Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det derfor er lettest og mest gunstigt at tilbede Herren Siva). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Bharath (Indien) er fædrelandet for mange ædle sjæle, der har opnået et storslået omdømme i forskellige lande. Bharath er slagmarken, hvor mange udenlandske herskere er blevet fordrevet, hvorved landet vandt sin frihed. Dette er landet, der udmærker sig inden for musik, litteratur og andre gode kunstarter. Oh drenge og piger! Når I nu er blevet født i dette storslåede land, er det jeres hellige pligt at opretholde landets ære og gode omdømme. Legemliggørelser af kærlighed! Siden I blev født, har I gennemlevet mange nætter, men det er ikke alle nætter, der kan kaldes Sivarathri. Folk mediterer på, synger om og lytter til det guddommelige navns herligheder og oplever Herren Siva s guddommelighed. (Siva er Nedbryderen i den hinduistiske religions Treenighed, der består af Brahma (Skaberen), Vishnu (Opretholderen) og Siva (Nedbryderen). Eftersom hele natten bliver anvendt til at meditere på og synge til Herren Siva s guddommelige navns herlighed, kaldes denne nat for Sivarathri. Men det gælder ikke blot denne nat. Hver gang I tilbringer hele natten med at meditere på det guddommelige navn, er denne nat også Sivarathri. Herren Siva er ikke en særskilt Avatar. (En Avatar er en inkarnation af Gud). I virkeligheden er Hari og Hara (Herren Vishnu og Herren Siva) hinsides det, I kan kontemplere på. De er hinsides den fysiske krop. Mange mennesker kontemplerer på dem som Avatarer med en fysisk krop og tilbeder dem i en bestemt form. De udvikler en stærk tilskyndelse til at visualisere dem i en bestemt form. Men hvem er det, der tillægger det guddommelige disse former? Sikkert er det, at de ikke inkarnerede i disse former. Nogle kunstmalere som Ravi Varma malede dem i en bestemt form. (Ravi Varma var en indisk kunstmaler fra delstaten Kerala. Han levede fra ). Det gjorde de på baggrund af deres forestillinger, der var baseret på visse beskrivelser i Sastraerne (de hellige skrifter) og Puranaerne (18 åndelige tekster, der udgør en samling af ældgamle legender og overleveringer). Det er det hele! 1

2 Faktisk er Vishnu og Siva ikke begrænset til en fysisk form. De er hinsides beskrivelse. De er uden form og uden kvaliteter. Gud er Nirgunam, niranjanam, sanathana niketanam, nitya, shuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (uden kvaliteter, ren, den endelige bolig, evig, ubesmittet, oplyst, fri samt legemliggørelsen af hellighed). I årtusinder har hengivne været vant til at kontemplere på og tilbede disse former. De ønsker at visualisere Gud i disse skikkelser. Gud er hinsides beskrivelse og er ikke begrænset til en bestemt form. Ingen kunstmaler, og det uanset hvor dygtig vedkommende er, kan nogen sinde male et billede af Gud. Hvordan skulle en kunstmaler kunne male Gud, når Gud er uden form? I henhold til Sine hengivnes ønsker antager Gud imidlertid forskellige former. Når et eller andet menneske ønsker at visualisere Gud i en hvilken som helst form, som vedkommende holder af, så manifesterer Gud Sig i den form. Men det sker kun for dette øjeblik. Manifestationen er ikke varig. Alle former, der bliver tilskrevet Gud, er kun midlertidige. Det guddommelige er hinsides navn og form. Engang henvendte gudinden Lakshmi sig til Parvathi og spurgte undrende: (Lakshmi er Herren Vishnu s gemalinde; gudinden for rigdom. Parvathi er Herren Siva s gemalinde; visdommens gudinde. Hun kendes også under navnet Gowri). Oh Gowri! Du er meget ung, og Sambasiva er gammel. (Sambasiva er et navn for Siva: Guddommelige Moder og Fader). Han har sammenfiltret hår, og Han er iført et tigerskind. Han rider på en tyr, og Han er konstant på farten. Han smykker Sig med slanger. Hvordan kan du gøre kur til Ham? Er du ikke klar over alt dette? Han ejer ikke Sit eget hjem, og Han sover på ligbrændingspladsen. Parvathi blev stærkt foruroliget over disse ord og henvendte sig til Herren Siva. Hun spurgte: Du ejer ikke Dit eget hus. Du tilhører ikke nogen bestemt race eller slægt. Desuden er Du tvekønnet. Hvordan kan Du kalde Dig Selv for Gud? Herren Siva svarede, at Gud er hinsides navn, kaste og slægt. Herefter vendte Han sig mod Lakshmi og spurgte: Oh moder Lakshmi! Er du bevidst om din egen mands forfædre? Han er konstant på farten for at beskytte Sine hengivne, og Han har ikke tid til hverken at spise eller sove. Hvis Han endelig slår Sig ned for at spise, så beder en hengiven som Droupadi: Oh Herre Krishna! Jeg er i store vanskeligheder. Frels mig! (Droupadi var Pandava-brødrenes fælles hustru). Straks forlader Han Sin mad og farer af sted for at frelse hende. Således er Han konstant på farten for at beskytte hengivne som Narada eller Prahlada. Hvorfor gjorde du kur til sådan en Herre, der end ikke har tid til at spise eller hvile Sig? (Narada var en vismand, der tillige var skjald. Han rejste rundt i verden og sang uophørligt ét ord: Narayana. Narayana er et navn for Herren Vishnu. Prahlada var et barn og en stor Gudhengiven; dæmonkongen Hiranyakasipu s hellige søn). Herefter præciserede Siva, at Gud ikke har navn eller form; at Han er uforanderlig; at Han hverken gennemlever fødsel eller død; at Han er uden begyndelse og afslutning; at Han er evig og Atmaswarupa (legemliggørelsen af Den guddommelige Gnist). Siva understregede tillige, at det er menneskets vildfarelse, der gør, at han tillægger Gud navn og form. Den 2

3 formløse Gud manifesterer Sig med en bestemt form og et bestemt navn i henhold til Sine hengivnes ønsker. Det gør Han for at tilgodese deres stræben. Gud er uden form og uden kvaliteter. Det er de hengivne, der tillægger Gud navne, former og kvaliteter for at stille sig selv tilfreds. Alle navne og former er flygtige og falske. Guds eneste evige og sande form er Atma (Den guddommelig Gnist). Alt i verden forandrer sig muligvis, men Den guddommelige Gnist vil aldrig undergå nogen forandring. Hele universet er indeholdt i Den guddommelige Gnist. Denne kaldes også Guddommelige Bevidsthed eller aham (jeg) eller Brahman. (Gud, Herren. Brahman er Det Upersonlige Højeste Væsen, den oprindelige kilde til og det endelige mål for alle eksistenser. Således er Brahman identisk med Atma, Den guddommelige Gnist). Folk misforstår denne evige Sandhed, idet de tilskriver Den forskellige navne og former. Når den formløse Gud antager form, så er det naturligt for mennesket at meditere på og tilbede denne form. Ved at gøre dette opnår folk stor tilfredsstillelse, og de oplever lyksalighed. Det er helt i orden, så længe denne form vedbliver med at eksistere. Men hvad vil I gøre, når den guddommelige form engang ophører med at eksistere? Glæden og lyksaligheden opstod udelukkende ved, at I har tilbedt en bestemt Guds form, der udsprang fra jeres vildfarelse. Den fysiske forklædning varer en periode og holder så op med at eksistere. Det guddommelige antager senere forskellige nye former. For eksempel er I nu tiltrukket af denne fysiske krop. I tilbeder denne krop og opnår derved tilfredsstillelse og lyksalighed. Men efter et stykke tid vil denne krop forsvinde, lige som det var tilfældet med tidligere Avatarer. Når den tid kommer, så bør I ikke blive kede af det. Når Den guddommelige Gnist, der er legemliggjort i denne fysiske krop, når sin evige bolig, så er der tale og glæde og ikke sorg. Rama Avataren kom i Thretha-tidsalderen. (Der findes fire tidsaldre: Kritha-, Thretha-, Dwapara- og Kali-tidsalderen. De er henholdsvis den første, anden, tredje og fjerde tidsalder i cyklusen af i alt fire tidsaldre). Rama drog i eksil i skoven og tilintetgjorde mange dæmoner, inklusive den mægtige dæmonkonge, Ravana. Efter at have fuldbragt Sin avatariske mission, gik Han ud i Sarayu-floden og forsvandt. Det samme var tilfældet med Herren Krishna i Dwapara-tidsalderen. Efter at være blevet ramt af en jægers pil i skoven, forlod Han sit dødelige fysiske legeme. Således er de fysiske forklædninger altid midlertidige og falske. Kroppen er dannet af de fem elementer, og før eller siden er den nødt til at forsvinde. Men kroppens Beboer har hverken fødsel eller død. Beboeren har overhovedet ingen tilknytning, og Han er det evige vidne. Sandt at sige er Beboeren, der eksisterer i Atma s skikkelse, i sandhed Gud Selv. Derfor skal I aldrig opfatte den fysiske krop som værende varig. Alle kroppe fremkommer i henhold til tid og omstændigheder. Når den fastsatte tid er gået, så forsvinder de bare. Selv de oplevelser, som den fysiske krop har oplevet, forsvinder. Hvis I ønsker at få synet af Herren Krishna fra Dwapara-tidsalderen nu, hvordan er det så muligt, hvis I betragter de fysiske kroppe som værende sande? Så længe Krishna gik omkring i Sin krop, viste Han Sig I Mathura, Brindavan, Gokulam, Dwaraka og så videre. Her gjorde Han folk lykkelige ved at de kunne se Ham, røre ved Ham og tale med Ham. (Mathura var den hovedstad, hvor Krishna lod Sig føde. Brindavan er skoven og græsningsområderne, hvor Herren Krishna legede i sin barndom. Gokulam er landsbyen, hvor Krishna levede Sine første 11 år. Dwaraka var hovedstaden i det rige, som Krishna i Sin fysiske skikkelse herskede over). 3

4 Tag eksemplet med en elektrisk pære. Hver elpære har forskellig lysstyrke tillige med en begrænset levetid. Avatarer er som disse elektriske elpærer. Over en periode har Gud inkarneret som forskellige Avatarer. I skal ikke være knyttet til en bestemt Avatars fysiske form, men til det guddommelige, til Den Formløse, Kvalitetsløse Parabrahman (Den Universelle Absolutte Gud), der har manifesteret Sig som forskellige Avatarer i forskellige tidsaldre. I blev født som baby og voksede så op og blev til et barn, et ungt menneske og en ældre person. Alle disse forskellige livsstadier eksisterer kun i en begrænset periode, mens I, som individ, er der i alle de forskellige stadier. Avatarer kommer, fuldfører deres mission, og forsvinder. I skal derfor meditere på det guddommelige, der er sandt og evigt. Der er tre aspekter i sadhana (åndelige øvelser): Koncentration, kontemplation og meditation. I øjeblikket har I fæstnet jeres blik på denne form. Det er koncentration. Når denne form efter et stykke tid bevæger sig bort, så ser I stadig formen med jeres mentale øjne. Det er kontemplation. Som et resultat af denne øvelse bliver denne form permanent prentet i jeres hjerte. Det er meditation. Efterhånden som I fortsætter denne meditation, forbliver formen permanent i jeres hjerte. Nu for tiden begrænser I jeres åndelige øvelser til kun at omfatte koncentration og kontemplation. Men disse to stadier er blot forbigående og flygtige. Det er sandt, at det første skridt i jeres åndelige øvelser er koncentration. Denne koncentration skal nødvendigvis blive transformeret til kontemplation og senere til meditation. I meditationens sidste stadie vil I fortsætte med at visualisere Guds form, selv om I lukker øjnene. Fortidens vismænd anvendte denne form for meditation. Det er årsagen til, at Gud manifesterede Sig for dem, når som helst de ønskede, at Han talte til dem og opfyldte deres ønsker. Den Formløse, Kvalitetsløse Universelle Absolutte Gud er uforanderlig og evig. Den repræsenterer Den Ultimative Virkelighed. Den kendes under forskellige navne som Rama, Krishna og Sai. Lad være med at skelne mellem de forskellige navne, for Den Universelle Absolutte Gud er hinsides navn og form. Installer Denne Ultimative Virkelighed på jeres hellige hjertes alter og mediter konstant på den. Nogle mennesker har en tilbøjelighed til at misfortolke Sastarerne og Puranaerne, så fortolkningerne passer dem og deres selviske formål. En lille historie: Engang stod der en bedrager, der udgav sig for at være asket, foran et hus og tiggede mad. Han sagde: Bhavathi bhiksham dehi (jeg er sulten, vær god og giv mig mad). Husets frue hørte hans bøn og kom ud til ham. Hun sagde følgende til ham: Gå ned til floden og tag et bad og kom så tilbage. Imens vil jeg gøre maden parat til dig. Nu citerede asketen en linje fra Puranaerne. Govindethi sadasnanam (konstant at fremsige Govinda s navn er lige så godt som at tage et helligt bad). Øjeblikkelig blev husets frue klar over, at den person, der stod foran hendes dør og tiggede om mad, ikke var en ægte asket. Så hun svarede: Kære søn! Govindethi sada bhojanam (konstant at fremsige Govinda s navn er lige så godt som et måltid mad). Du kan gå. Det siges, at ansigtet er sindets spejl. Det reflekterer jeres indre tanker og følelser. Hvis den såkaldte asket i historien virkelig troede på det guddommelige navns herlighed, så ville han havde taget et bad, før han bad om mad. Han var en doven person. Han ønskede mad for at stilne sin sult, men han var uvillig til at tage et bad før måltidet. Tro aldrig på en sådan bedrager. 4

5 Nogle mennesker sidder i stilhed med lukkede øjne. De siger, at de mediterer. Men det er ikke meditation. De sidder muligvis i stilhed, men deres sind vandrer omkring og tænker på alt muligt. Det er udelukkende, når sindet er uden bevægelse og fast fæstnet på Den Højeste Virkelighed, at det kan kaldes meditation. Meditation er stadiet efter kontemplation. Et lille eksempel: I har muligvis opnået højeste karakterer til terminsprøverne, men I vil ikke være berettiget til at få en universitetsgrad. Det er først efter, at I har bestået den afsluttende eksamen, at I vil være berettiget til at få en sådan grad. Kontemplation og meditation kan sammenlignes med henholdsvis terminsprøverne og den afsluttende eksamen. Således repræsenterer åndelighed et højere stadie i livet. I dag er folk optaget af deres stræben efter at erhverve sig fysiske og verdslige goder, og de glemmer de moralske og åndelige mål. Hvordan kan de så gøre åndelige fremskridt? Hvis man ønsker at få en åndelig uddannelse, så må man erhverve sig den nødvendige styrke og evne, så man kan klare eksamen. At sige at dette er min krop, mit hus, min ejendom og så videre repræsenterer det fysiske aspekt. Når I siger: Dette er min krop, så betyder det, at min er adskilt. Det betyder, at I er adskilt fra jeres krop. Tilsvarende når I siger mit sind, mit intellekt, min indre bevidsthed og så videre, så betyder det, at de alle er adskilt fra jer. Derfor er jeres sande natur jeg, og dette jeg er adskilt fra alt det, som I for eksempel kalder min krop, mit sind, mit intellekt. I er nødt til at helliggøre al jeres karma (læs: At forsage frugterne af jeres handlinger). Det betyder, at I er nødt til at udføre jeres handlinger med en holdning som denne: Sarva karma Bhagavad preetyartham (udfør alle handlinger for at behage Gud). Først da vil I blive udødelige. Hvis I ønsker at nå det sande og evige stadie, så skal I erkende Atma Tathwa (Den guddommelige Gnists sande natur). Det er udelukkende Upanishaderne, der skildrer Den guddommelige Gnist sande natur på en indgående og omfattende måde. Det gør de storslåede værker som Bhagavatha og Ramayana ikke. (Bhagavatha en er en lærebog i guddommelig kærlighed. Den beretter Avatarernes historie, specielt Krishna s historie. Ordet bhagavatha betyder også 'den med tilknytning til Gud' eller de gudfrygtige. Ramayana en er historien og Herren Rama). Det samme guddommelige Princip, det vil sige Den Højeste Virkelighed, inkarnerer fra tidsalder til tidsalder for at genetablere principperne og genoprette udøvelsen af rigtig handling, når denne svækkes. Dette bekendtgøres i Bhagavad Gita: Og Arjuna! Når som helst dharma svækkes og adharma (forkerte og uretfærdige handlinger) forøges, vil Jeg inkarnere fra tidsalder til tidsalder for at genetablere dharma. (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter livet igennem. Jeg har valgt at oversætte begrebet dharma med rigtig handling ). Installer Gud på jeres hellige hjertes alter og mediter konstant på ham. På trods af de sorger, vanskeligheder og ulykker, som I måtte støde på, skal I holde fast i Ham. Alt dette plager jeres krop, ikke jer. For I er adskilt fra jeres krop. Kroppen er som en kasse, i hvilken følgende er pakket ned: Sindet, intellektet, hukommelsen og anthakarana. (Anthakarana oversættes ofte som de indre sanser og består af det højere sind (den del af sindet, der retter sig mod det højere intellekt), det højere intellekt (skelneevne og intuition, der retter sig mod Den 5

6 guddommelige Gnist), den indre bevidsthed (sædet for de subtile følelser og hukommelsen) samt jeg-bevidstheden. Det er de indre sanser, der bevæger sig frit fra den ene verden til den anden; fra den ene fødsel til den anden. På sanskrit hedder disse: Manas, buddhi, chitta og ahamkara. Det er anthah- karana en, der bevæger sig frit fra den ene verden til den anden; fra den ene fødsel til den anden). Der er på grund af jeres kontakt med den ydre verden, at I udvikler kvaliteter som vrede, misundelse, jalousi og stolthed. Det er først, når I kommer af med disse kvaliteter, at I vil kunne nyde freden i jer selv. Derfor skal I starte jeres åndelige øvelser med sathya (Sandhed) og rigtig handling. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er Sandhed). Når Sandhed og rigtig handling går sammen, vil der herske fred. Fred fører til kærlighed. Hvor der er fred, kan der ikke eksistere had. Når I udvikler had mod nogen, så betyder det, at kærlighedens kilde i jeres hjerte er tørret ud. Når der er kærlighed i jeres hjerte, så bliver I ikke vrede, selv hvis nogen skulle beskylde jer for et eller andet. Normalt er det sådan, at man ikke holder af andre, når man er vred. Mange mennesker taler ondt om Mig, beskylder Mig for et eller andet og kommer endog med forstyrrende tilråb, men det bekymrer Mig ikke. Jeg er altid glad og lyksalig. Det er ægte kærlighed. Når der er vrede, had og jalousi, betyder det, at der ikke er nogen kærlighed. Derfor skal I altid følge mottoet: Love all - serve all (elsk alle - tjen alle). Grundlaget for at kunne følge dette princip er Sandhed og rigtig handling. Tal altid sandt og lev et retskaffent liv. I dag er der mange, der holder foredrag om førnævnte princip, uden at de selv betræder den rigtige handlings vej. Rigtig handling kan ikke overleve under sådanne omstændigheder. Det siges, at: Sathyannasti paro dharma (der eksisterer ingen større rigtig handling end overholdelse af Sandhed). Sandhed og rigtig handling er den menneskelige krops to hænder, to ben og to læber. Det er kun, når de to læber arbejder sammen, at et menneske kan tale. Tilsvarende er det kun, når Sandhed og rigtig handling går sammen, at der vil herske fred. Hvor der ikke er rigtig handling, der kan der ikke være kærlighed. På denne måde er Sandhed og rigtig handling grundlaget for alle andre menneskelige værdier som santhi (fred), prema (kærlighed) og ahimasa (ikke-vold). (Her sang Bhagavan (Sai Baba) lovsangen: Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram (fremsig Rama s navn med hjertet fuld af kærlighed) og fortsatte Sin tale). Legemliggørelser af kærlighed! I skal altid meditere på det guddommelige navn. I skal ikke blot kontemplere, men meditere på navnet. Denne meditation bør gennemføres i kærlighed til Gud. Uden kærlighed vil jeres meditation ikke nå det ønskede resultat. Nat og dag skal jeres kærlighed til Gud strømme uafbrudt. Når I beder til Gud for at få Ham til at opfylde nogle ønsker, så sker det, at tingene udvikler sig stik modsat. Så sker der muligvis det, at I bliver vrede og udvikler had imod Ham. Men det har intet at gøre med åndelighed. Jeres medfødte natur og kærlighed til Gud bør aldrig undergår forandring. Fortsæt med at knytte jer til det guddommelige navn. Det er sand meditation. Når I befinder jer i dyb meditation, så bør intet i den ydre verden være synligt for jer, og det selv om I åbner jeres øjne. Et andet aspekt, som I skal være omhyggelige med, er jeres tale. For megen tale er meget skadeligt og dårligt. Lad være med at hengive jer til umådeholden tale. Prøv at forbedre jeres vaner på dette område. Så vidt det er muligt, skal I iagttage stilhed og forholde jer tavse. Tal i 6

7 den udstrækning, det er nødvendigt. Svar kun det, der er nødvendigt. Hvis I taler mere, vil I blive stemplet som værende et sludrechatol. Selv fra et helbredsmæssigt synspunkt er for megen tale ikke godt. Specielt hvad angår børn, er dette meget vigtigt. Lige fra en tidlig alder skal sindet holdes roligt. Det, der er vigtigt, er ikke at studere lærebøger, men at gøre sindet roligt. Lærebøger kan I altid studere. Det kan I gøre i klasseværelserne, på studenterkollegiet og så videre. Er I lykkelige? (Med én stemme svarede alle eleverne og alle de studerende, at de var lykkelige). Vær altid glad, glad, glad! Oversat af 7

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Onam. Højtiden, hvor man fejrer, at fortidens kejser Bali besøger sit kongerige, delstaten Kerala,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 - bind 1 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1972 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det overordnede

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 5: Sathya Sai Baba s livshistorie (1980 til 1985) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Upanishadernes kildevæld

Upanishadernes kildevæld Upanishadernes kildevæld Originaltitel: Upanishad Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 7: Sathya Sai Baba s livshistorie (1994 til 2001) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba

Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Hvis blot Historien om Rama bliver studeret grundigt og bliver fulgt i de

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere