PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTOPLEVET KVALITET 2013"

Transkript

1 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48%

2 FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan patienten oplever behandling og pleje, såvel som service, hygiejne, lokaler mv. i speciallægepraksis. Rapporten indeholder data for praktiserende speciallæger i egen region på aggregeret niveau. Formålet med undersøgelsen er primært at give de praktiserende special-læger et redskab til at arbejde med kvaliteten på baggrund af egne patienters tilbagemeldinger. Sekundært kan undersøgelsens resultater give regionerne en pejling af hvilke områder, der kan arbejdes med at udvikle mere generelt. Rapporten giver et billede af den patientoplevede kvalitet i egen region opdelt på de forskellige specialer i praksis sammenholdt med landsgennemsnittet for det pågældende speciale. Endvidere benchmarkes de samlede resultater for de forskellige spørgsmål med resultaterne i de fire øvrige regioner. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, der er uddelt i speciallægepraksis i perioden 21. oktober 2013 til 22. november Alle speciallæger har fået tilsendt 130 spørgeskemaer til udlevering i klinikken med vejledning om, hvordan dette skulle foregå. Der er efterfølgende spurgt til, hvor mange skemaer, der er udleveret, og på baggrund heraf er svarprocenten beregnet. Udover denne rapport får regionen adgang til datasættet fra alle regioner. Data er anonymiseret i forhold til de enkelte speciallæger. Omvendt har alle speciallæger modtaget en praksisrapport med egne data. Herudover offentliggøres resultaterne i en hovedrapport målrettet offentligheden, hvor der gøres rede for resultaterne i en mere journalistisk form med cases og gode eksempler. Vi håber, denne rapport giver regionerne et godt billede af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis og i fællesskab med de praktiserende speciallæger kan bruges i den fortsatte udvikling af patienternes oplevelse af kvaliteten i speciallægepraksis. ekvis styregruppe

3 LÆSEVEJLEDNING 02 Sådan læses tabellerne Øverst vises spørgsmålsformuleringen, mens svarkategorierne vises i venstre kolonne. På kolonnerne vises den procentandel af specialets patienter der har angivet den givne kategori. 33,2 procent af patienterne i Dermato-venerologi har således svaret 'Anbefalet af egen læge', 9,5 procent har svaret 'Anbefalet af andre', 2,5 procent har svaret 'Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale' osv. Yderst til højre under '' vises regionens samlede resultat. Der vises kun specialeresultat såfremt 5 praksisser har opnået minimum 15 svar. Resterende specialer samles under 'Øvrige. Oversigt over specialeforkortelser: Forkortelse Speciale Forkortelse Speciale Anæ. Anæstesiologi Orto. kir. Ortopædisk kirurgi Børne psyk. Børnepsykiatri Plast. kir. Plastikkirurgi Derm.-ven. Dermato-venerologi Psyk. Psykiatri Diag. radio. Diagnostisk radiologi Pæd. Pædiatri Gyn.-obs. Gynækologi-obstetrik Reu. Reumatologi (Fysiurgi) Int. med. Intern medicin Øje. Øjenlægehjælp Kir. Kirurgi Øre. Ørelægehjælp Neu. med. Neuromedicin

4 LÆSEVEJLEDNING 03 Sådan læses svarfordelingerne Yderst til venstre vises spørgsmålets formulering. Mellem spørgsmålsformuleringen og svarfordelingen vises antallet af svar på det konkrete spørgsmål. Her har patienter i regionen således svaret på spørgsmålet. 135 af disse patienter har besøgt en Børnepsykiater. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål, både for regionen samlet og for specialer i regionen. På spørgsmål 15a har 66% svaret I høj grad, 33% I nogen grad, 1% I mindre grad, 0% Slet ikke. Patienter der har svaret "Ved ikke" medtages ikke i svarfordelingen. Til højre for svarfordelingen vises gennemsnitsscoren for spørgsmålet. For spørgsmål 15a i eksemplet er dette for regionen. Den maksimale score er 4 og minimum er 1. Under spørgsmålsformuleringen vises resultaterne for regionen total, samt for de enkelte specialer i regionen. Specialets resultat vises kun såfremt fem praksisser indenfor specialet har fået minimum 15 svar. Resterende specialer vises under 'Øvrige'. I højre side sammenlignes regionens samlede resultat, samt de regionale specialeresultater med landsgennemsnittet total, samt specialernes landsgennemsnit. Grafikken viser, at gennemsnitsscoren på spørgsmål 15a for hele landet er. Regionens gennemsnitsscore er således højere end landsgennemsnittet, hvilket er illustreret ved den grønne bar. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Sådan udregnes gennemsnittet Gennemsnittet udregnes ved at lægge de point sammen som patienterne har givet på det pågældende spørgsmål. I eksemplet ovenfor har 66 procent af patienterne givet 4 point, 33 procent af patienterne har givet 3 point, 1 procent af patienterne har givet 2 point og ingen patienter har givet 1 point. Gennemsnittet beregnes dermed således:

5 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 04 KLINIKKEN 1. Er det første gang, at du har besøgt denne klinik? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Ja 2 37,8 57,2 44,8 55,7 17,3 14,0 21,6 29,8 32,9 29,3 Nej, dette besøg er led i et længere forløb (2 besøg eller flere) 4 31,5 20,2 41,1 16,0 67,1 67,6 45,1 3 49,6 42,6 Nej, jeg har benyttet denne klinik ved et tidligere behandlingsforløb 32,9 30,7 22,6 14,1 28,2 15,6 18,3 3 36,7 17,5 28,1 2. Hvad var den primære årsag til at du valgte denne speciallægeklinik, i forbindelse med dette besøg? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Anbefalet af egen læge 3 41,6 68,8 69,8 68,2 45,3 62,4 12,6 20,2 51,7 36,6 Anbefalet af andre (venner, familie o.lign.) 7,9 10,6 6,7 5,0 5,1 18,4 8,2 18,0 14,7 8,8 12,6 Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale 4,8 2,6 0,7 4,3 1,2 2,6 10,2 5,7 3,1 4,3 4,0 Jeg er tidligere blevet behandlet på denne klinik 27,5 23,2 1 5,0 12,5 12,9 6,7 36,5 32,7 11,2 2 Efter besøg på klinikkens hjemmeside 0,8 1,0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 1,7 0,8 0,8 Kortest ventetid 5,6 7,1 0,7 4,3 3,1 6,0 2,7 8,6 6,1 9,3 6,2 Andet 2,5 0,7 2,3 2,4 7,7 5,1 5,4 5,8 3,2 4,5

6 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 05 KLINIKKEN 3. Hvordan bestilte du tid? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Telefonisk 75,9 84,9 85,2 82,2 87,1 74,8 82,3 60,8 79,3 85,2 76,3 /elektronisk tidsbestilling 1,0 2,1 1,9 1,1 1,0 4,3 0,4 0,4 2,3 1,4 Personlig henvendelse 16,6 5,0 6,7 6,6 10,6 8,7 30,7 15,1 7,7 14,9 Jeg fik en akut tid via egen læge 4,4 5,1 7,2 6,7 6,6 2,2 2,1 2,8 4,1 Andet 2,1 1,1 1,7 2,6 1,8 7,0 2,5 4,8 3,1 2,0

7 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 06 KLINIKKEN 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Antal svar Gns Dermato-venerologi ,2 3,2 Gynækologi-obstetrik ,2-0,2 Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

8 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 07 KLINIKKEN 5. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte i klinikken? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Op til en 1 uge 11,2 17,5 13, ,9 17,9 19,9 50,2 9,4 22,1 1 uge til 1 måned 36,6 44,8 55,8 46,6 6 38,5 59,0 3 35,3 34,6 40,2 1 til 3 måneder 41,0 27,7 3 35,6 14,3 27,7 20,5 25,4 10,5 42,7 26,0 3 til 6 måneder 9,9 7,9 1,1 2,8 1,1 17,9 2,6 1 3,0 9,4 8,5 6 måneder til 1 år 1,3 1,9 1,2 0,8 5,9 7,1 0,9 3,0 Mere end 1 år 0,2 0,8 0,5 0,2

9 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 08 KLINIKKEN 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Antal svar Gns Dermato-venerologi ,2-0,2 Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige ,2-0,4 0% 25% 50% 75% 100% Landsgns. Acceptabel Uacceptabel

10 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 09 KLINIKKEN 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

11 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 10 KLINIKKEN 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

12 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 11 KLINIKKEN 9. Hvor lang ventetid oplevede du, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Jeg oplevede ikke ventetid 47,6 58,8 71,4 61,0 68,2 69,6 73,0 49,5 50,4 57,0 56,9 Op til 15 minutter 34,6 25,9 22,8 32,0 24,8 26,7 24,3 35,9 34,3 34,0 31,3 15 til 30 minutter 14,2 11,9 4,4 4,6 5,8 3,2 2,2 11,2 10,7 7,7 9,1 Mere end 30 minutter 1,4 2,3 1,1 0,4 0,4 4,6 1,3 2,8 10. Blev du informeret om, hvorfor du ville komme senere til end den aftalte mødetid? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Ja 22,2 26,2 3 22,7 12,5 32,1 30,9 26,3 25,7 18,3 25,2 Nej 77,8 7 66,2 77,3 87,5 67,9 69,1 7 74,3 81,7 74,8

13 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 12 KLINIKKEN 11. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Acceptabel Uacceptabel

14 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 13 KLINIKKEN 12. Hvornår på dagen vil du generelt helst gå til speciallægen? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Kl ,9 26,3 28,0 26,3 2 22,4 27,6 27,5 29,9 27,5 27,3 Kl ,9 36,0 44,4 37,7 42,7 16,4 44,2 32,9 38,0 37,9 Kl ,4 22,3 14,5 13,0 18,3 25,5 41,3 11,7 21,2 19,2 19,6 Kl ,9 10,5 9,1 4,5 7,5 7,4 15,8 4,2 9,9 10,2 7,9 Tid på dagen har mindre betydning for mig 17,5 22,0 25,4 20,6 26,2 14,7 13,1 21,9 20,3 20,3 2

15 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING Hvem undersøgte og/eller behandlede dig? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Speciallægen 61,4 89,6 61,4 96,7 90,3 95,9 50,9 38,8 60,7 86,1 67,6 Klinikpersonale 5,1 0,3 0,3 8,0 1,0 0,8 0,7 1,4 Både speciallæge og klinikpersonale ,6 9,7 41,1 60,2 38,6 13,2 30,9

16 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 15 15a. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at undersøge dig? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

17 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 16 15b. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

18 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 17 15c. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

19 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 18 15d. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

20 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige ,2 0% 25% 50% 75% 100% Landsgns. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

21 FEJL I FORBINDELSE MED DIT/DINE 20 BESØG 18. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Ja 3,1 3,1 1,7 1,9 2,2 1,2 1,3 2,8 2,0 Nej 96,9 96,9 98,3 98, ,8 96,4 98,8 98,7 97,2 98,0

22 FEJL I FORBINDELSE MED DIT/DINE 21 BESØG 19. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? Antal svar Gns ,9 3,1-0,2 Dermato-venerologi ,5 2,9-0,4 Gynækologi-obstetrik ,2 3,1 Psykiatri ,2 3,1 Pædiatri ,0 3,1 Øjenlægehjælp ,8 3,0-0,2 Ørelægehjælp ,1 0,2 Øvrige ,6 3,1-0,5 0% 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

23 INFORMATION Modtog du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Ja 36,4 31,8 51,9 24,5 2 29,5 52,2 23,2 22,5 3 29,8 Nej, men jeg ville gerne have haft det 17,1 10,6 11,9 25,3 12,5 19,9 10,5 1 14,0 21,8 15,3 Nej, og jeg havde ikke behov for det 46,5 57,6 36,2 50,2 64,0 50,7 37, ,7 54,9

24 INFORMATION Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin ,2 Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

25 INFORMATION I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

26 INFORMATION Var du i tvivl om noget vedrørende den medicin (eller recept), som du fik med fra speciallægen? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Ja 3,2 2,0 1,0 1,1 4,3 1,5 1,7 2,3 Nej 51,5 39,8 36,2 51,3 21,1 82,0 75,4 46,0 46,8 58,9 51,5 Jeg fik ikke medicin eller recept med fra speciallægen 45,2 58,1 62,8 47,5 78,9 1 21,0 52,6 51,5 37,3 46,2

27 DIN SAMLEDE VURDERING AF KLINIKKEN Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

28 DIN SAMLEDE VURDERING AF KLINIKKEN Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

29 DIN SAMLEDE VURDERING AF KLINIKKEN I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? Antal svar Gns Dermato-venerologi Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neuromedicin Ortopædisk kirurgi Psykiatri Pædiatri Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Øvrige % 25% 50% 75% 100% Landsgns. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

30 OM DIG SOM PATIENT Er du Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Mand 38,8 0,3 41,3 47,4 38,0 30,4 39,4 38,2 41,2 28,3 3 Kvinde 61,2 99,7 58,7 52,6 62,0 69,6 60,6 61,8 58,8 71,7 66,2 32. Hvor gammel er du? Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Under 18 år 4,2 0,5 0,3 0,7 1,1 0,7 51,1 2,6 12,3 9,3 6, år 5,1 9,7 2,0 2,2 2,9 12,1 6,5 0,4 5,1 5, år 1 29,6 19,9 7,4 11,2 32,1 26,1 4,0 16,9 1 16, år 21,0 32,3 28,0 19,6 33,0 35,3 12,0 16,1 2 26, år eller derover 55,9 27,9 49,7 7 51,8 19,9 4,3 76,9 45,8 47,4 48,4 33. Skemaet er udfyldt af Speciale, Derm.- ven. Gyn.-obs. Kir. Neu. med. Orto. kir. Psyk. Pæd. Øje. Øre. Øvrige Patient 92,2 98,6 97,0 88,6 95,3 91,1 29,5 90,8 74,2 80,4 85,7 Pårørende 4,2 0,6 1,7 2,6 1,4 1,4 5 4,0 20,2 12,3 8,9 Patient og pårørende 0,8 1,3 8,8 7,5 16,7 5,2 5,6 7,3 5,4

31 KRYDSTABELLER 30 Sådan læses krydstabellerne Yderst til venstre vises spørgsmålsformuleringerne. Det er kun tilfredshedsspørgsmål der vises i krydstabellerne, dvs. spørgsmål som har en gennemsnitsscore. Et spørgsmål vises kun såfremt der er minimum 5 svar. I kolonnerne vises gennemsnitsscoren for de enkelte tilfredshedsspørgsmål opdelt på baggrundsvariable. Den maksimale score er 4, og den minimale er 1. Alle spørgsmål vender således at 4 altid er positivt. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser i en gruppe. Grupper med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". Er der kun én gruppe med under 5 svar, lægges denne sammen med den af de øvrige grupper, som har færrest svar. Under tabellen vises de intervaller der er farvet efter. En score på eller derover vil således være mørkegrøn, under men over 3 vil være lysegrøn osv. Yderst til højre vises praksissens samlede score på de enkelte spørgsmål. Dette tillader sammenligning mellem de enkelte grupper og praksissens samlede resultat.

32 SVAR FORDELT PÅ REGIONER 31

33 SVAR FORDELT PÅ 32 BAGGRUNDSVARIABLE Køn Mand Kvinde 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? a) at undersøge dig? b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 19. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? 2,8 2,9 2,9 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? 11. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? <2,0 <2,5 <3,0 <

34 SVAR FORDELT PÅ 33 BAGGRUNDSVARIABLE Alder Under 18 år år år år 60 år eller derover 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? a) at undersøge dig? b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 19. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? 11. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? <2,0 <2,5 <3,0 <

35 SVAR FORDELT PÅ 34 BAGGRUNDSVARIABLE Udfylder (patient/pårørende/fællesskab) Patient Pårørende Patient og pårørende 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? a) at undersøge dig? b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 19. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? 2,9 2,7 2,9 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? 11. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? <2,0 <2,5 <3,0 <

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 86 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 66% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere