ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr årgang,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005"

Transkript

1 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr årgang, Indhold : Sænk farten! side 1 Hunde side 2 Haveaffald side 2 Antenne side 3 Fællesarealer side 3 Halvårsregnskab side 4-5 Forsikringer endnu engang side 6 Situationen omkring dræn og pumper side 7 Adresser og telefonnumre, praktiske oplysninger side 8 Sænk farten! Det tilbagevendende spørgsmål, men folk spørger stadig undrende, hvorfor der køres så stærkt i bebyggelsen. Jeg ved det ikke, og der har været mange forskellige fartdæmpende forslag fremme i årene løb, men hvorfor ikke bare sige det til naboen, genboen, eller hvem i nu ser komme ræsende rundt om hjørnet. Der sker heller ikke noget ved at bede sine gæster om at overholde fartgrænserne, måske er det et af deres børn det går ud over næste gang de kommer på besøg. 1

2 Hunde Der er efterhånden mange der har hund i bebyggelsen, og hunde er dejlige, men det ville være rart, hvis de altid var i snor, da din genbo måske ikke syntes at din hund er helt så sød som du syntes. Det store problem kommer når den skal luftes. Hvis dette absolut skal ske på vores fællesarealer og langs veje og stier, er det så for meget at bede om at i fjerner l efter jeres hund!!! Og det er faktisk ikke kun børnene der glemmer det. FØJ, hvor ligger der meget lort rundt omkring i øjeblikket. Jeg kan godt forstå at hundeejerne går og kigger op på fuglene, bare de så ikke glider i dem næste gang de kommer forbi. Haveaffald Det er dejligt at mange holder deres haver i pæn og tilklippet stand, men der er desværre nogle der tror at fællesarealer betyder, at man bare smider sit haveaffald der. Så kommer der sikkert nogen og rydder op efter dem!!! Ja, det gør der, for det ser ikke pænt ud, og gartneren kan ikke ikke vedligeholde fællesarealer hvor der hist og her er smidt alt muligt, men det er vi alle med til at betale gartneren for. Så husk selv at fjerne afklippede grene og andet haveaffald med det samme, og gerne hjælpe din nabo med at huske det, hvis du ser han har glemt noget. 2

3 Antenne Nye tv-kanaler. Pr. 1. november 2005 udvides fuldpakken med den nye Filmkanal fra TV2 og Disney Channel, som siden 1. august er blevet vist på Ekstrakanalen. Såfremt du vil ændre din antennepakke, skal du fremsende det skriftligt og senest 1 måned før det kvartal ændringen skal ske fra, til: Kasserer Svend Cletus Petersen Blålersvej Nivå Fællesarealer For at få plads til TV 2 FILM og Disney Channel flyttes Kanal 5 og CNN fra fuld- til Mellempakken. De nye kanalnøgler fra TDC Kabel TV er omdelt sammen med dette nummer af Ørenlyd Du kan også se de nye kanalnøgler på teksttv eller på Pakkevalg. Ændring af pakkevalg koster 200 kr. Ændring af pakkevalg kan kun ske kvartalsvis dvs. 1. januar 1. april, 1. juli, 1. oktober. Der er ikke sket de store ting siden sidst. De 2 træer, som jeg omtalte sidst er blevet fældet og fjernet. I den næste tid vil gartneren beskære buske og træer, samt tynde lidt ud på voldene. Der vil også i løbet af efteråret blive skiftet nogle fortovsfliser, andre blot lægges om, hvor det er hårdt tiltrængt, samt evt. udskiftet nogle vejtræer. 3

4 Grundejerforeningen Øresundsparken Dato: Saldobalance Side : 1 ========================================================================================== Januar - August År til dato Kontonr. Navn Debet Kredit Debet Kredit A K T I V E R OMSÆTNINGSAKTIVER 5010 Restancekonto , , Kasse 266, , Mellemregningskonto 0,00 0, Jyske Bank 8.000, , Girokonto , , Aftaleindl. Giro Bank 0,00 0, Depot-obligationer 0, , Depot-aktier 0, , Diverse debitorer 0,00 0, Anten.indskudskonto 0,00 0, Forsikringsskader 0,00 0, I ALT , ,76 ANLÆGSAKTIVER 6010 Afskrivninger 0,00 0, Inventar og maskiner 0,00 0, I ALT 0,00 0, AKTIVER IALT , ,76 PASSIVER KORFRISTET GÆLD 7010 Skyldige omk ,15 0, Diverse kreditorer 0,00 0, Uident. Indbetaling 0,00 0, I ALT ,15 0,00 LANGFRISTET GÆLD 8010 Banklån 0,00 0, I ALT 0,00 0,00 EGENKAPITAL 9010 Kapital 0,00 0, Årets resultat , , Indgående moms 0,00 0, Udgående moms 0,00 0, Afgift 1 0,00 0, Afgift 2 0,00 0, Afgift 3 0,00 0, I ALT , , PASSIVER I ALT , , STATUS I ALT , ,44 4

5 Grundejerforeningen Øresundsparken Saldobalance perioden m/budget Dato: Side : 1 ================================================================== Kontonr. Navn Saldo i år til dato Bev. Periode Sal. Afv. (kr) INDTÆGTER 1010 Kontingent , Indskud , Antenneindbetalinger , I ALT , ØVRIGE INDTÆGTER 2010 Gebyrer , Renteindtægter 0, Renteindtægter depot , Udbytte af aktier 0, Div. Indtægter 0, I ALT , INDTÆGTER IALT , DRIFTUDGIFTER 3010 Afgifter 0, Antenneafgift , El , Forsikringer , Mødeudgifter 1.815, Kørsel 211, Telefon 5.700, Kontorartikler 3.352, Incassosalær 0, Revisionshonorar 0, Advokatsalær 0, Renteudgifter 0, Diverse 1.414, Tab på debitorer 0, Kurser 0, Extern regnskabsass. 0, I ALT , VEDLIGEHOLDELSE 4010 Vedl. Fællesarealer , Vedl. Pumper , Ved. Antenne , Vedl. Inventar 0, Diverse vedl. 0, I ALT , UDGIFTER I ALT , DRIFTSRESULTAT ,

6 Forsikringer endnu engang I sidste nummer af ørenlyd, søgte bestyrelsen medlemmer til et forsikringsudvalg. Det kan konstateres at der ikke er den store interesse for dette emne, da der ikke kom nogen henvendelser. Baggrunden for at nedsætte et sådant udvalg, skulle være at sikre den bedst mulige løsning på vores forsikringer i grundejerforeningen. Vores nuværende forsikring er en kollektiv forsikring, hos Alka, dækket via BCassurance, der står for opkrævningen af samlede præmie til Alka. Vi vil via kommunikation med BC-assurance få konstateret om der eventuelt er en garanti for betaling i assurandørens ansvarsforsikring. Ud over de foranstående problemer, har vi stadig problemet om den kollektive forsikring, hvor bestyrelsen har konstateret at det vil kræve en generalforsamlingsbeslutning, at blive frigjort fra den kollektive forsikring, men bestyrelsen ville gerne være på den sikre side, før det skulle tages stilling til dette spørgsmål. Bestyrelsen har besluttet at der skal ske en samlet gennemgang af foreningens forsikringer, både den kollektive og de øvrige forsikringer i grundejerforeningen, for at konstatere om vi har den forsikringsdækning der er nødvendig for foreningen. Det kunne tænkes at vi eventuelt har nogle forsikringer, der ikke er aktuelle mere. Til dette arbejde, ville det være hensigtsmæssigt at der var flere, der kunne komme med ideer/indlæg til en debat, så de forskellige problemstillinger kunne blive endevendt. Skulle I have lyst til at deltage i arbejdet, eller har I bare et indlæg til en debat, hører bestyrelsen gerne fra jer. I kan kontakte undertegnede pr. eller telefon. P.b.v. Jens Sondrup 6

7 Situationen omkring dræn og pumper Pumpen i den nye brønd mellem Blå 18 og Blå 19 er nu etableret. Desuden har elektrikeren gennemført det årlige eftersyn af dræn pumperne og disses styring. Dvs at årligt tilsyn er en tilsnigelse, da elektrikeren aldrig fik det gjort sidste år. Derfor fandt de også en del flere fejl end sædvanligt. Blandt andet udskiftede de 3 pumper, nogle relæer, niveau følere og også et enkelt gennemtærret trykrør (rør der bortleder vandet fra pumpen til kloak). Det er fejl der afspejler at anlæggene har en vis alder og vi må forvente at sådan vil det være hvert år fremover. Vi kan så glæde os over at de største udskiftninger, nemlig af hovedpumperne samt af det strømforsyningsskab der forsyner flest pumper, er gennemført. Så vi er nu inde i en mere forudsigelig vedligeholdsfase af pumperne. Men vi må insistere på, at eftersynet skal gennemføres hvert år. Der har været alarm efterfølgende på en enkelt pumpe. Elektrikeren blev tilkaldt og har repareret pumpen. Vi afventer stadig at kloak-rensningsfirmaet skal komme og spule drænledningerne samt rense regnvandsbrøndene. Det forventer vi, at de snart gennemfører. Vi afventer ligeledes også tilbud fra entreprenørfirma på de reparationer og forbedringer, vi mangler i år. På drænudvalget og bestyrelsens vegne. Jean-Marc Pedersen Blå 65 7

8 Grundejerforeningen Øresundsparken Adresser & Telefonnumre / adresser Foreningens officielle hjemmeside : Bestyrelse Formand Sonja Overgaard Olsen, Blå 71, Næstformand Jens Jensen-Sondrup, Rød 42, Kasserer Svend Cletus Petersen, Blå 53, Sekretær Peer Jørgensen Rød Best. Medlem Jean-Marc Pedersen, Blå 65, Best. Medlem Rene Siewecke Blå Suppleant H.C.Stolten Rød Suppleant Peer Jørgensen Rød Kontaktpersoner vedr.: Fællesarealer: Sonja Overgaard Olsen, Blå 71, sonja- Antennepakke: Svend Cletus Petersen, Blå 53, Dræn, Pumper: Jean-Marc Pedersen, Blå 65, Fællesant.: H.C.Stolten Rød Forsikringsforh.: Jens Jensen-Sondrup, Rød 42, Udlån af boremaskine (koster 20 kroner) Kim Achen, Blå / Udvalg: Drænudvalg Jean-Marc Pedersen, Blå 65, Antenneudvalg H.C.Stolten Rød Parkeringsudvalg Peer Jørgensen Rød Legepladsudvalg Sonja Overgaard Olsen, Blå 71, sonja- k Ejendomsforsikring: BC-Assurance v/ Michael Cloos / Ørenlyd: Ansvarshavende Redaktør: Sonja Overgaard Olsen, Blå 71, Redaktion & Layout: Per Rahbek, Rød 64,

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt.

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. 1 Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. Næstformanden foreslog, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere