Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målene for Jobpatruljen Deltagende LO-sektioner Resultater fra Jobpatruljen Arbejdsmarkedet for unge fritidsjobbere anno Arbejdstid... 7 Arbejdsforhold... 8 Arbejdsmiljø... 9 Skader Problemer og faglig opfølgning Presseomtale og -indsats Bilag 1: Koordinatorliste for de deltagende LO-sektioner Bilag 2: Køreplan for Jobpatruljen Evalueringsrapport, Jobpatruljen

3 1. Indledning Med Jobpatruljen 2011 vel overstået er denne rapport en evaluering af forløbet og resultaterne. Der fokuseres både på målsætninger i forhold til de faktiske resultater og på de erfaringer, årets Jobpatrulje har bibragt. Begge med henblik på at videreføre og videreudvikle den succesfulde indsats, Jobpatruljen er. Fra efteråret 2011 overgår Jobpatruljen til HK og 3F. Da det blev meldt ud i foråret, at Jobpatruljen ikke længere skal køre i LO-regi, opstod der tvivl blandt koordinatorer og aktivister om, hvorvidt denne sommers Jobpatrulje dermed ville blive aflyst. Det blev imidlertid hurtigt meldt ud, at Jobpatruljen 2011 fortsatte på fuldt blus og stadig med LO som overordnet ansvarlig. Det er LO Danmarks indtryk, at koordinatorer og aktivister, fortsatte deres arbejde med stort engagement efter korrektion af misforståelsen, hvilket har bidraget til, at Jobpatruljen igen i år har været en stor succes med mange interviews og virksomhedsbesøg samt rigtig god pressedækning og synlighed. I alt har flere end 400 aktivister medvirket til, at fritidsjobbere over hele Danmark har indgået i en dialog om deres arbejdsforhold og rettigheder. Aktivisterne har dermed bidraget til at give de unge et positivt møde med den danske fagbevægelse. Der er blevet gennemført interviews og virksomhedsbesøg uden interview, hvilket er en smule under det rekordhøje resultat fra 2010 for antal interviews, men til gengæld en ny rekord for antal virksomhedsbesøg uden interviews. Jobpatruljen har således i år besøgt i alt arbejdspladser. Ved Jobpatruljens afslutning blev der foretaget en kort webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som flere koordinatorer har besvaret anonymt. Besvarelserne indgår løbende i de følgende afsnit Målene for Jobpatruljen 2011 Selvom Jobpatruljen er en populær og succesfuld tilbagevendende begivenhed, er der stadig rum for videreudvikling og finpudsning. I år var et mål at strømline, forenkle og forbedre kommunikationen mellem de mange aktører i Jobpatruljen i form af medarbejdere i LO Danmark, sektionerne, aktivisterne, koordinatorerne og forbundene. Pressearbejdet og dermed Jobpatruljens synlighed i den brede offentlighed er de sidste par år blevet væsentligt opkvalificeret, hvorfor det også har været et mål at holde det høje niveau. Målene for antal interviews og virksomhedsbesøg i Jobpatruljen 2011 var på forhånd lige så ambitiøse som for 2010, idet de på baggrund af sektionernes målsætninger var 3220 interviews. I 2010 nåede sektionerne tilsammen at udføre interviews og besøg uden interview altså samlet set virksomhedsbesøg Deltagende LO-sektioner Alle 40 LO-sektioner har i år deltaget i indsatsen, om at besøge unge fritidsjobbere på deres arbejdsplads. Flere sektioner har tradition for at slå sig sammen under én koordinator, hvilket også har været tilfældet i Der har derfor i alt kørt 20 Jobpatruljer: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

4 Region Nordjylland Nordjylland: LO Aalborg, LO Vesthimmerland, LO Mariager Fjord, LO Brønderslev- Dronninglund, LO Hjørring, Frederikshavn og LO Thy-Mors Region Midtjylland Skive: LO Skiveegnen Randers: LO Randers Nordvestjylland: LO Nordvestjylland Viborg: LO Viborg Østjylland: LO Aarhus, LO Silkeborg-Favrskov og LO Horsens-Hedensted Midtjylland: LO Djursland, LO Herning-Ikast og LO Silkeborg-Favrskov Region Syddanmark Vejle: LO Vejle Kolding: LO Kolding Fredericia: Kørt af koordinator for Jobpatruljen på Fyn Sønderjylland: LO Sønderborg-Aabenraa, LO Haderslev og LO Sydvest Esbjerg: LO Esbjerg og LO Vestjylland Fyn: LO Sydfyn, LO Østfyn, LO Vestfyn og LO Odense Region Sjælland Midt- og Vestsjælland: LO Holbæk-Odsherred, LO Kalundborg, LO Køge Bugt og LO Roskilde Sydsjælland: LO Næstved, LO Vordingborg Lolland-Falster: LO Lolland-Falster Midtsjælland: LO-Midtsjælland Region Hovedstaden Nordsjælland: LO Nordsjælland København: LO Storkøbenhavn Bornholm: LO Bornholm Se bilag 1 for oversigt over koordinatorerne for de enkelte områder. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

5 2. Resultater fra Jobpatruljen Samlet set har Jobpatruljen besøgt virksomheder i løbet af sommeren 2011 og kom i tilfælde i dialog med en fritidsjobber, svarende til gennemsnitligt 23 pct. af arbejdspladserne. Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over antallet af interviews og virksomhedsbesøg i de enkelte sektioner. Tabel 1: Oversigt over virksomhedsbesøg og gennemførte interviews Område Interviews (antal) Besøg uden interview (antal) Besøg i alt (antal) Andel interviews ud af samlet antal besøg (pct.) Nægtet adgang (antal) Storkøbenhavn % 25 Bornholm % 0 Nordsjælland % 1 Roskilde % 3 Køge Bugt % 8 Lolland-Falster % 0 Holbæk-Odsherred % 2 Kalundborg % 0 Sydsjælland % 0 Midtsjælland % 0 Fyn % 16 Fredericia % 2 Kolding % 0 Vejle % 0 Sønderjylland % 12 Esbjerg % 1 Horsens-Hedensted % 4 Silkeborg-Favrskov % 9 Århus % 9 Ringkøbing Fjord % 2 Herning-Ikast % 1 Djursland % 6 Nordvestjylland % 2 Skiveegnen % 0 Viborg % 4 Randers % 4 Nordjylland % 26 I alt % 137 Evalueringsrapport, Jobpatruljen

6 Antal Betingelserne for den enkelte sektion varierer meget i forhold til eksempelvis antal aktivister og koncentrationen af virksomheder. I forhold til sidste år har både Fyn, Nordjylland, Århus, Kolding, Køge Bugt og Kalundborg slået egne rekorder, både hvad angår antal interviews og antal besøg. I et par af de sydsjællandske sektioner kører man primært med egne skemaer fra HK, som derfor ikke indgår i LO Danmarks optælling og statistik. Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg og interviews fra 2007 til 2011 i figur 1. Figuren illustrerer, at antallet af interviews har ligget stabilt siden Antallet af virksomhedsbesøg er derimod steget siden sidste år til et endnu højere niveau end Man kan vælge at tage dette som udtryk for, at færre virksomheder har fritidsjobbere ansat, når andelen af interviews i forhold til besøg er blevet relativt lavere. Det kan dog også skyldes andre faktorer, som eksempelvis at nogle sektioner sidste år ikke udfyldte skemaer for alle virksomhedsbesøg, hvor der ikke opnås kontakt med en fritidsjobber, eller at man i år ikke har haft samme held med at besøge virksomhederne i det tidsrum, hvor fritidsjobberne er på arbejde. Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens antal besøg og interviews, Antal besøg i alt Antal interviews År Tabel 1 oplyser også i hvor mange tilfælde, Jobpatruljen er blevet nægtet adgang. Disse besøg indgår under besøg uden interview i den samlede optælling. Antallet for nægtet adgang ligger på næsten samme niveau som sidste år. Aktivisterne angiver vidt forskellige årsager til, at de bliver nægtet adgang. Nogle steder er der reelt ikke tid til et interview, andre steder er arbejdsgiveren direkte fjendtlig over for Jobpatruljen i nogle få tilfælde har aktivister vurderet, at dette skyldes, at arbejdsforholdene ganske tydeligt ikke er i orden. I et enkelt tilfælde angiver en aktivist at have oplevet at blive tilråbt med skældsord. Disse relativt få tilfælde ændrer dog ikke ved, at Jobpatruljen generelt bliver mødt med en positiv indstilling fra såvel arbejdsgivere som unge fritidsjobbere, som det også fremgår af nedenstående statistik fra Jobpatruljens interviews. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

7 2.1. Arbejdsmarkedet for unge fritidsjobbere anno 2011 Baseret på samtlige indberetninger fra årets jobpatruljer, hvor der er foretaget i alt interviews ud fra et standardiseret spørgeskema, kan man tegne et billede af disse unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Følgende generelle karakteristika for de interviewede fritidsjobbere gælder: 61 pct. er piger og 39 pct. er drenge Næsten ni ud af ti har fuldført 9. klasse Den gennemsnitlige interviewede fritidsjobber er lidt over 16 år gammel og får næsten 63 kr. i timen for sit fritidsjob Størstedelen arbejder med følgende arbejdsområder: Ekspedition og kasse (67 pct.), vareopfyldning (66 pct.), rengøring (52 pct.), oprydning/som fejedreng (51 pct.) og lagerarbejde (20,3 pct.) 1 Kun hver ottende (12,5 pct.) af de interviewede angiver at være medlem af en fagforening, 74,7 pct. er ikke medlem og 12,8 pct. ved det ikke 77,6 pct. arbejder inden for HK s område, 19,4 pct. inden for 3F s område og de resterende 3 pct. inden for andre forbunds områder dette er dog et af de spørgsmål, som ikke alle aktivister har udfyldt Jobpatruljen er langt overvejende blevet mødt med positive reaktioner hos fritidsjobberen og arbejdsgiveren: Ved næsten 82 pct. af de udførte interviews har aktivisten vurderet, at fritidsjobberens reaktion var positiv, mens den i 18 pct. af tilfældene har været neutral. Kun i 0,5 pct. af tilfældene har aktivisterne oplevet en negativ reaktion fra fritidsjobberen. To ud af tre arbejdsgivere har været positive og 16 pct. af dem har været neutrale. I 62 tilfælde, svarende til 3,4 pct., har aktivisterne oplevet en negativ reaktion fra arbejdsgiveren. Dertil kommer imidlertid også en del negative reaktioner i de tilfælde, hvor Jobpatruljen er blevet nægtet adgang, hvilket er forekommet 137 gange under Jobpatruljen Arbejdstid De adspurgte unge arbejder i gennemsnit lidt mere end 5 ½ time pr. vagt og lidt over 8½ time om ugen i gennemsnit i sommerferieperioden. Der er observeret unge, som arbejder op til 18 timer pr. vagt. I skoleperioden angiver de interviewede at arbejde i gennemsnit 4 timer pr. vagt og lidt over 8 ½ time i gennemsnit pr. uge. 84 pct. af de interviewede årige arbejder mere end de tilladte 2 timer pr. vagt på en skoledag. 1 Der er sat flere kryds ved spørgsmålet om arbejdets karakter ved hvert interview, da fritidsjobberne kan have opgaver inden for forskellige arbejdsområder, hvorfor procenttallene summerer til over 100. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

8 Over en tredjedel angiver, at arbejde efter kl. 20. Næsten hver tiende af dem har ikke fuldført niende klasse, og må derfor ifølge loven ikke arbejde efter kl ,3 pct. af fritidsjobberne arbejder før kl. 6 om morgenen. Af disse er tre fjerdedele piger. 202 personer, svarende til 8,6 pct., fortæller, at de ind i mellem arbejder helt alene på virksomheden. Af disse er tre fjerdedele piger. Ud af dem, som ind i mellem arbejder alene, arbejder 37 pct. efter kl. 18 på hverdage eller efter kl. 14 på lørdage. o Det er ifølge loven ulovligt for unge under 18 at være alene på arbejde mellem kl. 18 og 06 på hverdage og mellem kl. 14 og 06 i weekenden. Jobpatruljens interviews viser, at 100 personer svarende til 60 pct. af dem, der ind imellem arbejder helt alene på virksomheden arbejder i disse tidsrum. Arbejdsforhold 81 pct. har en ansættelseskontrakt, men 15 pct. har ikke og 4 pct. af de interviewede ved det ikke. Af dem med ansættelseskontrakt har forældrene godkendt i 79 pct. af tilfældene. o Loven tilskriver, at fritidsjobbere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, som har været ansat i over en måned, har krav på en ansættelseskontrakt. Jobpatruljens interviews viser, at 11,5 pct. af dem, som angiver at arbejde mere end 8 timer om ugen i skoleperioden, ikke har en ansættelseskontrakt. 41 af de adspurgte personer, svarende til 2,4 pct., angiver ikke at være blevet oplært i arbejdet. 37 pct. er blevet oplært af arbejdsgiver eller leder, mens 61 pct. er blevet oplært af kollega. Hele 731 personer, svarende til en tredjedel af de unge mennesker, ved ikke, om der er overenskomst på deres arbejdsplads. 54 pct. svarer, at der er overenskomst og 13 pct. at der ikke er. De fleste interviewede fritidsjobbere får lønsedler, nemlig mere end ni ud af 10,3 pct. får ikke og næsten 5 pct. ved det ikke. Næsten ni ud af ti (88 pct.) får feriepenge, 2,5 pct. af dem gør ikke og næsten 10 pct. ved det ikke. Hele 781 personer svarer, at de ikke ved, om de får løn under sygdom. Det svarer til en tredjedel af de interviewede. Derudover svarer 11,5 pct. ja og 55,4 pct. nej til, om de får løn under sygdom. Hver femte af fritidsjobberne skal selv finde en afløser ved sygdom. 14,4 pct. har ikke en halv times pause, hvis de arbejder over 4½ time, selvom de har krav på dette. Næsten 58 pct. er eller har været ansat på prøve eller er under oplæring. Af disse angiver lidt over 8 pct., at de ikke får eller har fået løn i denne periode. 40 pct. har diskuteret rettigheder og pligter omkring arbejde med forældre, 17,5 pct. med/i skolen, og 11,4 pct. har diskuteret det med andre. Lidt over 42 pct. har aldrig diskuteret rettigheder og pligter om arbejde med nogen. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

9 Arbejdsmiljø 865 personer, svarende til næsten 37 pct., er aldrig blevet instrueret i, hvordan han eller hun undgår arbejdsskader, selvom dette er arbejdsgiverens pligt. 30 pct. af de interviewede løfter genstande, der er tungere end 12 kg. Af disse er 48 pct. piger og 52 pct. drenge, og næsten hver tiende af dem har endnu ikke fuldført 9. klasse. o Ud af de 722 personer, som løfter genstande tungere end 12kg, er 25 af dem 13 eller 14 år og 82 af dem 15 år. 65 pct. af dem arbejder med ekspedition og kasse og 73 pct. arbejder med vareopfyldning. Lidt over 13 pct. trækker og skubber mere end 100 kg i deres arbejde. Af disse er 63 pct. drenge og det er observeret, at 7 af dem er under 15 år gamle. 14,4 pct. arbejder med produkter påhæftet advarselsmærker og 6 pct. har manglet sikkerhedsudstyr. Hele 67 pct. er ikke blevet gjort bekendt med virksomhedens arbejdspladsvurdering og næsten 12 pct. ved ikke, om de er. Således kan kun 21 pct. med sikkerhed svare ja til at være bekendtgjort med denne. o Af dem, som er gjort bekendt med APV en, angiver 23 pct., at den indeholder en plan for instrukser af unge, mens 27 pct. svarer nej og 50 pct. ikke ved det. 45 pct. af de interviewede betjener en eller anden form for maskine de fleste en pappresse (25 pct.). For at måtte betjene en pappresser skal man være over 15 år gammel og have afsluttet niende klasse. Jobpatruljen har mødt 9 unge fritidsjobbere, som ikke opfylder disse krav. Lidt over 8 pct. arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Af disse udskænker 5 pct. selv alkohol. Af dem, som selv udskænker alkohol, er 65 pct. piger, og hele 11 pct. har endnu ikke fuldført 9. klasse. Det er ifølge loven ulovligt for unge under 18 år at arbejde steder, hvor der serveres alkohol, medmindre den unge er i lære eller arbejder i en familievirksomhed. o Jobpatruljen har i 4 tilfælde mødt fritidsjobbere på kun 13 år, som arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol, og 101 fritidsjobbere på 15 eller 16 år, som gør dette. o Ud af de 44 personer, som selv skænker alkohol, er ingen under 15 år. Det er registreret, at 5 af dem 15 år, 10 af dem 16 år og 24 af dem 17 år. Skader 6,2 pct. af fritidsjobberne har oplevet at komme til skade på arbejdet. Af disse er 5 personer 13 eller 14 år. I 3,5 pct. af skadestilfældene blevet skaden anmeldt til egen læge, Arbejdstilsynet eller tillidsrepræsentant og i 19 af tilfældene, svarende til 7,5 pct., medførte skaden fravær fra arbejdet. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

10 2.2. Problemer og faglig opfølgning Ved hele 649 af besøgene med interviews, svarende til 42,8 pct., er det blevet vurderet, at der er problemer på arbejdspladsen, som kræver faglig opfølgning. Tabel 2 viser en oversigt over, hvilke problemer der har ført til en vurdering af, at faglig opfølgning var nødvendig. Bemærk at der kan være sat flere kryds, hvis flere forskellige problemer har krævet faglig opfølgning, hvorfor antallet af sager summerer til dobbelt så mange som antallet af besøg med problemer til faglig opfølgning. Tabel 2: Oversigt over problemer til faglig opfølgning Område som muligvis har krævet faglig opfølgning Antal sager Andel sager Problemer med arbejdstid % Problemer med løn % Problemer med arbejdsforhold % Problemer med arbejdsmiljø % Problemer med alkoholudskænkning % Problemer med skader 22 2 % Sager i alt % De enkelte Jobpatruljer har selv taget kopier af skemaerne med interviews og sendt de skemaer, som har indikeret behov for faglig opfølgning, videre til den lokale fagforening. Der foreligger derfor ingen tal centralt hos LO for, hvor mange sager der reelt har ført til faglig opfølgning. Ud over ovenstående opgørelse fra de foretagne interviews, er en række af skemaerne fra de virksomhedsbesøg, hvor Jobpatruljen af den ene eller den anden grund er blevet nægtet adgang, blevet sendt videre til opfølgning. Det reelle antal sager, som er blevet sendt videre til de lokale forbund, vil derfor formentlig være højere end antallet angivet i tabel 2. I 2011 er Jeg ønsker oplysning om -kortene taget i brug. Aktivisterne har medbragt disse røde A6-kort på deres patruljer og udfyldt dem, når en fritidsjobber har givet udtryk for gerne at ville høre mere om fagforeninger og især den, som er relevant for vedkommende. Kortene er således ikke indmeldingsblanketter til en fagforening men sørger for, at fritidsjobberen bliver ringet op af den relevante fagforening. LO Danmark har registreret at have modtaget 550 kort, som er sendt videre til forbundene. Heraf 484 til HK, 61 til 3F og 5 til andre forbund. Dvs. at omkring hver 4. fritidsjobbere, der blev besøgt på af årets Jobpatrulje, var interesseret i at høre mere om medlemskab af en LO fagforening. Et tiltag som dette kan forhåbentlig hjælpe til at øge de unges viden om fagforeninger, skabe en god kontakt mellem de unge og de danske fagforeninger og endelig måske i sidste ende medføre, at flere fritidsjobbere bliver medlem af en fagforening. Vores vurdering er, at kortene har været en stor succes og bør bruges fremover. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

11 3. Presseomtale og -indsats Jobpatruljen bliver hvert år dækket af både landsdækkende og lokale medier. Sektioner og koordinatorer står for den lokale indsats, og LO s kommunikationsafdeling står for den nationale. Derudover er LO s kommunikationsafdeling tilgængelig, hvis LO-sektionerne har brug for hjælp til pressekontakt, udarbejdelse af presse, statistik m.m. Årets presseindsats er i skrivende stund ( ) ikke færdig, da den store afsluttende indsats i forbindelse med den endelige optælling stadig mangler. Eftersom denne sædvanligvis kaster mange omtaler af sig, kan man endnu ikke med sikkerhed sige, hvor god pressedækningen har været. På nuværende tidspunkt er årets Jobpatrulje blevet omtalt 306 gange. I 2009 blev Jobpatruljen omtalt 389 gange, og i 2010 blev den omtalt 509 gange. Det er sandsynligt, at årets resultat bliver bedre end 2009, men det er usandsynligt at nå rekorden fra Det har i år været særligt svært at komme i de landsdækkende medier pga. tragedien på AUF-lejren i Norge, som dominerede mediebilledet fra midt i juli til starten af august. Sektioner og lokale aktivister står for ca. 2/3 af alle omtaler (jf. bilag X). Der er dog stor forskel på, hvor mange omtaler de forskellige sektioner får. Det er vores vurdering, at der kan hentes mange omtaler, hvis flere Jobpatruljer på systematisk vis bruger pressedatabasen. Efterfølgende evaluering har vist, at mange blot kontakter de lokale medier, de kender i forvejen eller kan finde via en søgning på internettet. En mere systematisk brug af pressedatabasen kan sikre, at færre lokale medier bliver overset. Selvom antallet af omtaler i selve sommerperioden ikke kan slå sidste års rekord, så er Jobpatruljen alligevel blevet nævnt usædvanligt meget i løbet af året. LO-dokumentationen kaldet Unge og Job fra foråret kastede således mere end 50 omtaler af sig primært i store, landsdækkende medier såsom B.T. og Berlingske samt de elektroniske netaviser. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

12 Bilag 1: Koordinatorliste for de deltagende LO-sektioner 2011 REGION HOVEDSTADEN LO Storkøbenhavn omfatter, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Ballerup LO Bornholm omfatter byerne på Bornholm LO Nordsjælland omfatter Gribskov, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Fredensborg, Egedal, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød Camilla Skree-Jacobsen Mail: Mobil: Aino Vedel Mail: Mobil: Linda Jensen Mail: René Tvile Mail: Tlf: / Mobil: Marie Schwartz Mail: Tlf: Mobil: REGION SJÆLLAND LO- Roskilde omfatter Roskilde, Lejre Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen LO Køge Bugt omfatter Køge, Greve, Solrød, Stevns Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen LO Vordingborg omfatter Vordingborg Sydsjælland og Næstved har kørt sammen LO Næstved omfatter Næstved Sydsjælland og Næstved har kørt sammen Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Lynge Rasmussen Mail: Tlf Mobil: Søren P. Kæregaard Mail: Tlf Mobil Evalueringsrapport, Jobpatruljen

13 LO Midtsjælland omfatter Ringsted, Sorø, Faxe og Slagelse LO Lolland-Falster omfatter Lolland, Guldborgsund LO Holbæk-Odsherred omfatter Holbæk, Odsherred Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen LO Kalundborg omfatter Kalundborg Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og Kalundborg har kørt sammen Anne Knudsen Mail: Mobil Jess Hansen Mail: Tlf Mobil: Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Lars Bonde Knudsen Mail: Mobil: Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil REGION SYDDANMARK LO Sydfyn omfatter Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Ærø, Langeland Sektionerne på Fyn har kørt fælles LO Østfyn omfatter Nyborg-Kerteminde Sektionerne på Fyn har kørt fælles LO Odense omfatter Odense, Bogense Sektionerne på Fyn har kørt fælles Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

14 LO Vestfyn omfatter Assens, Middelfart Sektionerne på Fyn har kørt fælles LO Fredericia omfatter Fredericia LO Kolding omfatter Kolding. LO Vejle omfatter Vejle LO Haderslev omfatter Haderslev Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa har kørt sammen LO Sydvest omfatter Tønder Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa kører sammen LO Sønderborg-Aabenraa omfatter Sønderborg og Aabenraa Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa har kørt sammen LO Esbjerg Billund - Vejen omfatter Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund LO Vestjylland omfatter Varde Henrik Skovsby Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Tim Andersen Mobil: Mail: Kirsten Johansen Mail: Jan Christoffersen Mail. Telefon: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil REGION MIDTJYLLAND LO Horsens/Hedensted omfatter Horsens og Hedensted LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens Hedensted har kørt sammen Rune Kristensen LO konsulent i Region Midtjylland Tlf / Evalueringsrapport, Jobpatruljen

15 Erik Sletkær Jensen, Tlf LO Ringkøbing Fjord omfatter Ringkøbing, Skjern Djursland, Herning Ikast og Ringkøbing Skjern har kørt sammen LO Herning-Ikast omfatter Herning, Ikast, Brande. Djursland, Herning Ikast og Ringkøbing Skjern har kørt sammen LO Nordvestjylland omfatter Lemvig, Struer, Holstebro LO Skiveegnen omfatter Skive LO Viborg omfatter Viborg LO Silkeborg-Favrskov omfatter Silkeborg, Favrskov LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens Hedensted har kørt sammen LO Randers omfatter Randers LO Århus omfatter Århus, Odder, Skanderborg, Samsø LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens Hedensted har kørt sammen LO Djursland omfatter Norddjurs, Syddjurs Djursland, Herning Ikast og Ringkøbing Skjern har kørt sammen Jakob Sørensen Tlf.: Mail: Jakob Sørensen Tlf.: Mail: Jens Ole Poulsen Mail: Tlf: Laura-Marie Lønstrup Mail: Tlf: Rasmus Petersen Mail: Mobil: Elsemarie Trøst Mail: Tlf Mobil: Rune Kristensen LO konsulent i Region Midtjylland Tlf / Jan Guldmann Mail: Tlf Mobil Rune Kristensen LO konsulent i Region Midtjylland Tlf / Jakob Sørensen Tlf.: Mail: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

16 REGION NORDJYLLAND LO Vesthimmerland omfatter Vesthimmerland Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Thy-Mors omfatter Morsø, Thisted Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Aalborg omfatter Aalborg, Rebild Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Mariager Fjord omfatter Mariager Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Brønderslev Dronninglund omfatter Brønderslev-Dronninglund Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Frederikshavn omfatter Frederikshavn og Læsø Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles LO Hjørring omfatter Hjørring Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Rasmus K. Jakobsen Mobil: Mail: Evalueringsrapport, Jobpatruljen

17 Bilag 2: Køreplan for Jobpatruljen 2011 LO-sektion Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 uge 30 Uge 31 Uge 32 Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn LO Bornholm LO Nordsjælland Region Sjælland LO Roskilde LO Køge Bugt LO Sydsjælland LO Lolland-Falster LO Midtsjælland (LO Næstved) LO Holbæk- Odsherred LO Kalundborg Region Syddanmark LO Sydfyn LO Østfyn LO Odense LO Vestfyn LO Fredericia LO Kolding LO Vejle LO Haderslev LO Sønderborg/Aabenraa LO Sydvest LO Esbjerg LO Vestjylland Region Midtjylland LO Horsens LO Ringkøbing Fjord LO Herning-Ikast Evalueringsrapport, Jobpatruljen

18 LO Nordvestjylland LO Skiveegnen LO Viborg LO Silkeborg- Favrskov LO Randers LO Århus LO Djursland Region Nordjylland LO Vesthimmerland LO Thy-Mors LO Aalborg LO Mariager Fjord LO Brønderslev- Dronninglund LO Frederikshavn LO Hjørring Evalueringsrapport, Jobpatruljen

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark Økonomisk analyse 30. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen og Udkantsdanmark De seneste år har danske udkantsområder

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere