GENERALFORSAMLING ULOVLIGT IKKE AT FORSIKRE HUNDEN. KLUBINFORMATION GF-Thy & Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING ULOVLIGT IKKE AT FORSIKRE HUNDEN. KLUBINFORMATION GF-Thy & Mors"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til klubbens ordinære generalforsamling, der afholdes på Øst Vilsund Kro tirsdag den 1. april 2008 kl Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af klubbens regnskab. 4. Fastsættelse af klubkontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Eventuelt. Eventuelle forslag skal være klubben i hænde senest tirsdag den 25. marts Følgende er på valg til bestyrelsen: Formand Svend Aage Schytte Pedersen Sekretær Lisbeth Kristensen Bestyrelsesmedlem Mogens Markmøller På valg er hvert år suppleanter til bestyrelsen: Ole Meibom Andersen og Morten Skjøth, som begge modtager genvalg. Desuden er revisor Mogens Tidemand Larsen på valg, han modtager ligeledes genvalg. Revisorsuppleant Else Meibom er på valg og modtager genvalg. (modtager genvalg) (modtager genvalg) (modtager genvalg) ULOVLIGT IKKE AT FORSIKRE HUNDEN Har du en hund, som ikke er forsikret? Så er det med at kontakte GF. Det er nemlig ulovligt ikke at forsikre sin hund mod de skader, som hunden kan forårsage på andre mennesker eller ting. Særligt ved alvorlige personskader kan erstatningen komme op i millionstørrelsen. De penge skal hundeejeren betale, hvis der ikke er tegnet forsikring. Selvom det er lovpligtigt at forsikre sin hund, findes der omkring ikke-forsikrede hunde i Danmark - svarende til omkring hver 10. hund, vurderer Forsikringsoplysningen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Af hensyn til et mindre traktement, som klubben vil være vært for, bedes tilmelding ske til klubbens kontor senest den 25. marts 2008 på tlf.: eller Mødet forventes afsluttet ca. kl Bestyrelsen

2 KLUBINFORMATION GF-Thy & Mors GF-Thy & Mors Sofievej 15 Tlf Kontortid : Mandag-torsdag: kl Fredag: kl Formand Svend A. Schytte Pedersen Søbrinken 4 Tlf Bestyrelsesmedlem Finn Rahbek Provst Schades Allé Nykøbing M. Tlf Bestyrelsesmedlem/assistent Lisbeth Kristensen Kvædevej 3, Vilsund Assurandør Ruth Tobiasen Tømmerbyvej Vesløs Nygade Nykøbing M. Tlf Kontortid: Mandag: kl Tirsdag-fredag: kl (desuden efter aftale) Kasserer Ole Tolbøll Refsvej 38 Tlf Bestyrelsesmedlem/biltaksator Mogens Markmøller Bjørndrupvej Nykøbing M. Tlf Kontortid kl. 8-9 Assurandør Morten Jeppesen Klatmøllevej 20 HUSK, VI ER FLYTTET Kontoret i Thisted flyttede til Sofievej 15, Thisted den 1. juni I er altid velkomne til at kigge ind og se vores nye lokaler. HUSK OGSÅ vores billige Bilforsikring uden Bonustab for helkunder på det billigste præmietrin. Kom ind på klubkontoret og hør, om du kan få Bilforsikring uden Bonustab.

3 NYBILIST - REGNSKAB 2007 Regnskabet for 2007 ser således ud: Skadeudgifter i alt (inkl. taksations- og SOS-udgifter) Dækket af fællesassurrance Regulering fra foregående år Overskud ansvarsafgift for Overført fra sidste år... 0 Præmieindtægt til skader Heraf GF s andel til reserve Nybilist regnskab 2007 Vores nybilister har igen kørt fornuftigt uden de helt store skader. Deres regnskab afsluttes med et overskud, der giver en præmieregulering på 4,41%. Svend Aage Schytte Pedersen Klubformand Resultat Resultatet for 2007 svarer til et overskud på 4,41% af den i 2007 indbetalte præmie. Beløb under 25 kr. udbetales ikke. REGNSKAB TRANSPORTORDNING Driftregnskab 1. jan dec Kontingenter Nødhjælpsudgifter Tryksager Årets resultat Regnskab for transportordningen Regnskabet udviser et acceptabelt overskud, idet der ikke har været mange transporter over lange afstande. Dansk Autohjælp har dog efter regnskabets afslutning fremsendt regninger på ca kr. Svend Aage Schytte Pedersen Klubformand

4 SKADEOPGØRELSE FOR 2007 Skadeart Antal Udgift kr. Glasskader Tyveri Brand og hærværk Modpart uden regres Nedstyrtende genstande Forsikringstager selv betaler Personskader Skader på campingvogn Parkeringsskader Påkørsels- og vigepligtsskader Eneuheld Udskridning (glat føre) Overhalingsuheld Spiritus Groft uforsvarlig Diverse andre skader Modpart regresmulighed I alt Skader over selvbehold Udgifter Beregnet 1% skadeudvikling Afsluttede skader Overskud ansvarsafgift Taksations- og SOS-udgifter m.m Samlede skadeomkostninger Præmieindtægt til skader Overskud i alt Overført fra skadefond Til udbetaling Overskuddet for 2007 svarer til 23,94% af den præmie, der er indbetalt i Beløb under 25 kr. udbetales ikke.

5 SKADEREGNSKAB 2007 Igen i år er det lykkedes for medlemmerne at bruge færre penge til skader end beregnet. Skaderegnskabet udviser et overskud på 22,61%. Hertil skal lægges 1,33%, som overføres fra skadereserverne, idet de kom over 25%, som vi maksimalt må have. I alt udbetales der 23,94% i præmieregulering. Udgifter til tyveri og indbrud er steget, især er der et par store følgeskader, der er årsag til den forhøjede udgift. En enkelt brandskade er årsag til den forhøjede udgift. Antallet af skader på campingvogne er steget meget, hvilket må tilskrives, at antallet af stormskader er steget. Udgiften til påkørsels- og vigepligtsskader er igen på et acceptabelt niveau. Dog er der en enkelt skade med en større personskadeudgift. Vi kom gennem vinteren med få dage med glatte veje, hvorfor vi her ikke har haft de store udgifter. At vi har haft tre skader med spiritus indblandet er ikke tilfredsstillende. Disse policer er blevet opsagt. Svend Aage Schytte Pedersen Klubformand HUSK TIL FERIEN Det grønne kort - lovpligtig ansvarsforsikring (OBS! kun aktuelt i få lande. Se og bestil på Det røde SOS-kort redningshjælp i udlandet, når der er tegnet kaskoforsikring (også for eventuel campingvogn) bestilles på Sundhedskortet (det gule sygesikringsbevis) og evt. det blå EUsygesikringskort Rejseforsikring ferie og fritid DK-skilt bagpå bil og campingvogn, motorvejsmærkater og bro Bizz Bilens originale registreringsattest (eventuelt også campingvognens) Pas og kørekort (kontroller gyldigheden) Rejsevaluta eller checks GF-FORSIKRING s foldere Når skaden er sket Et godt kort til ferien HUSK FØR FERIEN Læs dine forsikringspolicer igennem. Er du tilstrækkeligt forsikret? Tag eventuelt fotos af dit indbo, specielt guld/sølv/smykker, malerier og andre værdifulde genstande At lukke/låse alle døre og vinduer forsvarligt Få naboen til at tømme postkasse, fylde affald i skraldespanden og holde øje med huset, især fryseren Afbestil eventuel avis Lad være med at trække gardinerne for, få evt. nogen til at parkere en bil i indkørslen, tag batteriet ud af ringeklokken, lav en aftale om, at græsset bliver slået, omstil evt. telefonen Det er en god idé at installere et tænd/sluk ur og at have en radio tændt.

6 KLUBREGNSKAB 2007 Driftsregnskab 1. januar december INDTÆGTER : Adm. tilskud og provision Porteføljeprovision Klubkontingenter Renteindtægter og rykkergebyr Ikke hævet aktieindskud vedr Kursregulering obligationer Indtægter i alt UDGIFTER: Udbetalte provisioner og personaleomkostninger Telefon Kontorhold og tryksager Porto Rejseomkostninger Husleje, lys og varme m.v Generalforsamling og møder Gaver Annoncer og reklame Kontorinventar og edb-udstyr Udgifter i alt Ordinært resultat Indretning, nyt kontor, Nykøbing Årets resultat

7 KLUBREGNSKAB 2007 Balance pr. 31. december AKTIVER : Checkkonto Girokonto (aktieindskud) Aftalekonto Garantindskud Huslejedepositum Obligationer (kursværdi) Aktiebevisbeholdning Tilgodehavende adm. tilskud 4. kvartal Andre tilgodehavender Aktiver i alt Passiver: Forudindbetalt adm. tilskud og provision Forudindbet. kontingent Transportord Indbetalte aktieindskud Andre gældsposter Egenkapital: Primosaldo Resultat forsikringsklub Resultat Transportordning Indestående skadereserver: I henhold til opgørelse fra GF-FORSIKRING, Odense indestår der pr kr i skadereserver inkl. renter vedrørende ej udbetalt overskud på skaderegnskab. Passiver i alt Ole Tolbøll kasserer Mogens Tidemand Larsen revisor

8 JEG VIL GERNE HAVE ET TILBUD PÅ ALLE MINE FORSIKRINGER! Send mig et tilbudsskema Kontakt mig for nærmere oplysninger Tlf. nr. i dagtimer: Evt. -adresse: Jeg vil gerne have tilsendt brochure på følgende forsikringer: SERVICEKUPON NYT PÅ HANNÆS OG I HAN HERRED Nu har GF-FORSIKRING en lokal assurandør i området. Så hvis du ønsker at få et uforbindende tilbud på dine forsikringer fra GF-FORSIKRING, kan du nu også kontakte: Assurandør Ruth Thobiasen Tømmerbyvej Vesløs TRANSPORTORDNING/ AUTOHJÆLP Jeg vil gerne have tilsendt: Grønt kort Rødt SOS-kort Andet: Parkeringsskive Når skaden er sket Klubben har i samarbejde med andre GF-klubber indgået en aftale med Dansk Autohjælp, som betyder forbedrede betingelser og service på klubbens Autohjælp. De nye betingelser er trådt i kraft og udsendes til de nuværende medlemmer. Ring til klubben, hvis du ønsker at høre mere om Autohjælpen, så sender vi de nye betingelser og et giroindbetalingskort. Navn: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Mobiltlf.: Policenr.: Kuponen sendes til Forsikringsklubben: GF-Thy & Mors, Sofievej 15,

Godt og billigt forsikret

Godt og billigt forsikret 10 MINUTTER med GF Viborg Generalforsamling Se invitationen inde i bladet Godt og billigt forsikret Sammen sparer vi hinanden for meget Hvordan kan din bilforsikring være både god og billig? Svaret er:

Læs mere

Så er der byttepenge!

Så er der byttepenge! Brug din medlemsindflydelse, og kom til generalforsamling! minutter Pengeinstitutternes Personale Forsikringsgruppe Spørg GF Værd at vide Forsikring med overskud Så er der byttepenge! 168 millioner til

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere