Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde"

Transkript

1 15 Juli 2001 nyheder Nyt om databaser Teambuilding BiziGate Hvor finder jeg Handelshøjskolen og hvornår? Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Aleph-samarbejde E-commerce and the future of journals subscriptions Forskningsregistrering Texas Yehaa!!! Visit to Greenlands... HHÅ i det Virtuelle Universitet Learning Without Limits. Bibliotekets hjemmeside Nyheder og Personalenyt Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26

2

3 Hvordan er det, jeg finder oplysninger om...? og Hvor kan jeg finde noget om...? Dette er eksempler på spørgsmål, vi ofte hører på biblioteket. Det er heller ikke altid lige nemt at finde det, man leder efter. Øvelse gør mester, siges det, men alligevel er det nu rart at vide lidt, inden man går i gang med sin søgning. I dette nummer af Nyhedsbrevet indleder vi med at beskrive en række nyheder på databaseområdet, hvor låneren kan søge oplysninger om en hel række emner. FORORDForord Service er ikke kun et spørgsmål om de rette faciliteter, men også om dygtige medarbejdere og kvalificeret vejledning. I bestræbelserne på hele tiden at kunne yde den bedste service er teambuilding også et centralt område. Se nærmere herop i beskrivelsen af en teambuildingdag i bibliotekets Formidlings-team. Den 2. april 2001 var den officielle åbningsdag for den erhvervsøkonomiske fagportal BiziGate, se artiklen herom eller klik ind på adressen Og så går biblioteket med byggeplaner... Se nærmere side 9! Murene falder, ikke kun rent fysisk, men også i overført forstand, hvor biblioteket samarbejder på flere områder, såvel internt som eksternt. Et af projekterne har ført økonomisk støtte med sig til udvikling af fremtidens fakultet. ASA, Association of Subscriptions Agents and Intermediaries, afholdt for nylig en konference i London med titlen: E-commerce and the future of journals subscriptions. En medarbejder fra biblioteket beskriver konferencens bud på tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle. Biblioteket varetager udviklingen af Handelshøjskolens elektroniske forskningsregistreringssystem. Læs mere herom side 15. SLA, Special Libraries Associations årlige konference, foregik i år i Texas, hvor en medarbejder fra biblioteket deltog. Han beretter om sin tur og udbyttet heraf, og dernæst følger en beskrivelse af EBSLG s årlige konference, der i år blev afholdt i England under overskriften: Global Challenges samt en beskrivelse af en fjernundervisningskonference i Stockholm arrangeret af EDEN, European Distance of Education Network. Endnu et samarbejde, nemlig omkring e-learning, har fyldt en del her i foråret. Vi gør status og ser fremad. Endelig er der sket en udvikling af bibliotekets hjemmeside. Se nærmere sidst i bladet. af Tine Bagger Andersen 3

4 Kirsten Krogh Kruuse NYT OM DATABASER Nyt om databaser Livsstilsoplysninger fra 60 lande Biblioteket har udvidet sit abonnement på Euromonitor s database Global Market Information Database til også at omfatte et livsstilsmodul. Her kan man finde oplysninger om befolkningens sammensætning, forbrug, indkøbsvaner, spisevaner, fritidsaktiviteter, sundhed, indkomst, uddannelse og lignende. 60 lande er med. Der er adgang fra alle pc ere tilsluttet Handelshøjskolens net. Kompass Online Der er nu adgang til Kompass Online med oplysninger om mere end 1,5 mio. virksomheder internationalt. Kompass udmærker sig ved sine udførlige produktoplysninger. Kompass giver adgang på tre niveauer, og biblioteket giver adgang til alle tre niveauer fra pc ere tilsluttet Handelshøjskolens net. Kompass Online giver adgang på tre niveauer 1. Offentlig adgang (gratis) Offentlig adgang til kompass.com stilles til rådighed for brugeren med søgekapacitet begrænset til fire søgekriterier; ved produkter og services, firma- og handelsnavne, geografisk (worldwide, region eller land) og ved en guided søgning. Forespørgsler giver en begrænset firmaliste med ufuldstændige firmaprofiler. Den offentlige adgang til services på kompass.com er gratis. 2. Registeret adgang (gratis) Registeret adgang til kompass.com stiller samme funktionalitet til rådighed for brugeren som beskrevet under punkt 1, og dernæst også en funktion og mulighed for, at brugeren kan kontakte firmaerne direkte fra websiden. Selvom det ikke koster noget at få registreret adgang til kompass.com, vil en kort online registrering blive forlangt. 3. Adgang for abonnenter (betalt) Adgang for abonnenter stiller søgekapacitet på over 20 søgekriterier til rådighed for brugere samt de kriterier, der tilbydes ved offentlig adgang. Disse kriterier omfatter Kompass klassifikationskoderne, fuldtekstsøgning på alle firmaprofiler, grundlæggelsesår, antal ansatte, telefon- og faxnumre, kvalitetsgodkendelser, registreringsnumre, aktivitetstype, postnumre, beliggenhed, omsætning, kontaktpersoners navne og titler. Adgang for abonnenter giver en fuld firmaliste med komplette firmaprofiler incl. alle kontaktdetaljer. EU-statistik Biblioteket kan nu tilbyde elektronisk adgang til alle de statistikker, som er tilgængelige i pdf-format fra Eurostats hjemmeside (ca titler). Dvs. at der nu er adgang til de nyeste udgaver af alle serierne. Også de store værker, som Eurostats årbog og Panorama of European Business, er tilgængelige. Adgangen er gratis, da Biblioteket er Europæisk Dokumentationscenter. Der kræves dog et brugernavn og password. Henvendelse herom kan ske til Bibliotekets personale. Elektronisk adgang til statistikker RevisorBiblioteket Biblioteket har tegnet abonnement på RevisorBiblioteket (på cd-rom), som er en samling af forskellige lovsamlinger, domssamlinger mm. inden for skatteog selskabsret. RevisorBiblioteket er udgivet af forlaget Thomson og erstatter og supplerer det hidtidige abonnement på Skatteregler, Skatteafgørelser og Ligningsvejledningen fra Magnus. Se oversigten over de nye titler nedenfor. Cd-rom erne kører på skolens netværk, og der er adgang til dem fra Bibliotekets hjemmeside under databaser, lovgivning. Afgifter (RevisorBiblioteket) Gældende afgiftslove med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Momsvejledningen, andre vejledninger, forordninger og direktiver, lovforslag. Fra hver enkelt afgiftslov kan der springes direkte til Afgifter Historik, som viser lovens udformning i tidligere år. Opdateres 10 gange årligt. 4

5 NYT OM DATABASER Afgifter Historik (RevisorBiblioteket) Historiske afgiftslove for hvert af årene med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Danmarks love (RevisorBiblioteket) Gældende danske love og en række forordninger. Opdateres 2 gange årligt. Moms (RevisorBiblioteket) Momsloven med kommentarer af Lars Loftager Jørgensen, Børge Aagaard Pedersen og Lars Rasmussen. MomsPraksis. Momsvejledningen. Opdateres 10 gange årligt. Regnskabslovgivningen med kommentarer (RevisorBiblioteket) Kommenteret årsregnskabslov, kommenteret bogføringslov, tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer mv. FSR s regnskabsvejledninger. Opdateres 10 gange årligt. Revisorhåndbogen (RevisorBiblioteket) Opslagsværk med revisorlovene, erklæringsbekendtgørelsen, selskabslovene, årsregnskabsloven, regnskabs- og revisionsvejledninger mv. Opdateres årligt. Revisorlovgivningen (RevisorBiblioteket) Med kommentarer af Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen, Jens Otto Damgaard, Niels Anker Ring. Opdateres 10 gange årligt. Revisors domssamling (RevisorBiblioteket) Domme og afgørelser i erstatningsretlig, strafferetlig og disciplinærretlig henseende med særligt henblik på revisoransvar samt på andre forhold af betydning for udøvelsen af revisors virksomhed. Samlingen indeholder straffe- og erstatningsretlige domme og afgørelser i anonymiseret form fra: Højesteret, Østre og Vestre Landsret, byretter (kun principielle domme, der ikke er anket), Revisornævnet, disciplinærnævnene for statsautoriserede og registrerede revisorer, Responsumudvalget, Sø- og Handelsretten. Opdateres 10 gange årligt. Selskabslovgivningen (RevisorBiblioteket) Aktie- og anpartsselskabslovene med kommentarer af Ida Margrethe Rosenberg, Lone Sneholt, Niels Thomsen. Andre relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, direktiver, paradigmer og litteraturoversigter. Skat (RevisorBiblioteket) FSR s skattelove med noter af Helmer Augustesen, Kjeld Lund-Andersen, Hanne Søgaard Hansen og Jens Drejer. Til hver paragraf er der noter vedr. ikrafttrædelse, litteratur og afgørelser. Tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer mv. Ligningsvejledningen. A- skattevejledningen. Fra hver enkelt skattelov kan der springes direkte til Skat Historik, som viser lovens udformning i tidligere år. Opdateres 10 gange årligt. Skat Historik (RevisorBiblioteket) Historiske skattelove for hvert af årene med tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer og TS-cirkulærer. Skattedomme og -afgørelser (RevisorBiblioteket) Alle offentliggjorte domstolsafgørelser, landsskatteretsafgørelser, ligningsrådsafgørelser og administrative afgørelser vedrørende skat. Opdateres 10 gange årligt. Kirsten Krogh Kruuse er Forskningsbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 5

6 Anna-Mette Morthorst TEAMBUILDING Indtryk fra en Teambuildingsdag Tirsdag den 12. juni var Formidlingsteamet ikke på arbejde vel at mærke ikke på Handelshøjskolens Bibliotek. I stedet var vi sat stævne på Idrætshøjskolen i Vejlby Risskov til en anderledes dag med fokus på teamwork. Vores træner hed Søren Møller, der til daglig underviser på Idrætshøjskolen. Han havde lavet et program med overskriften Go tour. Vi skulle på 2 gåture i løbet af dagen á ca. 5 km, og opgaven lød i al sin enkelhed på at finde vej. Ud fra nogle kortskitser skulle vi finde vejen/ den påtænkte rute. Aktiviteterne skulle gerne indeholde følgende kvaliteter: 1. Lære at tænke som team dvs. arbejde hen imod at få en fælles opfattelse af virkeligheden. 2. Fremme en fælles kultur - igennem fællesoplevelser/humor få en indsigt i kvaliteten af at lære af hinandens fejl og ønsket om at korrigere fejlene. Vi startede med en kop kaffe og en kort introduktion. Ikke meget teori, men små hverdagshistorier/øvelser, der illustrerede, hvor svært det KAN være at se det samme (fastholde fakta), høre det samme (kommunikation) og forstå hvad der egentlig bliver sagt, og lytte til hinanden. Et enkelt eksempel se hvor mange f er der er på denne overhead I får 15 sek.vi var 9 personer med NÆSTEN lige så mange bud. Så til praksis vi blev delt i to hold, der skulle ud på hver vores tur. Vi fik kortskitser udleveret (ét til hvert hold) og nogle få spilleregler. Følg kortet streger og symboler og find i fællesskab vejen. Skitserne var kun udsnit af ruten, og de så meget anderledes ud end almindelige kort. Undervejs skulle poster markeres i en bestemt rækkefølge. Det lyder enkelt, men var svært i virkeligheden. Her er et par situationer fra formiddagens løb (desværre ikke vinderholdet) Vi så endelig en post forude. I vores iver noterede vi straks på posten først senere gik det op for os, at posten lå i højre side, og reglen gik på, at alle poster var i venstre side! Det resulterede efterfølgende i, at vi ikke kunne få poster/skitser til at passe sammen, så vi gik i ring. Er man for hurtig, kan man miste vigtige detaljer. Eller som én udtrykte det: Vi mærkede alle sammen på vores krop, hvad det kostede, når man ikke var opmærksom. Vi måtte godt spørge om hjælp, men det kostede tid. Det var ikke rart at spørge om hjælp, men gevinsten var klar: Vi kom videre!! Var der nogen, der sagde arbejdsfordeling? Så gik det egentlig ret godt, indtil det gik op for os, at vi havde mistet to poster. Vi havde godt nok fulgt kortene, men glemt at se efter poster, fordi vi alle sammen gjorde det samme. Var der nogen, der sagde arbejdsfordeling? Efter frokosten var der endnu et løb. Her skulle vi forud arbejde med følgende punkter: 1. Fokus på fakta på succes og fiasko 2. Afdækning af problemer 3. Når du kender problemet er løsningen nærliggende 4. Strategi. Vi fik noteret nogle stikord, men vi var mest handlingsorienterede. Vi ville ud at ha revanche. Eftermiddagens rute var anderledes, vi lærte af formiddagens fejl, og lavede et par nye. Vi havde nu flere kort og kunne arbejde parvis inden for de to team. Kommunikationen var bedre. Desuden lærte vi at fordele arbejdet bedre i mellem os. Vi vandt stadig ikke, men så havde vi det i hvert fald sjovt. Sidst på eftermiddagen var der en samling igen. Der blev ikke gjort så meget ud af evaluering eller at trække hovedpunkter frem, men måske var det heller ikke meningen? Vi var fysisk trætte, mætte af indtryk og med en god/tom? fornemmelse i maven. Som en dejlig finale på dagen blev der serveret en lækker aftensmad i skolens kantine. Evalueringen tog vi et par dage senere på et teammøde: Alle var enige om, at det havde været en fin dag. Læring kan være mange ting, og man kan lære gennem leg/ fysisk aktivitet. Vi brugte humor, og der var en god stemning, hvilket også er kendetegnende generelt for vores team i hverdagen. På dagen var alle friske på at gå i gang, men vi måtte erkende, at det var svært at lave en strategi og følge den hele vejen. Og vi var måske bedre til at handle end til at 6

7 Gertrud S. Thomsen TEAMBUILDING tale sammen. I hverdagen er det vel på samme måde. Når vi arbejder med projekter, kræver det handling, men det er vigtigt, at vi er fælles om strategien. Kommunikation er et nøgleord. Faren er misforståelser, fordi vi ikke udtrykker os klart nok eller fejl, fordi vi ikke giver os tid nok til at vende problemstillinger. Vi lærte af vores fejl. I vores team er vi gode til at spørge om hjælp, men vi er måske knap så gode til at lære af hinandens fejl. Kommunikation er et nøgleord På de to ture oplevede vi virkelig teamspirit i yderste potens der blev fightet for at nå målet. Og holdet, der kom på 1.pladsen, vandt alle sammen. Den dimension er også vigtig at fastholde i vores arbejde, selvom der også skal være plads til konkurrence. Det var som sagt en meget anderledes dag, som egentlig er vanskelig at beskrive, fordi den indeholdt så meget aktivitet og kun lidt teori. Men jeg synes, jeg fik nogle guldkorn med hjem. Først og fremmest synes jeg, det var sjovt at opleve hinanden i en helt anden sammenhæng, hvor mange elementer i teamarbejdet trådte i karaktér. De anderledes kort var virkelig en udfordring for vores normale måde at tænke på, og en opfordring til at bryde med vanetænkning. Anna-Mette er bibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. BiziGate erhvervsøkonomisk fagportal Den 2. april 2001 var den officielle åbningsdag for den erhvervsøkonomiske fagportal BiziGate på adressen Sammen med bibliotekerne på Handelshøjskolen i København, Danmarks Statistik og Syddansk Universitetscenter har vi arbejdet på portalen i 1½ år nu. På Handelshøjskolens Bibliotek i Århus markerede vi åbningsdagen med en lille reception for de involverede medarbejdere og særligt indbudte gæster fra skolen. I alt 12 personer fra team Formidling og team Brugerservice har været involveret i at udvælge og beskrive internet-ressourcer til fagportalen. Dertil kommer it-support og personer, der har været tilknyttet projektet i kortere perioder: katalogisator, oversætter og grafiker. Og her er vel at mærke kun talt de personer med, der har haft deres arbejdsplads i Århus. Af forskningsbibliotekar Gertrud Stougård Thomsen 7

8 Tove Bang HVOR OG HVORNÅR? Hvor finder jeg Biblioteket på Handelshøjskolen og hvornår er der åbent? Mange stiller de spørgsmål igen og igen. Biblioteket er ikke let at finde på Handelshøjskolen i Århus. Selv om vi forsøger os med skiltning, så er Biblioteket alt for godt gemt af vejen midt i Handelshøjskolens mange bygninger. Vejen til Biblioteket er snirklet og trang. Indgangsdøren er smal og langt fra designet til ca årligt besøgende. Men - vi arbejder på at gøre noget ved det! I de seneste måneder har en lille intern arbejdsgruppe med hjælp udefra udarbejdet et forslag til nyindretning/renovering af Biblioteket. I overvejelserne indgår et forslag om at flytte indgangspartiet til henholdsvis D-fløjen og M-fløjen, således at der reelt bliver 2 ind/udgangsdøre. Udføres dørene i glas, vil biblioteket langt mere end i dag blive synligt og åbne sig mod brugerne. Den nuværende læsesal trænger til en renovering. Lofter, gulve, vægge og reoler bærer præg af hårdt slid. De ca. 350 m2 foreslås opdelt i 3 fagsale: Sprog, Jura og Virksomhedsøkonomi. I de 3 samlinger tænkes integreret et antal læse-, arbejds-, PC-arbejdspladser med fagområdets materialesamlinger og nyeste nummer af de kernetidsskrifter, der fortsat haves i papirudgave. På denne etage indrettes desuden ekspedition og vejledning, ligesom der integreres et antal selvbetjeningsautomater for selvudlån/aflevering. Etagen vil bære præg af et vist støjniveau. På Galleriet i det nuværende Brugerservice tænkes den største nemlig den erhvervsøkonomiske samling placeret. På det store gulvareal i Brugerservice indrettes ca. 24 edbarbejdspladser og gruppearbejdspladser. Let adskilt af få reoler med et udvalg af fagområdets kernetidsskrifter i papirform. Området vil være et arbejdsområde for grupper af studerende, med fint udsyn til Grønnegården. Der vil være nogen arbejdsstøj fra arbejdsgrupper. Gangarealerne (de nuværende tidsskriftlokaler og kopirum ved tidsskrifter) foreslås indrettet som gruppeog PC-arbejdspladser. Der vil her kunne blive plads til yderligere ca. 36 gruppe- og edb-arbejdspladser med betydelig ro samt omkring 20 studieceller med mulighed for aflukke og absolut ro. Ud over en hårdt tiltrængt renovering af lokalerne indgår der planer om en udvidelse af netstik samt mulig etablering af trådløse installationer, der vil smidiggøre brugen af bærbare computere overalt i biblioteket. Hvornår kan planerne realiseres? Visits Jan Feb Mar Apr Det er endnu for tidligt at sige. Det afhænger af flere ting ikke mindst de økonomiske muligheder for at gennemføre planerne. Men i Biblioteket vil vi arbejde for at en renovering evt. kunne foretages i sommeren 2002, således at det vil genere brugerne mindst muligt. Biblioteket skal naturligvis være åbent - og helst altid. Det er vel, hvad alle drømmer om - men det er selvfølgelig ikke realistisk at holde Biblioteket åbent 24 timer i døgnet! Der er da heller intet belæg for, at det skulle være nødvendigt. Brugerne har nemlig fundet ud af, at der er andre måder at bruge Biblioteket på end ved at være her rent fysisk. Rigtig mange har lært at åbne den elektroniske gadedør - Bibliotekets webadgang på Netop webadgangen er yderst populær. I perioden fra marts - december 2000 (9 mdr.) har der været foretaget mere end 2,1 mio visninger på denne side. I de nævnte 9 mdr. har alene denne side været besøgt af forskellige besøgende svarende til ca. 480 besøgende pr. dag/gs. Hvert besøg har haft en gennemsnitlig varighed på 16 minutter. Af de besøgende er de unikke besø- May Visits Jun Jul Aug Jan 01/01/ Dec 12/31/2000 (1 Year Scale) Sep Oct Nov Dec 8

9 M U R E N E FALDER... HBÅ har som bekendt gennem de seneste 2-3 år høstet en række erfaringer med facilitering af elearning primært sammen med Det Erhvervssproglige Fakultet. Resultatet er en række nye og anderledes faciliteringsværktøjer og -metoder. Med korte demoer anskueliggjorde vi for ministeriets embedsmænd, hvorgende dvs. besøgende, der har aflagt mere end ét besøg i perioden. Hertil skal lægges alle de mange besøgende, der direkte vælger at frekventere bibliotekssystemet MERKUR for søgning i bibliotekets samlinger. I 2000 har besøgene i MERKUR resulteret i udlån af titler til brugerne. Antallet af udlån fordeler sig mellem vore forskellige brugerkategorier på følgende måde: Antal Merkur udlån i alt fordelt mellem forskellige brugergrupper: Studerende/ansatte/eksterne brugere/biblioteker. En prøveordning med tidlig morgenåbning gøres permanent fra semesterstart. En gruppe hovedopgavestuderende fremsatte i maj måned et ønske om at Biblioteket skulle åbne kl. 8 i stedet for, som hidtil, kl. 9 om morgenen. Ønsket var at kunne komme ind i Biblioteket for at få adgang til arbejdspladser og søgeudstyr så tidligt som mulig. Murene falder Sådan lød overskriften for det besøg, som 16 embedsmænd under ledelse af Kontorchef René Bugge Bertramsen, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, aflagde på Handelshøjskolens Bibliotek torsdag den 21. juni. Besøget varede 2 timer, men efter interessen og spørgelysten at dømme, kunne besøget med fordel have varet noget længere. Biblioteket har ved de seneste to ministerbesøg og ved ministerielle besøgsrunder i øvrigt præsenteret korte demoer af udviklingsprojekter, som vi er involveret i. Som oftest eksempler på, hvordan det elektroniske forskningsbibliotek udvikler sig som facilitator og samarbejdspartner for de Biblioteket iværksatte fra den 1. juni og indtil sommerferien en forsøgsordning. Forsøget viste et behov for adgang til nye læringsmiljøer på HHÅ. Vi har oplevet en meget stor interesse for vores arbejde - ikke mindst for den eksperimentelle del, som især er rettet mod Bibliotekets tætte samarbejde med det faglige miljø på HHÅ, med bl.a. LRC centeret, METROEN og læringsværkstederne som omdrejningpunkt. søgefaciliteter, men viste ikke noget egentligt behov for faglig assistance i det nævnte tidsrum. Biblioteksudvalget har efterfølgende evalueret det korte forsøg og besluttet, at Biblioteket med virkning fra efterårssemesteret den 1. september og i alle måneder bortset fra juli og august dagligt skal åbne kl. 8. Der vil ikke være faglig assistance eller udlån af materialer i det pågældende tidsrum, men alene mulighed for teknisk assistance til betjening af maskiner og udstyr. Bemærk opslag herom ved semesterstart! Tove Bang er Overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. dan videndeling mellem Bibliotek og Fakultet i dette tilfælde Det Erhvervssproglige Fakultet har resulteret i nye landvindinger for begge parter. Eksempler der viser, at på HHÅ er forskningsbibliotekets traditionelle mure bragt til fald. Tove Bang er Overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 9

10 Kilde: JyllandsPosten, den 6. juli 2001 MILLIONSTØTTE! Millionstøtte til nyt projekt på Handelshøjskolen i Århus Enestående projekt på Handelshøjskolen i Århus skal udvikle fremtidens fakultet. Projektet får roser og tre millioner kroner i støtte fra Undervisningsministeriet. IT-Projekt AF JØRGEN RYE En kasseopdeling med studerende fordelt på institutter kan om få år være historie på Handelshøjskolen i Århus. Fremtiden er tværgående og hedder projekt-organisation, hvis man skal tro Wolfgang Koch, dekan for Det Erhvervssproglige Fakultet på Handelshøjskolen. Men den slags skal undersøges grundigt først, og det sker nu. Treårigt projekt Handelshøjskolen har fået bevilget tre millioner kroner fra Undervisningsministeriet til et treårigt IT-projekt, der skal skabe en model for fremtidens fakultet. Dertil lægger Handelshøjskolen selv 1,5 millioner kroner, og så kan tre personer ansættes efter sommerferien. af ansøgere.projektet er et IT-projekt, men det handler i lige så høj grad om organisation, uddannelse og forskning. Det er jo IT, som er krumtappen, og en projektorganisation kræver meget kommunikation og samarbejde via for eksempel ITkonferencer, fjernundervisning og ITforskningssamarbejde, siger Wolfgang Koch, der forudser en helt ny struktur: Personligt tror jeg, at vi går væk fra de traditionelle institutter, men det må projektet vise siger han. Fra Undervisningsministeriets side er der ros til ideen: Det er første gang i Danmark, at et projekt kigger på hele konstruktionen af et fakultet, herunder forskning, uddannelse og bibliotek. Det er et spændende projekt, som viser, at Handelshøjskolen i Århus har lyst og energi til fornyelse. Samtidig vil fakultetsmodellen give inspiration til andre uddannelsessteder, siger Rene Bugge Bertramsen, kontorchef i Undervisningsministeriet. Dekan Wolfgang Koch anser den nuværende opdeling af studerende i institutter på fransk, tysk og engelsk for utidssvarende, fordi mange opgaver efterhånden går på tværs af fagene. Et eksempel er Handelshøjskolens nye uddannelse i sprog og kommunikation, som har fået et boom 10

11 Dorte Uldbjerg SAMARBEJDSAFTALE Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Biblioteket har pr. 1. juni indgået en ny samarbejdsaftale med en ekstern partner. Det drejer sig om Arkitektskolen i Aarhus Bibliotek. Dette bibliotek har indgået en aftale om drift af bibliotekssystemet, hvilket vil sige, at Handelshøjskolens Bibliotek skal varetage driften af bibliotekssystemet for Arkitektskolens Bibliotek. Aftalen er en parallel til de samarbejdsaftaler, som biblioteket har med Aarhus Tekniske Bibliotek og Journalisthøjskolens Bibliotek. I samarbejdsaftalen er fastsat det årlige beløb, som Arkitektskolens Bibliotek skal betale til Handelshøjskolens Bibliotek for varetagelse af driften. Opsætning af systemet til Arkitektskolens behov er igennem de seneste måneder foretaget af Handelshøjskolens Biblioteks IT-afdeling, som fremover skal varetage den daglige drift og yde support over for Arkitektskolens Bibliotek. Arkitektskolens Bibliotek overgår fra et gammelt MicroMARC system til ALEPH systemet, som ligger på Handelshøjskolens Biblioteks UNIX-server. Juni måned er forløbet med testkonverteringer af data, og den endelige konvertering har fundet sted i uge 26, hvilket betyder, at Arkitektskolen kan tage det nye system i brug fra uge 27. Selve konverteringen er foretaget af ICL Invia, som er den danske distributør af ALEPH-systemet. Kommunikationen mellem Arkitektskolen og Handelshøjskolen foregår via internettet. Lignende samarbejdsmodeller omkring bibliotekssystemer ses mange steder i biblioteksverdenen. Bl.a. har Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek samarbejdsaftaler med en række institutbiblioteker, og Det Kongelige Bibliotek har aftaler med flere små biblioteker. Denne udvikling skyldes bl.a., at det er for ressourcekrævende for små biblioteker selv at skulle varetage driften af et tidssvarende bibliotekssystem med de faciliteter, det kræver, for at man kan opfylde kravene i Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Dorte Uldbjerg er Systembibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 11

12 Dorte Uldbjerg ALEPH-SAMARBEJDE Aleph-samarbejde mellem HBÅ og Århus Tekniske Bibliotek Århus Tekniske Bibliotek (ÅTB) har siden 1. februar 1995 haft en samarbejdsaftale med Handelshøjskolens Bibliotek (HBÅ) omkring bibliotekssystemet Aleph. Kort fortalt leverer, vedligeholder og driftsafvikler HBÅ systemet for ÅTB mod betaling. Desuden varetager HBÅ undervisning af ÅTB s personale ved versionsskift, og der holdes årlige møder med systemudbyderen ICL, hvor bl.a. fremtidige indsatsområder, nye versioner og fejlmeldinger drøftes. ÅTB er et mindre teknisk-videnskabeligt forskningsbibliotek, som ligger på Ingeniørhøjskolen i Århus. Biblioteket er offentligt tilgængeligt og servicerer primært institutionens undervisere og studerende, private lånere og erhvervslivet. Vi har ca bøger, 200 trykte tidsskrifter og adgang til en række elektroniske tidsskrifter i fuldtekst. Biblioteket råder over 5,9 årsværk fordelt på bibliotekarer, HK ere og dokumentalister. Som et mindre bibliotek har vi på ingen måde ressourcer til selv at varetage et så omfattende og kompliceret bibliotekssystem som Aleph. Vi har dog stort set de samme systembehov som et større bibliotek, blot med langt færre data. Vi er derfor glade for, at andre kan og vil løfte opgaven. Set fra HBÅ s side må samarbejdsaftalen give en indtjeningsmulighed og/eller en chance for at dele udgifterne fra systemudbyderen. Rent teknisk ligger ÅTB s data (bogposter, låneroplysninger, m.m.) på HBÅ s server, mens selve programgrænsefladen er placeret lokalt på ÅTB s pc ere. ÅTB anvender alle programmets moduler med undtagelse af fjernlånsmodulet. Her har vi valgt at vente på yderligere forbedringer og kører indtil da vort fjernlån manuelt. Systembibliotekar Dorte Uldbjerg fungerer som kontaktperson, og som tidligere ansat på ÅTB, har hun en uvurderlig insider-viden og forståelse for, hvilke funktioner biblioteket anvender. Vi er i næsten daglig kontakt om alt lige fra fejlrettelser, ønsker om systemforbedringer, udtræk af data, overførsler til Danbib og rettelser til Alephs web-grænseflade. I den forbindelse var det måske en idé at oprette erfa-grupper bestående af deltagere fra alle bibliotekerne i HBÅ s Aleph-samarbejde, hvor grupperne kunne fungere som et forum for erfaringsudveksling og gensidig inspiration. Alephs opsætning er i hovedtræk ens for de biblioteker, der deltager i samarbejdsaftalen, men der er alligevel gode muligheder for at få systemet justeret til lokale behov. Som regel bestemmer vi selv de rettelser og forbedringer, vi ønsker at tilføre ÅTB s systemgrænseflade, men det er da sket, at der pludselig er slået underlige ting igennem! - Så kan de som regel spores tilbage til diverse ændringer eller forsøg på HBÅ. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gruer lidt for de årlige nye versioner. Det medfører som regel en stor mængde ekstra arbejde fordelt på få hænder, og set med vores øjne, resulterer versionsskiftet ikke altid i grænseoverskridende forbedringer. Vi er også bevidste om, at det kan være en barriere for vores brugere, som ellers lige var begyndt at føle sig hjemme i den tidligere version. Vi er selvfølgelig nødt til at følge med i den teknologiske udvikling, men ind imellem stiller vi os selv det spørgsmål: Hvem gavner de nye versioner mest? Systemudviklerne eller bibliotekets brugere? Til slut en uforbeholden rose til Dorte, der må arbejde alle timer i døgnet (det kan vi se af afsendelsestidspunktet for de mails, vi modtager). Hendes svartider er upåklagelige. Ikke blot varetager hun Aleph for HBÅ og ÅTB, men er ansvarlig for yderligere to bibliotekers opkobling til Aleph. Personligt be r jeg en stille bøn til, at intet IT-firma eller bibliotek finder på at head-hunte Dorte med tilbud om hjemmearbejdsplads på Hawaii, elektronisk adgang til alle verdens opslagsværker (og hvad man ellers kan lokke bibliotekarer med). I den forbindelse ville ressourcetabet ikke blot ramme Handelshøjskolens Bibliotek, men også de øvrige biblioteker, der deltager i samarbejdet. Kirsten Klausen Bibliotekar, Århus Tekniske Bibliotek 12

13 Susanne Krag E-COMMERCE E-commerce and the future of journals subscriptions I dagene 26. til 27. Februar var vi en lille delegation fra Danmark, der deltog i en konference med titlen: Ecommerce and the future of journals subscriptions. Konferencen var arrangeret af ASA, Association of Subscriptions Agents and Intermediaries, og blev afholdt på Royal Overseas House i London. Der deltog ca. 100 i konferencen, og deltagerfeltet repræsenterede folk fra forlagsbranchen, tidsskriftsagenterne, forskningsbibliotekerne og universiteterne. Tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle? Det overordnede emne for konferencen var Tidsskriftsabonnementernes fremtidige rolle, set i lyset af den hastige udvikling inden for mulighederne af elektronisk handel med enkeltdokumenter. Konferencen var delt op i 4 hovedpunkter: 1. E-commerce and how it works 2. Electronic article delivery 3. New systems and services 4. Virtual purchasing Konferencen blev indledt af Poul Harward, direktør for Swets Blackwell. Poul Harward talte om The future of subscriptions in an electronic world Han startede med at sige, at udviklingen inden for dette område går så skræmmende hurtigt, at man næsten ikke kan nå at følge med. Han illustrerede dette med en lille anekdote om, at han havde været på nettet sent aftenen forinden, for det tilfælde at der var sket noget epokegørende nyt, som havde resulteret i, at hans indlæg til konferencen var forældet, allerede inden det blev afholdt. For at give et indtryk af, hvor store økonomiske interesser, der er i information fortalte han, at der på globalt plan, alene inden for STM området, årligt handles med videnskabelige tidsskrifter for 5 bill.. Det er så enorme tal, at det er vanskeligt, at forholde sig til. Det siger sig selv, at med så store økonomiske interesser kæmper såvel forlagsbranchen, samt tidsskriftsagenterne for at beholde deres del af markedet i fremtiden. Det er også åbenlyst, at der kun er en part til at betale regningen, nemlig Bibliotekerne og Universiteterne, hvilket i sig selv er paradoksalt, fordi vi i bund og grund betaler for det, vi selv producerer. Denne problematik kom Poul Harward dog ikke nærmere ind på, hvilket jo er naturligt nok, eftersom han repræsenterer såvel forlags- som agentbranchen. Men han var dog ikke blind for, at der er tiltag i gang, som kan udvikle sig til trusler for forlagsbranchen. Og her nævnte han ting som: SPARC, der er et forsøg på at skabe et billigere alternativ til videnskabelig publicering, uden om forlagsbranchen. Open Archives: Kendes bl.a. fra Los Alamos, hvor forskerne lægger deres resultater op i åbne arkiver, som er tilgængelige for andre forskerere. Learned Societies eller Videnskabelige Selskaber kan også være en trussel mod forlagsbranchen, selv om det ikke nødvendigvis behøver at betyde, at publikationerne bliver billigere af at blive publiceret igennem et Videnskabeligt Selskab. New Portal services: Her nævnte han f.eks. Bio Med Net, som er gratis tilgængelig, og hvor igennem flere store videnskabelige publikationer er begyndt at give gratis adgang til deres artikler (Bl.a. British Medical Journal). Man kan sagtens forestille sig, at der herudover udvikles andre portalservices inden for andre emneområder, som kan skabe konkurrence til de videnskabelige forlag. Poul Harward så denne udvikling som en trussel for forlagsbranchen, mens vi på bibliotekerne må hilse enhver udvikling velkommen, som kan være med til at reducere forlagenes profitter, der efterhånden er så høje, at det nærmer sig det uanstændige. Det er jo paradoksalt, at forskerne (forskningsbibliotekerne) skal betale enorme summer for at læse noget, de selv har skrevet. Det, man betaler for, er blåstemplet i form af peer review. Naturligvis er det vigtigt med den kvalitetskontrol, der foregår igennem den redaktionelle vurdering, men om det behøver at koste de summer, det gør nu, er spørgsmålet. Hvordan reagerer forlagsbranchen så 13

14 E-COMMERCE på disse trusler? If. Poul Harward reagerer de ved at udvikle valmue adding services, så som Cross Ref. samarbejdet, som giver brugerne mulighed for at linke til artikler og forfattere fra andre forlag. Næste skridt bliver at lave citations links (konkurrent til Science Citation). Andre skridt går i retning af udvikling af emnebaserede samlinger, som bliver mere interessante, jo større forlagene bliver. Nogle af forlagene er også begyndt at give adgang til enkelte af deres Flagskibe gratis (f.eks. British Medical journal) Endelig er stort set alle forlag begyndt at udvikle udstyr, som gør det muligt at handle med enkeltartikler over nettet. Næste punkt var udviklingen i overgang fra papir til elektroniske tidsskrifter. Poul Harwards konklusion var, at man kunne have mange indvendinger mod udviklingen, men man kunne ligeså godt lære at leve med den, for løbet er kørt, og i løbet af de næste par år vil forlagene i vid udstrækning satse på at omlægge deres publikationer til rent elektroniske publikationer. Elsevier satser på at blive pure electronic inden for de næste 2 år, og mange andre forlag vil følge med. Der er dog store nationale forskelle på hastigheden i overgangen til elektroniske publikationer på biblioteksplan, og der er mange varianter i måden, man integrerer det nye medium. Indtil videre er det Holland og de Skandinaviske lande (især Danmark) der fører an i overgangen til at blive elektroniske biblioteker. Men, som vi selv har oplevet, er der stadig mange uløste problemer omkring de elektroniske tidsskrifter. Elsevier satser på at blive pure electronic Der er problemer i forbindelse med Gateways, og med administration af links, der er problemer med manglende numre og med tidsskrifter, der kommer og går, og så er der ikke mindst hele arkivproblematikken samt problemer vedr. fortsat adgang til årgange af tidsskrifter, vi har haft abonnement på, men som er ophørt med osv. Det næste indlæg var af John Sharman fra Macrovision. Han fortalte om e- handel, hvordan det virker, og hvilke risici der er ved e-handel. Han fortalte dernæst, at der i USA eksisterer systemer, der er i stand til at identificere om kunden er identisk med den, der bestiller varen. Dette kan dog ikke lade sig gøre i Europa endnu. Kundens risiko ved brug af Credit Card som betalingsmiddel i forbindelse med e- handel er minimal, - det er sælgeren, der løber den store risiko. Netop på dette område er der mange, som har travlt med at få udviklet sikre systemer, som på en gang kan håndtere: Betaling, identifikation af kunde samt sikre, at den kunde, som køber elektronisk information, er den eneste, der kan få adgang til det. Der er allerede nu store problemer med piratkopiering, og der arbejdes hårdt på at sikre systemer, der kan forhindre, at det sker. Lovgivning på området er ikke nok. Leverandørerne satser bl.a. på systemer, der kan kryptere informationerne ( dongles blev nævnt) frem for password-kontrol. Overskriften for den næste session, var Electronic article delivery, et emne, som vil komme til at fylde meget i den nærmeste fremtid. Forlagene ser store muligheder for fortjeneste på levering af enkeltartikler, som supplement til den traditionelle handel med tidsskriftsabonnementer (eller elektroniske abonnementer) En af de største aktører på Doc. Del området er British Library, som har adgang til elektroniske indholdsfortegnelser fra tidsskriftstitler, konference proceedings samt 15 mio. fuldtekstdokumenter. Væksten på dokumentlevering fra British Library steg alene mellem 1996 og 1999 med 16.6% p.a. Det giver et fingerpeg om, at der er mange fremtidige indtjeningsmuligheder her, og de kommercielle forlag har travlt med at komme i gang med dette marked. Man regner med, at levering af elektroniske dokumenter vil komme til at udkonkurrere fjernlån i løbet af ganske få år, både p.g.a den tidsmæssige faktor, men også fordi fjernlån er for dyrt. Elektroniske dokumenter På konferencens anden dag blev der talt om de nye services, der arbejdes med på forlagene, hos gateway-udbydere og på bibliotekerne. Det er services som fælles portaler (Ingenta, SwetsNet, TD Net), samt de muligheder for personlige tjenester, de tilbyder. Men det mest spændende lige nu er nok Cross Ref samarbejdet og SFX samarbejdet. Cross Ref. er et samarbejde mellem de store forlag, hvor man gør det muligt at interlinke mellem artikler og forfattere fra de forlag, der indgår i samarbejdet. Cross ref. er organisatorisk en non profit organisation med 68 medlemmer. Den bygger på DOI standarden (Digital Object Identifier) og indeholder p.t. 2.7 mill artikler fra 3631 tidsskrifter. Man satser på en årlig vækst på 0,5 1.0 mio. artikler. Rent praktisk foregår samarbejdet ved at forlagene sender deres artikler forsynet med et DOI nummer til en stor database med metadata, og via denne centrale database linker forlagene til og fra hinanden. Målene for det frem- 14

15 Birgitte Sønderkær E-COMMERCE tidige samarbejde er at inkludere archive service providers (som J:store PCI ADS), non journal content (bøger, proceedings, WP), samt links til citerede artikler. Det sidste er interessant, da det kan udvikle sig til en konkurrent til Science Citation. Cross Ref: Et samarbejde mellem de store forlag En anden lignende service er SFX, der er udviklet af Exlibris. Konstruktionen i SFX er lidt anderledes. Den bygger på en standard, der hedder Open url, og princippet bag Open url er, at webadressen skal være gennemsigtig helt ned på artikelniveau. Standarden står for at blive godkendt som en international standard, hvilket jo gør perspektivet meget interessant. SFX kræver en lidt større indsats af den enkelte bruger (bibliotek), eftersom man skal installere en SFX-server lokalt (evt. i samarbejde med andre biblioteker). Med en SFX-server kan biblioteket så selv bestemme hvad og hvor, der skal linkes til. (OPAC; E.TOC, WEB, Citation, FTXT, ILL). Der er ingen tvivl om, at både Cross Ref. samarbejdet og SFX bliver meget værdifulde services for forskerne og bibliotekerne, og det bliver noget, vi kommer til at høre meget mere om i den kommende tid. Forskningsregistrering Biblioteket varetager udviklingen af Handelshøjskolens elektroniske forskningsregistreringssystem. Forskerne registrerer selv deres produktion ved hjælp af en elektronisk inddateringsformular. Når registreringen er fortaget én gang, kan der fra databasen laves udtræk til årsberetning, forskningsberetning, etc. og der kan genereres litteraturlister til forskernes egne hjemmesider, der således løbende ajourføres. Forskningsdatabasen rummer registreringer fra 1994 til dato ca registreringer. Handelshøjskolens forskning er også synlig i Den Danske Forskningsdatabase, som Biblioteket forsyner med nytilkomne registreringer 4 gange årligt. For yderligere at synliggøre forskningen har Biblioteket i 2001 anskaffet et nyt registreringssystem (3. generation) og en dokumentserver. I det nye Publikationer fordelt på typer: Publikationer fordelt på sprog: system bliver det muligt at søge i fuldtekstdokumenter, som forskerne har lagt op på serveren. Systemet kan også håndtere adgangsstyring. Det bliver derfor også muligt at linke til dokumenter, der er behæftet med copyright. Det nye system vil blive testet i efteråret 2001 inden det tages i brug primo Af Teamleder og Førstebibliotekar Birgitte Sønderkær fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. Dette var i store træk, hvad der blev berettet om på denne spændende konference. Noget var nyt, andet havde vi hørt om før, men alt i alt efterlod konferencen mange interessante indtryk og stof til eftertanke. Susanne Krag er bibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 15

16 Kurt Kjellberg TEXAS YEHAA!!! Texas Yehaa!!! Indtryk fra et besøg på SLA, Special Libraries Associations årlige konference, San Antonio, Texas, USA, juni An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage Foreningen Erhvervs Info blev nedlagt i 1999, og if. vedtægterne skulle formuen anvendes til rejsestipendier til medarbejdere i de fire forskningsbiblioteker (SB, HBÅ, SUC, ÅTB), som var initiativtagere til Erhvervs Info. Jeg fik bevilget et stipendium, og det er om denne rejse min artikel handler. Indledning Special Libraries Association (SLA) (http://www.sla.org/) er en næsten 100-årig amerikansk forening, som varetager interessen for specialbiblioteker, først og fremmest i USA. SLA må betragtes som en pendant til DF - Danmarks Forskningsbiblioteksforening. SLAs konferencevirksomhed omfatter bl.a. en årlig konference, som afholdes på skift i amerikanske storbyer. I år var San Antonio, Texas værtsby. Et meget omfattende program blev udsendt med titlen: An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage [http://www.sla.org/content/events/conference/2001conf/ theme.cfm]. San Antonio [Ref.3], som er den 8. største by i USA, er en spændende by. Den har en interessant og omskiftelig historie. Den er delvis grundlagt ved indvandring fra De Kanariske Øer, og har spillet en stor rolle i de amerikanske frihedskrige. I dag må man virkelig betegne San Antonio som multietnisk, og det er den største by i USA med spansktalende flertal. Det første, man mærker ved ankomsten til San Antonio, er den kolossale varme. I omegnen af 35 er voldsomt ved midnatstid, når man et lille døgn før havde 15 midt på dagen i Danmark. Konferencen: Indledning Et overdådigt Henry B. Gonzalez Convention Center og det lige overfor liggende næsten lige så pompøse Marriott Hotel var skuepladsen for 5 dags konference. Begge steder var fortrinlige som konferencecentre. Der var store, lyse, og behageligt kølige lokaler, og overalt var der god skiltning. De frivillige fra SLA i receptionen var meget smilende og hjælpsomme. En stor og overskuelig udstillingshal og et check-your- -center fuldendte det gode indtryk. Arrangementerne På konferencen foregik mange forskelligartede aktiviteter: Forskellige komiteer holdt møde, betalte specialkurser blev afholdt, et utal af foredragslokaler kunne besøges, man kunne tilmelde sig sight-seeing, særskilte receptioner for First Timer s var arrangeret, udstillingslokalet kunne gennemvandres, åbnings- og afslutningssessionen måtte ikke glemmes o.s.v. SLA Fellows Reception for First- Time SLA Conference Attendees Dette helt uformelle arrangement, som blev afholdt søndag eftermiddag er et must for alle med lilla konferencebånd= First-Timer s. En række personer fra arrangementkommiteen var tilstede og var meget hjælpsomme med forklaringer og gode råd. Gamle konferencedeltagere kunne fortælle om deres møde med det kolossale arrangement, som et SLA årsmøde er. Der var tid til at balancere rundt med glas og tallerken og sludre med de andre nye. Alt i alt et godt 2 timers møde. Foredragene De fleste foredrag var af 75 min. varighed. Der var et slip på 15 min. til næste blok af foredrag, så man lige kunne haste videre. Sådan var intentionen, men det gik dog skævt ind imellem p.g.a. det overvældende stof, som blev præsenteret det kneb ind imellem for foredragsholderne at overholde tiden. Referater SLA Annual Conference Professional Papers: 2001: An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage. Linda Morgan Davis, Lovelace 16

17 TEXAS YEHAA!!! Health Systems: Separating the Wheat from the Chaff : Det er velkendt, at meget som findes på Internet, må betragtes som irrelevant for en professionel bruger, måske helt op til 70 %. Mange faktorer gør sig gældende, når man skal vurdere et websted: Hvem vedligeholder og er ansvarlig for stedet? Hvor troværdigt er stedet/hvor nøjagtige er oplysningerne? Ajourføres informationen? Hvad er målet med stedet er det at lave penge? Er der for meget flimmer, d.v.s. reklamer og bannere og for megen unødvendig grafik? På internettet kan man efterhånden finde en del steder med anvisninger på evaluering af et websted. [http:// lib.nmsu.edu/instruction/eval.html] og [http://www.quackwatch.com/12web/ webindex.html]. New Web Order: The Changing Scope of the Information Environment. Helene Kassler, Northern Light Technology. Mary Ellen Bates, Bates Information Services: Mary Ellen Bates brugte som metafor for webben en geologisk og zoologisk synsvinkel. Geologisk set bliver webben dybere og dybere og mere usynlig, spam litter is everywhere, frembrud af dot.com virksomhed betyder, at mindre er gratis. De tektoniske plader kolliderer og absorberer små øer, grunden bliver steril. Behov for kraftigere boremaskiner opstår [http:// Webben vil blive indlejret i hverdagen på samme måde, som strøm, vand og telefon er det i dag. Zoologisk set vil visse arter uddø: banner sites, annonceafhængige sites. Rivalisering inden for arten Professional Online Services vil fortsætte: Arten vil som en hyrde drive information sammen. Arten vil være nødt til at fordøje og syntetisere endnu mere inden for områderne web-portaler, vejvisere og vejledninger. SLA Strategic Technology Alliance Series: E-Books: A Corporate Solution. Lynn Connaway, netlibrary [http:// Cinda Hill, Sun Microsystems Inc. Lois Ireland, Federal Home Loan Mortgage Corp. En række problemstillinger og statistikker om emnet e-bøger blev trukket frem. Fra en spæd start er e-bøger gået stærkt frem. Der forventes en 5-dobling af udgivne titler i perioden med hovedvægten inden for videnskabelig litteratur. Mange biblioteker har overvejelser á la: Hvordan skal e-bøger integreres i et eksisterende bibliotek? Skal det være som et supplement, eller som en erstatning for et papireksemplar? Læs hele præsentationen her [http:// librarians connaway.asb?strplace=academic]. One-Dot Shopping: The Best International Business Sites Iris W. Andersen, IMF. Ann Griffith, Ernst & Young. Ann R. Sweeney, EU. Denne præsentation blev gennemført i et rasende tempo. Der var så overvældende en stofmængde, at tiden blev overskredet, og meget måtte jappes igennem. Essensen var præsentation og diskussion af en lang række websteder, der især må betragtes som gode indgange set fra en amerikansk vinkel. Et udvalg af referencer kan ses her [http://www.lib.asb.dk/sla_2001/ index.html]. E-Journal Management Karen Hunter, Elsevier Science. Mark Williams, EBSCO. David Stern, Yale University. Repræsentanter fra forlag og købere/ biblioteker havde sammen med omkring 200 tilhørere sat hinanden stævne for at fortælle om og diskutere håndtering af elektroniske tidsskrifter udfra et forlags- og et biblioteks synsvinkel. E-tidsskrifter har faktisk eksisteret i 20 år hos Elsevier, og EBSCO har haft med e-tidsskrifter at gøre i 6 år. Underligt nok kunne forskerne lide de elektroniske medier før bibliotekarerne! Men også hos visse forlag er der skepsis idet teknologien er mangelfuld. Visse lande, bl.a. Sverige og Australien er langt fremme, når det gælder e-tidsskrifter. Elsevier arbejder støt på at digitalisere alle deres tidsskrifter fra første bind. EBSCO (som tidsskriftagent) ser fordele for bibliotekerne: Bl.a. mange e-tidsskrifter på samme site, single-sign-on og ikke mindst søgning gennem mange titler. David Stern fra Yale University kom med følgende betragtninger: Det er meget tidsrøvende at håndtere licenser, tror på pay-per-view i fremtiden, der vil blive flere tidsskriftagenter og færre konsortier i fremtiden. Men der mangler stadig en del fra agentens side: Bedre reklamationsrutiner, notificering ved titelskift, EDI betaling og sikkerhed for arkivering. SLA Hot Topic Series: Portals: Launching A New Era in Data Integration. Patti Corbett og Bette Brunelle, Ovid Technologies. Mødet var nok mest tænkt at skulle være begrebsafklarende, f.eks.: Hvad er en portal? A Portal is a web-based interface intending to provide a single point of access to information and applications. Portaler kan deles i Internetportaler (Yahoo, directories, special interest sites o.a.) og i Enterprice Portals (Verity[http:// Oracle, TIBCo[http://www.tibco.com/], Sagemaker[http:// 17

18 TEXAS YEHAA!!! Udstillingen En række leverandører af information. Forlag, tidsskriftagenter, organisationer, leverandører af bibliotekssystemer, softwaresælgere og indretningsfirmaer befolkede en hal så stor som en fodboldbane. Ind imellem foredragene var det bare med at få vandreskoene på, og give sig i kast med de mange stande. På hver stand var en konsulent/sælger klar til at præsentere det seneste nye. Visse firmaer havde arrangeret minutters præsentationer, og jeg overværede bl.a. Elseviers, Swets Blackwells og EBSCOs stande. Åbnings- og afslutningssessionerne SLA Annual Conference General Session Denne åbningshøjtidelighed var nok en lektion i amerikansk mentalitet og kultur. Man følte sig ind imellem hensat til et vækkelsesmøde eller til en Oscar-uddeling. Awards blev uddelt, der blev takket og takket, og alle taler blev efterfulgt af begejstrede klapsalver. Der var også hilsener fra USA s First Lady Laura Bush, som er uddannet bibliotekar. Mødets hovedtaler var redaktør ved Fort Worth Star-Telegram, Molly Ivins. Det blev en meget morsom, men noget indforstået (amerikansk) tale. Der var spark og håndkantslag til de bevilgende myndigheder i USA. Der skæres ned på forskning og dermed også på bibliotekernes budgetter under Bush administrationen. Mødet blev overværet af måske 500 mennesker i en flot foredragssal. Det var meget professionelt arrangeret: Transmission til storskærme, videoforevisning, panorerende spotlights og underlægningsmusik. SLA Annual Business Meeting and Closing General Session. Den nye bestyrelse blev præsenteret både in person og på storskærme. SLAs afgående præsident Donna Scheeder fortalte, hvordan SLA vil udvikle sig i fremtiden: SLA skal promoveres som ledende biblioteksorganisation på verdensplan, SLA skal støtte medlemskab for personer fra den 3. verden, og de årlige møder skal fortsat udvikles. Regnskabet blev forelagt, og SLAs direktør David R. Bender gav sin beretning om årets forløb. Han postulerede også: Internet is good, but face-to-face is indispensable det kan han i hvert fald have ret i! Mødets gæstetaler Dave Berry var en meget morsom redaktør fra Miami Herald. Han er Pulitzer Prize Winner. Foredraget blev, såvidt jeg kunne se, holdt uden manuskript, og blev gennemført på bedste stand-up/comedian vis. Dave Berry har skrevet en lang række bøger, og alene titlerne indikerer, at det er en morsom person, man har med at gøre: Dave Berry in Cyberspace, Dave Berry Talks Back, Dave Berry is from Mars and Venus. Til slut blev en fin-fin SLA præsentationsvideo vist - et meget moderne og friskt indslag. Videoen kan lånes eller købes hos SLA. Afsluttende bemærkninger 5125 mennesker fra mange lande deltog i denne 92. kongres. SLAs årsmøde kan varmt anbefales, og allerede fra 16. juli 2001 kan man se programmet for næste årsmøde på SLAs hjemmeside[http:// Konferencepapirer vil senere blive offentliggjort[http://www.sla.org]. Har du lyst til at se mit fotoalbum fra konferencen og fra en fortsat tur gennem Texas og Louisiana, så kig her [http://www.lib.asb.dk/sla_2001/ index.htm]. Kurt Kjellberg er kontorfuldmægtig ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 18

19 Tove Bang VISIT TO GREENLANDS... Visit to Greenlands. Det er så engelsk. Maj måneds første rigtige sommervarme i parken ved Themsen. Området er Greenlands. Navnet passer perfekt, for så langt øjet rækker, strækker de nyklippede plæner sig langs Themsens bredder, kun brudt af store blomstrende rhodedendron og klatreroser. Stilheden er påfaldende - eneste lyd er fra årerne på den forbipasserende 8-er uden styrmand. Det minder mig om, at den traditionsrige Oxford regatta er nært forestående. EBSLG (European Business Librarians Group) holder sin 2001 konference på det smukke Henley. 43 europæiske Business School Libraries deltager i 3 dages erfaringsudveksling og workshops med overskriften Global Challenges. Distance Learning is dying long live Learning elearning lød det fra Matty Smith, Learning and Teaching Services Manager på Henley Management College. Henley siger om e-learning, at det er: Communications technology(ict) used to promote connections: between one learner and other learners, between learners and tutors; between a learning community and its learning resources. Læring er alle vegne i samfundet Læring er ikke længere noget, kun uddannelsesinstitutioner tilbyder. Læring er alle vegne i samfundet. Det nye paradigme - e-learning - er læringscentreret. If. Matty Smith er det ikke teknologien som sådan, der har fremkaldt paradigmeskiftet. Det har derimod læringsindholdet. Det nye er, at det er den lærende, der sættes i centrum. I fremtiden vil vi få adgang til læring overalt ja, selv hos frisøren vil vi kunne checke, hvilke læringstilbud der udbydes og melde os til kurser og studere. Paradigmeskiftet må nødvendigvis også understøttes af bibliotekernes tilbud om support og facilitering. Men hvordan levere biblioteksservices vejledning, support og facilitere læring, når læring ikke foregår fysisk? På Henley ligesom på HHÅ har man stærkt fokus på at udvikle helt nye formidlingsformer for at nå ud til de mange studerende, som befinder sig overalt på kloden. Som det vil være bekendt, blev Henley etableret for ca. 50 år siden. Man har i dag ca studerende worldwide. De følger henholdsvis Qualification Programs including Certificate, Diploma and MBA Programs, Doctoral Programs including Ph.D og Doctor of Business Administration(DBA) programs. Allerede i 1988 startede Henley som nogle af de første med at yde computerbaseret støtte til MBAuddannelsen. I 1994 etablerede man en Lotus Notes client-server løsning, hvor de studerende skulle connecte den fælles undervisnings server ved modemopkald. Siden 1996 er opkoblingen sket via internettet, og udviklingen er accellereret. I 1998 gik studerende på Henley i det såkaldte elektroniske klasseværelse via Lotus Notes Learning System overførte Henley al elearning og den dertil hørende elibrary support til webben. Og fra maj 2001 udbydes hele MBA uddannelsen fra Henley som e- Learning, hvor det elektroniske bibliotek er en integreret del af uddannelsespakken. Det næste, der forestår, er lanceringen af en række enkeltstående Executive Courses som elearning. Nye dialogformer... Fremtiden er lige om hjørnet - der er forsøg i gang med at udnytte både synkron og asynkron teknologi i dialogen mellem kursister, undervisere og bibliotek, således at tilbuddet bl.a. kommer til at lyde på en direkte dialog med biblioteket online 24 timer i døgnet. Bredbåndsteknologien er ved at blive bragt i anvendelse der laves forsøg med via satellit at foretage download til en oversøisk computer, for derved at udnytte dead holes på nettet. Man venter sig meget af WAPteknologien. Ikke kun til facilitering af studerende med litteratur/ informationssupport, men især til håndtering af alle de administrative opgaver omkring elearning (tilmelding, framelding, kursusadministration etc.). Henleys undervisere er if. Matty Smith blevet rigtig gode til at bruge teknologien, men de har fortsat 19

20 VISIT TO GREENLANDS... sværest ved at udnytte de teknologiske muligheder i dialogen. Der arbejdes meget på at udvikle helt nye dialogformer. Jeg kunne genkende problemet fra vore egne kursusafviklinger på HHÅ, hvor vi på samme måde arbejder med at udvikle nye dialogformer mellem undervisere, kursister, bibliotek på diverse netstøttede kurser. For skal elearning virkelig konkurrere med fysiske læringsformer, så er den interaktive dialog mellem parterne studerendeundervisere-bibliotek-administration helt afgørende. Keep it simple - ikke elearning for enhver pris Henley opererer med 4 kriterier, som alle skal være opfyldt, for at en uddannelse lanceres som elearning. Kurset skal dokumentere, at det møder brugerens behov for læring og det formål, det er udviklet til at understøtte(support) Kurset skal dokumentere, at det faktisk mindsker afstanden til læring (individbaseret læring) Kursusformen skal give alle lige adgang til information/ læring (teknologien) Kursusformen skal understøtte videndeling og interaktivitet (knowledge sharing) Væsentlige succeskriterier for, at Henley vælger at lancere en uddannelse som elearning er, at: det skal være simpelt for undervisere og brugere at formidle læring på denne måde det, der udbydes, skal være relevant for brugerne. Der skal selekteres og målrettes uddannelsestilbuddet skal integrere adgangen til personaliseret og relevant elektronisk undervisningsmateriale, til relevante informationsressourcer i Henley elibrary support - 24 timer i døgnet - og tilsvarende til alle relevante administrative funktioner frit tilgængeligt som en del af studiepakken. Bibliotekets rolle i fremtiden? På spørgsmålet om, hvordan bibliotekets fremtid vil være set i lyset af den igangværende udvikling, lød svaret: Biblioteket har aldrig været vigtigere for læringsmiljøet end nu. Biblioteket har en meget væsentlig opgave at løse som facilitator og skal sammen med underviserne skabe de rigtige rammer for den dialogform, som elearning skal basere sig på. Det signal stemmer fint overens med de erfaringer, vi har høstet på HBÅ gennem de seneste års arbejde med at facilitere elearning. Vil du høre mere om Henleys erfaringer med elearning så besøg HHÅ s næste elearnings træf den 13. september kl Har du lyst til at høre mere og spørge ind til de erfaringer, som er høstet på Henley fra års arbejde med fleksible netbaserede uddannelser, så bliver der lejlighed til at møde Matty Smith den 13. september kl på HHÅ. Matty Smith vil i et indlæg fortælle om Henleys erfaringer med at udbyde uddannelser som elearning - et virtuelt universitet - for studerende globalt. Arrangementet annonceres i august ved opslag overalt på HHÅ, men tilmeld dig allerede nu til: Karen Harbo eller Halfdan Eika på så du er sikker på en plads. Tove Bang er overbibliotekar ved Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. 20

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog.

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Dit læringsmiljø Vi udvikler teknologi, der giver dig tid til at undervise og skabe læring. Vi tager det næste skridt inden for undervisning og læring Fremvisning

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Indlæg i projektets diskussionklub

Indlæg i projektets diskussionklub Indlæg i projektets diskussionklub [Projektledelses logo] Lavet af: 990936X Ulla Thorup Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indlæg i diskussionsklub... 3 Velkommen til kurset...

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere