnær og netbaseret undervisning (2003) Børns leg som delvist netbaseret undervisning (2002) Håndbog: Planlægningsmodeller i det nye AMU - Håndbog Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 22 af 23

23 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Jette Aabo Frydendahl Adresse, tlf. og Virupvej 44 A, 8530 Hjortshøj, Nuværende stilling Adjunkt i IT pædagogik Faglige kvalifikationer Jeg er uddannet Cand. IT i design, kommunikation og medier fra IT universitetet, Copenhagen Business school med speciale i læring og IT. Jeg arbejder med efteruddannelse af lærere og pædagoger inden for IT pædagogik på Efter og Videreuddannelsen på VIA University College. Her varetager jeg bl.a. diplommodulet medier og mediekultur samt underviser på diplom modulet læring og læringsressourcer. På sidstnævnte modul beskæftiger jeg mig i særlig grad med digitale læremidler og web 2 (og 3) didaktik. Jeg er ligeledes tilknyttet en gruppe som arbejder med opkvalificering af undervisere intern omkring inddragelse af virtuelle læringsrum i efteruddannelsessammenhænge. Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) Planlægger, underviser og vejleder på Pædagogisk Diplomuddannelser inden for IT pædagogik og mediekultur Planlægger, underviser og vejleder på efteruddannelseskurser med overvejende IT pædagogiske og IT didaktiske temaer Udvikler og deltager i projekter i tilknytning til skolers, institutioners og kommuners IT pædagogiske indsats mm Medvirker til, at VIAUC s IT pædagogiske kompetencer udvikles og koordineres Jeg har arbejdet med en del udviklingsprojekter, som har haft til hensigt at undersøge muligheder og potentialer med IT i pædagogiske sammenhænge. Jeg har bl.a. været projektleder på ITMFprojektet NILen, som er et af de få ITMFprojekter, som stadig eksisterer efter udviklingsforløbets afslutning. Jeg har igennem de seneste 4 år haft en konsulentopgave i Herning Kommune, hvor jeg har haft til opgave at kvalificere deres IT pædagogiske satsning på skole og pædagogområdet. Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige): Læser, skriver og taler dansk og engelsk. IT kundskaber: Habil bruger af normale computer programmer samt diverse multimedieprogrammer og webeditorer. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 23 af 23

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Oktober 2010 Udgivet i fællesskab af: KL, FTF, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Regioner Ansvarshavende udgiver:

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bilag 5: Dokumentation af konsortiets kvalitet til at drive et videnscenter videnstaksanomi og professionsuddannelser.

Bilag 5: Dokumentation af konsortiets kvalitet til at drive et videnscenter videnstaksanomi og professionsuddannelser. Bilag 5: Dokumentation af konsortiets kvalitet til at drive et videnscenter videnstaksanomi og professionsuddannelser. Videngrundlag og fagligt miljø Indledning. 1 Niveau 1: Personbåren viden. Enkeltpersoner..

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. December 2008

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. December 2008 December 2008 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø evidencenter e-learning Lab Det Nationale Videncenter for e-læring Aalborg Universitet Sønderhøj 30 Kroghstræde 1 8260 Viby J 9220 Aalborg

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Afsluttende rapport Projekt 6.1 Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Ellen Enggaard Karen Paaske Lene

Læs mere

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt

Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Diplomuddannelser Uddannelsernes De sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold: Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere