RÅSTOFFER - OMRÅDE ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅSTOFFER - OMRÅDE ØST"

Transkript

1 RÅSTOFFER - OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2018

2 2 Gilleleje Kalundborg Holbæk Tjæreby København Nyrand Roskilde Reerslev Avedøre Løng Køge Sorø Munke Bjergby Vordingborg Pederseje Nykøbing REERSLEV GRUSGRAV 8 PEDERSEJE STENVÆRK & GENBRUG 10 MUNKE BJERGBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved store projekter) 13 NYRAND GRUSGRAV & GENBRUG 14 LØNG STENINDUSTRI & GENBRUG 16 TJÆREBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved store projekter) 18 AVEDØRE 20 KØGE STEN & GRUS & GENBRUG 22 GILLELEJE STEN & GRUS 24 SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER 26 Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,00 kr./ton, produktionsvederlag på 5,26 kr./ton og papirfakturagebyr på 39,00 kr./stk. Energitillæg se det aktuelle tillæg på

3 CCCpåpå på Generelle Generelle Generelle færdselsregler færdselsregler færdselsregler påpå på A/S AA Vognmænd Vognmænd Vognmænd ogog og håndværkere håndværkere håndværkere derder der arbejder arbejder arbejder forfor for bære bære bære lange lange lange bukser bukser bukser påpå pladser påpladser pladser hvor hvor hvor der der 3 der arbejdes arbejdes arbejdes asfalt. asfalt. asfalt. Når Når Når dudu du passerer passerer passerer arbejdssteder/mas arbejdssteder/ma arbejdssteder/ma gæster ye e gæster gæster henvender henvender henvender sigsig sig ved ved ved enen en SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDSEL ogog og opmærksomheden opmærksomheden opmærksomheden skærpes skærpes skærpes arbejder edarbejder darbejder forfor for nærmere nærmere nærmere instruktion instruktion instruktion inden inden inden skiltenes hvis du er i tvivl. ærden rden en påpå s påfølg s s plads plads plads anvisninger på pladsen og spørg en arbejder, Ingen Ingen Ingen alkohol alkohol alkohol Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster. droger droger droger Vognmænd Vognmænd Vognmænd have have have sikkerhedsfodtøj sikkerhedsfodtøj sikkerhedsfodtøj på.på. på. ogog og gågå gå aldrig aldrig aldrig ind ind ind under under under etet et bånd, bånd, bånd, der der de transporterer transporterer transporterer stenstensten klippemate klippema klippema dgang gang ng forbudt forbudt forbudt forfor for uvedkommende. uvedkommende. uvedkommende. ID06ID06 ID06 Der altid anvendes sikkerhedshjelm Der Der Der altid altid altid anvendes anvendes anvendes sikkerhedshjelm sikkerhedshjelm sikkerhedshjelm Hörselskydd Hörselskydd Hörselskydd varsels varsels varsels 3 4 punkts hagerem samt sikker punkts 44punkts punkts hagerem hagerem hagerem samt samt samt hedsbriller. pladsen pladsen pladsen sikkerhedsbriller. sikkerhedsbriller. sikkerhedsbriller. bærer elebærer bærer som som som minimum minimum minimum klasse klasse klasse 2 beklædning 22beklædning beklædning påpå på Nyebl.a gæster henvender sig ved en adsen, dsen, en, hvilket hvilket hvilket bl.a bl.a kan kan kan opfyldes opfyldes opfyldes ved ved ved brug brug brug af af vest. afvest. vest. arbejder for nærmere instruktion Færden Færden Færden på på A/S A/S A/S arealer arealer arealer indenpå færden på s plads. 100 mm nn r Fallskydd Fallskydd Fallskydd Avvisa Avvisa Avvisa 97 mm For For For A/S A/S A/Sp for for for brug brug brug afaf af værnemid værnem værnem Bestræb dig på at minimere bakke manøvre A/S A/S A/S arealer arealer arealer erer er karakteriseret karakteriseret karakteriseret ved: ved: ved: Adgang forbudt for uvedkommende. på pladsen. På parkeringspladserne bakkes transport transport transport afaf af materialer materialer materialer der ind så der er bedst muligt udsyn ved Alle bærer som minimum Arbejdskørsel Arbejdskørsel Arbejdskørsel omkring omkring omkring anlæggene anlæggene anlæggene store store store Som Som Som kunde: kunde: kunde: bæ bb afgang. klasse 2 beklædning på ogog og tunge tunge tunge læssemaskiner læssemaskiner læssemaskiner pladsen, hvilket bl.a kan Følg maksimal hastighedsopfyldes ved brug aflastbiler vest. Skal Skal Skal du du bevæge bevæ bevæ Læsning Læsning Læsning og og og kørsel kørsel kørsel lastbiler lastbiler grænse for pladsen. Visdu hen omkring omkring omkring kr --og og asfaltasfaltasfalt-syn og reducer hastigheden Vognmænd og håndværkere - og yderligere, når du passerer der arbejder for materialer materialer materialer arbejdssteder. 20 bære lange bukser på pladser hvor der arbejdes Hold afstand til alle maskinasfalt. Generelle Generelle Generelle færdselsregler færdselsregler færdselsregler påpå på A/S A/S A/S arealer: arealer: arealer: Som Som Som Vognman Vognma Vognma anlæg, og gå aldrig ind under Vognmænd Vognmænd Vognmænd ogog og håndværkere håndværkere håndværkere derder der arbejder arbejder arbejder forfor for et bånd, der transporterer klasse klasse klasse 2 2be 2b bære bære bære lange lange lange bukser bukser bukser påpå pladser påpladser pladser hvor hvor hvor derder der sten klippematerialer. Bestræb Bestræb dig påat atminimere minimere bakke bakke manøvre manøvre på Bestræb digdig påpå at minimere bakke manøvre påpå Vognmænd have sikkerarbejdes arbejdes arbejdes asfalt. asfalt. asfalt. gebakkes ge ge bukser bukser bukser samt sam sam pladsen. pladsen. På parkeringspladserne parkeringspladserne bakkes bakkes der ind, ind, pladsen. PåPå parkeringspladserne derder ind, hedsfodtøj på. Når Når Når dudu du passerer passerer passerer arbejdssteder/maskiner arbejdssteder/maskiner arbejdssteder/maskiner såder der er erbedst bedst muligt muligt udsyn udsyn ved ved afgang. afgang. så så der er bedst muligt udsyn ved afgang. Skal Skal Skal dudu du bevæg bevæ bevæ omkring omkring omkrink ogog og opmærksomheden opmærksomheden opmærksomheden skærpes skærpes skærpes Ingen Ingen alkohol alkohol Ingen alkohol droger droger droger Vognmænd Vognmænd Vognmænd have have have sikkerhedsfodtøj sikkerhedsfodtøj sikkerhedsfodtøj på.på. på. IngaInga telefonsamtal Ingatelefonsamtal telefonsamtal under under riskfyllda riskfyllda under riskfyllda arbetsmoment arbetsmoment arbetsmoment Varselkläder Varselkläder Varselkläder Skyddshjälm Skyddshjälm Skyddshjälm ogog og gågå gå aldrig aldrig aldrig ind ind ind under under under etet et bånd, bånd, bånd, der der der Følg Følg Følg maksimal maksimal maksimal hastighedsgrænse hastighedsgrænse hastighedsgrænse forfor for pladsen. pladsen. pladsen. transporterer transporterer transporterer stenstensten klippematerialer klippematerialer klippematerialer VisVis Vis hensyn hensyn hensyn ogog og reducer reducer reducer hastigheden hastigheden hastigheden yderligere, yderligere, yderligere, Hvis Hvis Hvis du du du bevæg bevæ bevæ

4 4 SJÆLLAND OMRÅDE ØST DRÆN-PRODUKTER Da der falder mere og mere regn i Danmark hyppige oversvømmelser og overbelastede kloakker til følge, har Industry udviklet DrænStabil og DrænAf til belægninger på arealer og veje. DrænStabil og DrænAf har en høj vandgennemtrængelighed der gør, at regn- og smeltevand hurtigt siver ned på stedet. Desuden kan det nyudviklede produkt på samme tid anvendes som både bærelag, drænlag og afretningslag. Vælg DrænStabil og DrænAf, så får du dine anlægsprojekter på det tørre. KVALITETSKRAV A, - DS/EN B, - DS/EN A1:2008 og DS 2426 M, - DS/EN V, - Stabilgrus og bundsikring til vejbygning opfylder gældende regler samt DS/EN Deklarationer, certifikater og ydeevnedeklarationer kan findes på SØMATERIALER Betontilslag Anlægsmaterialer Specialprodukter GRUSGRAVSMATERIALER Asfalttilslag Betontilslag Anlægsmaterialer Specialprodukter Vi kan også tilbyde Granit Fugegrus Strandsand til sandkasser Faldgrus/-sand Leret vejgrus Stigrus Gydegrus Agrosand

5 5 Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset

6 6 NYT FORRETNINGSOMRÅDE I Industry åbner ny fabrik ved Køge, til produktion af tørret sand DrySand. Den nye fabrik, producerer tørrede sandfraktioner til industrielle formål som mørtelproduktion, støberisand, sandblæsningssand og filtersand til vandværker, kunstgræsbaner. Fabrikken er placeret i Køge, Nordhavnsvej 17, 4600 Køge. Fabrikken kan producere kundedefinerede kornkurver, idet råsandet efter tørring sorteres i 9 forskellige fraktioner, som derefter blandes og leveres i henhold til kundernes behov. Hvad enten det handler om kunstgræsbaner, filtersand til vandværk boring, sand til beton og mørtelproduktion, kan DrySand klare opgaven. Henvendelse om DrySand rettes til Salgschef Allan Hansen Dreyer,

7 7 SJÆLLAND OMRÅDE ØST LEDELSE SALG FAKTURERING Områdechef Søren Evald Jensen mobil: Salgschef Allan Hansen Dreyer mobil: Salgskonsulent Lars Holde Olsen mobil: Koordinator Helle Søgaard Tæstensen mobil: Christina Hansen mobil: TEKNISK AFDELING GRUSGRAV SØPLADSER Skibsinspektør Torben Ryborg Madsen mobil: Skibsinspektør Kaj Egede mobil: Driftsleder Gert Knudsen mobil: Driftsleder Niclas Hansen mobil: LABORATORIE DRYSAND SØMATERIALER: Laboratorieleder Else Ilsø Larsen mobil: GRUSGRAV: Johnna Müller mobil: Business manager Claes Drud mobil: Driftsleder Jan Borlund Karlsen mobil:

8 8 REERSLEV GRUSGRAV STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 79,00 0/63 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,75 74,00 TØRHARPEDE MATERIALER 0/4 Bakkegrus ,45 84,00 0/8 Bakkegrus ,45 89,00 8/16 Ærtesten ,40 99,00 16/32 Nøddesten ,45 99,00 32/64 Singels ,45 120,00 80/150 Paksten ,60 120,00 DIVERSE MATERIALER 0/4 Betonsand (tilkørt) ,45 135,00 0/8 Stigrus skærver (tilkørt) ,50 133,00 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) ,60 122,00 0/16 Støbemix (tilkørt) ,65 129,00 0/16 Rabatgrus (tilkørt) ,60 129,00 1/4 Faldunderlagsgrus, godk. DS/EN ,45 260,00 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) ,45 141,00 0/24** Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) ,90 240,00 0/24** Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) ,90 240,00 0/24** Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) ,90 240,00 ***DrænStabil ,60 DrænAf ,40 225,00 SØMATERIALER 0/2 Sand ,50 209,00 0/4 Mure-/pudsegrus ,50 209,00 0/3 Ellekildegrus ,50 243,00

9 9 MULDJORD Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton Muldjord, harpet ,40 133,00 ****Gartnermakadam ,50 122,00 * Vægtfylde er vejledende. ** Produceres efter ordre. *** Projektsalg - Kontakt Allan Hansen Dreyer tlf Michael Brask tlf **** Gartnermakadam blandes efter ordre, grusgravens egne materialer Mindste salg pr. ekspedition (Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.) Sand/grus: 200,00 kr. Sten: 300,00 kr. Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: Ved betaling kontanter pålægges et gebyr på 50 kr. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Ekspeditionen åbner hver dag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene Tlf Fax

10 10 PEDERSEJE STENVÆRK OG GENBRUG STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,70 102,00 0/8 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,60 69,00 TØRHARPEDE MATERIALER 0/8 Leret vejgrus ,70 66,00 32/63 Singels ,50 104,00 MULDJORD Muldjord, harpet ,50 80,00 VASKEDE MATERIALER 0/4 Vasket grus A 1,50 78,00 4/8 Perlesten ,45 126,00 8/16 Ærtesten ,40 151,00 16/32 Nøddesten ,50 125,00 0/16 Støbemix ,70 120,00 SØMATERIALER 0/2 Strandsand ,40 260,00 GENBRUGSMATERIALER 0/16 Knust asfalt ,50 15,00 0/32 Knust asfalt ,50 15,00 0/32 Knust beton ,60 76,00 MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER ** Asfaltbrokker, uanset størrelse ,00 ** Betonbrokker, uanset størrelse ,00 * Vægtfylde er vejledende. ** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.

11 11 Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Nr. Vedbyvej 13 A, 4840 Nr. Alslev Tlf , fax Læssemaskine mobil ,

12 12

13 13 MUNKE BJERGBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved større projekter.) MATERIALER ÅBNINGSTIDER KONTAKT Åbent efter aftale Munke Bjergbyvej 42 A, 4190 Munke Bjergby Tlf Fax

14 14 NYRAND GRUSGRAV OG GENBRUG STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 74,00 0/25 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,65 51,00 0/63 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,75 64,00 TØRHARPEDE MATERIALER 0/8 Betongrus ,45 66,00 0/8 Leret vejgrus ,60 79,00 VASKEDE MATERIALER 0/4 Vasket grus A 1,50 69,00 0/4 ***Filtergrus BD type A ,50 100,00 4/8 Perlesten ,45 101,00 8/16 Ærtesten ,40 101,00 16/32 Nøddesten ,45 101,00 0/16 Støbemix ,65 88,00 DIVERSE MATERIALER 0/8 Stigrus skærver ,50 110,00 0/16 Rabatgrus m. kalkfiller ,75 117,00 0/16 Rabatgrus ,60 82,00 DrænAf ,40 195,00 Kampesten > ,70 214,00 KNUSTE MATERIALER 0/2 Stenmel A 1,45 88,00 0/6 Stenmel ,45 110,00 2/5 Skærver A 1,40 141,00 4/8 Skærver A 1,40 134,00 8/11 Skærver A 1,40 134,00 8/16 Skærver A 1,40 134,00 8/22 Skærver A 1,40 134,00

15 15 MULDJORD Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton Muldjord, harpet ,40 130,00 GENBRUGSMATERIALER 0/16 Knust asfalt ,50 15,00 MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER **Asfaltbrokker, uanset størrelse **** ,00 * Vægtfylde er vejledende. ** Kontakt salgsafdelingen inden levering. *** Bane Danmark Type A **** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Mindste salg pr. ekspedition (Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.) Sand/grus: 200,00 kr. Sten: 300,00 kr. Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: Ved betaling kontanter pålægges et gebyr på 50 kr. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle Tlf , fax Peter Læssemaskine tlf Vægten: tlf , fax Martin Læssemaskine tlf

16 16 LØNG STENINDUSTRI OG GENBRUG STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/32 Stabilt grus, kval. II, maks. kalk 15% V 1,75 92,00 0/20 Bundsikringsgrus (kørestabilt), kval. II V 1,50 53,00 TØRHARPEDE MATERIALER 0/4 Betonsand P B 1,45 69,00 0/8 Betongrus ,45 67,00 Sandfyld, uharpet ,50 42,00 Sandfyld, harpet ,50 51,00 0/16 Støbemix ,65 130,00 VASKEDE MATERIALER 0/2 Vasket grus A 1,50 69,00 0/4 Vasket grus ,50 71,00 1/4 Filtergrus ,45 110,00 1/8 Filtergrus ,45 120,00 4/8 Perlesten ,45 135,00 8/16 Ærtesten ,40 135,00 16/32 Nøddesten ,45 135,00 DIVERSE MATERIALER 1/4 Faldunderlagsgrus, godk. DS/EN ,45 229,00 0/16 Rabatgrus ,60 84,00 MULDJORD Muldjord, harpet ,40 99,00 * Vægtfylde er vejledende.

17 17 GENBRUGSMATERIALER Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde Kr./ton 0/16 Knust asfalt ,50 15,00 MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER **Asfaltbrokker, uanset størrelse *** ,00 * Vægtfylde er vejledende. ** Kontakt salgsafdelingen inden levering. *** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Kalundborgvej 94, 4180 Sorø Tlf , fax Læssemaskine tlf Indkørsel fra Kalundborgvej

18 18 TJÆREBY GRUSGRAV (Nedlukket. Åbnes ved større projekter) BAKKEMATERIALER Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde Kr./ton 0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 79,00 0/63 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,75 74,00 MULDJORD Muldjord, harpet ,50 80,00 * Vægtfylde er vejledende. Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Tjærebyvej 125, Tjæreby 4000 Roskilde Tlf Læssemaskine:

19 19

20 20 AVEDØRE BETONTILSLAG Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/4 Betonsand P B 1,50 161,00 0/4 Betonsand E B 1,40 201,00 0/4 Mure-/pudsegrus ,40 182,00 0/16 Støbemix ,70 177,00 0/25 Støbemix ,70 177,00 2/8 Perlesten M B 1,50 247,00 8/16 Ærtesten M B 1,50 247,00 2/8 Perlesten P B 1,50 240,00 8/16 Ærtesten P B 1,50 240,00 16/25 Nøddesten P B 1,50 240,00 ANLÆGSMATERIALER 0/4 Glatføregrus ,40 182,00 0/8 Harpet sandfyld ,40 71,00 0/4 Kabelsand ,50 178,00 0/20 Bundsikringsgrus (sø) kval. II V 1,50 59,00 0/8 Bundsikringsgrus (sø) kval. I V 1,50 73,00 ØVRIGE MATERIALER 0/2 Sand ,40 188,00 0/8 Betongrus ,50 172,00 **DrænStabil ,60 0/4 Stenmel ,50 97,00 GRANITSKÆRVER 0/2 Stenmel Blå Rønne ,50 182,00 * Vægtfylde er vejledende. ** Projektsalg - Kontakt Allan Hansen Dreyer tlf Michael Brask tlf

21 21 Mindste salg pr. ekspedition Sand: 200,00 kr. Sten: 300,00 kr. Skærver: 450,00 kr. Priserne er ved kontantsalg inkl. moms. Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton alt. 5 kr./m 3, produktionsvederlag til staten på 5,26 kr./ton alt. 8,76 kr./ m 3, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: Ved betaling kontanter pålægges et gebyr på 50 kr. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Stamholmen 225, 2650 Hvidovre Tlf , fax

22 22 KØGE STEN OG GRUS OG GENBRUG SØMATERIALER Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/2 Mørtelsand M 1,40 180,00 0/2 Sand ,40 177,00 0/2 Storebæltssand ,40 260,00 0/4 Mørtelsand M 1,40 180,00 0/4 Betonsand E B 1,40 208,00 0/4 Mure-/pudsegrus ,40 177,00 0/4 Glatføregrus ,40 177,00 0/8 Harpet sandfyld ,40 70,00 0/8 Betongrus ,50 96,00 0/16 Støbemix ,70 130,00 0/8 Bundsikringsgrus (sø) kval. I V 1,50 73,00 0/4 Kabelsand ,50 178,00 2/8 Perlesten P 1,50 231,00 8/16 Ærtesten P 1,50 231,00 16/25 Nøddesten P 1,50 231,00 0/4 Fugesand (BPS til belægningssten) ,60 193,00 GRANITSKÆRVER 0/2 Stenmel, Blå Rønne ,50 156,00 11/16 Granitskærver Blå Rønne ,50 339,00 11/16 Granitskærver hyperit ,50 391,00 16/25 Granitskærver hyperit ,50 391,00 11/16 Granitskærver, diabas sorte ,50 408,00 16/22 Granitskærver, diabas sorte ,50 408,00 0/16 Hyperit, sort ,70 152,00 0/32 Hyperit, sort ,75 152,00

23 23 BAKKEMATERIALE Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton 0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 97,00 0/8 Brolæggergrus ,40 156,00 1/4 Faldunderlag, godk. DS/EN ,45 260,00 GENBRUGSMATERIALER 0/16 Knust asfalt ,50 15,00 0/32 Knust beton ,60 59,00 MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER ** Asfaltbrokker ,00 ** Betonbrokker, max 60x60 cm ,00 ** Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) * Vægtfylde er vejledende. ** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Mindste salg pr. ekspedition Sand: 200,00 kr. Sten: 300,00 kr. Sten (granitprodukter): 450,00 kr. Priserne er ved kontantsalg inkl. moms. Kun betaling kort og mobilepay. Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,26 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Pacific Kaj 2, 4600 Køge Tlf Læssemaskine mobil

24 24 GILLELEJE STEN OG GRUS SØMATERIALER Varenr. Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./m 3 0/2 Sand ,40 249,00 0/2 Mørtelsand M 1,40 249,00 0/3 Ellekildegrus ,40 231,00 0/4 Mure-/pudsegrus ,40 250,00 0/4 Harpet strandsand ,40 161,00 0/8 Betongrus ,50 233,00 0/16 Støbemix ,70 286,00 0/6 Faldgrus, godkendt DS/EN ,50 339,00 2/8 Perlesten P 1,50 328,00 8/16 Ærtesten P 1,50 328,00 16/25 Nøddesten P 1,50 328,00 GRANITSKÆRVER 0/16 Hyperit, sort ,70 375,00 8/16 Granitskærver rød svensk ,50 515,00 11/16 Hyperit ,50 515,00 0/32 Hyperit ,70 273,00 BAKKEMATERIALER 0/8 Brolæggergrus ,40 200,00 0/16 Rabatgrus ,60 324,00 0/8 Stigrus, leret ,70 257,00 0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 250,00 GENBRUGSMATERIALER 0/32 Genbrugsstabil ,50 196,00 * Vægtfylde er vejledende.

25 25 Mindste salg pr. ekspedition Sand: 200,00 kr. Sten: 300,00 kr. Granit: 450,00 kr. (Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.) Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 5 kr./m 3, produktionsvederlag til staten på 8,76 kr./m 3, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: Ved betaling kontanter pålægges et gebyr på 50 kr. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag Fredag Lukkedage: Udover helligdage også 1. maj, 11. maj og 5. juni. KONTAKT Alfavej 23, Havnen, 3250 Gilleleje Tlf , fax Læssemaskine mobil

26 26 RÅSTOFFER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt. 2. TILBUD Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg, hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk. 3. ORDRER Købers skriftlige telefoniske ordre er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse. 4. PRISER Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag og moms. Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislisten, der altid findes i opdateret udgave på sælgers hjemmeside på adressen Energitillæg se det aktuelle tillæg på Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af forhøjede oliepriser ændrede offentlige forskrifter, herunder afgiftsforhøjelser, forøgede materialeudgifter. 5. BETALINGSBETINGELSER Uanset om køber sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning opmåling på sælgers værk. Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadato. Sælger er dog berettiget til at kræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats. Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, kan dette deles til: 6. LEVERING Levering sker frit læsset på købers lastvogn på sælgers værk. Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning, herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset. 7. ANSVAR FOR FORSINKELSE Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes købers forhold, herunder spærrede ikke bæredygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber for merudgifter påført sælger som følge heraf.

27 27 Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke lock-out) vejrlig, der gør pro-duktion transport umulig uforholds-mæssigt bekostelig. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver køber delelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt. 8. MODTAGEKONTROL Inden læsning/aflæsning køber sikre sig at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse bestillingen samt under læsningen/aflæsningen foretage visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation ske skriftligt straks efter, at køber er burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 9. DOKUMENTATION Al dokumentation for materialers kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag. 10. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR Leverancen leveres 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse reglerne i AB stk. 4. Ved mangelfuld leverance foretager sælger hurtigst muligt omlevering. Køber kan derudover ikke rejse nogen krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers tab ved direkte og indirekte følgeskader. 11. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 2 mio. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab andet indirekte tab. Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde sælger for de erstatningskrav, der overstiger kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod sælger. 12. OPSIGELSE Sælger er berettiget til at opsige indgåede aftaler helt delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at sælger er forhindret i at opfylde aftalen opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan saglig grund kan f.eks. være: En grave- sugetilladelse udløber/inddrages der opstår forhold, herunder myndigheds krav om eksempelvis arkæologi, fredning miljø, der gør råstofindvinding umulig efter sælgers vurdering urentabel. Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset. Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved transportudgiften bliver væsentligt forøget. Sælger varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund. 13. TVISTER Eventuelle tvister parterne imellem afgøres efter dansk rets regler af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

28 KORT FORTALT Industry er en del af koncernen, som er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa. Med Norden som hjemmemarked dækker vi hele værdikæden. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur. Vi tilbyder også råstoffer og materialer til byggeri og udfører belægnings- og vejservice. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det gør vi ved bl.a. ved at gå forrest udviklingen af klimaveje og ved at sætte effektiv energianvendelse og genvinding øverst på dagsordenen i vores produktion. På den måde skaber vi nye fremtidssikrede løsninger, sparer på energien og mindsker vores afhængighed af de begrænsede naturressourcer. Industry A/S Stamholmen Hvidovre Tlf Fax Tranemosevej 2, Reerslev 2640 Hedehusene Tlf Fax ncc.dk/raastoffer