De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5"

Transkript

1 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt i det skærmbillede, du står i. ALT+F1 Vis posteringer Viser posteringer for aktuel post. I Lagerkartoteket vises beholdning. F2 Opret post Opretter ny post. Bruges alle steder i C5 til at oprette poster (Konto, Lagervare, osv.) SHIFT+F2 Opret og kopier post Opretter ny post med stamdata som i den aktuelle post. Bruges alle steder i C5 til at oprette poster (Konto, Lagervare, osv.) CTRL+F2 Gem/opdater post Opdater/gemmer post i database uden at lukke det aktive vindue. F3 Gem/luk Gemmer ændringer på skærmbilledet og lukker det aktive vindue. F4 Søg Åbner et søgevindue. Bruges f.eks. til at søge efter den rigtige vare ved oprettelsen af en faktura. Denne søgefunktion skal ofte bruges sammen med funktionstasten ALT+H (se længere nede). ALT+F4 Luk C5 Lukker programmet SHIFT+F4 Filtreret søgning Vælg sortering og afgrænsning ved bladning i kartoteket med kommandoerne forrige post og næste post. Efterlades afgrænsningsfelterne tomme, bladres mellem alle debitorer. Rettes sortering til Navn bladres i alfabetisk orden jf. feltet Navn. SHIFT+Alt+F4 Find Faktura Find faktura Bruges i debitor og kreditor til at søge efter en faktura.

2 Genvej Funktion Betydning CTRL+ALT+( )+F4 Hop til kartotek Hop til kartotek. Hopper til den aktuelle post i kartoteket. Kan f.eks. bruges direkte inde fra debitor kartoteket i feltet debitorgruppe. Bruges tastekombinationen hoppes til kartoteket debitorgruppe. F5 Marker post Bruges til at markere post ved udligning. SHIFT+F5 Kopier Kopierer markeret tekst til udklipsholder. ALT+F5 Fri tekst søgning Søg kartotek for tekst og/eller tal. CTRL+F5 Klip Klipper markeret tekst til udklipsholder. F7 Forrige post Springer én post tilbage. Kan bruges overalt i C5, f.eks. til at blade mellem debitorer i debitorkartotek. ALT+F7 Skift faneblad Skifter til forrige faneblad i aktuelt kartotek. SHIFT+F7 Forrige blok Springer til forrige blok i skærmbilledet. F.eks. i Lagerkartotek kan der springes fra prisgruppe til varenummer. CTRL+F7 Første post Gå til først post i aktuelt kartotek F8 Næste post Springer én post frem. Kan bruges overalt i C5, f.eks. til at blade mellem debitorer i debitorkartoteket. ALT F8 Skift faneblad Skifter til næste faneblad i aktuelt kartotek. SHIFT+F8 Næste blok Springer til næste blok i skærmbilledet. F.eks. i lagerkartotek kan der springes fra Varenummer direkte til prisgruppe CTRL+F8 Sidste post Gå til sidste post i aktuelt kartotek Alt+F9 Slet post Sletter en post. Bruges ligesom F2 alle steder i C5. Ctrl+F9 Slet brugerrettelser Sletter specielle brugerrettelser for skærmbilledet.

3 Genvej Funktion Betydning Ctrl+Alt+F6 Opsæt vindue Gør det muligt at flytte/tilføje/slette felter i det aktive skærmbillede. Bruges ofte til at ændre indtastningsrækkefølgen i kassekladden, eller på faktura/ordre linjer. CTRL+ / flytter feltet. Alt+D Sletter Sletter indholdet af det aktuelle felt. Alt+H Oversigt Bruges f.eks. ved oprettelse af ny faktura i konto feltet til at få en oversigt over alle debitor/kreditor konti. For at søge i listen bruges tasten F4 som er beskrevet herover. Alt+N Notat Åbner notatfelt. Kan bruges til at sætte ekstra notater på fakturalinjer, debitorer osv. Alt+L Langt felt Bruges ved afgrænsningsfelter i f.eks. debitorjournalen. Betyder at f.eks. et kontonummer kun skal skrives én gang. Alt+C Kopiér felt Kopierer ovenstående felt. Bruges f.eks. kassekladden, hvis en dato eller bilagsnummer vil kopieres fra ovenstående linje. ALT+U Genskab Genskaber feltindhold. Kan kun bruges indtil post er opdateret. ALT+Q Fortryd/Luk Lukker kartotek uden at gemme ændrede data. CTRL+K Kalender Åbner kalender. CTRL+T Systemtid Systemdato og tid. CTRL+L Lommeregner Åbner lommeregner på skærmen. CTRL+E Telefonliste Åbner en liste med intern telefonliste. CTRL+N Dokumentstyring Åbner dokumentstyringsboks. CTRL+Q Vis billede Viser evt. billede der er knyttet til posten. ESC Gem/Luk Gem og luk.

4 Genvej Funktion Betydning TAB Hop felt frem Hop til næste felt til højre. TAB+SHIFT Hop felt tilbage Hop til forrige felt til venstre. Indsæt dato i datofelt Tast d i datofeltet. Indsætter aktuel systemdato i datofelt. I datofeltet kan man i øvrigt indsætte en dato i indeværende måned ved at taste dagen f. eks ved at taste 10 i datofeltet. Det vil indsætte datoen som 10-Måned-År (F. eks 10/01-08). På samme måde kan man indsætte f. eks 10 januar i indeværende år ved at taste i dato feltet. Det vil indsætte datoen som År (F. eks 10/01-08). Opret Excel-printer C5 rapporter kan skrives ud til Excel. Det kræver blot, at der er oprettet en Excel-printer i C5. For at oprette en Excel-printer vælges Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Brugerprinter/Opret. Tast OK og printeren er nu oprettet og kan vælges når der skrives ud.

5 Rapport Generator C5 har en rapportgenerator, som kan benyttes til at lave Ad-hoc rapporter. Rapportgeneratoren findes under Generelt/Rapporter/Rapportgenerator. I ovenstående skærmbillede vælges hvilket kartotek der skal trækkes data fra. I rapportgeneratoren kan man arbejde med et kartotek ad gangen. Efter at have valgt kartotek kan de ønskede felter tilføjes enten ved at vælge Alle DB-felter eller navnene på de ønskede felter kan tastes ind. For at få et felt med i rapporten markeres feltet R. Der kan til føjes subtotaler til felterne ved at markere, hvilken subtotal der ønskes i feltet Sum. Når rapporten udskrives, skal der vælges udskriv subtotaler i printeropsætningen. Feltet længde definerer længden på feltet i rapporten. For at udskrive rapporten vælges Kør rapport og Nej til at gemme rapport. I afgrænsningsboksen kan der evt. vælges hvilke felter rapporten skal afgrænses på. Nye felter kan tilføjes med F2. Rapporten kan evt. overføres til Excel, hvor det så er muligt at arbejde videre med tallene.

6 Datamanipulation Under Generelt/Periodisk findes en funktion til datamanipulation. Denne funktion kan bruges til at importere og eksportere data til og fra C5. Hvis der importeres eller opdateres data med datamanipulation skal man være meget opmærksom på hvad det er man gør, der er ingen vej tilbage efter at have sat en kørsel i gang! Datamanipulation kan bruges til at eksportere data fra kartotekerne til f.eks. tekstfiler eller CSV-filer. I datamanipulation kan man arbejde med et. Kartotek ad gangen. Efter at have valgt hvilket kartotek man vil arbejde med skal der vælges handling, filtype og tegntabel. Efter at have valgt kartotek kan de ønskede felter tilføjes enten ved at vælge Alle DB-felter eller navnene på de ønskede felter kan tastes ind. For at få et felt med i rapporten markeres feltet Fil. Herefter vælges Udfør og der svares Nej til at gemme kørslen. I afgrænsningsboksen kan der evt. vælges hvilke felter kørslen skal afgrænses på. Nye felter kan tilføjes med F2. Rapporten kan evt. overføres til Excel, hvor det er muligt at arbejde videre med tallene. Datamanipulation skal bruges med stor forsigtighed, og det anbefales altid at lave en backup af dataene inden datamanipulation.

7 Tips & Tricks til C5 Genudskrift af faktura med teksten Faktura i stedet for Fakturakopi Gå i Debitor/Tilpasning/Tekster/Ordre Ret teksten Fakturakopi til Faktura Udskriv fakturaen via Debitor/Kartotek/Journal/Udskriv Husk at rette teksten tilbage til Fakturakopi (er ikke nødvendigt med mindre du bruger faktura-kopier til dagligt) Åbning af låst/spærret kassekladde Gå i Finans/Tilpasning/Kladdenavne Find den låste kladde, tryk på Spærret og vælg Åben Luk billedet Din kassekladde inklusiv eventuelt indtastede posteringer er nu tilgængelig Fremkaldelse af forsvundet hovedmenu Åbn C5 og stil dig hvor hovedmenuen skulle have været Tryk på Ctrl+F9 Tryk på Ja og bekræft sletning af brugerrettelser Tilføjelse af afgrænsningsfelt til udskrivning af rapporter osv. Kør den rapport/kørsel du vil tilføje en afgrænsningsfelt ved I afgrænsningsbilledet trykkes på F2 Vælg det felt du ønsker at kunne afgrænse på og tryk Ok Sletning af afgrænsningsfelt til udskrivning af rapporter osv. For at slette en afgrænsningsfelt til en rapport/kørsel trykkes ALT + F9 når du står i feltet. Slet bruger tilpasninger i afgrænsningsfelt. For at slette evt. brugerrettelser i en afgrænsningsfelt til f.eks. afvikling af en kørsel, rapport osv. vælges den aktuelle kørsel eller rapport. I afgrænsningsbilledet trykkes på CTRL+F9 Tryk på Ja og bekræft sletning af brugerrettelser Bladre i kalender på datofelter. For at bladre i kalenderen som kommer frem når man trykker på kalenderikonet på datofelter bruges Knappen PageDown til at bladre tilbage i kalenderen og knappen PageUp bruges til at bladre frem i kalenderen.

8 Opret nyt regnskabsår Gå i Finans/Tilpasning/Perioder Tryk på Nyt Regnskabsår Angiv periode for regnskabsår Sæt flueben ved Skal Regnskabsåret Oprettes Tryk OK Et nyt regnskabsår er nu oprettet. Opret ny kassekladder Gå i Finans/Tilpasning/Kladdenavne Tast F2 Angiv Navn, Betegnelse, Minimum + Maksimum (bilagsnummer) og Bilag (næste bilagsnummer i kladden) Afmærk Gem-feltet, hvis du ønsker en stående kladde Angiv felt i Linjeskift-feltet, hvis du ønsker automatisk linjeskift En ny kassekladde er hermed oprettet Opret beholdningskonti i kassekladden Gå i Finans/Dagligt/Kassekladde Vælg den kladde, du vil oprette beholdningskonti i Tast ALT+O (opret beholdsningkonti via Beholdnings Konti-knappen) Angiv kontonummer og beskrivelse Angiv valuta Angiv rækkefølge kontiene skal vises i Tast F3 (godkend indtastning) Tast ALT+S (Vælg hvorvidt beholdningsfelter skal vises med løbende eller ultimo saldo) Opret ny konto manuelt i kontoplanen Gå i Finans/Kartotek/Kontoplan Tast F2 eller vælg en blank linje Udfyld som minimum felterne Konto, Kontonavn og Kontotype Tast F2 for at oprette endnu en konto, eller luk kontoplanen med F3 En ny konto er hermed oprettet

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Vsion 2012 Supvisor Copyright 2011 Microsoft. C5 et varemærke, d tilhør Microsoft. Produkt og firma nævnt i dette dokument varemærk, d tilhør des respektive eje. Indholdet i dette

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere