33. årgang Nr marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang Nr. 9 10. marts 2013"

Transkript

1 33. årgang Nr marts Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Tirsdag 2/ (budgetmøde) Onsdag 10/ Torsdag 16/ Mandag 10/ Rengøring sønd. d. 17.marts Stamgruppe 2 Anne-Lise Dorthe Hanne Kristine + Morten Sara + Sebastian Mette 24 Sebastian + Sille Peter Jens K Arne + Jakob Fællesmøder: Torsdag 21/ Onsdag 24/ (generalforsamling) Torsdag 30/ Mandag 24/ Fødselsdage: Lene fylder 52 år onsd. D. 13. marts Fælleshuset er lånt ud til 2013: Søndag d. 17. marts kl. 14: Cafémøde v/ Energnisterne Lørd. D. 6. april Fælles musikaften med band Lørd. D. 20. april Hus 14 Lørd./sønd. d. 18./19. maj Hus8 Lør/søn d maj. Arbejdsweekend Lørd. D. 1. juni Hus 22 Lørd. D. 8. juni Hus 4 Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 Lørd./sønd august Hus 11 Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 Lørd. Sønd. d sept Hus 21 Lør/søn d sept. Trivselsweekend:Stgr 4 Lørd. D. 21. september Hus 7 Lørd. D. 16.november Hus 18 Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:stam. 6 Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:stam 1 Onsd. d. 25. dec. Hus18 Torsd. d. 26. dec. Hus 7 Fred. D. 27. dec. Hus 4 Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 Tillykke Søren fra gården tog dette billede i morges Hestemøg Kære alle, Jeg ville gerne kunne fortælle, at det er mit lille firma 'Lene Vind Kommunikation', som allerede spirer efter at jeg har sået 'frø' 1

2 diverse steder sådan er det desværre ikke ENDNU. Det er en anden business, som er ved at tage form. Hestegruppen er nemlig begyndt at eksportere hestemøg i første omgang til Mosevej og måske spreder det sig til hele lokalområdet! Inden vi eksporterer alt ud af bofællesskabet, skal alle Bakkens haveejere også have chancen for at få noget god gødning. Hvis I stiller jeres trillebør ved hesteskuret, fylder vi den gerne op, næste gang vi indsamler de værdifulde hestepærer. Hvis hus 14's trillebør allerede står klar ved skuret fyldt til randen, er I meget velkommen til at tage indholdet derfra. Endelig kan I selvfølgelig også hente gødning direkte på marken eller 'lagret' hestemøg fra vores mødding, som befinder sig i det vestlige rum i skuret. Det er ældste ligger i skillerummet til højre. Rigtig god fornøjelse, Vh. Hestegruppen v. Lene PS: Som sagt så forsøger jeg også at få gang i min freelance business og I er velkommen til at tjekke min hjemmeside jeg modtager meget gerne kommentarer og gode råd. KØKKENNYT PANDER MED KERAMISK BELÆGNING Fast plads på væggen t.v. for emhætten. Brug kun redskaber af træ eller plast. Må ikke sættes på blusset uden fedtstof. Tåler ikke overophedning eller chokafkøling. Rengøres med blød børste og sulfo. Brug ikke grydesvampe, ståluld m.m. Afkogning med lidt sulfo er effektivt. NY PLACERING AF SMÅ GRYDER Der er voldsom trængsel på grydehylden under stålvasken. Jeg har derfor anbragt de små gryder og tilhørende låg i komfurets venstre skabssektion, og overflyttet de franske alu-ovnfade til skabet med de hvide porcelænsfade. GLAS OG KAFFEKRUS Årets aktiviteter på vædskefronten er gået hårdt ud over glas og krus. Beholdningen er nu suppleret op, så vi igen er oppe på ca. 85 kaffekrus, 125 vandglas og 100 vinglas af hver type. Af champagneglas er der 64 ens glas, anbragt i en opvaskebakke på glasvognen. Desuden et antal ukurante glas i kasser på champagnehylden. Jeg foreslår vi luser de ukurante champagneglas ud og supplerer op til 100 ens glas (vistnok dem fra Ikea ). Og at vi så fremover holder os til én type glas, leveret i opbevaringsæsker. EFTERLYSNINGER 3 stk. peberkværne (de nye gennemsigtige). 1 Trip-Trap serveringsbrædt. Pommes frites maskinen (hvid plast) Låg til tekande (nye stålkande) Piskeris til El-piskeren. Tingene har manglet meget, meget længe. Der er ridset BB nederst på peberkværnene. Ligesom Trip-Trap brædderne er mærket. Erik Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde torsdag d. 7. marts 2013 Til stede Kirstine, Mette 15, Mette 24 og Erik. Referent Mette 15 Pkt. 1 Valg af mødeleder Kirstine Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Det udsendte forslag blev godkendt med tilføjelse af et punkt 6) Ejendomsvurdering. Pkt. 3 Regnskab 2012 og budget 13 Bestyrelsen fortsatte arbejdet med regnskabet for 2012 og forslag til budget for 2013, som blev påbegyndt 26/2. Pkt. 4 Aftale om levering af gas Erik redegjorde for sagen, og det blev besluttet at fortsætte med HMN og indgå variabel børsprisaftale med 2 års løbetid. Ikrafttræden d.1.4. Ophør uden varsel d Anslået besparelse i forhold til nuværende ordning ca kr. årligt. Ordningen prisovervåges og kan omkostningsfrit ændres til anden prisaftale i restperioden. Mette 24 underskriver aftalen. Erik fortsætter som kontakt til HMN Pkt. 5 Status vedr. GEF m.v. Kassereren meldte alt OK Pkt. 6 Ejendomsvurdering Mette/24 orienterede om de nye ejendomsvurderinger: Gården: uændret; Fæhus: Ejendomsværdien faldet fra til 2

3 på grund af fald i "anslået leje pr. kvadratmeter. Landbrugsarealet er mere kompliceret: Grundværdien er faldet fra til , idet hektarprisen er faldet fra til ; derimod er ejendomsværdien steget fra til , idet "tillægsparcelværdien" er steget fra 50 % til 135 % af grundværdien. Da det er grundværdien vi betaler skat af, vil det betyde lavere skat, så det økonomiske her & nu giver ikke anledning til indsigelse (frist: inden 1. juli). Spørgsmålet er om ændringerne, særligt vedr. landbrugsarealet, er noget vi skal være opmærksomme på? Det blev besluttet at orientere om det på fællesmødet. Pkt. 7 Dagsorden til fællesmødet d. 21. marts 2013 Orientering fra bestyrelsen Spørgsmål til referater fra bestyrelsesmøder Ny aftale om levering af gas v/ Erik De nye ejendomsvurderinger Til beslutning: Beslutning på baggrund af prioriteringsdebatten efter oplæg fra cafégruppen Til debat: Vinduer tophængte eller sidehængte på baggrund af oplæg fra byggeudvalget Pkt. 8 Eventuelt Næste møde i bestyrelsen: tirsdag den 2. april 09/03 '13 - mj Noter fra prioriteringsdebat februar 2013 Steffen tog referat fra debatten på Fællesmødet den 20. februar om prioritering af de kommende drifts- og anlægsopgaver 1) Kolbøtten Sjov på sumpen, mere børnevenlig, og mere børnefamilievenlig, øst-vest balance - vi vil gerne have oplevelse og udfoldelse øst for bebyggelse. Sekundære formål: Skabe forbindelser til den nye bebyggelse, Dageløkke Ege. Forebygge livsstilssygdomme gennem leg og bevægelse. Økonomi kr. 2) Vedligeholdelsesgruppen Nyt glas i fælleshusvinduer, der er punkteret kr. Tagrender, skotrende mv. i Fælleshus kr. Udskiftning af vinduer og døre i Fælleshus: kr. 3) Energnisterne Vi har et mål om at udnytte energien effektivt - og blive CO2 neutrale På lang sigt (2018++) ligger der en stor investering med et helt nyt system for opvarmning På mellemlangsigt skal vi kvalificere vores viden om de muligheder vi har På kort sigt - konkrete initiativer til at øge energieffektivitet gennem bedre isolering, adfærdsændring mv. Gruppen planlægger cafémøde med husvandring i marts. Økonomi kr. om året til videnindsamling. Ekstern rådgivning mv. 4) Fælleshustorvet Sommerspisested. Bofællesskabets centrum. Noget vi er stolte af. Udsigt til marken og det åbne land. 3

4 Mere anvendt mødested. Leg for mindre og mellemstore børn. Noget at kravle på. Det forudsætter ny belægning og nye udemøbler. Økonomi: kr. 5) Svellegruppen Svellemuren og trappen skal udskiftes. Vi vil gerne have at bofællesskabet har et ansigt mod nord. Ideen er at fjerne svellerne helt og erstatte dem af en skråning mod Skeltoften. Vi forestiller os at beplantningen fra vores æblelund kan fortsætte og suppleres med grupper af fyr. Projektet er aktuelt, fordi vi muligvis kan spare penge ved at modtage overskudsjord fra JM. Projektet forudsætter nabodialog og samarbejde med kommunen. Økonomi: kr. 6) Kultur, kommunikation og værdier Alle er tovholdere, bofæller skriver sig allerede på aktivitetslisten. Gruppen planlægger caféaften om bofællesskabets værdier. Økonomi: kr. om året. 7) Fælleshuset Fælleshuset trænger til et løft. Hyggekroge, bedre belysning. En ny gruppe blev nedsat til at udvikle projektet (Sara, Bodil, Maria, Oliver, Aleksander, Søren) Økonomi: Overslag kommer Hovedkonklusioner fra debatten Synspunkter om væsentlighed: Projekterne skal gennemgås med hensyn til hvordan de vedligeholdes. Det skal være overkommeligt, og det skal også være pænt om 5 år. Vi skal sikre at der er penge og arbejdstid til den nødvendige vedligeholdelse. Samtidig var der et ønske om at gennemføre udviklingsprojekter, som kan give mere kvalitet, fornyelse og forandring i fællesskabet Der var en diskussion om etapedeling. Flere bofæller ønskede projekter, som vi kunne afslutte og få gavn af med det samme Fælleshus torvet og Kolbøtten - begge fik opbakning under debatten, men flere argumenterede for at Kolbøtten skulle komme først. Det projekt var nemmest at gå til Nogle argumenterede for at Svelleprojektet kunne kategoriseres som en nødvendigt vedligeholdelsesprojekt. Flere projekter har både elementer af vedligeholdelse/genopr etning og udvikling/fornyelse i sig. Synspunkter om økonomi Flere gav udtryk for at det kunne blive nødvendigt at hæve GEF for at få råd til de store investeringer fremover. Der var dog enighed om at adskille prioriteringsdebatten fra diskussion om hvordan de store 4

5 investeringer til varme og vedligeholdelse finansieres i fremtiden Cafégruppen skal tage udgangspunktet rådighedsrum, der svarer til uændret GEF. Det er kr. i 3- årsperioden plus en opsparing på kr. Cafégruppen fik lov til at kigge ud over 3- årsperioden. Flere gav udtryk for at vi over en lidt længere årrække kunne nå det hele Cafégruppen fik mandat til at trække på kassekreditten i enkelte år, såfremt vi kunne holde os inden for den samlede ramme. Videre proces Der er brug for at kvalificere nogle af forslagene - især svellegruppen, fælleshustorvet og fælleshuset. Grupperne opfordredes til at komme med uddybninger i Bakkanalen. Cafégruppen mødes den 26. februar og starter arbejdet med vores forslag til beslutning Helge gav tilsagn om at kan hjælpe med at systematisere Fællesmøde den 21. marts - med beslutning Generalforsamling den 24. april med budget for 2013 Tænk Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. Tænk nr. 138, marts 2013, har testet: Kaffe, Babylotion, Printere, Video on demand, Mobiltelefoner. Bofæller der ønsker at se nærmere på resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på Tænks hjemmeside, går man ind på og skriver i feltet brugernavn og 3050 i feltet password. De bedste hilsner Mette (15) Døre i længen 2 stk. hvide døre i længen. Hvem er ejere af 2 stk hvide døre uden glas, hængsler og dørhåndtag med tilhørende stålskinne og uden karme. Jeg er meget interesseret i at overtage dem, så jeg hører gerne fra ejeren. V.h. Peter Hus 2 Musikaften i fælleshuset Lørdag aften d. 6. april spiller jeg og mit orkester Slyboots op til musik og dans i fælleshuset. Der bliver ingen entré, for vi skal ikke have noget for det. Men hvis stemningen skal være god, skal vi være så mange som muligt. Så kom og vær med til at gøre det til en fed aften. Er der et par bofæller, der vil hjælpe med at forberede og afvikle arrangementet? Jeg tænker, at der skal være en bar, og at folk skal kunne købe snacks og lidt lækkert at spise. Og så skal vi have fundet ud af hvem udefra, der skal inviteres (tidligere bofæller?, børn af bofæller?, venner?, familie?) og have 5

6 slået lidt på tromme for arrangementet via de sociale medier m.v. Hvis du vil give en hånd med, så giv mig et praj mandag eller tirsdag. Så mødes vi og finder ud af, hvad der skal gøres, og hvem der gør det. Kh Dan Referat af vores anden brainstorming om fornyelse af Bakkens Fælleshus mandag den 4. marts Fælleshusgruppen: Maria, Søren, Alexander, Oliver, Sara, Anne og Bodil. Ref. Bodil Nyt liv i fælleshuset: Der er kommet rigtig mange kreative ideer også mange gode og spændende input fra mange andre bofæller. Der er enighed om, at inventaret i Fælleshuset generelt virker nedslidt og bærer præg af tidernes tilfældigheder. Indretningen er ikke brugervenlig og fleksibel og inviterer ikke til mange forskellige slags aktiviteter og fællesskaber. Da vi realistisk erkender, at vi ikke har råd og arbejdskraft til at gennemføre en større fornyelse lige nu, foreslår vi en fornyelse i to etaper: Den lille nemme fornyelse og den store kreative fornyelse. Begge projekter skal bygge på følgende grundideer: Fælleshuset skal signalere aktivitet, livsglæde, farver, lys og varme og være et hus, som vi får lyst til at komme i. Indretningen skal være fleksibel og nem at vedligeholde. Inventaret skal være stærkt og af bedste kvalitet - til prisen. Der skal tænkes i farver, kreativitet og bedre belysning. Der skal samtidig tages hensyn til Fælleshusets gamle 70 er byggestil. Indretningen skal desuden tilgodese flest mulige brugere og generationers behov og aktiviteter. Den lille fornyelse kan også ses som første skridt mod den store fornyelse. Men kan også indtil videre stå alene. Den lille hurtige fornyelse: Stueetagen: Spisesalen: Her efterlyses hyggeligere belysning og fornyelse af hyggekrog ved pejsen. Vi foreslår at vi etablere et delvist mobilt bibliotek-/tidskrift-/avis-/film-/plade- /sangskriftsamling som kan adskille spiseafdeling fra hyggeafdelingen omkring pejsen og den sydlige del af fællesrummet. Sådan lidt a la en hyggelig bogcafe som kunne blive endnu et nyt samlingssted på Bakken i løbet af den lange vinter. Vha. kvadratiske bogkasser og nogle træplader og nogle store industrihjul kan man lave et mobilt bibliotek med adgang til bøger fra alle sider. Højder ca. 150, bredde ca. 70 cm, længde ca. 220 cm. Til biblioteket kan man donere bøger eller samlinger og låne en bog etc. fra samling. Man kunne også forestille sig at enkelte beboere abonnerer på det samme tidsskrift/avis eller lignende som kunne få sin plads her i biblioteket Vi forestiller os små runde lave caféborde i et pænt, enkelt og robust design samt lave sofastole uden armlæn der let kan flyttes på afhængigt af situationen (jvf. biograf, foredrag, kaffeslaberas efter rengøring, møder eller læseklub. Evt. kombineret med en lang briks med uldent og slidstærkt stof langs endevægge (der hvor klaveret står i dag). Sådan lidt af en hyggelig bogcafé Det store filmlærred hænges i stedet op i en af de tværgående bjælker således at man 6

7 kan sidde i hyggeafdelingen og se film, fodbold, foredrag eller lign. Sydenden kalder i den grad på belysning. Og bare en ny og rigtig belysning vil i sig selv gøre underværker. En passende loftbelysning med dæmper vil kunne skabe et mere intimt og inviterende rum i sydenden af fællesrummet. Vi tænker store flotte lamper (evt. hængende i forskellig højde) i samme design men evt. forskellige størrelser og former, som spreder lyset og skaber en hyggelig og intim belysning. Loftbelysningen kombineres med store væghængte arkitektlamper som giver et præcist og rettet lys omkring læsning etc. Der har ligeledes været flere forslag om at opstilles en ordentlig kaffemaskine ved køkkenet, som kan tiltrække bofæller til at mødes spontant i løbet af dagen over en kop kaffe. Vi afventer selvfølgelig go fra energisterne inden vi køber en ordentlig kaffemaskine, med tanke på at vi har to almindelige kaffemaskiner i forvejen. Men måske ER tiden inde til at udskifte de to gl. Kaffemaskiner, med en mere moderne og mere brugervenlig model som KUN kan lave god KaffeJ Vi vil gerne tænke livskvalitet og bæredygtighed (og spontane møder og samtaler) ind som en samlet helhed. Vi vil også gerne tænke bæredygtighed ind hvad angår de materialer og produkter vi bruger og anvender, herunder også kaffe f.eks. ved at bruge Der overvejes en mulig fleksibel rumadskillelse (Evt. et diskret gardin, som kan trækkes fra og for) i første omgang. Andre løsningsforslag er meget velkommen her. Er ønsket mere intimitet i det store åbne rum kan det skabes med en bedre belysning og med det mobile bibliotek her bliver gardiner/lign. overflødige. De loftbjælker, som i dag stikker umotiveret ud, bør evt. afkortes, hvis vi beslutter ikke at udbygge 1. salen (se nederst under den store fornyelse ). Vi har undret os over, at pianisten altid sidder med ryggen til sit publikum. Vi foreslår derfor at vi rykker klaveret et par meter og vender det, så det står med siden til fællesrummet (der hvor de store kæmpebirketræer står p.t.). Klaveret kunne også med fordel placeres mellem køkkenet og spiseafdelingen langs den østvendte ydermur. Indgangen virker lidt lukket og kan godt laves mere åben og venlig. Vi foreslår derfor, at vi åbner op ved at rykke opslagstavlen til højre og sætter den på syd væggen, som er ledig. Selve den lave mur ind mod spisesalen bevares som rumadskillelse men nu med mulighed for at se ind i rummet. Her kan også stå et par grønne planter. Man kunne også forestille sig en stor kæmpe stor infovæg. En plade malet med magnetmaling + tavlelak til at hænge sedler op på og til at skrive på. Pladen kunne køre på hjul med en skinne i fastgjort til en bjælke/rafte. Evt. i overgangen mellem køkken og spisesal der hvor der et naturligt skift i gulvbelægning fra klinker til brædder. Dermed vil man kunne bruge væggen fra begge sidder og tilmed skrive dagens menu med STORE BOGSTAVER på tavlen! Tumlerummet: Rummet kan gøres mere attraktivt så det lever op til sit navn. Rummet skal være så fleksibelt, at der både kan tumles i det, spilles bordtennis, dyrkes gymnastik og yoga. 7

8 En forbedring af belysningen bør overvejes (de nuværende yogalamper er f.eks. gået i stykker). De gamle ribber er gået i stykker og skal repareres eller evt. udskiftes. Der kan evt. hænges reb og lign. op i loftet til at klatre i (kan skubbes til siden, når rebene ikke er i brug). Der har været forslag om at rykke hulebyggeriet op på 1. Sal, så tumlerummet lettere kan bruges til boldspil, gymnastik, yoga m.m. Overetagen: Det store åbne rum over køkkenet: Der har været forslag om at genopfriske og starte Bakkens Billardturnering. Billardbord bliver derfor i første omgang. Selve bordet er i god stand. Der skal blot anskaffes nye kugler og køer. Der har også været overvejelser oppe om at billardbordet optager dem bedste plads på 1. Salen, og at den plads evt. Kunne bruges til et bedre formål. Men vi er blevet enige om at give billardbordet et års længere levetid, for at se om vi kan opbygge et miljø omkring det. Man kunne forsøge for en periode at stille billiardbordet nedenunder der hvor fodboldbordet har stået og se om der derved se om det kunne komme i spil på ny med en ny placering. De nedslidte brune fløjlsstole er fjernet i sidste weekend og udskiftes med mere anvendelige stole ved væggen omkring billardbordet. Det kan f.eks. være små runde billige cafeborde og stole, som nemt kan flyttes og vedligeholdes. Det store mødebord og stole har vi overvejet for og imod. Det lever ikke op til vores behov. Bordet fylder meget og kan ikke flyttes rundt. Stolene er nedslidte og ved at falde fra hinanden og heller ikke behagelige at sidde i. Skulle vi beholde det vil det koste en mindre formue at få sat i stand. Der bør være et stort fleksibelt og let mødebord, som foruden mødeaktiviteter kan bruges af unge og gamle bofæller til computerspil, lektiecafe, stikkeklub, læsegruppe og andre fælles aktiviteter, som kræver et stort bord og mange siddepladser. Men mødebordet skal også kunne flyttes, hvis der skal være andre aktiviteter deroppe. Det er så heldigt, at vi faktisk har nogle ret flotte og fleksible borde, som Bakken vist har fået af Anne Dortes firma. Bordene kan sættes sammen til et stort mødebord, men kan også opdeles hvis der er behov for det. De står p.t. opmagasineret i kælderen. Der står ligeledes 8-10 Alto konferencestole, som er meget velholdte bortset fra, at nogle af de sorte gjorde skal udskiftes (På nettet kan Alto-gjorde købes for kr. pr. meter, så det kan vi selv ordne). Der indkøbes endvidere 2-3 sækkestole, som er meget mobile og kan bruges flere steder til at ligge og flyde i. Der har været forslag om et lego/pude/hulehjørne for de mindste, i hjørnet der hvor Bo og Lottes aflagte sofa står lige nu. Det lille hygge-rum: Rummet bruges i dag især af børn og unge til leg, læsning, tv, møder, spil, børneweekender og andre lignende aktiviteter. Rummet benyttes af og til også af overnattende feriegæster. Vi vil bevare de ovennævnte funktioner, men udskifte de nuværende gamle brikse med et par fleksible lette sovesofaer (Futonkopier koster kr.) Sofaerne kan slås ud, således at der kan overnatte fire personer uden problemer. Når sovesofaerne ikke er slået ud, kan de fungere fint som siddepladser og hyggekrog, hvor man kan sidde og holder møder, spille eller læse. Reolen bevares og der indrettes et bord (findes i forvejen) med siddeplads, således at børn kan sidde her og tegne eller lave lektier. Reolen kan evt. bruges som 8

9 rumdeling, hvis der er behov for det. (Der kan sættes hjul under reolen for at gøre den let at flytte). Der har været forslag om en smal hems hen over det sted hvor den hvide reol står nu. Hemsen ville kunne fungere både som hyggeskabende hule for de mindre børn, og som overnatning for gæster. Der er delte meninger om, der også i fremtiden skal stå et fjernsyn i rummet. Argumentet mod fjernsyn er, at det lokker især børn og unge væk fra fællesskabet og ofte isolerer fjernsyn mere end det skaber fællesskab. Omvendt kan det også være hyggeligt at sidde sammen og spille spil eller se en film eller sætte en yoga/pilates dvd på hvis man er sig selv eller for få til det store tumlerum. Vi bør derfor tage principielt stilling til, om der skal være fjernsyn i rummet. (p.t. står der et gammelt fjernsyn). Der er kommet forslag om at kalde hele overetagen for værkstedet. En samlet idé og koncept for værkstedet kunne være som følger: Værkstedet (1. Salen) tillæg til referat fra sidste møde Keramikværksted, maleværksted, Shane værksted (Shane Brox fra Ramasjang), syværksted, computerværksted, legoværksted, briotog - værksted, mødeværksted, motionsværksted etc. You name it! I det lille hyggerum/værksted kunne man forstille sig aktiviteter, der kræver, eller hvor der er hensigtsmæssigt, med en lukket dør: sleep over, pilates, yoga, meditation, tv/filmhygge aften eller wiispil aktiviteter. I det lille værksted forestiller vi os at man bygger en lang briks langs hele endevæggen i rummets fulde bredde med nogle ordentlige skummadrasser med slidstærkt eller vaskbart betræk. Her til løse puder eller hynder. Under den lange briks, hvor der kan sove min. 3-4 personer og sidde en masse hyggenisser, kan man opbevare et antal foldemadrasser og yogamåtter. Langs nordvæg under det lave vindue foreslår vi en lang hylde reol bygget i birkefiner eller malet vandfast MDF med huller i ved radiator. Herunder halve bogkasser i f.eks. birkefiner fra Trævarefabrikken med hjul under til opbevaring af film, spil, gymnastikremedier etc. Der bør ikke være andet inventar i rummet således at indretningen fordrer og inviterer til de mange muligheder for udnyttelse af rummet i stedet for at blive aflastningssted for gamle tunge møbler der samler skidt og hvis brug der ikke er taget bevidst stilling til. Det ville være et oplagt sted at søge op hvis man kun er sig selv eller par stykker der ønsker at lave yoga, pilates eller lignende evt. vha. DVD visning på fjernsynsskærmen. I det store værksted forestiller vi os ligeledes at man bygger en lang hylde reol under de lave vinduer langs nordvæg i rummets fulde længde. Ligeledes med mulighed for at stille trækasser med hjul under til opbevaring af Humlebæks største legoklods samling, briotog, maleredskaber, lerredskaber, syting etc., Shanesamling. Shane samler på alt slags skrald etc. og bygger hele verdener for børn og voksne på Ramasjang. Det kan vi også. Nogle af jer har måske fulgt ham ved juletid hvor han bla. pyntede Egeskov slot vha. julepynt lavet af genbrug. Sådan et værksted ville være en 9

10 stor attraktion for børn, børnebørn, unge og gamle. Det kræver blot en limpistol et skæreunderlag, en saks, en kniv og en( systematisk )samling af skrald og diverse dimsedutter som kan genbruges. Det er hel gratis. Hvis du ikke kender Shane Brox så check ham lige ud. Se f.eks. hans årlige julekalender for Røde Kors. Den lange hylde/reol vil skabe ro og orden på en enkel måde og samtidig passe og udnytte rummets arkitektur samtidig med at den lave bordhøjde kan bruges af de små størrelser til at tegne, bygge og lege ved. Ved væggen ind mod det lille værksted kunne man opsætte en industrivask der vil gøre det lettere at arbejde med ler maling etc. oppe i lyset på 1. Salen Måske vi kunne sætte en enkelt eller to drejebænk herop (Flemming/Jørgen???) Og et par symaskiner da det ville være et oplagt sted at gå over hvis man skal arbejde med meget stof etc. og gerne vil sidde sammen med andre. Møbleringen kunne sagtens være lidt mere fleksibelt og helstøbt end den er i dag men vi vurderer ikke at der skal så meget til. Bordfodbold bordet er fint at have da der er mange som har glæder her af. Endnu en idé til værkstedet er indkøb af en brugt crossfittrainer som alle aldre vil kunne have gavn af men som er for stor og voldsom at have stående hjemme. Desuden kunne det ha en hvis appel at stå der at træne mens man holder øje med madlavningen nedenunder! Vi forestiller os og håber at det kunne blive et rum der i højere grad invitere til en større brug af alle og alle aldre på kryds og tværs af døgn og uge. Budget for den lille fornyelse: Budget afhænger naturligvis af, hvilke krav vi stiller til standarden. Kan alle leve med Ikea og Ilvamøbler f.eks.? Er det ok, at vi køber brugt gennem DBA, uden dog at gå på kompromis med kvalitet og æstetik?) I så fald, kan udgifterne til ovennævnte forslag holdes nede på mellem kr. Der er også et forslag om at holde udgiften nede på under kr. Tidsplan: Den lille fornyelse kan gennemføres i løbet af foråret. Projektets videre forløb tilrettelægges af fælleshusgruppen i samarbejde med bofæller, som har tid og lyst til at give en hånd med indkøb, kørsel, flytning og de nævnte småreparationer. Den store fornyelse: Her er vi stadig i ide-fasen, forstået således, at vi indsamler gode ideer. Her er der tale om så store og krævende projekter (i samme størrelsesorden som Fælleshustorv og Svelleprojektet), Derfor opfordrer vi til, at bofællerne på Bakken også kommer med ideer og ønsker, så vi har en fornemmelse af, hvordan behovet ser ud. Ud fra disse input vil vi gerne lave et konkret oplæg med budget og tidsplan, som kan drøftes på kommende fællesmøder. Vi har altså brug for at vide, hvordan I ser behov og realistiske muligheder og en evt. tidsplan for at lægge penge og arbejdskraft i en stor fornyelse af Fælleshuset. Vi i Fælleshusgruppen er enige om, at Fælleshuset kunne trænge til en større fornyelse i løbet af nogle år. Så kunne det blive et helt fantastisk sted. Det følgende er de ideer vi har drøftes indtil nu: Stueetagen: Spisesalen: Spisesalen er meget mørk. Loft kan med fordel lysnes. Det undersøges endvidere, om det kan betale sig, at udskifte den nuværende pejs med 10

11 en miljøvenlig masseovn, som flere har foreslået. Der har været forskellige forslag oppe om rumadskillelse, f.eks. glasvægge ved hyggekrog. Indgangen: Loftet her kan lysnes sammen med spisesalen. Flere bofæller finder postkasserne kedelige og grimme. Men de fungerer vel efter hensigten? Postkasserne kan flyttes, men vi har ikke umiddelbart et godt bud på et mere praktisk sted. Tumlerummet: Hvis rummet gennemgår den lille fornyelse har vi ikke umiddelbart forslag til yderligere ændringer. Overetagen: Det store åbne rum over køkkenet: Der kan efter behov udbygges på 1. salen hen over spisesalen. Der er flere spændende forslag om udvidelse af 1. salen hen over spisesalen i både den ene og den anden ende af Fælleshuset. Her bør behov for mere plads og til hvad overvejes grundigt. En evt. ombygning har en lang række økonomiske og praktiske ulemper men også fordele, som bør undersøges grundigt. Der har også været forslag om en glasvæg ved gelænderet, så man beskytter mødeaktiviteter mod støj fra spisesal og køkken. Det lille hygge-rum: Hvis rummet gennemgår den lille fornyelse har vi ikke umiddelbart forslag til yderligere ændringer. Budget for den store fornyelse: Budget afhænger af, hvilke projekter vi sætter i gang og hvor meget arbejdskraft vi selv investerer i projektet. F.eks. lysning af Fælleshuset mørke træloft kan gøres for træmalingens pris, hvis vi selv gør arbejdet. En evt. udvidelse af 1. salen hen over spisesalen kan nemt løbe op i kr. men igen afhængigt af, om vi selv kan klare ombygningen. Konklusion: Vi foreslår derfor, at fællesmødet i første omgang tager stilling til den lille fornyelse og bruger det næste halve år til at summe over alle mulighederne ved at lave den store fornyelse. Når fælleshusgruppen har fået et overblik over bofællernes behov og ønsker, vender vi gerne tilbage med et konkret forslag, som kan drøftes på et fællesmøde senere på året. Mange hilsner Fælleshusgruppen Kære bofæller Her er Svellegruppens oplæg til forskønnelse af Nordenden og renovation af nordtrappen. Vi glæder os til at diskutere det på kommende Café- og fællesmøder. Svellemur og trappe Selve trappen, der er ved at skride sammen, tænkes delvis opfyldt med grus og rettet op, efter at Svellerne er fjernet Man bør nok bruge en eller anden form for sten eller beton-sten/fliser til at støtte siderne, også en eller anden form for sten/fliser til selve trappen. Stien, som trappen munder ud i, skal hæves, så den passer i niveau med trappen. Først fjernes asfalten, derpå lægges stabilgrus, og øverst jord i rabatten ind mod stien, så der kan plantes buske og træer. Frugttræer og fyrtræer. Æbletræer (evt. forskellige sorter) vil danne en naturlig fortsættelse af den eksisterende æblelund som evt. kan fortættes samt enkelte lunde/klumper bestående af fyrtræer som naturlig gentagelse af et allerede kendt motiv. De vertikale fyrtræer vil skabe kontrast til den lave og horisontale æblelund og bevare sine nåle om vinteren i modsætning til de løvfældende frugtræer. Fyrtræerne vil skabe visuel sammenhæng til det 11

12 omkringliggende landskab hvor der netop er placeret enkelte grupper af fyrtræer på de højere liggende niveuaer. Selve stien tænkes som en grussti i forlængelse af den eksisterende grussti gennem æblelunden. De to brønde (kloakker) inden for selve trappeområdet i niveau med den nuværende sti, og to brønde (kloakker) ude på selve stien, skal hæves så de passer til det nye niveau. Vi skal samarbejde med kommunen, som iflg. Flemming er positiv, når vi har en aftale med vores naboer (Skeltoften) mod nord. I tidernes morgen, da Skeltoften blev bygget, fik de lov at overtage et stykke jord fra Bakken, og der blev i den forbindelse gravet en masse jord af, så de huse, der ligger lige nord for hus 15, kunne ligge i niveau med hinanden. Dette er nok en af grundene til at vi nu har svellemuren og svelletrappen i den højde, de er over stien. Et argument for at fylde noget af den jord, der dengang blev fjernet, tilbage på stien og således hæve stiens niveau, kan være at vi derved får det oprindelige niveau/landskab genetableret. Gruppens budget for arbejdet: kr. Se specificeret budget i Bakkanalen. Svellegruppen består af: sat på udslag til kr. 2500,- incl moms. Den ordinære salgspris er til sammenligning ca. kr. 5500,-. Trælasten havde sat den på udsalg, fordi det var det eneste ex., de havde på lager og som nævnt er den udgået af produktionen. Jeg foreslår derfor, vi køber den og evt. placerer den udvendigt ved dobbeltdøren til salen på fælleshustorvet. Der har tidligere siddet et ex., som blev flyttet til et sted, hvor behovet var større. Så montering der ville være let at gå til, men naturligvis kunne den også placeres andet steds, hvor der måtte være mere formålstjenligt. Jeg kunne tage lampen med hjem fra Skagen efter påske. Er der no en der kan give grønt lys nu?, (fx formand, bestyrelse, vedligh. udvalg?) vil jeg ringe og reservere den. Så sent som i forgårs var den endnu ikke solgt til anden side. Ole S. Anne & Sebastian hus 1 Flemming hus 16 Arne hus 14 Jørgen & Mette hus 15 Indkøb af ekstra lampe til vores gade/strædebelysning De kuppelformede lamper i vores strædebelysning er fremstillet af Louis Poulsen, og designeren hedder Beck til efternavn, idet jeg i skrivende stund ikke har fornavnet present. Den er imidlertid udgået af produktionen hos Louis Poulsen, fik jeg oplyst i Trælasten (eksklusivt byggemarked i Skagen), hvor jeg i vinterferien tilfældigt fik øje på vores lampe 12

33. årgang Nr. 15 21. april 2013

33. årgang Nr. 15 21. april 2013 33. årgang Nr. 15 21. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

33. årgang Nr. 25 11. august 2013

33. årgang Nr. 25 11. august 2013 33. årgang Nr. 25 11. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 38 2. december 2012

32. årgang Nr. 38 2. december 2012 32. årgang Nr. 38 2. december 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr januar 2013

33. årgang Nr januar 2013 33. årgang Nr.2 13. januar 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 44 10. november 2014

34. årgang Nr. 44 10. november 2014 34. årgang Nr. 44 10. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

33. årgang Nr november 2013

33. årgang Nr november 2013 33. årgang Nr. 38 24. november 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Udarbejdet af 8.B 2006 OBS1:Skolens tilføjelser eller kommentarer til elevernes forslag til handleplan vil stå efter hvert punkt i kursiv. Vurderingsskema for den Psykiske arbejdmiljø

Læs mere

32. årgang Nr. 24 19. august 2012

32. årgang Nr. 24 19. august 2012 32. årgang Nr. 24 19. august 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 26 25. august 2013

33. årgang Nr. 26 25. august 2013 33. årgang Nr. 26 25. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Indlæg til Bakkanalen: Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Rengøring sønd. d.

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Tillykke EKSTRAORDINÆRT FÆLLESMØDE TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00

Tillykke EKSTRAORDINÆRT FÆLLESMØDE TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 31. årgang Nr. 30 4. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Indretningsopgave hos

Indretningsopgave hos Indretningsopgave hos Dorthe & Knud Nørgaard Jessen Agerskov Kådner 1 6584 Agerskov Lørdag d. 17. maj kl. 11:00 Lavet af: Indretningskonsulenten Louise Ringgaard Jessen, Christoffers Allé 88A 1mf, 2800

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

34. årgang Nr. 12 16. marts 2014

34. årgang Nr. 12 16. marts 2014 34. årgang Nr. 12 16. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften med kanonslag. Osama tog en snak med de unge og det hjalp

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde

KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde Dato & tid: 12. september 2005, kl. 16.30 17.45 Referent: Deltagere: Dennis Waldemar Tina (kaniner), Cecilie (natur- & klatring), Morten (musik), Marie-Louise (værksted),

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Referat af generalforsamling 27/9 2003, afholdt i Hytten

Referat af generalforsamling 27/9 2003, afholdt i Hytten Referat af generalforsamling 27/9 2003, afholdt i Hytten 1. Valg af dirigent og referent Ole blev valgt som dirigent og Claus blev valgt som referent. 2. Godkendelse af regnskab for foregående regnskabsperiode

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Bilag det gamle gaderum Beskrivelser af etager, arkitekttegninger, billeder, tjanseliste og uddrag af møde bogen.

Bilag det gamle gaderum Beskrivelser af etager, arkitekttegninger, billeder, tjanseliste og uddrag af møde bogen. Bilag det gamle gaderum Beskrivelser af etager, arkitekttegninger, billeder, tjanseliste og uddrag af møde bogen. Fjerde sal, fortrappen og bagtrappen, forgården og baggården. For at komme til det gamle

Læs mere

30. årgang Nr. 5 31. januar 2010

30. årgang Nr. 5 31. januar 2010 30. årgang Nr. 5 31. januar 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: bakken0.tripod.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af Morten Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen SFO Bakkeskolen Personale: Vi får 2 nye medarbejdere: Velkommen til PAU-uddannet Tony Dyreby og pædagog Line Johanne Schmidt, som skal være med i Miniklub fra 1.april. Miniklub

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden Referat Hundested Kino d 19-7-2017 1. Velkomst Mødt: Orla, Søren, Emilie, Lasse, Lene Ikke mødt: Jørgen (trådt ud af bestyrelsen pr dags dato, Maria, Anne, Mette, Mogens, Troels og Bente) 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Fremmødte: Theis Palm Julie Ottesen Lena Marie Hybschmann Line Søderberg Degn Kasper Klose Bak Siw Søby Rasmussen Mødets referent: Lena Marie Hybschmann

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Bankagerskolens SFO 2 Bankagervej 109 8700 Horsens Tlf. 76293340 Velkommen Klub To er Bankagerskolens SFO 2 for børn fra 4.-7. klasse. Klub To er beliggende

Læs mere

Hej Pernille og Andreas

Hej Pernille og Andreas Fra: Til: Cc: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Kasper Haagensen Pernille Vange Andreas Kousholt Aagaard; Johan Frydendahl Danske Studenters Roklub - ændring af projekt til Klubhuspuljen 31. januar 2017 17:17:26

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Godkendt referat Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30

Godkendt referat Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30 Godkendt referat Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 3. december 2013 Godkendt. 3. Til og fra driften: a. Siden

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere