Mentalbeskrivelsen. Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentalbeskrivelsen. Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB"

Transkript

1 Mentalbeskrivelsen Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB Tekst: Sten Søndergaard 1998 R e d ig e r e t s e p t e m b e r , v e r s io n 3 R e d a ktion: DKKs Mentalbeskrivelsesudvalg

2 Testlederrollen Testlederen har en række vigtige funktioner under mentalbeskrivelsen, nemlig: 1. at instruere og guide hundeføreren under hvert moment 2. at forestå en korrekt afvikling af hvert enkelt testmoment 3. at sikre en god afslutning sammen med beskriveren, hvis testen afbrydes undervejs 4. at assistere beskriveren under testen Vær opmærksom på, at du ikke har kontakt med hundene, inden de kommer på banen, ligesom du ikke kan være testleder for hunde, der kender dig godt, for eksempel fra den daglige træning. Indhold Side Testlederrollen... 2 Instruktion af hundeføreren... 3 Testmomenterne: Kontakt Håndtering Leg Jagt Aktivitetsniveau Overraskelse (kedeldragten) Lyd (pladen) Revir Skarp lyd (skud) Når testen afbrydes Assistance til beskriveren COPYRIGHT Hel eller delvis gengivelse af teksten i dette kompendie er tilladt med tydelig kildehenvisning samt angivelse af forfatter. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg opdaterer løbende kompendiet i nødvendigt omfang og autoriserer opdaterede udgaver til brug på mentalbeskrivelsen og uddannelsen af nye mentalbeskrivere. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskri velsesudvalg Side 2 af 20

3 1. Instruktion af hundeføreren Instruktion inden testen: Den generelle instruktion inden mentalbeskrivelsen sluttes med en praktisk instruktion til hundeførerne. Den arrangerende specialklub skulle gerne have en liste over, i hvilken rækkefølge, hundene skal testes. Hundeførerne oplyses om rækkefølgen og skal have at vide, at de skal gøre sig klar, mens den foregående hund er på testbanen. Fortæl hundeførerne, at der ikke er tale om en prøve, hvor hundens lydighed spiller en rolle. Tværtimod føres hunden i fast halsbånd, ikke kvæl, og i løs line, cirka 1½ meter, under hele testforløbet, ligesom egentlige kommandoer skal undgås. Når der skydes på testbanen, stiller næste hundefører sig med sin hund på en anvist venteplads, hvor han bliver, indtil mentalbeskriveren kommer og giver startinstruktionen. Testlederens instruktion under testen: Som testleder er det din opgave at instruere hundeføreren inden hvert testmoment (undtagen kontakt og håndtering). Instruktionen skal være kort, klar og letfattelig, så hundeføreren optræder rigtigt i forhold til testmodellen. Ellers kan hunden ikke beskrives korrekt. Instruktionen kan mest praktisk gennemføres, når du og hundeføreren går fra det ene moment til det næste. Så spilder du ikke tiden, men kan gå i gang, lige så snart publikum er på plads. Mange hundeførere er nervøse, når de deltager i mentalbeskrivelsen. Som testleder er det din opgave at få hundeføreren til at slappe af. En munter tone, en spøg og din egen afslappede holdning er dine bedste værktøjer til at løse den opgave. Hunden skal have lejlighed til at stresse af mellem hvert moment. Det er vigtigt for mentalbeskrivelsens korrekte gennemførelse. Hunden skal derfor have lov til at gå i løs line, snuse omkring og slippe for enhver form for lydighedskommandoer. Forklar hundeføreren, at han for hundens og testens skyld skal give hunden lov til at slappe af mellem momenterne. Sørg for at have et par hundeposer i lommen. Sætter hunden sig mellem momenterne, fjerner hundeføreren efterladenskaberne med det samme, sker det under et moment, gennemføres momentet, inden efterladenskaberne fjernes. Optræd venlig og sikker over for hundeføreren. Han har en berettiget forventning om en god dag og krav på en ordentlig behandling. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 3 af 20

4 2. Testmomenterne Kontakt Testmomentets elementer: 1. Fører og hund går frem og tilbage gennem flokken 2. Fører og hund går ud til testlederen 3. Testlederen afventer hundens kontakt i op til 15 sekunder 4. Testlederen byder velkommen til fører og giver hunden anledning til kontakt 5. Hundeføreren fortæller kort publikum om hunden 6. Testlederen spørger, om han må gå en tur med hunden Gennemførelse: 1. Ved momentets start står testlederen 15 meter foran gruppen af tilskuere, i det følgende kaldet flokken. Flokken instrueres i at stå i en gruppe med så meget plads imellem sig, at hund og fører kan komme igennem og i øvrigt forholde sig stille og passive, også selv om hunden tager kontakt. Herefter vinkes hundeføreren frem, og føreren går med hunden i løs line og fast halsbånd ind igennem flokken, vender og går tilbage igennem flokken. 2. Herefter går fører og hund frem til testlederen og standser i normal samtaleafstand, ca. ¾ meter, foran testlederen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 4 af 20

5 3. Testlederen forholder sig afslappet og passiv, - indtil hunden har taget tilfredsstillende kontakt - eller indtil der er forløbet 15 sekunder fra det tidspunkt, hundeføreren stod stille. 4. Dernæst byder testlederen hundeføreren velkommen til mentalbeskrivelsen og snakker kort med hundeføreren. 5. Herefter beder testlederen hundeføreren vende sig mod publikum og kort præsentere hunden, dens eventuelle funktion (familiehund, udstillingshund, lydighedshund, brugshund m.v.). Imens giver testlederen hunden anledning til at tage eller uddybe kontakten. Fortaber hundeføreren sig i lange udredninger, afbrydes vedkommende venligt med spørgsmålet Tak skal du have. Tror du, at jeg må gå en tur med VAKS? (eller hvad hunden nu hedder). Bemærkninger: 1. Læg mærke til, om hunden føres i fast halsbånd og passende lang line. 2. Stå i en afslappet stilling med den ene side lidt længere frem mod hunden og hånden roligt ned langs den fremskudte side, så hunden har et naturligt fokus for sin kontakt. 3. Kig hundeføreren i øjnene og smil lidt forsigtigt. Det er en unaturlig situation for hundeføreren at stå over for dig et vildtfremmed menneske uden at sige goddag. Afbryd hundeføreren med et lille syyhhh, hvis føreren taler i utide. 4. Under samtalen spørger du: Hvad hedder din hund? Hundeføreren svarer, at hunden hedder Vaks, hvorefter du med høj, lys, venlig stemme udbryder: Nej, hedder din hund VAKS... Samtidig tilkendegiver du ved en passiv, men venlig kropsholdning, at kontakt fra hunden er velkommen. Dette forløb giver anledning for hunden til at tage første kontakt eller eventuelt uddybe allerede etableret kontakt og giver dermed beskriveren mulighed for at placere hundens kontaktvillighed. 5. Husk at sige til hundeføreren, at han skal fortælle kort om sin hund. 6. Mens hundeføreren fortæller, giver du forsigtigt, og uden at være påtrængende, hunden anledning til at tage eller uddybe kontakten. Stå med siden til hunden og ræk forsigtigt hånden lidt hen mod hundens mund, buk dig med siden til, hvis det er en lille hund, og brug eventuelt et par små, lyse lyde. 7. Brug altid hundens navn, sagt i en høj, lys tone, når du spørger, om du må gå tur med hunden. Dermed sikrer du dig, at hunden er opmærksom, når føreren siger ja og rækker dig linen. Dette er vigtigt, idet en hund ofte vil reagere negativt, hvis du overraskende for hunden giver dig til at trække i linen og forsøger at lokke den med på gåturen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 5 af 20

6 Håndtering Testmomentets elementer: 1. Testlederen går 20 meter væk med hunden 2. Testlederen tager kontakt til hunden og kontrollerer øretatoveringen 3. Testlederen går tilbage til føreren med hunden og tager linen af hunden Gennemførelse: 1. Ved afslutningen af testmomentet Kontakt har testlederen hunden i løs line og går nu med et par opmuntrende, rosende ord til hunden rask 20 meter væk fra hundefører og publikum. Følger hunden kun modvilligt med, lokkes den med flere opmuntrende ord og mere ros, når den tager et par skridt. Nægter hunden totalt at gå med, må den ikke tvinges. Flygter hunden skræmt væk fra testlederen, går testlederen tilbage til hundeføreren, men beholder stadig linen i hånden. 2. Herefter sætter testlederen sig på hug med siden til hunden og lokker hunden ind til sig med venlighed. Når hunden er kommet ind, stryger testlederen hunden ned over brystet, langs flankerne og altid et par gange langs mundvigene, hvorefter hånden fortsætter op til hundens øre, så testlederen kan konstatere, om hunden er øretatoveret eller ej. 3. Efter øret er kontrolleret, roses hunden, testlederen rejser sig og går med hunden i linen tilbage til hundeføreren, der i mellemtiden bør have fået en sæk eller klud udleveret. Testlederen tager linen af hunden og legen kan begynde. Bemærkninger: 1. Den rette kombination af en naturlig, venlig, men også sikker optræden giver de bedste resultater. Er hunden meget nervøs eller skræmt, lokkes den med venlige attituder og ord, men pas på ikke at overdrive, så du i hundens øjne bliver mystisk. Visse hunde, specielt af brugshunderacer, kan finde på at demonstrere med brummen, knurren eller måske ligefrem bidforsøg. Optræd sikkert og bestemt, gå eventuelt lidt raskere til, så hunden skal koncentrere sig om at følge med. Et velplaceret NEJ kan i sjældne tilfælde være metoden. Vil hunden ikke med længere, fortsætter du med håndteringen. Flygter hunden ud i linens længde, går du tilbage til hundeføreren. 2. Sæt dig altid på hug med siden til hunden. Hunden skal komme ind til dig af sig selv, lokket af venlige ord og din kropsholdning. Vil hunden efter en vis tid stadig ikke hen til dig, må du ikke trække og hale den ind i linen. Afbryd i stedet og gå tilbage til hundeføreren. Håndteringssituationen kan være vanskelig, specielt hvis hunden er skræmt eller aggressiv. I alle tilfælde gælder følgende: - Optræd naturligt - Undgå at læne dig ind over hunden - Undgå direkte øjenkontakt - Berør aldrig hundens nakke, manke eller poter - Altid rolige bevægelser og berøringer. Lad hunden se dine hænder hele tiden. 3. Når du kommer tilbage til hundeføreren, så spørg om han har fået sækken udleveret. Når det er bekræftet, så bed hundeføreren vente med at vise sækken til hunden, indtil du har fået linen af. Har hunden optrådt aggressivt, skræmt eller direkte flygtet under håndteringen, så bed hundeføreren tage linen af hunden inden legen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 6 af 20

7 LEG Testmomentets elementer: 1. Sækken kastes mellem hundefører og testleder og 3. gang kaster testlederen sække ud til siden. 2. Testlederen skaffer sækken til veje og giver den til hundeføreren. 3. Legen gennemføres i alt 3 gange. 4. Efter 3. legeomgang gennemføres en trækkeleg med hunden. Gennemførelse: 1. Afstanden mellem hundefører og testleder er 4-5 meter under legen. Testlederen beder hundeføreren vise sækken til hunden og derefter kaste sækken til testlederen. Testlederen kaster sækken tilbage til hundeføreren, der igen kaster til testlederen, som nu kaster sækken 10 meter væk i retningen bort fra publikum. 2. I samme øjeblik, hunden har grebet sækken med tænderne, løber testlederen et par skridt væk fra hunden og sætter sig på hug, mens han kalder på hunden: Vaks, dygtig hund, kom så med den. Lok eventuelt hunden ind med en bold. Når hunden kommer med sækken, tager testlederen den venligt fra hunden og afleverer den til hundeføreren, hvorefter legen fortsætter. Vil hunden ikke komme med sækken, beder testlederen hundeføreren selv tage sækken fra hunden. Har hunden ikke grebet sækken, henter testlederen sækken og afleverer den til hundeføreren, hvorefter legen kan fortsætte. 4. Hvis hunden kommer med sækken, bevæger testlederen sækken frem og tilbage nogle gange, mens han rejser sig. Derefter står han med siden til hunden og armen rolig for at Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 7 af 20

8 give hunden lejlighed til at trække i sækken. Når hunden har trukket i sækken i nogle sekunder, vinder hunden sækken. Kommer hunden ikke med sækken, beder testlederen hundeføreren kalde hunden ind, hvorefter testlederen tager fat i sækken og gennemfører trækkelegen. Har hunden ikke grebet sækken, tager testlederen sækken og motiverer hunden til at bide med nogle slangeagtige bevægelser på jorden med sækken, mens han venligt animerer hunden. Tager hunden stadig ikke sækken, beder testlederen hundeføreren om at forsøge, mens testlederen instruerer. Bemærkninger: 1. Legen starter hver gang med, at hundeføreren kaster sækken. Testlederen skal inden selve legefasen aflevere sækken til hundeføreren, ikke kaste den til ham. Nogle hundeførere, især brugshundefolk, opfører en hel krigsdans, når de bliver bedt om at vise sækken til hunden. Testlederen standser en sådan adfærd. Andre hundeførere har svært ved at gribe sækken eller kaste den langt nok. Gør afstanden mellem dig selv og hundeføreren kortere i dette tilfælde. Tag højde for, at det kan være svært at kaste i stærk vind. Vil hunden ikke lege med en sæk, kan en handske eller en bold bruges. 2. Testlederen må hverken første eller anden gang engagere sig i kampleg med hunden eller søge at tage sækken fra hunden med skarpe kommandoer, mundvigsmassage eller lignende. Afled i stedet hunden med en bold eller en handske. Vil hunden stadig ikke aflevere sækken til dig, beder du hundeføreren om at tage sækken fra hunden på en venlig måde, hvorefter legen gentages. 4. Undgå direkte øjenkontakt med hunden og sørg for at holde siden til hunden, så du ikke virker dominerende. Trækkelegen indledes med en kort motivation af hunden, hvorefter du holder arm og sæk rolig. Har hunden et løst, usikkert træk, så vent lidt længere med at slippe sækken, indtil du er sikker på, at beskriveren kan placere hunden. Husk altid at slippe sækken, når hunden har fat. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 8 af 20

9 JAGT Testmomentets elementer: 1. Frem til standpladsen 2. Aktivering af haren - hunden slippes 3. Jagten, grebet og afslutning Gennemførelse: 1. På vej frem til standpladsen standser testleder og hundefører bag flokken og hundeføreren tager linen af hunden, der føres frem til standpladsen i halsbåndet. Testlederen fortæller hundeføreren, hvordan han giver signal om at slippe hunden, hvorefter testleder fører hund og fører ind gennem flokken frem til standpladsen. 2. Fremme ved standpladsen giver testlederen startsignal via walkie-talkien til figuranten, når hundens opmærksomhed er rettet fremad. Når den kunstige hare netop passerer tredje pind, giver testlederen signal til hundeføreren om at slippe hunden. 3. Herefter forholder testleder og fører sig passive, indtil hunden har grebet byttet eller testlederen af hundens adfærd kan konstatere, at hunden har indstillet jagten. Testlederen beder derefter hundeføreren kalde hunden tilbage og sætte linen på, hvorefter testlederen går med hund og fører tilbage bag flokken. Når haren er lagt ud igen, beder testlederen på ny hundeføreren tage linen af hunden og jagtmomentet gennemføres en gang til. Bemærkninger: 1. Hvis hunden er lydighedstrænet, kan det være en fordel, at hundeføreren fører hunden i halsbåndet på sin højre side for at udgå, at hunden opfatter situationen som lydighedsarbejde. Det er utroligt vigtigt, at hundefører ikke på nogen måde signalerer, at hunden er under kommando. Aftal med hundeføreren, at du fremme ved standpladsen lægger en hånd på hundeførerens skulder og at hundeføreren først slipper hunden, når du giver signal ved et hårdt tryk med en finger. Afprøv signalet med det samme. På vej frem til standpladsen er det vigtigt at gå gennem flokken ikke udenom af hensyn til testmomentet aktivitet. 2. Hvis hunden retter sin opmærksomhed væk samtidig med, at haren startes, så bed hundeføreren træde et skridt frem. Det vi i de fleste tilfælde få hunden til at rette sin opmærksomhed fremad. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 9 af 20

10 Hvis hunden ikke ser haren, så afbryd og bed hundeføreren sætte line på hunden, hvorefter der gennemføres et ekstra forløb. Men kun, hvis hunden ikke har set haren. Manglende interesse for en observeret hare fører ikke til fornyet gennemløb. Er hunden meget ukoncentreret, kan det være en fordel at give radiosignalet til figuranten umiddelbart inden hundeføreren er fremme ved standpladsen, så hundens opmærksomhed er fremadrettet. I nogle tilfælde kan det være nødvendig med et skridt frem eller en fri-kommando, hvis hunden er meget lydighedspåvirket. Hvis vejret er dårligt eller harebanen mudret, kan det være nødvendigt at bruge en ny klud for hvert gennemløb. 3. Er du i tvivl om, hvornår du skal standse jagten, så giv hellere hunden et øjeblik mere. Du kan altid konferere med beskriveren om, hvad der skete. Men generelt vil det være sådan, at hvis hunden ikke starter eller hvis hunden afbryder undervejs, er jagten ovre. Når haren lægges ud igen, skal du sørge for, at hunden ikke kan se, hvad der foregår. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 10 af 20

11 Aktivitetsniveau Testmomentets elementer: 1. Frem til standpladsen 2. Tidtagning Gennemførelse: 1. Hundeføreren har hunden i løs line, 1½ - 2 meter. Testlederen leder fører og hund gennem flokken og testlederen udpeger trædepladen for hundeføreren, der fortsætter frem til sin standplads og standser op med ryggen til flokken. 2. Testlederen tager tid fra det tidspunkt, hundeføreren står stille og afbryder momentet efter 3 minutters forløb. Bemærkninger: 1. Instruktionen til hundeføreren inden momentet er vigtig, idet momentet skal gennemføres i fuldstændig stilhed og uden forstyrrelser. Du skal instruere hundeføreren sådan: - Du skal have hunden i 1½ - 2 meter løs line. Hold godt fat hele tiden. - Når vi er kommet gennem flokken, viser jeg dig en plade i skovbunden, som du skal stå på med den ene fod. - Du skal stå fuldkommen stille med ryggen til flokken. Kig lige ud i luften. - Bliv stående, indtil jeg siger til. Det varer 3 minutter og det er meget lang tid. - Snor hunden linen omkring dig eller sidder linen fast i en gren, vikler du forsigtigt linen fri uden at tale til hunden. Sørg for at gå gennem flokken, ikke uden om, når du leder fører og hund frem til standpladsen. Du standser selv lige foran flokken, mens hundeføreren fortsætter frem til markeringspladen. 2. Når hundeføreren er fremme, starter du tidtagningen. Brug ur, helst stopur. Du kan på forhånd have aftalt med beskriveren, at du med et meget diskret fingersignal markerer, hvornår der er gået 1, hhv. 2 minutter. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 11 af 20

12 Overraskelse (kedeldragten) Testmomentets elementer: 1. Frem til standpladsen 2. Overraskelsesfasen 3. Nysgerrighedsfasen 4. Kontrol af tilbageværende ubehag Gennemførelse: 1. Testleder, fører og hund går gennem flokken og direkte frem mod dragten i rask gang. Testlederen følger med og standser 10 meter foran dragten. 2. Når hunden er 4 meter foran kedeldragten, springer dragten op, hundeføreren slipper omgående linen og står stille med øjnene fikseret på kedeldragten. 3. Hundens nysgerrighed beskrives under følgende forløb: - De første 15 sekunder foretager testleder og hundefører sig intet. - Efter 15 sekunders forløb beder testlederen hundeføreren om at gå halvt frem til kedeldragten. - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at gå helt frem foran kedeldragten - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at tale til kedeldragten - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at sætte line på hunden og gå tilbage til testlederen. Testlederen går med fører og hund tilbage gennem flokken, mens kedeldragten lægges ned. Hundeføreren går nu frem til den nedlagte kedeldragt med hunden i line, sætter sig på hug og motiverer med småsnak og rolige bevægelser hunden til at tage kontakt til kedeldragten. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 12 af 20

13 - Et minut efter hundeføreren er gået frem med hunden i line, beder testlederen hundefører og hund komme tilbage. Der fortsættes herefter med afreaktionen (kontrol af tilbageværende ubehag) Uanset hvornår hunden tager egentlig kontakt med kedeldragten under forløbet, afbryder testlederen og beder hundeføreren rose sin hund, sætte line på og komme tilbage. 4. Herefter beder testlederen hundeføreren gå i naturligt tempo med hunden i moderat løs line ( cm) højre om kedeldragten og frem til markeringspinden 10 meter bag kedeldragten. Her vender hundeføreren og går med hunden samme vej tilbage til testlederen. Denne kontrol af tilbageværende ubehag gennemføres tre gange. Bemærkninger: Kontroller, at vinden ikke har ændret retning, så hunden kan få fært af kedeldragten. 1. Inden momentet går i gang, sikrer testlederen sig, at der ikke er lukkede løkker på linen og at hundeføreren holder linen sådan, at hunden har cirka halvanden meter løs line til rådighed. Instruer hundeføreren således: - Gå rask frem mod kedeldragten - Slip linen og stå stille, når kedeldragten springer op. - Vær stille under hele forløbet og kig hele tiden på kedeldragten. Jeg står lige bagved og skal nok hjælpe undervejs. 2. Grib omgående ind med en kommando, hvis hundeføreren glemmer at slippe linen eller fortsætter frem mod dragten. Gennemfører hunden et angreb på kedeldragten med bid, griber du ind ved at bede hundeføreren standse hunden, sætte line på og komme tilbage til dig. 3. Brug stopur til tidtagningen under forløbet, men koncentrer dig ellers om hunden. Grib ind, hvis hundeføreren taler til hunden eller drejer sig for at kigge på den. Afbryd, når hunden har taget egentlig kontakt med kedeldragten, dvs. haft snuden på. Bed så hundeføreren rose sin hund og sætte line på. Brug en høj, lys stemme, der i sig selv er en ros til hunden. 4. Instruer hundeføreren i at gå højre om kedeldragten i naturligt tempo direkte hen til markeringspinden cirka 10 meter bag dragten, vende og komme samme vej tilbage. Dette forløb gennemføres i alt 3 gange. Hvis hunden ikke vil forbi kedeldragten, beder du hundeføreren lokke med venlige ord. Hundeføreren skal holde retningen frem mod markeringspinden. Hvis hunden stadig ikke vil forbi kedeldragten, afbrydes mentalbeskrivelsen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 13 af 20

14 Lyd (pladen) Lyd (pladen) Testmomentets elementer: 1. Frem til standpladsen 2. Overraskelsesfasen 3. Nysgerrighedsfasen 4. Kontrol af tilbageværende ubehag Gennemførelse: 1. Testleder, fører og hund går gennem flokken og direkte frem mod markeringspinden i rask gang. Testlederen følger med og standser cirka 10 meter foran pladen, så han kan se, hvornår hunden tager kontakt til pladen. 2. Når hundens bagkrop er ud for pladens bagkant, kommer der en skramlende lyd, hundeføreren slipper omgående linen, drejer sig mod pladen og står stille med øjnene fikseret på pladen. 3. Hundens nysgerrighed beskrives under følgende forløb: - De første 15 sekunder foretager testleder og hundefører sig intet. - Efter 15 sekunders forløb beder testlederen hundeføreren om at gå halvt frem til pladen - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at gå helt frem foran pladen - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at tale til pladen - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at sætte sig på hug og lægge hånden forsigtigt på pladen helt nede ved jorden og fortsætte med at tale til pladen. - Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at sætte line på hunden og gå tilbage til testlederen. Hundeføreren går nu frem til pladen med hunden i line, sætter sig på hug og motiverer med småsnak og rolige bevægelser hunden til at tage kontakt til pladen. - Et minut efter hundeføreren er gået frem med hunden i line, beder testlederen hundefører og hund komme tilbage. Der fortsættes herefter med afreaktionen (kontrol af tilbageværende ubehag). Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 14 af 20

15 Uanset hvornår hunden tager egentlig kontakt med pladen under forløbet, afbryder testlederen og beder hundeføreren rose sin hund, sætte line på og komme tilbage. 4. Herefter beder testlederen hundeføreren gå i naturligt tempo med hunden i moderat løs line ( cm) forbi pladen og frem til markeringspinden 10 meter bag pladen. Her vender hundeføreren og går med hunden samme vej tilbage til testlederen. Denne kontrol af tilbageværende ubehag gennemføres tre gange. Bemærkninger: Kontroller, at vinden ikke har ændret retning, så hunden kan få fært af pladen. 1. Inden momentet går i gang, sikrer testlederen sig, at der ikke er lukkede løkker på linen og at hundeføreren holder linen sådan, at hunden har cirka halvanden meter løs line til rådighed. Instruer hundeføreren således: - Gå rask frem forbi pladen mod markeringspinden. - Slip linen, når lyder kommer, drej dig mod pladen og stå stille. - Vær stille under hele forløbet og kig hele tiden på pladen. Jeg står lige bagved og skal nok hjælpe undervejs. 2. Grib omgående ind med en kommando, hvis hundeføreren glemmer at slippe linen eller fortsætter frem mod markeringspinden. Gennemfører hunden et angreb på pladen med gennemført bid (sjældent), griber du ind ved at bede hundeføreren standse hunden, sætte line på og komme tilbage til dig. 3. Brug stopur til tidtagningen under forløbet, men koncentrer dig ellers om hunden. Grib ind, hvis hundeføreren taler til hunden eller drejer sig for at kigge på den. Få hundeføreren til at stå lidt ved siden af åbningen ind til pladen, når han går helt frem. Ellers kan hunden ikke komme ind og tage kontakt. Afbryd, når hunden har taget egentlig kontakt med pladen, dvs. haft snuden på. Bed så hundeføreren rose sin hund og sætte line på. Brug en høj, lys stemme, der i sig selv er en ros til hunden. 4. Instruer hundeføreren i at gå forbi pladen i naturligt tempo direkte hen til markeringspinden 10 meter bag pladen, vende og komme samme vej tilbage. Dette forløb gennemføres i alt tre gange. Hvis hunden ikke vil forbi pladen, beder du hundeføreren lokke med venlige ord. Hundeføreren skal holde retningen frem mod markeringspinden. Hvis hunden stadig ikke vil forbi pladen, afbrydes testen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 15 af 20

16 Revir Testmomentets elementer: 1. Frem til standpladsen 2. Spøgelsernes fremrykning 3. Nysgerrighedsfasen Gennemførelse: 1. Testlederen går med fører og hund gennem flokken og testlederen udpeger standpladen for hundeføreren, der går frem og standser på pladen, mens testlederen holder sig tre meter bag føreren. Når hundens opmærksomhed er rettet fremad, kalder testlederen de to spøgelser frem ved hjælp af håndsignaler. Start med det spøgelse, hunden har opmærksomheden rettet mod. 2. Styret af testlederens håndsignaler rykker de to spøgelser nu skiftevis frem mod hundeføreren, 5 meter af gangen, indtil spøgelserne er 4 meter fra den, som er længst fremme af hund eller fører. Når spøgelserne er 4 meter foran hunden eller hundeføreren, signalerer testlederen til spøgelserne om at standse, dreje sig væk fra hinanden og indtage en passiv stilling. 3. Herefter beder testlederen hundeføreren gå hen til sin hund og tage linen af halsbåndet. Hundens nysgerrighed beskrives under følgende forløb: a. De første 15 sekunder foretager testleder og hundefører sig intet. b. Efter 15 sekunders forløb beder testlederen hundeføreren om at gå halvt frem til det venstre spøgelse. Hvis hunden har sin opmærksomhed rettet mod det højre spøgelse, sendes føreren dog først halvt frem mod dette spøgelse. c. Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at gå helt frem foran spøgelset. d. Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren om at tale til spøgelset e. Efter yderligere 15 sekunder beder testlederen hundeføreren tage hat og dragt af figuranten med rolige bevægelser. Herefter beder testlederen figurant og fører sætte sig på hug, mens føreren lokker hunden ind. 15 sekunder efter figurant og fører har sat sig på hug, beder testlederen føreren rejse sig og stille sig ved siden af figuranten med ansigtet mod det andet spøgelse. Herefter gentages forløbet. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 16 af 20

17 ad a-e: Tager hunden kontakt til spøgelset under forløbet (a-e), beder testlederen hundeføreren gå frem til dette spøgelse, tale til figuranten og tage hat og dragt af med rolige bevægelser. Herefter gentages forløbet med det andet spøgelse. Hvis hunden tager kontakt til fx det højre spøgelse, efter at afreaktionen beskrevet ovenfor under punkt a-e er påbegyndt på det venstre spøgelse, fortsætter testlederen forløbet rettet mod det venstre spøgelse, og når dette spøgelse er demaskeret, sendes hundeføreren direkte over for at demaskere det højre spøgelse. Momentet afbrydes efter 1 minut eller, når hunden har haft lejlighed til at tage kontakt med begge demaskerede spøgelser. Bemærkninger: Kontroller, at vinden ikke har ændret retning, så hunden kan få fært af spøgelserne. 1. Instruktionen af hundeføreren er simpel: Han skal blot holde godt fat i sin hund, indtil han får besked på noget andet. 2. Har hunden ikke opdaget spøgelserne, efter de er kaldt frem, så bed hundeføreren træde et skridt frem, så hundens opmærksomhed rettes fremad. Sørg for, at spøgelserne skiftevis er lige tæt på hundeføreren. Vær opmærksom på kombinationen af en lille, spinkel hundefører og en stor, aggressiv hund. Vær klar til at gribe linen, hvis hunden trækker af med føreren. Problemet er størst, hvis hunden veksler mellem retirering og direkte angreb, og spøgelserne kommer ind på fire meters afstand af føreren. 3. Bed hundeføreren gå hen til hunden og tage linen af. Han skal ikke trække hunden hen til sig selv. Hunden skal have egentlig kontakt med spøgelserne, før du reagerer. Altså snuden på. Bider hunden i spøgelsesdragten, beder du omgående hundeføreren gribe ind og standse hunden. Bider hunden figuranten, afbrydes testen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 17 af 20

18 Skarp lyd (skud) Testmomentets elementer: 1. Frem til standpladsen 2. Skud under aktivitet 3. Skud under passivitet Gennemførelse: 1. Testlederen anviser hundeføreren en plads mindst 20 meter foran flokken og beder hundeføreren tage linen af hunden. Derefter udleverer testlederen en sæk og beder hundeføreren engagere hunden i leg med sækken, mens testlederen går mindst 20 meter vær fra hunden. Vil hunden ikke lege med sæk, kan en bold eventuelt anvendes. Når legen er godt i gang, giver testlederen håndsignal til figuranten om at afgive første skud. Efter 15 sekunders forløb giver testlederen signal til andet skud. Kan hunden ikke engageres i leg, går testlederen videre med skudafgivelse under passivitet. 2. Testlederen beder hundeføreren standse legen og sætte lang line på hunden efter 15 sekunder. Herefter tager testlederen sækken og går mindst 20 meter væk fra hunden, mens hundeføreren står passiv med hunden. Testlederen giver nu signal til tredje skud og efter 15 sekunders forløb signal til fjerde skud. Når hundens reaktion på fjerde skud er tydelig, meddeler testlederen hundeføreren, at mentalbeskrivelsen er slut og at beskriveren om et øjeblik vil fortælle om sine iagttagelser. Bemærkninger: Der benyttes 9 mm pistol ved skudafgivelsen. Gør publikum opmærksom på, at der skydes, så ingen bliver forskrækkede. Vær opmærksom på vinden og skudfigurantens placering, så krudtrøgen ikke driver ned mod hunden. Flygter hunden under aktivitet, afbrydes mentalbeskrivelsen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 18 af 20

19 3. Når testen afbrydes Mentalbeskrivelsen afbrydes, hvis en fortsættelse af testen må skønnes at rumme en risiko for skader på hund eller testpersonale. Skader på hunden Under forudsætning af, at testbanen er korrekt opstillet i et velegnet terræn, rummer mentalbeskrivelsen ingen risiko for fysiske skader på de testede hunde. Mentalbeskrivelsen er imidlertid opbygget på en sådan måde, at stresspåvirkningen af hunden er stadig stigende under testen. Det er tilsigtet, men rummer en risiko for, at enkelte hunde på dagen ikke kan klare belastningen. Det må antages, at en hårdt presset hund kan påføres kortere eller længerevarende skader af psykisk art, hvis den tvinges til at gennemføre testen. Derfor afbrydes mentalbeskrivelsen, hvis hunden udviser tegn på, at den ikke kan klare belastningen, uanset hvilket moment hunden er i gang med. Typisk vil det ske et stykke henne i testen, for eksempel ved kedeldragten, hvor hunden måske ikke kan bringes forbi dragten under kontrollen af tilbageværende ubehag. Tilsvarende reaktioner kan ses ved pladen. Situationen kan også opstå ved spøgelserne, hvis hunden går i panik, fordi den ikke kan flygte længere end linen tillader, ligesom voldsom flugt under aktivitet ved skarp lyd medfører, at testen afbrydes. Bemærker testlederen, at hunden har problemer, afbryder han momentet midlertidigt og konfererer med mentalbeskriveren, inden testen afbrydes. Hvis testen afbrydes i utide, sørger testlederen for, at hunden får lejlighed til at stresse af. En god gåtur tilbage til bilen, et par godbidder og en skål vand er som regel tilstrækkeligt. Samtidig giver gåturen lejlighed til at give hundeføreren en fyldestgørende forklaring om, at testen er blevet afbrudt alene af hensyn til hunden. Sørg for, at hundeføreren har fået svar på alle sine spørgsmål og sørg for at behandle hundeføreren venligt. Skader på testpersonalet Testpersonalets eneste risiko under mentalbeskrivelsen er at blive bidt. Sker det, afbrydes testen. Risikoen er størst for testlederen under håndteringen og for spøgelsesfiguranterne. Bider en hund, afbryder testlederen momentet midlertidigt og konferer med mentalbeskriveren, inden testen afbrydes. Figuranter, der bliver bidt, gør omgående testlederen opmærksom på biddet. En hund kan optræde så aggressivt, at testlederen skønner, at risikoen for et egentligt bid er overhængende. Sker det, afbryder han momentet midlertidigt og konfererer med mentalbeskriveren, inden testen afbrydes. Hvis testen afbrydes i utide, sørger testlederen for, at hunden får lejlighed til at stresse af. En god gåtur tilbage til bilen, et par godbidder og en skål vand er som regel tilstrækkeligt. Samtidig giver gåturen lejlighed til at give hundeføreren en fyldestgørende forklaring om, at testen er blevet afbrudt, dels af hensyn til hunden, men også af hensyn til testfunktionærernes sikkerhed. Er det testlederen, der er blevet bidt, tager mentalbeskriveren sig af hundeføreren. Sørg for, at hundeføreren har fået svar på alle sine spørgsmål og sørg for at behandle hundeføreren venligt. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 19 af 20

20 4. Assistance til beskriveren Testlederens vigtigste opgave er at sikre testens korrekte gennemførelse. Men i det omfang, han har mulighed, iagttager han hunden, så han kan supplere beskriveren, specielt hvis beskriveren er i tvivl om hundens reaktioner. Det kan ske, hvis hunden er skjult af fører eller figuranter under et moment, eller at beskriveren har vanskeligt ved at se det præcise forløb, for eksempel under nysgerrighedsfasen ved kedeldragten og specielt pladen. Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg Side 20 af 20

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi Mentalbeskrivelse Hvad tester vi Dansk Kennel Klub har sammensat en mentaltest bestående af 8 testmodeller. Denne test modsvarer Rottweilerklubbens Unghunde Mentaltest (UHM), der nu har været i drift i

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

af Ulla Sonne Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel.

af Ulla Sonne Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel. Den ideelle hund? af Ulla Sonne Mange af klubbens medlemmer har vel efterhånden hørt begreberne Unghunde- Mentaltest (UHM) og Ønskeprofil. Men hvad gemmer der sig egentlig bag disse begreber, og giver

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Et godt værktøj til målrettet hundeavl

Et godt værktøj til målrettet hundeavl Et godt værktøj til målrettet hundeavl Den nye mentalbeskrivelse og den tilhørende raceprofil giver specialklubberne nye og bedre muligheder for at sikre avl på mentalt racetypiske hunde Tekst og fotos:

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Raceledelsen for Golden Retriever Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Horsensvej 45, 8766 Nørre Snede Mødetid: Hold I: 0900 Hold II: 1200 Prøveleder Marlene Birkebæk 26371821 Teamleder: Jan Anderschou

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Træning med målbilleder

Træning med målbilleder Træning med målbilleder Om indlæring i henhold til bøgerne ALMEN LYDIGHED og Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED Dansk oversættelse Kirsten Christoffersen Sammensat af Inki Sjösten SRI Publication AB 2014

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Hvad skal man tænke på, før man planlægger et kuld hvalpe, når hvalpene er der eller have i baghovedet som kommende køber Til opdrættere Det er et meget stort arbejde at have et kuld hvalpe. Man har som

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Leders Leder k s a k b a & samarbejde

Leders Leder k s a k b a & samarbejde Lederskab & samarbejde 24 september 2012 Kreds 71 Grenaa 24. september 2012 Kreds 71 Grenaa Vivi Gilsager Indhold: Hvalpens udvikling Drifter Lederskab 0-2 uge Den vegetative fase 3 uge Overgangsfasen

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip.

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip. Sommertræning 2006 Kære spillere på pige og juniordameholdet Så står sommeren for døren. Nogle vil rejse på ferie, andre vil blive i byen, men for alle gælder, at nu har vi ikke længere mulighed for at

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi 44 I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi forestiller os og måske også end de selv forestiller

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Tak fordi du valgte SportDOG. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Hvis hunden er aggressiv

Hvis hunden er aggressiv Hvis hunden er aggressiv 1 Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd mellem dyr og mennesker At bide er en naturlig og sund hundeadfærd At bide er mange ting og ganske misforstået! Bid: Dybe sår, knuste knogler, blod Markering: Overfladiske skrammer forårsaget af at man

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere