Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a - Bevillingsoversigt"

Transkript

1 Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U I Drift U I Renovation U I FGV U I Anlæg U By- og Miljøudvalget U Finansielt område U I Hovedkonto 7 Renter, kurstab og kursgevinster U I Tilskud og udligning U I Udligning af købsmoms U Skatter I Hovedkonto 8 Finansforskydninger Kassetræk U Øvrige forskydninger U I Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån U Optagne lån I

2 Budget Afvigelse Drift i alt U I Service U I Aktivitetsbestemt medfinansiering U Overførsler U I Magistraten U I Service U I Politisk organisation U I Fælles formål U Kommunalbestyrelsen U I Kommissioner, råd og nævn U I Valg U Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U I Administration U I Serviceområdet U I Kommunaldirektørens område U I Børne- og Ungeområdet U I By- og miljøområdet U I Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U I

3 Budget Afvigelse 13 Erhverv m.v. U I Erhverv m.v. U I Puljer U I Puljer U I Redningsberedskab U I Redningsberedskab U I Overførsler U I Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U I Puljer U Puljer U Bolig- og Ejendomsudvalget U I Service U I Byfornyelse U Byfornyelse U Driftstilskud til kollegier og andelsboliger U Ejendomme U I Beboelsesejendomme U I Kommunale ejendomme U I Grundarealer U I Grundarealer U I

4 Budget Afvigelse Overførsler U I Byfornyelse U I Byfornyelse U I Ejendomme U I Beboelsesejendomme U I Kommunale ejendomme U Undervisningsudvalget U I Service U I Undervisning U I Skoler U I Syge- og hjemmeundervisning U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U I Skolefritidsordninger U I Befordring af elever U Specialundervisning U I Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Tandpleje U I Tandpleje U I Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U I

5 Budget Afvigelse 331 Produktionsskoler U Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U I SSP og gadepiloter U Særlige klubtilbud U I Sundheds- og Omsorgsudvalget U I Service U I Omsorg U I Hjemmeplejen U I Boligtilbud U I Dagtilbud U I Øvrige tilbud U I Demensindsats U Døgntilbud U I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U I Sundhed U I Genoptræning U I Sundhedsfremme og forebyggelse U I

6 Budget Afvigelse 432 Andre sundhedsudgifter U Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U I Overførsler U I Omsorg U I Boligtilbud U I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U I Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U Kultur- og Fritidsudvalget U I Service U I Idræt og folkeoplysning U I Tilskud til skove og strandparker U Idrætsanlæg og svømmehaller U I Fælles formål U I Voksenundervisning U I Frivilligt foreningsarbejde U Lokaletilskud U Fritidsaktiviteter U Biblioteker og kultur U I Folkebiblioteker U I Kulturel virksomhed U I

7 Budget Afvigelse 06 Børneudvalget U I Service U I Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Plejefamilier og opholdssteder m.v. U I Forebyggende foranstaltninger U I Døgninstitutioner U I Sikrede døgninstitutioner U Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Familierådgivning U Familierådgivning U Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U I Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U I Særlige dagtilbud U I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U I Kommunale tilskud, PAU U Overførsler U I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Sikrede døgninstitutioner I

8 Budget Afvigelse 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U I Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I Socialudvalget U I Service U I Integrationsindsats U I Integrationsindsats U I Midlertidig boligplacering af flygtninge U I Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U I Aktivitets- og samværstilbud U I Botilbud til hjemløse U I Alkohol og stofmisbrug U I Botilbud for længerevarende ophold U I Botilbud til midlertidigt ophold U I Kontaktperson- og ledsageordninger U

9 Budget Afvigelse 737 Borgerstyret personlig assistance U Støtte i eget hjem m.v. U I Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Overførsler U I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem m.v. I Senblindekurser U Senblindekurser U Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U I

10 Budget Afvigelse 08 By- og Miljøudvalget U I Service U I Ambulanceberedskab U I Ambulanceberedskab U I Kirkegårde U I Kirkegårde U I Miljø U I Fælles miljøformål U Jordforurening U I Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U I Miljøtilsyn med virksomheder U I Skadedyrsbekæmpelse U I Grønne områder U I Grønne områder U I Vejvæsen og parkering U I Fælles formål U I Parkeringsregulering U I Arbejder på private fællesveje U I Vejvedligeholdelse U I

11 Budget Afvigelse 844 Vintertjeneste U Kollektiv trafik U Kollektiv trafik U FGV U I FGV U I Arbejdsmarkeds- og U Uddannelsesudvalget I Service U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U I Jobcentre U I Ungdomsuddannelse (AU) U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U I Overførsler U I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U I Enkeltydelser U I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U I Løntilskud U I Ledighedsydelse U I

12 Budget Afvigelse 913 Ressourceforløb U I Sygedagpenge U I Sygedagpenge U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U I Seniorjob U I Beskæftigelsesindsats for forsikrede U I Integration U I Introduktionsprogram m.v. U I Introduktionsydelse U I Repatriering U I Dagpenge til forsikrede U I Dagpenge til forsikrede U Uddannelsesordning for ledige uden dagpengeret U I Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U I Daghøjskoler U Danskundervisning U U Danskundervisning til voksne udlændinge U I

13 Budget Afvigelse 98 Boligstøtte U I Boligsikring U I Boligydelse til pensionister U I Førtidspensioner U I Førtidspensioner U I Anlægsudgifter U Bruttoanlægsindtægter I Magistraten U I Bolig- og Ejendomsudvalget U I Undervisningsudvalget U I Sundheds- og Omsorgsudvalget U I Kultur- og Fritidsudvalget U I Børneudvalget U I Socialudvalget U I By- og Miljøudvalget U I Udgifter inden for anlægsloftet U Udgifter uden for anlægsloftet U