Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde"

Transkript

1 15 Juli 2001 nyheder Nyt om databaser Teambuilding BiziGate Hvor finder jeg Handelshøjskolen og hvornår? Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Aleph-samarbejde E-commerce and the future of journals subscriptions Forskningsregistrering Texas Yehaa!!! Visit to Greenlands... HHÅ i det Virtuelle Universitet Learning Without Limits. Bibliotekets hjemmeside Nyheder og Personalenyt Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26

2

3 Hvordan er det, jeg finder oplysninger om...? og Hvor kan jeg finde noget om...? Dette er eksempler på spørgsmål, vi ofte hører på biblioteket. Det er heller ikke altid lige nemt at finde det, man leder efter. Øvelse gør mester, siges det, men alligevel er det nu rart at vide lidt, inden man går i gang med sin søgning. I dette nummer af Nyhedsbrevet indleder vi med at beskrive en række nyheder på databaseområdet, hvor låneren kan søge oplysninger om en hel række emner. FORORDForord Service er ikke kun et spørgsmål om de rette faciliteter, men også om dygtige medarbejdere og kvalificeret vejledning. I bestræbelserne på hele tiden at kunne yde den bedste service er teambuilding også et centralt område. Se nærmere herop i beskrivelsen af en teambuildingdag i bibliotekets Formidlings-team. Den 2. april 2001 var den officielle åbningsdag for den erhvervsøkonomiske fagportal BiziGate, se artiklen herom eller klik ind på adressen Og så går biblioteket med byggeplaner... Se nærmere side 9! Murene falder, ikke kun rent fysisk, men også i overført forstand, hvor biblioteket samarbejder på flere områder, såvel internt som eksternt. Et af projekterne har ført økonomisk støtte med sig til udvikling af fremtidens fakultet. ASA, Association of Subscriptions Agents and Intermediaries, afholdt for nylig en konference i London med titlen: E-commerce and the future of journals subscriptions. En medarbejder fra biblioteket beskriver konferencens bud på tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle. Biblioteket varetager udviklingen af Handelshøjskolens elektroniske forskningsregistreringssystem. Læs mere herom side 15. SLA, Special Libraries Associations årlige konference, foregik i år i Texas, hvor en medarbejder fra biblioteket deltog. Han beretter om sin tur og udbyttet heraf, og dernæst følger en beskrivelse af EBSLG s årlige konference, der i år blev afholdt i England under overskriften: Global Challenges samt en beskrivelse af en fjernundervisningskonference i Stockholm arrangeret af EDEN, European Distance of Education Network. Endnu et samarbejde, nemlig omkring e-learning, har fyldt en del her i foråret. Vi gør status og ser fremad. Endelig er der sket en udvikling af bibliotekets hjemmeside. Se nærmere sidst i bladet. af Tine Bagger Andersen 3

4 Kirsten Krogh Kruuse NYT OM DATABASER Nyt om databaser Livsstilsoplysninger fra 60 lande Biblioteket har udvidet sit abonnement på Euromonitor s database Global Market Information Database til også at omfatte et livsstilsmodul. Her kan man finde oplysninger om befolkningens sammensætning, forbrug, indkøbsvaner, spisevaner, fritidsaktiviteter, sundhed, indkomst, uddannelse og lignende. 60 lande er med. Der er adgang fra alle pc ere tilsluttet Handelshøjskolens net. Kompass Online Der er nu adgang til Kompass Online med oplysninger om mere end 1,5 mio. virksomheder internationalt. Kompass udmærker sig ved sine udførlige produktoplysninger. Kompass giver adgang på tre niveauer, og biblioteket giver adgang til alle tre niveauer fra pc ere tilsluttet Handelshøjskolens net. Kompass Online giver adgang på tre niveauer 1. Offentlig adgang (gratis) Offentlig adgang til kompass.com stilles til rådighed for brugeren med søgekapacitet begrænset til fire søgekriterier; ved produkter og services, firma- og handelsnavne, geografisk (worldwide, region eller land) og ved en guided søgning. Forespørgsler giver en begrænset firmaliste med ufuldstændige firmaprofiler. Den offentlige adgang til services på kompass.com er gratis. 2. Registeret adgang (gratis) Registeret adgang til kompass.com stiller samme funktionalitet til rådighed for brugeren som beskrevet under punkt 1, og dernæst også en funktion og mulighed for, at brugeren kan kontakte firmaerne direkte fra websiden. Selvom det ikke koster noget at få registreret adgang til kompass.com, vil en kort online registrering blive forlangt. 3. Adgang for abonnenter (betalt) Adgang for abonnenter stiller søgekapacitet på over 20 søgekriterier til rådighed for brugere samt de kriterier, der tilbydes ved offentlig adgang. Disse kriterier omfatter Kompass klassifikationskoderne, fuldtekstsøgning på alle firmaprofiler, grundlæggelsesår, antal ansatte, telefon- og faxnumre, kvalitetsgodkendelser, registreringsnumre, aktivitetstype, postnumre, beliggenhed, omsætning, kontaktpersoners navne og titler. Adgang for abonnenter giver en fuld firmaliste med komplette firmaprofiler incl. alle kontaktdetaljer. EU-statistik Biblioteket kan nu tilbyde elektronisk adgang til alle de statistikker, som er tilgængelige i pdf-format fra Eurostats hjemmeside (ca titler). Dvs. at der nu er adgang til de nyeste udgaver af alle serierne. Også de store værker, som Eurostats årbog og Panorama of European Business, er tilgængelige. Adgangen er gratis, da Biblioteket er Europæisk Dokumentationscenter. Der kræves dog et brugernavn og password. Henvendelse herom kan ske til Bibliotekets personale. Elektronisk adgang til statistikker RevisorBiblioteket Biblioteket har tegnet abonnement på RevisorBiblioteket (på cd-rom), som er en samling af forskellige lovsamlinger, domssamlinger mm. inden for skatteog selskabsret. RevisorBiblioteket er udgivet af forlaget Thomson og erstatter og supplerer det hidtidige abonnement på Skatteregler, Skatteafgørelser og Ligningsvejledningen fra Magnus. Se oversigten over de nye titler nedenfor. Cd-rom erne kører på skolens netværk, og der er adgang til dem fra Bibliotekets hjemmeside under databaser, lovgivning. Afgifter (RevisorBiblioteket) Gældende afgiftslove med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Momsvejledningen, andre vejledninger, forordninger og direktiver, lovforslag. Fra hver enkelt afgiftslov kan der springes direkte til Afgifter Historik, som viser lovens udformning i tidligere år. Opdateres 10 gange årligt. 4

5 NYT OM DATABASER Afgifter Historik (RevisorBiblioteket) Historiske afgiftslove for hvert af årene med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Danmarks love (RevisorBiblioteket) Gældende danske love og en række forordninger. Opdateres 2 gange årligt. Moms (RevisorBiblioteket) Momsloven med kommentarer af Lars Loftager Jørgensen, Børge Aagaard Pedersen og Lars Rasmussen. MomsPraksis. Momsvejledningen. Opdateres 10 gange årligt. Regnskabslovgivningen med kommentarer (RevisorBiblioteket) Kommenteret årsregnskabslov, kommenteret bogføringslov, tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer mv. FSR s regnskabsvejledninger. Opdateres 10 gange årligt. Revisorhåndbogen (RevisorBiblioteket) Opslagsværk med revisorlovene, erklæringsbekendtgørelsen, selskabslovene, årsregnskabsloven, regnskabs- og revisionsvejledninger mv. Opdateres årligt. Revisorlovgivningen (RevisorBiblioteket) Med kommentarer af Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen, Jens Otto Damgaard, Niels Anker Ring. Opdateres 10 gange årligt. Revisors domssamling (RevisorBiblioteket) Domme og afgørelser i erstatningsretlig, strafferetlig og disciplinærretlig henseende med særligt henblik på revisoransvar samt på andre forhold af betydning for udøvelsen af revisors virksomhed. Samlingen indeholder straffe- og erstatningsretlige domme og afgørelser i anonymiseret form fra: Højesteret, Østre og Vestre Landsret, byretter (kun principielle domme, der ikke er anket), Revisornævnet, disciplinærnævnene for statsautoriserede og registrerede revisorer, Responsumudvalget, Sø- og Handelsretten. Opdateres 10 gange årligt. Selskabslovgivningen (RevisorBiblioteket) Aktie- og anpartsselskabslovene med kommentarer af Ida Margrethe Rosenberg, Lone Sneholt, Niels Thomsen. Andre relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, direktiver, paradigmer og litteraturoversigter. Skat (RevisorBiblioteket) FSR s skattelove med noter af Helmer Augustesen, Kjeld Lund-Andersen, Hanne Søgaard Hansen og Jens Drejer. Til hver paragraf er der noter vedr. ikrafttrædelse, litteratur og afgørelser. Tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer mv. Ligningsvejledningen. A- skattevejledningen. Fra hver enkelt skattelov kan der springes direkte til Skat Historik, som viser lovens udformning i tidligere år. Opdateres 10 gange årligt. Skat Historik (RevisorBiblioteket) Historiske skattelove for hvert af årene med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Skattedomme og -afgørelser (RevisorBiblioteket) Alle offentliggjorte domstolsafgørelser, landsskatteretsafgørelser, ligningsrådsafgørelser og administrative afgørelser vedrørende skat. Opdateres 10 gange årligt. Kirsten Krogh Kruuse er Forskningsbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 5

6 Anna-Mette Morthorst TEAMBUILDING Indtryk fra en Teambuildingsdag Tirsdag den 12. juni var Formidlingsteamet ikke på arbejde vel at mærke ikke på Handelshøjskolens Bibliotek. I stedet var vi sat stævne på Idrætshøjskolen i Vejlby Risskov til en anderledes dag med fokus på teamwork. Vores træner hed Søren Møller, der til daglig underviser på Idrætshøjskolen. Han havde lavet et program med overskriften Go tour. Vi skulle på 2 gåture i løbet af dagen á ca. 5 km, og opgaven lød i al sin enkelhed på at finde vej. Ud fra nogle kortskitser skulle vi finde vejen/ den påtænkte rute. Aktiviteterne skulle gerne indeholde følgende kvaliteter: 1. Lære at tænke som team dvs. arbejde hen imod at få en fælles opfattelse af virkeligheden. 2. Fremme en fælles kultur - igennem fællesoplevelser/humor få en indsigt i kvaliteten af at lære af hinandens fejl og ønsket om at korrigere fejlene. Vi startede med en kop kaffe og en kort introduktion. Ikke meget teori, men små hverdagshistorier/øvelser, der illustrerede, hvor svært det KAN være at se det samme (fastholde fakta), høre det samme (kommunikation) og forstå hvad der egentlig bliver sagt, og lytte til hinanden. Et enkelt eksempel se hvor mange f er der er på denne overhead I får 15 sek.vi var 9 personer med NÆSTEN lige så mange bud. Så til praksis vi blev delt i to hold, der skulle ud på hver vores tur. Vi fik kortskitser udleveret (ét til hvert hold) og nogle få spilleregler. Følg kortet streger og symboler og find i fællesskab vejen. Skitserne var kun udsnit af ruten, og de så meget anderledes ud end almindelige kort. Undervejs skulle poster markeres i en bestemt rækkefølge. Det lyder enkelt, men var svært i virkeligheden. Her er et par situationer fra formiddagens løb (desværre ikke vinderholdet) Vi så endelig en post forude. I vores iver noterede vi straks på posten først senere gik det op for os, at posten lå i højre side, og reglen gik på, at alle poster var i venstre side! Det resulterede efterfølgende i, at vi ikke kunne få poster/skitser til at passe sammen, så vi gik i ring. Er man for hurtig, kan man miste vigtige detaljer. Eller som én udtrykte det: Vi mærkede alle sammen på vores krop, hvad det kostede, når man ikke var opmærksom. Vi måtte godt spørge om hjælp, men det kostede tid. Det var ikke rart at spørge om hjælp, men gevinsten var klar: Vi kom videre!! Var der nogen, der sagde arbejdsfordeling? Så gik det egentlig ret godt, indtil det gik op for os, at vi havde mistet to poster. Vi havde godt nok fulgt kortene, men glemt at se efter poster, fordi vi alle sammen gjorde det samme. Var der nogen, der sagde arbejdsfordeling? Efter frokosten var der endnu et løb. Her skulle vi forud arbejde med følgende punkter: 1. Fokus på fakta på succes og fiasko 2. Afdækning af problemer 3. Når du kender problemet er løsningen nærliggende 4. Strategi. Vi fik noteret nogle stikord, men vi var mest handlingsorienterede. Vi ville ud at ha revanche. Eftermiddagens rute var anderledes, vi lærte af formiddagens fejl, og lavede et par nye. Vi havde nu flere kort og kunne arbejde parvis inden for de to team. Kommunikationen var bedre. Desuden lærte vi at fordele arbejdet bedre i mellem os. Vi vandt stadig ikke, men så havde vi det i hvert fald sjovt. Sidst på eftermiddagen var der en samling igen. Der blev ikke gjort så meget ud af evaluering eller at trække hovedpunkter frem, men måske var det heller ikke meningen? Vi var fysisk trætte, mætte af indtryk og med en god/tom? fornemmelse i maven. Som en dejlig finale på dagen blev der serveret en lækker aftensmad i skolens kantine. Evalueringen tog vi et par dage senere på et teammøde: Alle var enige om, at det havde været en fin dag. Læring kan være mange ting, og man kan lære gennem leg/ fysisk aktivitet. Vi brugte humor, og der var en god stemning, hvilket også er kendetegnende generelt for vores team i hverdagen. På dagen var alle friske på at gå i gang, men vi måtte erkende, at det var svært at lave en strategi og følge den hele vejen. Og vi var måske bedre til at handle end til at 6

7 Gertrud S. Thomsen TEAMBUILDING tale sammen. I hverdagen er det vel på samme måde. Når vi arbejder med projekter, kræver det handling, men det er vigtigt, at vi er fælles om strategien. Kommunikation er et nøgleord. Faren er misforståelser, fordi vi ikke udtrykker os klart nok eller fejl, fordi vi ikke giver os tid nok til at vende problemstillinger. Vi lærte af vores fejl. I vores team er vi gode til at spørge om hjælp, men vi er måske knap så gode til at lære af hinandens fejl. Kommunikation er et nøgleord På de to ture oplevede vi virkelig teamspirit i yderste potens der blev fightet for at nå målet. Og holdet, der kom på 1.pladsen, vandt alle sammen. Den dimension er også vigtig at fastholde i vores arbejde, selvom der også skal være plads til konkurrence. Det var som sagt en meget anderledes dag, som egentlig er vanskelig at beskrive, fordi den indeholdt så meget aktivitet og kun lidt teori. Men jeg synes, jeg fik nogle guldkorn med hjem. Først og fremmest synes jeg, det var sjovt at opleve hinanden i en helt anden sammenhæng, hvor mange elementer i teamarbejdet trådte i karaktér. De anderledes kort var virkelig en udfordring for vores normale måde at tænke på, og en opfordring til at bryde med vanetænkning. Anna-Mette er bibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. BiziGate erhvervsøkonomisk fagportal Den 2. april 2001 var den officielle åbningsdag for den erhvervsøkonomiske fagportal BiziGate på adressen Sammen med bibliotekerne på Handelshøjskolen i København, Danmarks Statistik og Syddansk Universitetscenter har vi arbejdet på portalen i 1½ år nu. På Handelshøjskolens Bibliotek i Århus markerede vi åbningsdagen med en lille reception for de involverede medarbejdere og særligt indbudte gæster fra skolen. I alt 12 personer fra team Formidling og team Brugerservice har været involveret i at udvælge og beskrive internet-ressourcer til fagportalen. Dertil kommer it-support og personer, der har været tilknyttet projektet i kortere perioder: katalogisator, oversætter og grafiker. Og her er vel at mærke kun talt de personer med, der har haft deres arbejdsplads i Århus. Af forskningsbibliotekar Gertrud Stougård Thomsen 7

8 Tove Bang HVOR OG HVORNÅR? Hvor finder jeg Biblioteket på Handelshøjskolen og hvornår er der åbent? Mange stiller de spørgsmål igen og igen. Biblioteket er ikke let at finde på Handelshøjskolen i Århus. Selv om vi forsøger os med skiltning, så er Biblioteket alt for godt gemt af vejen midt i Handelshøjskolens mange bygninger. Vejen til Biblioteket er snirklet og trang. Indgangsdøren er smal og langt fra designet til ca årligt besøgende. Men - vi arbejder på at gøre noget ved det! I de seneste måneder har en lille intern arbejdsgruppe med hjælp udefra udarbejdet et forslag til nyindretning/renovering af Biblioteket. I overvejelserne indgår et forslag om at flytte indgangspartiet til henholdsvis D-fløjen og M-fløjen, således at der reelt bliver 2 ind/udgangsdøre. Udføres dørene i glas, vil biblioteket langt mere end i dag blive synligt og åbne sig mod brugerne. Den nuværende læsesal trænger til en renovering. Lofter, gulve, vægge og reoler bærer præg af hårdt slid. De ca. 350 m2 foreslås opdelt i 3 fagsale: Sprog, Jura og Virksomhedsøkonomi. I de 3 samlinger tænkes integreret et antal læse-, arbejds-, PC-arbejdspladser med fagområdets materialesamlinger og nyeste nummer af de kernetidsskrifter, der fortsat haves i papirudgave. På denne etage indrettes desuden ekspedition og vejledning, ligesom der integreres et antal selvbetjeningsautomater for selvudlån/aflevering. Etagen vil bære præg af et vist støjniveau. På Galleriet i det nuværende Brugerservice tænkes den største nemlig den erhvervsøkonomiske samling placeret. På det store gulvareal i Brugerservice indrettes ca. 24 edbarbejdspladser og gruppearbejdspladser. Let adskilt af få reoler med et udvalg af fagområdets kernetidsskrifter i papirform. Området vil være et arbejdsområde for grupper af studerende, med fint udsyn til Grønnegården. Der vil være nogen arbejdsstøj fra arbejdsgrupper. Gangarealerne (de nuværende tidsskriftlokaler og kopirum ved tidsskrifter) foreslås indrettet som gruppeog PC-arbejdspladser. Der vil her kunne blive plads til yderligere ca. 36 gruppe- og edb-arbejdspladser med betydelig ro samt omkring 20 studieceller med mulighed for aflukke og absolut ro. Ud over en hårdt tiltrængt renovering af lokalerne indgår der planer om en udvidelse af netstik samt mulig etablering af trådløse installationer, der vil smidiggøre brugen af bærbare computere overalt i biblioteket. Hvornår kan planerne realiseres? Visits Jan Feb Mar Apr Det er endnu for tidligt at sige. Det afhænger af flere ting ikke mindst de økonomiske muligheder for at gennemføre planerne. Men i Biblioteket vil vi arbejde for at en renovering evt. kunne foretages i sommeren 2002, således at det vil genere brugerne mindst muligt. Biblioteket skal naturligvis være åbent - og helst altid. Det er vel, hvad alle drømmer om - men det er selvfølgelig ikke realistisk at holde Biblioteket åbent 24 timer i døgnet! Der er da heller intet belæg for, at det skulle være nødvendigt. Brugerne har nemlig fundet ud af, at der er andre måder at bruge Biblioteket på end ved at være her rent fysisk. Rigtig mange har lært at åbne den elektroniske gadedør - Bibliotekets webadgang på Netop webadgangen er yderst populær. I perioden fra marts - december 2000 (9 mdr.) har der været foretaget mere end 2,1 mio visninger på denne side. I de nævnte 9 mdr. har alene denne side været besøgt af forskellige besøgende svarende til ca. 480 besøgende pr. dag/gs. Hvert besøg har haft en gennemsnitlig varighed på 16 minutter. Af de besøgende er de unikke besø- May Visits Jun Jul Aug Jan 01/01/ Dec 12/31/2000 (1 Year Scale) Sep Oct Nov Dec 8

9 M U R E N E FALDER... HBÅ har som bekendt gennem de seneste 2-3 år høstet en række erfaringer med facilitering af elearning primært sammen med Det Erhvervssproglige Fakultet. Resultatet er en række nye og anderledes faciliteringsværktøjer og -metoder. Med korte demoer anskueliggjorde vi for ministeriets embedsmænd, hvorgende dvs. besøgende, der har aflagt mere end ét besøg i perioden. Hertil skal lægges alle de mange besøgende, der direkte vælger at frekventere bibliotekssystemet MERKUR for søgning i bibliotekets samlinger. I 2000 har besøgene i MERKUR resulteret i udlån af titler til brugerne. Antallet af udlån fordeler sig mellem vore forskellige brugerkategorier på følgende måde: Antal Merkur udlån i alt fordelt mellem forskellige brugergrupper: Studerende/ansatte/eksterne brugere/biblioteker. En prøveordning med tidlig morgenåbning gøres permanent fra semesterstart. En gruppe hovedopgavestuderende fremsatte i maj måned et ønske om at Biblioteket skulle åbne kl. 8 i stedet for, som hidtil, kl. 9 om morgenen. Ønsket var at kunne komme ind i Biblioteket for at få adgang til arbejdspladser og søgeudstyr så tidligt som mulig. Murene falder Sådan lød overskriften for det besøg, som 16 embedsmænd under ledelse af Kontorchef René Bugge Bertramsen, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, aflagde på Handelshøjskolens Bibliotek torsdag den 21. juni. Besøget varede 2 timer, men efter interessen og spørgelysten at dømme, kunne besøget med fordel have varet noget længere. Biblioteket har ved de seneste to ministerbesøg og ved ministerielle besøgsrunder i øvrigt præsenteret korte demoer af udviklingsprojekter, som vi er involveret i. Som oftest eksempler på, hvordan det elektroniske forskningsbibliotek udvikler sig som facilitator og samarbejdspartner for de Biblioteket iværksatte fra den 1. juni og indtil sommerferien en forsøgsordning. Forsøget viste et behov for adgang til nye læringsmiljøer på HHÅ. Vi har oplevet en meget stor interesse for vores arbejde - ikke mindst for den eksperimentelle del, som især er rettet mod Bibliotekets tætte samarbejde med det faglige miljø på HHÅ, med bl.a. LRC centeret, METROEN og læringsværkstederne som omdrejningpunkt. søgefaciliteter, men viste ikke noget egentligt behov for faglig assistance i det nævnte tidsrum. Biblioteksudvalget har efterfølgende evalueret det korte forsøg og besluttet, at Biblioteket med virkning fra efterårssemesteret den 1. september og i alle måneder bortset fra juli og august dagligt skal åbne kl. 8. Der vil ikke være faglig assistance eller udlån af materialer i det pågældende tidsrum, men alene mulighed for teknisk assistance til betjening af maskiner og udstyr. Bemærk opslag herom ved semesterstart! Tove Bang er Overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. dan videndeling mellem Bibliotek og Fakultet i dette tilfælde Det Erhvervssproglige Fakultet har resulteret i nye landvindinger for begge parter. Eksempler der viser, at på HHÅ er forskningsbibliotekets traditionelle mure bragt til fald. Tove Bang er Overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 9

10 Kilde: JyllandsPosten, den 6. juli 2001 MILLIONSTØTTE! Millionstøtte til nyt projekt på Handelshøjskolen i Århus Enestående projekt på Handelshøjskolen i Århus skal udvikle fremtidens fakultet. Projektet får roser og tre millioner kroner i støtte fra Undervisningsministeriet. IT-Projekt AF JØRGEN RYE En kasseopdeling med studerende fordelt på institutter kan om få år være historie på Handelshøjskolen i Århus. Fremtiden er tværgående og hedder projekt-organisation, hvis man skal tro Wolfgang Koch, dekan for Det Erhvervssproglige Fakultet på Handelshøjskolen. Men den slags skal undersøges grundigt først, og det sker nu. Treårigt projekt Handelshøjskolen har fået bevilget tre millioner kroner fra Undervisningsministeriet til et treårigt IT-projekt, der skal skabe en model for fremtidens fakultet. Dertil lægger Handelshøjskolen selv 1,5 millioner kroner, og så kan tre personer ansættes efter sommerferien. af ansøgere.projektet er et IT-projekt, men det handler i lige så høj grad om organisation, uddannelse og forskning. Det er jo IT, som er krumtappen, og en projektorganisation kræver meget kommunikation og samarbejde via for eksempel ITkonferencer, fjernundervisning og ITforskningssamarbejde, siger Wolfgang Koch, der forudser en helt ny struktur: Personligt tror jeg, at vi går væk fra de traditionelle institutter, men det må projektet vise siger han. Fra Undervisningsministeriets side er der ros til ideen: Det er første gang i Danmark, at et projekt kigger på hele konstruktionen af et fakultet, herunder forskning, uddannelse og bibliotek. Det er et spændende projekt, som viser, at Handelshøjskolen i Århus har lyst og energi til fornyelse. Samtidig vil fakultetsmodellen give inspiration til andre uddannelsessteder, siger Rene Bugge Bertramsen, kontorchef i Undervisningsministeriet. Dekan Wolfgang Koch anser den nuværende opdeling af studerende i institutter på fransk, tysk og engelsk for utidssvarende, fordi mange opgaver efterhånden går på tværs af fagene. Et eksempel er Handelshøjskolens nye uddannelse i sprog og kommunikation, som har fået et boom 10

11 Dorte Uldbjerg SAMARBEJDSAFTALE Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Biblioteket har pr. 1. juni indgået en ny samarbejdsaftale med en ekstern partner. Det drejer sig om Arkitektskolen i Aarhus Bibliotek. Dette bibliotek har indgået en aftale om drift af bibliotekssystemet, hvilket vil sige, at Handelshøjskolens Bibliotek skal varetage driften af bibliotekssystemet for Arkitektskolens Bibliotek. Aftalen er en parallel til de samarbejdsaftaler, som biblioteket har med Aarhus Tekniske Bibliotek og Journalisthøjskolens Bibliotek. I samarbejdsaftalen er fastsat det årlige beløb, som Arkitektskolens Bibliotek skal betale til Handelshøjskolens Bibliotek for varetagelse af driften. Opsætning af systemet til Arkitektskolens behov er igennem de seneste måneder foretaget af Handelshøjskolens Biblioteks IT-afdeling, som fremover skal varetage den daglige drift og yde support over for Arkitektskolens Bibliotek. Arkitektskolens Bibliotek overgår fra et gammelt MicroMARC system til ALEPH systemet, som ligger på Handelshøjskolens Biblioteks UNIX-server. Juni måned er forløbet med testkonverteringer af data, og den endelige konvertering har fundet sted i uge 26, hvilket betyder, at Arkitektskolen kan tage det nye system i brug fra uge 27. Selve konverteringen er foretaget af ICL Invia, som er den danske distributør af ALEPH-systemet. Kommunikationen mellem Arkitektskolen og Handelshøjskolen foregår via internettet. Lignende samarbejdsmodeller omkring bibliotekssystemer ses mange steder i biblioteksverdenen. Bl.a. har Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek samarbejdsaftaler med en række institutbiblioteker, og Det Kongelige Bibliotek har aftaler med flere små biblioteker. Denne udvikling skyldes bl.a., at det er for ressourcekrævende for små biblioteker selv at skulle varetage driften af et tidssvarende bibliotekssystem med de faciliteter, det kræver, for at man kan opfylde kravene i Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Dorte Uldbjerg er Systembibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 11

12 Dorte Uldbjerg ALEPH-SAMARBEJDE Aleph-samarbejde mellem HBÅ og Århus Tekniske Bibliotek Århus Tekniske Bibliotek (ÅTB) har siden 1. februar 1995 haft en samarbejdsaftale med Handelshøjskolens Bibliotek (HBÅ) omkring bibliotekssystemet Aleph. Kort fortalt leverer, vedligeholder og driftsafvikler HBÅ systemet for ÅTB mod betaling. Desuden varetager HBÅ undervisning af ÅTB s personale ved versionsskift, og der holdes årlige møder med systemudbyderen ICL, hvor bl.a. fremtidige indsatsområder, nye versioner og fejlmeldinger drøftes. ÅTB er et mindre teknisk-videnskabeligt forskningsbibliotek, som ligger på Ingeniørhøjskolen i Århus. Biblioteket er offentligt tilgængeligt og servicerer primært institutionens undervisere og studerende, private lånere og erhvervslivet. Vi har ca bøger, 200 trykte tidsskrifter og adgang til en række elektroniske tidsskrifter i fuldtekst. Biblioteket råder over 5,9 årsværk fordelt på bibliotekarer, HK ere og dokumentalister. Som et mindre bibliotek har vi på ingen måde ressourcer til selv at varetage et så omfattende og kompliceret bibliotekssystem som Aleph. Vi har dog stort set de samme systembehov som et større bibliotek, blot med langt færre data. Vi er derfor glade for, at andre kan og vil løfte opgaven. Set fra HBÅ s side må samarbejdsaftalen give en indtjeningsmulighed og/eller en chance for at dele udgifterne fra systemudbyderen. Rent teknisk ligger ÅTB s data (bogposter, låneroplysninger, m.m.) på HBÅ s server, mens selve programgrænsefladen er placeret lokalt på ÅTB s pc ere. ÅTB anvender alle programmets moduler med undtagelse af fjernlånsmodulet. Her har vi valgt at vente på yderligere forbedringer og kører indtil da vort fjernlån manuelt. Systembibliotekar Dorte Uldbjerg fungerer som kontaktperson, og som tidligere ansat på ÅTB, har hun en uvurderlig insider-viden og forståelse for, hvilke funktioner biblioteket anvender. Vi er i næsten daglig kontakt om alt lige fra fejlrettelser, ønsker om systemforbedringer, udtræk af data, overførsler til Danbib og rettelser til Alephs web-grænseflade. I den forbindelse var det måske en idé at oprette erfa-grupper bestående af deltagere fra alle bibliotekerne i HBÅ s Aleph-samarbejde, hvor grupperne kunne fungere som et forum for erfaringsudveksling og gensidig inspiration. Alephs opsætning er i hovedtræk ens for de biblioteker, der deltager i samarbejdsaftalen, men der er alligevel gode muligheder for at få systemet justeret til lokale behov. Som regel bestemmer vi selv de rettelser og forbedringer, vi ønsker at tilføre ÅTB s systemgrænseflade, men det er da sket, at der pludselig er slået underlige ting igennem! - Så kan de som regel spores tilbage til diverse ændringer eller forsøg på HBÅ. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gruer lidt for de årlige nye versioner. Det medfører som regel en stor mængde ekstra arbejde fordelt på få hænder, og set med vores øjne, resulterer versionsskiftet ikke altid i grænseoverskridende forbedringer. Vi er også bevidste om, at det kan være en barriere for vores brugere, som ellers lige var begyndt at føle sig hjemme i den tidligere version. Vi er selvfølgelig nødt til at følge med i den teknologiske udvikling, men ind imellem stiller vi os selv det spørgsmål: Hvem gavner de nye versioner mest? Systemudviklerne eller bibliotekets brugere? Til slut en uforbeholden rose til Dorte, der må arbejde alle timer i døgnet (det kan vi se af afsendelsestidspunktet for de mails, vi modtager). Hendes svartider er upåklagelige. Ikke blot varetager hun Aleph for HBÅ og ÅTB, men er ansvarlig for yderligere to bibliotekers opkobling til Aleph. Personligt be r jeg en stille bøn til, at intet IT-firma eller bibliotek finder på at head-hunte Dorte med tilbud om hjemmearbejdsplads på Hawaii, elektronisk adgang til alle verdens opslagsværker (og hvad man ellers kan lokke bibliotekarer med). I den forbindelse ville ressourcetabet ikke blot ramme Handelshøjskolens Bibliotek, men også de øvrige biblioteker, der deltager i samarbejdet. Kirsten Klausen Bibliotekar, Århus Tekniske Bibliotek 12

13 Susanne Krag E-COMMERCE E-commerce and the future of journals subscriptions I dagene 26. til 27. Februar var vi en lille delegation fra Danmark, der deltog i en konference med titlen: Ecommerce and the future of journals subscriptions. Konferencen var arrangeret af ASA, Association of Subscriptions Agents and Intermediaries, og blev afholdt på Royal Overseas House i London. Der deltog ca. 100 i konferencen, og deltagerfeltet repræsenterede folk fra forlagsbranchen, tidsskriftsagenterne, forskningsbibliotekerne og universiteterne. Tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle? Det overordnede emne for konferencen var Tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle, set i lyset af den hastige udvikling inden for mulighederne af elektronisk handel med enkeltdokumenter. Konferencen var delt op i 4 hovedpunkter: 1. E-commerce and how it works 2. Electronic article delivery 3. New systems and services 4. Virtual purchasing Konferencen blev indledt af Poul Harward, direktør for Swets Blackwell. Poul Harward talte om The future of subscriptions in an electronic world Han startede med at sige, at udviklingen inden for dette område går så skræmmende hurtigt, at man næsten ikke kan nå at følge med. Han illustrerede dette med en lille anekdote om, at han havde været på nettet sent aftenen forinden, for det tilfælde at der var sket noget epokegørende nyt, som havde resulteret i, at hans indlæg til konferencen var forældet, allerede inden det blev afholdt. For at give et indtryk af, hvor store økonomiske interesser, der er i information fortalte han, at der på globalt plan, alene inden for STM området, årligt handles med videnskabelige tidsskrifter for 5 bill.. Det er så enorme tal, at det er vanskeligt, at forholde sig til. Det siger sig selv, at med så store økonomiske interesser kæmper såvel forlagsbranchen, samt tidsskriftsagenterne for at beholde deres del af markedet i fremtiden. Det er også åbenlyst, at der kun er en part til at betale regningen, nemlig Bibliotekerne og Universiteterne, hvilket i sig selv er paradoksalt, fordi vi i bund og grund betaler for det, vi selv producerer. Denne problematik kom Poul Harward dog ikke nærmere ind på, hvilket jo er naturligt nok, eftersom han repræsenterer såvel forlags- som agentbranchen. Men han var dog ikke blind for, at der er tiltag i gang, som kan udvikle sig til trusler for forlagsbranchen. Og her nævnte han ting som: SPARC, der er et forsøg på at skabe et billigere alternativ til videnskabelig publicering, uden om forlagsbranchen. Open Archives: Kendes bl.a. fra Los Alamos, hvor forskerne lægger deres resultater op i åbne arkiver, som er tilgængelige for andre forskerere. Learned Societies eller Videnskabelige Selskaber kan også være en trussel mod forlagsbranchen, selv om det ikke nødvendigvis behøver at betyde, at publikationerne bliver billigere af at blive publiceret igennem et Videnskabeligt Selskab. New Portal services: Her nævnte han f.eks. Bio Med Net, som er gratis tilgængelig, og hvor igennem flere store videnskabelige publikationer er begyndt at give gratis adgang til deres artikler (Bl.a. British Medical Journal). Man kan sagtens forestille sig, at der herudover udvikles andre portalservices inden for andre emneområder, som kan skabe konkurrence til de videnskabelige forlag. Poul Harward så denne udvikling som en trussel for forlagsbranchen, mens vi på bibliotekerne må hilse enhver udvikling velkommen, som kan være med til at reducere forlagenes profitter, der efterhånden er så høje, at det nærmer sig det uanstændige. Det er jo paradoksalt, at forskerne (forskningsbibliotekerne) skal betale enorme summer for at læse noget, de selv har skrevet. Det, man betaler for, er blåstemplet i form af peer review. Naturligvis er det vigtigt med den kvalitetskontrol, der foregår igennem den redaktionelle vurdering, men om det behøver at koste de summer, det gør nu, er spørgsmålet. Hvordan reagerer forlagsbranchen så 13

14 E-COMMERCE på disse trusler? If. Poul Harward reagerer de ved at udvikle valmue adding services, så som Cross Ref. samarbejdet, som giver brugerne mulighed for at linke til artikler og forfattere fra andre forlag. Næste skridt bliver at lave citations links (konkurrent til Science Citation). Andre skridt går i retning af udvikling af emnebaserede samlinger, som bliver mere interessante, jo større forlagene bliver. Nogle af forlagene er også begyndt at give adgang til enkelte af deres Flagskibe gratis (f.eks. British Medical journal) Endelig er stort set alle forlag begyndt at udvikle udstyr, som gør det muligt at handle med enkeltartikler over nettet. Næste punkt var udviklingen i overgang fra papir til elektroniske tidsskrifter. Poul Harwards konklusion var, at man kunne have mange indvendinger mod udviklingen, men man kunne ligeså godt lære at leve med den, for løbet er kørt, og i løbet af de næste par år vil forlagene i vid udstrækning satse på at omlægge deres publikationer til rent elektroniske publikationer. Elsevier satser på at blive pure electronic inden for de næste 2 år, og mange andre forlag vil følge med. Der er dog store nationale forskelle på hastigheden i overgangen til elektroniske publikationer på biblioteksplan, og der er mange varianter i måden, man integrerer det nye medium. Indtil videre er det Holland og de Skandinaviske lande (især Danmark) der fører an i overgangen til at blive elektroniske biblioteker. Men, som vi selv har oplevet, er der stadig mange uløste problemer omkring de elektroniske tidsskrifter. Elsevier satser på at blive pure electronic Der er problemer i forbindelse med Gateways, og med administration af links, der er problemer med manglende numre og med tidsskrifter, der kommer og går, og så er der ikke mindst hele arkivproblematikken samt problemer vedr. fortsat adgang til årgange af tidsskrifter, vi har haft abonnement på, men som er ophørt med osv. Det næste indlæg var af John Sharman fra Macrovision. Han fortalte om e- handel, hvordan det virker, og hvilke risici der er ved e-handel. Han fortalte dernæst, at der i USA eksisterer systemer, der er i stand til at identificere om kunden er identisk med den, der bestiller varen. Dette kan dog ikke lade sig gøre i Europa endnu. Kundens risiko ved brug af Credit Card som betalingsmiddel i forbindelse med e- handel er minimal, - det er sælgeren, der løber den store risiko. Netop på dette område er der mange, som har travlt med at få udviklet sikre systemer, som på en gang kan håndtere: Betaling, identifikation af kunde samt sikre, at den kunde, som køber elektronisk information, er den eneste, der kan få adgang til det. Der er allerede nu store problemer med piratkopiering, og der arbejdes hårdt på at sikre systemer, der kan forhindre, at det sker. Lovgivning på området er ikke nok. Leverandørerne satser bl.a. på systemer, der kan kryptere informationerne ( dongles blev nævnt) frem for password-kontrol. Overskriften for den næste session, var Electronic article delivery, et emne, som vil komme til at fylde meget i den nærmeste fremtid. Forlagene ser store muligheder for fortjeneste på levering af enkeltartikler, som supplement til den traditionelle handel med tidsskriftsabonnementer (eller elektroniske abonnementer) En af de største aktører på Doc. Del området er British Library, som har adgang til elektroniske indholdsfortegnelser fra tidsskriftstitler, konference proceedings samt 15 mio. fuldtekstdokumenter. Væksten på dokumentlevering fra British Library steg alene mellem 1996 og 1999 med 16.6% p.a. Det giver et fingerpeg om, at der er mange fremtidige indtjeningsmuligheder her, og de kommercielle forlag har travlt med at komme i gang med dette marked. Man regner med, at levering af elektroniske dokumenter vil komme til at udkonkurrere fjernlån i løbet af ganske få år, både p.g.a den tidsmæssige faktor, men også fordi fjernlån er for dyrt. Elektroniske dokumenter På konferencens anden dag blev der talt om de nye services, der arbejdes med på forlagene, hos gateway-udbydere og på bibliotekerne. Det er services som fælles portaler (Ingenta, SwetsNet, TD Net), samt de muligheder for personlige tjenester, de tilbyder. Men det mest spændende lige nu er nok Cross Ref samarbejdet og SFX samarbejdet. Cross Ref. er et samarbejde mellem de store forlag, hvor man gør det muligt at interlinke mellem artikler og forfattere fra de forlag, der indgår i samarbejdet. Cross ref. er organisatorisk en non profit organisation med 68 medlemmer. Den bygger på DOI standarden (Digital Object Identifier) og indeholder p.t. 2.7 mill artikler fra 3631 tidsskrifter. Man satser på en årlig vækst på 0,5 1.0 mio. artikler. Rent praktisk foregår samarbejdet ved at forlagene sender deres artikler forsynet med et DOI nummer til en stor database med metadata, og via denne centrale database linker forlagene til og fra hinanden. Målene for det frem- 14

15 Birgitte Sønderkær E-COMMERCE tidige samarbejde er at inkludere archive service providers (som J:store PCI ADS), non journal content (bøger, proceedings, WP), samt links til citerede artikler. Det sidste er interessant, da det kan udvikle sig til en konkurrent til Science Citation. Cross Ref: Et samarbejde mellem de store forlag En anden lignende service er SFX, der er udviklet af Exlibris. Konstruktionen i SFX er lidt anderledes. Den bygger på en standard, der hedder Open url, og princippet bag Open url er, at webadressen skal være gennemsigtig helt ned på artikelniveau. Standarden står for at blive godkendt som en international standard, hvilket jo gør perspektivet meget interessant. SFX kræver en lidt større indsats af den enkelte bruger (bibliotek), eftersom man skal installere en SFX-server lokalt (evt. i samarbejde med andre biblioteker). Med en SFX-server kan biblioteket så selv bestemme hvad og hvor, der skal linkes til. (OPAC; E.TOC, WEB, Citation, FTXT, ILL). Der er ingen tvivl om, at både Cross Ref. samarbejdet og SFX bliver meget værdifulde services for forskerne og bibliotekerne, og det bliver noget, vi kommer til at høre meget mere om i den kommende tid. Forskningsregistrering Biblioteket varetager udviklingen af Handelshøjskolens elektroniske forskningsregistreringssystem. Forskerne registrerer selv deres produktion ved hjælp af en elektronisk inddateringsformular. Når registreringen er fortaget én gang, kan der fra databasen laves udtræk til årsberetning, forskningsberetning, etc. og der kan genereres litteraturlister til forskernes egne hjemmesider, der således løbende ajourføres. Forskningsdatabasen rummer registreringer fra 1994 til dato ca registreringer. Handelshøjskolens forskning er også synlig i Den Danske Forskningsdatabase, som Biblioteket forsyner med nytilkomne registreringer 4 gange årligt. For yderligere at synliggøre forskningen har Biblioteket i 2001 anskaffet et nyt registreringssystem (3. generation) og en dokumentserver. I det nye Publikationer fordelt på typer: Publikationer fordelt på sprog: system bliver det muligt at søge i fuldtekstdokumenter, som forskerne har lagt op på serveren. Systemet kan også håndtere adgangsstyring. Det bliver derfor også muligt at linke til dokumenter, der er behæftet med copyright. Det nye system vil blive testet i efteråret 2001 inden det tages i brug primo Af Teamleder og Førstebibliotekar Birgitte Sønderkær fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. Dette var i store træk, hvad der blev berettet om på denne spændende konference. Noget var nyt, andet havde vi hørt om før, men alt i alt efterlod konferencen mange interessante indtryk og stof til eftertanke. Susanne Krag er bibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 15

16 Kurt Kjellberg TEXAS YEHAA!!! Texas Yehaa!!! Indtryk fra et besøg på SLA, Special Libraries Associations årlige konference, San Antonio, Texas, USA, juni An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage Foreningen Erhvervs Info blev nedlagt i 1999, og if. vedtægterne skulle formuen anvendes til rejsestipendier til medarbejdere i de fire forskningsbiblioteker (SB, HBÅ, SUC, ÅTB), som var initiativtagere til Erhvervs Info. Jeg fik bevilget et stipendium, og det er om denne rejse min artikel handler. Indledning Special Libraries Association (SLA) (http://www.sla.org/) er en næsten 100-årig amerikansk forening, som varetager interessen for specialbiblioteker, først og fremmest i USA. SLA må betragtes som en pendant til DF - Danmarks Forskningsbiblioteksforening. SLAs konferencevirksomhed omfatter bl.a. en årlig konference, som afholdes på skift i amerikanske storbyer. I år var San Antonio, Texas værtsby. Et meget omfattende program blev udsendt med titlen: An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage [http://www.sla.org/content/events/conference/2001conf/ theme.cfm]. San Antonio [Ref.3], som er den 8. største by i USA, er en spændende by. Den har en interessant og omskiftelig historie. Den er delvis grundlagt ved indvandring fra De Kanariske Øer, og har spillet en stor rolle i de amerikanske frihedskrige. I dag må man virkelig betegne San Antonio som multietnisk, og det er den største by i USA med spansktalende flertal. Det første, man mærker ved ankomsten til San Antonio, er den kolossale varme. I omegnen af 35 er voldsomt ved midnatstid, når man et lille døgn før havde 15 midt på dagen i Danmark. Konferencen: Indledning Et overdådigt Henry B. Gonzalez Convention Center og det lige overfor liggende næsten lige så pompøse Marriott Hotel var skuepladsen for 5 dags konference. Begge steder var fortrinlige som konferencecentre. Der var store, lyse, og behageligt kølige lokaler, og overalt var der god skiltning. De frivillige fra SLA i receptionen var meget smilende og hjælpsomme. En stor og overskuelig udstillingshal og et check-your- -center fuldendte det gode indtryk. Arrangementerne På konferencen foregik mange forskelligartede aktiviteter: Forskellige komiteer holdt møde, betalte specialkurser blev afholdt, et utal af foredragslokaler kunne besøges, man kunne tilmelde sig sight-seeing, særskilte receptioner for First Timer s var arrangeret, udstillingslokalet kunne gennemvandres, åbnings- og afslutningssessionen måtte ikke glemmes o.s.v. SLA Fellows Reception for First- Time SLA Conference Attendees Dette helt uformelle arrangement, som blev afholdt søndag eftermiddag er et must for alle med lilla konferencebånd= First-Timer s. En række personer fra arrangementkommiteen var tilstede og var meget hjælpsomme med forklaringer og gode råd. Gamle konferencedeltagere kunne fortælle om deres møde med det kolossale arrangement, som et SLA årsmøde er. Der var tid til at balancere rundt med glas og tallerken og sludre med de andre nye. Alt i alt et godt 2 timers møde. Foredragene De fleste foredrag var af 75 min. varighed. Der var et slip på 15 min. til næste blok af foredrag, så man lige kunne haste videre. Sådan var intentionen, men det gik dog skævt ind imellem p.g.a. det overvældende stof, som blev præsenteret det kneb ind imellem for foredragsholderne at overholde tiden. Referater SLA Annual Conference Professional Papers: 2001: An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage. Linda Morgan Davis, Lovelace 16

17 TEXAS YEHAA!!! Health Systems: Separating the Wheat from the Chaff : Det er velkendt, at meget som findes på Internet, må betragtes som irrelevant for en professionel bruger, måske helt op til 70 %. Mange faktorer gør sig gældende, når man skal vurdere et websted: Hvem vedligeholder og er ansvarlig for stedet? Hvor troværdigt er stedet/hvor nøjagtige er oplysningerne? Ajourføres informationen? Hvad er målet med stedet er det at lave penge? Er der for meget flimmer, d.v.s. reklamer og bannere og for megen unødvendig grafik? På internettet kan man efterhånden finde en del steder med anvisninger på evaluering af et websted. [http:// lib.nmsu.edu/instruction/eval.html] og [http://www.quackwatch.com/12web/ webindex.html]. New Web Order: The Changing Scope of the Information Environment. Helene Kassler, Northern Light Technology. Mary Ellen Bates, Bates Information Services: Mary Ellen Bates brugte som metafor for webben en geologisk og zoologisk synsvinkel. Geologisk set bliver webben dybere og dybere og mere usynlig, spam litter is everywhere, frembrud af dot.com virksomhed betyder, at mindre er gratis. De tektoniske plader kolliderer og absorberer små øer, grunden bliver steril. Behov for kraftigere boremaskiner opstår [http:// Webben vil blive indlejret i hverdagen på samme måde, som strøm, vand og telefon er det i dag. Zoologisk set vil visse arter uddø: banner sites, annonceafhængige sites. Rivalisering inden for arten Professional Online Services vil fortsætte: Arten vil som en hyrde drive information sammen. Arten vil være nødt til at fordøje og syntetisere endnu mere inden for områderne web-portaler, vejvisere og vejledninger. SLA Strategic Technology Alliance Series: E-Books: A Corporate Solution. Lynn Connaway, netlibrary [http:// Cinda Hill, Sun Microsystems Inc. Lois Ireland, Federal Home Loan Mortgage Corp. En række problemstillinger og statistikker om emnet e-bøger blev trukket frem. Fra en spæd start er e-bøger gået stærkt frem. Der forventes en 5-dobling af udgivne titler i perioden med hovedvægten inden for videnskabelig litteratur. Mange biblioteker har overvejelser á la: Hvordan skal e-bøger integreres i et eksisterende bibliotek? Skal det være som et supplement, eller som en erstatning for et papireksemplar? Læs hele præsentationen her [http:// librarians connaway.asb?strplace=academic]. One-Dot Shopping: The Best International Business Sites Iris W. Andersen, IMF. Ann Griffith, Ernst & Young. Ann R. Sweeney, EU. Denne præsentation blev gennemført i et rasende tempo. Der var så overvældende en stofmængde, at tiden blev overskredet, og meget måtte jappes igennem. Essensen var præsentation og diskussion af en lang række websteder, der især må betragtes som gode indgange set fra en amerikansk vinkel. Et udvalg af referencer kan ses her [http://www.lib.asb.dk/sla_2001/ index.html]. E-Journal Management Karen Hunter, Elsevier Science. Mark Williams, EBSCO. David Stern, Yale University. Repræsentanter fra forlag og købere/ biblioteker havde sammen med omkring 200 tilhørere sat hinanden stævne for at fortælle om og diskutere håndtering af elektroniske tidsskrifter udfra et forlags- og et biblioteks synsvinkel. E-tidsskrifter har faktisk eksisteret i 20 år hos Elsevier, og EBSCO har haft med e-tidsskrifter at gøre i 6 år. Underligt nok kunne forskerne lide de elektroniske medier før bibliotekarerne! Men også hos visse forlag er der skepsis idet teknologien er mangelfuld. Visse lande, bl.a. Sverige og Australien er langt fremme, når det gælder e-tidsskrifter. Elsevier arbejder støt på at digitalisere alle deres tidsskrifter fra første bind. EBSCO (som tidsskriftagent) ser fordele for bibliotekerne: Bl.a. mange e-tidsskrifter på samme site, single-sign-on og ikke mindst søgning gennem mange titler. David Stern fra Yale University kom med følgende betragtninger: Det er meget tidsrøvende at håndtere licenser, tror på pay-per-view i fremtiden, der vil blive flere tidsskriftagenter og færre konsortier i fremtiden. Men der mangler stadig en del fra agentens side: Bedre reklamationsrutiner, notificering ved titelskift, EDI betaling og sikkerhed for arkivering. SLA Hot Topic Series: Portals: Launching A New Era in Data Integration. Patti Corbett og Bette Brunelle, Ovid Technologies. Mødet var nok mest tænkt at skulle være begrebsafklarende, f.eks.: Hvad er en portal? A Portal is a web-based interface intending to provide a single point of access to information and applications. Portaler kan deles i Internetportaler (Yahoo, directories, special interest sites o.a.) og i Enterprice Portals (Verity[http:// Oracle, TIBCo[http://www.tibco.com/], Sagemaker[http:// 17

18 TEXAS YEHAA!!! Udstillingen En række leverandører af information. Forlag, tidsskriftagenter, organisationer, leverandører af bibliotekssystemer, softwaresælgere og indretningsfirmaer befolkede en hal så stor som en fodboldbane. Ind imellem foredragene var det bare med at få vandreskoene på, og give sig i kast med de mange stande. På hver stand var en konsulent/sælger klar til at præsentere det seneste nye. Visse firmaer havde arrangeret minutters præsentationer, og jeg overværede bl.a. Elseviers, Swets Blackwells og EBSCOs stande. Åbnings- og afslutningssessionerne SLA Annual Conference General Session Denne åbningshøjtidelighed var nok en lektion i amerikansk mentalitet og kultur. Man følte sig ind imellem hensat til et vækkelsesmøde eller til en Oscar-uddeling. Awards blev uddelt, der blev takket og takket, og alle taler blev efterfulgt af begejstrede klapsalver. Der var også hilsener fra USA s First Lady Laura Bush, som er uddannet bibliotekar. Mødets hovedtaler var redaktør ved Fort Worth Star-Telegram, Molly Ivins. Det blev en meget morsom, men noget indforstået (amerikansk) tale. Der var spark og håndkantslag til de bevilgende myndigheder i USA. Der skæres ned på forskning og dermed også på bibliotekernes budgetter under Bush administrationen. Mødet blev overværet af måske 500 mennesker i en flot foredragssal. Det var meget professionelt arrangeret: Transmission til storskærme, videoforevisning, panorerende spotlights og underlægningsmusik. SLA Annual Business Meeting and Closing General Session. Den nye bestyrelse blev præsenteret både in person og på storskærme. SLAs afgående præsident Donna Scheeder fortalte, hvordan SLA vil udvikle sig i fremtiden: SLA skal promoveres som ledende biblioteksorganisation på verdensplan, SLA skal støtte medlemskab for personer fra den 3. verden, og de årlige møder skal fortsat udvikles. Regnskabet blev forelagt, og SLAs direktør David R. Bender gav sin beretning om årets forløb. Han postulerede også: Internet is good, but face-to-face is indispensable det kan han i hvert fald have ret i! Mødets gæstetaler Dave Berry var en meget morsom redaktør fra Miami Herald. Han er Pulitzer Prize Winner. Foredraget blev, såvidt jeg kunne se, holdt uden manuskript, og blev gennemført på bedste stand-up/comedian vis. Dave Berry har skrevet en lang række bøger, og alene titlerne indikerer, at det er en morsom person, man har med at gøre: Dave Berry in Cyberspace, Dave Berry Talks Back, Dave Berry is from Mars and Venus. Til slut blev en fin-fin SLA præsentationsvideo vist - et meget moderne og friskt indslag. Videoen kan lånes eller købes hos SLA. Afsluttende bemærkninger 5125 mennesker fra mange lande deltog i denne 92. kongres. SLAs årsmøde kan varmt anbefales, og allerede fra 16. juli 2001 kan man se programmet for næste årsmøde på SLAs hjemmeside[http:// Konferencepapirer vil senere blive offentliggjort[http://www.sla.org]. Har du lyst til at se mit fotoalbum fra konferencen og fra en fortsat tur gennem Texas og Louisiana, så kig her [http://www.lib.asb.dk/sla_2001/ index.htm]. Kurt Kjellberg er kontorfuldmægtig ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 18

19 Tove Bang VISIT TO GREENLANDS... Visit to Greenlands. Det er så engelsk. Maj måneds første rigtige sommervarme i parken ved Themsen. Området er Greenlands. Navnet passer perfekt, for så langt øjet rækker, strækker de nyklippede plæner sig langs Themsens bredder, kun brudt af store blomstrende rhodedendron og klatreroser. Stilheden er påfaldende - eneste lyd er fra årerne på den forbipasserende 8-er uden styrmand. Det minder mig om, at den traditionsrige Oxford regatta er nært forestående. EBSLG (European Business Librarians Group) holder sin 2001 konference på det smukke Henley. 43 europæiske Business School Libraries deltager i 3 dages erfaringsudveksling og workshops med overskriften Global Challenges. Distance Learning is dying long live Learning elearning lød det fra Matty Smith, Learning and Teaching Services Manager på Henley Management College. Henley siger om e-learning, at det er: Communications technology(ict) used to promote connections: between one learner and other learners, between learners and tutors; between a learning community and its learning resources. Læring er alle vegne i samfundet Læring er ikke længere noget, kun uddannelsesinstitutioner tilbyder. Læring er alle vegne i samfundet. Det nye paradigme - e-learning - er læringscentreret. If. Matty Smith er det ikke teknologien som sådan, der har fremkaldt paradigmeskiftet. Det har derimod læringsindholdet. Det nye er, at det er den lærende, der sættes i centrum. I fremtiden vil vi få adgang til læring overalt ja, selv hos frisøren vil vi kunne checke, hvilke læringstilbud der udbydes og melde os til kurser og studere. Paradigmeskiftet må nødvendigvis også understøttes af bibliotekernes tilbud om support og facilitering. Men hvordan levere biblioteksservices vejledning, support og facilitere læring, når læring ikke foregår fysisk? På Henley ligesom på HHÅ har man stærkt fokus på at udvikle helt nye formidlingsformer for at nå ud til de mange studerende, som befinder sig overalt på kloden. Som det vil være bekendt, blev Henley etableret for ca. 50 år siden. Man har i dag ca studerende worldwide. De følger henholdsvis Qualification Programs including Certificate, Diploma and MBA Programs, Doctoral Programs including Ph.D og Doctor of Business Administration(DBA) programs. Allerede i 1988 startede Henley som nogle af de første med at yde computerbaseret støtte til MBAuddannelsen. I 1994 etablerede man en Lotus Notes client-server løsning, hvor de studerende skulle connecte den fælles undervisnings server ved modemopkald. Siden 1996 er opkoblingen sket via internettet, og udviklingen er accellereret. I 1998 gik studerende på Henley i det såkaldte elektroniske klasseværelse via Lotus Notes Learning System overførte Henley al elearning og den dertil hørende elibrary support til webben. Og fra maj 2001 udbydes hele MBA uddannelsen fra Henley som e- Learning, hvor det elektroniske bibliotek er en integreret del af uddannelsespakken. Det næste, der forestår, er lanceringen af en række enkeltstående Executive Courses som elearning. Nye dialogformer... Fremtiden er lige om hjørnet - der er forsøg i gang med at udnytte både synkron og asynkron teknologi i dialogen mellem kursister, undervisere og bibliotek, således at tilbuddet bl.a. kommer til at lyde på en direkte dialog med biblioteket online 24 timer i døgnet. Bredbåndsteknologien er ved at blive bragt i anvendelse der laves forsøg med via satellit at foretage download til en oversøisk computer, for derved at udnytte dead holes på nettet. Man venter sig meget af WAPteknologien. Ikke kun til facilitering af studerende med litteratur/ informationssupport, men især til håndtering af alle de administrative opgaver omkring elearning (tilmelding, framelding, kursusadministration etc.). Henleys undervisere er if. Matty Smith blevet rigtig gode til at bruge teknologien, men de har fortsat 19

20 VISIT TO GREENLANDS... sværest ved at udnytte de teknologiske muligheder i dialogen. Der arbejdes meget på at udvikle helt nye dialogformer. Jeg kunne genkende problemet fra vore egne kursusafviklinger på HHÅ, hvor vi på samme måde arbejder med at udvikle nye dialogformer mellem undervisere, kursister, bibliotek på diverse netstøttede kurser. For skal elearning virkelig konkurrere med fysiske læringsformer, så er den interaktive dialog mellem parterne studerendeundervisere-bibliotek-administration helt afgørende. Keep it simple - ikke elearning for enhver pris Henley opererer med 4 kriterier, som alle skal være opfyldt, for at en uddannelse lanceres som elearning. Kurset skal dokumentere, at det møder brugerens behov for læring og det formål, det er udviklet til at understøtte(support) Kurset skal dokumentere, at det faktisk mindsker afstanden til læring (individbaseret læring) Kursusformen skal give alle lige adgang til information/ læring (teknologien) Kursusformen skal understøtte videndeling og interaktivitet (knowledge sharing) Væsentlige succeskriterier for, at Henley vælger at lancere en uddannelse som elearning er, at: det skal være simpelt for undervisere og brugere at formidle læring på denne måde det, der udbydes, skal være relevant for brugerne. Der skal selekteres og målrettes uddannelsestilbuddet skal integrere adgangen til personaliseret og relevant elektronisk undervisningsmateriale, til relevante informationsressourcer i Henley elibrary support - 24 timer i døgnet - og tilsvarende til alle relevante administrative funktioner frit tilgængeligt som en del af studiepakken. Bibliotekets rolle i fremtiden? På spørgsmålet om, hvordan bibliotekets fremtid vil være set i lyset af den igangværende udvikling, lød svaret: Biblioteket har aldrig været vigtigere for læringsmiljøet end nu. Biblioteket har en meget væsentlig opgave at løse som facilitator og skal sammen med underviserne skabe de rigtige rammer for den dialogform, som elearning skal basere sig på. Det signal stemmer fint overens med de erfaringer, vi har høstet på HBÅ gennem de seneste års arbejde med at facilitere elearning. Vil du høre mere om Henleys erfaringer med elearning så besøg HHÅ s næste elearnings træf den 13. september kl Har du lyst til at høre mere og spørge ind til de erfaringer, som er høstet på Henley fra års arbejde med fleksible netbaserede uddannelser, så bliver der lejlighed til at møde Matty Smith den 13. september kl på HHÅ. Matty Smith vil i et indlæg fortælle om Henleys erfaringer med at udbyde uddannelser som elearning - et virtuelt universitet - for studerende globalt. Arrangementet annonceres i august ved opslag overalt på HHÅ, men tilmeld dig allerede nu til: Karen Harbo eller Halfdan Eika på så du er sikker på en plads. Tove Bang er overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 20

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

Disney: World Class Service

Disney: World Class Service Disney: World Class Service Interview med Mike Reardon, Disney Institute Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering av Helle Vinbaek Stenholt In 1997 the Library of the Aarhus School of Business developed a System of Electronic Registration of Research Results,

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere