Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde"

Transkript

1 15 Juli 2001 nyheder Nyt om databaser Teambuilding BiziGate Hvor finder jeg Handelshøjskolen og hvornår? Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Aleph-samarbejde E-commerce and the future of journals subscriptions Forskningsregistrering Texas Yehaa!!! Visit to Greenlands... HHÅ i det Virtuelle Universitet Learning Without Limits. Bibliotekets hjemmeside Nyheder og Personalenyt Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26

2

3 Hvordan er det, jeg finder oplysninger om...? og Hvor kan jeg finde noget om...? Dette er eksempler på spørgsmål, vi ofte hører på biblioteket. Det er heller ikke altid lige nemt at finde det, man leder efter. Øvelse gør mester, siges det, men alligevel er det nu rart at vide lidt, inden man går i gang med sin søgning. I dette nummer af Nyhedsbrevet indleder vi med at beskrive en række nyheder på databaseområdet, hvor låneren kan søge oplysninger om en hel række emner. FORORDForord Service er ikke kun et spørgsmål om de rette faciliteter, men også om dygtige medarbejdere og kvalificeret vejledning. I bestræbelserne på hele tiden at kunne yde den bedste service er teambuilding også et centralt område. Se nærmere herop i beskrivelsen af en teambuildingdag i bibliotekets Formidlings-team. Den 2. april 2001 var den officielle åbningsdag for den erhvervsøkonomiske fagportal BiziGate, se artiklen herom eller klik ind på adressen Og så går biblioteket med byggeplaner... Se nærmere side 9! Murene falder, ikke kun rent fysisk, men også i overført forstand, hvor biblioteket samarbejder på flere områder, såvel internt som eksternt. Et af projekterne har ført økonomisk støtte med sig til udvikling af fremtidens fakultet. ASA, Association of Subscriptions Agents and Intermediaries, afholdt for nylig en konference i London med titlen: E-commerce and the future of journals subscriptions. En medarbejder fra biblioteket beskriver konferencens bud på tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle. Biblioteket varetager udviklingen af Handelshøjskolens elektroniske forskningsregistreringssystem. Læs mere herom side 15. SLA, Special Libraries Associations årlige konference, foregik i år i Texas, hvor en medarbejder fra biblioteket deltog. Han beretter om sin tur og udbyttet heraf, og dernæst følger en beskrivelse af EBSLG s årlige konference, der i år blev afholdt i England under overskriften: Global Challenges samt en beskrivelse af en fjernundervisningskonference i Stockholm arrangeret af EDEN, European Distance of Education Network. Endnu et samarbejde, nemlig omkring e-learning, har fyldt en del her i foråret. Vi gør status og ser fremad. Endelig er der sket en udvikling af bibliotekets hjemmeside. Se nærmere sidst i bladet. af Tine Bagger Andersen 3

4 Kirsten Krogh Kruuse NYT OM DATABASER Nyt om databaser Livsstilsoplysninger fra 60 lande Biblioteket har udvidet sit abonnement på Euromonitor s database Global Market Information Database til også at omfatte et livsstilsmodul. Her kan man finde oplysninger om befolkningens sammensætning, forbrug, indkøbsvaner, spisevaner, fritidsaktiviteter, sundhed, indkomst, uddannelse og lignende. 60 lande er med. Der er adgang fra alle pc ere tilsluttet Handelshøjskolens net. Kompass Online Der er nu adgang til Kompass Online med oplysninger om mere end 1,5 mio. virksomheder internationalt. Kompass udmærker sig ved sine udførlige produktoplysninger. Kompass giver adgang på tre niveauer, og biblioteket giver adgang til alle tre niveauer fra pc ere tilsluttet Handelshøjskolens net. Kompass Online giver adgang på tre niveauer 1. Offentlig adgang (gratis) Offentlig adgang til kompass.com stilles til rådighed for brugeren med søgekapacitet begrænset til fire søgekriterier; ved produkter og services, firma- og handelsnavne, geografisk (worldwide, region eller land) og ved en guided søgning. Forespørgsler giver en begrænset firmaliste med ufuldstændige firmaprofiler. Den offentlige adgang til services på kompass.com er gratis. 2. Registeret adgang (gratis) Registeret adgang til kompass.com stiller samme funktionalitet til rådighed for brugeren som beskrevet under punkt 1, og dernæst også en funktion og mulighed for, at brugeren kan kontakte firmaerne direkte fra websiden. Selvom det ikke koster noget at få registreret adgang til kompass.com, vil en kort online registrering blive forlangt. 3. Adgang for abonnenter (betalt) Adgang for abonnenter stiller søgekapacitet på over 20 søgekriterier til rådighed for brugere samt de kriterier, der tilbydes ved offentlig adgang. Disse kriterier omfatter Kompass klassifikationskoderne, fuldtekstsøgning på alle firmaprofiler, grundlæggelsesår, antal ansatte, telefon- og faxnumre, kvalitetsgodkendelser, registreringsnumre, aktivitetstype, postnumre, beliggenhed, omsætning, kontaktpersoners navne og titler. Adgang for abonnenter giver en fuld firmaliste med komplette firmaprofiler incl. alle kontaktdetaljer. EU-statistik Biblioteket kan nu tilbyde elektronisk adgang til alle de statistikker, som er tilgængelige i pdf-format fra Eurostats hjemmeside (ca titler). Dvs. at der nu er adgang til de nyeste udgaver af alle serierne. Også de store værker, som Eurostats årbog og Panorama of European Business, er tilgængelige. Adgangen er gratis, da Biblioteket er Europæisk Dokumentationscenter. Der kræves dog et brugernavn og password. Henvendelse herom kan ske til Bibliotekets personale. Elektronisk adgang til statistikker RevisorBiblioteket Biblioteket har tegnet abonnement på RevisorBiblioteket (på cd-rom), som er en samling af forskellige lovsamlinger, domssamlinger mm. inden for skatteog selskabsret. RevisorBiblioteket er udgivet af forlaget Thomson og erstatter og supplerer det hidtidige abonnement på Skatteregler, Skatteafgørelser og Ligningsvejledningen fra Magnus. Se oversigten over de nye titler nedenfor. Cd-rom erne kører på skolens netværk, og der er adgang til dem fra Bibliotekets hjemmeside under databaser, lovgivning. Afgifter (RevisorBiblioteket) Gældende afgiftslove med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Momsvejledningen, andre vejledninger, forordninger og direktiver, lovforslag. Fra hver enkelt afgiftslov kan der springes direkte til Afgifter Historik, som viser lovens udformning i tidligere år. Opdateres 10 gange årligt. 4

5 NYT OM DATABASER Afgifter Historik (RevisorBiblioteket) Historiske afgiftslove for hvert af årene med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Danmarks love (RevisorBiblioteket) Gældende danske love og en række forordninger. Opdateres 2 gange årligt. Moms (RevisorBiblioteket) Momsloven med kommentarer af Lars Loftager Jørgensen, Børge Aagaard Pedersen og Lars Rasmussen. MomsPraksis. Momsvejledningen. Opdateres 10 gange årligt. Regnskabslovgivningen med kommentarer (RevisorBiblioteket) Kommenteret årsregnskabslov, kommenteret bogføringslov, tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer mv. FSR s regnskabsvejledninger. Opdateres 10 gange årligt. Revisorhåndbogen (RevisorBiblioteket) Opslagsværk med revisorlovene, erklæringsbekendtgørelsen, selskabslovene, årsregnskabsloven, regnskabs- og revisionsvejledninger mv. Opdateres årligt. Revisorlovgivningen (RevisorBiblioteket) Med kommentarer af Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen, Jens Otto Damgaard, Niels Anker Ring. Opdateres 10 gange årligt. Revisors domssamling (RevisorBiblioteket) Domme og afgørelser i erstatningsretlig, strafferetlig og disciplinærretlig henseende med særligt henblik på revisoransvar samt på andre forhold af betydning for udøvelsen af revisors virksomhed. Samlingen indeholder straffe- og erstatningsretlige domme og afgørelser i anonymiseret form fra: Højesteret, Østre og Vestre Landsret, byretter (kun principielle domme, der ikke er anket), Revisornævnet, disciplinærnævnene for statsautoriserede og registrerede revisorer, Responsumudvalget, Sø- og Handelsretten. Opdateres 10 gange årligt. Selskabslovgivningen (RevisorBiblioteket) Aktie- og anpartsselskabslovene med kommentarer af Ida Margrethe Rosenberg, Lone Sneholt, Niels Thomsen. Andre relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, direktiver, paradigmer og litteraturoversigter. Skat (RevisorBiblioteket) FSR s skattelove med noter af Helmer Augustesen, Kjeld Lund-Andersen, Hanne Søgaard Hansen og Jens Drejer. Til hver paragraf er der noter vedr. ikrafttrædelse, litteratur og afgørelser. Tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer mv. Ligningsvejledningen. A- skattevejledningen. Fra hver enkelt skattelov kan der springes direkte til Skat Historik, som viser lovens udformning i tidligere år. Opdateres 10 gange årligt. Skat Historik (RevisorBiblioteket) Historiske skattelove for hvert af årene med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Skattedomme og -afgørelser (RevisorBiblioteket) Alle offentliggjorte domstolsafgørelser, landsskatteretsafgørelser, ligningsrådsafgørelser og administrative afgørelser vedrørende skat. Opdateres 10 gange årligt. Kirsten Krogh Kruuse er Forskningsbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 5

6 Anna-Mette Morthorst TEAMBUILDING Indtryk fra en Teambuildingsdag Tirsdag den 12. juni var Formidlingsteamet ikke på arbejde vel at mærke ikke på Handelshøjskolens Bibliotek. I stedet var vi sat stævne på Idrætshøjskolen i Vejlby Risskov til en anderledes dag med fokus på teamwork. Vores træner hed Søren Møller, der til daglig underviser på Idrætshøjskolen. Han havde lavet et program med overskriften Go tour. Vi skulle på 2 gåture i løbet af dagen á ca. 5 km, og opgaven lød i al sin enkelhed på at finde vej. Ud fra nogle kortskitser skulle vi finde vejen/ den påtænkte rute. Aktiviteterne skulle gerne indeholde følgende kvaliteter: 1. Lære at tænke som team dvs. arbejde hen imod at få en fælles opfattelse af virkeligheden. 2. Fremme en fælles kultur - igennem fællesoplevelser/humor få en indsigt i kvaliteten af at lære af hinandens fejl og ønsket om at korrigere fejlene. Vi startede med en kop kaffe og en kort introduktion. Ikke meget teori, men små hverdagshistorier/øvelser, der illustrerede, hvor svært det KAN være at se det samme (fastholde fakta), høre det samme (kommunikation) og forstå hvad der egentlig bliver sagt, og lytte til hinanden. Et enkelt eksempel se hvor mange f er der er på denne overhead I får 15 sek.vi var 9 personer med NÆSTEN lige så mange bud. Så til praksis vi blev delt i to hold, der skulle ud på hver vores tur. Vi fik kortskitser udleveret (ét til hvert hold) og nogle få spilleregler. Følg kortet streger og symboler og find i fællesskab vejen. Skitserne var kun udsnit af ruten, og de så meget anderledes ud end almindelige kort. Undervejs skulle poster markeres i en bestemt rækkefølge. Det lyder enkelt, men var svært i virkeligheden. Her er et par situationer fra formiddagens løb (desværre ikke vinderholdet) Vi så endelig en post forude. I vores iver noterede vi straks på posten først senere gik det op for os, at posten lå i højre side, og reglen gik på, at alle poster var i venstre side! Det resulterede efterfølgende i, at vi ikke kunne få poster/skitser til at passe sammen, så vi gik i ring. Er man for hurtig, kan man miste vigtige detaljer. Eller som én udtrykte det: Vi mærkede alle sammen på vores krop, hvad det kostede, når man ikke var opmærksom. Vi måtte godt spørge om hjælp, men det kostede tid. Det var ikke rart at spørge om hjælp, men gevinsten var klar: Vi kom videre!! Var der nogen, der sagde arbejdsfordeling? Så gik det egentlig ret godt, indtil det gik op for os, at vi havde mistet to poster. Vi havde godt nok fulgt kortene, men glemt at se efter poster, fordi vi alle sammen gjorde det samme. Var der nogen, der sagde arbejdsfordeling? Efter frokosten var der endnu et løb. Her skulle vi forud arbejde med følgende punkter: 1. Fokus på fakta på succes og fiasko 2. Afdækning af problemer 3. Når du kender problemet er løsningen nærliggende 4. Strategi. Vi fik noteret nogle stikord, men vi var mest handlingsorienterede. Vi ville ud at ha revanche. Eftermiddagens rute var anderledes, vi lærte af formiddagens fejl, og lavede et par nye. Vi havde nu flere kort og kunne arbejde parvis inden for de to team. Kommunikationen var bedre. Desuden lærte vi at fordele arbejdet bedre i mellem os. Vi vandt stadig ikke, men så havde vi det i hvert fald sjovt. Sidst på eftermiddagen var der en samling igen. Der blev ikke gjort så meget ud af evaluering eller at trække hovedpunkter frem, men måske var det heller ikke meningen? Vi var fysisk trætte, mætte af indtryk og med en god/tom? fornemmelse i maven. Som en dejlig finale på dagen blev der serveret en lækker aftensmad i skolens kantine. Evalueringen tog vi et par dage senere på et teammøde: Alle var enige om, at det havde været en fin dag. Læring kan være mange ting, og man kan lære gennem leg/ fysisk aktivitet. Vi brugte humor, og der var en god stemning, hvilket også er kendetegnende generelt for vores team i hverdagen. På dagen var alle friske på at gå i gang, men vi måtte erkende, at det var svært at lave en strategi og følge den hele vejen. Og vi var måske bedre til at handle end til at 6

7 Gertrud S. Thomsen TEAMBUILDING tale sammen. I hverdagen er det vel på samme måde. Når vi arbejder med projekter, kræver det handling, men det er vigtigt, at vi er fælles om strategien. Kommunikation er et nøgleord. Faren er misforståelser, fordi vi ikke udtrykker os klart nok eller fejl, fordi vi ikke giver os tid nok til at vende problemstillinger. Vi lærte af vores fejl. I vores team er vi gode til at spørge om hjælp, men vi er måske knap så gode til at lære af hinandens fejl. Kommunikation er et nøgleord På de to ture oplevede vi virkelig teamspirit i yderste potens der blev fightet for at nå målet. Og holdet, der kom på 1.pladsen, vandt alle sammen. Den dimension er også vigtig at fastholde i vores arbejde, selvom der også skal være plads til konkurrence. Det var som sagt en meget anderledes dag, som egentlig er vanskelig at beskrive, fordi den indeholdt så meget aktivitet og kun lidt teori. Men jeg synes, jeg fik nogle guldkorn med hjem. Først og fremmest synes jeg, det var sjovt at opleve hinanden i en helt anden sammenhæng, hvor mange elementer i teamarbejdet trådte i karaktér. De anderledes kort var virkelig en udfordring for vores normale måde at tænke på, og en opfordring til at bryde med vanetænkning. Anna-Mette er bibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. BiziGate erhvervsøkonomisk fagportal Den 2. april 2001 var den officielle åbningsdag for den erhvervsøkonomiske fagportal BiziGate på adressen Sammen med bibliotekerne på Handelshøjskolen i København, Danmarks Statistik og Syddansk Universitetscenter har vi arbejdet på portalen i 1½ år nu. På Handelshøjskolens Bibliotek i Århus markerede vi åbningsdagen med en lille reception for de involverede medarbejdere og særligt indbudte gæster fra skolen. I alt 12 personer fra team Formidling og team Brugerservice har været involveret i at udvælge og beskrive internet-ressourcer til fagportalen. Dertil kommer it-support og personer, der har været tilknyttet projektet i kortere perioder: katalogisator, oversætter og grafiker. Og her er vel at mærke kun talt de personer med, der har haft deres arbejdsplads i Århus. Af forskningsbibliotekar Gertrud Stougård Thomsen 7

8 Tove Bang HVOR OG HVORNÅR? Hvor finder jeg Biblioteket på Handelshøjskolen og hvornår er der åbent? Mange stiller de spørgsmål igen og igen. Biblioteket er ikke let at finde på Handelshøjskolen i Århus. Selv om vi forsøger os med skiltning, så er Biblioteket alt for godt gemt af vejen midt i Handelshøjskolens mange bygninger. Vejen til Biblioteket er snirklet og trang. Indgangsdøren er smal og langt fra designet til ca årligt besøgende. Men - vi arbejder på at gøre noget ved det! I de seneste måneder har en lille intern arbejdsgruppe med hjælp udefra udarbejdet et forslag til nyindretning/renovering af Biblioteket. I overvejelserne indgår et forslag om at flytte indgangspartiet til henholdsvis D-fløjen og M-fløjen, således at der reelt bliver 2 ind/udgangsdøre. Udføres dørene i glas, vil biblioteket langt mere end i dag blive synligt og åbne sig mod brugerne. Den nuværende læsesal trænger til en renovering. Lofter, gulve, vægge og reoler bærer præg af hårdt slid. De ca. 350 m2 foreslås opdelt i 3 fagsale: Sprog, Jura og Virksomhedsøkonomi. I de 3 samlinger tænkes integreret et antal læse-, arbejds-, PC-arbejdspladser med fagområdets materialesamlinger og nyeste nummer af de kernetidsskrifter, der fortsat haves i papirudgave. På denne etage indrettes desuden ekspedition og vejledning, ligesom der integreres et antal selvbetjeningsautomater for selvudlån/aflevering. Etagen vil bære præg af et vist støjniveau. På Galleriet i det nuværende Brugerservice tænkes den største nemlig den erhvervsøkonomiske samling placeret. På det store gulvareal i Brugerservice indrettes ca. 24 edbarbejdspladser og gruppearbejdspladser. Let adskilt af få reoler med et udvalg af fagområdets kernetidsskrifter i papirform. Området vil være et arbejdsområde for grupper af studerende, med fint udsyn til Grønnegården. Der vil være nogen arbejdsstøj fra arbejdsgrupper. Gangarealerne (de nuværende tidsskriftlokaler og kopirum ved tidsskrifter) foreslås indrettet som gruppeog PC-arbejdspladser. Der vil her kunne blive plads til yderligere ca. 36 gruppe- og edb-arbejdspladser med betydelig ro samt omkring 20 studieceller med mulighed for aflukke og absolut ro. Ud over en hårdt tiltrængt renovering af lokalerne indgår der planer om en udvidelse af netstik samt mulig etablering af trådløse installationer, der vil smidiggøre brugen af bærbare computere overalt i biblioteket. Hvornår kan planerne realiseres? Visits Jan Feb Mar Apr Det er endnu for tidligt at sige. Det afhænger af flere ting ikke mindst de økonomiske muligheder for at gennemføre planerne. Men i Biblioteket vil vi arbejde for at en renovering evt. kunne foretages i sommeren 2002, således at det vil genere brugerne mindst muligt. Biblioteket skal naturligvis være åbent - og helst altid. Det er vel, hvad alle drømmer om - men det er selvfølgelig ikke realistisk at holde Biblioteket åbent 24 timer i døgnet! Der er da heller intet belæg for, at det skulle være nødvendigt. Brugerne har nemlig fundet ud af, at der er andre måder at bruge Biblioteket på end ved at være her rent fysisk. Rigtig mange har lært at åbne den elektroniske gadedør - Bibliotekets webadgang på Netop webadgangen er yderst populær. I perioden fra marts - december 2000 (9 mdr.) har der været foretaget mere end 2,1 mio visninger på denne side. I de nævnte 9 mdr. har alene denne side været besøgt af forskellige besøgende svarende til ca. 480 besøgende pr. dag/gs. Hvert besøg har haft en gennemsnitlig varighed på 16 minutter. Af de besøgende er de unikke besø- May Visits Jun Jul Aug Jan 01/01/ Dec 12/31/2000 (1 Year Scale) Sep Oct Nov Dec 8

9 M U R E N E FALDER... HBÅ har som bekendt gennem de seneste 2-3 år høstet en række erfaringer med facilitering af elearning primært sammen med Det Erhvervssproglige Fakultet. Resultatet er en række nye og anderledes faciliteringsværktøjer og -metoder. Med korte demoer anskueliggjorde vi for ministeriets embedsmænd, hvorgende dvs. besøgende, der har aflagt mere end ét besøg i perioden. Hertil skal lægges alle de mange besøgende, der direkte vælger at frekventere bibliotekssystemet MERKUR for søgning i bibliotekets samlinger. I 2000 har besøgene i MERKUR resulteret i udlån af titler til brugerne. Antallet af udlån fordeler sig mellem vore forskellige brugerkategorier på følgende måde: Antal Merkur udlån i alt fordelt mellem forskellige brugergrupper: Studerende/ansatte/eksterne brugere/biblioteker. En prøveordning med tidlig morgenåbning gøres permanent fra semesterstart. En gruppe hovedopgavestuderende fremsatte i maj måned et ønske om at Biblioteket skulle åbne kl. 8 i stedet for, som hidtil, kl. 9 om morgenen. Ønsket var at kunne komme ind i Biblioteket for at få adgang til arbejdspladser og søgeudstyr så tidligt som mulig. Murene falder Sådan lød overskriften for det besøg, som 16 embedsmænd under ledelse af Kontorchef René Bugge Bertramsen, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, aflagde på Handelshøjskolens Bibliotek torsdag den 21. juni. Besøget varede 2 timer, men efter interessen og spørgelysten at dømme, kunne besøget med fordel have varet noget længere. Biblioteket har ved de seneste to ministerbesøg og ved ministerielle besøgsrunder i øvrigt præsenteret korte demoer af udviklingsprojekter, som vi er involveret i. Som oftest eksempler på, hvordan det elektroniske forskningsbibliotek udvikler sig som facilitator og samarbejdspartner for de Biblioteket iværksatte fra den 1. juni og indtil sommerferien en forsøgsordning. Forsøget viste et behov for adgang til nye læringsmiljøer på HHÅ. Vi har oplevet en meget stor interesse for vores arbejde - ikke mindst for den eksperimentelle del, som især er rettet mod Bibliotekets tætte samarbejde med det faglige miljø på HHÅ, med bl.a. LRC centeret, METROEN og læringsværkstederne som omdrejningpunkt. søgefaciliteter, men viste ikke noget egentligt behov for faglig assistance i det nævnte tidsrum. Biblioteksudvalget har efterfølgende evalueret det korte forsøg og besluttet, at Biblioteket med virkning fra efterårssemesteret den 1. september og i alle måneder bortset fra juli og august dagligt skal åbne kl. 8. Der vil ikke være faglig assistance eller udlån af materialer i det pågældende tidsrum, men alene mulighed for teknisk assistance til betjening af maskiner og udstyr. Bemærk opslag herom ved semesterstart! Tove Bang er Overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. dan videndeling mellem Bibliotek og Fakultet i dette tilfælde Det Erhvervssproglige Fakultet har resulteret i nye landvindinger for begge parter. Eksempler der viser, at på HHÅ er forskningsbibliotekets traditionelle mure bragt til fald. Tove Bang er Overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 9

10 Kilde: JyllandsPosten, den 6. juli 2001 MILLIONSTØTTE! Millionstøtte til nyt projekt på Handelshøjskolen i Århus Enestående projekt på Handelshøjskolen i Århus skal udvikle fremtidens fakultet. Projektet får roser og tre millioner kroner i støtte fra Undervisningsministeriet. IT-Projekt AF JØRGEN RYE En kasseopdeling med studerende fordelt på institutter kan om få år være historie på Handelshøjskolen i Århus. Fremtiden er tværgående og hedder projekt-organisation, hvis man skal tro Wolfgang Koch, dekan for Det Erhvervssproglige Fakultet på Handelshøjskolen. Men den slags skal undersøges grundigt først, og det sker nu. Treårigt projekt Handelshøjskolen har fået bevilget tre millioner kroner fra Undervisningsministeriet til et treårigt IT-projekt, der skal skabe en model for fremtidens fakultet. Dertil lægger Handelshøjskolen selv 1,5 millioner kroner, og så kan tre personer ansættes efter sommerferien. af ansøgere.projektet er et IT-projekt, men det handler i lige så høj grad om organisation, uddannelse og forskning. Det er jo IT, som er krumtappen, og en projektorganisation kræver meget kommunikation og samarbejde via for eksempel ITkonferencer, fjernundervisning og ITforskningssamarbejde, siger Wolfgang Koch, der forudser en helt ny struktur: Personligt tror jeg, at vi går væk fra de traditionelle institutter, men det må projektet vise siger han. Fra Undervisningsministeriets side er der ros til ideen: Det er første gang i Danmark, at et projekt kigger på hele konstruktionen af et fakultet, herunder forskning, uddannelse og bibliotek. Det er et spændende projekt, som viser, at Handelshøjskolen i Århus har lyst og energi til fornyelse. Samtidig vil fakultetsmodellen give inspiration til andre uddannelsessteder, siger Rene Bugge Bertramsen, kontorchef i Undervisningsministeriet. Dekan Wolfgang Koch anser den nuværende opdeling af studerende i institutter på fransk, tysk og engelsk for utidssvarende, fordi mange opgaver efterhånden går på tværs af fagene. Et eksempel er Handelshøjskolens nye uddannelse i sprog og kommunikation, som har fået et boom 10

11 Dorte Uldbjerg SAMARBEJDSAFTALE Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Biblioteket har pr. 1. juni indgået en ny samarbejdsaftale med en ekstern partner. Det drejer sig om Arkitektskolen i Aarhus Bibliotek. Dette bibliotek har indgået en aftale om drift af bibliotekssystemet, hvilket vil sige, at Handelshøjskolens Bibliotek skal varetage driften af bibliotekssystemet for Arkitektskolens Bibliotek. Aftalen er en parallel til de samarbejdsaftaler, som biblioteket har med Aarhus Tekniske Bibliotek og Journalisthøjskolens Bibliotek. I samarbejdsaftalen er fastsat det årlige beløb, som Arkitektskolens Bibliotek skal betale til Handelshøjskolens Bibliotek for varetagelse af driften. Opsætning af systemet til Arkitektskolens behov er igennem de seneste måneder foretaget af Handelshøjskolens Biblioteks IT-afdeling, som fremover skal varetage den daglige drift og yde support over for Arkitektskolens Bibliotek. Arkitektskolens Bibliotek overgår fra et gammelt MicroMARC system til ALEPH systemet, som ligger på Handelshøjskolens Biblioteks UNIX-server. Juni måned er forløbet med testkonverteringer af data, og den endelige konvertering har fundet sted i uge 26, hvilket betyder, at Arkitektskolen kan tage det nye system i brug fra uge 27. Selve konverteringen er foretaget af ICL Invia, som er den danske distributør af ALEPH-systemet. Kommunikationen mellem Arkitektskolen og Handelshøjskolen foregår via internettet. Lignende samarbejdsmodeller omkring bibliotekssystemer ses mange steder i biblioteksverdenen. Bl.a. har Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek samarbejdsaftaler med en række institutbiblioteker, og Det Kongelige Bibliotek har aftaler med flere små biblioteker. Denne udvikling skyldes bl.a., at det er for ressourcekrævende for små biblioteker selv at skulle varetage driften af et tidssvarende bibliotekssystem med de faciliteter, det kræver, for at man kan opfylde kravene i Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Dorte Uldbjerg er Systembibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 11

12 Dorte Uldbjerg ALEPH-SAMARBEJDE Aleph-samarbejde mellem HBÅ og Århus Tekniske Bibliotek Århus Tekniske Bibliotek (ÅTB) har siden 1. februar 1995 haft en samarbejdsaftale med Handelshøjskolens Bibliotek (HBÅ) omkring bibliotekssystemet Aleph. Kort fortalt leverer, vedligeholder og driftsafvikler HBÅ systemet for ÅTB mod betaling. Desuden varetager HBÅ undervisning af ÅTB s personale ved versionsskift, og der holdes årlige møder med systemudbyderen ICL, hvor bl.a. fremtidige indsatsområder, nye versioner og fejlmeldinger drøftes. ÅTB er et mindre teknisk-videnskabeligt forskningsbibliotek, som ligger på Ingeniørhøjskolen i Århus. Biblioteket er offentligt tilgængeligt og servicerer primært institutionens undervisere og studerende, private lånere og erhvervslivet. Vi har ca bøger, 200 trykte tidsskrifter og adgang til en række elektroniske tidsskrifter i fuldtekst. Biblioteket råder over 5,9 årsværk fordelt på bibliotekarer, HK ere og dokumentalister. Som et mindre bibliotek har vi på ingen måde ressourcer til selv at varetage et så omfattende og kompliceret bibliotekssystem som Aleph. Vi har dog stort set de samme systembehov som et større bibliotek, blot med langt færre data. Vi er derfor glade for, at andre kan og vil løfte opgaven. Set fra HBÅ s side må samarbejdsaftalen give en indtjeningsmulighed og/eller en chance for at dele udgifterne fra systemudbyderen. Rent teknisk ligger ÅTB s data (bogposter, låneroplysninger, m.m.) på HBÅ s server, mens selve programgrænsefladen er placeret lokalt på ÅTB s pc ere. ÅTB anvender alle programmets moduler med undtagelse af fjernlånsmodulet. Her har vi valgt at vente på yderligere forbedringer og kører indtil da vort fjernlån manuelt. Systembibliotekar Dorte Uldbjerg fungerer som kontaktperson, og som tidligere ansat på ÅTB, har hun en uvurderlig insider-viden og forståelse for, hvilke funktioner biblioteket anvender. Vi er i næsten daglig kontakt om alt lige fra fejlrettelser, ønsker om systemforbedringer, udtræk af data, overførsler til Danbib og rettelser til Alephs web-grænseflade. I den forbindelse var det måske en idé at oprette erfa-grupper bestående af deltagere fra alle bibliotekerne i HBÅ s Aleph-samarbejde, hvor grupperne kunne fungere som et forum for erfaringsudveksling og gensidig inspiration. Alephs opsætning er i hovedtræk ens for de biblioteker, der deltager i samarbejdsaftalen, men der er alligevel gode muligheder for at få systemet justeret til lokale behov. Som regel bestemmer vi selv de rettelser og forbedringer, vi ønsker at tilføre ÅTB s systemgrænseflade, men det er da sket, at der pludselig er slået underlige ting igennem! - Så kan de som regel spores tilbage til diverse ændringer eller forsøg på HBÅ. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gruer lidt for de årlige nye versioner. Det medfører som regel en stor mængde ekstra arbejde fordelt på få hænder, og set med vores øjne, resulterer versionsskiftet ikke altid i grænseoverskridende forbedringer. Vi er også bevidste om, at det kan være en barriere for vores brugere, som ellers lige var begyndt at føle sig hjemme i den tidligere version. Vi er selvfølgelig nødt til at følge med i den teknologiske udvikling, men ind imellem stiller vi os selv det spørgsmål: Hvem gavner de nye versioner mest? Systemudviklerne eller bibliotekets brugere? Til slut en uforbeholden rose til Dorte, der må arbejde alle timer i døgnet (det kan vi se af afsendelsestidspunktet for de mails, vi modtager). Hendes svartider er upåklagelige. Ikke blot varetager hun Aleph for HBÅ og ÅTB, men er ansvarlig for yderligere to bibliotekers opkobling til Aleph. Personligt be r jeg en stille bøn til, at intet IT-firma eller bibliotek finder på at head-hunte Dorte med tilbud om hjemmearbejdsplads på Hawaii, elektronisk adgang til alle verdens opslagsværker (og hvad man ellers kan lokke bibliotekarer med). I den forbindelse ville ressourcetabet ikke blot ramme Handelshøjskolens Bibliotek, men også de øvrige biblioteker, der deltager i samarbejdet. Kirsten Klausen Bibliotekar, Århus Tekniske Bibliotek 12

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul 1 2011 Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere