Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det derfor er lettest og mest gunstigt at tilbede Herren Siva). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Bharath (Indien) er fædrelandet for mange ædle sjæle, der har opnået et storslået omdømme i forskellige lande. Bharath er slagmarken, hvor mange udenlandske herskere er blevet fordrevet, hvorved landet vandt sin frihed. Dette er landet, der udmærker sig inden for musik, litteratur og andre gode kunstarter. Oh drenge og piger! Når I nu er blevet født i dette storslåede land, er det jeres hellige pligt at opretholde landets ære og gode omdømme. Legemliggørelser af kærlighed! Siden I blev født, har I gennemlevet mange nætter, men det er ikke alle nætter, der kan kaldes Sivarathri. Folk mediterer på, synger om og lytter til det guddommelige navns herligheder og oplever Herren Siva s guddommelighed. (Siva er Nedbryderen i den hinduistiske religions Treenighed, der består af Brahma (Skaberen), Vishnu (Opretholderen) og Siva (Nedbryderen). Eftersom hele natten bliver anvendt til at meditere på og synge til Herren Siva s guddommelige navns herlighed, kaldes denne nat for Sivarathri. Men det gælder ikke blot denne nat. Hver gang I tilbringer hele natten med at meditere på det guddommelige navn, er denne nat også Sivarathri. Herren Siva er ikke en særskilt Avatar. (En Avatar er en inkarnation af Gud). I virkeligheden er Hari og Hara (Herren Vishnu og Herren Siva) hinsides det, I kan kontemplere på. De er hinsides den fysiske krop. Mange mennesker kontemplerer på dem som Avatarer med en fysisk krop og tilbeder dem i en bestemt form. De udvikler en stærk tilskyndelse til at visualisere dem i en bestemt form. Men hvem er det, der tillægger det guddommelige disse former? Sikkert er det, at de ikke inkarnerede i disse former. Nogle kunstmalere som Ravi Varma malede dem i en bestemt form. (Ravi Varma var en indisk kunstmaler fra delstaten Kerala. Han levede fra ). Det gjorde de på baggrund af deres forestillinger, der var baseret på visse beskrivelser i Sastraerne (de hellige skrifter) og Puranaerne (18 åndelige tekster, der udgør en samling af ældgamle legender og overleveringer). Det er det hele! 1

2 Faktisk er Vishnu og Siva ikke begrænset til en fysisk form. De er hinsides beskrivelse. De er uden form og uden kvaliteter. Gud er Nirgunam, niranjanam, sanathana niketanam, nitya, shuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (uden kvaliteter, ren, den endelige bolig, evig, ubesmittet, oplyst, fri samt legemliggørelsen af hellighed). I årtusinder har hengivne været vant til at kontemplere på og tilbede disse former. De ønsker at visualisere Gud i disse skikkelser. Gud er hinsides beskrivelse og er ikke begrænset til en bestemt form. Ingen kunstmaler, og det uanset hvor dygtig vedkommende er, kan nogen sinde male et billede af Gud. Hvordan skulle en kunstmaler kunne male Gud, når Gud er uden form? I henhold til Sine hengivnes ønsker antager Gud imidlertid forskellige former. Når et eller andet menneske ønsker at visualisere Gud i en hvilken som helst form, som vedkommende holder af, så manifesterer Gud Sig i den form. Men det sker kun for dette øjeblik. Manifestationen er ikke varig. Alle former, der bliver tilskrevet Gud, er kun midlertidige. Det guddommelige er hinsides navn og form. Engang henvendte gudinden Lakshmi sig til Parvathi og spurgte undrende: (Lakshmi er Herren Vishnu s gemalinde; gudinden for rigdom. Parvathi er Herren Siva s gemalinde; visdommens gudinde. Hun kendes også under navnet Gowri). Oh Gowri! Du er meget ung, og Sambasiva er gammel. (Sambasiva er et navn for Siva: Guddommelige Moder og Fader). Han har sammenfiltret hår, og Han er iført et tigerskind. Han rider på en tyr, og Han er konstant på farten. Han smykker Sig med slanger. Hvordan kan du gøre kur til Ham? Er du ikke klar over alt dette? Han ejer ikke Sit eget hjem, og Han sover på ligbrændingspladsen. Parvathi blev stærkt foruroliget over disse ord og henvendte sig til Herren Siva. Hun spurgte: Du ejer ikke Dit eget hus. Du tilhører ikke nogen bestemt race eller slægt. Desuden er Du tvekønnet. Hvordan kan Du kalde Dig Selv for Gud? Herren Siva svarede, at Gud er hinsides navn, kaste og slægt. Herefter vendte Han sig mod Lakshmi og spurgte: Oh moder Lakshmi! Er du bevidst om din egen mands forfædre? Han er konstant på farten for at beskytte Sine hengivne, og Han har ikke tid til hverken at spise eller sove. Hvis Han endelig slår Sig ned for at spise, så beder en hengiven som Droupadi: Oh Herre Krishna! Jeg er i store vanskeligheder. Frels mig! (Droupadi var Pandava-brødrenes fælles hustru). Straks forlader Han Sin mad og farer af sted for at frelse hende. Således er Han konstant på farten for at beskytte hengivne som Narada eller Prahlada. Hvorfor gjorde du kur til sådan en Herre, der end ikke har tid til at spise eller hvile Sig? (Narada var en vismand, der tillige var skjald. Han rejste rundt i verden og sang uophørligt ét ord: Narayana. Narayana er et navn for Herren Vishnu. Prahlada var et barn og en stor Gudhengiven; dæmonkongen Hiranyakasipu s hellige søn). Herefter præciserede Siva, at Gud ikke har navn eller form; at Han er uforanderlig; at Han hverken gennemlever fødsel eller død; at Han er uden begyndelse og afslutning; at Han er evig og Atmaswarupa (legemliggørelsen af Den guddommelige Gnist). Siva understregede tillige, at det er menneskets vildfarelse, der gør, at han tillægger Gud navn og form. Den 2

3 formløse Gud manifesterer Sig med en bestemt form og et bestemt navn i henhold til Sine hengivnes ønsker. Det gør Han for at tilgodese deres stræben. Gud er uden form og uden kvaliteter. Det er de hengivne, der tillægger Gud navne, former og kvaliteter for at stille sig selv tilfreds. Alle navne og former er flygtige og falske. Guds eneste evige og sande form er Atma (Den guddommelig Gnist). Alt i verden forandrer sig muligvis, men Den guddommelige Gnist vil aldrig undergå nogen forandring. Hele universet er indeholdt i Den guddommelige Gnist. Denne kaldes også Guddommelige Bevidsthed eller aham (jeg) eller Brahman. (Gud, Herren. Brahman er Det Upersonlige Højeste Væsen, den oprindelige kilde til og det endelige mål for alle eksistenser. Således er Brahman identisk med Atma, Den guddommelige Gnist). Folk misforstår denne evige Sandhed, idet de tilskriver Den forskellige navne og former. Når den formløse Gud antager form, så er det naturligt for mennesket at meditere på og tilbede denne form. Ved at gøre dette opnår folk stor tilfredsstillelse, og de oplever lyksalighed. Det er helt i orden, så længe denne form vedbliver med at eksistere. Men hvad vil I gøre, når den guddommelige form engang ophører med at eksistere? Glæden og lyksaligheden opstod udelukkende ved, at I har tilbedt en bestemt Guds form, der udsprang fra jeres vildfarelse. Den fysiske forklædning varer en periode og holder så op med at eksistere. Det guddommelige antager senere forskellige nye former. For eksempel er I nu tiltrukket af denne fysiske krop. I tilbeder denne krop og opnår derved tilfredsstillelse og lyksalighed. Men efter et stykke tid vil denne krop forsvinde, lige som det var tilfældet med tidligere Avatarer. Når den tid kommer, så bør I ikke blive kede af det. Når Den guddommelige Gnist, der er legemliggjort i denne fysiske krop, når sin evige bolig, så er der tale og glæde og ikke sorg. Rama Avataren kom i Thretha-tidsalderen. (Der findes fire tidsaldre: Kritha-, Thretha-, Dwapara- og Kali-tidsalderen. De er henholdsvis den første, anden, tredje og fjerde tidsalder i cyklusen af i alt fire tidsaldre). Rama drog i eksil i skoven og tilintetgjorde mange dæmoner, inklusive den mægtige dæmonkonge, Ravana. Efter at have fuldbragt Sin avatariske mission, gik Han ud i Sarayu-floden og forsvandt. Det samme var tilfældet med Herren Krishna i Dwapara-tidsalderen. Efter at være blevet ramt af en jægers pil i skoven, forlod Han sit dødelige fysiske legeme. Således er de fysiske forklædninger altid midlertidige og falske. Kroppen er dannet af de fem elementer, og før eller siden er den nødt til at forsvinde. Men kroppens Beboer har hverken fødsel eller død. Beboeren har overhovedet ingen tilknytning, og Han er det evige vidne. Sandt at sige er Beboeren, der eksisterer i Atma s skikkelse, i sandhed Gud Selv. Derfor skal I aldrig opfatte den fysiske krop som værende varig. Alle kroppe fremkommer i henhold til tid og omstændigheder. Når den fastsatte tid er gået, så forsvinder de bare. Selv de oplevelser, som den fysiske krop har oplevet, forsvinder. Hvis I ønsker at få synet af Herren Krishna fra Dwapara-tidsalderen nu, hvordan er det så muligt, hvis I betragter de fysiske kroppe som værende sande? Så længe Krishna gik omkring i Sin krop, viste Han Sig I Mathura, Brindavan, Gokulam, Dwaraka og så videre. Her gjorde Han folk lykkelige ved at de kunne se Ham, røre ved Ham og tale med Ham. (Mathura var den hovedstad, hvor Krishna lod Sig føde. Brindavan er skoven og græsningsområderne, hvor Herren Krishna legede i sin barndom. Gokulam er landsbyen, hvor Krishna levede Sine første 11 år. Dwaraka var hovedstaden i det rige, som Krishna i Sin fysiske skikkelse herskede over). 3

4 Tag eksemplet med en elektrisk pære. Hver elpære har forskellig lysstyrke tillige med en begrænset levetid. Avatarer er som disse elektriske elpærer. Over en periode har Gud inkarneret som forskellige Avatarer. I skal ikke være knyttet til en bestemt Avatars fysiske form, men til det guddommelige, til Den Formløse, Kvalitetsløse Parabrahman (Den Universelle Absolutte Gud), der har manifesteret Sig som forskellige Avatarer i forskellige tidsaldre. I blev født som baby og voksede så op og blev til et barn, et ungt menneske og en ældre person. Alle disse forskellige livsstadier eksisterer kun i en begrænset periode, mens I, som individ, er der i alle de forskellige stadier. Avatarer kommer, fuldfører deres mission, og forsvinder. I skal derfor meditere på det guddommelige, der er sandt og evigt. Der er tre aspekter i sadhana (åndelige øvelser): Koncentration, kontemplation og meditation. I øjeblikket har I fæstnet jeres blik på denne form. Det er koncentration. Når denne form efter et stykke tid bevæger sig bort, så ser I stadig formen med jeres mentale øjne. Det er kontemplation. Som et resultat af denne øvelse bliver denne form permanent prentet i jeres hjerte. Det er meditation. Efterhånden som I fortsætter denne meditation, forbliver formen permanent i jeres hjerte. Nu for tiden begrænser I jeres åndelige øvelser til kun at omfatte koncentration og kontemplation. Men disse to stadier er blot forbigående og flygtige. Det er sandt, at det første skridt i jeres åndelige øvelser er koncentration. Denne koncentration skal nødvendigvis blive transformeret til kontemplation og senere til meditation. I meditationens sidste stadie vil I fortsætte med at visualisere Guds form, selv om I lukker øjnene. Fortidens vismænd anvendte denne form for meditation. Det er årsagen til, at Gud manifesterede Sig for dem, når som helst de ønskede, at Han talte til dem og opfyldte deres ønsker. Den Formløse, Kvalitetsløse Universelle Absolutte Gud er uforanderlig og evig. Den repræsenterer Den Ultimative Virkelighed. Den kendes under forskellige navne som Rama, Krishna og Sai. Lad være med at skelne mellem de forskellige navne, for Den Universelle Absolutte Gud er hinsides navn og form. Installer Denne Ultimative Virkelighed på jeres hellige hjertes alter og mediter konstant på den. Nogle mennesker har en tilbøjelighed til at misfortolke Sastarerne og Puranaerne, så fortolkningerne passer dem og deres selviske formål. En lille historie: Engang stod der en bedrager, der udgav sig for at være asket, foran et hus og tiggede mad. Han sagde: Bhavathi bhiksham dehi (jeg er sulten, vær god og giv mig mad). Husets frue hørte hans bøn og kom ud til ham. Hun sagde følgende til ham: Gå ned til floden og tag et bad og kom så tilbage. Imens vil jeg gøre maden parat til dig. Nu citerede asketen en linje fra Puranaerne. Govindethi sadasnanam (konstant at fremsige Govinda s navn er lige så godt som at tage et helligt bad). Øjeblikkelig blev husets frue klar over, at den person, der stod foran hendes dør og tiggede om mad, ikke var en ægte asket. Så hun svarede: Kære søn! Govindethi sada bhojanam (konstant at fremsige Govinda s navn er lige så godt som et måltid mad). Du kan gå. Det siges, at ansigtet er sindets spejl. Det reflekterer jeres indre tanker og følelser. Hvis den såkaldte asket i historien virkelig troede på det guddommelige navns herlighed, så ville han havde taget et bad, før han bad om mad. Han var en doven person. Han ønskede mad for at stilne sin sult, men han var uvillig til at tage et bad før måltidet. Tro aldrig på en sådan bedrager. 4

5 Nogle mennesker sidder i stilhed med lukkede øjne. De siger, at de mediterer. Men det er ikke meditation. De sidder muligvis i stilhed, men deres sind vandrer omkring og tænker på alt muligt. Det er udelukkende, når sindet er uden bevægelse og fast fæstnet på Den Højeste Virkelighed, at det kan kaldes meditation. Meditation er stadiet efter kontemplation. Et lille eksempel: I har muligvis opnået højeste karakterer til terminsprøverne, men I vil ikke være berettiget til at få en universitetsgrad. Det er først efter, at I har bestået den afsluttende eksamen, at I vil være berettiget til at få en sådan grad. Kontemplation og meditation kan sammenlignes med henholdsvis terminsprøverne og den afsluttende eksamen. Således repræsenterer åndelighed et højere stadie i livet. I dag er folk optaget af deres stræben efter at erhverve sig fysiske og verdslige goder, og de glemmer de moralske og åndelige mål. Hvordan kan de så gøre åndelige fremskridt? Hvis man ønsker at få en åndelig uddannelse, så må man erhverve sig den nødvendige styrke og evne, så man kan klare eksamen. At sige at dette er min krop, mit hus, min ejendom og så videre repræsenterer det fysiske aspekt. Når I siger: Dette er min krop, så betyder det, at min er adskilt. Det betyder, at I er adskilt fra jeres krop. Tilsvarende når I siger mit sind, mit intellekt, min indre bevidsthed og så videre, så betyder det, at de alle er adskilt fra jer. Derfor er jeres sande natur jeg, og dette jeg er adskilt fra alt det, som I for eksempel kalder min krop, mit sind, mit intellekt. I er nødt til at helliggøre al jeres karma (læs: At forsage frugterne af jeres handlinger). Det betyder, at I er nødt til at udføre jeres handlinger med en holdning som denne: Sarva karma Bhagavad preetyartham (udfør alle handlinger for at behage Gud). Først da vil I blive udødelige. Hvis I ønsker at nå det sande og evige stadie, så skal I erkende Atma Tathwa (Den guddommelige Gnists sande natur). Det er udelukkende Upanishaderne, der skildrer Den guddommelige Gnist sande natur på en indgående og omfattende måde. Det gør de storslåede værker som Bhagavatha og Ramayana ikke. (Bhagavatha en er en lærebog i guddommelig kærlighed. Den beretter Avatarernes historie, specielt Krishna s historie. Ordet bhagavatha betyder også 'den med tilknytning til Gud' eller de gudfrygtige. Ramayana en er historien og Herren Rama). Det samme guddommelige Princip, det vil sige Den Højeste Virkelighed, inkarnerer fra tidsalder til tidsalder for at genetablere principperne og genoprette udøvelsen af rigtig handling, når denne svækkes. Dette bekendtgøres i Bhagavad Gita: Og Arjuna! Når som helst dharma svækkes og adharma (forkerte og uretfærdige handlinger) forøges, vil Jeg inkarnere fra tidsalder til tidsalder for at genetablere dharma. (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter livet igennem. Jeg har valgt at oversætte begrebet dharma med rigtig handling ). Installer Gud på jeres hellige hjertes alter og mediter konstant på ham. På trods af de sorger, vanskeligheder og ulykker, som I måtte støde på, skal I holde fast i Ham. Alt dette plager jeres krop, ikke jer. For I er adskilt fra jeres krop. Kroppen er som en kasse, i hvilken følgende er pakket ned: Sindet, intellektet, hukommelsen og anthakarana. (Anthakarana oversættes ofte som de indre sanser og består af det højere sind (den del af sindet, der retter sig mod det højere intellekt), det højere intellekt (skelneevne og intuition, der retter sig mod Den 5

6 guddommelige Gnist), den indre bevidsthed (sædet for de subtile følelser og hukommelsen) samt jeg-bevidstheden. Det er de indre sanser, der bevæger sig frit fra den ene verden til den anden; fra den ene fødsel til den anden. På sanskrit hedder disse: Manas, buddhi, chitta og ahamkara. Det er anthah- karana en, der bevæger sig frit fra den ene verden til den anden; fra den ene fødsel til den anden). Der er på grund af jeres kontakt med den ydre verden, at I udvikler kvaliteter som vrede, misundelse, jalousi og stolthed. Det er først, når I kommer af med disse kvaliteter, at I vil kunne nyde freden i jer selv. Derfor skal I starte jeres åndelige øvelser med sathya (Sandhed) og rigtig handling. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er Sandhed). Når Sandhed og rigtig handling går sammen, vil der herske fred. Fred fører til kærlighed. Hvor der er fred, kan der ikke eksistere had. Når I udvikler had mod nogen, så betyder det, at kærlighedens kilde i jeres hjerte er tørret ud. Når der er kærlighed i jeres hjerte, så bliver I ikke vrede, selv hvis nogen skulle beskylde jer for et eller andet. Normalt er det sådan, at man ikke holder af andre, når man er vred. Mange mennesker taler ondt om Mig, beskylder Mig for et eller andet og kommer endog med forstyrrende tilråb, men det bekymrer Mig ikke. Jeg er altid glad og lyksalig. Det er ægte kærlighed. Når der er vrede, had og jalousi, betyder det, at der ikke er nogen kærlighed. Derfor skal I altid følge mottoet: Love all - serve all (elsk alle - tjen alle). Grundlaget for at kunne følge dette princip er Sandhed og rigtig handling. Tal altid sandt og lev et retskaffent liv. I dag er der mange, der holder foredrag om førnævnte princip, uden at de selv betræder den rigtige handlings vej. Rigtig handling kan ikke overleve under sådanne omstændigheder. Det siges, at: Sathyannasti paro dharma (der eksisterer ingen større rigtig handling end overholdelse af Sandhed). Sandhed og rigtig handling er den menneskelige krops to hænder, to ben og to læber. Det er kun, når de to læber arbejder sammen, at et menneske kan tale. Tilsvarende er det kun, når Sandhed og rigtig handling går sammen, at der vil herske fred. Hvor der ikke er rigtig handling, der kan der ikke være kærlighed. På denne måde er Sandhed og rigtig handling grundlaget for alle andre menneskelige værdier som santhi (fred), prema (kærlighed) og ahimasa (ikke-vold). (Her sang Bhagavan (Sai Baba) lovsangen: Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram (fremsig Rama s navn med hjertet fuld af kærlighed) og fortsatte Sin tale). Legemliggørelser af kærlighed! I skal altid meditere på det guddommelige navn. I skal ikke blot kontemplere, men meditere på navnet. Denne meditation bør gennemføres i kærlighed til Gud. Uden kærlighed vil jeres meditation ikke nå det ønskede resultat. Nat og dag skal jeres kærlighed til Gud strømme uafbrudt. Når I beder til Gud for at få Ham til at opfylde nogle ønsker, så sker det, at tingene udvikler sig stik modsat. Så sker der muligvis det, at I bliver vrede og udvikler had imod Ham. Men det har intet at gøre med åndelighed. Jeres medfødte natur og kærlighed til Gud bør aldrig undergår forandring. Fortsæt med at knytte jer til det guddommelige navn. Det er sand meditation. Når I befinder jer i dyb meditation, så bør intet i den ydre verden være synligt for jer, og det selv om I åbner jeres øjne. Et andet aspekt, som I skal være omhyggelige med, er jeres tale. For megen tale er meget skadeligt og dårligt. Lad være med at hengive jer til umådeholden tale. Prøv at forbedre jeres vaner på dette område. Så vidt det er muligt, skal I iagttage stilhed og forholde jer tavse. Tal i 6

7 den udstrækning, det er nødvendigt. Svar kun det, der er nødvendigt. Hvis I taler mere, vil I blive stemplet som værende et sludrechatol. Selv fra et helbredsmæssigt synspunkt er for megen tale ikke godt. Specielt hvad angår børn, er dette meget vigtigt. Lige fra en tidlig alder skal sindet holdes roligt. Det, der er vigtigt, er ikke at studere lærebøger, men at gøre sindet roligt. Lærebøger kan I altid studere. Det kan I gøre i klasseværelserne, på studenterkollegiet og så videre. Er I lykkelige? (Med én stemme svarede alle eleverne og alle de studerende, at de var lykkelige). Vær altid glad, glad, glad! Oversat af 7

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Dharma Vahini. Dharma s kildevæld. Af Sathya Sai Baba. Oversat af www.saibabapaadansk.dk

Dharma Vahini. Dharma s kildevæld. Af Sathya Sai Baba. Oversat af www.saibabapaadansk.dk Dharma Vahini Dharma s kildevæld Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet 15 bøger af Sathya

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Lejrophold for unge fra delstaten Karnataka. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ungdommen

Læs mere

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. november 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sathya Sai Baba s 81 års fødselsdag. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Kærlighedens kildevæld

Kærlighedens kildevæld Kærlighedens kildevæld Originaltitel: Prema Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 19. februar 1964 Sted : Venkatagiri. (By med ca. 35.000 indbyggere i delstaten Andhra Pradesh). Anledning : Baba holdt denne tale i forbindelse med afholdelse af det første møde den 18. februar

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 01. maj 2008 Sted Anledning : Brindavan. (Sai Baba s ashram beliggende ca. 15 kilometer fra Bangalore; også kaldet ashram en i Whitefield) : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Gita-vægten. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Gita-vægten. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 24. oktober 1963. Sted Anledning Ordliste : Prasanthi Nilayam. : Dasara. : De danske ord der er understreget i teksten, er at finde i ordlisten. Disse danske ord er oversættelser af sanskrit-ord,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 09. oktober 1964 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dasara. Dasara, der betyder 10, festligholdes hvert efterår. Højtiden består af Navarathri (ordet

Læs mere

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sankranti. (Ordet betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 bind 2. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 bind 2. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 bind 2 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

Studiekreds-materiale

Studiekreds-materiale Studiekreds-materiale Kærlighed Et kompendium bestående af uddrag af taler og citater fremsat at Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 2014 Sathya Sai International Organisation Eftertryk forbudt 1 Dedikeret med

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. marts 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ramanavmi. (Herren Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 18. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Guru Purnima (dagen hvor man ærer sin guru). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Onam. Højtiden, hvor man fejrer, at fortidens kejser Bali besøger sit kongerige, delstaten Kerala,

Læs mere

Svar der fordriver åndelig tvivl

Svar der fordriver åndelig tvivl Svar der fordriver åndelig tvivl Originaltitel: Sandeha Nivarini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dagen, der er helliget Herren Vishnu. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranti. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. oktober 1964 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dasara. Dasara, der betyder 10, festligholdes hvert efterår. Højtiden består af Navarathri (ordet

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Opnå åndelig oplysning ved at give afkald på ønsker. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opnå åndelig oplysning ved at give afkald på ønsker. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Buddha Purnima (Buddha s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Opnå åndelig

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 1963 Sted Anledning : Maharani s Womens College. (I 2006 skiftede uddannelsesinstitution navn til Maharani's Arts and Commerce College for Women). : Institutionens 85 års jubilæum.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 10. oktober 1964 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dasara. Dasara, der betyder 10, festligholdes hvert efterår. Højtiden består af Navarathri (ordet

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. december 1964 Sted Anledning : Venkatagiri. (By med ca. 35.000 indbyggere i delstaten Andhra Pradesh). : Møde i Prasanthi Vidhwan Mahasabha (Det Indiske Akademi af Vedisk Lærde). Oversætterens

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Med kærlig hilsen. Sai Baba sentenser og korte udsagn. Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk

Med kærlig hilsen. Sai Baba sentenser og korte udsagn. Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk Med kærlig hilsen Sai Baba sentenser og korte udsagn Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk Med kærlig hilsen Forord Bogen handler ikke om Sai Baba s person, men om Hans lære. Ikke underviseren, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 30. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Han bærer

Læs mere