1. MAJ DERFOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006"

Transkript

1 1. MAJ DERFOR

2 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår, renere arbejdsmiljø og større politisk frihed. 1. maj er blevet et internationalt symbol på kampen for en bedre tilværelse. I over 100 år har arbejderne stillet faglige, politiske og økonomiske krav til regeringer og magthavere. Mange krav er blevet indfriet og afløst af nye. Andre er fortsat aktuelle i lande med undertrykkelse og tortur. 1. maj er derfor også dagen, der markerer international solidaritet. De svageste skal ikke lades i stikken, og de stærkeste ikke være sig selv nok. Forudsætningerne for 1. maj Et spøgelse går gennem Europa kommunismens spøgelse. Således indledtes det berømte kommunistiske manifest i 1848 forfattet af de to tyske økonomer Karl Marx ( ) og Friedrich Engels ( ). Det indeholdt tillige de afsluttende ord: Proletarer i alle lande: Foren Jer. Kort efter blev Europa rystet af store og blodige revolutioner hvor det fremvoksende liberale borgerskab i alliance med arbejderklassen styrtede de gamle konservative regimer. Kun i Rusland og Storbritannien overlevede de bestående. I Danmark blev den kongelige enevælde afløst af en fri liberal forfatning den første grundlov i De borgerlige revolutioner var en sejr for borgerlige frihedsrettigheder, hvor et frit erhvervsliv med ret til at etablere virksomhed og i fri konkurrence med andre kunne sælge produkter på et frit marked. Gamle beskyttelsesforanstaltninger, der havde reguleret markedet for køb og salg, blev Smede og støberiarbejdere kæmpede i 1885 for en minimumsløn på 27 øre i timen og for retten til at organisere sig i fagforening. Mottoet var: Ingen rettigheder uden pligter ingen pligter uden rettigheder. P.S. Krøyer: Fra Burmeister og Wains jernstøberi, 1885 (Statens Museum for Kunst) afskaffet. De gamle laugsorganisationer, der siden Middelalderen havde haft privilegier for både mestre og svende, blev afskaffet. Indførelsen af kapitalistisk markedsøkonomi skabte ny dynamik i samfundene. Industri bredte sig som en bølge ud over landene, og markedsøkonomien i såvel landbrug som industri betød nye skarpe skel mellem befolkningsklasserne. Arbejderklassen stod 1. maj i Fælledparken, København (Foto: Harry Nielsen) uden værn mod en voldsom udbytning med dårlige løn- og arbejdsforhold og lange arbejdsdage på timer. Bedre blev det ikke, da borgerskabet indgik nye alliancer med de gamle konservative kræfter. Dermed blev arbejderklassen den store taber. Den fik kun pligter ingen rettigheder. 1. MAJ DERFOR er udgivet af LO Danmark Tekst: Henning Grelle, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Fotos/illustrationer: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Harry Nielsen og Chili Foto Produktion: Kullberg Kommunikation Tryk: EJ Offset Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D København S Tlf

3 Pariserkommunen Kommunarderne på barrikaderne ved Belleville, Paris. I 1864 dannedes i London en International Arbejderorganisation, 1. Internationale. Dens mål var at samle resterne af den europæiske arbejderbevægelse og udstikke rammerne for bevægelsens kamp for politiske rettigheder og bedre livsvilkår. 1. Internationale havde Karl Marx som front-figur. Han var som tusinder andre draget i eksil i London forfulgt pga. politisk virksomhed. Opgaven med at forene arbejderbevægelsen blev en nærmest uoverkommelig opgave. To hovedstrømninger i arbejderbevægelsen marxister og anarkister havde svært ved at enes om såvel midler som mål. Erfaringerne fra Pariserkommunen i foråret 1871 satte enigheden på prøve og blev det afgørende dødsstød mod 1. Internationale, der opløstes i Foråret 1871 var præget af uro i Frankrig. Den fransk-tyske krig var endt med fransk nederlag, og Paris blev belejret af Tyskland. Befolkningen i Paris sultede, og efter en våbenhvile forlod tyskerne byen. Da franske tropper ville rykke ind i byen, rejste arbejdere og småborgere sig i en åben opstand. De dannede et revolutionært bystyre: Kommunen. Kommunen havde magten i byen i nogle måneder, og det lykkedes at gennemføre et socialistisk eksperiment, der vakte opsigt over hele Europa. Karl Marx, Kommunen blev snart knust af franske regeringstropper i et sandt blodbad med gadekampe og henrettelser. Tusinder blev dræbt, og blev landsforvist som straffefanger til fjerne franske kolonier. Pariserkommunen blev mødt med frygt og fordømmelse fra adel og borgerskab samt siddende regeringer. Frygten for en arbejderopstand og massernes organisering kom til at præge det europæiske borgerskabs holdning til arbejderklassen årtier frem. I 1. Internationale mente Karl Marx, at tiden nu var inde til at opbygge nationale politiske arbejderpartier, der kunne samle arbejderne om målet: Den sociale revolution og klassernes afskaffelse. For anarkisterne var Pariserkommunen derimod et strålende eksempel på en revolutionær handling udført af masserne ved en spontan aktion og ikke gennem politisk aktion. Modsætningerne i arbejderbevægelsen levede videre, om end den marxistiske linje opnåede betydelig tilslutning. 3

4 1. maj-demonstrationen i Århus Demonstrationstoget krydser Marselis Boulevard på vej til Tangkrogen. (Chili Foto) Dansk arbejderbevægelse Mens den danske offentlighed fordømte Pariserkommunen, var der én, der tog den i forsvar. En anonym arbejder udsendte den 21. maj og den 12. juli to små pjecer, Socialistiske Blade, som tog Pariserkommunen i forsvar og opfordrede danske arbejdere til at slutte sig sammen i fagforeninger. Disse skulle på den ene side forhandle løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne og på den anden side være et politisk parti. Bag anonymiteten skjulte sig Louis Pio, embedsmand i postvæsenet og huslærer. Således uden tilknytning til arbejderklassen lykkedes det ham på kort tid at udstikke rammerne for en arbejderorganisation. I juli udsendte han første nummer af ugebladet Socialisten, og i september blev de første socialistiske fagforeninger grundlagt. Den 15. oktober stiftedes Den Internationale Arbejderforening for Danmark i tilknytning til 1. Internationale i London. Den danske internationale samlede faglige og politiske interesser, men det blev først og fremmest fagligt via strejkeaktiviteter, at foreningen vandt udbredelse. Slaget på Fælleden i København Politiet havde forbudt et folkemøde, men arbejderne mødte frem og blev trængt tilbage af garderhusarerne. (ABA) Københavns politi og landets politimestre tog straks via regeringen initiativ til at infiltrere foreningen med spioner. Internationale blev betragtet som en kriminel bevægelse, der måtte stoppes. Anledningen kom i begyndelsen af maj 1872 som følge af en murerstrejke. Internationale indkaldte til folkemøde på Københavns Fælled søndag den 5. maj for at støtte murernes krav om kortere arbejdstid. Politidirektøren udstedte forbud mod afholdelse af mødet, og natten forinden arresteredes Louis Pio, agitatoren Poul Geleff og Internationales kasserer Harald Brix. Arbejderne mødte trods forbud frem på Fælleden, og det kom til kampe mod husarer og politi. Ingen blev slået ihjel, men mange fik knubs. Fælledslaget overbeviste myndighederne om den socialistiske trussel mod samfundet, og der ventede de fængslede ledere lange straffe. Deres sag nåede helt til Højesteret, hvor de fik domme på 3-5 års tugthus for handlinger, de ikke havde begået. 4 Louis Pio, De tre ledere blev dømt for gennem Internationale at uddanne arbejdere til en hær, der skulle forberede en samfundsomvæltning en revolution. Med Højesteretsdommen blev Internationale forbudt i Danmark august 1873.

5 Tegning fra 10-året for det første 1. maj-møde (ABA) Fagforeningerne opnåede i de følgende år stor tilslutning. I 1874 dannede de en centralbestyrelse, som tillige vedtog et politisk program. I april 1875 blev de tre ledere benådet. Trods sygdom og svækkelse overtog Louis Pio ledelsen og blev redaktør af Social-Demokraten, en efterfølger til Socialisten. I juni 1876 indkaldte man til den første arbejderkongres. Denne vedtog et principog arbejdsprogram, det såkaldte Gimle-program. Det krævede reformer i det danske samfund på kort og lang sigt, men dets gennemførelse havde lange udsigter. Kun godsejere, bønder og borgerskab var repræsenteret i Folketing og Landsting, og Det Socialdemokratiske Arbejderparti, som man nu kaldte sig, opnåede kun små stemmetal ved valg. Fra vinteren 1876 førte en økonomisk krise til omfattende arbejdsløshed. Fagforeningsmedlemmerne faldt fra, og arbejderbevægelsen var på nippet til at forsvinde af sig selv. Det blev ikke bedre af, at Louis Pio og Poul Geleff blev betalt af politiet til i 1877 at emigrere til USA. Brix blev hjemme og fik nye fængselsophold til sin død i I februar 1878 stiftede man Socialdemokratisk Forbund, der formelt set var en politisk organisation. Ledelsen bestod af fagforeningsfolk, og partiet tog sig da også af alle faglige opgaver. Da fagbevægelsen igen fik fodfæste, og partiet i 1884 fik valgt to medlemmer til Folketinget, oprettede de københavnske fagforeninger deres egen centrale ledelse i Den faglige og politiske organisation arbejdede tæt sammen, men med hver sin opgave. Da den internationale arbejderbevægelse igen skulle mødes i Paris i 1889, sendte parti og fagbevægelse hver sin repræsentant af sted. Hvorfor 1. maj? På Bastilledagen den 14. juli 1889 var repræsentanter for de europæiske arbejderbevægelser samlet til to kongresser i Paris for at fejre hundredåret for den franske revolution. På den ene kongres mødtes europæiske fagforeningsfolk, mens den anden samlede repræsentanter fra de socialdemokratiske partier. Dansk arbejderbevægelse sendte folk til begge kongresser. På begge kongresser diskuterede man krav til reformer og målsætning for fremtiden. Her var nok at tage fat på, og rækken af krav var nærmest uendelig: Krav om renere og sundere arbejdspladser, forbud mod børnearbejde samt kvinders og børns natarbejde. Krav om lavere valgretsalder og valgret til kvinder. Flere politiske rettigheder og mere indflydelse på arbejdspladsen. Begge kongresser udtrykte bred enighed om, at det højest prioriterede krav var en forkortelse af den daglige arbejdstid. Det blev vedtaget, at en 8-timers arbejdsdag skulle være målet. En fagforeningsmand fra Frankrig havde stillet forslaget: at der i alle lande organiseres en stor manifestation, således at de i alle lande og byer på en bestemt dag opfordrer repræsentanterne for den herskende magt til at indskrænke den lovlige arbejdsdag til et maksimum af 8 timer. Sådan blev det. Om valget af selve manifestationsdagen hed det: I betragtning af en lignende manifestation ifølge vedtagelse af det amerikanske arbejderforbund er blevet besluttet at skulle finde sted den 1. maj 1890, bør denne dag fastholdes for den internationale manifestation. Kravet om 8-timers arbejdsdag prægede 1. maj-møderne fra 1890 til Med vedtagelsen i 1920 ved overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter blev der efterfølgende stillet forslag om en fastsættelse af 8 timers arbejdsdagen ved lov. En sådan blev aldrig vedtaget.. (ABA) 5

6 Massedemonstration for 8-timers arbejdsdag ved McCormick s fabrikker i Chicago 3. maj Demonstrationen er på vej til Haymarket, hvor mange blev dræbt og såret. (ABA) Inspiration fra USA Kravet om en lovfæstet 8-timers arbejdsdag blev rejst den 1. maj af arbejderne i Chicago i Det førte ikke til noget resultat, men blev rejst igen med fornyet styrke i 1884 med krav om lovgivning inden Den 1. maj 1886 nedlagde arbejdere arbejdet over hele USA. I Chicago var der den 1. maj massedemonstrationer, der forløb fredeligt. Men 3. maj kom det til uroligheder og voldsomme kampe mellem arbejdere og politi. På pladsen Haymarket blev en bombe kastet mod politistyrkerne, der efterfølgende skød ind i mængden. 7 politifolk og et stort antal arbejdere blev dræbt. I en efterfølgende retssag blev 8 tilfældige arbejdere, såkaldte anarkister, dømt til døden, hvoraf 4 blev hængt, og én døde før henrettelsen. 8-timersdagen blev ikke indført, men udviklingen i USA gjorde dybt indtryk i Europa. Den viste, at vejen til en 8- timersdag kunne blive en sej kamp, hvor selv fredelige demonstrationer let kunne udvikle sig til vold. 1. maj i Danmark Den 1. maj var ikke uden traditioner i Danmark. 1. maj Valborgsdag var fra gammel tid en festdag, hvor man fejrede forårets komme. Den var også såkaldt skiftedag for det store antal tjenestefolk, som frem til 1. november skulle have en ny plads hos en arbejdsgiver eller forny kontrakten. 1. maj var derfor fridag, men tjenestefolk, der ikke skiftede plads, deltog ofte i festlighederne. I 1890 ville de danske fagforeninger også deltage i festligheden og fremføre kravet om en 8-timers arbejdsdag. Opdelingen af døgnets 24 timer i 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile skulle for alvor lyde fra danske arbejdere som krav til lovgivningsmagten. De københavnske fagforeninger valgte Nørre Fælled som samlingssted for en demonstration og opfordrede arbejderne til at holde fri for at deltage. Det blev imidlertid politimyndighederne, der kom til at lægge rammerne for arbejdernes første maj-demonstrationer. I april 1890 udstedte politiet en bekendtgørelse for hele landet, hvorved det forbydes at drage gennem gaderne i optog, at føre udfoldede faner, flag osv. gennem gaderne, synge eller i gaderne at udvise anden mod politivedtægten bestemmelser stridende adfærd. I København gav politiet tilladelse til demonstration på Nørre Fælled, men med begrænsninger. Mødet kunne holdes torsdag den 1. maj fra kl. 15 til kl. 18. Der måtte kun tales om 8-timersdagen og en henvendelse til regeringen, og endelig måtte der ikke være beværtning eller udsalg af varer. 1. maj 1899, Fælleden i København. (ABA) 6

7 Erik Henningsens berømte maleri: En agitator på Nørre Fælled, Det var året, hvor septemberforliget blev indgået efter en 100 dage lang arbejdskonflikt, der lagde grunden for det nuværende aftalesystem på arbejdsmarkedet. (Metalskolen i Jørlunde) Der kom til mødet på Nørre Fælled. De røde faner blev først foldet ud ved udkanten af Fælleden og ved et signal ført frem til talerstolen. Rundt om festpladsen havde politiet dannet en jernring med forstærkning af et bevæbnet gendarmerikorps med skarpladte våben. Københavns vigtigste bygninger inklusive Amalienborg var under skarp bevogtning. Myndighederne frygtede optøjer i stil med begivenhederne i Chicago, og man havde fortsat optøjerne på Fælleden 18 år tidligere i 1872 i erindring godt hjulpet af en hysterisk borgerlig presse. at opnå en 8-timers arbejdsdag kort efter. Andre lande måtte vente længe. 1. maj 2005 i Tangkrogen, Århus. (Chili Foto) Nye demonstrationsformer Faner med mottoet 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile blev et uforanderligt indslag i majdemonstrationerne i 30 år. Den 1. maj 1900 skete der dog forandringer på andre områder. I storbyerne tillod politiet demonstration i gaderne med røde faner og musikkorps i spidsen af processionen. I en række byer havde det lokale politi svært ved at slippe forbudet helt. I Aalborg forlangte politimesteren et Dannebrog i spidsen af optoget, og det var forbudt at spille Socialistmarchen gennem byen. I Slagelse tillod politiet optog gennem byen, men med sammenrullede faner. I Roskilde fik den socialdemokratiske forening faneforbud, men de røde fagforeningsfaner fik lov at være med i optoget. Men demonstrationen blev fredelig. Der blev talt og sunget om 8-timersdagens betydning, og fra kl. 19 fortsatte man i byens forsamlingshuse. Kun en lille skare, tilhørende Det revolutionære socialistiske Arbejderparti, gik i demonstration fra Kgs. Nytorv. Det gav en bøde på 40 Rigsdaler. I Århus, Aalborg, Odense, Svendborg, Roskilde og Slagelse forløb demonstrationerne fredeligt. I Slagelse trodsede man forbudet mod procession i gaderne, og senere kom det til slagsmål med politiet, der havde lejet sig ind på samme hotel, hvor arbejderne holdt aftenmøde. I udlandet var der store majmøder, men kun i New York lykkedes det bygningsarbejderne I 1905 benyttede man for første gang stjernedemonstration. Hver forening mødte frem ved et tilholdssted og drog derefter gennem gaderne til et fælles samlingspunkt, hvorfra den samlede demonstration bevægede sig til festpladsen. Forrest var faner og musikkorps ledsaget af arbejderbevægelsens mest fremtrædende ledere. På festpladsen fik 1. maj karakter af folkefest. Festpladserne blev invaderet af handlende, der solgte brød og kager til sultne demonstranter. Arbejdernes eget bryggeri Stjernen leverede fra 1905 øl og vand. I 1911 talte den første udlænding ved et 1. maj-møde. Det var en norsk fagforeningsmand. Det blev efterfølgende almindelig kotume. 7

8 8-timers arbejdsdagen indføres Fra 1914 til 1920 splittedes den europæiske arbejderbevægelse som følge af den 1. Verdenskrig og den russiske oktober-revolution i Socialdemokratier forblev det største og toneangivende parti omgivet af små og mellemstore revolutionære partier oprettet efter inspiration af den russiske revolution. Således også i Danmark, hvor revolutionære kræfter frem til 1920 samledes i det lille Danmarks Kommunistiske Parti over for Socialdemokratiet, der var Danmarks største. Den største landvinding under 1. Verdenskrig var vedtagelsen af en ny grundlov den 5. juni Den gav valgret og valgbarhed til kvinder og tjenestefolk fra det 25. år. Kvinder og tjenestefolk havde i 1908 fået kommunal valgret, men fra april 1918 kunne de nu stemme til Rigsdagens to ting: Folketinget og Landstinget. Det var en sejr for Socialdemokratiet, der siden 1876 havde krævet valgret til kvinder og tjenestefolk. Efter 1. Verdenskrigs afslutning i november 1918 opstod der uro overalt i Europa. Danmark, der havde holdt sig uden for krigen, nød godt af eksport af varer til Europas genopbygning, og arbejderorganisationerne stod stærkt over for arbejdsgiverne. I maj 1919 lykkedes det arbejdernes hovedorganisation at aftale en ny overenskomst med en 8-timers arbejdsdag eller en arbejdsuge på 48 timer fra 1. januar Kun landbrugets arbejdere og søfolk var undtaget. Dermed var arbejderorganisationernes vigtigste krav fra 1890 indfriet. Spørgsmålet, om 1. maj-møderne nu skulle fortsætte, blev stillet af flere, men 1. maj var kommet for at blive. For det første ønskede arbejdsgiverne at udvide arbejdstiden igen, da der de efterfølgende år kom økonomisk krise. Fagbevægelsen måtte derfor forsvare og kæmpe for at bevare 8-timersdagen. På maj-møderne krævede man derfor 8- timersdagen vedtaget ved lov. Lovgivning kom dog aldrig på tale. Arbejdstiden vedblev med at være en aftale mellem arbejdsmarkedets parter. For det andet var der ingen tegn på, at andre lande ville ophæve 1. maj som demonstrationsdag Og for det tredje blev 1. maj en vigtig demonstrationsdag for den ny Sovjetmagt og dermed også for de europæiske kommunistpartier. 1. maj trådte i stedet ind i en ny fase. Fra genoptog Socialdemokratiet og den københavnske fagbevægelse demonstration i gaderne 1. maj. Demonstrationen i 1914 passerer den socialdemokratiske presses bygning i Nørre Farimagsgade med partiformanden Thorvald Stauning i midten. (ABA) Det første 1. maj-mærke blev fremstillet i Herefter blev der hvert år fremstillet et maj-mærke med forskellige motiver og budskaber. Frem til 1920 var budskabet de tre 8-taller. Senere var maj-mærket et motiv med årstal. (ABA) 1. maj i splittelsens tegn I første del af 1920 erne var maj-møderne kun en skygge af sig selv. Fagbevægelsen og socialdemokraterne ophørte med at gå i procession i gaderne for blot at nøjes med samling på festpladserne. I 1925 blev det anderledes. Der var nu en socialdemokratisk regering med Th. Stauning som statsminister og der var faglig konflikt på arbejdsmarkedet. I Fælledparken i København var der samlet over mennesker. En kommunistisk taler blev afvist fra tribunens talerstol, hvilket gav en del uro. I Århus blev kommunisterne drevet væk fra festpladsen, hvorefter politiet sørgede for at de socialdemokratiske talere kunne tale uforstyrret. 1. maj blev herefter et udstillingsvindue for konflikten mellem socialdemokrater og kommunister. Den uforsonlige holdning mellem de to partier voksede i 1930 erne med den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 og den voksende Sovjetmagt. Den 1. maj 1933 udtalte den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning: Det kan være på tide, at alle de mange fascistiske reaktionære eller revolutionære fraktionsdannelser med diktaturet som mål får den styrke at se, som står bag Arbejdernes Fællesorganisations (den socialdemokratiske) kamp for demokratiet. 8

9 I arbejderbevægelsen var der fortsat mange mål at arbejde for, men den truende udvikling i Øst (kommunismen) og fra Syd (nazismen i Tyskland) måtte bekæmpes. Et demokratisk samfund var en forudsætning for, at reformer til gavn for arbejderne kunne gennemføres. Derfor måtte både det kommunistiske diktatur og det nazistiske terrorregime bekæmpes. Mens tonen på maj-møderne blev skærpet, skete der mindre forandringer af maj-dagens forløb. Færre demonstrationer i gaderne førte til, at man tidligt om morgenen samledes til indendørsmøde for senere at tage sammen til festpladsen. I 1931 indførte ungsocialdemokrater i Brønshøj en nyskabelse. De mødte tidligt om morgenen for at hejse det røde flag. Det blev hurtigt en tradition, der bredte sig til andre foreninger. Den 1. maj blev også regelmæssigt transmitteret i radioen. Det skete første gang i Indendørs 1. maj-møde i København 1941 uden røde faner, kun et 1. maj mærke i reversen. (ABA) Den sidste 1. maj inden 2. Verdenskrig i Tyskland i 1933 kom til at stå i nazismens tegn. Den tyske fagbevægelse opfordrede sine medlemmer til at gå til 1. maj med nazisterne i et forsøg på at stå på god fod med nazi-styret. Men allerede fra 2. maj blev fagbevægelsens ledere arresteret af nazisterne. (ABA) I 1938 afholdt de danske nazister første gang 1. maj-møde. Det var en skare på 10 personer, der snart blev drevet væk fra pladsen med æg og tomater. Danske nazister kunne dermed ikke gøre deres tyske forbillede efter, der fra 1933 havde stjålet arbejdernes 1. maj. Men det var et lille forvarsel om, hvad der kunne ske. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af det nazistiske Tyskland. Under tysk besættelse Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af Hitler-Tyskland, blev der allerede samme dag udstedt forbud mod afholdelse af offentlige udendørs møder. Selv om regering og rigsdag formelt fik lov at regere landet, blev der således straks lagt store begrænsninger på danskernes udfoldelsesmuligheder. Alle 1. maj-møder blev aflyst, og der blev kun afholdt få maj-arrangementer inden døre. I radioen fik man markeret 1. maj-dagen. Hele det planlagte program blev gennemført, men man udelod afspilning af den traditionelle arbejderkampsang Internationale. I 1941, 1942 og 1943 blev der holdt store indendørsarrangementer i København og i større byer som Århus, Ålborg og Odense. Interessen dalede imidlertid fra år til år. Til gengæld forøgedes interessen for majmøderne i de lokale foreninger. Stormøder havde mindre interesse, når man ikke kunne tale frit og kritisere besættelsesmagten. Fra 1943 og til besættelsens afslutning i maj 1945 var der undtagelsestilstand. Regeringen gik af i august 1943, og et embedsmandsstyre førte det formelle styre videre, mens besættelsesmagten reelt tog magten i landet. Ikke kun alle friluftsmøder blev forbudt, men også muligheden for indendørs møder blev stærkt begrænset. I 1944 forsøgte flertallet fortsat at holde fri den 1. maj og at bære et 1. maj-mærke, men møder blev der meget få af. 1. maj 1945 var situationen en anden. Alle ventede på den forestående tyske kapitulation, og denne forventningens glæde var det bedste 1. maj-budskab efter 5 besættelsesår. Den røde hær triumferer på Den Røde Plads i Moskva 1. maj Hitler havde begået selvmord i Berlin 30. april, og 2. maj erobrede den røde hær Berlin. 2. Verdenskrig i Europa var slut. (ABA) 9

10 Fra Storkonflikten i foråret (ABA) Frihed og fred Efter besættelsens og 2. Verdenskrigs ophør fortsatte 1. maj-fejringen i det gamle spor med udendørsmøder og procession i gaderne. Nazismen i syd var besejret, men Sovjetunionen stod som én af krigens sejrherrer og gjorde snart de østeuropæiske randstater til satellitstater. Socialdemokrater og kommunister afholdt fælles 1. maj i 1946, men herefter var det slut. Den kolde krig mellem Øst og Vest tog sin begyndelse, og våbenkapløbet mellem USA og Vesteuropa på den ene side og Sovjetunionen på den anden, gik i gang. Det kom til at præge de socialdemokratiske maj-paroler gennem de næste mange år. Fred og frihed blev afløst af frihed og fred eller for frihed mod diktatur. De var måske ikke fantasifulde, men dog et udtryk for modstand mod det våbenkapløb, som mange frygtede ville resultere i en ny krig. Truslen og frygten for krig kunne ikke ændre på danske arbejderes ønske om genopbygning og fremskridt. Derfor ændrede 1. maj karakter. Vægten blev nu lagt på optog gennem byen med stadig festligere træk, på kanten af karneval. Biler med lad blev en del af optoget. De forskellige brancher udsmykkede bilerne med kunstfærdigt opbyggede symboler, der tydeligt signalerede fagtilknytningen. Skibsværftsarbejderne byggede et skib, smedene en ambolt, blikkenslagerne en bidesaks og elektrikerne en lysvogn. Det holdt til begyndelsen af 1960 erne, hvor disse optog med inspiration fra fagenes fest ebbede ud. 1. maj 1956 var præget af forårets bitre konflikt på arbejdsmarkedet. Fagbevægelsen krævede en betydelig forhøjelse af lønningerne og en arbejdsuge på 44 timer. Forligsmanden fremsatte et mæglingsforslag, som blev forkastet af arbejderne og efterfulgt af storstrejke. Den socialdemokratiske regering ophøjede efterfølgende forslaget til lov, hvilket førte til omfattende protestdemonstrationer ledet af kommunisterne. Den socialdemokratiske 1. maj fik derfor ringe tilslutning, da socialdemokratiske arbejdere i utilfredshed enten blev hjemme eller deltog i kommunisternes maj-møder. I 1957 havde socialdemokraternes parole været for folkets frihed og velfærd. Det var første gang, velfærd blev anvendt, men det fik snart skylden for den dalende interesse for 1. maj. Danmark var ved at forandre sig. I begyndelsen af 1960 erne blev der fuld beskæftigelse. Arbejderne fik mere i lønningsposen, og der blev råd til at flytte ud fra brokvartererne, holde ferie og måske købe en bil. De socialdemokratiske paroler kunne heller ikke begejstre. I 1963 hed den fælles virke fælles gavn og året efter øget enighed øget styrke. Men ligesom 1. maj var ved at gå i sig selv, fik dagen fornyet styrke. Vietnam og venstrefløj i 1970 erne Ungdomsoprøret i 1968, nye partier på venstrefløjen samt USA s krig i Vietnam satte nyt liv i 1. maj-dagen. Rockmusik og folkemusik med protestsange blev et almindeligt indslag på festpladsen, der hver for sig forsøgte at markere sig sammen med venskabsforeninger, solidaritetsforeninger samt nye etniske minoriteter. Budskaber om solidaritet med ofre for krig og undertrykkelse fik fornyet aktualitet. Parolen til 1. maj blev et emne, der blev diskuteret i måneder op til 1. maj, og kunne partierne ikke enes, afholdt de hver for sig deres eget 1. majmøde. Partier og fraktioner på venstrefløjen gik sammen det ene år for at skilles det andet år. LO s og Socialdemokratiets 1. maj-plakat fra 1984, med forslag om 35-timers arbejdsuge. (ABA) Udviklingen i den ugentlige arbejdstid t. 60 t. 48 t. 45 t. 44 t. 42 t. 41 t. 40 t. 39 t. 37 t

11 Amerikanernes krig i Vietnam vækker modstand og begynder at præge 1. maj. Her den kommunistiske demonstration i (ABA) Første internationale taler ved 1. maj kom i Herover den internationale taler i 2004 Christine Nathan, den indiske fagbevægelse. (Foto: Harry Nielsen) Socialdemokraterne var på bagsmækken i disse år, men fra 1975 gjorde man en kraftanstrengelse for sammen med fagbevægelsen at genvinde terræn. Efter års fravær stillede man igen i Fælledparken og kunne præstere over 100 maj-møder over hele landet. Kommunisterne blev den største maj-arrangør i Fælledparken i København indtil slutningen af 1970 erne. Fælledparken blev rammen om en gigantisk festdag, hvor man kunne pendle mellem tre arrangører alt efter partiforhold, musiksmag og krav om at blive underholdt. Fælles 1. maj I 1980 var der fælles faglig enhedsdemonstration i København. Det blev en succes, selv om der fortsat blev afholdt separate maj-møder. I 1987 besluttede de københavnske fagforeninger og socialdemokraterne at afholde 1. maj med den fælles faglige demonstration. For første gang i årtier var der nu kun én 1. maj-arrangør, og partiernes repræsentanter kunne tale fra samme talerstol. Tilslutningen var overvældende de efterfølgende år, men medførte endnu en gang, at 1. maj ændrede karakter. Denne tendens fortsatte op gennem 1990 erne, hvor tilslutningen igen dalede, navnlig i København. En række uheldige episoder i 1992 og 1993, hvor EU-venlige talere blev mødt af tomatkastere foran tribunen, fik mange til at blive hjemme eller holde 1. maj i teltene. Nogle mente, at netop arrangementerne i teltene gav plads til ballademagere foran tribunen. Men der blev ikke lavet noget om, og problemet gik i sig selv. 1.maj i dag Den 1. maj er aldrig blevet en officiel fridag. Mange har fri i kraft af deres overenskomst med arbejdsgiveren. Andre har halv fridag. I skolerne er det op til kommunalbestyrelsen, om eleverne kan holde fri. 1. maj har mistet sin karakter af kampdag, men dagen er fortsat arbejderbevægelsens vigtigste festdag, og de sidste ti års paroler viser, at det fortsat er dagen, hvor man 1. maj 2004 i Fælledparken, København. (Foto Harry Nielsen) udtrykker sin solidaritet med undertrykte og vender sig mod krig. Der afholdes fortsat over 200 møder overalt i landet, og på verdensplan holdes 1. maj i hævd. Men det gøres på forskellig måde internationalt og nationalt. Mange steder føres traditionen videre uden større forandringer. Man mødes om morgenen til kaffebord med taler og musik og går derefter til festpladsen. Nogle går hjem fra morgenmødet, andre deltager kun på festpladsen, og atter andre deltager slet ikke. I storbyerne er 1. maj blevet en markedsplads med mange tilbud. Nogle kommer alene for at nyde foråret, andre for at deltage mere aktivt. Men under alle omstændigheder er det godt at møde op. Verden forandres hele tiden, og der vil altid være brug for politisk og faglig aktion for at ændre den til en bedre og mere retfærdig verden. Morgenmøderne fik stigende betydning, fordi medlemmerne af organisationer og partier ønskede at være sammen, inden man deltog i den store fælles demonstration. På festpladsen skød det ene stortelt op efter det andet, således at man både kunne opleve det store fællesskab og det mindre sammen med kolleger og partikammerater. Telte var også velegnede i tilfælde af dårligt vejr, men stadig flere telte med alskens tilbud og underholdning gjorde festpladsen til et gigantisk marked, hvor den traditionelle hovedscene havde svært ved at virke samlende. 11

12 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje tjekker unges fritidsjob i sommerlandet Er du ung og fagligt aktiv, og vil du være aktivist i en af patruljerne, så kontakt Fagbevægelsens Hotline på

1. MAJ. til at indskrænke den lovlige arbejdsdag til et maksimum af 8 timer. Sådan blev det.

1. MAJ. til at indskrænke den lovlige arbejdsdag til et maksimum af 8 timer. Sådan blev det. 1. MAJ DERFOR 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår,

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

De faktiske forhold inden for jernindustrien

De faktiske forhold inden for jernindustrien De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte i Danmark gennem 100 år Af Bjarne Kjær De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 DKP Information Debat Aktivitet Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 NR. 3 AUGUST 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse: Overvågningsskandalen side 4 Nordisk Kommunistisk

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Første maj og otte timers-dagen af Morten Thing. [1. maj 1890. Et dokumentarium, SFAH, Kbh. 1990, s. 273-283.]

Første maj og otte timers-dagen af Morten Thing. [1. maj 1890. Et dokumentarium, SFAH, Kbh. 1990, s. 273-283.] Første maj og otte timers-dagen af Morten Thing [1. maj 1890. Et dokumentarium, SFAH, Kbh. 1990, s. 273-283.] Arbejdstidsforkortelse var fra starten ét af arbejderbevægelsens dagskrav. Pio har det med

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Budskaber fra tørresnoren Christiansborg 8. marts 2002 Nr. 6 6. årg. 2002 16. marts - 29. marts Støttepris 12 kr. TEMA: STOP HØJREREGERINGEN! 1000 dage med Fogh? Nej Tak! s. 2 De døde

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere