HORNSYLD BLADET FEST I HORNSYLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORNSYLD BLADET FEST I HORNSYLD"

Transkript

1 NR HORNSYLD BLADET FEST I HORNSYLD - For 15. gang gav Lars Lilholt Band koncert i Hornsyld, og endnu engang blev koncerten en stor succes. Her ses et par af de unge Lilholt-fans.

2 Nyheder fra Hornsyld og Omegn. Aktivitetskalender se alle aktiviteter et sted. Link til områdets foreninger. Læs om områdets historie. Debatforum. Og meget meget mere. Lokalrådet for Hornsyld og Omegn. DIN SIKKERHED FOR TRYG KØRSEL... Op til 76 personers befordring Mere end 20 busser VAGN sturist RÅRUP A/S Telefon

3 Nr årgang SPORTEN medlemsblad for Hornsyld IF Redaktør (ansv.): Tommy Poulsen, Skovparken 16, 8783 Hornsyld, Tlf Annoncer: Ole Simonsen, tlf Distribution: Hornsyld IF s Venner: Helene Nielsen, Bakkedraget 4, 8783 Hornsyld, tlf Fotograf: Laura Christensen, Søndergade 13, 8783 Hornsyld, Tlf og Leif Kousgaard, Bøgevej 3, 8783 Hornsyld, Tlf Regnskabsfører: Aase Harfeld, Honorévej 34, 8700 Horsens, Tlf Sats & Tryk: Bladet udkommer i et oplag på stk. Abonnement: 60 kr. om året. Bladudvalget Grafisk Horsens A/S, Sandøvej 14, 8700 Horsens, Tlf Bladudvalget består pt. af følgende personer: Finn Lykke Michael Jonasen Else Lykke Gitte Vestergaard DEADLINES Hornsyldbladet udkommer seks gange om året. Deadline for aflevering af stof til bladet er: 8. februar, 1. april, 8. maj, 1. juni, 8. august og 8. november. Mangler du lidt til at peppe dig selv en polterabend eller dit festlige indslag op? Så kan du måske hente inspiration på vores kostumeloft. Tøj og effekter udlejes. Henv. til Lisbet Baungaard Bjerre Amatør Scene

4 Støt vore annoncører de støtter os v/ Elly T. Jensen Apotekerbakken Hornsyld Tlf.: Mail: Homepage: 4

5 Nyt fra Hornsyld/Bjerre IF Af Ole Simonsen Måske har du i år oplevet, at distributionen af Hornsyld Bladet har haltet lidt. Baggrunden er, at Postvæsenets betingelser for udbringning af bladet vil vælte bladets økonomi, men lige så slemt at afleveringterminer ol er helt umulige. Derfor har en af vore unge trænere uddelt bladet. Det var en midlertidig løsning. Nu har HSR Håndbold overtaget opgaven. Der skal herfra lyde en stor tak til HSR for at de vil påtage sig opgaven. Byfesten er nu vel overstået. Finalen var Lilholt-koncerten på den historiske dag På trods af det ustabile vejr vi har haft i juli/august blev koncerten afviklet i tørvejr. Med mere end 2500 betalende til koncerten var der fremgang i forhold til året før. Det betyder også, at vi næsten med garanti skal have Lilholt igen i 2009, og at byfestaktiviteterne samlet har givet et pænt overskud. Et overskud der er nødvendigt, hvis vi skal opretholde det høje aktivitetsniveau på ungdomssiden. Lige nu er der opstart på indendørsaktiviteterne. Badminton, gymnastik, fodbold, volley og Sport på Tværs for de 60+-årige. Sport på Tværs er onsdag formiddage fra kl i hallen, og vi håber at trenden med stadig flere og flere der tager mod dette tilbud vil fortsætte. Samtidig er det en aktivitet som passer perfekt ind i Hornsyld Sund By- projektet. Læs mere på Udendørs er fodboldturneringen blevet omlagt, så vi nu også i serierne spiller turnering sommer- sommer. Desværre måtte vort serie 1-hold se sig degraderet til serie 2 i den korte forårssæson. Nu drejer det sig om at komme tilbage til serie 1. Turneringsstarten har været lidt blandet med en sejr, en uafgjort og et nederlag i de tre første kampe, men vi er sikre på, at holdet nok skal dominere rækken, og forhåbentlig ligge på en oprykningsplads, når turneringen slutter til juni næste år. Skolebyggeriet driller udendørsfodbolden lidt, men vi glæder os til at skolen står færdig næste sommer. Det giver en masse muligheder for hallen, foreningerne i byen osv men sidst og ikke mindst bliver det et utrolig spændende uddannelsestilbud til de unge. 5

6 Hornsyld Slagterforretning v/ Bent Jensen APOTEKERBAKKEN 24 - TELEFON Støt vore annoncører de støtter os NYHEN YHEDD Hvordan har din gamle olietank det? - hvor længe tør du lade stå til..? Undgå ulykken og skift den gamle olietank ud med den sikre nye rustfrie og miljøvenlige olietank - og så kan den ikke vælte! Få skiftet din gamle olietank ud - og du sover godt om natten! Ring og forhør om denne rustfrie miljøtank på telefon

7 LILHOLT PÅ HJEMMEBANE - Lars Lilholt og hans musikere føler sig på hjemmebane i Hornsyld. De gav koncert for 15. gang i Hornsyld, og endnu engang fik de Hornsyld op at gynge. Vi glæder os til at se og høre Lilholt Band igen i

8 Sponsorer på Hornsyld IF's serie 2 hold 1. Triax 2. Murerfirmaet Brd. Madsen 3. Hornsyld Købmandsgård 4. Sydbank 5. Murerfirmaet Henning Larsen 6. Triax 7. Hornsyld Købmandsgård 8. Advodan 9. Sydbank 10. Hornsyld Købmandsgård 11. Triax 12. Hornslyd EL/Barrit EL 13. Triax 14. Hornsyld Købmandsgård Træner: Malermester Henrik Mogensen Ass. træner: Dagli Brugsen, Hornsyld Holdledere: Edeka, Bråskov På ryggen over numrene: Flexa. På bagen: Invita Horsens På højre bukseben: Sydbank På venstre buskeben: PE Byg Støt vore annoncører de støtter os D. K. BENZIN NETTOPRISER Apotekerbakken 1 BILVASK 8783 Hornsyld SOLCENTER TLF KIOSK 8

9 Nu starter en ny bridgesæson i Hornsyld Bridgeklub Ældremotion Vi håber, at Hornsyld Idrætscenterets hal vil blive fuldt udnyttet i kommende sæson. Mød derfor op onsdag den 3. september kl Vi vil igen spille badminton og indendørs petanque. Har du ikke prøvet det før, da giv dig selv en chance for motion og hyggelig samvær. Vi vil gerne hjælpe evt. nybegyndere. Der er ekstra ketcher til nye badmintonspillere, og alle materialer til petanque er klar til brug. Undervejs er der "hyggekaffe". Vi glæder os til at være sammen med dig i vor dejlige hal. Kom og kig. Det koster ikke noget at prøve. Velkommen! Mandag den 1. sept. kl. 13,00 og Ttirsdag den 2. sept. kl. 18,30 i Centercafeens selskabslokaler i Hornsyld Idrætscenter. Er man forhindret i at komme første gang, skal der meldes afbud til Lilli Herløv, Klubben har efterhånden over 100 medlemmer, og har derfor besluttet ikke at tilbyde undervisning til nye, der har lyst til at lære at spille bridge. Men der er plads til få nye øvede spillere - efter nærmere aftale. Inger Christiansen, klubbens dygtige underviser, tilbyder klubbens medlemmer en hurtig genopfriskning af Bridgevejen 1 og 2, og derefter en grundigere gennemgang af Bridgevejen 3. Der startes tirsdag den 9. sept. Er du interesseret så ring og få lidt flere oplysninger, eller for at melde dig til. Det koster 250,- kr. at blive medlem af klubben. På godt gensyn p.b.v. Lilli Herløv tlf

10 Industrivej 17 - Hornsyld - Tlf Støt vore annoncører de støtter os 10

11 Din lokale malermester Alt malerarbejde udføres: Nybyggeri Facader Gulve Store og små private opgaver HORNSYLD MALERFIRMA v/søren Lund Bøgeskovvejen 10, Nebsager, 7130 Juelsminde Tlf Bil

12 HORNSYLD UNGDOMSKLUB NØRREMARKSVEJ 3, TLF. 3, TLF HJEMMESIDE: (Tjek (Tjek billeder billeder her) her) ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG OG OG TORSDAG FRA FRA KL. KL. 19:00 19:00 TIL TIL KL. KL. 21:50 21:50 Hornsyld Ungdomsklub åbner åbner dørene dørene op igen op igen til en til en ny sæson ny sæson tirsdag tirsdag d. 19. d. 19. august august kl. kl. 19:00. 19:00. Samtidig er det er det også også tid tid til, til, at vi at skal vi skal sige sige velkommen til en til masse en masse nye nye 7. klasser, 7. klasser, som som nu må nu må komme komme i i Ungdomsklubben. Onsdag Onsdag d. 27. d. 27. August August holder holder vi en vi åbningsaften kun kun for for klasserne, så I så kan I kan se tingene se tingene lidt lidt an. an. Der Der vil være vil være åbent åbent for for eventuelle interesserede forældre fra fra kl. 19 kl. til 19 kl. til 20. kl. 20. Men Men I er I er SELVFØLGELIG allerede velkomne nu. nu. Der Der kommer kommer invitationer ud i ud i klasserne snarest. Allerede nu, nu, er der der også også ved ved at blive at blive delt delt en ny en ny brochure rundt rundt i i klasserne, med med nye nye spændende arrangementer i alle i alle klubberne. Hornsyld vil bla. vil bla. arrangerer Amerikansk fodbold fodbold i i september, LAN-Party i i oktober oktober og Sporty og Sporty By Night By Night i i november. Så Så skynd skynd dig dig og og tilmelde dig dig NU. NU. Se Se nærmere om om dato dato og og tidspunkt i i klubberne eller eller på vores på vores hjemmeside Vi håber, Vi håber, nu hvor nu hvor vi står vi står overfor overfor en ny en sæson, ny sæson, at der at der vil komme vil komme endnu endnu flere flere glade glade unge unge mennesker i i Hornsyld Ungdomsklub ligesom ligesom sidste sidste sæson. sæson. 12

13 Op Op til den til den nye nye sæson sæson er der der også også sket sket lidt lidt på på medarbejderfronten. Louise Louise Hillestrøm har har valgt valgt at blive at blive 1. afløser, 1. afløser, så i så stedet i stedet for for er Henrik er Henrik Nielsen Nielsen som som også også er i er Rårup i Rårup Klubben Klubben blevet blevet ansat. ansat. Og Og på grund på grund af pres af pres på på tirsdage, har har vi valgt vi valgt at at ansætte Thomas Thomas Riis Riis fra fra Horsens, der der skal skal arbejde arbejde sammen sammen med med Sanne Sanne og Anders. og Anders. Så Så et stort et stort velkommen til Henrik til Henrik og og Thomas. I maj I maj var var Sanne Sanne af sted af sted med med unge unge mennesker i Tivoli i Tivoli Friheden i Århus, i Århus, og vi og vi havde havde en rigtig en rigtig god god tur tur uden uden problemer. Martin Martin og og Nickolaj var var i i Hedensted og og køre køre go-cart go-cart med med en ordentlig flok, flok, som som også også var var en succes. en succes. Det Det gentager vi i vi hvert i hvert fald fald igen igen til næste til næste år. år. I næste I næste Hornsyld Blad Blad vil vil som vi som sædvanlig præsenterer medarbejderstaben i i Hornsyld Ungdomsklub. Vi ses Vi ses i i Hornsyld Ungdomsklub 13

14 Spændende efterår på Aktivitetscenter Møllevang i Hornsyld! Der er lagt op til et spændende efterår på aktivitetscenter Møllevang i Hornsyld med foredrags- rækker, aktivitetsgrupper, lysbilleder fra fjerne egne og som noget helt nyt en netcafé med adgang for alle pensionister i Hedensted Kommune. I august lægges ud med 3 på hinanden følgende onsdage med 2. verdenskrig som den røde tråd. Lillian Nørgaard fortæller om løgne og fortielser. Hvordan det er at opdage, at man er tyskerbarn. Tidligere leder af pensionisthøjskolen i Uldum, Dagny Høy, holder foredrag om Den forkælede generation og sidst i rækken fortæller Ketty Breuner; Barrit om sine barndomsår under krigen. Som tidligere nævnt i Horsens Folkeblad har Møllevang modtaget fondsmidler fra velfærdsministeriet til netcaféen, men også til en foredragsrække om sundhed og forebyggelse. Der er lagt vægt på en munter formidling uden løftede pegefingre. Dette burde sognepræst Anders Bonde, Lyngå være garant for den 11. september med foredraget Alderdommen er det noget at grine af fulgt af aldringsforsker og læge Henning Kirk 14 dage senere med Kunsten at blive 100 år. De kendte tvillinger Tyt og Frans fra Juelsminde deler ud af deres livsglæde den 1. oktober. September byder også på modeshow med lokale mannequiner og Danmarks Seniorshop, som medbringer meget smart tøj, også til yngre. Den 8. sept. fortæller tidl. Folketingsmedlem Irene Simonsen samt ægtefællen, Peter, om Irak og viser lysbilleder fra en tur til Kurdistan i det nordlige Irak efter invitation fra den kurdiske regering med henblik på at få investorer til landet. De seneste 2 år har Møllevang afholdt bedste-/oldedag i børnenes efterårsferie, hver gang med deltagelse af 25 børn. Alle pensionister kan være sammen med børnebørn og oldebørn om forskellige aktiviteter. Dagen er efterspurgt og vil finde sted igen i år, denne gang onsdag den 15 oktober. Årets sidste 3 mdr. byder desuden bla. på høstbal, lysbilleder fra Tyrkiet, bustur til Bindeballe, juledekorationer v. Karen Andersen, sangeftermiddage, bankospil samt et besøg af efterskolelærer Bjarne Christensen, som gennem 3 år frem til efteråret 2007 underviste danske børn i Peru. Aktivitetsgrupperne, maleri, strikkecafé og Nørklerne, som startede op i foråret fortsætter og en ny kommer til, idet 2 af vore brugere er blevet enige om at starte en kniplegruppe. Indtil andet evt. bliver vedtaget fortsætter også omsorgsklubben og miniklubben. Den nyanlagte petanquebane er blevet flittigt brugt, men er stadig ledig for alle pensionister i området. Udførligt program med dato, tidspunkt og beskrivelse kan hentes på Møllevang eller rekvireres ved henvendelse til aktivitetspersonalet på tlf Vi glæder os til at se gamle som nye brugere af huset. Tilmelding til arrangementer på tlf Aktivitetspersonalet på Møllevang 14

15 EFTERÅR BJERRE HERREDS HAVEKREDS STAUDER PÅ FRILAND OG HOSTA GARTNERI 4.sep.kl Vesterbyvej 13, Hedensted og Oensvej 69, Hatting Grav selv stauder op på Vindalsgaard hos Margit Jørgensen stk. at vælge imellem. Havekredsen giver sandwich i halmhuset. Kl. 19 skal vi være hos Olsen & Olsen Plant. Her laves der bl.a. Hosta, fredslilje, cycas elefantfod, svigermors skarpe tunge Kaffe, sandwich og entre 30 kr. HAVENS DAG 14.sep. kl.9-16, Havlykke Planteskole, Pærgårdsvej 9 Teamet i 2008 hedder Velvære i haven. Vi svarer på spørgsmål og har et godt tilbud til dig. Kom og se de mange tiltag og den flotte planteskole ERIK BERING 23.okt.kl.19.30, Billund Center, Cargo Centervej, 7190 Billund Foredrag ved den kongelige blomsterkunstner. Vi lejer en bus eller fylder biler op og kører selv. Tilmelding før på / Pris: kr. 100,- incl. kaffe og kage + kørsel JULEMARKED PÅ CLAUSHOLM 7.dec.kl.12-17, Clausholmvej 316, 8370 Hadsten Vi følges med Hedensted Havekreds og kommer i julestemning. Her er over 40 stande. Entre 20,- + evt. kørsel Tilm. Før 24.nov eller

16 KFUM-spejderne i Rårup KFUM-spejderne i Rårup byder alle, nye som gamle spejdere, velkommen til et nyt spejderår. Der er fælles opstart for alle onsdag d. 20. august kl med oprykning til nye enheder. Første almindelige mødeaften er onsdag d. 27. august 0. kl. 1. kl. onsdag kl kl. 4. kl. onsdag kl kl. 7. kl. onsdag kl kl. og opefter onsdag kl Vi mødes Sindballevej 5, Rårup Vær beredt og på gensyn Lederne 16

17 Turen til Ungarn var igen en stor succes for vore ungdomshold. Bageste række: Træner Tom Hvidt Mortensen og Kenneth Jønsson. Mellemrækken: Camilla Therkelsen, Simone Sørensen, Julie Rosenkrands, Camilla Villadsen, Maria Lind, Rikke Roed, Lærke Kristensen, Johanne Lund, Trine Laursen, Camilla Naldahl, Karina Asmussen og Kristina Pedersen. Forreste række: Christina Jørgensen, Nadia Juel Pedersen og Louise Ravn. 17

18 Guld og sølv til RHS RHS ungdomsfodbold har været i Ungarn til Balaton Højland Fodboldturnering i uge 27. Der var tre hold med fra RHS, der var 2 hold drenge med, de endte på en flot anden plads, som gav sølv medaljer. Det andet drenge hold endte på en 7 plads i drenge turneringen. Vores pige hold som var med på turen, lavede den helt store overraskelse i turneringen, de vandt alle deres kampe, i semifinalen og finalen var de ude i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Men der havde vi den bedste målmand i hele turneringen. Så der blev ikke scoret mod hende. Så kunne RHS tage hjem med en guldmedalje i bagagen. Der kan læses mere om turen og ses flere billeder på Ulrik Pedersen RHS deltog i Gråsten Cup RHS Hornsyld og RHS Raarup var af sted til Sønderjyllands Cup 2008 i fodbold med 5 hold. Alle hold var indlogeret på Gråsten Skole. RHS Raarup med U-09, 5 mands piger. Taber B-finalen 8-3 til Bording. RHS Raarup med U-10, 7 mands piger. Vinder A-finalel 6-1 over Svenstrup. RHS Hornsyld med U-12, 7 mands piger 1. Vinder af A-finalen 2-0 over Bov. RHS Hornsyld med U-12, 7 mands piger 2. Slutspil. RHS Hornsyld med U-11, 7 mands drenge. Taber af B-finalen 9-0 til Bording. 18 Jan Clausen RHS Raarup

19 RHS Drenge2 Balaton Bageste række: Kristian Lyse, Mathias Hansen, Benjamin Madsen, Jonas Olsen, Rasmus Mortensen, Mikkel Pagh, Anders Madsen, Kasper Arenfeldt, og træner Per Sørensen. Forreste række: Alexander Sørensen, Mads Lerche, Peter Hansen, Anders Bagger, Christoffer Henriksen, Rasmus Thomsen, Niels Mortensen. RHS Drenge1 Balaton Bageste række: Rasmus Glasow, Mathias Rasmussen, Rasmus Fisker, Martin Lykke, Johan Henriksen Steffen Pedersen, Bo Simonsen, Træner Torben Rasmussen. Forreste række: Træner Per Sømod, Jeppe Jeppesen, Nikolaj Lund, Christopher Christensen, Kasper Thygesen, Kasper Sømod Jensen, Steffen Guldborg og Daniel Olesen 19

20 Tommy Petersen med sit pigehold. Hanne Petersen med sit pigehold. 20

21 U-9 med træner Ina Sparre. U-10 med træner Jens Klint. 21

22 22

23 Ny sæson i Håndboldklubben HSR Ny sæson i Håndboldklubben HSR. HSR slår dørene op til den nye sæson , som også er jubilæumsår for klubben, da det er 20 år siden klubben opstod. HSR Den slår nye dørene sæson op kommer til den nye også sæson med ændringer, som vores også 3 er div. jubilæumsår Herrehold for har klubben da det år indgået siden klubben et samarbejde opstod. ØHK Hedensted, hvor man igennem sæsonen vil integrere de meget talentfulde spillere på klubbens førstehold. Den Samarbejdet nye sæson betyder kommer samtidigt også med ændringer, at holdets vores hjemmekampe 3 div. Herrehold vil blive har spillet indgået skiftevis et samarbejd ØHK Hedensted mellem Hornsyld hvor man Idrætscenter igennem sæsonen og Østjysk vil integrere Idrætscenter de meget i Hedensted. talentfulde spillere på klu Det er målet, at holdet skal være flagskib for herrehåndbold i Hedensted førstehold. kommune. Samarbejdet betyder samtidigt at holdets hjemmekampe vil blive spillet skiftevis mellem Hor Idrætscenter Vore jyllandsserie og Østjysk damer Idrætscenter havde en i Hedensted. flot sæson sidst år og har taget hul på Det en er meget målet seriøs at holdet målsætning skal være flagskib for den for nye herrehåndbold sæson - nemlig i Hedensted oprykning. kommune. Vores På ungdomssiden Jyllandsserie damer har der havde gennem en flot sidste sæson sæson sidst år været og har arbejder taget hul på hårdt en meget for at seriøs få nye spillere til klubben, og det ser ud til at lykkedes. målsætning for den nye sæson - nemlig oprykning. På dette års håndboldskole, som foregik i Hornsyld Idrætscenter i uge 32, var der 41 spillere tilmeldt. På ungdomssider har der gennem sidste sæson været arbejder hårdt for at få nye spiller til klub og Der det arbejdes ser ud til på at lykkedes. at lave en rigtig håndbolddag i Hornsyld Idrætscenter, På hvor dette alle års HSR håndboldskole hold spiller som hjemmekamp foregik i Hornsyld samme Idrætscenter dag, kaldet i uge 32 en var brag der 41 spiller tilm af en kamp. Her vil der være indløb til musik, navneopråb af spillere, Der speaker arbejdes til på alle at kampe lave en rigtig - info håndbolddag følger senere. i Hornsyld Idrætscenter, hvor alle HSR hold spi hjemmekamp samme dag, kaldet en brag af en kamp her vil der være indløb til musik, Igen i år laver klubben papir og flaske indsamling og som vi siger der er navneopråb penge i skidtet, af spillere, derfor speaker gem til dine alle aviser, kampe - blade, info følger papir, senere. pap og flasker. Så vær med til at støt HSR, der vil være indsamling d. 23. august, 25. Igen oktober i år laver og 13. klubben december papir og flaske indsamling og som vi siger der er penge i skidtet der gem dine aviser, blade, papir, pap og flasker. Så Husk vær med også til vore at støt loppemarkeder, HSR, vil være som indsamling vi forventer d. 23. at August afholde, to 25. til Oktober tre gange og 13. Decem i løbet af året. Skulle du/i havde gamle ting og sager stående, som i vil Husk forære også klubben vores loppemarkeder så kontakt Ole som Skov vi forventer på tlf at afholde to til tre gange i løbet af året. Sku du/i HSR havde holder gamle 22. ting november og sager traditionen stående som tro i vil julefrokost forære klubben i Hornsyld så kontakt Idrætscenter. Ole Her Skov håber på tlf. vi igen på stor opbakning fra både erhvervsliv og private. Der kan allerede nu bestilles bord hos Jane Østergaard på tlf eller HSR mail: afholder 22. November traditionen tro julefrokost i Hornsyld Idrætscenter. Her håber vi igen på stor opbakning fra både erhvervsliv og private, der kan allerede nu bestil bord Formand hos Jane Østergaard på tlf eller mail: Vel Peter mødt. Jensen Formand Peter Jensen 23

24 Revisionsfirmaet SØNDERGADE 12, 8783 HORNSYLD. TLF TELEFAX MURERMESTER Erik Madsen ApS BJERRE BILTLF

25 Træningstider i Håndboldklubben HSR, Hornsyld Ny sæson i Håndboldklubben HSR. HSR slår dørene op til den nye sæson som også er jubilæumsår for klubben da det Årgang Træningsstart år siden klubben opstod. Begynder Torsdag Stouby Hallen uge 36 Torsdag Hornsyld Den nye sæson kommer også med ændringer, vores 3 Idrætscenter div. Herrehold har indgået et samarbejd ØHK Hedensted hvor man igennem sæsonen vil integrere de meget talentfulde spillere på klu Begynder Torsdag Rårup Hallen uge 36 førstehold. (stor bane) Samarbejdet betyder samtidigt at holdets hjemmekampe vil blive spillet skiftevis mellem Hor Idrætscenter Lilleput Piger og Østjysk Idrætscenter Tirsdag i Hedensted Stouby Hallen uge 33 Det er målet at holdet skal være Torsdag flagskib for herrehåndbold Rårup i Hallen Hedensted kommune. Lilleput Drenge Torsdag Hornsyld Idrætscenter uge 34 Vores Jyllandsserie damer havde Ang. kørsel en flot kontakt sæson sidst Peter år Jensen og har tlf. taget 22 hul på 89 en meget seriøs målsætning Puslinge Piger for den nye sæson Tirsdag - nemlig oprykning. Stouby Hallen uge33 Torsdag Hornsyld Idrætscenter På ungdomssider har der gennem sidste sæson været arbejder hårdt for at få nye spiller til klub Puslinge Drenge Torsdag Hornsyld Idrætscenter uge 34 og det ser ud til at lykkedes. Ang. kørsel kontakt Peter Jensen tlf På dette års håndboldskole som foregik i Hornsyld Idrætscenter i uge 32 var der 41 spiller tilm Piger Tirsdag Stouby Hallen uge 33 Der arbejdes på at lave en rigtig Torsdag håndbolddag i Hornsyld Stouby Idrætscenter, Hallen hvor alle HSR hold spi hjemmekamp Drenge samme dag, Mandag kaldet en brag af en kamp Rårup her Hallen vil der være indløb uge 33 til musik, navneopråb af spillere, speaker Torsdag til alle kampe info følger Rårup senere. Hallen Damejunior kontakt Peter Jensen tlf Igen i år laver klubben papir og flaske indsamling og som vi siger der er penge i skidtet der gem Herrejunior dine aviser, blade, papir, Mandag pap og flasker Rårup Hallen uge 33 Torsdag Rårup Hallen Så vær med til at støt HSR, der vil være indsamling d. 23. August, 25. Oktober og 13. Decem Dameynglinge Tirsdag Stouby Hallen Er startet Husk også vores loppemarkeder Tirsdag som vi forventer at afholde Stouby to Hallen til tre gange i løbet af året. Sku du/i havde gamle ting og sager Torsdag stående som i vil forære Hornsyld klubben Idrætscenter så kontakt Ole Herreynglinge Skov på tlf Tirsdag Hedensted-centret Er startet Torsdag Hornsyld Idrætscenter HSR Senior afholder Damer 22. November -89 Tirsdag traditionen tro julefrokost Stouby i Hornsyld Hallen Idrætscenter. Er startet Her håber vi igen på stor opbakning Tirsdag fra både erhvervsliv Stouby og private, Hallen der kan allerede nu bestil bord hos Jane Østergaard på Torsdag tlf eller mail: Hornsyld Idrætscenter Vel mødt. Evt. kontakt Ole Skov tlf Formand Peter Jensen 25

26 Bandesponsorater på Hornsyld Stadion Murerfirmaet E. Jørgensen ApS Hornsyld El ApS Sydbank, Hornsyld Hans Ikjær Entreprenørforretning ApS LPJ Entreprenører A/S Stofanet, Horsens Print House ApS, Horsens KV Montage, Hornsyld Tømrermester Jørgen Bojsen Helge Frandsen A/S Murermester Erik Madsen ApS Flexa Møbler A/S DK Benzin, Hornsyld Hornsyld Slagterforretning Enghøjs Auto A/S Bjerre Kød Nykredit, Horsens Sondrup Bilcenter A/S Tuborg Nybolig, Juelsminde HK Trælast Advodan, Horsens Fragtruten Hornsyld-Horsens Malermester Leif Nielsens Eftf. PAVA, Horsens Morten Friis A/S Åstrup Maskinsnedkeri K.S. Huse Grafisk Horsens A/S Frisørværkstedet, Hornsyld Hornsyld Taxi Horsens Bilsyn Dan Hill Plast A/S Danske Bank, Hornsyld Entreprenørfirmaet K Marsh Centercafeteriet Eslunds Husreparation P E Byg ApS, Hornsyld Udesen A/S, Vejle Invita Køkkencenter Horsens Arkitekt Søren Schmidt, Hornsyld Bjerre El ApS Boje Gardiner ApS SEG - Transport A/S Murerfirmaet Henning Larsen ApS Døgnshoppen, Hornsyld Horsens Folkeblad A/S Revisionsfirmaet Laust Lauridsen Stark, Horsens Hornsyld VVS og Blik L.C. Tæpper, Hornsyld Hornsyld Bageri Salon Louise, Hornsyld Rambøll Edeka, Bråskov Advokatkontoret i Juelsminde Rotovent I/S, Klejs Snaptun Færgegård US Køleteknik ApS Dansk Hal Entreprise A/S Hornsyld Ejendomskontor Østbirk Turist Laasby Radio & TV Princess Kebab & Pizza 26

27 Sponsorer på Hornsyld IF's serie 2 hold 1. Triax 2. Murerfirmaet Brd. Madsen 3. Hornsyld Købmandsgård 4. Sydbank 5. Murerfirmaet Henning Larsen 6. Triax 7. Hornsyld Købmandsgård 8. Advodan 9. Sydbank 10. Hornsyld Købmandsgård 11. Triax 12. Hornslyd EL/Barrit EL 13. Triax 14. Hornsyld Købmandsgård Træner: Malermester Henrik Mogensen Ass. træner: Dagli Brugsen, Hornsyld Holdledere: Edeka, Bråskov På ryggen over numrene: Flexa. På bagen: Invita Horsens På højre bukseben: Sydbank På venstre buskeben: PE Byg Hornsyld Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler valuar MDE Møllevej Hornsyld Tlf Fax Autoriseret Nykredit Partner 27

28 Trænger din varmepumpe eller dit køleanlæg til et service eftersyn? Så ring til din lokale serviceinstallatør. Vi servicerer alle typer varmepumper og køleanlæg. Aut. Kølefirma HC KØLETEKNIK ApS fiber re te Hornsyld Industri & Autolak aps Hornsyld Industrivej 9, 8783 Hornsyld Træ - Metal Glasfiber Køkkenlåger Døre Biler - MC Skilte Speciallakering Eslunds Husreparation Industrivænget Hornsyld Tlf Mob Apotekerbakken Hornsyld Tlf.:

29 Sikker bolighandel med Advodans boligteam Det betaler sig at tale med uafhængige eksperter, når der skal handles bolig. Advodans Boligteam er eksperter i at få handlen sikkert i hus. Priserne er faste og lave, og som en ekstra sikkerhed for dig har vi en ordning, der hedder Ingen handel - Ingen regning! Går handlen i vasken, får du altså ingen regning. Kontakt Advodans Boligteam og få: Uafhængig rådgivning Sikker og hurtig handel Basispakke ved køb kr ,- Basispakke ved salg kr ,- Klaus Therkildsen Advokat Børge Jørgensen Advokat Inge Hvilsted Sekretær Gratis formøde Anne Skjerning Sekretær Ingen handel - Ingen regning! H O R S E N S Rædersgade Horsens Tlf.: Fax:

30 Foreningsliste Formand/leder Telefonnr. Mailadresse Bjerre Herreds Amatørscene Kristian Johansen Bjerre Herreds Koret Agnete Bjerg Bjerre Herreds Havekreds Kirsten Mortensen Bjerre Herreds Svømmeklub Grethe Riber Pedersen Dykkerklubben Dykanden Klaus Vest Fruentimmerlauget, Bjerre Gerda Jacobsen Hornsyld Antenneforening Svend Erik Rasmussen Hornsyld Bjerre IF Ole Simonsen Hornsyld Kulturforening Majbrit Fynbo Sørensen Venstrevælgerforening Eigil Rindom Madsen Hornsyld Bibliotek Hornsyld Borgerforening Finn Lykke Hornsyld Bridgeklub Lilli Herløv Hornsyld Erhvervsforening Lone Madsen Hornsyld Idrætscenter Michael Jonasen Hornsyld Skoles bestyrelse Uffe Bisgaard Pedersen Hornsyld Ungdomsklub Sanne Nygård Christensen Hornsyld Vandværk Michael Jonasen Håndboldklubben HSR Peter Jensen Lokalrådet for Hornsyld omegntorsten Sonne Petersen Lokalarkivet, Hornsyld Gerda Nielsen Redaktionsudvalg,bladgr. Finn Lykke Nebsager- Bjerre- Stenderup Pensionistforening Inger Stidsen Nebsager Menighedsråd Carl Emil Jensen Vennerne Michael Høegh Bladudvalgets næste deadline: 3. november Sker der rettelser til ovenstående, bedes I venligst meddele os dette Finn Lykke Michael Jonasen Else Lykke Gitte Vestergaard 30

31 Æresmedlem Per Harfeld med den gave, han modtog af Hornsyld/Bjerre IF på sin 60 års fødselsdag. (Foto: Tommy Poulsen). Per Harfelds skarpe hjørne Af Tommy Poulsen Den unge mand, der løb rundt som fodboldtræner og håndboldtræner i Bjerre IF og Hornsyld/Bjerre IF i 70 erne, er pludselig blevet 60 år. I dag bor Per Harfeld på Sønderbro 5 i Bindslev sammen med fru Inge, og han er blevet en kendt politiker på de kanter. Per Harfeld er født og opvokset i Bjerre, hvor han satte sit store præg på de lokale aktiviteter. Han var en markant formand for Bjerre IF fra 1975 til 1982 og var initiativtager til håndboldklubben MK 81, der i dag er en del af HSR. I en kort periode var han medlem af kommunalbestyrelsen i den gamle Juelsminde Kommune, og han var formand for bl.a. Bjerre Herreds Svømmehal og Skolenævnet i Bjerre. Den store indsats for idrætten gjorde ham i 1999 til æresmedlem af Hornsyld/Bjerre IF i forbindelse med foreningens 60-års jubilæum. Et jobskifte inden for sin virksomhed, DLG, førte ham først til Samsø i 1989 og senere til Bindslev. Han har skiftet arbejdsplads til DLG s afdeling i Vrå efter lukningen af afdelingen, der var genbo til Per Harfeld i Bindslev. Hans store interesse for sport og politik har han taget med til det nordjyske. Han er stadig aktiv håndbolddommer og var Venstres kandidat til borgmesterposten i den nye Hjørring Kommune. Han er formand for plan- og miljøudvalget og dermed stor indflydelse på et centralt område omkring udviklingen i hele kommunen. Han har skabt sig et stort netværk i Hjørring Kommune, og hans politiske arbejde har gjort ham til et lige så kendt ansigt i det nordjyske, som han var i sin tid i Juelsminde Kommune. 31

32 Brochurer Tidsskrifter Visual Branding Kataloger Brevpapir Gustav Klaus Thomas Mikael ALT TØMRER- OG SNEDKER- ARBEJDE UDFØRES! Tømrermester Kurt Sejersen Skovparken 18 Formularsæt Konvolutter Stempler Layout Prepress Web-design GRAFISK HORSENS A/S SANDØVEJ 14 POSTBOX HORSENS TELEFON FAX

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER NR. 4 2008 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER - Henrik Akselbo blev valgt som Årets Hornsyld-borger 2008. Han blev hyldet i forbindelse med torvemessen ved byfesten. (Foto: Laura Christensen) www.hornsyld.dk

Læs mere

HORNSYLD BLADET NYT BYBILLEDE NR. 1 2007

HORNSYLD BLADET NYT BYBILLEDE NR. 1 2007 NR. 1 2007 HORNSYLD BLADET NYT BYBILLEDE - Hornsylds bybillede har forandret sig efter opførelsen af Kildevældet på Søndergade 21 C på det areal, hvor Hornsyld Sygehus tidligere havde hjemme. (Foto: Henrik

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS KONFIRMANDER

HORNSYLD BLADET ÅRETS KONFIRMANDER NR. 3 2008 HORNSYLD BLADET ÅRETS KONFIRMANDER Sognepræst Heidi Torp havde igen i år et stort hold konfirmander. Her ses eleverne fra 7. A sammen med Heidi Torp. (Foto: Laura Christensen) www.hornsyld.dk

Læs mere

HORNSYLD BLADET 50 ÅRS JUBILÆUM NR. 6 2007

HORNSYLD BLADET 50 ÅRS JUBILÆUM NR. 6 2007 NR. 6 2007 HORNSYLD BLADET 50 ÅRS JUBILÆUM - I forbindelse med Dan Hill Plasts 50 års jubilæum afvikledes en storslået jubilæumsfest i Hornsyld Idrætscenter den 27. september. Her ses familien Madsen,

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER 2006

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER 2006 NR. 4 2006 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER 2006 - blev sognepræst Heidi Torp, der her giver udtryk for, hvor overrasket hun var over hæderen. (Foto: Leif Kousgaard) GRAMRODE CAFETERIA! Bjerre Herreds

Læs mere

HORNSYLD BLADET LARS LILHOLT FOR 14. GANG NR. 5 2006

HORNSYLD BLADET LARS LILHOLT FOR 14. GANG NR. 5 2006 NR. 5 2006 HORNSYLD BLADET LARS LILHOLT FOR 14. GANG - Lars Lilholt Band sørgede for topunderholdning til byfesten for 14. gang, og det blev endnu sjovere end de 13 foregående år. Læs inde i bladet hvorfor.

Læs mere

HORNSYLD BLADET JUBILÆUM NR. 5 2007

HORNSYLD BLADET JUBILÆUM NR. 5 2007 NR. 5 2007 HORNSYLD BLADET JUBILÆUM - Dan Hill Plast A/S markerer sit 50 års jubilæum fredag den 27. september med en jubilæumsfest i Hornsyld Idrætscenter. Det var netop den dag, da firmaets grundlægger

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER NR. 4 2009 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER - Peter Jacob Jensen, formand for HSR og manden bag den nye legeplads i Hornsyld, blev årets Hornsyld-Borger 2009. (Foto: Henrik Akselbo). www.hornsyld.dk

Læs mere

HORNSYLD BLADET SVENN DYHR I FOKUS NR. 1 2008

HORNSYLD BLADET SVENN DYHR I FOKUS NR. 1 2008 NR. 1 2008 HORNSYLD BLADET SVENN DYHR I FOKUS - Svenn Dyhr havde sidste arbejdsdag efter en lang karriere som kreditchef på Triax, men næppe var han stoppet med sit civile job, før han blev udnævnt som

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER NR. 3 2011 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER - Majbrit Sørensen, formand for Hornsyld Kulturforening, blev hyldet som årets Hornsyld-borger. FOTO: Henrik Akselbo. www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld

Læs mere

NR. 2 2008 HORNSYLD BLADET. GLÆDE OG GYMNASTIK Gymnastikopvisningen i Hornsyld blev en stor succes med glæde og gymnastik. (Foto: Leif Kousgaard)

NR. 2 2008 HORNSYLD BLADET. GLÆDE OG GYMNASTIK Gymnastikopvisningen i Hornsyld blev en stor succes med glæde og gymnastik. (Foto: Leif Kousgaard) NR. 2 2008 HORNSYLD BLADET GLÆDE OG GYMNASTIK Gymnastikopvisningen i Hornsyld blev en stor succes med glæde og gymnastik. (Foto: Leif Kousgaard) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn. Aktivitetskalender

Læs mere

HORNSYLD BLADET HSR PÅ UDFLUGT

HORNSYLD BLADET HSR PÅ UDFLUGT NR. 1 2009 HORNSYLD BLADET HSR PÅ UDFLUGT - Håndboldklubben HSR havde stor tilslutning til sin tur til ligahåndbold i Viborg. Modstanderen var FC Midtjylland, der fik en håndboldlektion, og de unge spillere

Læs mere

NR. 4 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER. Torsten Sonne Petersen blev kåret som Årets Hornsyld-Borger ved byfesten. (Foto: Henrik Akselbo)

NR. 4 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER. Torsten Sonne Petersen blev kåret som Årets Hornsyld-Borger ved byfesten. (Foto: Henrik Akselbo) NR. 4 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER Torsten Sonne Petersen blev kåret som Årets Hornsyld-Borger ved byfesten. (Foto: Henrik Akselbo) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn. Aktivitetskalender

Læs mere

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november RHS Ungdomsfodbold arrangerer RHS UMBRO Cup 2011 Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november I Rårup Hallen, Stouby Hallen og Hornsyld Idrætscenter Velkommen til RHS UMBRO Cup

Læs mere

HORNSYLD BLADET AMIN JENSEN NR. 1 2006

HORNSYLD BLADET AMIN JENSEN NR. 1 2006 NR. 1 2006 HORNSYLD BLADET AMIN JENSEN - kendt fra "Hit med sangen" og en af Danmarks morsomste entertainere, kommer til Hornsyld. Han underholder den 3. marts i Hornsyld Idrætscenter. Læs mere på bagsiden.

Læs mere

HORNSYLD BLADET KONFIRMANDERNE I HORNSYLD

HORNSYLD BLADET KONFIRMANDERNE I HORNSYLD NR. 3 2006 HORNSYLD BLADET KONFIRMANDERNE I HORNSYLD - var opdelt i A-klassen og B-klassen i år. Her ses konfirmanderne fra A- klassen. (Foto: Laura Christensen). GRAMRODE CAFETERIA! Bjerre Herreds Midtpunkt

Læs mere

HORNSYLD BLADET STJERNER I HORNSYLD

HORNSYLD BLADET STJERNER I HORNSYLD NR. 4 2011 HORNSYLD BLADET STJERNER I HORNSYLD Dansk damehåndbolds flagskib Viborg HK gæstede Hornsyld Idrætscenter til en kamp mod Team Tvis Holstebro til en gentagelse af pokalfinalen i sidste sæson.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

HORNSYLD BLADET LILHOLT-SUCCES IGEN NR. 5 2010

HORNSYLD BLADET LILHOLT-SUCCES IGEN NR. 5 2010 NR. 5 2010 HORNSYLD BLADET LILHOLT-SUCCES IGEN Lars Lilholt levede endnu engang op til forventningerne på sin hjemmebane i Hornsyld. (Foto: Henrik Akselbo) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn.

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS

HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS NR. 3 2009 HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS - Lau Olsen, skoleinspektør i Hornsyld, stod for indvielsen af den nye legeplads og afslørede samtidig stenen, der røber navnet "HIM", som markerer Hornsylds højeste

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

U8D: Kjeld Laursen , Martin Kristensen og Kurt Sørensen

U8D: Kjeld Laursen , Martin Kristensen og Kurt Sørensen Håndbold 2016/2017 Da der er mange børn der spiller fodbold og håndbold, ville det være en stor hjælp til trænerne, hvis dit barn skal gå til håndbold, men først starter når fodbold slutter, at give trænerne

Læs mere

HORNSYLD BLADET. Nr. 3 VED DM

HORNSYLD BLADET. Nr. 3 VED DM NR. 5 2011 HORNSYLD BLADET Nr. 3 VED DM RHS' U-10 drenge nåede semifinalen og blev nr. 3 i DM i streetfodbold, og de fem drenge var sammen med de to tidligere VM-spillere Lars Høgh og Brian Laudrup. www.hornsyld.dk

Læs mere

HORNSYLD BLADET RIGTIGE VENNER

HORNSYLD BLADET RIGTIGE VENNER NR. 5 2009 HORNSYLD BLADET RIGTIGE VENNER - John Pedersen har været blandt de trofaste hjælpere til alle 17 koncerter med Lars Lilholt i Hornsyld, og de er blevet rigtige venner, som det ses på billedet.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

HORNSYLD BLADET. Hornsyld IF U12

HORNSYLD BLADET. Hornsyld IF U12 NR. 5 2012 HORNSYLD BLADET Hornsyld IF U12 Øverst fra venstre: Træner Nicolai Lund, Mathias Valkær, Emil Naldahl, Mathias R.J., Nicolai Løth, træner Michael Christensen. Nederst fra venstre: Mathias Hald,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS TRÆNER I HSR

HORNSYLD BLADET ÅRETS TRÆNER I HSR NR. 3 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS TRÆNER I HSR Mette Pedersen, træner for de yngste håndboldspillere i HSR, blev hædret som årets træner i HSR. Hun modtog pokalen af formanden Peter Jacob Jensen. (Foto:

Læs mere

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 27. og 28. marts 2010 Vi er glade for at byde deltagerne i bordtennis

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

HG Fodbold Kontaktpersoner

HG Fodbold Kontaktpersoner HG Fodbold Kontaktpersoner 03-03-2015 Herlufsholm GF Fodbold Admin Indhold Bestyrelsen... 4 Årgangsansvarlige... 5 Sportsligtansvarlige... 6 Praktiskansvarlig... 7 Veteran... 7 Oldboys... 8 Herre... 8

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl Foto og layout: KLITHYTTEN.COM Velkommen på ARENA SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM 22-10 2011 kl. 15.00 Du støtter ungdomsarbejdet i SIK som passivt medlem! - meld dig ind allerede i dag... DAGENS KAMP: Skagen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS LEDER

HORNSYLD BLADET ÅRETS LEDER NR. 2 2009 HORNSYLD BLADET ÅRETS LEDER - Morten Wind Andersen blev valgt som årets idrætsleder i Hornsyld/Bjerre IF. Her modtager han pokalen af formand Ole Simonsen. (Foto: Henrik Akselbo) DIN SIKKERHED

Læs mere

HORNSYLD BLADET TO U8 SPILLERE FRA HSR MED CHRISTINA VÁRZARU

HORNSYLD BLADET TO U8 SPILLERE FRA HSR MED CHRISTINA VÁRZARU NR. 1 2011 HORNSYLD BLADET TO U8 SPILLERE FRA HSR MED CHRISTINA VÁRZARU SAMARBEJDE MED VIBORG - Håndboldklubben HSR har indledt et klubsamarbejde med Viborg HK. Her ses to ungdomsspillere fra HSR sammen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dagens kamp: 14/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Stenvad B. Tillykke med oprykningen drenge

Dagens kamp: 14/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Stenvad B. Tillykke med oprykningen drenge Tillykke med oprykningen drenge Dagens kamp: 14/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Stenvad B Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF

Læs mere

Dagens kamp: 20/05-2006. Christiansbjerg IF vs. HOG Hinnerup

Dagens kamp: 20/05-2006. Christiansbjerg IF vs. HOG Hinnerup Dagens kamp: 20/05-2006 Christiansbjerg IF vs. HOG Hinnerup Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

NlESTVED. NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI. winterthur VIPSPONSORER: llæstved. Plaslmo. ld de. NÆSTVED FLISECENTER ApS

NlESTVED. NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI. winterthur VIPSPONSORER: llæstved. Plaslmo. ld de. NÆSTVED FLISECENTER ApS NlESTVED NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI winterthur VIPSPONSORER: Plaslmo llæstved ld de OK NÆSTVED FLISECENTER ApS Det som igennem hele sæsonen har lignet en klar oprykning til superligaen, er nu

Læs mere

Klubmesterskabet afholdes Lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 09:00 i Odder Spektrum. U15 - U17 og Seniorer spiller i Multihallen

Klubmesterskabet afholdes Lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 09:00 i Odder Spektrum. U15 - U17 og Seniorer spiller i Multihallen Klubmesterskabet afholdes Lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 09:00 i Odder Spektrum U15 - U17 og Seniorer spiller i Multihallen U9 - U11 og U13 spiller i Hal 2 Herresingle U9 Motion Pulje 1 1 Peter Wulff

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2014/2015 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2014-2015. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere