Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0"

Transkript

1 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse af manuelle fakturaer i IndFak2. Vejledningen beskriver håndteringen af de typer dokumenter der kan modtages i NS fra IndFak2. Vejledningen indeholder ligeledes en beskrivelse af hvilke oplysninger der som minimum skal være udfyldt i de to systemer for at en faktura kan udsøges til betaling i NS. Betalingsmetoderne er beskrevet i hver sit afsnit med informationer omkring felterne i Navision Stat 7.0 (NS), IndFak2 og efterbehandlingen i NS. Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPSÆTNINGER I NS OIO Betalingsmetoder i NS... 3 Undlad dimensionsbogføring på Kreditor-samlekonto i NS... 3 E-bilags opsætning i NS... 4 OPRETTELSE AF MANUELLE FAKTURAER I INDFAK MULIGE BETALINGSMÅDER I INDFAK BETALING VIA NEMKONTO... 7 Kreditoropsætning i NS for betaling via Nemkonto... 7 IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via Nemkonto... 8 NS - Efterbehandling af faktura med betaling via Nemkonto... 8 BETALING VIA FÆLLES INDBETALINGSKORT (FIK) OG GIROKONTO Kreditoropsætning i NS for betaling via FIK og Girokonto IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via FIK og Girokonto NS - Efterbehandling af faktura med betaling via FIK eller GIK BETALING VIA KONTOOVERFØRSEL Kreditoropsætning i NS for betaling via Kontooverførsel IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via Kontooverførsel NS - Efterbehandling af faktura med betaling via Kontooverførsel BETALING VIA INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL UDEN IBAN - SPECIEL Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel

2 BETALING VIA INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL UDEN IBAN - IKKE-EU Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Ikke-EU IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN Ikke EU.. 24 NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN Ikke EU BETALINGER VIA INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL MED IBAN-BIC (SWIFT) EU Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) - EU IndFak2 betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) - EU NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) - EU LINK TIL VEJLEDNINGER:

3 Generelle opsætninger i NS. Bemærk at det Ikke er alle felter der beskrives i denne guide. Alle standard felter på f.eks. et kreditorkort beskrives ikke. Kun felter der skal være udfyldt for at stamdata (herunder betalingsoplysninger og bankoplysninger) kan sendes og modtages korrekt til og fra IndFak2 beskrives her. OIO Betalingsmetoder i NS En forudsætning for, at kunne godkende og acceptere dokumenter modtaget fra INDFAK2 er, at OIO Betalingsmetodetabellen er rigtigt opsat. Som udgangspunkt anvendes handlingen Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument. Det er dog muligt, at ændre handlingen til Brug kreditor standard (Ingen opdatering), hvis de data der kommer fra INDFAK 2 ikke er komplette, hvor de data der er oprettet på Kreditor i NS skal anvendes i stedet for. Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag og Indgående Betalingsmetoder Undlad dimensionsbogføring på Kreditor-samlekonto i NS De Dimensioner Købsdokumenter der modtages fra INDFAK2 indeholder på henholdsvis hoved og linjer er Hovedniveau: Indeholder kun delregnskab. Linjeniveau: Indeholder den fulde dimensionskontostreng. Da Kreditorsamlekontoen skal afspejle kreditorposterne, anbefaler vi at der sættes markering i feltet Undlad dimensionsbogføring. 3

4 E-bilags opsætning i NS Opsætninger i NS, der skal være foretaget på kreditorkortet og Oversigtspanelet E-bilag, når der modtages dokumenter fra IndFak2. Opsætningen kan findes på denne sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer For at der sendes stamdata til IndFak2 skal der være sat markering i feltet Eksporter kreditor stamdata:. For at kunne modtage E-bilag skal der være sat markering i feltet E-Bilag Parter Opsætning:. Det samme gælder feltet Brug dimensionsstreng:, dette felt skal også være markeret. 4

5 Oprettelse af manuelle fakturaer i IndFak2 Når du er logget ind vælges fanebladet Faktura Hvis du er fakturafordeler eller har rollen til oprettelse af manuelle fakturaer vises knappen Opret faktura. Klik på knappen for at oprette en faktura (eller kreditnota). Du skal finde den indscannede faktura ved at klikke på Vælg fil og klikke på Upload når du har markeret filen. I feltet Reference kan du indtaste en evt. reference som fakturaen kan routes (omdirigering) på eller som kan bruges til at finde fakturaen igen. I feltet leverandør skal du vælge leverandøren fra listen. Hvis leverandøren endnu ikke er kommet fra NS kan du godt oprette fakturaen alligevel. Fakturaen vil så blive i Faktura(er) til forhåndsregistrering indtil leverandøren er angivet og fakturaen kan sendes i flow. Du kan søge efter leverandøren ved at trykke på forstørrelsesglasset eller trykke pil ned. Søgningen kan begrænses ved at indtaste noget i feltet inden du søger. Fakturadato skal udfyldes med fakturaens dato, som står på den indscannede faktura. I Bilagstype er Faktura standard, men du kan vælge mellem de fire typer vist til højre. Fakturanr. udfyldes med fakturanummeret fra den indscannede faktura. Valuta er udfyldt med DKK som standard, men der kan vælges en anden valuta på listen. Nettobeløb er beløbet fra den indscannede faktura uden moms. Bruttobeløb er beløbet fra den indscannede faktura inkl. moms. Betalingsmåde er som standard udfyldt med Nemkonto, men kan ændres til en af de andre på listen. I de efterfølgende afsnit vil de forskellige betalingsmåder på manuelle fakturaer blive gennemgået. Forfaldsdato udfyldes med forfaldsdatoen fra den indscannede faktura. Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes før fakturaen kan oprettes. Når dette er gjort trykkes på knappen Opret faktura og fakturaen er oprettet og kan findes i Til behandling, hvor der kan arbejdes med fakturaer til behandling. 5

6 Mulige Betalingsmåder i IndFak2 Der er i IndFak2 nedenstående betalingsmåder. Bemærk: Betalingsmåde Ikke spesifiseret eller International/National direct debit skal IKKE anvendes. På de følgende sider bliver de påkrævede felter til de forskellige betalingsmåder gennemgået. Hver betalingsmåde er opdelt i 3 underafsnit. Først er opsætningen på kreditoren i NS beskrevet, herefter hvad der skal udfyldes for betalingsmåden i IndFak2 og til sidst hvordan dokumentet med den pågældende betalingsmåde modtages og efterbehandles i NS. 6

7 Betaling via Nemkonto De følgende afsnit omhandler betaling via overførsel til Nemkonto. Kreditoropsætning i NS for betaling via Nemkonto Opsætning af kreditor der modtages som ukomplet betaling med CPR-nr. i NS. På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet Generelt Navn på kreditor skal udfyldes. I Oversigtspanelet Betalinger skal følgende udfyldes Feltet CPR nummer Udfyldes med CPR-nr. Feltet CVR Nummer Attribut udfyldes med værdien DK:CPR. Under Kreditors betalingsoplysning skal nedenstående oplysninger udfyldes. I feltet Kreditor-betalingsgruppe vælges værdien NKS-CPR. Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 7

8 IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via Nemkonto For at oprette en manuel faktura med betaling via Nemkonto i IndFak2 udfyldes felterne i nedenstående skærmbillede. Felterne markeret med stjerne (*) skal som minimum udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura (se evt afsnit Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2 ). Derudover vælges Nemkonto som betalingsmåde. Bemærk: Det er ikke muligt at differentiere mellem CVR-, CPR-, P- og SE-nummer når man anvender Nemkonto betalingsmåde, hvilket betyder at det kun er betalingsmåden Nemkonto som vælges. NS - Efterbehandling af faktura med betaling via Nemkonto På Indgående Købsdokumenter i NS, hvor betalingen foregår via Nemkonto kan dokumentet findes i NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag 8

9 Under Indgående Købsdokumenter åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. De relevante betalingsoplysninger på Nemkonto betaling ses på Oversigtspanelet Betaling, hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med 97. Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med DK:NEMKONTO. 9

10 Betaling via Fælles Indbetalingskort (FIK) og Girokonto Det er de samme oplysninger der skal udfyldes for betalingsmåderne FIK71, FIK73, FIK75, Girokonto 01, Girokonto 04 og Girokonto 15, så nedenstående afsnit gælder for alle disse betalingsmåder. Kreditoropsætning i NS for betaling via FIK og Girokonto På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet Generelt Navn på kreditor skal udfyldes. I Oversigtspanelet Betalinger skal følgende udfyldes Feltet CVR nummer udfyldes med afsender af dokumentets CVR nummer. Feltet CVR Nummer Attribut udfyldes med DK:CVR. På næste side vises Kreditors Betalingsoplysninger, hvor følgende oplysninger skal udfyldes I feltet Kreditor-betalingsgruppe vælges gruppen IN-FIK71, IN-FIK73, IN-FIK75, Girokonto 01, Girokonto 04 eller Girokonto 15. Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. Indsæt FIK kreditornr. i feltet Kreditornummer. 10

11 IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via FIK og Girokonto Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) som minimum skal udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2 ). Herefter vælges enten den aktuelle FIK eller GIRO betalingsmåde, Hvorefter de tilknyttede felter vises. Betalingsid (gælder ikke FIK73 og GIRO01) Kreditornr. Derudover vælges enten en af de 3 FIK eller 3 GIRO betalingsmåder. 11

12 NS - Efterbehandling af faktura med betaling via FIK eller GIK På Indgående Købsdokumenter i NS, hvor betalingen foregår via FIK eller GIK (Girokonto) kan dokumentet findes i NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag Under Indgående Købsdokumenter åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. De relevante betalingsoplysninger på FIK eller Girokonto betaling ses på Oversigtspanelet Betaling, hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: Korttype FIK: Feltet skal være udfyldt med 71, 73 eller 75 der svarer til henholdsvis kortart 71, 73 eller 75. Korttype GIK: Feltet skal være udfyldt med 01, 04 eller 15 der svarer til henholdsvis kortart 01, 04 eller 15. Betalings ID: Feltet skal være udfyldt med OCR-linjen fra fakturaen. PBS/FIK Kreditor Nr.: Feltet skal være udfyldt med FIK/GIK kreditornr. Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med FIK/GIK. Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med FÆLLESINDBETALINGSKORT (93). OCR linje 12

13 13

14 Betaling via Kontooverførsel De følgende afsnit omhandler fakturaer der skal betales via Kontooverførsel. Kreditoropsætning i NS for betaling via Kontooverførsel Opsætning af kreditor der modtages med Konto til konto oplysninger i NS På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet Generelt Navn på kreditor skal udfyldes. I Oversigtspanelet Betalinger skal følgende udfyldes Feltet CVR nummer udfyldes med afsender af dokumentets CVR nummer. Feltet CVR Nummer Attribut udfyldes med DK:CVR. På næste side vises Kreditors Betalingsoplysninger, hvor følgende oplysninger udfyldes I feltet Kreditor-betalingsgruppe vælg den relevante gruppe. Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 14

15 Her vises Kreditors Bankkontokort, hvor følgende oplysninger skal udfyldes Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode, fx Bank. Navn, Adresse mf: Det er frivilligt om felterne udfyldes ved konto til konto betalinger. Bankregistreringsnr.: Feltet skal udfyldes med registreringsnr., som altid er 4 karakterer. Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med et bankkontonr., som altid er 10 karakterer. BEMÆRK: Anvendes automatisk opdatering af kreditor vil koden hedde Bank1, Bank2 etc. 15

16 IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via Kontooverførsel Felterne markeret med stjerne (*) skal som minimum udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2 ). Derudover indtastes Reg.nr. Kontonr. NS - Efterbehandling af faktura med betaling via Kontooverførsel På Indgående Købsdokumenter i NS, hvor betalingen foregår via Kontooverførsel kan dokumentet findes i NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag Under Indgående Købsdokumenter åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. De relevante betalingsoplysninger på en betaling via Kontooverførsel ses på Oversigtspanelet Betaling, hvor følgende oplysninger skal være udfyldt Bankreg.nr.: Feltet skal være udfyldt med registreringsnr., som altid er 4 karakterer. 16

17 Betalingskonto Nr.: Feltet skal være udfyldt med bankkontonr, som skal være 10 karakterer. Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med Bank. Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med Indenlandsk Kontooverførsel (42). 17

18 Betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel Dette afsnit gælder for specielle betalinger uden IBAN - herunder US, AUS, NZ og CAN. Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel Opsætning af kreditor i NS for specielle betalinger uden IBAN. På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet Generelt Navn på kreditor skal udfyldes. Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes. I Oversigtspanelet Betalinger skal følgende udfyldes Feltet CVR nummer udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi. Feltet CVR Nummer Attribut udfyldes med ZZZ. På Kreditorkortets Betalingsoplysninger skal der udfyldes følgende I feltet Kreditor-betalingsgruppe vælges UDLAND. Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 18

19 Herefter skal følgende udfyldes på kreditors bankkontokort Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode. Navn, Adresse; Postnr., By og Lande-/områdekode: skal udfyldes ved betalinger uden for EU. Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på. BIC/SWIFT adresse: Feltet skal udfyldes med BIC/SWIFT kode. Banknummer: Feltet skal udfyldes med Banknummer, som er et nr. der identificerer banken. (Det kan være et Routing nr. eller et ABA nr. etc.) Bankregistreringskode: Feltet skal udfyldes med en bankkode, svarende til en af dem vist i skemaet ved siden af. Koden fortæller bl.a., hvilket område banken ligger i. Land Præfiks på bankfilialkode Længde BIC(SWIFT) USA FW 9 AUS AU 6 NZ NZ 6 CAN CA 9 19

20 IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) og registreringsnummer - som minimum skal udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2 ). Derudover udfyldes følgende felter Bankkontonr., som er det kontonummer som pengene skal indsættes på. Reg.nr., som udfyldes med bankfilialkode med foranstillet Bankkode som vist i eksemplet nedenfor (som i dette eksempel er USA) BIC-kode Bankfilial Modtagers bankfilial - Land BEMÆRK: Felterne med bankens adresse skal udfyldes for at undgå ekstra bankgebyr i forbindelse med betalingen. Modtagers bankfilial - Vej Modtagers bankfilial - Postnr Modtagers bankfilial - By/Sted BEMÆRK: Ændringsønske er på vej, det betyder der kommer ændringer til feltnavne således at de er mere sigende. 20

21 NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel På Indgående Købsdokumenter i NS, hvor betalingen foregår via international kontooverførsel uden IBAN kan dokumenter modtaget fra IndFak2 findes i NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag. Under Indgående Købsdokumenter åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. De relevante betalingsoplysninger på en betaling uden for EU speciel ses på oversigtspanelet Betaling, hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: Kreditorbank Banknummer: Feltet skal være udfyldt med Banknummer, som er et nr. der identificerer banken. (Det kan være et Routing nr. eller et ABA nr. etc.) Kreditorbank Bankregistreringskode: Feltet skal være udfyldt med en bankkode. Koden fortæller bl.a., hvilket område banken ligger i. Betalingskonto Nr.: Feltet skal være udfyldt med det bankkontonr., som pengene skal indsættes på. BIC(SWIFT Adresse): Feltet skal være udfyldt med BIC(SWIFT) koden. Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med ZZZ. Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31). 21

22 Betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Ikke-EU Dette afsnit gælder betalinger via International kontooverførsel uden IBAN til ikke EU-lande, f.eks. Norge og Schweitz etc. Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Ikke-EU Opsætning af kreditor der modtages med Bankkontonr. og BIC(Swiftkode) i NS. På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet Generelt Navn på kreditor skal udfyldes. Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes. I Oversigtspanelet Betalinger skal følgende udfyldes Feltet CVR nummer udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi. Feltet CVR Nummer Attribut udfyldes med ZZZ. 22

23 På Kreditorkortets Betalingsoplysninger skal der udfyldes følgende I feltet Kreditor-betalingsgruppe vælges UDLAND. Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. Herefter skal følgende udfyldes på kreditors bankkontokort Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode. Navn, Adresse; Postnr., By og Lande-/områdekode: skal udfyldes ved betalinger uden for EU. Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på. BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. 23

24 IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN Ikke EU Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) og registreringsnummer som minimum skal udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2 ). Derudover udfyldes følgende felter: Bankkontonr. Reg.nr., som udfyldes med BIC/SWIFT som vist i eksempel nedenfor Bankfilial Modtagers bankfilial - Land Bemærk: Feltet BIC kode skal ikke udfyldes, information udfyldes i stedet i Reg.nr. BEMÆRK: Felterne med bankens adresse skal udfyldes for at undgå ekstra bankgebyr i forbindelse med betalingen. Modtagers bankfilial - Vej Modtagers bankfilial - Postnr Modtagers bankfilial - By/Sted 24

25 NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN Ikke EU På Indgående Købsdokumenter i NS, hvor betalingen foregår via international kontooverførsel uden IBAN til ikke EU-lande kan dokumenter modtaget fra IndFak2 findes i NS på denne sti Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag. Under Indgående Købsdokumenter åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. De relevante betalingsoplysninger på en betaling til ikke EU-lande ses på oversigtspanelet Betaling, hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: Betalingskonto Nr.: Feltet skal være udfyldt med det bankkontonr., som pengene skal indsættes på. BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med ZZZ. Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31). 25

26 Betalinger via International kontooverførsel med IBAN-BIC (SWIFT) EU Dette afsnit gælder betalinger via International kontooverførsel med IBAN-BIC (SWIFT) til EU-lande. Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) - EU Opsætning af kreditor i NS for betalinger via IBAN og BIC(Swiftkode) til EU-lande. På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet Generelt Navn på kreditor skal udfyldes. Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes. I Oversigtspanelet Betalinger skal følgende udfyldes Feltet CVR nummer udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi. Feltet CVR Nummer Attribut udfyldes med ZZZ. 26

27 På Kreditorkortets Betalingsoplysninger skal der udfyldes følgende I feltet Kreditor-betalingsgruppe vælges UDLAND. Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. Herefter skal følgende udfyldes på kreditors bankkontokort Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode. Navn, Adresse; Postnr., By og Lande-/områdekode skal ikke udfyldes ved betalinger inden for EU. Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på. IBAN(PM): Feltet skal udfyldes med IBAN-nr. (IBAN-nr. bliver samtidig modulus tjekket) BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. 27

28 IndFak2 betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) - EU Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) som minimum skal udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2 ). Derudover udfyldes følgende felter: Bankkontonr. IBAN-nummer BIC-kode NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel med IBAN- BIC(SWIFT) - EU På Indgående Købsdokumenter i NS, hvor betalingen foregår via international kontooverførsel med IBAN til EU-lande kan dokumenter modtaget fra IndFak2 findes i NS på denne sti Under Indgående Købsdokumenter åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. 28

29 De relevante betalingsoplysninger på en betaling til EU-lande ses på oversigtspanelet Betaling, hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: Kreditor IBAN: Feltet skal være udfyldt med IBAN-nr. BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med IBAN. Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31). 29

30 LINK til vejledninger: Statslig brugervejledning til elektronisk fakturering Sti: Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70 Øvrige brugervejledninger, Kvickguides, huskelister mm til IndFak2 findes under: 30

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen: Kort beskrivelse Opret betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online herunder en gennemgang af: Betalingstyper Kreditorer Opret betaling Godkend

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Moms på udlæg Brugervejledning

Moms på udlæg Brugervejledning Moms på udlæg Brugervejledning AdvoForum A/S MOMS PÅ UDLÆG...3 OPSÆTNING...3 Sagsopsætning...3 Udlægskonto...4 Ingen udlægsbogføring...4 Gl. udlægsmetode Tjek...4 Tekstkode...4 Momstype...5 Håndtering

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Adgang til DIEM-portalen... 4 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService...

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere