Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben har talt med Tryg forsikring, de vil komme og se på hundeskolen, og vi vil bede om at få et tilbud på. Ansvarsforsikring Indboforsikring Brandforsikring Mona Storgaard tager mødet med assurandøren fra Tryg forsikring. Derefter vil bestyrelsen evt. holde et møde med Tryg. Kursus: Hold på de frivillige. Kurset er med Lars Kaae Wagner fra DGI. Der er for bestyrelse og samtlige frivillige i DHS. Der sætter fokus på hvordan vi som bestyrelse og os alle i fællesskab kan blive bedre til at værne om de frivillige i DHS. Det bliver den 25. marts 2014 fra kl. 19,00 til kl. 21,30. Jens-Ole har udarbejdet forslag til en ny hjemmeside, den ser fin ud. Der arbejdes videre på den, i samråd med webmaster. Lone Larsen har søgt om at leje hundeskolen den 14. juni 2014 hele dagen. Dette er bevilget og skrevet på kalenderen i klubhuset.

2 Webmaster, Jens-Ole har forespurgt om de må låne service af hundeskolen til den 29. maj Da de skal have konfirmation med deres datter. Dette er bevilget. 2. Nyt kasserer. Regnskab fra 2013, dette blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen 3. Nyt fra udvalgene. Uddannelsesudvalg: Der var intet nyt fra uddannelsesudvalget. Bladudvalget: Rykker for indslag til klubblad Bladet bliver lidt forsinket da vi skal have referatet fra generalforsamling den 7. marts med i bladet. Træningsudvalg: De har sendt brev/mail ud til kursisterne, som har gået på vinter holdene Det har givet stor respons. Kunde tilfredshedsskema er også sendt ud til alle der har gået på vinter holdene. Vi håber på mange tilbage meldinger. 4. Indkommende forslag: Tommy Jensen har ansøgt om tilskud til Canis klikker uddannelse På kr. 6000,00. Dette er bevilget.

3 Kira Bøll, har søgt om to kurser igennem DGI Tal så du bliver forstået og Den stressede hund. Dette er bevilget. Gitte Freytag har søgt om at lave et foredrag med Charlotte Frigast. Med fokus på hundens sundhed. Preben vil kontakte Gitte Freytag, for at undersøde lidt mere bl.a. prisen. Forslag fra Signe, Britta og Tommy. Roskilde d Til Bestyrelsen af Dansk Hundeskole Roskilde. Da vi i forbindelse med DGI kurset Instruktør Grunduddannelse, har udvekslet erfaringer med de andre kursister samt fået inputs gennem pensum, kommer vi her med et par forslag til optimeringen af vores kursisters brugeroplevelse når de køber et kursus hos DHS. Forslag 1: Velkomstbrev Da vi har erfaret at det skaber forvirring for vores kursister at de ikke får nogen tilbagemelding på om de er optaget på det kursus de er tilmeldt, foreslår vi at der udsendes et velkomstbrev før kursets opstart. Dette brev kan enten være et standartbrev, eller de enkelte instruktører kan skrive deres eget. Således sikrer man at kursisterne er velinformerede til opstart, og det vil give mere ro den første træningsgang, og spare instruktørerne for at skulle give mange informationer på et tidspunkt hvor kursisterne skal forholde sig til mange andre ting på samme tid. Se Bilag 1 som viser et eksempel på et velkomstbrev. Forslag 2: Profiler af instruktørerne Vi foreslår at hver instruktør får et billede på hjemmesiden samt en kort profiltekst. Her kunne der stå hvilken erfaring man har med hunde, hvor længe man har været træner, hvilke kurser man har været på, og hvilke resultater man selv har opnået som hundefører.

4 Billedet vil gøre det nemmere for kursisterne at finde deres træner første gang til træning, og nemmere at navigere hvis man bliver henvist til at tage kontakt til en anden instruktør. Teksten vil give kursisterne øget kendskab til instruktørernes erfaring og kompetenceniveau. Se bilag 2 som viser et eksempel på en profil. Forslag 3: Billeder af instruktørerne i klubhuset I tråd med forslag 2, foreslår vi at der hænges billeder op med navn på, af instruktørerne i klubhuset. På denne måde kan kursisterne hurtigt få et overblik over hvem og hvor mange instruktører klubben har, og det bliver igen lettere at genkende en ny træner. Forestil Jer lidt ligesom der altid hænger et foto af lærerne på lærerværelset. Her kunne man evt. også have profilteksten sammen med. Forslag til optimering af brugeroplevelsen i Dansk Hundeskole Roskilde.

5 Forslag 4: Beskrivelse af kursisternes hunds race Da det desværre ikke er alle kursister der har det nødvendige kendskab til den hunderace de har anskaffet sig, foreslår vi at kursisterne får en beskrivelse af hundens racetypiske træk. Ikke en racestandart, men en beskrivelse af hvad racen er avlet til at lave, hvilket temperament den har, og hvilke udfordringer man kan møde i sin træning af sådan en hund. Informationerne kan findes på nettet eller i racebøger, og det foreslås at dokumentet sendes ud samtidig med velkomstbrevet. Således er kursisten bedre forberedt til at træne sin hund, og oplever forhåbentlig mindre frustration under træningen, hvis kursisten eksempelvis er i besiddelse af en selvstændig hunderace. Forslag 5: Teoriaften Det foreslås at første træningsgang bliver en ren teoriaften, altså uden kursisternes egne hunde. På denne måde kan man undervise kursisterne i vores træningsmetoder uden at blive forstyrret af hundene. Her kunne man gennemgå alle øvelserne og forklare hvad den ønskede adfærd er. Det vil lette forklaringerne senere når man står i træningen. Man kunne også evt. vise kursisterne hvad slutmålet er med kurset, altså eksempelvis få en trænet hund og hundefører til at vise et fuldt LP1 program (såfremt det er et LP1 kursus). På denne måde får kursisterne en bedre forståelse for hvad det er vi træner henimod. Svar til Signe Britta og Tommy fra bestyrelsen Hej Signe Britta og Tommy Tak for jeres forslag til bestyrelsen. Bestyrelsen har på møde d gennemgået jeres forslag og taget stilling til disse.

6 Forslag 1: Velkomstbrev. Et velkomstbrev udformet af den enkelte træner, skal der være enighed om blandt trænerne. Det ville være forkert at nogle kursister får og andre ikke. Et velkomstbrev kan i rigtig mange tilfælde først sendes til kursisterne meget tæt på opstart af træning, da flere hold først bliver lukket for tilmelding lige op til holdstart. Andre hold kan af og til på grund af for få tilmeldinger desværre ikke etableres, hvor kursisterne, hvis det er muligt, skal tilbydes alternativt hold. Bestyrelsen mener at det autosvar der findes og gives på hjemmesiden ved tilmelding, skal udbygges med supplerende oplysninger og informationer til kursisten, i en printervenlig version. DHS har en informationsfolder, som dog er noget forældet, den skal opdateres, når dette er gjort, kan kursisterne få udleveret en ved indskrivnings dage. Forslag 2: Træner profiler. Bestyrelsen syntes at det er en god ide at få trænernes foto og hvilke hold de træner på vores hjemmeside. Det skal dog være den enkeltes frie valg om de ønsker dette med foto eller kun navn og hvad de træner samt evt. en tom billedramme. Et CV der også indbefatter hvad den enkelte foretager sig i erhverv og har studeret er dog skudt over målet, og ikke relevant for kursisterne. Forslag 3: Billeder af trænerne i klubhuset. En rigtig god ide, som bestyrelsen støtter. Det er dog igen den enkelte træners frie valg om de ønsker deres foto i klubhuset. Hvad de enkelte trænere underviser i er også her ok. Men et udbygget CV er også her skudt over mål.

7 Forslag 4: Beskrivelser af kursisternes hunds race. Dette er ikke noget DHS skal gå ind i. Bestyrelsen vil ikke pålægge den enkelte instruktør en sådan opgave. Hvis det ønskes af den enkelte kursist, kan der henvises til bl.a. DKK. Racebeskrivelse, og andre sider. Vi træner også rigtig mange blandingsracer hvor det ikke er muligt, bare med nogenlunde sikkerhed, at fastslås hvilke hunderacer de mest slægter på. Forslag 5: Teoriaften. Dette er ikke noget bestyrelsen kan pålægge og sætte krav om at vore trænere skal gøre. Det må være op til den enkelte træner selv at planlægge hvordan træningsforløbet skal udformes. Med eller uden teoriaften/dag. Dette er noget der kan tages op på et trænermøde. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne. Preben Muus Formand 5. Generalforsamlingen den 7. marts 2014 kl Der er lavet stemme sedler. Regnskabet er underskrevet. 6. Eventuelt. Preben, Kim, Lone og Mona tager til foredrag i Sorø om klub frivillig. Tirsdag d

8 Kim Dahl-Andersen har en forespørgsel vedrørende betaling af klub tøj. Det blev vedtaget at når der bliver bestilt klub tøj, skal beløbet indbetales til klubbens konto. Kasserer sender besked til Kim når beløbet er betalt. Derefter udleveres tøjet og en kvittering på at de har betalt. Hvis medlemmer vil købe mere udover klub tøj kan de selv gå i butikken og købe og betale, men de får stadig klubrabat. 7. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 5 marts 2014 kl Referent. Lone Larsen

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere