Liv der reddes - skal også leves

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv der reddes - skal også leves"

Transkript

1 Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige, skadede og pårørende, ansatte, faglige rådgivere, økonomiske og moralske støtter, samarbejdspartnere i Folketinget, i ministerier og styrelser kort sagt alle der har bidraget til det Hjerneskadeforeningen er i dag!

2 Indholdsfortegnelse Forord...5 INDLEDNING...6 BEGYNDELSEN...6 Stiftende generalforsamling...8 Nyorientering blandt de professionelle...8 FORENINGENS ORGANISATORISKE UDVIKLING GENNEM 25 ÅR...9 De første foreningsår ringene begyndte at brede sig!...9 Ny struktur i foreningen...10 Hjerneskadeforeningen får fast adresse og et landskontor...10 Hovedcirklen hvad er det?...10 Hovedtropperne Organisatoriske konsekvenser af kommunalreformen HJERNESKADEFORENINGEN FÅR EN PROTEKTOR...13 DET LOKALE ARBEJDE...14 DET LANDSPOLITISKE ARBEJDE...15 Sundhedsstyrelsen...15 Sundhedsstyrelsen tager fat igen...18 Kommunalreformen i Det Centrale Handicapråd...18 Hjerneskadeforeningen og medierne...19 Rådet for Sikker Trafik...19 SAMARBEJDE - NATIONALT Det Rådgivende Ekspertpanel...20 Videnscenter for Hjerneskade De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI nu Danske Handicaporganisationer - DH)...21 Samarbejde med Hjerteforeningen...21 Ungdommens Røde Kors...22 HjerneSagen SAMARBEJDE INTERNATIONALT Brain Injured & Families European Confederation (BIF) Rehabilitation for people with acquired brain injury in Uganda UNAPD Labour Market Project (LMP) HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

3 KONFERENCER First World Congress on Brain Injury European Conference on Brain Injury Rehabilitation Children and Adults Brug Hinanden ØKONOMI Donationer Lions Sikker hje(l)m LIDL PROJEKTER Aktive Pårørende Akut Støtte Pårørende (ASP)...30 De Glemte Børn...31 Glamsbjerg- projektet...31 HovedHuset...31 Du kan gøre en forskel (2007) European Road Safety Charter ANDRE VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER FN s Handicapkonvention nu ratificeret i Danmark LANDSDÆKKENDE MEDLEMSAKTIVITETER Rådgivning Kurser BrainStorm Udenlandsrejser HjerneskadeFonden FORENINGSDATA Formænd: Medlemmer af Hovedcirklens og fra 1993 Landsforeningen Hjerneskadeforeningens Hovedbestyrelse Ledere af foreningens sekretariat: Det Rådgivende Ekspertpanel (den aktuelle sammensætning) HjerneskadeFondens bestyrelse Medlemstal Oversigt over publikationer, pjecer m.v. udgivet af Hjerneskadeforeningen Links til foreningens hjemmesider HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

4 FORORD Siden 2005 har jeg været protektor for Hjerneskadeforeningen og har siden stiftet et nært kendskab til foreningens virke. Under foreningens arrangementer har jeg haft lejlighed til at møde og tale med mange forskellige mennesker, som er ramt af en hjerneskade samt deres pårørende. Disse personlige møder har været med til at give mig et indblik i følgevirkningerne af en pludseligt opstået hjerneskade. Samtidig har jeg oplevet, hvordan viljen hos den enkelte til at få livskvaliteten og glæden tilbage åbner for nye muligheder. Det at fokusere på nye muligheder i stedet for nye begrænsninger, har jeg bemærket, er et meget karakteristisk træk for Hjerneskadeforeningens virke. Efter en hjerneskade handler det om at finde styrke til at komme tilbage til livet, at generobre så meget af det tabte som muligt og at genfinde glæden ved livet. Hjerneskadeforeningens virke har stor betydning både lokalt og på landsplan for sine medlemmer. Mottoet: Liv der reddes skal også leves, udtrykker meget klart det, foreningen står for. Som protektor er det mig en stor glæde at kunne ønske alle i Hjerneskadeforeningen tillykke med 25-års jubilæet og udtrykke mit ønske om alt godt fremover. Kronprinsesse Mary HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

5 INDLEDNING For 25 år siden mere præcist den 20. august mødtes ca. 50 personer til stiftelse af Hovedcirklen. Landsforeningen af støttegrupper for pludseligt hjerneskadede. Det blev startskuddet til den forening, der gennem de sidste 25 år har sat sit præg på udviklingen i Danmark indenfor hjerneskaderehabilitering men også på internationalt niveau. Hjerneskaderamte og deres familier fik en stemme og dermed blev der tændt et nyt håb! Hjerneskadeforeningen har som målgruppe mennesker med erhvervede hjerneskader, d.v.s. hjerneskader opstået efter fødslen, og deres pårørende. Det kan f.eks. dreje sig om de fortrinsvis yngre mennesker, der får deres hjerneskade ved slag mod hovedet, og som lever med følgerne heraf i årtier, hvis de først måneder overleves. Eller de fortrinsvis ældre, der rammes af apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen). Af andre årsager til erhvervet hjerneskade kan nævnes iltmangel ved hjertestop og hjernebetændelse. Når hjernen som det menneskelige legemes vigtigste styringsorgan bliver skadet, kan der være et bredt spektrum af følgevirkninger, som dels kan være fysiske (bevægeforstyrrelser, herunder de velkendte halvsidige lammelser), dels mentale, d.v.s at de medfører ændret adfærd og/eller forstandsmæssige ændringer. Ofte rammes evnen til at huske og til at tale, læse og skrive. Selv om de fysiske følgevirkninger kan være svært upraktiske at leve med, så er mentale ændringer erfaringsmæssigt for de fleste de mest byrdefulde følger på længere sigt. Hjerneskadeforeningens arbejde har altid hentet sin drivkraft i den frustration, man som skadet og pårørende desværre ofte oplever i mødet med systemet og ikke mindst i den kærlighed, man som pårørende har til den skadede, hvad enten det er ens barn, far eller mor, ægtefælle eller samlever, der er ramt af en hjerneskade. Hjerneskadeforeningens arbejde har derfor altid været drevet af nød og kærlighed og foreningens motto: Liv der reddes skal også leves! Hjerneskadeforeningens udvikling er sket gennem et tæt samspil med det lokale arbejde med Landsforeningen som rammen om vores fællesskab. I anledning af Landsforeningens jubilæum udgives derfor nu dels dette jubilæumsskrift, der har karakter af Landsforeningens CV, og dels et selvstændigt skrift om udviklingen i det lokale arbejde fra dannelse af amtskredse til kommunalt baserede lokalforeninger med detaljeret beskrivelse af lokalforeningernes virke. Der er sket så mange positive ting i Hjerneskadeforeningens historie, og ikke alt er med i denne udgave. Mangler der væsentlige informationer er dette på ingen måde tilsigtet, men konsekvensen af et jubilæumsskrift, der mere har karakter af Landsforeningens CV. BEGYNDELSEN I 1985 var den gældende opfattelse af konsekvenserne af en pludselig skade i menneskets mest komplekse og helt overordnet styrende organ: hjernen, fortsat meget præget af den opfattelse, at en hjerneskade var der ikke noget at gøre ved. Hjernen var på ingen måde i stand til at råde bod på den opståede skade! De lægelige faggrupper, der beskæftigede sig med hjernen rådede ikke over metoder eller redskaber til at fjerne eller formindske virkningerne af hjerneskaden. Neurokirurgerne kunne redde nogle fra døden, og neurologerne stort set ikke andet end at stille diagnosen og behandle komplikationer. Ergo- og fysioterapeuter samt talepædagoger arbejdede for at hjælpe de skadede med at genvinde førlighed, personlige færdigheder og talens brug, men specialiseret hjerneskaderehabilitering var forbeholdt de få, der fandtes egnede til genoptræning på Fysiurgisk Hospital Hornbæk eller Hald Ege i Jylland eller som var heldige at opnå ambulant genoptræning på de hospitaler, hvor der var ansat neuropsykologer. For de sværest skadede var der ikke megen hjælp at hente. 6 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

6 Pårørende kunne ikke hente meget håb med hensyn til fremtiden for deres hjerneskaderamte pårørende i den professionelle verden. Fremtiden var uvis og risikoen for social isolation overhængende. Hvad gør man i sådan en situation, hvor man står alene med sin personlige krise, sit tab, sin frustration over, at der ikke gøres nok m.m.? Det bedste man kan gøre, er at prøve at finde nogen i en tilsvarende situation, med tilsvarende oplevelser, med tilsvarende frustrationer! Lykkes det, er det første store skridt til at skabe forandring taget! 6 pårørende til hjerneskaderamte fandt hinanden i havde børn, der var blevet ramt af en hjerneskade de øvrige 4 var ægtefæller. De havde alle oplevet, hvordan hjerneskaden betød en total omvæltning af tilværelsen for både den ramte og for familie og venner. Hvordan de havde følt den samme afmagt, når ingen efter den livreddende indsats rigtig vidste, hvad de nu skulle stille op. De 6 pårørende oplevede en særlig lettelse ved at tale med hinanden, fordi kun den, der har stået i samme situation, ved hvordan det virkelig er og ud af samtalerne voksede ønsket om at gøre opmærksom på det vakuum, de ramte og de pårørende stod i og ønsket om at finde frem til bedre strategier end dem de hidtil var blevet præsenteret for eller selv havde fundet frem til. At konvertere afmagt til magt i betydningen indflydelse, påvirkning, system-udfordring m.m. De besluttede at stifte Hovedcirklen. Landsforeningen af støttegrupper for pludseligt hjerneskadede. Bagsværd Kirke, hvor foreningen Hovedcirklen blev stiftet HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

7 At forebygge og bekæmpe følgerne af pludseligt opstået hjerneskade, hvad enten den skyldes sygdom, ulykke eller anden pludselig påvirkning. Formålene søges fremmet ved: 1) At skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade, således at de pårørende bedst muligt kan støtte patienterne og hinanden. Dette gælder såvel i den akutte fase som på længere sigt. 2) Gennem kontakt til de relevante hospitalsafdelinger at virke for, at støttearbejdet sker i samarbejde med disse og under vejledning fra professionel side. 3) Gennem kontakt til socialsektoren at virke for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte. 4) At arbejde med indsamling og udbredelse af oplysning om hjerneskadernes natur, patienternes særlige problemer, behandlings- og genoptræningsmuligheder samt hjælpemidler. 5) At støtte udvikling af nye hjælpemidler samt etablering og udbygning af institutioner til genoptræning af hjerneskadede. 6) At støtte forskning samt tværfagligt arbejde, der stræber mod yderligere belysning af hjerneskadernes natur og/eller mod udvikling af nye genoptræningsmuligheder 7) At støtte forebyggende arbejde. Stiftende generalforsamling Den 20. august 1985 blev der afholdt stiftende generalforsamling i den nyopførte Bagsværd Kirke. Der var mødt ca. 50 personer. Landsforeningen Hovedcirklens formål blev fremlagt og vedtaget som følger: Formålsparagrafferne knæsætter et vigtigt princip: At Landsforeningen Hovedcirklen tilstræber at være en samarbejdende organisation. I samarbejdet med involverede myndigheder og professionelle behandlere sætter foreningen en ære i, at bidrag er så objektive og præcise som muligt. At foreningen deler sin viden om hverdagen efter en hjerneskade med andre. Det fremgår også, at foreningen skulle arbejde både internt for medlemmerne men også arbejde eksternt på at skabe nye muligheder nye håb, for hjerneskaderamte og deres pårørende. Nyorientering blandt de professionelle Samme år (1985) skete to andre væsentlige begivenheder af afgørende betydning for rehabilitering af mennesker ramt af en hjerneskade. Center for Hjerneskade blev oprettet og Vejlefjord udviklede ligeledes et neuropsykologisk genoptræningstilbud. Det skete, fordi en del neuropsykologer var overbevist om, at der kunne gøres meget for de hjerneskaderamte, som hidtil i høj grad var blevet opgivet. Gennem en neuropsykologisk baseret indsats kunne flere hjerneskaderamte opnå et funktionsniveau, der åbnede nye livsmuligheder. 8 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

8 FORENINGENS ORGANISATORISKE UDVIKLING GENNEM 25 ÅR De første foreningsår Der blev afholdt medlemsmøder en gang om måneden med et gennemsnitligt fremmøde på 25. Ved enkelte arrangementer deltog op mod 75 deltagere. Medlemsmøderne var en kombination af samtalemøder og oplysende foredrag primært om neuropsykologi og sociale forhold. Allerede fra starten blev der etableret gode samarbejdsrelationer til både Center for Hjerneskade og Vejlefjord helt i overensstemmelse med princippet om at være en samarbejdende organisation. Således var det ofte ansatte fra de 2 steder, der holdt oplysende foredrag i foreningen. Arbejdet med eksternt at skabe opmærksomhed om hjerneskade kom blandt andet til udtryk i en artikel i Ugeskrift for Læger den 1. juni 1987 under titlen Behov for opfølgning af patienter med pludseligt opstået hjerneskade. Her gjorde foreningens formand og næstformand opmærksom på den dengang aktuelle situation med mangelfuld organisation af både sygehusbehandlingen og genoptræningsarbejdet. Artiklens konklusion var, at der var behov for: 1) En mere præcis opgørelse af antallet af kranietraume- og apopleksipatienter med behov for kvalificeret genoptræning, 2) En styrkelse af den rehabiliteringsrelevante forskning vedrørende kranietraumer og apopleksi, 3) En bedre tværfaglig primærbehandling og genoptræning med sikring af neuropsykologisk ekspertbistand så tidligt som muligt og med inddragelse af de pårørende i arbejdet, 4) En velorganiseret tværfaglig ambulant opfølgning, så patienten og de pårørende har et sted, hvor de kan henvende sig, hvad enten det drejer sig om medicinske, psykiske, fysiske eller sociale problemer eller om videre optræning og indslusning i samfundet Artiklen skabte megen opmærksomhed og førte til omtale i medierne og var dermed med til at bringe den daværende mangelfulde indsats i fokus. Med Hjerneskadeforeningens stiftelse og første aktiviteter var en sten kastet i vandet og - ringene begyndte at brede sig! I 1988 blev de første amtskredse stiftet i henholdsvis Vejle og Århus amter og i 1989 fulgte Fyn og Storstrøms amter med. Så da Hjerneskadeforeningen kunne fejre sit 5 års jubilæum i 1990, kunne man se tilbage på en udvikling ikke blot i etablering af amtskredse, men også en meget øget synlighed og aktivitet. Foreningen havde gennemført sit første kursus i Sønderjylland for personer, der var engageret i behandling af hjerneskaderamte. I samarbejde med Vejlefjord og forstanderen på Voksenspecialskolen i Vejle havde man fået etableret et kursus for hjerneskaderamte under navnet Horisont. Dette kursus blev afholdt på Vejlefjord og har haft stor betydning for dem, der fik dette tilbud. På det tidspunkt var opgaven med rehabilitering af hjerneskaderamte lagt i hænderne på amterne. I 1990 nedsatte Amtsrådsforeningen en arbejdsgruppe vedrørende behandling og genoptræning af hjerneskadede. Hjerneskadeforeningen blev indbudt til at deltage i dette arbejde. Et meget fremsynet initiativ af Amtsrådsforeningen, da man netop ved også at inddrage den viden og de erfaringer, som pårørende sidder inde med, klart vil nå det bedste resultat! HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

9 Resultatet var rapporten Behandling og genoptræning af hjerneskadede, det første eksempel på en samlet fremstilling af dette emne, som udkom i maj Rapporten omfattede epidemiologi, eksisterende behandlingstilbud, forsøgsordninger og projekter, regelgrundlaget incl. finansiering, samt erfaringer fra hidtidige tilbud. Rapporten mundede ud i anbefalinger af - Højtspecialiserede og intensive behandlings- og genoptræningsforanstaltninger - Forstærket indsats i det mere traditionelle amtskommunale og kommunale system - Prioritering af initiativer til udvikling af lokale netværk i relation til hjerneskadede. - Udarbejdelse af Handleplaner for de enkelte hjerneskadede, med præcisering af, hvilken indsats, støtte og hjælp, den hjerneskadede har brug for, samt hvilken instans, der har ansvaret for, at støtten/genoptræningen igangsættes - Sikring af et koordineret forløb på tværs af sygehusvæsenet, socialsektoren samt undervisnings- og kultursektoren. Rapporten blev fulgt op, først ved et møde 15. maj 1991 arrangeret af Viborg Amts Undervisnings- og kulturudvalg, med deltagelse af ca. 100 embedsmænd og - kvinder fra hele landet. Og faktisk blev de fleste amter aktiveret på hjerneskadeområdet på tidspunktet efter rapportens fremkomst. Ny struktur i foreningen Dannelsen af nye amtskredse betød, at man i 1991 måtte ændre foreningens struktur, så amtskredsene kunne få indflydelse på foreningens ledelse. Vedtægterne blev ændret, så foreningens øverste ledelse var lagt i hænderne på et repræsentantskab, hvis sammensætning afspejlede amtskredsenes størrelse. Repræsentantskabet vælger så en hovedbestyrelse, der forestår ledelsen mellem repræsentantskabsmøderne. Hjerneskadeforeningen får fast adresse og et landskontor Det er forbundet med store vanskeligheder at være adresseløs forening! I november 1987 lykkedes det at få stillet 2 klasselokaler på det tidligere Schneekloths Gymnasium i Brøndby til rådighed og i 1989 stillede Brøndby kommune en sekretær til rådighed for foreningen på fuld tid. Den faste adresse og sekretærbistanden fik medlemstallet til at stige op over de 100 familier, der på det tidspunkt var medlem af foreningen. I august 1993 flyttede kontoret til sin nuværende adresse, som er den tidligere pedelbolig til det nedlagte Schneekloths Gymnasium. Landskontoret er foreningens hjerte. Her er alle trådene blevet samlet professionelt med servicering af amtskredse nu lokalforeninger, medlemsadministration, PR og mediearbejde, fundraising, politisk arbejde, samarbejde med andre foreninger, regnskab, reception, medlemsblad, betjening af foreningens udvalg og arbejdsgrupper (HB, FU, ekspertpanel m.m.), Repræsentantskabsmøder, administration for HjerneskadeFonden og HovedHuset m.m. Hovedcirklen hvad er det? Vi blev tit mødt med spørgsmålet om, hvad Hovedcirklen egentlig er, så i 1993 besluttede Repræsentantskabet at ændre navn til Hjerneskadeforeningen. Det var ikke uden en længere diskussion, da navnet formentlig ville afholde nogle fra at melde sig ind. Men Repræsentantskabet endte med at træffe beslutningen, da navnet klart fortæller, hvem vi er og fordi erkendelsen, af hvad der er sket, er en vigtig faktor i den skadedes generobringsproces og endelig fordi foreningen 10 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

10 Landsforeningens kontor, Brøndby Møllevej 8. målrettet måtte arbejde på at sprede information om, at en hjerneskade langt fra er ensbetydende med, at man er dum. Hovedtropperne Hjerneskadeforeningen har fra begyndelsen haft et særligt fokus på mennesker ramt af en traumatisk hjerneskade. Da det typisk rammer yngre mennesker som følge af en trafikulykke, har Hjerneskadeforeningen i sin medlemskreds mange yngre hjerneskadede mennesker. Som alle unge vil også yngre hjerneskaderamte gerne selv bestemme, hvad de vil bruge deres tid på. En naturlig frigørelsesproces, som Hjerneskadeforeningen hellere ville understøtte end forsøge at bremse. Det lykkedes at skaffe midler til et ungdomsprojekt, en ungdomskonsulent blev ansat, og der blev sat rigtig godt gang i ungdomsarbejde under navnet Genskab Venskab. Vigtigt var det også, at der blev etableret et tæt samarbejde med Ungdommens Røde Kors, som lige siden har været en uvurderlig støtte for ungdomsarbejdet. Projektet endte med, at de unge stiftede deres egen forening under det noget militante navn Hovedtropperne og fik valgt egen formand og bestyrelse. Repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors yder her en stor HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

11 Hovedtroppernes logo. støtte i al det organisatoriske og praktiske arbejde, som netop er en stor udfordring for unge med en erhvervet hjerneskade. I praksis var det stadig som at have hjemmeboende børn, der godt selv ville bestemme, men samtidig havde brug for hjælp og støtte. Hjerneskadeforeningen besluttede derfor at ændre vedtægter, så man nu også som forening kunne tegne et medlemskab under forudsætning af, at man ville arbejde i overensstemmelse med Hjerneskadeforeningens formålsbestemmelser og respektere Hjerneskadeforeningens vedtægter. Så Hovedtropperne er nu foreningsmedlem af Hjerneskadeforeningen. På den salomoniske måde er familien stadig intakt. I praksis afholdes med mellemrum formandsmøder, hvor de 2 formænd mødes med henblik på koordinering m.v. Organisatoriske konsekvenser af kommunalreformen 2007 Med kommunalreformen forsvandt amterne, og de nye 98 kommuner fik tillagt hovedansvaret for borgerne efter udskrivning fra hospital. Ændringen betød, at Hjerneskadeforeningen ikke kunne fortsætte med amtskredse, men måtte finde en anden måde at organisere sig på. Det førte til en lang intern debat. Skulle vi organisere os i regionale lokalforeninger, i kommunale lokalforeninger eller måske noget helt tredje? Den endelige beslutning blev, at vi skulle etablere lokalforeninger i så mange kommuner som muligt. Begrundelsen var, at vi ville komme tæt på de enkelte medlemmer, det ville blive lettere at få indflydelse på den enkelte kommunes opgavevaretagelse, det ville kunne styrke samarbejdet med Danske Handicaporganisationers lokalafdelinger i kommunerne, og endelig var støtte til det frivillige sociale arbejde fremover alene et kommunalt anliggende. Denne organisatoriske ændring blev en stor udfordring for alle. Først skulle der findes medlemmer, der lokalt ville påtage sig et bestyrelsesarbejde, og samtidig skulle Landsforeningens beskedne administration ikke servicere op til 14 amtskredse, men op til 98 lokalforeninger. Flere steder i landet er flere lokalforeninger gået ind i et tæt samarbejde om fælles medlemsaktiviteter m.v., og har dermed konstruktivt medvirket til at reducere problemstillingen med et ikke helt bæredygtigt medlemstal i den enkelte kommune. 12 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

12 HJERNESKADEFORENINGEN FÅR EN PROTEKTOR Det blev en stor glædens dag, da foreningen den 10. januar 2005 modtog meddelelse om, at HKH Kronprinsesse Mary sagde ja til at blive foreningens protektor. Vi oplevede det som en meget stor cadeau til det arbejde, foreningen hidtil havde udført og det gav en masse ny energi til det fortsatte foreningsarbejde. Kronprinsessen er en meget engageret protektor, der også gennem dialog med medlemmer viser stor indlevelsesevne i de særlige problemstillinger, der er forbundet med en skade med så komplekse følgevirkninger som en hjerneskade. Kronprinsessens deltagelse i flere af vores arrangementer er til stor glæde for os alle i Hjerneskadeforeningen, og vi føler, at vi har fået ikke mindre end verdens bedste protektor! Kronprinsessen har deltaget i følgende arrangementer: Donationsoverrækkelse i anledning af Hotel d Angleterres 250 års fødselsdag Åbning af konferencen Brug Hinanden HovedHusets 1 års fødselsdag Donationsoverrækkelse til fordel for Hjerneskadeforeningen og HovedHuset Donationsoverrækkelse til fordel for uddannelse af læger til trombektomi-behandling og HovedHuset Start på BrainStorm-sejlads i 2009 herunder besøg i lokalforening Aarhus-Østjylland s lokaler Kronprinsesse Mary, Hjerneskadeforeningens protektor Hertil kommer, at Kronprinsessen har deltaget i et uformelt arbejdsmøde, hvor der var bedre tid til at drøfte foreningens virke. Hvert år inviterer Kronprinsessen sine protektioner til en nytårsreception på Amalienborg, hvor foreningens landsformand og direktør deltager. Dette årlige arrangement giver dels en god mulighed for en dialog med Kronprinsessen, dels en god mulighed for at drøfte evt. samarbejde, fælles projekter og lign. med nogle af Kronprinsessens øvrige protektioner. Det var f.eks. ved en nytårsreception, at samarbejdet med Hjerteforeningen blev etableret. Kronprinsessens deltagelse i vores arrangementer er til stor glæde for os alle i Hjerneskadeforeningen, og vi føler, at vi har fået ikke mindre end verdens bedste protektor! HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

13 DET LOKALE ARBEJDE Lokalforeningernes arbejde er en helt central del af Hjerneskadeforeningens virke. Her er foreningen tæt på medlemmerne, og her kan man støtte hinanden. Det lokale arbejde bæres af frivillige ildsjæle, der gør en stor lokal indsats! Lokalt arbejder man også både på de indre linjer i forhold til at etablere medlemsaktiviteter, men også på det interessepolitiske i forhold kommunen og regionen. Flere lokalforeninger har et tæt samarbejde med relevante lokale hospitalsafdelinger, lokale genoptræningssteder og andre, der arbejder med hjerneskaderamte og deres pårørende. Med hensyn til medlemsaktiviteter er der virkelig sket mange ting. Foredrag om hjerneskade, om sociale forhold, om rehabilitering og meget mere men også festlige arrangementer! I det omfang, der er behov, startes selvhjælpsgrupper, samvær(d)s-grupper eller andre former for grupperinger, hvor en mere fast kreds af medlemmer mødes og gennem samtale støtter hinanden. Noget af det sværeste, efter at en familie er blevet ramt af en hjerneskade, er at genfinde glæden ved livet. Her spiller lokalforeningernes sociale aktiviteter en kæmpe rolle. F.eks. et bowling-arrangement, hvor der bliver mange muligheder for gode grin! En festaften med musik og dans kan give hverdagen et rigtig godt løft. Lokalforeningernes interessepolitiske arbejde sker bl.a. gennem aktiv medvirken i forhold til det lokale handicappolitiske arbejde i samarbejde med Danske Handicaporganisationers lokalafdelinger, og flere steder er det et medlem fra Hjerneskadeforeningen, der er handicapområdets repræsentant i kommunale handicapråd, sociale brugerråd, bestyrelsesmedlem i selvejende institutioner, hvor vedtægten forudsætter handicaprepræsentation, regionale fora m.m. Beretningerne om det lokale arbejde er så omfangsrige og multifacetterede, at de er samlet i et selvstændigt bind II til denne historiske redegørelse. 14 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

14 DET LANDSPOLITISKE ARBEJDE Hjerneskadeforeningens formål er bl.a. gennem interessepolitisk arbejde at påvirke beslutningstagere på alle niveauer med hensyn til at sikre optimal forebyggelse, behandling og rehabilitering. Som tidligere nævnt sker der et stort lokalt interessepolitisk arbejde ude i lokalforeningerne, men her en kort beskrivelse af nogle af de tiltag, der er sket på landsplan. Fra starten havde foreningen defineret sig selv som en samarbejdende organisation med præcise og velbegrundede udmeldinger. Det skete derfor også meget tidligt i foreningens historie, at foreningen blev inddraget i drøftelser og i arbejdsgrupper nedsat af offentlige myndigheder og her fik lejlighed til at fremføre foreningens synspunkter og på den måde få sat væsentlige fodaftryk på udviklingen. Som et særligt højdepunkt kan nævnes, at foreningens formand og udviklingschef i 1994 blev indbudt til morgenkaffe af daværende Socialminister senere Sundhedsminister - Yvonne Herløv Andersen med henblik på en drøftelse af problemområder for hjerneskaderamte børn, unge og voksne. Ministeren var meget imødekommende, og der blev talte om hjerneskadeområdet som et nyt selvstændigt handicapområde med uopfyldte behov for genoptræning, uddannelse/arbejde og forbedring af livskvaliteten. Specielt om mangelen på genoptræningssteder for børn under år. Blandt emnerne var også de sværest tilskadekomne kranietraumepatienter og den særlige indsats for disse i Therapiezentrum Burgau. Der blev peget på behovet for centralisering af den subakutte behandling også her i landet, og ministeren bad om at få tilsendt en beskrivelse af et sådant genoptræningsprojekt, eventuelt til brug for tværministerielt samarbejde med Sundhedsministeriet. Ministeren fik senere tilsendt rapporten om Glamsbjergprojektet, (se næste side). Et stort og vigtigt politisk gennembrud. Sundhedsstyrelsen Den gode kontakt til Yvonne Herløv Andersen skulle vise sig at få stor betydning senere. I 1995 viste Dansk TV optagelser fra Therapiezentrum Burgau, hvor man kunne se, hvordan en svært hjerneskadet person gennem en intensiv og tværfaglig indsats kunne vende tilbage til livet og sit arbejde. Møde med socialminister Yvonne Herløv Andersen. HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

15 Indslaget gjorde et stort indtryk, og flere forstod nu, at der nok kunne gøres meget mere for at hjælpe den hjerneskaderamte tilbage til livet, end det der på daværende tidspunkt kunne tilbydes i Danmark. For yderligere at styrke interessen for genoptræning efter hjerneskade afholdt Hjerneskadeforeningen i maj 1995 i samarbejde med IBIA First World Congress on Brain Injury, som er omtalt under afsnittet Konferencer. Yvonne Herløv Andersen, der nu var blevet Sundhedsminister, holdt åbningstalen ved denne konference og opfordrede herefter Sundhedsstyrelsen til at undersøge sagen nærmere og udarbejde en redegørelse. Der blev nedsat en række arbejdsgrupper, og Hjerneskadeforeningen blev inviteret til at deltage i arbejdet med både formand og næstformand. Resultatet af udvalgets arbejde var klare anbefalinger fra akutbehandling til rehabilitering. De oplistes alle med en kommentar her i skriftet, da de står som et klart højdepunkt for virkeliggørelse af foreningens visioner. Her gengives anbefalinger med en resultatopgørelse: Om den akutte fase anbefaledes: - At der udvikles et landsdækkende skadegradueringssystem og retningslinjer for vurdering af kranietraumepatienter med henblik på at sikre korrekt akut visitation og behandling. - Det igangværende udviklingsarbejde med opbygning af traumesystemer og etablering af traumecentre koordineres på landsplan. Udvalget anbefaler, at traumecentrene etableres ved sygehuse med neurokirurgiske afdelinger. Disse anbefalinger er i vidt omfang blevet fulgt, idet der i dag eksisterer traumecentre ved 4 sygehuse med neurokirurgiske afdelinger i henholdsvis København, Odense, Århus og Ålborg. Om de svært skadede patienter anbefaledes: - At tidlig, organiseret rehabilitering af patienter med svær traumatisk hjerneskade bør tilbydes i Danmark og samles på få specialiserede neurorehabiliteringshospitaler, som kan få landsdelsfunktion - At der udvikles klare og præcise retningslinjer for visitation til tidlig, organiseret rehabilitering - At prospektiv, protokolbaseret indsamling af relevante data bør være grundlaget for dokumentation af behandlingseffekten - At de specialiserede enheder varetager uddannelse i rehabilitering af hjerneskadede såvel eksternt som internt, og at disse opgaver prioriteres højt. Alt dette blev gennemført i forbindelse med oprettelsen i år 2000 af Klinik for højt specialiseret Neurorehabilitering på Hvidovre Hospital og en tilsvarende afdeling ved Hammel Neurocenter. Om patienter med moderate hjerneskader anbefaledes: - Oprettelse af amtslige/tværamtslige neurorehabiliteringsenheder i tilknytning til de eksisterende amtslige neurologiske og pædiatriske afdelinger til kortvarig sygehusbehandling af patienter med moderat traumatisk betinget hjerneskade Dette er delvis, men langtfra systematisk gennemført, trods gentagen anbefaling herom fra f.eks. Sundhedsfagligt råd for Neurologi i Hovedstadsregionen 16 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

16 Om patienter med let skade anbefaledes: - at man ved udskrivelse fra sygehus skærper den skadedes (og de pårørendes) opmærksomhed på, at der kan opstå senfølger Denne anbefaling følges sandsynligvis i større eller mindre grad, men det er forbundet med store vanskeligheder at vende tilbage med henblik på relevant undersøgelse eller behandling, såfremt sådanne senfølger måtte opstå. Om optræning og funktionel rehabilitering efter hospitalsfasen anbefaledes. - For at sikre en sammenhængende og koordineret indsats anbefaler udvalget, at der i samtlige amter oprettes tværfagligt sammensatte hjerneskadesamråd. Dette skete faktisk i de fleste amter og fik stor betydning i praksis. - Hjerneskadesamrådene sammensættes af repræsentanter fra de amtslige neurorehabiliteringsenheder, neurorehabiliteringshospitalet, ambulante genoptræningscentre, praktiserende læger, specialundervisningscentrene, den amtslige social-og sundhedsforvaltning samt kommunernes social-og sundhedssektor. Samrådene er forbindelsesleddet mellem sundhedsvæsenets optræning, de ambulante optræningscentre, de kommunale tilbud og amternes social- og undervisningssektor. De hjerneskadesamråd, der i virkeligheden opstod, var forskellige fra amt til amt, og betydeligt smallere sammensat end her foreslået. Om hjerneskadesamrådenes henvisningspraksis anbefaledes - At hjerneskadesamrådene kan henvise til eksisterende og kommende optræningstilbud. F.eks. til de ambulante neuropsykologiske optræningscentre og til lokale optræningstilbud med henblik på, at den hjerneskadede sikres optimal optræning og at de eksisterende tilbud udnyttes hensigtsmæssigt. Virkeliggørelsen af denne vision stødte ikke sjældent på klippegrund, fordi finansieringen blev delt mellem amt og hjemkommune, og der var begrænsede rammer for tildelingerne. Dog var der tilstrækkeligt patientgrundlag og finansiering til, at 8 specialcentre rundt i landet kunne deles om denne opgave og derved opretholde en fortsat tværfaglig, specialiseret indsats efter udskrivningen fra hospital, med henblik på genintegrering socialt og om muligt arbejdsmæssigt. Anbefaling om oplysningsvirksomhed: Udvalget foreslog, at hjerneskadesamrådene fik til opgave at tage initiativ til oplysnings- og informationsvirksomhed, opsamle og formidle erfaringer på området og igangsætte uddannelsesaktiviteter. Denne opgave blev i vidt omfang i stedet løst af Videnscenter for Hjerneskade. Om neuropsykologisk genoptræning: Udvalget anbefaler, at de neuropsykologiske genoptræningscentre også i fremtiden bør udgøre et væsentligt element i viften af differentierede tilbud til de skadede. Dette skete, så langt bevillingerne rakte. HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

17 I Hjerneskadeforeningen jublede vi! Vi fik alle vores ønsker med som anbefalinger bortset fra, at vi mente, at der skulle være brugerrepræsentation i Hjerneskadesamrådene. Redegørelsen blev i november 1996 sendt til høring i ministerier, amter, kommuner, en lang række faglige foreninger samt Hjerneskadeforeningen. I finansministerens aftale om økonomien i 1998 stod Parterne er enige om at øge indsatsen for patienter med hjerneskade, når det faglige grundlag foreligger. Det gjorde det så nu oven i købet med tilnavnet den nationale strategi! Den 19. februar 1998 skulle der være forespørgselsdebat i Folketinget om genoptræning af mennesker med erhvervet hjerneskade. Lige før Tinget nåede til det punkt på dagsordenen, gik Statsministeren på talerstolen og udskrev folketingsvalg. Hjerneskadeforeningen sørgede for, at redegørelsens anbefalinger ikke gik i glemmebogen, men gennem foreningens vedvarende insisteren og afholdelse af endnu en international konference i København i 1998 blev fokus bevaret, og redegørelsen fik en ganske stor betydning for den videre udvikling. Ikke mindst ved etablering af de 2 højt specialiserede hospitaler, der blev etableret i 2000, og som har virket som en stor udviklingsdynamo i forbindelse med neurorehabiliteringen i Danmark. Sundhedsstyrelsen tager fat igen Redegørelsen fra 1997 var baseret på den opgavevaretagelse, som amterne stod for. Med kommunalreformen forsvandt amterne og dermed også redegørelsens fremadrettede anvendelighed. Hjerneskadeforeningen opfordrede derfor i flere henvendelser den aktuelle Sundhedsminister til at få udarbejdet en revision med udgangspunkt i den ny struktur og opgavefordeling. I 2009 er dette arbejdet så gået i gang i Sundhedsstyrelsen. Der skal laves 3 forløbsprogrammer for henholdsvis mennesker ramt af en traumatisk hjerneskade, mennesker ramt af en apopleksi samt for børn ramt af erhvervet hjerneskade. Dette arbejde suppleres nu med en MTV om neurorehabilitering, som forventes færdiggjort inden udgangen af Forløbsprogrammerne forventes derefter færdiggjort i foråret Også denne gang er Hjerneskadeforeningen stærkt repræsenteret i hele arbejdet og på alle niveauer. Kommunalreformen i 2007 Kommunalreformen betød en stor politisk udfordring for Hjerneskadeforeningen. Allerede inden reformens ikrafttræden gjorde foreningen den daværende Indenrigs- og Sundhedsminister opmærksom på den helt centrale problemstilling, at de nye kommuner generelt ikke var et bæredygtigt grundlag for den videre udvikling indenfor neurorehabilitering, men uden resultat. Et år efter kommunalreformen udsendte Hjerneskadeforeningen et åbent brev, hvor vi sammenholdt kommunalreformernes intentioner med den virkelige virkelighed, vores medlemmer oplevede. Foreningen gjorde det meget klart, at det potentiale kommunalreformen indeholder, slet ikke blev forløst, hvilket efter foreningens opfattelse fortsat er en stor udfordring ikke blot for foreningen, men i høj grad også for regering, regioner og kommuner. Det Centrale Handicapråd I 2007 blev Hjerneskadeforeningens landsformand efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer medlem af Det Centrale Handicapråd. 18 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

18 Det Centrale Handicapråd blev oprettet af Folketinget i 1980, bl.a. på opfordring af De Samvirkende Invalideorganisationer. Rådet er ligeligt sammensat af repræsentanter for brugerne og for myndighederne, og dets medlemmer udpeges af socialministeren efter indstilling fra de nævnte. Da rådets opgaver bl.a. er at rådgive regering og centrale myndigheder, er Hjerneskadeforeningens repræsentation endnu en vigtig platform for vores interessepolitiske arbejde. Hjerneskadeforeningen og medierne Den øgede synlighed har medført et stadig stigende antal henvendelser fra både den trykte presse og TV, når sager vedrørende hjerneskadeområdet eller mere generelle handicappolitiske spørgsmål er på dagsordenen. Således har foreningen de sidste år flere gange været interviewet til TV og adskillige gange været citeret. Rådet for Sikker Trafik Foreningens direktør er af Danske Handicaporganisationer udpeget til at repræsentere handicappede i Rådet for Sikker Trafik s repræsentantskab, og dermed en stor mulighed for her at arbejde for foreningens formål med at forebygge trafikulykker, som medfører hjerneskade. HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

19 SAMARBEJDE - NATIONALT Hjerneskadeforeningen har som en samarbejdende organisation altid haft meget fokus på udbygning af samarbejde til gavn for hjerneskaderamte og deres familier. Ud over et tæt samarbejde med institutioner, der arbejder med rehabilitering, her især Afsnit for Traumatisk Hjerneskade på Hvidovre Hospital, Hammel Neurocenter, Center for Hjerneskade og Vejlefjord, er der etableret gode samarbejdsrelationer til politikere og embedsmænd på både centralt og lokalt niveau. Der ud over har Hjerneskadeforeningen et tættere samarbejde med følgende fora og organisationer. Det Rådgivende Ekspertpanel Fra foreningens start har det været af afgørende betydning at være i dialog med førende eksperter indenfor vores interesseområde. Der har derfor gennem alle årene været tilknyttet faglige eksperter til foreningens arbejde. I forbindelse med Aase Engbergs fratræden som formand for foreningen i 1996 blev det i foreningens vedtægter indført, at der skulle være et Rådgivende Ekspertpanel, hvor Repræsentantskabet vælger formanden. Videnscenter for Hjerneskade I efteråret 1993 oprettedes på Amtsrådsforeningens initiativ et Videnscenter for Hjerneskade. Videnscenter for Hjerneskade blev baseret på et samarbejde mellem Center for Hjerneskade i København og Vejlefjord. Hjerneskadeforeningen har siden 1993 af DSI/DH været udpeget til at sidde i bestyrelsen. Foreningen er også repræsenteret i Videnscentrets ekspertpanel, i dag ved foreningens næstformand. Videnscenterets opgave er at opsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om erhvervede hjerneskader. Formuleringen minder meget om en af Hjerneskadeforeningens formålsbestemmelser, så her fik vi en betydelig aflastning. Ud over det løbende tætte samarbejde med Videnscentret er der gennemført to store fællesprojekter: European Conference on Brain Injury Rehabilitation samt Brug Hinanden. Begge er nærmere omtalt under afsnittet om konferencer. Videnscenter for Hjerneskade har siden 2003 været udsat for risiko for at blive nedlagt som en selvstændig enhed. Udviklingscenter for Specialrådgivning havde fostret den idé, at fremover skulle al vidensfunktion samles i én enhed. Dette forslag blev heldigvis ikke gennemført bl.a. på grund af Hjerneskadeforeningens modstand. I forbindelse med kommunalreformen blev det nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) etableret. Hjerneskadeforeningen var meget imod denne konstruktion, ikke mindst fordi vi frygtede, at fokus på vores udviklingsområde ville forsvinde, når alt blevet slået sammen i én stor organisation. Sammen med HjerneSagen fremsendte vi et alternativt forslag om et Hjerne-VISO til Indenrigs- og Sundhedsministeren samt Folketingets Socialudvalg. Desværre var der ikke lydhørhed for forslaget. De fleste Videnscentre er i dag samlet under VISO, men det lykkedes i første omgang bl.a. ved hjælp af Hjerneskadeforeningens argumentation at bevare Videnscenter for Hjerneskade som en selvstændig enhed med fortsat brugerrepræsentation. Videnscenter for Hjerneskade har fra sin etablering spillet en helt central rolle i udviklingen i Danmark, men også her betød kommunalreformen en stor udfordring. Fra at servicere 14 amter skulle man nu betjene 98 kommuner, hvor der i hovedparten ikke i forvejen var nogen særlig viden og/eller erfaring med de problemer, der følger af en hjerneskade samt mulighederne for rehabilitering. 20 HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 2010

20 Videnscenteret har på beundringsværdig vis løst denne opgave så godt som det nu kunne lade sig gøre. Det er lykkedes at få etableret et netværk af kontaktpersoner i alle landets kommuner samt etablering af en værdifuld værktøjskasse hvor kommunale medarbejdere og andre inkl. skadede og pårørende kan søge hjælp og inspiration. Der er desværre igen opstået usikkerhed om Videnscenterets fremtid som selvstændig enhed, og det har været umuligt at finde ud af hvilke overvejelser, der gøres. Derfor har HjerneSagen og Hjerneskadeforeningen nu rettet fælles henvendelse til Folketingets Socialudvalg med henblik på at få denne sag løftet op på politisk plan. Hjerneskadeforeningen er fast besluttet på, at vi ikke uden sværdslag vil acceptere forandringer, der indebærer forringelser! De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI nu Danske Handicaporganisationer - DH) I 1992 var foreningens medlemstal af en størrelse, der gjorde det muligt at blive medlem af DSI. Det havde stor betydning for foreningen af 2 grunde: For det første at blive en del af den danske handicapbevægelse og dermed få en højere grad af indflydelse på DSI s interessevaretagelse og i den sammenhæng få synliggjort hjerneskade som et helt særligt område, der ikke falder ind under den klassiske opdeling i fysisk og psykisk handicappede. For det andet betød medlemskabet af DSI, at foreningen kunne få del i de tips-lotto-midler, der blev fordelt via DSI. Indtil optagelsen i DSI var alt arbejdet i foreningen baseret på frivillige. På baggrund af tips-lotto-midlerne kunne foreningen i 1992 ansætte en professionel administrativ leder. Det var næste skridt i vores udvikling og åbnede nye muligheder. Lokalt er foreningen engageret i DH s arbejde, og repræsenterer flere steder DH i kommunale handicapråd, bestyrelsesposter i selvejende institutioner, hvor DH skal have en repræsentation m.v. I 1997 blev Hjerneskadeforeningens landsformand valgt ind i DSI s Forretningsudvalg af DSI s Hovedbestyrelse og har bestridt denne post indtil 2009, hvor han valgte ikke at genopstille. I 2000 var han næstformand i forbindelse med at Stig Langvad blev valgt til formand. Samarbejde med Hjerteforeningen Vores protektor HKH Kronprinsesse Mary inviterer hvert år sine protektioner til en nytårsreception på Amalienborg. Hjerneskadeforeningen har benyttet denne lejlighed til at skabe nye samarbejdsrelationer. Især samarbejdet med Hjerteforeningen skal her fremhæves. I 2007 åbnede Hjerteforeningen sportsforretningen Hjertesport i København. Samarbejdet består i, at medlemmer af det i det følgende omtalte HovedHus, som gerne vil arbejde med den type arbejde, kan komme i praktik i Hjertesport med henblik på enten ansættelse i skånejob (job med løntilskud for førtidspensionister) eller frivilligt arbejde. Ved udgangen af 2006 var der truffet aftale om praktikpladser for tre af HovedHusets medlemmer med start i januar/februar Samarbejdet blev endvidere udvidet med muligheden for, at flere mennesker med erhvervet hjerneskade kan komme i arbejde i de nye butikker Hjertesport, når de åbner andre steder i landet. Desværre har Hjerteforeningen besluttet at lukke disse butikker. Hjerneskadeforeningen fik i 2007 bevilget støtte fra Trygfonden til sit projekt Du kan gøre en forskel. Projektets formål var at tilbyde Hjerneskadeforeningens lokalforeninger, at disse i samarbejde med Hjerteforeningens lokale rådgivningscentre kunne afholde kurser i førstehjælp specielt rettet mod Hjerneskadeforeningens medlemmer. HJERNESKADEFORENINGEN 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere