Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen"

Transkript

1 Børn med diabetes og deres trivsel i skolen

2 Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund Formål Metode og gennemførelse Udvalgets sammensætning Kommunikation med skolen Generel vurdering af samarbejdet mellem skole og forældre Orientering fra skolen Barnets trivsel Adfærd om barnets diabetes Forældrenes adfærd Regulering Konklusion Side 2

3 Indledning Baggrund Diabetesforeningen er en interesseorganisation for diabetikere, som har ca medlemmer. Blandt Diabetesforeningens medlemmer er der ca medlemmer i alderen 6-15 år. Diabetesforeningen ønsker at gennemføre en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, som har et skolebarn med diabetes. Formålet er dels at belyse adfærden blandt børn med diabetes og dels at undersøge, hvordan barnets trivsel og indlæring er i skolen. Endvidere har undersøgelsen til formål at give fakta om målgruppen, således at undersøgelsens resultater og konklusioner kan offentliggøres og indgå i den offentlige debat. Overordnet kan undersøgelsens problemstilling inddeles i to hovedområder: Børn med diabetes set i relation til deres adfærd i skolen Fakta om børn og diabetes/insulin 3

4 Indledning Formål For at kunne afdække ovenstående problemstilling har Diabetesforeningen og Tranberg opstillet en liste forhåndshypoteser om børn med diabetes. Disse er (i uprioriteret rækkefølge): Barn og skole Kommunikation med skolen Flertallet af forældrene har udarbejdet informationsmateriale til skolerne vedr. diabetes Mellem % af skolerne udviser ikke vilje til at sætte sig ind i barnets diabetes Børn er bedre reguleret i skolen, hvis forældrene har udarbejdet skriftligt informationsmateriale Størstedelen af skolerne har haft besøg af en diabetessygeplejerske og/eller fået tilbudt kursus om diabetes på ambulatoriet Generel vurdering af samarbejdet mellem skole og forældre Mellem % af forældrene oplever ikke, at der er en fast kontaktperson på skolen Over halvdelen af lærere/sfo personale/støttepædagoger/skolesygeplejerske har et højt kvalificeret kendskab (herunder også handling) til skolebarnets diabetes Orientering fra skolen Over halvdelen af lærerne er opmærksomme på barnets blodsukkerniveau i løbet af dagen Mellem % af forældrene mener ikke, at der er tilstrækkelig støtte til deres barn og dem selv i forhold til regulering af barnets diabetes i skoletiden Halvdelen af skolerne oplyser ikke om prøver, ture, lejrskoler og aktiviteter i tilstrækkelig tid (min. dagen før) 4

5 Indledning Formål forts. Barn og skole Barnets trivsel Op mod 30 % af børnene mister undervisning på grund af dårlig reguleret diabetes i skolen Skolebarnets regulering afhænger af støttende kontaktperson i skoletiden Skolebarnets regulering afhænger af løbende kontakt med mor og/eller far (mobil) Barn og diabetes/insulin Adfærd overfor barnets diabetes Ca. 10 % af børn i Danmark bruger insulinpumpe i skolen Mellem % af børnene er ikke velregulerede i løbet af skoledagen Skoler, der har haft besøg af en diabetessygeplejerske, oplever at børnene er velregulerede Forældrenes adfærd Mellem % af forældre har set sig nødsaget til at gå ned i tid i forbindelse med barnets diabetes Mellem % af forældre oplever, at det kræver et fleksibelt arbejdsliv, når barnet har diabetes Størstedelen af forældrene forsøger at undgå at deres barn ligger lavt i skolen 5

6 Indledning Metode og gennemførelse Univers Undersøgelsens univers er familier med et barn i alderen 6-15 år, der har diabetes og er medlem er Diabetesforeningen. Metode Undersøgelsen er gennemført som en kombineret telefon- og online undersøgelse. Respondenterne er blevet kontaktet og rekrutteret pr. telefon, hvorefter respondenten motiveres til deltagelse, og -adressen registreres. Alle interviews er gennemført som en CAWI online undersøgelse (Computer Assisted Web Interviewing). Det anvendte spørgeskema er indsat som bilag bagerst i rapporten. Gennemførelse Undersøgelsen er gennemført med målsætning om 400 gennemførte interviews. Der er gennemført i alt 512 interviews blandt medlemmer af Diabetesforeningen, og interviewene er gennemført i perioden fra april

7 Udvalgets sammensætning 7

8 Udvalgets sammensætning Udvalgets sammensætning Total Køn Mænd (122) 24% Kvinder (390) 76% 1-24 timer (32) 6% Respondentens arbejdstid timer (87) 17% timer (358) 70% Ikke i erhverv (35) 7% Hovedstadsområdet (26) 5% Geografi Øerne i øvrigt (211) 41% Jylland (275) 54% Barnets køn Dreng (249) 49% Pige (263) 51% medlem af Diabetesforeningen Antal: 512 8

9 Udvalgets sammensætning Udvalgets sammensætning forts. Total 6-9 år (107) 21% Barnets alder år (187) 37% år (218) 43% Under kr. (144) 28% Husstandsindkomst kr. (173) 34% Over kr. (134) 26% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse (61) 12% Uddannelse Skole Højere uddannelse (329) 64% Ingen højere uddannelse (183) 36% Folkeskole (422) 82% Privatskole (50) 10% Friskole/Efterskole (32) 6% Andet (8) 2% medlem af Diabetesforeningen Antal: 512 9

10 Hovedresultater 10

11 Barn og skole - Kommunikation med skolen - 11

12 Kommunikation med skolen Flertallet af forældrene har givet skolen skriftligt materiale om diabetes 11% 9 ud af 10 forældre har givet skolen skriftlig materiale om diabetes. Der er ingen forskel i, hvorvidt forældrene har uddelt skriftlig materiale på tværs segmenterne. 89% Spm: Har du givet skolen skriftligt materiale om diabetes? Har givet skolen skriftligt materiale Har ikke givet skole skriftligt materiale medlem af Diabetesforeningen Antal:

13 Kommunikation med skolen Forældrene udarbejder selv skriftligt materiale til skolen Ambulatoriet 65% Ca. 7 ud af 10 forældre har selv udarbejdet det skriftlige materiale, som skolen har modtaget om diabetes. Diabetesforeningen 65% Udover deres eget materiale, gør forældrene også brug af Diabetesforeningens materiale samt materiale udarbejdet og leveret af ambulatoriet. Medicinalindustrien Praktiserende læge 1% 4% Der er en tendens til, at forældre med yngre børn i højere grad benytter Diabetesforeningens materiale, hvilket formentlig skyldes, at det udleveres ved skolestart: Dig/jer selv 67% 6-9 år: 73% år: 64% Andre Ved ikke 1% 5% år: 61% Forældrene benytter i meget begrænset omfang materiale fra medicinalindustrien. Kun 4% har udleveret materiale fra medicinalindustrien. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Spm: Hvem har udarbejdet materialet til skolen? medlem af Diabetesforeningen og som har givet skolen materiale om diabetes Antal:

14 Kommunikation med skolen Tilfredshed med Diabetesforeningens materiale Meget tilfreds Tilfreds 36% 57% 93% af de forældre, som har udleveret Diabetesforeningens materiale om børn og diabetes, er tilfredse eller meget tilfredse. Den store tilfredshed skyldes primært, at materialet er: - Let tilgængeligt - Dækker det generelle behov - Klart og præcist Hverken tilfreds eller utilfreds 6% Utilfreds Meget utilfreds Spm: Hvor tilfreds er du med det materiale, som Diabetesforeningen har udarbejdet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% medlem af Diabetesforeningen og som har givet skolen materiale om diabetes fra Diabetesforeningen Antal:

15 Kommunikation med skolen Kendskab til Diabetesforeningens materiale om børn og diabetes 47% 53% Kender materialet fra Diabetesforeningen 47% af de forældre, som ikke har givet skolen materiale fra Diabetesforeningen, har ikke kendskab til Diabetesforeningens skriftlige materiale om børn og diabetes. Det svarer til, at ca. 15% af forældrene ikke kender til Diabetesforeningens materiale. Den primære årsag til, at forældrene ikke har benyttet Diabetesforeningens materiale er: Tilstrækkelig information andetsteds fra Materialet er for generelt/uspecifikt Materialet passer ikke på barnets alder Kender ikke materialet fra Diabetesforeningen medlem af Diabetesforeningen og som har givet skolen materiale om diabetes men ikke fra Diabetesforeningen Antal: 161 Spm: Ved du at Diabetesforeningen har udarbejdet materiale til skoler omkring børn og diabetes 15

16 Kommunikation med skolen 24% af forældrene oplever ikke, at skolen er tilstrækkelig engageret i at have en elev med diabetes 16% 8% 3% 13% Ca. 1/4 af forældrene oplever ikke, at skolen er tilstrækkelig engageret i at have en elev med diabetes. Samtidig er der 48% af forældrene, som oplever, at skolen er engageret/meget engageret i at have en elev med diabetes. De primære årsager til, at forældrene oplever et engagement fra skolen, er: Skolen er opmærksom/ansvarlig God kontakt/udviser interesse Primære årsager til, at forældrene ikke oplever, at skolen udviser engagement, er: Tager ikke nok hensyn til børnenes behov Viser ikke interesse/fralægger ansvar 25% 35% Meget engageret Engageret Hverken/eller Mindre engageret Slet ikke engageret Ved ikke Spm: Hvor engageret er skolen generelt i det at have en elev med diabetes? medlem af Diabetesforeningen Antal:

17 Kommunikation med skolen Opfattelse af skolens engagement varierer på tværs af segmenter Total (512) Øst (237) Vest (275) Udarbejdet materiale (456) Ikke udarbejdet materiale (56) Besøg af diabetessygeplejerske (354) Ikke besøg af diabetessygeplejerske (158) Været på kursus på ambulatoriet (72) Ikke været på kursus på ambulatoriet (67) Barnet har en kontaktperson (86) Barnet har ikke en kontaktperson (426) Velreguleret (378) Ikke velreguleret (134) Børn 6-9 år (107) Børn år (187) Børn år (218) medlem af Diabetesforeningen 13% 14% 13% 14% 11% 14% 12% 13% 10% 4% 6% 22% 16% 15% 24% 31% 20% 30% 29% 35% 32% 37% 36% 34% 37% 30% 32% 40% 37% 33% 40% 51% 25% 29% 49% 28% 25% 27% 23% 25% 26% 22% 31% 24% 22% 23% 19% 16% 16% 17% 10% 16% 16% 16% 18% 21% 18% 8% 10% 14% 14% 13% 10% 8% 3% 8% 3% 8% 3% 7% 3% 6% 3% 10% 3% 16% 7% 7% 1% 7% 0% 7% 1% 9% 4% 5% 3% 4% 6% 1% 6% 4% 10% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% På skoler, hvor lærerne har været på kursus på ambulatoriet og på skoler, hvor barnet har en fast kontaktperson, oplever forældrene et større engagement og indlevelse i at have en elev med diabetes. Der er dog ¼ af forældrene, som ikke kan vurdere skolens engagement. Endvidere er der en tendens til, at hvis børnene er mere velregulerede, så oplever forældrene et større engagement hos skolen. Barnets alder påvirker i høj grad forældrenes opfattelse af skolens engagement. Det hænger formentlig sammen med, at de mindre børn i højere grad har brug for støtte i skolen end teenage-børn. Endvidere kan det skyldes, at teenager i mindre grad ønsker lærernes involvering eller at læreren vurderer, at eleverne selv tager ansvar. Meget engageret Engageret Hverken/eller Mindre engageret Slet ikke engageret Ved ikke Spm: Hvor engageret er skolen generelt i det at have en elev med diabetes? 17

18 Kommunikation med skolen Flertallet af skolerne har haft besøg af en diabetessygeplejerske Besøg af diabetessygeplejerske (512) Hovedstaden (26) 54% 69% 46% 29% 2% Ca. 7 ud af 10 skoler har haft besøg af en diabetessygeplejerske, mens 27% har fået tilbudt kursus på ambulatoriet. Der er en tendens til, at flere skoler i hovedstadsområdet har fået tilbudt kursus på ambulatoriet. Øerne i øvrigt (210) Jylland (275) Tilbudt undervisning på ambulatoriet (512) 27% 69% 71% 54% 30% 1% 27% 2% 19% Blandt de skoler, som har fået tilbudt kursus på ambulatoriet, har ca. halvdelen af skolerne benyttet sig af tilbuddet. Der er en tendens til, at skoler, hvor der er en fast kontaktperson, i højere grad får tilbudt kursus på ambulatoriet: Hovedstaden (26) 38% 46% 15% Fast kontaktperson: 37% Ingen kontaktperson: 25% Øerne i øvrigt (210) 27% 52% 21% Jylland (275) Taget imod undervisning på ambulatoriet (139) 27% 52% 55% 43% 19% 5% Ja Nej Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen 18

19 Kommunikation med skolen Stor tilfredshed med undervisningen på ambulatoriet eller af diabetessygeplejersken Modtaget undervisning af diabetessygeplejske (354) 52% 34% 4% Ca. 8 ud af 10 af forældrene oplever, at skolen var tilfreds/meget tilfreds med den undervisning, skolen modtog af diabetessygeplejersken eller på ambulatoriet. Spm: Hvor tilfreds var skolen/lærerne med den undervisning de modtog af diabetessygeplejersken/ambulatoriet? Modtaget undervisning på ambulatoriet (72) 44% 36% 6% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen 19

20 Barn og skole - Generel vurdering af samarbejdet mellem skole og forældre - 20

21 Generel vurdering af samarbejdet 83% af børnene har ikke en fast kontaktperson i skolen 17% 8 ud af 10 børn har ikke en fast kontaktperson i skolen, som kan hjælpe med regulering af deres blodsukker, hvilket giver børnene et stort ansvar. Andelen af børn som har en fast kontaktperson falder i takt med at barnet bliver ældre: 6-9 år: 43% har fast kontaktperson år: 13% har fast kontaktperson år: 7% har fast kontaktperson Spm: Har dit barn en fast kontaktperson på skolen, som barnet kan spørge til råds om f.eks. regulering af blodsukker? 83% Har fast kontaktperson Har ingen fast kontaktperson medlem af Diabetesforeningen Antal:

22 Generel vurdering af samarbejdet Barnets primære kontaktperson er klasselæreren Klasselæreren SFO pædagogen 14% 57% For de få, som har en kontaktperson, er det for over halvdelens vedkommende klasselæreren, der påtager sig rollen, som barnets kontaktperson. Anden lærer 10% Støttepædagogen 7% Skolesundhedsplejersken 2% Spm: Hvem er barnets primære kontaktperson på skolen? Andre 9% Alle (86) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% medlem af Diabetesforeningen, og som har en fast kontaktperson Antal: 86 22

23 Generel vurdering af samarbejdet Barnets kontaktperson har et kvalificeret kendskab 12% 1%1% 86% af forældrene oplever, at barnets kontaktperson har et godt kendskab eller kender noget til barnets diabetes. 13% af forældrene oplever, at kontaktpersonen kender lidt eller ikke kender til barnets diabetes. Spm: Hvor godt synes du, at kontaktpersonens kendskab er til dit barns diabetes? 28% 58% Har et godt kendskab til dit barns diabetes Kender noget til dit barns diabetes Kender lidt til dit barns diabetes Kender ikke til dit barns diabetes Ved ikke Kvalificeret kendskab medlem af Diabetesforeningen, og som har en fast kontaktperson Antal: 86 23

24 Barn og skole - Orientering fra skolen - 24

25 Orientering fra skolen Barnets kontaktperson er opmærksom på højt/lavt blodsukker 16% 5% 1% 42% 76% af forældrene oplever, at kontaktpersonen er opmærksom/særdeles opmærksom på barnets blodsukkerniveau i løbet af dagen. Den større opmærksomhed forklarer, hvorfor forældrene, hvor barnet har en fast kontaktperson, oplever, at skolen er mere engageret. Spm: Hvor opmærksom er kontaktpersonen generelt på, om barnet har højt/lavt blodsukker i løbet af skoledagen? 36% Særdeles opmærksom Opmærksom Lidt opmærksom Slet ikke opmærksom Ved ikke medlem af Diabetesforeningen, og som har en fast kontaktperson Antal: 86 25

26 Orientering fra skolen Kontaktpersonens håndtering af højt/lavt blodsukker er meget tilfredsstillende Forældrene er meget tilfredse med, hvordan kontaktpersonen håndterer situationer, hvor barnet har højt/lavt blodsukker. Det hænger formentlig sammen med, forældrene oplever, at kontaktpersonen har et kvalificeret kendskab til barnets diabetes. Kontaktpersonens håndtering af lavt/højt blodsukker (86) 45% 38% 12% 3%1% Spm: Hvor tilfreds er du med den måde kontaktpersonen håndterer, hvor barnet har højt/lavt blodsukker i løbet af skoledagen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget positiv Positiv Neutral Negativ Meget negativ Ved ikke medlem af Diabetesforeningen 26

27 Orientering fra skolen Kommunikationen med skolen er ikke tilfredsstillende Kommunikation mellem forældre og skole (512) 18% 33% 30% 10% 5% 4% 15% af forældrene mener, at samarbejdet er utilfredsstillende, mens halvdelen af forældrene oplever, at samarbejdet er tilfredsstillende. Tilfredshed med kommunikationen falder i takt med at børnene bliver ældre. Årsagen til, at 51% af forældre er positive omkring kommunikationen med skolen, er at: De bliver kontaktet ved tvivl/uregelmæssigheder Læreren er opmærksom og tager imod forældrenes råd og ønsker Årsagerne til, at 15% af forældrene er utilfredse med kommunikationen mellem skole og forældre, skyldes: Skolen sætter sig ikke nok ind i diabetes/frasiger sig ansvar Skolen er ikke god til selv at tage kontakt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget positiv Positiv Neutral Negativ Meget negativ Ved ikke Spm: Hvor tilfreds er du generelt med kommunikationen omkring jeres barns diabetes mellem dig som forælder/forældre og skolen? medlem af Diabetesforeningen 27

28 Orientering fra skolen Skolen er i mindre grad opmærksom på barnets diabetes Kun 1/3 af forældrene mener, at skolen i meget høj grad/høj grad er opmærksom på barnets diabetes i løbet af skoledagen. Total (512) 6% 25% 24% 23% 13% 9% 26% af forældrene mener, at skolen i mindre grad/slet ikke er opmærksom på barnets diabetes i løbet af dagen. Dette afhænger dog af, hvorvidt barnet har en fast kontaktperson. Der opleves bedre opmærksomhed fra skolen, hvis barnet har en fast kontaktperson. Barnet har en kontaktperson (86) 17% 48% 14% 13% 2% 6% Endvidere oplever forældre med velregulerede børn, at skolen i højere grad er opmærksom på barnets diabetes: Velreguleret Ikke velreguleret Positiv 37% 17% Neutral 25% 22% Negativ 30% 54% Barnet har ikke en kontaktperson (426) 4% 21% medlem af Diabetesforeningen 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25% 15% 9% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke Spm: Er skolen generelt opmærksom på dit barns diabetes i løbet af skoledagen? 28

29 Orientering fra skolen Forældrene taler sjældent med skolen om barnets diabetes Total (512) Barnet har en kontaktperson (86) 3% 5% 8% 8% 16% 19% 23% 69% 28% 22% Kun 31% af forældrene taler min. 1 gang om måneden med skolen/læreren om barnets diabetes. Det kan formentlig skyldes, at forældrene ikke oplever et tilstrækkeligt engagement fra skolen og at størstedelen af børnene ikke har en fast kontaktperson. Barnet har ikke en kontaktperson (426) Børn 6-9 år (107) 1% 3% 5% 10% Børn år (187) 1% 2% 5% 13% 21% 24% 78% 20% 72% 25% Forældre med yngre børn og børn med en fast kontaktperson taler oftere med skolen/læreren om barnets diabetes. Der er ingen forskel i kontaktmønstret afhængig af, om barnet er velreguleret eller ej. Børn år (218) 0% 2% 11% Barnet er velreguleret (378) Barnet er ikke velreguleret (134) 3% 5% 1% 6% 8% 7% 13% 17% 87% 67% 72% Spm: Hvor ofte taler I ca. med læreren/skolen om barnets diabetes? Hver dag 2-3 gange om ugen Hver 14. dag En gang om måneden Sjældnere 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen 29

30 Orientering fra skolen Udsagn om skolen Skolen oplyser min. dagen før om aktiviteter, der har indflydelse på dit barns diabetes Skolen oplyser min. dagen før om ture uden for skolen, der har indflydelse på dit barns diabetes Skolen oplyser min. dagen før om prøver Lærerne oplyser om lejrskole mindst et par måneder før tid Kontaktpersonen tager ansvar for regulering af barnets blodsukker Kontaktpersonen har ikke tilstrækkelig kendskab til at kunne regulere barnet i løbet af dagen Skolen er god til at orientere om daglige aktiviteter der foregår i skolen - et par dage i forvejen Lærerne oplever at dit barn mister undervisning på grund af dårlig regulering af diabetes Skolens kendskab til diabetes er tilfredsstillende 20% 25% 18% 13% 22% 2% 27% 39% 12% 7% 14% 1% 13% 23% 38% 16% 13% 41% 18% 17% 7% 3% 2% 9% 7% 9% 18% 16% 20% 18% 19% 26% 38% 4% 10% 13% 9% 26% 23% 24% 37% 13% 10% 14% 19% 14% 10% 11% 1% 38% 11% 21% 16% 4% Halvdelen af forældrene oplever, at skolen oplyser om aktiviteter i tilstrækkelig tid, mens 35% af forældrene ikke oplever, at skolen oplyser om aktiviteter i god nok tid. Derimod oplever forældrene ikke, at skolen orienterer om prøver i tilstrækkelig god tid i forhold til regulering af barnets diabetes. Dette kommer særligt til udtryk blandt forældre med børn i alderen år. 57% af børnene har selv ansvaret for at regulere sit blodsukker, og 22% af børnene er nervøse for at få lavt blodsukker. Spm: Hvor enig er du i nedenstående udsagn på en skala fra helt enig til helt uenig? Jeg er usikker ved at sende mit barn i skole 2% 5% 15% 29% 47% 2% Mit barn mister undervisning på grund af dårlig regulering af diabetes Mit barn er nervøst for at få lavt blodsukker i skoletiden Mit barn har selv ansvaret for at regulere sit blodsukker 5% 5% 11% 17% 27% 13% 14% 25% 30% 29% 17% 42% 33% 13% 12% 4% 2% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen Antal:

31 Orientering fra skolen Kontaktpersonen har ikke tilstrækkeligt kendskab til at kunne regulere barnet i løbet af dagen Mit barn har selvansvaret for at regulere blodsukkeret Udsagn om skolen Total (512) Barnet har en kontaktperson (86) Barnet har ikke en kontaktperson (426) Total (512) Barn 6-9 år (107) Barn år (187) Barn år (218) Barnet har en kontaktperson (86) Barnet har ikke en kontaktperson (426) 10% 8% 9% 20% 22% 27% 24% 30% 14% 15% 38% 26% 18% 19% 23% 19% 18% 30% 20% 33% 16% 31% 10% 20% 8% 17% 28% 21% 36% 22% 18% 14% 11% 19% 28% 5% 21% 13% 12% 29% 13% 9% 13% 6% 7% 27% 12% 9% 24% af forældrene, hvor barnet har en fast kontaktperson, er enig i, at kontaktpersonen ikke har tilstrækkeligt kendskab til at kunne regulere barnet, hvorimod det er 41% blandt forældre, hvor barnet ikke har en kontaktperson. Jo ældre børnene er des mere skal de tage ansvar for at regulere blodsukkeret. Der er dog ca. ¼ af børnene i alderen 6-9 år, som selv har ansvaret for at regulere blodsukkeret. Derudover har 35% af børnene med fast kontaktperson selv ansvaret for regulering af blodsukker. Spm: Hvor enig er du i nedenstående udsagn på en skala fra helt enig til helt uenig? Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen Antal:

32 Barn og skole - Barnets trivsel - 32

33 Barnets trivsel 23% af børnene er ikke velregulerede Total (512) Besøg af diabetessygeplejerske (354) Ikke besøg af diabetessygeplejerske (158) Udarbejdet materiale (456) Ikke udarbejdet materiale (56) Været på kursus på ambulatoriet (72) 14% 14% 13% 14% 14% 13% 52% 60% 60% 59% 61% 72% 29% 23% 23% 24% 23% 13% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 4% 1% Ca. ¼ af børnene er ikke velreguleret. Der er en tendens til, at elever, hvor skolen har været på kursus på ambulatoriet og som har en fast kontaktperson, er mere velregulerede. Endvidere er der forskel på børnenes regulering afhængig af indkomst og insulinform: Indkomst < kr.: 66% kr.: 76% > kr.: 77% Ikke været på kursus på ambulatoriet (67) Barnet har en kontaktperson (86) 13% 16% 54% 63% 30% 20% 1% 0% 1% Insulinform Pumpe: 85% Togangsterapi: 68% Barnet har ikke en kontaktperson (426) Kontakt med sit barn i løbet af dagen (255) Ingen kontakt med sit barn i løbet af dagen (257) 13% 11% 16% 60% 58% 62% 24% 28% 19% 2% 1% 2% 1% 0% 2% Flergangsterapi: 83% Meget velreguleret Velreguleret Ikke så velreguleret Slet ikke velreguleret Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen Spm: Hvor velreguleret synes du, at dit barn er i skoletiden? 33

34 Barnets trivsel Barnets faglige præstation i skolen påvirkes af hvor velregulerede de er 9% 10% 14% 52% af forældrene oplever, at deres barns faglige præstation i skolen påvirkes i meget høj grad eller i høj grad, når barnet ikke er velreguleret. 14% oplever, at deres barns indlæring påvirkes i lav grad og 9% oplever, at barnets indlæring påvirkes i meget lav grad. Forældre, hvor børnene ikke er velregulerede oplever i højere grad, at det går ud over barnets faglige præstation. 14% Velreguleret (378) Positiv 46% Ikke velreguleret (134) 69% Neutral 17% 10% Negativ 26% 14% Spm: I hvor høj grad påvirker dit barns diabetes hans/hendes faglige præstation i skolen, når han/hun ikke er velreguleret? 15% 38% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke medlem af Diabetesforeningen Antal:

35 Barnets trivsel 14% af børnene, der ikke er velregulerede, mister undervisning Lærerne oplever at mit barn mister undervisning pga. dårlig regulering Total (512) Barnet er velreguleret (378) Barnet er ikke velreguleret (134) 4% 10% 3% 8% 7% 12% 17% 13% 24% 16% 23% 21% 38% 45% 20% 18% 11% 8% Ca. 15% af forældrene oplever selv eller har fået at vide af lærerne, at deres børn mister undervisning pga. dårlig regulering. Børn som ikke er velregulerede opleves i højere grad at miste undervisning. Jeg oplever at mit barn mister undervisning pga. dårlig regulering Total (512) Barnet er velreguleret (378) Barnet er ikke velreguleret (134) 5% 2% 5% medlem af Diabetesforeningen 13% 11% 12% 13% 28% 26% 25% 17% 52% 22% 42% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% 3% 6% Spm: Hvor enig er du i nedenstående udsagn på en skala fra helt enig til helt uenig? Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 35

36 Barn og diabetes/insulin - Adfærd om barnets diabetes - 36

37 Adfærd om barnets diabetes 9 ud af 10 børn tjekker selv deres blodsukker 95% af børnene tjekker selv deres blodsukker. Barnet selv 87% 95% 96% 97% Der er markant færre børn, som tjekker deres blodsukker, hvis de har en fast kontaktperson: Barnets primære kontaktperson i skolen 3% 2% 11% Fast kontaktperson: 85% Ingen kontaktperson: 96% Blodsukkeret tjekkes ikke Andre 1% 1% 3% 1% 1% 1% Da der er en større andel af yngre børn, som har en fast kontaktperson, måler børn i alderen 6-9 år i mindre grad deres blodsukker. Der er dog fortsat 9 ud af 10 af børnene i alderen 6-9 år, som selv tjekker deres blodsukker. Mor/far 1% Total (512) Barn 6-9 år (107) Ved ikke Barn år (187) Barn år (218) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spm: Hvem måler primært barnets blodsukker i løbet af skoledagen? medlem af Diabetesforeningen Antal:

38 Adfærd om barnets diabetes 6 ud af 10 benytter flergangsterapi til insulin Pumpe Flergangsterapi 25% 61% Skolebørn får primært deres insulin via flergangsterapi. 74% af skolebørnene får flereller togangsterapi. 1/4 af skolebørnene får deres insulin via pumpe. Der er ingen forskel på, i hvilken form insulin indtages på tværs af segmenterne. Togangsterapi 13% Spm: Hvordan får dit barn sin diabetes? Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% medlem af Diabetesforeningen Antal:

39 Adfærd om barnets diabetes De fleste børn har oplevet højt eller lavt blodsukker i skolen Barnet har oplevet for højt blodsukkerniveau i skolen Alle (512) Forældre har udarbejdet materiale (456) Forældre har ikke udarbejdet materiale (56) 91% 86% 91% 8% 2% 7% 2% 13% 2% 9 ud af 10 børn har på et eller andet tidspunkt oplevet for højt eller for lavt blodsukker i skolen. Barnet har oplevet for lavt blodsukkerniveau i skolen Alle (512) Forældre har udarbejdet materiale (456) Forældre har ikke udarbejdet materiale (56) 88% 95% 96% 4% 1% 3% 1% 11% 2% Ja Nej Spm: Har dit barn oplevet for højt/lavt blodsukkerniveau i løbet af skoledagen? Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen Antal:

40 Adfærd om barnets diabetes Højt eller lavt blodsukker forekommer hyppigt i skolen Barnet har oplevet for højt blodsukkerniveau i skolen Alle (512) Forældre har udarbejdet materiale (456) Forældre har ikke udarbejdet materiale (56) Barnet har en kontaktperson (86) 9% 8% 10% 10% 62% 61% 63% 64% 22% 5% 3% 23% 5% 3% 13% 6% 8% 20% 2% 4% Mere end 6 ud af 10 børn oplever højt/lavt blodsukkerniveau flere gange om ugen i løbet af skoledagen. Barnet har ikke en kontaktperson (426) 8% 61% 22% 6% 3% Alle (512) 7% 59% 24% 8% 2% Barnet har oplevet for lavt blodsukkerniveau i skolen Forældre har udarbejdet materiale (456) Forældre har ikke udarbejdet materiale (56) Barnet har en kontaktperson (86) Barnet har ikke en kontaktperson (426) 7% 6% 12% 6% 60% 47% 60% 59% 23% 33% 17% 25% 8% 2% 10% 4% 8% 2% 8% 2% Spm: Hvor ofte forekommer højt/lavt blodsukker? Flere gange om dagen 2-3 gange om ugen 1 gang om måneden Sjældnere Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen Antal:

41 Barn og diabetes/insulin - Forældrenes adfærd - 41

42 Forældrenes adfærd Halvdelen af forældrene er i daglig kontakt med deres barn i skolen 1 gang 25% 30% 34% 44% 50% af forældrene er i kontakt med deres barn hver dag, heraf er 16% i kontakt med deres barn 2-4 gange i løbet af skoledagen. 2 gange 9% 9% 10% 9% Jo ældre børnene er des mindre kontakt har de dagligt med sine forældre. 3 gange 4 gange eller flere 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 8% Spm: Hvor ofte har du kontakt med dit barn i løbet af skoledagen? Ingen kontakt 41% 50% 55% 56% Total (512) Barn 6-9 år (107) Barn år (187) Barn år (218) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% medlem af Diabetesforeningen Antal:

43 Forældrenes adfærd Forældre er primært i kontakt med deres barn via mobiltelefon i skoletiden Pr. sms 57% Forældrene har primært kontakt med deres barn via sms eller opkald. Kontakten sker hyppigere gennem læreren, jo yngre barnet er. Ved at tale sammen via mobilen 67% Via læreren 7% Spm: Hvordan er du i kontakt med dit barn i løbet af skoledagen? Andet 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% medlem af Diabetesforeningen og som er i kontakt med deres barn i løbet af skoledagen Antal:

44 Forældrenes adfærd Halvdelen af forældrene har oplevet en ændring i arbejdslivet forårsaget af barnets diabetes For 47% af forældrenes vedkommende har barnets diabetes forårsaget ændringer i arbejdslivet. 47% 53% Spm: Har dit barns diabetes forårsaget ændringer i dit arbejdsliv? Barnets diabetes har medført ændringer i arbejdslivet Barnets diabetes har ikke medført ændringer i arbejdslivet medlem af Diabetesforeningen Antal:

45 Forældrenes adfærd Ca. 1/4 af forældrene arbejder på deltid 23% af forældrene har et job, hvor de arbejder under 30 timer om ugen timer 6% 8% 5% Det hænger formentlig sammen med, at ca. halvdelen af forældrene har et ændret arbejdsliv forårsaget af barnets diabetes timer timer eller derover 17% 22% 13% 66% 70% 74% Andelen af forældre på deltid er størst blandt de forældre, hvor barnets diabetes har medført en ændring i arbejdslivet. Der er ingen forskel i forældrenes arbejdstid på tværs af børnenes alderssegmenter. Spm: Hvad er din arbejdstid i løbet af en uge? 7% Ikke i erhverv 5% Total (512) 9% Ændringer i arbejdslivet (239) Ingen ændringer i arbejdslivet (273) 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen 45

46 Forældrenes adfærd Samlever arbejder primært på fuld tid 9 ud af 10 af samleverne arbejder på fuld tid timer 3% timer 5% timer eller derover 90% Ikke i erhverv 2% Spm: Hvad er din samlevers arbejdstid i løbet af en uge? 0% 20% 40% 60% 80% 100% medlem af Diabetesforeningen og som har en samlever Antal:

47 Regulering - Forældrenes adfærd - 47

48 Forældrenes adfærd 9 ud af 10 forældre forsøger bevidst at undgå at deres barn får lavt blodsukker i skolen 9% Det ligger de fleste forældre på sinde at forsøge at undgå, at deres barn får lavt blodsukker i skoletiden. 91% Spm: Gør du/i som forældre noget særligt for at jeres barn skal undgå at blive lav i skolen? Ja Nej medlem af Diabetesforeningen Antal:

49 Forældrenes adfærd Halvdelen af forældrene regulerer bevidst barnets blodsukker for højt i skoletiden for at undgå lavt blodsukker Hver dag Et par gange om ugen 11% 16% 22% 18% 20% 21% 21% For ca. 36% sker dette flere gange om ugen og for 16% af børnene sker det hver dag. Der er dog en tendens til, at forældre med yngre børn oftere forsøger at undgå, at deres børn får lavt blodsukker i skolen. 18% Et par gange om måneden 11% 16% 17% 21% Spm: Hvor ofte forsøger I at regulere blodsukkeret lidt for højt i skoletiden for at mindske risiko for lavt blodsukker i løbet af dagen? Sjældnere 35% 44% 48% 59% Total (512) Børn 6-9 år (107) Børn år (187) Børn år (218) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% medlem af Diabetesforeningen 49

50 Forældrenes adfærd 3/4 af forældrene forsøger at undgå, at børnene får lavt blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet 24% 76% Spm: Vi forsøger kun at påvirke blodsukkeret til at ligge højt, når vi ved at vores barn skal være fysisk aktivt? Ja Nej medlem af Diabetesforeningen Antal:

51 Konklusion 51

52 Konklusion Konklusion Hypoteser Kommunikation med skolen Flertallet af forældrene har udarbejdet informationsmateriale til skolerne vedr. diabetes Hypotesen er bekræftet. 89% af forældrene har givet skolen skriftligt materiale om diabetes, og 67% af forældrene har selv udarbejdet materialet. Mellem % af skolerne udviser ikke vilje til at sætte sig ind i barnets diabetes Hypotesen er bekræftet. 24% af forældrene oplever, at skolen ikke udviser tilstrækkeligt engagement i at have en elev med diabetes. Endvidere mener 36% af forældrene, at skolen i mindre grad er opmærksom på barnets diabetes. Børn er bedre regulerede i skolen, hvis forældrene har udarbejdet skriftligt informationsmateriale Hypotesen er delvist bekræftet. Der er en tendens til, at børn, hvor forældrene har udarbejdet materiale, er bedre reguleret. På skoler der har modtaget skriftligt materiale udarbejdet af forældrene, er 75% af børnene velregulerede eller meget velregulerede, mens det tilsvarende er 66% blandt børn, hvor forældrene ikke har udarbejdet materiale. Størstedelen af skolerne har haft besøg af en diabetessygeplejerske og/eller fået tilbudt kursus om diabetes på ambulatoriet Hypotesen er bekræftet. 69% af skolerne har haft besøg af en diabetessygeplejerske og 27% af skolerne har fået tilbudt på kursus på ambulatoriet. 52

53 Konklusion Konklusion forts. Hypoteser Orientering fra skolen Over halvdelen af lærerne er opmærksomme på barnets blodsukkerniveau i løbet af dagen Hypotesen er delvist bekræftet. Ud af de 17% af børnene som har en fast kontaktperson, mener 78% af forældrene, at kontaktpersonen er opmærksom på barnets blodsukkerniveau i løbet af skoledagen, men kun 31% af alle adspurgte forældre oplever, at skolen generelt i meget høj grad eller i høj grad er opmærksom på barnets diabetes i løbet af skoledagen. Mellem % af forældrene mener ikke, at der er tilstrækkelig støtte til deres barn og dem selv i forhold til regulering af diabetes i skoletiden Hypotesen er bekræftet. Kun ca. 1/3 af forældrene mener, at skolen er opmærksom på barnets diabetes i løbet af skoledagen, og 37% mener ikke, at skolens kendskab til diabetes er tilfredsstillende. Der er dog stor tilfredshed med kontaktpersonens indsats blandt de forældre, hvor barnet har en fast kontaktperson på skolen. Halvdelen af skolerne oplyser ikke om prøver, ture, lejrskoler og aktiviteter i tilstrækkelig tid (min. dagen før) Hypotesen er delvist bekræftet, idet ca. halvdelen af forældrene oplever, at skolen orienterer om ture, lejrskoler og aktiviteter i tilstrækkelig tid, men de oplever ikke, at lærerne oplyser om prøver i god nok tid. Dette kommer særligt til udtryk blandt forældre med børn i alderen år, hvor prøver hyppigere forekommer. 53

54 Konklusion Konklusion Hypoteser Generel vurdering af samarbejdet mellem skole og forældre Mellem % af forældrene oplever ikke, at der er en fast kontaktperson på skolen Hypotesen er bekræftet. 8 ud af 10 børn har ikke en fast kontaktperson i skolen, som de kan spørge om eksempelvis blodsukker, hvilket giver børnene et stort ansvar. Andelen af børn som har en fast kontaktperson falder i takt med at barnet bliver ældre. Over halvdelen af lærere/sfo personale/støttepædagoger/skolesygeplejerske har et højt kvalificeret kendskab (herunder også handling) til skolebarnets diabetes. Hypotesen er delvist bekræftet. Blandt de 17% af børnene som har en fast kontaktperson, mener 86% af forældrene, at kontaktpersonen har et kvalificeret kendskab til barnets diabetes. Der er dog ca. 1/4 af forældrene, hvor barnet har en kontaktperson, som ikke mener, at kontaktpersonen har et tilstrækkeligt kendskab til at kunne regulere barnet i løbet af dagen. Endvidere mener 37% af forældrene, at skolens kendskab til diabetes, ikke er tilstrækkeligt. 54

55 Konklusion Konklusion forts. Barnets trivsel Op mod 30 % af børnene mister undervisning på grund af dårligt reguleret diabetes i skolen. Hypotesen er delvist bekræftet. 15% af forældrene mener, at børnene mister indlæring på grund af dårlig regulering. Samtidig mener 52% af forældrene, at deres barns faglige præstation påvirkes i meget høj grad eller i høj grad, når barnet ikke er velreguleret. Den lave andel af forældrene, som oplever at barnet mister indlæring, kan formentlig skyldes forældrene store andel i barnets regulering, idet 83% af børnene ikke har en fast kontaktperson på skolen. Skolebarnets regulering afhænger af støttende kontaktperson i skoletiden. Hypotesen er delvist bekræftet. Der er en tendens til, at børn som har en fast kontaktperson er bedre regulerede end børn uden fast kontaktperson. Skolebarnets regulering afhænger af løbende kontakt med mor og/eller far (mobil) Hypotesen er bekræftet. Børn som er i daglig kontakt har med deres forældre er lige så velregulerede som børn uden daglig kontakt. Dette skyldes formentlig, at børnene har behov for den daglige kontakt for at være velreguleret. 55

56 Konklusion Konklusion forts. Adfærd om barnets diabetes Ca. 10 % af børn i Danmark bruger insulinpumpe i skolen Hypotesen er afkræftet. I denne undersøgelsen benytter 25% af børnene insulinpumpe, mens henholdsvis 61% og 13% af børnene benytter flergangsterapi og togangsterapi. Mellem % af børnene er ikke velregulerede i løbet af skoledagen Hypotesen er bekræftet. 24% af børnene er ikke velregulerede i løbet af skoledagen. Skoler, der har haft besøg af en diabetessygeplejerske, oplever, at børnene er velregulerede Hypotesen er afkræftet. Der er ingen forskel i hvor velreguleret børnene er afhængig, af om skolen har haft besøg af en diabetessygeplejerske eller ej. Derimod er der væsentlig forskel i børnenes regulering afhængig, af om skolen har været på kursus på ambulatoriet eller ej. Forældrenes adfærd Mellem % af forældre har set sig nødsaget til at gå ned i tid i forbindelse med barnets diabetes Hypotesen er bekræftet. Halvdelen af forældrene har oplevet en ændring i arbejdslivet forårsaget af barnets diabetes. Blandt forældre, hvor barnets diabetes har medført en ændring i arbejdslivet, arbejder 23% på deltid. Mellem % af forældre oplever, at det kræver et fleksibelt arbejdsliv, når barnet har diabetes Hypotesen er bekræftet. 23% af forældrene, hvor barnets diabetes har medført ændringer i arbejdslivet, arbejder på deltid. 56

57 Konklusion Konklusion - Opsummering 83% af børnene har ikke en fast kontaktperson, der kan hjælpe dem med reguleringen af deres blodsukker i skoletiden. 74% af børnene med diabetes vurderes af deres forældre som velregulerede, men der er en tendens til, at børn, som har en fast kontaktperson og hvor forældrene har givet skolen materiale om diabetes, er mere velregulerede. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene formentlig spiller en central rolle i deres børns regulering, idet 50% af forældrene er i kontakt med barnet dagligt og 16% af forældrene er i kontakt med barnet 2-4 gange dagligt. Endvidere oplever forældre og lærere i mindre omfang, at børn med diabetes mister undervisning pga. dårlig regulering. 9 ud af 10 børn har selv ansvaret for at tjekke deres blodsukker, og der er en tendens til, at færre børn gør det, når de har en fast kontaktperson. 6 ud af 10 børn oplever højt/lavt blodsukker flere gange om ugen. Knap halvdelen af forældrene er tilfredse med samarbejdet med skolen, men ca. 1/4 af forældrene oplever ikke, at skolen udviser tilstrækkeligt engagement i at have en elev med diabetes. Desuden mener ca. 1/3 af forældrene ikke, at skolen er opmærksom på barnets diabetes i løbet af skoledagen. Disse synspunkter kommer særligt til udtryk blandt flertallet af forældre, hvor barnet ikke har en fast kontaktperson, som barnet kan spørge til råds om specifikke diabetesspørgsmål i skoletiden. Formentlig som en konsekvens heraf forsøger halvdelen af forældrene bevidst at regulere deres barns blodsukker for højt i skoletiden for at mindske risiko for lavt blodsukker. 22% af børnene angives af forældre at være bange for at få lavt blodsukker. Halvdelen af forældrene oplever, at skolerne orienterer om ture, lejrskoler og aktiviteter i tilstrækkelig god tid, mens 20-30% af forældrene ikke oplever, at skolerne gør dette. Forældrene oplever ikke, at prøver oplyses i god nok tid. Dette kommer særligt til udtryk blandt forældre med børn i alderen år, hvor prøver hyppigere forekommer. Halvdelen af forældrene oplever, at det kræver et fleksibelt arbejdsliv at have et barn med diabetes, og 23% arbejder på deltid. 57

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af børn med diabetes. Lærernes perspektiv

Kvalitativ undersøgelse af børn med diabetes. Lærernes perspektiv Kvalitativ undersøgelse af børn med diabetes Lærernes perspektiv Indhold Baggrund Formål Målgruppe og gennemførelse Resultater Lærerens kendskab til barnets diabetes Barnets trivsel Kommunikation om barnets

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Forældre til børn med type 1-diabetes. - En undersøgelse af hvordan det er at have et barn med type 1diabetes

Forældre til børn med type 1-diabetes. - En undersøgelse af hvordan det er at have et barn med type 1diabetes Forældre til børn med type 1-diabetes - En undersøgelse af hvordan det er at have et barn med type 1diabetes Titel: Forældre til børn med type 1- diabetes Ansvarlige/forfattere: Berivan Duman og Tue Helms

Læs mere

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Navn: Skole: 1. Kontaktoplysninger Elevens navn: Klasse: Fødselsdag: Fik diabetes konstateret: Forældre: Adresse: Telefon privat: Mobil telefon,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium / Tilfredshedsundersøgelse / Forældre / Indhold Indhold... Kort om undersøgelsen og læsning af

Læs mere

Undersøgelse af rejsningsbesvær blandt diabetikere

Undersøgelse af rejsningsbesvær blandt diabetikere Diabetesforeningen Rejsningsbesvær blandt diabetikere Jobnr. 3836 Partner Hugo Tranberg Underdirektør Casper Lygaard August, 2007 Undersøgelse af rejsningsbesvær blandt diabetikere DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Fordomme voksne med diabetes

Fordomme voksne med diabetes Fordomme voksne med diabetes Titel: Fordomme voksne med diabetes Ansvarlige/forfattere: Berivan Duman og Mie Bojer Kanstrup September 2016 Diabetesforeningen Forskning & Viden Toldbodgade 33, 1. sal DK-1253

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole

Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole Kollegievejens Skoles skolebestyrelse ønsker at få foretaget en brugerundersøgelse blandt forældrene på Kollegievejens Skole. Brugerundersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Dygtige elever holdes nede i skolen

Dygtige elever holdes nede i skolen DI og Danske Skoleelever Maj 2014 Dygtige elever holdes nede i skolen Det er ikke let, at sidde på forreste række i den danske folkeskole. En ny undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever og Dansk Industri

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Fordomme forældre til børn med type 1-diabetes

Fordomme forældre til børn med type 1-diabetes Fordomme forældre til børn med type 1-diabetes Titel: Fordomme forældre til børn med type 1-diabetes Ansvarlige/forfattere: Berivan Duman og Mie Bojer Kanstrup September 2016 Diabetesforeningen Forskning

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse InterComp Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt på mail til ca.

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere