Årsberetning for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for 2016"

Transkript

1 Årsberetning for 2016 Til de fynske kommuner

2 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense - Hørerådgivningen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Årsberetning for 2016 CKV-Taleafdelingen... 4 Statistik:... 4 SCA Samtalestøtte til afasiramte... 4 Logopædistuderende i projektorienterede forløb kobler teori med praksis... 4 Frivillige fortsætter med samtalegruppen for borgere med let til moderat afasi en rehabiliterende tilgang... 5 Årsberetning 2016 for CKV Hørerådgivningen... 6 Ydelser og tal... 6 Fokusområdser i Tilfredshedsundersøgelse på træffesteder og indkald til konsultationer... 6 CI app og video... 7 Kurser for personale i hjemmeplejen Bevilling af tilskud til privatkøbte høreapparater Tiltag i E-læring... 7 Virtual reality... 7 Commotio... 7 Årsberetningen for 2016 for CKV Synsrådgivningen... 8 Statistik... 8 Analyse... 8 Aktiviteter... 8 Virtual Reality... 9 Årsberetning 2016 for CKV Mobilitet og IKT afdelingen...10 Statistik...10 Analyse...10 Visosager...10 Demens...10 IPPA - Individually Prioritised Problems Analysis...10 Videooptagelser...11 Hjernerystelsesprojekt Post Commotio Syndrom Efterrystelsessyndrom...11 Bilagsforord...12 Budget/regnskab 20XX, budget 20XX

3 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense - Hørerådgivningen Bilag, statistik: 1. Opgørelse over Taleafdelingen 2. Opgørelse over Hørerådgivningen 3. Opgørelse over Synsrådgivningen 4. Opgørelse over Mobilitet & IKT 2

4 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - Odense Indledning Ved kommunalreformen i 2007 blev der indgået nye samarbejdsaftaler med abonnementskommunerne på Fyn. Samarbejdsaftaler, hvor der var indbygget en grundfinansiering og en ydelsesfinansiering. Tiden og udviklingen i kommunernes træk på ydelser kaldte i 10-året for kommunalreformen på en ændring. Det var derfor med stor tilfredshed og glæde, at vi i foråret fik alle abonnementskommunernes tilslutning til en ny betalingsmodel gældende fra 1. januar En model, der dels sikrer at ingen kommuner skal betale mere i 2017 end i 2016, og dels sikrer et enklere og mere smidigt samarbejde omkring kontrakten, idet aftalerne nu er løbende med 8 måneders opsigelse. Dermed frisættes vigtig tid i både kommuner og hos os på CKV Odense til udvikling af ydelser og ikke mindst betjening af kommunernes borgere. Socialområdet i Region Syddanmark har i 2016 haft fokus på implementering af en rehabiliteringsstrategi i de sociale centre. Som en del af dette fokus er der på alle centre til gensidig inspiration udarbejdet beskrivelser på gode rehabiliteringsforløb med overskriften Den gode historie. Ved CKV Odense, hvor vi har arbejdet med rehabilitering i en årrække, tog medarbejderne udfordringen op, og har i en række Gode historier beskrevet rehabiliterende forløb i forskellige fagområder. CKV Odense var den sociale institution, der leverede de fleste historier, og da de meget konkret dokumenterer, dels de enkelte ydelsesforløb, dels det rehabiliterende tværfaglige samarbejde, har vi valgt at udgive disse i et lille hæfte. De gode historier er konkret dokumentation for den specialiserede rehabiliterende indsats, der ydes hver eneste dag af specialisterne ved CKV Odense. Vi glæder os til også i 2017 at videreføre dette arbejde sammen med kommunerne til gavn for borgerne. I 2016 så CKV Odenses YouTube kanal dagens lys. Her lægger vi små egenproducerede videoer, der på forskellig vis dokumenterer og beskriver vore ydelser og tilbud. Kig ind på YouTube.com og søg på CKV Odense siden kan også tilgås fra vores hjemmeside. I 2017 vil vi ved CKV Odense i samarbejde med en privat leverandør søge projektmidler til at afprøve de muligheder for rehabiliterende indsatser, der kan bygges ind i Virtual reality programmer, hvor man i en virtuel verden kan orientere sig og få viden om funktionsnedsættelser og eventuelt få adgang til kompenserende strategier m.v tegner til at blive et på mange måder spændende år husk at tilmelde dig vores nyhedsmail på hvor vi løbende informerer om nye tiltag. Centerleder Steen Friis 3

5 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense - Taleafdelingen Årsberetning for 2016 CKV-Taleafdelingen Statistik: I 2016 har Taleafdelingen haft lidt over ottehundrede ydelser fordelt på alle områder i Taleafdelingen. Ligesom tidligere år fordeler aktiviteten sig jævnt mellem de fynske kommuner, når der ses bort fra udsving pga. hjemtagninger. Der er tale om samme aktivitetsniveau som tidligere år. De sidste års relativt høje niveau af udredningsydelser til borgere med Parkinsons Syge ligger på samme niveau som i Der er fortsat tale om, at der er et godt kendskab til ydelserne bl.a. via samarbejde med de lokale Parkinsonforeninger på Fyn. I 2016 gennemførte Taleafdelingen i samarbejde med de øvrige CKV-Odenseafdelinger et velbesøgt arrangement for Parkinsonforeningens fynske lokalforeninger i fællesskab. Her fik borgere med Parkinsons Syge og deres pårørende en orientering om ydelser fra de forskellige afdelinger. På børneområdet (ydelser til børn, der stammer eller har ikke flydende tale; sproggrupper til børn med specifikke sproglige vanskeligheder) afspejler fordelingen de børn, der i 2016 er blevet henvist fra de fynske kommuner. Holdundervisning for borgere med afasi ligger på samme niveau i 2016 som i Det er en fortsættelse af fokus på holdundervisning. Mange borgere er glade for et tilbud om hold og/eller gruppeundervisning. I grupper og på hold har de afasiramte borgere mulighed for i trygge rammer at øve genvundne kommunikative evner, eller at prøve en indlært kompenserende strategi af. SCA Samtalestøtte til afasiramte Taleafdelingen er sammen med Odense Universitetshospital og Neurorehabiliteringen på Svendborg Sygehus ved at afslutte SCA - projektet. Projektet har arbejdet med en implementering af samtalestøtten i rehabiliteringen af afasiramte borgere. Satspuljemidlerne er ved at være brugt og har bl.a. resulteret i produktionen af en video om samtalestøtte til afasiramte. Videoen er en del af app en Mit forløb i Region Syddanmark, der målretter sig patienterne i Region Syddanmark. Taleafdelingen vil arbejde videre med metoden i 2017 og frem. Logopædistuderende i projektorienterede forløb kobler teori med praksis Taleafdelingen samarbejder med SDU om logopædi- og audiologopædistudiets projektorienterede forløb. En betydelig del af de BA-studerende i 2016 har afviklet deres obligatoriske projektorienterede forløb hos CKV- Odense, hvor de præsenteres for logopædens praktiske arbejde. De studerende lærer en masse og de praktiserende logopæder udvikler også deres praksis ved at formidle faglige indsigter og udfordringer til de studerende. Der er tale om en gensidig lærerig aktivitet i et fortsat frugtbart samarbejde med Syddansk Universitet. Frivillige fortsætter med samtalegruppen for borgere med let til moderat afasi Taleafdelingen har for 2. år i træk en frivillig samtalegruppe for borgere med moderat til let afasi. Gruppen ledes af en gruppe frivillige logopædistuderende tilknyttet SDU og har en planlagt møderække, der strækker sig over ca. 4 måneder ad gangen. Der er tale om et tilbud, hvor CKV-Odense stiller rammer til rådighed for et kravfrit samtalerum. De frivillige studerende tilrettelægger aktiviteter og emner, der samtales om i gruppen. Gruppen er ikke et undervisningstilbud. Derfor er det uden for normal arbejdstid, deltagerne sørger 4

6 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense - Taleafdelingen selv for transport, og ingen af de afasiramte deltagere modtager længere undervisning. Både de studerende og de afasiramte deltagere er glade for samtalegruppen. Alle kan lære noget af hinanden og de pårørende inddrages også i løbet af den planlagte møderække en rehabiliterende tilgang En typisk taleafdelingsydelse består for både børn og voksne af en udredning og et undervisningstilbud med individuelt fokus og målformuleringer, der retter sig mod en bedre sprog- og/eller talefunktion på krops-, aktivitets-, og deltagelsesniveau. Der er med den rehabiliterende tilgang tale om en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren og evt. pårørende formulerer mål for undervisningen. Børn og voksne med funktionelle problemstillinger har de bedste muligheder for at få gavn af en god rehabiliterende indsats. Voksne med betydelige erhvervede hjerneskader, svære cancerdiagnoser og/eller progredierende lidelser, der påvirker sprog- og talefunktionen, har ikke de samme gode muligheder for at forbedre deres sprog- og talefunktion som borgere med funktionelle problemstillinger. I disse tilfælde indeholder ydelsen ofte en kompenserende dimension, og der samarbejdes med og henvises til samarbejdspartnere og andre CKV-Odense afdelinger, hvis det er relevant. 2 gode historier fra Taleafdelingen illustrerer praksis og resultater i Taleafdelingen. Britt Bagger, februar

7 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense - Hørerådgivningen Årsberetning 2016 for CKV Hørerådgivningen Ydelser og tal CKV Høre har i 2016 leveret ydelser på samme niveau antalsmæssigt som i Tallene dækker dog over nogle markante forskelle, hvis man ser på de enkelte ydelsesområder. Antallet af borgere, der har modtaget begynderundervisning på Høreklinikken er steget markant med 25%. Stigningen modsvarer det fald, der var i 2015, hvor Høreklinikken lukkede for udlevering i året sidste måneder, så reelt er det en tilbagevenden til normale forhold. Tilsvarende er der et fald i udsendte spørgeskemaer på 21%, hvilket også skyldes de færre udleveringer på Høreklinikken i Dette forventes udlignet i Bemærkelsesværdigt er også at stigningen i 2015 på konsultationer ved træffesteder og indkald er fastholdt i 2016, hvor der var forventet et fald, da noget af stigningen i 2015 er tilskrevet manglende muligheder på Høreklinikken OUH i årets sidste måneder. I 2015 var der en markant stigning vedrørende ydelser til borgere med tinnitus. Disse er i 2016 faldet med ca. 19 % og dermed tilbage på niveau fra Ydelserne til borgere med cochlear implant udviser et fald på 27%, hvilket især skyldes, at Odense Kommune har valgt i 2016 selv at levere disse ydelser. Ser vi på ydelserne til de resterende kommuner, så ligger de på niveau med 2015, og dermed reelt fortsat en stigning på ca. 30 % fra 2014 til 2016 på disse længerevarende og omfattende ydelser. For de øvrige ydelsers vedkommende kan der ikke påvises signifikante ændringer, da antallet er forholdsvist lille. CKV Høre lykkes fortsat med at betjene flere og mere komplekse borgere inden for samme ramme og arbejder kontinuerligt med at effektivisere procedurer og sagsgange. Fokusområdser i 2016 Tilfredshedsundersøgelse på træffesteder og indkald til konsultationer. CKV Høre har med hjælp fra Heidie List (kandidatstuderende ved SDU) i 2016 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der kommer på vore åbne træffesteder eller indkaldes til konsultationer. Undersøgelsen viste en meget høj grad af tilfredshed. 85% af borgerne svarede I høj grad (den højeste score) ved spørgsmål om de alt i alt var tilfredse med konsultationen på træffestedet, hvilket er endog meget tilfredsstillende i betragtning af, at der er tale om ydelser, hvor borgernes problemstilling ikke er kendt på forhånd. For indkald hvor borgernes problem er kendt på forhånd var den tilsvarende svarprocent på hele 95% af borgerne der svarede I høj grad på spørgsmålet om de alt i alt var tilfredse med konsultationen. Det var desuden glædeligt at konstatere, at borgerne scorede meget højt på spørgsmål om, hvorvidt konsulenten forstod deres problemstilling, og hvorvidt de følte sig inddraget i løsningen. Mere om undersøgelsen kan læses her: 6

8 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense - Hørerådgivningen CI app og video CKV Høre har sammen med OUH lagt materiale på Region Syddanmarks app Mit forløb i Region Syddanmark, hvor der nu ligger en meget fin beskrivelse af det samlede rehabiliteringstilbud til borgere, der overvejer CI. Søg Mit forløb Region Syddanmark på app-store. CKV har desuden produceret en video om et CI forløb, som kan ses på vores YouTube kanal. Søg CKV Odense på YouTube eller brug dette link: Kurser for personale i hjemmeplejen. CKV Høre har i 2016 tilbudt abonnementskommunerne kurser til personale i hjemmeplejen. Flere kommuner har taget mod tilbuddet og der afvikles fortsat kurser i Bevilling af tilskud til privatkøbte høreapparater. CKV Høre har i 2016 modtaget og behandlet 9475 ansøgninger mod 8058 i Samlet en stigning på 17,5 %. Især på Fyn, hvor Høreklinikkens venteliste er vokset markant, er der en kraftig stigning på hele 23 %. høreapparaters betjening, vedligehold og fejlfinding, dels kommunikation med hørenedsættelse/høreapparat. E-læringsprogrammer forventes færdige tidligt efterår 2017, hvor de stilles til rådighed for borgere og professionelle i Region Syddanmark. Virtual reality CKV Høre arbejder sammen med Takeawalk360.com om at udarbejde en demonstration af forskellige typer af hørenedsættelser som Virtual reality, hvor brugeren hensættes i et virtuelt miljø (et hjem) og udstyres med en hørenedsættelse for at opleve, hvilke begrænsninger det giver i mulighederne for at opfatte tale i støjende omgivelser. Forventes færdig i foråret 2017 Commotio Vi oplever i stigende grad at få henvendelser fra borgere med tinnitus/lydoverfølsomhed, som følge af hjernerystelse. Vi arbejder derfor sammen med synsafdelingen på at beskrive et udredningstilbud, som især er rettet mod Jobcentrene, da mange af disse borgere har meget svært ved at fastholde job eller komme i job. Jan Hoedt, februar 2017 Tiltag i 2017 E-læring CKV Høre arbejder sammen med Region Syddanmarks e-lærings enhed på et e-læringsprogram, der skal give borgere og professionelle mulighed for at lære om dels 7

9 Center for Kommunikation og Vel færdsteknologi, Odense - Synsrådgivningen Årsberetningen for 2016 for CKV Synsrådgivningen Statistik Lidt forklaring Statistikken for svagsynsoptik og IKT er bredt ud, så der er mulighed for at følge, hvor og af hvem opgaven bliver løst. S13 er udtryk for borgere, der bliver optisk udredt og afhjulpet af Synsrådgivningens specialoptikere. A er udtryk for borgere, der bliver optisk udredt og afprøvet via private svagsynsoptikere. S13 B er udtryk for de borgere, der bliver optisk udredt og afhjulpet af synskonsulenter i hjemmet. Hermed et forsøg på at tydeliggøreressourceforbruget inden for optikområdet. På IKT området har vi ligeledes forsøgt at registrere, så der bliver mulighed for at få en mere detaljeret fornemmelse af ressourceforbruget. 16 er udtryk for support m.m. Dvs. alt hvad der kan foregå via teamviewer og telefon. S16A er udtryk for borgere, der er indkaldt til Synsrådgivningen til afprøvning S 16B er udtryk for besøg i hjemmet. Der er tale om afprøvning og instruktion fejlretning, der ikke har kunnet løses via teamviewer og telefon. Det vil sige, hvis man adderer S13, S13A og S13B kan man sammenligne tallet med de tidligere års S13 og ligeså med S16. A n alyse Antallet af sager i Synsrådgivningen er stort set uændret, når man ser bort fra at Middelfart kommune har trukket voksenområdet hjem. Der er flere syns/høresager men til gengæld er der færre sager med syns- og udviklingshæmning. Antallet er faldet så markant de senere år, at vi bør overveje at være opsøgende i vores arbejde i 2017/2018. Flere af disse borgere er nu flyttet ud i kommunerne i mindre enheder og der er derfor en risiko for at deres omsorgspersoner overser det manglende syn. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at gruppen af mennesker med udviklingshæmning har både et stort uopdaget brillebehov og en meget høj procentdel af dem er i gruppen af blinde og svagsynede. Se rapporten, som vi udfærdigede i Syns-/hjerneskadesagerne er i stigning og vi har et veluddannet personale, både en neurooptometrist og synskonsulenter med PD i synshjerneskade, til at varetage dette område. Aktiviteter For fondsmidler har vi i 2016 udarbejdet undervisningsmateriale til svagsynedes brug af ipad. Materialet hedder idun og kan nu købes i ibook. Materialet har været efterspurgt i hele landet samt i Norge og Sverige. De frivillige undervisere af ældre mennesker har været meget begejstrede og bruger materialet i deres undervisning af ældre -også af ældre seende. Vi har også afholdt kurser 6 forskellige steder i landet for frivillige undervisere i brug af materialet. I samarbejde med brugerrådet har der været afholdt en temadag en lørdag, hvor der om formiddagen var foredrag om, hvordan man bruger Nota lydbogsbiblioteket og eftermiddagen var tilrettelagt med workshops om f.eks. filterbriller, hjælpemidler, læsning af aviser på pc, ipad/ iphone og meget andet. På børneområdet har der været mange aktiviteter, der alle har til formål, at børnene og de unge erhverver sig indsigter og kompetencer. Der har været afholdt lærer og pædagogkurser og mestringsture for alle aldersklasser. Hjernebetingede synsnedsættelser adskiller sig fra de synsnedsættelser der skyldes en sygdom i øjet. At stimulere et barn med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) kræver en anden pædagogik end den pædagogik, der bliver anvendt til svagsynede børn. 8

10 Center for Kommunikation og Vel færdsteknologi, Odense - Synsrådgivningen I april måned havde vi et kursus med den amerikanske professor, Christine Roman-Lantzy. Den ene dag var arrangeret for de fynske pædagoger og lærere og lørdagen var stilet mod forældre, der kom fra Jylland og Fyn. Evalueringen af kurset har været fin og synskonsulenterne følger nu op, via deres vejledning, på den pædagogiske indsats. Socialstyrelsen udkom med forløbsbeskrivelsen Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år. Forløbsbeskrivelsen indledes med følgende: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse har betydelige funktionsevnenedsættelser som udover det nedsatte syn, omfatter aktivitetsbegrænsninger og begrænsninger i deltagelse. Tilrettelæggelsen af indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse kræver særlige kompetencer, tværfaglighed og timing i indsatserne. Herefter følger en række anbefalinger. Hele forløbsbeskrivelsen kan læses her: ing-og-undervisning-af-born-og-unge-medalvorligsynsnedsaettelse/forlobsbeskrivelse_synsnedsaet telse-endelig.pdf Synsrådgivingen vil bestræbe sig på at udbrede kendskabet til den og efterleve anbefalingerne. Vi r tual Reality Synsrådgivningen er i samarbejde med Takeawalk360 ved at udvikle et Virtual Reality program, hvor man bliver sat i et miljø og kan opleve at være fuldt seende i miljøet og at have forskellige synsnedsættelser. Programmet tænkes anvendt til pårørende og til de fagpersoner der arbejder med blinde og svagsynede. Lis Fløe Pedersen, februar

11 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense Msobilitet & IKT Årsberetning 2016 for CKV Mobilitet og IKT afdelingen Statistik Forklaring For at præcisere ydelserne er følgende foranstaltninger opdelt: Boligsager er delt i M3 Boligsager og M3A lån af testbolig. Siddestillingsager er delt i M4 siddestillingsanalyse og M4A opfølgning på siddestillingssager. Dvs. hvis man adderer M3 og M3A, så svarer det til sidste års M3. Analyse Af statistikken fremgår, at de kommuner, som vælger at benytte mobilitetsydelser, gør det i samme omfang som tidligere. Flere og flere fynske børn og fagpersoner har glæde af Legeteket og Datateket. IKT ydelserne er støt stigende og de sager vi behandler bliver mere og mere komplekse. Der har været og vil blive i 2017 et øget træk på øjenstyringer. Øjenstyringerne er blevet teknisk forbedret og derfor er der flere borgere, der kan anvende dem. Tilkøbsydelser er støt stigende. Det gælder både inden for de kognitive hjælpemidler og jobcentersager. Vi kan se at der er kommuner som ikke benytter os i forhold til de kognitive hjælpemidler. Vi vil i samarbejde med de pågældende kommuner være opsøgende i forhold til plejepersonale, da vi skønner, at der ved implementering af nogle kognitive hjælpemidler både kan ske en forbedring af borgernes livskvalitet og en væsentlig nedbringelse af plejebehov. Visosager Vi har i år leveret mange visosager. Vi bliver brugt lidt bredere af ViSO - både fagmæssigt og geografisk. Det vil sige vi har været brugt både til udredning af små børns kommunikation, forflytninger, siddestillinger, boligsager, el- kørestol m.m. og vi er brugt både i Jylland og på Sjælland. Vi har deltaget med oplæg og med en stand på den årlige Visokonference på Nyborg Strand. Oplægget var om implementering af DoMyDay et kognitivt hjælpemiddel og standen var velbesøgt af de mange konferencedeltagere. Demens Vi ser os selv som kommunens oplagte medspillere til at løse udfordringerne med disse borgere. Derfor har vi har i det forløbne år dygtiggjort os indenfor dette område. Vi har deltaget i Demensdagene, vi havde også et oplæg med på denne konference, og 4 medarbejdere. Vi har indgået i et samarbejde med Kallerupvej, så én af vores medarbejdere fungerer som teknologibibliotekar på Kallerupvej. I 2017 vil vi blive certificeret inden for forskellige områder f.eks. SCA, Talking Mats og Sensory Profile, der kan være til stor gavn for kommunerne fagpersonale, der arbejder med demente. IPPA - Individually Prioritised Problems Analysis Mobilitets og IKT afdelingen har arbejdet med IPPA i Arbejdet blev sat i gang inden for ordblindesagerne og er siden begyndt at blive anvendt i de voksensager, hvor det er relevant f.eks. på sager med siddestillinger og ikt-sager. I synsrådgivningen anvendes redskabet på alle syn/hjerneskader og på nye borgersager, som påbegyndes med et hjemmebesøg. I Høreafdelingen anvendes redskabet i en tilnærmet version som effektmålingsredskab på hjælpemidler. IPPA er et udrednings- og effektmålingsredskab som kan anvendes på aktivitets og deltagelsesproblemer og måler effekten af 10

12 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense Msobilitet & IKT rehabiliteringsindsatser inklusiv effekten af brug af hjælpemidler. Borgeren interviewes og udvælger maksimum 7 aktivitetsproblemer, som scores i forhold til betydning for borgeren og hvor svært det er for borgeren at udføre aktiviteten. Når sagen er afsluttet interviewes borgeren om, hvor svært det nu er at udføre aktiviteten. Generelt kan siges, at vi har rigtig gode resultater, når vi måler effekt på vores indsats. En fordel er, at vi får kendskab til de sager, hvor vores indsats ikke har resulteret i den ønskede effekt og at vi så derfor kan genoptage sagen med mulighed for at tilrette indsatsen, så den passer bedre til borgeren. Videooptagelser Vi arbejder på at få produceret et antal videoer, som fortæller om vores tilbud og om de forskellige hjælpemidler og måder at anvende hjælpemidler på. Et par stykker ligger allerede på vores hjemmeside og nogle er undervejs f.eks. hvordan man anvender bogstavtavler, skifter tid på et talende ur m.m. Hjernerystelsesprojekt Post Commotio Syndrom Efterrystelsessyndrom Flere og flere borgere henvender sig med problemer med lys-og lydfølsomhed efter en hjernerystelse. Ofte er det borgere, der har svært ved at honorere arbejdsmarkedets krav om 37 timers arbejdsuge eller borgere der har svært ved at passe studierne. De udtrættes, har hovedpine, er irritable, svimle, angste, eller er apatiske og har ofte meget lidt energi. Vi tilbyder jobcentrene udredning af disse borgere og afhjælper for deres lyd- og lysfølsomhed. Vi har til hensigt at beskrive et projekt, hvor vi vil søge om midler til at oprette et tilbud til denne borgergruppe. Lis Fløe Pedersen, februar

13 Budget Bilagsforord Skemaet nedenfor viser CKV - Odense budget 2016 sammenholdt med regnskab 2016 samt budget CKV kommer ud af 2016 med et samlet overskud på kr på trods af overført underskud kr fra CKHM Vejle efter lukningen i 2014 samt overført overskud fra 2015 på kr Årsagen skyldes primært øget indtægter på tilkøbsydelser samt projektmidler. Resultatet vil blive overført til 2017, idet det ligger indenfor Region Syddanmarks overførselsregler på +/- 5 % af budgettet. Budget 2017 tager udgangspunkt i erfaringer fra 2016 samt forventninger til I budget 2017 er indregnet en indtægtsnedgang på kr som følge af kommuners hjemtagelser af opgaver. Der er på udgiftssiden foretaget fornødne og tilsvarende besparelser, således at det forventede resultat for 2017 er et underskud på kr

14 Budget Budget/regnskab 2016, budget 2017 Budget Budget Regnskab Indtægter Basisabonnementer og tilvalgsydelser Viso Sygehusaftale Høreapparataftale SDU/UCL indtægt Øvrige indtægter - tilkøb, projeker m.m Indtægter i alt excl. videreformidling Udgifter Personale Øvrig drift Overhead, renter og afskrivninger Udgifter i alt excl. videreformidling Overskud / underskud Overskud fra tidligere år Overført underskud fra CKHM Vejle Resultat overføres til VIDEREFORMIDLING Indtægter Indtægter betalingsaftale Indtægter i alt videreformidling Udgifter Særlige synshjælpemidler Særlige IKT hjælpemidler Klientbefordring børn og voksne Småhjælpemidler til blinde og svagsynede Kognitive hjælpemidler Hjælpemidler iht. LAB loven, syn Udgifter i alt videreformidling Overskud / underskud Overført overskud fra Resultat 2016 videreformidling - overføres til Indtægter i alt incl. videreformidling Udgifter i alt incl. videreformidling Resultat overføres til = indtægter / overskud + = udgifter / underskud 13

15 Opgørelse over taleområdet 1/1-31/ fordelt på cpr Assens Faaborg-Midtfyn Kerte-minde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø I alt Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade T Eneuv. af voksne med afasi T Eneuv. af voksne med dysartri T Holduv. af voksne med afasi T Holduv. af voksne med dysartri T Holduv. for voksne med let afasi T mellemsum

16 Opgørelse over taleområdet 1/1-31/ fordelt på cpr Assens Faaborg- Midtfyn Kerte-minde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø I alt Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Holduv. for voksne med moderat afasi T Holduv. for voksne med svær afasi T Kursus til pårørende til voksne med afasi T Rådgivning og vejledning til børn af forældre med afasi T Logopædisk udredning af stemme/talevanskeligh. T mellemsum

17 Opgørelse over taleområdet 1/1-31/ på cpr Assens Faaborg- Midtfyn Kerte-minde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø I alt Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Eneuv. af borgere med stemme- /talevanskeligheder T Logopædisk udredning Parkinsonsyge /DS T Eneundervisning - Pakinsonsyge /DS T Gruppeuv. (L) Parkinonssyge /DS. Indgår i T16 i 2013 katalog T Gruppe- eller holduv. Parkinsonsyge /DS T mellemsum

18 Opgørelse over taleområdet 1/1-31/ fordelt på cpr Assens Faaborg- Midtfyn Kerte-minde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø I alt Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Udredning og undervisning af voksne med udtalevansk. T Eneundervisn. efter total laryngectomi T Intensivt inter-nat kursus for laryngectomerede og pårøren-de T Konsulentfunk. i forb. med total laryngectomi T Eneuv. efter operation/ skader i mundhulen T Unge og voksne med stammen og løbsk tale T mellemsum

19 Opgørelse over taleområdet 1/1-31/ fordelt på cpr Assens Faaborg- Midtfyn Kerte-minde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø I alt Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Førskolebørn med stammen eller løbsk tale og deres forældre T Skolebørn med stammen T24A Skolebørn med løbsk tale T24B Skolebørn med atypisk ikkeflydende tale T24 C Skolebørn med stammen, løbsk tale eller atypisk ikke- flydende tale T24 D Sproggrp. førskolebørn med specifikke sproglige vanskelig-heder T mellemsum I alt

20 Opgørelse over taleområdet 1/1-31/ fordelt på cpr Assens Faaborg- Midtfyn Kerte-minde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø I alt Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Logopædisk udredning og vurdering af tosprogede forst. Og prod. DK T Forebyggende stemmeudv. i grp. til borger med stemmekrævende erhverv. T Voksne/unge med særlige behov / Komm.vanskeligheder T

21 Ydelse Opgørelse over høreområdet 1/1-31/ Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Andre I alt Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydel se Ydelse Ydelse Ydelse H1 - Telefontræffetid H2 - Åben træffetid ved lokale træffesteder H3 - Begynderundervisning H4 - Spørgeskema/opfølgning på rehabilitering med høreapparat H5 - Tidbestilt konsulation/hjemmebesøg med udredning, specialundervisning og rådgivning H6 - Høretekniske hjælpemidler - udredning, afprøvning og rapport H7 - Kommunikationskursus 0 0 H8 - Tinnitus/Ménière/Hyperacusis. Grundforløb H9 - Cochlear Implant (CI) H10 - Visuel kommunikation TSK/MHS niveau (derefter tilkøb) 0 0 H11 - Tale-/stemmekorrektion 0 0 H12 - Voksne med erhvervet syns-og hørenedsættelse* 0 0 H13 - Overgangsvej-ledning til unge HH og døvblevne u/18 år H14 - Psykologsamtaler - Tinnitus/Ménière/Hyperacusis H18 - Spørgeskema/efterkontrol af udbyttet af tildelte høretekniske hjælpemidler H20 - Specialrådgivning vedr. unge i uddannelse H21 - Hørefaglig specialrådgivning vedr. personer med hørevanskeligheder i erhverv I alt * H12 Opgøres ikke statistisk, da y delsen registreres under de øv rige y delser 20

22 Opgørelse Syn 1/1-31/ Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Lange-land Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Andre I alt Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydel se Ydel se Ydelse Ydelse Ydel se S0 Foreløbig udredning S1 Rådgivning og vejledning S2 Borgere med alvorlig synsog høreskade S3 Psykisk udviklingshæmning S4 Brailleundervisnig S5 undervisning i mobility S6 ADL eneundervisning S7 Undervisnign i brug af CCTV S9Småbørn

23 Opgørelse Syn 1/1-31/ Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Andre I alt Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydel se Ydel se Ydelse Ydelse Ydel se S10 Skolebørn S11 Børn med multiplefunktionsnedsættelse S12 Unge S13 Specialoptiker Heden S13A Indkaldt til Svagsynoptiker Lokalt S13B Optik løst i hjemmet ved kons S14 Med/optisk defineret optik S16 IKT S16A IKT afprøvn. Heden S16B IKTHjemmebesøg S17 Syn /hjerneskade S S S25 Jobcenter I alt

24 Opgørelse Mobilitet 1/1-31/ Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Andre I alt Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydel se Ydel se Ydelse Ydelse Ydel se M1 Hjælpemidler M2 Biler M3 Boligsager M3A Brug af testbolig M4 Siddestilling M7/M M4A Opfølgning siddestilling M10 Legetek M11 Datatek I alt:

25 Opgørelse IKT 1/1-31/ Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Andre I alt Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydel se Ydel se Ydelse Ydelse Ydel se IKT1 Hjælpemidler IKT1A Udskiftning af hjælpemidler IKT2 Ikt til Alsborgere Service og Hotline på IKT hjælpemidler Tilkøbsydelser IKT3/ I alt

26

27

28 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Heden Odense C Tlf E-post: