ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1"

Transkript

1 ELEVPRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport ELEVPRAKSIS l 1

2 ELEVPRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe Bundsgaard Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse Del På Samme Vilkår 4.0 International Licens. Udgiver: Læremiddel.dk Land: Danmark Design og grafisk tilrettelæggelse: Ann Odgaard Sørensen ISBN udgave, 1. oplag

3 INDHOLD Introduktion 4 1. Datamateriale for eleverne 5 2. Deskriptive og bivariate analyser Elevengagement (spm. 11) Elevernes opfattelse af undervisningen Faktoranalyse og reliabilitetstest Konstruktion af indeks Bivariate analyser Elevernes opfattelse af medbestemmelse (spm. 13) Elevernes opfattelse af undervisningen Faktoranalyse og reliabilitetstest Konstruktion af indeks Bivariate analyser Elevernes egenopfattede kompetence (spm. 18) Elevernes opfattelse af deres kompetencer til forskellige opgaver Faktoranalyse og reliabilitetstest Konstruktion af indeks Bivariate analyser Elevernes brug af it (spm. 14) Faktoranalyse og reliabilitetstest Konstruktion af indeks Bivariate analyser med reproducerende it-brug Bivariate analyser med skabende it-brug Elevernes glæde ved it (spm. 21) Elevernes opfattelse af it Faktoranalyse og reliabilitetstest Bivariate analyser 30

4 INTRODUKTION I Demonstrationsskoleprojektet er der indsamlet spørgeskemaer fra elever på klassetrin. Alle elever i en klasse er udvalgt til at svare på spørgeskemaet, hvis deres lærere har deltaget i Demonstrationsskoleprojektets intervention med pågældende klasse i fokus. I Demonstrationsskoleforsøget svarer eleverne både på spørgeskemaer før og efter, de har deltaget i interventionen. Denne rapport indeholder analyser baseret på spørgeskemadata indsamlet før interventionen. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål til baggrundsoplysninger, holdning til og deltagelse i undervisning, brug af it og syn på it. Rapportens primære formål er at konstruere og validere teoretisk relevante mål til videre analyse, når al data er indsamlet efter interventionens afslutning. I forbindelse med konstruktion af mål i denne rapport afrapporteres frekvenser og også udvalgte bivariate analyser med andre elevkarakteristika. Da rapporten primært har fokus på at validere mål til brug i senere analyser, afrapporteres kun disse spørgsmål. Frekvensfordelinger på samtlige spørgsmål fra spørgeskemaet kan findes i et separat Excel regneark, hvor hvert enkelt spørgsmål også opdeles på køn, klassetrin, etnicitet og sprog i hjemmet1. Rapporten er kun kommenteret i begrænset omfang, da den primært skal formidle indsigt i konstruktion af måleredskaber og umiddelbare sammenhængsanalyser, der kan anvendes i mere dybdegående analyser efter inventionen i Demonstrationsskoleforsøget. 1 Dette excelark er tilgængeligt på hjemmesiden. ELEVPRAKSIS l 4

5 1. DATAMATERIALE FOR ELEVERNE TABEL 0. OPGØRELSE OVER SVAR, TILSENDTE SKEMAER OG SVARPCT. ELEVER 2 SKOLE SVAR TILSENDT SVARPCT. (SVAR/TILSENDT) Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Skole % Total % 2 Deltagende skoler er Bakkevejens Skole, Christiansfeld Skole, Espergærde Skole, Hadbjerg Skole, Højby Skole, Kulsbjerg Skole, Nordvestskolen, Præstø Skole, Skolen i midten, Skægkærskolen, Sønderskovskolen, Uglegårdsskolen, Vestre Skole, Vissenbjerg Skole, Vorrevangsskolen ELEVPRAKSIS l 5

6 2. DESKRIPTIVE OG BIVARIATE ANALYSER Formålet med dette afsnit er at bidrage med et overblik over data og få et indblik i indholdet af de enkelte mål. Afsnittene gennemgår primært operationalisering af kernebegreber fra elevsurvey, ligesom at der gennemføres simple bivariate statistiske analyser, dvs. både krydstabuleringer med elevernes baggrundskarakteristika samt afrapportering af sammenhængsmål, der havde forskernes umiddelbare interesse. 2.1 ELEVENGAGEMENT (SPM. 11) KORT RESUME: Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til otte forskellige indikatorer på elevernes engagement. Disse otte spørgsmål forventes tilsammen at udgøre et mål for lærernes prioritering. Først afrapporteres svarfordelingerne på de otte forskellige indikatorer. Herefter gennemføres faktor- og reliabilitetsanalyse for at validere, at spørgsmålene kan sættes på én skala. Endeligt afrapporteres bivariate analyser af prioritering af elevengagement og andre elevkarakteristika. -Har du glædet dig til det, der skulle ske i timerne? -Har du haft lyst til at deltage aktivt i timerne? -Har indhold og opgaver været spændende for dig? -Har indhold og opgaver været svære for dig? -Har du fået hurtigt svar og hjælp, når du har haft brug for det? -Har du kunne koncentrere dig i timerne? -Synes du, du kunne finde ud af det, I skulle lave i timerne? -Har du kunne bruge det, du har lært i timerne (fx derhjemme eller i fritiden)? RESULTATER: ELEVENGAGEMENT Køn (Mænd) - Klassetrin - Etnicitet + Sprog i hjemmet Socioøkonomisk baggrund + Note: (+) viser en positiv sammenhæng og (-) en negativ sammenhæng. Kun statistisk signifikante sammenhænge er markeret med (+) eller (-). ELEVPRAKSIS l 6

7 2.1.1 ELEVERNES OPFATTELSE AF UNDERVISNINGEN FIGUR 1. ELEVERNES ENGAGMENT I UNDERVISNINGEN Note: Eleverne har taget stilling til spørgsmålene med følgende spørgsmål: Hvordan har undervisningen været de sidste par uger. Skala gående fra 1 (slet ikke) til 6 (i meget høj grad). De enkelte spørgsmål er rangeret efter andelen, der svarer 5 eller FAKTORANALYSE OG RELIABILITETSTEST TABEL 1. ANTAL FAKTORER PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE FAKTOR EIGENVÆRDI Faktor 1 3,49 (43,64%) Faktor 2 1,21 (15,06%) Antal observationer (elever) 1989 Note: Faktoranalysen udtrækker to faktorer. Parentesen viser, hvor mange pct. af variationen i items den latente variabel forklarer. ELEVPRAKSIS l 7

8 TABEL 2. FAKTORLOADINGS PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE INDIKATORER FAKTOR 1 FAKTOR 2 Har du glædet dig til det, der skulle ske i timerne? Har du haft lyst til at deltage aktivt i timerne? Har indhold og opgaver været spændende for dig? Har indhold og opgaver været svære for dig? Har du fået hurtigt svar og hjælp, når du har haft brug for det?,784,111,767 -,040,809,119,110,899,598 -,053 Har du kunne koncentrere dig i timerne?,645 -,214 Synes du, du kunne finde ud af det, I skulle lave i timerne? Har du kunne bruge det, du har lært i timerne (fx derhjemme eller i fritiden)?,605 -,511,681,267 Note: Faktoranalysen udtrækker to faktorer. Faktorloadings viser korrelationen for et item og den latente variabel. N=390. Intern reliabilitet for faktor 1 (Alpha= 0,829). Item Har indhold og opgaver været svære for dig loader ikke på den forventede dimension og udelades derfor KONSTRUKTION AF INDEKS FIGUR 2. FORDELING AF ELEVERNES ENGAGEMENT Note: Højere værdier viser højere grad af elevengagement. Gns: 4,18; Standardafvigelse: 0,93. N=1989. ELEVPRAKSIS l 8

9 2.1.4 BIVARIATE ANALYSER FIGUR 3. ELEVENGAGEMENT OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG I HJEMMET Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). TABEL 3. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG ELEVENGAGEMENT. GAMMA. ELEVENGAGEMENT GAMMA P-VÆRDI Klassetrin -,187,000 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin og anciennitet er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1. TABEL 4. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM OPLEVELSE AF ELEVENGAGEMENT OG ANDRE ELEVKARAKTERISTIKA. PEARSON S R. ELEVENGAGEMENT PEARSON S R P-VÆRDI Socioøkonomisk baggrund,074,001 Elevmedbestemmelse,379,000 Brug af it,235,000 Note: Sammenhængsmålet Pearson s r er anvendt. Pearson s r antager værdier mellem -1 og 1. ELEVPRAKSIS l 9

10 2.2 ELEVERNES OPFATTELSE AF MEDBESTEMMELSE (SPM. 13) KORT RESUME: Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til fem forskellige indikatorer på elevernes opfattelse af medbestemmelse. Disse fem spørgsmål forventes til sammen at udgøre et mål for elevernes medbestemmelse. Først afrapporteres svarfordelingerne på de fem forskellige indikatorer. Herefter gennemføres faktor- og reliabilitetsanalyse for at validere, at spørgsmålene kan sættes på én skala. Endeligt afrapporteres nogle bivariate analyser af prioritering af elevmedbestemmelse og andre elevkarakteristika. - Har du været med til at bestemme, hvilke emner I skulle arbejde med i timerne? - Har du været med til at stille opgaver, som andre elever skulle løse? - Har du været med til at bestemme, hvordan I skulle samarbejde og fordele arbejdet mellem jer i en gruppe? - Har du givet respons og kommentere på andre elevers arbejde? - Har du sammen med resten af klassen været med til at diskutere og tage stilling til, hvad I synes om undervisningen? RESULTATER: ELEVMEDBESTEMMELSE Køn (Mænd) Klassetrin + Etnicitet + Sprog i hjemmet + Socioøkonomisk baggrund Note: (+) viser en positiv sammenhæng og (-) en negativ sammenhæng. Kun statistisk signifikante sammenhænge er markeret med (+) eller (-). ELEVPRAKSIS l 10

11 2.1.1 ELEVERNES OPFATTELSE AF UNDERVISNINGEN FIGUR 4. ELEVERNES MEDBESTEMMELSE I UNDERVISNINGEN Note: Eleverne har taget stilling til spørgsmålene med følgende spørgsmål: I hvor høj grad har du været med til at bestemme noget i undervisningen. Skala gående fra 1 (slet ikke) til 6 (i meget høj grad). De enkelte spørgsmål er rangeret efter andelen, der svarer 5 eller FAKTORANALYSE OG RELIABILITETSTEST TABEL 5. ANTAL FAKTORER PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE FAKTOR EIGENVÆRDI Faktor 1 2,51 (50,15%) Antal observationer (elever) 1989 Note: Faktoranalysen udtrækker én faktor. Parentesen viser, hvor mange pct. af variationen i items den latente variabel forklarer. ELEVPRAKSIS l 11

12 TABEL 6. FAKTORLOADINGS PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE INDIKATORER FAKTOR 1 Har du været med til at bestemme, hvilke emner I skulle arbejde med i timerne?,730 Har du været med til at stille opgaver, som andre elever skulle løse?,715 Har du været med til at bestemme, hvordan I skulle samarbejde og fordele arbejdet mellem jer i en gruppe?,708 Har du givet respons og kommentere på andre elevers arbejde?,709 Har du sammen med resten af klassen været med til at diskutere og tage stilling til, hvad I synes om undervisningen?,677 Note: Faktoranalysen udtrækker en faktor. Faktorloadings viser korrelationen for et item og den latente variabel. N=1989. Intern reliabilitet for faktor 1 (Alpha= 0,749) KONSTRUKTION AF INDEKS FIGUR 5. FORDELING AF ELEVERNES OPFATTELSE AF MEDBESTEMMELSE Note: Højere værdier viser højere grad af oplevet medbestemmelse. Gns: 2,69; Standardafvigelse: 1,04. N=1989. ELEVPRAKSIS l 12

13 2.2.4 BIVARIATE ANALYSER FIGUR 6. OPFATTELSE AF MEDBESTEMMELSE OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG I HJEMMET Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). TABEL 7. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG OPFATTELSE AF MEDBESTEM- MELSE. GAMMA. ELEVMEDBESTEMMELSE GAMMA P-VÆRDI Klassetrin,058,001 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin og anciennitet er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1. TABEL 8. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM ELEVMEDBESTEMMELSE OG ANDRE ELEVKARAKTERISTIKA. PEARSON S R. ELEVMEDBESTEMMELSE PEARSON S R P-VÆRDI Socioøkonomisk baggrund -,009,696 Elevengagement,379,000 Note: Sammenhængsmålet Pearson s r er anvendt. Pearson s r antager værdier mellem -1 og 1. ELEVPRAKSIS l 13

14 2.3 ELEVERNES EGENOPFATTEDE KOMPETENCE (SPM. 18) KORT RESUME: Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til ni forskellige indikatorer på elevernes kompetence. Disse ni spørgsmål forventes til sammen at udgøre to mål for kompetence: basal kompetence og teknisk kompetence. Først afrapporteres svarfordelingerne på de ni forskellige indikatorer. Herefter gennemføres faktor- og reliabilitetsanalyse for at validere, at de respektive spørgsmål kan sættes på samme skala. Endeligt afrapporteres nogle bivariate analyser af prioritering af kompetence og andre elevkarakteristika. - Kan du søge efter og finde en tekst, et spil eller et billede på din computer - Kan du bruge programmer til at finde og komme af med virus - Kan du redigere digitale fotografier eller anden grafik - Kan du oprette eller redigere dokumenter? - Kan du søge og finde information på internettet - Kan du opbygge eller redigere en hjemmeside - Kan du ændre indstillinger på din computer for at forbedre måden, den fungerer på, eller for at løse problemer - Kan du bruge et regneark til at lave beregninger, gemme data eller tegne grafer - Kan du lave en multimediepræsentation RESULTATER: BASAL TEKNISK Køn (Mænd) + + Klassetrin + + Etnicitet + Sprog i hjemmet + Socioøkonomisk baggrund + Note: (+) viser en positiv sammenhæng og (-) en negativ sammenhæng. Kun statistisk signifikante sammenhænge er markeret med (+) eller (-). ELEVPRAKSIS l 14

15 2.3.1 ELEVERNES OPFATTELSE AF DERES KOMPETENCER TIL FORSKELLIGE OPGAVER FIGUR 7. ELEVERNES OPFATTELSE AF DERES KOMPETENCER Note: Eleverne har taget stilling til spørgsmålene med følgende spørgsmål: Er du god til at gøre de følgende ting med en computer eller tablet?. Skala gående fra 1 (slet ikke) til 6 (i meget høj grad). De enkelte spørgsmål er rangeret efter andelen, der svarer 5 eller 6. ELEVPRAKSIS l 15

16 2.3.2 FAKTORANALYSE OG RELIABILITETSTEST TABEL 9. ANTAL FAKTORER PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE FAKTOR EIGENVÆRDI Faktor 1 4,70 (52,17%) Faktor 2 1,24 (13,79%) Antal observationer (elever) 1989 Note: Faktoranalysen udtrækker to faktorer. Parentesen viser, hvor mange pct. af variationen i items den latente variabel forklarer. TABEL 10. FAKTORLOADINGS PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE INDIKATORER FAKTOR 1 FAKTOR 2 Kan du søge efter og finde en tekst, et spil eller et billede på din computer,815,027 Kan du bruger programmer til at finde og komme af med virus -,123,862 Kan du redigere digitale fotografier eller anden grafik,123,727 Kan du oprette eller redigere dokumenter?,662,271 Kan du søge og finde information på internettet,915 -,079 Kan du opbygge eller redigere en hjemmeside -,195,903 Kan du ændre indstillinger på din computer for at forbedre måden, den fungerer på, eller for at løse problemer,222,693 Kan du bruge et regneark til at lave beregninger, gemme data eller tegne grafer,177,650 Kan du lave en multimediepræsentation,311,579 Note: Faktoranalysen udtrækker to faktorer. Faktorloadings viser korrelationen for et item og den latente variabel. N=1989. Intern reliabilitet for faktor 1 (Alpha= 0,722). Intern reliabilitet for faktor 2 (Alpha=0,872). ELEVPRAKSIS l 16

17 2.3.3 KONSTRUKTION AF INDEKS FIGUR 8. FORDELING AF ELEVERNES BASALE KOMPETENCE Note: Højere værdier viser højere grad af kompetence. Gns: 5,27; Standardafvigelse: 0,89. N=1942. FIGUR 9. FORDELING AF ELEVERNES TEKNISKE KOMPETENCE Note: Højere værdier viser højere grad af kompetence. Gns: 3,90; Standardafvigelse: 1,35. N=1942 ELEVPRAKSIS l 17

18 2.3.4 BIVARIATE ANALYSER FIGUR 10. BASAL KOMPETENCE OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG I HJEMMET Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). FIGUR 11. TEKNISK KOMPETENCE OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG I HJEMMET Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). TABEL 11. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG BASAL KOMPETENCE. GAMMA. BASAL KOMPETENCE GAMMA P-VÆRDI Klassetrin,236,000 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin og anciennitet er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1. ELEVPRAKSIS l 18

19 TABEL 12. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG TEKNISK KOMPETENCE. GAMMA. TEKNISK KOMPETENCE GAMMA P-VÆRDI Klassetrin,239,000 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin og anciennitet er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1. TABEL 13. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM EGENOPFATTEDE KOMPETENCE OG ANDRE ELEVKARAKTERISTIKA. PEARSON S R. BASAL TEKNISK Socioøkonomisk baggrund,077*** -,008 Brug af it,270***,400*** It-engagement,496***,596*** Note: Sammenhængsmålet Pearson s er anvendt. Pearson s r antager værdier mellem -1 og 1. *p<,05; **p<,01; ***p<,001. ELEVPRAKSIS l 19

20 2.4 ELEVERNES BRUG AF IT (SPM. 14) KORT RESUME: Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til tolv forskellige indikatorer på elevernes brug af it. Disse tolv spørgsmål anskues som refleksive indikatorer, der forventes at udgøre to mål for brug af it: reproducerende og skabende brug af it. Først afrapporteres svarfordelingerne på de tolv forskellige indikatorer. Herefter gennemføres faktor- og reliabilitetsanalyse for at validere, at de respektive spørgsmål kan sættes på samme skala. for at Endeligt afrapporteres nogle bivariate analyser af elevernes brug af it i skolearbejdet og andre elevkarakteristika. - Laver enkle Powerpoint/dias-/slideshow-præsentationer - Laver multimediepræsentationer - Bruger undervisningsprogrammer som er designet til at hjælpe med skolearbejdet - Søger information på internettet - Bruger computer/tablet til at lave rapport, skrive stil eller løse lignende skriftlige opgaver - Bruger computer/tablet til at samarbejde og kommunikere med elever fra andre klas ser på din egen skole - Bruger computer/tablet til at samarbejde med andre elever fra andre skoler - Bruger computer/tablet til at løse opgaver eller lave øvelser - Udvikler spil, bygger baner og skaber nye verdener - Bruger billeder, tekst og lyd fra internettet kreativt til ting, du selv laver i forbindelse med skolearbejdet - Bruger computer/tablet til at skrive om og tænke over, hvad du har lært - Gennemfører digitale prøver eller tests RESULTATER: REPRODUCERENDE IT-BRUG SKABENDE IT-BRUG Køn (Mænd) Klassetrin + + Etnicitet + Sprog i hjemmet + Socioøkonomisk baggrund Note: (+) viser en positiv sammenhæng og (-) en negativ sammenhæng. Kun statistisk signifikante sammenhænge er markeret med (+) eller (-). ELEVPRAKSIS l 20

21 2.4.1 ELEVERNES BRUG AF IT I SKOLEARBEJDET FIGUR 12. HVAD BRUGER ELEVERNE SÆRLIGT IT TIL Note: Eleverne har taget stilling til spørgsmålene med følgende spørgsmål: Tænk på din erfaring med computere/tablets: Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn. Skala gående fra 1 (slet ikke) til 6 (meget enig). De enkelte spørgsmål er rangeret efter andelen, der svarer 5 eller 6. ELEVPRAKSIS l 21

22 2.4.2 FAKTORANALYSE OG RELIABILITETSTEST TABEL 14. ANTAL FAKTORER PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE FAKTOR EIGENVÆRDI Faktor 1 4,06 (40,60%) Faktor 2 1,01 (10,10%) Antal observationer (elever) 1989 Note: Faktoranalysen udtrækker to faktorer. Parentesen viser, hvor mange pct. af variationen i items som den latente variabel forklarer. TABEL 15. FAKTORLOADINGS PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE INDIKATORER FAKTOR 1 FAKTOR 2 Laver enkle PowerPoints/dias-/slideshowpræsentationer Laver multimediepræsentationer (med lyd, billeder, video) Bruger undervisningsprogrammer som er designet til at hjælpe med skolearbejdet (fx programmer til matematik eller læsning),297,444 -,083,827 -,099,737 Søger information på internettet,803 -,079 Bruger computer/tablet til at lave rapport, skrive stil eller løse lignende skriftlige opgaver Bruger computer/tablet til at samarbejde og kommunikere med elever fra andre klasser på din egen skole Bruger computer/tablet til at løse opgaver eller lave øvelser Bruger billeder, tekst og lyd fra internettet kreativt til ting, du selv laver i forbindelse med skolearbejde Bruger computer/tablet til at skrive om og tænke over, hvad du har lært,845 -,078,602,009,603,220,174,656,141,530 Gennemfører digitale prøver eller tests,568,155 Note: Faktoranalysen udtrækker to faktorer. Faktorloadings viser korrelationen for et item og den latente variabel. N=1989. Intern reliabilitet for faktor 1 (Alpha= 0,755). Intern reliabilitet for faktor 2 (Alpha=0,728). To items er udeladt af faktoranalysen, da de korrelerede meget svagt med de andre items.

23 2.4.3 KONSTRUKTION AF INDEKS FIGUR 13. FORDELING AF REPRODUCERENDE IT-BRUG Note: Højere værdier viser højere grad af reproducerende it-brug. Gns: 4,06; Standardafvigelse: 1,09. N=1989. FIGUR 14. FORDELING AF SKABENDE IT-BRUG Note: Højere værdier viser højere grad af skabende it-brug. Gns: 3,16; Standardafvigelse: 1,06. N=1989. ELEVPRAKSIS l 23

24 2.4.4 BIVARIATE ANALYSER MED REPRODUCERENDE IT-BRUG FIGUR 15. REPRODUCERENDE IT-BRUG OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). TABEL 16. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG REPRODUCERENDE IT-BRUG. GAMMA. REPRODUCERENDE IT-BRUG Gamma p-værdi Klassetrin,17,000 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1.

25 TABEL 17. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM REPRODUCERENDE IT-BRUG OG ANDRE ELEV- KARAKTERISTIKA. PEARSON S R. REPRODUCERENDE IT-BRUG PEARSON S R P-VÆRDI Socioøkonomisk baggrund,035,121 Elevengagement,190,000 Basal kompetence,261,000 Teknisk kompetence,145,000 It-engagement,286,000 Note: Sammenhængsmålet Pearson s r er anvendt. Pearson s r antager værdier mellem -1 og BIVARIATE ANALYSER MED SKABENDE IT-BRUG FIGUR 16. SKABENDE IT-BRUG OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). ELEVPRAKSIS l 25

26 TABEL 18. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG SKABENDE IT-BRUG. GAMMA. SKABENDE IT-BRUG GAMMA P-VÆRDI Klassetrin,345,000 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin og anciennitet er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1. TABEL 19. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM SKABENDE IT-BRUG OG ANDRE ELEVKARAK- TERISTIKA. PEARSON S R. SKABENDE IT-BRUG PEARSON S R P-VÆRDI Socioøkonomisk baggrund,009,696 Elevengagement,255,000 Basal kompetence,169,000 Teknisk kompetence,147,000 It-engagement,220,000 Note: Sammenhængsmålet Pearson s r er anvendt. Pearson s r antager værdier mellem -1 og 1. ELEVPRAKSIS l 26

27 2.5 ELEVERNES GLÆDE VED IT (SPM. 21) KORT RESUME: Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til syv forskellige indikatorer på elevernes engagement i it. Disse syv spørgsmål forventes til sammen at udgøre et mål for engagement. Først afrapporteres svarfordelingerne på de syv forskellige indikatorer. Herefter gennemføres faktor- og reliabilitetsanalyse for at validere, at spørgsmålene kan sættes på én skala. Endeligt afrapporteres nogle bivariate analyser af elevernes engagement i it og andre elevkarakteristika. - At lære at bruge et nyt computerprogram er meget nemt for mig - Jeg synes, at det er sjovt at bruge en computer/tablet - Jeg har altid været god til at arbejde med computere/tablets - Det er sjovere at lave mit arbejde med en computer/tablet end uden en computer/tablet - Jeg ved mere om computere/tablet end de fleste på min alder - Jeg er i stand til at hjælpe andre, når de har problemer med computere/tablet - Jeg kan godt lide at bruge internettet til at finde information RESULTATER: GLÆDE VED IT Køn (Mænd) + Klassetrin + Etnicitet + Sprog i hjemmet + Socioøkonomisk baggrund Note: (+) viser en positiv sammenhæng og (-) en negativ sammenhæng. Kun statistisk signifikante sammenhænge er markeret med (+) eller (-).

28 ELEVERNES OPFATTELSE AF IT FIGUR 17. ELEVERNES OPFATTELSE AF AT BRUGE IT Note: Eleverne har taget stilling til spørgsmålene med følgende spørgsmål: Tænk på din erfaring med computere/tablets: Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn. Skala gående fra 1 (slet ikke) til 6 (meget enig). De enkelte spørgsmål er rangeret efter andelen, der svarer 5 eller FAKTORANALYSE OG RELIABILITETSTEST TABEL 20. ANTAL FAKTORER AF PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE FAKTOR EIGENVÆRDI Faktor 1 3,97 (56,67%) Antal observationer (elever) 1989 Note: Faktoranalysen udtrækker en. Parentesen viser, hvor mange pct. af variationen i items den latente variabel forklarer. ELEVPRAKSIS l 28

29 TABEL 21. FAKTORLOADINGS PÅ BAGGRUND AF EKSPLORATIV FAKTORANALYSE INDIKATORER FAKTOR 1 At lære at bruge et nyt computerprogram er meget nemt for mig,760 Jeg synes, at det er sjovt at bruge en computer/tablet,731 Jeg har altid været god til at arbejde med computere/tablets,811 Det er sjovere at lave mit arbejde med en computer/tablet end uden en computer/tablet,733 Jeg ved mere om computere/tablet end de fleste på min alder,719 Jeg er i stand til at hjælpe andre, når de har problemer med computere/tablet,804 Jeg kan godt lide at bruge internettet til at finde information,703 Note: Faktoranalysen udtrækker en faktor. Faktorloadings viser korrelationen for et item og den latente variabel. N=1989. Intern reliabilitet for faktor 1 (Alpha= 0,870) KONSTRUKTION AF INDEKS FIGUR 18. FORDELING AF ELEVERNES GLÆDE VED IT Note: Højere værdier viser højere grad af engagement. Gns: 4,54; Standardafvigelse: 1,06. N=1989. ELEVPRAKSIS l 29

30 2.5.4 BIVARIATE ANALYSER FIGUR 19. GLÆDE VED IT OPDELT PÅ KØN, KLASSETRIN, ETNICITET OG SPROG I HJEMMET Note: De opløftede bogstaver viser, hvilke grupper der er statistisk signifikante forskelle imellem (p<0,05). TABEL 22. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM KLASSETRIN OG GLÆDE VED IT. GAMMA. GLÆDE VED IT GAMMA P-VÆRDI Klassetrin,060,001 Note: Sammenhængsmålet Gamma er anvendt, da klassetrin og anciennitet er ordinalskaleret. Gamma antager værdier mellem -1 og 1. TABEL 23. SAMMENHÆNGSMÅL MELLEM GLÆDE VED IT OG ANDRE ELEVKARAKTERISTI- KA. PEARSON S R. GLÆDE VED IT PEARSON S R P-VÆRDI Socioøkonomisk baggrund -,003,894 Brug af it,284,000 Basal kompetence,496,000 Teknisk kompetence,596,000 Note: Sammenhængsmålet Pearson s r er anvendt. Pearson s r antager værdier mellem -1 og 1. ELEVPRAKSIS l 30

LÆRERES PRAKSIS. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport. LÆRERES PRAKSIS l 1

LÆRERES PRAKSIS. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport. LÆRERES PRAKSIS l 1 LÆRERES PRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport LÆRERES PRAKSIS l 1 LÆRERES PRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe

Læs mere

LÆRERES PRAKSIS. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport

LÆRERES PRAKSIS. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport LÆRERES PRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport INDHOLD DELTAGENDE SKOLER Præstø Skole l Uglegårdsskolen l Espergærde Skole l Bakkevejens Skole l Christiansfeld

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD Indledning Dette notat beskriver udregningen af de indikatorer, der anvendes i forbindelse med visningen af resultaterne af trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

Resultater fra demonstrationsskoleforsøg

Resultater fra demonstrationsskoleforsøg Resultater fra demonstrationsskoleforsøg - Ved Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet og Thomas Illum Hansen, UC Lillebælt Indsatsen skal bidrage til at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor

Læs mere

Elevspørgeskema ICILS 2013

Elevspørgeskema ICILS 2013 Elevspørgeskema ICILS 2013 INTRODUKTION TIL ELEVSPØRGESKEMA I dette spørgeskema vil du få spørgsmål om: Dig selv, dit hjem og din familie Hvor og hvor ofte du bruger computer Hvad du bruger computere til

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT Rebild Efterskole, 9-10. klassetrin Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test Survey om brug af og tilfredshed med i nationale test Notat MBUL: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Resume 2. Data og besvarelser 3. Lærernes tilfredshed 4. Lærernes

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT Viborg Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser... 2 1.3 Rapportens indhold... 3 1.4

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Faktoranalyse. Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen. Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat. TrygFondens Børneforskningscenter

Faktoranalyse. Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen. Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat. TrygFondens Børneforskningscenter Faktoranalyse Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat TrygFondens Børneforskningscenter 28. september 2017 Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen 1 For at understøtte skolernes arbejde

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver Matematiklærerforeningen 20. april 2015 ICILS 2013 Resultater og perspektiver Professor Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator i ICILS 2013 Hvad er ICILS The International Computer and Information

Læs mere

Måling af læringsmål. Hvad har vi målt? Værdsætter vi det, vi har målt? Måler vi det, vi værdsætter? Hvordan sætter vi nye mål for læringsmåling?

Måling af læringsmål. Hvad har vi målt? Værdsætter vi det, vi har målt? Måler vi det, vi værdsætter? Hvordan sætter vi nye mål for læringsmåling? Måling af læringsmål Hvad har vi målt? Værdsætter vi det, vi har målt? Måler vi det, vi værdsætter? Hvordan sætter vi nye mål for læringsmåling? V. Thomas Illum Hansen, Læremiddel.dk & Center for anvendt

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Isbryderen, 0.- Skoler uden kommunetilknytning Isbryderen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik 6. 5. udgave 2008 2013 Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press ISBN Trykt 978-87-593-1381-7 bog ISBN

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode. Samfundsvidenskabelig metode. Hvad er metode? Hvad er kausalitet.

Kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode. Samfundsvidenskabelig metode. Hvad er metode? Hvad er kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Samfundsvidenskabelig metode IT-Universitetet September 2007 Mikkel Leihardt Hvad er metode? Metode er regler og retningslinjer for, hvordan vi undersøger

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug-juni 10/11 Institution Campus Vejle Handelsgymnasie Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Statistik

Læs mere

Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck. Digitale kompetencer it i danske skoler i et internationalt perspektiv

Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck. Digitale kompetencer it i danske skoler i et internationalt perspektiv Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck Digitale kompetencer it i danske skoler i et internationalt perspektiv Digitale kompetencer Digitale kompetencer It i danske skoler i et internationalt

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING... 2 1.1 OVERVÆGT SOM CASE... 2 2 ANALYSEFORBEREDELSER... 4 2.1 HEPRO-UNDERSØGELSEN... 4 2.2 DEN AFHÆNGIGE VARIABEL VIGTIGHED AF ÆNDRINGEN AF VÆGT...

Læs mere

Eksamen i Statistik og skalavalidering

Eksamen i Statistik og skalavalidering Eksamen i Statistik og skalavalidering 2009-studieordning Til aflevering d. 22. december 2010 Efterårssemestret 2010, Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Opgaven er udarbejdet af: Eksamensnummer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

ICILS 2018 International Computer and Literacy study

ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 er en international, komparativ undersøgelse af 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence. ICILS blev gennemført første gang i

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 05 EUD og EUX Indeks for uddannelse med voksen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 05 Den merkantile ungdoms-afdeling. Den årlige elevundersøgelse blev afviklet i uge 44 og 45 år 05, som en del

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jesper

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere