33. årgang Nr marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang Nr. 9 10. marts 2013"

Transkript

1 33. årgang Nr marts Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Tirsdag 2/ (budgetmøde) Onsdag 10/ Torsdag 16/ Mandag 10/ Rengøring sønd. d. 17.marts Stamgruppe 2 Anne-Lise Dorthe Hanne Kristine + Morten Sara + Sebastian Mette 24 Sebastian + Sille Peter Jens K Arne + Jakob Fællesmøder: Torsdag 21/ Onsdag 24/ (generalforsamling) Torsdag 30/ Mandag 24/ Fødselsdage: Lene fylder 52 år onsd. D. 13. marts Fælleshuset er lånt ud til 2013: Søndag d. 17. marts kl. 14: Cafémøde v/ Energnisterne Lørd. D. 6. april Fælles musikaften med band Lørd. D. 20. april Hus 14 Lørd./sønd. d. 18./19. maj Hus8 Lør/søn d maj. Arbejdsweekend Lørd. D. 1. juni Hus 22 Lørd. D. 8. juni Hus 4 Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 Lørd./sønd august Hus 11 Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 Lørd. Sønd. d sept Hus 21 Lør/søn d sept. Trivselsweekend:Stgr 4 Lørd. D. 21. september Hus 7 Lørd. D. 16.november Hus 18 Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:stam. 6 Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:stam 1 Onsd. d. 25. dec. Hus18 Torsd. d. 26. dec. Hus 7 Fred. D. 27. dec. Hus 4 Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 Tillykke Søren fra gården tog dette billede i morges Hestemøg Kære alle, Jeg ville gerne kunne fortælle, at det er mit lille firma 'Lene Vind Kommunikation', som allerede spirer efter at jeg har sået 'frø' 1

2 diverse steder sådan er det desværre ikke ENDNU. Det er en anden business, som er ved at tage form. Hestegruppen er nemlig begyndt at eksportere hestemøg i første omgang til Mosevej og måske spreder det sig til hele lokalområdet! Inden vi eksporterer alt ud af bofællesskabet, skal alle Bakkens haveejere også have chancen for at få noget god gødning. Hvis I stiller jeres trillebør ved hesteskuret, fylder vi den gerne op, næste gang vi indsamler de værdifulde hestepærer. Hvis hus 14's trillebør allerede står klar ved skuret fyldt til randen, er I meget velkommen til at tage indholdet derfra. Endelig kan I selvfølgelig også hente gødning direkte på marken eller 'lagret' hestemøg fra vores mødding, som befinder sig i det vestlige rum i skuret. Det er ældste ligger i skillerummet til højre. Rigtig god fornøjelse, Vh. Hestegruppen v. Lene PS: Som sagt så forsøger jeg også at få gang i min freelance business og I er velkommen til at tjekke min hjemmeside jeg modtager meget gerne kommentarer og gode råd. KØKKENNYT PANDER MED KERAMISK BELÆGNING Fast plads på væggen t.v. for emhætten. Brug kun redskaber af træ eller plast. Må ikke sættes på blusset uden fedtstof. Tåler ikke overophedning eller chokafkøling. Rengøres med blød børste og sulfo. Brug ikke grydesvampe, ståluld m.m. Afkogning med lidt sulfo er effektivt. NY PLACERING AF SMÅ GRYDER Der er voldsom trængsel på grydehylden under stålvasken. Jeg har derfor anbragt de små gryder og tilhørende låg i komfurets venstre skabssektion, og overflyttet de franske alu-ovnfade til skabet med de hvide porcelænsfade. GLAS OG KAFFEKRUS Årets aktiviteter på vædskefronten er gået hårdt ud over glas og krus. Beholdningen er nu suppleret op, så vi igen er oppe på ca. 85 kaffekrus, 125 vandglas og 100 vinglas af hver type. Af champagneglas er der 64 ens glas, anbragt i en opvaskebakke på glasvognen. Desuden et antal ukurante glas i kasser på champagnehylden. Jeg foreslår vi luser de ukurante champagneglas ud og supplerer op til 100 ens glas (vistnok dem fra Ikea ). Og at vi så fremover holder os til én type glas, leveret i opbevaringsæsker. EFTERLYSNINGER 3 stk. peberkværne (de nye gennemsigtige). 1 Trip-Trap serveringsbrædt. Pommes frites maskinen (hvid plast) Låg til tekande (nye stålkande) Piskeris til El-piskeren. Tingene har manglet meget, meget længe. Der er ridset BB nederst på peberkværnene. Ligesom Trip-Trap brædderne er mærket. Erik Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde torsdag d. 7. marts 2013 Til stede Kirstine, Mette 15, Mette 24 og Erik. Referent Mette 15 Pkt. 1 Valg af mødeleder Kirstine Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Det udsendte forslag blev godkendt med tilføjelse af et punkt 6) Ejendomsvurdering. Pkt. 3 Regnskab 2012 og budget 13 Bestyrelsen fortsatte arbejdet med regnskabet for 2012 og forslag til budget for 2013, som blev påbegyndt 26/2. Pkt. 4 Aftale om levering af gas Erik redegjorde for sagen, og det blev besluttet at fortsætte med HMN og indgå variabel børsprisaftale med 2 års løbetid. Ikrafttræden d.1.4. Ophør uden varsel d Anslået besparelse i forhold til nuværende ordning ca kr. årligt. Ordningen prisovervåges og kan omkostningsfrit ændres til anden prisaftale i restperioden. Mette 24 underskriver aftalen. Erik fortsætter som kontakt til HMN Pkt. 5 Status vedr. GEF m.v. Kassereren meldte alt OK Pkt. 6 Ejendomsvurdering Mette/24 orienterede om de nye ejendomsvurderinger: Gården: uændret; Fæhus: Ejendomsværdien faldet fra til 2

3 på grund af fald i "anslået leje pr. kvadratmeter. Landbrugsarealet er mere kompliceret: Grundværdien er faldet fra til , idet hektarprisen er faldet fra til ; derimod er ejendomsværdien steget fra til , idet "tillægsparcelværdien" er steget fra 50 % til 135 % af grundværdien. Da det er grundværdien vi betaler skat af, vil det betyde lavere skat, så det økonomiske her & nu giver ikke anledning til indsigelse (frist: inden 1. juli). Spørgsmålet er om ændringerne, særligt vedr. landbrugsarealet, er noget vi skal være opmærksomme på? Det blev besluttet at orientere om det på fællesmødet. Pkt. 7 Dagsorden til fællesmødet d. 21. marts 2013 Orientering fra bestyrelsen Spørgsmål til referater fra bestyrelsesmøder Ny aftale om levering af gas v/ Erik De nye ejendomsvurderinger Til beslutning: Beslutning på baggrund af prioriteringsdebatten efter oplæg fra cafégruppen Til debat: Vinduer tophængte eller sidehængte på baggrund af oplæg fra byggeudvalget Pkt. 8 Eventuelt Næste møde i bestyrelsen: tirsdag den 2. april 09/03 '13 - mj Noter fra prioriteringsdebat februar 2013 Steffen tog referat fra debatten på Fællesmødet den 20. februar om prioritering af de kommende drifts- og anlægsopgaver 1) Kolbøtten Sjov på sumpen, mere børnevenlig, og mere børnefamilievenlig, øst-vest balance - vi vil gerne have oplevelse og udfoldelse øst for bebyggelse. Sekundære formål: Skabe forbindelser til den nye bebyggelse, Dageløkke Ege. Forebygge livsstilssygdomme gennem leg og bevægelse. Økonomi kr. 2) Vedligeholdelsesgruppen Nyt glas i fælleshusvinduer, der er punkteret kr. Tagrender, skotrende mv. i Fælleshus kr. Udskiftning af vinduer og døre i Fælleshus: kr. 3) Energnisterne Vi har et mål om at udnytte energien effektivt - og blive CO2 neutrale På lang sigt (2018++) ligger der en stor investering med et helt nyt system for opvarmning På mellemlangsigt skal vi kvalificere vores viden om de muligheder vi har På kort sigt - konkrete initiativer til at øge energieffektivitet gennem bedre isolering, adfærdsændring mv. Gruppen planlægger cafémøde med husvandring i marts. Økonomi kr. om året til videnindsamling. Ekstern rådgivning mv. 4) Fælleshustorvet Sommerspisested. Bofællesskabets centrum. Noget vi er stolte af. Udsigt til marken og det åbne land. 3

4 Mere anvendt mødested. Leg for mindre og mellemstore børn. Noget at kravle på. Det forudsætter ny belægning og nye udemøbler. Økonomi: kr. 5) Svellegruppen Svellemuren og trappen skal udskiftes. Vi vil gerne have at bofællesskabet har et ansigt mod nord. Ideen er at fjerne svellerne helt og erstatte dem af en skråning mod Skeltoften. Vi forestiller os at beplantningen fra vores æblelund kan fortsætte og suppleres med grupper af fyr. Projektet er aktuelt, fordi vi muligvis kan spare penge ved at modtage overskudsjord fra JM. Projektet forudsætter nabodialog og samarbejde med kommunen. Økonomi: kr. 6) Kultur, kommunikation og værdier Alle er tovholdere, bofæller skriver sig allerede på aktivitetslisten. Gruppen planlægger caféaften om bofællesskabets værdier. Økonomi: kr. om året. 7) Fælleshuset Fælleshuset trænger til et løft. Hyggekroge, bedre belysning. En ny gruppe blev nedsat til at udvikle projektet (Sara, Bodil, Maria, Oliver, Aleksander, Søren) Økonomi: Overslag kommer Hovedkonklusioner fra debatten Synspunkter om væsentlighed: Projekterne skal gennemgås med hensyn til hvordan de vedligeholdes. Det skal være overkommeligt, og det skal også være pænt om 5 år. Vi skal sikre at der er penge og arbejdstid til den nødvendige vedligeholdelse. Samtidig var der et ønske om at gennemføre udviklingsprojekter, som kan give mere kvalitet, fornyelse og forandring i fællesskabet Der var en diskussion om etapedeling. Flere bofæller ønskede projekter, som vi kunne afslutte og få gavn af med det samme Fælleshus torvet og Kolbøtten - begge fik opbakning under debatten, men flere argumenterede for at Kolbøtten skulle komme først. Det projekt var nemmest at gå til Nogle argumenterede for at Svelleprojektet kunne kategoriseres som en nødvendigt vedligeholdelsesprojekt. Flere projekter har både elementer af vedligeholdelse/genopr etning og udvikling/fornyelse i sig. Synspunkter om økonomi Flere gav udtryk for at det kunne blive nødvendigt at hæve GEF for at få råd til de store investeringer fremover. Der var dog enighed om at adskille prioriteringsdebatten fra diskussion om hvordan de store 4

5 investeringer til varme og vedligeholdelse finansieres i fremtiden Cafégruppen skal tage udgangspunktet rådighedsrum, der svarer til uændret GEF. Det er kr. i 3- årsperioden plus en opsparing på kr. Cafégruppen fik lov til at kigge ud over 3- årsperioden. Flere gav udtryk for at vi over en lidt længere årrække kunne nå det hele Cafégruppen fik mandat til at trække på kassekreditten i enkelte år, såfremt vi kunne holde os inden for den samlede ramme. Videre proces Der er brug for at kvalificere nogle af forslagene - især svellegruppen, fælleshustorvet og fælleshuset. Grupperne opfordredes til at komme med uddybninger i Bakkanalen. Cafégruppen mødes den 26. februar og starter arbejdet med vores forslag til beslutning Helge gav tilsagn om at kan hjælpe med at systematisere Fællesmøde den 21. marts - med beslutning Generalforsamling den 24. april med budget for 2013 Tænk Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. Tænk nr. 138, marts 2013, har testet: Kaffe, Babylotion, Printere, Video on demand, Mobiltelefoner. Bofæller der ønsker at se nærmere på resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på Tænks hjemmeside, går man ind på og skriver i feltet brugernavn og 3050 i feltet password. De bedste hilsner Mette (15) Døre i længen 2 stk. hvide døre i længen. Hvem er ejere af 2 stk hvide døre uden glas, hængsler og dørhåndtag med tilhørende stålskinne og uden karme. Jeg er meget interesseret i at overtage dem, så jeg hører gerne fra ejeren. V.h. Peter Hus 2 Musikaften i fælleshuset Lørdag aften d. 6. april spiller jeg og mit orkester Slyboots op til musik og dans i fælleshuset. Der bliver ingen entré, for vi skal ikke have noget for det. Men hvis stemningen skal være god, skal vi være så mange som muligt. Så kom og vær med til at gøre det til en fed aften. Er der et par bofæller, der vil hjælpe med at forberede og afvikle arrangementet? Jeg tænker, at der skal være en bar, og at folk skal kunne købe snacks og lidt lækkert at spise. Og så skal vi have fundet ud af hvem udefra, der skal inviteres (tidligere bofæller?, børn af bofæller?, venner?, familie?) og have 5

6 slået lidt på tromme for arrangementet via de sociale medier m.v. Hvis du vil give en hånd med, så giv mig et praj mandag eller tirsdag. Så mødes vi og finder ud af, hvad der skal gøres, og hvem der gør det. Kh Dan Referat af vores anden brainstorming om fornyelse af Bakkens Fælleshus mandag den 4. marts Fælleshusgruppen: Maria, Søren, Alexander, Oliver, Sara, Anne og Bodil. Ref. Bodil Nyt liv i fælleshuset: Der er kommet rigtig mange kreative ideer også mange gode og spændende input fra mange andre bofæller. Der er enighed om, at inventaret i Fælleshuset generelt virker nedslidt og bærer præg af tidernes tilfældigheder. Indretningen er ikke brugervenlig og fleksibel og inviterer ikke til mange forskellige slags aktiviteter og fællesskaber. Da vi realistisk erkender, at vi ikke har råd og arbejdskraft til at gennemføre en større fornyelse lige nu, foreslår vi en fornyelse i to etaper: Den lille nemme fornyelse og den store kreative fornyelse. Begge projekter skal bygge på følgende grundideer: Fælleshuset skal signalere aktivitet, livsglæde, farver, lys og varme og være et hus, som vi får lyst til at komme i. Indretningen skal være fleksibel og nem at vedligeholde. Inventaret skal være stærkt og af bedste kvalitet - til prisen. Der skal tænkes i farver, kreativitet og bedre belysning. Der skal samtidig tages hensyn til Fælleshusets gamle 70 er byggestil. Indretningen skal desuden tilgodese flest mulige brugere og generationers behov og aktiviteter. Den lille fornyelse kan også ses som første skridt mod den store fornyelse. Men kan også indtil videre stå alene. Den lille hurtige fornyelse: Stueetagen: Spisesalen: Her efterlyses hyggeligere belysning og fornyelse af hyggekrog ved pejsen. Vi foreslår at vi etablere et delvist mobilt bibliotek-/tidskrift-/avis-/film-/plade- /sangskriftsamling som kan adskille spiseafdeling fra hyggeafdelingen omkring pejsen og den sydlige del af fællesrummet. Sådan lidt a la en hyggelig bogcafe som kunne blive endnu et nyt samlingssted på Bakken i løbet af den lange vinter. Vha. kvadratiske bogkasser og nogle træplader og nogle store industrihjul kan man lave et mobilt bibliotek med adgang til bøger fra alle sider. Højder ca. 150, bredde ca. 70 cm, længde ca. 220 cm. Til biblioteket kan man donere bøger eller samlinger og låne en bog etc. fra samling. Man kunne også forestille sig at enkelte beboere abonnerer på det samme tidsskrift/avis eller lignende som kunne få sin plads her i biblioteket Vi forestiller os små runde lave caféborde i et pænt, enkelt og robust design samt lave sofastole uden armlæn der let kan flyttes på afhængigt af situationen (jvf. biograf, foredrag, kaffeslaberas efter rengøring, møder eller læseklub. Evt. kombineret med en lang briks med uldent og slidstærkt stof langs endevægge (der hvor klaveret står i dag). Sådan lidt af en hyggelig bogcafé Det store filmlærred hænges i stedet op i en af de tværgående bjælker således at man 6

7 kan sidde i hyggeafdelingen og se film, fodbold, foredrag eller lign. Sydenden kalder i den grad på belysning. Og bare en ny og rigtig belysning vil i sig selv gøre underværker. En passende loftbelysning med dæmper vil kunne skabe et mere intimt og inviterende rum i sydenden af fællesrummet. Vi tænker store flotte lamper (evt. hængende i forskellig højde) i samme design men evt. forskellige størrelser og former, som spreder lyset og skaber en hyggelig og intim belysning. Loftbelysningen kombineres med store væghængte arkitektlamper som giver et præcist og rettet lys omkring læsning etc. Der har ligeledes været flere forslag om at opstilles en ordentlig kaffemaskine ved køkkenet, som kan tiltrække bofæller til at mødes spontant i løbet af dagen over en kop kaffe. Vi afventer selvfølgelig go fra energisterne inden vi køber en ordentlig kaffemaskine, med tanke på at vi har to almindelige kaffemaskiner i forvejen. Men måske ER tiden inde til at udskifte de to gl. Kaffemaskiner, med en mere moderne og mere brugervenlig model som KUN kan lave god KaffeJ Vi vil gerne tænke livskvalitet og bæredygtighed (og spontane møder og samtaler) ind som en samlet helhed. Vi vil også gerne tænke bæredygtighed ind hvad angår de materialer og produkter vi bruger og anvender, herunder også kaffe f.eks. ved at bruge Der overvejes en mulig fleksibel rumadskillelse (Evt. et diskret gardin, som kan trækkes fra og for) i første omgang. Andre løsningsforslag er meget velkommen her. Er ønsket mere intimitet i det store åbne rum kan det skabes med en bedre belysning og med det mobile bibliotek her bliver gardiner/lign. overflødige. De loftbjælker, som i dag stikker umotiveret ud, bør evt. afkortes, hvis vi beslutter ikke at udbygge 1. salen (se nederst under den store fornyelse ). Vi har undret os over, at pianisten altid sidder med ryggen til sit publikum. Vi foreslår derfor at vi rykker klaveret et par meter og vender det, så det står med siden til fællesrummet (der hvor de store kæmpebirketræer står p.t.). Klaveret kunne også med fordel placeres mellem køkkenet og spiseafdelingen langs den østvendte ydermur. Indgangen virker lidt lukket og kan godt laves mere åben og venlig. Vi foreslår derfor, at vi åbner op ved at rykke opslagstavlen til højre og sætter den på syd væggen, som er ledig. Selve den lave mur ind mod spisesalen bevares som rumadskillelse men nu med mulighed for at se ind i rummet. Her kan også stå et par grønne planter. Man kunne også forestille sig en stor kæmpe stor infovæg. En plade malet med magnetmaling + tavlelak til at hænge sedler op på og til at skrive på. Pladen kunne køre på hjul med en skinne i fastgjort til en bjælke/rafte. Evt. i overgangen mellem køkken og spisesal der hvor der et naturligt skift i gulvbelægning fra klinker til brædder. Dermed vil man kunne bruge væggen fra begge sidder og tilmed skrive dagens menu med STORE BOGSTAVER på tavlen! Tumlerummet: Rummet kan gøres mere attraktivt så det lever op til sit navn. Rummet skal være så fleksibelt, at der både kan tumles i det, spilles bordtennis, dyrkes gymnastik og yoga. 7

8 En forbedring af belysningen bør overvejes (de nuværende yogalamper er f.eks. gået i stykker). De gamle ribber er gået i stykker og skal repareres eller evt. udskiftes. Der kan evt. hænges reb og lign. op i loftet til at klatre i (kan skubbes til siden, når rebene ikke er i brug). Der har været forslag om at rykke hulebyggeriet op på 1. Sal, så tumlerummet lettere kan bruges til boldspil, gymnastik, yoga m.m. Overetagen: Det store åbne rum over køkkenet: Der har været forslag om at genopfriske og starte Bakkens Billardturnering. Billardbord bliver derfor i første omgang. Selve bordet er i god stand. Der skal blot anskaffes nye kugler og køer. Der har også været overvejelser oppe om at billardbordet optager dem bedste plads på 1. Salen, og at den plads evt. Kunne bruges til et bedre formål. Men vi er blevet enige om at give billardbordet et års længere levetid, for at se om vi kan opbygge et miljø omkring det. Man kunne forsøge for en periode at stille billiardbordet nedenunder der hvor fodboldbordet har stået og se om der derved se om det kunne komme i spil på ny med en ny placering. De nedslidte brune fløjlsstole er fjernet i sidste weekend og udskiftes med mere anvendelige stole ved væggen omkring billardbordet. Det kan f.eks. være små runde billige cafeborde og stole, som nemt kan flyttes og vedligeholdes. Det store mødebord og stole har vi overvejet for og imod. Det lever ikke op til vores behov. Bordet fylder meget og kan ikke flyttes rundt. Stolene er nedslidte og ved at falde fra hinanden og heller ikke behagelige at sidde i. Skulle vi beholde det vil det koste en mindre formue at få sat i stand. Der bør være et stort fleksibelt og let mødebord, som foruden mødeaktiviteter kan bruges af unge og gamle bofæller til computerspil, lektiecafe, stikkeklub, læsegruppe og andre fælles aktiviteter, som kræver et stort bord og mange siddepladser. Men mødebordet skal også kunne flyttes, hvis der skal være andre aktiviteter deroppe. Det er så heldigt, at vi faktisk har nogle ret flotte og fleksible borde, som Bakken vist har fået af Anne Dortes firma. Bordene kan sættes sammen til et stort mødebord, men kan også opdeles hvis der er behov for det. De står p.t. opmagasineret i kælderen. Der står ligeledes 8-10 Alto konferencestole, som er meget velholdte bortset fra, at nogle af de sorte gjorde skal udskiftes (På nettet kan Alto-gjorde købes for kr. pr. meter, så det kan vi selv ordne). Der indkøbes endvidere 2-3 sækkestole, som er meget mobile og kan bruges flere steder til at ligge og flyde i. Der har været forslag om et lego/pude/hulehjørne for de mindste, i hjørnet der hvor Bo og Lottes aflagte sofa står lige nu. Det lille hygge-rum: Rummet bruges i dag især af børn og unge til leg, læsning, tv, møder, spil, børneweekender og andre lignende aktiviteter. Rummet benyttes af og til også af overnattende feriegæster. Vi vil bevare de ovennævnte funktioner, men udskifte de nuværende gamle brikse med et par fleksible lette sovesofaer (Futonkopier koster kr.) Sofaerne kan slås ud, således at der kan overnatte fire personer uden problemer. Når sovesofaerne ikke er slået ud, kan de fungere fint som siddepladser og hyggekrog, hvor man kan sidde og holder møder, spille eller læse. Reolen bevares og der indrettes et bord (findes i forvejen) med siddeplads, således at børn kan sidde her og tegne eller lave lektier. Reolen kan evt. bruges som 8

9 rumdeling, hvis der er behov for det. (Der kan sættes hjul under reolen for at gøre den let at flytte). Der har været forslag om en smal hems hen over det sted hvor den hvide reol står nu. Hemsen ville kunne fungere både som hyggeskabende hule for de mindre børn, og som overnatning for gæster. Der er delte meninger om, der også i fremtiden skal stå et fjernsyn i rummet. Argumentet mod fjernsyn er, at det lokker især børn og unge væk fra fællesskabet og ofte isolerer fjernsyn mere end det skaber fællesskab. Omvendt kan det også være hyggeligt at sidde sammen og spille spil eller se en film eller sætte en yoga/pilates dvd på hvis man er sig selv eller for få til det store tumlerum. Vi bør derfor tage principielt stilling til, om der skal være fjernsyn i rummet. (p.t. står der et gammelt fjernsyn). Der er kommet forslag om at kalde hele overetagen for værkstedet. En samlet idé og koncept for værkstedet kunne være som følger: Værkstedet (1. Salen) tillæg til referat fra sidste møde Keramikværksted, maleværksted, Shane værksted (Shane Brox fra Ramasjang), syværksted, computerværksted, legoværksted, briotog - værksted, mødeværksted, motionsværksted etc. You name it! I det lille hyggerum/værksted kunne man forstille sig aktiviteter, der kræver, eller hvor der er hensigtsmæssigt, med en lukket dør: sleep over, pilates, yoga, meditation, tv/filmhygge aften eller wiispil aktiviteter. I det lille værksted forestiller vi os at man bygger en lang briks langs hele endevæggen i rummets fulde bredde med nogle ordentlige skummadrasser med slidstærkt eller vaskbart betræk. Her til løse puder eller hynder. Under den lange briks, hvor der kan sove min. 3-4 personer og sidde en masse hyggenisser, kan man opbevare et antal foldemadrasser og yogamåtter. Langs nordvæg under det lave vindue foreslår vi en lang hylde reol bygget i birkefiner eller malet vandfast MDF med huller i ved radiator. Herunder halve bogkasser i f.eks. birkefiner fra Trævarefabrikken med hjul under til opbevaring af film, spil, gymnastikremedier etc. Der bør ikke være andet inventar i rummet således at indretningen fordrer og inviterer til de mange muligheder for udnyttelse af rummet i stedet for at blive aflastningssted for gamle tunge møbler der samler skidt og hvis brug der ikke er taget bevidst stilling til. Det ville være et oplagt sted at søge op hvis man kun er sig selv eller par stykker der ønsker at lave yoga, pilates eller lignende evt. vha. DVD visning på fjernsynsskærmen. I det store værksted forestiller vi os ligeledes at man bygger en lang hylde reol under de lave vinduer langs nordvæg i rummets fulde længde. Ligeledes med mulighed for at stille trækasser med hjul under til opbevaring af Humlebæks største legoklods samling, briotog, maleredskaber, lerredskaber, syting etc., Shanesamling. Shane samler på alt slags skrald etc. og bygger hele verdener for børn og voksne på Ramasjang. Det kan vi også. Nogle af jer har måske fulgt ham ved juletid hvor han bla. pyntede Egeskov slot vha. julepynt lavet af genbrug. Sådan et værksted ville være en 9

10 stor attraktion for børn, børnebørn, unge og gamle. Det kræver blot en limpistol et skæreunderlag, en saks, en kniv og en( systematisk )samling af skrald og diverse dimsedutter som kan genbruges. Det er hel gratis. Hvis du ikke kender Shane Brox så check ham lige ud. Se f.eks. hans årlige julekalender for Røde Kors. Den lange hylde/reol vil skabe ro og orden på en enkel måde og samtidig passe og udnytte rummets arkitektur samtidig med at den lave bordhøjde kan bruges af de små størrelser til at tegne, bygge og lege ved. Ved væggen ind mod det lille værksted kunne man opsætte en industrivask der vil gøre det lettere at arbejde med ler maling etc. oppe i lyset på 1. Salen Måske vi kunne sætte en enkelt eller to drejebænk herop (Flemming/Jørgen???) Og et par symaskiner da det ville være et oplagt sted at gå over hvis man skal arbejde med meget stof etc. og gerne vil sidde sammen med andre. Møbleringen kunne sagtens være lidt mere fleksibelt og helstøbt end den er i dag men vi vurderer ikke at der skal så meget til. Bordfodbold bordet er fint at have da der er mange som har glæder her af. Endnu en idé til værkstedet er indkøb af en brugt crossfittrainer som alle aldre vil kunne have gavn af men som er for stor og voldsom at have stående hjemme. Desuden kunne det ha en hvis appel at stå der at træne mens man holder øje med madlavningen nedenunder! Vi forestiller os og håber at det kunne blive et rum der i højere grad invitere til en større brug af alle og alle aldre på kryds og tværs af døgn og uge. Budget for den lille fornyelse: Budget afhænger naturligvis af, hvilke krav vi stiller til standarden. Kan alle leve med Ikea og Ilvamøbler f.eks.? Er det ok, at vi køber brugt gennem DBA, uden dog at gå på kompromis med kvalitet og æstetik?) I så fald, kan udgifterne til ovennævnte forslag holdes nede på mellem kr. Der er også et forslag om at holde udgiften nede på under kr. Tidsplan: Den lille fornyelse kan gennemføres i løbet af foråret. Projektets videre forløb tilrettelægges af fælleshusgruppen i samarbejde med bofæller, som har tid og lyst til at give en hånd med indkøb, kørsel, flytning og de nævnte småreparationer. Den store fornyelse: Her er vi stadig i ide-fasen, forstået således, at vi indsamler gode ideer. Her er der tale om så store og krævende projekter (i samme størrelsesorden som Fælleshustorv og Svelleprojektet), Derfor opfordrer vi til, at bofællerne på Bakken også kommer med ideer og ønsker, så vi har en fornemmelse af, hvordan behovet ser ud. Ud fra disse input vil vi gerne lave et konkret oplæg med budget og tidsplan, som kan drøftes på kommende fællesmøder. Vi har altså brug for at vide, hvordan I ser behov og realistiske muligheder og en evt. tidsplan for at lægge penge og arbejdskraft i en stor fornyelse af Fælleshuset. Vi i Fælleshusgruppen er enige om, at Fælleshuset kunne trænge til en større fornyelse i løbet af nogle år. Så kunne det blive et helt fantastisk sted. Det følgende er de ideer vi har drøftes indtil nu: Stueetagen: Spisesalen: Spisesalen er meget mørk. Loft kan med fordel lysnes. Det undersøges endvidere, om det kan betale sig, at udskifte den nuværende pejs med 10

11 en miljøvenlig masseovn, som flere har foreslået. Der har været forskellige forslag oppe om rumadskillelse, f.eks. glasvægge ved hyggekrog. Indgangen: Loftet her kan lysnes sammen med spisesalen. Flere bofæller finder postkasserne kedelige og grimme. Men de fungerer vel efter hensigten? Postkasserne kan flyttes, men vi har ikke umiddelbart et godt bud på et mere praktisk sted. Tumlerummet: Hvis rummet gennemgår den lille fornyelse har vi ikke umiddelbart forslag til yderligere ændringer. Overetagen: Det store åbne rum over køkkenet: Der kan efter behov udbygges på 1. salen hen over spisesalen. Der er flere spændende forslag om udvidelse af 1. salen hen over spisesalen i både den ene og den anden ende af Fælleshuset. Her bør behov for mere plads og til hvad overvejes grundigt. En evt. ombygning har en lang række økonomiske og praktiske ulemper men også fordele, som bør undersøges grundigt. Der har også været forslag om en glasvæg ved gelænderet, så man beskytter mødeaktiviteter mod støj fra spisesal og køkken. Det lille hygge-rum: Hvis rummet gennemgår den lille fornyelse har vi ikke umiddelbart forslag til yderligere ændringer. Budget for den store fornyelse: Budget afhænger af, hvilke projekter vi sætter i gang og hvor meget arbejdskraft vi selv investerer i projektet. F.eks. lysning af Fælleshuset mørke træloft kan gøres for træmalingens pris, hvis vi selv gør arbejdet. En evt. udvidelse af 1. salen hen over spisesalen kan nemt løbe op i kr. men igen afhængigt af, om vi selv kan klare ombygningen. Konklusion: Vi foreslår derfor, at fællesmødet i første omgang tager stilling til den lille fornyelse og bruger det næste halve år til at summe over alle mulighederne ved at lave den store fornyelse. Når fælleshusgruppen har fået et overblik over bofællernes behov og ønsker, vender vi gerne tilbage med et konkret forslag, som kan drøftes på et fællesmøde senere på året. Mange hilsner Fælleshusgruppen Kære bofæller Her er Svellegruppens oplæg til forskønnelse af Nordenden og renovation af nordtrappen. Vi glæder os til at diskutere det på kommende Café- og fællesmøder. Svellemur og trappe Selve trappen, der er ved at skride sammen, tænkes delvis opfyldt med grus og rettet op, efter at Svellerne er fjernet Man bør nok bruge en eller anden form for sten eller beton-sten/fliser til at støtte siderne, også en eller anden form for sten/fliser til selve trappen. Stien, som trappen munder ud i, skal hæves, så den passer i niveau med trappen. Først fjernes asfalten, derpå lægges stabilgrus, og øverst jord i rabatten ind mod stien, så der kan plantes buske og træer. Frugttræer og fyrtræer. Æbletræer (evt. forskellige sorter) vil danne en naturlig fortsættelse af den eksisterende æblelund som evt. kan fortættes samt enkelte lunde/klumper bestående af fyrtræer som naturlig gentagelse af et allerede kendt motiv. De vertikale fyrtræer vil skabe kontrast til den lave og horisontale æblelund og bevare sine nåle om vinteren i modsætning til de løvfældende frugtræer. Fyrtræerne vil skabe visuel sammenhæng til det 11

12 omkringliggende landskab hvor der netop er placeret enkelte grupper af fyrtræer på de højere liggende niveuaer. Selve stien tænkes som en grussti i forlængelse af den eksisterende grussti gennem æblelunden. De to brønde (kloakker) inden for selve trappeområdet i niveau med den nuværende sti, og to brønde (kloakker) ude på selve stien, skal hæves så de passer til det nye niveau. Vi skal samarbejde med kommunen, som iflg. Flemming er positiv, når vi har en aftale med vores naboer (Skeltoften) mod nord. I tidernes morgen, da Skeltoften blev bygget, fik de lov at overtage et stykke jord fra Bakken, og der blev i den forbindelse gravet en masse jord af, så de huse, der ligger lige nord for hus 15, kunne ligge i niveau med hinanden. Dette er nok en af grundene til at vi nu har svellemuren og svelletrappen i den højde, de er over stien. Et argument for at fylde noget af den jord, der dengang blev fjernet, tilbage på stien og således hæve stiens niveau, kan være at vi derved får det oprindelige niveau/landskab genetableret. Gruppens budget for arbejdet: kr. Se specificeret budget i Bakkanalen. Svellegruppen består af: sat på udslag til kr. 2500,- incl moms. Den ordinære salgspris er til sammenligning ca. kr. 5500,-. Trælasten havde sat den på udsalg, fordi det var det eneste ex., de havde på lager og som nævnt er den udgået af produktionen. Jeg foreslår derfor, vi køber den og evt. placerer den udvendigt ved dobbeltdøren til salen på fælleshustorvet. Der har tidligere siddet et ex., som blev flyttet til et sted, hvor behovet var større. Så montering der ville være let at gå til, men naturligvis kunne den også placeres andet steds, hvor der måtte være mere formålstjenligt. Jeg kunne tage lampen med hjem fra Skagen efter påske. Er der no en der kan give grønt lys nu?, (fx formand, bestyrelse, vedligh. udvalg?) vil jeg ringe og reservere den. Så sent som i forgårs var den endnu ikke solgt til anden side. Ole S. Anne & Sebastian hus 1 Flemming hus 16 Arne hus 14 Jørgen & Mette hus 15 Indkøb af ekstra lampe til vores gade/strædebelysning De kuppelformede lamper i vores strædebelysning er fremstillet af Louis Poulsen, og designeren hedder Beck til efternavn, idet jeg i skrivende stund ikke har fornavnet present. Den er imidlertid udgået af produktionen hos Louis Poulsen, fik jeg oplyst i Trælasten (eksklusivt byggemarked i Skagen), hvor jeg i vinterferien tilfældigt fik øje på vores lampe 12

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

32. årgang Nr. 25 3. september 2012

32. årgang Nr. 25 3. september 2012 32. årgang Nr. 25 3. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann.

Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann. Afdelingsbestyrelsen v/baunebjerghuse Møde i afdelingsbestyrelsen, tirsdag den 9. april 2013, kl. 19.30. Mødet holdt i Multihuset, Baunebjergvej 283. Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen,

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Rengøring sønd. d. 19. sept. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 19. sept. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 30 13. september 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

www.vestbyen-afd-44.dk

www.vestbyen-afd-44.dk Afdelingsbestyrelsesmøde 7. Oktober 2013 kl. 17.00 Mødested bestyrelseslokalet Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Preben, Jacobine, Birthe, Iver, og Inspektør: Henrik Suplleanter: Fraværende: Rasmus. Referent:

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II.

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Tilstede: ca. 100 125 beboere.afdelingsbestyrelsen, arkitekt Bernd Kjelland, NCC: Brian

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere