OSI. Hvorfor skal institutioner markedsføre sig? Odense 29. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OSI. Hvorfor skal institutioner markedsføre sig? Odense 29. februar 2008"

Transkript

1 OSI Hvorfor skal institutioner markedsføre sig? Odense 29. februar 2008 Jesper Højberg Christensen Bestyrelsesformand Advice, K- forum mm

2 Hvorfor m arkedsføre og brande sig Konkurrence: Trænge gennem støj og markere særlig retning og mening ift andre tilbud og fagligheder? 2. Sammenhæ ng: Genkendes hver gang for grundbudskab 3. Symbolisme: et skal være let at fortælle og placere jeres budskab også følelsesmæssigt Branding kommer fra mærkevarer hvor det skaber immateriel merværdi Lavpris 2,80 kr. Faxe 3,25 kr. Carlsberg 4,50 kr. Mikroøl 10,00 kr. Copyright Advice A/S

3 in institution: Vi er her alle sammen Men hvilken melodi spiller I? Hele organisationen kommunikerer bevidst eller selvopfundet? Alle medarbejdere er ambassadør Enhver tale og tekst er ambassadør gode eller dårlige? god eller dårlig? Copyright Advice A/S

4 Inst. branding = Skabe retning og mening et handler om at organisationen gør sig sin særlige retning og mening bevidst - og markerer den i helhed af skaber, siger og syner SKABER Sagsmæ ssigt Initiativer, resultater Organisatorisk: Faglig handling og udvikling Service: Relation, sprog i kundekontakt, telefon, breve mm Alfa omega at I kan analysere, overskue, prioritere og få hele paletten til at hæ nge sammen SIGER Institutionens brand Ledelsesudmeldinger og rapporter, PR mm: Troværdighed Møder mv : ifferentiering og budskab SYNER Hjemsted: Adresse, arkitektur, indretning Logo: Farver, genkendelighed, originalitet Website: Grafik, sprog, brugervenlighed Markedsførings- og informationsmaterial e/ foldere/ plakater: Grafik, informationstæthed, tone, sprog Copyright Advice A/S

5 Kravet til sam m enhæng Siger-Skaber st iger We treat others as we would like to be treated ourselves. We do not tolerate abusive or disrespectful treatm ent. We work with custom ers and prospects openly, honest ly and sincerely. Copyright Advice A/S

6 Hvorfor m elder branding sig så som problem st illing nu...? er er øget konkurrenceudsættelse, hvorfor der skal skabes forskel og differentiering (fx gymnasier selvejende inst) Organisation, autoriteter, arbejdsformer og lovgivning ændrer sig så vi må hele tiden danne ny mening og forstå sammenhænge ( 1/2 vil ikke udføre instruks, hvis den ikke giver mening ) Vi arbejder i hyperkompleksitet vi skal reducere stadig mere komplekse sammenhænge og modsætninger hurtigt, så vi må have ledetråde/værdisæt at gøre det ud fra GT e 10 bud NT Elsk din næste som dig selv Copyright Advice A/S

7 Hvad sker i offentlig sektor styring nu? 1. Vi har én offentlig sektor - med lokalt råderum (-KL) hvor færre hænder skal yde mere kvalitet Lavere off. vækst, meget i spil og til forhandling, meget legitimeringsarbejde og stærkt pres på prisen 2. Opdeling: politikere administratorer kvalitets- og akkrediteringsregulatorer - institutioner privat marked riftsinst. er omdrejningspunkt omringet af kontrol, marked, evaluering, borgerkritik 3. riftsinst. styres både med kontrol, mere raffinerede mål (ex SKAT, At) og incentives alt under betegnelsen selvstyre iskursforvirring mellem retsprincipper, planlægning samt marked nu med mulighed for at gå fallit! 4. Professioner er affortryllede (Pisa og lærerne) og system/autopoesis er brudt samtidig men det forsøges fastholdt Oplever sig mødt med mistillid. Få folk til at lykkes er udfordring uden at de går tilbage i lukket system. Få både italesat skærpede rammer og relative læringsrum. Copyright Advice A/S

8 St rukt urel forandring for offent lig ledelse - forskydning i organisations og ledelsesteknologier for offentlige ledelser pga. kommunalreform i disse år Styringstanke rifts- og serviceorg. Sektorbaseret viden Koordinatororg. ecentreret viden Viden/projektorg. Interesse varetager 3 diskurser i spil samtidigt Regelbaseret Kontrol (faglig byrokrat) Kontraktstyring (manager) Selv- og væ rdiledelse (coach) Copyright Advice A/S

9 Ex. Klar profil skabt ved hele tiden at skabe fokus MISSION Red Barnet kæmper for: en verden, der respekterer børn en verden, der lytter til børn og lærer en verden, hvor alle børn har håb og muligheder Sexmisbrug Børnearbejde Børn i krig Børn på flugt Anbragte børn Feriebørn Børnerettighedsprisen Jordskælvet i Pakistan Red barnet hjælper BØRN Copyright Advice A/S

10 Ex. Mindre klar profil ved bare at brede sig m ed alle tænkelige sager Retfæ rdig handel emokrati Menneskerettigheder HIV/AIS Uddannelse Fredsarbejde Udsendelse af frivillige Minoriteter Fattigdom Mission Mellemfolkeligt Samvirke giver handlemuligheder for mennesker, som vil tage et medansvar for global bæredygtig udvikling. MS arbejder for forståelse og dialog mellem mennesker. Med samarbejdspartnere fremmer vi folkelig deltagelse og demokratisering i Nord og Syd. MS arbejder for, at fattige og andre marginaliserede mennesker kan realisere deres vision om et værdigt liv. Mellem folkeligt Sam virke hjælper alle? Copyright Advice A/S

11 Så hvad er j eres spids, som har v æ rdi for beslut ningst agere? Copyright Advice A/S

12 Svær case: Offentlig branding indefra - via skolens fortælling, ikke forvaltningens reklame læ rerstuderende Offentligheden Private foræ ldre Foræ ldre Ledelse Lærere på private skoler Elever SKOLEN Journalister Læ rere Børnehavepersonale Førskoleforæ ldre Copyright Advice A/S

13 skoleelever og lærere skal idéudvikle hvert år Alle opfinder den gode historie om deres skole Historierne bringes som et mangfoldigt billede på en levende lokal skole er laves nichemarkedsføring til forældre og børnehaverne i kvarteret Alt i alt stimulerer aktiviteterne den lokale dialog mellem forældre, lærere, børn osv. Massemediekampagne skærper og forankrer det mere fragmenterede budskab fra netvæ rksarbejdet Medierne dækker processen = symbol på en aktiv, stolt skole Copyright Advice A/S

14 Hvad er jeres historiefortælling? Bekæmpe fattigdom og udnyttelse Facilitator Mål Modtager Hjælper Helt Fjende en gode fortæ lling efinerer vejen - er skal væ re en hovedlandevej - Målet nås bedst ved at lægge vægt på én gennemgående meta-fortælling Ex Metropolitanskolens valg: Storbygymnasium Masser af mangfoldighed En skole med mange indvandrere Internationalt orienteret Copyright Advice A/S

15 ..og til hvilke stakeholders 1. Nøgleperson: 2. Personer i inderkreds: Institution 3. Hvem lytter de til?: Hvad er din udfordring og dit mål? Skriv det i midten af cirklen. Hvilken person er derfor vigtig for dig at have en relation til? Hvor indflydelsesrig er han/hun? Sæt kryds på kortet og gentag øvelsen. Overvej hvem er der har indbyrdes relationer. Copyright Advice A/S

16 Ex: Agerbækhuses st akeholderkort ift. Kendskab og image Faglighed og professionalisme Ledelse og udvikling Kommunikation og dialog Fremtiden og strukturreformen Medarbejdere Pårørende (tryghed) Politikere og embedsmænd (levere varen) Fagforbund Uddannelsesinstitutioner Nye medarbejdere (spændende arbejde) Undervisning og supervision Arbejdsmiljø og ledelse Andre institutioner Afdæ kke hvad næ re omverdens krav er til institutionen Copyright Advice A/S

17 Ex. Stakeholders oplevelse af pædagogiske principper Stakeholderne kan sætte ord på principper, fx det kan nytte og det er forskel ml omsorg og professionalisme Men forskellige arbejdsmetoder og menneskesyn i de forskellige huse Proces, der oversætter og arbejder med dem Store variationer. er er en stor gruppe, som har mange ideer og tanker, som de prøver af. Andre har ikke. Nogle der få r dumpekarakterer, andre topkarakterer. e er ikke professionelle alle sammen, men de prøver meget Store stridigheder pga. forskelligt menneskesyn. er er ikke en klar pædagogisk retning, man kan stadig få lov til at lave det på sin egen måde. Copyright Advice A/S

18 Hvilke kom m unikationskanaler kan I bruge ifølge st akeholders Hjemmesiden er en moderne organisations ansigt udadtil, og der hvor de fleste vil kigge allerførst for at få noget mere at vide om jer. Nyhedsbreve til pårørende, politikere, og forvaltningen. Artikler i fagtidsskrifter. Historier til lokalpressen. Foredrag på seminarer. Bruge de ansatte og de pårørende som ambassadører. e skal have en hjemmeside. et bliver helt afgørende i den nye markedssituation Copyright Advice A/S

19 Brands kan ikke bygges fra overfladen Så processen er Image Image Image Image Image 3. Ydre branding: Stakeholder branding Profil (Skaber + siger + syner) 4. Ydre branding: Marketing branding 2. Indre branding: Medarbejder branding Identitet (Brandidentitet) Kultur (Værdier og grundholdninger) Idé og forretningsgrundlag (Vision/mission, position) 1. Strategisk branding Copyright Advice A/S

20 Spørgsmå l? Odense 29. februar 2008 Jesper Højberg Christensen Bestyrelsesformand Advice, K- forum mm

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Kommunikation og resultat Allan Baumann

Kommunikation og resultat Allan Baumann Kommunikation og resultat Allan Baumann EKSAMENSOPGAVE I INFORMATIONSJOURNALISTIKKENS STRATEGISKE GRUNDLAG, UPDATE MAJ 2010 OBLIGATORISK MODUL I DIPLOMUDDANNELSERNE I JOURNAISTISKE ARBEJDE VEJLEDER HELLE

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere