DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration"

Transkript

1 DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling. DEFF Licenssekretariatets formål Formålet med licensarbejdet i DEFF-regi er at anskaffe mest mulig relevant, elektronisk information til forskere, undervisere og studerende inden for institutionernes budgetmæssige rammer. Anskaffelsen sker i nationalt samarbejde for at effektivisere indkøbsprocessen og administrationen af konsortielicenserne og for at opnå mest mulig information for færrest mulige midler. Der samarbejdes også internationalt for at opnå bedst mulige priser og betingelser. Målgruppe DEFF Licenssekretariatets primære målgruppe er institutioner under Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. DEFF Licenssekretariatets sekundære målgruppe er andre offentlige institutioner. Formålet med Servicedeklarationen Formålet med deklarationen er at sikre forventningsafstemning og en klart defineret aftale for samarbejdet mellem deltagerne i konsortierne og DEFF Licenssekretariatet. Servicedeklarationen fastlægger serviceniveau, roller og ansvar samt procedurer for samarbejdet. Servicedeklarationen skal sikre, at der ikke hersker tvivl om, hvad institutionerne kan forvente og hvad DEFF Licenssekretariatet er forpligtet til at levere. Begge parter tilstræber en ubureaukratisk omgangsform samt at udvise gensidig loyalitet og fleksibilitet. 1

2 Hvad kan du forvente af Licenssekretariatet? Licenssekretariatets arbejdsopgaver deff.dk DEFFnet Evaluering Fakturering Fornyelser FTE indsamling Handlingsplan for Licensområdet Helpdesk Kontakt til biblioteker, leverandører og andre konsortier Licensadministration Licensforhandling Nye produkter / Markedsovervågning Opstilling af licenskrav Rådgivning til nye institutioner Statistik Udvikling 2

3 Hvad kan Licenssekretariatet forvente af institutionerne? 1 eller flere aftalekontaktpersoner Ajourført fuldmagt Opdaterede IP numre Overholdelse af svarfrister Overholdelse af licenskrav Opdages misbrug skal det stoppes straks, DEFF og leverandøren informeres 3

4 Licensadministration Fakturering Forhandling Fornyelse Markedsovervågning Hvad er en konsortielicens? En konsortielicens er en licens som flere institutioner har fordel af at abonnere på Licenskrav og ønsker Licenssekretariatet udarbejder og vedligeholder, i samarbejde med Licensgrupperne, en liste over licenskrav og ønsker 4

5 Indsamling af FTE Licenssekretariatet indsamler institutionernes FTE tal årligt i september Kilder: Danske Universiteter og institutionerne FTE definitioner STÅ= Antal ressourceudløsende STÅ i året, uanset finansieringskilde. Tallet omfatter også eventuelle semesterstå/årselever. Tallet er ekskl. åben- og deltidsuddannelse. VIP= Akademiske ansatte: Forskere, undervisere og akademiske administrative medarbejdere STÅ + VIP = FTE (Full-Time Equivalent) Institutioner med ungdomsuddannelser skal kun opgive STÅ Institutioner uden studerende opgiver kun VIP Alle andre institutioner opgiver både VIP og STÅ En del af licenserne er prissat på baggrund af det fulde FTE, og det er disse tal, der registreres i administrationsbasen. Enkelte licenser er baseret på relevante FTE. Ved denne type licenser kontaktes institutionen for at få det nøjagtige tal. 5

6 Procedure ved fornyelser Licenssekretariatet forhandler næste års pris med leverandøren Prisen sendes til nuværende medlemmer af licensen med CC til LUF- og LUBlisten Fornyelsesmailen skal indeholde information om bl.a. procentvis ændring i prisen, pris pr. institution, titellister og ændringer i kontrakten Svarfristen er 3 uger Svar er bindende og kan kun gives af aftalekontakter Licenserne er fornyet inden den Når en licens er fornyet sendes besked til deltagerne Endelig titelliste sendes til deltagende institutioner straks den modtages fra forlaget Titelliste lægges ud på deff.dk DEFFnet opdateres Aftalen/kontrakten skannes og lægges på deff.dk efter underskrift Det er muligt at komme med i aftalerne 2 gange årligt (1.1. og 1.7.). Tilmelding skal ske senest 1.6., og hvis muligt i forbindelse med fornyelsen i efteråret, ellers senest den

7 Årshjul for fornyelser Aftalen/kontrakten skannes og lægges på DEFF.dk. Titelliste lægges ud på DEFF.dk Titelliste sendes til deltagende institutioner April Forhandling med forlag Januar Besked om at fornyelsen er afsluttet sendes til deltagende institutioner Fornyelsen sendes til forlaget Svar modtages fra institutionerne Oktober Juli Forhandling med forlag Fornyelsesmail sendes til deltagende institutioner 7

8 Procedure ved nye produkter Licenssekretariatet sender information om nye produkter og testmulighed ud til relevante institutioner (CC til licensgrupperne), med oplysning om pris og indhold Ønskes produktet i test, arrangeres denne. Svarfrist 3 uger efter testens udløb Er der flere institutioner, som ønsker produktet, vil DEFF Licenssekretariatet arbejde videre med leverandøren Når produktet er bestilt, sendes besked til deltagerne Når adgangen er etableret, sendes besked samt evt. administrationsinformation til deltagerne DEFFnet opdateres Titelliste sendes til deltagende institutioner, når den modtages fra forlaget Titellisten lægges ud på deff.dk Aftalen/kontrakten skannes og lægges på deff.dk efter underskrift 8

9 Licenskøb sidst på året Institutioner, der måtte ønske at købe licenser sidst på året, skal bestille senest den Licenssekretariatet bestiller den ønskede licens Forlaget sender faktura direkte til institutionen Institutioner som bestiller selv, orienterer Licenssekretariatet om købet 9

10 Fakturering Deltagende institutioner faktureres 2 gange årligt, i april og oktober Institutioner med kun én licens eller et faktureringsbeløb på under kr. faktureres kun en gang årligt i april Baggrundsmateriale udsendes til aftalekontakt i henholdsvis marts og september, der er efterfølgende 3 uger til spørgsmål/rettelser De endelige valutakurser vil fremgå af faktureringen i efteråret 10

11 April Årshjul for fakturering Marts Svar modtages fra institutionerne senest 3 uger efter Faktura udsendes Baggrundsmateriale sendes til institutionerne Januar Juli Baggrundsmateriale sendes til institutionerne Faktura udsendes Svar modtages fra institutionerne senest 3 uger efter Oktober 11

12 Helpdesk Helpdesken kan f.eks. bruges ved IP-ændringer, adgangsproblemer, prisforespørgsler og lign. Licenssekretariatet behandler alle henvendelser så hurtigt som muligt. Det tilstræbes at alle påbegyndes samme dag Skriftlig bekræftelse på modtagelse af henvendelsen sendes, når opgaven påbegyndes. Opfølgning på alle henvendelser en gang ugentligt til problemet er løst Helpdesken er åben kl på hverdage. Der tages forbehold ved kurser, møder, ferie og sygdom 12

13 Statistik Statistikken på deff.dk er opdateret med det seneste kvartals tal Årsstatistikken skal foreligge før indberetning til Styrelsen 13

14 Årshjul for statistik April Statistik indberettes til Bibliotek og Medier Januar Juli Oversigt på DEFF.dk kunne f.esk. se sådan ud: Aftalenavn Statistik på inst.niveau Statistik på konsortieniveau Statistik fra forlagene lægges løbende ud på DEFF.dk Oktober ACS Elsevier IOP Palgrave Springer Institutionerne henter selv Institutionerne henter selv Leveres via DEFF Institutionerne henter selv DEFF DEFF DEFF DEFF DEFF Wiley Institutionerne henter selv DEFF 14

15 Kontakt til biblioteker, leverandører og andre konsortier Licenssekretariatet har en bred kontaktflade både nationalt og internationalt Licenssekretariatet deltager i LUF og LUB møderne med en fast kontaktperson Licenssekretariatet deltager i det nordiske licenssamarbejde Licenssekretariatet deltager i Knowledge Exchange Licenssekretariatet deltager i ICOLC samarbejdet Licenssekretariatet deltager i TRANSFER Code of Practice projektet Licenssekretariatet deltager i COUNTER samarbejdet Licenssekretariatet følger arbejdet med cost benefit 15

16 Årshjul: Kontakt til biblioteker, leverandører og andre konsortier I løbet af året: 4 LUF møder (minimum) 4 LUB møder (minimum) Temadage UKSG April CB samarbejde Nordisk Licensmøde Januar Juli London Online DEFF Konsortiedagen Frankfurt Book Fair ICOLC Oktober DEFF Online 16

17 DEFFnet Licenssekretariatet varetager vedligeholdelsen af titellister for DEFFlicensaftaler Ved indgåelse af nye aftaler gives DEFFnet-leverandøren besked om indholdet i licenserne og hvilke institutioner, der deltager Efter fornyelsen gives DEFFnet-leverandøren besked om indholdet i licenserne og hvilke institutioner der deltager Kommer der nye deltagere på en aftale midt på året, gives DEFFnetleverandøren besked om dette DEFFnet opdateres af DEFFnet-leverandøren Institutioner, der har abonnement til DEFFnet, har mulighed for selv at tilføje yderligere titler og lokal information DEFFnet-leverandøren modtager information direkte fra forlagene vedr. titelændringer 17

18 Handlingsplan for DEFF Licensområdet Handlingsplanen består af en langsigtet strategisk beskrivelse og en mere kortsigtet og konkret arbejdsplan Licenssekretariatet udarbejder handlingsplanen efter input fra Licensgrupperne Licenssekretariatet vedligeholder og følger op på handlingsplanen Handlingsplanen er tilgængelig på deff.dk 18

19 Licenssekretariatet holder hjemmesiden opdateret med: Licensaftaler på konsortie- og institutionsniveau Titellister på konsortieniveau Statistik på konsortie- og institutionsniveau Referater fra licensgruppemøderne LUB og LUF medlemslister Licenskrav og ønsker Handlingsplanen for Licensområdet Licensoversigt hvad må man ifølge kontrakten 19

20 Årshjul for DEFF.dk April Løbende opdatering: Licensgrupperne Referater Statistik Kontrakter Titellister Januar Juli Oktober 20

21 Evaluering Licenssekretariatet udarbejder evalueringsprocedurer for følgende arbejdsopgaver: Helpdesk (årligt) Licensforhandling (årligt) Fakturering (årligt) Brugerundersøgelser (hvert andet år) Servicedeklaration (årligt) 21

22 Årshjul for evaluering April Helpdesk Licensforhandling Fakturering Januar Juli Brugerundersøgelse Oktober 22

23 Hvordan får du mere at vide? Kontakt DEFF Licenssekretariatet på: Adresse: H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Telefon: Telefax: E-post : Hjemmeside: Den 24. februar

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere