Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret"

Transkript

1 Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste, om it-sikkerheden nu også fungerer i praksis, viser den nye undersøgelse IT i praksis 2014 fra Rambøll Management Consulting og DANSK IT. 60 procent af de danske virksomheder har inden for det seneste år styrket it-sikkerheden, og halvdelen forventer at gøre det i det kommende år. Blandt andet har mere end 80 procent af virksomhederne i dag en formel it-sikkerhedspolitik vedrørende tekniske forhold og lige så mange har en it-sikkerhedspolitik vedrørende brugernes adfærd. Alligevel er det kun 56 procent, der gennemfører tekniske test af itsikkerheden. Og kun 20 procent gennemfører test af, hvorvidt medarbejderne reelt kan anvende og efterlever de givne retningslinjer. - På den ene side er det glædeligt, at danske virksomheder styrker indsatsen på it-sikkerhedsområdet. På den anden side er det bekymrende, at så mange ikke tester, om itsikkerheden fungerer i praksis. Blandt andet de mange sager om læk af cprnumre viser, at det er helt centralt for it-sikkerheden, at man tester og kontrollerer om medarbejderne efterlever retningslinjerne og samtidig gennemfører tekniske test af sikkerheden, siger Per Andersen, adm. direktør, DANSK IT. En af måderne til at få flere virksomheder til at gøre det, er at styrke Datatilsynet. - Et styrket og mere proaktivt Datatilsyn, der kan give mærkbare bøder, hvis virksomhederne ikke har styr på it-sikkerheden, vil være et væsentligt incitament, lyder det fra Per Andersen, DANSK IT. I den offentlige sektor ser man samme billede af it-sikkerheden som i den private sektor. På positivsiden har to ud af tre offentlige virksomheder øget indsatsen på it-sikkerhedsområdet siden sidste år. På negativsiden har heller ikke de offentlige virksomheder fokus på at afprøve, om it-sikkerheden kan stå distancen i praksis. - Man kan have nok så skrappe retningslinjer for it-sikkerheden, men det er ikke meget værd, hvis medarbejderne fx åbner phisingmails, besøger inficerede hjemmesider eller sløser med omgangen med password, fortæller Ejvind Jørgensen direktør i Rambøll Management Consulting. Side 1 af 9

2 Kun hver femte virksomhed tilpasser i høj grad deres digitale services til smartphones eller tablets Mere end 40 procent af danske virksomheders kundevendte digitale services kan ikke eller kun i mindre grad anvendes på en smartphone eller tablet. Og det selvom flere end 64 procent af danskerne har en smartphone, og 50 procent har adgang til en tablet, viser ny undersøgelse fra Rambøll Management Consulting og DANSK IT. - Andelen af danskere, der anvender en smartphone og/eller tablet vokser så hurtigt, at virksomhederne har svært ved at følge med. Både private og offentlige virksomheder risikerer at tabe kunder, hvis ikke de får tilpasset deres salgs- og servicekanaler til de mobile teknologier, siger Per Andersen, adm. direktør, DANSK IT. Kun 18 pct. af de private og omkring 12 pct. af de offentlige tilbyder i høj grad grænseflader tilpasset smartphones eller tablets. Og hver femte af de private virksomheder har slet ikke mobiloptimeret deres services. Selv om smartphones og tablets er kundernes foretrukne enheder, er der en anden vigtig grund til at gøre en indsats i forhold til de digitale grænseflader. - Den høje brugervenlighed har sammen med smartphone- og tabletskærmens lille størrelse skabt, hvad man kunne kalde en app user experience -model. Den store gevinst, når vi taler om app user experience -modellen, er, at man får få, men præcise informationer. Få valgmuligheder, men fremfor alt de rigtige samt enkle intuitive grænseflader, hvor der ikke er behov for nogen form for introduktion, fortæller Nils Roien, senior manager i Rambøll Management Consulting. Side 2 af 9

3 Digital tornerosesøvn? Danske virksomheder føler sig ikke truet af nye teknologier Kun en femtedel af de danske virksomheder opfatter digitalt baserede produkter som en konkurrencemæssig trussel, viser en ny undersøgelse IT i praksis 2014 fra Rambøll Management Consulting og DANSK IT. Danske virksomheder mener ikke, de er i fare for at få konkurrence fra nye spillere og konkurrenter, der baserer deres produkt på nye teknologier inden for fx mobile, social, cloud og data mining. Kun 20 procent føler sig i høj eller nogen grad truet. 26 procent gør det kun i mindre grad, 45 procent slet ikke og 9 procent har ingen anelse. - Hvis traditionelle brancher tror sig sikre mod at få konkurrence fra virksomheder, der er bedre til at udnytte nye teknologier, kan de godt tro om igen. Hotelbranchen bliver udfordret af nye aktører som Airbnb, som formidler privat udlejning af lejligheder og værelser i hele verden. Taxabranchen bliver udfordret af apps, hvor private kan koordinere samkørsel. Og i finansbranchen er andre aktører som Google og Facebook på vej med finansielle produkter. Kun fantasien sætter tilsyneladende grænser for, hvad teknologien kan anvendes til, lyder det fra Per Andersen, adm. direktør, DANSK IT. DANSK IT og Rambøll advarer man mod, at danske virksomheder sover digital tornerosesøvn. - Der er et utal af entreprenante folk i startup-virksomheder, hvis primære fokus er at ryste op i traditionelle brancher ved hjælp af digitale produkter eller forretningsmodeller typisk under den parole, at de vil demokratisere eller revolutionere et givent marked. Er man en mere traditionel virksomhed, bør man nok til at overveje, om ikke det vil være rettidig omhu, at man begynder selv at skabe den digitale omvæltning, som må forventes at komme alligevel, tilføjer Per Andersen. Konsekvenserne for organisationen undervurderes Ifølge undersøgelsen tyder noget på, at mange virksomheder organisatorisk ikke er tiltrækkeligt godt klædt på til at udnytte de digitale muligheder. Op mod hver fjerde virksomhed giver således udtryk for, at deres it-organisation ikke vil kunne rumme at yde en indsats til den digitale forretningsudvikling af virksomheden ved siden af det øvrige it-arbejde. Særligt it-cheferne (41 procent) påpeger, at det at deltage i den digitale udvikling af forretningen kræver andre kompetencer, end de it-drift-kompetencer, som it-organisationen traditionelt besidder. Det samme er kun gældende for 26 procent af CEO erne. - Der er risiko for, at ledelsen i virksomhederne undervurderer den digitale udviklings betydning, både for virksomheden som helhed og for it-organisationen specifikt. Der er stadig behov for, at it-cheferne bidrager til at bringe den teknologiske udvikling på dagsordenen i virksomhederne. Og ikke mindst sikre, at det kommunikeres, hvilke konsekvenser den digitale udvikling har for egen organisation og sikre, at den nødvendige tilpasning sker i som uden for it-organisationen, siger Nils Roien, senior manager i Rambøll Management Consulting. Kun 20 procent af de danske it-chefer og forretningsansvarlige vurderer, at de har opnået stor succes i markedet via digital teknologi. Side 3 af 9

4 Side 4 af 9

5 Stigende skepsis over for velfærdsteknologi Andelen af danskere, der synes, det er acceptabelt at anvende velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg, er faldet med 10 procent i løbet af blot et år, viser ny undersøgelse. Videokonsultationer med lægen, online overvågning af helbredet, vasketoiletter, GPS-overvågning af demente og mange andre velfærdsteknologier bliver i stigende grad en mulighed for danskerne. Men efter i nogle år at have været blevet mødt med stigende accept, er tilslutningen til velfærdsteknologi nu styrtdykket fra 48 procent til 38 procent. De mange historier om besparelser og effektiviseringer i den offentlige sektor er med til at gøre borgerne mere skeptiske over for nye offentlige tiltag herunder velfærdsteknologi, vurderer man i DANSK IT, der sammen med Rambøll Management Consulting står bag undersøgelsen IT i praksis Når modstanden mod velfærdsteknologi er stigende, kan det meget vel hænge sammen med, at mange borgere først og fremmest oplever det som en spareøvelse. Årsagen kan også være, at der nu i mange år er blevet talt og talt om velfærdsteknologi, men teknologierne er endnu ikke blevet udbredt i stor skala. Det er lidt en skam, for nok kan velfærdsteknologi spare ressourcer, men den kan i lige så høj grad forbedre kvaliteten. For eksempel kan kronikeren via online konsultationer slippe for, at bruge lang tid på at gå til kontrol på sygehuset, siger Ejvind Jørgensen, direktør i Rambøll Management Consulting. Kun 37 procent af danskerne er helt eller delvist enige i, at velfærdsteknologi er med til at øge kvaliteten fx i form af mere tryghed, sikkerhed og fleksibilitet. Til gengæld mener mere end halvdelen af danskerne (53 procent), at velfærdsteknologien er med til at spare ressourcer i det offentlige. - Det er helt legitimt, at det offentlige har et behov for at spare penge ved hjælp af velfærdsteknologi, men det er farligt, hvis dette behov bliver vurderet som vigtigere end borgernes behov for løsninger, der opleves som reelle serviceforbedringer. Besparelser og serviceforbedringer kan sagtens gå hånd i hånd. Men det kræver, at det offentlige i højere grad inddrager borgerne, når løsningerne skal udvikles og udbredes. Kan borgerne ikke se, at de får gavn af løsningen, bliver det svært at få udbredt teknologierne og så er der ikke mange besparelser at hente, siger Per Andersen, direktør i DANSK IT. Kun hver femte kommune forventer ifølge undersøgelsen at inddrage borgerne i valg og udvikling af nye velfærdsteknologier. Side 5 af 9

6 Flere unge er glade for offentlig selvbetjening Antallet af unge, der bakker op den store omstilling til digital selvbetjening i den offentlige sektor er steget markant fra 45 procent sidste år til 63 procent i år. Alligevel er befolkningens samlede opbakning kun svagt stigende. Det viser undersøgelsen IT i praksis 2014 fra Rambøll Management Consulting og DANSK IT. - Det er lykkedes for mange offentlige virksomheder blandt andet via utraditionelle kampagner at få vendt de unges opfattelse af offentlige selvbetjeningsløsninger, som fx Skat, der med hjemmesiden specifikt henvender sig til unge i såvel sprog og indhold, siger Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll Management Consulting. Til gengæld er opbakningen fra de årige faldet fra 73 procent i 2012 til 62 procent i Det betyder, at befolkningens opbakning kun er steget svagt fra 48 procent til 51 procent i forhold til for et år siden. Blandt de +65-årige bakker kun 29 procent op om fuld digital selvbetjening. - Samlet set er der kun sket en minimal stigning i danskernes accept af, at de inden udgangen af 2015 skal kommunikere digitalt med det offentlige. Årsagen skal næppe findes i en generel modvilje mod digitalisering som sådan for de fleste bruger digitale værktøjer i alle mulige andre sammenhænge i deres hverdag. Årsagen skal snarere findes i kvaliteten af de digitale løsninger, de møder, fortæller Ejvind Jørgensen. De offentlige digitaliseringschefer er godt klar over, at der er plads til forbedringer. 72 procent vurderer, at der et stort eller meget stort potentiale, hvis de tager nye og bedre selvbetjeningsløsninger i brug. Hver femte myndighed kvitterer ikke for data afleveret digitalt Næsten hver femte (17 procent) af de offentlige myndigheder sender sjældent eller aldrig en kvittering til borgerne, når de har afleveret data digitalt. - I alle mulige andre sammenhænge får man en kvittering, hvis man bestiller en vare eller afleverer papirer. Det er en ydelse, som er ganske simpel at levere, og en ydelse som bør være helt central i den digitale kommunikation ellers risikerer man, at borgerne griber telefonen for at tjekke, at deres data ikke er sendt ud i intetheden - og så må både borger og myndighed bruge en masse unødvendige ressourcer, siger Per Andersen, adm. direktør DANSK IT. Undersøgelsen viser, at 68 procent af offentlige virksomheder fremsender en kvittering. 15 procent af de adspurgte er ikke klar over, om de gør de. 17 procent gør det sjældent eller aldrig. - Vi kan kun bakke op om, at Danmark er blandt de første i verden til at omstille den offentlige sektor til digital selvbetjening. Det vil give serviceforbedringer og spare penge. Men skal det yderst ambitiøse projekt komme helt i mål, er der blandt andet behov for, at løsningerne i højere grad kan håndtere borgerens rejse gennem hele værdikæden. Borgerne må fx ikke opleve kun at kunne løse enkelte af sine forretninger under selvbetjeningsforløbet, lyder det fra Per Andersen, adm. direktør, DANSK IT. - Det er også en udfordring, at hver tredje myndighed ikke har udfaset pdf-blanketter til fordel for interaktive webløsninger. For hermed oplever borgeren næppe den digitale løsning som noget nyskabende, der giver dem specielt bedre service, forsætter han. Hos både DANSK IT og Rambøll peger man på, at den dybereliggende årsag til, at de offentlige selvbetjeningsløsninger ikke altid rammer plet i forhold til borgernes situation og behov, meget vel kan være, at hver tredje offentlige virksomhed ifølge undersøgelsen tager udgangspunkt i egne forudsætninger og præmisser, når de digitaliserer. Side 6 af 9

7 Side 7 af 9

8 De store kommuner giver de små digitalt baghjul Selvom det er de små kommuner, der vil få mest gavn af at samarbejde med andre kommuner omkring digitaliseringen, er det primært de store kommuner, som gør det, viser undersøgelsen IT i praksis 2014 fra Rambøll Management Consulting og DANSK IT. Halvdelen af de store kommuner af de store kommuner overvejer eller arbejder allerede i høj eller i nogen grad i forpligtende samarbejder på udvalgte it-områder (shared service-enheder og/eller center of excellence). Blandt de små kommuner er det 43 procent. - Umiddelbart synes det oplagt for de mindre kommuner at søge ind i samarbejdskonstellationer for at opnå tilstrækkelige strategiske og taktiske kræfter til at kunne gribe mulighederne og i det hele taget at opnå kritisk masse kompetence- og ressourcemæssigt. Men det er blandt de største kommuner, at interessen er størst. Mindre kommuner kan simpelthen savne strategisk drivkraft og kompetence til at magte at gå ind i samarbejdskonstellationer, lyder det fra Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll Management Consulting. Også på andre områder er de store kommuner i færd med at løbe fra de små. Fare for kommunal skævvridning 75 procent af de store kommuner opruster i høj eller i nogen grad internt for at have de nødvendige ressourcer til at udnytte de teknologiske muligheder. Det samme gør kun 54 procent af de små kommuner. 29 procent af de store kommuner vil i stigende grad indgå aftaler med private aktører. Det vil kun 13 procent af de små kommuner. - Det viser, at de større kommuner i en hel anden grad er i stand til at udnytte informationsteknologien som en central og vital løftestang for at udvikle services og effektivisere. Der er derfor ikke nogen tvivl om, at det er et tema som vil komme til at stå højt på direktionens agenda, siger Ejvind Jørgensen og tilføjer, - Vi mærker allerede nu en stærkt øget interesse bl.a. intensiveret af det forhold, at det har været rejst i økonomiforhandlingerne lige før sommer mellem Regeringen og KL Hos DANSK IT frygter man en skævvridning af de kommunale servicetilbud. - Får de små kommuner ikke indhentet de store kommuner, risikerer borgerne på sigt, at komme til at opleve en meget uensartet service på tværs af kommunerne. For eksempel kan man forestille sig, at borgere i små kommuner ikke får adgang til visse velfærdsteknologier, som ellers er standard i de store kommuner, lyder det fra direktør i DANSK IT Per Andersen, der peger på, at de store kommuner er langt foran de små kommuner, når det gælder om at ændre organisationen, så de bedre bliver i stand til at udnytte velfærdsteknologi. I 71 procent af de store kommuner vil udnyttelse af velfærdsteknologi i høj eller nogen grad betyde eller komme til at betyde væsentlige ændringer i måden, man organiserer it på. Det er kun gældende i 40 procent af de små kommuner. Side 8 af 9

9 Kontakt Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll Management Consulting, M , Per Andersen, direktør, DANSK IT, mobil: , mail: Marie K. Friborg, projektleder for IT i praksis 2014, Rambøll Management Consulting, M , Morten Larsen, pressechef DANSK IT, T / M , Om DANSK IT DANSK IT er en non-profit interesseorganisation stiftet i 1958 med det formål at udbrede kendskabet til informationsteknologien og dens anvendelse, fremme anvendelsen af informationsteknologien til gavn for både samfundet og den enkelte bruger og samle it-brugere, it-professionelle og andre it-interesserede om disse opgaver. Mere information på Om Rambøll Management Consulting Rambøll Management Consulting er en international konsulentvirksomhed med mere end 600 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Stockholm, Oslo, Helsinki, Hamburg, London, Berlin og Bruxelles. Vi leverer uafhængig rådgivning inden for management, it, research og survey til et globalt marked. Vi har over 40 års erfaring fra projektarbejde i det meste af verden og er en del af Rambøll rådgiver koncernen med mere end medarbejdere. Mere information på Side 9 af 9

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Pressemeddelelse 30. august 2016 Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Danske virksomheder vurderer, at de risikerer at miste store lunser af omsætningen,

Læs mere

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER:

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: PRESSEMEDDELELSE RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OG DANSK IT BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: Borgernes digitale begejstring daler Borgerinddragelse afgørende

Læs mere

It-sikkerhed i danske virksomheder

It-sikkerhed i danske virksomheder It-sikkerhed i danske virksomheder Rundspørge blandt it-chefer, it-sikkerhedsansvarlige og ledere DANSK IT har gennemført en rundspørge blandt danske it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere for at finde

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER

STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER White paper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2014 Rambøll og DANSK IT udgav den 27. august 2014 rapporten Business

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige

Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige Selvom flertallet af danskerne (5 pct.), sidst de anvendte digital selvbetjening, følte sig trygge, gør dette sig ikke gældende

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Statens Administration i tager denne måned tager hul på brugen af softwarerobotter, der kan tage sig af rutinearbejdet og mindske fejl. Forundersøgelser

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012

PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012 PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING, FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov.

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2013 Peter Henriksen 12 Digitaliseringsstrategi for Flextrafik Indstilling: Direktionen indstiller, At arbejdet med digitaliseringsstrategien

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov Børsen Forsikringskonference, 1. juni 2017 i København Forsikringsbranchen står over for

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30.

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30. Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef DUBEX Security & Risk Management Summit 30. oktober 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for offentlig fornyelse

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Whitepaper. Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015

Whitepaper. Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015 Whitepaper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015 Rambøll og DANSK IT udgav den 25. august 2015 rapporten Business Technology: strategi, trends

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION 4 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 Gevinsttræ. Fra business case til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere