Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Generelt Varmt arbejde Asbest Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt... 10

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/ CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data Autorisation og uddannelse Generelt Varmt arbejde Asbest Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Projektering Ventilationsanlæg Tæthed og støjforhold Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ventilationsanlæg Generelt... 14

3 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Aggregater Ventilatorer Luftindtag og -afkast Filtre Varmeflader for vand El-varmeflader Køleflader Generelt Køleflader for vand Køleflade for brine Køleflade for direkte ekspansion Befugtere Varmegenvindingskomponenter Generelt Roterende varmevekslere Krydsvarmeveksler Væskekoblede batterier Kanaler Spjæld Generelt Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Overtryksspjæld Brandspjæld Røgspjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Termometre, manometre og hygrometre Teknisk isolering Lukning omkring installationsgennemføringer Øvrige materialer og komponenter Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler... 18

4 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Spjæld Målere til driftskontrol Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Indregulering Støjforhold Indeklimamåling Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Komfortventilationsanlæg Røgudluftningsanlæg Bilag 1 Udbudskontrolplan... 1

5 Ventilationsarbejdee Dato : Orientering Side : 5/24 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation og denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer

6 2. Omfang Side : 6/24 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Komfortventilationsanlæg Røgudluftningsanlæg Følgende dele, der leveres af automatikarbejdet, monteres under dette arbejde: Kanalfølere for tryk og temperatur. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Komfortventilationsanlæg Røgudluftningsanlæg, inkl. styring Alle komponenter i ventilationsanlæggene herunder aggregat, ventilator, kanalsystem, armaturer, spjæld, lyd mv., projekteres af entreprenøren på baggrund af de forudsætninger, der er givet i projektmaterialet. 2.4 Byggeplads Iht. Byggesagsbeskrivelse. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Under ventilationsarbejdet udføres der en overordnet CE-mærkning af alle tekniske installationer iht. gældende direktiver. For komponenter, der leveres under andre arbejder, fremskaffes den nødvendige dokumentation under de pågældende arbejder CE-mærkning mv. CE-mærkning af de samlede tekniske anlæg udføres under automatikarbejdet. Under ventilationsarbejdet leveres alle nødvendige erklæringer og attester m.v. for mærkningens udfærdigelse

7 2. Omfang Side : 7/ Maskiner/anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Der udføres D&V dokumentation i form af bygningsdelskort. Der udføres bygningsdelskort for hver enkelt bygningsdel. Bygningsdelskort skal som minimum indeholde følgende: Navn/betegnelse for bygningsdelen Specifikation, herunder produktnavn, type mv. Mængde Forventet levetid Eftersynsinterval Driftsplan med intervaller Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelsesaktivitet Derudover skal der udføres betjenings- og driftsvejledninger samt vedligeholdelsesvejledninger. Entreprenøren udarbejder tegninger som udført. Tegninger som udført påføres alle flow- og indreguleringsværdier, herunder spjældstillinger, indstillingstryk mv. D&V dokumentation afleveres i elektronisk form i pdf-format eller tilsvarende let læsbart format. D&V materialer udføres i øvrigt iht. krav angivet i Byggesagsbeskrivelsen Autorisationsdokumentation Stk. 1 og stk. 2 udgår. Efterfølgende punkter er omdøbt Generelt Punktet er omdøbt i forhold til Bygningsinstallationer. Stk. 1 og stk. 2 udgår og erstattes af følgende: Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere at denne er autoriseret til at udføre de i arbejdsbeskrivelsen beskrevne arbejder iht. myndighedskrav. Stk. 2. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Ad stk. 3. Dokumentationen skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før opstart af arbejdet.

8 2. Omfang Side : 8/ Varmt arbejde Asbest 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i et projektgennemgangsmøde. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens kommentering i elektronisk form: Arbejdstegninger af ventilationsanlæg Beregning af aggregat, herunder dokumentation af det specifikke energiforbrug Beregning af størrelser for armaturer og VAV-spjæld Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i elektronisk form: Certificering eller testdata som dokumentation for kanalers tæthed Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Prøver på følgende materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Armaturer 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle huller og gennemføringer for egne installationer i vægge, dæk og tag er indeholdt i arbejdet. Udsparinger i bærende betonelementvægge og dæk m.v. angives på elementleverandørens tegninger under ventilationsarbejdet, hvor også ansvaret for kontrol af korrekt placerede udsparinger på elementtegninger ligger. Udsparinger skal afsættes betids til at elementleverandøren kan overholde de planlagte frister for produktion og levering. Afsætning af udsparinger koordineres direkte mellem ventilationsarbejdet og vægelementleverandøren. Ved gennemføringer i dæk, hører hulboring i forskallingsplader under denne entreprise. Forskallingsplader er monteret under udsparinger i dæk af anden entreprenør. Efterfølgende udstøbning omkring kanaler foretages ligeledes af anden entreprenør. Alle lukninger rundt om installationsgennemføringer er indeholdt samt lukninger af evt. ikke benyttede udsparinger. Lukninger skal udføres så de svarer til den bygningsdel der gennembrydes med hensyn til modstandsdygtighed overfor spredning af brand, røg, støj, støv, lugt og fugt. Det bemærkes, at der er skærpede lydkrav til gennemføringer i vægge omkring musiklokaler, som er suppleret med lydisolerende forsatsvægge, samt dæk over musiklokaler, der er suppleret med selvbærende, lydisolerende lofter. Gennemfø-

9 2. Omfang Side : 9/ Rengøring ringer i disse vægge og dæk skal overholde et krav til luftlydsisolation på 65 db(a) ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Kanaler mærkes med flowretning og lufttype (indblæsning, udsugning etc.) Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Komfortventilationsanlæg Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Indeklimamålinger Måling af specifikt energiforbrug Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Komfortventilationsanlæg - testperiode på 30 arbejdsdage 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: I forbindelse med aflevering afholdes brugerinstruktion, hvor alle servicekrævende komponenter, komponenter med bevægelige dele og komponenter med el-tilslutning forevises og gennemgås. Inden for 6 måneder efter aflevering afholdes yderligere to brugerinstruktioner, hvor ovennævnte komponenter gennemgås igen Anmeldelser 2.18 Service Følgende service skal udføres: Ventilationsanlægget serviceres det første år efter aflevering. Service indeholder kontrol af funktionen af alle komponenter samt kontrol af indregulering og to gange filterskift efter hhv. 6 og tolv måneder.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/24 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen omkring byggepladsforhold Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring For oplagring af materiel henvises til Byggepladsplan og Byggesagsbeskrivelsen. Alle materialer skal oplagres således der ikke sker tilsmudsning indvendigt eller udvendigt. Dette gælder også kanaler, som skal oplagres med tilproppede ender eller på anden vis sikres mod indvendig tilsmudsning Stillads Stillads, lifte mv. for udførelse af egne arbejder er indeholdt i denne entreprise Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data Autorisation og uddannelse Generelt Varmt arbejde Asbest 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Stk. 1 udgår og erstattes af følgende: Stk. 1. Ventilation i bygninger - Mekaniske og hybride ventilationssystemer DS 447:2013 Dansk standard. Ad stk. 2. DS 428:2011 Ad stk. 3. DS 452:2013 Ad stk. 4.

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/24 DS 468:1990 Ad stk. 5. DS 474:1993 DS 474/RET1:1995 Ad stk. 6. DS/EN/CR 1752:2001 Ad stk. 7. DS/EN 13779:2007 Der tilføjes: Stk. 8. Varme- og køleanlæg i bygninger DS 469:2013 Dansk standard Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Der tilføjes: Stk. 2. DBI vejledning 10 a) Del 1: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 2. udgave, November 2008 b) Del 2: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 2. udgave, November 2008 c) Del 3: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 1. udgave, November 2008 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Projektering Ad stk. 1. Vejledning nr. 5:1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder vejledning nr. 3:1996. Der tilføjes: Stk. 2. Bygningsregelment 2010 (BR10)

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/24 Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Erhvervs- og Byggestyrelsen. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bekendtgørelse nr af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Energistyrelsen Ventilationsanlæg Ad stk. 1. DS/EN 1886:2008 Ad stk. 2. DS/EN 779:2003 Ad stk. 3. DS/EN :2009 Ad stk. 4. DS/EN 1751:1999 Ad stk. 5. NP-154-R: Tæthed og støjforhold Ad stk. 1. DS/EN 1507:2006 Ad stk. 2. DS/EN 12237:2003 Ad stk. 3. SBI-anvisning 102:1975 Ad stk. 4. Vejledning nr. 5: Projektering Generelt Indeklimakriterier fastsættes i forhold til DS/CEN/CR 1752, klasse B.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/24 Specifikke energiforbrug Kriterier for middellufthastighed Kriterier for luftkvalitet Dimensionerende udeklimaværdier Støjforhold Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A- vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtrykniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Sal 35 Iht. ARK Faglokale 35 Iht. ARK Klasselokale 35 Iht. ARK Dokumentation Ad stk. 5. Stk. 5 ændres til stk. 6. og der tilføjes: Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn mindst 2 uger inden påbegyndelse af montagen. 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Aggregat Kanaler Armaturer VAV-regulatorer Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ventilationsanlæg Generelt Aggregater Aggregat skal være Eurovent certificeret. Den dimensionerende luftmængde for aggregatet findes som summen af de enkelte lokalers dimensionerende luftmængde ganget med en samtidighedsfaktor på 0,75. Maksimal lufthastighed i aggregatets faceareal: 1,75 m/s. Aggregat opstilles på vibrationsdæmpende underlag. Tilslutning af kanaler til aggregatet udføres med fleksible forbindelser på indblæsnings- og udsugningsstudse Ventilatorer Der skal anvendes kammerventilatorer. Ad stk. 2. Der gælder følgende krav til maksimal specifik ventilatoreffekt, SFP: Komfortventilationsanlæg: 1500 J/m³ Luftindtag og -afkast Tryktabet over luftindtag og afkast: 50 Pa. Hætter og riste for indtag og afkast skal leveres i en af arkitekten valgfri RALfarve Filtre Der skal anvendes følgende filterklasser: Indblæsning: Klasse F7 Udsugning: Klasse F7 Filtre dimensioneres ud fra følgende krav til filtermodstande: Filterklasse Start tryktab Slut tryktab F5-F9 maks. 40 Pa ca. 120 Pa

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Varmeflader for vand Maksimalt tryktab over varmefladen: Vandsiden 15 kpa Luftsiden 25 Pa. Varmeflader dimensioneres for følgende temperaturer: Indblæsningstemperatur: 21 C Udetemperatur: -12 C Væsketemperatur: 60/30 C Ved dimensionering af varmefladens effekt indregnes vekslerens kapacitet med 100 % El-varmeflader Køleflader Generelt Køleflader for vand Køleflade for brine Køleflade for direkte ekspansion Befugtere Varmegenvindingskomponenter Generelt Roterende varmevekslere Temperaturvirkningsgrad ved dimensioneringstilstand: min. 80 % Maksimalt tryktab: 100 Pa Krydsvarmeveksler Væskekoblede batterier Kanaler Kanaler dimensioneres for følgende lufthastigheder: Max. 3 m/s for m 3 /h (tilslutningskanaler til armaturer) Max. 4 m/s for m 3 /h (fordelingskanaler til ét rum) Max. 5 m/s for m 3 /h (hovedkanaler på etage) Max. 6 m/s for >5000 m 3 /h (hovedkanaler på 4. etage) Dog må kanaler med VAV-regulatorer maks. være én dimension større end regulatoren. Der skal fortrinsvis anvendes cirkulære kanaler.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/24 Kanaler udføres med renselemme i et omfang, som muliggør tilfredsstillende rengøring af hele kanalsystemet. Der må ikke anvendes fleksible forbindelser i kanalsystemet, ej heller ved tilslutning til armaturer Spjæld Generelt Hvor kanaler føres synligt skal finish på kanaler udføres særligt omhyggeligt. Alle samlinger skal være monteret lige. Påstik og tilskæringer m.v. skal være med lige kanter og uden grater. Der må ikke efterlades synligt fugemasse eller andet på og ved kanaler. Kanaler monteres i lod og vage og afstemte afstande til øvrige bygningsdele Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Indreguleringsspjæld er ikke vist i projektmaterialet. Entreprenøren indbygger indreguleringsspjæld og komponenter i øvrigt i nødvendigt omfang for anlæggenes korrekte indregulering. VAV-regulatorer udføres således, at de mindst kan regulere i intervallet 40 % til 100 % af den dimensionerende luftmængde. VAV-regulatorer udføres med integreret luftmængdemåling og display for aflæsning af aktuel luftmængde Overtryksspjæld Brandspjæld Der udføres brandspjæld ved krydsning af alle brandsektionsskel. Brandsektionsskel er i etagedæk samt iht. brandplaner, tegning B.100, B.200, B.300 og B.400. Der udføres overvågning af brandspjæld som angivet nedenfor under røgspjæld Røgspjæld Røgspjæld udføres iht. DS428, 4. udgave. Der udføres autonom automatik for automatisk afprøvning og overvågning af alle brand- og røgspjæld. Paneler herfor placeres samlet i teknikrum. Der udføres tydeligt angivelse af hvilke spjæld der betjenes. Spjæld fra et rum og en etage må ikke fordeles på to eller flere overvågningspaneler. Al kabling for overvågning af spjæld udføres under ventilationsarbejdet. Al kabling for elforsyning udføres under automatikarbejdet. Der skal være mulighed for reset af alle spjæld fra overvågningsenhederne Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Indblæsningsarmaturer for variabel luftmængde skal dimensioneres for en variation af den angivne luftmængde fra 40 % til 100 %. Armaturer udføres for synlig montage i standardfarve hvid. Armaturer skal have indbygget trykfordelingsboks med mulighed for indregulering af luftmængder.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Bæringer Kanaler må kun ophænges med bæringer fremstillet specifikt til kanalmontage Lyddæmpere og svingningsdæmpere Der indbygges tilstrækkeligt antal lyddæmpere i kanalsystemet, til at overholde de stillede lydkrav. Som minimum indbygges lyddæmpere efter VAV-regulatorer, som angivet på tegninger, men yderligere lyddæmpere må påregnes anvendt. Der skal være lyddæmper i kanal mellem musiklokale og tilstødende lokale, således at der til hver en tid er en luftlydsisolation gennem kanalsystemet på min. 65 db(a) mellem musiklokale og et hvert andet rum. Det endelige antal lyddæmpere og størrelserne heraf fastlægges af entreprenøren som en del af dennes projektering. Der fremsendes lyd beregninger som dokumentation for overholdelse af ovenstående krav Termometre, manometre og hygrometre Der monteres kanaltermometre i indblæsning, udsugning, afkast og friskluftkanaler umiddelbart ved aggregat Teknisk isolering Indtagskanaler og afkastkanaler kondensisoleres. Isolering udføres med lamelmåtter og afsluttes med damptæt alufolie med tapede samlinger. Der udføres brandisolering af kanaler iht. DS428, 4. udgave. Generelt brandisoleres kanaler hvor de kører ubrudte gennem en brandsektion. Hvis der isoleres mellem brandspjæld og brandadskillende bygningsdel, skal spjæld være godkendt hertil. Brandisolering er ikke vist på tegninger. Omfang fastlægges af entreprenøren. Brandisolering udføres iht. leverandørens godkendelser Lukning omkring installationsgennemføringer Øvrige materialer og komponenter VAV-regulatorer dimensioneres således, at de mindst kan regulere i intervallet 40 % til 100 % af den dimensionerende luft-mængde. VAV-regulatorer udføres med integreret luftmængdemåling og display for aflæsning aktuel luftmængde.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle huller og gennemføringer for egne installationer i vægge, dæk og tag udføres under ventilationsarbejdet. Afsætning af udsparinger i vægge, dæk og tag koordineres direkte mellem ventilationsentreprenøren og øvrige entreprenører/leverandører. Hultagning i ikke-bærende betonelementskillevægge på stueetagen samt i lette skillevægge på øvrige etager foretages på stedet af ventilationsentreprenøren. Gennemføring af afkastkanal i tag udføres således, at kanalen er isoleret i gennemføringen. Gennemføringens tæthed må ikke kunne påvirkes af bevægelser og vibrationer i tag og afkastkanal. Lukninger omkring gennemføringer af installationer i bygningsdele samt lukning af evt. ikke-benyttede udsparinger udføres under ventilationsarbejdet. Lukninger skal udføres således, at den gennembrudte bygningsdels modstandsevne over for spredning af brand, røg, støj, luft, lugt og fugt mv. ikke forringes. Ad stk. 14. Punktet udgår Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter Alle komponenter nummereres og mærkes Rør og kanaler Der tilføjes:

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/24 Stk. 6. Komponenter uden for teknikrum skal mærkes, hvor der kræves betjening eller service Ventilationsanlæg Generelt Der tilføjes: Stk. 3. Instrumenter skal monteres nemt tilgængelige for aflæsning Kanalsystem Der tilføjes: Stk. 9. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal holdes afdækkede under byggeperioden Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse C for runde kanaler og B for rektangulære kanaler Spjæld Målere til driftskontrol Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Armaturer monteres med bæringer i betondæk Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Teknisk isolering udføres iht. DS 452:2013. Brandisolering iht. DS428, 4. udgave Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning kan udelades, hvis der anvendes certificerede kanalsystemer Indregulering Ventilationsanlæggets luftstrømme skal leveres med følgende tolerancer: Luftstrøm gennem armaturer Samlet luftstrøm til rummet Indblæsning +10 / -5 % +5 / -0 % Udsugning +10 / -5 % +5 / -0 % Ad stk. 9. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Støjforhold Ad stk. 5. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Indeklimamåling 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: VVS-arbejder El-arbejder Elementarbejder Tømrerarbejder Føringsveje Det påhviler entreprenøren at koordinere alle føringsveje i samarbejde med øvrige installationsarbejder mv. ud fra de principper, der er angivet i projektmaterialet. Kanalmontagen må ikke opstartes i et givent område, inden denne koordinering er gennemført Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Der tilføjes: Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Komfortventilationsanlæg 4.1 Orientering Bygningsdelen omfatter hele komfortventilationsanlægget. Anlægget er opbygget som et standard kapslet anlæg med roterende varmeveksler. Anlægget betjener hele bygningen. Anlægget har udeluftindtag via rist i facade og afkaster via jethætte over tag. 4.2 Omfang Komfortventilationsanlægget omfatter følgende: Aggregat Indtag Afkast Kanalsystem for udsugning Kanalsystem for indblæsning VAV-regulatorer Armaturer Øvrige komponenter Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Automatikkomponenter Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Automatik udføres under automatikarbejder. 4.3 Lokalisering Aggregatet er placeret i ventilationsrum på etage 4 tagetage, som angivet på tegning V.23. Indtag udføres med friskluftsrist i facade. Afkast udføres med taghætte over tag. Kanaler og armaturer placeres som angivet på tegning nr. V.20-V Tegningshenvisning V.20 Ventilation - Plan etage 1 (stueetage) V.21 Ventilation - Plan etage 2 (1. sal) V.22 Ventilation - Plan etage 3 (2. sal) V.23 Ventilation - Plan etage 4 (tagetage) 4.5 Koordinering Føringsveje for kanaler koordineres med øvrige teknikentreprenører. Gennemføringer i væg-/dækelementer koordineres mellem ventilationsentreprenør og elementleverandør. Gennemføringer i lette vægge samt tag koordineres med tømrerarbejdet. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/24 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Alle komponenter i anlægget projekteres af entreprenøren. Det samlede anlæg skal overholde det specificerede krav til specifikt elforbrug til lufttransport. Eksternt tryktab må maks. være 250 Pa. Aggregatet dimensioneres for en luftmængde på 6225 m³/h. Heri er indregnet en samtidighedsfaktor på 0,75. Ved dimensionering af hovedkanaler på tagetagen indregnes ligeledes en samtidighedsfaktor på 0,75. Ved dimensionering af øvrige kanaler tages der ikke højde for samtidighed. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Materialer udføres som specificeret i nærværende beskrivelse og på tegninger. Indtagsrist i facade dimensioneres for en lufthastighed på maks. 2,0 m/s over der frie areal. Afkast udføres i afkasthætte over tag. Afkasthætten skal sikre, at afkastluften kastes tilstrækkeligt langt bort til at undgå kortslutning med indtagsluften Udførelse Det skal påregnes, at aggregatet skal adskilles i hoveddele for montage. Leje mv. af alle nødvendige lifte og kraner mv. for at montere anlægget i ventilationsrummet på tagetagen er indeholdt i ventilationsarbejdet Mål og tolerancer 4.12 Prøver Der forelægges prøver af armaturer til godkendelse inden opstart af montage Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/24 Røgudluftningsanlæg 4.1 Orientering Bygningsdelen omfatter røgudluftningsanlæg fra sal. 4.2 Omfang Røgudluftningsanlægget omfatter følgende: Ventilator Spjæld Kanalsystem Afkastrist Automatik 4.3 Lokalisering Anlægget er placeret ved loft i salen som angivet på tegning V Tegningshenvisning B.100 Brandplan, etage 1 B.200 Brandplan, etage 2 V.21 Ventilation - Plan etage 2 (1. sal) 4.5 Koordinering Føringsveje for kanaler, el og styring koordineres med øvrige teknikarbejder samt bygningsarbejder. Gennemføringer i vægelementer koordineres mellem ventilationsarbejdet og elementleverandør. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Alle komponenter i anlægget projekteres af entreprenøren. Anlægget udføres iht. krav angivet i brandstrategien samt DBI-retningslinje 027 og gældende normer. Ydervægsrist dimensioneres for et tryktab på max. 100 Pa. Anlægget skal have en kapacitet på 6500 m³/h, svarende til et luftskifte i salen på 6 hr Materialer og produkter Materialer udføres som specificeret i nærværende beskrivelse og på tegninger. Ventilator skal være temperaturbestandig til mindst 300 C i mindst 60 min. Anlægget udføres med lukkespjæld. Spjældet skal udføres strømløs åbent. Der suges fra kanalende afsluttet med endebund med net.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/24 Afkast udføres i ydervægsrist. Udformning af rist skal æstetisk godkendes af arkitekt inden levering på pladsen Udførelse Anlægget udføres efter gældende retningslinjer. Anlægget monteres under dæk. Der skal ved montagen tages hensyn til, at der monteres 50 mm isolering under betondæk. Styretavle for røgudluftning placeres i teknikrum på tagetage. Betjeningstryk placeres iht. brandplan etage 1, tegn. nr. B.100.

25 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

26 Bilag 1 Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumen- 100% Afslutning for pro- tation 3.1 Armaturer ARB Kontrol af type og kvalitet jektering Beregninger og tegninger er kontrollerede og fremsendt til byggeledelsen 25% Ved levering Ubeskadiget og svarende til projekteret 3.2 VAV-regulatorer ARB Kontrol af funktion 100% Ved opstart Korrekt funktion Modtagekontrol 4.1 Alle materialer ARB Visuel kontrol 10 % Ved levering Ubeskadiget og iht. specifikationerne. 5 Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 10% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 10% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 25% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 25% Før indregulering ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentation 100% Efter tæthedsprøvning ARB 3.6.9

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.7 Støjniveau ARB Kontrol af dokumen- 3 udvalgte rum Efter indregulering ARB tation 6 Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00402-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Ventilationsarbejdet A11. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Ventilationsarbejdet A11. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato: Ventilationsarbejdet A11 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC Dato : 21.11.2016 Side : 1/37 STANDARDBESKRIVELSER FOR VENTILATION BASISBESKRIVELSE D. 21. november 2016. Dato : 21.11.2016 Side : 2/37 Ventilationsstandard

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC Dato : 21.6.2017 Arbejdsbeskrivelse ventilation Side : 1/38 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC STANDARDBESKRIVELSER FOR VENTILATION BASISBESKRIVELSE D. 21. juni 2017. Dato : 21.6.2017

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder Funktionsbeskrivelse Ventilation 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 4 2.1 Generelt...

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28. VVS-arbejde Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse VVS Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/37

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28. VVS-arbejde Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse VVS Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/37 Indholdsfortegnelse Side : 1/37 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere