SOLGAVEHJEMMET I VALBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLGAVEHJEMMET I VALBY"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig i forbindelse med boligskift til plejehjem. Personalet vil til enhver tid være Dem behjælpelig, hvis De har spørgsmål eller har brug for råd og vejledning. Hjertelig velkommen

2 Indholdsfortegnelse: Data:... 4 Velkommen til Solgavehjemmet i Valby... 5 Aktivitetsafdeling... 6 Arbejdsmiljø/boligernes indretning... 7 Beboerråd/afdelingsbestyrelse... 7 Beboersamtale... 7 Bestyrelse... 7 Besøg... 8 Betaling... 8 Bibliotek... 8 Buslinier... 8 Diæter... 9 Dyner og puder... 9 Festlokale... 9 Fodpleje... 9 Forplejning/Måltider... 9 Forsikring Frisør Førerhund Gudstjeneste Handicapkørsel med MOVIA Hjælpemidler Husavis (Solsikken) Indkøb Linned og håndklæder Læge Medicin Medicinkort

3 Mærkning af tøj Nøgler Pleje / omsorg Postkasser Refusion for kørsel til speciallæger Rengøring Rygning Sygeplejeartikler Tandlæge Tavshedspligt Telefoner Toiletartikler TV Vask af tøj Vedligeholdelsestræning Værdiboks Økonomi Huskeliste i forbindelse med indflytningen Aftaleskema om levering og betaling af servicepakke Skitse over bolig

4 Data: Solgavehjemmet i Valby Vigerslev Allé 117, 2500 Valby Tlf.: Fax: Mail: Hjemmeside: Forstander : Ulla Løwert Thomsen Tlf Bestyrelsen : v/dansk Blindesamfund Tlf Boligkontoret Danmark Afdelingskontor Allerød: Tlf Bank : Danske Bank Falkoner Allé Frederiksberg Borgerservice : Tlf.:

5 Velkommen til Solgavehjemmet i Valby Solgavehjemmet er et renoveret plejehjem med 45 2-rums boliger fordelt på to etager. Af faciliteter kan nævnes aktivitetsrum, frisør og fodpleje. Huset er inddelt i 4 grupper med henholdsvis 12, 10, 13 og 10 lejligheder. Derudover er der fælles køkken, opholdsrum og gårdhaver. Blinde og svagtseende har fortrinsret til at bo på plejehjemmet. Personalet er specialuddannede til at varetage blinde og svagtseendes behov for pleje og omsorg. Solgavehjemmet skal være et godt sted at bo Det betyder: At ligeværdighed og respekt er grundlæggende i pleje og omsorg At omgangsformen/tonen og aktiviteter foregår i ligeværdigt samspil med beboere, pårørende og personale At personalet har specialviden om synshandicap og er uddannet til at yde særlig omsorg for blinde og svagtseende med et plejehov At beboerne trygt kan sige deres mening, og at de oplever, at det gør en forskel 5

6 Solgavehjemmet vil kendes for at skabe stunder med livsglæde og betragter humor som et naturligt hjælpemiddel til at overkomme livet. Aktivitetsafdeling Aktivitetsafdelingen står for alle de aktiviteter, der foregår på Solgavehjemmet i Valby. Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter eksempelvis oplæsning, musik, bankospil, gymnastik m.v. I Aktivitetsafdelingen er der ansat medarbejdere, der vil være Dem behjælpelig med at finde netop den aktivitet, som De synes bedst om. Man kan betale et fast månedligt beløb (uanset hvor mange aktiviteter, man benytter) eller man kan betale pr. gang for den enkelte aktivitet. Aktivitetsafdelingen står også for at arrangere udflugter, underholdning og fester. Hertil skal der betales ekstra (de faktiske udgifter) for at deltage. Aktivitetsafdelingens arrangementer tilrettelægges i fællesskab med beboerrådet og husets aktive pårørende. Vi afholder også arrangementer, hvor de pårørende er meget velkomne til at deltage. Oplysninger om aktiviteter vil fremgå af omdelt aktivitetplan og opslagstavlerne i de 4 grupper. 6

7 Arbejdsmiljø/boligernes indretning 3 uger efter indflytning foretager en repræsentant fra Solgavehjemmets sikkerhedsgruppe en vurdering af boligens indretning som arbejdsplads. Beboerråd/afdelingsbestyrelse Beboerrådet varetager i samarbejde med personalet beboernes interesser og ønsker i henhold til reglerne om brugerindflydelse. Der er 5 medlemmer i beboerrådet og valg 1 gang om året. Alle kan opstille. Beboersamtale Efter Deres indflytning vil der være en samtale mellem Dem og Deres kontaktperson. Formålet med samtalen er, at afdække ønsker og gensidige forventninger. Bestyrelse Solgavehjemmet i Valby er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen består af Solgavehjemmets beboerrådsformand samt personer fra Dansk Blindesamfund med særlig interesse for huset. Bestyrelsesformand er formanden for 4. kreds næstformand er hovedkassereren i Dansk Blindesamfund. 7

8 Besøg Solgavehjemmet er beboernes hjem. Familie og venner er altid meget velkomne. Det forventes, at gæster selv rydder/vasker op efter besøget. Overnatning kan finde sted i beboernes bolig. Gæsteseng samt sengelinned kan stilles til rådighed. Betaling Husleje, lys og varme betales til Boligkontoret Danmark. Ydelserne, De modtager fra Solgavehjemmet i Valby, betales altid forud. Regulering for de ydelser, der er blevet ændret i løbet af måneden vil finde sted i efterfølgende måned. Bibliotek Findes i aktivitetsrummet (Paletten) på 1. sal. Der er mulighed for at låne lydbøger og magna-print bøger. Solgavehjemmet i Valby samarbejder med Sydhavnens Bibliotek, hvor bøger kan bestilles. Buslinier Busserne nr. 1A, 84N, 132 og 133 kører på Vigerslev Allé/Fengersvej med stoppested tæt ved Solgavehjemmet i Valby. 8

9 Diæter Diæter skal være lægeordinerede. Diæter koster det samme som almindelig mad. Dyner og puder Solgavehjemmet kan tilbyde lån af dyner og puder til beboerne. Medbringes egne dyner og puder, skal det være vaskbart. Festlokale Vores store lokale på 1. sal, PALETTEN, kan lånes til fødselsdage o.l. mod betaling. Tal med personalet i aktivitetsafdelingen. Fodpleje Der kommer en fodterapeut 1 gang om ugen på Solgavehjemmet i Valby. Behandling og afregning aftales med fodterapeuten. Der kan søges tilskud. Forplejning/Måltider Der er mulighed for at købe alle måltider på Solgavehjemmet. Ved speciel diæt kan der ikke fravælges måltider. Der tilbydes morgenmad, kold mad, hovedret, biret/dessert. Beboerne har besluttet, at frokosten serveres kl , og den varme mad kl

10 Afbestilling/bestilling af mad skal ske skriftligt, senest den sidste hverdag inden kl før de ønskede ændringer. Forsikring Ved indflytning kan De flytte Deres private forsikring efter aftale med selskabet, eller De kan overgå til Forsikringsselskabet Topdanmark, som kan tilbyde en plejehjemsforsikring for Solgavehjemmets beboere til en rimelig pris. OBS! Der findes ingen forsikring for hændelige uheld fra personalets side, dette er på samme vilkår som andre forsikringer. Solgavehjemmets egen forsikring dækker ikke Dem og Deres ting uanset skadens art og årsag. Det anbefales at fortsætte eventuelt medlemskab af Sygeforsikringen Danmark efter indflytningen her. Frisør Der er frisørsalon på Solgavehjemmet i Valby. Tid og afregning aftales med frisøren. Førerhund Hvis De har førerhund, kan denne efter aftale medbringes. Vi kræver en skriftlig aftale før hunden indflytter. 10

11 Gudstjeneste Solgavehjemmet i Valby hører under Johannes Døbers Kirkes sogn. Der afholdes gudstjeneste på Solgavehjemmet i Valby en gang om måneden. Gennem personalet kan De altid få kontakt til sognets præster, Karin Thanning og Vibeke Tuxen. Handicapkørsel med MOVIA For beboere, der anvender ganghjælpemidler såsom stok, rollator eller kørestol, vil der være mulighed for at søge Movia-kørsel. Movia-kørsels kan ikke anvendes til transport til læge, speciallæge og anden form for behandling. Personalet kan være behjælpelig med ansøgning. Hjælpemidler Ansøgning om nye hjælpemidler stiles til aktivitetsleder eller mobilityinstruktør. Husavis (Solsikken) Solsikken udsendes en gang om måneden, og alle er velkomne med indlæg til avisen. Solsikken kan også blive indtalt på lydmedie. Solsikkens redaktion består af Palettens personale. 11

12 Indkøb Der findes i området bl.a. følgende forretninger: FAKTA, Vigerslev Allé 126, Valby Fakta ligger lige overfor Solgavehjemmet i Valby. Det nærliggende lysregulerede trafikkryds er udstyret med biplyd for blinde og svagtseende. KØBMANDSKIOSK, Vigerslev Allé 120, Valby Købmandskiosken ligger ligeledes tæt på Solgavehjemmet i Valby. KØBMAND Hver mandag kan man bestille varer hos en købmand via personalet og varerne leveres tirsdag. Opkrævning sker 1 gang om måneden. Linned og håndklæder Solgavehjemmet tilbyder leje og vask af linned og håndklæder. Hvis man vælger at bruge eget linned og håndklæder, skal man selv sørge for vask og mærkning af tøjet. Læge Lægevalg er frit. Den valgte læge skal bo i en radius på 5 km. 12

13 Medicin Medicin ordineres af egen læge, og der ydes tilskud efter gældende regler. Den bestilte medicin kan leveres til Dem selv og betales via PBS. Solgavehjemmet bruger Valby Apotek. De kan få hjælp til administration af medicinen ved dosisdispensering fra Valby Apotek eller ved opfyldning af ugedoseringsæsker. Medicinkort De kan søge om tilskud til medicin på Center for pension - dette er dog indtægtsbestemt. Medicinkortet skal afleveres til personalet ved indflytning. Mærkning af tøj Ved indflytning på Solgavehjemmet skal Deres kropstøj mærkes med Deres bolignummer, for at undgå at tøjet bliver væk. Dette er også gældende hvis De selv vasker tøjet. Såfremt De er tilmeldt vask af tøj, kan personalet mærke tøjet, i modsat fald må De eller Deres pårørende selv sørge for mærkning. NB! Bortkommet tøj erstattes ikke. Nøgler Der udleveres nøgler til Deres bolig, postkasse samt værdiboks mod kvittering ved indflytningen. 13

14 Mister De Deres nøgler, skal der betales for omlægning af låse samt for nye nøgler. Pleje / omsorg Plejeform: Vi arbejder ud fra princippet om, at hjælpe og støtte den enkelte til at kunne være mest muligt selvhjulpen. Tryghed: Plejehjemmet tilstræber tryghed gennem tilsyn og mulighed for tilkald i døgnets 24 timer. Kontaktperson: Hver beboer tilknyttes en kontaktperson som er ansvarlig for udførelsen af den planlagte aftalte pleje og omsorg i samarbejde med den enkelte beboer. Postkasser Ved hovedindgangen hænger beboernes postkasser. Kontoret kan være behjælpelig med postforsendelser (dog ikke pakker). Frankerede breve kan lægges i kontorets postkasse. Tingstedets Posthus Sdr. Fasanvej Posthus Valby Langgade 79 Sdr. Fasanvej Valby 2500 Valby 14

15 Refusion for kørsel til speciallæger Ved kørsel til speciallæge med taxa eller handicaptransport skal man huske at få en kvittering for kørslen, som skal stemples af speciallægen. Dette er vigtigt, da det er dokumentation for speciallægebesøget. Denne kvittering skal, sammen med kvitteringen for hjemtransporten, påføres navn og cpr-nr. og sendes til Københavns Borgerservice, som vil refundere beløbet og indsætte det på beboerens bankkonto. Sundhedsforvaltningen refunderer dog kun kørsel til nærmeste speciallæge. Har man en speciallæge, der bor længere væk, må man selv betale differencen. Betalingen af taxa/handicaptransport skal i første omgang betales direkte af den enkelte beboer. Rengøring Rengøring er gratis og udføres med rengøringsmidler, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Rengøringen udføres efter gældende standarder, og pårørende er velkomne til at låne støvsuger, strygejern og -bræt m.v. hvis dette ønskes. Man kan vælge, at købe rengøringsartikler af huset. Ønsker De selv at levere rengøringsartiklerne, skal disse være forsynet med svanemærket. Der skal herudover forefindes rengøringsredskaber, såsom støvsuger, kost og spand m.m. i boligen. 15

16 Rygning Beboerne, beboerrådet og personalet har vedtaget en rygepolitik, der gælder alle, der færdes på Solgavehjemmet. Rygepolitikken kan udleveres. Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler leveres efter behov. Tandlæge De skal selv betale for tandlægebesøg. Skal der søges tilskud, er det vigtigt, at Center for pension kontaktes før tandlægebesøget. De kan tilmelde Dem Omsorgstandplejen i Københavns Kommune. For et mindre beløb årligt er alle nødvendige behandlinger gratis og foregår så vidt muligt i Deres bolig. Tavshedspligt Alle ansatte af enhver kategori har tavshedspligt vedrørende Deres personlige forhold. Denne tavshedspligt gælder også efter personalets ophør på Solgavehjemmet. Telefoner De skal selv sørge for at melde flytning til Deres telefonudbyder, såfremt De ønsker at tage Deres telefon med. 16

17 Toiletartikler Toiletartikler kan for et fast månedligt beløb købes i huset. Toiletartikler indeholder: Håndsæbe, tandbørste, tandpasta, proteserens, badeshampoo, kam, engangsvaskeklude, fugtighedscreme og toiletpapir. Toiletartiklerne suppleres efter behov. TV Som standard i hver bolig: Kabel-TV s lille pakke (betalingen inkl. i huslejen). Tv-licens betales som vanlig. Ønskes den store kabel-tv pakke skal beboeren selv rette henvendelse til YouSee KabelTV. Vask af tøj Hvis De ønsker det, kan Deres private tøj blive vasket af Solgavehjemmet (dog ikke tøj, der skal håndvaskes). Vask af tøjet foregår på eget ansvar, og bortkommet tøj erstattes således ikke. De eller Deres pårørende må selv påtage Dem at stryge og reparere tøj, sy knapper i o.l. Vedligeholdelsestræning Vedligeholdende træning udføres af husets personale. Der er flere gange om ugen fælles gymnastikhold. Motionsrummet er til fri afbenyttelse. 17

18 Værdiboks Der er en værdiboks i boligen. Værdiboksen er beregnet til at opbevare kontanter. Personalet har ikke nøgle til værdiskabet, men kan ved fuldmagt være behjælpelig med administration. Økonomi Faste ydelser. Husleje, elektricitet og varme betales af alle. Kan tilmeldes PBS o Variable ydelser. Ved indflytning laves en skriftlig aftale om hvilke serviceydelser, De ønsker at benytte. Denne aftale kan ændres fra måned til måned. Prisen for og indhold i disse ydelser er fastsat af kommunen. o o Betaling De ydelser, De har aftalt at modtage fra Solgavehjemmet, betales altid forud. I efterfølgende måned vil der finde regulering sted for de ydelser, der er blevet ændret i løbet af måneden, f.eks. deltagelse i forskellige arrangementer eller modregning for frameldte måltider. Betaling kan tilmeldes PBS. o 18

19 Huskeliste i forbindelse med indflytningen Møbler og lamper Gardiner og gardinstænger Vaskbar dyne og puder (kan lånes af Solgavehjemmet) Sengetæppe Toiletartikler Medicin og evt. hjælpemidler Affaldsspand til køkkenet Personlige papirer Dåbsattest og vielsesattest Sygesikringsbevis - Medicinkort Fodplejekort Husk i øvrigt at: Opsige lejlighed Afmelde belysningsvæsen Afmelde til hjemmehjælp og hjemmesygepleje Afmelde daghjem/dagcenter Evt. ændre på forsikringsforhold (se afsnit herom) Telefon (se afsnit herom) Melde flytning til postvæsnet Flyttemeddelelse til folkeregister og sygesikring sendes af Solgavehjemmet i Valby 19

20 Følgende kan medbringes Tv-apparat og radio Kaffemaskine Begrænset køkkenudstyr Telefon En skridsikker måtte Gulvtæppe (OBS! løse tæpper skal fastgøres, og vi anbefaler, at der ikke lægges tæpper i soveværelset) Skal der benyttes lift, forbeholder vi os ret til at fjerne tæpper og evt. møbler i samråd med beboeren. Der forefindes i boligen: Lille tekøkken med 2 kogeplader og køleskab Elevationsseng med læselampe Lille klædeskab 20

21 Solgavehjemmet Aftaleskema om levering og betaling af servicepakke Bilag 1 Navn: Ønskes PBS-tilmelding bedes registrerings- og bankkontonummer oplyst: Reg.nr. Bankkontonr.: Indflytningsdato: Ikrafttrædelsesdato: Kost Pris pr. dag Valgt ydelse Sæt kryds Morgenmad 19,50 Kold hovedret inkl. eftermiddagskaffe 39,50 Varm hovedret inkl. aftenkaffe 39,50 Biret (Forret eller dessert) * ) 7,00 * ) Kan kun bestilles i tilknytning til en hovedret Drikkevarer (mælk og saft men ekskl. kapselvarer og juice) er inkluderet i kosttaksten Diverse ydelser Pris pr. måned Valgt ydelse Sæt kryds Aktivitetsydelser 95,00 Rengøringsartikler 72,00 Toiletartikler 75,50 Vinduespolering 44,00 Undertegnede bestiller de ovenstående ydelser, der er markeret med kryds Dato Beboer/værge 21

22 Skitse over bolig Bilag 2 Lejlighederne varierer i størrelse fra ca m 2, men er stort set ens i indretning. Den månedlige husleje er: Lejlighed på 42 m 2 Lejlighed på 47 m 2 ca kr. ca kr. Udover huslejen skal der individuelt betales ca. 590 kr. a conto for el- og varmeforbrug, hjemfaldsbidrag på ca. 130 kr. og antenne på ca. 196 kr. Indskud for alle lejlighedstyper: kr. Solgavehjemmet er opført i 1961 og genåbnet i 2001 efter en større renovering med 45 moderne 2-rums lejligheder. Solgavehjemmet er et landsdækkende specialeplejehjem for blinde og svagtseende. Huset er opført i 2 plan og opdelt således, at mellem beboere har fælles køkken, spisestue og dagligstue. Hver lejlighed indeholder følgende: 2 rum, det ene med et lille tekøkken Stort badeværelse Indbyggede skabe El-seng Telefonstik Kabel-TV Patientkaldesystem Til hver lejlighed hører der et kælderrum. Lejlighederne på 1. sal har fransk altan og lejlighederne i stuen har udgang til gårdhave. 22

23 23

24 Solgavehjemmet i Valby Vigerslev Allé 117, 2500 Valby, tlf.: , Fax nr.: Mailadresse: 24

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere