Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden."

Transkript

1 «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi ud over de normale vedtægter har en husorden. Alle bedes huske, at disse regler er fastsat for at beskytte os selv, vore naboer, bygningerne og området. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde friarealerne og bebyggelserne i pæn stand, og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at vi selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Affald: Vores kommunale affaldssække er til almindelig dagrenovation. Der ud over har vi en container, der er opstillet ved Løvparkens ulige numre. I den må der ikke kommes køkkenaffald, bl.a. på grund af skadedyr. Til storskrald, som f.eks. møbler, cykler, hårde hvidevarer og lignende skal du benytte kommunens genbrugspladser. Haveaffald skal afleveres på kompostpladsen. I området er der opsat affaldsbeholdere til f.eks. is, slikposer m.v. Antenner/paraboler: Boligforeningen er tilsluttet Brønderslev Antennelaug. Fejl i signalforsyningen skal meldes direkte til Brønderslev Antennelaug. Udvendige antenner/paraboler må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningens administration. I henhold til lovgivningen er det boligforeningen, der beslutter, hvor antennen/parabolen kan opsættes. Parabolen/antennen skal opsættes indenfor egen grund og må ikke monteres på bygninger. Den skal så vidt muligt placeres bag hegn eller hæk og må ikke være højere end 1,80 m. målt fra jord. Bad og toilet: Eventuelle utætheder i installationerne skal hurtigst muligt meddeles til boligforeningens kontor. Der må ikke skylles ting gennem vask og toilet, der kan stoppe afløbsrørene, f.eks. engangsbleer, hygiejnebind, vat o. lign. 1

2 Beplantning/fællesarealer/legepladser: Afdelingen gør sig umage med at holde vores fælles anlæg pæne og i orden. Lad os alle hjælpe til med, at det forbliver sådan. Der er 3 legepladser, og der er opstillet borde og bænke til fri afbenyttelse. Flag: Flag kan lånes hos viceværterne og afleveres samme sted efter brug. Flagregler: Tidligst op ved solopgang og senest ned ved solnedgang. Festlokaler/gæstelejlighed: I afd. 12 har vi festlokaler, som kan lejes ved henvendelse på boligforeningens kontor. Gæsteværelse kan ligeledes lejes. Forsikringer: Boligforeningen har tegnet de nødvendige forsikringer for bygningerne. Der er ikke tegnet glas- og kummeforsikring. Skader herpå, der er forårsaget af beboere, vil blive genoprettet for beboerens regning. Tegning af forsikring af indbo mod brand, tyveri m.m. er beboernes eget ansvar. Forurening: Kommer du selv eller dine børn til at forurene bygninger eller fællesarealer, har du selv pligt til at sørge for rengøringen. Færdsel i området: Alle beboere har ansvar for at værne om bygningerne og omgivelserne omkring bygningerne. Det er vigtigt, at alle der bor eller har ærinde i afdelingen har en god oplevelse ved at opholde sig i området. Al færdsel i området, på parkeringspladser, veje og stier skal ske hensynsfuldt. Cykler og knallerter må ikke henstilles, så de er til gene for andre. Iflg. færdselsloven er det kun tilladt for cykler og knallerter at køre på cykelstier og veje. Haver: Beboerne skal selv sørge for vedligeholdelse af disse, bl.a. ved at fjerne ukrudt. Hække skal klippes 2 gange årligt, i juni og september måned. Jordstykket udenfor hækken og mellem hækplanter skal ligeledes holdes af beboeren. Boligforeningen sørger for gødning af hække. Vedligeholdes haven ikke, kan boligforeningen, efter en skriftlig henvendelse til beboeren, udføre dette for beboerens regning. Havearealet bliver synet sammen med lejligheden ved fraflytning. Der må opsættes tørrestativ, altankasser, blomsterkummer o. lign. i haven. Opsættes der læhegn, skal følgende overholdes: 1. sektion mod husmur må max. være 1,80 m. høj 2. sektion må max. være 1,50 m. høj 3. sektion må max. være 1,20 m. høj Tag hensyn til dine naboer og benyt ikke støjende haveredskaber efter kl

3 Husdyr: Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat pr. lejemål - efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen er servicehunde dog undtaget. Det kan i en periode på op til 3 måneder tillades, at have yderligere ét husdyr pr. lejemål, hvis der er behov for at passe et husdyr for familie/venner. Det er ikke tilladt at have muskelhunde f.eks. Amstaff, Bullmasitff, Bullterrier, Dogo, Argentino, Dogo de Bordeaux, Amerikansk Bull Terrier, Pitt Bull og Tosa Inu samt krydsninger heraf. Afdelingsbestyrelsen vurderer i tvivlstilfælde om hunden fremtræder som tilhørende gruppen af muskelhunde uanset om evt. stamtavle beskriver en anden oprindelse. Forbuddet gælder også for eventuelle gæster, der ikke må medbringe disse hundetyper i afdelingen. Anskaffelse af hund eller kat skal meddeles på boligforeningens kontor, og der skal samtidig betales et gebyr på kr , der dækker omkostninger m.v. Det er ejerens pligt at sørge for, at hunde er forsikrede (lovpligtigt). Kvittering for betalt præmie samt registreringsattest fra Dansk Hunderegister skal forevises på boligforeningens kontor. Hunde skal føres i snor på afdelingens område, efterladenskaber fjernes omgående. Hunde og katte må ikke være til gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at holde slanger og lignende krybdyr. Nøgler: Ekstra nøgler skal bestilles og købes ved henvendelse til boligforeningens kontor. Parkering/campingvogne/carporte: Der må kun parkeres på parkeringspladser. Uindregistrerede motorkøretøjer, motorkøretøjer over 3500 kg. samt traktorer og entreprenørmateriel må ikke parkeres i afdelingen. De opstillede Reserveret skilte skal overholdes af andre beboere og deres gæster. Campingvogne må parkeres i afdelingen i forbindelse med klargøring, dog højst i 3 døgn. I afdelingen er der et antal carporte, der kan lejes. Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i afdelingens fællesrum, festsal, gæstelejligheder, vaskehus samt alle øvrige rum beregnet til fælles benyttelse. Skadedyr: Observeres der skadedyr af enhver art, skal dette meddeles til boligforeningens kontor hurtigst muligt. Støj: Vis hensyn og undgå støj, som kan virke generende for dine naboer, specielt i de sene aftentimer. Brug af musikinstrumenter, radio/tv eller lignende skal altid ske under hensyn til omgivelserne. I tidsrummet kl skal der udvises særligt hensyn til andre beboere i området, og der må ikke være støj eller musik, som på nogen måde kan genere andre beboere. 3

4 Undgå ligeledes at spille høj musik for åbne døre og vinduer. I særlige tilfælde som ved festlige lejligheder bør du sikre dig, at dine naboer er orienteret. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for ejendommens andre beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted i tidsrummet fra kl Tekniske installationer, hårde hvidevarer samt El- og VVS installationer: Er der fejl i disse, skal dette hurtigst muligt meddeles til boligforeningens kontor. Reparationer må kun bestilles af viceværter eller boligforeningens kontor. Lejlighedens installationer samt hvidevarer i form af komfur, emhætte og vaskemaskine vedligeholdes af afdelingen. Fejl skal meddeles kontoret, som rekvirerer tekniker. Reparationer, som skyldes forkert brug, skal betales af lejeren. Det er vigtigt at følge brugsanvisningen til de enkelte hvidevarer. Hvis det ikke findes en vejledning i lejligheden ved overtagelsen, kan der bestilles en ny på kontoret. Der må installeres VA-godkendte opvaskemaskiner i køkkener, hvor der er lavet installation herfor. Installation skal udføres af autoriseret installatør. Udvendige vandhaner: Påmonterede haveslanger, ventiler og lign. skal afmonteres om vinteren for at forhindre frostsprængninger. Udluftning: For at undgå fugt i lejligheden er det vigtigt, at der sker en regelmæssig udluftning. Udluftning sker bedst ved at åbne flere vinduer 2 3 gange i løbet af dagen for at skabe gennemtræk. Det er vigtigt, at der efter udluftning lukkes op for varmen for at undgå fugtdannelse. Udluftningskanaler må ikke tilstoppes, da dette hindrer tilstrækkelig udluftning. Reparation af ventilationsanlæg som skyldes lejerens tilstopning af kanaler m.m. skal betales af den ansvarlige lejer. Det er vigtigt, at filtre i emhætter rengøres regelmæssigt. Dette vil sikre et godt aftræk fra emhætten. Fællesvaskeri: Vaskeriet er kun for beboerne i afdelingen. Brugsanvisningen til maskinerne skal følges nøje. Personer under 16 år må ikke betjene dem. I tilfælde af fejl på maskinerne, skal dette hurtigst muligt meddelelse til boligforeningens kontor eller viceværterne, og skiltet virker ikke skal sættes på den pågældende maskine. Bygningsmæssige ændringer i lejligheden: Der findes særlige regler for gennemførelse af bygningsmæssige forbedringer eller ændringer i lejligheden. Nogle arbejder kræver anmeldelse til boligforeningens administration og andre forudsætter byggetilladelse fra kommunen. Derfor skal der rettes henvendelse til boligforeningens administration, inden der udføres 4

5 forbedringer eller ændringer i lejligheden. Administrationen vil så kunne orientere om de gældende regler, og om hvilke tilladelser der kræves. Overtrædelse af husordenen kan, i henhold til Lov om leje af almene boliger, medføre opsigelse af lejemålet. Har du spørgsmål til husordenen, er du meget velkommen til at kontakte boligforeningens kontor. Vedtaget på afdelingsmøde i afdeling 12, den 14. september 2011 Sign. Inger Leismann Inger Leismann Afdelingsbestyrelsesformand Sign. Bjarne Jørgensen Bjarne Jørgensen Dirigent 5

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere