ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä Š ³ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä Š ³ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±"

Transkript

1 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä967 Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ƒšˆ Ÿ ˆ Ÿ Š ˆŸ.. Š ³ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ± ɱ μ μ ʲÓÉ Éμ, μ μ ÒÌ Ê ÖÌ, μ μ - Õ Ö ÒÌ ±Í É ³ Ì, μ Ð Ì μ 4 ʱ²μ μ. Ê ÕÉ Ö ³ Éμ Ò ÊÎ É ²ÖÉ É ± Ì ÔËË ±Éμ Ì ² Ö ²Õ ³Ò. We give a brief review of the results, based on the Faddeev equation, on description of the nuclear reactions in the systems containing up to four nucleons. The methods of incorporating the relativistic effects and their inuence on observables are discussed. PACS: Ff; Ci; Jy ˆ μ ² ÖÉ ² É Ö μ É μ Ò² μ É ÊÉ μ²óïμ μ ÊÎ ²ÖÉ É ± Ì ³ ²μÎ É Î ÒÌ É ³. μ μ μ³ Ò² ² É ³ É Ö ³ Éμ μ Ï Ö Ê ± ± ³ Ê²Ó μ³, É ± ±μμ É μ³ μ É É Ì, É ± ²Ö ±μ³ ² ± ÒÌ Î ³ ÒÌ. ÉμÉ μ Ò² μ É ÊÉ ² μ Ö Ê ² Ö³ ±μ²ó± Ì Ê ÊÎ ÒÌ ÒÌ É ( μ μé ÕÐ Ì ³ É ). μ³ö ³ Ó ±μéμ Ò Ì: Í Ö: J. Carbonell ( ), R. Lazauskas ( É Ê ); ˆÉ ² Ö: A. Kievsky, M. Viviani et al. ( ); μ²óï : H. Witala et al. (Š ±μ ); μ ÉÊ ² Ö: A. C. Fonseca et al. ( μ ); : Ch. Elster ( μ), W. Polyzou ( μ ) et al.; μ Ö:.. Šμ² μ,. Š. ŒμÉμ ²μ. ( Ê ). μ É ÊÉ Ö ÉμÎ μ ÉÓ Ï Ö Ê μ² Ê μ ² É μ - É ²Ó. μî μ ÉÓ μ²êî ³ÒÌ Ê²ÓÉ Éμ μ Î É Ö μ ² μ -

2 Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ƒšˆ Ÿ ˆ Ÿ Š ˆŸ 959 ÉÖ³ ʱ²μ - ʱ²μ μ³ ³μ É ²ÖÉ É ± ³ ² - ³. μ μé Î ² É ² ± ɱ μ μ ²ÖÉ É ± Ì Ê²ÓÉ Éμ. É ³ μ Ê ÕÉ Ö ³ Éμ Ò ÊÎ É ² Ö ²ÖÉ É ± Ì ÔË- Ë ±Éμ. 1. Ÿ ˆ ˆ Šˆ ÌÎ É Î Ò ³ ² ÉÊ Ò Ö Ö ( ²μ Î μ É ÌÎ É Î Ò μ²- μ Ò ËÊ ±Í ) ÖÉ μé ÊÌ ±Éμ ÒÌ ³ ÒÌ ², Î É ³μ ʲ ±Éμ μ Ê ²Ò ³ Ê ³, μé 5 ± ²Ö ÒÌ. μôéμ³ê μ É - ÉμÎ μ ÉμÎ Ò Î ² Ò Î ÉÒ Ó³ É Ê μ ³± μ ÒÎ μ Ò μ² ÖÕÉ Ö Ê ±μ³ ÓÕÉ Ì ( ÊÉ ³ ²² ²Ó ÒÌ ÒÎ ² ). ³Ò ³ ±μ²ó±μ ³ μ.. 1. ²μ Ò ² Ö Ê Ê μ³ nd- Ö ² μ Éμ ÒÌ Ô ÖÌ ÕÐ μ É μ E lab,n =6,5 10 ŒÔ. Ê μ± É ÉÓ [1]

3 960 Š Œ ²μ Ö ³μ ÉÓ Ê Ê μ nd ² ÊÕÐ μ μ μ É A y. Ê μ± É ÉÓ [1]. 1 μ± Ò Ê ²μ Ò ² Ö Ê Ê μ³ nd- Ö. Ò² ÒÎ ² Ò [1] É ³Ö É ³ ʱ²μ - ʱ²μ μ μ μé Í ² : CD μ ± ²Ó μ μ μé Í ² N 3 LO ÖÌ ÏÉ Ìμ Ö μ ² ÉÓ, μ Ð Ö Ô±c ³ É ²Ó Ò Éμα, μμé É É Ê É μ ² - μ É É μ É Î ± Ì Î Éμ, μ Ìμ ÖÐ μé ÉμÎ μ É μ ² ³ É μ ʱ²μ - ʱ²μ μ μ μé Í ², ±μéμ ÒÌ, μ ±μ, Ô Ö Ö É É Ö Ë ± μ μ É ²Õ ³Ò³ Î ³. μé [1] Ò² ÒÎ ² É ± Ê ²μ Ö ³μ ÉÓ μ μ μ²ö- Í μ ÒÌ ²Õ ³ÒÌ Å Ê Ê μ nd ² ÊÕÐ μ μ μ É A y. μ±. 2. ²Õ μ³ μ Ìμ Ò³ ʱ²μ - ʱ²μ Ò³ - ³μ É ³ É μ É Î ±μ μ ÔÉμ ²Õ ³μ, μ μ μ μ ² É ³ ± ³Ê³, Ê μ ² É μ É ²Ó μ (É ± Ò ³Ò A y -puzzle). Š ± μé³ Î μ

4 Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ƒšˆ Ÿ ˆ Ÿ Š ˆŸ Î e Ð ² Ö É μ μéμ μ³ ² Î ÒÌ ± ³ É Î ± Ì Ê ²μ- ÖÌ. Ì ÖÖ Î ÉÓ Å ± Ö³ μ μ É É ÒÌ NN μé Í ²μ. ÖÖ Î ÉÓ Å Éμ ± Ö³ μ μ ± ²Ó- ÒÌ NN- μé Í ²μ. Ê μ± É ÉÓ [3] [1], ÔÉμ μé μ Î ³μ ÊÉ Ê É ÉÓ É Ì Ê±²μ Ò ±μ μé±μ É ÊÕÐ ²Ò. ɳ É ³, ÎÉμ É ÌÎ É Î Ò ( ³ μ μî É Î Ò ) ²Ò É É μ ÊÕÉ Ö ²ÖÉ É ±μ³ μ Ìμ [2]. Î Ö Ð ² Ö É μ É μ μ³ μéμ μ³ É ± Ìμ μïμ μ Ò ÕÉ Ö É ÌÎ É Î Ò³ Î É ³ (. 3). ±μ Í ²Ó ÒÌ ± -

5 962 Š Œ Î e Ð ² Ö É μ É μ μ³ É ± Ò ³μ SST-±μ - Ë Ê Í. Ê μ± É ÉÓ [1] ³ É Î ± Ì ±μ Ë Ê Í ÖÌ, É ± Ì ± ± SST (symmetric star conˇgurations), μ Ì μ ³ É Ö Ìμ ³ Ê É μ Ô± ³ Éμ³. ³ Ìμ Ö μ±. 4. ² ÔËË ±É Ë ³μ É ³, μ ÉμÖÐ 3 Éμ³μ 3 He, Ò μ²- μé [4]. Î É ²Ó Ò μ μ É ÊÉ μ ±Í Î ÉÒ Ó³Ö Î - É Í ³. ± Î É ³. 5 ³Ò μ ³ Î Ê Ê μ μ dd- - Ö Ö [5]. ɳ É ³ É ± Ìμ μï μ [6, 7], ³± Ì 4-Î É Î ÒÌ Ê ÄŸ±Ê μ ±μ μ, ÒÌ μ Ê Ê μ³ê Ö Õ n p 3 H 3He. Ê ÒÌ ÒÏ Î Éμ É ²Ö É Ö Ê³ É Ò³ ² ÉÓ ² - ÊÕÐ ³ Î. ±μ²ó±μ ÖÉ ² É, ±μ ³μÐ Ö ÒÎ ² - É ²Ó Ö É Ì ± Ð ÊÐ É μ ², Ò² É É μ Ö Ö³ÒÌ Ö ÒÌ ±Í, μ μ Ö ² Ê²Ö μ É ³ ² ÉÊ, ² Ï Ì ± Ë - Î ±μ μ ² É ³ ÒÌ ( ³. μ μ [8]). μ² Ò ³ ² ÉÊ Ò ³μ ² ÒÉÓ ÒÎ ² Ò, μ μ²μ Ê²Ö μ É, Ì ± ± ËÊ ±Í ± ³ É Î ± Ì ³ ÒÌ Ò² μ ÉÊ Ò Î É ³. É Ê²Ö μ É μ ³ μ μ³ μ ²ÖÕÉ μ Î ³μ ÊÉ ÒÉÓ É Ë Í μ Ò Ô± - ³ É ²Ó μ. ÔÉμ Éμα Ö μ É ÊÉÒ Î É²ÖÕÐ μ μ Éμ É Éμ³, ÎÉμ μ ³ Ò Î ÉÒ ( ³, μ± Ò. 1Ä5), μ μ²öõé É μ² Ò ³ ² ÉÊ Ò μ ³ Ì Ê²Ö μ ÉÖ³. - ÉμÖÐ ³Ö ³μ μ ± ÉÓ, ÎÉμ μ Ìμ Î É Ì [8] Ò² μ É ÊÉ ³ ± ³Ê³, μ ³μ Ò ²Ö Éμ μ ³.

6 Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ƒšˆ Ÿ ˆ Ÿ Š ˆŸ ËË Í ²Ó μ Î e Ê Ê μ μ dd- Ö Ö ± ± ËÊ ±Í Ö Ê ² Ö Ö. Í. ³. ² Î ÒÌ Ë ± μ ÒÌ Î ÖÌ Ô. Ê μ± É ÉÓ [5]

7 964 Š Œ.. 2. Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š μ ±μ²ó±ê Ô Ö Ö μé μ É ²Ó μ ² ±, μ μï μî μ μ ÕÉ, ÎÉμ ²ÖÉ É± ÔËË ±ÉÒ μ² Ò ÒÉÓ ³ ²Ò. Éμ μ μ μ É Ö Ê²ÓÉ É ³ μéò [9].. 6 μ± Ô Ö Ö - É ³Ò 2 Î É Í ³ ³ m, ³μ É ÊÕÐ Ì μ ³ μ³ ³ μ μ³ ³ μ μ = m, 0,5m, 0,15m, ± ± ËÊ ±Í Ö ±μ É ÉÒ Ö α. μ, ÎÉμ ² μ ³ ²μ, Éμ Ô Ö, Ò ²ÖÉ É ±μ³ ²ÖÉ É ±μ³ μ Ìμ Ì, Î É ²Ó μ μé² Î ÕÉ Ö Ê μé Ê. Šμ μ Ì ( ²ÖÉ - É ± Ö) É ³ É Ö ± ʲÕ, Éμ Ê Ö ( ²ÖÉ É ± Ö) Ð ² ± μé ʲÖ. Éμ μ Ìμ É μéμ³ê, ÎÉμ, ± ± É μ, ²ÖÉ É ± ÔËË ±ÉÒ μμé É- É ÊÕÉ μéé ²± Õ, ² μ É ²Ó μ, ʳ ÓÏ ÕÉ Ô Ö. ŒÒ ³ É ±, ÎÉμ μ, μ³ Ê²Õ, ²ÖÉ É ±μ³ ²ÖÉ É ±μ³ μ - Ìμ Ì Ê² Ò³ Ô Ö³ Ö μμé É É ÊÕÉ ²Ó μ ² Î Ò ±μ É ÉÒ Ö. É μ ÖÉ Ö ² ± ± Ê ± Ê Ê Éμ²Ó±μ ² μ 0. ÉμÉ ² ² Ê É Ö NN- ³μ É, μ ±μ²ó±ê μ Î É ²Ó Ò ±² μ ÖÉ μ ³ Ò ÉÖ ²Ò³ ³ μ ³. ³, ³ Ò ω- ρ-³ μ μ μ É ²ÖÕÉ 0,8 ³ Ò Ê±²μ. ³ ÉÖ ²Ò³ ³ μ μ³ μ É Ê ±ÊÕ μé - Í ²Ó ÊÕ Ö³Ê, ±μéμ μ ³ Ê²Ó Ò ± É Î ± Ö Ô Ö Î É Í ³ ÕÉ ²ÖÉ É ± Î Ö. Œ ² Ö Ô Ö Ö μ²êî É Ö Î É ±μ³ Í ± É Î ±μ μé Í ²Ó μ Ô É ²Ó É Ê É. 6. Ö Ö B =2m E ÊÌÎ É Î μ É ³Ò ³ ³ μ É ²ÖÕ- Ð Ì m, ³μ É ÊÕÐ Ì μ ³ μ³ ³ μ μ³ ³ μ μ = m, 0,5m, 0,15m, ± ± ËÊ ±Í Ö ±μ É ÉÒ Ö α. É Ì Ê ±É Ö ± Ö Å ²ÖÉ É ± - Î É (Ê ), ²μÏ Ö ± Ö Å ²ÖÉ É ± Î É (Ê É Ä μ² É [10] ³ ± Éμ μ³ Ë μ É [11], ʲÓÉ ÉÒ μé² Î ³Ò Ê μé Ê ). Ê μ± É ÉÓ [9]

8 Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ƒšˆ Ÿ ˆ Ÿ Š ˆŸ 965 μ Éμ³, ÎÉμ É ³ Í ²μ³ ²ÖÉ É ± Ö. μôéμ³ê ²ÖÉ É ± ÔË- Ë ±ÉÒ Ö Ì ³μ ÊÉ μ± Ò ÉÓ Î É ²Ó μ ² Ö ± ± Ô Õ Ö, É ± Ê ²Õ ³Ò. ÊÐ É Ê É ±μ²ó±μ É μ É Î ± Ì μ Ìμ μ ± ÊÎ ÉÊ ²ÖÉ É ± Ì ÔËË ±Éμ É ³ Ì ±μ²ó± Ì É ². Ì μ É Ö Ê É Ä μ² É [10]. Éμ Ê Ò²μ Ï μ ± ± ±² μ μ³ μ- É É [13], É ± μ É É Œ ±μ ±μ μ [14] ± ± ²Ö Ö ÒÌ μ ÉμÖ [14], É ± ²Ö μ ÉμÖ Ö Ö [15]. Ê μ μ Ìμ ³ É ²μ ±Éμ μ³ μ ÉμÖ Ö, ²μ Ò³ Ëμ- ±μ ± ±μ³ μ ÉÒ, μé Î ÕÐ ² Î Ò³ μ É ²ÖÕÐ ³ Ö. - ³, ²Ö É μ ÔÉμ np-±μ³ μ É, npπ É.. ² ²ÖÉ É ± μ² μ Ò ËÊ ±Í μ ² Ò Ò ³μ³ É ³ t (μ ÒÎ μ t =0 ²Ö Ö μ μ μ ÉμÖ Ö Ô E n ÖÉ μé t μ É μ³ ³ μ - É ²Ö exp ( ie n t)), Éμ ²Ö μ Ö ²ÖÉ É ±μ μ μ ÉμÖ Ö ³ Éμ t =0 Ê μ μ Ò ÉÓ μ Ì μ ÉÓ t+z =0( μ Ì μ ÉÓ Éμ μ μ Ë μ É ). ±μ μ Ìμ Ò² ²μ ±μ³ [12] Ò É Ö ³ ±μ Éμ μ³ Ë μ É. ²μ Ö ± É ³ ³ ±μ²ó± Ì É ² É μ μ²ö ³μ μ É [16]. t + z =0 ±μ É μ: ³ Ò ² Ò ±μμ ÉÒ t z. ³ μ μ μ² Ê μ μ ³ ÉÓ ²μ ±μ É Ò³ Ê ³. Éμ Ò μ²ó μ ÉÓ ³ÊÐ É ±μ É μ É, Ò² É Ö μ ±μ É Ö Ö ³ ± Éμ μ³ Ë μ É ( ³. μ μ [11]). ÉμÉ μ ² μ Ìμ Ò² Ê Ï μ ³ ± μ Õ Ëμ ³Ë ±- Éμ μ É μ μ²óï Ì ÒÌ ³ Ê²Ó Ì. ²ÖÉ É ± Ö μ² μ-. 7. μ²ö Í μ Ö ²Õ ³ Ö t 20 Ê Ê μ³ed- Ö ± ± ËÊ ±Í Ö - μ μ ³ Ê²Ó Q 2. ± [18] μ± μ ÏÉ Ìμ μ ² ² Ò³ ÏÉ Ì ³. Ê μ± É ÉÓ [19]

9 966 Š Œ C Î Ê Ê μ μ pd- Ö Ö. ²μÏ Ö ² Ö ±²ÕÎ É ÔËË ±É É ÌÎ - É Î ÒÌ ². Ê μ± É ÉÓ [20] Ö ËÊ ±Í Ö É μ ³ μ É 6 μ ÒÌ ±μ³ μ É ( μé² Î μé μ Ìμ É Ä μ² É 8 μ Ò³ ±μ³ μ É ³ ). μ Ò² ÒÎ - ² Ò [17] ³± Ì ³μ É Ö OBE Ìμ ± μé Í ²Ó μ³ê - ² Õ. μ³μðóõ μ É ± ³ μ μ³ μ² μ μ ËÊ ±Í Ò² ÒÎ ² Ò [18] Ëμ ³Ë ±Éμ Ò É μ. ɳ É ³, ÎÉμ Ô² ±É μ³ É Ö - Ï É μ μ ²Ö É Ö 3 Ëμ ³Ë ±Éμ ³ : Ö μ Ò³, ³ É Ò³ ± - Ê μ²ó Ò³. ³ μ² É ÒÌ ÎÊ É É ²Ó ÒÌ ± ³ ± μ Ñ ±Éμ³ Ö ²Ö É Ö μ²ö Í μ Ö ²Õ ³ Ö t 20. É ²Ö É μ- μ ±μ³ Í Õ É Ì Ëμ ³Ë ±Éμ μ. Î ÉÒ ±μ²ó± Ì É μ É Î ± Ì μ Ìμ Ì ³ É Ò³ ² μ Éμ JLAB [19] μ± Ò ± [18], μ ² ÊÕÐ Ö Ô± ³ Éμ³, μ± μ ÏÉ Ìμ μ ² ² Ò³ ÏÉ Ì ³. μ Ò²μ ² μ Ð μ μö ² Ö Ô± ³ É ²Ó- ÒÌ ÒÌ μ É μ μ μî ÒÌ ³ É μ. ² Ö ²ÖÉ É ± Ì ÔËË ±Éμ É ÌÎ É Î ÒÌ ² Î Ö Ö - ÒÌ ±Í μ²ö Í μ Ò ²Õ ³Ò ÊÎ ²μ Ó μ ³ μ Ì μé Ì. É ÔËË ±ÉÒ Ê²ÊÎÏ ÕÉ μ Ö Î. ³ ² Ö Ö É ÌÎ É Î ÒÌ ² μ±. 8. Ê ³Ò ÒÏ μ Ìμ Ò (Ê É Ä μ² É ³ ± Éμ μ³ Ë μ É μ ³ μ³ ³ μ ³ ) μ ÕÉ Ö É μ Õ μ²ö. Ð μ μ³ μ Ìμ Å ²ÖÉ É ±μ ± Éμ μ ³ Ì ± Å ²ÖÉ É ± Ö ±μ É μ ÉÓ μ Î É Ö ±μ É Ê μ ³ Éμ μ Ê Ò Ê -

10 Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ƒšˆ Ÿ ˆ Ÿ Š ˆŸ 967 ± ± Éμ ÒÌ μ², ±μμ É Î É Í ( ³. μ μ [21]). ²Ö- É É ± Ö ± Éμ Ö ³ Ì ± É ± ³ Ö² Ó ²Ö Î Éμ pd- Ö Ö Ô² ±É μ³ É ÒÌ Ëμ ³Ë ±Éμ μ É μ. ˆ Š ˆ 1. Golak J., Skibinski R., Topolnicki K., Witala H., Epelbaum E., Krebs H., Kamada H., Meiner Ulf-G., Bernard V., Maris P., Vary J., Binder S., Calci A., Hebeler K., Langhammer J., Roth R., Nogga A., Liebig S., Minossi D. // Eur. Phys. J. A V. 50. P Karmanov V. A., Maris P. // Few-Body Syst V. 46. P Kistryn St., Stephan E., Biegun A., Bodek K., Deltuva A., Epelbaum E., Ermisch K., Gloeckle W., Golak J., Kalantar-Nayestanaki N., Kamada H., Kis M., Klos B., Kozela A., Kuros-Zolnierczuk J. et al. // Phys. Rev. C V. 72. P Kolganova E. A., Motovilov A. K., Sandhas W. // Few-Body Syst V. 51. P Deltuva A., Fonseca A. C. // Phys. Rev. C V. 92. P Carbonell J., Deltuva A., Fonseca A. C., Lazauskas R. // Prog. Part. Nucl. Phys V. 74. P Viviani M., Deltuva A., Lazauskas R., Fonseca A.C., Kievsky A., Marcucci L. E. // Phys. Rev. C V. 95. P Šμ²Ò μ. Œ., ± ƒ.., μ ˆ.. // V. 113, P Mangin-Brinet M., Carbonell J. // Phys. Lett. B V P Salpeter E. E., Bethe H. A. // Phys. Rev V. 84. P Carbonell J., Desplanques B., Karmanov V. A., Mathiot J.-F. // Phys. Rep V P Dirac P. A. M. // Rev. Mod. Phys V. 21. P Dorkin S. M., Beyer M., Semykh S. S., Kaptari L. P. // Few-Body Syst V. 42. P Carbonell J., Karmanov V. A. // Eur. Phys. J. A V. 46. P Carbonell J., Karmanov V. A. // Phys. Rev. D V. 90. P Brodsky S., Pauli H.-C., Pinsky S. // Phys. Rep V P Carbonell J., Karmanov V. A. // Nucl. Phys. A V P Carbonell J., Karmanov V. A. // Eur. Phys. J. A V. 6. P The JLAB t 20 Collab. // Phys. Rev. Lett V. 84. P Witala H., Gloeckle W., Hueber D., Golak J., Kamada H. // Phys. Rev. Lett V. 81. P Polyzou W. N., Elster Ch., Gléockle W., Golak J., Huang Y., Kamada H., Skibinski R., Witala H.// Few-Body Syst V. 49. P. 129.