Gammel Mønt 2&4 MALERIER. I Nøhrmanns Auktioner j TIRSDAGEN DEN 14. MARTS 1916 KL. 1 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammel Mønt 2&4 MALERIER. I Nøhrmanns Auktioner j TIRSDAGEN DEN 14. MARTS 1916 KL. 1 2"

Transkript

1 I Nøhrmanns Auktioner j Gammel Mønt 2 # 4, Stuen (Colosseum) Telefoner 9720, 9774 TIRSDAGEN DEN 14. MARTS 1916 KL. 1 2 AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2&4 (Colosseum) OVER EN UDMÆRKET SAMLING MALERIER AF KENDTE DANSKE KUNSTNERE O o o EFTERSYN; SØNDAG DEN 12. MARTS KL MANDAG DEN 13. MARTS KL G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER GAMMEL MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM) TELEFONER

2 Konditioner. 1. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. 2. Udlevering af det Købt? foregaar selve Auktionsdagen Kl. 3 6 fra Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Dersom det Købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden videre Varsel paany bortsælges for første Købers Regning enten underhaanden eller ved Auktion, og er første Køber da pligtig skadesløst at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist til skadesløs Betaling. Dog kan mig personlig bekendte vederhæftige Købere forvente 4 Ugers rentefri Kredit. 3. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 pct. af samme i Auktionsomkostninger, erlægges til Undertegnede enten ved Hammerslaget eller paa Anfordring. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen til hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfalden til Betaling. 4. De Købere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 % p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betaling sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige uden Hensyn til hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Københavns J; r'igskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede aen hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr 10 a, hvorhos de betale skadesløse Omkostninger, derunder Sagfører og Inkassationssalær samt eventuelt Befordrings udgifter, uden Hensyn til Forordningen af 6. August Tillægskonditioner forbeholdes. København, den 11. Marts G. E Nøhrmann Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). M A LER IER SÆLGES TIRSDAG DEN 14 MARTS KL C. CHRISTENSEN: Landskab. Solnedgan 2. A. BULOW: Aften i Sundet. 3. VILH. BILLE: Ved Islands Brygge. 4. F. ]\'ENNERW ALD: En gammel Have. 5- H. PETERSEN: Landskab. Amager. 6. /. KOCH: En Husmandsstue. 7. EILER BRAAE: Fra Ordrup Krat. 8. NIELS CHRISTIANSEN: Landskab. 9. JOHS. LARSEN: Solnedgang. 10. HJALMAR PETERSEN: Fra Niirnberg. 11. Ubekendt: Fra Felten ERASMI CHRISTENSEN: Landskab. 13. AXEL JENSEN: Landskab ved Ry. 14. OLUF JENSEN: Fra Sejs Hede,

3 . t ^ r a TIL I i RENDSTRUP: Fra Italien. C. HØLLEDI G : Vej ved Farum. A. BOLOW: Sik/ibe i Storebælt. SOPHUS THEILGA A R D : Fisker paa Skagens Strand. JOH. NEUMANN: Udfor Kulien. Praj. JOACHIM SKO VGA ARD: Ved Skovbrynet J jgg KA J TORPE: Silkeborgsøerne. A. GRAMBYE: Gyldenlakker. P. HOLST: Ved Gadekæret. A. JACOBSEN: Fra Nordskoven i Sorø. VIGGO LANGER: Gade i Aalsgaard. TH. GULLANDER: Ved Ringkøbing Fjord. GUSTAV WOLMER : Vinterdag i Skoven. HANS FISCHER: En Egeskov I H. MILLING: Ven en Bondegaard. P. HOLST: Blomster. A. BJØRKHOLM: Høstlandskab. NIELS CHRISTIANSEN: TIeste paa Marken. POUL STEFFENSEN: Landskab ved Gudenaa. OLUF S. JENSEN: Fra Silkeborgegnen. A R THUR BOESEN: Fiskerhuse. H. FISCHER: Hedebakker ved Paarup. ^ N r. 35a. B. SY B ER G: Alpevioler. Akvarel. 36. LARSEN SÆ RSLØ V: Wærkaus. Finland. 37. E. THORNAM: En Buket Efteraarsblomster. 38. C. HØLLEDIG: Landskab. Møen. V 39. VIGGO MADSEN: Interiør. 40. F. WENNERWALD: Dyvekes Gaard. Amager. 41. NIELS CHRISTIANSEN: Landskab med Heste. 42. /L 1A'.S A G ER SNA P: G rejsdalen. 42a. J. Ja C OUR: Daggry. 43. A. BVLOW: En Lodsbaad. 44. JOHS. LA RSEN: Landskab med Mølle. 45. KAJ TORPE: Hedelandskab. 46. E. V. BØGH: Syreneri Glas. Udst. Charlottenborg 46a. H. SIE GU MF ELD T : En Atlet. 47. A R TH UR BO ESEN: Strand ved Tisvilde X E L ) ENSEN: Ved S vejbæk. 49. JOH. NEUMANN: Nord for Kronborg. 50. P. MØN STED: Stenmagle Præstegaard. 50a. HANS SMIDTH: En Rørdrume. 51. A. JACOBSEN: En Skovsø. 52. P. IIOLST: Blomster. 53. A. BJØRKHOLM: Landskab med Bondegaard, 53a. C HR. CLAUSEN: Atelier-Scene,

4 54- AU G. DENCHER: Dyrehaven. Vinter. > 55- l'h. PHILIPSEN: Skovparti <">- OLGA LAU: Interiør. 56. M. TER KELSEN: Landskab. 57- A. BVLOW : Bn Fregat. 58. C. HØLLEDIG: Slkjovparti. 59- JOHS. LARSEN: Interiør. 60. AAGE BERTHELSEN: Landskab. Birkerød. 61. C. V. CLAUSEN: Hedelandskab. 62. Prof. CHR. ZACHO: Marine. 62a. H. LVBBERS: Marine. 63. HOLGER DRACHMANN: Ved I la lifax. 64. TH. GULLANDER: Ved Furesøen. 65. PASBERG: Fn gammel Bondestue. 66. P. HOLST: Blomster. 67. Prof. OTTO BACHE: Landskab med Heste. 68. NIELS C H R IS T IA N S E N Landskab med Køer. 69. F. WENNER W ALD: Fra Englandsvej. Amager. 70. SIMON SIMONSEN: Studie H. MILLIN G: Ung Pige. 72. A. B VLO W : Fiskerbaade. 72a. GYDE PETERSEN: Fra Fornøj i. 73. ARTIIUR BOESEN; Landskab med Fiskerhuse, 74. GUSTAV WOLMER: Blomster. 75. A. JESPERSEN: Fra Ribe. 76. B. SYBERG: Blomster i et Glas. 77. Prof. C. F. SØRENSEN: Studie. Akvarel. 78. CARL HANSEN: Efteraar i Dyrehaven. 79. CARL RASMUSSEN: Fra Middelhavet. 80. F. WENNERW ALD: Ved Havnen. 80a. L. FIND: Aftenstemning. 81. HANS AGERSNAP: Faar paa Heden AXEL JENSEN: Ved Hald Sø. 83. AU G. DENCHER: Efteraar. 84. SØREN KROGH: Solopgang. 85. MAGNUS BENGTSEN: Fra Kongens Have. 86. C. HØLLEDIG: Hornbæk Strand. 87. NIELS LVTZHØFT: Ved Krudttaarnet. Amager. 88. JOH. NEUMANN: Fisker paa Stranden. 89. GYDE PETERSEN: Dyrehaven. 90. C. LARSEN: Fn Vandmølle. 90a. VANTORE: Kerteminde Landevej. 91. Ubekendt: Dyrehaven. 91a. EDM. PETERSEN: Fra Byens Udkant. 92. A. JESPERSEN: Verona. 92a. F. JOHANSEN: Hedelandskab.

5 8-93* JEI- V A TER MEHREN: Tulipaner. 94. M. HAM ANN: Fra Dyrehaven. 94a. N. CHRISTIANSEN: Faar paa Marken. 95- Ubekendt: Et Kvindehoved. 95a.?: Landskab. 9^. AM ALI h MØEEER : Ved Hellebæk. 97- Ubekendt: Landskab. 98. (. CEl RIS T K A S E A : 1ledelandskab. 98a. L. E:: Dragør. Akvarel. 99- F. U ENNERWALD: Gamle Huse. IO - Eb Rhl) uesei\ : Fiskerbaade paa Stranden. 100a. h. II E\NER II.1 El): Udenfor en Bondegaard Henrik Erbs Bogtrykkeri København