Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målene for Jobpatruljen Deltagende LO-sektioner Resultater fra Jobpatruljen Arbejdsmarkedet for unge fritidsjobbere anno Arbejdstid... 7 Arbejdsforhold... 8 Arbejdsmiljø... 9 Skader Problemer og faglig opfølgning Presseomtale og -indsats Bilag 1: Koordinatorliste for de deltagende LO-sektioner Bilag 2: Køreplan for Jobpatruljen Evalueringsrapport, Jobpatruljen

3 1. Indledning Med Jobpatruljen 2011 vel overstået er denne rapport en evaluering af forløbet og resultaterne. Der fokuseres både på målsætninger i forhold til de faktiske resultater og på de erfaringer, årets Jobpatrulje har bibragt. Begge med henblik på at videreføre og videreudvikle den succesfulde indsats, Jobpatruljen er. Fra efteråret 2011 overgår Jobpatruljen til HK og 3F. Da det blev meldt ud i foråret, at Jobpatruljen ikke længere skal køre i LO-regi, opstod der tvivl blandt koordinatorer og aktivister om, hvorvidt denne sommers Jobpatrulje dermed ville blive aflyst. Det blev imidlertid hurtigt meldt ud, at Jobpatruljen 2011 fortsatte på fuldt blus og stadig med LO som overordnet ansvarlig. Det er LO Danmarks indtryk, at koordinatorer og aktivister, fortsatte deres arbejde med stort engagement efter korrektion af misforståelsen, hvilket har bidraget til, at Jobpatruljen igen i år har været en stor succes med mange interviews og virksomhedsbesøg samt rigtig god pressedækning og synlighed. I alt har flere end 400 aktivister medvirket til, at fritidsjobbere over hele Danmark har indgået i en dialog om deres arbejdsforhold og rettigheder. Aktivisterne har dermed bidraget til at give de unge et positivt møde med den danske fagbevægelse. Der er blevet gennemført interviews og virksomhedsbesøg uden interview, hvilket er en smule under det rekordhøje resultat fra 2010 for antal interviews, men til gengæld en ny rekord for antal virksomhedsbesøg uden interviews. Jobpatruljen har således i år besøgt i alt arbejdspladser. Ved Jobpatruljens afslutning blev der foretaget en kort webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som flere koordinatorer har besvaret anonymt. Besvarelserne indgår løbende i de følgende afsnit Målene for Jobpatruljen 2011 Selvom Jobpatruljen er en populær og succesfuld tilbagevendende begivenhed, er der stadig rum for videreudvikling og finpudsning. I år var et mål at strømline, forenkle og forbedre kommunikationen mellem de mange aktører i Jobpatruljen i form af medarbejdere i LO Danmark, sektionerne, aktivisterne, koordinatorerne og forbundene. Pressearbejdet og dermed Jobpatruljens synlighed i den brede offentlighed er de sidste par år blevet væsentligt opkvalificeret, hvorfor det også har været et mål at holde det høje niveau. Målene for antal interviews og virksomhedsbesøg i Jobpatruljen 2011 var på forhånd lige så ambitiøse som for 2010, idet de på baggrund af sektionernes målsætninger var 3220 interviews. I 2010 nåede sektionerne tilsammen at udføre interviews og besøg uden interview altså samlet set virksomhedsbesøg Deltagende LO-sektioner Alle 40 LO-sektioner har i år deltaget i indsatsen, om at besøge unge fritidsjobbere på deres arbejdsplads. Flere sektioner har tradition for at slå sig sammen under én koordinator, hvilket også har været tilfældet i Der har derfor i alt kørt 20 Jobpatruljer: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

4 Region Nordjylland Nordjylland: LO Aalborg, LO Vesthimmerland, LO Mariager Fjord, LO Brønderslev- Dronninglund, LO Hjørring, Frederikshavn og LO Thy-Mors Region Midtjylland Skive: LO Skiveegnen Randers: LO Randers Nordvestjylland: LO Nordvestjylland Viborg: LO Viborg Østjylland: LO Aarhus, LO Silkeborg-Favrskov og LO Horsens-Hedensted Midtjylland: LO Djursland, LO Herning-Ikast og LO Silkeborg-Favrskov Region Syddanmark Vejle: LO Vejle Kolding: LO Kolding Fredericia: Kørt af koordinator for Jobpatruljen på Fyn Sønderjylland: LO Sønderborg-Aabenraa, LO Haderslev og LO Sydvest Esbjerg: LO Esbjerg og LO Vestjylland Fyn: LO Sydfyn, LO Østfyn, LO Vestfyn og LO Odense Region Sjælland Midt- og Vestsjælland: LO Holbæk-Odsherred, LO Kalundborg, LO Køge Bugt og LO Roskilde Sydsjælland: LO Næstved, LO Vordingborg Lolland-Falster: LO Lolland-Falster Midtsjælland: LO-Midtsjælland Region Hovedstaden Nordsjælland: LO Nordsjælland København: LO Storkøbenhavn Bornholm: LO Bornholm Se bilag 1 for oversigt over koordinatorerne for de enkelte områder. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

5 2. Resultater fra Jobpatruljen Samlet set har Jobpatruljen besøgt virksomheder i løbet af sommeren 2011 og kom i tilfælde i dialog med en fritidsjobber, svarende til gennemsnitligt 23 pct. af arbejdspladserne. Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over antallet af interviews og virksomhedsbesøg i de enkelte sektioner. Tabel 1: Oversigt over virksomhedsbesøg og gennemførte interviews Område Interviews (antal) Besøg uden interview (antal) Besøg i alt (antal) Andel interviews ud af samlet antal besøg (pct.) Nægtet adgang (antal) Storkøbenhavn % 25 Bornholm % 0 Nordsjælland % 1 Roskilde % 3 Køge Bugt % 8 Lolland-Falster % 0 Holbæk-Odsherred % 2 Kalundborg % 0 Sydsjælland % 0 Midtsjælland % 0 Fyn % 16 Fredericia % 2 Kolding % 0 Vejle % 0 Sønderjylland % 12 Esbjerg % 1 Horsens-Hedensted % 4 Silkeborg-Favrskov % 9 Århus % 9 Ringkøbing Fjord % 2 Herning-Ikast % 1 Djursland % 6 Nordvestjylland % 2 Skiveegnen % 0 Viborg % 4 Randers % 4 Nordjylland % 26 I alt % 137 Evalueringsrapport, Jobpatruljen

6 Antal Betingelserne for den enkelte sektion varierer meget i forhold til eksempelvis antal aktivister og koncentrationen af virksomheder. I forhold til sidste år har både Fyn, Nordjylland, Århus, Kolding, Køge Bugt og Kalundborg slået egne rekorder, både hvad angår antal interviews og antal besøg. I et par af de sydsjællandske sektioner kører man primært med egne skemaer fra HK, som derfor ikke indgår i LO Danmarks optælling og statistik. Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg og interviews fra 2007 til 2011 i figur 1. Figuren illustrerer, at antallet af interviews har ligget stabilt siden Antallet af virksomhedsbesøg er derimod steget siden sidste år til et endnu højere niveau end Man kan vælge at tage dette som udtryk for, at færre virksomheder har fritidsjobbere ansat, når andelen af interviews i forhold til besøg er blevet relativt lavere. Det kan dog også skyldes andre faktorer, som eksempelvis at nogle sektioner sidste år ikke udfyldte skemaer for alle virksomhedsbesøg, hvor der ikke opnås kontakt med en fritidsjobber, eller at man i år ikke har haft samme held med at besøge virksomhederne i det tidsrum, hvor fritidsjobberne er på arbejde. Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens antal besøg og interviews, Antal besøg i alt Antal interviews År Tabel 1 oplyser også i hvor mange tilfælde, Jobpatruljen er blevet nægtet adgang. Disse besøg indgår under besøg uden interview i den samlede optælling. Antallet for nægtet adgang ligger på næsten samme niveau som sidste år. Aktivisterne angiver vidt forskellige årsager til, at de bliver nægtet adgang. Nogle steder er der reelt ikke tid til et interview, andre steder er arbejdsgiveren direkte fjendtlig over for Jobpatruljen i nogle få tilfælde har aktivister vurderet, at dette skyldes, at arbejdsforholdene ganske tydeligt ikke er i orden. I et enkelt tilfælde angiver en aktivist at have oplevet at blive tilråbt med skældsord. Disse relativt få tilfælde ændrer dog ikke ved, at Jobpatruljen generelt bliver mødt med en positiv indstilling fra såvel arbejdsgivere som unge fritidsjobbere, som det også fremgår af nedenstående statistik fra Jobpatruljens interviews. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

7 2.1. Arbejdsmarkedet for unge fritidsjobbere anno 2011 Baseret på samtlige indberetninger fra årets jobpatruljer, hvor der er foretaget i alt interviews ud fra et standardiseret spørgeskema, kan man tegne et billede af disse unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Følgende generelle karakteristika for de interviewede fritidsjobbere gælder: 61 pct. er piger og 39 pct. er drenge Næsten ni ud af ti har fuldført 9. klasse Den gennemsnitlige interviewede fritidsjobber er lidt over 16 år gammel og får næsten 63 kr. i timen for sit fritidsjob Størstedelen arbejder med følgende arbejdsområder: Ekspedition og kasse (67 pct.), vareopfyldning (66 pct.), rengøring (52 pct.), oprydning/som fejedreng (51 pct.) og lagerarbejde (20,3 pct.) 1 Kun hver ottende (12,5 pct.) af de interviewede angiver at være medlem af en fagforening, 74,7 pct. er ikke medlem og 12,8 pct. ved det ikke 77,6 pct. arbejder inden for HK s område, 19,4 pct. inden for 3F s område og de resterende 3 pct. inden for andre forbunds områder dette er dog et af de spørgsmål, som ikke alle aktivister har udfyldt Jobpatruljen er langt overvejende blevet mødt med positive reaktioner hos fritidsjobberen og arbejdsgiveren: Ved næsten 82 pct. af de udførte interviews har aktivisten vurderet, at fritidsjobberens reaktion var positiv, mens den i 18 pct. af tilfældene har været neutral. Kun i 0,5 pct. af tilfældene har aktivisterne oplevet en negativ reaktion fra fritidsjobberen. To ud af tre arbejdsgivere har været positive og 16 pct. af dem har været neutrale. I 62 tilfælde, svarende til 3,4 pct., har aktivisterne oplevet en negativ reaktion fra arbejdsgiveren. Dertil kommer imidlertid også en del negative reaktioner i de tilfælde, hvor Jobpatruljen er blevet nægtet adgang, hvilket er forekommet 137 gange under Jobpatruljen Arbejdstid De adspurgte unge arbejder i gennemsnit lidt mere end 5 ½ time pr. vagt og lidt over 8½ time om ugen i gennemsnit i sommerferieperioden. Der er observeret unge, som arbejder op til 18 timer pr. vagt. I skoleperioden angiver de interviewede at arbejde i gennemsnit 4 timer pr. vagt og lidt over 8 ½ time i gennemsnit pr. uge. 84 pct. af de interviewede årige arbejder mere end de tilladte 2 timer pr. vagt på en skoledag. 1 Der er sat flere kryds ved spørgsmålet om arbejdets karakter ved hvert interview, da fritidsjobberne kan have opgaver inden for forskellige arbejdsområder, hvorfor procenttallene summerer til over 100. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

8 Over en tredjedel angiver, at arbejde efter kl. 20. Næsten hver tiende af dem har ikke fuldført niende klasse, og må derfor ifølge loven ikke arbejde efter kl ,3 pct. af fritidsjobberne arbejder før kl. 6 om morgenen. Af disse er tre fjerdedele piger. 202 personer, svarende til 8,6 pct., fortæller, at de ind i mellem arbejder helt alene på virksomheden. Af disse er tre fjerdedele piger. Ud af dem, som ind i mellem arbejder alene, arbejder 37 pct. efter kl. 18 på hverdage eller efter kl. 14 på lørdage. o Det er ifølge loven ulovligt for unge under 18 at være alene på arbejde mellem kl. 18 og 06 på hverdage og mellem kl. 14 og 06 i weekenden. Jobpatruljens interviews viser, at 100 personer svarende til 60 pct. af dem, der ind imellem arbejder helt alene på virksomheden arbejder i disse tidsrum. Arbejdsforhold 81 pct. har en ansættelseskontrakt, men 15 pct. har ikke og 4 pct. af de interviewede ved det ikke. Af dem med ansættelseskontrakt har forældrene godkendt i 79 pct. af tilfældene. o Loven tilskriver, at fritidsjobbere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, som har været ansat i over en måned, har krav på en ansættelseskontrakt. Jobpatruljens interviews viser, at 11,5 pct. af dem, som angiver at arbejde mere end 8 timer om ugen i skoleperioden, ikke har en ansættelseskontrakt. 41 af de adspurgte personer, svarende til 2,4 pct., angiver ikke at være blevet oplært i arbejdet. 37 pct. er blevet oplært af arbejdsgiver eller leder, mens 61 pct. er blevet oplært af kollega. Hele 731 personer, svarende til en tredjedel af de unge mennesker, ved ikke, om der er overenskomst på deres arbejdsplads. 54 pct. svarer, at der er overenskomst og 13 pct. at der ikke er. De fleste interviewede fritidsjobbere får lønsedler, nemlig mere end ni ud af 10,3 pct. får ikke og næsten 5 pct. ved det ikke. Næsten ni ud af ti (88 pct.) får feriepenge, 2,5 pct. af dem gør ikke og næsten 10 pct. ved det ikke. Hele 781 personer svarer, at de ikke ved, om de får løn under sygdom. Det svarer til en tredjedel af de interviewede. Derudover svarer 11,5 pct. ja og 55,4 pct. nej til, om de får løn under sygdom. Hver femte af fritidsjobberne skal selv finde en afløser ved sygdom. 14,4 pct. har ikke en halv times pause, hvis de arbejder over 4½ time, selvom de har krav på dette. Næsten 58 pct. er eller har været ansat på prøve eller er under oplæring. Af disse angiver lidt over 8 pct., at de ikke får eller har fået løn i denne periode. 40 pct. har diskuteret rettigheder og pligter omkring arbejde med forældre, 17,5 pct. med/i skolen, og 11,4 pct. har diskuteret det med andre. Lidt over 42 pct. har aldrig diskuteret rettigheder og pligter om arbejde med nogen. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

9 Arbejdsmiljø 865 personer, svarende til næsten 37 pct., er aldrig blevet instrueret i, hvordan han eller hun undgår arbejdsskader, selvom dette er arbejdsgiverens pligt. 30 pct. af de interviewede løfter genstande, der er tungere end 12 kg. Af disse er 48 pct. piger og 52 pct. drenge, og næsten hver tiende af dem har endnu ikke fuldført 9. klasse. o Ud af de 722 personer, som løfter genstande tungere end 12kg, er 25 af dem 13 eller 14 år og 82 af dem 15 år. 65 pct. af dem arbejder med ekspedition og kasse og 73 pct. arbejder med vareopfyldning. Lidt over 13 pct. trækker og skubber mere end 100 kg i deres arbejde. Af disse er 63 pct. drenge og det er observeret, at 7 af dem er under 15 år gamle. 14,4 pct. arbejder med produkter påhæftet advarselsmærker og 6 pct. har manglet sikkerhedsudstyr. Hele 67 pct. er ikke blevet gjort bekendt med virksomhedens arbejdspladsvurdering og næsten 12 pct. ved ikke, om de er. Således kan kun 21 pct. med sikkerhed svare ja til at være bekendtgjort med denne. o Af dem, som er gjort bekendt med APV en, angiver 23 pct., at den indeholder en plan for instrukser af unge, mens 27 pct. svarer nej og 50 pct. ikke ved det. 45 pct. af de interviewede betjener en eller anden form for maskine de fleste en pappresse (25 pct.). For at måtte betjene en pappresser skal man være over 15 år gammel og have afsluttet niende klasse. Jobpatruljen har mødt 9 unge fritidsjobbere, som ikke opfylder disse krav. Lidt over 8 pct. arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Af disse udskænker 5 pct. selv alkohol. Af dem, som selv udskænker alkohol, er 65 pct. piger, og hele 11 pct. har endnu ikke fuldført 9. klasse. Det er ifølge loven ulovligt for unge under 18 år at arbejde steder, hvor der serveres alkohol, medmindre den unge er i lære eller arbejder i en familievirksomhed. o Jobpatruljen har i 4 tilfælde mødt fritidsjobbere på kun 13 år, som arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol, og 101 fritidsjobbere på 15 eller 16 år, som gør dette. o Ud af de 44 personer, som selv skænker alkohol, er ingen under 15 år. Det er registreret, at 5 af dem 15 år, 10 af dem 16 år og 24 af dem 17 år. Skader 6,2 pct. af fritidsjobberne har oplevet at komme til skade på arbejdet. Af disse er 5 personer 13 eller 14 år. I 3,5 pct. af skadestilfældene blevet skaden anmeldt til egen læge, Arbejdstilsynet eller tillidsrepræsentant og i 19 af tilfældene, svarende til 7,5 pct., medførte skaden fravær fra arbejdet. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

10 2.2. Problemer og faglig opfølgning Ved hele 649 af besøgene med interviews, svarende til 42,8 pct., er det blevet vurderet, at der er problemer på arbejdspladsen, som kræver faglig opfølgning. Tabel 2 viser en oversigt over, hvilke problemer der har ført til en vurdering af, at faglig opfølgning var nødvendig. Bemærk at der kan være sat flere kryds, hvis flere forskellige problemer har krævet faglig opfølgning, hvorfor antallet af sager summerer til dobbelt så mange som antallet af besøg med problemer til faglig opfølgning. Tabel 2: Oversigt over problemer til faglig opfølgning Område som muligvis har krævet faglig opfølgning Antal sager Andel sager Problemer med arbejdstid % Problemer med løn % Problemer med arbejdsforhold % Problemer med arbejdsmiljø % Problemer med alkoholudskænkning % Problemer med skader 22 2 % Sager i alt % De enkelte Jobpatruljer har selv taget kopier af skemaerne med interviews og sendt de skemaer, som har indikeret behov for faglig opfølgning, videre til den lokale fagforening. Der foreligger derfor ingen tal centralt hos LO for, hvor mange sager der reelt har ført til faglig opfølgning. Ud over ovenstående opgørelse fra de foretagne interviews, er en række af skemaerne fra de virksomhedsbesøg, hvor Jobpatruljen af den ene eller den anden grund er blevet nægtet adgang, blevet sendt videre til opfølgning. Det reelle antal sager, som er blevet sendt videre til de lokale forbund, vil derfor formentlig være højere end antallet angivet i tabel 2. I 2011 er Jeg ønsker oplysning om -kortene taget i brug. Aktivisterne har medbragt disse røde A6-kort på deres patruljer og udfyldt dem, når en fritidsjobber har givet udtryk for gerne at ville høre mere om fagforeninger og især den, som er relevant for vedkommende. Kortene er således ikke indmeldingsblanketter til en fagforening men sørger for, at fritidsjobberen bliver ringet op af den relevante fagforening. LO Danmark har registreret at have modtaget 550 kort, som er sendt videre til forbundene. Heraf 484 til HK, 61 til 3F og 5 til andre forbund. Dvs. at omkring hver 4. fritidsjobbere, der blev besøgt på af årets Jobpatrulje, var interesseret i at høre mere om medlemskab af en LO fagforening. Et tiltag som dette kan forhåbentlig hjælpe til at øge de unges viden om fagforeninger, skabe en god kontakt mellem de unge og de danske fagforeninger og endelig måske i sidste ende medføre, at flere fritidsjobbere bliver medlem af en fagforening. Vores vurdering er, at kortene har været en stor succes og bør bruges fremover. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

11 3. Presseomtale og -indsats Jobpatruljen bliver hvert år dækket af både landsdækkende og lokale medier. Sektioner og koordinatorer står for den lokale indsats, og LO s kommunikationsafdeling står for den nationale. Derudover er LO s kommunikationsafdeling tilgængelig, hvis LO-sektionerne har brug for hjælp til pressekontakt, udarbejdelse af presse, statistik m.m. Årets presseindsats er i skrivende stund ( ) ikke færdig, da den store afsluttende indsats i forbindelse med den endelige optælling stadig mangler. Eftersom denne sædvanligvis kaster mange omtaler af sig, kan man endnu ikke med sikkerhed sige, hvor god pressedækningen har været. På nuværende tidspunkt er årets Jobpatrulje blevet omtalt 306 gange. I 2009 blev Jobpatruljen omtalt 389 gange, og i 2010 blev den omtalt 509 gange. Det er sandsynligt, at årets resultat bliver bedre end 2009, men det er usandsynligt at nå rekorden fra Det har i år været særligt svært at komme i de landsdækkende medier pga. tragedien på AUF-lejren i Norge, som dominerede mediebilledet fra midt i juli til starten af august. Sektioner og lokale aktivister står for ca. 2/3 af alle omtaler (jf. bilag X). Der er dog stor forskel på, hvor mange omtaler de forskellige sektioner får. Det er vores vurdering, at der kan hentes mange omtaler, hvis flere Jobpatruljer på systematisk vis bruger pressedatabasen. Efterfølgende evaluering har vist, at mange blot kontakter de lokale medier, de kender i forvejen eller kan finde via en søgning på internettet. En mere systematisk brug af pressedatabasen kan sikre, at færre lokale medier bliver overset. Selvom antallet af omtaler i selve sommerperioden ikke kan slå sidste års rekord, så er Jobpatruljen alligevel blevet nævnt usædvanligt meget i løbet af året. LO-dokumentationen kaldet Unge og Job fra foråret kastede således mere end 50 omtaler af sig primært i store, landsdækkende medier såsom B.T. og Berlingske samt de elektroniske netaviser. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

12 Bilag 1: Koordinatorliste for de deltagende LO-sektioner 2011 REGION HOVEDSTADEN LO Storkøbenhavn omfatter, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Ballerup LO Bornholm omfatter byerne på Bornholm LO Nordsjælland omfatter Gribskov, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Fredensborg, Egedal, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød Camilla Skree-Jacobsen Mail: Mobil: Aino Vedel Mail: Mobil: Linda Jensen Mail: René Tvile Mail: Tlf: / Mobil: Marie Schwartz Mail: Tlf: Mobil: REGION SJÆLLAND LO- Roskilde omfatter Roskilde, Lejre Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen LO Køge Bugt omfatter Køge, Greve, Solrød, Stevns Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen LO Vordingborg omfatter Vordingborg Sydsjælland og Næstved har kørt sammen LO Næstved omfatter Næstved Sydsjælland og Næstved har kørt sammen Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Lynge Rasmussen Mail: Tlf Mobil: Søren P. Kæregaard Mail: Tlf Mobil Evalueringsrapport, Jobpatruljen

13 LO Midtsjælland omfatter Ringsted, Sorø, Faxe og Slagelse LO Lolland-Falster omfatter Lolland, Guldborgsund LO Holbæk-Odsherred omfatter Holbæk, Odsherred Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen LO Kalundborg omfatter Kalundborg Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen Anne Knudsen Mail: Mobil Jess Hansen Mail: Tlf Mobil: Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil REGION SYDDANMARK LO Sydfyn omfatter Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Ærø, Langeland Sektionerne på Fyn har kørt fælles LO Østfyn omfatter Nyborg-Kerteminde Sektionerne på Fyn har kørt fælles LO Odense omfatter Odense, Bogense Sektionerne på Fyn har kørt fælles Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

14 LO Vestfyn omfatter Assens, Middelfart Sektionerne på Fyn har kørt fælles LO Fredericia omfatter Fredericia LO Kolding omfatter Kolding. LO Vejle omfatter Vejle LO Haderslev omfatter Haderslev Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa har kørt sammen LO Sydvest omfatter Tønder Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa kører sammen LO Sønderborg-Aabenraa omfatter Sønderborg og Aabenraa Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa har kørt sammen LO Esbjerg Billund - Vejen omfatter Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund LO Vestjylland omfatter Varde Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Kirsten Johansen Mail: Jan Christoffersen Mail. Telefon: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil REGION MIDTJYLLAND LO Horsens/Hedensted omfatter Horsens og Hedensted LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens Hedensted har kørt sammen Rune Kristensen LO konsulent i Region Midtjylland Tlf / Evalueringsrapport, Jobpatruljen

15 Erik Sletkær Jensen, Tlf LO Ringkøbing Fjord omfatter Ringkøbing, Skjern Djursland, Herning Ikast og Ringkøbing Skjern har kørt sammen LO Herning-Ikast omfatter Herning, Ikast, Brande. Djursland, Herning Ikast og Ringkøbing Skjern har kørt sammen LO Nordvestjylland omfatter Lemvig, Struer, Holstebro LO Skiveegnen omfatter Skive LO Viborg omfatter Viborg LO Silkeborg-Favrskov omfatter Silkeborg, Favrskov LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens Hedensted har kørt sammen LO Randers omfatter Randers LO Århus omfatter Århus, Odder, Skanderborg, Samsø LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens Hedensted har kørt sammen LO Djursland omfatter Norddjurs, Syddjurs Djursland, Herning Ikast og Ringkøbing Skjern har kørt sammen Jakob Sørensen Tlf.: Mail: Jakob Sørensen Tlf.: Mail: Jens Ole Poulsen Mail: Tlf: Laura-Marie Lønstrup Mail: Tlf: Rasmus Petersen Mail: Mobil: Elsemarie Trøst Mail: Tlf Mobil: Rune Kristensen LO konsulent i Region Midtjylland Tlf / Jan Guldmann Mail: Tlf Mobil Rune Kristensen LO konsulent i Region Midtjylland Tlf / Jakob Sørensen Tlf.: Mail: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

16 REGION NORDJYLLAND LO Vesthimmerland omfatter Vesthimmerland Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Thy-Mors omfatter Morsø, Thisted Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Aalborg omfatter Aalborg, Rebild Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Mariager Fjord omfatter Mariager Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Brønderslev Dronninglund omfatter Brønderslev-Dronninglund Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Frederikshavn omfatter Frederikshavn og Læsø Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Hjørring omfatter Hjørring Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

17 Bilag 2: Køreplan for Jobpatruljen 2011 LO-sektion Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 uge 30 Uge 31 Uge 32 Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn LO Bornholm LO Nordsjælland Region Sjælland LO Roskilde LO Køge Bugt LO Sydsjælland LO Lolland-Falster LO Midtsjælland (LO Næstved) LO Holbæk- Odsherred LO Kalundborg Region Syddanmark LO Sydfyn LO Østfyn LO Odense LO Vestfyn LO Fredericia LO Kolding LO Vejle LO Haderslev LO Sønderborg/Aabenraa LO Sydvest LO Esbjerg LO Vestjylland Region Midtjylland LO Horsens LO Ringkøbing Fjord LO Herning-Ikast Evalueringsrapport, Jobpatruljen

18 LO Nordvestjylland LO Skiveegnen LO Viborg LO Silkeborg- Favrskov LO Randers LO Århus LO Djursland Region Nordjylland LO Vesthimmerland LO Thy-Mors LO Aalborg LO Mariager Fjord LO Brønderslev- Dronninglund LO Frederikshavn LO Hjørring Evalueringsrapport, Jobpatruljen

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere