W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K"

Transkript

1 Odense, 1. marts 2009 Beretning 2008 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen havde i januar almindelige medlemmer, i januar medlemmer. Hertil kommer medlemmer af familiespejd: 15 familier både i januar 2008 og januar Medlemmerne fordeler sig på 27 mikro, 59 mini, 22 junior, 25 trop, 8 klan og 37 ledere. Der er venteliste hos mikroer og minier. Stjernegruppen er i 2008 vokset med 15 medlemmer eller knap 10 procent. Væksten dækker over en vis udskiftning med 55 indmeldelser og 42 udmeldelser, fordelt som følger: Gren Ind Ud Mikro Mini 19 9 Junior 7 2 Trop 0 4 Klan 0 0 Leder 4 1 Ledere Stjernegruppen havde 33 ledere i januar 2008, 37 ledere i januar Stjernegruppen har ingen nævneværdige problemer med at få nye ledere. Vi har budt velkommen til Kirsten Zwisler og Jette Grøn i mikrogrenen, Gorm Bentsen i mini, Roar Hylleberg i trop samt Johnny Larsen som gruppeassistent. Derudover er Rikke Walther kommet tilbage som minileder. Velkommen til jer. Vi er taknemmelige for at I vil lege med os. Vi har sagt farvel til Andreas Bach-Laursen, der er flyttet fra byen. Tak for din indsats. Vi håber fortsat at se noget til dig i fremtiden. Vi anslår at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka timer på spejderarbejde i Det svarer til godt 8 fuldtidsårsværk eller en værdi på 2-3 millioner kroner.

2 Side 2 af 9 Økonomi Stjernegruppen havde en omsætning i 2008 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner og et overskud på cirka kroner mod budgetteret på cirka kroner. Den større omsætning skyldes at det er lykkedes at skaffe i fondsstøtte, der er brugt til en komplet udskiftning af Stjernegruppens telte. Det større overskud skyldes hovedsageligt, at vi ikke som planlagt fik afsluttet et mellemværende med Dansbo Entreprise vedrørende byggeriet af Hindemosen. Stjernegruppen har cirka kroner til gode i ubetalt kontingent fra nuværende medlemmer. Stjernegruppen har i 2008 fået fondsstøtte fra Friluftsrådet ( kroner), Skandiafonden ( kroner), Sparekassen Faaborg ( kroner), Aslaug og Carl Friis Legat (5.000 kroner), Udviklingspuljen DDS ( kroner) og 9. Sct Georgs Gilde (5.500 kroner). Tak for det. I gør vores arbejde bedre. Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2008 på kroner Der er stadig en forventet betaling på cirka kroner, når alle efterreparationer er gjort færdige på Hindemosen. Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på knap kroner og et boliglån i Sparekassen Fåborg på cirka kroner. Hjemmeside og Stjernekasteren Stjernekasteren er udkommet to gange i 2008 foruden som et par nyhedsbreve. Det er mindre end planlagt, hvad der skyldes manglende ressourcer. Vi forventer, at Stjernekasteren fremover udkommer færre gange om året og uden en fast tidsplan. Hovedårsagen er, at hjemmesiden i vid udstrækning har overtaget Stjernekasterens funktion, og at den både er hurtigere, mere effektiv og mindre ressourcekrævende. Hjemmesiden opdateres 2-3 gang om måneden og har unikke besøgende og hits per måned. Antallet af unikke besøgende og hits stiger regelmæssigt. Nyhedsbrevet er udkommet 20 gang til pt 294 abonnementer. Antallet af abonnenter er støt stigende. Handlingsplan 2008 Handlingsplanen består af 39 arbejdsopgaver, heraf de tre fede : Spejderlæreplan, Forarbejde til sponsorat og Familieudfordringen. Vi gennemførte kun den ene af de tre fede : Forarbejde til sponsora, mens de to andre har været igangsat men blev stoppet pga ressourcebegrænsninger. Af alle 38 opgaver gennemførte vi de 25 opgaver fuldt, 8 er stadig i gang, 6 gennemførte vi ikke

3 Side 3 af 9 hovedsageligt fordi prioriteringerne ændrede sig undervejs, mens 8 ekstra opgaver blev føjet til og gennemført i løbet af året. Bestyrelsen 2008 blev det år hvor Stjernegruppen blev Danmarks største gruppe indenfor Det Danske Spejderkorps. Vi er i den heldige situation at det ikke er svært at tiltrække nye ledere. De enkelte grene aflægger også beretning overfor generalforsamlingen. Byggeri: Huset har i 2008 fået 2 priser, først den 29. april hvor huset blev præmieret med insitu-prisen for det bedste formstøbte byggeri i Den 30. september var Odense Kommune på banen med prisen for gode og smukke nybyggerier i Odense Kommune. Vi er rigtig stolte over at have modtaget begge priser. Vores byggeri blev desværre ikke afsluttet endeligt i 2008, en opgave vi stadig arbejder på og forventer afsluttet inden sommerferien Sct. Georgsdag, Sct. Hans & Juletræssalg: Sct. Georgsdag og Sct. Hans blev i 2008 med vanlig sikkerhed arrangeret af bestyrelsen, 2 meget vellykkede arrangementer. I 2009 vil Ole Kibsgaard spille til Sct. Hans. For første gang måtte vi lukke juletræssalget den 22. december, alt var udsolgt. Resultatet blev tilfredsstillende, cirka kroner. Juletræssalget er afhængig af hjælp fra spejdere og forældre, der har været stor velvillighed, 1000 tak for det. Uden denne hjælp ville det aldrig lykkes. Den grønne bro: Den 6. november havde vi et møde med Anker Boye med flere, dagsordnen var faunapassagen. Ved mødet blev faunapassagen omdøbt til den grønne bro. Den grønne bro er ikke nødvendigvis en faunapassage, med måske en cykel- og gangbro. Denne idé vandt større gehør end faunapassagen, der blev sået et godt frø. Spørgsmålet er så om der kan findes økonomi til projektet, det vil tiden vise. Vi vil i 2009 arbejde videre med projektet. Træklatrebane: På mødet med Anker Boye blev tankerne omkring en skovklatrebane luftet. Kommunen var meget positiv overfor ideen - også det at vi skal leje et stykke skov af Odense Kommune. Kommunen bad os arbejde videre med projektet. Vi har i flere omgange snakket om hvordan det kan/skal organiseres, uden vi endnu er kommet frem til noget resultat. Vi har kontakt til en advokat, som gerne vil hjælpe os når vi kommer så vidt.

4 Side 4 af 9 Den 17. januar var vi i Tyskland, se hjemmesiden, hvor vi prøvede kræfter med træklatrebanen Maxwood, en oplevelse! Vi besøger Maxwood igen allerede i maj, hvor alle har mulighed for at få en rigtig god oplevelse. Vi vil i hele 2009 arbejde med dette projekt. Sponsorater/lønnet medarbejder: Vi har i det forløbende år holdt en del møder omkring et større sponsorat/lønnet medarbejder. Vi har fået hjælp af blandt andre: Jørgen Lund, tidligere direktør for Albani og rådmand Niels Holger, konsulent Thomas Christensen, direktør for Odense Sport & Event Vi er endnu ikke nået målet, med vi er kommet langt. Vi vil i 2009 prioritere denne opgave. Profiltøj: Vi vil præsentere profiltøj i løbet af foråret, således alle har mulighed for at købe inden Blå Sommer Der bliver tale om t-shirt, busker, cap/bøllehat. Hertil softshell fra Spejdersport. Madklub: Madklubben har lige fejret 1 års fødselsdag, med rigtig god mad og lagkager. Vi mødes 2 gang pr. måned, den 1. søndag og den 3. torsdag. Der deltager et sted mellem personer pr. gang, hvilket er flot. Der er stadig plads til flere. Udeskole: Vi har i efteråret arbejdet på at lave et samarbejde med Odense Friskole omkring udeskole på Hindemosen. Vi er enige om betingelserne og aftalen kan træde i kraft i løbet af foråret Vi har stadig et samarbejde med Risinge Børnehus og Dk-legestuen, der har udflytteraktiviteter på Hindemosen. Børneborgen holder stadig til i Kelstrupskov. Parkeringsplads & Hakkehus: Parkeringspladsen ved Hakkehuset er blevet etableret. Det næste projekt bliver at nedtage taget, herefter skal huset væltes. Vi håber på at vi i løbet af efteråret kan bygge et nyt hus til vores grej. Projektet kan evt. opføres med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, da vi indretter det således det kan bruges i undervisningsøjemed. Gruppeledelse Gruppeledelsen består af gruppeleder Claus Kastberg Nielsen samt assistenter Morten Clausen, Carsten Moldt og Troels Clausen. En meget væsentlig opgave har været en omfattende omorganisering af ledergruppen. Ændringen omfattede en ny ledelse for mikro, mini og trop,

5 Side 5 af 9 ændring af mødedato samt enkelte frivillige flytninger mellem grene. Gruppeledelsen har i 2008 gennemført: Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag, Oprykningstur til Brænde Å samt hjulpet klanen med juleturen. Træning: Special Scout Services for gruppens ledere til Sorø og omegn, Smartscout (træklatring og førstehjælp) Grej: Indkøbt og mærket 3 nye fjeldtelte, 4 nye spejdertelte og 4 nye lavvuer Medlemskampagner: April-kampagne rettet mod familiespejd (breve med folder/plakat til alle byens daginstitutioner) og august-kampagne rettet mod mikro, mini og til dels junior (folder til de nærmeste skoler) Andet: Korpsrådsmøde, divisionsmøder, foredrag ved KFUM-KFUKs landsmøde samt ved diverse divisions og gruppearrangementer rundt om i landet, deltagelse i 100+netværjket for spejdergrupper med mere end 100 medlemmer, Forberedelse af mærker og læreplan.. Familiespejd Leder: Rikke Olsen Familiespejd, februar 2008: 15 familier Familiespejd, februar 2009: 15 familier Familiespejdere er altid udendørs uanset vejret. Vi tænder altid bål når vi mødes, børnene er efterhånden blevet rigtig gode til det! Der er gennem året blevet tilberedt meget spiseligt over bålet lige fra kanelæbler til fastelavnsboller. Det første halvår af 2008 var der to hold familiespejdere, Fra august valgte vi at slå de 2 hold sammen. Der er pt et hold familiespejdere der mødes den første søndag i måneden. Det er planen at der i august 2009 igen vil være 2 hold at vælge imellem. Der er blevet leget og lavet mange ting i løbet af året vi har bygget huler, lavet mad til fuglene, fastelavnsris, kigget på hindemosens dyr og meget mere. Sommerlejren, som vi afholdt sammen med Ryds Gruppes familiespejdere, gik til vandmøllen ved Hollufgård. Vi havde en rigtig god tur med pragtfuldt vejr. Vi var på et rigtigt spejderløb og havde et vandland. Vi overnattede i telt. Tilslut er nu kun de magiske ord at berette - Der er så hyggeligt at være familiespejder! Mikro Leder: Kirsten Zwisler Mikrogrenen i februar 2008: 32 spejdere og 5 ledere Mikrogrenen i februar 2009: 27 spejdere og 5 ledere

6 Side 6 af 9 5 mikroture (Mikrodag, Kelstrupskov, Sommerlejr, Oprykning, Tyrsbjergmarch) Fremmøde: Møder 80% Ture 85-90%. I sidste ½ år af 2008 er jeg kommet til som ny leder hos mikroerne. Vi har i mikroleder-gruppen forsøgt at videreføre de traditioner, som er opbygget igennem mange år. Vi har arbejdet med traditionelt spejder arbejde; taget mærker og vi har haft en del om detektivopgaver og sporfinding. Det hele har været centreret om, at være ude i naturen og være sammen i en gruppe. Det er børnene blevet rigtig gode til, de kender slagets gang og er søde, nysgerrige og dejlig frække! Vi har haft et enkelt møde, hvor en tropspatrulje arrangerede et lille løb for os. Det var en god oplevelse og børnene så op til de store. Vi har fin søgning og der er desværre venteliste i øjeblikket. Mini Leder: Karin Skovhus Minigrenen i februar 2008: 43 spejdere og 5 ledere Minigrenen i februar spejdere og 9 ledere 6 Miniture (Kelstrupskov, Miniskæg, Sommerlejr til Temnæs, Oprykning, Kelstrupskov, Juletur) Fremmøde: procent forår 2008, 80 procent efterår Igennem først halvår af 2008 var der minier. Efter sommerferien fik vi hele 21mikroer op og 6 rykkede op til juniorerne. Da vi samtidig tog en del nye minier ind, er minigruppen i efteråret vokset til 56 minier. Enkelte er stoppet men nye er kommet til. Fremmødet til møder i efteråret ligger på lidt over 80 % i snit og til ture på %. Det har givet nogle nye udfordringer at få det til at køre med minier til møderne. I efteråret har vi arbejdet meget med forskellige måder at organisere møderne. Hvordan får vi sat aktiviteterne i gang, skabt ro og overblik? Hvordan udnytter vi bedst de enkelte lederes spejder-fagligheder? Indtil nu, har vi ikke delt minierne op i faste patruljer, men arbejder meget med dem i mindre grupper. Vi har også løbende forskellige samarbejds- og tillidsøvelser med i møderne. Samtidig har vi haft fokus på grundlæggende spejderfærdigheder med oplæg til Blå Sommer 2009, bl.a. på kort og orientering. Samlet set synes vi i ledergruppen, at møderne kører godt og at det er en rigtig god minigruppe, vi har at arbejde med. I foråret kørte Lene P.(grenleder), Marianne H. Henrik, Marianne L. og Aagaard grenen. I løbet af foråret kom Lene S og Jacob til. Efter sommerferien skete der en lille rokade af ledere og nye

7 Side 7 af 9 startede. I efteråret har ledergruppen i minigrenen set sådan ud: Lene S., Marianne L., Marianne H., Aagaard, Jacob, Rikke W. Bent, Gorm (ny) og Karin (ny grenleder). I foråret 2008 var minierne på hyttetur i marts. I maj deltog de i Miniskæg, der er divisionens fælles teltlejr, der i 2008 var lavet over temaet OL i Kina. Stjerne-minierne gjorde det rigtigt godt. Der var Mini-sommerlejr ved Temnæs ved Skanderborg, hvor der bl.a. blev bygget og sejlet med en flot tømmerflåde. I efteråret var vi med på gruppens oprykningstur til Brænde Ådal, vi var en telttur til Syd-Sudan ved Kelstrupskov i september og på en uforglemmelig juletur med gruppen i november. Junior Leder: Anders Floridon Petersen Juniorgrenen i februar 2008: 25 spejdere og 5 ledere. Juniorgrenen i februar 2009: 22 spejdere og 5 ledere 6 juniorture (Juniordivi, Gudetur, Sommerlejr Toldhøj, Oprykning, Kelstrupskov, Juletur) Fremmøde: Møder procent, Ture procent Så står vi endnu en gang over for et grupperådsmøde, og det betyder jo, at et år er gået siden sidst. Der er sket meget i det forgange år, og der vil komme til at ske endnu mere i Bl.a. skal vi på Blå Sommer har budt på spændende forløb med bl.a. knivfremstilling. Vi har trænet klassiske spejderfærdigheder, været på O-løb i Åløkkeskoven, besøgt Odense Brandstation o.m.a. Vi har også været på en del ture. Der har både været ture, hvor der har været (megen) tid til fordybelse og afslapning, og så har der været ture, hvor juniorerne er blevet udfordret lige til grænsen det er de ture, der rykker, og som man taler om lang tid efter. I sommerferien var vi på sommerlejr på Troldhøj, et naturskønt område på Als, hvor vi fik lavet tømmerflåde, badet og hilst på Gule spejdere, som var glade for godt spejderarbejde. Efter sommerferien var der oprykningstur, hvor vi ikke alene måtte sige farvel til de gamle juniorer, men også til vores mangeårige juniorassistent Lars Odgaard. Han blev stor og rykkede op i troppen. Vi vil gerne sige tak til Lars Odgaard for nogle gode og sjove år i juniorgrenen. Vi fik også nogle minier op, og sammen med dem, en ny juniorleder, nemlig Henrik. Det er fint nok at få nogle nye øjne på tingene af og til, og Henrik er også faldet godt til i grenen.

8 Side 8 af 9 Efteråret gik med at tage forskellige mærker og beviser, og i oktober inviterede vi forældrene til pølseløb på Hindemosen, så de kunne se, hvad deres poder laver hver torsdag aften. Juletur på Skovbrynet blev det også til, og så var det år efterhånden gået. Som skrevet kommer 2009 til at byde på mange store oplevelser. Vi skal bl.a. på hyttetur, vi skal på divisionsturnering, vi skal på juniorgrenens berømte og berygtede overlevelsestur i juni, og så skal vi på Blå Sommer. Korpsets store lejr i Sønderjylland med spejdere fra hele verden det bliver rigtig fedt! Tak for gode oplevelser i 2008, og på gensyn til mange nye i Trop Leder: Roar Hylleberg Tropsgrenen i februar 2008: 23 spejdere og 6ledere. Tropsgrenen i februar 2009: 25 spejdere og 8ledere 7 tropsture (Klatretur, Sommerlejr Norge, Oprykningstur, 5-kamp, Juletur, Barske natløb, Fenris) Oprykning, Kelstrupskov, Juletur) Ingen patrukljeture Fremmøde: Møder procent, Ture procent I foråret var troppen på træ-top-tur hvor vi prøvede at overnattede uden jordforbindelse. Sommerlejrlejren 2008 var en fjeldtur til Norge med indlagt hike. os Tommy ventede de nr. 2 og Tommy ønskede derfor en barselsorlov fra troppen og en afløsning på jobbet som tropsleder. Det av anledning til en større forandring i tropsledelsen. Fra juniorgrenen rekrutterede vi Lars O. og fra klanen Kristian K. Nielsen. Mens en ny tropsleder, Roar Hylleberg, blev rekrutteret fra familiespejd/bestyrelse. Efterårs sæsonen startede med en gang klassik spejder 5-kamp på Nordfyn - med cyke-o-løb, pluk selv bivuak, natløb med mere.troppen valgte herefter at organiser sig i 4 patruljer fordelt over 3 ugentlige mødedage, hvilket var lidt af en logistisk udfordring for tropsledelsen. Efteråret viste at det grundlæggende ikke er en god ide at lade patruljerne holde møde på hver sin aften. Det giver for lidt synergi og sammenhold i troppen som helhed. Vi havde 5 spejdere på PLAN i efterårsferien. PLAN er korpsets patrulje leder og patrulje assistent uddannelser Året sluttede traditionen tro med nedtagning af juletræssalget i år var der udsolgt allerede d. 22. dec.

9 Side 9 af 9 Klan Galakseblaffere Leder: Kaare Amelung og Christian Nielsen Klan Galakseblaffere i februar 2008: 7 spejdere herunder 2 ledere. Klan Galakseblaffere i februar 2009: 9 spejdere herunder 2 ledere 9 Klanture (tre kollektivuger, OST, Sværdkamp, Alligatorløbet, Sommerlejr, Oprykningstur, Juletur) I starten af sidste år fik vi endelig lavet de sidste finpudsninger på den sorte hytte, i den forbindelse fik vi også opdelt hytten i et fællesrum samt klanens Hyggerum ved hjælp af vores hjemmelavede reol. I den forbindelse blev der også holdt en lille indflytterfest. I månederne op til sommerferien arbejdede vi på at lave et midlertidig sommerresidens. Et to etagers raftekonstruktion med soveværelse, stue, køkken samt en stor altan. Det hele beliggende mindst 1½ meter over jorden. I sommerferien tog vi en uge til Als hvor vi vandrede langs Gendarmstien, flot men meget varm tur. Efter sommerferien rykkede 2 nye klanspejdere op så vi nu er en 8-10 klanspejdere. Resten af 2009 brugte vi hovedsageligt på at planlægge juleturen for hele gruppen. Vi var også lige et smut på OST (Område Senior Turnering, Seniorernes divisionsturnering) hvor det ene af vores 2 sjak fik en flot men overraskende 2. Plads på dagløbet. Efter juleturen begyndte vi at planlægge vores klatre/svævebane post på CCMR som løb af stablen i starten af Februar.

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 14. marts 2010 Beretning 2009 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2008 Beretning 2007 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 7. marts 2012 Beretning 2011 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2014 Beretning 2013 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 16. February 2015 Beretning 2014 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 1. March 2016 Beretning 2015 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S T E N L I L L E S P E J D E R N E Gruppelederberetning for 2005 L A U R E N T I U S Gruppeleder Torben Poulsen Lårupvej 45 4293 Dianalund 58260124/28408530 info@naturplejecenter.dk

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 10. marts 2013 Beretning 2012 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Årsberetning 2011 Øresund Division

Årsberetning 2011 Øresund Division Årsberetning 2011 Øresund Division Divisionsledelsen Det har været et spændende år i Øresund Division. Med ny DC og flere nye medlemmer i divisionsledelsen. Vi har fastholdt gamle traditioner og nye idéer

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne. Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk Ledere Amalie (junior) og Gitte (familie-spejd)

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN december 2008 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Broager Drenge ønsker alle Spejdere og forældre en glædelig jul og et godt nytår!

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200 forside Adresseliste Formand Linda Hjort Brinken 33 5270 Odense NV 66 18 27 33 Kassere: Helle Vibeke Berg Karenvænget 9 5270 Odense NV 66 18 30 40 Gruppeledere Henriette Stæhr Bjarkevej 4 1. tv 5200 Odense

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte.

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. Divisionen: Divisionschef Signe. Der var mødt 15 op til grupperådsmødet.

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Kære spejdere, forældre og ledere

Kære spejdere, forældre og ledere Kære spejdere, forældre og ledere Så er det blevet tid til et nyt EKKO. Redaktionen har desværre ligget lidt stille her efter jul, men nu er den klar igen. Bladet gælder frem til og med sommerferien. Vi

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Der kan stilles spørgsmål til nedenstående beretning ved grupperådsmødet, som afholdes i forbindelse med vores familieweekend

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

KNUDEN august 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION

KNUDEN august 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN august 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE August 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet Sommerferien er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson.

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 1000 INDTÆGTER B2009 B2009 R2008 B2008 R2008 B2008 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 154.575 154.575 139.255

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø december Juleaften

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø december Juleaften Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 24. december Juleaften Generalforsamling 2012 22. februar 2012 12 3-2011 Indhold i Kratluskeren Langesø Spejdernes

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Stjernekasteren, august 2006, 48 årgang, nr 6

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Stjernekasteren, august 2006, 48 årgang, nr 6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Stjernekasteren, august 2006, 48 årgang, nr 6 Kong Knud Division, Det Danske Spejderkorps Blå spejdersport for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret Indhold

Læs mere

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren Indhold: Side 3 Rockfest i Rødovre, Næstved og Ringsted 4 Korpslejr/Blå Sommer 2009 5 Mikro-/Miniprogram 6 Mikrogrenen 7 Minigrenen 8 Nyt fra Styrelsen 9 Juniorsommerlejr på Bornholm 10 Juniorprogram 11

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

KNUDEN april 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet Produktion og salg af påskedekorationer gik igen i år over al forventning. Der blev fremstillet 600 dekorationer

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Referat fra: Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Sted: Skjoldhøj Gruppens lækre område: Trueholmvej 10, True, 8381 Tilst Tilstede: Helle (Marius Efterskole),

Læs mere

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Indhold Bestyrelsen... side 3 Gruppelederne... side 4 Familiespejd... side 6 Mikro... side 7 Mini... side 8 Junior... side 9 Trop...

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 5. februar Grupperådsmøde Forældre 28. februar 1. marts Gruppetur Alle Mikro Aller først vil

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Udkast. Stjernegruppen

Udkast. Stjernegruppen as t dk U Foto: Tropspatrulje på hike i Apuseni bjergene i Transsylvanien, sommer 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen er en

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Søndag den 4. marts kl. 13.00 i Ulkebøl spejderhytten Æ-hytt. Mødet startede med Kage, kaffe eller Te til alle, derefter startede

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Tobias

Læs mere

Lumby-Stigegruppe. Program for. Februarogmarts2009. Holddigisving. Najaderne Festeroghyggersig

Lumby-Stigegruppe. Program for. Februarogmarts2009. Holddigisving. Najaderne Festeroghyggersig Lumby-Stigegruppe Program for Februarogmarts2009 Mikroerne Undersøgerforårets hemmeligheder Minier Skalhuskedevigtigedatoer Juniorerne Skalhuskevarmttøj Oglygter Storspejderne SkalpåCCMRog BlåSommer Holddigisving

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Aggersborg Distrikt Distriktsmøde d. 26. marts 2015

Aggersborg Distrikt Distriktsmøde d. 26. marts 2015 Repræsenteret: Vestrup, Hame, Fjerritslev, Vegger, Tranum, Strandby, Bonderup, Ullits, Øland Pkt. Emne Kommentarer 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Thomas Hestbæk (Udviklingskonsulent korpset)

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere