Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen"

Transkript

1 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Se projektorganisering pkt 36 i ansøgning. Her følger bemandingsplan og CV for de involverede i projektgruppe, følgegruppe samt projektleder Bemandingsplan Projektleder Susanne Minds, projektkoordinator og konsulent i EVU, VIAUC se side 14 Projektgruppe/lokale projektledere SosuFH: Jørgen Mohr Poulsen, uddannelseskonsulent og underviser, se side 16 SosuFyn: Lene Theresa Hansen, projektkoordinator, se side 17 EUC Lillebælt: Vagn Forsmann, projektkoordinator, se side 20 UCC: Marianne Svanholt, projektkoordinator, se side 22 UC Syddanmark: Bent Würsching, chefkonsulent, se side 19 VIAUC: Jette Aabo Frydendal, adjunkt i IT-pædagogik, se side 23 Ekspertgruppe/følgegruppe fra CELM Lars Peter Kjeldsen, leder af CELM, se side 2 Åge Staghøj, programkoordinator i CELM, se side 9 Inge Knudsen, Underviser Business College Horsens, se side 12 På de følgende sider er CV for de involverede Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 1 af 23

2 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen Adresse, tlf. og VIA University College, Udviklingsdivisionen, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Tlf ; Nuværende stilling: Videncenterleder, Videncenter for E-læring og Medier, CELM Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) Projekter: Projektleder for aktionsforskningsprojekt: Ved for en tid at sætte dans på skoleskemaet på Lisbjergskolen i Århus, skal et nyt projekt afklare hvordan dansen kan medvirke positivt i skoleelevers æstetiske læreprocesser og demokratiske dannelse. Jeg deltager også som forsker i projektet Projektleder på evalueringsprojektet Fremme af evalueringskultur i folkeskolen. JCVU skal i et konsortium producere materialer og test til en portal på Internettet under Skolestyrelsen. JCVU s andel er ca. 12 mio. kr., og jeg koordinerer i perioden ca projektmedarbejdere, og leder forskningstilknytningen på projektet. Portalen henvender sig til både lærere og skoleledere, elever, forældre og det kommunale niveau. Portalen har fire hovedområder: 1. Generel vejledning om evalueringskultur i folkeskolen 2. Vejledning om evalueringsredskaber til brug i folkeskolen 3. Fagspecifikke inspirationsmaterialer. 23 Fag/områder skal beskrives udførligt fra forskellige faglige vinkler. 4. Nationale tests 12 i alt på udvalgte fagområder. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 2 af 23

3 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Projektleder og styregruppemedlem i: Bioanalytiker på nettet. Videncenter for E-læring og medier har i fællesskab med Bioanalytikeruddannelsen udviklet en netbaseret merituddannelse for laboranter Kvalitetsudviklingsprojekt på Ergoterapeutuddannelsen i Århus. Projektet skal understøtte uddannelsens pædagogiske praksis og kliniske vejledning Medvirket til at udarbejde og beskrive overordnet it-strategi og -politik for JCVU og herunder den konkrete udmøntning på fysioterapeutuddannelsen Ansvarlig for evaluering af projektet BIBCAST. Et pilotprojekt omkring streaming af film på internettet, der omfatter 4 gymnasier og 4 kommunale hovedbiblioteker. Opdragsgiver Biblioteksstyrelsen, og desuden medvirker 10 filmselskaber Projektansvarlig og projektleder på forskningsprojekt om kvalitetsudvikling i daginstitutioner Udviklingsprojekt omkring evaluering og kvalitetssikring på 5 fysioterapeutskoler i Danmark. Projektet inddrager KIF, der er en internetbaseret evaluerings- og udviklingsplatform Adjunktpædagogikum på DPU. Jeg foretog en undersøgelse, beskrivelse og evaluering af den net-baserede vejledning i virtuelle læremiljøer i tilknytning til masteren i pædagogisk IT. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 3 af 23

4 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV To forskningsprojekter om IT og læreprocesser i organisationer. Det ene projekt havde til hensigt gennem aktionsforskning på 7 institutioner, at afdække væsentlige faktorer i forbindelse med omstilling fra teknisk IT-vejledning til pædagogisk IT-vejledning. Det andet havde ligeledes gennem aktionsforskning på 15 institutioner til hensigt at undersøge, beskrive og udvikle centerteamets betydning for integration af pædagogisk IT-vejledning Erhvervet Ph.d.-graden. Afhandlingen har titlen: Organisationsudvikling i et informationsog kommunikationsteknologisk perspektiv. Afhandlingen forsøger at belyse og besvare spørgs mål som: Hvorfor er det nødvendigt at udvikle skolen? Hvorfor er det nødvendigt at implementere informationsteknologi i skolen? Hvorfor er det nødvendigt for skolens fremtid, at udvikling af teknologikompetence og skolekultur sker samtidig? Hvilken rolle bør medarbejder og ledelse indtage i en udviklingsproces? Hvorfor gør spørgsmål som disse en betydningsfuld forskel i en udviklingsproces? Findes der trædesten i udviklingsprocesser, der er mere værdifulde end andre? Evaluerede projektet På samme hammel i Tranbjerg. Projektet var en del af et landsdækkende projekt, der var finansieret af Biblioteksstyrelsen, Århus Kommunes Biblioteker og de involverede skoler. Projektet havde blandt andet til formål: Med eleverne som pejlemærke at skabe et fælles værdigrundlag i relation til nye læreprocesser... via en dialog på tværs af skole, skolebibliotek og folkebibliotek at etablere et kvalificeret og koordineret vejledningsgrundlag Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 4 af 23

5 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Konsulent og følgeforsker i tilknytning projektet Århus kommunale skolevæsen en lærende organisation. Århus skolevæsen indledte i perioden 97 og frem til 2001 et udviklingsarbejde, der handlede om, at kommunens skoler skulle arbejde frem mod at blive lærende organisationer. Projektet var på en gang top- og bundstyret, og fra begge positioner var der interesse i, at skolerne kvalificerede sig i forhold til de opgaver, der ligger i at være skole i et postmoderne samfund Medvirket til at beskrive og gennemføre DPU s masteruddannelse i Pædagogisk IT. Uddannelsen startede i efteråret 2001 og er fleksibelt tilrettelagt. Masteruddannelsen er tilrettelagt i nær tilknytning til de studerendes praksis/arbejdsliv, hvilket skyldes en prioritering af den erfaringsbaserede viden. Det får den konsekvens for de studerendes arbejde med studiet, at det er tæt knyttet til konkrete udviklingsprojekter på egne institutioner. Jeg har som underviser og vejleder på studiet medvirket til, at de studerende har initieret, gennemført og evalueret og kvalitetssikret udviklingsprojekter af meget forskellig karakter Projektleder på et IT-efteruddannelsesprojekt for ledere i Børn og Unge sektoren i Århus kommune Udviklet og evalueret et IT-efteruddannelsesprojekt for ledere og pædagogisk IT-vejledere ved Aarhus Kommunale Skolevæsen. Projektet omfattede ca. 300 personer og var fleksibelt tilrettelagt. En del af projektet omhandlede, at kvalificere det enkelte skoleteam til at forestå en intern IT-efteruddannelse kombineret med organisatoriske tiltag lokalt på egen skole. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 5 af 23

6 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Medvirket til at planlægge og beskrive indholdet i Nye veje i efteruddannelsen, et nationalt efteruddannelsesprojekt omkring it implementering for DLH-undervisere delvist finansieret via CTU midler I samarbejde med Bent B. Andresen ( DPU), har jeg planlagt og beskrevet modul III og IV på pd-uddannelsen: IT-vejleder. Modul III har titlen: IT-vejledning og skoleudvikling. Modul IV indeholder undervisning i videnskabsteori. Jeg har undervist, vejledt og eksamineret mellem studerende Speciale-opgave på cand. pæd. psyk. med titlen: Autonomi og Commitment. Overskriften dækker over en undersøgelse af de lærings- og udviklingsmæssige betingelser, der opstår i takt med, at innovative tiltag afkræver medarbejdere på danske virksomheder en højere grad af autonomi og commitment. Jeg var i 9 måneder tilknyttet LEGO og hentede min empiri her. Erhvervserfaring: Videncenterleder, Videncenter for E-læring og Medier, CELM Leder af videncenter for it, medier og læring, VIML Medarbejderrepræsentant i JCVU s bestyrelse Faglig koordinator for Forskning, Udvikling og Evaluering (FUE) ved JCVU Adjunkt ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 6 af 23

7 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Universitet Forskningsassistent ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsassistent ved institut for Æstetiske fag og mediepædagogik, Danmarks Lærerhøjskole Administrativ pædagogisk konsulent inden for områderne skoleudvikling og informationsteknologi, Danmarks Lærerhøjskole i Århus Lærer Uddannelse: 2002 Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet 1997 Cand.pæd.psych., Danmarks Lærerhøjskole 1986 Lærer, Århus Seminarium Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : Behersker Engelsk og Tysk på forhandlings- og samarbejdsniveau. Publikationer: Kjeldsen L. (2008) Hvad Karakteriserer den netbaserede vejledning, Kjeldsen m.fl. (2007) Non-verbalt sprog i kommunikative rum, Nordisk Pedagogik nr. 4 p , Universitetsforlaget, Oslo, Norge. Kjeldsen m.fl. (2007) Organisatorisk e-læring, Kjeldsen m.fl. (2005) Teamets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af undervisningen. (Red. Kjeldsen). Kroghs forlag. Kjeldsen m.fl. (2005) Se vi kan! Januar 2005, læringsguide, Århus kommune. Kjeldsen m.fl. (2005) Se vi kan! Januar 2005, undervisningsfilm, Århus kommune. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 7 af 23

8 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Kjeldsen m.fl. (2004) Kinæstetisk læring og kompetenceudvikling blandt børn og voksne i daginstitutioner. Forskningsrapport, december Århus kommune. Kjeldsen m.fl. (2004) Rum for kinæstetisk læring og kompetenceudvikling blandt børn og voksne. Artikel i guldguiden. København: Learning Lab Denmark. Kjeldsen L. (2004) Teamets arbejde med det virtuelle læringsmiljø, Kroghs forlag. Kjeldsen L. (November 2003) Når skolen udvikler sig indefra, København: DPU s forlag. (s. 300) Kjeldsen m.fl. (2004) Udvikling af skolens vejledningskultur. Vejledningsmodeller i Nordjylland ITMFprojekt nr Rapport marts Kap. 3, København: DPU. Kjeldsen m.fl. (2003) At løfte i flok kvalificeret samspil mellem skolens lærere, centerteam og ledelse. Forskning om skolens vejledningskultur tilknyttet udviklingsprogrammet Læring med IT i Københavns Kommune, ITMF-projekt nr Delrapport maj Kap. 6,København: DPU. Kjeldsen L. (2003) IT-implementering. Artikel i X-COM magasinet for sprog og kommunikation. 2. udg. Maj 2003, Århus: Erhvervssprogligt forbund. Kjeldsen L. (2002). Hvordan kan man udvikle sin vejledningskompetence, fra bogen: Håndbog for pædagogiske IT-vejledere, Andresen B. et. al, Vejle: Kroghs Forlag. Kjeldsen L. & Elmose S. (2001). GRØNKØBING et pædagogisk spil til samfundsfag, matematik,naturfagene og det grønne islæt, Erhvervsskolernes forlag. Kjeldsen L. (2001). IKT -udvikling med afsæt i teorien om den lærende organisation. Fra bogen Skolen som lærende organisation i teori og praksis red. Ryberg & Thrane. Århus: Klim. Kjeldsen L. (2000). IKT og skoleudvikling Om arbejdet med IKT-handleplaner. København: DLH. Kjeldsen L. m.fl. (1998). På vej mod - en lærende organisation. Århus: DLH. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 8 af 23

9 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Åge Staghøj Adresse, tlf. og Værkmestergade Århus C Mobil: Mail: Avatar: Age Contepomi Nuværende stilling Orlov fra Via University College, og nu Chefkonsulent hos Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer: Af formelle faglige kvalifikationer kan nævnes min uddannelse CBS, MBA Master of Business Administration, Copenhagen Business School Tømrer, Herning Tekniske skole. Min profil er ekstrovert, udviklingsorienteret leder, med empati og ansvarlighed for de projekter jeg er ansvarlig for eller deltager i. Arbejdsmæssige erfaringer Projekterfaring, inkl. Projektledelse: Nuværende programkoordinator i Center for E-læring og Medier, CELM, i Via University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov. Ansvarlig for en række projekter i programmet digitale læringsresurser og medier. Fra Projektleder ved Entreprenørskolen og Dansk Byggeri for udvikling af Blended Learning i porteføljen af arbejdsmiljøkurser til bygherre, rådgivere, ledere og håndværkere. Fra projektleder for seminar, der certificerede deltagerne til at kunne undervise på webbaserede og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser i Danmark. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 9 af 23

10 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Fra projektleder i Via University College for udvikling af det første modul i diplomuddannelse, der blev gennemført som Blended Learning med synkrone webbaserede lektioner til studerende i Danmark og Grønland. Fra projektleder hos Via University College for del projekt der indgik i hovedprojektet Horisontal Læring, der var forankret hos Knowledge Lab på Syddansk Universitet. Delprojektet indeholdt udvikling af en ø i Second Life, som læringsresurse, med tilhørende objekter, og undervisningsmateriale. Omtalt læringsresurse er i dag forankret i videncenteret CELM i Via University College. Erhvervserfaring: arbejdet med, implementering, og drift af web 1.0. programmet cursum arbejde som udviklingsleder for projekter med Blended Learning som programmet Saba Centra, der er et mellem program for overgangen til web 2.0. programmer, som f.eks. Second Life arbejde som underviser, hvor Second Life er arbejdsplatformen for mig og de studerende. Uddannelse: CBS, MBA Master of Business Administration, Copenhagen Business School Tømrer, Herning Tekniske skole. Netværk/samarbejde: Deltager i en række netværk i bl.a. Via University College, og Syddansk Universitet. Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige): Læser, skriver og taler dansk. Læser engelsk normalt, taler og skriver på begynderniveau. IT kundskaber: Daglig bruger af normale computer programmer. Særlige kompetencer i brug og forretningsmæssig udvikling af Second Life. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 10 af 23

11 Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Resultater: Udvikling, implementering og drift af over 100 uge webbaseret kurser på Entreprenørskolen og i Dansk Byggeri. På andet år deltager i udvikling og drift af ø i Second Life. Udvikling, implementering, og drift af arbejdsmiljøuddannelsen i lærlingeuddannelsen på Erhvervsuddannelsen i Horsens. Publikationer Tolstrup. M, Staghøj Å. (2005) Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri. Tolstrup. M, Staghøj Å. (2005) Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 11 af 23

12 CV Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Inge Knudsen Adresse, tlf. og Barrit Langgade 16, 7150 Barrit Mobil: MaIL: Nuværende stilling Underviser Business College Horsens Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer Global undervisning i First Life og Second Life inden for kultur, kommunikation, engelsk og kinesisk Ansat som underviser på Business College Horsens, Horsens, Danmark Kontorassistent, Yellen Agentur for fotografer NYC, USA Underviser på Staples High school, Westport Connecticut, USA Underviser på Jong Jen English Training Center, Taipei, Taiwan Youth and Adult Education Underviser på Nova Language Center, Osaka, Japan Uddannelse: 1990 Bachelorgrad i Engelsk og Kinesisk, Århus Universitet, Danmark 1988 Bifag i Kinesisk, Århus Universitet, Danmark Kinesisk historie og kultur, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan Kinesisk sprog og kultur, Shandong University, Peoples Republic of China Procesorienteret Kommunikation Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 12 af 23

13 CV Kurser: Developing Intercultural Training Skills, Bath, UK Ikke-voldelig kommunikation Non- violent Communication Autoriseret i Discover Stress og Livskvalitet Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : Dansk, Engelsk, og kinesisk på højt niveau. IT kundskaber: DiSC autoriseret Pc bruger word og dtp Pc Kørekort DEL Erhvervspædagogik, Århus Programmering i Second Life Resultater: Udvikling, drift, og global undervisning på Business College Horsens, Horsens, Danmark Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 13 af 23

14 CV Projektleder: Susanne Minds Adjunkt, Cand.psych. aut. MEd Adresse, tlf. og Rudolfgaardsvej 1, 8260 Viby J, Tlf , Mail: Nuværende stilling Projektkoordinator og konsulent i kompetenceudviklingsenheden v. Efter- og videreuddannelsesdivisionen, VIA University College Uddannelse 1993: Psykolog/Cand.psych. Århus Universitet 1997: Autorisation v. psykolognævnet Master i voksenuddannelse/med in Adult learning and Human Ressource Develoment, DPU Faglige kvalifikationer Projektledelse Undervisnings-, konsulent og ledelsesfunktioner. Pædagogisk og didaktisk planlægning af efteruddannelse. AMU, såvel mhp TUP projekter, undervisning og udvikling af amu-uddannelser. Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) PPR: Sosuaarhus: : underviser på pgu og pædagogisk konsulent Sosu-Skive-Thisted-Viborg: : Afdelingsleder og kursusleder VIAUC: 2008-: Projektkoordinator og konsulent i EVU Projekterfaring, inkl. projektledelse Projektleder på følgende projekter o : Samspil mellem skole og praktik. Projektet er afsluttet dec. 2004, og er udgivet foråret Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 14 af 23

15 CV o : Den landsdækkende evaluering af Sosu-uddannelserne. Koordinater for skolesamarbejdet (Århus-Nordjylland) samt projektleder for evalueringsforløbet på Sosu-skolen Århus. o : Den sammenhængende vekseluddannelse på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Fokus på kompetenceudvikling i et sammenhængende vekseluddannelsesforløb. Rapporten er udgivet af undervisningsministeriet i o TUP08: Evalueringsambassadør. Igangværende projekt, som afsluttes primo 2010 Ledelsesansvarlig på følgende projekter o TUP/KVIST (2006) (http://www.epos-amu.dk/media(564,1030)/kvist-evalueringsrapport.pdf) o TUP/Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU (2007), (http://www.eposamu.dk/media(757,1030)/h%c3%a5ndbog_for_undervisere.pdf) o TUP/KUA (2008) (http://www.epos-amu.dk/media(943,1030)/kua-rapport.pdf o Frontmedarbejdernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats I relation til type2 Diabetes. Projekt v. Sundhedsstyrelsens diabetespulje, Evaluator Evaluator på igangværende projekt: FOKUS, der har til hensigt gennem samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Produktionsskole, UU Skive samt Erhvervsuddannelser i Skive - at få flere unge i uddannelse. Projektet er ifinansieret at Region Midtjylland og afsluttes medio Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 15 af 23

16 CV Deltager i projektgruppe/netværk: Jørgen Mohr Poulsen Adresse, tlf. og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Efter- og Videreuddannelsen, Soldalen 8, 7100 Vejle.Tlf Nuværende stilling: Uddannelseskonsulent og underviser Faglige kvalifikationer: Uddannet Socialpædagog Efteruddannelse inden for IT Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt): Har erfaring med e-learning generelt Med i flere IT-metode-udviklingsprojekter Projektarbejde erfaring fra tidl. TUP projekter Projektarbejde i tidl. FOU- og ESF projekter Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 16 af 23

17 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Lene-Theresa Hansen Adresse, tlf. og Persillegade 2 Skodborg, 6630 Rødding, Tlf.nr , / Nuværende stilling: Uddannelseskonsulent Faglige kvalifikationer Hvilke faglige områder har du erfaring med? Internationale erfaringer Jeg har faglige erfaringer med følgende områder: Unge med psykiske / sociale funktionsnedsættelser Misbrug / hjemløse Almenpsykiatri ( behandling og social, hospital, døgninstitution, forvaltning ) Gerontopsykiatri Ledelse / projektledelse Undervisning Projekterfaring, inkl. Projektledelse: Har i forbindelse med ansættelse som leder i Vejle kommunes Socialafdeling arbejdet med ansøgning - samt ledelse af Projekt Kulturakademiet, projekt Fremskudt sagsbehandling, projekt gadesygeplejerske, projekt Skæve boliger. Har i forbindelse med ansættelse på højskole arbejdet med projektledelse af et ungeprojekt. Erhvervserfaring: Se faglige kvalifikationer. Jeg har erhvervserfaring inden for de beskrevne områder. Uddannelse: Social- og sundhedsass. Socialpædagog Voksenunderviser Demenskonsulent Diplom i psykiatri og ledelse Tværfaglig videregående kognitiv års-uddannelse Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 17 af 23

18 CV skabelon - dansk Systemisk ledelse Påbegynder 2 årig systemisk konsulentuddannelse i januar 2010 Netværk/samarbejde: Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) Taler og læser engelsk. Lidt tysk og fransk. Læser norsk og svensk IT kundskaber: SB-sys kommunalt dokumentsystem ESDH kommunalt journalsystem Sealand Care journalsystem Uniq Liv socialt journalsystem GP-Untis skemalægningssystem Windows 2000 Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 18 af 23

19 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Bent Würsching Adresse, tlf. og University College Syddanmark, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø Mobil: , Mail: Nuværende stilling Chefkonsulent Faglige kvalifikationer og Arbejdsmæssige erfaringer: Cand. Scient. Soc. Speciale: Governance Policy Networks. Netværksstyrings paradoksalitet og dilemmaer. Projektlederuddannelsen, Udviklingscenter for Beskæftigelse. Har tidligere været national uddannelseschef i privat konsulentfirma, hvor de primære opgaver var uddannelse og kompetenceudvikling, Kvantitative og kvalitative evalueringer og analyser, projektudvikling, projektansøgninger, projektstyring og tværfaglige netværk. Selvstændig konsulent og coachvirksomhed konsulent og teambuilding i private og offentlige virksomheder. University College Vest har været ekstern underviser og projektvejleder for socialrådgiver studerende. Har tidligere arbejdet som konsulent/projektleder for det Sociale koordinationsudvalg i Esbjerg/Fanø. Arbejder med ungdomssociologi og tværprofessionelt samarbejde. Sidder i IDEA Syds styregruppe om Second Life 2.0. Sidder i Vejlednings Netværk Vest, hvor målgruppen er AMU, FVU m. fl. Sidder i styregruppen for projekt Entreprenørskab på kryds og tværs som er et stort projekt mellem University College Vest, University College Syd og University College Lillebælt. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 19 af 23

20 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Vagn Forsmann Adresse, tlf. og Strømøvænget Middelfart, Uddannelse: Realeksamen Maskinarbejder Ingeniør Efteruddannelse Ansættelse Diverse Teknonom kurser Ansættelse hos Østergaards Mask , daglig leder Ansættelse hos Kosan Cylindric , kvalitets ingeniør Ansættelse hos Lydex , lagerchef Ansættelse hos Dürotan , produktiondchef Ansættelse hos Middelfart Kommune , affaldskonsulent Ansættelse hos EUC Lillebælt, 1996-? Undervisningserfaring HTX-niveau PC-kørekort Miljøstyring, Teknonom Logistik, teknonom Lagerstyring, Teknonom Vejledningsforløb for ledige voksne Vejledningsforløb for ledige unge årige Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 20 af 23

21 CV skabelon - dansk Andet Projektledelse på Livslang læring Projektledelse på MIKEA Projektledelse på Praksisnær lederuddannelse Projektudvikling/projektbeskrivelser Indhentning af diverse fonds- og puljemidler Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 21 af 23

22 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Marianne C. Svanholt Adresse, tlf. og Smedievej 32, 3400 Hillerød, Tlf: / Nuværende stilling: Lektor Projekterfaring, inkl. projektledelse: projekleder i to udviklingsprojekter, siden 2001 deltaget i 5 udviklingsprojekter, herunder 2 projekter, hvor jeg stod for at udvikle en brugerflade til netbaseret efteruddannelse. Erhvervserfaring.: seminarielærer, undervist i IT og medier. Udarbejdet og undevist netbaserede AMUuddannelser, Lektor i børne- og ungdomskultur Uddannelse: cand. mag i pædagogik og dansk Netværk/samarbejde: Samarbejdet omkring udvikling og drift af netbaseret efteruddannelse med SOSU Fredericia-Horsens Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige) : dansk, svensk, engelsk IT kundskaber: rutineret bruger, WEB-design og opsætning af hjemmesider Resultater: Udarbejdet modul 2 til Pædagogseminarie-IT sammen med Kent W. Kristensen ( Udarbejdelse af IT-ramme, materialer og drift af netbaserede AMU-uddannelser på UUC Sydhavns Plads 4 Publikationer: Projektrapporter: Planlægningsmodeller i det nye AMU (2008) Den fleksible AMU-uddannelse (2004) Praksisnær og netbaseret undervisning (2003) Børns leg som delvist netbaseret undervisning (2002) Håndbog: Planlægningsmodeller i det nye AMU - Håndbog Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 22 af 23

23 CV skabelon - dansk Deltager i projektgruppe/netværk: Jette Aabo Frydendahl Adresse, tlf. og Virupvej 44 A, 8530 Hjortshøj, Nuværende stilling Adjunkt i IT pædagogik Faglige kvalifikationer Jeg er uddannet Cand. IT i design, kommunikation og medier fra IT universitetet, Copenhagen Business school med speciale i læring og IT. Jeg arbejder med efteruddannelse af lærere og pædagoger inden for IT pædagogik på Efter og Videreuddannelsen på VIA University College. Her varetager jeg bl.a. diplommodulet medier og mediekultur samt underviser på diplom modulet læring og læringsressourcer. På sidstnævnte modul beskæftiger jeg mig i særlig grad med digitale læremidler og web 2 (og 3) didaktik. Jeg er ligeledes tilknyttet en gruppe som arbejder med opkvalificering af undervisere intern omkring inddragelse af virtuelle læringsrum i efteruddannelsessammenhænge. Arbejdsmæssige erfaringer (med relevans for nærværende projekt) Planlægger, underviser og vejleder på Pædagogisk Diplomuddannelser inden for IT pædagogik og mediekultur Planlægger, underviser og vejleder på efteruddannelseskurser med overvejende IT pædagogiske og IT didaktiske temaer Udvikler og deltager i projekter i tilknytning til skolers, institutioners og kommuners IT pædagogiske indsats mm Medvirker til, at VIAUC s IT pædagogiske kompetencer udvikles og koordineres Jeg har arbejdet med en del udviklingsprojekter, som har haft til hensigt at undersøge muligheder og potentialer med IT i pædagogiske sammenhænge. Jeg har bl.a. været projektleder på ITMFprojektet NILen, som er et af de få ITMFprojekter, som stadig eksisterer efter udviklingsforløbets afslutning. Jeg har igennem de seneste 4 år haft en konsulentopgave i Herning Kommune, hvor jeg har haft til opgave at kvalificere deres IT pædagogiske satsning på skole og pædagogområdet. Sprogkundskaber (mundtlige hhv. skriftlige): Læser, skriver og taler dansk og engelsk. IT kundskaber: Habil bruger af normale computer programmer samt diverse multimedieprogrammer og webeditorer. Afdeling: Efter- og Videreuddannelsesdivisionen Side 23 af 23

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Rollups. Er du forberedt? På finder du alt om skoleledelse

Rollups. Er du forberedt? På  finder du alt om skoleledelse Messeudstyr Rollups Nr. R2 Læs din Pædagogiske diplomuddannelse på Metropol En praksisnær uddannelse, der udvikler dine kompetencer til at håndtere nye udfordringer Professionel kompetenceudvikling PD

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. 1 LP-modellen er ingen hekse-kur

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer Digitale værktøjer Projektet skal afdække udbuddet af digitale metoder, koncepter og produkter, der skønnes at kunne bruges i undervisningssammenhæng, i en grønlandsk kontekst. Der skal tages hensyn til

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu??

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? Morsø kommune 16. Januar 2008 Ole Hansen Projektchef På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole I skolen

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Evalueringeni kvalificeres, Farvel til kridttavlen. når modellens begreber er kontekstbestemte

Evalueringeni kvalificeres, Farvel til kridttavlen. når modellens begreber er kontekstbestemte Thomas Würtz Jensen Alice Bonde Nissen og Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Refleksioner det virtuelle univers Evalueringeni kvalificeres, Farvel til kridttavlen

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MLP 2. semester, efterår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol + University College Lillebælt Maddannelses Lab Svendborg Kommune Børn&Unge Ålborg Universitet MENU LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol København. + Aktionsforskningsgruppen

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Projekt undervisningsassistenter

Projekt undervisningsassistenter Projekt undervisningsassistenter Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Tlf. 6223 4610 Projektbeskrivelse for pilotprojektet Udgangspunkt Denne projektbeskrivelse omfatter både pilotprojektet,

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Læringsmiljø og pædagogisk analyse Læringsmiljø og pædagogisk analyse www.lp-modellen.dk Hjørring kommune 26. februar 2008 Ole Hansen 1 Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-Modellen Et værktøj for den skole som gerne vil. Evidens forskningsbaseret

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Forord. Nyhedsbrev Videnscenter for Integration

Forord. Nyhedsbrev Videnscenter for Integration Forord Bestyrelsen for VIFIN har taget initiativ til, at der regelmæssigt skal udsendes et nyhedsbrev, som primært skal henvende sig til politikere og ansatte i Vejle Kommune. Jeg har siddet i bestyrelsen

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere