Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015"

Transkript

1 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 693 af : Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 20 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Søren Berg, tilsynsførende Fagligt Center Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Fakta om undervisningsstedet Basen Strandboulevarden er placeret på tredje sal i en kontorbygning på Strandboulevarden. Undervisningslokalerne er store og lyse og helt nyindrettede, og de tilgængelige fællesarealer er hyggelige og giver en god stemning. Det vurderes, at der er en god blanding af små og større lokaler på tilbuddet, og at det for eleverne derfor er muligt både at blive skærmet ved behov herfor, samt have tilgang til det større ungdomsmiljø. Målgruppen for Basen Strandboulevarden, er unge med angst, OCD, depression og lign. psykiske vanskeligheder. De unge er ligeledes kendetegnet ved at have en eller flere at følgende diagnoser/problematikker: Social fobi og skolevægring Angst OCD Autismespektrums forstyrrelser Spiseforstyrrelser eller anden for selvskadende adfærd Der er d.d. indskrevet 14 unge på Basens uddannelsescenter, heraf ni 10.klasses elever, fem 9.klasses elever

2 Institutionsnummer: Undervisningspersonalet på Strandboulevarden Navn Uddannelse Linjefag Christine Pehrson Pædagog/ Afd. leder Rasmus Remvig Lærer/ souschef Dansk, samfundsfag, historie Anne Lise Christiansen Lærer Dansk, samfundsfag, religion og idræt Bettina Scheller Lærer Dansk, Dansk som andet sprog, Billedkunst, Håndarbejde Susanne Steen Lærer Billedkunst, Idræt Suzan Nielsen Lærer Matematik, Fysik/Kemi, Biologi, Geografi Lars Peter Roust Pædagog Maria Down Lalao Morille Kristine Hanskov Pædagog Ekstern lærer Ekstern lærer Undervisningsoverenskomst Er indgået med BUF vinteren 2014 Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Basen Strandboulevarden står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet Oversigt over undervisningspersonalet og dets kvalifikationer Elevoversigt 2 eksempler på årsplaner 2 eksempler på elevplaner Eksempelvis på en undervisningsplan Skemaer for alle klasser

3 Oversigt over digitale læringsmidler FSA resultater maj/juni 2014 Beskrivelse af elevernes adgang til IT Beskrivelse af tilgangen til faglokaler Oversigt over tilmeldte prøver Fritagelser for FP maj /juni 2015 Skema for fravær Timetalsberegning og fagrække Basen Strandboulevarden lever ved gennemgang af klassernes skemaer op til timekravene i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune, og leverer undervisning i den fulde fagrække. Beskrivelse af tilsynsbesøg 08:00-08:15 Morgenmøde med skolens personale. Der er 9 personaler til stede, inklusiv en udviklingskonsulent der ikke fast er på afdelingen. Dagens program gennemgås, og der tales om den generelle planlægning, elevers aktuelle sygdom, hvilke samtaler der er i huset på dagen, og i hvilke lokaler disse skal foregå i. 08:15-09:00 Læsebånd/ Dansk Basens 9 og 10. klasses elever læser i individuelle materialer på deres arbejdsstation. Det ses at der kl. 08:44 er fremmødt 6 elever, der sidder spredt ud på afdelingen 09:00-09:15 Fælles morgenmøde med alle afdelingens elever i spiserummet. Fem af de tilstedeværende elever er mødt frem til aktiviteten. Skolens souschef gennemgår dagens program på en Whiteboard tavle, og det formidles til eleverne, hvilke folk der er i huset på dagen, herunder tilsynet, og jeg introducerer kort mig selv, og fortæller hvad min rolle er på dagen. Efterfølgende er der for elevernes vedkommende mulighed for at spise lidt let morgenmad. 09:15-10:00 Samfundsfag med 10. klasse. Der er fremmødt 6 elever og fire personaler til undervisningen. En lærer introducerer indledningsvist planen for lektionen, der i forvejen er opskrevet på en tavle. Temaet for undervisningen er danskhed, og eleverne starter med et hurtigskriv (en associationsøvelse på et minut) over ordet Danmark. Det diskuteres herefter i plenum, hvad eleverne har nedskrevet. Kl.

4 09:26 møder en syvende elev frem. Eleverne byder åbent ind i diskussionerne. Herefter vises et youtube klip, hvor Anders Mathiesen taler om danskhed. Hans pointer ekstraheres i plenum, og bagefter arbejder eleverne fælles med begrebskort. De sidste ti minutter går med individuelt arbejde i materialer relateret til forskellige Samfundsfagsportaler. I denne aktivitet er 9 og 10 klasses eleverne differentieret i forhold til materialet, men har samme reflektionsspørgsmål. Kl møder endnu en elev frem og introduceres kort til det udleverede materiale. 10:00-10:15 Understøttende undervisning/ brainbreak. Elever spiller bordtennis, Uno eller andre spil. Enkelte elever holder almindelig pause. 10:15-11:00 Historie med 10 klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i foregående lektions materiale, men med et historiefagligt sigte. Der tales i plenum om konkret kultur, abstrakt kultur og kultur over for natur i Danmark ud fra en lærerstyret dialog. Der tales om nye kulturer som fx Mangakulturen, den danske model, fagforeninger og a-kasser mm. Undervejs ses et par korte klip fra Youtube omhandlende danskhed, og disse diskuteres løbende. 11:00-11:45 Bevægelse. Eleverne får besked på at klæde om, og kan herefter deltage i tre forskellige aktiviter. Styrketræning (cirkeltræning), løb eller yoga. Det ses, at to elever dyrker yoga med en lærer mens en elev dyrker cirkeltræning med en lærer. For de resterende fire elevers vedkommende lykkes det ikke at komme i gang med de forskellige aktiviteter. 11:45-13:00 Tilsynsmøde Efter tilsynet holder jeg møde med Basens overordnede ledelse samt afdelingslederen fra Basen Strandboulevarden. Vi drøfter her mine observationer fra tilsynet samt de til tilsynet fremsendte bilag. Generelt vurderes det, at skolekulturen på Strandboulevarden er blevet tydeligere siden forrige tilsyn. Skoledagens struktur fremstår klar og præcis, og hver lektion introduceres detaljeret. Det bemærkes, at lektionerne starter og slutter som planlagt, hvilket eleverne virker vante til. Det bemærkes også, at eleverne virker tilfredse med deres skoletilbud samt, at undervisningen i høj grad er fællesundervisning hvilket positivt fremhæves. Den observerede undervisning på dagen er desuden af god kvalitet, og fremstår velforberedt. Basens fremsendte elevplaner er dog generelt præget af mange beskrivelser, og det vurderes ikke, at de i tilstrækkelig grad opsætter læringsmål for eleverne. Jeg anbefaler derfor Basen at have et skærpet fokus på dette. Ligeledes anbefaler jeg Basen at have et stort fokus på fravær, idet få elever møder rettidigt, men møder frem i løbet af den tidlige formiddag, hvilket også er observeret på tidligere tilsyn. Basen redegør for hvordan de arbejder med elevernes fravær, og vi drøfter bl.a. et internt skema, som Basen bruger i de sager, hvor der er tale om et alvorligt elevfravær. Da Basen pt. har elever fra både 9 og 10.klasse, anbefaler jeg desuden, at der er stor fokus på, at 10.klasse ikke er omfattet af folkeskolereformen, og at undervisningstilbuddet klart differentieres mellem 9 og 10.klasse.

5 Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen Ingen Søren Berg Tilsynsførende Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere