Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1

2 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning Tilvalgsdækning Fællesbestemmelser 1. Hvem er omfattet... 4 Figurantdækning 14. Ændringer i risikoen Hvor dækker forsikringen Hvad omfatter forsikringen Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen Forhold i skadetilfælde Forsikringens betaling Forhold i skadetilfælde Ændring af pris og betingelser...13 Hundesyge 7. Hvilke hunde kan forsikres Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges Hvad omfatter forsikringen Love og vedtægter Forhold i skadetilfælde Fortydelsesret...14 Hundeforsikringen består af en lovpligtig grunddækning og nogle frivillige tilvalgsdækninger, som du kan se herunder. Det fremgår af din police, hvilke dækninger din forsikring omfatter. GRUNDDÆKKNING Lovpligtig ansvarsforsikring som hundeejer ifølge Hundeloven. Hundeansvarsdækning 21. Ankenævn...15 Livsforsikring 10. Hvilke hunde kan forsikres Hvornår kommer forsikringen til udbetaling...10 TILVALGSDÆKKNINGER Der findes nedenstående tilvalgsdækninger til hundeforsikringen. 12. Hvad dækker livsforsikringen ikke...11 Figurantdækning 13. Hvis hunden dør...11 Hundesygeforsikring Livsforsikring Figurantdækning dækker ansvar for personer og ting, som hunden under deltagelse i et klub- eller foreningsarrangement forvolder skade på - også selvom skadelidte ved sin deltagelse i arrangementet har udsat sig for fare. F.eks. hvis din hund bider dommeren på en udstilling. Disse skader er nemlig ikke dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring. 2 3 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

3 Hundeansvarsforsikring 1. Hvilke personer er omfattet Forsikringen dækker hvis din hund forårsager skade på andre personer eller deres ting. 3. Hvad omfatter forsikringen Som hundeejer er du ansvarlig for enhver skade, som din hund måtte forårsage. Forsikrede personer : Begrænsninger: Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: 1. Forsikringen dækker dig, din husstand samt personer, der på dine vegne midlertidigt passer den eller de hund(e), der er nævnt i policen. 1. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som ifølge Hundeloven påhviler dig. 2. Ved husstand forstås: a) Familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, b) En person, der er gift med/lever i fast parforhold med dig, og c) Hjemmeboende børn. 2. Personskade Skade på personer der ikke tilhører din husstand. Personskade: Dækkes op til kr. 3. Tingskade Skade på ting, som ikke tilhører dig eller din husstand. Tingskade: Dækkes op til kr. Skader, der tilføjes hunden(e)s besidder eller de til dennes husstand hørende personer. Forsikringen dækker ikke ansvar for skader på dyr eller ting, som du eller hunden(e)s besidder (incl. husstand): a) Ejer eller bruger. b) Har brugt. c) Låner eller lejer. d) Opbevarer. e) Transporterer. f) Bearbejder. 2. Hvor dækker forsikringen g) Har sat dig i besiddelse af eller af anden grund har i din varetægt. Forsikringen dækker: 1. I Danmark og Grønland (eksklusiv Færøerne). Begrænsninger: 4. Hvalpe yngre end 4 måneder Skader forvoldt af hvalpe, der er yngre end 4 måneder gamle, er dækket på moderens forsikring. Hvalpe ældre end 4 måneder Skader, forvoldt af hvalpe, der er mere end 4 måneder gamle, er ikke dækket på moderens forsikring. Selvstændig forsikring skal tegnes. 2. Din hund er omfattet af forsikringen ved rejser og midlertidigt ophold uden for Danmark i indtil 3 måneder. Ved udlandsophold af længere varighed end 3 måneder kræves særskilt forsikring. 5. Slædehunde Forsikringen dækker ikke skader forvoldt af slædehunde i Grønland. 3. I udlandet dækkes det erstatningsansvar, som du kan pådrage dig efter det gældende retsområdes bestemmelser. Dog dækkes erstatningskravet højst med op til de anførte forsikringssummer i afsnit Skade, såvel personskade som tingskade, som den/de forsikrede hund(e), under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer, påfører en af de medvirkende personer (figuranter). Særskilt dækning kan tilkøbes. 4. Forhold i skadetilfælde Dækket Ikke dækket 1. Anmeld skaden snarest I tilfælde af skade skal du snarest indsende anmeldelse til os og give så fyldige oplysninger som muligt om skaden. I det omfang vi har betalt erstatning, indtræder vi i enhver henseende i eventuelle krav mod tredjemand. 2. Anerkendelse af dit erstatningsansvar Vi træffer bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun dig selv ikke os. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. 45 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

4 Figurantdækning Hundesyge Gælder kun hvis det fremgår af din police, at denne risiko er meddækket. Gælder kun hvis det fremgår af din police, at denne risiko er meddækket 5. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen dækker: Figurantdækningen dækker, hvis din hund f. eks. bider hundetræneren under træning. Forsikringen dækker ikke: 1. Forsikringen er udvidet til at dække den skade, såvel personskade som tingskade, som den/de forsikrede hund(e), under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer, påfører en af de medvir- kende personer (figuranter), også selv om disse ikke er sagesløse efter Hundeloven. 7. Hvilke hunde kan sygeforsikres 1. Sunde og raske hunde, som er fyldt 2 måneder, men endnu ikke er 5 år. Er hunden fyldt 3 år, men endnu ikke fyldt 5 år, skal der foreligge en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. 2. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus og revaccineres efter gælden- de vaccinationsanbefalinger og med de af Lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågæl- dende vaccine, som skal være godkendt i Danmark. 3. Hunden skal være ID-mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatovering. Hunden skal tillige være opført i Dansk Hunderegister. 6. Forhold i skadetilfælde 1. Anmeld skaden snarest I tilfælde af skade skal du snarest indsende anmeldelse til os og give så fyldige oplysninger som muligt om skaden. I det omfang vi har betalt erstatning, indtræder vi i enhver henseende i eventuelle krav mod tredjemand Anerkendelse af dit erstatningsansvar Vi træffer bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun dig selv ikke os. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstat- ning, som ikke dækkes af forsikringen. Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

5 8. Hvad omfatter forsikringen 9. Forhold i skadetilfælde 1. Forsikringen omfatter de(n) hund(e), der er nævnt i policen. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: 2. Forsikringen dækker nødvendige dyrlægeudgifter til at undersøge og behandle ved: a) Sygdom, når de første symptomer viser sig tidligst 30 dage efter, at hunden er omfattet af forsikringen. Karensperioden gælder dog ikke for hvalpe, der indtegnes, når de er mellem 2 og 3 måneder gamle. b) Tilskadekomst 3. Følgende udgifter er omfattet af forsikringen: a) Selve behandlingen b) Ophold på dyrehospital eller -klinik c) Nødvendige røntgenfotograferinger og elektro- kardiografi d) Laboratorieprøver (vævsprøver m.v.) e) Den medicin og de forbindingsmaterialer, som dyrlægen, dyrehospitalet eller klinikken direkte giver eller anvender på hunden under konsul tation eller indlæggelse f) Tandbehandling som følge af tilskadekomst. Det vil sige på grund af en pludselig, uventet og ude- frakommende hændelse Forsikringen dækker indenfor et forsikringsår højst med den i policen angivne sum. Laboratorieprøver erstattes med højst 10 % af for- sikringssummen. Erstatningen udgør 90 % af de dækningsberettigede udgifter, hvorefter selvrisikoen fratrækkes. Selvrisikoen udgør det beløb, der er nævnt i policen, og fratrækkes udgifterne i hver behandlingsperiode. En behandlingsperiode er et sygdomsforløb af højst 60 dages varighed. c) d) e) 1. Anmeld skaden snarest I tilfælde af skade skal du snarest kontakte os. Du kan anmelde skaden på vores hjemmeside, via Selvbetjening eller ved at ringe til os. Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke opfylder kravene, kan det få betydning for din ret til erstatning efter Forsikringsaftaleloven. 2. Oplysninger på regningen Ved sygdom eller ulykkestilfælde skal dyrlægens, dyrehospitalets eller dyreklinikkens regning sendes til os. Dyrlægen skal specificere regningen og angive diagnosen. Endvidere skal hundens race, eventuelle stambogsnavn, -nummer og chip-/tatoveringsnummer påføres regningen af dyrlægen. Hvis det ikke kan dokumenteres, at hunden regel- mæssigt er vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus efter gældende vaccinationsanbefalinger. Hvis hunden var under 2 måneder eller fyldt 5 år, da forsikringen trådte i kraft Sygdommen var opstået før forsikringen trådte i kraft Udgifter til: a) Medfødte sygdomme eller arveligt betingede syg- domme eller lidelser b) Skade eller sygdom, der er forårsaget af eller forvær- ret af manglende forebyggelse af sygdom eller und- ladelse af at opsøge dyrlæge i tide c) Skade eller sygdom som følge af uforsvarlig behand- ling af hunden, herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig eller manglende fodring, pasning eller pleje, hvis dette er i strid med dyre- værnsloven og ifølge veterinærfaglig vurdering dokumenteres at have forværret sygdommen eller skaden d) Forebyggende undersøgelser eller behandling e) Kastration eller sterilisation, som ikke er medicinsk begrundet (aggressivitet anses ikke for medicinsk begrundet) f) Røntgenfotografering og evt. behandling for dysplasi g) Behandling af tænder, som ikke er nødvendiggjort af tilskadekomst h) Behandling af tandkødsbetændelse, selv om denne skyldes tilskadekomst i) Behandling af tyggeskader j) Fødselshjælp, herunder kejsersnit k) Dyrlægeattester, som ikke er forlangt af os l) Medicin, der udleveres eller ordineres m) Halekupering og kosmetiske indgreb n) Medicinske bade, herunder behandling mod lopper, lus og andet utøj o) Transport p) Skader, som hunden har fået under deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller under træning til det. Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

6 Livsforsikring Gælder kun hvis det fremgår af din police, at denne risiko er meddækket 10. Hvilke hunde kan forsikres 1. Sunde og raske hunde, som på tegningstidspunktet er fyldt 2 måneder, men endnu ikke er 5 år. 2. For hunde, der er fyldt 1 år, kræves en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. 3. Forsikringer med forsikringssum over kr. kan kun tegnes for hunde, der ER fyldt 1 år, men endnu ikke er fyldt 3 år. Der kræves en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. 4. Forsikringssummerne nedskrives med 20 % fra det fyldte 7. år, uden at præmien derved ændres. Når hunden fylder 11 år, bortfalder forsikringen. 5. Forsikringen kan KUN tegnes som tilvalgsdækning til hundesygeforsikringen. 11. Hvornår kommer forsikringen til udbetaling 12. Hvad dækker livsforsikringen ikke 1. Aflivning som følge af adfærdsproblemer. 2. Dødsfald/aflivning som følge af arvelige eller medfødte lidelser og sygdomme eller deraf afledte lidelser. 3. Dødsfald, der skyldes ejerens/besidderens forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. 4. Dødsfald/aflivning som følge af lidelser, som hunden havde inden forsikringens ikrafttrædelse. 5. Aflivning som følge af hofteleds- eller albueledsdysplasi, OCD eller deraf afledte lidelser, med mindre røntgenbilleder kan dokumentere, at hunden ikke har lidt af hofteleds- eller albueledsdysplasi. 6. Dødsfald under udførelse af opgaver som tjenestehund. 7. Aflivning som følge af påkørsel af bil, hvis hunden færdedes ved befærdet vej uden at være i snor. 8. Dødsfald som følge af deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller træning hertil. 9. Aflivning som følge af diskusprolaps. 10. Dødsfald som følge af, at hunden er blevet efterladt i en bil i solen eller ved kuldegrader, efterladt bundet uden opsyn med kvælning til følge, bundet ved siden af motorkøretøj eller i det hele taget transporteret uforsvarligt eller uhensigtsmæssigt. 11. Såfremt en hund stjæles eller bortkommer, ydes ingen erstatning. 1. Livsforsikringen kommer til udbetaling, hvis de(n) i policen angivne hund(e) dør som følge af sygdom eller ulykke. 2. Hvis en dyrlæge vurderer, at hunden grundet sygdom eller ulykke skal aflives, vil udbetaling finde sted. Dokumentation for aflivning, foretaget af en dyrlæge, skal indsendes til selskabet, før en udbetaling kan finde sted. 3. Erstatningsbeløbet kan maksimalt udgøre genanskaffelsesprisen på en tilsvarende hvalp på skadestidspunktet. Erstatningen kan dog aldrig overstige den på policen anførte forsikringssum med eventuel nedskrivning på grund af alder, jf. punkt Hvis hunden dør 1. Anmeld dødsfaldet snarest Ved hundens død som følge af sygdom eller ulykke, skal du kontakte os. Vi vil i den forbindelse rådgive dig om, hvilken form for dokumentation, vi forlanger før en forsikringsudbetaling. 2. Dokumentation Eventuelle udgifter til dokumentation og attester påhviler dig. Dog vil vi betale en obduktion, hvis vi forlanger, at en sådan foretages Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

7 Fællesbestemmelser 14. Ændringer i risikoen 1. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er angivet i policen, skal du oplyse os om dette, så vi kan tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte, og i givet fald på hvilke betingelser og til hvilken pris. Det gælder f.eks. i følgende situationer: 15. Forsikring i andet selskab Forsikringens betaling a) Antallet af hunde. Forsikringen omfatter kun de(n) hund(e), der er nævnt i policen. Hvis du får en ny hund, er denne først omfattet af forsikringen, når vi har accepteret dette. b) Aflivning/død. c) Ophør. Hvis en hund skifter ejer, ophører hundesyge- og livsforsikringen ved ejerskifte. Vi skal straks underrettes herom. Ansvarsforsikringen dækker dog ny ejer i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt den nye ejer ikke er dækket af anden forsikring. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærvæ- rende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1. Præmien fastsættes efter vores gældende tarif. Sammen med præmien opkræves eventuel skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige. 2. Du betaler alle udgifter ved opkrævningen. 3. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. 4. Betales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, vi må udsende. Gebyret fremgår af gebyr oversigten på Herudover er vi berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 5. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen. 6. Selskabet kan kræve gebyr for: - Udsendelse af opkrævninger. - Rykkere, som er fremsendt ved manglende betaling. - Udsendelse af forsikringspolice, - Opsigelse af forsikringen, før forsikringens udløb (forsikringens hovedforfald). - At sende beløb. Gebyr fremgår af gebyroversigten på 17. Ændring af pris og forsikringsbetingelser 1. Forsikringssummerne, præmier, selvrisikobeløb, forkortet opsigelsesgebyr og andre beløb, der er anført på policen eller i betingelserne, indeksreguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. 2. Selvrisici og summer reguleres hvert år pr. 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeks- reguleres. 3. Præmien reguleres 1. januar eller pr. første hovedforfald herefter. 4. Hvis udgivelsen af det anvendte løntal fra Danmarks Statistik ophører, kan selskabet fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen af udgifterne, kan vi med mindst 1 måneds varsel foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Du har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 6. Hvis vi ændrer forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring, kan denne ændring gennemføres med 1 måneds skriftligt varsel. Du har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra den dato, ændringen træder i kraft Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

8 18. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 1. Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke du eller vi opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (hovedforfald). Hovedforfaldsdagen er anført på din police. 2. Du har herudover en særlig mulighed for at opsige forsikringen med kortere varsel mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Beløbet kan også oplyses ved henvendelse til selskabet. 3. Fra den dag selskabet har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned, efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både du og vi opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 4. Din adgang til at lade forsikringen udgå i tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser eller ændringer af forsikringsvilkårene er omtalt i pkt og Ejerskifte skal straks meddeles os. Hundeansvarsforsikringen dækker den nye ejer i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt den nye ejer ikke er dækket af en anden forsikring. 21. Ankenævn 1. Hvis der opstår uenighed mellem dig og os om forsikringen, og hvis problemet ikke kan løses efter forhandling med os, kan du klage til: Ankenævn for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon er åben mellem kl. 10 og kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Du kan få klageskemaet og et girokort til gebyret hos selskabet, i Ankenævnets sekretariat eller hos: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon er åben mellem kl. 10 og kl Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning, herunder eksisterende Lov om Forsikringsaftaler samt Lov om Finansiel virksomhed. 20. Fortrydelsesret 1. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene. Hvis du f.eks. får vilkårene mandag d. 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag d. 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. 2. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked f.eks. pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan evt. sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. 3. Du skal give besked til I Care A/S Rådhuspladsen København K eller Såfremt du ønsker at benytte fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse evt. policenummer samt gerne returnere evt. police og girokort Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

KATTEFORSIKRING VERSION

KATTEFORSIKRING VERSION KATTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Katteforsikring afsnit 15 18 Side 5 Dækningskema afsnit 19 Side 6 GuldKat

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Dækningsskema afsnit 20 Side

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Katteforsikring afsnit 15 18 Side 6 3. Dækningskema afsnit 19 Side

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere