Opgave nr. 1: Aftaleret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave nr. 1: Aftaleret"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent samtidig med pengeinstitutternes indtog på dette marked havde de traditionelle långivere, realkreditinstitutterne, udvidet deres produktsortiment, så det ikke længere kun omfattede stående, fastforrentede lån, men også bl.a. lån med afdragsfrihed og refinansiering efter kort tid. Pengebanken markedsførte sine boligkreditter under navnet»murstensprioritet«og følgende to slogans:»hvorfor realkreditlån, når du kan samle det hele hos os?«og»det er dit valg: Fast rente eller ej? Afdragsfrihed eller ej? Vi har det hele«. I forbindelse med køb af et 1-familieshus i foråret 2006 tog tandlæge Arne Abel kontakt til flere låneudbydere, herunder Pengebanken. Arne endte med at indgå låneaftalen med Pengebanken, hvor han i forvejen var kunde. På et møde med kunderådgiver Berit Bentsen i Pengebanken den 1. juli 2007 skrev Arne under på»murstensprioritet Låneaftale«, der fyldte 3 sider og på forsiden indeholdt følgende afsnit:»renten er variabel og følger Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et fast tillæg på 1 % og udgør for tiden 5,25 % p.a.[*]«. Ovenover underskriftsfeltet på side 3 var der følgende to afsnit:»kunden har tillige gjort sig bekendt med Pengebankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter, som findes på og accepterer, at disse udgør en del af MurstensPrioritet-kontraktens vilkår«.»for MurstensPrioritet gælder i øvrigt Pengebankens Almindelige forretningsbetingelser, som kunden har gjort sig bekendt med disse findes ligeledes på [*]»p.a.«er en forkortelse for pro anno, der betyder»om året«eller»pr. år«. En rente på 5,25 % p.a. betyder, at der skal betales 5,25 kr. i rente for at låne 100 kr. i et år. 1

2 Pengebankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter på 4½ tætskrevne sider indeholdt bl.a. følgende punkter:»pengebankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter gælder kun i det omfang, andet ikke er aftalt for lånet/kreditten«.»renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet er aftalt«. Pengebankens almindelige forretningsbetingelser på 3 tætskrevne sider indeholdt bl.a. følgende punkter:»disse forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Pengebanken og dens kunder, medmindre andet er bestemt i særskilte aftaler, f.eks. udlånsdokumenter mv.«.»renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet er aftalt«. Ved brev af 1. november 2008 meddelte Pengebanken Arne, at banken»som følge af de betydelige vanskeligheder pga. den verdensomspændende finanskrise«var nødsaget til at hæve renten til 5,50 % p.a. på MurstensPrioritet med virkning fra den 1. februar Pengebanken meddelte samtidig, at renten fremover ville blive ændret i takt med Pengebankens almindelige rentevilkår for udlån til privatpersoner. Arne mente at have fået et lån, hvor renten lå fast, medmindre Nationalbanken ændrede udlånsrenten hvilket Nationalbanken ikke havde gjort. Han tog derfor omgående telefonisk kontakt til Berit i banken og protesterede over renteforhøjelsen. Berit afviste Arnes protester, idet hun bl.a. henviste til de almindelige bestemmelser for lån og kreditter og de almindelige forretningsbetingelser. Dagen efter henvendte Arne sig til sin advokat for at få oplyst, om Pengebanken havde ret til at forhøje renten som sket. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1: Aftaleret 1. Aftalegrundlaget. (Vedtagelse?) Aftalen mellem Arne Abel og Pengebanken udgøres af 3 aftaledokumenter: (1) låneaftalen mellem banken og Arne, (2) bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter og (3) bankens almindelige forretningsbetingelser. For at kunne afgøre, hvad der gælder om ændring af renten, må der tages stilling til, hvad der er aftalt (vedtaget), hvordan det skal fortolkes, og hvorvidt det aftalte evt. skal tilsidesættes som ugyldigt. Af opgaveteksten fremgår, at Arne skriver under på låneaftalen. Denne er derfor utvivlsomt en del af aftalegrundlaget. Lige ovenover underskriftsfeltet på dette aftaledokument er det anført, at bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter samt bankens almindelige forretningsbetingelser»udgør en del af«hhv.»gælder«for låneaftalen om»murstensprioritet«. Det fremgår ikke af opgaveteksten, om de almindelige bestemmelser og de almindelige forretningsbetingelser er udleveret til Arne inden eller samtidig med hans underskrift. Det er klart, at en udlevering især en udlevering inden aftaleindgåelsen normalt vil gøre det klarere, at vilkårene er vedtaget, men her må begge sæt vilkår dog anses for vedtaget, uanset om de er udleveret eller ej: Arne har ved sin underskrift ikke blot erklæret, at begge sæt vilkår er en del af aftalen, men også at han har»gjort sig bekendt med«vilkårene. Heraf følger dog ikke, at enhver bestemmelse i disse vilkår uanset hvor overraskende og byrdefuld bestemmelsen end måtte være kan anses for vedtaget af Arne. Dette gælder, selv om Arne har skrevet under på, at han er bekendt med vilkårene. 2. Den aftalte rente fast eller variabel? (Fortolkning) Fortolkningen må tage udgangspunkt i låneaftalen. Herefter må de almindelige bestemmelser og de almindelige forretningsvilkår inddrages i overvejelserne Fortolkning af»murstensprioritet«isoleret set Indledningsordene»Renten er variabel«stemmer når de læses helt isoleret med Pengebankens opfattelse. Men ordene kan netop ikke læses helt isoleret. Fortsættelsen er»... og følger Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et fast tillæg på 1 % og udgør for tiden 5,25 % p.a.«. Det angives altså med de 3 indledningsord, at renten kan varieres, og med eftersætningen, hvorledes den kan varieres. Efter ordlyden er der ingen som helst tvivl om, at det er Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente, der er afgørende. Sætter Nationalbanken denne rente op eller ned, følger renten på»murstensprioritet«med hverken mere eller mindre. Det fremgår oven i købet eksplicit, at tillægget på 1 % er»fast«. Det giver ingen mening, når Pengebanken hævder, at renten er frit variabel, da tillægget ifølge aftalen er»fast«. Almindelige fortolkningsregler om at undgå meningsløshed eller selvmodsigelser i en aftale støtter således det resultat, der følger af en ren ordlydsfortolkning. Fortolkningsreglen om at undgå overflødighed støtter også resultatet: Hvis Pengebankens opfattelse var rigtig, kunne og skulle der blot have 3

4 stået»renten er variabel«, hverken mere eller mindre, og eftersætningen ville være helt overflødig. Resultatet er aldeles sikkert, og der er ingen grund til at anføre uklarhedsreglen til støtte for det. Uklarhedsreglen kan dog siges at underbygge resultatet yderligere, idet en evt. uklarhed måtte komme banken til skade, da det er banken, der har affattet dokumenterne Fortolkning i lyset af de almindelige bestemmelser for lån og kreditter De almindelige bestemmelser for lån og kreditter kan ikke rokke ved det resultat, der følger af en (selv blot nogenlunde) sikker fortolkning af en individuel aftale. Låneaftalen går forud for de almindelige bestemmelser, jf. lex specialis-princippet, og de almindelige bestemmelser anfører tilmed selv dette, da de kun gælder»i det omfang, andet ikke er aftalt for lånet/kreditten«. Lex posterior-princippet medfører også, at låneaftalen har forrang. Der ville kun være noget at diskutere, såfremt de almindelige bestemmelser hævdedes at tilføje noget til låneaftalen. Ændre noget i låneaftalen kan de under ingen omstændigheder. Der er ingen uklarhed, og der er ikke behov for uklarhedsreglen, der i forbrugerforhold er lovfæstet og gjort præceptiv med bestemmelsen i AFTL 38 b. Denne bestemmelse kan dog siges at cementere det resultat, der er anført ovenfor: Selv hvis dette resultat var uklart hvad det ikke er ville banken ikke kunne ændre renten på»murstensprioritet«i andre tilfælde, end hvor banken fulgte Nationalbankens renteændring Fortolkning i lyset af de almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser kan lige så lidt som de almindelige bestemmelser for lån og kreditter rokke ved resultatet. Argumentationen er den samme som ovenfor under punkt Tilsidesættelse af vilkår. (Ugyldighed?) Med det resultat, der følger af en fortolkning, bliver der ikke behov for at diskutere tilsidesættelse. Litteratur (pensum): Palle Bo Madsen: Kort indføring i Aftalefortolkning (2007). 4

5 Opgave nr. 2: Erstatningsret Carl Carlsen, der netop var gået på efterløn, ejede et lille nedlagt landbrug. For at være selvforsynende med grøntsager mv. dyrkede Carl en del af jorden. Lørdag den 24. oktober 2009 kørte Carl på sin traktor på en af sine marker i færd med at pløje jorden. På samme tidspunkt kom Aksel Andersen kørende i sin Volvo med den tilladte hastighed på 80 km/t på landevejen langs Carls mark. Pludselig løb en hund ud på vejen lige foran Aksel, der i et forsøg på at undvige hunden mistede herredømmet over Volvoen, som fortsatte ind på Carls mark. Volvoen standsede først, da den ramte Carls traktor. Det hele skete så pludseligt, at Carl ikke havde nogen mulighed for at undgå sammenstødet. Ved sammenstødet fik Aksels Volvo en skade, som det kostede kr. at udbedre. Aksels Volvo var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Totalsikring. Carls traktor fik ved sammenstødet en skade, som det kostede kr. at udbedre. Carl havde tegnet lovpligtig motoransvarsforsikring samt en kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kr. på kaskoforsikringen. Ansvarsforsikringen dækkede ifølge policen»erstatningsansvar for skader forvoldt ved benyttelse af traktoren«. Det kunne ikke opklares, hvorfor hunden, som tilhørte Bent Bentsen, var sluppet ud af sin ellers helt forsvarligt indhegnede hundegård. Hunden var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Safe. Umiddelbart efter sammenstødet sprang Carl ned fra traktoren og sikrede sig, at der ikke var sket noget med Aksel. Efter at både Aksel og Carl havde sundet sig lidt, satte Carl sig ind i traktoren for at bakke den fri af Volvoen. Da han nærmede sig David Dams mark, som stødte direkte op til Carls mark, ville han bremse. Fordi Carls støvler var glatte af mudder, gled hans fod fra bremse til speeder, og derfor fortsatte han lige ind i det hegn, som David havde opstillet langs sin mark. 5

6 Ved påkørslen fik Davids hegn en skade, som det kostede kr. at udbedre. Skaden på hegnet var dækket af en tingsforsikring, som David havde tegnet i forsikringsselskabet Fuldsikring. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave nr. 2: Erstatningsret 1. Skaden på Volvoen ( kr.) Aksels kaskoforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring dækker skaden på kr. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Selv om skaden sker ved et sammenstød med Carls traktor, der på skadestidspunktet er i brug som trafikmiddel, er Carl ikke objektivt ansvarlig for skaden, idet FL 101 og 103, stk. 2, ikke gælder i den foreliggende situation, fordi skaden forvoldes uden for færdselslovens geografiske anvendelsesområde (Lærebogen s. 172 og 173 f.). Ansvarsgrundlaget for Carl er den almindelige culparegel, jf. FL 102. Carl, der»ikke havde nogen mulighed for at undgå sammenstødet«, har ikke handlet culpøst og bærer derfor ikke noget ansvar for skaden. Bents hund, der løb ud foran Aksels bil, har forvoldt skaden på bilen. Bent er objektivt ansvarlig for skaden, jf. HL 8, stk. 1, 1. pkt. (Lærebogen s. 201 f.). Skaden er dækket af Aksels kaskoforsikring. Bent er på trods af HL 8 derfor ikke erstatningsansvarlig, jf. EAL 19, stk. 1, da han ikke har handlet culpøst, jf. opgavetekstens oplysning om den»ellers helt forsvarligt indhegnede hundegård«. (Lærebogen s. 399 ff.). Forsikringsselskabet Totalsikring må derfor selv bære tabet på kr. 2. Skaden på traktoren 2.1. Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Carls kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring dækker kr. af skaden. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Aksel er ansvarlig på objektivt grundlag for de skader, som Volvoen forvolder, jf. FL 101, stk. 1. Den ansvarspådragende begivenhed (dvs. at Aksel mister herredømmet) sker inden for færdselslovens geografiske anvendelsesområde, og derfor gælder det objektive ansvar i FL 101, selv om skaden sker udenfor. Ansvaret bortfalder ikke, selv om traktoren er (delvis) kaskoforsikret, jf. EAL 21, nr. 1. Helsikring har derfor et regreskrav mod Volvoens ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 183 ff. og 410 f.). Som nævnt er Bent som hundens besidder objektivt ansvarlig for skaden, jf. HL 8, stk. 1, 1. pkt. (Lærebogen s. 201 f.), men ansvaret bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1 (Lærebogen s. 399 ff.) Selvrisikoen ( kr.) Som nævnt er Aksel objektivt ansvarlig for de skader, som Volvoen forvolder, jf. FL 101, stk. 1, og Volvoens ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring hæfter umiddelbart over for Carl, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 183 ff. og 192 f.). 7

8 Som nævnt er Bent objektivt ansvarlig for skaden, jf. HL 8, stk. 1, 1. pkt. Bent har sin hund ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Safe, som hæfter umiddelbart over for den skadelidte (dvs. Carl), jf. HL 8, stk. 2 (Lærebogen s. 202). Aksel/Totalsikring og Bent/Safe er solidarisk ansvarlige (Lærebogen s. 386 f.). Den indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden mellem de solidarisk erstatningsansvarlige skal afgøres efter EAL 25, stk. 1, idet begge skadevoldere er dækket af en ansvarsforsikring (Lærebogen s. 389). Da begge skadevolderes erstatningsansvar er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, og da begge skadevoldere er ansvarlige på objektivt grundlag, jf. hhv. FL 101, stk. 1, og HL 8, stk. 1, 1. pkt., skal skadevolderne (som udgangspunkt) bære halvdelen af ansvaret hver, jf. EAL 25, stk. 1 (Lærebogen s. 391 f.). 3. Skaden på hegnet ( kr.) Davids forsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring dækker skaden på kr. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Som nævnt er Carl ikke objektivt ansvarlig for skaden efter FL 101, fordi skaden forvoldes uden for færdselslovens geografiske anvendelsesområde. Ansvarsgrundlaget for Carl er den almindelige culparegel, jf. FL 102. Carl, der kører iført støvler, der er glatte af mudder, har handlet culpøst (Lærebogen s. 66 ff.). Carls ansvar for skaden på hegnet, der er dækket af forsikring, bortfalder ikke i medfør af reglen i EAL 19, stk. 1, idet Carls ansvarsforsikring ifølge policen dækker skaden. Situationen er dermed omfattet af EAL 21, nr. 1 (Lærebogen s. 410 med note 14). (EAL 19, stk. 2, nr. 2, finder ikke anvendelse). Fuldsikring har derfor et regreskrav mod traktorens ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 102 og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 172, 173 f., 192 f. og 410 f.). (Selv om Bents hund har igangsat hele begivenhedsforløbet, er Bent ikke erstatningsansvarlig for skaden på hegnet. For så vidt angår denne skade, som først sker efter»at både Aksel og Carl havde sundet sig lidt«, er kausaliteten mellem hundens adfærd og den indtrådte skade»afbrudt«. (Lærebogen s. 251 ff.)).»lærebogen«er Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2007). 8

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING NR. 179 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERE KØBENHAVN

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere