SOLGAVEHJEMMET I VALBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLGAVEHJEMMET I VALBY"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig i forbindelse med boligskift til plejehjem. Personalet vil til enhver tid være Dem behjælpelig, hvis De har spørgsmål eller har brug for råd og vejledning. Hjertelig velkommen

2 Indholdsfortegnelse: Data:... 4 Velkommen til Solgavehjemmet i Valby... 5 Aktivitetsafdeling... 6 Arbejdsmiljø/boligernes indretning... 7 Beboerråd/afdelingsbestyrelse... 7 Beboersamtale... 7 Bestyrelse... 7 Besøg... 8 Betaling... 8 Bibliotek... 8 Buslinier... 8 Diæter... 9 Dyner og puder... 9 Festlokale... 9 Fodpleje... 9 Forplejning/Måltider... 9 Forsikring Frisør Førerhund Gudstjeneste Handicapkørsel med MOVIA Hjælpemidler Husavis (Solsikken) Indkøb Linned og håndklæder Læge Medicin Medicinkort

3 Mærkning af tøj Nøgler Pleje / omsorg Postkasser Refusion for kørsel til speciallæger Rengøring Rygning Sygeplejeartikler Tandlæge Tavshedspligt Telefoner Toiletartikler TV Vask af tøj Vedligeholdelsestræning Værdiboks Økonomi Huskeliste i forbindelse med indflytningen Aftaleskema om levering og betaling af servicepakke Skitse over bolig

4 Data: Solgavehjemmet i Valby Vigerslev Allé 117, 2500 Valby Tlf.: Fax: Mail: Hjemmeside: Forstander : Ulla Løwert Thomsen Tlf Bestyrelsen : v/dansk Blindesamfund Tlf Boligkontoret Danmark Afdelingskontor Allerød: Tlf Bank : Danske Bank Falkoner Allé Frederiksberg Borgerservice : Tlf.:

5 Velkommen til Solgavehjemmet i Valby Solgavehjemmet er et renoveret plejehjem med 45 2-rums boliger fordelt på to etager. Af faciliteter kan nævnes aktivitetsrum, frisør og fodpleje. Huset er inddelt i 4 grupper med henholdsvis 12, 10, 13 og 10 lejligheder. Derudover er der fælles køkken, opholdsrum og gårdhaver. Blinde og svagtseende har fortrinsret til at bo på plejehjemmet. Personalet er specialuddannede til at varetage blinde og svagtseendes behov for pleje og omsorg. Solgavehjemmet skal være et godt sted at bo Det betyder: At ligeværdighed og respekt er grundlæggende i pleje og omsorg At omgangsformen/tonen og aktiviteter foregår i ligeværdigt samspil med beboere, pårørende og personale At personalet har specialviden om synshandicap og er uddannet til at yde særlig omsorg for blinde og svagtseende med et plejehov At beboerne trygt kan sige deres mening, og at de oplever, at det gør en forskel 5

6 Solgavehjemmet vil kendes for at skabe stunder med livsglæde og betragter humor som et naturligt hjælpemiddel til at overkomme livet. Aktivitetsafdeling Aktivitetsafdelingen står for alle de aktiviteter, der foregår på Solgavehjemmet i Valby. Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter eksempelvis oplæsning, musik, bankospil, gymnastik m.v. I Aktivitetsafdelingen er der ansat medarbejdere, der vil være Dem behjælpelig med at finde netop den aktivitet, som De synes bedst om. Man kan betale et fast månedligt beløb (uanset hvor mange aktiviteter, man benytter) eller man kan betale pr. gang for den enkelte aktivitet. Aktivitetsafdelingen står også for at arrangere udflugter, underholdning og fester. Hertil skal der betales ekstra (de faktiske udgifter) for at deltage. Aktivitetsafdelingens arrangementer tilrettelægges i fællesskab med beboerrådet og husets aktive pårørende. Vi afholder også arrangementer, hvor de pårørende er meget velkomne til at deltage. Oplysninger om aktiviteter vil fremgå af omdelt aktivitetplan og opslagstavlerne i de 4 grupper. 6

7 Arbejdsmiljø/boligernes indretning 3 uger efter indflytning foretager en repræsentant fra Solgavehjemmets sikkerhedsgruppe en vurdering af boligens indretning som arbejdsplads. Beboerråd/afdelingsbestyrelse Beboerrådet varetager i samarbejde med personalet beboernes interesser og ønsker i henhold til reglerne om brugerindflydelse. Der er 5 medlemmer i beboerrådet og valg 1 gang om året. Alle kan opstille. Beboersamtale Efter Deres indflytning vil der være en samtale mellem Dem og Deres kontaktperson. Formålet med samtalen er, at afdække ønsker og gensidige forventninger. Bestyrelse Solgavehjemmet i Valby er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen består af Solgavehjemmets beboerrådsformand samt personer fra Dansk Blindesamfund med særlig interesse for huset. Bestyrelsesformand er formanden for 4. kreds næstformand er hovedkassereren i Dansk Blindesamfund. 7

8 Besøg Solgavehjemmet er beboernes hjem. Familie og venner er altid meget velkomne. Det forventes, at gæster selv rydder/vasker op efter besøget. Overnatning kan finde sted i beboernes bolig. Gæsteseng samt sengelinned kan stilles til rådighed. Betaling Husleje, lys og varme betales til Boligkontoret Danmark. Ydelserne, De modtager fra Solgavehjemmet i Valby, betales altid forud. Regulering for de ydelser, der er blevet ændret i løbet af måneden vil finde sted i efterfølgende måned. Bibliotek Findes i aktivitetsrummet (Paletten) på 1. sal. Der er mulighed for at låne lydbøger og magna-print bøger. Solgavehjemmet i Valby samarbejder med Sydhavnens Bibliotek, hvor bøger kan bestilles. Buslinier Busserne nr. 1A, 84N, 132 og 133 kører på Vigerslev Allé/Fengersvej med stoppested tæt ved Solgavehjemmet i Valby. 8

9 Diæter Diæter skal være lægeordinerede. Diæter koster det samme som almindelig mad. Dyner og puder Solgavehjemmet kan tilbyde lån af dyner og puder til beboerne. Medbringes egne dyner og puder, skal det være vaskbart. Festlokale Vores store lokale på 1. sal, PALETTEN, kan lånes til fødselsdage o.l. mod betaling. Tal med personalet i aktivitetsafdelingen. Fodpleje Der kommer en fodterapeut 1 gang om ugen på Solgavehjemmet i Valby. Behandling og afregning aftales med fodterapeuten. Der kan søges tilskud. Forplejning/Måltider Der er mulighed for at købe alle måltider på Solgavehjemmet. Ved speciel diæt kan der ikke fravælges måltider. Der tilbydes morgenmad, kold mad, hovedret, biret/dessert. Beboerne har besluttet, at frokosten serveres kl , og den varme mad kl

10 Afbestilling/bestilling af mad skal ske skriftligt, senest den sidste hverdag inden kl før de ønskede ændringer. Forsikring Ved indflytning kan De flytte Deres private forsikring efter aftale med selskabet, eller De kan overgå til Forsikringsselskabet Topdanmark, som kan tilbyde en plejehjemsforsikring for Solgavehjemmets beboere til en rimelig pris. OBS! Der findes ingen forsikring for hændelige uheld fra personalets side, dette er på samme vilkår som andre forsikringer. Solgavehjemmets egen forsikring dækker ikke Dem og Deres ting uanset skadens art og årsag. Det anbefales at fortsætte eventuelt medlemskab af Sygeforsikringen Danmark efter indflytningen her. Frisør Der er frisørsalon på Solgavehjemmet i Valby. Tid og afregning aftales med frisøren. Førerhund Hvis De har førerhund, kan denne efter aftale medbringes. Vi kræver en skriftlig aftale før hunden indflytter. 10

11 Gudstjeneste Solgavehjemmet i Valby hører under Johannes Døbers Kirkes sogn. Der afholdes gudstjeneste på Solgavehjemmet i Valby en gang om måneden. Gennem personalet kan De altid få kontakt til sognets præster, Karin Thanning og Vibeke Tuxen. Handicapkørsel med MOVIA For beboere, der anvender ganghjælpemidler såsom stok, rollator eller kørestol, vil der være mulighed for at søge Movia-kørsel. Movia-kørsels kan ikke anvendes til transport til læge, speciallæge og anden form for behandling. Personalet kan være behjælpelig med ansøgning. Hjælpemidler Ansøgning om nye hjælpemidler stiles til aktivitetsleder eller mobilityinstruktør. Husavis (Solsikken) Solsikken udsendes en gang om måneden, og alle er velkomne med indlæg til avisen. Solsikken kan også blive indtalt på lydmedie. Solsikkens redaktion består af Palettens personale. 11

12 Indkøb Der findes i området bl.a. følgende forretninger: FAKTA, Vigerslev Allé 126, Valby Fakta ligger lige overfor Solgavehjemmet i Valby. Det nærliggende lysregulerede trafikkryds er udstyret med biplyd for blinde og svagtseende. KØBMANDSKIOSK, Vigerslev Allé 120, Valby Købmandskiosken ligger ligeledes tæt på Solgavehjemmet i Valby. KØBMAND Hver mandag kan man bestille varer hos en købmand via personalet og varerne leveres tirsdag. Opkrævning sker 1 gang om måneden. Linned og håndklæder Solgavehjemmet tilbyder leje og vask af linned og håndklæder. Hvis man vælger at bruge eget linned og håndklæder, skal man selv sørge for vask og mærkning af tøjet. Læge Lægevalg er frit. Den valgte læge skal bo i en radius på 5 km. 12

13 Medicin Medicin ordineres af egen læge, og der ydes tilskud efter gældende regler. Den bestilte medicin kan leveres til Dem selv og betales via PBS. Solgavehjemmet bruger Valby Apotek. De kan få hjælp til administration af medicinen ved dosisdispensering fra Valby Apotek eller ved opfyldning af ugedoseringsæsker. Medicinkort De kan søge om tilskud til medicin på Center for pension - dette er dog indtægtsbestemt. Medicinkortet skal afleveres til personalet ved indflytning. Mærkning af tøj Ved indflytning på Solgavehjemmet skal Deres kropstøj mærkes med Deres bolignummer, for at undgå at tøjet bliver væk. Dette er også gældende hvis De selv vasker tøjet. Såfremt De er tilmeldt vask af tøj, kan personalet mærke tøjet, i modsat fald må De eller Deres pårørende selv sørge for mærkning. NB! Bortkommet tøj erstattes ikke. Nøgler Der udleveres nøgler til Deres bolig, postkasse samt værdiboks mod kvittering ved indflytningen. 13

14 Mister De Deres nøgler, skal der betales for omlægning af låse samt for nye nøgler. Pleje / omsorg Plejeform: Vi arbejder ud fra princippet om, at hjælpe og støtte den enkelte til at kunne være mest muligt selvhjulpen. Tryghed: Plejehjemmet tilstræber tryghed gennem tilsyn og mulighed for tilkald i døgnets 24 timer. Kontaktperson: Hver beboer tilknyttes en kontaktperson som er ansvarlig for udførelsen af den planlagte aftalte pleje og omsorg i samarbejde med den enkelte beboer. Postkasser Ved hovedindgangen hænger beboernes postkasser. Kontoret kan være behjælpelig med postforsendelser (dog ikke pakker). Frankerede breve kan lægges i kontorets postkasse. Tingstedets Posthus Sdr. Fasanvej Posthus Valby Langgade 79 Sdr. Fasanvej Valby 2500 Valby 14

15 Refusion for kørsel til speciallæger Ved kørsel til speciallæge med taxa eller handicaptransport skal man huske at få en kvittering for kørslen, som skal stemples af speciallægen. Dette er vigtigt, da det er dokumentation for speciallægebesøget. Denne kvittering skal, sammen med kvitteringen for hjemtransporten, påføres navn og cpr-nr. og sendes til Københavns Borgerservice, som vil refundere beløbet og indsætte det på beboerens bankkonto. Sundhedsforvaltningen refunderer dog kun kørsel til nærmeste speciallæge. Har man en speciallæge, der bor længere væk, må man selv betale differencen. Betalingen af taxa/handicaptransport skal i første omgang betales direkte af den enkelte beboer. Rengøring Rengøring er gratis og udføres med rengøringsmidler, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Rengøringen udføres efter gældende standarder, og pårørende er velkomne til at låne støvsuger, strygejern og -bræt m.v. hvis dette ønskes. Man kan vælge, at købe rengøringsartikler af huset. Ønsker De selv at levere rengøringsartiklerne, skal disse være forsynet med svanemærket. Der skal herudover forefindes rengøringsredskaber, såsom støvsuger, kost og spand m.m. i boligen. 15

16 Rygning Beboerne, beboerrådet og personalet har vedtaget en rygepolitik, der gælder alle, der færdes på Solgavehjemmet. Rygepolitikken kan udleveres. Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler leveres efter behov. Tandlæge De skal selv betale for tandlægebesøg. Skal der søges tilskud, er det vigtigt, at Center for pension kontaktes før tandlægebesøget. De kan tilmelde Dem Omsorgstandplejen i Københavns Kommune. For et mindre beløb årligt er alle nødvendige behandlinger gratis og foregår så vidt muligt i Deres bolig. Tavshedspligt Alle ansatte af enhver kategori har tavshedspligt vedrørende Deres personlige forhold. Denne tavshedspligt gælder også efter personalets ophør på Solgavehjemmet. Telefoner De skal selv sørge for at melde flytning til Deres telefonudbyder, såfremt De ønsker at tage Deres telefon med. 16

17 Toiletartikler Toiletartikler kan for et fast månedligt beløb købes i huset. Toiletartikler indeholder: Håndsæbe, tandbørste, tandpasta, proteserens, badeshampoo, kam, engangsvaskeklude, fugtighedscreme og toiletpapir. Toiletartiklerne suppleres efter behov. TV Som standard i hver bolig: Kabel-TV s lille pakke (betalingen inkl. i huslejen). Tv-licens betales som vanlig. Ønskes den store kabel-tv pakke skal beboeren selv rette henvendelse til YouSee KabelTV. Vask af tøj Hvis De ønsker det, kan Deres private tøj blive vasket af Solgavehjemmet (dog ikke tøj, der skal håndvaskes). Vask af tøjet foregår på eget ansvar, og bortkommet tøj erstattes således ikke. De eller Deres pårørende må selv påtage Dem at stryge og reparere tøj, sy knapper i o.l. Vedligeholdelsestræning Vedligeholdende træning udføres af husets personale. Der er flere gange om ugen fælles gymnastikhold. Motionsrummet er til fri afbenyttelse. 17

18 Værdiboks Der er en værdiboks i boligen. Værdiboksen er beregnet til at opbevare kontanter. Personalet har ikke nøgle til værdiskabet, men kan ved fuldmagt være behjælpelig med administration. Økonomi Faste ydelser. Husleje, elektricitet og varme betales af alle. Kan tilmeldes PBS o Variable ydelser. Ved indflytning laves en skriftlig aftale om hvilke serviceydelser, De ønsker at benytte. Denne aftale kan ændres fra måned til måned. Prisen for og indhold i disse ydelser er fastsat af kommunen. o o Betaling De ydelser, De har aftalt at modtage fra Solgavehjemmet, betales altid forud. I efterfølgende måned vil der finde regulering sted for de ydelser, der er blevet ændret i løbet af måneden, f.eks. deltagelse i forskellige arrangementer eller modregning for frameldte måltider. Betaling kan tilmeldes PBS. o 18

19 Huskeliste i forbindelse med indflytningen Møbler og lamper Gardiner og gardinstænger Vaskbar dyne og puder (kan lånes af Solgavehjemmet) Sengetæppe Toiletartikler Medicin og evt. hjælpemidler Affaldsspand til køkkenet Personlige papirer Dåbsattest og vielsesattest Sygesikringsbevis - Medicinkort Fodplejekort Husk i øvrigt at: Opsige lejlighed Afmelde belysningsvæsen Afmelde til hjemmehjælp og hjemmesygepleje Afmelde daghjem/dagcenter Evt. ændre på forsikringsforhold (se afsnit herom) Telefon (se afsnit herom) Melde flytning til postvæsnet Flyttemeddelelse til folkeregister og sygesikring sendes af Solgavehjemmet i Valby 19

20 Følgende kan medbringes Tv-apparat og radio Kaffemaskine Begrænset køkkenudstyr Telefon En skridsikker måtte Gulvtæppe (OBS! løse tæpper skal fastgøres, og vi anbefaler, at der ikke lægges tæpper i soveværelset) Skal der benyttes lift, forbeholder vi os ret til at fjerne tæpper og evt. møbler i samråd med beboeren. Der forefindes i boligen: Lille tekøkken med 2 kogeplader og køleskab Elevationsseng med læselampe Lille klædeskab 20

21 Solgavehjemmet Aftaleskema om levering og betaling af servicepakke Bilag 1 Navn: Ønskes PBS-tilmelding bedes registrerings- og bankkontonummer oplyst: Reg.nr. Bankkontonr.: Indflytningsdato: Ikrafttrædelsesdato: Kost Pris pr. dag Valgt ydelse Sæt kryds Morgenmad 19,50 Kold hovedret inkl. eftermiddagskaffe 39,50 Varm hovedret inkl. aftenkaffe 39,50 Biret (Forret eller dessert) * ) 7,00 * ) Kan kun bestilles i tilknytning til en hovedret Drikkevarer (mælk og saft men ekskl. kapselvarer og juice) er inkluderet i kosttaksten Diverse ydelser Pris pr. måned Valgt ydelse Sæt kryds Aktivitetsydelser 95,00 Rengøringsartikler 72,00 Toiletartikler 75,50 Vinduespolering 44,00 Undertegnede bestiller de ovenstående ydelser, der er markeret med kryds Dato Beboer/værge 21

22 Skitse over bolig Bilag 2 Lejlighederne varierer i størrelse fra ca m 2, men er stort set ens i indretning. Den månedlige husleje er: Lejlighed på 42 m 2 Lejlighed på 47 m 2 ca kr. ca kr. Udover huslejen skal der individuelt betales ca. 590 kr. a conto for el- og varmeforbrug, hjemfaldsbidrag på ca. 130 kr. og antenne på ca. 196 kr. Indskud for alle lejlighedstyper: kr. Solgavehjemmet er opført i 1961 og genåbnet i 2001 efter en større renovering med 45 moderne 2-rums lejligheder. Solgavehjemmet er et landsdækkende specialeplejehjem for blinde og svagtseende. Huset er opført i 2 plan og opdelt således, at mellem beboere har fælles køkken, spisestue og dagligstue. Hver lejlighed indeholder følgende: 2 rum, det ene med et lille tekøkken Stort badeværelse Indbyggede skabe El-seng Telefonstik Kabel-TV Patientkaldesystem Til hver lejlighed hører der et kælderrum. Lejlighederne på 1. sal har fransk altan og lejlighederne i stuen har udgang til gårdhave. 22

23 23

24 Solgavehjemmet i Valby Vigerslev Allé 117, 2500 Valby, tlf.: , Fax nr.: Mailadresse: 24

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Esehuset

Velkommen til Esehuset Velkommen til Esehuset - til dig som beboer og dine pårørende Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Indhold Velkommen til Esehuset.... 3 Hvad er Esehuset?... 4 Vi møder dig der, hvor du er.... 5 Pårørende....

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 7. April 2009 Velkommen D.I.H. tryk 7. April 2009 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 20. April 2011 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb,

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen til Kirkedal

Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf 7568 5139 / mail adr: kirkedal@hedensted.dk Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Birkebo

Velkommen til Birkebo Velkommen til Birkebo Hellebo Park 98, 3000 Helsingør Tlf.:49 25 00 00 27-03-2013 1 Kære Velkommen til Birkebo! Vi håber, De meget hurtigt må blive glad for at bo her. Vi vil gøre vores bedste for at gøre

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Kildebakken. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Kildebakken Plejecenter. Kildebakken. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Kildebakken Plejecenter Kildebakken Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Kort om baggrund og idégrundlag for Center for Senil Demente, kaldet CSD, siden oktober 2008:

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Information om plejebolig 1

Information om plejebolig 1 gladsaxe.dk gladsaxe.dk Information om plejebolig 1 Indhold Ansøgning om plejebolig... 3 Tilbud... 4 Ansøgning om plejebolig i en anden kommune... 5 Seniorcenter Bakkegården... 6 Seniorcenter Egegården...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

Mappen er alfabetisk opbygget efter stikord sig til hvis der er noget du savner i bogen.

Mappen er alfabetisk opbygget efter stikord sig til hvis der er noget du savner i bogen. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere