Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen"

Transkript

1 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Se projektorganisering pkt 36 i ansøgning. Her følger bemandingsplan og CV for de involverede i projektgruppe, følgegruppe samt projektleder Bemandingsplan Projektleder Susanne Minds, projektkoordinator og konsulent i EVU, VIAUC se side 14 Projektgruppe/lokale projektledere SosuFH: Jørgen Mohr Poulsen, uddannelseskonsulent og underviser, se side 16 SosuFyn: Lene Theresa Hansen, projektkoordinator, se side 17 EUC Lillebælt: Vagn Forsmann, projektkoordinator, se side 20 UCC: Marianne Svanholt, projektkoordinator, se side 22 UC Syddanmark: Bent Würsching, chefkonsulent, se side 19 VIAUC: Jette Aabo Frydendal, adjunkt i IT-pædagogik, se side 23 Ekspertgruppe/følgegruppe fra CELM Lars Peter Kjeldsen, leder af CELM, se side 2 Åge Staghøj, programkoordinator i CELM, se side 9 Inge Knudsen, Underviser Business College Horsens, se side 12 På de følgende sider er CV for de involverede Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 1 af 23

2 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen Adresse, tlf. og VIA University College, Udviklingsdivisionen, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Tlf ; Nuværende stilling: Videncenterleder, Videncenter for E-læring og Medier, CELM Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) Projekter: Projektleder for aktionsforskningsprojekt: Ved for en tid at sætte dans på skoleskemaet på Lisbjergskolen i Århus, skal et nyt projekt afklare hvordan dansen kan medvirke positivt i skoleelevers æstetiske læreprocesser og demokratiske dannelse. Jeg deltager også som forsker i projektet Projektleder på evalueringsprojektet Fremme af evalueringskultur i folkeskolen. JCVU skal i et konsortium producere materialer og test til en portal på Internettet under Skolestyrelsen. JCVU s andel er ca. 12 mio. kr., og jeg koordinerer i perioden ca projektmedarbejdere, og leder forskningstilknytningen på projektet. Portalen henvender sig til både lærere og skoleledere, elever, forældre og det kommunale niveau. Portalen har fire hovedområder: 1. Generel vejledning om evalueringskultur i folkeskolen 2. Vejledning om evalueringsredskaber til brug i folkeskolen 3. Fagspecifikke inspirationsmaterialer. 23 Fag/områder skal beskrives udførligt fra forskellige faglige vinkler. 4. Nationale tests 12 i alt på udvalgte fagområder. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 2 af 23

3 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Projektleder og styregruppemedlem i: Bioanalytiker på nettet. Videncenter for E-læring og medier har i fællesskab med Bioanalytikeruddannelsen udviklet en netbaseret merituddannelse for laboranter Kvalitetsudviklingsprojekt på Ergoterapeutuddannelsen i Århus. Projektet skal understøtte uddannelsens pædagogiske praksis og kliniske vejledning Medvirket til at udarbejde og beskrive overordnet it-strategi og -politik for JCVU og herunder den konkrete udmøntning på fysioterapeutuddannelsen Ansvarlig for evaluering af projektet BIBCAST. Et pilotprojekt omkring streaming af film på internettet, der omfatter 4 gymnasier og 4 kommunale hovedbiblioteker. Opdragsgiver Biblioteksstyrelsen, og desuden medvirker 10 filmselskaber Projektansvarlig og projektleder på forskningsprojekt om kvalitetsudvikling i daginstitutioner Udviklingsprojekt omkring evaluering og kvalitetssikring på 5 fysioterapeutskoler i Danmark. Projektet inddrager KIF, der er en internetbaseret evaluerings- og udviklingsplatform Adjunktpædagogikum på DPU. Jeg foretog en undersøgelse, beskrivelse og evaluering af den net-baserede vejledning i virtuelle læremiljøer i tilknytning til masteren i pædagogisk IT. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 3 af 23

4 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV To forskningsprojekter om IT og læreprocesser i organisationer. Det ene projekt havde til hensigt gennem aktionsforskning på 7 institutioner, at afdække væsentlige faktorer i forbindelse med omstilling fra teknisk IT-vejledning til pædagogisk IT-vejledning. Det andet havde ligeledes gennem aktionsforskning på 15 institutioner til hensigt at undersøge, beskrive og udvikle centerteamets betydning for integration af pædagogisk IT-vejledning Erhvervet Ph.d.-graden. Afhandlingen har titlen: Organisationsudvikling i et informationsog kommunikationsteknologisk perspektiv. Afhandlingen forsøger at belyse og besvare spørgs mål som: Hvorfor er det nødvendigt at udvikle skolen? Hvorfor er det nødvendigt at implementere informationsteknologi i skolen? Hvorfor er det nødvendigt for skolens fremtid, at udvikling af teknologikompetence og skolekultur sker samtidig? Hvilken rolle bør medarbejder og ledelse indtage i en udviklingsproces? Hvorfor gør spørgsmål som disse en betydningsfuld forskel i en udviklingsproces? Findes der trædesten i udviklingsprocesser, der er mere værdifulde end andre? Evaluerede projektet På samme hammel i Tranbjerg. Projektet var en del af et landsdækkende projekt, der var finansieret af Biblioteksstyrelsen, Århus Kommunes Biblioteker og de involverede skoler. Projektet havde blandt andet til formål: Med eleverne som pejlemærke at skabe et fælles værdigrundlag i relation til nye læreprocesser... via en dialog på tværs af skole, skolebibliotek og folkebibliotek at etablere et kvalificeret og koordineret vejledningsgrundlag Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 4 af 23

5 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Konsulent og følgeforsker i tilknytning projektet Århus kommunale skolevæsen en lærende organisation. Århus skolevæsen indledte i perioden 97 og frem til 2001 et udviklingsarbejde, der handlede om, at kommunens skoler skulle arbejde frem mod at blive lærende organisationer. Projektet var på en gang top- og bundstyret, og fra begge positioner var der interesse i, at skolerne kvalificerede sig i forhold til de opgaver, der ligger i at være skole i et postmoderne samfund Medvirket til at beskrive og gennemføre DPU s masteruddannelse i Pædagogisk IT. Uddannelsen startede i efteråret 2001 og er fleksibelt tilrettelagt. Masteruddannelsen er tilrettelagt i nær tilknytning til de studerendes praksis/arbejdsliv, hvilket skyldes en prioritering af den erfaringsbaserede viden. Det får den konsekvens for de studerendes arbejde med studiet, at det er tæt knyttet til konkrete udviklingsprojekter på egne institutioner. Jeg har som underviser og vejleder på studiet medvirket til, at de studerende har initieret, gennemført og evalueret og kvalitetssikret udviklingsprojekter af meget forskellig karakter Projektleder på et IT-efteruddannelsesprojekt for ledere i Børn og Unge sektoren i Århus kommune Udviklet og evalueret et IT-efteruddannelsesprojekt for ledere og pædagogisk IT-vejledere ved Aarhus Kommunale Skolevæsen. Projektet omfattede ca. 300 personer og var fleksibelt tilrettelagt. En del af projektet omhandlede, at kvalificere det enkelte skoleteam til at forestå en intern IT-efteruddannelse kombineret med organisatoriske tiltag lokalt på egen skole. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 5 af 23

6 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Medvirket til at planlægge og beskrive indholdet i Nye veje i efteruddannelsen, et nationalt efteruddannelsesprojekt omkring it implementering for DLH-undervisere delvist finansieret via CTU midler I samarbejde med Bent B. Andresen ( DPU), har jeg planlagt og beskrevet modul III og IV på pd-uddannelsen: IT-vejleder. Modul III har titlen: IT-vejledning og skoleudvikling. Modul IV indeholder undervisning i videnskabsteori. Jeg har undervist, vejledt og eksamineret mellem studerende Speciale-opgave på cand. pæd. psyk. med titlen: Autonomi og Commitment. Overskriften dækker over en undersøgelse af de lærings- og udviklingsmæssige betingelser, der opstår i takt med, at innovative tiltag afkræver medarbejdere på danske virksomheder en højere grad af autonomi og commitment. Jeg var i 9 måneder tilknyttet LEGO og hentede min empiri her. Erhvervserfaring: Videncenterleder, Videncenter for E-læring og Medier, CELM Leder af videncenter for it, medier og læring, VIML Medarbejderrepræsentant i JCVU s bestyrelse Faglig koordinator for Forskning, Udvikling og Evaluering (FUE) ved JCVU Adjunkt ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 6 af 23

7 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Universitet Forskningsassistent ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsassistent ved institut for Æstetiske fag og mediepædagogik, Danmarks Lærerhøjskole Administrativ pædagogisk konsulent inden for områderne skoleudvikling og informationsteknologi, Danmarks Lærerhøjskole i Århus Lærer Uddannelse: 2002 Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet 1997 Cand.pæd.psych., Danmarks Lærerhøjskole 1986 Lærer, Århus Seminarium Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : Behersker Engelsk og Tysk på forhandlings- og samarbejdsniveau. Publikationer: Kjeldsen L. (2008) Hvad Karakteriserer den netbaserede vejledning, Kjeldsen m.fl. (2007) Non-verbalt sprog i kommunikative rum, Nordisk Pedagogik nr. 4 p , Universitetsforlaget, Oslo, Norge. Kjeldsen m.fl. (2007) Organisatorisk e-læring, Kjeldsen m.fl. (2005) Teamets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af undervisningen. (Red. Kjeldsen). Kroghs forlag. Kjeldsen m.fl. (2005) Se vi kan! Januar 2005, læringsguide, Århus kommune. Kjeldsen m.fl. (2005) Se vi kan! Januar 2005, undervisningsfilm, Århus kommune. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 7 af 23

8 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Kjeldsen m.fl. (2004) Kinæstetisk læring og kompetenceudvikling blandt børn og voksne i daginstitutioner. Forskningsrapport, december Århus kommune. Kjeldsen m.fl. (2004) Rum for kinæstetisk læring og kompetenceudvikling blandt børn og voksne. Artikel i guldguiden. København: Learning Lab Denmark. Kjeldsen L. (2004) Teamets arbejde med det virtuelle læringsmiljø, Kroghs forlag. Kjeldsen L. (November 2003) Når skolen udvikler sig indefra, København: DPU s forlag. (s. 300) Kjeldsen m.fl. (2004) Udvikling af skolens vejledningskultur. Vejledningsmodeller i Nordjylland ITMFprojekt nr Rapport marts Kap. 3, København: DPU. Kjeldsen m.fl. (2003) At løfte i flok kvalificeret samspil mellem skolens lærere, centerteam og ledelse. Forskning om skolens vejledningskultur tilknyttet udviklingsprogrammet Læring med IT i Københavns Kommune, ITMF-projekt nr Delrapport maj Kap. 6,København: DPU. Kjeldsen L. (2003) IT-implementering. Artikel i X-COM magasinet for sprog og kommunikation. 2. udg. Maj 2003, Århus: Erhvervssprogligt forbund. Kjeldsen L. (2002). Hvordan kan man udvikle sin vejledningskompetence, fra bogen: Håndbog for pædagogiske IT-vejledere, Andresen B. et. al, Vejle: Kroghs Forlag. Kjeldsen L. & Elmose S. (2001). GRØNKØBING et pædagogisk spil til samfundsfag, matematik,naturfagene og det grønne islæt, Erhvervsskolernes forlag. Kjeldsen L. (2001). IKT -udvikling med afsæt i teorien om den lærende organisation. Fra bogen Skolen som lærende organisation i teori og praksis red. Ryberg & Thrane. Århus: Klim. Kjeldsen L. (2000). IKT og skoleudvikling Om arbejdet med IKT-handleplaner. København: DLH. Kjeldsen L. m.fl. (1998). På vej mod - en lærende organisation. Århus: DLH. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 8 af 23

9 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Åge Staghøj Adresse, tlf. og Værkmestergade Århus C Mobil: Mail: Avatar: Age Contepomi Nuværende stilling Orlov fra Via University College, og nu Chefkonsulent hos Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer: Af formelle faglige kvalifikationer kan nævnes min uddannelse CBS, MBA Master of Business Administration, Copenhagen Business School Tømrer, Herning Tekniske skole. Min profil er ekstrovert, udviklingsorienteret leder, med empati og ansvarlighed for de projekter jeg er ansvarlig for eller deltager i. Arbejdsmæssige erfaringer Projekterfaring, inkl. Projektledelse: Nuværende programkoordinator i Center for E-læring og Medier, CELM, i Via University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov. Ansvarlig for en række projekter i programmet digitale læringsresurser og medier. Fra Projektleder ved Entreprenørskolen og Dansk Byggeri for udvikling af Blended Learning i porteføljen af arbejdsmiljøkurser til bygherre, rådgivere, ledere og håndværkere. Fra projektleder for seminar, der certificerede deltagerne til at kunne undervise på webbaserede og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser i Danmark. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 9 af 23

10 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Fra projektleder i Via University College for udvikling af det første modul i diplomuddannelse, der blev gennemført som Blended Learning med synkrone webbaserede lektioner til studerende i Danmark og Grønland. Fra projektleder hos Via University College for del projekt der indgik i hovedprojektet Horisontal Læring, der var forankret hos Knowledge Lab på Syddansk Universitet. Delprojektet indeholdt udvikling af en ø i Second Life, som læringsresurse, med tilhørende objekter, og undervisningsmateriale. Omtalt læringsresurse er i dag forankret i videncenteret CELM i Via University College. Erhvervserfaring: arbejdet med, implementering, og drift af web 1.0. programmet cursum arbejde som udviklingsleder for projekter med Blended Learning som programmet Saba Centra, der er et mellem program for overgangen til web 2.0. programmer, som f.eks. Second Life arbejde som underviser, hvor Second Life er arbejdsplatformen for mig og de studerende. Uddannelse: CBS, MBA Master of Business Administration, Copenhagen Business School Tømrer, Herning Tekniske skole. Netværk/samarbejde: Deltager i en række netværk i bl.a. Via University College, og Syddansk Universitet. Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige): Læser, skriver og taler dansk. Læser engelsk normalt, taler og skriver på begynderniveau. IT kundskaber: Daglig bruger af normale computer programmer. Særlige kompetencer i brug og forretningsmæssig udvikling af Second Life. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 10 af 23

11 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Resultater: Udvikling, implementering og drift af over 100 uge webbaseret kurser på Entreprenørskolen og i Dansk Byggeri. På andet år deltager i udvikling og drift af ø i Second Life. Udvikling, implementering, og drift af arbejdsmiljøuddannelsen i lærlingeuddannelsen på Erhvervsuddannelsen i Horsens. Publikationer Tolstrup. M, Staghøj Å. (2005) Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri. Tolstrup. M, Staghøj Å. (2005) Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 11 af 23

12 CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Inge Knudsen Adresse, tlf. og Barrit Langgade 16, 7150 Barrit Mobil: MaIL: Nuværende stilling Underviser Business College Horsens Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer Global undervisning i First Life og Second Life inden for kultur, kommunikation, engelsk og kinesisk Ansat som underviser på Business College Horsens, Horsens, Danmark Kontorassistent, Yellen Agentur for fotografer NYC, USA Underviser på Staples High school, Westport Connecticut, USA Underviser på Jong Jen English Training Center, Taipei, Taiwan Youth and Adult Education Underviser på Nova Language Center, Osaka, Japan Uddannelse: 1990 Bachelorgrad i Engelsk og Kinesisk, Århus Universitet, Danmark 1988 Bifag i Kinesisk, Århus Universitet, Danmark Kinesisk historie og kultur, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan Kinesisk sprog og kultur, Shandong University, Peoples Republic of China Procesorienteret Kommunikation Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 12 af 23

13 CV Kurser: Developing Intercultural Training Skills, Bath, UK Ikke-voldelig kommunikation Non- violent Communication Autoriseret i Discover Stress og Livskvalitet Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : Dansk, Engelsk, og kinesisk på højt niveau. IT kundskaber: DiSC autoriseret Pc bruger word og dtp Pc Kørekort DEL Erhvervspædagogik, Århus Programmering i Second Life Resultater: Udvikling, drift, og global undervisning på Business College Horsens, Horsens, Danmark Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 13 af 23

14 CV Projektleder: Susanne Minds Adjunkt, Cand.psych. aut. MEd Adresse, tlf. og Rudolfgaardsvej 1, 8260 Viby J, Tlf , Mail: Nuværende stilling Projektkoordinator og konsulent i kompetenceudviklingsenheden v. Efter- og videreuddannelsesdivisionen, VIA University College Uddannelse 1993: Psykolog/Cand.psych. Århus Universitet 1997: Autorisation v. psykolognævnet Master i voksenuddannelse/med in Adult learning and Human Ressource Develoment, DPU Faglige kvalifikationer Projektledelse Undervisnings-, konsulent og ledelsesfunktioner. Pædagogisk og didaktisk planlægning af efteruddannelse. AMU, såvel mhp TUP projekter, undervisning og udvikling af amu-uddannelser. Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) PPR: Sosuaarhus: : underviser på pgu og pædagogisk konsulent Sosu-Skive-Thisted-Viborg: : Afdelingsleder og kursusleder VIAUC: 2008-: Projektkoordinator og konsulent i EVU Projekterfaring, inkl. projektledelse Projektleder på følgende projekter o : Samspil mellem skole og praktik. Projektet er afsluttet dec. 2004, og er udgivet foråret Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 14 af 23

15 CV o : Den landsdækkende evaluering af Sosu-uddannelserne. Koordinater for skolesamarbejdet (Århus-Nordjylland) samt projektleder for evalueringsforløbet på Sosu-skolen Århus. o : Den sammenhængende vekseluddannelse på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Fokus på kompetenceudvikling i et sammenhængende vekseluddannelsesforløb. Rapporten er udgivet af undervisningsministeriet i o TUP08: Evalueringsambassadør. Igangværende projekt, som afsluttes primo 2010 Ledelsesansvarlig på følgende projekter o TUP/KVIST (2006) (http://www.epos-amu.dk/media(564,1030)/kvist-evalueringsrapport.pdf) o TUP/Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU (2007), (http://www.eposamu.dk/media(757,1030)/h%c3%a5ndbog_for_undervisere.pdf) o TUP/KUA (2008) (http://www.epos-amu.dk/media(943,1030)/kua-rapport.pdf o Frontmedarbejdernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats I relation til type2 Diabetes. Projekt v. Sundhedsstyrelsens diabetespulje, Evaluator Evaluator på igangværende projekt: FOKUS, der har til hensigt gennem samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Produktionsskole, UU Skive samt Erhvervsuddannelser i Skive - at få flere unge i uddannelse. Projektet er ifinansieret at Region Midtjylland og afsluttes medio Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 15 af 23

16 CV Deltager i projektgruppe/netværk: Jørgen Mohr Poulsen Adresse, tlf. og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Efter- og Videreuddannelsen, Soldalen 8, 7100 Vejle.Tlf Nuværende stilling: Uddannelseskonsulent og underviser Faglige kvalifikationer: Uddannet Socialpædagog Efteruddannelse inden for IT Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt): Har erfaring med e-learning generelt Med i flere IT-metode-udviklingsprojekter Projektarbejde erfaring fra tidl. TUP projekter Projektarbejde i tidl. FOU- og ESF projekter Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 16 af 23

17 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Lene-Theresa Hansen Adresse, tlf. og Persillegade 2 Skodborg, 6630 Rødding, Tlf.nr , / Nuværende stilling: Uddannelseskonsulent Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer Jeg har faglige erfaringer med følgende områder: Unge med psykiske / sociale funktionsnedsættelser Misbrug / hjemløse Almenpsykiatri ( behandling og social, hospital, døgninstitution, forvaltning ) Gerontopsykiatri Ledelse / projektledelse Undervisning Projekterfaring, inkl. Projektledelse: Har i forbindelse med ansættelse som leder i Vejle kommunes Socialafdeling arbejdet med ansøgning - samt ledelse af Projekt Kulturakademiet, projekt Fremskudt sagsbehandling, projekt gadesygeplejerske, projekt Skæve boliger. Har i forbindelse med ansættelse på højskole arbejdet med projektledelse af et ungeprojekt. Erhvervserfaring: Se faglige kvalifikationer. Jeg har erhvervserfaring inden for de beskrevne områder. Uddannelse: Social- og sundhedsass. Socialpædagog Voksenunderviser Demenskonsulent Diplom i psykiatri og ledelse Tværfaglig videregående kognitiv års-uddannelse Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 17 af 23

18 CV skabelon - dansk Systemisk ledelse Påbegynder 2 årig systemisk konsulentuddannelse i januar 2010 Netværk/samarbejde: Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) Taler og læser engelsk. Lidt tysk og fransk. Læser norsk og svensk IT kundskaber: SB-sys kommunalt dokumentsystem ESDH kommunalt journalsystem Sealand Care journalsystem Uniq Liv socialt journalsystem GP-Untis skemalægningssystem Windows 2000 Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 18 af 23

19 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Bent Würsching Adresse, tlf. og University College Syddanmark, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø Mobil: , Mail: Nuværende stilling Chefkonsulent Faglige kvalifikationer og Arbejdsmæssige erfaringer: Cand. Scient. Soc. Speciale: Governance Policy Networks. Netværksstyrings paradoksalitet og dilemmaer. Projektlederuddannelsen, Udviklingscenter for Beskæftigelse. Har tidligere været national uddannelseschef i privat konsulentfirma, hvor de primære opgaver var uddannelse og kompetenceudvikling, Kvantitative og kvalitative evalueringer og analyser, projektudvikling, projektansøgninger, projektstyring og tværfaglige netværk. Selvstændig konsulent og coachvirksomhed konsulent og teambuilding i private og offentlige virksomheder. University College Vest har været ekstern underviser og projektvejleder for socialrådgiver studerende. Har tidligere arbejdet som konsulent/projektleder for det Sociale koordinationsudvalg i Esbjerg/Fanø. Arbejder med ungdomssociologi og tværprofessionelt samarbejde. Sidder i IDEA Syds styregruppe om Second Life 2.0. Sidder i Vejlednings Netværk Vest, hvor målgruppen er AMU, FVU m. fl. Sidder i styregruppen for projekt Entreprenørskab på kryds og tværs som er et stort projekt mellem University College Vest, University College Syd og University College Lillebælt. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 19 af 23

20 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Vagn Forsmann Adresse, tlf. og Strømøvænget Middelfart, Uddannelse: Realeksamen Maskinarbejder Ingeniør Efteruddannelse Ansættelse Diverse Teknonom kurser Ansættelse hos Østergaards Mask , daglig leder Ansættelse hos Kosan Cylindric , kvalitets ingeniør Ansættelse hos Lydex , lagerchef Ansættelse hos Dürotan , produktiondchef Ansættelse hos Middelfart Kommune , affaldskonsulent Ansættelse hos EUC Lillebælt, 1996-? Undervisningserfaring HTX-niveau PC-kørekort Miljøstyring, Teknonom Logistik, teknonom Lagerstyring, Teknonom Vejledningsforløb for ledige voksne Vejledningsforløb for ledige unge årige Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 20 af 23

21 CV skabelon - dansk Andet Projektledelse på Livslang læring Projektledelse på MIKEA Projektledelse på Praksisnær lederuddannelse Projektudvikling/projektbeskrivelser Indhentning af diverse fonds- og puljemidler Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 21 af 23

22 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Marianne C. Svanholt Adresse, tlf. og Smedievej 32, 3400 Hillerød, Tlf: / Nuværende stilling: Lektor Projekterfaring, inkl. projektledelse: projekleder i to udviklingsprojekter, siden 2001 deltaget i 5 udviklingsprojekter, herunder 2 projekter, hvor jeg stod for at udvikle en brugerflade til netbaseret efteruddannelse. Erhvervserfaring.: seminarielærer, undervist i IT og medier. Udarbejdet og undevist netbaserede AMUuddannelser, Lektor i børne- og ungdomskultur Uddannelse: cand. mag i pædagogik og dansk Netværk/samarbejde: Samarbejdet omkring udvikling og drift af netbaseret efteruddannelse med SOSU Fredericia-Horsens Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : dansk, svensk, engelsk IT kundskaber: rutineret bruger, WEB-design og opsætning af hjemmesider Resultater: Udarbejdet modul 2 til Pædagogseminarie-IT sammen med Kent W. Kristensen ( Udarbejdelse af IT-ramme, materialer og drift af netbaserede AMU-uddannelser på UUC Sydhavns Plads 4 Publikationer: Projektrapporter: Planlægningsmodeller i det nye AMU (2008) Den fleksible AMU-uddannelse (2004) Praksisnær og netbaseret undervisning (2003) Børns leg som delvist netbaseret undervisning (2002) Håndbog: Planlægningsmodeller i det nye AMU - Håndbog Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 22 af 23

23 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Jette Aabo Frydendahl Adresse, tlf. og Virupvej 44 A, 8530 Hjortshøj, Nuværende stilling Adjunkt i IT pædagogik Faglige kvalifikationer Jeg er uddannet Cand. IT i design, kommunikation og medier fra IT universitetet, Copenhagen Business school med speciale i læring og IT. Jeg arbejder med efteruddannelse af lærere og pædagoger inden for IT pædagogik på Efter og Videreuddannelsen på VIA University College. Her varetager jeg bl.a. diplommodulet medier og mediekultur samt underviser på diplom modulet læring og læringsressourcer. På sidstnævnte modul beskæftiger jeg mig i særlig grad med digitale læremidler og web 2 (og 3) didaktik. Jeg er ligeledes tilknyttet en gruppe som arbejder med opkvalificering af undervisere intern omkring inddragelse af virtuelle læringsrum i efteruddannelsessammenhænge. Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) Planlægger, underviser og vejleder på Pædagogisk Diplomuddannelser inden for IT pædagogik og mediekultur Planlægger, underviser og vejleder på efteruddannelseskurser med overvejende IT pædagogiske og IT didaktiske temaer Udvikler og deltager i projekter i tilknytning til skolers, institutioners og kommuners IT pædagogiske indsats mm Medvirker til, at VIAUC s IT pædagogiske kompetencer udvikles og koordineres Jeg har arbejdet med en del udviklingsprojekter, som har haft til hensigt at undersøge muligheder og potentialer med IT i pædagogiske sammenhænge. Jeg har bl.a. været projektleder på ITMFprojektet NILen, som er et af de få ITMFprojekter, som stadig eksisterer efter udviklingsforløbets afslutning. Jeg har igennem de seneste 4 år haft en konsulentopgave i Herning Kommune, hvor jeg har haft til opgave at kvalificere deres IT pædagogiske satsning på skole og pædagogområdet. Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige): Læser, skriver og taler dansk og engelsk. IT kundskaber: Habil bruger af normale computer programmer samt diverse multimedieprogrammer og webeditorer. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 23 af 23

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper Deltagerliste 55 deltagere Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer Afholdt: 27. maj 2010 Adchara Andersen sosu.hjælper Agnete Knudsen underviser Agnethe Haahr uddannelsesleder Anne Marie

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com CV PERSONLIGE DATA Ove Christensen Himmelkol 11 2610 Rødovre Tlf: +4572481091 E-mail: 0905ove@gmail.com Profil: http://www.linkedin.com/in/ochristensen RESUMÉ Jeg har siden 1990 arbejdet med undervisning

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere