SOLGAVEHJEMMET I VALBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLGAVEHJEMMET I VALBY"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig i forbindelse med boligskift til plejehjem. Personalet vil til enhver tid være Dem behjælpelig, hvis De har spørgsmål eller har brug for råd og vejledning. Hjertelig velkommen

2 Indholdsfortegnelse: Data:... 4 Velkommen til Solgavehjemmet i Valby... 5 Aktivitetsafdeling... 6 Arbejdsmiljø/boligernes indretning... 7 Beboerråd/afdelingsbestyrelse... 7 Beboersamtale... 7 Bestyrelse... 7 Besøg... 8 Betaling... 8 Bibliotek... 8 Buslinier... 8 Diæter... 9 Dyner og puder... 9 Festlokale... 9 Fodpleje... 9 Forplejning/Måltider... 9 Forsikring Frisør Førerhund Gudstjeneste Handicapkørsel med MOVIA Hjælpemidler Husavis (Solsikken) Indkøb Linned og håndklæder Læge Medicin Medicinkort

3 Mærkning af tøj Nøgler Pleje / omsorg Postkasser Refusion for kørsel til speciallæger Rengøring Rygning Sygeplejeartikler Tandlæge Tavshedspligt Telefoner Toiletartikler TV Vask af tøj Vedligeholdelsestræning Værdiboks Økonomi Huskeliste i forbindelse med indflytningen Aftaleskema om levering og betaling af servicepakke Skitse over bolig

4 Data: Solgavehjemmet i Valby Vigerslev Allé 117, 2500 Valby Tlf.: Fax: Mail: Hjemmeside: Forstander : Ulla Løwert Thomsen Tlf Bestyrelsen : v/dansk Blindesamfund Tlf Boligkontoret Danmark Afdelingskontor Allerød: Tlf Bank : Danske Bank Falkoner Allé Frederiksberg Borgerservice : Tlf.:

5 Velkommen til Solgavehjemmet i Valby Solgavehjemmet er et renoveret plejehjem med 45 2-rums boliger fordelt på to etager. Af faciliteter kan nævnes aktivitetsrum, frisør og fodpleje. Huset er inddelt i 4 grupper med henholdsvis 12, 10, 13 og 10 lejligheder. Derudover er der fælles køkken, opholdsrum og gårdhaver. Blinde og svagtseende har fortrinsret til at bo på plejehjemmet. Personalet er specialuddannede til at varetage blinde og svagtseendes behov for pleje og omsorg. Solgavehjemmet skal være et godt sted at bo Det betyder: At ligeværdighed og respekt er grundlæggende i pleje og omsorg At omgangsformen/tonen og aktiviteter foregår i ligeværdigt samspil med beboere, pårørende og personale At personalet har specialviden om synshandicap og er uddannet til at yde særlig omsorg for blinde og svagtseende med et plejehov At beboerne trygt kan sige deres mening, og at de oplever, at det gør en forskel 5

6 Solgavehjemmet vil kendes for at skabe stunder med livsglæde og betragter humor som et naturligt hjælpemiddel til at overkomme livet. Aktivitetsafdeling Aktivitetsafdelingen står for alle de aktiviteter, der foregår på Solgavehjemmet i Valby. Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter eksempelvis oplæsning, musik, bankospil, gymnastik m.v. I Aktivitetsafdelingen er der ansat medarbejdere, der vil være Dem behjælpelig med at finde netop den aktivitet, som De synes bedst om. Man kan betale et fast månedligt beløb (uanset hvor mange aktiviteter, man benytter) eller man kan betale pr. gang for den enkelte aktivitet. Aktivitetsafdelingen står også for at arrangere udflugter, underholdning og fester. Hertil skal der betales ekstra (de faktiske udgifter) for at deltage. Aktivitetsafdelingens arrangementer tilrettelægges i fællesskab med beboerrådet og husets aktive pårørende. Vi afholder også arrangementer, hvor de pårørende er meget velkomne til at deltage. Oplysninger om aktiviteter vil fremgå af omdelt aktivitetplan og opslagstavlerne i de 4 grupper. 6

7 Arbejdsmiljø/boligernes indretning 3 uger efter indflytning foretager en repræsentant fra Solgavehjemmets sikkerhedsgruppe en vurdering af boligens indretning som arbejdsplads. Beboerråd/afdelingsbestyrelse Beboerrådet varetager i samarbejde med personalet beboernes interesser og ønsker i henhold til reglerne om brugerindflydelse. Der er 5 medlemmer i beboerrådet og valg 1 gang om året. Alle kan opstille. Beboersamtale Efter Deres indflytning vil der være en samtale mellem Dem og Deres kontaktperson. Formålet med samtalen er, at afdække ønsker og gensidige forventninger. Bestyrelse Solgavehjemmet i Valby er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen består af Solgavehjemmets beboerrådsformand samt personer fra Dansk Blindesamfund med særlig interesse for huset. Bestyrelsesformand er formanden for 4. kreds næstformand er hovedkassereren i Dansk Blindesamfund. 7

8 Besøg Solgavehjemmet er beboernes hjem. Familie og venner er altid meget velkomne. Det forventes, at gæster selv rydder/vasker op efter besøget. Overnatning kan finde sted i beboernes bolig. Gæsteseng samt sengelinned kan stilles til rådighed. Betaling Husleje, lys og varme betales til Boligkontoret Danmark. Ydelserne, De modtager fra Solgavehjemmet i Valby, betales altid forud. Regulering for de ydelser, der er blevet ændret i løbet af måneden vil finde sted i efterfølgende måned. Bibliotek Findes i aktivitetsrummet (Paletten) på 1. sal. Der er mulighed for at låne lydbøger og magna-print bøger. Solgavehjemmet i Valby samarbejder med Sydhavnens Bibliotek, hvor bøger kan bestilles. Buslinier Busserne nr. 1A, 84N, 132 og 133 kører på Vigerslev Allé/Fengersvej med stoppested tæt ved Solgavehjemmet i Valby. 8

9 Diæter Diæter skal være lægeordinerede. Diæter koster det samme som almindelig mad. Dyner og puder Solgavehjemmet kan tilbyde lån af dyner og puder til beboerne. Medbringes egne dyner og puder, skal det være vaskbart. Festlokale Vores store lokale på 1. sal, PALETTEN, kan lånes til fødselsdage o.l. mod betaling. Tal med personalet i aktivitetsafdelingen. Fodpleje Der kommer en fodterapeut 1 gang om ugen på Solgavehjemmet i Valby. Behandling og afregning aftales med fodterapeuten. Der kan søges tilskud. Forplejning/Måltider Der er mulighed for at købe alle måltider på Solgavehjemmet. Ved speciel diæt kan der ikke fravælges måltider. Der tilbydes morgenmad, kold mad, hovedret, biret/dessert. Beboerne har besluttet, at frokosten serveres kl , og den varme mad kl

10 Afbestilling/bestilling af mad skal ske skriftligt, senest den sidste hverdag inden kl før de ønskede ændringer. Forsikring Ved indflytning kan De flytte Deres private forsikring efter aftale med selskabet, eller De kan overgå til Forsikringsselskabet Topdanmark, som kan tilbyde en plejehjemsforsikring for Solgavehjemmets beboere til en rimelig pris. OBS! Der findes ingen forsikring for hændelige uheld fra personalets side, dette er på samme vilkår som andre forsikringer. Solgavehjemmets egen forsikring dækker ikke Dem og Deres ting uanset skadens art og årsag. Det anbefales at fortsætte eventuelt medlemskab af Sygeforsikringen Danmark efter indflytningen her. Frisør Der er frisørsalon på Solgavehjemmet i Valby. Tid og afregning aftales med frisøren. Førerhund Hvis De har førerhund, kan denne efter aftale medbringes. Vi kræver en skriftlig aftale før hunden indflytter. 10

11 Gudstjeneste Solgavehjemmet i Valby hører under Johannes Døbers Kirkes sogn. Der afholdes gudstjeneste på Solgavehjemmet i Valby en gang om måneden. Gennem personalet kan De altid få kontakt til sognets præster, Karin Thanning og Vibeke Tuxen. Handicapkørsel med MOVIA For beboere, der anvender ganghjælpemidler såsom stok, rollator eller kørestol, vil der være mulighed for at søge Movia-kørsel. Movia-kørsels kan ikke anvendes til transport til læge, speciallæge og anden form for behandling. Personalet kan være behjælpelig med ansøgning. Hjælpemidler Ansøgning om nye hjælpemidler stiles til aktivitetsleder eller mobilityinstruktør. Husavis (Solsikken) Solsikken udsendes en gang om måneden, og alle er velkomne med indlæg til avisen. Solsikken kan også blive indtalt på lydmedie. Solsikkens redaktion består af Palettens personale. 11

12 Indkøb Der findes i området bl.a. følgende forretninger: FAKTA, Vigerslev Allé 126, Valby Fakta ligger lige overfor Solgavehjemmet i Valby. Det nærliggende lysregulerede trafikkryds er udstyret med biplyd for blinde og svagtseende. KØBMANDSKIOSK, Vigerslev Allé 120, Valby Købmandskiosken ligger ligeledes tæt på Solgavehjemmet i Valby. KØBMAND Hver mandag kan man bestille varer hos en købmand via personalet og varerne leveres tirsdag. Opkrævning sker 1 gang om måneden. Linned og håndklæder Solgavehjemmet tilbyder leje og vask af linned og håndklæder. Hvis man vælger at bruge eget linned og håndklæder, skal man selv sørge for vask og mærkning af tøjet. Læge Lægevalg er frit. Den valgte læge skal bo i en radius på 5 km. 12

13 Medicin Medicin ordineres af egen læge, og der ydes tilskud efter gældende regler. Den bestilte medicin kan leveres til Dem selv og betales via PBS. Solgavehjemmet bruger Valby Apotek. De kan få hjælp til administration af medicinen ved dosisdispensering fra Valby Apotek eller ved opfyldning af ugedoseringsæsker. Medicinkort De kan søge om tilskud til medicin på Center for pension - dette er dog indtægtsbestemt. Medicinkortet skal afleveres til personalet ved indflytning. Mærkning af tøj Ved indflytning på Solgavehjemmet skal Deres kropstøj mærkes med Deres bolignummer, for at undgå at tøjet bliver væk. Dette er også gældende hvis De selv vasker tøjet. Såfremt De er tilmeldt vask af tøj, kan personalet mærke tøjet, i modsat fald må De eller Deres pårørende selv sørge for mærkning. NB! Bortkommet tøj erstattes ikke. Nøgler Der udleveres nøgler til Deres bolig, postkasse samt værdiboks mod kvittering ved indflytningen. 13

14 Mister De Deres nøgler, skal der betales for omlægning af låse samt for nye nøgler. Pleje / omsorg Plejeform: Vi arbejder ud fra princippet om, at hjælpe og støtte den enkelte til at kunne være mest muligt selvhjulpen. Tryghed: Plejehjemmet tilstræber tryghed gennem tilsyn og mulighed for tilkald i døgnets 24 timer. Kontaktperson: Hver beboer tilknyttes en kontaktperson som er ansvarlig for udførelsen af den planlagte aftalte pleje og omsorg i samarbejde med den enkelte beboer. Postkasser Ved hovedindgangen hænger beboernes postkasser. Kontoret kan være behjælpelig med postforsendelser (dog ikke pakker). Frankerede breve kan lægges i kontorets postkasse. Tingstedets Posthus Sdr. Fasanvej Posthus Valby Langgade 79 Sdr. Fasanvej Valby 2500 Valby 14

15 Refusion for kørsel til speciallæger Ved kørsel til speciallæge med taxa eller handicaptransport skal man huske at få en kvittering for kørslen, som skal stemples af speciallægen. Dette er vigtigt, da det er dokumentation for speciallægebesøget. Denne kvittering skal, sammen med kvitteringen for hjemtransporten, påføres navn og cpr-nr. og sendes til Københavns Borgerservice, som vil refundere beløbet og indsætte det på beboerens bankkonto. Sundhedsforvaltningen refunderer dog kun kørsel til nærmeste speciallæge. Har man en speciallæge, der bor længere væk, må man selv betale differencen. Betalingen af taxa/handicaptransport skal i første omgang betales direkte af den enkelte beboer. Rengøring Rengøring er gratis og udføres med rengøringsmidler, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Rengøringen udføres efter gældende standarder, og pårørende er velkomne til at låne støvsuger, strygejern og -bræt m.v. hvis dette ønskes. Man kan vælge, at købe rengøringsartikler af huset. Ønsker De selv at levere rengøringsartiklerne, skal disse være forsynet med svanemærket. Der skal herudover forefindes rengøringsredskaber, såsom støvsuger, kost og spand m.m. i boligen. 15

16 Rygning Beboerne, beboerrådet og personalet har vedtaget en rygepolitik, der gælder alle, der færdes på Solgavehjemmet. Rygepolitikken kan udleveres. Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler leveres efter behov. Tandlæge De skal selv betale for tandlægebesøg. Skal der søges tilskud, er det vigtigt, at Center for pension kontaktes før tandlægebesøget. De kan tilmelde Dem Omsorgstandplejen i Københavns Kommune. For et mindre beløb årligt er alle nødvendige behandlinger gratis og foregår så vidt muligt i Deres bolig. Tavshedspligt Alle ansatte af enhver kategori har tavshedspligt vedrørende Deres personlige forhold. Denne tavshedspligt gælder også efter personalets ophør på Solgavehjemmet. Telefoner De skal selv sørge for at melde flytning til Deres telefonudbyder, såfremt De ønsker at tage Deres telefon med. 16

17 Toiletartikler Toiletartikler kan for et fast månedligt beløb købes i huset. Toiletartikler indeholder: Håndsæbe, tandbørste, tandpasta, proteserens, badeshampoo, kam, engangsvaskeklude, fugtighedscreme og toiletpapir. Toiletartiklerne suppleres efter behov. TV Som standard i hver bolig: Kabel-TV s lille pakke (betalingen inkl. i huslejen). Tv-licens betales som vanlig. Ønskes den store kabel-tv pakke skal beboeren selv rette henvendelse til YouSee KabelTV. Vask af tøj Hvis De ønsker det, kan Deres private tøj blive vasket af Solgavehjemmet (dog ikke tøj, der skal håndvaskes). Vask af tøjet foregår på eget ansvar, og bortkommet tøj erstattes således ikke. De eller Deres pårørende må selv påtage Dem at stryge og reparere tøj, sy knapper i o.l. Vedligeholdelsestræning Vedligeholdende træning udføres af husets personale. Der er flere gange om ugen fælles gymnastikhold. Motionsrummet er til fri afbenyttelse. 17

18 Værdiboks Der er en værdiboks i boligen. Værdiboksen er beregnet til at opbevare kontanter. Personalet har ikke nøgle til værdiskabet, men kan ved fuldmagt være behjælpelig med administration. Økonomi Faste ydelser. Husleje, elektricitet og varme betales af alle. Kan tilmeldes PBS o Variable ydelser. Ved indflytning laves en skriftlig aftale om hvilke serviceydelser, De ønsker at benytte. Denne aftale kan ændres fra måned til måned. Prisen for og indhold i disse ydelser er fastsat af kommunen. o o Betaling De ydelser, De har aftalt at modtage fra Solgavehjemmet, betales altid forud. I efterfølgende måned vil der finde regulering sted for de ydelser, der er blevet ændret i løbet af måneden, f.eks. deltagelse i forskellige arrangementer eller modregning for frameldte måltider. Betaling kan tilmeldes PBS. o 18

19 Huskeliste i forbindelse med indflytningen Møbler og lamper Gardiner og gardinstænger Vaskbar dyne og puder (kan lånes af Solgavehjemmet) Sengetæppe Toiletartikler Medicin og evt. hjælpemidler Affaldsspand til køkkenet Personlige papirer Dåbsattest og vielsesattest Sygesikringsbevis - Medicinkort Fodplejekort Husk i øvrigt at: Opsige lejlighed Afmelde belysningsvæsen Afmelde til hjemmehjælp og hjemmesygepleje Afmelde daghjem/dagcenter Evt. ændre på forsikringsforhold (se afsnit herom) Telefon (se afsnit herom) Melde flytning til postvæsnet Flyttemeddelelse til folkeregister og sygesikring sendes af Solgavehjemmet i Valby 19

20 Følgende kan medbringes Tv-apparat og radio Kaffemaskine Begrænset køkkenudstyr Telefon En skridsikker måtte Gulvtæppe (OBS! løse tæpper skal fastgøres, og vi anbefaler, at der ikke lægges tæpper i soveværelset) Skal der benyttes lift, forbeholder vi os ret til at fjerne tæpper og evt. møbler i samråd med beboeren. Der forefindes i boligen: Lille tekøkken med 2 kogeplader og køleskab Elevationsseng med læselampe Lille klædeskab 20

21 Solgavehjemmet Aftaleskema om levering og betaling af servicepakke Bilag 1 Navn: Ønskes PBS-tilmelding bedes registrerings- og bankkontonummer oplyst: Reg.nr. Bankkontonr.: Indflytningsdato: Ikrafttrædelsesdato: Kost Pris pr. dag Valgt ydelse Sæt kryds Morgenmad 19,50 Kold hovedret inkl. eftermiddagskaffe 39,50 Varm hovedret inkl. aftenkaffe 39,50 Biret (Forret eller dessert) * ) 7,00 * ) Kan kun bestilles i tilknytning til en hovedret Drikkevarer (mælk og saft men ekskl. kapselvarer og juice) er inkluderet i kosttaksten Diverse ydelser Pris pr. måned Valgt ydelse Sæt kryds Aktivitetsydelser 95,00 Rengøringsartikler 72,00 Toiletartikler 75,50 Vinduespolering 44,00 Undertegnede bestiller de ovenstående ydelser, der er markeret med kryds Dato Beboer/værge 21

22 Skitse over bolig Bilag 2 Lejlighederne varierer i størrelse fra ca m 2, men er stort set ens i indretning. Den månedlige husleje er: Lejlighed på 42 m 2 Lejlighed på 47 m 2 ca kr. ca kr. Udover huslejen skal der individuelt betales ca. 590 kr. a conto for el- og varmeforbrug, hjemfaldsbidrag på ca. 130 kr. og antenne på ca. 196 kr. Indskud for alle lejlighedstyper: kr. Solgavehjemmet er opført i 1961 og genåbnet i 2001 efter en større renovering med 45 moderne 2-rums lejligheder. Solgavehjemmet er et landsdækkende specialeplejehjem for blinde og svagtseende. Huset er opført i 2 plan og opdelt således, at mellem beboere har fælles køkken, spisestue og dagligstue. Hver lejlighed indeholder følgende: 2 rum, det ene med et lille tekøkken Stort badeværelse Indbyggede skabe El-seng Telefonstik Kabel-TV Patientkaldesystem Til hver lejlighed hører der et kælderrum. Lejlighederne på 1. sal har fransk altan og lejlighederne i stuen har udgang til gårdhave. 22

23 23

24 Solgavehjemmet i Valby Vigerslev Allé 117, 2500 Valby, tlf.: , Fax nr.: Mailadresse: 24

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

Velkommen til plejecenter Solgården

Velkommen til plejecenter Solgården PP 1 Velkommen til plejecenter Solgården Adresse: Virumvej 125, 2830 Virum Velkommen til Deres nye bolig på Plejecenter Solgården. Med denne lille pjece håber vi at kunne give Dem svar på en del af de

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig.. 3 Praktisk information

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til EGEBO. Det er godt at blive gammel - i EGEBO

Velkommen til EGEBO. Det er godt at blive gammel - i EGEBO 2016 Velkommen til EGEBO Det er godt at blive gammel - i EGEBO Velkommen At flytte på plejehjem er en omvæltning for ethvert menneske. Det ved vi i Egebo. Derfor gør vi meget ud af, at overgangen bliver

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter

Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen. Du bydes velkommen til Øsby Plejecenter. Lejligheden på Øsby Plejecenter er dit nye hjem, stedet hvor det skal være rart for dig at bo og hvor din familie og venner

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre

Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre 2 Indhold Servicepakken 3 Valgfri ydelser oversigt og indhold 4 Obligatoriske ydelser oversigt og indhold 5 Fravalg af ydelser og ændring i aftaler 6 Takster

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lindholm. Bendtsensvej Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lindholm. Bendtsensvej Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lindholm Bendtsensvej 13 9400 Nørresundby Velkommen til Lindholm Plejehjem Jeg og personalet på Lindholm Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Thulebakken Thulebakken 2 og 4 50 boliger fordelt på otte boenheder, hvoraf en boenhed er for demente. Boligerne

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest. Velkommen til Aldersro 8

Svendborg Kommune Plejecenter Vest. Velkommen til Aldersro 8 Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro 8 Relevante telefonnumre Ældreområde Vest Områdekontor... 62 23 42 00 Aldersro 8 Sektionsleder Pia Skovmøller 8-9... 62 23 66 74 Administrativ

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37 Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder for

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge)

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) LINDELY PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) Aktivitetstilbud Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

Plejehjemmet Pyrus Allé. Pyrus Allé 15

Plejehjemmet Pyrus Allé. Pyrus Allé 15 Plejehjemmet Pyrus Allé Pyrus Allé 15 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN 4 KORT OM PLEJEHJEMMET.. 5 BOLIGEN 6 OPHOLDSSTUE / FÆLLESSTUE. 7 MÅLSÆTNING.. 8 VÆRDIGRUNDLAG. 8 INDFLYTNING.. 9 KONTAKTPERSON.. 10 KONTAKTBOG.

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere