Generelle betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst og fremgår af ordrebekræftelse, faktura, rejsebevis eller billetter. Vores generelle betingelser samt øvrig information fra puravidatravel.dk og øvrige dokumenter danner grundlaget for aftalen mellem kunden og PuraVida Travel. PuraVida Travel er et dansk selskab med adresse i Århus. Den fysiske adresse er vores administration, idet aktiviteten i vores forretning ligger på og igennem nettet og hjemmesiden. Vi mødes gerne med jer og planlægger jeres rejse eller vi kan tilrettelægge det over telefon og mail. Vores rejser er tilrettelagt og arrangeret af os. Vi samarbejder direkte med vores leverandører på destinationen det vil sige at vi ikke bruger agenter eller operatører. Vi har personligt rejst og boet på destinationen, for at sikre den gode oplevelse og den rigtige sammensætning af leverandører. Tilmelding Når du som kunde hos PuraVida Travel har tilmeldt dig en rejse mundtligt eller skriftligt er din tilmelding bindende. Så snart en rettidigt indbetaling af depositum og/eller den første aftalte indbetaling rettidigt har fundet sted, er tilmeldingen bindende for PuraVida Travel. Når du tilmelder dig, bekræfter du som kunde også at acceptere disse og/eller fremsendte betingelser der fremgår af hjemmesiden, brev, fax, , rejsebeskrivelse, faktura, program eller på anden måde oplyste vilkår for rejsen. Depositum Ved tilmelding til en rejse indbetales der samtidig med mindre andet er anført den tilsendte faktura et depositum på 25% af rejsens samlede pris, dog minimum DKK pr. person. Sker tilmeldingen mindre end 60 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Upåvirkeligt Meget kan vi gøre for at gøre rejsen perfekt. Men det er op til dig som kunde at holde dig orienteret med vejrforholdene på destination på det tidspunkt hvor du har valgt at rejse. Vi forsøger at hjælpe alt vi kan, men kan ikke holdes ansvarlig for dårligt vejr. Betaling Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på rejsedokumenter og fakturaen. Efter indbetaling af det fulde beløb vil rejsedokumenter og billetter blive fremsendt ca. 10 dage før afrejsedagen. Vi imødeser indbetaling via giro-nummer eller overført til PuraVida Travels konto. Såvel gironummer, som kontonummer fremgår af faktura og rejsedokumenter. Kontakt os, såfremt anden betalingsmåde ønskes benyttet.

2 Rejsens indhold Prisen inkluderer de ydelser der er specificeret i rejsedokumenter, på hjemmesiden eller hvad der er specificeret pr. mail. Hvad der er inklusiv, vil altid være specificeret for den enkelte rejse og ligeledes for hvert rejsemål. Prisen er pr. person (voksen), baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Såfremt værelsestypen er en anden end standard, vil dette fremgå af rejsedokumenterne. Vi vil til hver en tid kunne være behjælpelig med særlige ydelser eller opgraderinger i form af værelsestyper eller flyklasser. Kontakt os da venligst for yderligere information. Betalingen af rejsen sker i danske kroner, med mindre andet er aftalt og fremgår af rejsedokumenter eller faktura. Der vil til enhver rejses pris blive tillagt gebyr til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af PuraVida Travel ApS objektive ansvar iht. Pakkerejseloven jf. ansvarsrisiko. Gebyrer Vi vil gerne hjælpe med at arrangere enkeltydelser eller tillægsydelser, f.eks. flybilletter, hotelophold, billeje eller aktiviteter, som ikke er inkluderet i andre ydelser købt gennem PuraVida Travel. Ved disse ydelser forbeholder vi os retten til at opkræve et reservationsgebyr. Ligeså ved ekstraydelser såsom genudstedelse af billetter, diverse registreringer etc. Alle skatter og afgifter det er muligt at inkludere hjemmefra er inkluderet i prisen. Hertil kan der blive opkrævet lokale skatter og afgifter der skal betales af den rejsende, direkte til tredje part, såsom lufthavns- eller turistskatter, som betales kontakt ved ankomst. Disse regler kan uden varsel ændres. Alle aftaler om specifikke ydelser eller specialbestillinger såsom eksempelvis særlige værelser, typer af værelser, måltider, udflugter, transport etc., er KUN gyldige når de tydeligt fremgår af billetter og/rejsedokumenter. PuraVida Travel ApS påtager sig intet ansvar for bonusordninger, klubber eller andet hvor der kan optjenes point, som kunden kan være medlem af. Vi kan mod gebyr sørge for at registrere disse for kunden. Forsikring Som rejsende er du selv ansvarlig for at afholde eventuelle omkostninger ved sygdom m.v. under rejsen. Vi anbefaler derfor at du som kunde tegner en rejseforsikring, der dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom og ulykke. Herunder, men ikke udelukkende, behandling, hospitalsindlæggelse, hjemtransport samt tabt eller beskadiget bagage. Vi er gerne behjælpelige med oplysninger og vejledninger om tegning af rejseforsikring og PuraVida Travel samarbejder med flere rejseforsikringsselskaber. Vi skal gøre dig opmærksom på at der for rejsende, der er fyldt 70 år eller under rejsen fylder 70 år, gælder særlige regler. Kontakt os for yderligere information. Vi anbefaler ligeledes vores rejsende til at tegne en forsikring, der dækker dine omkostninger ved afbestilling, hvor din deltagelse ikke er mulig grundet død eller akut sygdom/tilskadekomst, hvor indlæggelse er påkrævet. Eller hvor der bliver lægeordineret sengeleje eller hvad der kan sidestilles hermed, hos dig som kunde og rejsende, hos din(e) ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Forsikringspræmien andrager 6% af rejsens pris, med mindre andet fremgår af faktura og rejsedokumenter. Forsikringen forudsætter, at du senest 1 uge efter afbestilling indsender lægeerklæring. Såfremt lægeerklæringen ikke indsendes, eller at afbestillingen kan henledes til andre årsager, vil vores normale afbestillingsbetingelser træde i kraft. Se nedenstående. Det forudsættes ligeledes at bestilling og betaling af forsikringen sker samtidig med tilmeldingen til rejsen. Kontakt PuraVida Travel for yderligere information og betingelser.

3 Ændringer og afbestilling Hvis du som kunde fortager ændringer mere end 60 dage før afrejse, vil der med mindre andet er aftalt, betales et ekspeditionsgebyr på DKK 800,00 pr. person. Såfremt ændringer foretages senere, betragtes det som afbestilling og genbestilling. Såfremt du ønsker at afbestille en rejse, vil, med mindre andet er anført på din faktura, følgende regler være gældende: Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse, opkræves 10% af rejsens pris, dog minimum kr. pr. person. Afbestiller du som kunde dage før afrejse, opkræves 50% af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 20 dage før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Rejsens pris vil ligeledes være tabt, hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter. Udebliver du fra ud eller hjemrejse, grundet personlige eller manglende rejsedokumenter, herunder med ikke udelukkende billetter, pas m.v., vil PuraVida Travel til enhver tid kunne beregne sig den aftalte totalpris for rejsen. Der kan ikke kræves godtgørelse for udeblivelse på hele eller dele af rejsen. I tilfælde hvor hele eller dele af et pakkearrangement eller enkeltstående ydelser som f.eks. en hotelreservation, flybillet eller andet er omfattet af andre ændrings- og afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og fremgå af rejsedokumenterne. Overdragelse af rejsen til tredje person er under ingen omstændigheder mulig. Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling. Afgangs- og check-in tider Der kan ske ændringer af afgangs- og ankomsttider efter billetudstedelsen. Såfremt dette forekommer inden afrejsen, vil du få direkte besked fra PuraVida Travel. Vi anbefaler at du ved ankomsten til dit bestemmelsessted forhører dig om aktuelle check-in og afrejsetider. Såfremt du rejser med en rejseleder fra PuraVida Travel, vil denne varetage at afsøge eventuelle ændringer. Rejser du på egen hånd anbefaler vi at du får det hotel du bor på 72 timer før afrejse til at tjekke aktuelle tider for dig. Alle vores samarbejdspartnere er informeret herom og vil glædeligt hjælpe dig. På samme måde vil du kunne genbekræfte din returrejse. Rejseplan I rejsedokumenterne vil være inkluderet en rejseplan. Alle tidspunkter herpå og ligeledes på billetter, vil altid være lokaltider. Vi vil bede dig kontrollere tider og steder i rejseplanen og billetter, for at disse er overensstemmende. Såfremt tiderne afviger, beder vi dig kontakte PuraVida Travel med det samme, så en eventuel fejl kan blive rettet.

4 Pas, visum og vaccinationer Det er dit ansvar som kunde at have gyldigt pas, visa og vaccinationer, som alle er nødvendige for at kunne deltage og gennemføre vores rejser. Vigtigt er det at være opmærksom på at dit navn i flybilletten skal være identisk med dit navn i passet. Det er ikke muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding. En uoverensstemmelse kan ligeledes være årsag til afvisning ved check-in. Det påhviler dig at de navneoplysninger der er angivet vil tilmelding er korrekte og i fuldstændig overensstemmelse med navne (for- og efternavne) i passet. Igen vil vi bede dig kontrollere rejsedokumenterne umiddelbart efter modtagelse, da det påhviler dig som kunde at sikre at de er i overensstemmelse med det bestilte, at forog efternavne i billetter og rejsedokumenter i det hele taget er korrekte og med hinanden identiske. PuraVida Travel kan ikke påtage sig ej heller drages til ansvar for, hvilke følger, ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre dig som rejsende. Når rejsen bestilles, vil vi oplyse gældende regler for rejsens gennemførelse herunder pas, visum, vaccinationer eller lignende betingelser for rejsende med dansk pas.. Disse vil også fremgå af rejsedokumenterne. Bemærk i øvrigt at der ofte stilles krav om visum ved transitrejser og at dit pas skal have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomsten. Reklamationer Såfremt du som kunde oplever en eventuel fejl eller mangel, skal du straks oplyse det til PuraVida Travel, vores repræsentant eller samarbejdspartnere, så vi har mulighed for at afhjælpe fejlen med det samme og til mindst gene. Såfremt fejlen eller manglen ikke kan rettes med det samme og du ønsker at bringe dette videre, skal du søge bevismateriale for den eventuelle fejl eller mangler, til brug ved rejsning af krav om erstatning overfor PuraVida Travel. Vi vil dog henholde os til at krav om eventuelle fejl og mangler skal være os i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Vi vil altid forsøge at løse fejler og mangler på stedet, er det ikke muligt, så til vores gæster og kunders tilfredshed efter hjemkomsten. Skulle det mod forventning ikke være muligt at nå tilfredshed, kan du kontakt Rejseankenævnet. PuraVida Travel er tilsluttet Rejsegarantifonden #2322. Vores ansvar PuraVida Travel er ifølge Pakkerejseloven ansvarlig for gennemførsel af pakkerejser, som de fremgår af brochurer, program, rejsedokumenter og andet materiale fra os. Vi kan dog ikke påtage os ansvaret for eventuelle aftaler, der er indgået uden vores vidende. Vi PuraVida Travel kan under ingen omstændigheder påtage sig ansvaret for ændringer, forsinkelser og andet, der er følge af strejker, arbejdsnedlæggelser, vejrlig eller andre forhold, som vi ingen indflydelse har på. Vi henviser i øvrigt til Warszawa Konventionens begrænsede ansvar, COTIF/CIV-Konventionn og Athen Konventionen. Derudover kan PuraVida Travel på ingen måde stilles til ansvar for din bagage ødelagt, stjålet eller borkommen/tabt.

5 Vores ændringer eller aflysninger Desværre kan det hænde at vi bliver nødsaget til at ændre på rejsen. Det kan være alt fra nye flytider til, noget fra bestemmelsesstedet, manglende tilslutning eller andet. Hvis du ikke kan få disse ændringer passet ind, og du derfor bliver nødt til at afbestille, vil det fulde indbetalte beløb blive returneret. Hertil kan der ikke gøres yderligere krav. PuraVida Travel kan til hver en tid, frem til 20 dage før afrejse aflyse en planlagt rejse. Såfremt vi ikke er i stand til at finde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive returneret, dog herudover ingen erstatningskrav er mulige. Vi er uden indflydelse på stigende transportpriser inklusive priser på brændstof, skatter, afgifter/gebyrer for tjenesteydelser og valutakurser, leverandørpriser og andet, der indgår i beregningen af den samlede pris for rejsen. PuraVida Travel forbeholder sig derfor ret til at ændre prisen grundet ovenstående (men ikke udelukkende). Eventuelle prisændringer vil blive meddelt skriftligt til dig så snart vi ved besked, dog senest 20 dage før afrejse. Såfremt prisen totalt set stiger mere end 10%, kan du ifølge Købeloven, kontakte os skriftligt og med det samme, for at afbestille rejsen. Du får ved faldende priser som følge af ovenstående (men ikke udelukkende) tilsendt en revideret faktura. Sker prisfaldet indenfor 20 dage før afrejse, modregnes det ikke i prisen. Vores ansvar PuraVida Travel er i færd med at blive optaget som medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og herigennem at være dækket af en udvidet ansvarsrisikoforsikring til dækning af objektivt ansvar overfor vores gæster. Hverken PuraVida Travel eller de luftfartsselskaber vi samarbejder med kan eller skal påtage sig et ansvar for hændelser, der indtræder hvor de rejsende ikke befinder sig ombord de pågældende selskabers fly. For bagage og personansvar henviser vi til jeres private forsikring, samt rejseforsikring. Desuden henvises til de individuelle selskabers betingelser for indskrevet bagage. De rejser PuraVida Travel sælger er omfattet af Lov om Pakkerejser. Ethvert krav mod PuraVida Travel skal afgøres af dansk ret, hvor der ikke findes afgørelse af Pakkerejse Ankenævnet, vil en sag afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, i nærværende eller andet materiale forfattet af PuraVida Travel. I øvrigt! Der foreligger strenge restriktioner ved handel med truede dyre- og plantearter, samt produktion af samme. Som kunde skal du være særligt (men ikke udelukkende) opmærksom på koraller, konkylier, elfenben, skjold af blandt andet skildpadder, skind fra kryb- og pattedyr og selvfølgelig souvenirs, smykker eller andre produkter der er fremstillet af hele eller dele af dyr og planter. Hvis du er i tvivl, så kontakt os endelig, så vi kan hjælpe dig videre til andre instanser, der er specialister på disse områder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning Albatros' Centralamerika Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Albatros' Centralamerika Et brag af en rejse til Panama, Costa

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Fra Venedig til Sortehavet

Fra Venedig til Sortehavet Fra Venedig til Sortehavet Spændende sørejse gennem Bosporusstrædet til Ukraine med dansk rejseleder, 13 dage Venedig Bari Athen (Piræus) Jalta Odessa Istanbul Katakolon Dubrovnik Venedig Afrejse d. 15/09/2012

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere