Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..."

Transkript

1 1.0 Indhold 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation Installation Inden du går i gang: Identifikation af systemtypen Installation/montage Placering af temperaturfølerne El-tilslutninger Isætning af ECL Application Key Checkliste Navigation, ECL-applikationsnøgle A214/A Daglig brug Navigering i displayet Forståelse af regulatordisplayet En generel oversigt: Hvad betyder symbolerne? Overvågning af temperaturer og systemkomponenter Indflyd., oversigt Manuel regulering Tidsplan Generelle regulatorindstillinger Introduktion til "Generelle regulatorindstillinger" Tid & Dato Ferie Input, oversigt Log Output, overstyring Nøglefunktioner System Blandet ECA 30/31-opsætningsprocedurer Flere regulatorer i samme anlæg Ofte stillede spørgsmål Definitioner Type (ID 6001), oversigt Parameter-ID, oversigt Overblik over Indstillinger Indstillinger Introduktion til indstillinger Fremløbs-/indblæsningstemperatur Kanal T grænse/rum temp. grænse Retur temp. grænse Grænse sikkerh. T Kompensation Kompensation Reguleringsparametre Blæser/tilb. kontrol (blæser-/tilbehørkontrol) Applikation Alarm Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 1

2 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation Vigtig sikkerheds- og produktinformation Denne installationsvejledning vedrører ECL applikationsnøgle A214 (best.nr. 087H3811). ECL applikationsnøglen A214 indeholder tre undertyper: A214.1 A214.6 (anvendes i ECL Comfort 210 og 310) A314.1 A314.7 (anvendes i ECL Comfort 310) A314.9 (anvendes i ECL Comfort 310) A214.1 er en kølerelateret applikation A214.2, A214.3 og A214.6 er varmerelaterede applikationer A214.4 og A214.5 er grundlæggende varme-/køleapplikationer A314.1 og A314.2 er grundlæggende varme-/køleapplikationer A314.3 er en særlig varmeapplikation A314.4 og A314.5 er avancerede varmeapplikationer A314.6 og A314.7 er avancerede varme-/køleapplikationer A314.9 er en avanceret varmeapplikation De beskrevne funktioner kan anvendes i ECL Comfort 210 for grundlæggende løsninger og i ECL Comfort 310 for avancerede løsninger, f.eks. M-bus-, Modbus- og Ethernet-(internet-)kommunikation. Applikationsnøglen A214 er i overensstemmelse med ECL Comfort 210 og ECL Comfort 310 regulatorer fra softwareversion 1.11 (kan ses ved start af regulatoren og under "Generelle regulatorindstillinger" i "System"). Fjernbetjeningen ECA 30 eller ECA 31 kan tilsluttes, og den indbyggede rumtemperaturføler kan anvendes. Applikationerne A A314.7 og A314.9 virker med det interne I/O-modul ECA 32 (best.nr. 087H3202). ECA 32 placeres i bundparten på ECL Comfort 310. ECL Comfort 210 fås som: ECL Comfort 210, 230 V a.c. (087H3020) ECL Comfort 210B, 230 V AC (087H3030) ECL Comfort 310 fås som: ECL Comfort 310, 230 V a.c. (087H3040) ECL Comfort 310B, 230 V a.c. (087H3050) ECL Comfort 310, 24 V a.c. (087H3044) B-typerne har intet display og ingen drejeknap. B-typerne betjenes vha. fjernbetjeningen ECA 30/31: ECA 30 (087H3200) ECA 31 (087H3201) Bundparter til ECL Comfort: Til ECL Comfort 210, 230 V (087H3220) Til ECL Comfort 310, 230 V og 24 V (087H3230) Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på 2 DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

3 Automatisk opdatering af regulatorsoftware: Regulatorens software opdateres automatisk, når nøglen sættes i (fra regulatorversion 1.11). Følgende animation vises, når softwaren opdateres: Statuslinje Under opdateringen: Fjern ikke NØGLEN Hvis nøglen fjernes, før der vises et timeglas, skal du starte på ny. Afbryd ikke strømmen Hvis strømmen afbrydes, når timeglasset vises, fungerer regulatoren ikke. Sikkerhedsadvarsel Det er absolut nødvendigt at læse og overholde denne vejledning nøje for at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret. Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. Den lokale lovgivning skal overholdes. Dette omfatter også kabeldimensioner og isoleringstypen (dobbelt isolering ved 230 V). En sikring til ECL Comfort installationen er typisk på maks. 10 A. Omgivelsestemperaturområdet for ECL Comfort under drift er 0-55 C. Drift uden for dette temperaturområde kan medføre fejlfunktioner. Installationen bør ikke foretages, hvis der er en risiko for kondensation (dug). Advarselsskiltet bruges til at fremhæve specielle forhold, som skal indgå i overvejelserne. Dette symbol angiver, at denne særlige oplysning skal læses med særlig opmærksomhed. Da denne installationsvejledning dækker flere systemtyper, mærkes specielle system-indstillinger med en systemtype. Alle systemtyper er vist i kapitlet: "Identifikation af din systemtype". Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 3

4 C (grader celsius) er en målt temperaturværdi, mens K (kelvin) ofte bruges til temperaturdifferencer. Id-nr. er unikt for den valgte parameter. Eksempel Første ciffer Andet ciffer Sidste tre cifre Kreds 1 Parameternr Kreds 2 Parameternr. Hvis en id-beskrivelse er nævnt mere end en gang, betyder det, at der er specielle indstillinger for en eller flere systemtyper. Den er mærket med den pågældende systemtype (f.eks A266.9). Parametre angivet med et ID-nummer som f.eks. "1x607" er universelle parametre. x står for kreds/parametergruppe. Bemærkning ang. bortskafning Regulatoren bør skilles ad, så komponenterne kan sorteres i materialegrupper før genbrug eller bortskaffelse. Overhold altid de lokale bestemmelser for bortskaffelse. 4 DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

5 2.0 Installation 2.1 Inden du går i gang: Applikationsnøgle A214 indeholder flere applikationer, der hovedsagligt relaterer til ventilationssystemer med varme eller køling eller en kombination deraf. Applikationerne i nøglen A214 giver en lang række muligheder (se eksemplerne). Typisk A214.1-applikation: S1 ECL 210 / 310 Danfoss 87H Applikationen A214.1 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Køling med rumtemperaturregulering: A1 M2 Luftkanaltemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". Motorventilen M2 (der regulerer køleoverførslen) åbnes gradvist, hvis kanaltemperaturen er højere end den ønskede kanaltemperatur og omvendt. P2 X3 S5 F1 S3 S8 S8 S4 Rumtemperatur: Hvis den målte rumtemperatur (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan kølekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede rumtemperatur). Den ønskede rumtemperatur bestemmer, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal rettes. Hvis rumtemperaturen ikke måles, svarer den ønskede rumtemperatur til den ønskede temperatur ved S3. I dette tilfælde tages der ikke højde for "Balancetemperaturen" (den har ingen indflydelse). Blæseren (F1) er ON/OFF afhængigt af ugeplanen og kølebehovet. Spjældet (P2) er ON/OFF afhængigt af ugeplanen og kølebehovet. Cirkulationspumpen (X3) er ON/OFF afhængigt af kølebehovet. Returtemperatur (valgfrit): Hvis den målte returtemperatur (S5) ikke svarer til grænseværdien (typisk ved at returtemperaturen falder under grænseværdien), kan den ønskede temperatur ved S3 justeres (typisk til en højere værdi). Dette fører til en gradvis lukning af motorventilen. Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 210/310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 S2 S3 S4 S5 S8 F1 P2 X3 M2 A1 Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler (ikke vist) Kanaltemperaturføler (Valgfrit) rumtemperaturføler* (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) brandtermostat Blæser (ON/OFF) Spjæld (ON/OFF) Cirkulationspumpe (ON/OFF) Motorventil, køling (3-punktstyret) Alarm * Alternativ: ECA 30 Der kan oprettes en simpel frostbeskyttelse (via S5). Endvidere forventes det, at kredsen for køleveksler (fan coil) indeholder brine. Du kan finde en beskrivelse af alarmer og kompenseringstemperatur i afsnittet "A214 og A314 generelt". Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 5

6 Applikationerne A214.2 og er meget fleksible og næsten identiske. Basisprincipperne er som følger: Typisk A214.2-applikation: A214.2: Varme med kanaltemperaturregulering A214.3: Varme med rumtemperaturregulering S1 ECL 210 / 310 A1 Danfoss 87H Varmetemperaturen justeres typisk efter dine behov. Temperaturføleren (S3) er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". Motorventilen M1 (der regulerer varmeforsyningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis S3-temperaturen er lavere end den ønskede S3-temperatur, og omvendt. S4-temperatur: Hvis den målte S4-temperatur ikke svarer til den ønskede S4-temperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede S4-temperatur). Den ønskede S4-temperatur bestemmer, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal rettes. Blæseren (F1) er ON/OFF afhængigt af ugeplanen og varmebehovet. Spjældet (P2) er ON/OFF afhængigt af ugeplanen og kølebehovet. Cirkulationspumpen (X3) er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". P2 S3 X3 Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: S6 S7 S5 M1 F1 S4 S8 ECL 210/310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 P2 X3 M1 A1 Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler (ikke vist) Fremløbsføler Kanaltemperaturføler (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) frosttemperaturføler (Valgfrit) frosttermostat (Valgfrit) brandtermostat Blæser (ON/OFF) Spjæld (ON/OFF) Cirkulationspumpe (ON/OFF) S8 Motorventil, varme (3-punktstyret) Alarm 6 DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

7 Typisk A214.3-applikation: S1 ECL 210 / 310 A1 Danfoss 87H M1 X3 S5 P2 S6 F1 S3 S4 S7 S8 S8 Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 210/310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler (ikke vist) S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld (ON/OFF) X3 Cirkulationspumpe (ON/OFF) M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) A1 Alarm * Alternativ: ECA 30 Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 7

8 Applikationen A214.4 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A214.4-applikation: Varme/køling med luftkanaltemperaturregulering Varme-/køletemperaturen justeres typisk efter dine behov. S1 ECL 210 / 310 A1 Danfoss 87H Fremløbsføleren S3 i varmekredsen er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". Motorventilen M1 (der styrer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis fremløbstemperaturen er lavere end den ønskede fremløbstemperatur, og omvendt. P2 S3 X3 M1 S5 S6 M2 F1 S4 Ved køling regulerer motorventil M2 køletemperaturen ved S4. S7 S8 Luftkanaltemperatur: Hvis luftkanaltemperaturen S4 er for lav, aktiveres varmekredsen M1, og hvis kanaltemperaturen er for høj, aktiveres kølekredsen M2. S8 Ved varmebehov kan luftkanaltemperatur S4 justere den ønskede temperatur ved S3. Ved kølebehov reguleres luftkanaltemperaturen S4 i henhold til den ønskede luftkanaltemperatur. En "neutralzone" (= antal grader) kan indstilles for at undgå ustabile skift mellem varme- og køledrift. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varme-/kølekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede luftkanaltemperatur). I "Sparedrift" bestemmer den ønskede luftkanaltemperatur, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal korrigeres i varmedrift. I køledrift er kølingen OFF under "Sparedrift". Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varme-/kølebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 210/310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 P2 X3 M1 M2 A1 Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler (ikke vist) Opvarmningstemperaturføler Luftkanaltemperaturføler (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) frosttemperaturføler (Valgfrit) frosttermostat (Valgfrit) brandtermostat Blæser (ON/OFF) Spjæld (ON/OFF) Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) Motorventil, varme (3-punktstyret) Motorventil, køling (3-punktstyret) Alarm 8 DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

9 Applikationen A214.5 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A214.5-applikation: Varme/køling med rumtemperaturregulering Varme-/køletemperaturen justeres typisk efter dine behov. Temperaturføleren S3 i luftkanalen er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". S1 ECL 210 / 310 M1 A1 M2 Danfoss 87H Motorventilen M1 (der styrer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis luftkanaltemperaturen er lavere end den ønskede balancetemperatur, og omvendt. Ved køling regulerer motorventil M2 køletemperaturen. P2 X3 S6 S5 F1 S3 S4 Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen S4 er for lav, aktiveres varmekredsen M1, og hvis rumtemperaturen er for høj, aktiveres kølekredsen M2. En "neutralzone" (= antal grader) kan indstilles for at undgå ustabile skift mellem varme- og køledrift. S7 S8 S8 Ved varme-/kølebehov kan rumtemperaturen S4 justere den ønskede temperatur ved S3. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varme-/kølekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for ønsket rumtemperatur). I "Sparedrift" bestemmer den ønskede rumtemperatur, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal korrigeres i varmedrift. I køledrift er kølingen OFF under "Sparedrift". Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varme-/kølebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 210/310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 P2 X3 M1 M2 A1 Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler (ikke vist) Kanaltemperaturføler Rumtemperaturføler* (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) frosttemperaturføler (Valgfrit) frosttermostat (Valgfrit) brandtermostat Blæser (ON/OFF) Spjæld (ON/OFF) Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) Motorventil, varme (3-punktstyret) Motorventil, køling (3-punktstyret) Alarm * Alternativ: ECA 30 Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 9

10 Applikationen A214.6 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A214.6-applikation: Varme med rumtemperaturregulering: Fremløbstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Fremløbstemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". Motorventilen M1 åbnes gradvist, hvis fremløbstemperaturen er lavere end den ønskede fremløbstemperatur og omvendt. Rumtemperatur: Hvis den målte rumtemperatur (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede rumtemperatur). Den ønskede rumtemperatur bestemmer, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal rettes. Cirkulationspumpen (F1) er ON/OFF afhængigt af Program 1. Tilbehøret (P2) er ON/OFF afhængigt af Program 1 eller 2. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur, returtemperaturbegrænsning (S5), frostbeskyttelse (S6 og S7) og brandalarm i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 210/310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 P2 X3 M1 A1 Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler Fremløbsføler Rumtemperaturføler* (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) frosttemperaturføler (ikke vist) (Valgfrit) frosttermostat (ikke vist) (Valgfrit) brandtermostat (ikke vist) Cirkulationspumpe (ON/OFF) Tilbehørsudgang (ON/OFF) Valgfri udgang (ON/OFF) Motorventil, varme (3-punktstyret) Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

11 Applikationen A314.1 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.1-applikation: Varme og (passiv) køling med luftkanaltemperaturregulering Varme-/køletemperaturen justeres typisk efter dine behov. Fremløbsføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". S1 ECL ECA 32 A1 M1 S2 Danfoss 87H Motorventilen M1 (der styrer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis fremløbstemperaturen er lavere end den ønskede fremløbstemperatur, og omvendt. Ved køling regulerer spjældet M2 køletemperaturen. Køleafsnittet kan være passivt (recirkulation) eller aktivt. Luftkanaltemperatur: Ved for lav temperatur ved S4 aktiveres varmekredsen (M1), og hvis kanaltemperaturen er for høj, aktiveres kølekredsen (M2). P2 M2 A S3 X3 S6 S5 S7 F1 S4 S8 S8 Ved varmebehov kan temperaturen ved S4 justere den ønskede temperatur ved S3. Ved kølebehov reguleres S4-temperaturen i henhold til den ønskede S4-temperatur. En "neutralzone" (= antal grader) kan indstilles for at undgå ustabile skift mellem varmeog køledrift. M1 er 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varme-/kølekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede luftkanaltemperatur). I "Sparedrift" bestemmer den ønskede luftkanaltemperatur, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal korrigeres i varmedrift. I køledrift er kølingen OFF under "Sparedrift". Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varme-/kølebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 P2 X3 M1 M2 A1 Indbygget udvidelsesmodul Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler Fremløbsføler Kanaltemperaturføler (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) frosttemperaturføler (Valgfrit) frosttermostat (Valgfrit) brandtermostat Blæser (ON/OFF) Spjæld (ON/OFF) Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) Motorventil, varme (3-punktstyret) Spjæld (0-10 V styret) Alarm Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 11

12 Applikationen A314.2 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.2-applikation: Varme og (passiv) køling med rumtemperaturregulering Varme-/køletemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". S1 ECL ECA 32 A1 M1 S2 Danfoss 87H Motorventilen M1 (der styrer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis luftkanaltemperaturen er lavere end den ønskede temperatur, og omvendt. Ved køling regulerer spjældet M2 køletemperaturen. Køleafsnittet kan være passivt (recirkulation) eller aktivt. Rumtemperatur: Ved for lav temperatur ved S4 aktiveres varmekredsen (M1), og hvis kanaltemperaturen er for høj, aktiveres kølekredsen (M2). En "neutralzone" (= antal grader) kan indstilles for at undgå ustabile skift mellem varme- og køledrift. P2 M2 A X3 S6 S5 S7 F1 S3 S8 S8 S4 Ved varme-/kølebehov kan temperaturen ved S4 justere den ønskede temperatur ved S3. M1 er 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varme-/kølekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for ønsket rumtemperatur). I "Sparedrift" bestemmer den ønskede rumtemperatur, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal korrigeres i varmedrift. I køledrift er kølingen OFF under "Sparedrift". Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varme-/kølebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 P2 X3 M1 M2 A1 Indbygget udvidelsesmodul Udetemperaturføler (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler Kanaltemperaturføler Rumtemperaturføler* (Valgfrit) returtemperaturføler (Valgfrit) frosttemperaturføler (Valgfrit) frosttermostat (Valgfrit) brandtermostat Blæser (ON/OFF) Spjæld (ON/OFF) Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) Motorventil, varme (3-punktstyret) Spjæld (0-10 V styret) Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

13 Applikationen A314.3 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.3-applikation: Varme med rumtemperaturregulering: Luftkanaltemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket balancetemperatur". S1 S10 ECL ECA 32 A1 M1 S2 Danfoss 87H Motorventilen M1 (der styrer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis luftkanaltemperaturen er lavere end den ønskede luftkanaltemperatur, og omvendt. P2 X3 S5 S6 F1 / V1 S3 S4 Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. S7 S8 S8 Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede rumtemperatur). I "Sparedrift" bestemmer den ønskede rumtemperatur, hvor meget den ønskede temperatur ved S3 skal korrigeres i varmedrift. Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varmebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Variabel blæserhastighed (valgfrit): Blæseren V1 kan hastighedsreguleres i henhold til den målte vindstyrke S10. Reguleringssignalet til blæserhastighed er et 0-10 V signal, der genereres af det interne indgangs-/udgangsmodul ECA 32. En menu i ECL Comfort 310 indeholder indstillinger for forholdet mellem den aktuelle vindstyrke og den ønskede blæserhastighed. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 Indbygget udvidelsesmodul S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat S10 Vindstyrkesignal (0-10 V) F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld (ON/OFF) X3 Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) M2 Spjæld (0-10 V styret) V1 Blæserhastighed, (0-10 V styret) A1 Alarm * Alternativ: ECA 30 Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 13

14 Den avancerede varmeapplikation A314.4 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.4-applikation: Opvarmning med regulering af rumtemperatur, indblæsningsog udsugningstryk: Opvarmningstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket indblæsningstemp.". Genvindingskredsen, reguleret af M2, betragtes som hovedkredsen, hvorimod varmekredsen, reguleret af M1, er den supplerende kreds. Motorventilen M1 (der regulerer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis S3-temperaturen er lavere end den ønskede S3-temperatur, og omvendt. Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede rumtemperatur). Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varmebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Lufttrykregulering: Blæser V2 og V3 er individuelt hastighedsregulerede i henhold til ønsket tryk (pascal) ved S11 og S12. Signalerne ved S11 og S12 måles som 0-10 volt og konverteres til pascal i ECL Comfort 310. Endvidere kan blæsernes hastigheder sænkes ved lavere udetemperaturer for at reducere indsugning af kold luft. Varmegenvinding: For at gøre brug af varme fra udsugningskanalen kan en roterende varmeveksler, en krydsvarmeveksler eller et væskebatteri reguleres af M2. På baggrund af udetemperaturen S1, indblæsningstemperatur S13 og udsugningstemperatur S14 kan genvindingseffektiviteten (i %) angives. Natkøling: Under»Sparedrift«kan en passiv køling (med blæsere på ON) udføres, hovedsageligt under følgende forhold: rumtemperaturen er højere end den ønskede sparerumtemperatur. udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen. Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 Indbygget udvidelsesmodul S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat S9 Blæserovervågning S10 Filterovervågning S11 Indblæsningstrykføler S12 Udsugningstrykføler S13 Indblæsningskanaltemperaturføler S14 Udsugningskanaltemperaturføler F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld (ON/OFF) X3 Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) X4 Program 3 P7 Genvindingskredspumpe, ON/OFF, (ikke vist) P8 Natspjæld, ON/OFF, (ikke vist) M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) M2 Roterende varmeveksler (0-10 V styret) V2 Blæserhastighed, (0-10 V styret) V3 Blæserhastighed, (0-10 V styret) A1 Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

15 Opvarmning med regulering af rumtemperatur, indblæsningsog udsugningstryk: Ventilation under spareperiode: Et ønsket reduceret tryk kan indstilles. Rumtemperatursignal skal foreligge Natspjældet P8 åbner Blæseren V2 kører med reduceret hastighed Blæseren V3 er OFF P2 er OFF M2 er OFF Sommerudkobling: Når udetemperaturen overstiger en værdi, der kan vælges, lukker varmeanlægget helt. M1 er 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 15

16 Den avancerede varmeapplikation A314.5 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.5-applikation: Opvarmning med rumtemperatur- og luftkvalitetsregulering Opvarmningstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket indblæsningstemp.". Genvindingskredsen, reguleret af M2, betragtes som hovedkredsen, hvorimod varmekredsen, reguleret af M1, er den supplerende kreds. Motorventilen M1 (der regulerer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis S3-temperaturen er lavere end den ønskede S3-temperatur, og omvendt. Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede indblæsningstemperatur og to forskellige temperaturværdier for ønsket rumtemperatur). Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varmebehovet. Spjældet P2 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Luftkvalitetsregulering (CO 2 målt i "ppm" ): Hastigheden for blæser V2 og V3 øges, når ppm-værdien (0-10 V signal måles ved S11) overstiger en grænse, der kan indstilles. Hastighedsforholdet mellem V2 og V3 kan indstilles. Som et alternativ kan S11-signalet udtrykke et RH-signal (relativ luftfugtighed). Varmegenvinding: For at gøre brug af varme fra udsugningskanalen kan en roterende varmeveksler, en krydsvarmeveksler eller et væskebatteri reguleres af M2. På baggrund af udetemperaturen S1, indblæsningstemperatur S13 og udsugningstemperatur S14 kan genvindingseffektiviteten (i %) angives. Natkøling: Under»Sparedrift«kan en passiv køling udføres, hovedsagelig under følgende forhold: rumtemperaturen er højere end den ønskede sparerumtemperatur. udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen. Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 Indbygget udvidelsesmodul S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat S9 Blæserovervågning S10 Filterovervågning S11 Luftkvalitet (CO 2)-signal (ppm). Alternativ: Relativ luftfugtighedssignal. S13 Indblæsningskanaltemperaturføler S14 Udsugningskanaltemperaturføler F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld (ON/OFF) X3 Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) X4 Program 3 P7 Genvindingskredspumpe, ON/OFF, (ikke vist) P8 Natspjæld, ON/OFF, (ikke vist) M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) M2 Roterende varmeveksler (0-10 V styret) V2 Blæserhastighed, (0-10 V styret) V3 Blæserhastighed, (0-10 V styret) A1 Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

17 Opvarmning med rumtemperatur- og luftkvalitetsregulering (fortsat) Ventilation under spareperiode: En ønsket blæserhastighed kan indstilles. Rumtemperatursignal skal være til stede Natspjældet P8 åbner Blæseren V2 kører med reduceret hastighed Blæseren V3 er OFF P2 er OFF M2 er OFF Sommerudkobling: Når udetemperaturen overstiger en værdi, der kan indstilles, lukker varmeanlægget helt. M1 er 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 17

18 Den avancerede varmeapplikation A314.6 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.6-applikation: Opvarmning/køling med regulering af rumtemperatur, indblæsnings- og udsugningstryk: S1 ECL 310 A1 + ECA 32 X4 S2 Danfoss 87H Opvarmningstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket indblæsningstemp.". Genvindingskredsen, reguleret af M2, betragtes som hovedkredsen, hvorimod varmekredsen (reguleret af M1) og kølekredsen (reguleret af M3) er de supplerende kredse. P2 S10 X3 S13 M2 A S14 M1 S5 S6 S7 X5 M3 S9 F1 / V2 F1 / V3 S11 S12 S3 S8 S8 S4 Motorventilen M1 (der styrer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis luftkanaltemperaturen er lavere end den ønskede indblæsningstemperatur, og omvendt. Ved køling regulerer motorventilen M3 køletemperaturen. S10 S9 Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved for lav temperatur ved S4 aktiveres varmekredsen (M1), og hvis luftkanaltemperaturen er for høj, aktiveres kølekredsen (M3). En "neutralzone" (= antal grader) kan indstilles for at undgå ustabile skift mellem varme- og køledrift. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varme-/kølekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede indblæsningstemperatur og to forskellige temperaturværdier for ønsket rumtemperatur). Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varmebehovet. Spjældet P2 kan være ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Lufttrykregulering: Blæser V2 og V3 er individuelt hastighedsregulerede i henhold til ønsket tryk (pascal) ved S11 og S12. Signalerne ved S11 og S12 måles som 0-10 volt og konverteres til pascal i ECL Comfort 310. Varmegenvinding: For at gøre brug af varme fra udsugningskanalen kan en roterende varmeveksler, en krydsvarmeveksler eller et væskebatteri reguleres af M2. På baggrund af udetemperaturen S1, indblæsningstemperatur S13 og udsugningstemperatur S14 kan genvindingseffektiviteten (i %) angives. Natkøling: Under»Sparedrift«kan en passiv køling udføres, hovedsagelig under følgende forhold: rumtemperaturen er højere end den ønskede sparerumtemperatur. udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen. Program 3 er på komfortdrift Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 Indbygget udvidelsesmodul S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat S9 Blæserovervågning S10 Filterovervågning S11 Indblæsningstrykføler S12 Udsugningstrykføler S13 Indblæsningskanaltemperaturføler S14 Udsugningskanaltemperaturføler F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld (ON/OFF) X3 Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) X4 Program 3 X5 Cirkulationspumpe, køling (ON/OFF) P7 Genvindingskredspumpe, ON/OFF, (ikke vist) M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) M2 Roterende varmeveksler (0-10 V styret) M3 Motorventil, køling (3-punktstyret) V2 Blæserhastighed, (0-10 V styret) V3 Blæserhastighed, (0-10 V styret) A1 Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

19 Opvarmning/køling med regulering af rumtemperatur, indblæsnings- og udsugningstryk (fortsat) M1 og M3 er en 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 19

20 Den avancerede varmeapplikation A314.7 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.7-applikation: Opvarmning/køling med rumtemperatur- og luftkvalitetsregulering: S1 ECL ECA 32 A1 X4 S2 Danfoss 87H Opvarmningstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket indblæsningstemp.". P2 S10 X3 S13 S5 S6 M1 X5 M3 S9 S3 S4 Genvindingskredsen, reguleret af M2, betragtes som hovedkredsen, hvorimod varmekredsen (reguleret af M1) og kølekredsen (reguleret af M3) er de supplerende kredse. M2 A S14 S7 F1 / V2 F1 / V3 S11 S8 S8 Motorventilen M1 (der regulerer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis S3-temperaturen er lavere end den ønskede S3-temperatur, og omvendt. Ved køling regulerer motorventilen M3 køletemperaturen. S10 S9 Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Ved for lav temperatur ved S4 aktiveres varmekredsen (M1), og hvis luftkanaltemperaturen er for høj, aktiveres kølekredsen (M3). En "neutralzone" (= antal grader) kan indstilles for at undgå ustabile skift mellem varme- og køledrift. Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede indblæsningstemperatur og to forskellige temperaturværdier for ønsket rumtemperatur). Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varmebehovet. Spjældet P2 kan være ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Luftkvalitetsregulering (CO 2 målt i "ppm" ): Hastigheden for blæser V2 og V3 øges, når ppm-værdien (0-10 V signal måles ved S11) overstiger en grænse, der kan indstilles. Hastighedsforholdet mellem V2 og V3 kan indstilles. Som et alternativ kan S11-signalet udtrykke et RH-signal (relativ luftfugtighed). Varmegenvinding: For at gøre brug af varme fra udsugningskanalen kan en roterende varmeveksler, en krydsvarmeveksler eller et væskebatteri reguleres af M2. På baggrund af udetemperaturen S1, indblæsningstemperatur S13 og udsugningstemperatur S14 kan genvindingseffektiviteten (i %) angives. Natkøling: Under»Sparedrift«kan en passiv køling udføres, hovedsagelig under følgende forhold: rumtemperaturen er højere end den ønskede sparerumtemperatur. udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen. Program 3 er på komfortdrift Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 Indbygget udvidelsesmodul S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat S9 Blæserovervågning S10 Filterovervågning S11 Luftkvalitet (CO 2) signal (ppm). Alternativ: Signal for relativ luftfugtighed S13 Indgangskanaltemperaturføler S14 Udgangskanaltemperaturføler F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld (ON/OFF) X3 Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) X4 Program 3 X5 Cirkulationspumpe, køling (ON/OFF) P7 Genvindingskredspumpe, ON/OFF, (ikke vist) M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) M2 Roterende varmeveksler (0-10 V styret) M3 Motorventil, køling (3-punktstyret) V2 Blæserhastighed, (0-10 V styret) V3 Blæserhastighed, (0-10 V styret) A1 Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

21 Opvarmning/køling med rumtemperatur- og luftkvalitetsregulering (fortsat) M1 og M3 er en 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 21

22 Den avancerede varmeapplikation A314.9 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A314.9-applikation: Opvarmning med rumtemperatur- og luftkvalitetsregulering: Opvarmningstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Luftkanaltemperaturføleren S3 er den vigtigste føler. Den ønskede temperatur ved S3 indstilles i ECL Comfort regulatoren som "Ønsket indblæsningstemp.". Luftblandekredsen, reguleret af M2, betragtes som hovedkredsen, hvorimod varmekredsen, reguleret af M1, er den supplerende kreds. S1 S10 M2 A X3 ECL ECA 32 M1 S5 S6 A1 P2 X4 S9 S2 S3 S4 Danfoss 87H Motorventilen M1 (der regulerer opvarmningstemperaturen) åbnes gradvist, hvis S3-temperaturen er lavere end den ønskede S3-temperatur, og omvendt. S7 F1 / V2 F1 / V3 S11 S8 S8 Rumtemperatur: Hvis rumtemperaturen (S4 eller ECA 30) ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. S10 S9 Ved hjælp af en ugeplan (op til 3 "Komfort"-perioder pr. dag) kan varmekredsen være i "Komfortdrift" eller "Sparedrift" (to forskellige temperaturværdier for den ønskede indblæsningstemperatur og to forskellige temperaturværdier for ønsket rumtemperatur). Blæseren F1 er ON/OFF afhængigt af tidsplanen og varmebehovet. Spjældet P2 kan være ON/OFF afhængigt af tidsplanen. Cirkulationspumpen X3 er ON/OFF afhængigt af varmebehovet. Luftkvalitetsregulering (CO 2 målt i "ppm" ): Når ppm-værdien (0-10 V signal målt ved S11) overstiger en grænse, der kan indstilles, åbner spjældet M2 gradvist for at levere mere frisk luft. Når M2 er helt åben, øges hastigheden for blæserne V2 og V3 gradvist, indtil ppm-værdien er acceptabel. Hastighedsforholdet mellem V2 og V3 kan indstilles. Som et alternativ kan S11-signalet udtrykke et RH-signal (relativ luftfugtighed). Ventilation under spareperiode: En ønsket blæserhastighed kan indstilles. Rumtemperatursignal skal foreligge Natspjældet P8 åbner Blæseren V2 kører ved reduceret hastighed Blæseren V3 er OFF P2 er OFF M2 er OFF M1 er 3-punktstyret, mens M2 er 0-10 V styret. Du kan finde en beskrivelse af alarmer, kompenseringstemperatur returtemperaturbegrænsning (S5) og frostbeskyttelse (S6 og S7) i afsnittet "A214 og A314 generelt". Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort regulatoren. Liste over komponenter: ECL 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 310 ECA 32 Indbygget udvidelsesmodul S1 Udetemperaturføler S2 (Valgfrit) kompenseringstemperaturføler S3 Kanaltemperaturføler S4 Rumtemperaturføler* S5 (Valgfrit) returtemperaturføler S6 (Valgfrit) frosttemperaturføler S7 (Valgfrit) frosttermostat S8 (Valgfrit) brandtermostat S9 Blæserovervågning S10 Filterovervågning S11 Luftkvalitet (CO 2) signal (ppm). Alternativ: Signal for relativ luftfugtighed F1 Blæser (ON/OFF) P2 Spjæld ON/OFF, (ikke vist) X3 Cirkulationspumpe, varme (ON/OFF) X4 Program 3 P8 Natspjæld, ikke vist M1 Motorventil, varme (3-punktstyret) M2 Spjæld (0-10 V styret) V2 Blæserhastighed, (0-10 V styret) V3 Blæserhastighed, (0-10 V styret) A1 Alarm * Alternativ: ECA DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

23 A214 og A314 generelt: Kompenseringstemperatur (valgfrit): Hvis den målte kompenseringstemperatur (S1 eller S2) er højere eller lavere end grænseværdien, kan den ønskede temperatur ved S3 justeres. Kompenseringstemperaturen kan måles med udetemperaturføleren eller for eksempel en yderligere rumtemperaturføler. Muligheder for overstyring: Ubrugte indgange kan ved hjælp af en overstyringskontakt bruges til at overstyre tidsplanen til fastsat "Komfortdrift" eller "Sparedrift". Alarmfunktioner: Alarmen (relæ 4 i ECL 210, relæ 6 i ECL 310) aktiveres: 1. hvis der er en uventet afvigelse mellem den ønskede og den aktuelle S3 temperatur 2. hvis en frosttermostat (S7) aktiveres 3. hvis der registreres en frosttemperatur ved S5 eller S6 4. hvis brandalarmen (S8) aktiveres 5. Hvis en temperaturføler eller dens forbindelse afbrydes/kortslutter. A214.2, A214.3, A214.4, A214.5, A314.1, A314.2 og A314.3: Returtemperatur (valgfrit): Hvis den målte returtemperatur (S5) ikke svarer til grænseværdien (typisk ved at returtemperaturen overstiger grænseværdien), kan den ønskede temperatur ved S3 justeres (typisk til en lavere værdi). Dette fører til en gradvis lukning af motorventilen. Frostbeskyttelse (valgfrit): Temperaturføler S6 og/eller frosttermostat S7 kan beskytte varmeveksleren mod frost. Frostbeskyttelsen kan også blive aktiveret, hvis S5-temperaturen er for lav. Når frostbeskyttelsen aktiveres, starter alarmen, blæseren F1 stopper, spjældet P2 lukker, og motorventilen M1 åbner helt. Brandalarm (valgfrit): Når brandalarmindgangen aktiveres, starter alarmen, blæseren F1 stopper, spjældet P2 lukker, og motorventilerne lukker. Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 23

24 A314.4, A314.5, A314.6 og A314.7: Effektivitetsberegning: (Indblæsningskanal udendørs) x 100 (Udsugningskanal udendørs) = % Eksempel: Udendørs (S1) = 7 C Indblæsningskanal (S13) = 16 C Udsugningskanal (S14) = 24 C (16-7) x 100 (24-7) = 53 % A314.4, A314.5, A314.6 og A314.7: Kreds 1's oversigtsdisplay viser udgangsstatus for M1. En omtrentlig %-værdi for M1's position er også angivet, så man kan følge styringen. Regulatoren er forprogrammeret med fabriksindstillinger, der er vist i "Parameter-ID, oversigt". 24 DEN-SMT/DK VI.GU.A2.01 Danfoss District Energy

25 2.2 Identifikation af systemtypen Tegn en skitse af dit anlæg ECL Comfort regulatorserien er beregnet til et stort område af varme-, varmtvands- og kølesystemer med forskellige konfigurationer og kapaciteter. Hvis dit system afviger fra diagrammerne vist her, kan du med fordel tegne et diagram over det anlæg, du skal til at installere. Det gør det nemmere at bruge installationsvejledningen, der vil guide dig trin for trin fra installationen til slutjusteringen, før slutbrugeren tager over. ECL Comfort regulatoren er en universel regulator, der kan anvendes til forskellige anlæg. På basis af de viste standardsystemer er det muligt at konfigurere ekstra systemer. I dette kapitel finder du de mest anvendte anlæg. Hvis dit anlæg ikke helt svarer til nogen af disse, kan du finde det diagram, der ligger tættest på din anlægstype, og danne dine egne kombinationer. Cirkulationspumpen/-pumperne i varmekredsløb kan placeres i fremløbet såvel som i returløbet. Placer pumpen efter producentens specifikationer. A214.1 eksempel a Ventilationssystem med køling og regulering af rumtemperatur S1 ECL 210 / 310 Danfoss 87H A1 M2 P2 X3 S5 F1 S3 S4 S8 S8 Råd vedrørende indstillinger: Indstil ønsket rumtemperatur, for eksempel 20 C. Indstil ønsket balancetemperatur, for eksempel 12 C. Hvis der ikke er tilsluttet en rumtemperaturføler, svarer den ønskede kanaltemperatur ved S3 til den ønskede rumtemperatur. Danfoss District Energy VI.GU.A2.01 DEN-SMT/DK 25

ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314

ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...5 2.1 Indendugårigang:... 5 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer.

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse ECL Comfort 110 ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg

Læs mere

Betjeningsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Betjeningsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse

Læs mere

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 regulator: ECL Comfort 210 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Sådan navigerer man Hvad

Læs mere

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060*

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060* Brugervejledning VI.7C.C5.01 2007.03 C66 *vi7cc501* *087R8060* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8060* *vi7cc501* Blanderegulator + PI-reguleret

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Betjeningsguide. ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A247 / A Indhold

Betjeningsguide. ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A247 / A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / A310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / A310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 310 ECL Comfort 310 regulator: ECL Comfort 310 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket Med ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* Indhold Side Brugervejledning Inden De går i gang

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

ECA 35 modulet udvider ECL Comfort 310/310B med en række indgange og udgange.

ECA 35 modulet udvider ECL Comfort 310/310B med en række indgange og udgange. Datablad ECA 35 Udvidelsesmodul til ECL Comfort 310/310B Designet i Danmark Beskrivelse ECA 35 ECA 35 modulet udvider ECL Comfort 310/310B med en række indgange og udgange. ECA 35 bruges til anvendelser

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Ventilator Tilluft COW Varmeflade Blandekammer Spjæld Fra HRO FIC Filter Frisk luft Spjæld FIC Filter Fraluft Spjæld Roterende

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Opbevares ved produktet Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

ECL Comfort 210/296/310, applikation A230

ECL Comfort 210/296/310, applikation A230 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, applikation A230 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...6 2.1 Indendugårigang:... 6 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

ECL Comfort 210/296/310, applikation A237/A337

ECL Comfort 210/296/310, applikation A237/A337 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, applikation A237/A337 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...6 2.1 Indendugårigang:... 6 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

11-15 % Yd dit bedste gør det endnu bedre Ét hjul ét skridt foran. We mind your business ecl.danfoss.com

11-15 % Yd dit bedste gør det endnu bedre Ét hjul ét skridt foran. We mind your business ecl.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Yd dit bedste gør det endnu bedre Ét hjul ét skridt foran Danfoss ECL Comfort regulator fjernvarme med fordele 11-15 % energibesparelse eller mere! En korrekt indstillet ECL

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne og tryk på -tasten, hvorefter

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

11-15% Kom et skridt foran Enkelt og intelligent. varme.danfoss.dk

11-15% Kom et skridt foran Enkelt og intelligent. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kom et skridt foran Enkelt og intelligent Med ECL Comfort får du en elektronisk regulator til vejrkompensering, varmt brugsvand, ventilation med mere. ECL Comfort optimerer

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ELEKTRONISK AUTOMATIK

ELEKTRONISK AUTOMATIK Generelt ECL Comfort 210 og 310 7.01 Applikationsnøgler 7.02 ECL Comfort 310 idriftsættelse 7.03-7.04 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 7.05 Vejrkompensering Opblanding/veksler 7.06-7.07 Opblanding/veksler

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 *087R9791* *VIKTF201* Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator, fjernbetjening ECA 30/31 og applikationsnøgler

ECL Comfort 310 regulator, fjernbetjening ECA 30/31 og applikationsnøgler ECL Comfort 30 regulator, fjernbetjening ECA 30/3 og applikationsnøgler Designet i Danmark Beskrivelse ECL Comfort 30 regulator ECL Comfort 30 er en elektronisk vejrkompenseret temperaturregulator i ECL

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse C5 Kedelstyring med ON/OFF brugsvandsstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse P20 Kedelstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt op i nummererede sektioner.

Læs mere

C14. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7CP301* *087R8099* *087R8099*

C14. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7CP301* *087R8099* *087R8099* Brugervejledning VI.7C.P3.01 2008.12 C14 *VI7CP301* *087R8099* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort svejledning www.danfoss.dk *087R8099* *VI7CP301* Konstant lufttemperaturregulator

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere