G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms"

Transkript

1 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet PaymentMeans PaymentTerms Attributter Beskrivelse PaymentMeans (Betalingsmåde) ID (BetalingsMådeNummer) PaymentMeansCode (BetalingsMådeKode) PaymentChannelCode (BetalingsKanal) InstructionID (BetalingsID) InstructionNote (LangAdvisering) PaymentID (KortArtsKode) AccountID (KreditorNummer) PayerFinancialAccount / PaymentNote (BetalingsNote) PayeeFinancialAccount / ID (KontoNummer) PayeeFinancialAccount / PaymentNote (BetalingsNote) PayeeFinancialAccount / FIBranch / ID (RegistreringsNummer) PayeeFinancialAccount / FIBranch / Name (BankFilialNavn) PayeeFinancialAccount / FIBranch / Address/ * PayeeFinancialAccount / FIBranch / FinancialInstitution / ID (BankID) Forskellige betalingsmåder Fælles indbetalingskort Kontooverførsel Girokonto Betalings- eller leverandørservice National direct debit International direct debit PaymentTerms (Betalingsbetingelser) ID (BetalingsBetingelseNummer) OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 3

4 PaymentMeansID (BetalingsMådeNummer) Note Amount (BetalingsBeløb) Specielt ved factoring Specielt ved samlefakturaer Eksempler Giroindbetalingskort Fælles indbetalingskort Indenlandsk kontooverførsel International kontooverførsel Direct Debit NemKonto Flere betalingsterminer Relevante ID og kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 4

5 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en tværgående beskrivelse af betalingsmåden og betalingsbetingelser ved OIOUBL. Beskrivelsen tager primært udgangspunkt i anvendelse af PaymentMeans og PaymentTerms klasserne i forbindelse med dokumenterne: OIOUBL Order (Ref. G08) OIOUBL OrderResponseSimple (Ref. G10) OIOUBL OrderResponse (Ref. G09) OIOUBL Invoice (Ref. G16) OIOUBL CreditNote (Ref. G13) men kan anvendes i øvrige OIOUBL dokumenter på tilsvarende måde. Alt efter om det er den ene eller anden betalingsmåde, der ønskes benyttet, er der nogle krav til, hvilke felter, der skal udfyldes, og med hvilke oplysninger. Dokumentet er skrevet til alle, men det vil være en fordel med et forudgående kendskab til både OIOXML samt XML generelt Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 5

6 2. Relevante UBL klasser og elementer Betalingsmåden beskrives i følgende klasser: PaymentMeans (Headerniveau) PaymentTerms (Headerniveau) 2.1. DK-feltnavne og kardinalitet I det følgende listes feltnavnene for PaymentMeans og PaymentTerms PaymentMeans I nedenstående tabel haves de mest anvendte felters engelske og danske navne samt deres brug. Bemærk at der i denne guideline ofte anvendes den såkaldte DK-alternativ term, da denne er mere sigende. UK-navn DK-navn / DK-Alternativ term Brug ID BetalingsMådeNummer 0..1 PaymentMeansCode BetalingsMådeKode 1 PaymentDueDate BetalingsDato 0..1 PaymentChannelCode BetalingsKanal 0..1 InstructionID BetalingsID 0..1 InstructionNote LangAdvisering 0..1 PaymentID KortArtsKode 0..1 PayerFinancialAccount / ID Kontonummer 0..1 PayerFinancialAccount / PaymentNote KortAdvisering 0..n PayerFinancialAccount / FiBranch / ID Registreringsnummer 0..1 PayerFinancialAccount / FiBranch / FinancialInstitution / ID BankID 1 PayeeFinancialAccount / ID Kontonummer 1 PayeeFinancialAccount / PaymentNote BetalingsNote 0..n PayeeFinancialAccount / FiBranch / ID Registreringsnummer 0..1 PayeeFinancialAccount / FiBranch / Name BankFilialNavn 0..1 PayeeFinancialAccount / FiBranch / FinancialInstitution / ID BankID 1 PayeeFinancialAccount / FiBranch / Address / * BankFilialAdresse 0..1 CreditAccount / AccountID KreditorNummer 1 OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 6

7 PaymentTerms I nedenstående tabel haves de mest anvendte felters engelske og danske navne samt deres brug. Bemærk at der i denne guideline ofte anvendes den såkaldte DK-alternativ term, da denne er mere sigende. UK-navn DK-navn / DK-alternativ term Brug ID BetalingsBetingelseNummer 0..1 PaymentMeansID BetalingsMådeNummer 0..1 Note Betalingsbetingelse 0..1 SettlementDiscountPercent AfregningsRabatSats 0..1 PenaltySurchargePercent StrafRenteSats 0..1 Amount BetalingsBeløb 0..1 SettlementPeriode / StartDate StrafRenteSats / StartDato 0..1 SettlementPeriode / EndDate StrafRenteSats / SlutDato 0..1 SettlementPeriode / Description StrafRenteSats / Beskrivelse 0..n PenaltyPeriode / StartDate StrafPeriode / StartDato 0..1 PenaltyPeriode / EndDate StrafPeriode / SlutDato 0..1 PenaltyPeriode / Description StrafPeriode / Beskrivelse 0..n 2.2. Attributter I OIOUBL angives attributter til kodelister normalt på følgende måde: Attribut listagencyid 320 listid urn:oioubl.codelist.paymentmeanscode-1.1 Værdi Elementet PaymentMeansCode er imidlertid en undtagelse, idet de anvendte koder er en del af UBL standarden, og attributterne derfor ikke behøves angivet. Attributterne til PaymentMeansCode er derfor nævnt i denne guideline alene af informative grunde. Attributter til ID er angives på følgende måde (her vist for PaymentID): Attribut schemeagencyid 320 schemeid urn:oioubl:id:paymentid-1.1 Værdi Eksempel på angivelse af attributter: <cbc:paymentmeanscode>50</cbc:paymentmeanscode> <cbc:paymentid schemeagencyid="320" schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >01</cbc:PaymentID> <cbc:paymentchannelcode listagencyid="320" listid= urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode- 1.1 >DK:BANK</cbc:PaymentChannelCode> OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 7

8 3. Beskrivelse 3.1. PaymentMeans (Betalingsmåde) I det følgende gives der en tværgående beskrivelse af anvendelsen af PaymentMeans klassen. Dvs. den del der ikke fremgår af generelle dokument guidelines. Hvis ikke der er angivet nogen betalingsmåde, anvendes den normale betalingsbetingelse, der er gældende mellem en kreditor og debitor. For offentlige myndigheder vil betaling foregå via NemKonto. Det er dog muligt direkte at angive, at der ønskes betaling via NemKonto. Se nærmere herom i afsnit 3.1.2PaymentMeansCode ID (BetalingsMådeNummer) BetalingsMådeNummer anvendes til at identificere de forskellige betalingsmåder. Det er et vigtigt ID, idet det samtidig kan anvendes som referencenummer under betalingsbetingelser (PaymentTerms). Det anbefales derfor at anvende en fortløbende nummerering af ID et f.eks. 1, 2, 3 etc. Det betyder, at såfremt der ønskes angivet to forskellige betalingsmåder f.eks. både et fællesindbetalingskort og en indenlandsk bankoverførsel, skal PaymentMeans klassen forekomme 2 gange med hver sit ID PaymentMeansCode (BetalingsMådeKode) BetalingsMådeKode anvendes til at angive den betalingsmåde, der ønskes anvendt. Der er syv forskellige former for elektroniske betalingsmuligheder og tre former for angivelse af manuelle betalinger. De manuelle betalingsformer er ikke relevante i forbindelse med den elektroniske fakturering, men er medtaget af hensyn til anvendelse af OIOUBL i andre sammenhænge. Det bemærkes, at der er forskellig kode til angivelse af, om der ønskes en international eller en indenlandsk bankoverførsel. Betaling via kreditkort (BetalingsMådeKode = 48) er medtaget til fremtidig brug, idet denne betalingsform ikke understøttes i den nuværende version af OIOUBL. Den anvendte BetalingsMådeKode er styrende for, hvilke felter, der i øvrigt skal anvendes, og hvilke værdier de enkelte felter kan antage. Elektronisk betalingsform BetalingsMådeKode KortArtsKode International kontooverførsel 31 Indenlandsk kontooverførsel 42 Betaling via kreditkort 48 Direct Debit, herunder Betalings- eller leverandørservice 49 Giroindbetalingskort 50 01, 04 og 15 Fælles indbetalingskort 93 71, 73 og 75 NemKonto eller bilateral defineret 97 Herudover kan der angives tre forskellige manuelle former for betaling. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 8

9 Manuel betalingsform BetalingsType KortArtsKode Ingen betalingsform angivet 1 Kontant 10 Check 20 Hvis der angives 97 for betaling til NemKonto, skal BetalingsKanal angives som DK:NEMKONTO, jf. eksemplet i afsnit 4.6. Betaling vil foregå til den NemKonto, der er oprettet for den virksomhed, der er angivet under AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID. Det bemærkes, at denne betalingskanal kun kan anvendes, hvis det er en offentlig virksomhed/organisation, der skal betale PaymentChannelCode (BetalingsKanal) BetalingsKanal anvendes til at angive, hvilken betalingskanal der anvendes. I den tilhørende kodeliste er der defineret en række nationale betalingskanaler samt et antal til internationalt brug. I tabellen her haves et udpluk af disse koder: BetalingsKanal DK:BANK DK:FIK DK:GIRO DK:NEMKONTO IBAN ZZZ Betegnelse Dansk bankkonto og Indenlandsk bankkonto til ikke EU/EØS-lande Fælles indbetalingskort Girokonto NemKonto International bankkonto Bilateralt aftalt betalingskanal Ved betaling til EU/EØS lande skal der anvendes BIC og IBAN (BIC - Bank Identification Code). Ved betaling til ikke EU/EØS lande, skal PaymentMeansCode være lig med 31 (International kontooverførsel) og BetalingsKanal være lig med ZZZ. BetalingsKanal skal angives med følgende attributter: Attribut listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 Værdi InstructionID (BetalingsID) BetalingsID anvendes til angivelse af OCR-reference fra indbetalingskort med KortArtsKode 04, 15, 71 eller 75. Antallet af tegn er afhængig af, hvilken KortArtsKode der anvendes: KortArtsKode 04, 15 eller numeriske tegn numeriske tegn Andre 60 alfanumeriske tegn Antal tegn Hvis BetalingsMådeKode er angivet til 49, Betalingssservice og Leverandørservice eller anden form for betalingsoverførsel, kan BetalingsID anvendes som reference mellem faktura/kreditnota specifikationen og betalingsidentifikation på overførselsdokument eller kontoudtog. International og national Direct Debit brug der adskiller sig fra produkterne Betalingsservice og Leverandørservice, kan understøttes ved, at BetalingsMådeKode "49" benyttes sammen med PayerFinancialAccount/ID (Kontonummer), med enten BBAN (DK:BANK) eller IBAN. Benyttes "49" med BBAN (DK:BANK) skal PayerFinancialAccount / FIBranch / ID OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 9

10 (RegistreringsNummer) også udfyldes. Benyttes "49" med IBAN skal PayerFinancialAccount / FIBranch / FinancialInstitution / ID (BankID) også udfyldes. Brugen af PayerFinancialAccount er denne eneste formatmæssige forskel på en Direct Debit via produkterne Betalingssservice/Leverandørservice og brug af en anden international eller national Direct Debit InstructionNote (LangAdvisering) LangAdvisering kan kun anvendes, hvis KortArtsKode har værdierne 01, 73 eller 75. Indholdet kan maksimalt have en længde på 41 linier á 35 alfanumeriske tegn eller maksimalt 1435 alfanumeriske tegn på én linie inkl. karakterer til linjeskift PaymentID (KortArtsKode) KortArtsKode anvendes til at angive kortartskoden på fælles indbetalingskort (FIK) og giroindbetalingskort. Hvis BetalingsMådeKode er 50 angiver det, at det er et giroindbetalingskort, hvorfor KortArtsKode kun kan antage værdierne 01, 04 og 15. Hvis BetalingsMådeKode er 93 angiver det, at det er et Fælles indbetalingskort (FIK), hvorfor KortArtsKode kun kan antage værdierne 71, 73 og 75. KortArtsKode skal angives med følgende attributter: Attribut schemeagencyid 320 schemeid urn:oioubl:id:paymentid-1.1 Værdi AccountID (KreditorNummer) KreditorNummer anvendes til at angive kreditornummer på indbetalingskort med KortArtsKode 71, 73, eller 75. Kreditornummer har altid 8 numeriske tegn PayerFinancialAccount / PaymentNote (BetalingsNote) BetalingsNote anvendes til at angive en kort adviseringstekst på maksimalt 20 tegn til afsenderen af betalingen. BetalingsNote kan kun anvendes hvis BetalingsMådeKode er 31 international bankoverførsel eller 42 indenlandsk bankoverførsel. Hvis der ønskes angivet note til afsender, skal der tillige udfyldes KontoNummer og RegistreringsNummer for den konto, hvorfra betaling foretages PayeeFinancialAccount / ID (KontoNummer) KontoNummer anvendes til at angive, hvilken konto betaling skal foregå til, såfremt der anvendes BetalingsMådeKode 31 International bankoverførsel eller 42 Indenlandsk bankoverførsel. Kravene til kontonummer er afhængig af, hvilken værdi der angives i feltet BetalingsKanal. Kontonummer kan benyttes til International og national Direct Debit brug der adskiller sig fra produkterne Betalingsservice og Leverandørservice sammen med BetalingsMådeKoden 49. Med BBAN (DK:BANK) eller IBAN i PayerFinancialAccount kan en anden form for betalingsoverførsel end Betalingsservice og Leverandørservice benyttes. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 10

11 BetalingsKanal DK:BANK DK:GIRO IBAN ZZZ Antal tegn i kontonummer 10 numeriske tegn hvis PaymentMeansCode er 42 ellers frit format, der er afhængig af det valgte kontooverførselssystem 7 eller 8 numeriske cifre Dansk kontonummer er på 18 alfanumeriske tegn Internationalt kontonummer er maksimal på 34 alfanumeriske tegn. Landespecifik PayeeFinancialAccount / PaymentNote (BetalingsNote) BetalingsNote anvendes til at angive en kort adviseringstekst på maksimalt 20 tegn til modtageren af betalingen. BetalingsNote kan kun anvendes, hvis BetalingsMådeKode er 31 International bankoverførsel eller 42 indenlandsk bankoverførsel PayeeFinancialAccount / FIBranch / ID (RegistreringsNummer) Registreringsnummer er obligatorisk, såfremt der anvendes BetalingsMådeKode 42 og BetalingsKanal er DK:BANK. Registreringsnummeret er på 4 cifre. Hvis der anvendes bankoverførsel til ikke EU/EØS lande, der ikke anvender BIC og IBAN, (PaymentMeansID lig 31 og BetalingsKanal lig ZZZ ) skal der angives bankens registreringsnummer f.eks. FWXXXXXXXXX (fx til USA) eller AUXXXXXX til Australien. Registreringsnummeret benyttes til International og national Direct Debit brug der adskiller sig fra produkterne Betalingsservice og Leverandørservice sammen med BetalingsMådeKoden 49. Med BBAN (DK:BANK) i PayerFinancialAccount kan en anden form for betalingsoverførsel end Betalingsservice og Leverandørservice benyttes PayeeFinancialAccount / FIBranch / Name (BankFilialNavn) Hvis der anvendes bankoverførsel til ikke EU/EØS lande, der ikke anvender BIC og IBAN, (PaymentMeansID lig 31 og BetalingsKanal lig ZZZ ), skal der angives bankens /filialens navn PayeeFinancialAccount / FIBranch / Address/ * Hvis der anvendes bankoverførsel til ikke EU/EØS lande, der ikke anvender BIC og IBAN, (PaymentMeansID lig 31 og BetalingsKanal lig ZZZ ), skal der angives bankens /filialens fulde adresse PayeeFinancialAccount / FIBranch / FinancialInstitution / ID (BankID) BankID er Bank Identification Code (BIC) til identifikation af bankens SWIFT adresse. Feltet er obligatorisk, såfremt der anvendes BetalingsMådeKode 31 eller 42 og BetalingsKanal er IBAN for EU/EØS-lande. BankID er på 8 eller 11 alfanumeriske cifre. Kan benyttes til International og national Direct Debit brug der adskiller sig fra produkterne Betalingsservice og Leverandørservice sammen med BetalingsMådeKoden 49. Med IBAN i PayerFinancialAccount kan en anden form for betalingsoverførsel end Betalingsservice og Leverandørservice benyttes. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 11

12 3.2. Forskellige betalingsmåder Betalingsmåden er bestemt af BetalingsMådeKode (PaymentMeansCode). Nedenfor er angivet, hvorledes sammenhængen er mellem de forskellige betalingsmåder og anvendelsen af de forskellige felter i PaymentMeans klassen Fælles indbetalingskort Fælles indbetalingskort (FIK-kort) er en almindelig brugt betalingsform. Det Fælles Indbetalingssystem (FI), er udviklet i fællesskab mellem pengeinstitutterne og PBS. Anvendelse af fælles indbetalingskort angives ved at udfylde BetalingsMådeKode med værdien 93 Fælles indbetalingskortet er karakteriseret ved, at det har tre betydende værdier til identifikationen af betalingen. En KortArtsKode, et BetalingsID / LangAdvisering og et KreditorNummer. Bemærk således at der i stedet for KontoNummer anvendes feltet KreditorNummer. Feltnavn BetalingsMådeKode 93 BetalingsDato KreditorNummer YYYY-MM-DD 8 numeriske tegn KortArtsKode 71, 73 eller 75 BetalingsID LangAdvisering Gyldige værdier Hvis KortArtsKode er 71 er feltet 15 numeriske tegn. Hvis KortArtsKode er 73 udfyldes feltet ikke Hvis KortArtsKode er 75 er feltet 16 numeriske tegn. Hvis KortArtsKode er 73 eller 75 kan LangAdvisering anvendes Kontooverførsel Ønskes det, at betalingen foregår via kontooverførsel angives dette ved at angive værdien 31 for international bankoverførsel eller 42 for indenlandsk bankoverførsel som BetalingsMådeKode. Det er muligt at lave både danske og internationale kontooverførsler. For en dansk kontooverførsel udfyldes Kontonummeret med nummeret på den pågældende konto (10-cifret for danske kontonumre). BetalingsKanal sættes til DK:BANK. Bankens registreringsnummer skrives i Registreringsnummer og i BankID skrives bankens BIC/SWIFT adresse. For en international kontooverførsel til et EU/EØS land udfyldes Kontonummeret ligeledes med nummeret på den pågældende konto, og den kan ved internationale kontooverførsler være maksimalt 34 karakterer (18 karakterer for danske kontooverførsler til udlandet). BetalingsKanal sættes til IBAN. Registreringsnummer anvendes ikke ved internationale kontooverførsler. I BankID skrives bankens BIC/SWIFT-adresse, og feltet skal være udfyldt. Ved kontooverførsel kan der angives en advisering til modtager (PayeeFinancialAccount/PaymentNote) og en advisering til sig selv (PayerFinancialAccount/PaymentNote). Begge disse må maksimalt være på 20 tegn. For udenlandsk kontooverførsel til et ikke EU/EØS land udfyldes BetalingsMådeKode med værdien 31 for international bankoverførsel. Kontonummeret udfyldes med nummeret på den pågældende indenlandske konto og BetalingsKanal sættes til ZZZ. Der skal yderligere angives bankens registreringsnummer/clearingsnumber f.eks. FWXXXXXXXXX (USA) eller AUXXXXX (Australien). OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 12

13 International kontooverførsel til EU/EØS land Feltnavn BetalingsType 31 BetalingsDato BetalingsKanal Kontonummer BankID Payer BetalingsNote Payee betalingsnote YYYY-MM-DD IBAN Gyldige værdier 18 alfanumeriske tegn for danske internationale kontonumre Maksimal 34 alfanumeriske tegn for internationale kontonumre Normalt 8 alfanumeriske tegn, men enkelte lande anvender 11 alfanumeriske tegn. Maksimal 20 alfanumeriske tegn Maksimal 20 alfanumeriske tegn International kontooverførsel til ikke EU/EØS land Feltnavn Gyldige værdier BetalingsType 31 BetalingsDato YYYY-MM-DD BetalingsKanal ZZZ Kontonummer Kontonummer for den internationale konto Registreringsnummer Registreringsnummer for udenlandsk bank f.eks. FWXXXXXXXXX (USA) eller AUXXXXX (Australien) BankFilialNavn Navnet på udenlandsk bankfilial BankFilialAdresse Adressen på den udenlandske bankfilial. Der skal angives fuld adresse. Dansk kontooverførsel Feltnavn Gyldige værdier BetalingsType 42 BetalingsDato YYYY-MM-DD BetalingsKanal DK:BANK Kontonummer 10 numeriske tegn for danske kontonumre Registreringsnummer 4 numeriske tegn Payer BetalingsNote Maksimal 20 alfanumeriske tegn Payee betalingsnote Maksimal 20 alfanumeriske tegn Girokonto Anvendelse af Giroindbetalingskort angives ved at udfylde BetalingsMådeKode med værdien 50 Giroindbetalingskortet er karakteriseret ved, at det kan have to eller tre betydende værdier til identifikationen af betalingen afhængig af, hvilket KortArtsKode der anvendes. Det bemærkes, at der anvendes både BetalingsID og LangAdvisering til identifikation af betalingen afhængig af hvilken KortArtsKode der anvendes. Feltnavn BetalingsType 50 BetalingsDato BetalingsKanal Kontonummer YYYY-MM-DD Gyldige værdier DK:GIRO (kan udelades, idet BetalingsType er entydig for DK:GIRO) 7 eller 8 numeriske tegn KortArtsKode 01, 04 eller 15 BetalingsID LangAdvisering Hvis KortArtsKode er 01 udfyldes feltet ikke Hvis KortArtsKode er 04 eller 15 er feltet 16 numeriske tegn. Hvis KortArtsKode er 01 kan feltet udfyldes OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 13

14 Betalings- eller leverandørservice Skal fakturaen betales f.eks. via betalingsservice, leverandørservice eller anden aftalt betalingsform, hvor kreditor hæver betaling på debitors konto efter nærmere aftale, skal BetalingsMådeKode angives med værdien 49. Når der anvendes BetalingsMådeKode 49 skal BetalingsID udfyldes med en unik værdi for den respektive partner. Kreditor skal samtidig med anmodning om betaling fra PBS angive det angivne BetalingsID som reference til debitor til identifikation af den tilhørende faktura. Der gøres opmærksom på, at det for leverandøren kun er mulighed for at angive modtager advisering, hvis der anvendes Betalingsservice. Anvendes Betalingsservice skal første linie i modtager advisering indeholde BetalingsID. Feltnavn BetalingsType 49 BetalingsDato YYYY-MM-DD BetalingsID Maksimal 60 alfanumeriske tegn Gyldige værdier National direct debit Skal fakturaen betales via en anden form for national direct debit end PBS, skal BetalingsMådeKode angives med værdien 49. Når der anvendes BetalingsMådeKode 49 skal BetalingsID udfyldes med en unik værdi for den respektive partner og BBAN (DK:BANK) som betalingskanal (PayerFinancialAccount). Feltnavn BetalingsType 49 BetalingsDato YYYY-MM-DD BetalingsID Maksimal 60 alfanumeriske tegn Betalingskanal DK:BANK Gyldige værdier International direct debit Skal fakturaen betales via en international direct debit, skal BetalingsMådeKode angives med værdien 49. Når der anvendes BetalingsMådeKode 49 skal BetalingsID udfyldes med en unik værdi for den respektive partner og IBAN som betalingskanal (PayerFinancialAccount). Feltnavn BetalingsType 49 BetalingsDato YYYY-MM-DD BetalingsID Maksimal 60 alfanumeriske tegn Betalingskanal IBAN Gyldige værdier OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 14

15 3.3. PaymentTerms (Betalingsbetingelser) I det følgende gives den tværgående beskrivelse af anvendelsen af PaymentTerms klassen. Dvs. den del der ikke fremgår af UBL Common Guidelines. Hvis ikke der er angivet nogen betalingsbetingelse anvendes den normale betalingsbetingelse, der er gældende mellem en kreditor og debitor ID (BetalingsBetingelseNummer) BetalingsBetingelseNummer anvendes til at identificere de forskellige betalingsbetingelser. Betalingsbetingelserne angives efter vigtighed eller efter forfaldstid. Betalingen for det laveste nummer skal altid svare til betaling for det beløb, der er angivet under LegalMonetaryTotal/PayableAmount. Det anbefales derfor at anvende en fortløbende nummerering af ID et f.eks. 1, 2, 3 etc., hvor værdien 1 angiver den betalingsbetingelse, der svarer til betaling af LegalMonetaryTotal/PayableAmount på en faktura. Hvis der er angivet to forskellige forfaldstidspunkter f.eks. første rate forfalder til betaling og anden rate skal første rate have den laveste værdi f.eks. 1 og den anden rate f.eks PaymentMeansID (BetalingsMådeNummer) BetalingsMådeNummer kan anvendes til at angive en reference til den betalingsmåde, der er gældende for den pågældende betalingsbetingelse. Hvis der f.eks. anvendes en betalingsbetingelse for kontooverførsel og en anden for fælles indbetalingskort, skal der angives såvel to PaymentTerms klasser som to PaymentMeans klasser Note Betalingsbetingelsen angivet i klar tekst f.eks. Løbende måned + 30 dage Amount (BetalingsBeløb) BetalingsBeløb anvendes til at angive det beløb, der skal betales under den enkelte betalingsbetingelse. Det bemærkes, at normalt skal en faktura betales med det beløb, der fremgår af feltet LegalMonitaryTotal/PayableAmount. Hvis det forekommer, at en faktura skal betales af to eller flere omgange, angives det respektive betalingsbeløb under BetalingsBeløb. Summen af BetalingsBeløb skal i disse tilfælde svare til LegalMonitaryTotal/PayableAmount Specielt ved factoring Hvis der er tale om factoring kan der angives en eller flere instanser af klassen PaymentTerms med det formål at angive en faktureringsnote relateret til overdragelsen af fordringen. I det tilfælde skal klassen angives med elementet ID = Factoring og faktureringsnoten angives i elementet Note jf. eksempel OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 15

16 <cbc:id>factoring</cbc:id> <cbc:note>faktureringsnote</cbc:note> <cbc:amount currencyid="dkk"> </cbc:amount> Ved factoring gælder i øvrigt, at i en OIOUBL faktura skal InvoiceTypeCode have værdien 393 (Factored Invoice) jf. eksempel nedenfor: <cbc:invoicetypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1">393</cbc:invoicetypecode> Der skelnes i OIOUBL mellem to typer af factoring afhængig af, om fordringen overdrages eller ej. Scenarie 1: Leverandøren sender fakturaen til kunden og angiver, at fakturaen kan betales med frigørende virkning til et factoringselskab. Leverandøren er i dette tilfælde AccountingSupplierParty, og factoringselskabet er PayeeParty. En eventuel rykker sendes efterfølgende fra factoring selskabet til kunden. Scenarie 2: Leverandøren overdrager fordringen til factoring selskabet der sender faktura og eventuelle efterfølgende rykkere til kunden. Factoring selskabet er i dette tilfælde AccountingSupplierParty og leverandøren angives som SellerSupplierParty Specielt ved samlefakturaer Med en samlefaktura forstås en faktura, der har reference til flere ordre, således at der på den enkelte fakturalinje skal laves en reference til den forudgående ordre. Som udgangspunkt anbefales samlefakturaer ikke i OIOUBL, da det vanskeliggør det automatiske ordre/faktura flow, samtidig med at det kan giver problemer med store filer. Bliver to parter enige om at benytte samlefakturaer, er der dog ikke noget i OIOUBL standarden der hindrer det. Det er på fakturalinjen muligt at lave en ordrelinjereference i elementet Invoice/InvoiceLine/OrderlineReference/LineID og en ordrereference i elementet Invoice/InvoiceLine/OrderlineReference/LineID/OrderReference/ID Bemærk, at OrderReference er et aftale felt, og således ikke kan forventes at blive læst af modtageren uden en forudgående aftale. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 16

17 Bemærk, at OrderLineReference klassen på fakturalinjen ikke kan benyttes uden at OrderReference/ID på headerniveau er specificeret. Angiv værdien Linjespecificeret som værdi i elementet for samlefakturaer. <cac:orderreference> <cbc:id>linjespecificeret</cbc:id> </cac:orderreference> Det er muligt at angive kreditnotalinjer i en samlefaktura, blot skal dokumenttotalen stadig være positiv. Reglerne omkring kreditnotalinjer i en samlefaktura er de samme, som angivelsen af en negativ linje i en faktura i øvrigt. For en kreditnotalinje angives et negativt beløb (PriceAmount), således at linjetotalen (InvoiceLine/LineExtensionAmount) også bliver negativ. Der kan laves en reference til en foregående faktura på kreditnotalinjen i elementet InvoiceLine/BillingReference. Bemærk dog, at der er tale om et aftale felt, som ikke kan forventes at blive læst af modtageren uden en forudgående aftale. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 17

18 4. Eksempler 4.1. Giroindbetalingskort Giroindbetalingskort kortart 01 <cbc:paymentmeanscode>50</cbc:paymentmeanscode> <cbc:instructionnote>lang advisering</cbc:instructionnote> <cbc:paymentid schemeagencyid= 320 schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >01</cbc:PaymentID> <cac:payeefinancialaccount> <cbc:id> </cbc:id> </cac:payeefinancialaccount> Giroindbetalingskort kortart 04 <cbc:paymentmeanscode>50</cbc:paymentmeanscode> <cbc:instructionid> </cbc:instructionid> <cbc:paymentid schemeagencyid= 320 schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >04</cbc:PaymentID> <cac:payeefinancialaccount> <cbc:id> </cbc:id> </cac:payeefinancialaccount> Giroindbetalingskort kortart 15 <cbc:paymentmeanscode>50</cbc:paymentmeanscode> <cbc:instructionid> </cbc:instructionid> <cbc:paymentid schemeagencyid= 320 schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >15</cbc:PaymentID> <cac:payeefinancialaccount> <cbc:id> </cbc:id> </cac:payeefinancialaccount> OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 18

19 4.2. Fælles indbetalingskort Fælles indbetalingskort kortart 71 <cbc:paymentmeanscode>93</cbc:paymentmeanscode> <cbc:instructionid> </cbc:instructionid> <cbc:paymentid schemeagencyid= 320 schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >71</cbc:PaymentID> <cac:creditaccount> <cbc:accountid> </cbc:accountid> </cac:creditaccount> Fælles indbetalingskort kortart 73 <cbc:paymentmeanscode>93</cbc:paymentmeanscode> <cbc:instructionnote>lang advisering</cbc:instructionnote> <cbc:paymentid schemeagencyid= 320 schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >73</cbc:PaymentID> <cac:creditaccount> <cbc:accountid> </cbc:accountid> </cac:creditaccount> Fælles indbetalingskort kortart 75 <cbc:paymentmeanscode>93</cbc:paymentmeanscode> <cbc:instructionid> </cbc:instructionid> <cbc:instructionnote>lang advisering</cbc:instructionnote> <cbc:paymentid schemeagencyid= 320 schemeid= urn:oioubl:id:paymentid-1.1 >75</cbc:PaymentID> <cac:creditaccount> <cbc:accountid> </cbc:accountid> </cac:creditaccount> OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 19

20 4.3. Indenlandsk kontooverførsel Kontooverførsel dansk konto <cbc:paymentmeanscode>42</cbc:paymentmeanscode> <cbc:paymentchannelcode listagencyid= 320 listid urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode- 1.1 >DK:BANK</cbc:PaymenChannelCode> <cac:payeefinancialaccount> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:paymentnote>oplysning til modtager</cbc:paymentnote> <cac:financialinstitutionbranch> <cbc:id>1234</cbc:id> </cac:financialinstitutionbranch> </cac:payeefinancialaccount> 4.4. International kontooverførsel Kontooverførsel international konto i EU/EØS land <cbc:paymentmeanscode>31</cbc:paymentmeanscode> <cbc:paymentchannelcode listagencyid= 320 listid urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode- 1.1 >IBAN</cbc:PaymenChannelCode> <cac:payeefinancialaccount> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:paymentnote>oplysning til modtager</cbc:paymentnote> <cac:financialinstitutionbranch> <com:financialinstitution> <com:id>dabadkkk</com:id> <com:name>andelsbanken</com:name> </com:financialinstitution> </cac:financialinstitutionbranch> </cac:payeefinancialaccount> OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser Version 1.3 Side 20

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere