Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne siger ja til indsats mod svindel"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en undersøgelse foretaget for F&P. Undersøgelsen viser, at kunderne værdsætter, at vi gør en aktiv indsats for at forhindre svindel, siger koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen Danskerne bakker massivt op om forsikringsselskabernes indsats mod svindel. Det viser en undersøgelse foretaget for Forsikring & Pension (F&P), hvor danskere har svaret på spørgsmål om deres syn på forsikringssvindel. 35 % af de adspurgte mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel, og 58 % mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de sager, hvor der er mange penge på spil. Kun 7 % svarer nej eller ved ikke. Analysen zoomer også ind på danskernes holdninger til, hvor langt forsikringsselskaberne kan gå for at afklare en mistanke om svindel. Over halvdelen af de adspurgte mener, at det er i orden at skygge personer mistænkt for svindel og at spørge en nabo ud om en person mistænkt for svindel. Når det gælder forsikringsselskabets mulighed for at lave videooptagelser, er der tilslutning fra næsten halvdelen af de adspurgte. Den form for optagelser er tilladt, og i Topdanmark sker det 5-10 gange på et år. Men først når alle andre muligheder for at afeller bekræfte mistanken om svindel er ud- tømt, og kun i sager, hvor der er betydelige beløb på spil. Man kunne anføre, at vi er på kant med samfundsnormen, når kun knap 50 % af danskerne mener, at det er i orden. Men i fx personskadesager kan videooptagelser være sidste og eneste mulighed for at sikre bevis for, at Topdanmark kan stoppe udbetalingen af erstatning, siger koncerndirektør Kim Bruhn- Petersen og kommer med følgende eksempel: Stor udbetaling blev stoppet En kunde fik for nogle år siden en større erstatning for en såkaldt nul-arm (bevægelseshæmmet) efter et falduheld. I 2009 anmelder kunden igen en faldulykke. Der er ikke vidner til uheldet, og nu er den anden arm også blevet til en nul-arm. Topdanmark finder det mistænkeligt, og en lægeundersøgelse viser ingen objektive indikationer på den anmeldte skade. Gennem observation og videooptagelser dokumenteres, at kunden uden besvær bærer på store poser, kører bil med begge hænder på rattet og senere i en skov skærer højtsiddende julegran af med en sav. Alle disse udfoldelser burde ifølge kundens egne oplysninger være umulige. Videooptagelser et meget stærkt bevismiddel og faktisk det eneste effektive bevismiddel i den type sager. Videoobservation i den sag var den konkrete årsag til, at kunden ikke uberettiget fik knap en million kroner udbetalt i erstatning. Er kunden uenig i vores afgørelse, kan Topdanmark naturligvis sagsøges ved domstolene. Ved at fortælle om eksempler på forsøg på svindel håber jeg, at flere af vores kunder får forståelse for den måde, vi søger at undgå at udbetale erstatning til forsikringssvindlere, siger Kim Bruhn-Petersen og henviser til, at 90 % af de adspurgte i F&P s undersøgelse siger, at svindel har konsekvenser for alle de ærlige, fordi det kan medføre præmiestigninger. Svindel i form af overdrevet eller opdigtet personskade kan også betyde, at det offentlige uberettiget skal betale invalidepension eller andre livsvarige sociale ydelser. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikringssvindel? % Ja - alt hvad de kan Ja - men fokus på de store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke Kilde: F&P på baggrund af Userneeds Smidigere dækning til hunde og katte side 2-3 Bliv sundhedstjekket igen i april side 2-3 Kundetur på Bornholm side 6

2 Topd Naturligt at følge op på mistanke Som det fremgår af forsiden, er der kommet en omfattende rapport om forsikringssvindel. Når 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, er det også naturligt, at vi i sager, hvor vi har mistanke om svindel, stiller nogle udfordrende spørgsmål og stiller ekstra krav til dokumentationen. Dette skal ses i lyset af, at der ifølge undersøgelsen er mere end 40 % af de adspurgte, der oplyser, at de kender nogen, som har skrevet for meget på en anmeldelse. Ca. det samme antal kender nogen, som har givet en anden forklaring end den egentlige årsag til skaden. Over 8 % af de adspurgte oplyser, at de selv har skrevet for meget på en anmeldelse. Udgangspunktet i vores skadebehandling er, at vi naturligvis stoler på kunderne, og at de kan stole på os. Når vi siger, at kunden skal føle sig Godt Hjulpet, så mener vi det, og derfor møder vi heller ikke kunderne med en fordom om, at de svindler. Som sagsbehandler skal man forsøge at holde balancen, så ærlige kunder ikke føler sig uretmæssigt mistænkeliggjort. Omvendt skal anmeldelser behandles ekstra grundigt, hvis der er tegn på, at kunder har givet forkerte oplysninger. Med den mængde sager, vi har, vil der desværre også være kunder, som oplever en relativ grundig sagsbehandling, uagtet at de fuldstændigt korrekt har beskrevet skadehændelsen, og at skadeopgørelsen er faktuel rigtig. For at kunderne skal føle sig Godt Hjulpet også i sager med en grundig sagsbehandling er det vigtigt, at vi i sagsbehandlingen udviser respekt, er saglige og grundige og forklarer kunderne, hvorfor vi sagsbehandler, som vi gør. Vi har en forpligtigelse til sikre, at vi får den fornødne dokumentation for at kunne udbetale den erstatning, som kunden har krav på. Med ønsket om en god påske. Kim Bruhn-Petersen Foto: Colourbox Danske familier med firbenede medlemmer får nu mulighed for at forsikre både hunde og katte i Topdanmark og Danske Forsikring danske familier har hund eller kat, og bliver familiens firbenede medlem syg eller påkørt, dækker Topdanmarks nye forsikring udgifter til dyrlægeregningen, receptpligtig medicin og eventuel genoptræning. Vi har i mange år tilbudt ansvarsforsikring og sygedækning til hunde, men vi vil gerne være endnu mere dus med de firbenede og deres familier. Derfor lancerer vi nu en forbedret ansvarsdækning til hundeejerne. Samtidig tilbyder vi både hunde og katteejere en palet af dækninger, der omfatter både Sundhedstjek nr. 2 på vej Medarbejdertrivsel: Topdanmarks pensionsudvalg igangsætter nu anden runde af sundhedstjekket. Sidste efterår benyttede 59 % af medarbejderne sig af det frivillige tilbud. HR-direktør Søren Pahl håber, at rigtig mange vil booke et sundhedstjek i denne omgang Topdanmarks nye pensionsordning, der blev indført i september 2009, indeholdt som noget nyt et tilbud om et sundhedstjek til alle medarbejdere i koncernen. 59 % af medarbejderne valgte at få et Foto: Michael With 2 sygeforsikring og livsforsikring af de firbenede, siger chef for FO Partnere Jens Røpke. Forsikringen har også fire ben For hundene er ansvarsforsikringen forbedret ved, at kunden desuden kan vælge en unik udvidet hundeansvarsforsikring, der dækker personskade på hundepasser og personskade på kundens børn under 14 år. Derudover består hunde- og katteforsikringen af fire ben, som kunden selv kan sammensætte alt efter, hvor stort behovet er for at få hjælp til dyrlægeregning, medicinudgifter med mere. Ønsker kunden en lille løsning skal han tjek af helbredet sidste efterår. Et tal, som HR-direktør Søren Pahl håber, vil vokse, når der igen i april bliver mulighed for et tjek. Den nye runde sundhedstjek er et tilbud både til dem, som har fået en handlingsplan Landbrugsassurandør Ejnar Mikkelsen vil igen i år melde sig til et sundhedstjek. Selvfølgelig vil jeg det. Det er et rigtig godt tilbud at få tjekket sit helbred.

3 anmark bliver dus med dyrene Produktudvikling: Topdanmark og Danske Forsikring lancerer forsikring til hunde og katte, der kan sammensættes på kryds og tværs efter behov. Dækning af udgifter til dyrlæge, medicin og genoptræning samt en livsforsikring er bare nogle af mulighederne vælge TopVet Begrænset, som dækker dyrlægeudgifter og tandskader ved tilskadekomst samt aflivning. TopVet Udvidet dækker dyrlægeudgifter, tandskader og aflivning ved såvel sygdom som tilskadekomst. Endelig er der TopVet Plus, som også dækker udgifter til udleveret medicin, udgifter til genoptræning og ophold på hunde/kattepension, hvis den firbenede skal passes, fordi ejeren bliver akut indlagt på hospital. Det fjerde ben i hunde- og katteforsikringen er en livsforsikring, der dækker, hvis hunden eller katten dør som følge af sygdom eller tilskadekomst. Mange familier har en racehund eller -kat, som kan koste ganske mange penge. Med livsforsikringen dækker vi ved at give en erstatning svarende til handelsværdien af en hvalp/killing af samme race, siger Jens Røpke. Dækker livsvarigt En anden fordel ved den nye hunde- og katteforsikring er, at den dækker livsvarigt. I den gamle hundeforsikring ophørte dækningen, når hunden fyldte 10 år, men den begrænsning er nu fjernet. I forhold til de øvrige udbydere giver Topdanmarks nye hunde- og katteforsikring fordele på rigtigt mange punkter. Kombineret med de valgmuligheder, som de fire ben i forsikringen giver, samt flere valgmuligheder for kombination af selvrisiko og forsikringssummer, har vi nu et produkt, der gør os dus med den enkelte familie og deres behov for forsikring af det firbenede familiemedlem, siger Jens Røpke. Læs mere om forsikringen på TopNet og til medarbejdere, som ikke valgte at få et sundhedstjek sidste år. Det er mit indtryk, at de medarbejdere, der fik et tjek, var glade for det. De har alle fået en handlingsplan med et generelt billede af deres sundhed, herunder eventuelle værdier, de skal være opmærksomme på, siger HR-direktør. Lidt for runde om livet Lige som sidste år er det konsulenter fra firmaet Health Group, der gennemfører medarbejdernes sundhedstjek. Health Group har udarbejdet en undersøgelse til Topdanmark med de væsentligste overordnede resultater fra sidste års sundhedstjek, som medarbejdere gennemførte. Kort fortalt viser undersøgelsen, at vi, som blev tjekket sidste efterår, generelt vejer lidt for meget, og at vores kondital bør blive bedre. Omvendt ser vores livsstil fornuftig ud sammenlignet med andre virksomheder, som Health Group sammenligner os med, siger Søren Pahl. Hverken HR, Livselskabet eller andre får adgang til resultaterne af medarbejdernes individuelle sundhedstjek eller handlingsplaner. De praktiske forhold omkring tid og sted for næste tilbud om sundhedstjek vil der blive informeret om på TopNet. Formændene anbefaler sundhedstjek Ole Døssing Christensen, producentassurandør og formand for Assurandørforeningen i Topdanmark (AiT) Assurandørerne har deres bil som et nødvendigt arbejdsredskab, og det er ganske naturligt, at køretøjet med visse mellemrum gennemgår et serviceeftersyn. Det samme bør være gældende for assurandørerne selv særligt på grund af det arbejde som assurandørerne har valgt, hvor arbejde og fritid nogle gange løber ud i et, så man glemmer at lytte til kroppens signaler. Desiree Schultz, afdelingsleder og formand for Den Overordnede Forening Sundhedstjekket er et objektivt fysisk servicetjek af kroppen og det giver en unik mulighed for at forstå hvordan vores kost og aktivitetsniveau påvirker kroppen. Sundhedstjekket kan være medvirkende til at bekræfte at man gør nogle gode ting for at kroppen er driftsikker eller kan give en indikation om den enkelte skulle overveje justeringer i sin livsstil, uden at det 3 sker på en formynderisk måde. Tilbuddet er en naturlig følge af Topdanmarks sunde profil og et generelt fokus i samfundet på sundhed. Det kan samtidig medvirke til at tiltrække medarbejdere. Charlotte Hougaard, formand for Personaleforeningen (PF) Sundhedstjekket er god mulighed for at få en overordnet status på egen sundhedstilstand. Topdanmark har længe haft fokus på sund kantinemad, rygestop og senest øget opmærksomhed på lederomsorg i sygdomssamtalerne. Personaleforeningen ser tilbuddet om et personligt sundhedstjek som en naturlig forlængelse af de øvrige tiltag og jeg vil opfordre alle til at få lavet en opfølgning på tjekket fra efteråret, eller som ny deltager. Sundhed og valg af livsstil er en privatsag, men en øget bevidsthed om de sunde valg kan vel aldrig skade. Det er som bekendt, bedre at forebygge end at helbrede. Topdanmarks pensionsudvalg består af tre repræsentanter fra selskabet og to repræsentanter fra hver af de tre foreninger, PF, AiT og Den Overordnede Forening.

4 Foto: Tommy Verting Skadebehandler Morten Vajse: Trim kan gøre det nemmere at arbejde med TopPro fra begyndelsen. Brugte systemet på forskellige måder Trim/TopPro: Medarbejderne i Skadehjælp var langt bagud med sagerne og havde ingen fælles standarder. Hver for sig blev Trimprocessen og TopPro skadesystemet de redskaber, som skovlede sagsbunker væk med høj fart 5000 bilag. Så høj var sagsbunken i Skadehjælp, og så meget var de bagud. Nu hedder det dag-til-dag behandling og langt mindre stress. Det var skruen uden ende for os. Vi havde også svært ved at se, hvornår vi havde været en succes vi vidste ikke, om vi skulle behandle 30 eller tre sager på en dag. Trim hjalp os til nogle enkelte ændringer, og så fik vi arbejdet sagsbunken ned i løbet af et par måneder, fortæller Morten Vajse, som er skadebehandler i Skadehjælp 4. Han var med i Trimprojektet og blev kontaktpersonen mellem Trim og afdelingen. I Skadehjælp var TopPro allerede indført, da Trimprocessen gik i gang, men det stod hurtigt klart, at medarbejderne brugte det nye skadesystem forskelligt. Vi arbejdede vel nærmest på forskellige måder med TopPro. Så der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fandt den bedste måde at arbejde på. Da det var klaret, kom vi alle på kursus og lærte, at bruge systemet på den optimale måde. Det betyder, at vi nu har helt ensartede arbejdsgange og langt bedre kan hjælpe hinanden med sagerne, fortæller Morten Vajse. En udfordring Morten Vajse er ikke i tvivl om, at Trim og TopPro i fællesskab har været en endda rigtigt god idé i Skadehjælp. Det ændrer store ting. Når man ser på vores succes, er jeg sikker på, at det også skal give pote for dem, som skal i gang nu. Det kræver meget af medarbejderne, men vores medarbejdere har virkelig været villige til at tage imod ændringerne, og det har været en af grundene til succesen, siger Morten Vajse, som var med, da resten af Skade holdt kick-off over to dage midt i marts. Det er dem, der nu som de første går ind i et forløb med Trim og TopPro på én gang. På kick-off møderne var Morten Vajse rosende over for projektet, men han lagde ikke skjul på, at det kan være hårdt. Det gør han heller ikke nu. Det bliver en udfordring for dem, og jeg er glad for, at det ikke er mig. Til gengæld tror jeg også, at de får en stor gevinst ud af det. Og jeg tror virkelig, at Trim kan gøre det nemmere at arbejde med TopPro fra begyndelsen. 4

5 Stor bølge ruller i Skade Skade: Trim og TopPro giver hver for sig store forandringer i Skade. For at sikre en god implementering vil medarbejderne opleve det som ét forløb, da Trim og TopPro indføres i et tæt parløb Klip Vi vil hellere se på, hvordan vi i fremtiden kan undgå den her slags skader. Man mærker tydeligt på skadedirektør Ole P. Rasmussen, at opgaven er vigtig. Man mærker også, at han ved, det bliver hårdt, når medarbejderne i Skade over det næste år vil opleve flere forandringer på én gang. Trim har givet os en masse godt i Skadehjælp og i taksatorsporet. Nu er turen kommet til resten af Skade. I løbet af perioden skal vi desuden have indført det nye skadesystem TopPro. Det bliver en ordentlig mundfuld, og det kræver meget koordinering, men vi ville ikke byde medarbejderne at gennemføre to forandringsprocesser på et år. Så hellere planlægge én stor, siger Ole P. Rasmussen. Baggrunden er, at TopPro lige som Trim giver nogle forenklede, lettere og hurtigere arbejdsgange, og kan man få flettet Trimforandringerne ind i brugen af det nye skadesystem med det samme, er meget vundet. Nogle kunne få den opfattelse, at Trim er et rationaliseringsprojekt, hvad det bestemt ikke er. Trim har skabt en dagligdag med mere ro på, så vi kan være mere proaktive fx i forbindelse med den megen sne her i vinter. Når vi nu indfører TopPro, må vi forvente, at vi i en periode har lidt længere sagsbehandling, og den enkelte kan måske ikke nå at svare lige så mange telefoner som tidligere. Men når vi trimmer lige inden, at vi indfører det nye system, kan Trim efter alt at dømme absorbere den længere sagsbehandlingstid. Så er afdelingerne mere parate, og så mærker kunderne det slet ikke, og vi undgår store bunker, forklarer Ole P. Rasmussen. Sager afsluttes hurtigere TopPro bliver indført så småt i afdelingerne i løbet af efteråret. I første kvartal 2011 er alle klar og i gang med en ny hverdag, hvor afdelingerne har været igennem et forløb med Trim og TopPro. Det betyder en hverdag, hvor alle gør tingene mere ensartet. I begyndelsen blev standardisering opfattet som et fælt ord. Men de steder, hvor vi har trimmet, har medarbejderne erfaret, at det handler om best practice. Hvordan vi gør tingene bedst muligt, siger Ole P. Rasmussen. Ifølge skadedirektøren er der flere ting ved Trim og TopPro, som går hånd i hånd. Systemet lægger fx op til, at man afslutter sagen hurtigere. Der er færre hænder på en sag, og man laver så godt som hele arbejdet ved første kontakt med kunden. Præcis som i Trim-tankegangen, der blandt andet har til formål at begrænse sagernes liggetid og dermed kundens ventetid. Vi bruger erfaringer fra både TopPro og fra Trim, når vi nu samler det hele. Jeg er spændt, men fornemmer god respons fra afdelingerne allerede, siger Ole P. Rasmussen. Forbedringer med Trim Skadehjælp: y I Skadehjælp 1-4 bliver bilag ekspederet indenfor 1,64 dage mod tidligere i gns. 6,78 dage. Forbedring 76 % y Opfyldelsen af dag-til-dag ekspedition steget 37,2 % til 86,5 %. Forbedring 133 %. y Kvaliteten er siden september 2008 steget fra 37 % til 77 %. Forbedring 108 % y Også selve antallet af kvalitetsmålinger der foretages er steget markant Taksatorer: (Genbesigtigelser) y Antal situationer med behov for genbesigtigelse på bygningsskader reduceret med 23 %, trods 9 % flere skader y Produktiviteten øget med 11 % y Eksterne besigtigelser reduceret med 85 % på bygninger og 39 % på løsøre Landbrugsdirektør Lars Simonsen afviser i Landbrugsavisen, at de mange snetryksskader får Topdanmark til at hæve priserne. I stedet skal skaderne forebygges. Cykeltyve går jo ikke uden om cyklen, fordi der sidder en chip i cyklen. Bliver den stjålet, og udbetaler vi erstatningen inden for 14 dage, kommer vi jo ikke tilbage og opkræver den fra kunden, hvis cyklen bliver fundet af en p-vagt lige efter. Alternativt skulle vi vente seks-otte uger med at give erstatning, men det ville vores kunder næppe være glade for. Kommunikationschef Jens Langergaard til Politiken om forebyggelse af cykeltyverier. Indtil nu har vi set en stigning i antallet af anmeldelser til ulykkesforsikringer fra skader for et år siden til nu omkring Den type forsikringer dækker typisk skader på briller eller tænder eller dækker udgifter til behandling eller transport i perioden efter ulykken. Kommunikationschef Jens Langergaard til Jyllands-Posten om personskadedækning. Vi kan se, at sundhedssikringer gør nytte. Rundt regnet 17 % af kunderne bruger sundhedssikringen, og for rigtigt mange betyder den, at de kan klare sig med ingen eller kun få sygedage på jobbet. De ældre kunder, som får eksempelvis nye knæ eller nye hofter, kommer hurtigt til på privathospitalerne, og det er jo også glædeligt. Pensionssalgschef i Midt- og Nordjylland Jens Bruun til avisen Midt På Ugen om sundhedsforsikring. Hvis man har betalt for god rådgivning, så har vores kunder en forsikring, der sikrer, at vi sørger for, at de får nogle nye bygninger, og så tager vi en dialog med byggebranchen, som jo er dem, som reelt er ansvarlige. Landbrugsdirektør Lars Simonsen til om snetryksskader. 5

6 Kort nyt Den rareste mand vinder Samarbejdspartner: For tre måneder siden gik Topdanmark ind i et tæt samarbejde med Bornholms Brand på landbrugssiden. Landbrugsassurandør Kenn Lysegaard fulgte med hjem. Han kender alle kunderne og alle konkurrenterne Topdanmark på pelsudstilling Topdanmark er med på Dansk Pelsavlerforenings landsmesse i Herning torsdag til lørdag i denne uge. Topdanmark administrerer branchens eget forsikringsselskab, Dansk Pelsavlerforsikring, og derfor er selskabet med blandt de i alt 55 udstillere i Herning. Vi vil gerne vise flaget, og vi er der med to assurandører og en kundecentermedarbejder hver dag, fortæller Trine Rosenbeck, som er markedsudvikler i Landbrug. Der er gratis adgang til udstillingen, som foregår i Messecenter Hernings Hal M. Forvaltning overgår til Skade På fælles indstilling fra HRdirektør Søren Pahl og skadedirektør Ole Rasmussen har direktionen besluttet at flytte Topdanmarks Forvaltningsområde organisatorisk fra HR til Skade. Det skyldes, at Forvaltningsområdet har en større naturlig sammenhæng til Indkøb, som i forvejen ligger i Skade. Forvaltningen er jo en stor indkøber af alt fra vand, varme og strøm til råvarer i kantinen og service og vedligehold af bygninger samt udskiftning af møbler med mere. Desuden kræver renoveringen af kontorlandskabet stor ledelsesopmærksomhed, siger HR-direktør Søren Pahl. Nyt salgscenter i Hillerød Mandag den 29. marts åbner Topdanmark et nyt salgscenter i Hillerød, der skal erstatte det hidtidige kontor. For Kenn Lysegaard var det nærmest som at komme hjem, da han ved årsskiftet blev ansat i Topdanmark. Siden 1992 havde han ganske vist været landbrugsassurandør i Bornholms Brand, men han var uddannet i Topdanmark, og de to selskaber har hele tiden arbejdet tæt sammen på hans fødeø. Nu siger han selv, at han sælger det bedste fra to verdener. Det bedste fra Topdanmark til landbrugskunderne og det bedste fra Bornholms Brand, når landmændene skal forsikre privaten. Det går også meget godt. Jeg har da fået en hel del underskrifter og flyttet en del penge siden nytår, siger han beskedent, mens han viser rundt og udpeger landbrugsejendomme, han allerede har blandt sine kunder eller i hvert fald har besøgt tidligere. Jeg kender dem alle sammen her på Bornholm. Hvis der er et par stykker, jeg ikke har besøgt endnu, så ved jeg i hvert fald, hvem de er, forklarer han. Ubarmhjertig kamp Kenn Lysegaard er født og opvokset på Bornholm, og han har arbejdet her gennem hele det assurandørliv, som runder 25 år til september. Assurandørerne fra de andre store forsikringsselskaber har nogenlunde samme historie, så her er der ingen lokal fordel at hente. Landmændene bliver færre, men større, så det er en hård og ubarmhjertig kamp om kunderne. Vin- Foto: Mads Kristoffersen Kenn Lysegaard kender stort set hver en gris på Bornholm. deren tror jeg bliver den skarpeste, den dygtigste og den rareste. Det skal være rart og sjovt at holde møde med mig. Det er min holdning, forklarer den i øvrigt rare mand med et smil. Sådan havde Kenn Lysegaard det længe inden Topdanmarks adm. direktør Christian Sagild begyndte at tale om uformel og professionel som en vigtig ledetråd i Topdanmarkmedarbejdernes ageren i dagligdagen. Assurandørens telefon ringer. Kenn Lysegaard, Topdanmark og Bornholms Brand, svarer han og slår med det samme over i bornholmsk dialekt, da landmanden i den anden ende har præsenteret sig. For en sjællænder uden den store bornholmske erfaring, er der mange ord, som forsvinder i tågerne. Men det er noget med, at landmanden skal have et forsikringstilbud, og han har snævret feltet af forsikringsselskaber ind til to. Skal vi ikke sige, at jeg ringer til dig senere på ugen?, spørger Kenn Lysegaard. Den aftale er så godt som hjemme. Næsten ingen tyverier Ledelsen i FO Landbrug var i sidste uge på besøg på Bornholm, og Kenn Lysegaard gentager, hvad Bornholms Brands adm. direktør Poul Hansen fortalte på et af møderne: På en del skadetyper er risikoen langt mindre herovre end i resten af Danmark. Der sker stort set ingen tyverier, og landmanden måber, når jeg beder om en masse oplysninger om hans havetraktor, for han kan slet ikke forestille sig, at den skulle blive stjålet, siger han. Adm. direktør Poul Hansen brugte biler som eksempel. Det bliver sagt i radioen på P4 Bornholm, hvis en bil bliver stjålet, og så kigger beboerne efter bilen også ved færgen. De få biler, som bliver stjålet på Bornholm, finder hurtigt tilbage til ejermanden. FAKTA y Bornholms Brand har 29 medarbejdere y Topdanmark ejer 27 % af Bornholms Brand A.m.b.a. y Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a støtter det lokale erhvervsliv med gennemsnitligt et par mio. kr. årligt. Eksempler på firmaer, som støttes i form af investeringer og lån, er BornPoultry, der producerer Bornholmerhanen, og det lokale flyselskab Wings of Bornholm 6

7 Foto: Marianne Andersen Maria Døssing Bak fik brug for sin forsikring, da hun fik en ubehagelig besked. Som at ringe til en ven Kundeservice: Når man får brystkræft, har man brug for al den hjælp, man kan få. Sammen med pensionsordningen havde kunde Maria Døssing Bak en forsikring, som sørgede for at hjælpe hende gennem det strenge forløb I sommeren 2007 fik Maria Døssing Bak en ubehagelig besked. Hun havde brystkræft. Når man ikke har prøvet det, kan man kun gætte på, hvor mange tanker dét sætter i gang. Hun blev sygemeldt og opereret i løbet af et par uger, men med det var forløbet langt fra forbi. Efter kun få dage ringede en medarbejder fra Topdanmark og spurgte, om hun havde brug for støtte eller hjælp. Det kunne hun få i kraft af hendes Tab af erhvervsevneforsikring. Det skete så hurtigt, at jeg på det tidspunkt ikke vidste, om jeg havde brug for hjælp. Men jeg sagde ja tak, og det blev jeg glad for. Eksperter hjælper kunden Med forsikringen følger et omsorgskoncept med navnet Top-omsorg. Den væsentligste del af konceptet er, at der er knyttet en socialrådgiver, sygeplejersker og psykologer til. De kan hjælpe og støtte den sygemeldte gennem forløbet såvel ved selve behandlingen som ved kontakten til kommunen og arbejdsgiveren. Maria Døssing Bak blev flere gange ringet op med tilbud om akupunktur og psykologbehandlinger, og hun tog imod dem. Jeg var jo bange for, hvad der skulle ske. Det betød utroligt meget, at en psykolog kom og talte med mig, fortæller Maria Døssing Bak. Som en konsekvens af sygdommen mistede Maria Døssing Bak sit arbejde undervejs. Hun fik brug for at komme på revalidering, før hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. I den forbindelse var Tab af erhvervsevneforsikringen i Topdanmark og ikke mindst Top-omsorg en overraskende stor hjælp. Det var det bedste i hele forløbet. Jeg vil først og fremmest fremhæve socialrådgiveren. Hun kørte gerne 300 kilometer pr. gang for at gå med mig til samtlige møder hos kommunen og hos min arbejdsgiver. Når jeg ringede til hende, føltes det som, at det var en ven, jeg ringede til. Det var ekstremt godt at have én at nærmest holde i hånden i den tid, siger hun. Forsikring hjalp med penge Maria Døssing Bak læste HG (Handelsgymnasiet) og fik en ydelse fra forsikringen til at supplere revalideringsydelsen, så hun havde et bedre økonomisk grundlag for at gennemføre sin nye uddannelse. Det betyder også, at udsigterne i dag er langt lysere, end de var den dag for mere end to år siden. Jeg blev færdig med HG, og ikke mindst fik jeg et nyt bryst og er helbredt for min kræft. Det er rigtigt, rigtigt dejligt, siger Maria Døssing Bak. 7

8 Nyt job i Top En ny vinkel på Topdanmark Velkommen Nyansættelser Marianne Person To ønsker går i opfyldelse, når snart forhenværende HR-supportchef Marianne Person den 1. maj bliver chef for Privat/ Partnere Servicecentrene. Efter påske begynder hun så småt at sætte sig ind i arbejdsopgaverne. Jeg har haft mange rigtigt gode år i HR. Men jeg har også drømt om at komme ud i et af forretningsområderne og få en ny vinkel på virksomheden. Og så vil jeg også gerne prøve kræfter med ledelse af ledere. Begge dele får jeg mulighed for i FO Privat, siger Marianne Person. Jobskifte en god mulighed Som så mange andre nyuddannede akademikere kunne Marianne Person som nyslået bibliotekar i midtfirserne ikke få et job, som hun var uddannet til. Efter et halvt års it-kursus kom hun i betragtning til et job i Topdanmarks it-afdeling, hvor hun arbejdede i forskellige afdelinger i 11 år. Sideløbende læste hun til merkonom i personaleadministration, og det betød, at hun blev interesseret i et job i det, der dengang hed personaleafdelingen, hvor hun nu har siddet i 14 år. Også dengang Kenn ChristensenPrivat Salg Sjælland, PA-Nord Christina Juul Privat Top Kundeservice Ballerup 2 oplevede Marianne den positive indstilling til intern jobrotation i koncernen. Jeg er rimeligt nysgerrig. For mig handler det at skifte job også om at lære nyt og udfordre mig selv den vej. Kundeservice, som jeg skal arbejde med nu, passer fint med min profil, fordi jeg i HR har arbejdet med service og support og kan li det, siger Marianne Person, der fortalte sin leder om hendes ønske om at finde et nyt job internt. Det har været en rigtig god proces. Han vidste, at jeg gerne ville prøve noget andet, og han har sparret med mig omkring typer af stillinger, der kunne være interessante. Har hilst på nye medarbejdere I forrige uge havde Marianne Person booket en halv dag til at møde sine nye medarbejdere i Ballerup. Ugen efter besøgte hun de medarbejdere, der arbejder i Viby. Det har været rigtigt dejligt, at vi kunne hilse på hinanden, og at de kunne få den første fornemmelse af, hvad jeg er for en person. Jeg ser frem til at lære en masse og få godt indblik i forretningen, systemerne og kulturen og forhåbentlig gøre en forskel. Jeg er først og fremmest bevidst om, at jeg kommer til et område, hvor jeg ikke ved så meget om faget. Jeg skal ikke være eksperten. Torben Helmer Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Michael Nielsen Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Rasmus Engell Privat Salg Sjælland, Butik Hillerød Udnævnelser Overassistent Tina Dalskov Skadehjælp 3 - Team 4 Jetmir Semi Skadehjælp 3 - Team 2 Emilie Langvad Skadehjælp Auto 2 Karina Lehmann Pedersen Skadehjælp Landbrug Navnlig navne 25 års jubilæum den 1. april Kjeld Pedersen, Landbrug Salgsområde 32 Job i Top Salgsleder, Salgsområde Jylland & Fyn Kontakt Lars Wulff, telefon Testledere Kontakt Helle Carstensen, telefon Forretningsarkitekter Kontakt Helle Carstensen, telefon Release koordinator Kontakt Helle Carstensen, telefon Salgsmedarbejder, Randers butikken Kontakt Pia Kirk Jørgensen, telefon Teamleder, Salgscenter i Århus Salgsmedarbejder, Herning Kontakt Helle Rempt, telefon Simon Galmar Trimcenter Frank Jeppesen Liv Kundeservice Firmakunde Ronni Hansen Privat Top Kundeservice Ballerup 1 Surekha Rajasingham IT Web Udvikling Sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person Kontakt Susanne Brodt, telefon REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kom mu ni ka tions afdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrette læg gelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kilde angivelse.

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Brug systemet til at forklare jeres kunder om de forringelser der følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK BEVAR KUNDERNE

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag En logrende hale kan få et menneske til at sænke paraderne og starte en samtale. Vi ved, hvad en fortrolig snude betyder for det gode humør Alle, der

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER FORSIKRINGSOVERSIGT FOR HUND OG KAT 2016 HUND 2016 Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Lovpligtig ansvarsforsikring Med udvidet ansvar Sygeforsikring, inkl. lovpligtig

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING Når din medarbejder bliver syg Når din medarbejder bliver syg 50 % af alle, der har været sygemeldt i mere end 12 uger, vender aldrig tilbage på arbejdsmarkedet. Med en Tab

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Agria Altid Katteforsikring

Agria Altid Katteforsikring Agria Altid Katteforsikring Tryghed hele livet... Gælder fra 1. januar 2017 VIGTIGT: Agria Altid Katteforsikring kan kun tegnes, hvis din kat er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Agria skaber tryghed

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK SÆLG FLERE FORSIKRINGER VED AT KENDE TIL JERES KONKURRENTER. NYTEGNING Supplér salgsrådgivningen med detaljer, som kundens nuværende selskab eller

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere