Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015"

Transkript

1 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over klinikker anvender i dag ClinicCare. Det gør systemet til det mest udbredte system i sundhedssektoren. ClinicCare håndterer alle administrative rutiner i klinikken: aftaler, regninger, elektroniske fakturaer, journaler, tegnsystem, dankort, kommunikation, osv.. ClinicCare er godkendt af MEDCOM og opfylder kravene I overenskomsterne. ClinicCare er Danmarks mest udbredte kliniksystem til psykologer. Det er ikke uden grund! Vi tilbyder nemlig på alle punkter det bedste system til netop dig: Bedste sikkerhed Vi ved at sikkerheden er afgørende. Derfor er der lagt ekstra vægt på dette, ved at have dobbeltkrypteret data, så du kan afskærme data så ingen andre end dig selv kan se de fortrolige patientdata hverken os selv ifm. support eller dine kollegaer i klinikken. Dette tilbyder ingen andre. Derudover skal du ikke selv have data liggende på egen pc eller server, da de ligger sikret centralt på sikrede servere. Kun til psykologer Da vi har den største markedsandel, har vi det bedste økonomiske grundlag til at udvikle netop det, som psykologer har brug for. Et godt eksempel er de vigtige kontrolstatistikker, hvor psykologen skal holde øje med sin omsætning for, at der ikke sker nedgang i honoraret. Ingen andre systemer har denne funktion. Vores journal er også kun til psykologer. Det betyder at journalen indeholder ekstra sikkerhed og nyttige funktioner til psykologen (f.eks. at tegne genogrammer) Psykologer ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer Størst fleksibilitet - ClinicCare Web er browser-baseret, hvilket betyder, at dine data lagres på en central sikret server. Så du behøver ingen server, men skal blot have en computer (Mac / Windows / Smartphone) med internetadgang. Billigste system og uden binding - Prisen for grundpakken for en sygesikringspsykolog er kun 190 kr./måned og prisen for alle moduler (ex. hjemmeside) inkl. fri support er kun 410,-/måned. Det fås ikke billigere. God support Vi er stolte af, at vi for så få penge kan yde en god support. I 2013 blev over 93% af henvendelserne løst samme dag. 61% af opkaldene blev besvaret inden 20 sekunder (gennemsnit 4 sekunder). Nemt at komme igang Det er et nemt og intuitivt system. I opstartsprisen indgår et introduktionskursus. Derudover er der indbygget en avanceret hjælpefunktion i selve systemet. Det går rigtig godt og gnidningsløst. Jeg er meget glad for mit valg af ClinicCare, der har gjort min arbejdsdag meget nemmere. Der er aldrig problemer, og så er det billigt!

2 ClinicCare systemet er opbygget af moduler, hvilket betyder, at du kun behøver at anskaffe det du har brug for dette gør systemet mere overskueligt og samtidig billigere. Opbygningen af ClinicCare Web: (Kassekladde, kontoudtog, ind/udlæsning) Journalmodul (tekst, grafik) (aftaler, mødekort) Påmindelse (SMS/ ) Online booking Grundmodul (Patienter, afregning, breve) Dankort danmark Elektronisk faktura EDIFACT Regnskabsintegration Figuren viser at Journalmodulet og hjemmesidemodulet kan anvendes helt isoleret. Dvs. at man kan godt anvende et konkurrerende system til sin klientadministration, men anvende vores journal eller hjemmesidemodul. er udgangspunktet for det administrative system. Oven på det kan du udbygge med kalender og journalmodul, regnskab og hjemmesidemodul. ClinicCare er karakteriseret ved: - Mindst mulig administration for klinikken, f.eks. indsendes regninger 100% automatisk til sygeforsikringen Danmark, henvisninger/klienter bliver 100% automatisk indlæst, sygesikringen bliver hver måned automatisk klargjort, så I blot skal kontrollere og godkende det. - Effektiv i den daglige brug - det betyder, at systemet består af meget få skærmbilleder, som er fuldt dækkende for det din klinik skal bruge. Det gør også, at du hurtigt bliver fortrolig med det. - Et komplet system, så I f.eks. ikke behøver noget ekstra regnskabsprogram. I kan endda undvære et tekstbehandlingsprogram, da ClinicCare indeholder alle de skabeloner/erklæringer I bruger på jeres område. NYHED: Vi tilbyder som det eneste system en mulighed for, at modtage Dankortbetalinger, uden at du behøver have en relativ dyr dankortterminal. Så hvis du har forholdsvis få dankortbetalinger, så kontakt os for, at høre mere om denne løsning. På de næste sider introduceres de forskellige moduler. Udover programmodulerne har vi beskrevet vores -koncept, hvor vi kan hjælpe klinikken med en komplet sekretærløsning, regnskabsløsning etc. Det gør det muligt at få hjælp til alle administrative opgaver i klinikken. 2

3 Grundmodul indeholder alt, hvad der skal til for at holde styr på afregninger og dokumenter. Vi har gjort meget ud af, at grundmodulet er effektivt at bruge i det daglige. I forbindelse med konsultationen søges klienten frem, eller der bruges en magnetkortlæser til at aflæse sundhedskortet. Det bringer dig frem til klientstamkortet (se skærmprint): Stamkortet har ingen unødvendige oplysninger og giver hurtig adgang til: - Klientens kontaktoplysninger - EDIFACT-korrespondance - Evt. anden betaler (kommune/firma/forsikring) - Udførte konsultationer og udarbejdede dokumenter - danmark -afregning Ved klik på Tilføj Kons. kan du hurtigt vælge den/de ydelser, der skal afregnes. Udover de officielle takster, som vi naturligvis automatisk opdaterer ved prisændringer, kan du tilføje dine egne ydelser. Når du har valgt ydelsen, kan du registrere en eventuel betaling i betalingsbilledet. Hvis klienten ønsker det, kan der sluttelig udskrives en kvittering og du er nu allerede færdig med den administrative del af konsultationen. Hvis klienten er medlem af Danmark, sørger ClinicCare automatisk for afsendelse af regningen. Hvis der er en anden betaler involveret, såsom kommune/forsikring/firma, kan ClinicCare udskrive faktura og/eller sende E-faktura elektronisk til modtageren. Så du behøver ikke bruge Virk.dk til indtastning af faktura til offentlige myndigheder. NB: indeholder også skabelonerne for det sociale-psykologiske samarbejde, hvor du kan generere faktuaren direkte og sende til kommunen! 3

4 EDIFACT/Kommunikation giver mulighed for at kom-munikere via EDIFACT med andre i sundhedssektoren. ClinicCare er godkendt af MEDCOM og indeholder alle de skabeloner psykoogen skal bruge (startbrev, slutbrev, status, skabeloner fra det social-psykologiske samarbejde etc.). Når du skal sende et brev, kan du f.eks. vælge Slutbrev -skabelonen, som automatisk fletter alle oplysninger ind i skabelonen (se figur nedenfor). Der er indbygget stavekontrol, som fanger de mest almindelige fejl. Når du har klikket Send, sendes brevet som en EDIFACT via en sikker forbindelse. De breve du modtager, indlæses automatisk så de er tilgængelig under den enkelte klient. I ClinicCare kan du selvfølgelig også modtage henvisninger fra henvisningshotellet eller direkte fra lægerne. 4

5 Kontrolstatistik For at efterkomme de nye krav om beløbsgrænser har vi lavet en kontrolstatistik. Den giver dig let et overblik over hvor mange henvisninger du har på hver henvisningsårsag, hvad omsætningen har været, samt hvad den omsætningen bliver når året er omme hvis du fortsætter i samme mønster som hidtil. Derudover kan du se ventetiden fra henvisningsdagen til første konsultation og fra første kontakt til første konsultation. Disse oplysninger kan bruges af Psykologforeningen til grundlag for forhandlinger Der findes også et værktøj i systemet, hvor du grafisk kan analysere din virksomhed. Her kan du trække tal om antal oprettede og behandlede sager, forskellige omsætningstal og få dem vist grafisk med forskellige typer input (alder, køn, behandler), præsenteret på forskellige måder (type, årsag, måned mv.) i den periode du ønsker at se grafen for. 5

6 Journalen er det område, hvor vi adskiller os mest fra andre systemer. Det specielle ved vores journalmodul er: Indeholder skabeloner for anamnese/undersøgelser Kan anvendes on- og offline: Journaler kan gemmes selvom der ikke er internetforbindelse Vedhæftning af dokumenter, billeder eller video til journalen (billede og video kan optages på både webcam og eget kamera) Mulighed for både at skrive og tegne på figurer (genogrammer) Mange muligheder for individuel tilpasning af journalen Avanceret sikkerheds/logsystem (ændringer i journalen efterlader revisionsspor). 6

7 Journalmodulets opbygning Journalen er opbygget af en række notater, hvori der er mange muligheder bl.a. følgende: - Man har mulighed for at skrive med fed, understreget, og skråtstillet tekst. Endvidere kan man skifte mellem farverne rød, blå eller sort farve. - Når man understreger tekst i et felt har det den betydning, at feltet/teksten bliver gemt som vigtig/obs. I resume-vinduet kan man få vist alle obs -registreringer og på den måde hente de vigtigste oplysninger frem. Vi arbejder på, at flere funktioner end bare journalmodulet i fremtiden vil kunne tilgås offline. VIGTIGT: Den avancerede journal (som er vist ovenfor) kan ikke anvendes på Ipad. Hvis man vil anvende den avancerede journal på en tablet -pc anbefaler vi en Microsoft Windows-baseret tablet. 7 - For hvert felt kan man definere phraser, så man hurtigt kan indsætte standardformuleringer. - Journalen giver også mulighed for at indtegne smerte/udstråling og andre observationer på figurer, så man får et visuelt overblik. VIGTIGT: Den avancerede journal kan ikke anvendes på Ipad. Hvis man vil anvende den avancerede journal på en tablet -pc anbefaler vi en Microsoft Windows-baseret tablet. Lovkrav om at journaler ikke må kunne ændres Det er et lovkrav at journaler ikke må slettes eller gøres ulæselige (Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 24). For at lette arbejdsgangen og samtidig leve op til lovkravet har vi lavet en log hvor alle ændringer bliver registreret. Hvis ændringen foretages indenfor 2 dage efter den første registering, skrives det dog ikke i logfilen. Det giver mulighed for at "renskrive" journalnotater senere på dagen eller senest følgende dag. Hvis man overskrider de 2 dage, vil ændringen blive registreret som en ændring. Det opfattes også som en ændring at ændre farver/understrege etc.. Ved at sætte kryds i "Vis Ændringer", på nederste linie, vil systemet vise ændringerne som gennemstreget tekst i journalen. Adgangsrettigheder forhindrer IT support/kollegaer i at se journaler Vi har lavet det sådan at journaloplysninger heller ikke kan læses direkte af vores IT-support. Hvis vi har brug for at logge ind på din skærm, kan du aktivere en funktion, der gør at klientnavne og CPR-numre ikke er synlige, sålænge vi er logget ind. Hvis I er flere psykologer i samme klinik er der også nogle unikke funktioner, der gør det muligt, at angive at kun en behandler har adgang til en given journal. Arbejde både online og offline Journalmodulet i ClinicCare virker også selvom man ikke har internetforbindelse hele tiden. Når man starter ClinicCare undersøger systemet om der er internetforbindelse, og kan den ikke finde en forbindelse kan man vælge at arbejde i offline-tilstand. Det betyder, at man kan søge blandt de journaler der ligger lokalt på computeren. Du kan lave en fuld synkronisering når du er online, så du i efterfølgende i offlinestatus har fuld adgang til alle journaler/klienter. Her kan du arbejde i journalerne på normal vis, og når der igen er internetforbindelse vil data automatisk blive synkroniseret med serveren, så det hele igen er up-to-date.

8 (inkl. internetbooking) et indeholder alle funktioner til at holde styr på aftaler og sende påmindelser. Kalenderen er opbygget som de fleste andre kalendere og er derfor nem at bruge. Der er mange muligheder for at tilpasse kalenderen: konsultationstyper, holdopsætning (f.eks til supervision), arbejdstider, farver og forskellige visningsmuligheder. På skræmprintet nedenfor vises dagsvisning. Klik på den ledige tid du ønsker, hvorefter kalenderen giver dig et billede, hvor du kan søge klienten frem, hvis klienten allerede er oprettet, eller du kan vælge at oprette klienten som ny klient. Derefter udfylder du detailoplysninger om aftalen (skærmprintet til højre) og gemmer disse. Herudover er der muligt at lave gentagelsesaftaler, så et flere aftaler let kan aftales med kunden, ligesom man let kan søge på nye tider f.eks. hvis en patient ringer for at booke en tid. Hvis du ønsker det kan det ligeledes lade klienter booke aftaler via internettet. Aftalerne kommer automatisk ind i din kalender, som du kan godkende, eller afvise. Klienten får automatisk bekræftelse og evt. påmindelse på aftalen på SMS. ClinicCare indeholder et avanceret 2-vejs-SMS system, hvilket gør det muligt at sende tilbud om ledig tid til dine klienter, som dine klienter kan besvare via SMS. 8

9 et giver mulighed for at lave et færdigt regnskab i ClinicCare. Fra grundmodulet kommer omsætningstallene, som automatisk medføres i regnskabsmodulet. Med regnskabsmodulet behøver du ikke et eksternt regnskabsprogram, og da indtægterne allerede er medtaget er det let at færdiggøre det. Man kan herefter vælge at eksporte og sende det til sin revisor, og dermed spare penge på sine revisorudgifter. I regnskabsmodulet kan man: Eksportere filer til eksternt system (CSV) Registrere udgifter i egen tilpasset kontoplan Registrere FIK-betalinger automatisk (indlæsning) Afstemme bank og kasse dagligt Det er let at holde styr på indbetalinger, i det du kan importere en bankfil med de indbetalinger, som klienter har foretaget til din konto. Bevægelserne på bankkontoen danner også grundlag for bogføring af dine bilag. Hvis du vil undgå administration kan du benytte vores Regningsservice, hvor det er os der holder styr på indbetalingerne, bogfører dine bilag og bl.a. hjælper med at rykke klienter. Når du skal lave årsregnskab, kan du vælge at eksportere dine posteringer til en revisor, som udarbejder det endelige årsregnskab. Du kan også bruge vores Regnskabsservice, hvor du for en pris helt ned til kr. får udarbejdet og indgivet regnskab og selvangivelse. 9

10 ClinicCare giver mulighed for integreret hjemmesidemodul, da vi ser det som et super alternativ for klinikken der gerne vil have en hjemmeside uden at skulle bruge for meget tid og penge på det. De problemer vi ofte ser med hjemmesider er: Man får ikke løbende ajourført sine hjemmesider. De værktøjer man skal bruge for at ændre indhold/layout er for omfattende. Værktøjerne er ikke rettet direkte imod klinikker. Vi løser disse problemer med vores hjemmeside-funktion, hvor du uden brug af andre værktøjer, effektivt, nemt og billig kan opbygge og ajourføre klinikkens hjemmeside. Da vi kun retter os imod klinikker, stiller vi en række funktioner til rådighed, som betyder, at din hjemmeside hurtigt kan sættes op, og der er mulighed for, at lade din hjemmeside automatisk opdateret sig. Eksempelvis kan du bede systemet automatisk indsætte et afsnit der fortæller klienten, hvilken danmark-refusion de kan få. Dette afsnit vil automatisk blive opdateret når reglerne ændre sig. Du kan også angive, at du ønsker at systemet selv udskifter billeder en gang imellem. Det bliver meget nemt at opdatere din hjemmeside. Hvis du f.eks. ønsker at vise en besked på din hjemmeside, skal du blot skrive det direkte i ClinicCare. Så du skal ikke bruge andre programmer. På den måde kan det bliver en meget mere aktiv og opdateret hjemmeside du får. Nogle oplysninger tages direkte fra ClinicCare. Du kan f.eks. vælge at lade systemet automatisk vise nogle af dine konsultationstyper og priser. Du behøver ikke få et andet firma til at lave din hjemmeside, du kan helt selv opbygge den, og løbende ændre den. Du sparer tid og penge da du kun skal bruge ClinicCare. Vi har styr på sikkerheden, idet vi har adskilt vores servere, så den server, hvor dine klientdata opbevares, er isoleret fra din hjemmeside server. Men da vi står for begge servere giver det nogle gode muligheder for integration. 10

11 ClinicCare Facility I mange klinikker bruges der uforholdsmæssig mange kræfter på det administrative arbejde. Det stjæler tid fra klinikkens kerneområde - behandling af klienter. Vi har derfor udviklet et koncept, hvor klinikken på en nem og billig måde kan få hjælp til det administrative arbejde fra eksterne ressourcer vi kalder det. Omdrejningspunktet er det fælles internetbaserede kliniksystem ClinicCare Web, hvor både klient og den eksterne hjælp kan få adgang til dele af kliniksystemet. Du har adgang til alle data og funktioner, mens klienten kan få adgang til at lave internetbooking, og endelige kan vi hjælpe dig med en del af administrationen. Du betaler alene efter forbrug, og da priserne samtidige er meget konkurrencedygtige vil du være overrasket over, hvor billigt det kan gøres. Nedenfor en kort introduktion til de områder, hvor du kan vælge at få ekstern hjælp. Telefonpasning/Booking Kliniktelefonen kan viderestilles til en telesekretær, som besvarer opkaldet på dine vegne, som om receptionisten var ansat direkte hos dig. Dvs. at når dine klienter ringer til dig, får de året rundt en smilende, engageret og venlig telefonsekretær. Du er aldrig bundet af at have telefonen åben og kan frit bevæge dig rundt. Som minimum tager sekretæren imod besked, som du med det samme ville kunne se i ClinicCare Web. Herudover bestemmer du, hvilken service telesekretæren skal kunne foretage. Det kan f.eks. være en eller flere af følgende opgaver: - Oplyse om aftalte tider - Ændre/booke nye tider - Kontakte klienter ved aflysning - Oplyse om skyldige beløb - Oplysninger om honorarer/timetakster Sekretæren kender forholdene på dit fagområde og kan bl.a. give generel information til klienter om de regler, der er i overenskomsten og omkring sygeforsikringen Danmark. Udover at klienten vil opleve en let tilgængelig klinik, vil det frigøre dig for mange afbrydelser - dine kunder vil ved alle opkald modtage et oplyst og professionelt svar. 11

12 Regningsservice Målet med regningsservice er, at du i det daglige i realiteten kan blive fri for administrative opgaver. Du skal blot indtaste dine konsultationer, evt. tage imod betaling og når dagen er omme, skal du optælle din kasse. Vi kan tage os af følgende opgaver: - Sende rykkere - Sørger for at dine forsendelser (til sygesikring, til Danmark ) er helt automatiske. - Fortage evt. momsafregning. - Indkøbe til lager Du bestemmer selv, hvilke områder du vil have hjælp til. Revisorservice Vi arbejder sammen med et revisionsfirma som har stor erfaring med både udarbejdelse af regnskaber for klinikker og rådgivning af klinikker. Efter aftale kan revisor månedlig, kvartalsvis eller halvårligt levere foreløbigt regnskab, så du løbende er opdateret omkring økonomien. Før regnskabsmaterialet sendes til revisor skal kasse og bank være afstemte. Denne del kan du enten klare selv, eller få ClinicCare til via Regningsservice (se ovenfor). Vi er overbeviste om, at vi med denne service vil kunne reducere klinikkens revisorudgifter betydeligt. Du kan naturligvis få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste for netop din klinik. 12

13 1. januar 2015 (ex. moms) - forhør dig om eventuelle kampagnepriser Hvis klinikken allerede har et administrativt system kan der gælde specialpriser, idet data skal overføres etc. Kontakt os desangående. Priser på modulerne per klinik Oprettelse Pris per måned Grundmodul(Afregning/kassekladde/EDIFACT/Sygesikring/Danmark/backup) * 1.600,- 190,- Uden sygesikring 165,- (inkl. online booking) Evt. SMS-påmindelser koster 0,70,- per 800,- 0,- styk (de kan tilføjes/fjernes på hver enkel klient) (avanceret sikkerhed, genogrammer, frasebibliotek 800,- 35,- mv.) (så behøver du ikke andre regnskabssystemer, såsom E- 400,- 35,- conomic). Oprettelse inkludere et introkursus via internettet på ca. 45min. Hjemmeside: Du vælger mellem 3 standardlayouts og kan frit redigere 895,- 58,- tekster og indsætte billeder på hver side. Du kan indbygge online-booking. Opstart inkl. overførsel af kundekartotek, journaler mv. og undervisning i 800,- ClinicCare Web * * Der indgår 15 EDIFACT gratis per måned, herefter 3,-/stk. (modtagelser gratis). E-faktura koster 2,-/stk. Dog minimum 20,- per måned, i de måneder, hvor det bruges. Support vælg mellem forbrugsafregnet eller et fast månedsabonnement. Der kan skiftes ordning ved indgangen til en ny måned. Ubegrænset support for 1 bruger. Behandlere herudover betaler 75,-/bruger. Support Light (Ubegrænset skriftlig support) Behandlere herover betaler 37,50,-/bruger Forbrugsafregnet, her vil enhver henvendelse blive afregnet på minutbasis Pris 150,-/måned 75,-/måned 14,-/minuttet Magnetkortlæser/Dankort Opstartspris Abonnement / Køb Magnetkortlæser til sundhedskortet (inkl. opsætning/forsendelse) 880,-/stk. 0,- Dankort A) Netbetaling (er økonomisk mest rentabel, hvis du modtager færre end 40 dankortbetalinger per måned). Vælg mellem månedlig udbetaling (4,80,-/stk.) eller ugentlig udbetaling (7,-/stk.) 4,80,- eller 7,-/stk 0,- Dankort B) Terminal: Yomani: Integration med ClinicCare, ingen printer. Inkl. PSAM-kort og fragt VX-680: Ingen integration, Inkl. PSAM kort og fragt 5280,- 7040,- 70,-/måned (op til 2000 betalinger årligt) Udover nævnte priser er der årligt gebyr til PBS/Teller afhængig af antallet af transaktioner. Se aktuel pris her. 132,-/måned (over 2000 betalinger årligt) Andre Services Bookingservice/telefonpasning op til 50 opkald/bookinger. Herefter betales 13,- per opkald. I prisen indgår et telefonabonnement hos TDC. Regningsservice (forudsætter at klinikken hver 14. dag mailer bankposteringer i elektronisk format) Regnskab udarbejdelse af årsregnskab/selvangivelse (op til 500 bilag) Pris 1.319,-/måned 500,-/måned Fra 5.000,-/år Forbehold for prisændringer. Priserne på afsendelse af breve er bestemt af 3. part og prisreguleres en gang årligt pr. 1. januar for inflatoriske omkostninger. 13

14 Anders Kjærulff er indehaver af Novolog: Vi laver et godt, gennemtestet og rentabelt program til klinikkerne, som vi er meget stolte af. ClinicCare er et komplet system, hvor du kan anvende de moduler, du har brug for. Vores motto Mere af det bedre dækker over, at vi har et program som kan alt men samtidig er effektivt og billigt i drift. Hvem er vi? Novolog blev etableret i 1992 og har udviklet databaser til mange forskellige virksomheder i ind- og udland (eksempelvis A.P. Møller, Dansk Shell, Hedeselskabet, Merrild Kaffe, PBS, Pfizer, Velux International). I 1995 lavede vi som en af de første, et windows program til klinikker. Hvad siger kunderne? Nedenstående tilbagemeldinger er et udtryk for den oplevelse vi gerne vil give vores kunder: Det går rigtig godt og gnidningsløst, jeg er meget glad for mit valg af Cliniccare. Det har gjort min arbejdsdag meget nemmere, og der er aldrig problemer, og så er det billigt! De par gange jeg har ringet til jer, er jeg blevet mødt med forståelse, tålmodighed og en klarhed fra jeres side, så jeg er ganske optimistisk med hensyn til mit "fortsatte elektroniske virke". Det er en meget positiv overraskelse, at jeg ikke blot synes det er let, men også sjovt Produkt 19 års udvikling har gjort ClinicCare til et komplet, effektivt, gennemtestet og meget brugervenligt system. Der findes ikke noget andet kliniksystem, som har været udviklet over så mange år og blevet forfinet i hver version - Vi lytter meget til vores brugeres ideer. Support Vores program er særdeles stabilt, så det er ikke ofte du vil få brug for vores support. Vi har en effektiv og let tilgængelig support, som tilbyder support via telefon, , besøg og fjernbetjening. Fjernbetjening betyder at du kan tillade os at komme ind på din computer, hvilket er optimalt, hvis vi skal holde kursus eller hjælpe med et problem. Opdateringer til programmet modtages og installeres automatisk. 14

15 Andre produktblade Avanceret brug af journalmodulet Hjemmesider Mål Din egen hjemmeside fleksibelt og billigt Dankortbetalinger Det er vores mål at udvikle det bedste system på markedet og give den bedste service til den billigste pris. Forskellige muligheder for dankortbetaling Online-booking Online-booking. Påmindelser. Regnskab i praksis Beskriver mulighederne omkring regnskab (egen kassekladde og/eller integration til andre bogførings systemer) Rentabel Edb til klinikker ClinicCare - Gothersgade København K Mandag-torsdag 8-16 Fredag

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Administrationsservice

Administrationsservice ClinicCare Web Produktblad 2015 Administrationsservice Hvem er ClinicCare? Telefonpasning Regningsservicer ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren.

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere