Axel Petersen i Kolding Fjord RK og i Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axel Petersen 30.9. i Kolding Fjord RK og 1.10. i Fredericia"

Transkript

1 VIRUM ROTARY KLUB Præsident: Flemming Bligaard Pedersen, Kirkevej 28, 2960 Rungsted Kyst. Tlf Sekretær: Christian Gerlach, Fuglevadsvej 77,2800 Lyngby. Tlf MødetidJsted : Mandag 17.15, Virumhallen Geels Plads 40,2830 Virum. TIf Sommer: Fredag 12.15, Sophienholm Nybrovej 401, 2800 Lyngby. TI Møde Dagens program \ '\ "Fra Nr. 15/1552, ingenting den til menneske 7. oktober om livets opståen og udvikling". vnagn Aage Hallig. Mødeprocent Mødt i anden RK Fødselsdage Jubilæum Sang 79.1 %. sidste uges mødeprocent hævet til 79.1 %. Axel Petersen i Kolding Fjord RK og i Fredericia Søren Nikolaj Pedersen mandag den år, Reception i hjemmet søndag den fra kl til Jørgen Bjerre fyldte 60 år den og fik en hilsen fra VRK. Søren Jensen 40 års forretningsjubilæum fredag den Reception på Hotel Erimitage på dagen kl "Nu falmer skoven trindt om land". RK. Næste møder min. v/rnn Rolf Jacobsen "Tanker og ideer om Internationalt udvalgs virke" Arr. Internationalt udvalg Møde med daml~r - tilmelding! Kirsten Rolffes fortæller. Arr. : Kulturudvalget min. v/niels Ramberg. "Humanitært arbejde". vllnformationschef Tede Tvedt. Frelsens Hær min. (udvidet) v/arne Linderholm. Brancheforedrag v/tom Paludan. Lidt før tid : Axel Petersen havde uddelt invitation til en speciel Rotary tur. 7 dage til l1ekkiet og østrig. ( Internationalt Udv.) Der er tale om en proffessionelt arrangeret tur med et usædvanlig flot og interessant program - prisen. hold godt fast - kun kr pr. person - men - der skal tilmeldes 40 personer. for at turen kan realiseres; hvis VRK ikke kan opfylde dette mål alene. vil invitationen blive udvidet til vore naboklubber. Læs det uddelte program og få evt. nærmere oplysninger hos Axel og Marie - tilmelding senest mandag den Har man ikke fået programmet - tilsendes det sikkert gerne fra Axel og Marie, tlf, Axel opfordrede os til at se et nyt reklameindslag på TV 2 i aften. Det er en helt ny genre - og reklamerer for Alm. Brand Bank. Søren Nikolai Pedersen inviterede os personligt til sin fødselsdags reception på søndag og håber vi alle kommer - det er fra kl i hjemmet, Åmosebakken 4. Søren Jensen inviterede ligeledes til sin jubilæums reception på Hotel Erimitage fredag den 18. fra kl12-15 og lovede. at ingen behøvede at gå sultne derfra. Præsidenten bød velkommen og mindede om salget af årets julekort fra Grønland - bestillingsliste blev sendt rundt. Fra Guvemørens månedsbrev var der en hel del

2 meddelelser om det forestående 75 års Rotary Danmark Jubilæum, og præsidenten gjorde opmærksom på, at vor klubs officielle bidrag vil være en stor annonce i den specielle jubilæumsavis, som "Det Grønne Område" fremstiller. Men der gøres også opmærksom at indrykke annoncer i avisen. på, vi alle har lov til Arne Linderholm, som jo er drivkraften i denne aktivitet rettede en meget kraftig appel om, at så mange, som muligt vil indrykke annoncer, da der ellers er fare for, at hele projektet kuldsejler! - Arne måtte endda meddele, at tiden er så knap, at det var nødvendigt med tilsagn ved mødets slutning! han ved mødets indledning havde glemt at iføre sig præsidentkæden, hvorfor han, da en omhyggelig gennemrodning af lommeulden, ikke kunne fremtrylle en tokrone, med en tåre i øjet masede en 50 kr seddel i "Grisen" og håbede, at denne seddel kan være betaling for fremtidige forglemmelser. (Det vil nok afhænge af forglemmelsemes art og antal). Vagn Aaae Hallig. dagens foredragsholder, fik nu ordet og holdt os tryllebundet de næste 40 minutter. Det er en stor kunst at koge en udvikling på mange milliarder år ned til 40 minutter, men sådan noget kan Vagn Aage, ja han får det hele til at lyde så enkelt og forståeligt, men vi lader os ikke bluffe, vi ved, der ligger et enormt arbejde bag udarbejdelsen af sådan et foredrag. Beviset for, at foredraget gik ind er, at der, stik mod sædvane, var musestille i salen - bravo. Vagn Aage havde altså formået at koge mange milliarder års udvikling ned til 40 minutter; jeg syntes det ville være synd og skam at koge disse 40 minutter yderligere ned til et referat, hvorfor jeg efter aftale med Vagn Aage, lader hele foredraget kopiere og bringer dot i fulå længde i ugebrevet, så de få, der ikke kunne være til stede samt vore familier også kan få lejlighed til at opleve Vagn Aages foredrag. Det skal dog tilføjes, at der var en del bemærkninger udover, hvad man kan læse i manuskriptet, bl.a. U.m. nogle store farvefotos, som blev sendt rundt ved bordene - ligesom man jo må undvære Vagn Aages indtrængende fremstillingsevne. Vagn Aage slutter foredraget med et ord af H.C. Andersen - og vi kan tilføje, at hvis H.C. Andersen havde hørt Vagn Aage, ville han have sagt: "Det er mageløst"! Venlig ~Goor hilsen God fornøjelse med læsningen.!, Bifaldet Der var spørgsmål var meget kraftigt.\ fra Axel p~sen. og Henning ~ Sørensen. Præsidenten takkede varmt for den store oplevelse og for Vagn Aages altid store beredvillighed til at yde en indsats og fremhævede hans store pædagogiske evner. Hvor skal man dog være dum - for ikke at blive lidt klogere hver dag! Inden præsidenten takkede for dagens møde og bad os hilse hjemme, gjorde han pænt afbigt for, at

3 kj ~iw (.' l /6GD().J) (jt12-~ X IODd ::::-(I~/(j X / dc> () ~,1/./1, r-4, I ~ArvIW C> "Fra in~entin~til menneske" - om livets opståen og udvikling." 11. "Adams skabelse",?-1ichelangelo, ~udsnit af loftsfresko, Sixtin6ke Kapel. ~--+O---.L--<f / I begyndelsen var der in~entin~ - hverken ~ eller tid. Men for 15 mia år skete der noget - et ufatteligt stort brag, som kaldes The Big Ban~. Det var universets fødsel. Hvorfor det skete, ved vi ikke. Men hvordan ved vi meget om. Ja mange forskere mener nu, at Big Bang ikke længere kun er teori - det betragtes som bevist, at det var sådan universet blev sbabt. - '- --D c:-- Der!1lL-en fysiker, som har sagt, "Hvis jeg virkkelig skal forklare Big Bang, er der ingen der forstår det. Og hvis jeg prøver at forklare det, så man kan forstå det, er det ingen forklaring." Hvad gør vi så? Jo, jeg vil nøjes med at sige et par ting, som maske kan give os en vis fornemme~se af haad det drejer sig om. Gå ud og kig op mod himlen en mørk og stjerneklar nat. så ser du en mass~ stjerner og bag dem er der endnu flere. Mellem alle diss~ etjerner ser du den sorte natt~himmel. Gå derefter ud i en stor skov. Der ser du en masse træstammer og bag dem er der endnu flere. Fjernere og mindre ganske vist, men hvis skoven er stor nok - f. eks. - uendelig - vil du kun se træstammer. Du kan ikke se ud af skoven. Sådan også med nattehimlen. Hvis universet er uendeligt, vil du kun se stjerner - nogle umådeligt fjerne og bittesmå - men de vil allesammen lyse, og der vil være så mange af dem, at de vil dække hele himlen som et eneste lysende skj old. Ligesom med træstammerne kan du ikke se ud '~IP.;.. mellem dem, og der vil ikke være nogen sort n~ttehimmel. Men den er der jo - den sorte nattehimmel T og det viser, at univorset Il.. ikke er uendligt '""-#_....,-~.~ Når vi kigger ud i nattemørket, ser vi ud af universet tin~. Vi ser the Bi~ Ban~. ud i in~en-

4 2 ~ Det andet jøg vil sige er, at der i dag findes måleappater, så man ganske nøje kan analysere lysets sammensætning - selv fra de 'fjerneste stjerner. Sådanne analysen' viser, at stjernernes lys ændrer sig ved en s~kaldt rødforskydning. Lyset bliver hele tiden en lille smule rødere. Det viser, at stjernerne fjerner sig - ja, man kan endda måle, hvor hurtigt det går. Galakserne er med andre ord på vild flugt fra hinanden. Dvs universet; udvider sig. Altså må der have været en begyndelse. Et Big Bang. Nu kommer vi til det sto~smål: Hvordan kan det lade sig gøre, at der opstår noget af ingenting? Det kan det, fordi fysikkens love/sådan som vi kender dem i dag, ti' lader at det tomm~ rum deles op i partikler. Disse partikler følger bestemte love. Je skal kunne mødes igen og dermed ophæve hinanden - så de forsvinder og rummet igen bliver tomt. Denne teori bygger på, at universets energi er nul. Det koster umådelig store energimængde r at flytte galakserne fra hinanden - men galakserne har samtidig en tilsvarende negativ energi, fordi de tiltrækker hinanden. Dvs at den energi, der findes i un~verset i form af stof og stråling - opvejes af den energi, der findes i universets tyngdefelt. Den samlede) energi er lig nul. Så fik vi klaret det. Det gik jo nemt - eller gjorde det? Jeg synes nu nok, at lige meget hvor ihærdigt man prøver - så er de~~ært at i'orstå. Lige efter Big Bang var der ikke noget stof, sådan som vi kender det. 'Der var en såkaldt plasma - et sammensurium af stråling og masse. Og temperaturen var høj - flere mia grader. 1/2 mia år senere var temperaturen faldet til nogle tusinde grader så der kunne dannes atomer. Først brint, som er det simpleste af alle grundstofferne. Det er universsets urstof. Af det er alle de andre grundstoffer bygget op. Alt dette stof samlede sig i enorme tåger - stjernestøv om man vil og deraf dannedes efterhånden galakserne med alle deres solsystemer. Der er så mange, og det hele er så stort, at også det er svært at forstå. Vores egen galakse, mælkevejen, er kun en lille galakse men de

5 J består alligevel af mindst 100 mia stjerner. Og der findes mia af galakser, nogle meget større end vores. Jo, jeg synes nok, det kan svimle lidt. ~ Vor egen jord blev skabt for 4,6 mia år siden af klippeblokke fra en eksploderet stjerne. Senere kom der fxere klippeblokke til, og jorden blev varmere og varmere p.gr.a. radioaktivitet. Tilsid~t smeltede den og dens jern sank ind mod midten. Samtidig dannedes der en jordsko~pe. Jorden var et helvede dengang. Umådelig varm og fuld af radioaktivitet. Men efterhånden blev temperaturen lavere, så større molekyler kunne dannes og overleve. Der blev frigjort vand - og der opstod et urhav samt en atmosfære af kuldioxid, kvælstof og vanddamp. ~ Og så skete det - miraklet: Livet opstod. af den Vi ved ikke hvordan. Vi kan kun gætte, for der er ingen forsteninger proces. Men vi ved at livet opstod i havet, og at det ~ opstået for 3,8 mia år siden - altså ca l mia år efter at jorden blev skabt, Det viser aftr~k af de første eencellede organismer i gamle klipper fra den tid. I urnavet fandtes alle slags grundstoff'er, og deres natur er sådan, a1: de hele tiden farer rundt mellem hinanden og danner kemiske forbjitlb. delser - ikke blot simple stoffer som kuldioxid og ammoniak, men også mere komplicerede som f.eks. amprinosyrer. Og netop am~inosyrer er byggestene til proteinerne, som udgør det levende væv. Man regner med, at der i urhavets suppe af stoffer var så uhyre mængder af disse molekyler, og at der var så umådelig lang' tid.till:,"] råd~ghed - at det måtte ske. på et eller andet tidspunkt måtte disse organiske stof:eer finde sammen på den rigtige måde. Og skabe liv. Det er blevet sagt på denne måde: "Livets opståen var en usandsynlig hændelse, som havde uendelig mange muligheder for at indtræffe." Man har prøvet at fabrikere liv ved at efterligne forholdene i urhavet. I lufttætte beholdere har man anbragt alle de forskellige kemiske stoffer, som var tilstede dengang. Og det er faktisk lykkedes ved hjælp af stråling at fremstille aminosyrer. Men liv kom der ikke ud af det. Langt ude i verdensrummet har rumfarere opsnappet prøver, der inde-

6 4 holdt livets byggesten - kulbrinter Ol; amdmosvrer - ligesom man i met~-: sten, f.eks. fra Mars - har fundet komplicerede organiske stpffer. for Men stadigvæk - der er et langt spring til selv de simpleste former liv. Det er derfor ikke mærkeligt, at man fra gammel tid har ment, at der måtte findes en slags livskraft - en substans, som opstår ved fødsel og forsvinder ved død. Det er en filosofi, som kåldes~~italisme, og som allerede de gamle grækere troede på. Men der findes ikke sådan en livskraft-substans - for vi ved nu at livsprocesser foregår efter nøjagtig de samme kemisk-fysiske love som gælder i den livløse natur. Livsprocesserne eit blot mere indviklede og komplekse. Så selvom det naturligvis er praktisk, at vi skelner mellem levende - og livløst i vor daglige tilværelse - så er det videnskabelig set menin~~ løst.. Der er ikke nol;en skarp grænse mellem det levende og det livløse. ~ Inden vi forlader det spændende kafitel om livets opståen og går over til at snakke om de første levende væsner, er det naturligt. at spørge: "Hvad med Venus og Mars?:'- vores naboplaneter. Er der liv på dem?" på vej til månen fortalte rumpiloterne, hvor vidunderlig smuk vores jord er - set derude fra rummet. Lysende blå og gr5n -ag.varm og levende. 2. Jorden, set fra rummet. Sådan er Venus og Mars ikke. Set ude fra rummet ser de golde og død ud. Og det er ikke så mærkelig~: Venus er gloende varm og een eneste heksekedel af vulkansk~ virksomhed. -Mars er så isnende kold, at selv kulsyren er frosset til is. Det er helt sikkert, at der ikke er, og aldrig har været organisk liv på Venus. Med Mars --- er det anderledes. I begyndelsen var der nemlig vand på Mars. Det vidner de udtørrede flodsenge og -sletter om. Vandet forsvandt imidlertid - ingen ved hvorfor. }C~J~ ~ /At.v~(j;.r 0/v:.-J-5l.c'L-j -; Derfor er det ikke usandsynligt, at der var tidlige livsformer på Mars i en fjern fortid. Men som forholdene er nu, kan der ikke eksistere det, vi forstår ved høj~re liv.

7 5 De ældste tegn på liv er som sagt 3,8 mia år gamle. Det er mikroskopiske, eencellede organismer. De kaldes, Procaryoter. De er bl.a. fundet ved Australiens kyster, hvor de danner kilometerlange, pudeformedæ aflejringer af kalksten. En procaryot er ret primitiv. Den består af celleslim og har en c~llevæg, men ingen cellekerne. Den formerer sig ved simpel deling. Disse første eencellede organismer afspejler livets allertidligste miljø. Der var ingen ilt i atmosfæren dengang, så nogle a~ dem tog deres energi fra svovl, andre fra kulbrinter. Men meget tyder på, solens lys ret, hurtigt kom til at spille en vigtig rolle som energikilde. Procaryot~rne er især interessante, fordi de var det eneste liv på jorden i de første l 1/2 mia år. ~ Jeg vil gerne - allerede på dette tidlige tidspunkt af min beretning sige noget om ~ - eller som det lidt prosaisk hedder indenfor biologien; Ben kønnede formering. Sex er nemlig en gammel opfindelse. Allerede for et par mia år siden dyrkede de eencellede bakterier en form for sex. Det var ganske vist i en lidt uinteressant udgave, synes jeg nok. Den bestod ~ eller rettere sagt består, for bakterier dyrker stadig sex på den måde den dag i dag - den består i at to bakterier lægger eig op ad hinanden og stjæler dele af' hinandens arveanlæg, af hinandens DNA'~ Hvad der sken'ved den proces, kan jeg forklare ved at fortælle en lille historie fr~ Indien: Her udbrød en koleraepidemi, men lige meget hvormeget lægerne og deres laboratorier undersøgte patienterne og deres udsondrlnger - kolerabakterier kunne de ikke finde. Hvad så? J~ det viste sig, at det var nogle ganske ordinære kolibakterier, der var skyld i epidemien. De er sædvanligvis temmelig usl~delige, men een af dem havde haft ~ med en kolerabakterie. Derved var der opstået en slags bakterie, som stadig v~r koli, men som havde kolerabakteriens smitteevne og farlighed. Man kan godt undre sig over, at udviklingen i den grad har favoriseret den kønnede formering, Man skulle tro, det var mere effektivt hvis der ',-kunvar hunner, som bare kunne føde løs, uden at skulle fjolle rundt for at finde en partner. Ug uden hanner ville der samtidig være doblelt

8 6 så mange til at føde. Men nej, ~ - altså kønnet formering - ~ det mest effektive. Ikke b~e p.gr.a. forlystelsesmomentet, men fordi der sker et generationsskifte - og afkommet er altid lidt anderledes end forældrene i arve- ~ mæssig henseende. Denne variation af egenskaber er en garanti for at den pågældende art kan klare sig og overleve - og~å8~il:v:oin"dens.livsbetingelser ændres. Men sex har sin pris - og det er døden. For at de unge kan komme til, må de gamle dø. Hvis man forestille~sig, at vi mennesker kunne formere os ved simpel celledeling ligesom bakterier - så ville vi, når vi blev tilpas korpulente - gå midt over og blive til to. To mennesker nøjagtig ens og med de samme erfaringer og erindringer. På den måde ville vi i princippet leve evigt. Men den går ikke - de unge må til. Og vi må dø. Inden vi slutter vores sex-snak, vil jeg fortælle om sølvkarussen. Det er en sær historie. Sølvkarussen er en karpefisk, som blev importeret fra Japan og Kina til 0steuropa. Siden er den sluppet ud i det fri og er nu alm i østeuropas floder og søer. Og nu kommer det mærkelige. I Asien forekommer der lige m~nge hunner og hanner, som normalt er - men i østeuropa forekommer der kun hunner. Al1igevel yngler d~, fordij~~rrer sig med lokale karpefisk bl.a. Alm. Karuss.e. Men det mærke ligs te er, at disse karpehanners sperma tozoer ikj~_ J ~ ~ _ kan trænge ind i sølvkarusse-hunnens æg. Spermaen irriterer kun æggene, jog bliver så de deler sig til nye sølvkarusser - altid hunner og al~id nøjagtige kopier af Illoderfisken. Det åbner store perspektiver er der nogle der mener. Det burde være forholdsvis le t at finde de t s tot: i karpehannernes- øp:erma, der kan få sølvkarussens Med dette stof æg til villel at.~dvikle ~inder kunne sig. give sig sel~ en}n,iektion,så deres æg - uden befrugtning - udvikler si~ ~~l~byer, altid piger, og ~~d. en tro kopi af I~deren. :0 hd<j'f_l:-~~ X t of'j~ J~ ~~~,' ~ ~ Så kunne mennskeheden - dvs kvinderne - blive fri for alt det bøvl ~ med mændene - og disse ville forøvrigt uddø ret hurtigt. Medmindre man ville beholde nogle A som kæledyr.

9 7 Men lad os hurtigst muligt se at komme væk fra den slags skrækvisi ~. Vi skal tilbage til vores mikrober. Det næste skridt i udviklingen kom for godt 2 mia år siden. Da opstod der en ny slags organismer, også mikroskopiske og eencellede. De hedder ikke ~- men Eucaryoter. De var mere kompliceret, mere moderne opbygget. Bl.a. havd~ de en cellekerne med kromosomer og DNA. De er praktisk taget magen til de celler, vi mennesker består af - og alle dyr - og al~e planter - og alle bakterier og amøber. De indeholder det samme DNA, som bestemmer hvordan vi skal se ud - og hvordan et egetræ, en sommerfugl, en elefant og en regnorm skal se ud. Jeg synes det viser - mere end noget andet - at vi har samme oprindelse. J. Om DNA. De nye, moderne celler havde som sagt DNA, men de var også anderledes på en anden måde. De indeholdt nogle små legemer inde i deres celleslim, som hedder Mitokondrier og Kloroplaster. Deres funktion er vidt forskellig. Mitikondrierne ilter det organiske stof, der kommer ind i cellen og skaffer dermed energi. KloDoplaster derimod laver selv deres energi ved at danne sukker af sollys, vand og kuldioxid. Det der hedder foxosyntese. Og så er I selvfølgelig klar over, at vi står overfor noget stort og afgørende. Man har kaldt det livets største korsvej. Alt levende deler sig i to - i planter og dyr som herefter sig på hver sin måde. Planterne med kloroplaster drier. udvikler dyrene med mitokon- Jeg ville gerne fortælle en hel masse om planterne og deres udvikling. Fra alger, tang, bregner til nutidens blomsterplanter. ~1en det vil føre for vidt. Vi/W~lde vores kurs - ellers når vi aldrig vejs ende. Planternes udbredelse medførte en afgørende forandring af.iordens atmosfære. Den blev iltholdig - og tilsyneladende kom den ret hurtigt til at indeholde 21% ilt - altså lige netop det indhold, atmosfæren har i dag. a Det er ikke tilfældigt, for 21~ er et godt valg. Det ville være altfor

10 8 farligt, hvis atmosfærens iltindhold blev f.eks. 25% - for så ville der gå ild i alting. Og et væsentlig lavere indhold f.aks. 15% ville gøre det bes~ærligt for dyr og mennesker at ånde - og man ville heller ikk~ kunne få nogenting til at brænde. 4. Prokaryoter og Eukaryoter. For mere,-end l mia år siden begyndte nogle celler at klumpe- s;ig sam ~. De lærte efterhånden at samarbejde. Nogle lagde sig yderst og blev til hudcellef, andre tog sig af fordøjelse eller åndedræt, andre igen blev sanseorganer. Hermed var opstået en flercellet organmsme. 5. De; første flercellede væsner har sikkert været små~, snegle og den slags - men der dukkede hurtigt mange andre op - besynderlige væsner. Og senere igen de mere velkendte som muslinger, søstjerner, vandmænd, blækspruuter plus en hel masse, som siden er uddøde. Vi har alle hørt om trilobitterne, der en overgang var meget dominerende og kunne blive over 1/2 m lange. Første flercellede ogganismer. --e-.. Men det er ikke nogen af disse krible-krable dyr, vi skal have fat på for a~ komme v~dere. /7 Det er fiskehe. Og hvorfor? Det vil jeg forklare på denne måde: 1~1r-Køb/en røget sild! Udben den og server den på-rj!elh,~ med radiser og æggeblomme. Så står du tilbage med benraden, med skelettet. Forrest er der et kranium, så falger en lang rygrad med rygmarv - og på den forreste del af rygraden sidder de dumme strittende tynde ben, som er så svære at fjerne. Det er ribbenene. ved Og når vi så lige husker på, at fisk har et par brystfinner og at der gat t..e t, sidder et par gatfinner- og at disse to par finner senere udvikler sig til henholdsvis for- og bagben. Ja, så'kan vi nok se, at vi er kommet et kæmpeskridt videre. Fiskenes skelet ligner faktisk vort eget temmelig meget. t rlyrrtgt-('.

11 9 Som dyreart betragtet er fiskene en stor succes. De opstod for 400 mio år siden og har bredt til alle have, søer og flilider,så der nu findes over JO 000 forskellige fiskearter. ~ Men lad os komme videre -.;nu sker der virkelig noget! Livet vinder sin største og mest forunderlige sejr. Det går i land. Fra pol til pol bliver fastlandets golde bjerge og sletter klædt i grønt. Først kom alger og tang.- senere kultidens ~skove med bregner og i dag. padderokker og tilsidst skove, marker og haver, som vi kender dem Kultidens sumpskove. vi Dyrene fulgte snart efter. Insekterne var nok de første'. Men dem må lade flyve deres egen vej. Vi kan ikke få det hele med. De er ellers interessante nok, insekterne, for som.dyregruppe betrgtet har de haft enorm succes. Biologisk set måles et dyrs succes ikke ved om det kan bygge broer eller jetfly eller komponere musik ligesom Mozart, men på dets evne til at mangfoldiggøre sig. Og der må man sige at insekterne er helt suveræne. Der findes flere hundrede tusinde insektarter. De første fisk, der steg i land hedder kvastfinnefisk. De levede på overgangen mellem vand. og land. Ved højvande opførte de sig som fisk ved lavvnde var de ganske gode til at kravle rundt i breddens fug~ige mudder.v.hj.a. deres bryst- og gatfinner. Efterhånden blev disse finner omdannet til lemmer og gællerne til lunger, så de kunne VOve sig længere op på land. Hen det var slet ikke nogen nem proces at blive landdyr. Livet er jo opstået i havet, og alt levende består hovedsagelig af vand. Udtørring betyder døden. D~ første rigtige landdyr, padderne, var derfor amfibier, dvs at ue stadig lagde deres æg i vandet, hvor også ungernes OPvækst fandt sted. Vi kender det fra frøernes frøæg og haletudser.

12 1.0 Men øglerne, som fulgte efter padderne, fandt på noget genialt. De fandt på at lægg,e rigtige æg, som var omgivet af en hård skai og forsynet med en æggeblomme. Det var et stort fremskridt. Krybdyrægget var.simpelthen et akvarium, hvor fostret kunne gennemleve sit haletudsestadie, indtil det var et fuldt udviklet landdy~'. Æggeskallen beskyttede mod udtørring, og bloalmen. sørgede for den fornadne næring. Selvom øglerne startede som smådyr, blev de senere enormt store Den planteædende Tordenøgle vejede 40 tons, og når den så sig omk~ing strakte den sin lange hals 10 m over jorden. Den kødædende Tyrannus havde munden fuld af sabeltænder så lange som en voksen mands underarm. Den kunne meri lethed se henover et parcelhus. Den er det frygteligste uhyre, der har ~ eksisteret. I luften svævede kæmpestore flyveøgler' på størrelsæ med et sportsfly. Men det var nu ikke dem, der blev ophav til fuglene. Det var en fjerklædt fugleøgle, der dukkede op for 140 mie år siden. Da skilte fuglene sig ud. Men også dem må vi lade'flyve deres egne veje. Øglerne, eller dinosaurerne, var een af de mest succe&fulde' dyregrupper', der har ievet. I mere end 200!nio år var de total t dominerende på jorden. Sammenlignet med menneskets sølle J mio år, må det siges a.t',';';' være ganske længe~ Men så forsvandt de, dinosaurerne, ret pludselig. For 65 mim år sid. Hvorfor? Ja, det har man spekuleret over lige siden. Var det et kæmpevulkanudbrud, en voldsom klimaændring eller var de simpelthen blevet alt for store? Det kun~ måske være de små pattedyr, der var opstået. De var jo varmblodede og derfor aktive om natten, nz,f' det var koldt og de koldblodede øgler ikke duede til noget. Måske listeded' ig ud om natten og åd dinosaurernes æg. Jo, der er teorier nok. Jeg synes den mest sandsynlige teori er et meteornedslag. Interessant nok har man fundet et krater efter et meteornedslag ovre i Kanada, som fandt sted netop for 65 mio år siden. Krateret er over JOO~ km på hver led, og det vil sige, at meteoren må have været en klods på mellem 10 og 15 km i diameter.

13 ll. så kraftigt et sammenstød f'år hele jorden til at klinge som en klokke. Og genlyden vil få den til at blive ved med at ringe og ryste i l mio år derefter. Mere end 90% af alt liv vil uddø, og klima og livsbetingelser vil ændres totalt. Hidtil havrte pattedyrene ført en kummerlig tilværelse under dinosaurernes rædselsregime. Derfor var de første pattedyr små natdyr som f.eks. spidsmus, pindsvin, gnavere og flagermus. Men siden er pattedyrene blevet til den mangfoldighed af Dlante- og kødædende dyr, vi kender i dag. Plus naturligvis mennesket. Det kunne der fortælles mange spændende og drabelige historier om. Fra de første næbdyr, pungrotter og kænguruer til de nu afdøde sabelkatte, mamutter, hulebjørne og uroks er. Og vi skal som sagt ikke - af falsk beskedenhed - glemme os selv. Og slet ikke menneskets formidable hjetin~. Den er jo højdepunktet i udviklingshistorien. Det er ikke for meget sagt, at den menneskelige intelligens er de± ypperste og mest forunderlige, livet har skabt. $janaen. Mennesket har mere end nogen.ayreart formet verden, som den er 1 d~g. Det var os, der udryddede de store fortidsdyr, jeg netop nævnte, og vi :"~.'-c! har i det hele taget belastet og ændret så meget på vor klodes klima, floraag fauna, at mange med rette er bekymret for jordens fremtid. Og dermed vor_~gan. Det skulle jo nødig gå vor vidunderlig smukke blå og levende jord som det gik på Mars. Men jeg tror, jeg skal holde inde nu. Jeg har jo ved en tidligere lejlighed fortalt om vores udvikling fra spidsmus over aberne til menneske. F'/'vV:"~'ct~.i Så vi er hermed~nået til vejs. ende. Det har været en lang rejse, og vi har måttet tage nogle gevaldig lange skridt. Vi har også måttet skøjte lidt let henover mange af problemerne. Mei(~fetskal. j6 ikke:~være~ nog=et.kuatis, (de,ttehei.-jeg har prøvet!. '--." (.,,---,.-"./' '.-~-"~ \.. forhåbentlig på en nogenlunde underholdende måde - at fortælle lidt om det store spørgsmål: "Hvor kommer vi fra - hvad er vi?" Vi er kommet af ingenting, har vi lært. Men jeg håber også vi har l~rt, at det liv, vi har fået, er en kostemøjsommelig udviklet gennem mia af år. Skøn på det!

14 12 Jeg vil slutte med at sige ligesom H;C~ Andersen sagde, da han blev spurgt om, hvad han ville med sine eventyr; "De skal glæde og fornøje - men der skal også være noget foit tank~n! ljj~. t.c. '-:j~10.'7<0 (1;,4..ff.

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder.

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder. 1 Forord Da jeg i sin tid informerede mine bekendte om, at jeg var ved at skrive en bog om sex blandt dyrene i haven, troede de i almindelighed, at jeg tog gas på dem. Nogle formodentlig blot, fordi de

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk 8OYLInUHNO GHU HQEHO\VQLQJDIKXPDQLVPHQ VRPGHQXGWU\NNHVL +XPDQLVW0DQLIHVWR,, DI &DUO6XNNRW 'DQPDUN 1 Ulv i fåreklæder af Carl Sukkot Diverse oplysninger Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kærlighedsrevolutionen

Kærlighedsrevolutionen Fordi vores fælles handlekraft er meningen med det hele 2011 VOL KR 04 49 Kærlighedsrevolutionen Flirt for fred 6 Smil til verden 5 Snak med folk 22 Arbejdsglæde 45 F... Flink 28 14 50 + Opdagelsesrejse

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere