Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne siger ja til indsats mod svindel"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en undersøgelse foretaget for F&P. Undersøgelsen viser, at kunderne værdsætter, at vi gør en aktiv indsats for at forhindre svindel, siger koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen Danskerne bakker massivt op om forsikringsselskabernes indsats mod svindel. Det viser en undersøgelse foretaget for Forsikring & Pension (F&P), hvor danskere har svaret på spørgsmål om deres syn på forsikringssvindel. 35 % af de adspurgte mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel, og 58 % mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de sager, hvor der er mange penge på spil. Kun 7 % svarer nej eller ved ikke. Analysen zoomer også ind på danskernes holdninger til, hvor langt forsikringsselskaberne kan gå for at afklare en mistanke om svindel. Over halvdelen af de adspurgte mener, at det er i orden at skygge personer mistænkt for svindel og at spørge en nabo ud om en person mistænkt for svindel. Når det gælder forsikringsselskabets mulighed for at lave videooptagelser, er der tilslutning fra næsten halvdelen af de adspurgte. Den form for optagelser er tilladt, og i Topdanmark sker det 5-10 gange på et år. Men først når alle andre muligheder for at afeller bekræfte mistanken om svindel er ud- tømt, og kun i sager, hvor der er betydelige beløb på spil. Man kunne anføre, at vi er på kant med samfundsnormen, når kun knap 50 % af danskerne mener, at det er i orden. Men i fx personskadesager kan videooptagelser være sidste og eneste mulighed for at sikre bevis for, at Topdanmark kan stoppe udbetalingen af erstatning, siger koncerndirektør Kim Bruhn- Petersen og kommer med følgende eksempel: Stor udbetaling blev stoppet En kunde fik for nogle år siden en større erstatning for en såkaldt nul-arm (bevægelseshæmmet) efter et falduheld. I 2009 anmelder kunden igen en faldulykke. Der er ikke vidner til uheldet, og nu er den anden arm også blevet til en nul-arm. Topdanmark finder det mistænkeligt, og en lægeundersøgelse viser ingen objektive indikationer på den anmeldte skade. Gennem observation og videooptagelser dokumenteres, at kunden uden besvær bærer på store poser, kører bil med begge hænder på rattet og senere i en skov skærer højtsiddende julegran af med en sav. Alle disse udfoldelser burde ifølge kundens egne oplysninger være umulige. Videooptagelser et meget stærkt bevismiddel og faktisk det eneste effektive bevismiddel i den type sager. Videoobservation i den sag var den konkrete årsag til, at kunden ikke uberettiget fik knap en million kroner udbetalt i erstatning. Er kunden uenig i vores afgørelse, kan Topdanmark naturligvis sagsøges ved domstolene. Ved at fortælle om eksempler på forsøg på svindel håber jeg, at flere af vores kunder får forståelse for den måde, vi søger at undgå at udbetale erstatning til forsikringssvindlere, siger Kim Bruhn-Petersen og henviser til, at 90 % af de adspurgte i F&P s undersøgelse siger, at svindel har konsekvenser for alle de ærlige, fordi det kan medføre præmiestigninger. Svindel i form af overdrevet eller opdigtet personskade kan også betyde, at det offentlige uberettiget skal betale invalidepension eller andre livsvarige sociale ydelser. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikringssvindel? % Ja - alt hvad de kan Ja - men fokus på de store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke Kilde: F&P på baggrund af Userneeds Smidigere dækning til hunde og katte side 2-3 Bliv sundhedstjekket igen i april side 2-3 Kundetur på Bornholm side 6

2 Topd Naturligt at følge op på mistanke Som det fremgår af forsiden, er der kommet en omfattende rapport om forsikringssvindel. Når 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, er det også naturligt, at vi i sager, hvor vi har mistanke om svindel, stiller nogle udfordrende spørgsmål og stiller ekstra krav til dokumentationen. Dette skal ses i lyset af, at der ifølge undersøgelsen er mere end 40 % af de adspurgte, der oplyser, at de kender nogen, som har skrevet for meget på en anmeldelse. Ca. det samme antal kender nogen, som har givet en anden forklaring end den egentlige årsag til skaden. Over 8 % af de adspurgte oplyser, at de selv har skrevet for meget på en anmeldelse. Udgangspunktet i vores skadebehandling er, at vi naturligvis stoler på kunderne, og at de kan stole på os. Når vi siger, at kunden skal føle sig Godt Hjulpet, så mener vi det, og derfor møder vi heller ikke kunderne med en fordom om, at de svindler. Som sagsbehandler skal man forsøge at holde balancen, så ærlige kunder ikke føler sig uretmæssigt mistænkeliggjort. Omvendt skal anmeldelser behandles ekstra grundigt, hvis der er tegn på, at kunder har givet forkerte oplysninger. Med den mængde sager, vi har, vil der desværre også være kunder, som oplever en relativ grundig sagsbehandling, uagtet at de fuldstændigt korrekt har beskrevet skadehændelsen, og at skadeopgørelsen er faktuel rigtig. For at kunderne skal føle sig Godt Hjulpet også i sager med en grundig sagsbehandling er det vigtigt, at vi i sagsbehandlingen udviser respekt, er saglige og grundige og forklarer kunderne, hvorfor vi sagsbehandler, som vi gør. Vi har en forpligtigelse til sikre, at vi får den fornødne dokumentation for at kunne udbetale den erstatning, som kunden har krav på. Med ønsket om en god påske. Kim Bruhn-Petersen Foto: Colourbox Danske familier med firbenede medlemmer får nu mulighed for at forsikre både hunde og katte i Topdanmark og Danske Forsikring danske familier har hund eller kat, og bliver familiens firbenede medlem syg eller påkørt, dækker Topdanmarks nye forsikring udgifter til dyrlægeregningen, receptpligtig medicin og eventuel genoptræning. Vi har i mange år tilbudt ansvarsforsikring og sygedækning til hunde, men vi vil gerne være endnu mere dus med de firbenede og deres familier. Derfor lancerer vi nu en forbedret ansvarsdækning til hundeejerne. Samtidig tilbyder vi både hunde og katteejere en palet af dækninger, der omfatter både Sundhedstjek nr. 2 på vej Medarbejdertrivsel: Topdanmarks pensionsudvalg igangsætter nu anden runde af sundhedstjekket. Sidste efterår benyttede 59 % af medarbejderne sig af det frivillige tilbud. HR-direktør Søren Pahl håber, at rigtig mange vil booke et sundhedstjek i denne omgang Topdanmarks nye pensionsordning, der blev indført i september 2009, indeholdt som noget nyt et tilbud om et sundhedstjek til alle medarbejdere i koncernen. 59 % af medarbejderne valgte at få et Foto: Michael With 2 sygeforsikring og livsforsikring af de firbenede, siger chef for FO Partnere Jens Røpke. Forsikringen har også fire ben For hundene er ansvarsforsikringen forbedret ved, at kunden desuden kan vælge en unik udvidet hundeansvarsforsikring, der dækker personskade på hundepasser og personskade på kundens børn under 14 år. Derudover består hunde- og katteforsikringen af fire ben, som kunden selv kan sammensætte alt efter, hvor stort behovet er for at få hjælp til dyrlægeregning, medicinudgifter med mere. Ønsker kunden en lille løsning skal han tjek af helbredet sidste efterår. Et tal, som HR-direktør Søren Pahl håber, vil vokse, når der igen i april bliver mulighed for et tjek. Den nye runde sundhedstjek er et tilbud både til dem, som har fået en handlingsplan Landbrugsassurandør Ejnar Mikkelsen vil igen i år melde sig til et sundhedstjek. Selvfølgelig vil jeg det. Det er et rigtig godt tilbud at få tjekket sit helbred.

3 anmark bliver dus med dyrene Produktudvikling: Topdanmark og Danske Forsikring lancerer forsikring til hunde og katte, der kan sammensættes på kryds og tværs efter behov. Dækning af udgifter til dyrlæge, medicin og genoptræning samt en livsforsikring er bare nogle af mulighederne vælge TopVet Begrænset, som dækker dyrlægeudgifter og tandskader ved tilskadekomst samt aflivning. TopVet Udvidet dækker dyrlægeudgifter, tandskader og aflivning ved såvel sygdom som tilskadekomst. Endelig er der TopVet Plus, som også dækker udgifter til udleveret medicin, udgifter til genoptræning og ophold på hunde/kattepension, hvis den firbenede skal passes, fordi ejeren bliver akut indlagt på hospital. Det fjerde ben i hunde- og katteforsikringen er en livsforsikring, der dækker, hvis hunden eller katten dør som følge af sygdom eller tilskadekomst. Mange familier har en racehund eller -kat, som kan koste ganske mange penge. Med livsforsikringen dækker vi ved at give en erstatning svarende til handelsværdien af en hvalp/killing af samme race, siger Jens Røpke. Dækker livsvarigt En anden fordel ved den nye hunde- og katteforsikring er, at den dækker livsvarigt. I den gamle hundeforsikring ophørte dækningen, når hunden fyldte 10 år, men den begrænsning er nu fjernet. I forhold til de øvrige udbydere giver Topdanmarks nye hunde- og katteforsikring fordele på rigtigt mange punkter. Kombineret med de valgmuligheder, som de fire ben i forsikringen giver, samt flere valgmuligheder for kombination af selvrisiko og forsikringssummer, har vi nu et produkt, der gør os dus med den enkelte familie og deres behov for forsikring af det firbenede familiemedlem, siger Jens Røpke. Læs mere om forsikringen på TopNet og til medarbejdere, som ikke valgte at få et sundhedstjek sidste år. Det er mit indtryk, at de medarbejdere, der fik et tjek, var glade for det. De har alle fået en handlingsplan med et generelt billede af deres sundhed, herunder eventuelle værdier, de skal være opmærksomme på, siger HR-direktør. Lidt for runde om livet Lige som sidste år er det konsulenter fra firmaet Health Group, der gennemfører medarbejdernes sundhedstjek. Health Group har udarbejdet en undersøgelse til Topdanmark med de væsentligste overordnede resultater fra sidste års sundhedstjek, som medarbejdere gennemførte. Kort fortalt viser undersøgelsen, at vi, som blev tjekket sidste efterår, generelt vejer lidt for meget, og at vores kondital bør blive bedre. Omvendt ser vores livsstil fornuftig ud sammenlignet med andre virksomheder, som Health Group sammenligner os med, siger Søren Pahl. Hverken HR, Livselskabet eller andre får adgang til resultaterne af medarbejdernes individuelle sundhedstjek eller handlingsplaner. De praktiske forhold omkring tid og sted for næste tilbud om sundhedstjek vil der blive informeret om på TopNet. Formændene anbefaler sundhedstjek Ole Døssing Christensen, producentassurandør og formand for Assurandørforeningen i Topdanmark (AiT) Assurandørerne har deres bil som et nødvendigt arbejdsredskab, og det er ganske naturligt, at køretøjet med visse mellemrum gennemgår et serviceeftersyn. Det samme bør være gældende for assurandørerne selv særligt på grund af det arbejde som assurandørerne har valgt, hvor arbejde og fritid nogle gange løber ud i et, så man glemmer at lytte til kroppens signaler. Desiree Schultz, afdelingsleder og formand for Den Overordnede Forening Sundhedstjekket er et objektivt fysisk servicetjek af kroppen og det giver en unik mulighed for at forstå hvordan vores kost og aktivitetsniveau påvirker kroppen. Sundhedstjekket kan være medvirkende til at bekræfte at man gør nogle gode ting for at kroppen er driftsikker eller kan give en indikation om den enkelte skulle overveje justeringer i sin livsstil, uden at det 3 sker på en formynderisk måde. Tilbuddet er en naturlig følge af Topdanmarks sunde profil og et generelt fokus i samfundet på sundhed. Det kan samtidig medvirke til at tiltrække medarbejdere. Charlotte Hougaard, formand for Personaleforeningen (PF) Sundhedstjekket er god mulighed for at få en overordnet status på egen sundhedstilstand. Topdanmark har længe haft fokus på sund kantinemad, rygestop og senest øget opmærksomhed på lederomsorg i sygdomssamtalerne. Personaleforeningen ser tilbuddet om et personligt sundhedstjek som en naturlig forlængelse af de øvrige tiltag og jeg vil opfordre alle til at få lavet en opfølgning på tjekket fra efteråret, eller som ny deltager. Sundhed og valg af livsstil er en privatsag, men en øget bevidsthed om de sunde valg kan vel aldrig skade. Det er som bekendt, bedre at forebygge end at helbrede. Topdanmarks pensionsudvalg består af tre repræsentanter fra selskabet og to repræsentanter fra hver af de tre foreninger, PF, AiT og Den Overordnede Forening.

4 Foto: Tommy Verting Skadebehandler Morten Vajse: Trim kan gøre det nemmere at arbejde med TopPro fra begyndelsen. Brugte systemet på forskellige måder Trim/TopPro: Medarbejderne i Skadehjælp var langt bagud med sagerne og havde ingen fælles standarder. Hver for sig blev Trimprocessen og TopPro skadesystemet de redskaber, som skovlede sagsbunker væk med høj fart 5000 bilag. Så høj var sagsbunken i Skadehjælp, og så meget var de bagud. Nu hedder det dag-til-dag behandling og langt mindre stress. Det var skruen uden ende for os. Vi havde også svært ved at se, hvornår vi havde været en succes vi vidste ikke, om vi skulle behandle 30 eller tre sager på en dag. Trim hjalp os til nogle enkelte ændringer, og så fik vi arbejdet sagsbunken ned i løbet af et par måneder, fortæller Morten Vajse, som er skadebehandler i Skadehjælp 4. Han var med i Trimprojektet og blev kontaktpersonen mellem Trim og afdelingen. I Skadehjælp var TopPro allerede indført, da Trimprocessen gik i gang, men det stod hurtigt klart, at medarbejderne brugte det nye skadesystem forskelligt. Vi arbejdede vel nærmest på forskellige måder med TopPro. Så der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fandt den bedste måde at arbejde på. Da det var klaret, kom vi alle på kursus og lærte, at bruge systemet på den optimale måde. Det betyder, at vi nu har helt ensartede arbejdsgange og langt bedre kan hjælpe hinanden med sagerne, fortæller Morten Vajse. En udfordring Morten Vajse er ikke i tvivl om, at Trim og TopPro i fællesskab har været en endda rigtigt god idé i Skadehjælp. Det ændrer store ting. Når man ser på vores succes, er jeg sikker på, at det også skal give pote for dem, som skal i gang nu. Det kræver meget af medarbejderne, men vores medarbejdere har virkelig været villige til at tage imod ændringerne, og det har været en af grundene til succesen, siger Morten Vajse, som var med, da resten af Skade holdt kick-off over to dage midt i marts. Det er dem, der nu som de første går ind i et forløb med Trim og TopPro på én gang. På kick-off møderne var Morten Vajse rosende over for projektet, men han lagde ikke skjul på, at det kan være hårdt. Det gør han heller ikke nu. Det bliver en udfordring for dem, og jeg er glad for, at det ikke er mig. Til gengæld tror jeg også, at de får en stor gevinst ud af det. Og jeg tror virkelig, at Trim kan gøre det nemmere at arbejde med TopPro fra begyndelsen. 4

5 Stor bølge ruller i Skade Skade: Trim og TopPro giver hver for sig store forandringer i Skade. For at sikre en god implementering vil medarbejderne opleve det som ét forløb, da Trim og TopPro indføres i et tæt parløb Klip Vi vil hellere se på, hvordan vi i fremtiden kan undgå den her slags skader. Man mærker tydeligt på skadedirektør Ole P. Rasmussen, at opgaven er vigtig. Man mærker også, at han ved, det bliver hårdt, når medarbejderne i Skade over det næste år vil opleve flere forandringer på én gang. Trim har givet os en masse godt i Skadehjælp og i taksatorsporet. Nu er turen kommet til resten af Skade. I løbet af perioden skal vi desuden have indført det nye skadesystem TopPro. Det bliver en ordentlig mundfuld, og det kræver meget koordinering, men vi ville ikke byde medarbejderne at gennemføre to forandringsprocesser på et år. Så hellere planlægge én stor, siger Ole P. Rasmussen. Baggrunden er, at TopPro lige som Trim giver nogle forenklede, lettere og hurtigere arbejdsgange, og kan man få flettet Trimforandringerne ind i brugen af det nye skadesystem med det samme, er meget vundet. Nogle kunne få den opfattelse, at Trim er et rationaliseringsprojekt, hvad det bestemt ikke er. Trim har skabt en dagligdag med mere ro på, så vi kan være mere proaktive fx i forbindelse med den megen sne her i vinter. Når vi nu indfører TopPro, må vi forvente, at vi i en periode har lidt længere sagsbehandling, og den enkelte kan måske ikke nå at svare lige så mange telefoner som tidligere. Men når vi trimmer lige inden, at vi indfører det nye system, kan Trim efter alt at dømme absorbere den længere sagsbehandlingstid. Så er afdelingerne mere parate, og så mærker kunderne det slet ikke, og vi undgår store bunker, forklarer Ole P. Rasmussen. Sager afsluttes hurtigere TopPro bliver indført så småt i afdelingerne i løbet af efteråret. I første kvartal 2011 er alle klar og i gang med en ny hverdag, hvor afdelingerne har været igennem et forløb med Trim og TopPro. Det betyder en hverdag, hvor alle gør tingene mere ensartet. I begyndelsen blev standardisering opfattet som et fælt ord. Men de steder, hvor vi har trimmet, har medarbejderne erfaret, at det handler om best practice. Hvordan vi gør tingene bedst muligt, siger Ole P. Rasmussen. Ifølge skadedirektøren er der flere ting ved Trim og TopPro, som går hånd i hånd. Systemet lægger fx op til, at man afslutter sagen hurtigere. Der er færre hænder på en sag, og man laver så godt som hele arbejdet ved første kontakt med kunden. Præcis som i Trim-tankegangen, der blandt andet har til formål at begrænse sagernes liggetid og dermed kundens ventetid. Vi bruger erfaringer fra både TopPro og fra Trim, når vi nu samler det hele. Jeg er spændt, men fornemmer god respons fra afdelingerne allerede, siger Ole P. Rasmussen. Forbedringer med Trim Skadehjælp: y I Skadehjælp 1-4 bliver bilag ekspederet indenfor 1,64 dage mod tidligere i gns. 6,78 dage. Forbedring 76 % y Opfyldelsen af dag-til-dag ekspedition steget 37,2 % til 86,5 %. Forbedring 133 %. y Kvaliteten er siden september 2008 steget fra 37 % til 77 %. Forbedring 108 % y Også selve antallet af kvalitetsmålinger der foretages er steget markant Taksatorer: (Genbesigtigelser) y Antal situationer med behov for genbesigtigelse på bygningsskader reduceret med 23 %, trods 9 % flere skader y Produktiviteten øget med 11 % y Eksterne besigtigelser reduceret med 85 % på bygninger og 39 % på løsøre Landbrugsdirektør Lars Simonsen afviser i Landbrugsavisen, at de mange snetryksskader får Topdanmark til at hæve priserne. I stedet skal skaderne forebygges. Cykeltyve går jo ikke uden om cyklen, fordi der sidder en chip i cyklen. Bliver den stjålet, og udbetaler vi erstatningen inden for 14 dage, kommer vi jo ikke tilbage og opkræver den fra kunden, hvis cyklen bliver fundet af en p-vagt lige efter. Alternativt skulle vi vente seks-otte uger med at give erstatning, men det ville vores kunder næppe være glade for. Kommunikationschef Jens Langergaard til Politiken om forebyggelse af cykeltyverier. Indtil nu har vi set en stigning i antallet af anmeldelser til ulykkesforsikringer fra skader for et år siden til nu omkring Den type forsikringer dækker typisk skader på briller eller tænder eller dækker udgifter til behandling eller transport i perioden efter ulykken. Kommunikationschef Jens Langergaard til Jyllands-Posten om personskadedækning. Vi kan se, at sundhedssikringer gør nytte. Rundt regnet 17 % af kunderne bruger sundhedssikringen, og for rigtigt mange betyder den, at de kan klare sig med ingen eller kun få sygedage på jobbet. De ældre kunder, som får eksempelvis nye knæ eller nye hofter, kommer hurtigt til på privathospitalerne, og det er jo også glædeligt. Pensionssalgschef i Midt- og Nordjylland Jens Bruun til avisen Midt På Ugen om sundhedsforsikring. Hvis man har betalt for god rådgivning, så har vores kunder en forsikring, der sikrer, at vi sørger for, at de får nogle nye bygninger, og så tager vi en dialog med byggebranchen, som jo er dem, som reelt er ansvarlige. Landbrugsdirektør Lars Simonsen til om snetryksskader. 5

6 Kort nyt Den rareste mand vinder Samarbejdspartner: For tre måneder siden gik Topdanmark ind i et tæt samarbejde med Bornholms Brand på landbrugssiden. Landbrugsassurandør Kenn Lysegaard fulgte med hjem. Han kender alle kunderne og alle konkurrenterne Topdanmark på pelsudstilling Topdanmark er med på Dansk Pelsavlerforenings landsmesse i Herning torsdag til lørdag i denne uge. Topdanmark administrerer branchens eget forsikringsselskab, Dansk Pelsavlerforsikring, og derfor er selskabet med blandt de i alt 55 udstillere i Herning. Vi vil gerne vise flaget, og vi er der med to assurandører og en kundecentermedarbejder hver dag, fortæller Trine Rosenbeck, som er markedsudvikler i Landbrug. Der er gratis adgang til udstillingen, som foregår i Messecenter Hernings Hal M. Forvaltning overgår til Skade På fælles indstilling fra HRdirektør Søren Pahl og skadedirektør Ole Rasmussen har direktionen besluttet at flytte Topdanmarks Forvaltningsområde organisatorisk fra HR til Skade. Det skyldes, at Forvaltningsområdet har en større naturlig sammenhæng til Indkøb, som i forvejen ligger i Skade. Forvaltningen er jo en stor indkøber af alt fra vand, varme og strøm til råvarer i kantinen og service og vedligehold af bygninger samt udskiftning af møbler med mere. Desuden kræver renoveringen af kontorlandskabet stor ledelsesopmærksomhed, siger HR-direktør Søren Pahl. Nyt salgscenter i Hillerød Mandag den 29. marts åbner Topdanmark et nyt salgscenter i Hillerød, der skal erstatte det hidtidige kontor. For Kenn Lysegaard var det nærmest som at komme hjem, da han ved årsskiftet blev ansat i Topdanmark. Siden 1992 havde han ganske vist været landbrugsassurandør i Bornholms Brand, men han var uddannet i Topdanmark, og de to selskaber har hele tiden arbejdet tæt sammen på hans fødeø. Nu siger han selv, at han sælger det bedste fra to verdener. Det bedste fra Topdanmark til landbrugskunderne og det bedste fra Bornholms Brand, når landmændene skal forsikre privaten. Det går også meget godt. Jeg har da fået en hel del underskrifter og flyttet en del penge siden nytår, siger han beskedent, mens han viser rundt og udpeger landbrugsejendomme, han allerede har blandt sine kunder eller i hvert fald har besøgt tidligere. Jeg kender dem alle sammen her på Bornholm. Hvis der er et par stykker, jeg ikke har besøgt endnu, så ved jeg i hvert fald, hvem de er, forklarer han. Ubarmhjertig kamp Kenn Lysegaard er født og opvokset på Bornholm, og han har arbejdet her gennem hele det assurandørliv, som runder 25 år til september. Assurandørerne fra de andre store forsikringsselskaber har nogenlunde samme historie, så her er der ingen lokal fordel at hente. Landmændene bliver færre, men større, så det er en hård og ubarmhjertig kamp om kunderne. Vin- Foto: Mads Kristoffersen Kenn Lysegaard kender stort set hver en gris på Bornholm. deren tror jeg bliver den skarpeste, den dygtigste og den rareste. Det skal være rart og sjovt at holde møde med mig. Det er min holdning, forklarer den i øvrigt rare mand med et smil. Sådan havde Kenn Lysegaard det længe inden Topdanmarks adm. direktør Christian Sagild begyndte at tale om uformel og professionel som en vigtig ledetråd i Topdanmarkmedarbejdernes ageren i dagligdagen. Assurandørens telefon ringer. Kenn Lysegaard, Topdanmark og Bornholms Brand, svarer han og slår med det samme over i bornholmsk dialekt, da landmanden i den anden ende har præsenteret sig. For en sjællænder uden den store bornholmske erfaring, er der mange ord, som forsvinder i tågerne. Men det er noget med, at landmanden skal have et forsikringstilbud, og han har snævret feltet af forsikringsselskaber ind til to. Skal vi ikke sige, at jeg ringer til dig senere på ugen?, spørger Kenn Lysegaard. Den aftale er så godt som hjemme. Næsten ingen tyverier Ledelsen i FO Landbrug var i sidste uge på besøg på Bornholm, og Kenn Lysegaard gentager, hvad Bornholms Brands adm. direktør Poul Hansen fortalte på et af møderne: På en del skadetyper er risikoen langt mindre herovre end i resten af Danmark. Der sker stort set ingen tyverier, og landmanden måber, når jeg beder om en masse oplysninger om hans havetraktor, for han kan slet ikke forestille sig, at den skulle blive stjålet, siger han. Adm. direktør Poul Hansen brugte biler som eksempel. Det bliver sagt i radioen på P4 Bornholm, hvis en bil bliver stjålet, og så kigger beboerne efter bilen også ved færgen. De få biler, som bliver stjålet på Bornholm, finder hurtigt tilbage til ejermanden. FAKTA y Bornholms Brand har 29 medarbejdere y Topdanmark ejer 27 % af Bornholms Brand A.m.b.a. y Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a støtter det lokale erhvervsliv med gennemsnitligt et par mio. kr. årligt. Eksempler på firmaer, som støttes i form af investeringer og lån, er BornPoultry, der producerer Bornholmerhanen, og det lokale flyselskab Wings of Bornholm 6

7 Foto: Marianne Andersen Maria Døssing Bak fik brug for sin forsikring, da hun fik en ubehagelig besked. Som at ringe til en ven Kundeservice: Når man får brystkræft, har man brug for al den hjælp, man kan få. Sammen med pensionsordningen havde kunde Maria Døssing Bak en forsikring, som sørgede for at hjælpe hende gennem det strenge forløb I sommeren 2007 fik Maria Døssing Bak en ubehagelig besked. Hun havde brystkræft. Når man ikke har prøvet det, kan man kun gætte på, hvor mange tanker dét sætter i gang. Hun blev sygemeldt og opereret i løbet af et par uger, men med det var forløbet langt fra forbi. Efter kun få dage ringede en medarbejder fra Topdanmark og spurgte, om hun havde brug for støtte eller hjælp. Det kunne hun få i kraft af hendes Tab af erhvervsevneforsikring. Det skete så hurtigt, at jeg på det tidspunkt ikke vidste, om jeg havde brug for hjælp. Men jeg sagde ja tak, og det blev jeg glad for. Eksperter hjælper kunden Med forsikringen følger et omsorgskoncept med navnet Top-omsorg. Den væsentligste del af konceptet er, at der er knyttet en socialrådgiver, sygeplejersker og psykologer til. De kan hjælpe og støtte den sygemeldte gennem forløbet såvel ved selve behandlingen som ved kontakten til kommunen og arbejdsgiveren. Maria Døssing Bak blev flere gange ringet op med tilbud om akupunktur og psykologbehandlinger, og hun tog imod dem. Jeg var jo bange for, hvad der skulle ske. Det betød utroligt meget, at en psykolog kom og talte med mig, fortæller Maria Døssing Bak. Som en konsekvens af sygdommen mistede Maria Døssing Bak sit arbejde undervejs. Hun fik brug for at komme på revalidering, før hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. I den forbindelse var Tab af erhvervsevneforsikringen i Topdanmark og ikke mindst Top-omsorg en overraskende stor hjælp. Det var det bedste i hele forløbet. Jeg vil først og fremmest fremhæve socialrådgiveren. Hun kørte gerne 300 kilometer pr. gang for at gå med mig til samtlige møder hos kommunen og hos min arbejdsgiver. Når jeg ringede til hende, føltes det som, at det var en ven, jeg ringede til. Det var ekstremt godt at have én at nærmest holde i hånden i den tid, siger hun. Forsikring hjalp med penge Maria Døssing Bak læste HG (Handelsgymnasiet) og fik en ydelse fra forsikringen til at supplere revalideringsydelsen, så hun havde et bedre økonomisk grundlag for at gennemføre sin nye uddannelse. Det betyder også, at udsigterne i dag er langt lysere, end de var den dag for mere end to år siden. Jeg blev færdig med HG, og ikke mindst fik jeg et nyt bryst og er helbredt for min kræft. Det er rigtigt, rigtigt dejligt, siger Maria Døssing Bak. 7

8 Nyt job i Top En ny vinkel på Topdanmark Velkommen Nyansættelser Marianne Person To ønsker går i opfyldelse, når snart forhenværende HR-supportchef Marianne Person den 1. maj bliver chef for Privat/ Partnere Servicecentrene. Efter påske begynder hun så småt at sætte sig ind i arbejdsopgaverne. Jeg har haft mange rigtigt gode år i HR. Men jeg har også drømt om at komme ud i et af forretningsområderne og få en ny vinkel på virksomheden. Og så vil jeg også gerne prøve kræfter med ledelse af ledere. Begge dele får jeg mulighed for i FO Privat, siger Marianne Person. Jobskifte en god mulighed Som så mange andre nyuddannede akademikere kunne Marianne Person som nyslået bibliotekar i midtfirserne ikke få et job, som hun var uddannet til. Efter et halvt års it-kursus kom hun i betragtning til et job i Topdanmarks it-afdeling, hvor hun arbejdede i forskellige afdelinger i 11 år. Sideløbende læste hun til merkonom i personaleadministration, og det betød, at hun blev interesseret i et job i det, der dengang hed personaleafdelingen, hvor hun nu har siddet i 14 år. Også dengang Kenn ChristensenPrivat Salg Sjælland, PA-Nord Christina Juul Privat Top Kundeservice Ballerup 2 oplevede Marianne den positive indstilling til intern jobrotation i koncernen. Jeg er rimeligt nysgerrig. For mig handler det at skifte job også om at lære nyt og udfordre mig selv den vej. Kundeservice, som jeg skal arbejde med nu, passer fint med min profil, fordi jeg i HR har arbejdet med service og support og kan li det, siger Marianne Person, der fortalte sin leder om hendes ønske om at finde et nyt job internt. Det har været en rigtig god proces. Han vidste, at jeg gerne ville prøve noget andet, og han har sparret med mig omkring typer af stillinger, der kunne være interessante. Har hilst på nye medarbejdere I forrige uge havde Marianne Person booket en halv dag til at møde sine nye medarbejdere i Ballerup. Ugen efter besøgte hun de medarbejdere, der arbejder i Viby. Det har været rigtigt dejligt, at vi kunne hilse på hinanden, og at de kunne få den første fornemmelse af, hvad jeg er for en person. Jeg ser frem til at lære en masse og få godt indblik i forretningen, systemerne og kulturen og forhåbentlig gøre en forskel. Jeg er først og fremmest bevidst om, at jeg kommer til et område, hvor jeg ikke ved så meget om faget. Jeg skal ikke være eksperten. Torben Helmer Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Michael Nielsen Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Rasmus Engell Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Udnævnelser Overassistent Tina Dalskov Skadehjælp 3 - Team 4 Jetmir Semi Skadehjælp 3 - Team 2 Emilie Langvad Skadehjælp Auto 2 Karina Lehmann Pedersen Skadehjælp Landbrug Navnlig navne 25 års jubilæum den 1. april Kjeld Pedersen, Landbrug Salgsområde 32 Job i Top Salgsleder, Salgsområde Jylland & Fyn Kontakt Lars Wulff, telefon Testledere Kontakt Helle Carstensen, telefon Forretningsarkitekter Kontakt Helle Carstensen, telefon Release koordinator Kontakt Helle Carstensen, telefon Salgsmedarbejder, Randers butikken Kontakt Pia Kirk Jørgensen, telefon Teamleder, Salgscenter i Århus Salgsmedarbejder, Herning Kontakt Helle Rempt, telefon Simon Galmar Trimcenter Frank Jeppesen Liv Kundeservice Firmakunde Ronni Hansen Privat Top Kundeservice Ballerup 1 Surekha Rajasingham IT Web Udvikling Sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person Kontakt Susanne Brodt, telefon REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kom mu ni ka tions afdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrette læg gelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kilde angivelse.

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Brug systemet til at forklare jeres kunder om de forringelser der følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK BEVAR KUNDERNE

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet:

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet: Sundhedssikring God behandling, når du har allermest brug for det Sundhedsforsikring - til både børn og voksne Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår.

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 08.10.2009 Så til hest! Produktudvikling: Hesteeksperter blev taget med på råd ved udviklingen af den nye Hesteforsikring, som Topdanmark og Danske Forsikring

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Cykler stjæles fra hjemmet

Cykler stjæles fra hjemmet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 02. 28.01.2010 Fakta Antallet af anmeldte cykeltyverier til Topdanmark er steget med 12 % siden 2007. I alt modtog Topdanmark i 2009 over 10.000 anmeldelser om

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere

Fra bedst til næstbedst

Fra bedst til næstbedst F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 14.08.2008 Fra bedst til næstbedst Liv: Kunderne er ikke så tilfredse med Topdanmark Livsforsikring, som de har været. Topdanmark er faldet fra en sikker nummer

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Liv tilbyder testamente

Liv tilbyder testamente F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 11.09.2008 Læs mere om DHLstafetten på side 7 Til den årlige DHL-stafet i Fælledparken løb Topdanmarks medarbejdere i alt 1.400 km, svarende til afstanden

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Nødberedskabet er sommerklar

Nødberedskabet er sommerklar F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 06.06.2008 Foto: Polfoto Nødberedskabet er sommerklar Skade: Efter sidste sommers mange skybrud har Skadeafdelingen op til den forestående skybrudssæson etableret

Læs mere

Erhvervsforsikringer for alle. - i samarbejde med Gjensidige

Erhvervsforsikringer for alle. - i samarbejde med Gjensidige Erhvervsforsikringer for alle - i samarbejde med Gjensidige Erhvervsforsikringer for alle - i samarbejde med Gjensidige AutoBranchen Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Gjensidige, hvor du som

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Tyvene havde travlt i november og december

Tyvene havde travlt i november og december F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 05. 11.03.2010 Tyvene havde travlt i november og december Juleindbrud: En markant andel af de anmeldte indbrud i 2009 skete i november og december. En tredjedel

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 24.09.2009 Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? 50 40 30 20 10 Kilde: Forsikring

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere