Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet Swash vaskeservietter og vaskehandsker. Vurderingen er sket i perioden marts oktober 2015 og har fundet sted i Hjemmeplejen VBH. Resultaterne fremgår af VTV af Swash vaskehandsker og servietter. Vurderingen er godkendt af ledelsen på ovenstående steder samt afdelingslederen for Afdeling for Velfærdsinnovation. VTV-modellen er ejet af Teknologisk Institut. Monica Andersen Afdelingsleder Afdeling for Velfærdsinnovation KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering Nørre Allé København N Telefon Hjemmeside: Afdeling for Velfærdsinnovation Nørre Allé København N EAN nummer

2 VTV af Swash vaskehandsker og servietter 0,2 test Gennemført i hjemmeplejen i Vanløse/Brønshøj/Husum i perioden august oktober 2015 Vasker sig selv over hele kroppen Er glad for vaskehandsker - en borger Side 2 af 10

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Teknologi Dataindsamling Spørgeskemaer Fokusgruppeinterview Ekspertskøn, deskresearch og erfaringsindsamling Databehandling Organisation Borger Økonomi Teknologi Vurdering Borger Organisation Teknologi Økonomi Konklusion VTV udarbejdet af Afdeling for Velfærdsinnovation, Ulrik Werner Gielsager, marts oktober Side 3 af 10

4 1. Baggrund og formål Vaskeservietter bliver i stadig stigende grad brugt i kommuner og på hospitaler i Danmark. Formålene med at anvende vaskeservietter til den daglige hygiejne er bl.a. mulighederne for: En mere skånsom og hygiejnisk vask hos skrøbelige borgere En forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejdere En tids- og ressourcemæssig gevinst, fordi den daglige hygiejne kan gennemføres hurtigere, og borgerne bliver mere selvhjulpne end ved traditionelt gennemført personlig pleje. En forbedret hudkvalitet Vaskeservietter til vask uden vand bliver brugt flere steder i landet. Bl.a. benyttes den på hospitaler i fem regioner til sengebad og på 145 plejecentre i Danmark, heraf seks i Københavns Kommune. Endvidere er Nyborg Kommune, Slagelse Kommune samt Stevns Kommune på nuværende tidspunkt ved at indføre vaskeservietter på plejecentre, mens Esbjerg Kommune er i gang med at implementere vaskeservietter i hjemmeplejen. I 2014 gennemførte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et innovationsprojekt vedr. baderumsløsninger i lokalområdet Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH). Formålet med projektet var at finde eksisterende eller nye teknologier, der kunne bruges som løsninger til at forbedre vask og bad for borgere i hjemmeplejen. Efter en afdækning af de teknologiske muligheder valgte hjemmeplejegruppen at fortsætte med en pilottest af en vaskeserviet til brug ved sengebad og vask uden vand. Vaskeservietten erstattede i pilottesten vask med vand og hoved/halefad hos borgere, der fik hjælp til daglig hygiejne. Pilottesten blev senere udvidet med en introduktion af et tilsvarende produkt i handskeform. Vaskehandsken gav muligheden for at teste, hvorvidt borgere kan opnå en grad af selvhjulpenhed i forbindelse med daglig hygiejne. 2. Teknologi Testen omfatter to produkter; en engangsvaskeserviet og en engangsvaskehandske. Produkterne er produceret til daglig brug ved øvre og nedre hygiejne. Produkterne er beregnet til vask uden vand og uden eftertørring med håndklæde. Produkterne er præget med fugtighedsgiver, der kan erstatte brug af fugtighedscreme og lotion. Således kan vasken udføres i én arbejdsgang, uden der er brug for at skifte vand, skifte mellem hoved/halefad, eftertørre med håndklæde, samt smøre borgere ind i creme eller lotion. Vaskehandsken giver borgere med eksempelvis svag gribefunktion mulighed for at bruge produktet og deltage i egen personlig hygiejne. Side 4 af 10

5 3. Dataindsamling Pilottesten blev forberedt i foråret 2015, og selve testperioden forløb fra august-oktober. Pilottesten omfatter 11 borgere visiteret til moderat besøgsblok og 7 borgere visiteret til omfattende besøgsblok. Der er indsamlet data på 330 besøg i alt, der er foretaget over to omgange. I pilottesten har 50 social- og sundhedsassistenter/hjælpere brugt vaskeservietter/vaskehandsker og har udfyldt spørgeskemaer. Heraf har 5 assistenter/hjælpere deltaget i fokusgruppeinterview. 3.1 Spørgeskemaer Der er endvidere brugt spørgeskema med multiple choice og kommentarfelter. Spørgeskemaet er brugt til at registrere: Hvornår vaskeservietterne/handskerne bliver brugt Hvad vaskeservietterne/handskerne bliver brugt til ift. daglig hygiejne. Hvornår og hvorfor vaskeservietter/handsker ikke er blevet brugt Hvor mange vaskeservietter/ handsker der er blevet brugt pr. besøg Om der er blevet brugt andre produkter for at kunne foretage vasken Om borgeren selv deltog i vasken Hvordan opvarmningen af produktet foregår Oplevelsen af brugen af vaskeservietter/handsker Skemaerne er blevet udfyldt ved hvert besøg, hvor der er ydet hjælp med daglig hygiejne. Skemaerne er udfyldt af medarbejdere i hjemmeplejen, sammen med borgerne der har deltaget i pilotprojektet. Skemaerne er udfyldt over to perioder - i starten og slutningen af testperioden. Hver periode havde en varighed på ti dage. Svarene har været konsistente over begge perioder, og udsving i svar har været begrænset til omkring 1 pct. mellem de to perioder. 3.2 Fokusgruppeinterview Der er foretaget fire fokusgruppeinterview i testperioden. Der har deltaget fire-fem medarbejdere i hvert fokusgruppeinterview, samt én gruppeleder og én arbejdsmiljøkoordinator. Fokusgruppeinterviewet har givet et indblik i erfaringer, der er opnået i forsøgsperioden hvordan medarbejderne oplever at arbejde med vaskeservietter/handsker hvilke muligheder og hvilke barrierer, der er i den daglige brug Sammen med spørgeskemaerne bidrager denne viden til at belyse, hvordan de ønskede gevinster opnås, og hvilke forhindringer der er i at opnå de ønskede gevinster. 3.3 Ekspertskøn, deskresearch og erfaringsindsamling Arbejdsmiljø København (AMK) har bistået med en vurdering af indholdsstoffer i vaskeservietter og vaskehandsker. Side 5 af 10

6 Der er brugt masterrapport fra Køge Sygehus vedrørende brug af sengebadsservietter. Der er indhentet erfaring, samt indstilling fra Nyborg Kommune. Seks plejecentre i og uden for Københavns Kommune er interviewet vedrørende deres brug af vaskeservietter. Viden herfra er brugt i vurderingen af vaskeservietterne/handskerne Borgernes Døgn- og Ugeplan i KOS (DUP er) er blevet brugt til at monitorere eventuelle utilsigtede hændelser eller urinvejsinfektioner, der er relateret sig til brug af vaskeservietter/handsker, hos de borgere der deltager i pilottesten. 4. Databehandling En del af forskningsdesignet og udgangspunktet for databehandlingen er struktureret omkring en vurderingsmodel for velfærdsteknologi. Modellen, Velfærds Teknologisk Vurdering (VTV), er udviklet af Teknologisk Institut, og er tilpasset sammen med Afdelingen for Velfærdsinnovation. En VTV gennemføres som en 360 graders teknologivurdering, og den giver en systematisk viden om, hvilken betydning og funktion en velfærdsteknologi har på otte selvstændige parametre, der er struktureret ift. fire overordnede kategorier: 1) organisation 2) borger 3) økonomi og 4) teknologi. 4.1 Organisation Kategorien organisation indeholder vurderingsparametrene Personale og Ledelse, herunder hvorvidt brugen af vaskeservietter/handsker har en effekt på arbejdsmiljøet, samt den personaleog ledelsesmæssige motivation, holdning og parathed. 4.2 Borger Kategorien borger indeholder vurderingsparametrene anvendelighed og værdi for borgerne, herunder om vaskeservietter/handsker øger graden af selvhjulpenhed hos borgerne og opfylder borgernes behov. 4.3 Økonomi Kategorien økonomi indeholder vurderingsparametrene investering og drift, herunder en vurdering af tids- og ressourcebesparelse, indkøbs- og driftsomkostninger. 4.4 Teknologi Kategorien teknologi indeholder vurderingsparametrene funktionalitet og brugevenlighed, herunder om vaskeservietterne er driftsikre, er lette at betjene, samt en vurdering af undervisning og vejledning i dem. Vurderingen indeholder en deskriptiv del, hvor fordele og ulemper bliver beskrevet, samt en talscore vurdering. Yderligere information om VTV-modellen kan findes på: Side 6 af 10

7 5. Vurdering 5.1 Borger Opfylder teknologien borgernes behov? Vaskeservietter -og handsker kan anvendes sammen med alle borgere, der modtager støtte til bad, og daglig personlig hygiejne. Under pilottesten har vaskeservietterne/handskerne været anvendt sammen med borgere visiteret til moderat og omfattende besøgsblok Pilottesten har ikke testet, hvorvidt vaskeservietten/handsken kan bruges af borgere visiteret til let besøgsblok Ønsker borgerne at anvende teknologien? Borgerne er kortere tid blottet. Testdeltagerne har udtrykt tilfredshed med, at den daglige hygiejne tager kortere tid. I visse tilfælde har borgerne skulle vænne sig til at blive vasket uden vand Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af teknologien? Vaskehandskerne øger borgernes grad af selvhjulpenhed i forbindelse med den daglige hygiejne. På den måde kan vaskehandskerne direkte understøtte hverdagsrehabilitering og træning hos en række borgere. Vaskehandsken kan trækkes over hånden, og er dermed nemmere for borgeren at holde fast på. Generelt er erfaringerne fra pilotprojektet, at: 65 % af testdeltageren har været helt eller delvist selvhjulpne ved brug af vaskehandsker Testdeltagerne har udtrykt tilfredshed med selv at kunne deltage i deres daglige hygiejne Testdeltagerne forbedrer deres niveau og øger kapacitet Erfaringerne fra pilotprojektet er, at en lige stor andel af borgere fra begge besøgsblokke har muligheden for at blive helt eller delvist selvhjulpne Det er individuelt fra borger til borger, hvilken grad af selvhjulpenhed borgeren kan opnå og hvordan de kan opnå selvhjulpenhed I pilottesten varierer selvhjulpenhed mellem øvre- og nedre hygiejne, dele af øvre- og nedre hygiejne eller begge dele En realisering af selvhjulpenhed bygger på et samspil mellem borgeren, hjælper/assistent, arbejdsmiljøkoordinatoren og gruppelederen Er teknologien årsag til større livskvalitet? Det tyder på, at vaskeservietter/handsker er fordelagtige at bruge sammen med borgere, der er demente. Det er muligt at opnå færre konflikter end ved vask med vand Det tyder på, at det er skånsomt at bruge vaskeservietter/handsker ved vask med terminale borgere, da borgere forflyttes og vendes færre gange i sengen. Side 7 af 10

8 5.2 Organisation Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Forbedret arbejdsmiljø hos personalet, der bruger vaskeservietterne/handskerne: Færre løft, samt færre vrid i hænder i forbindelse med vask og daglighygiejne. Medarbejderen skal ikke flytte hoved-/halefade. Medarbejderen skal ikke vride klude i forbindelse med vask Medarbejderen skal vende borgeren færre gange i forbindelse med sengevask. Medarbejderen står kortere tid i udsatte arbejdsstillinger Er der motivation til at bruge teknologien? I pilottesten har både ledelsen på gruppeniveau og medarbejdere været motiverede i brugen af vaskeservietter og vaskehandsker. Hjemmeplejen i VBH har inden innovationsprojektet brugt vaskeservietten i begrænset omfang. Hjemmeplejegruppen har selv valgt en videre test af vaskeservietten, samt inddragelse af vaskehandsken. Ovenstående forventes at have en positiv effekt på motivation for brug af vaskeserviet/vaskehandske. Ligeledes har gruppeleder, arbejdsmiljøkoordinator og projektleder, ført tæt dialog med assistenter og hjælpere, om at udvikle brugen af vaskeservietter/handsker, både hvad angår muligheder og barrierer. Ledelse og medarbejdere i pilottest er således i overvejende grad motiverede til at bruge vaskeservietter/handsker. Der har været en tilvænningsproces til at vaske uden brug af vand. 5.3 Teknologi Er teknologien let og intuitiv at anvende? Let anvendelige produkter og kort introduktion og undervisning: Vaskeservietter og vaskehandskerne er lette og intuitive at anvende både for borgere og medarbejder Produkterne minder i design om en almindelig vaskeklud Pilottesten viser, at vaskehandsken har været med til at inspirere og fordre selvhjulpenhed hos borgere, der deltaget i pilottesten Pilottesten viser, at det er vigtigt at introducere til koncept om selvhjulpenhed i den daglige hygiejne sammen med borgerne Det anbefales, at der bruges tid på at udvælge de borgere, som hver hjemmeplejegruppe mener, kan bliver helt eller delvist selvhjulpne ved brug af vaskehandsken Produkterne kan opvarmes i mikrobølgeovn. Det har dog i det fleste tilfælde ikke været nødvendigt med opvarmning, eller også er produkterne blevet opvarmet på varmeapparat eller under dynen Kan teknologien det, som det forventes at den skal kunne? Hygiejnen er på niveau med traditionel vask med vand: Der er en mulig hygiejnemæssig fordel Der er ingen registrerede urinvejsinfektioner hos testpersonerne under pilottesten Side 8 af 10

9 Det anbefales, at brugen af vaskeservietter/handsker ikke erstatter ugentligt visiteret bad eller ugentligt sengebad med vand. Fungerer teknologien hver gang, den anvendes? Produkterne dækker behovet og er anvendelige til den funktion, den er tiltænkt: Produkterne er blevet anvendt i 94,6 % af de besøg, der er foretaget i pilottesten og har været anvendt til øvre og nedre hygiejne I 5,4 % af besøgende er produktet ikke anvendt. Dette har primært været i forbindelse med, at borgeren har været i bad Ved 95, 5 % af besøgende har respondenterne angivet, at produkterne har været velegnet til formålet Ved 3,6 % af besøgene har respondenterne angivet, at produkterne har været delvist egnet til formålet. Det har primært været i forbindelse med, at borgeren har været i bad Masterrapport fra Køge Sygehus anbefaler, at vaskeservietter bliver brugt i forbindelse med al sengevask. Pilottesten viser, at det er anbefalelsesværdigt at bibeholde ugentligt visiteret bad og/eller sengevask. 5.4 Økonomi Ved brug af vaskeservietter minimeres arbejdsgangen i forhold til traditionel vask med vand og sæbe. Det tager således kortere tid at udføre den daglige hygiejne sammen med borgerne, og det giver en tidsmæssig besparelse i forhold til den nuværende arbejdsgang. Det er blevet vurderet, at der kan spares 2 min. i moderat blok samt 7 min. i omfattende blok 1 ved levering af personlig hygiejne. Tidsgevinsten afhænger således af, hvor omfattende pleje en borger skal have. For specificering af tids- og ressourcemæssig gevinst se Business case og notatet Baggrundsinformation om beregninger og resultater i Business (BC) for vaskeservietter. Forbrug af vaskeservietter/handskerne på niveau og stabilt. Under pilottesten har brugen af vaskeservietter/handsker vist sig at være ensartet. Antallet af brugte vaskeservietter/handsker er på niveau med eller under beregnet mængde. Der er gennemsnitligt blevet brugt 4-5 vaskeservietter/handsker pr. besøg. Ud fra pilottest, samt erfaringer fra plejecentre, anbefales det, at hver borger har vaskeservietter/handsker til en uge af gangen. Ud fra pilottesten anbefales det, at der tilknyttes en medarbejder til at administrere udlevering af vaskeservietter og vaskehandsker. 1 Der skelnes mellem moderat og omfattende behov for assistance til personlig hygiejne. Side 9 af 10

10 6. Konklusion Personale Ledelse VTV samlet Funktionalitet Brugervenlighed Investering Anvendelighed Drift Værdi Den generelle vurdering af Swash vaskehandsker og vaskeservietter er meget positiv. I den samlede vurdering gives der max point på tre ud af otte poster. Det vurderes, at vaskehandsker og vaskeservietter: Giver borgerne mulighed for øget selvhjulpenhed i forbindelse med daglig hygiejne og bad Nedsætter tiden, hvor borgeren er eksponeret i en kompromitterende stilling Forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejdere Forkorter medarbejderens arbejdsgang Har et effektiviseringspotentiale Side 10 af 10