Indlægsseddel: Information til brugeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel: Information til brugeren"

Transkript

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Spiriva Respimat, 2,5 mikrogram, inhalationsvæske, opløsning tiotropium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. - Lægen har ordineret Spiriva Respimat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. - Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på Oversigt over indlægssedlen 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat 3. Sådan skal du bruge Spiriva Respimat 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse Spiriva Respimat hjælper personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller astma, ved at lette vejrtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, der giver åndenød og hoste. Betegnelsen KOL omfatter sygdommene kronisk bronkitis og emfysem ( for store lunger ). Astma er en kronisk sygdom, der er kendetegnet ved betændelse i luftvejene og forsnævring af luftvejene. KOL og astma er kroniske sygdomme, og du skal bruge Spiriva Respimat hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret. Har du astma, skal du bruge Spiriva Respimat sammen med anden inhalationsmedicin der indeholder binyrebarkhormon og langtidsvirkende bronkieudvidende lægemiddel (langtidsvirkende beta2 agonist). Spiriva Respimat er et langtidsvirkende, bronkieudvidende lægemiddel, der hjælper ved at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække vejret. Regelmæssig brug af Spiriva Respimat kan også hjælpe dig, hvis du har åndenød på grund af din sygdom, og hjælpe med at mindske de gener, som sygdommen giver i det daglige. Daglig anvendelse af Spiriva Respimat hjælper også til at forebygge akut forværring af KOL symptomer, som kan vare flere dage. Læs i punkt 3 ( Sådan skal du bruge Spiriva Respimat ), hvordan du doserer Spiriva Respimat korrekt og læs også brugsanvisningen, der findes sidst i denne indlægsseddel. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 1

2 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat Brug ikke Spiriva Respimat - hvis du er allergisk over for tiotropium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spiriva Respimat (angivet i punkt 6). - hvis du er allergisk over for atropin eller beslægtede stoffer, som f.eks. ipratropium eller oxitropium. Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Spiriva Respimat. Kontakt lægen hvis du har grøn stær (snævervinklet glaukom), problemer med blærehalskirtlen (prostata) eller har vandladningsproblemer. Hvis du har problemer med nyrerne skal du kontakte lægen. Du skal undgå at få forstøvet medicin i øjnene. Sker det alligevel, kan du få øjensmerter eller ubehag, sløret syn, røde øjne eller se ringe omkranset af lys eller farver (snævervinklet glaukom). Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme eller opkastning. Skyl øjnene med rindende vand, stop med at bruge tiotropiumbromid og søg straks læge for nærmere vejledning. Hvis du, lige efter brug af inhalatoren, får sværere ved at trække vejret, eller hvis du får udslæt, hævelser eller kløe, skal du stoppe med at bruge den og kontakte lægen med det samme. Mundtørhed, som er set ved bronkieudvidende medicin (bl.a. antikolinerg behandling), kan på længere sigt give huller i tænderne. Husk derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen. Spiriva Respimat bruges dagligt ved KOL og astma som vedligeholdelsesbehandling. Brug ikke Spiriva Respimat til behandling af akutte anfald af åndenød eller pibende/hvæsende vejrtrækning. Din læge bør have ordineret dig en anden inhalator ( behovsmedicin ) til dette formål. Følg din læges anvisninger. Ved astma skal Spiriva Respimat bruges sammen med en anden type inhalationsmedicin, der indeholder binyrebarkhormonog langtidsvirkende bronkieudvidende lægemiddel (langtidsvirkende beta2 agonist). Fortsæt med at tage binyrebarkhormon til inhalation som foreskrevet af din læge, også selvom du får det bedre. Hvis du - har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder, - har haft en ustabil eller livstruende uregelmæssig hjerterytme eller alvorligt hjertesvigt inden for det sidste år, skal du fortælle det til din læge. Dette er vigtigt for at finde ud af, om Spiriva Respimat er det rette lægemiddel for dig. Brug ikke Spiriva Respimat mere end én gang om dagen. Kontakt lægen hvis du mærker, at din vejrtrækning forværres. Fortæl din læge hvis du lider af cystisk fibrose, da Spiriva Respimat kan forværre symptomerne på denne sygdom. Børn og unge Spiriva Respimat bør ikke gives til børn under 6 år. 2

3 Brug af anden medicin sammen med Spiriva Respimat Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Du skal især fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger/har brugt luftvejsudvidende (antikolinerg) medicin, f.eks. ipratropium eller oxitropium. Der har ikke været rapporteret om særlige bivirkninger i forbindelse med brug af Spiriva Respimat sammen med anden medicin til behandling af KOL som f.eks. behovsmedicin til inhalation (f.eks. salbutamol), metylxantiner (f.eks. teofyllin), antihistaminer, slimløsende midler (f.eks. ambroxol), leukotrien-receptorantagonister (f.eks. montelukast), cromoner, anti-ige-behandling (f.eks. omalizumab) og/eller inhalations- eller tabletbehandling med binyrebarkhormoner (f.eks. budesonid, prednisolon). Graviditet og amning Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du må ikke bruge dette lægemiddel, medmindre din læge har anbefalet det. Trafik- og arbejdssikkerhed Virkningerne på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ikke blevet undersøgt. I tilfælde af svimmelhed og sløret syn kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være påvirket. 3. Sådan skal du bruge Spiriva Respimat Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Spiriva Respimat må kun bruges til inhalation. Den anbefalede dosis til patienter på 6 år og derover er: Spiriva Respimat skal kun bruges ÉN GANG DAGLIG og helst på samme tidspunkt hver dag. Du skal tage TO PUST hver gang. Spiriva Respimat virker i 24 timer. KOL og astma er kroniske sygdomme, og medicinen skal bruges hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis. Spiriva Respimat bør ikke bruges til børn under 6 år. Du skal vide hvordan Spiriva Respimat inhalatoren bruges korrekt. Brugsanvisningen til Spiriva Respimat inhalatoren findes efter punkt 6 i denne indlægsseddel. Hvis du har brugt for meget Spiriva Respimat Kontakt straks lægen hvis du har taget mere end to pust på én dag af Spiriva Respimat. Du har måske større risiko for at få bivirkninger som f.eks. mundtørhed, forstoppelse, vandladningsproblemer, hjertebanken eller sløret syn. Hvis du har glemt at bruge Spiriva Respimat Hvis du glemmer at tage en dosis (TO PUST ÉN GANG OM DAGEN), skal du blot tage den så snart, du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som sædvanligt. 3

4 Hvis du holder op med at bruge Spiriva Respimat Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, før du evt. stopper med at bruge Spiriva Respimat. Hvis du stopper med at bruge Spiriva Respimat, kan symptomerne på KOL og astma blive forværret. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 4. Bivirkninger Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hyppigheden af mulige bivirkninger defineres på følgende måde: Almindelig: Ikke almindelig: Sjælden: Ikke kendt: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer kan forekomme hos op til 1 ud af personer hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data. Bivirkningerne i tabellen nedenfor er rapporteret fra personer der bruger dette lægemiddel, og de er anført efter deres hyppighed som enten almindelige, ikke almindelige, sjældne eller ikke kendte. Bivirkning Hyppighed KOL Hyppighed astma Mundtørhed Almindelig Ikke almindelig Hæshed Ikke almindelig Ikke almindelig Hoste Ikke almindelig Ikke almindelig Hovedpine Ikke almindelig Ikke almindelig Svælgkatar Ikke almindelig Ikke almindelig Smerter og svie ved vandladning Ikke almindelig Ikke kendt Svimmelhed Ikke almindelig Ikke almindelig Svampeinfektion i mund og hals Ikke almindelig Ikke almindelig Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop Ikke almindelig Ikke kendt Forstoppelse Ikke almindelig Sjælden Udslæt Ikke almindelig Ikke almindelig Kløe (pruritus) Ikke almindelig Sjælden Øget tryk i øjet Sjælden Ikke kendt Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse i Sjælden Sjælden mund og ansigt eller svælg (angioneurotisk ødem) Søvnbesvær Sjælden Ikke almindelig Uregelmæssig hjerterytme (atrieflimmer, hurtig, meget Sjælden Ikke kendt uregelmæssig puls (takykardi)) Hjertebanken (palpitationer) Sjælden Ikke almindelig Næseblod Sjælden Sjælden Betændelse af tungen Sjælden Ikke kendt Hurtig puls (takykardi) Sjælden Ikke kendt Trykken for brystet i forbindelse med hoste, hvæsen Sjælden Ikke almindelig eller åndenød umiddelbart efter en inhalation Synkebesvær Sjælden Ikke kendt Regnbuesyn samtidig med røde øjne (glaukom) Sjælden Ikke kendt Sløret syn Sjælden Ikke kendt Strubebetændelse (laryngitis) Sjælden Ikke kendt Huller i tænderne Sjælden Ikke kendt Tandkødsbetændelse Sjælden Sjælden Nældefeber Sjælden Sjælden 4

5 Bivirkning Hyppighed KOL Hyppighed astma Infektion eller sårdannelse i huden Sjælden Ikke kendt Tør hud Sjælden Ikke kendt Urinvejsinfektion Sjælden Sjælden Halsbrand Sjælden Ikke kendt Overfølsomhed, herunder akut allergisk reaktion Ikke kendt Sjælden Mundbetændelse Ikke kendt Sjælden Væskemangel Ikke kendt Ikke kendt Bihulebetændelse Ikke kendt Ikke kendt Blokering af tarmene eller ingen bevægelse i tarmen, Ikke kendt Ikke kendt tarmslyng Kvalme Ikke kendt Ikke kendt Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) Ikke kendt Ikke kendt Hævede led Ikke kendt Ikke kendt Der kan forekomme akutte allergiske reaktioner efter inhalation af Spiriva Respimat, som f.eks. udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt eller pludselige problemer med vejrtrækningen, eller andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller svimmelhed). Sådanne reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som led i en svær allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Herudover, som for alle andre lægemidler til inhalation, kan der forekomme en uventet trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter inhalation. Kontakt straks lægen, hvis noget af dette forekommer. Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 5. Opbevaring Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Brug ikke Spiriva Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen og inhalatoren efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spiriva Respimat skal kasseres senest 3 måneder efter, at den er taget i brug første gang (se Brugsanvisningen). Må ikke fryses. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 5

6 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Spiriva Respimat indeholder - Aktivt stof: Tiotropium. Der frigives 2,5 mikrogram tiotropium ved hvert pust (der skal 2 pust til en dagsdosis) som svarer til 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat. Den frigivne dosis er den dosis, der er tilgængelig for patienten efter passage gennem mundstykket. - Øvrige indholdsstoffer er benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand og saltsyre til justering af ph. Udseende og pakningsstørrelser Spiriva Respimat pakningen indeholder en patron med en opløsning til inhalation og en Respimat inhalator. Patronen skal indsættes i inhalatoren, før den tages i brug første gang. Enkeltpakning: Dobbeltpakning: Tredobbelt pakning: Ottedobbelt pakning: 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser) 2 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser) 3 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser) 8 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser) Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen Boehringer Ingelheim International GmbH D Ingelheim am Rhein Tyskland Fremstiller Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG D Ingelheim am Rhein Tyskland Dansk repræsentant Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52, 2100 København Ø 6

7 Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne Austria, Liechtenstein: Belgium, Luxembourg: Bulgaria: Cyprus, Greece: Czech Republic: Denmark: Estonia: Finland: France: Germany: Hungary: Iceland: Ireland, Malta, UK: Italy: Latvia: Lithuania: Netherlands: Norway: Poland: Portugal: Romania: Slovakia: Slovenia: Spain: Sweden: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διάλυμα Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci Spiriva Respimat Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvæske, opløsning SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/

8 Brugsanvisning Introduktion Læs denne brugsanvisning, før du tager Spiriva Respimat i brug. Børn bør kun bruge Spiriva Respimat med hjælp fra en voksen. Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN. Hver gang tages TO PUST. Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat inden for de sidste 7 dage, skal du udløse et pust ned mod gulvet. Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat i mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6, indtil der ses en medicinsky. Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange. Rør ikke ved perforeringsnålen nederst i bundstykket. Rengøring af Spiriva Respimat Mundstykket inkl. metaldysen rengøres med en fugtig klud mindst 1 gang om ugen. Hvis der forekommer en let misfarvning af metaldysen i mundstykket, betyder dette ikke noget for anvendelsen af Spiriva Respimat. Spiriva Respimat inhalatoren kan eventuelt rengøres på ydersiden med en fugtig klud. Hvornår er det nødvendigt med en ny Spiriva Respimat Spiriva Respimat indeholder 60 pust (30 dagsdoser), hvis den anvendes som beskrevet (to pust/én gang om dagen). Dosisindikatoren viser, hvor meget medicin, der omtrent er tilbage. Når dosisindiktatoren når ind i det røde område, er der medicin til ca. 7 dage tilbage (dvs. 14 pust). På dette tidspunkt skal du anskaffe en ny Spiriva Respimat. 8

9 Når dosisindikatoren er nået til slutningen af den røde skala, låser Spiriva Respimat automatisk der kan ikke udløses flere doser. Herefter kan det klare bundstykke ikke drejes yderligere. Spiriva Respimat skal afleveres på apoteket som medicinaffald senest 3 måneder efter, at du har klargjort den til brug, også selv om den ikke er blevet tømt eller er blevet brugt. Klargøring 1. Tag det klare bundstykke af Hold låget lukket. Tryk sikkerhedslåsen ind for at trække det klare bundstykke af. 2. Indsæt patron Sæt den smalle ende af patronen ind i inhalatoren. Pres inhalatoren mod et fast underlag, indtil der høres et klik - patronen vil stikke ud. 3. Sæt det klare bundstykke på Sæt det klare bundstykke tilbage, så det siger klik. 4. Drej Hold låget lukket. Drej det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang). 5. Åben Åben låget og bøj det helt ud til siden. 9

10 6. Tryk Hold inhalatoren, så den peger ned mod gulvet. Tryk på udløserknappen. Luk låget igen. Gentag trin 4-6, indtil der ses en medicinsky. Når der ses en medicinsky, gentages trin 4-6 yderligere tre gange. Nu er inhalatoren klar til brug. Disse forberedelser påvirker ikke antallet af tilgængelige doser. Når inhalatoren er klargjort, kan den afgive 60 pust (svarende til 30 doser). Daglig brug DREJ Hold låget lukket. DREJ det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang). ÅBEN ÅBEN låget og bøj det helt ud til siden. 10

11 TRYK Pust langsomt helt ud. Slut læberne tæt omkring mundstykket uden at blokere for lufthullerne. Inhalatoren skal pege mod den bagerste del af mundhulen. Start en langsom indånding gennem munden og TRYK samtidig på udløserknappen. Bliv ved med at trække vejret langsomt ind gennem munden, så længe du kan. Hold vejret i 10 sekunder eller så længe som muligt. Gentag DREJ, ÅBEN, TRYK, så du får 2 pust. Luk låget og lad det være lukket, indtil du skal bruge inhalatoren igen. Ofte stillede spørgsmål og svar Det er svært at sætte patronen helt ind Kom du til at dreje på det klare bundstykke, før du indsatte patronen? Åben låget, tryk på udløserknappen og indsæt så patronen. Satte du patronen ind med den brede ende først? Indsæt patronen med den smalle ende først. Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind Har du drejet det klare bundstykke? Hvis ikke, drej det klare bundstykke indtil det siger klik (en halv omgang). Peger dosisindikatoren på Spiriva Respimat på nul? Spiriva Respimat inhalatoren er låst - de 60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug. Jeg kan ikke dreje det klare bundstykke Har du allerede drejet bundstykket? Hvis det klare bundstykke allerede er drejet, følg trinene ÅBEN og TRYK under Daglig brug for at udløse din medicin. Peger dosis indikatoren på Spiriva Respimat på nul? Spiriva Respimat inhalatoren er låst - de 60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug. Dosisindikatoren på Spiriva Respimat peger på nul for hurtigt Har du brugt Spiriva Respimat som anført (to pust/en gang om dagen)? Spiriva Respimat holder i 30 dage, hvis den bruges til to pust en gang om dagen. Drejede du det klare bundstykke før du indsatte patronen? Dosisindikatoren tæller hvert drej på det klare bundstykke, om patronen sidder i eller ej. Har du regelmæssigt tjekket om Spiriva Respimat virker ved at trykke på udløserknappen? Når først Spiriva Respimat er klargjort, behøver du ikke tjekke den, hvis den bruges dagligt. Indsatte du patronen i en brugt Spiriva Respimat? Sæt altid en ny patron ind i en NY Spiriva Respimat. 11

12 Medicinskyen kommer af sig selv Var låget åbent, da du drejede det klare bundstykke? Luk låget og drej derefter det klare bundstykke. Trykkede du udløserknappen ind, da du drejede på det klare bundstykke? Luk låget så udløserknappen er dækket og drej så det klare bundstykke. Drejede du ikke det klare bundstykke indtil det sagde klik? Drej det klare bundstykke i en vedvarende bevægelse indtil det siger klik (en halv omgang). Der kommer ingen medicinsky Har du indsat en patron? Hvis ikke, indsæt en patron. Har du gentaget Drej, Åben, Tryk færre end tre gange efter du indsatte en patron? Gentag Drej, Åben, Tryk tre gange efter patronen er sat ind som vist i trinene 4-6 under Klargøring. Peger dosisindikatoren på Spiriva Respimat mod nul? Hvis dosis indikatoren peger mod 0 har du brugt al din medicin og inhalatoren er låst. Når først Spiriva Respimat er samlet, må det klare bundstykke eller patronen ikke fjernes. Sæt altid en ny patron i en NY Spiriva Respimat. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG D Ingelheim Tyskland