En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912)"

Transkript

1 En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912) WeirdSpace Digital Library

2 Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative, og må bruges af alle, alle steder, gratis. Du må kopiere den, give den bort eller genbruge den jvf. betingelserne i ophavsretsloven i dit land. Hvis du laver ændringer i historien, skal alle referencer til WeirdSpace fjernes før videredistribuering. WeirdSpace Digital Library er et non-profit projekt med det formål at gøre historier tilgængelige, inden for begrænsningerne i dansk ophavsretslov. WeirdSpace er et non-profit ressource-site med det formål at gøre historier, og information om historier, tilgængelig. -2-

3 Indhold I. 4 II. 18 III. 28 IV. 49 V. 56 VI. 61 VII. 72 VIII. 79 IX. 90 X. 98 XI

4 I. Nede ved Fjorden i en Udkant af Sognet lå Bonderup By. Den var omgivet af Lyngbakker på alle Sider og lå lunt og godt. Ved den ene Side af Byvejen, der ikke var forsynet med Grøfter, løb en lille Bæk sin egen krumme, bugtede Vej - smal hvor Jorden var blød og muldagtig, men bredere hvor Grunden var fast og hård. Vilde man ind hos Sognerådsformanden, måtte man springe over den, og efter et Regnskyl slap man ikke altid fra det med tørre Fødder. En Dag i Begyndelsen af Marts stod Sognerådsformandens Søn, Carl, uden for Porten og forsøgte med en Skovl at sætte rimelige Grænser for Bækkens Lyst til at brede sig. Sneen lå endnu i store Driver under Bakkerne, og den stærke Tø gjorde Bækken til en rivende Strøm og fyldte Vejens dybe Huller med snavset, grumset Snevand. Carl skovlede og gravede af Hjertens Lyst, og aldrig havde Bækken været lettere at lede end nu, da den selv hjalp til i higende Længsel efter at komme frem; men i Vejhullerne hvirvlede Vandet rundt i sydende, skummende Brus, i kogende Forbitrelse: Plads, Plads!... Luft, Luft! Carl forlod Bækken og gik i Gang med at skaffe det utålmodige Vand Afløb. Han lavede Grøfter og Kanaler, og en underlig, betagende Fryd gennemstrømmede ham, da det indestængede Vand omsider blev fri og gennem forskellige Veje forenede sig med Bækkens brusende Strøm. Stillestående Vand gjorde Carl trist og sørgmodig, og han -4-

5 kunde i Timer sidde ved Mergelgraven bag ved Gården og håbløst stirre ned i det kolde, mørke Vand. Men Bækken gjorde ham altid glad og munter. Han savnede den om Sommeren, når kun det fine Grus og Småstenene viste dens Bane, men han vidste, den kom igen med Efteråret, så sikkert som at Stæren drog bort, så sikkert som at Bladene faldt af de gamle Piletræer rundt Faderens Stakhave. Men aller fornøjeligst var den dog om Foråret, når Sneen tøede; da bruste og skummede den i hele sin Livsfylde, sprængte sine vante Grænser og vilde sikkert have trængt ind i Sognerådsformandens Gård, dersom Carl ikke havde været der med sin Skovl. Carl var 16 År og havde de sidste to År fået privat Undervisning af den gamle Skolelærer Berthelsen, som boede i den store, nye Skole ved Vejen fra Bonderup til Sognekirken. I Skolen havde Carl altid været den øverste. Han havde nemlig fra første Dag vist sig i Besiddelse af stor Regnefærdighed, og Regning var Berthelsens bedste Fag, det eneste han brød sig om at undervise i med Undtagelse af Religion. Saliggørelsens Orden og den store Tabel var for ham Hovedsummen af al Lærdom.»Kan du din Katekismus og den store Tabel, min Dreng, så skal du nok komme frem i Verden!«sagde Berthelsen og kradsede med den tykke Pibespids i sin fedtede Paryk. Og hver Dag gik det løs med Katekismussen og Tabellen. Det blev den rene Mekanik for Børnene, men på Grund af den store Kappestrid langt fra kedeligt. De skrev hvert Regnestykke ind i en Skrivebog, og jo sirligere og pænere det blev udført, des mere Ros fik de; for -5-

6 Berthelsen var en udmælket Bog, holder, hvad han viste både som Sekretær i Sognerådet og som Regnskabsfører ved Byens Andelsmejeri. Lige ved Siden af Skolestuen havde Berthelsen sit lille Kontor, og ofte blev Undervisningen afbrudt af en eller anden, som skulde have skrevet noget, eller ved Besøg af Sognerådsmedlemmer og Andelshavere.»Bartholine!«kaldte Berthelsen da på sin lille, buttede Kone,»Bartholine! kom her og hold Styr på Børnene lidt, mens jeg snakker med Per Jensen!«Da blev der ordentlig Liv og Røre. Når Madammen trådte ind, var det for Børnene, som om Skolestuen udvidedes til en eneste stor Æventyrverden. Hun fortalte altid Historier for dem, og ingen kunde fortælle som hun. Enten lå de på Bænkene og skoggerlo, eller også sad de og græd de stride Tårer over al Verdens Elendighed og Ulykke. Madammen græd selv, så Tårerne løb ned over Berthelsens pertentlige Protokoller. Hun havde så let til Gråd, så let til Latter. Hun havde lidt og levet, var gift for 2den Gang og havde dog ingen Børn. Ja, Man talte rigtignok om en Søn, der af og til besøgte hende, men ingen vidste andet om ham, end at han var kommen til Verden i Mellemrummet mellem Madam Berthelsens første og andet Ægteskab. Berthelsens Katekismus-Moral havde Madammen aldrig fået ind i sit Hoved, og den store Tabel var en ukendt Verden for hende; men hvor der var Hjælp at yde, var hun den første på Pladsen. Hun græd med de sørgende og lo med de glade. -6-

7 Der var ikke det Hus i Skoledistriktet, hvor Madam Berthelsen ikke var som hjemme. Blev et Barn sygt, døde en gammel Kone, eller en Brud skulde pyntes, så var Madammen den første, man tyede til. Huset besørgedes af en gammel Pige. Bønderne vidste at skønne på Madammens Hjælpsomhed, og aldrig var Berthelsens Køkken tomt, altid bugnede Bordet af fede, solide Retter, som Berthelsen nød med langsom Grundighed og fordøjede i sit lille Kontor ved en Pibe Tobak, som han med sine korte Fingre grov op af en stor 4 Pd.s Pose, 2 Kr. Posen. I Berthelsens Skole havde Carl fået sin væsentligste Påvirkning. Moderen var død, mens han var ganske lille, og hans Far gav sig ikke af med ham, optaget som han var af sin Gård og af kommunale Anliggender. Det var en høj, tør Mand af den gamle Skole i fuld Overensstemmelse med Berthelsens Katekismus og Tabel. Berthelsen var også hans bedste Ven, og de holdt trofast sammen mod det moderne grundtvigianske Liv, som havde begyndt at røre sig i Sognets Hovedby. Carl levede sit eget Liv. Han var fuldstændig hjemme i den Berthelsenske Systematik og tumlede med lige så stor Lethed de halsbrækkende Regneopgaver som de ikke mindre indviklede theologiske Spørgsmål. Madammens Æventyr var han ikke nær så klar over for. Der var bestandig noget nyt. Der var nu først det, at hun aldrig kunde huske sine Æventyr fra den ene Gang til den anden, og dernæst disse bratte Overgange fra den ynkeligste Sorg til den mest jublende Glæde. -7-

8 Hvor fik hun det fra, alt det hun fortalte! I den sidste Tid før sin Konfirmation syntes Carl ofte, at han var for stor til at høre alle disse Historier, men de drog ham med uimodståelig Magt. Og han havde da selv givet sig til at læse Æventyr og Fortællinger. Alt hvad han kunde skrabe sammen i Sognebiblioteket, slugte han de lange Vinteraftener med Hovedet støttet i Hænderne og Benene dinglende fra Bænken, til Fødderne var kolde som Is. Men disse Æventyr og Historier var dog slet ikke som Madammens. I hendes var der mere Liv, mere Virkelighed. Og så var der det, at man kunde le dem bort eller græde dem væk sammen med alle de andre. Men nu efter Konfirmationen var Carl ene med alle sine Sorger, ene med sine Længsler. Det stivnede i ham som Vandet i den dybe Mergelgrav bag ved Stakhaven. Når han nu i Vinterskumringen gik derom og satte sig, lyste den jævne, hvide Sne ham i Møde, ren og kold, tanketom og udtryksløs. Han krøb sammen og frøs, så han til sidst næppe mægtede at gå ind, og der var heller ingenting at gå ind efter. Kun det samme tanketomme, udtryksløse: Berthelsens Regnestykker og religiøse Stile, og så Biblioteksbøgerne, som han nu kunde uden ad. Ingen havde han at betro sig til, ingen han kunde tale med. Faderen var uimodtagelig for alt, hvad der ikke vedrørte Gårdbrug eller kommunale Anliggender, og den gamle Husholderske havde kun Tanke for hans Tøj og Renlighed. Et Par Gange havde han forsøgt sig hos Karlene og -8-

9 Pigerne, men de lo ad ham og gjorde Grin med de højtidelige Ord og Vendinger, han i sin ungdommelige Ubehjælpsomhed gjorde Brug af. Det var ikke frit, at de betragtede ham som halvgal, men grov lærd det var han. Og det syntes hans Far og Berthelsen også. De var for længe siden bleven enige om, at han skulde tage Studentereksamen på et Kursus i København og derefter studere Theologi. For Landmand duede han jo slet ikke til at være. En af de første Dage i April kørte da Carl og hans Far til den nærmeste Banestation. Vognen sneglede sig langsomt op ad den sandede Vej med Lyngbakker på begge Sider. Den klare Forårsluft var fuld af forjættende Lærkesang, og Bækkene strømmede i sprudlende Livslyst ned ad Bakkernes stejle Sider. Som Carl sad der i den høje Agestol ved Faderens Side, var der noget af Forårets klare Skærhed i hans Blik og noget af dets rene Kølighed i hans blege Kinder. Han var temmelig høj af sin Alder, spinkel og holdningsløs. De hjemmevævede, grå Vadmelsklæder hang løst om hans Krop, og Trøjekraven skød sig op i Nakken og skjulte næsten helt hans lyse, lokkede Hår. Hestene gik langsomt på den sandede Vej; altfor langsomt for Carls fremadhigende Sind, men hurtigt nok for Faderen. Han lod langsomt sit Blik glide hen over de brune Flader eller de grønne Marker, beregnede Vintersædens Fyld og Jordens Tjenlighed for Forårssædens Såning. Da de kom op til Hovedbyen forbi Sognets store -9-

10 Forsamlingshus, så de Skolelærer Mogensen marchere ind i Foredragssalen med sine Skoledrenge for at bruge den første Time til Gymnastik. Det ærgrede Sognerådsformanden at se Forsamlingshuset blive benyttet på den Måde. Han var af Proprietær Jørgensen på Søgaard bleven opfordret til at tage Aktier i det Hus, og denne havde forklaret ham, at den ene Ende af Lokalet skulde indrettes til Lokale for Sognerådet. Dette havde tiltalt ham; han blev jo så fri for at bruge sine egne Stuer til Sognerådsforhandlinger. At der blev holdt Foredrag havde han heller ikke noget imod, men at Skolelærer Mogensen fik Lov til at pynte op med Flag og med Billeder af Grundtvig og Ingemann, var langt fra efter hans Hoved. Og allerværst var det med al den unyttige Gymnastik, både med Piger og Drenge. Han måtte tænke på Berthelsens Ord den Aften, han gik til Mødet på Søgaard:»Tag dig i Agt, Per Nørgaard... det er nogle Lurendrejere de Grundtvigianere. De går på Listesko!«Men nu var det for sent. Han var bleven overrumplet, og han så nu klart, at dette Forsamlingshus var Arnestedet for al den Opposition, der var mod både ham og Berthelsen. Ved næste Valg var de færdige; det var der ingen Tvivl om! Men han skulde dog vise de gode Grundtvigianere, at han derfor ikke var helt ude af Spillet. Han havde en Trumf i Baghånden, som vilde overraske dem. Den gamle Sognefoged havde for længe siden bedt om sin -10-

11 Afsked, men Herredsfogden havde fået ham til at blive, indtil Per Nørgaard kunde overtage Posten. Og den Dag han faldt som Sognerådsformand, skulde de få at høre om hans Udnævnelse til Sognefoged. Per Nørgaard lo så småt ved Tanken. Imidlertid var de kommen gennem Byen ned mod Søgaard, som lå et Stykke derfra. Her var Lyngbakkerne veget for kraftig Efterårssæd og store, udstrakte Pløjemarker. Carl sad hensunken i sine egne Tanker og udmalede sig den Fremtid, der ventede ham efter denne betydningsfulde Dag. Madammens Æventyr trængte sig i myldrende Livfuldhed frem for hans Sind, et for et, med rige Løfter om en glimrende Fremtid i al sin Ubestemmelighed; men når Tankerne endte ved Berthelsens Afskedsord:»Glem ikke din Katekismus, min Dreng!«gled alle de brogede Fremtidsbilleder ud i en eneste, grå Ensformighed med mange afblegede, underlige, ulegemlige Benævnelser, der i al Højtidelighed var som klingende Malm og lydende Bjælde uden Holdepunkt for Virkelighedssansen. Da de kom til Søgaard, vågnede Carl op, og idet de kørte forbi Hovedbygningen, så han et Glimt af en ung Pige oppe på Trappen. Hun sad med det ene Ben over Trappegelænderen og holdt i Hånden en Pilegren med disse lådne, gule Rakler, som i den første Forårstid drysser sine bløde Dun over Veje og Stier. Carl kendte hende godt. Det var den yngste af Jørgensens to Døtre. Hun hed Helene og var 15 År gammel. Kun een eneste Dag havde Carl været sammen med hende, og det var nu to År siden; men han huskede det, som var det i Går. -11-

12 Hvor ofte havde hun ikke siden den Tid stået for ham i hans Fantasier og Drømmerier, spillet med i Madam Berthelsens Æventyr og i Sognebibliotekets Romaner. Snart var hun Prinsesse, og snart var hun Ellepige og Troldunge. Hun var Dronning Dagmar i»valdemar Sejr«, men hun kunde også godt være Bengærd. Snart dukkede hun frem som det elskeligste og skønneste, han kendte, og snart var hun Vildskaben og Letsindigheden selv. Og alt det blot for en Eftermiddags Samvær. Proprietær Jørgensen var en Dag i Forsommeren kommen ned til Carls Far i et Sognerådsanliggende, og Helene havde været med. Hun skulde sidde på Vognen og vente, til hendes Far havde besørget sit Ærinde, men Per Nørgaard trængte på, at de værs'go' måtte komme ind og drikke Kaffe, og begyndte øjeblikkelig at spænde Hesten fra. Den blev sat på Stald, og de fremmede fulgte med Per Nørgaard ind i Stuen. Lidt efter sad Proprietær Jørgensen i Sofaen med en Kop Kaffe og en lang Pibe og snakkede Sognerådspolitik med Værten. Der var Masser af Ting, der skulde drøftes, og Tiden gik. Helene kedede sig og begyndte at gå omkring i Stuen og se på de snurrige Billeder. Imidlertid var Carl bleven vadsket og pyntet af den gamle Husholderske og kom nu i Søndagstøj og hilste.»ja, nu kan du og Carl gå ud og more jer en Times Tid, mens vi snakker, Helene!«Helene sprang straks ud efter sin Hat og stod nu ved -12-

13 Døren og ventede, medens Carl lidt forlegen søgte efter sin Hue. Hvor var hun smuk, som hun stod der i sin halvkorte Kjole, rank og slank med viltre Lokker om et lille, brunet Ansigt med fastformet fremstående Hage og smalle lige Bryn. Racedyret, som Faderen kaldte hende.»nå, kom så, du, vi går op på Lyngbakkerne!«Carl fulgte med. Da de gik op ad Byvejen, kom de forbi et Morelletræ, hvis Grene hang ud over Vejen. Helene gjorde et rask Hop og greb et Par Bær.»Det er Ane Per Sørens!«sagde Carl forskrækket.»å, skidt!.. vil du ha' et af dem!«- Carl tog imod det og skottede ængstelig til Anes Vinduer.»Er du bange for hende?nej«, sagde Carl langsomt,»men Berthelsen siger«...»nå ham, den gamle Skolelærer med Parykken!.. ja, men ved du, hvad Christian Mogensen siger om dig!.. han siger, at du er en rigtig Tøsedreng!«Carl blev rød og gik og gumlede forlegent på Kirsebærret, medens han grundede på noget rigtigt ondskabsfuldt om Christian, men han kunde intet finde i Øjeblikket.»Kom, så springer vi over Grøften og løber op ad Lyngbakken!«Med et rask Sæt sprang hun over, og Carl fulgte efter. Derpå greb hun hans Hånd og løb nu op ad Bakken, så hurtig hun kunde. -13-

14 Så snart de var kommen op på Toppen, smed Helene sig ned i Lyngen.»Læg dig ned!«carl lagde sig lidt fra hende.»kom helt herhen du, så skal jeg fortælle dig noget grinagtigt om Frøken Mortensen og Forvalteren!.. Å! hun er så forelsket i Hansen, den gamle Grimrian!.. Forleden Dag stod de og kyssede hinanden oppe ved Skovleddet.. jeg lå selv og så det.. pøj! føj!.. det var væmmeligt... men nu skal du høre.. så lige med eet farer jeg frem og giver et Brøl... åh! du skulde set Frøken Mortensen, hun sprang i Vejret som en Raket, det lange Register, og Hansen gav sig til at bande... ha, ha, ha! og Frøkenen skældte mig ud for en uartig Tøs!.. men Mor siger, at Hansen kan ikke gifte sig, for han har ingen Penge! Nej, ved du, hvad jeg vil være, når jeg bliver konfirmeret jeg vil være Gymnastiklærerinde, og så vil jeg rejse omkring og holde Foredrag for Kvindesagen og sådan noget... for Mor siger, at Kvinderne, de har ingen Ret.. og så vil jeg også holde Foredrag om Politik, for jeg er Venstremand!..«Carl var i Førstningen meget undselig over den Frihed, hvormed Helene fortalte om Lærerinden og Forvalteren, men til sidst da hun fortalte, at hun vilde holde Foredrag om Kvindesagen og om Politik, kunde han ikke lade være at le.»hvad ler du af?.. ja, jeg ved godt, at både du og din Far er Højremænd, og den gamle Skolelærer også!.. Hvorfor kommer du ikke til Gymnastik i Forsamlingshuset!.. Se her, kan du gøre det?«i det samme rejste hun sig op i siddende Stilling med Armene over Kors på Brystet og sprang derpå med et rask og let Sæt op og stod på Benene. Carl måtte prøve det, men det mislykkedes den ene Gang -14-

15 efter den anden. Helene lo og viste ham det gentagne Gange.»Nej, nu skal du se! men jeg kan ikke så godt, når jeg ikke er i Gymnastikdragt!«Hun rettede sig, samlede Kjolen lidt op, løb et Par Skridt frem og slog en nydelig Saltomortale. Carl så forbavset på hende. Aldrig havde han set noget så lyst og let. Helene kom mere og mere i Ånde, hendes Kinder blussede, og Øjnene strålte. Hun udførte Højdespring og Længdespring og blev mere og mere vild. Til sidst greb hun Carl om Livet, og i vild Ustyrlighed rullede hun med ham ned ad Lyngbakken, hurtigere og hurtigere, indtil de øre og berusede standsede ved Foden. Helene for op og begyndte at børste sin Kjole af. Carl rejste sig langsomt; han var helt fortumlet, alting susede ham om Ørene, og en Gang imellem blev det helt mørkt for hans Øjne. Helene lo ad hans vaklende Gang og forstyrrede Udseende, men lidt efter hjalp hun ham med at børste Jord og Lyng af Tøjet, hentede hans Hue, som han havde tabt på Turen, og begyndte så langsomt at gå ned mod Fjorden. Carl fulgte med, og nu var Helene så stille og rolig, at det ikke varede længe, før han var sig selv igen. Som Helene nu var, svandt al Carls Forlegenhed og Tvungenhed, og de begyndte at tale sammen, roligt og sindigt. Carl blev mere og mere fri, og det trohjertede og tillidsfulde i hans Natur kom efterhånden frem og gav sig Udtryk i lange Fortællinger om Berthelsen og Madammen, -15-

16 og før han selv vidste det, var han inde på Æventyrene og fortalte nu for Helene med tindrende Øjne og glødende Kinder. Helene var en god Tilhører og blev snart revet med, så når han blot standsede et Øjeblik, skyndede hun på ham, slugte hvert Ord og fulgte hver Bevægelse. Hun havde ofte hørt Æventyr, men aldrig var det blevet så levende for hende som under Carls Fortælling. Hun så flere Gange beundrende på ham, og da han endelig holdt op, var hun så greben af de mange vekslende Syner, at hun længe gik stille ved hans Side i dyb Eftertænksomhed. Da de nåede ned til Fjorden, satte hun sig på en Sten og så ud over Havet, og ingen skulde have troet, at denne stille Pige var den samme som Vildkatten deroppe på Lyngbakken. Carl satte sig også; al Skyhed og Forlegenhed var som jaget bort af hans Sind. Han følte sig så inderlig glad og lykkelig. Det var, som havde han kendt Helene i mange År. Da de noget senere gik op ad den sandede Bakke til Bonderup By, var Helene bestandig tavs og fortænkt, og da de nåede Mergelgraven omme ved de store Piletræer i Stakhaven, standsede hun, stod et Øjeblik og så på Carl, greb derpå med eet om hans Hoved med begge Hænder og kyssede ham. Så sprang hun rask ind ad Porten, ind i Stuen. Carl fulgte efter, sprudende rød i Ansigtet, men da han nåede Forstuedøren, vendte han om og gik ud og satte sig ved Mergelgraven. Kort efter hørte han Vognen rulle frem for Døren, men han blev siddende stille og sammenkrøben. Han havde ikke Mod til at gå ind og sige Farvel. -16-

17 Denne forunderlige Eftermiddag for 2 År siden sad Carl nu og tænkte på, medens Hestene langsomt trak Vognen hen ad de sandede Veje. Han havde gennemlevet den mange Gange før. Det var hans største Oplevelse - den eneste egentlig. Der var både Fortid og Fremtid i den, syntes han! Da de nåede den lille Banestation, tog Faderen tørt og kort Afsked, og Carl kom ind i en 3die Klasses Kupé, hvor han satte sig i det ene Hjørne og henfaldt i dybe Drømmerier. Det var først, da de kom til Fredericia, at han vågnede op og med Undren betragtede de mange rejsende. Færgen over Lille- og Store-Bælt vakte hans største Beundring; men han havde tænkt og drømt så meget om den store By, København, at han blev fuldstændig skuffet, da Toget i den tidlige Morgen rullede ind til Ankomststationen, og han så et halvt Hundrede Mennesker stå og vente på Perronen. Han havde tænkt sig det ganske anderledes. Blandt de ventende var også Madam Olsen, en Pige hjemme fra hans Egn, som nu var gift og boede i Oehlenschlägersgade. Hos hende skulde han bo, og hun ordnede hans Tøj og sørgede for Vogn; så længe varede det ikke, før han sad på sit Værelse i den lange, trange Gade på Vesterbro, i Hovedstadens Larm og Tummel, fjernt fra de høje, solrige Lyngbakker og den lille, rislende Bæk derhjemme. -17-

18 II. Som Carls Liv havde været stille og ensomt i Bonderup By med sine 50 Indbyggere, således blev det også stille og ensomt i København med sine mange Tusinder. Den eneste Afbrydelse i Ensformigheden var Turen til og fra Kursusset, som lå i Frederiksborggade; men på denne Tur oplevede han dog en Del, der både udvidede hans Forestillingskreds og satte hans Tanker i Bevægelse. De mange forskellige Mennesker, han mødte på sin Vej, deres sære Dragter og underlige Væsen, så rent forskellige fra de vante Skikkelser på de jydske Landeveje. Ofte kunde han gå og fantasere over, hvad nu den levede for, hvad han tænkte på og arbejdede for, hvad hans Liv nu var! Men ret langt nåede han aldrig i denne Fantasileg. Dertil kendte han den store By og dens Indbyggere alt for lidt. Han kom aldrig sammen med Kammeraterne og gik så godt som aldrig ud på Forlystelser. Hændte det en eller anden Gang, at han fik Lyst til at gå ud og more sig på en Varieté eller i Tivoli om Sommeren, endte det næsten altid med, at han fandt sig ene og forladt, uberørt af al den Lystighed omkring ham. Han blev trist og sørgmodig, og som det altid gik, når han var i denne Sindsstemning: hans Tanker søgte hjem til den stille, rolige Mergelgrav i Faderens Stakhave. Der kom et eget stirrende, drømmende Udtryk i hans Ansigt, og Tiden gled for ham, uden at han anede det. Han så Intet, hørte intet, og var en af de sidste, der gik. -18-

19 Når han efter sådan en Aften vandrede ud ad den triste, øde Vesterbrogade, vedblev han at gå - gå; ud forbi Sorte Hest, op ad Frederiksberg Bakke, ud ad Roskilde Landevej, langt, langt. Det var med dyb Modbydelighed, han efter sådanne Aftener lagde sig i sin hårde Jernseng, og det varede længe, før han faldt i Søvn. Når han da om Morgenen vågnede, var han tung i Hovedet og tom i Hjernen. Kun Dagens pligtmæssige Lektielæren bragte ham en god Søvn og en jævn Tilfredshed. Efter tre Års møjsommelig Slid tog han Artium med nogenlunde god Karakter. Sommerferierne havde han hidtil tilbragt i Byen, men nu efter endt Eksamen vilde han rejse over til sit Hjem og opholde sig der, til han om Efteråret skulde begynde på det theologiske Studium. Han trak det imidlertid ud Dag efter Dag og kunde ikke bestemme sig til at rejse. Men så indtraf der en Aften en sælsom Begivenhed; for ham sælsom, skønt den for andre vilde synes så rent hverdagsagtig og ubetydelig. Han havde gået en Tur langs Søerne. Det var et stormende Gråvejr, og Bølgernes hvide Skumtoppe og Vindens heftige Kast havde sat hans Sind i stærk Bevægelse, vant som han var til stillesiddende Stueliv. Da han gik igennem Stenosgade, mødte han to unge Piger, der stred sig frem i Stormen. Kjolerne flagrede med kraftige Smæld om Benene, og med begge Hænder holdt de fast på deres lyse Sommerhatte. -19-

20 De var lystige og fulde af Latter og udstødte af og til små, hvinende Skrig. Carl betragtede dem med stor Interesse. Der var noget i deres muntre Latter, som kvikkede ham op og drog ham mod dem. Han forstod ikke, hvad det var, men det førte øjeblikkelig hans Tanker hjem til den lyse, sprudlende Bæk uden for Faderens Gård. Dette Indtryk fik imidlertid næppe Tid til at fæstne sig, før han hørte Skrigene forvandles fra muntre, lystige Småhvin til skærende Nødskrig. Han vendte straks om og så nu, at en halvfuld Sjover havde grebet fat i den ene af Damerne, medens den anden tappert bearbejdede ham med en Paraply. Da Carl kom til, slap Sjoveren sit Bytte og ravede brummende op ad Gl. Kongevej til. De to Damer takkede Carl for Hjælpen og vilde igen til at gå, men så standsede den ene pludselig og udbrød:»ih, men det er jo Carl Nørgaard!«Carl kendte hende i eet Nu. Det var Helene. Han tilbød da at følge dem hjem, og de tog med Glæde imod Tilbudet. På Vejen ud ad Gl. Kongevej fortalte Helene, at hun havde været i København et Års Tid hos en Grosserer Blom, og at den unge Dame, som var med, var hendes bedste Veninde, Agnes Blom. Samtalen gik helt let og fornøjelig om Hjemmet og København, og Carl fik at vide, at Helene og Agnes skulde rejse over til Søgaard om et Par Dage og tilbringe Ferien der. -20-

21 »Ja, så ses vi altså i Ferien, Carl Nørgaard, De må komme rigtig tidt og besøge os!«sagde Helene ved Afskeden. Da Carl gik hjem den Aften, var han i det lyseste Humør. På Vejen gik han ind og købte en halv Flaske Vin, som han hjemme på sit Værelse drak i stille Velvære. Så lykkelig en Aften kunde han ikke huske, han nogensinde havde oplevet! Han sov dejligt om Natten og vågnede om Morgenen med klart Hoved og i godt Humør. Når han de andre Dage havde tænkt på sit Ferieophold derhjemme, var det med Ulyst og Ligegyldighed. Men nu stod det ganske anderledes for ham. Han pakkede ind med Liv og Lyst, og om Aftenen rullede han med Toget fra København. Næste Middag var han i sit Hjem. Alt stod ved det gamle; omtrent som da han forlod det. Bækken var udtørret som sædvanlig på den Tid af Året, men Mergelgraven havde sit vante Udseende, sit dybe stille Vand og sine græsklædte Skrænter. Faderen modtog ham på sin sædvanlige træge Måde, måske dog med et lille Stænk af Værdighed i Anledning af Eksamenen og hans egen Udnævnelse til Sognefoged. Carls første Besøg gjaldt Skolelærer Berthelsen. Madammen var overstrømmende lykkelig ved at se ham. Hun omfavnede ham og kyssede ham på Kinden, kaldte ham sin egen, søde Dreng og sagde, at han var bleven så pæn. Efter Ankomstens Anstrengelser satte hun sig derpå stille hen i sin Lænestol og græd de mødigste Tårer med Smil om Mund og ned de nervøst skælvende Hænder mod Tindingen. Berthelsen fortrak ikke en Mine i sit flegmatiske Ansigt, -21-

22 og det var først, da han havde fået Carl ind på sit Kontor og stoppet sig en Pibe af den berømte 2 Pd.s Pose, at han så småt begyndte at undersøge sin Gæst lidt nærmere. Hvordan gik det med Religionen og den store Tabel! Det var vel nogle Hedninger de Lærere derinde i den store By! Carl måtte tilstå, at han slet ikke havde læst på sin Katekismus, siden han var hjemme, men Tabellen kunde han endnu og mer end det. Han begyndte at fortælle om Mathematiken og om de indviklede Opgaver, han havde haft til Eksamenen.»Ja, det er noget Skidt og ingen Nytte til!«sagde Berthelsen.»Nej, så skulde du prøve de Regnstykker, vi fik, mens jeg var på Seminariet!«Og Berthelsen hentede sine gamle Hefter med de zirlige Regnstykker, som Carl havde set så mange Gange før.»i den Tid lærte man sin Tabel, både den lille og den store!.. Nu er der ingen, der gider lære den! ja, han den langhårede Mogensen deroppe i Kirkebyen holder nok Foredrag om, at det er Synd at pine Børnene med Tabellen, siger de!.. Jeg har ikke selv hørt det, men det ligner dem godt, de Grundtvigianere... det ligner dem!«da Hefterne var gennemset, måtte Carl fortælle, hvordan han havde levet derinde i Byen. Hvor dyrt det var, og hvad han havde spist!»50 Øre for Middagsmaden!«sagde Berthelsen..»det er altfor meget!.. Dengang jeg var i København sammen med din Far, spiste vi i Sværtegade for 12 Skilling!«- Så begyndte Berthelsen at fortælle om sit Mejeriregnskab og om Sognets Anliggender. Det var en lang og omstændelig Beretning. -22-

23 Siden Carls Far var bleven afløst som Sognerådsformand af Jørgensen på Søgaard, var Posten som Sekretær ved Sognerådet gået over til Mogensen; men skidt gik det naturligvis, for Mogensen kunde ikke regne, og skrive kunde han heller ikke! Nej, det varede ikke længe, før de havde gjort Kål på hele Overskudet, som Berthelsen i så mange År havde holdt sin Hånd over og stadig forøget! Men nu skulde der laves Veje, bygges Fattighuse, og Mogensen skulde have en Tilbygning til Skolen. Sognerådsmændene rendte og føjtede om alle Vegne, om det så var Skolen, skulde de have deres Næse med i den også, det vil sige Skolekommissionen! Der skulde gives Tilskud til Friskolen og til Fortsættelsesskolen, skønt de ingenting lærte i de Skoler, hverken Katekismus eller Regning, men bare Gudesagn om Regnar Lodbrog og alt det andet Sludder, som Grundtvigianerne spildte deres Tid med og gjorde Folk rundtossede med! Carl hørte tålmodig på Berthelsens lange Beretning, men længtes dog efter, at Madam Berthelsen, som hun havde lovet, skulde komme og bede dem til Kaffe i Dagligstuen. Da hun omsider kom, og Berthelsen forlangte at få sin ind på Kontoret, glædede Carl sig til at få noget virkeligt at vide om Livet i sit Fødesogn, for det, Berthelsen fortalte, var dog bare det ydre Maskineri. Livet, der levedes i Ly af disse økonomiske Rammer, kendte han ikke til og brød sig ikke om. Men her var Madammen hjemme. Hun kendte alt og levede med i alt! Det blev derfor en ganske anderledes livlig Skildring, han nu fik, da han sad lunt og hyggeligt i Hjørnesofaen med Madam Berthelsen foran sig i den polstrede Lænestol. Det var Barnedåb og Forlovelser, Bryllupper og Begravelser. -23-

24 De forskellige Mennesker marcherede lyslevende frem for hans Syn under Madammens livfulde Skildringer. Hun levede selv med i sine Fortællinger; en Gang imellem græd hun de strideste Tårer, men til andre Tider klang Latteren let og lyst. Ofte når Carl derinde i Byen havde tænkt på sit Fødesogns Beboere, stod de for ham som rene Automater, der spiste og drak, tog til Ægte og begravede deres døde efter bestemte Love uden Tanke og Følelse; men under Madam Berthelsens Hænder blev det levende Mennesker, der led og kæmpede, græd og jublede, hadede og elskede. Under den stille og rolige Overflade sydede og boblede Lidenskabens Dampe, brødes Hadets og Kærlighedens Strømme, kæmpedes den store Kamp for Tilværelsen. Dette var som Barndommens mange Æventyr, kun at Personerne her gik levende forbi ham og bar så fattige Navne som Per Jensen og Mikkel Madsen, Stine Niels Peters og Mette Jørgens. Carl kendte dem alle af Navn og Udseende, men hidtil havde de kun for ham været en Genstand, der hørte med i Landskabet som Kirken deroppe i Hovedbyen eller som Andelsmejeriets store Skorsten ved Søgaard. Nu blev de noget andet: levende, kæmpende Skabninger, der havde Krav på Medfølelse, Krav på Hjælp og Støtte i deres Søgen efter Lykke og Sejr! Hver Gang Madam Berthelsen under sin Tale berørte Søgaard, ventede Carl at høre noget om Helene, men det udeblev bestandig. Til Slut kom der kon et Par Ord om, at hun sammen med en Dame fra København og med Skolelærer Mogensens Søn, Christian, var kommen hjem Aftenen før. Det berørte Carl ilde at høre Helenes Navn sammen med -24-

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft August 2003 29-årig kvinde fortæller om, hvordan hun som 19-årig mistede sin mor på grund af kræft i lungerne og hjernen. Jeg begyndte, at blive væk fra skole, men ikke for at passe min mor. Jeg tog af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere