Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsdag for Rana Plaza tragedien"

Transkript

1 Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var en otte etagers høj bygning, som bl.a. husede fem tekstilfabrikker med omkring 3900 ansatte (der er usikkerhed om det eksakte tal) mennesker omkom og mere end 2500 mennesker blev kvæstede, hvoraf nogen så alvorligt, at de er invalideret for resten af livet og aldrig kommer i arbejde igen. Ulykken fik et enormt fokus i den vestlige verden, da det viste sig, at fabrikkerne i bygningskomplekset leverede til flere vestlige brands, herunder også danske. Den 17. maj 2013 indgik den danske regering og den danske tøj- og tekstilbranche partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh. Udviklingsminister Christian Friis Bach og daværende handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, repræsentanter fra den danske fagbevægelse, folkelige foreninger og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche indgik en aftale om at arbejde sammen for at forbedre forholdene for tekstilarbejderne i Bangladesh. Partnerskabet sætter fokus på tekstilarbejdernes rettigheder og sikkerhed, grønnere produktion og øget gennemsigtighed i danske virksomheders leverandørkæder. 35 partnere, herunder 17 danske virksomheder, 1 danskejet producent i Bangladesh, 4 danske erhvervsorganisationer, som dækker hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche, en række danske NGO er og fagforeninger, samt repræsentanter fra Udenrigsministeriet (Danida, Eksportrådet, den danske ambassade i Dhaka) og Miljøstyrelsen deltager i dag i partnerskabet. Partnerskabet er åbent for alle danske virksomheder, der har eller påtænker aktiviteter i Bangladesh. WEAR, Danske Mode & Textil og Danish Fashion Institute har alle igangsat undersøgelser blandt deres medlemmer af, hvem der har aktiviteter i Bangladesh eller påtænker dette, således at flere danske virksomheder kan inviteres til at deltage i Partnerskabet. Der er siden indgåelsen af partnerskabsaftalen afholdt 3 møder i regi af Partnerskabet med fokus på udmøntning af aftalen i praksis. Næste møde i Partnerskabet er 30. oktober juni Nordic Outreach Meeting -the International Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh juni Udmøntning af Partnerskabsaftalen i praksis identifikation af mulige initiativer og tiltag september Dialogue meeting with Trade Union representatives from Bangladesh/Asia oktober Implementing the Danish Partnership for Responsible Garments and Textiles Production in Bangladesh - How to address the partnership commitments on wages Partnerne har sammen eller enkeltvis igangsat en række forskellige aktiviteter for at udmønte Partnerskabet i praksis og opfylde forpligtelserne i partnerskabsaftalen.

2 Brand- og bygningssikkerhed Dansk støtte til den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh (Accord) 24. juni 2013 afholdte Partnerskabet et nordisk møde om den nye internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh. Efterfølgende tilsluttede seks danske virksomheder (Bestseller, IC Companys, DK Company, PWT Group, Coop Danmark og Dansk Supermarked) sig aftalen. Virksomhederne har indberettet alle nødvendige fabriksdata, herunder oplysninger omkring adresser, bygninger, etager og antallet af arbejdere til Accorden. Den 7. oktober 2013 lancerede Accorden deres hjemmeside (www.bangladeshaccord.org) med information om samtlige fabrikker, som er dækket af aftalen. Mere en 100 virksomheder har i dag tilsluttet sig aftalen, som nu dækker knap fabrikker i Bangladesh. Det forventes at en indledende inspektion af alle fabrikkerne er gennemført inden april Accorden dækker på nuværende tidspunkt kun tøjbranchen, hvorfor virksomheder som fx JYSK må afvente at aftalen eventuelt senere udvides til også at omfatte boligtekstiler. Aftalen dækker kun tøjproducenterne, hvorfor virksomheder, der leverer materialer produceret i bl.a. Bangladesh til tekstilbranchen ikke har mulighed for at tilslutte sig aftalen. The Alliance for Bangladesh Worker Safety er den amerikanske pendant til Accorden, der hovedsageligt har tilslutning fra Europæiske virksomheder. 17 af de store nordamerikanske tekstilvirksomheder har tilsluttet sig The Alliance. Flere leverandører til danske virksomheder vil også være dækket af alliancen. Den danske ambassade i Dhaka har deltaget i Local Consultency Group for Private Sector Development (LCG PSD) og bl.a. mødtes med bestyrelsen for The Alliance og medlemmer af styregruppen for Accorden. Sikkerhedsinspektioner af fabrikker i Bangladesh De danske virksomheder har siden Rana Plaza ulykken intensiveret gennemgangen af sikkerheden på deres leverandørers fabrikker i Bangladesh. I den forbindelse har flere virksomheder rekvireret og modtaget bygningstilladelser og bygningsgodkendelser. Flere danske virksomheder har gennem forskellige initiativer og/eller samarbejdspartnere gennemgået brand- og bygningssikkerheden hos deres leverandører og igangsat forbedringstiltag hos udvalgte leverandører. Flere af virksomhederne har endvidere gennemført eller sikret træning af deres leverandører i brandsikkerhed og evakueringsplaner gennem egne samarbejdspartnere eller gennem internationale initiativer. IC Companys har således gennem BSCI haft deres leverandører til træning i brandsikkerhed, mens Bestseller gennem deres samarbejdspartner i Bangladesh har afholdt workshop for flere af deres leverandører og gennemført on-site træning i brandsikkerhed og evakuering. Den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed (Accorden) dækker kun beklædningsindustrien. Fabrikker, der producerer øvrige tekstiler, herunder boligtekstiler, er ikke omfattet af aftalen. Danske virksomheder, der indkøber denne type tekstiler i Bangladesh har derfor igangsat mulige tiltag for også at få vurderet disse fabrikker. Social dialog Kapacitetsopbygning og involvering af lokale fagforeninger 11. september 2013 afholdte Partnerskabet et dialogmøde med repræsentanter fra fagbevægelsen i Bangladesh og SRI Lanka. På mødet blev bl.a. erfaringer og udfordringer med social dialog i Bangladesh præsenteret af Amirul Haque Amin, President of the National Garment Workers Federation, Bangladesh. 2

3 3F har arbejdet ihærdigt på at få skubbet deres aktiviteter i Bangladesh i gang samt deres støtte til IndustriAll i deres regionale aktiviteter. 3F har bl.a. besøgt IndustriAll i Geneve og deres 10 medlemsorganisationer i Bangladesh inden for beklædnings- og tekstilområdet for at vurdere deres kapacitet og mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med 3F. 3F har endvidere afholdt møder med den danske ambassadør i Dhaka og ILO for at fremme den sociale dialog i landet. 3F havde Bangladesh og Sydasien oppe i forbindelse med deres kongres i september, hvor de bl.a. bevilgede et støttebeløb til the National Garment Workers Federation, Bangladesh - et af de fungerende fagforbund i branchen. 3F har sat gang i en kortlægning af Beklædnings- og Tekstilbranchen i Bangladesh via BILS (Bangladesh Institute for Labour Studies) og bedt en lokal NGO (OSHE) om at udvikle et arbejdsmiljøkursus sammen med 3F for de formentlig mange nyvalgte medlemmer af virksomhedernes arbejdsmiljøudvalg. Støtte og respektere stigninger i minimumslønningerne Levelønsproblematikken Den 30. oktober 2013 afholder Partnerskabet et møde, hvor der bl.a. vil være fokus på levelønsproblematikken, og hvad danske virksomheder og interessenter kan gøre for at bidrage til løsning af problemstillingen. På mødet vil der også være fokus på den kommende europæiske konference om leveløn og fastlæggelsen af en europæisk køreplan. Flere danske virksomheder har rekvireret lønoversigter fra deres leverandører og følger de nuværende forhandlinger i Bangladesh om justering af minimumslønningerne. Ansvarlig indkøbspraksis Danske virksomheder skal jf. partnerskabsaftalen i deres indkøbspraksis understøtte de kommende lønstigninger i Bangladesh. DIEH har i flere år haft fokus på ansvarlig indkøbspraksis og udbyder løbende træningskurser for indkøbere. DIEH har været i dialog med Muriel Johnson tidl. Marks & Spencer, som forestår DIEHs træning, om udvikling og afholdelse af en træningsworkshop målrettet danske indkøbere og deres indkøb af tøj og tekstiler i Bangladesh. Indkøbere fra flere af de virksomheder, som deltager i Partnerskabet, har deltaget i DIEHs eksisterende træningskursus, herunder JYSK, PWT Group, Dansk Supermarked og COOP Danmark. DIEH er i dialog med de tilsvarende initiativer i Norge og England om muligheden for at facilitere fælles buyer/supplier workshops i Bangladesh, hvor udfordringerne ved de eksisterende indkøbsprocedurer kan diskuteres og fælles tiltag iværksættes. Grønnere produktion Flere danske virksomheder har øget deres eksisterende aktiviteter i Bangladesh med at fremme en grønnere produktion. Bestseller har således udvidet deres indsats inden for renere produktion til flere leverandører, således at mere end 50 % af virksomhedens produktion i Bangladesh nu er omfattet af Bestsellers program for renere produktion. 3

4 Flere danske virksomheder har identificeret tiltag, der kan fremme grønnere produktion i Bangladesh og er pt. i dialog med Danida om igangsættelse af tiltagene gennem Danida Business Partnership. Øget gennemsigtighed og fælles handling De danske virksomheder, som deltager i den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh har alle kortlagt deres leverandører i Bangladesh og informationen om leverandørerne er delt med Accorden, som har publiceret en samlet liste over leverandører i Bangladesh til de mere end 100 virksomheder, som deltager i Accorden. DIEH har sammen med de tilsvarende initiativer i England og Norge lavet en aftale om udarbejdelse af en samlet oversigt over leverandører i Bangladesh til medlemmer af initiativerne og benyttelse af informationen til at styrke samarbejdet mellem virksomheder, som har fælles leverandører. Det engelske initiativ har kortlagt deres medlemmers leverandører, og deres system vil nu blive udbredt til de andre initiativers medlemmer. Danske virksomheder som Bestseller deltager allerede i Forum for Indkøbere i Bangladesh og arbejder herigennem sammen med andre virksomheder om koordinerede tiltag overfor fælles leverandører, herunder fælles besøg og forventninger/krav. Støtte til tilskadekomne og efterladt Flere danske virksomheder donerede umiddelbart efter Rana Plaza tragedien penge til de tilskadekomne og efterladte for ulykken. Donationerne er givet til forskellige organisationer i Bangladesh, som har forestået den akutte hjælp til ofrene. I den forbindelse har enkelte donorer afholdt møder i Dhaka med den danske ambassade og de pågældende organisationer omkring udviklingen i hjælpen til ofrene. I september måned mødtes en række tøjvirksomheder i Geneve med IndustriAll for at diskutere en model for kompensation til ofrene og de efterladte efter henholdsvis Rana Plaza-fabrikskollapset den 24. april i år og branden på Tazreen-fabrikken i november sidste år. Danmark var repræsenteret ved mødet gennem deltagelse af repræsentanter fra den danske virksomhed Mascot. En international fond vil blive etableret, og også danske virksomheder vil donere beløb til fonden, som skal tage sig af den mere langsigtede støtte til ofrene. Den danske fagbevægelse har været i dialog med danske virksomheder, der var involveret i Rana Plaza katastrofen på den ene eller anden måde forud for mødet i Geneve. Nye initiativer/tiltag Danida Business Partnership Den danske ambassade i Dhaka har sammen med danske tekstilvirksomheder igangsat flere projekter under Danida Business Partnership, herunder to projekter med fokus på at opbygge nye og mere bæredygtige fabrikker, et projekt med fokus på overførsel af viden og teknologi inden for bygningsinspektion og et projekt med fokus på brugen af enzymer i stedet for kemikalier i tekstilproduktionen. Ambassaden har endvidere igangsat et CSR projekt med en dansk leverandør af rent drikkevand til tekstilarbejderne og deres familier. 4

5 Nordic Chamber of Commerce and Industries (NCCI) Den danske ambassade har initieret møde med Nordic Chamber of Commerce and Industries (NCCI) Excecutive Committee for at identificere, hvad nordiske virksomheder kan bidrage med i forhold til bæredygtighed i tekstilindustrien i Bangladesh. Tiltag er igangsat for at etablere et Green Secretariat med fokus bl.a. på tekstilindustrien med støtte fra Danida. CSR puljen Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerede 3. juni 2013 CSR-puljen, som støtter initiativer inden for virksomheders samfundsansvar og fair trade dels i Danmark og dels i udviklingslande med henblik på at styrke ansvarlig og grøn vækst samt forbedre arbejds- og levevilkårene i udviklingslande. Udenrigsministeriet har modtaget i alt 38 ansøgninger til CSR-puljen, herunder tre ansøgninger fra deltagere i det danske partnerskab til forbedringsaktiviteter i Bangladesh. Den 28. juni 2013 afholdte Partnerskabet et møde om udmøntning af partnerskabet i praksis. På mødet blev forslag til aktiviteter, som Partnerskabet ville søge støtte til under CSR puljen diskuteret. DIEH har på vegne af Partnerskabet formuleret en ansøgning til Danida om støtte til et projekt, der skal sikre udmøntningen af det danske partnerskab. Projektets formål er at fremme en bæredygtig udvikling i tøj- og tekstilsektoren I Bangladesh for gennem multistakeholder dialog og samarbejde at bidrage til konkrete forbedringer af tekstilarbejdernes rettigheder og sikkerhed. Projektet vil fremme det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh og koordinere partnernes initiativer og tiltag. Projektet vil gennem en fælles koordineret indsat fra initiativerne for Etisk Handel tilvejebringe en bredt funderet international platform for fælles tiltag i Bangladesh. Projektet vil gennem effektive multistakeholder alliancer i Danmark, internationalt og i Bangladesh udvikle en model for social dialog på arbejdspladserne i tøj -og tekstilbranchen i Bangladesh for at forbedre forholdet mellem arbejdsmarkeds parter og respekten for arbejdernes rettigheder på de fabrikker, der indgår i projektet. Projektet vil endvidere forbedre networking og relationer mellem de deltagende leverandører og civilsamfundet og etablere grundlaget for et multistakeholder initiativ i Bangladesh med langsigtet lokalt ejerskab. Derudover har Dansk Mode & Textil og Danish Fashion Institute hver især udarbejdet en projektansøgning til CSR puljen. Danish Fashion Institute har taget initiativ til et projekt omkring bæredygtige producenter fra bl.a. Bangladesh med det hovedformål at optimere danske modevirksomheders incitament for bæredygtig produktion. Nærmere bestemt vil projektet skabe en større bevidsthed blandt danske modevirksomheder om bæredygtighed, og hvordan begreber så som samfundsansvar implementeres i leverandørkæden i en udviklingskontekst. Der skal udvikles en database over bæredygtige producenter i udvalgte udviklingslande og dermed gøre det lettere for danske modevirksomheder at opnå adgang til de bedste samarbejdspartnere i udviklingslande, der fokuserer på bæredygtig produktion og afholdes speed-dating arrangementer med producenter og dermed facilitere direkte kontakt mellem potentielle samarbejdspartnere i udviklingslande og danske modevirksomheder. Støtte til de ansøgte projekter afgøres i slutningen af oktober. 5

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere