Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne siger ja til indsats mod svindel"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en undersøgelse foretaget for F&P. Undersøgelsen viser, at kunderne værdsætter, at vi gør en aktiv indsats for at forhindre svindel, siger koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen Danskerne bakker massivt op om forsikringsselskabernes indsats mod svindel. Det viser en undersøgelse foretaget for Forsikring & Pension (F&P), hvor danskere har svaret på spørgsmål om deres syn på forsikringssvindel. 35 % af de adspurgte mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel, og 58 % mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de sager, hvor der er mange penge på spil. Kun 7 % svarer nej eller ved ikke. Analysen zoomer også ind på danskernes holdninger til, hvor langt forsikringsselskaberne kan gå for at afklare en mistanke om svindel. Over halvdelen af de adspurgte mener, at det er i orden at skygge personer mistænkt for svindel og at spørge en nabo ud om en person mistænkt for svindel. Når det gælder forsikringsselskabets mulighed for at lave videooptagelser, er der tilslutning fra næsten halvdelen af de adspurgte. Den form for optagelser er tilladt, og i Topdanmark sker det 5-10 gange på et år. Men først når alle andre muligheder for at afeller bekræfte mistanken om svindel er ud- tømt, og kun i sager, hvor der er betydelige beløb på spil. Man kunne anføre, at vi er på kant med samfundsnormen, når kun knap 50 % af danskerne mener, at det er i orden. Men i fx personskadesager kan videooptagelser være sidste og eneste mulighed for at sikre bevis for, at Topdanmark kan stoppe udbetalingen af erstatning, siger koncerndirektør Kim Bruhn- Petersen og kommer med følgende eksempel: Stor udbetaling blev stoppet En kunde fik for nogle år siden en større erstatning for en såkaldt nul-arm (bevægelseshæmmet) efter et falduheld. I 2009 anmelder kunden igen en faldulykke. Der er ikke vidner til uheldet, og nu er den anden arm også blevet til en nul-arm. Topdanmark finder det mistænkeligt, og en lægeundersøgelse viser ingen objektive indikationer på den anmeldte skade. Gennem observation og videooptagelser dokumenteres, at kunden uden besvær bærer på store poser, kører bil med begge hænder på rattet og senere i en skov skærer højtsiddende julegran af med en sav. Alle disse udfoldelser burde ifølge kundens egne oplysninger være umulige. Videooptagelser et meget stærkt bevismiddel og faktisk det eneste effektive bevismiddel i den type sager. Videoobservation i den sag var den konkrete årsag til, at kunden ikke uberettiget fik knap en million kroner udbetalt i erstatning. Er kunden uenig i vores afgørelse, kan Topdanmark naturligvis sagsøges ved domstolene. Ved at fortælle om eksempler på forsøg på svindel håber jeg, at flere af vores kunder får forståelse for den måde, vi søger at undgå at udbetale erstatning til forsikringssvindlere, siger Kim Bruhn-Petersen og henviser til, at 90 % af de adspurgte i F&P s undersøgelse siger, at svindel har konsekvenser for alle de ærlige, fordi det kan medføre præmiestigninger. Svindel i form af overdrevet eller opdigtet personskade kan også betyde, at det offentlige uberettiget skal betale invalidepension eller andre livsvarige sociale ydelser. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikringssvindel? % Ja - alt hvad de kan Ja - men fokus på de store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke Kilde: F&P på baggrund af Userneeds Smidigere dækning til hunde og katte side 2-3 Bliv sundhedstjekket igen i april side 2-3 Kundetur på Bornholm side 6

2 Topd Naturligt at følge op på mistanke Som det fremgår af forsiden, er der kommet en omfattende rapport om forsikringssvindel. Når 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, er det også naturligt, at vi i sager, hvor vi har mistanke om svindel, stiller nogle udfordrende spørgsmål og stiller ekstra krav til dokumentationen. Dette skal ses i lyset af, at der ifølge undersøgelsen er mere end 40 % af de adspurgte, der oplyser, at de kender nogen, som har skrevet for meget på en anmeldelse. Ca. det samme antal kender nogen, som har givet en anden forklaring end den egentlige årsag til skaden. Over 8 % af de adspurgte oplyser, at de selv har skrevet for meget på en anmeldelse. Udgangspunktet i vores skadebehandling er, at vi naturligvis stoler på kunderne, og at de kan stole på os. Når vi siger, at kunden skal føle sig Godt Hjulpet, så mener vi det, og derfor møder vi heller ikke kunderne med en fordom om, at de svindler. Som sagsbehandler skal man forsøge at holde balancen, så ærlige kunder ikke føler sig uretmæssigt mistænkeliggjort. Omvendt skal anmeldelser behandles ekstra grundigt, hvis der er tegn på, at kunder har givet forkerte oplysninger. Med den mængde sager, vi har, vil der desværre også være kunder, som oplever en relativ grundig sagsbehandling, uagtet at de fuldstændigt korrekt har beskrevet skadehændelsen, og at skadeopgørelsen er faktuel rigtig. For at kunderne skal føle sig Godt Hjulpet også i sager med en grundig sagsbehandling er det vigtigt, at vi i sagsbehandlingen udviser respekt, er saglige og grundige og forklarer kunderne, hvorfor vi sagsbehandler, som vi gør. Vi har en forpligtigelse til sikre, at vi får den fornødne dokumentation for at kunne udbetale den erstatning, som kunden har krav på. Med ønsket om en god påske. Kim Bruhn-Petersen Foto: Colourbox Danske familier med firbenede medlemmer får nu mulighed for at forsikre både hunde og katte i Topdanmark og Danske Forsikring danske familier har hund eller kat, og bliver familiens firbenede medlem syg eller påkørt, dækker Topdanmarks nye forsikring udgifter til dyrlægeregningen, receptpligtig medicin og eventuel genoptræning. Vi har i mange år tilbudt ansvarsforsikring og sygedækning til hunde, men vi vil gerne være endnu mere dus med de firbenede og deres familier. Derfor lancerer vi nu en forbedret ansvarsdækning til hundeejerne. Samtidig tilbyder vi både hunde og katteejere en palet af dækninger, der omfatter både Sundhedstjek nr. 2 på vej Medarbejdertrivsel: Topdanmarks pensionsudvalg igangsætter nu anden runde af sundhedstjekket. Sidste efterår benyttede 59 % af medarbejderne sig af det frivillige tilbud. HR-direktør Søren Pahl håber, at rigtig mange vil booke et sundhedstjek i denne omgang Topdanmarks nye pensionsordning, der blev indført i september 2009, indeholdt som noget nyt et tilbud om et sundhedstjek til alle medarbejdere i koncernen. 59 % af medarbejderne valgte at få et Foto: Michael With 2 sygeforsikring og livsforsikring af de firbenede, siger chef for FO Partnere Jens Røpke. Forsikringen har også fire ben For hundene er ansvarsforsikringen forbedret ved, at kunden desuden kan vælge en unik udvidet hundeansvarsforsikring, der dækker personskade på hundepasser og personskade på kundens børn under 14 år. Derudover består hunde- og katteforsikringen af fire ben, som kunden selv kan sammensætte alt efter, hvor stort behovet er for at få hjælp til dyrlægeregning, medicinudgifter med mere. Ønsker kunden en lille løsning skal han tjek af helbredet sidste efterår. Et tal, som HR-direktør Søren Pahl håber, vil vokse, når der igen i april bliver mulighed for et tjek. Den nye runde sundhedstjek er et tilbud både til dem, som har fået en handlingsplan Landbrugsassurandør Ejnar Mikkelsen vil igen i år melde sig til et sundhedstjek. Selvfølgelig vil jeg det. Det er et rigtig godt tilbud at få tjekket sit helbred.

3 anmark bliver dus med dyrene Produktudvikling: Topdanmark og Danske Forsikring lancerer forsikring til hunde og katte, der kan sammensættes på kryds og tværs efter behov. Dækning af udgifter til dyrlæge, medicin og genoptræning samt en livsforsikring er bare nogle af mulighederne vælge TopVet Begrænset, som dækker dyrlægeudgifter og tandskader ved tilskadekomst samt aflivning. TopVet Udvidet dækker dyrlægeudgifter, tandskader og aflivning ved såvel sygdom som tilskadekomst. Endelig er der TopVet Plus, som også dækker udgifter til udleveret medicin, udgifter til genoptræning og ophold på hunde/kattepension, hvis den firbenede skal passes, fordi ejeren bliver akut indlagt på hospital. Det fjerde ben i hunde- og katteforsikringen er en livsforsikring, der dækker, hvis hunden eller katten dør som følge af sygdom eller tilskadekomst. Mange familier har en racehund eller -kat, som kan koste ganske mange penge. Med livsforsikringen dækker vi ved at give en erstatning svarende til handelsværdien af en hvalp/killing af samme race, siger Jens Røpke. Dækker livsvarigt En anden fordel ved den nye hunde- og katteforsikring er, at den dækker livsvarigt. I den gamle hundeforsikring ophørte dækningen, når hunden fyldte 10 år, men den begrænsning er nu fjernet. I forhold til de øvrige udbydere giver Topdanmarks nye hunde- og katteforsikring fordele på rigtigt mange punkter. Kombineret med de valgmuligheder, som de fire ben i forsikringen giver, samt flere valgmuligheder for kombination af selvrisiko og forsikringssummer, har vi nu et produkt, der gør os dus med den enkelte familie og deres behov for forsikring af det firbenede familiemedlem, siger Jens Røpke. Læs mere om forsikringen på TopNet og til medarbejdere, som ikke valgte at få et sundhedstjek sidste år. Det er mit indtryk, at de medarbejdere, der fik et tjek, var glade for det. De har alle fået en handlingsplan med et generelt billede af deres sundhed, herunder eventuelle værdier, de skal være opmærksomme på, siger HR-direktør. Lidt for runde om livet Lige som sidste år er det konsulenter fra firmaet Health Group, der gennemfører medarbejdernes sundhedstjek. Health Group har udarbejdet en undersøgelse til Topdanmark med de væsentligste overordnede resultater fra sidste års sundhedstjek, som medarbejdere gennemførte. Kort fortalt viser undersøgelsen, at vi, som blev tjekket sidste efterår, generelt vejer lidt for meget, og at vores kondital bør blive bedre. Omvendt ser vores livsstil fornuftig ud sammenlignet med andre virksomheder, som Health Group sammenligner os med, siger Søren Pahl. Hverken HR, Livselskabet eller andre får adgang til resultaterne af medarbejdernes individuelle sundhedstjek eller handlingsplaner. De praktiske forhold omkring tid og sted for næste tilbud om sundhedstjek vil der blive informeret om på TopNet. Formændene anbefaler sundhedstjek Ole Døssing Christensen, producentassurandør og formand for Assurandørforeningen i Topdanmark (AiT) Assurandørerne har deres bil som et nødvendigt arbejdsredskab, og det er ganske naturligt, at køretøjet med visse mellemrum gennemgår et serviceeftersyn. Det samme bør være gældende for assurandørerne selv særligt på grund af det arbejde som assurandørerne har valgt, hvor arbejde og fritid nogle gange løber ud i et, så man glemmer at lytte til kroppens signaler. Desiree Schultz, afdelingsleder og formand for Den Overordnede Forening Sundhedstjekket er et objektivt fysisk servicetjek af kroppen og det giver en unik mulighed for at forstå hvordan vores kost og aktivitetsniveau påvirker kroppen. Sundhedstjekket kan være medvirkende til at bekræfte at man gør nogle gode ting for at kroppen er driftsikker eller kan give en indikation om den enkelte skulle overveje justeringer i sin livsstil, uden at det 3 sker på en formynderisk måde. Tilbuddet er en naturlig følge af Topdanmarks sunde profil og et generelt fokus i samfundet på sundhed. Det kan samtidig medvirke til at tiltrække medarbejdere. Charlotte Hougaard, formand for Personaleforeningen (PF) Sundhedstjekket er god mulighed for at få en overordnet status på egen sundhedstilstand. Topdanmark har længe haft fokus på sund kantinemad, rygestop og senest øget opmærksomhed på lederomsorg i sygdomssamtalerne. Personaleforeningen ser tilbuddet om et personligt sundhedstjek som en naturlig forlængelse af de øvrige tiltag og jeg vil opfordre alle til at få lavet en opfølgning på tjekket fra efteråret, eller som ny deltager. Sundhed og valg af livsstil er en privatsag, men en øget bevidsthed om de sunde valg kan vel aldrig skade. Det er som bekendt, bedre at forebygge end at helbrede. Topdanmarks pensionsudvalg består af tre repræsentanter fra selskabet og to repræsentanter fra hver af de tre foreninger, PF, AiT og Den Overordnede Forening.

4 Foto: Tommy Verting Skadebehandler Morten Vajse: Trim kan gøre det nemmere at arbejde med TopPro fra begyndelsen. Brugte systemet på forskellige måder Trim/TopPro: Medarbejderne i Skadehjælp var langt bagud med sagerne og havde ingen fælles standarder. Hver for sig blev Trimprocessen og TopPro skadesystemet de redskaber, som skovlede sagsbunker væk med høj fart 5000 bilag. Så høj var sagsbunken i Skadehjælp, og så meget var de bagud. Nu hedder det dag-til-dag behandling og langt mindre stress. Det var skruen uden ende for os. Vi havde også svært ved at se, hvornår vi havde været en succes vi vidste ikke, om vi skulle behandle 30 eller tre sager på en dag. Trim hjalp os til nogle enkelte ændringer, og så fik vi arbejdet sagsbunken ned i løbet af et par måneder, fortæller Morten Vajse, som er skadebehandler i Skadehjælp 4. Han var med i Trimprojektet og blev kontaktpersonen mellem Trim og afdelingen. I Skadehjælp var TopPro allerede indført, da Trimprocessen gik i gang, men det stod hurtigt klart, at medarbejderne brugte det nye skadesystem forskelligt. Vi arbejdede vel nærmest på forskellige måder med TopPro. Så der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fandt den bedste måde at arbejde på. Da det var klaret, kom vi alle på kursus og lærte, at bruge systemet på den optimale måde. Det betyder, at vi nu har helt ensartede arbejdsgange og langt bedre kan hjælpe hinanden med sagerne, fortæller Morten Vajse. En udfordring Morten Vajse er ikke i tvivl om, at Trim og TopPro i fællesskab har været en endda rigtigt god idé i Skadehjælp. Det ændrer store ting. Når man ser på vores succes, er jeg sikker på, at det også skal give pote for dem, som skal i gang nu. Det kræver meget af medarbejderne, men vores medarbejdere har virkelig været villige til at tage imod ændringerne, og det har været en af grundene til succesen, siger Morten Vajse, som var med, da resten af Skade holdt kick-off over to dage midt i marts. Det er dem, der nu som de første går ind i et forløb med Trim og TopPro på én gang. På kick-off møderne var Morten Vajse rosende over for projektet, men han lagde ikke skjul på, at det kan være hårdt. Det gør han heller ikke nu. Det bliver en udfordring for dem, og jeg er glad for, at det ikke er mig. Til gengæld tror jeg også, at de får en stor gevinst ud af det. Og jeg tror virkelig, at Trim kan gøre det nemmere at arbejde med TopPro fra begyndelsen. 4

5 Stor bølge ruller i Skade Skade: Trim og TopPro giver hver for sig store forandringer i Skade. For at sikre en god implementering vil medarbejderne opleve det som ét forløb, da Trim og TopPro indføres i et tæt parløb Klip Vi vil hellere se på, hvordan vi i fremtiden kan undgå den her slags skader. Man mærker tydeligt på skadedirektør Ole P. Rasmussen, at opgaven er vigtig. Man mærker også, at han ved, det bliver hårdt, når medarbejderne i Skade over det næste år vil opleve flere forandringer på én gang. Trim har givet os en masse godt i Skadehjælp og i taksatorsporet. Nu er turen kommet til resten af Skade. I løbet af perioden skal vi desuden have indført det nye skadesystem TopPro. Det bliver en ordentlig mundfuld, og det kræver meget koordinering, men vi ville ikke byde medarbejderne at gennemføre to forandringsprocesser på et år. Så hellere planlægge én stor, siger Ole P. Rasmussen. Baggrunden er, at TopPro lige som Trim giver nogle forenklede, lettere og hurtigere arbejdsgange, og kan man få flettet Trimforandringerne ind i brugen af det nye skadesystem med det samme, er meget vundet. Nogle kunne få den opfattelse, at Trim er et rationaliseringsprojekt, hvad det bestemt ikke er. Trim har skabt en dagligdag med mere ro på, så vi kan være mere proaktive fx i forbindelse med den megen sne her i vinter. Når vi nu indfører TopPro, må vi forvente, at vi i en periode har lidt længere sagsbehandling, og den enkelte kan måske ikke nå at svare lige så mange telefoner som tidligere. Men når vi trimmer lige inden, at vi indfører det nye system, kan Trim efter alt at dømme absorbere den længere sagsbehandlingstid. Så er afdelingerne mere parate, og så mærker kunderne det slet ikke, og vi undgår store bunker, forklarer Ole P. Rasmussen. Sager afsluttes hurtigere TopPro bliver indført så småt i afdelingerne i løbet af efteråret. I første kvartal 2011 er alle klar og i gang med en ny hverdag, hvor afdelingerne har været igennem et forløb med Trim og TopPro. Det betyder en hverdag, hvor alle gør tingene mere ensartet. I begyndelsen blev standardisering opfattet som et fælt ord. Men de steder, hvor vi har trimmet, har medarbejderne erfaret, at det handler om best practice. Hvordan vi gør tingene bedst muligt, siger Ole P. Rasmussen. Ifølge skadedirektøren er der flere ting ved Trim og TopPro, som går hånd i hånd. Systemet lægger fx op til, at man afslutter sagen hurtigere. Der er færre hænder på en sag, og man laver så godt som hele arbejdet ved første kontakt med kunden. Præcis som i Trim-tankegangen, der blandt andet har til formål at begrænse sagernes liggetid og dermed kundens ventetid. Vi bruger erfaringer fra både TopPro og fra Trim, når vi nu samler det hele. Jeg er spændt, men fornemmer god respons fra afdelingerne allerede, siger Ole P. Rasmussen. Forbedringer med Trim Skadehjælp: y I Skadehjælp 1-4 bliver bilag ekspederet indenfor 1,64 dage mod tidligere i gns. 6,78 dage. Forbedring 76 % y Opfyldelsen af dag-til-dag ekspedition steget 37,2 % til 86,5 %. Forbedring 133 %. y Kvaliteten er siden september 2008 steget fra 37 % til 77 %. Forbedring 108 % y Også selve antallet af kvalitetsmålinger der foretages er steget markant Taksatorer: (Genbesigtigelser) y Antal situationer med behov for genbesigtigelse på bygningsskader reduceret med 23 %, trods 9 % flere skader y Produktiviteten øget med 11 % y Eksterne besigtigelser reduceret med 85 % på bygninger og 39 % på løsøre Landbrugsdirektør Lars Simonsen afviser i Landbrugsavisen, at de mange snetryksskader får Topdanmark til at hæve priserne. I stedet skal skaderne forebygges. Cykeltyve går jo ikke uden om cyklen, fordi der sidder en chip i cyklen. Bliver den stjålet, og udbetaler vi erstatningen inden for 14 dage, kommer vi jo ikke tilbage og opkræver den fra kunden, hvis cyklen bliver fundet af en p-vagt lige efter. Alternativt skulle vi vente seks-otte uger med at give erstatning, men det ville vores kunder næppe være glade for. Kommunikationschef Jens Langergaard til Politiken om forebyggelse af cykeltyverier. Indtil nu har vi set en stigning i antallet af anmeldelser til ulykkesforsikringer fra skader for et år siden til nu omkring Den type forsikringer dækker typisk skader på briller eller tænder eller dækker udgifter til behandling eller transport i perioden efter ulykken. Kommunikationschef Jens Langergaard til Jyllands-Posten om personskadedækning. Vi kan se, at sundhedssikringer gør nytte. Rundt regnet 17 % af kunderne bruger sundhedssikringen, og for rigtigt mange betyder den, at de kan klare sig med ingen eller kun få sygedage på jobbet. De ældre kunder, som får eksempelvis nye knæ eller nye hofter, kommer hurtigt til på privathospitalerne, og det er jo også glædeligt. Pensionssalgschef i Midt- og Nordjylland Jens Bruun til avisen Midt På Ugen om sundhedsforsikring. Hvis man har betalt for god rådgivning, så har vores kunder en forsikring, der sikrer, at vi sørger for, at de får nogle nye bygninger, og så tager vi en dialog med byggebranchen, som jo er dem, som reelt er ansvarlige. Landbrugsdirektør Lars Simonsen til om snetryksskader. 5

6 Kort nyt Den rareste mand vinder Samarbejdspartner: For tre måneder siden gik Topdanmark ind i et tæt samarbejde med Bornholms Brand på landbrugssiden. Landbrugsassurandør Kenn Lysegaard fulgte med hjem. Han kender alle kunderne og alle konkurrenterne Topdanmark på pelsudstilling Topdanmark er med på Dansk Pelsavlerforenings landsmesse i Herning torsdag til lørdag i denne uge. Topdanmark administrerer branchens eget forsikringsselskab, Dansk Pelsavlerforsikring, og derfor er selskabet med blandt de i alt 55 udstillere i Herning. Vi vil gerne vise flaget, og vi er der med to assurandører og en kundecentermedarbejder hver dag, fortæller Trine Rosenbeck, som er markedsudvikler i Landbrug. Der er gratis adgang til udstillingen, som foregår i Messecenter Hernings Hal M. Forvaltning overgår til Skade På fælles indstilling fra HRdirektør Søren Pahl og skadedirektør Ole Rasmussen har direktionen besluttet at flytte Topdanmarks Forvaltningsområde organisatorisk fra HR til Skade. Det skyldes, at Forvaltningsområdet har en større naturlig sammenhæng til Indkøb, som i forvejen ligger i Skade. Forvaltningen er jo en stor indkøber af alt fra vand, varme og strøm til råvarer i kantinen og service og vedligehold af bygninger samt udskiftning af møbler med mere. Desuden kræver renoveringen af kontorlandskabet stor ledelsesopmærksomhed, siger HR-direktør Søren Pahl. Nyt salgscenter i Hillerød Mandag den 29. marts åbner Topdanmark et nyt salgscenter i Hillerød, der skal erstatte det hidtidige kontor. For Kenn Lysegaard var det nærmest som at komme hjem, da han ved årsskiftet blev ansat i Topdanmark. Siden 1992 havde han ganske vist været landbrugsassurandør i Bornholms Brand, men han var uddannet i Topdanmark, og de to selskaber har hele tiden arbejdet tæt sammen på hans fødeø. Nu siger han selv, at han sælger det bedste fra to verdener. Det bedste fra Topdanmark til landbrugskunderne og det bedste fra Bornholms Brand, når landmændene skal forsikre privaten. Det går også meget godt. Jeg har da fået en hel del underskrifter og flyttet en del penge siden nytår, siger han beskedent, mens han viser rundt og udpeger landbrugsejendomme, han allerede har blandt sine kunder eller i hvert fald har besøgt tidligere. Jeg kender dem alle sammen her på Bornholm. Hvis der er et par stykker, jeg ikke har besøgt endnu, så ved jeg i hvert fald, hvem de er, forklarer han. Ubarmhjertig kamp Kenn Lysegaard er født og opvokset på Bornholm, og han har arbejdet her gennem hele det assurandørliv, som runder 25 år til september. Assurandørerne fra de andre store forsikringsselskaber har nogenlunde samme historie, så her er der ingen lokal fordel at hente. Landmændene bliver færre, men større, så det er en hård og ubarmhjertig kamp om kunderne. Vin- Foto: Mads Kristoffersen Kenn Lysegaard kender stort set hver en gris på Bornholm. deren tror jeg bliver den skarpeste, den dygtigste og den rareste. Det skal være rart og sjovt at holde møde med mig. Det er min holdning, forklarer den i øvrigt rare mand med et smil. Sådan havde Kenn Lysegaard det længe inden Topdanmarks adm. direktør Christian Sagild begyndte at tale om uformel og professionel som en vigtig ledetråd i Topdanmarkmedarbejdernes ageren i dagligdagen. Assurandørens telefon ringer. Kenn Lysegaard, Topdanmark og Bornholms Brand, svarer han og slår med det samme over i bornholmsk dialekt, da landmanden i den anden ende har præsenteret sig. For en sjællænder uden den store bornholmske erfaring, er der mange ord, som forsvinder i tågerne. Men det er noget med, at landmanden skal have et forsikringstilbud, og han har snævret feltet af forsikringsselskaber ind til to. Skal vi ikke sige, at jeg ringer til dig senere på ugen?, spørger Kenn Lysegaard. Den aftale er så godt som hjemme. Næsten ingen tyverier Ledelsen i FO Landbrug var i sidste uge på besøg på Bornholm, og Kenn Lysegaard gentager, hvad Bornholms Brands adm. direktør Poul Hansen fortalte på et af møderne: På en del skadetyper er risikoen langt mindre herovre end i resten af Danmark. Der sker stort set ingen tyverier, og landmanden måber, når jeg beder om en masse oplysninger om hans havetraktor, for han kan slet ikke forestille sig, at den skulle blive stjålet, siger han. Adm. direktør Poul Hansen brugte biler som eksempel. Det bliver sagt i radioen på P4 Bornholm, hvis en bil bliver stjålet, og så kigger beboerne efter bilen også ved færgen. De få biler, som bliver stjålet på Bornholm, finder hurtigt tilbage til ejermanden. FAKTA y Bornholms Brand har 29 medarbejdere y Topdanmark ejer 27 % af Bornholms Brand A.m.b.a. y Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a støtter det lokale erhvervsliv med gennemsnitligt et par mio. kr. årligt. Eksempler på firmaer, som støttes i form af investeringer og lån, er BornPoultry, der producerer Bornholmerhanen, og det lokale flyselskab Wings of Bornholm 6

7 Foto: Marianne Andersen Maria Døssing Bak fik brug for sin forsikring, da hun fik en ubehagelig besked. Som at ringe til en ven Kundeservice: Når man får brystkræft, har man brug for al den hjælp, man kan få. Sammen med pensionsordningen havde kunde Maria Døssing Bak en forsikring, som sørgede for at hjælpe hende gennem det strenge forløb I sommeren 2007 fik Maria Døssing Bak en ubehagelig besked. Hun havde brystkræft. Når man ikke har prøvet det, kan man kun gætte på, hvor mange tanker dét sætter i gang. Hun blev sygemeldt og opereret i løbet af et par uger, men med det var forløbet langt fra forbi. Efter kun få dage ringede en medarbejder fra Topdanmark og spurgte, om hun havde brug for støtte eller hjælp. Det kunne hun få i kraft af hendes Tab af erhvervsevneforsikring. Det skete så hurtigt, at jeg på det tidspunkt ikke vidste, om jeg havde brug for hjælp. Men jeg sagde ja tak, og det blev jeg glad for. Eksperter hjælper kunden Med forsikringen følger et omsorgskoncept med navnet Top-omsorg. Den væsentligste del af konceptet er, at der er knyttet en socialrådgiver, sygeplejersker og psykologer til. De kan hjælpe og støtte den sygemeldte gennem forløbet såvel ved selve behandlingen som ved kontakten til kommunen og arbejdsgiveren. Maria Døssing Bak blev flere gange ringet op med tilbud om akupunktur og psykologbehandlinger, og hun tog imod dem. Jeg var jo bange for, hvad der skulle ske. Det betød utroligt meget, at en psykolog kom og talte med mig, fortæller Maria Døssing Bak. Som en konsekvens af sygdommen mistede Maria Døssing Bak sit arbejde undervejs. Hun fik brug for at komme på revalidering, før hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. I den forbindelse var Tab af erhvervsevneforsikringen i Topdanmark og ikke mindst Top-omsorg en overraskende stor hjælp. Det var det bedste i hele forløbet. Jeg vil først og fremmest fremhæve socialrådgiveren. Hun kørte gerne 300 kilometer pr. gang for at gå med mig til samtlige møder hos kommunen og hos min arbejdsgiver. Når jeg ringede til hende, føltes det som, at det var en ven, jeg ringede til. Det var ekstremt godt at have én at nærmest holde i hånden i den tid, siger hun. Forsikring hjalp med penge Maria Døssing Bak læste HG (Handelsgymnasiet) og fik en ydelse fra forsikringen til at supplere revalideringsydelsen, så hun havde et bedre økonomisk grundlag for at gennemføre sin nye uddannelse. Det betyder også, at udsigterne i dag er langt lysere, end de var den dag for mere end to år siden. Jeg blev færdig med HG, og ikke mindst fik jeg et nyt bryst og er helbredt for min kræft. Det er rigtigt, rigtigt dejligt, siger Maria Døssing Bak. 7

8 Nyt job i Top En ny vinkel på Topdanmark Velkommen Nyansættelser Marianne Person To ønsker går i opfyldelse, når snart forhenværende HR-supportchef Marianne Person den 1. maj bliver chef for Privat/ Partnere Servicecentrene. Efter påske begynder hun så småt at sætte sig ind i arbejdsopgaverne. Jeg har haft mange rigtigt gode år i HR. Men jeg har også drømt om at komme ud i et af forretningsområderne og få en ny vinkel på virksomheden. Og så vil jeg også gerne prøve kræfter med ledelse af ledere. Begge dele får jeg mulighed for i FO Privat, siger Marianne Person. Jobskifte en god mulighed Som så mange andre nyuddannede akademikere kunne Marianne Person som nyslået bibliotekar i midtfirserne ikke få et job, som hun var uddannet til. Efter et halvt års it-kursus kom hun i betragtning til et job i Topdanmarks it-afdeling, hvor hun arbejdede i forskellige afdelinger i 11 år. Sideløbende læste hun til merkonom i personaleadministration, og det betød, at hun blev interesseret i et job i det, der dengang hed personaleafdelingen, hvor hun nu har siddet i 14 år. Også dengang Kenn ChristensenPrivat Salg Sjælland, PA-Nord Christina Juul Privat Top Kundeservice Ballerup 2 oplevede Marianne den positive indstilling til intern jobrotation i koncernen. Jeg er rimeligt nysgerrig. For mig handler det at skifte job også om at lære nyt og udfordre mig selv den vej. Kundeservice, som jeg skal arbejde med nu, passer fint med min profil, fordi jeg i HR har arbejdet med service og support og kan li det, siger Marianne Person, der fortalte sin leder om hendes ønske om at finde et nyt job internt. Det har været en rigtig god proces. Han vidste, at jeg gerne ville prøve noget andet, og han har sparret med mig omkring typer af stillinger, der kunne være interessante. Har hilst på nye medarbejdere I forrige uge havde Marianne Person booket en halv dag til at møde sine nye medarbejdere i Ballerup. Ugen efter besøgte hun de medarbejdere, der arbejder i Viby. Det har været rigtigt dejligt, at vi kunne hilse på hinanden, og at de kunne få den første fornemmelse af, hvad jeg er for en person. Jeg ser frem til at lære en masse og få godt indblik i forretningen, systemerne og kulturen og forhåbentlig gøre en forskel. Jeg er først og fremmest bevidst om, at jeg kommer til et område, hvor jeg ikke ved så meget om faget. Jeg skal ikke være eksperten. Torben Helmer Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Michael Nielsen Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Rasmus Engell Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Udnævnelser Overassistent Tina Dalskov Skadehjælp 3 - Team 4 Jetmir Semi Skadehjælp 3 - Team 2 Emilie Langvad Skadehjælp Auto 2 Karina Lehmann Pedersen Skadehjælp Landbrug Navnlig navne 25 års jubilæum den 1. april Kjeld Pedersen, Landbrug Salgsområde 32 Job i Top Salgsleder, Salgsområde Jylland & Fyn Kontakt Lars Wulff, telefon Testledere Kontakt Helle Carstensen, telefon Forretningsarkitekter Kontakt Helle Carstensen, telefon Release koordinator Kontakt Helle Carstensen, telefon Salgsmedarbejder, Randers butikken Kontakt Pia Kirk Jørgensen, telefon Teamleder, Salgscenter i Århus Salgsmedarbejder, Herning Kontakt Helle Rempt, telefon Simon Galmar Trimcenter Frank Jeppesen Liv Kundeservice Firmakunde Ronni Hansen Privat Top Kundeservice Ballerup 1 Surekha Rajasingham IT Web Udvikling Sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person Kontakt Susanne Brodt, telefon REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kom mu ni ka tions afdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrette læg gelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kilde angivelse.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Stormberedskab blev testet

Stormberedskab blev testet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19. 27.11.2009 Stormberedskab blev testet Skade: Der var pres på telefonerne, da Topdanmarks beredskab ved en stor storm blev testet. Øvelsen viste, at vores korps

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

Skaber værdi for kunderne

Skaber værdi for kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 04.04.2008 Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen

Læs mere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 26.03.2009 Lønforsikring giver ro og tid Liv: Merete Jørgensen fik brug for sin lønforsikring. De ekstra penge på kontoen giver ro til at finde nyt ønskejob

Læs mere

Urmager giver skulderklap til tiden

Urmager giver skulderklap til tiden F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 14.12.2007 Urmager giver skulderklap til tiden Kundetilfredshed: Urmager Henrik Werner fra Hellerup blev lidt træt af nogle kollegers kritik af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 17.01.2003 Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp Produktudvikling: Syge eller tilskadekomne landmænd kan fra 1. marts få hjælp til at betale for en afløser.

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Ny kur mod overvægt. siger direktør Jan Hoffmann fra Topdanmark Livsforsikring.

Ny kur mod overvægt. siger direktør Jan Hoffmann fra Topdanmark Livsforsikring. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3, 14.02.2003 Ny kur mod overvægt Sundhedstilbud: Stadig flere danskere får problemer med overvægt og medfølgende helbredsproblemer. Nyetableret samarbejde mellem

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18 Nr. 7 - November 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19 Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere